Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding

2 Geachte bezitter van een BM Diamond PRIMA-meetsysteem Dank u voor het aanschaffen van het BM Diamond Prima bloedglucosemeetsysteem. In deze handleiding staat belangrijke informatie die u helpt om het systeem op de juiste wijze te gebruiken. Lees de inhoud grondig en zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Regelmatige controle van uw bloedglucosewaarden kan u en uw arts helpen bij het beter onder controle krijgen van uw diabetes. Door zijn compacte afmetingen en eenvoudige bediening kunt u met het BM Diamond Prima bloedglucosemeetsysteem op elke plaats en op elk moment uw bloedglucosewaarden zelf eenvoudig controleren. Als u nog vragen hebt over dit product, neem dan contact op met uw verkooppunt of bel de klantenservice (gratis telefoonnummer: ). Gebruikershandleiding 3

3 belangrijk Inhoudsopgave LEES VOOR GEBRUIK DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1. Gebruik dit apparaat UITSLUITEND waarvoor het is bedoeld zoals beschreven in deze handleiding. 2. Gebruik GEEN accessoires die niet zijn genoemd door de fabrikant. 3. Gebruik het apparaat NIET als het niet goed werkt of als het is beschadigd. 4. Het apparaat en toebehoren NIET gebruiken op plaatsen waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend. 5. Gebruik het apparaat in GEEN geval bij pasgeborenen of zuigelingen. 6. Dit apparaat dient NIET ter genezing van symptomen of ziekten. De gegevens die worden gemeten dienen alleen voor referentie. 7. Voordat u dit apparaat gebruikt om uw bloedglucose te testen, dient u de instructies grondig door te lezen en de test te oefenen. Voer alle kwaliteitscontroles uit zoals voorgeschreven. 8. Houd het apparaat en de testtoebehoren buiten bereik van jonge kinderen. Kleine onderdelen zoals het batterijklepje, batterijen, teststrips, lancetten en doppen van de buisjes of flacons kunnen verstikkingsgevaar opleveren. 9. Het gebruik van dit instrument in een droge omgeving, in het bijzonder als er synthetische materialen aanwezig zijn (synthetische kleding, vloerbedekking enz.) kan mogelijk schadelijke statische ontladingen veroorzaken, waardoor er onjuiste resultaten worden weergegeven. 10. Gebruik dit instrument NIET in de directe nabijheid van bronnen van sterke elektromagnetische straling, omdat ze de nauwkeurige werking kunnen beïnvloeden. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OP EEN VEILIGE PLAATS. VOORDAT U BEGINT pagina 06 Belangrijke informatie pagina 06 Beoogd gebruik pagina 07 Testprincipe pagina 07 Overzicht meter pagina 08 Beeldscherm pagina 09 Teststrip pagina 10 Meter instellen pagina 11 DE VIER MEETMODI pagina 14 Testen met controlevloeistof pagina 15 Een controlevloeistoftest uitvoeren pagina 15 TESTEN MET EEN BLOEDMONSTER pagina 18 Voorbereiden van de priklocatie pagina 18 Testen op alternatieve locaties (AST) pagina 20 Een bloedglucosetest uitvoeren pagina 21 GEHEUGEN VAN DE METER pagina 24 Opnieuw bekijken van de testresultaten pagina 24 Opnieuw bekijken van de daggemiddelde bloedglucosewaarden pagina 25 Downloaden van de resultaten op een computer pagina 26 ONDERHOUD pagina 27 Batterij pagina 27 Uw meter verzorgen pagina 28 Uw teststrips bewaren pagina 29 Belangrijke informatie over de controlevloeistof pagina 30 SYSTEEM MELDINGEN pagina 31 Aflezen van de testresultaten pagina 31 Foutmeldingen pagina 32 Probleemoplossing pagina 33 DETAILINFORMATIE pagina 34 UITLEG SYMBOLEN pagina 35 SPECIFICATIES pagina 36 4 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 5

4 VOORDAT U BEGINT Belangrijke informatie Ernstige uitdroging en overmatig vochtverlies kan waarden veroorzaken die lager liggen dan de feitelijke waarden. Als u denkt dat u lijdt aan ernstige uitdroging, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of diabetesverpleegkundige. Als uw bloedglucoseresultaten lager of hoger zijn dan normaal en u hebt geen ziekteverschijnselen, herhaalt u dan eerst de test. Als u wel verschijnselen krijgt of de resultaten blijven hoger of lager dan normaal, volg dan het behandelingsadvies van uw arts of diabetesverpleegkundige op. Gebruik alleen verse volbloedmonsters om uw bloedglucose te testen. Het gebruik van andere substanties geeft onjuiste resultaten. Als u verschijnselen ervaart die niet overeenkomen met de testresultaten van uw bloedglucose en u hebt alle instructies opgevolgd die in deze gebruikershandleiding beschreven staan, neem dan contact op met uw arts of diabetesverpleegkundige. We raden aan dit product niet te gebruiken bij ernstig hypotensieve personen of patiënten in shocktoestand. Er kunnen waarden voorkomen die lager liggen dan de feitelijke waarden bij personen die in een hyperglycemische hyperosmolaire staat verkeren, met of zonder ketose. Raadpleeg vóór gebruik de arts of diabetesverpleegkundige. De meeteenheid die wordt gebruikt voor de concentratie van bloed- of plasmaglucose heeft of een molariteit (mmol/l) of een gewichtsmaat (mg/dl). De benaderende rekenregel voor het omzetten van mmol/l naar mg/dl is: Beoogd gebruik Dit systeem is bedoeld voor gebruik buiten het lichaam (in vitro-diagnostiek) door personen met diabetes voor thuisgebruik en door medisch personeel in een klinische omgeving, als hulpmiddel bij het volgen van de effectiviteit van diabetescontrole. Het is bedoeld om te worden gebruikt voor de kwantitatieve meting van glucose (suiker) in veneuze volbloedmonsters en verse capillaire volbloedmonsters (uit de vinger, handpalm, onder- of bovenarm). Het mag niet worden gebruikt voor het stellen van de diagnose diabetes of voor het testen van pasgeborenen. Medische professionals kunnen testen met capillaire en veneuze bloedmonsters; thuisgebruik beperkt zich tot testen met capillair volbloed. Gebruik uitsluitend heparine als antistollingsmiddel van volbloed. Testprincipe Uw systeem meet de hoeveelheid suiker (glucose) in volbloed. Het testen van glucose is gebaseerd op het meten van de elektrische stroom die ontstaat door de reactie van de glucose op het reagens in de teststrip. De meter meet de stroom, berekent de bloedglucosewaarde en toont het resultaat. De sterkte van de stroom die door de reactie wordt geproduceerd, hangt af van de hoeveelheid glucose in het bloedmonster. mmol/l vermenigvuldigen met 18 = mg/dl mg/dl delen door 18 = mmol/l Bijvoorbeeld: 1) 7,2 mmol/l x 18 = 129 mg/dl bij benadering. 2) 120 mg/dl 18 = 6,6 mmol/l bij benadering. 6 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 7

5 Overzicht meter Beeldscherm Teststrippoort Plaats hier een teststrip om de meter aan te zetten voor de meting. 2. Uitwerping teststrip Verwijder de gebruikte teststrip door op deze knop om hoog te schuiven. 3. Beeldscherm Testresultaat 9. Daggemiddelde 2. Waarschuwing ketonen 10. Symbool alarm Hoofdknop Ga naar het geheugen van de meter en zet het herinneringsalarm uit. 5. Gegevensoverdracht/USB Download testresultaten met een kabelverbinding. 6. Knop INSTELLEN Ga naar de meterinstellingen en bevestig de meterinstellingen. 3. Symbool waarschuwing 11. Symbool smiley laag/hoog 4. Symbool testmodus 12. Meeteenheid 5. Symbool geheugen 13. Symbool batterij bijna leeg 6. Modus controlevloeistof 14. Symbool teststrip 7. Datum 15. Symbool bloeddruppel 8. Tijd 8 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 9

6 teststrip Monstergebied Breng hier een druppel bloed aan. Het bloed wordt automatisch geabsorbeerd. Vulvenster Hier ziet u of er voldoende bloed is aangebracht op het monstergebied van de teststrip. meter instellen Vóór het eerste gebruik van de meter óf bij het vervangen van de batterij van de meter dient u deze instellingen te controleren en indien nodig bij te werken. Zorg ervoor onderstaande stappen te doorlopen zodat u uw gewenste instellingen kunt opslaan. Invoeren van de instellingen Begin met de meter uit (er is geen teststrip geplaatst). Druk op INSTELLEN. Handgreep Houd hier de teststrip vast bij het plaatsen in de strippoort. Contactstrepen Plaats dit deel van de teststrip in de meter. Duw stevig tot de strip niet verder kan. 1. De datum instellen Als het jaar knippert, drukt u op de hoofdknop totdat het juiste jaar verschijnt. Druk op INSTELLEN. Als de maand knippert, drukt u op de hoofdknop totdat de juiste maand verschijnt. Druk op INSTELLEN. LET OP: De voorkant van de teststrip moet omhoog zijn gericht bij het plaatsen van de teststrip. Testresultaten kunnen onjuist zijn als de contactstrepen niet volledig in de strippoort zijn ingebracht. NB: Het BM Diamond Prima-controleapparaat mag uitsluitend gebruikt worden met BM Diamond Strips. Het gebruik van andere teststrips bij deze meter kan onjuiste resultaten geven. Als de dag knippert, drukt u op de hoofdknop totdat de juiste dag verschijnt. Druk op INSTELLEN. 2. De tijdsweergave instellen Druk op de hoofdknop om de gewenste tijdsweergave in te stellen u of 24u. Druk op INSTELLEN. 10 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 11

7 3. De tijd instellen Als het uur knippert, drukt u op de hoofdknop totdat het juiste uur verschijnt. Druk op INSTELLEN. Als de minuut knippert, drukt u op de hoofdknop totdat de juiste minuut verschijnt. Druk op INSTELLEN. 4. Het geheugen wissen Met del en een knipperende op het scherm, drukt u op de hoofdknop en selecteert u no om de resultaten in het geheugen te laten en drukt u vervolgens op INSTELLEN om over te slaan. Om alle resultaten te verwijderen, drukt u op de hoofdknop en yes en worden op de meter weergegeven, druk op INSTELLEN om het geheugen te wissen. Druk op INSTELLEN om te bevestigen en ga naar minuten, druk op de hoofdknop om een minuut toe te voegen. Houd de hoofdknop ingedrukt om sneller toe te voegen. Druk op INSTELLEN om te bevestigen en ga naar de volgende alarminstelling. Als u geen alarm wilt instellen, druk dan op INSTELLEN om deze stap over te slaan. Als u een alarm wilt uitzetten, zoek dan het alarmnummer door op INSTELLEN in de instellingenmodus te drukken, druk op de hoofdknop om on te veranderen in off. Op het tijdstip van uw alarm piept de meter en gaat deze automatisch aan. U kunt op de hoofdknop drukken om het alarm uit te zetten en een teststrip plaatsen om te beginnen met meten. Als u niet op de hoofdknop drukt, piept de meter gedurende 2 minuten en gaat deze vervolgens uit. Als u op dit moment niet wilt meten, drukt u op de hoofdknop om de meter uit te zetten. Gefeliciteerd! U hebt alle instellingen voltooid! 5. Het herinneringsalarm instellen U kunt enkele of alle herinneringsalarmen instellen (1-4). De meter geeft on of off en weer, druk op de hoofdknop om aan of uit te zetten om het eerste herinneringsalarm in te stellen. Druk op de hoofdknop om on te selecteren, druk vervolgens op INSTELLEN om het uur in te stellen. Als het uur knippert, drukt u op de hoofdknop om een uur toe te voegen. NB: Deze parameters kunnen UITSLUITEND worden veranderd in de instellingenmodus. Als de meter in de instellingenmodus gedurende 3 minuten niet wordt gebruikt, gaat hij automatisch uit. 12 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 13

8 DE VIER MEETMODI De meter heeft vier meetmodi: Algemeen, AC (voor eetmoment), PC (na eetmoment) en QC (kwaliteit controle). Modi Wanneer gebruiken Algemeen (weegegeven als "Alg") AC PC QC U kunt tussen elke modus schakelen door: Op elk moment van de dag ongeacht het tijdstip van de laatste maaltijd. Geen voedselinname gedurende tenminste 8 uur. 2 uur na de maaltijd. Testen zonder controlevloeistof. 1. Begin met de meter uitgeschakeld. Plaats een teststrip om de meter aan te zetten. Het scherm geeft een knipperende en Alg weer. 2. Druk op de hoofdknop om te schakelen tussen de modi Algemeen, AC, PC en QC. Testen met controlevloeistof Onze controlevloeistof bevat een bekende hoeveelheid glucose die reageert op teststrips en wordt gebruikt om te controleren dat uw meter en teststrips samen goed werken. Teststrips, controlevloeistoffen of steriele lancetten zijn mogelijk niet in de startset meegeleverd (controleer de inhoud van uw productdoos). Ze kunnen afzonderlijk worden aangeschaft. Zorg ervoor dat u deze benodigdheden in bezit hebt voordat u een bloedglucosetest doet. Voer een test met controlevloeistof uit: als u de meter zojuist hebt aangeschaft; als routine, minstens één keer per week, om de meter en teststrips te controleren; als u aan een nieuw buisje teststrips begint; als u denkt dat de meter of teststrips niet goed werken; als uw bloedglucosetestresultaten niet overeenkomen met hoe u zich voelt of als u denkt dat de resultaten niet nauwkeurig zijn; als u het testen wilt oefenen; als u de meter hebt laten vallen of u denkt dat u de meter hebt beschadigd. Een test met controlevloeistof uitvoeren U hebt nodig: 1. Meter 2. Teststrip 3. Controlevloeistof 14 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 15

9 1. Plaats de teststrip om de meter aan te zetten. Plaats de teststrip in de meter. Wacht totdat en op het scherm verschijnen. 2. Druk op de hoofdknop om deze meting als test met controlevloeistof te markeren. Als wordt weergegeven op het scherm, wordt het testresultaat niet in het geheugen opgeslagen. Als u drie keer op de hoofdknop drukt, verschijnt en is de test niet langer een test met controlevloeistof. WAARSCHUWING: Als u de test met controlevloeistof uitvoert, moet u deze zodanig markeren dat het testresultaat NIET wordt opgeslagen bij de bloedglucosetestresultaten in het geheugen. Doet u dit niet goed, dan worden de bloedglucosetestresultaten en de testresultaten van de controlevloeistof door elkaar in het geheugen opgeslagen. 3. Controlevloeistof aanbrengen Vóór gebruik de flacon met controlevloeistof goed schudden. Knijp er een druppel uit en veeg de flacon af; knijp er vervolgens nog een druppel uit en breng deze aan op de punt van de flacondop. Houd de meter vast, zodat het monstergebied van de teststrip de druppel raakt. Als het vulvenster volledig vol is, begint de meter af te tellen. Om te voorkomen dat de controlevloeistof in de flacon besmet raakt, moet de controlevloeistof niet direct op de strip worden aangebracht. 100~ Lees en vergelijk het resultaat Nadat tot 0 is teruggeteld, verschijnt het controlevloeistoftestresultaat op het scherm. Vergelijk dit resultaat met de waarden die op het buisje teststrips staan afgedrukt; het moet binnen dit bereik vallen. Indien dit niet het geval is, lees dan nogmaals de instructies en herhaal de test met controlevloeistof. (6,2 mmol/l = 112 mg/dl; 5,6 9,2 mmol/l = mg/dl) Resultaten die buiten het bereik vallen Als u steeds opnieuw testresultaten krijgt die buiten de waarden vallen die op het buisje teststrips staan afgedrukt, werken de meter en de strips wellicht niet goed. Test uw bloed NIET. Neem voor hulp contact op met uw klantenservice of verkooppunt. NB: De waarden voor controlevloeistof die staan afgedrukt op het buisje teststrips dienen uitsluitend voor gebruik van controlevloeistof. Dit bereik geldt niet voor uw bloedglucosewaarde. Zie de rubriek 'Meteronderhoud' voor belangrijke informatie over uw controlevloeistoffen. 16 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 17

10 TESTEN MET EEN BLOEDMONSTER WAARSCHUWING: Om het risico op infectie te verminderen: Gebruik nooit met meerdere personen dezelfde lancet of prikpen. Gebruik altijd een nieuw, steriel lancet. Lancetten zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik. Vermijd dat handlotion, olie, vuiligheid in of op de lancetten en de prikpen komt. De prikpen gereedmaken voor bloedtesten Volg de instructies op de gebruiksaanwijzing van de prikpen op voor het afnemen van een bloedmonster. Voorbereiden van de priklocatie Het stimuleren van de bloeddoorstroming door over de priklocatie te wrijven vóór het bloedprikken heeft een significante invloed op de te verkrijgen glucosewaarde. Bloed afkomstig uit een locatie waarover niet is gewreven, vertoont een meetbaar andere glucoseconcentratie dan bloed afkomstig uit de vinger. Als er voorafgaand aan het bloedprikken over de prikplaats wordt gewreven, wordt het verschil significant verminderd. 1 2 Testen in de vingertop Druk de prikpen stevig tegen de zijkant van uw vingertop. Druk op de vrijgaveknop om in uw vinger te prikken; een klik geeft aan dat het prikken is voltooid. Bloed uit andere locaties dan de vingertop Vervang de dop van de prikpen door de doorzichtige dop voor AST. Trek de aanspanningspal naar achteren tot het klikt. Bij prikken in de onderarm, bovenarm of hand dient u gebieden met duidelijk zichtbare aderen te vermijden vanwege overmatig bloeden. Volg de onderstaande aanwijzingen op voorafgaand aan het afnemen van een druppel bloed: Was en droog uw handen voordat u begint. Selecteer de priklocatie of in de vingertoppen of een ander lichaamsdeel (zie rubriek Alternatieve testlocatie (AST) voor het selecteren van een geschikte locatie). Reinig de priklocatie met in 70% alcohol bevochtigde watten en laat deze drogen aan de lucht. Wrijf vóór het prikken gedurende ongeveer 20 seconden over de priklocatie. Gebruik een doorzichtige dop (in de startset aanwezig) bij het monteren van de prikpen. NB: Kies bij elke test een andere locatie. Herhaaldelijk prikken op dezelfde plek kan pijn en littekenweefsel veroorzaken. Neem contact op met uw arts of diabetesverpleegkundige voordat u begint met AST. Het wordt aanbevolen dat u de eerste druppel bloed weggooit omdat deze mogelijk weefselvocht bevat en het testresultaat kan beïnvloeden. 18 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 19

11 Testen op alternatieve locaties (AST) U kunt op diverse locaties op uw lichaam testen. Bovenarm Onderarm Een bloedglucosetest uitvoeren U hebt nodig: 1. Meter 2. Teststrip 3. Prikpen 4. Lancet Voorgestelde testlocaties voor de hand Belangrijk: Er zijn beperkingen ten aanzien van testen op alternatieve locaties (AST). Neem contact op met uw arts of diabetesverpleegkundige voordat u AST uitvoert. Wanneer gebruikt u AST? Capillair bloed uit de vingertop geeft deze veranderingen sneller weer dan capillair bloed uit andere locaties. Wanneer u dus uw bloedglucose test tijdens of direct na een maaltijd, lichaamsbeweging of een ander voorval, neem dan alleen een bloedmonster uit uw vinger. We raden u met klem aan om AST UITSLUITEND op de volgende momenten uit te voeren (in overleg met uw behandelaar): Voor een maaltijd of in nuchtere toestand (meer dan 2 uur sinds de laatste maaltijd). Twee uur of langer nadat u insuline hebt toegediend. Twee uur of langer na het sporten. Voer AST NIET uit als: U denkt dat uw bloedglucose te laag is. U niet weet of u hypoglycemie hebt. U test op hyperglycemie. Uw AST-resultaten niet overeenkomen met hoe u zich voelt. Uw routine glucoseresultaten regelmatig fluctueren. 1. Plaats de teststrip om de meter aan te zetten Wacht totdat en op het scherm verschijnen. 2. Selecteer de juiste meetmodus door op de hoofdknop te drukken Voor het selecteren van de meetmodus, raadpleeg DE VIER MEETMODI. 3. Een bloedmonster nemen Gebruik de vooraf ingestelde prikpen om de gewenste locatie te prikken. Veeg de eerste druppel bloed af met een schoon wattenstaafje. De grootte van de druppel moet minstens zo groot zijn als (ware grootte), wat 0,5 microliter (μl) in volume is. Knijp rustig in het geprikte gebied om nog een druppel bloed te verkrijgen. Zorg ervoor dat u het bloedmonster NIET uitsmeert. 20 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 21

12 4. Het monster aanbrengen Breng de druppel bloed voorzichtig in een schuine hoek aan op het monstergebied van de teststrip. Het vulvenster moet volledig gevuld zijn als er voldoende bloedmonster is aangebracht. Haal uw vinger NIET weg totdat u een piep hoort. 5. Lees uw resultaat af Het resultaat van uw bloedglucosetest verschijnt nadat de meter heeft afgeteld tot 0. Het bloedglucoseresultaat wordt automatisch in het geheugen opgeslagen. (5,6 mmol/l = 100 mg/dl) 6. Verwijderen van de gebruikte teststrip Verwijder de teststrip door de vrijgaveknop aan de zijkant omhoog te schuiven. Gebruik een naaldencontainer om de gebruikte teststrips in weg te gooien. De meter schakelt automatisch uit. NB: De priklocatie niet tegen de teststrip duwen of het bloed proberen uit te smeren. Als u niet binnen 3 minuten een bloedmonster op de teststrip hebt aangebracht, schakelt de meter automatisch uit. U moet de teststrip verwijderen en een nieuwe plaatsen om een nieuwe test te beginnen. Het vulvenster moet vol bloed zitten voordat de meter begint af te tellen. Probeer NOOIT om meer bloed toe te voegen aan de teststrip nadat de druppel bloed is aangebracht. Gooi de gebruikte teststrip weg en test opnieuw met een nieuwe strip. Als u problemen hebt met het vullen van het vulvenster, neem dan contact op met uw arts of diabetesverpleegkundige of de klantenservice voor hulp. Volg altijd de instructies in de gebruiksaanwijzing van de prikpen op bij het verwijderen van het lancet. WAARSCHUWING: Het gebruikte lancet en de gebruikte teststrip kunnen infectierisico's met zich meebrengen. Verwijder ze zorgvuldig volgens de plaatselijke voorschriften. 22 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 23

13 GEHEUGEN VAN DE METER De meter slaat de 450 meest recente bloedglucosetestresultaten op in het geheugen met de bijbehorende datums en tijdstippen. Begin met een uitgeschakelde meter om in het geheugen van de meter te komen. Opnieuw bekijken van de testresultaten 1. Druk op de hoofdknop en laat deze weer los verschijnt op het scherm. Druk opnieuw op de hoofdknop en u ziet nu het laatste bloedglucoseresultaat met datum, tijdstip en meetmodus. (16,7 mmol/l = 300 mg/dl) Opnieuw bekijken van de daggemiddelde bloedglucoseresultaten 1. Druk op de hoofdknop en laat deze weer los. Als op het scherm verschijnt, blijf dan 3 seconden op de hoofdknop drukken totdat begint te knipperen. Laat de hoofdknop los en uw gemiddelde over 7 dagen gemeten in algemene modus verschijnt op het scherm. (5,6 mmol/l = 100 mg/dl) 2. Druk op de hoofdknop om uw gemiddelden over 14, 21, 28, 60 en 90 dagen te bekijken die in elke meetmodus in volgorde zijn opgeslagen: Alg, AC en vervolgens PC. 2. Druk op de hoofdknop om de in de meter opgeslagen testresultaten terug te kijken. Druk meermaals voor meerdere restulaten uit het geheugen. Na het laatste testresultaat drukt u opnieuw op de hoofdknop en de meter schakelt uit. (11,1 mmol/l = 200 mg/dl) 3. Het geheugen van de meter afsluiten. Blijf de hoofdknop indrukken en de meter schakelt uit nadat het laatste testresultaat is weergegeven. NB: Elke keer dat u het geheugen wilt afsluiten, moet u de hoofdknop gedurende 5 seconden ingedrukt houden of gedurende 3 minuten de meter niet gebruiken. De meter schakelt automatisch uit. Resultaten met controlevloeistof worden NIET opgenomen in het daggemiddelde. Als u de meter voor de eerste keer gebruikt, verschijnt --- als u de testresultaten of het gemiddelde resultaat wilt bekijken. Dit betekent dat er geen testresultaat is opgeslagen in het geheugen. 24 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 25

14 ONDERHOUD GEGEVENSOVERDRACHT VIA KABEL Er is speciale systeemsoftware beschikbaar waarmee u de testresultaten op uw computer kunt bekijken. Deze systeemsoftware is gratis te downloaden via Via een USB-kabel importeert u de gegevens eenvoudig naar uw computer. Wilt u meer weten over de speciale systeem-software of wilt u de los verkrijgbare USB-kabel bestellen? Neemt u dan contact op met onze klantenservice via Zorg dat u de vereiste USB-kabel in huis heeft en installeer de speciale systeemsoftware op uw computer Batterij Uw meter wordt geleverd met één AAA-alkalinebatterij van 1,5 V. Symbool batterij bijna leeg De meter geeft een van onderstaande meldingen weer om u te waarschuwen dat de batterij leeg raakt. 1. De verschijnt samen met schermmeldingen: De meter werkt en het resultaat blijft nauwkeurig, echter het is tijd om de batterij te vervangen. 2. Verbinden met een computer Sluit de kabel met een USB-poort aan op uw computer. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de datapoort van de meter (meter is uitgeschakeld!). verschijnt op het scherm. Dit betekent dat de meter gereed is voor overdracht. 2. De verschijnt met E-b, Error en laag: Het vermogen is onvoldoende om een test uit te voeren. Vervang onmiddellijk de batterijen. 3. Gegevensoverdracht Volg de instructies die zijn meegeleverd met de software om de gegevens over te dragen. Resultaten worden met datum en tijdstip overgedragen. Verwijder de kabel en de meter schakelt automatisch uit. De batterij vervangen Zorg ervoor dat de meter is uitgeschakeld als u de batterijen vervangt. WAARSCHUWING: Als de meter is verbonden met de PC is het niet mogelijk om een bloedglucosetest uit te voeren. 26 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 27

15 1. Druk op de rand van het batterijklepje en licht deze op om het te verwijderen. 2. Verwijder de oude batterij en vervang ze voor één AAA-alkalinebatterij van 1,5 V. 3. Sluit het batterijklepje. Als de batterij goed is geplaatst, hoort u nadien een piep. NB: Het vervangen van de batterij heeft geen invloed op de testresultaten in het geheugen. Net als met elke kleine batterij moeten deze batterijen buiten bereik gehouden worden van kinderen. Bij inslikken onmiddellijk medische hulp zoeken. De batterij kan chemicaliën lekken als deze gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Verwijder de batterijen als u het apparaat voor een langere periode niet gaat gebruiken (bijv. 3 maanden of langer). Voer de batterijen op een juiste manier af volgens de lokale milieuvoorschriften. Uw meter verzorgen Om te voorkomen dat de meter en teststrips vuil, stof of andere verontreinigende stoffen aantrekken, dient u uw handen voor gebruik goed te wassen en te drogen. uw teststrips bewaren Bewaarcondities: 2 C tot 32 C (35,6 F tot 89,6 F), maximaal 85% relatieve vochtigheid. NIET laten bevriezen. Bewaar uw teststrips uitsluitend in het oorspronkelijke buisje. Niet in een andere verpakking opbergen. Bewaar teststripverpakkingen op een koele droge plaats. Vermijd direct zonlicht en hitte. Nadat de teststrip uit het buisje is gehaald, moet het buisje meteen goed worden afgesloten. Raak de teststrip alleen met schone en droge handen aan. Gebruik elke teststrip meteen nadat deze uit het buisje is gehaald. Schrijf de datum waarop u het buisje voor de eerste keer opent op het etiket van het buisje. Gooi overgebleven teststrips na 6 maanden weg. Gebruik geen teststrips na de vervaldatum. Dit kan onnauwkeurige resultaten geven. De teststrip op geen enkele wijze buigen, knippen of veranderen. Houd het buisje met strips buiten bereik van kinderen omdat de dop en de teststrip verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij inslikken. Voor meer informatie zie de bijsluiter van de teststrips. Reiniging De buitenkant van de meter reinigt u met een doek, bevochtigd met kraanwater of een mild schoonmaakmiddel, vervolgens droogt u het apparaat met een zachte droge doek. NIET afspoelen met water. Gebruik GEEN organische oplosmiddelen om de meter te reinigen. Bewaren van de meter Bewaarcondities: -20 C tot 60 C (-4 F tot 140 F), maximaal 95% relatieve vochtigheid. Bewaar of vervoer de meter altijd in de oorspronkelijke bewaardoos. Niet laten vallen en vermijd hevige schokken. Vermijd direct zonlicht en hoge vochtigheid. 28 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 29

16 Belangrijke informatie over de controlevloeistof Gebruik uitsluitend onze controlevloeistoffen bij uw meter. Gebruik geen controlevloeistoffen na de vervaldatum of 3 maanden na eerste opening. Schrijf de datum van openen op de flacon met controlevloeistof en gooi de overgebleven vloeistof na 3 maanden weg. Het wordt aanbevolen de test met controlevloeistof uit te voeren bij een kamertemperatuur van 20 C tot 25 C (68 F to 77 F). Zorg ervoor dat uw controlevloeistof, meter en teststrips zich binnen deze temperatuurwaarden bevinden vóór testen. Schud de flacon voor gebruik, gooi de eerste druppel controlevloeistof weg en maak de punt van de dispenser schoon om er zeker van te zijn dat u een zuiver monster en een nauwkeurig resultaat krijgt. Bewaar de controlevloeistof goed afgesloten bij een temperatuur van 2 C tot 30 C (36 F tot 86 F). NIET laten bevriezen. SYSTEEM meldingen Als u de stappen uitvoert die worden aangeraden, maar het probleem blijft bestaan of als er andere foutmeldingen verschijnen dan de onderstaande, neem dan contact op met uw klantenservice. Probeer niet om zelf het probleem te verhelpen en haal de meter onder geen beding uit elkaar. Aflezing van de testresultaten Melding mmol/l ( mg/dl) Betekenis < 1.1 mmol/l (20 mg/dl) ( mmol/l (20-69 mg/dl) mmol/l ( mg/dl) General mmol/l ( mg/dl) General mmol/l ( mg/dl) mmol/l ( mg/dl) 13.3 mmol/l (240 mg/dl) mmol/l ( mg/dl) 33.3 mmol/l (600 mg/dl) 30 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 31

17 Melding Betekenis Wat te doen Probleem met de meter. Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Als de meter nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice voor hulp. Probleemoplossing 1. Als de meter geen melding weergeeft na het plaatsen van een teststrip: Mogelijke oorzaak Batterij leeg. Teststrip is ondersteboven of niet goed geplaatst. Defecte meter of teststrips. Wat te doen Vervang de batterij. Plaats de teststrip met contactstrepen naar voren en aan de bovenkant. Neem contact op met de klantenservice. Verschijnt wanneer de batterijen onvoldoende vermogen hebben voor een test. Verschijnt wanneer er een gebruikte teststrip wordt geplaatst. Verschijnt wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan het systeembereik. Verschijnt wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan het systeembereik. Verschijnt wanneer de teststrip wordt verwijderd tijdens het aftellen of bij een onvoldoende bloedvolume. Vervang onmiddellijk de batterijen. Herhaal met een nieuwe teststrip. Het systeembereik ligt tussen 10 C tot 40 C (50 F tot 104 F). Herhaal de test als de temperatuur van de meter en teststrip binnen de bovengenoemde waarden ligt. Herhaal de test met een nieuwe teststrip. 2. Als de test niet start nadat het monster is aangebracht: Mogelijke oorzaak Onvoldoende bloedmonster. Defecte teststrip. Monster werd aangebracht na de automatische uitschakeling (2 minuten na de laatste handeling). Defecte meter. Wat te doen Herhaal de test met een nieuwe teststrip met een bloedmonster met een groter volume. Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Breng het monster uitsluitend aan als begint te knipperen op het scherm. Neem contact op met de klantenservice. 32 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 33

18 3. Als het resultaat van het testen met controlevloeistof buiten het bereik ligt: Mogelijke oorzaak Fout in het uitvoeren van de test. De flacon met controlevloeistof was niet goed geschud. Controlevloeistof die over de vervaldatum is of is besmet. Controlevloeistof die te warm of te koud is. Defecte teststrip. Meter functioneert niet goed. Wat te doen Lees de instructies zorgvuldig door en herhaal de test. Schud de controlevloeistof krachtig en herhaal de test. Controleer de vervaldatum van de controlevloeistof. Controlevloeistof, meter en teststrips moeten op een kamertemperatuur zijn tussen 20 C en 25 C (68 F en 77 F) om te kunnen testen Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Neem contact op met de klantenservice. UITLEG SYMBOLEN Symbool Betekenis Symbool Betekenis Medisch hulpmiddel voor in vitro-diagnostiek Niet opnieuw gebruiken Lees voor gebruik de aanwijzingen Vermijd zonlicht Droog bewaren Temperatuurgrenzen Gebruiken binnen 6 maanden na openen Partijcode Fabrikant Serienummer Let op, raadpleeg bijgeleverde documenten Gesteriliseerd door straling DETAILINFORMATIE De meter geeft u plasma-equivalente resultaten. Tijdstip Nuchter voor maaltijden Normale plasmaglucosewaarde voor mensen zonder diabetes < 5,6 mmol/l (100 mg/dl) 2 uur na de maaltijd < 7,8 mmol/l (140 mg/dl) Gebruik voor/ vervaldatum Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is Bron: American Diabetes Association (2010). Clinical Practice Recommendations. Diabetes Care, 33 (supplement 1): S1 S100. Neem contact op met uw behandelaar voor het vaststellen van de gewenste bloedglucosewaarde. 34 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 35

19 SPECIFICATIES Modelnr.: BM Diamond Prima Afmeting en gewicht: 86 x 53,6 x 19,5 mm, 52,4 g (zonder batterij) Stroombron: Eén AAA-alkalinebatterij van 1,5 V Beeldscherm: LCD Geheugen: 450 testresultaten met bijbehorende datum en tijdstip Externe output: USB Automatische detectie elektrode-insertie Automatische detectie monsterladen Automatische reactie afteltimer Automatische uitschakeling na 3 minuten zonder activiteit Temperatuurwaarschuwing Bedieningsvoorwaarde: 2 C tot 32 C (35,6 F tot 89,6 F), maximaal 85% R.H. (relatieve vochtigheid) (niet condenserend) Condities voor bewaren en transport: -20 C tot 60 C (-4 F tot 140 F), maximaal 95% R.H. (relatieve vochtigheid) Meeteenheden: mmol/l Bereik meeteenheden: 1,1 to 33,3 mmol/l (20 tot 600 mg/dl) Dit apparaat is getest en voldoet aan de volgende elektrische eisen en veiligheidseisen: IEC/EN , IEC/EN , EN , IEC/ EN Gebruikershandleiding

20 ForaCare Suisse AG Voor thuisgebruik CH-9000 St. Gallen garantiekaart Indien u deze meter niet bij Boeren Medical heeft aangekocht, hebben wij de volgende informatie van u nodig: Naam: Adres: Huisnummer: Postcode: Plaats: Land: Telefoon: Serienummer meter zie etiket op de achterzijde van de meter : Aankoopdatum: Ik wil speciale aanbiedingen ontvangen en op de hoogte worden gehouden van de nieuwste ontwikkelingen binnen Boeren Medical Hercules 22, 5126 RK Gilze Postbus 624, 5000 AP Tilburg

21 Boeren Medical B.V. T.a.v. Klantenservice Antwoordnummer VB Tilburg

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Geachte bezitter van het BM Diamond VOICE-meetsysteem Dank u voor het aanschaffen van het BM Diamond Voice bloedglucosemeetsysteem. In deze handleiding staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Geachte bezitter van een BM Diamond mini bloedglucosemeter Gefeliciteerd met uw BM Diamond Mini bloedglucosemeter. In deze handleiding staat belangrijke informatie die u helpt om

Nadere informatie

TD-GLUCO. Handleiding. Bloedglucose-controlesysteem. TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G

TD-GLUCO. Handleiding. Bloedglucose-controlesysteem. TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G TD-GLUCO Bloedglucose-controlesysteem Handleiding TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G HT One TD-GLUCO (TD-4277) Bedankt voor het aanschaffen van het TD-GLUCO bloedglucose-controlesysteem. Deze handleiding

Nadere informatie

TD-GLUCO. Handleiding. Bloedglucose-controlesysteem. TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G

TD-GLUCO. Handleiding. Bloedglucose-controlesysteem. TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G TD-GLUCO Bloedglucose-controlesysteem Handleiding TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G HT One TD-GLUCO (TD-4277) Bedankt voor het aanschaffen van het TD-GLUCO bloedglucose-controlesysteem. Deze handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Bloedglucosemeter Bluetooth. Voor thuisgebruik

Gebruiksaanwijzing. Bloedglucosemeter Bluetooth. Voor thuisgebruik Gebruiksaanwijzing Bloedglucosemeter Bluetooth Voor thuisgebruik 0459 GEACHTE BEZITTER VAN EEN VITILITY BLOEDGLUCOSEMETER BLUETOOTH Gefeliciteerd met uw Vitility bloedglucosemeter bluetooth. In deze handleiding

Nadere informatie

Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding

Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding EN Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding WELKOM Welkom bij uw ihealth Draadloos Smart Glucosemeetsysteem (het ihealth-systeem). Met dit systeem, dat is ontworpen voor gebruik in combinatie

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksaanwijzing.

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksaanwijzing. Bloedglucosesysteem Handleiding. Gebruiksaanwijzing. Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Handleiding Wij stellen het op prijs dat u OneTouch gekozen hebt! Het OneTouch Verio Pro bloedglucosesysteem is een

Nadere informatie

Handleiding. mmol/l meter

Handleiding. mmol/l meter Handleiding Dank u voor de aanschaf van het HT One Gmate -systeem. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u gaat testen om correct gebruik te garanderen. Houd deze handleiding bij de hand zodat

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERS- HANDLEIDING

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERS- HANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERS- HANDLEIDING AW 06637401A Rev. date: 05/2009 Contents: Uw bloedglucosesysteem leren kennen 1 Datum en tijd instellen, en uw meter coderen 4 Uw bloedglucose testen 8 Eerdere

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN VERIO 9-2009 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3211413

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN VERIO 9-2009 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3211413 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksinstructies

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksinstructies Bloedglucosesysteem Handleiding Gebruiksinstructies Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Wij stellen het op prijs dat u OneTouch hebt gekozen! Het OneTouch Verio bloedglucosesysteem is een van de nieuwste

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389

Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389 Gebruiksaanwijzing Digitale Alcohol Tester - model 6389 1. LCD klok 2. LCD alcohol test 3. Aan-knop (POWER-knop) 4. Adem inhalator 5. Menu-knop (MODE-knop) 6. SET-knop 7. ADJ knop 8. Batterijklepje 9.

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Instructies voor gebruik

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Instructies voor gebruik Bloedglucosesysteem Handleiding Instructies voor gebruik VerioIQ Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Handleiding We stellen het op prijs dat u OneTouch gekozen hebt! Het OneTouch Verio IQ bloedglucosesysteem

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Vervangt de vorige gebruikershandleiding AW 06647602A Datum herziening: 11/2010 Inhoud: Uw systeem leren kennen 1 Uw meter instellen 4 Uw bloedglucose testen 8

Nadere informatie

Handleiding mmol/l meter

Handleiding mmol/l meter Handleiding mmol/l meter Dank u voor de aanschaf van het HT One Gmate SMART-systeem. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u gaat testen om correct gebruik te garanderen. Houd deze handleiding

Nadere informatie

CALLA premium GEBRUIKS- AANWIJZING

CALLA premium GEBRUIKS- AANWIJZING CALLA premium GEBRUIKS- AANWIJZING Beste Wellion CALLA Premium gebruiker, Dank u voor het kiezen voor de Wellion CALLA Premium Bloedglucosemeter waarmee u zelf uw bloedglucosespiegel in de gaten kunt houden.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Vervangt eerdere gebruikershandleiding AW 06640802A Datum herziening: 09/2010 Inhoud: Het systeem instellen 1 Uw bloedglucose testen 5 Maaltijd- en nuchtermarkeringen

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING AW 06498203A Revisiedatum: 10/2011 Inhoud: Het systeem instellen 1 Uw bloedglucose testen 5 Maaltijdmarkeringen of opmerkingen aan uw resultaten toevoegen 12 Eerdere

Nadere informatie

introductie Nederlands

introductie Nederlands Introductie De Betachek G5 meter is ontwikkeld om jarenlang betrouwbare resultaten te geven zonder problemen. De snelheid en de unieke geheugenkaart besparen u tijd en moeite. Lees deze handleiding volledig

Nadere informatie

Contactloze IR voorhoofdthermometer

Contactloze IR voorhoofdthermometer Gebruikershandleiding Contactloze IR voorhoofdthermometer Model IR200 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Model IR200 IR thermometer. Deze thermometer is bedoeld voor het scannen van groepen

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Parameter Standaard instelling Bereik Geheugen 1 1 tot 8 Geslacht Man Man / Vrouw Lengte 165 cm 100cm - 250cm Leeftijd 25 10-100

Parameter Standaard instelling Bereik Geheugen 1 1 tot 8 Geslacht Man Man / Vrouw Lengte 165 cm 100cm - 250cm Leeftijd 25 10-100 Gebruiksaanwijzing Shape weegschaal Date Introductie Gefeliciteerd met de aanschaf van uw weegschaal die behalve het lichaamsvetpercentage ook uw lichaamsvochtpercentage en spiermassa meet. Om het vet-

Nadere informatie

Diabetes Mellitus Zelfcontrole

Diabetes Mellitus Zelfcontrole INTERNE GENEESKUNDE Diabetes Mellitus Zelfcontrole Inleiding Diabetes mellitus (D.M.) is een chronische ziekte. Het is voor u als mens met diabetes van belang een aantal zaken in de gaten te houden. U

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 1 Inleiding 2.2 Wat u nodig hebt voor elke test Gebruikershandleiding 83-04113 a. GLUCOCARD X-mini plus (meter) b. GLUCOCARD X premium Test Strips c. Lancetapparaat d. Lancet WAARSCHUWING Houd de meter, teststrips

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH VERIO http://nl.yourpdfguides.com/dref/3624667

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH VERIO http://nl.yourpdfguides.com/dref/3624667 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Manuel d utilisation Gebruikershandleiding. Système de surveillance de la glycémie Bloedglucosemeetsysteem

Manuel d utilisation Gebruikershandleiding. Système de surveillance de la glycémie Bloedglucosemeetsysteem Manuel d utilisation Gebruikershandleiding Système de surveillance de la glycémie Bloedglucosemeetsysteem ART22310-012_Rev-C.indd 1 Inhoudsopgave De FreeStyle Freedom Lite-meter en hoe deze werkt.........................

Nadere informatie

GEBRUIKS- HANDLEIDING

GEBRUIKS- HANDLEIDING GEBRUIKS- HANDLEIDING Beste Wellion LUNA duo gebruiker, Dank dat u voor het Wellion LUNA duo Multi-Monitoring Systeem hebt gekozen. Wij hebben de Wellion LUNA duo bloed glucose en cholesterol meter zodanig

Nadere informatie

Diabetes mellitus en zelfcontrole. Diabetespoli

Diabetes mellitus en zelfcontrole. Diabetespoli 00 Diabetes mellitus en zelfcontrole Diabetespoli 1 Inleiding Diabetes mellitus is een chronische aandoening. Daarom is het voor u als mens met diabetes van belang een aantal zaken in de gaten te houden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING AW 06657502A Revisiedatum: 11/2010 Inhoud: Uw bloedglucosesysteem te leren kennen 1 Tijd en datum instellen en de meter coderen 4 Uw bloedglucose testen 8 Eerdere

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ROMED BLOED GLUCOSE METER

GEBRUIKSAANWIJZING ROMED BLOED GLUCOSE METER GEBRUIKSAANWIJZING ROMED BLOED GLUCOSE METER GEBRUIKSAANWIJZING ROMED BLOED GLUCOSE METER Pagina 1 van 37 Hartelijk dank dat u gekozen heeft voor de Romed bloed glucose meter. Het systeem is ontwikkeld

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

CALLA light GEBRUIKS- AANWIJZING

CALLA light GEBRUIKS- AANWIJZING CALLA light GEBRUIKS- AANWIJZING Beste Wellion CALLA Light gebruiker, Dank u voor het kiezen voor de Wellion CALLA Light Bloedglucosemeter waarmee u zelf uw bloedglucosespiegel in de gaten kunt houden.

Nadere informatie

GEBRUIKS- HANDLEIDING

GEBRUIKS- HANDLEIDING GEBRUIKS- HANDLEIDING Beste Wellion LUNA duo gebruiker, Dank dat u voor het Wellion LUNA duo Multi-Monitoring Systeem hebt gekozen. Wij hebben de Wellion LUNA duo bloed glucose en cholesterol meter zodanig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen Snelstartgids Waarschuwing Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISnotes. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISnotes vindt

Nadere informatie

BLOEDGLUCOSEMEETSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING

BLOEDGLUCOSEMEETSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING BLOEDGLUCOSEMEETSYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING Bedankt dat u voor het Contour -bloedglucosemeetsysteem hebt gekozen. We zijn er trots op uw partner te mogen zijn bij het onder controle houden van uw diabetes.

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NEDERLANDS 2. Onderdelen van het systeem 2.1 Meter VOORKANT TESTSTRIPOPENING Bloedglucose Controlesysteem ENTER ( ) TOETS OMHOOG/OMLAAG ( / ) TOETSEN TESTSTRIPOPENING Teststrip gaat hierin. ENTER ( ) TOETS

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Infrarood thermometer van Blue Circle Medical

Infrarood thermometer van Blue Circle Medical Infrarood thermometer van Blue Circle Medical 1. Introductie Hartelijk dank dat u deze huid- en oorthermometer van Blue Circle Medical heeft aangeschaft. Lees eerst deze instructiehandleiding zodat u deze

Nadere informatie

Handleiding. ebruiksaanwijzing.indd 1 14-10-13 15:32

Handleiding. ebruiksaanwijzing.indd 1 14-10-13 15:32 Handleiding Dank u voor de aanschaf van het HT One Gmate -systeem. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u gaat testen om correct gebruik te garanderen. Houd deze handleiding bij de hand zodat

Nadere informatie

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter Onderdelen Mondstuk Uitgang adem (Niet afdekken) LCD Scherm Aan/Uit Schakelaar Lichtnet Aansluiting Batterij Compartiment (Achterkant) Deze meter is bestemd om

Nadere informatie

Prestatiekenmerken ------------------------------------------------------------------------------ 47

Prestatiekenmerken ------------------------------------------------------------------------------ 47 Inhoudsopgave De eerste kennismaking Belangrijke informatie: lees dit eerst! -------------------------------------------------------- 4 Specificaties -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Benutzerhandbuch StyleView Transfer Cart Laden worden apart verkocht. Deze cart is compatibel met de laden SV41, SV42, SV43 en SV44. Hij is niet compatibel met de laden SV31 of SV32. Onderdelen Benodigde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding aandachtig voordat u gaat beginnen met testen

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding aandachtig voordat u gaat beginnen met testen Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u gaat beginnen met testen MENARINI HELPLINE Menarini Helpline: 0800 022 54 22 Dit nummer is niet voor noodgevallen of medische informatie.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ROMED ELECTRONISCHE BLOEDDRUKMETER (BP-1000)

GEBRUIKSAANWIJZING ROMED ELECTRONISCHE BLOEDDRUKMETER (BP-1000) GEBRUIKSAANWIJZING ROMED ELECTRONISCHE BLOEDDRUKMETER (BP-1000) Belangrijke aanwijzingen voor het verkrijgen van goede metingen 1. Eet en drink (alcohol) niet, rook of sport niet voor het meten van de

Nadere informatie

Instructie voor de uitvoering van de CRP sneltest met de Orion QuikRead Go

Instructie voor de uitvoering van de CRP sneltest met de Orion QuikRead Go Instructie voor de uitvoering van de CRP sneltest met de Orion QuikRead Go QuikRead go CRP sneltest Kwantitatieve CRP sneltest in volbloed Binnen enkele minuten uitslag Hulpmiddel bij de diagnostiek van

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DO NOT PRINT FROM THIS FILE FOR REFERENCE ONLY Gedistribueerd door: Abbott BV Abbott Diabetes Care Wegalaan 9 2132 JD Hoofddorp Nederland 0800 022 88 28 Abbott Gesellschaft m.b.h. Abbott Diabetes Care

Nadere informatie

EM6511 e-domotica afstandsbediening

EM6511 e-domotica afstandsbediening E EM6511 e-domotica afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM6511 e-domotica afstandsbediening Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH ULTRASMART http://nl.yourpdfguides.com/dref/2702769

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH ULTRASMART http://nl.yourpdfguides.com/dref/2702769 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LIFESCAN ONETOUCH ULTRASMART. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

TM Gebruiksaanwijzing MP3 muziekspeler met helder geluid

TM Gebruiksaanwijzing MP3 muziekspeler met helder geluid TM Gebruiksaanwijzing MP3 MP3 muziekspeler muziekspeler met met helder helder geluid geluid INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van uw eigen Snurkey. Voordat u het product gaat gebruiken is het belangrijk

Nadere informatie

NutropinAq Pen. instructies voor gebruik samen met NutropinAq

NutropinAq Pen. instructies voor gebruik samen met NutropinAq NutropinAq Pen instructies voor gebruik samen met NutropinAq INJECTEER HET GENEESMIDDEL UITSLUITEND NADAT U MET UW ARTS OF VERPLEEGKUNDIGE DE JUISTE TECHNIEK GOED HEEFT GEOEFEND. Let op: Lees de onderstaande

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Ultrasone wanddiktemeter TM 8812

Gebruiksaanwijzing Ultrasone wanddiktemeter TM 8812 Gebruiksaanwijzing Ultrasone wanddiktemeter TM 8812 BESCHRIJVING De wanddiktemeter is klein van formaat, licht in gewicht en eenvoudig mee te nemen. Hoewel complex en geavanceerd, is het apparaat eenvoudig

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

BIJSLUITER. SCOPOLAMINE HBr 0,25% oogdruppels

BIJSLUITER. SCOPOLAMINE HBr 0,25% oogdruppels BIJSLUITER SCOPOLAMINE HBr 0,25% oogdruppels Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

gebruikershandleiding

gebruikershandleiding Codefree gebruikershandleiding mg/dl GL44 NL BLOEDSUIKERMEET- APPARAAT Stap voor stap EENVOUDIGE BEDIENING germanlengineering Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud

Nadere informatie

L300 Plus-hulpmiddelen

L300 Plus-hulpmiddelen 6 L300 Plus-hulpmiddelen L300-elektroden en -elektrodehouders De L300-elektroden genereren de elektrische stimulatie die wordt gebruikt voor dorsiflexie van de voet. Er kunnen drie soorten elektroden worden

Nadere informatie

Hoe werkt het systeem?

Hoe werkt het systeem? Hoe werkt het systeem? De Clearblue Easy Vruchtbaarheidsmonitor De Clearblue Easy Vruchtbaarheidsmonitor bestaat uit Teststaafjes en een handzame Monitor. Samen registreren deze de veranderingen van hormonen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing AED-trainer

Gebruiksaanwijzing AED-trainer Gebruiksaanwijzing AED-trainer ONDERDEELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. De AED-trainer (trainingstoestel voor automatische externe defibrillators) is een apparaat

Nadere informatie

ongeveer. 500g (incl. batterij en holster) Nauwkeurigheid is ± (% van uitlezing + nummer in laatste cijfer) bij 23 ± 5 C, < 75 % RH

ongeveer. 500g (incl. batterij en holster) Nauwkeurigheid is ± (% van uitlezing + nummer in laatste cijfer) bij 23 ± 5 C, < 75 % RH Deze digitale multimeter met LCD-scherm, automatische bereikinstelling & automatische uitschakeling is een draagbare compacte multimeter met 3 3/4 digits. Hij is ideaal geschikt voor gebruik in het lab,

Nadere informatie

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding MG 21 NL O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Meegeleverd

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Draadloos bloedglucosemeetsysteem

Draadloos bloedglucosemeetsysteem Draadloos bloedglucosemeetsysteem Gebruiksaanwijzing Voor gebruik in combinatie met de CONTOUR LINK-bloedglucosemeter, Ascensia CONTOUR - teststrips en compatibele diabetesapparaten van Medtronic Bedankt

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties Inhoudsopgave Bloedglucosewaarden meten... Bloedglucosemeters...5

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat.

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat. KNOPPEN SYMBOLEN & BESCHRIJVINGEN MODUS AUTOMatisch ACHTERGRONDLICHT Alarmtest AR01 : WJ10 AR02 : WJ11 AR03 : WJ12 AR04 : WJ13 GARANTIEBEWIJS MODUS/INSTELLING LICHT Tijdzonesymbool Geeft in TIJDmodus tijdzone

Nadere informatie

ACCU-CHEK Aviva. Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Manuale per l'uso Gebrauchsanweisung

ACCU-CHEK Aviva. Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Manuale per l'uso Gebrauchsanweisung ACCU-CHEK Aviva LECTEUR DE GLYCÉMIE / BLOEDGLUCOSEMETER / STRUMENTO PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA / BLUTZUCKERMESSGERÄT 2007 Roche Diagnostics. All rights reserved. 04885929001(01)-0407 Roche Diagnostics

Nadere informatie

3D-printerpen 2016 versie Handleiding

3D-printerpen 2016 versie Handleiding 3D-printerpen 2016 versie Handleiding Gefeliciteerd! U bent nu in het bezit van de nieuwste generatie 3D-printerpen. Hiermee heeft u het creëren van unieke 3D-tekeningen, miniaturen en accessoires zelf

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 1

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 1 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties 1 Bloedglucosewaarden bepalen 1 Inleiding Het bepalen van de bloedglucosewaarde (=bloedsuikerwaarde) is voor de cliënt met diabetes

Nadere informatie

installatiehandleiding Rookmelder

installatiehandleiding Rookmelder installatiehandleiding Rookmelder INSTALLATIEHANDLEIDING ROOKMELDER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig rookmelder. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie over de

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

HANDLEIDING. Herinner Opties. Voor Eten. BAN#:84160792 Rev. 09/14 Contour Next USB User Guide mg/dl - Belgium Alt#1-08/28/14 Copy Changes

HANDLEIDING. Herinner Opties. Voor Eten. BAN#:84160792 Rev. 09/14 Contour Next USB User Guide mg/dl - Belgium Alt#1-08/28/14 Copy Changes Bloedglucosemeter 12:24 l 13.10 93 mg dl Voor Eten Herinner Opties Gebruikt uitsluitend CONTOUR NEXT bloedglucoseteststrips van Bayer HANDLEIDING 7mm min. DATE: CLIENT: DESCRIPTION: SCHAWK JOB#: SKU#:

Nadere informatie

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing HardheidsTester HLJ - 2100 Art. Nr. 906.804 Gebruiksaanwijzing Lees alle instructies in deze handleiding voor gebruik aandachtig door en volg ze nauwkeurig op. Bewaar deze handleiding voor eventuele raadpleging.

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de wireless LAN kaart 7429160005 7429160005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van de harde schijf www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u begint

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

Dubbele vochtmeter Pro Pen / Penloze vochtmeter met verwijderde sonde

Dubbele vochtmeter Pro Pen / Penloze vochtmeter met verwijderde sonde Gebruikershandleiding Dubbele vochtmeter Pro Pen / Penloze vochtmeter met verwijderde sonde Model MO265 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech MO265 vochtmeter. De MO265 detecteert vocht

Nadere informatie

BIJSLUITER. ATROPINESULFAAT 0,25%, 0,5% en 1,0% oogdruppels

BIJSLUITER. ATROPINESULFAAT 0,25%, 0,5% en 1,0% oogdruppels BIJSLUITER ATROPINESULFAAT 0,25%, 0,5% en 1,0% oogdruppels Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie