BACK TO THE FUTURE OF NAT- LAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BACK TO THE FUTURE OF NAT- LAB"

Transcriptie

1 BACK TO THE FUTURE OF NAT- LAB

2 Back to the Future of NatLab Baltan Laboratories Jaarverslag 2013 Inhoud pag 3 Baltan Laboratories pag 4 Baltan in in vogelvlucht pag 4 Baltan goes Back to the Future of NatLab pag 9 Highlights programma 2013 pag 23 Overzicht 2013 pag 31 Communicatie Bijlage Statistieken Persknipsels 1 Baltan laboratories

3 Neon artwork by Munne 2 Baltan laboratories

4 Baltan Laboratories Baltan Laboratories speelt een actieve rol in het initiëren, ontwikkelen, bevorderen en voltooien van projecten op het snijvlak van kunst en wetenschap. Door middel van concrete projecten promoot en ontwikkelt Baltan nieuwe manieren van werken en stimuleert kansen voor talentontwikkeling en creatieve innovatie. Baltan wil de integratie tussen de culturele, industriële en educatieve sector bevorderen door als aanjager te fungeren binnen een groot netwerk van partners uit de kunst, wetenschap, educatie en bedrijfsleven. Hiervoor werken we productief samen met strategische partners om nieuwe concepten verder te ontwikkelen en te promoten. We zien het als onze taak om te netwerken en als spin in het web te fungeren. Het is van essentieel belang dat Baltan relaties met anderen aangaat via toepassingen en de verspreiding van kunst, design, wetenschap en technologie. Baltan realiseert dit door: Verbinden: Ontwikkelen: Baltan maakt gebruik van de sterke punten in de regio en haar eigen ervaring en fungeert als een spin in het web, die nieuwe relaties laat ontstaan op het snijvlak van kunst, wetenschap, techniek, bedrijfsleven en onderwijs. Baltan promoot en ontwikkelt nieuwe manieren van werken en stimuleert kansen voor talentontwikkeling en creatieve innovatie door middel van projecten. Het ontwikkelt projecten die zich richten op onderzoek naar nieuwe methoden voor het verbeteren van onze werkwijzen. Lokaal naar (inter)nationaal: Delen: Samenwerken: Onze samenwerkingen met lokale en internationale partners zijn uitermate belangrijk voor het tot stand brengen van een duurzame band in ons netwerk en voor de verbinding van Eindhoven met de rest van de wereld. Baltan legt via de projecten die zij initieert relaties tussen lokale en de (inter)nationale spelers, nodigt internationale deskundigen uit om te delen en fungeert als een bron op het gebied van innovatie en onderzoek op het snijvlak van kunst en wetenschap. Baltan gebruikt haar eigen ervaring in projecten en samenwerkingen als bron van onderzoek, ontwikkelt kennis en bestudeert werkmodellen. Die worden vervolgens vrijelijk met de rest van de wereld gedeeld via conferenties, workshops, publicaties, online documenten en openbare events. Door personen en organisaties, bedrijven, onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen en culturele organisaties met elkaar in contact te brengen bieden we een bijzonder curriculum op het snijvlak van de werkgebieden. We werken samen met andere labs, culturele organisaties en professionals en ontwikkelen met hen creatieve onderzoeksmethodes en nieuwe vormen van samenwerking met kunstenaars. 3 Baltan laboratories

5 Baltan in vogelvlucht Baltan Laboratories werd in 2013 één van de bewoners en sleutelfiguren in de herontwikkeling van het Natlab. Dit voormalig, wereldwijd erkende Philips natuurkundig laboratorium is een regionaal icoon van synergie tussen kunst en technologie. Het Natlab is gelegen op Strijp-S, waar ook het STRP festival voor kunst en technologie en de jaarlijkse Dutch Design Week plaatsvinden. Hiermee bevinden Natlab en Baltan zich in het hart van de creatieve gemeenschap van Eindhoven. Baltan bestond dit jaar precies vijf jaar. In de afgelopen periode heeft zij meerwaarde weten te creëren door nieuwe verbindingen te maken en innovatieve kunstprojecten te koppelen met het onderzoek dat plaatsvindt in de Brainport regio. Ze heeft haar kennis weten te gebruiken en met anderen gedeeld door haar sterktes toe te passen en haar gevestigde internationale netwerk en de samenwerking met academische, educatieve, industriële en culturele partners te koppelen aan nieuwe ideeen en strategieen. Na de initiële onderzoeksfase over het lab van de toekomst en opeenvolgend de overgangsperiode die gekenmerkt wordt door de komst van de nieuwe directeur Olga Mink en de verhuizing, is Baltan in haar volgende fase beland. Hernieuwde ambities zijn uitgesproken om het lab van de toekomst tot uitvoering te brengen. Het theoretische model maakt plaats voor de praktische uitvoering van het lab concept waarmee Baltan het lokale en internationale ecosysteem actief wil betrekken. Gesprekken met communicatie manager Koen Snoeckx om de samenwerking met Holst Centre te versterken resulteerden in nieuwe strategische plannen en ambities voor de toekomst. Baltan goes Back to the Future of NatLab The lab of the future is not about facilities or hardware but rather about networks, knowledge sharing, creation, mediation and new ways of working. Baltan is zowel een netwerk als een methode voor het creëren van nieuwe tools en kennis op basis van betekenisvolle relaties tussen mensen en ideeën. Baltan wil nieuwe verbindingen laten ontstaan tussen bestaande en nieuwe ideeen, disciplines en organisaties. Haar focus ligt op dat wat nog komen gaat, het speculatieve en onwerkelijke. Door deze proactieve houding wil zij onbekende paden begaanbaar maken voor een nieuwe en betekenisvolle toekomst. In 2013 hebben we gewerkt aan het verbeteren van onze competenties, waaronder het bevorderen van innovatieve artistieke experimenten, de verbinding binnen het lokale ecosysteem, de ontwikkeling van nieuwe tools en methodes en het actief netwerken met (inter)nationale relaties. Tegelijkertijd hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van ons bedrijfsplan en het onderzoeken van nieuwe manieren voor het verspreiden van onze kennis. Bijgestaan door het bestuur bestaande uit Cees-jan Mol, Ulrike Erbslöh en Koen Snoeckx, en onze zakelijke en artistieke adviseurs Jo de Boeck (imec) en Joe Davis (MIT), hebben 4 Baltan laboratories

6 we onze doelstellingen voor een groei- en netwerkbeleid nauwkeuriger kunnen formuleren. Ook in 2013 stond de lokale verbinding en verankering van Baltan centraal. Een belangrijke gebeurtenis was de opening van het Natlab 2.0. Baltan is onderdeel geworden van het iconische Natlab, het voormalige Philips onderzoekslab dat een centrale hub is in de creatieve sector in en om Eindhoven. Projecten Baltan heeft het afgelopen jaar een aantal projecten uit 2012 voortgezet en als case study gebruikt voor haar lange termijn visie. Voortbordurend op deze projecten gingen we overeenkomsten aan met strategisch gekozen culturele en niet-culturele partners ter versterking van onze positie. In onze visie en de daarbij behorende projecten werd de nadruk gelegd op wetenschap als integraal onderdeel van onze kernactiviteiten, op het snijvlak van kunst, educatie en bedrijfsleven. Door deze term in onze beschrijvingen toe te voegen, benadrukten we het onderzoek en het experiment die zo essentieel zijn voor Baltan. Steeds vaker zien wij vruchtbare samenwerkingen ontstaan tussen kunstenaars en wetenschappers. Beiden treden de wereld met eenzelfde open houding tegemoet. In onze projecten delen zij actief referentiekaders en komen zij tot nieuwe oplossingen en ideeën. Samen met (soms praktische en resultaatgerichte) technologen en deelnemers uit het bedrijfsleven en educatieve instellingen, werd het speelveld gevormd waarin Baltan haar verbindende rol waar kon maken. Thema s We werkten met een aantal themalijnen om een zo breed mogelijk scala aan toekomstgerichte ideeën te onderzoeken op gebied van: Technologie en duurzaamheid. Digitale kunst in het museum. De interdisciplinaire samenwerking op het grensgebied van kunst en wetenschap (Art-Science). De vraagstukken rondom duurzaamheid uitten zich in projecten en strategische denkoefeningen rondom alternatieve vormen van samenwerking, en de maatschappelijke en ecologische problematiek. Duurzaamheid in relatie tot de zich voortschrijdende technologische ontwikkelingen loopt als een rode draad binnen het project Techno- Ecologies. Hiervoor werd de samenwerking aangegaan met de Belgische kunstenaar Bartaku tijdens de STRP Biënnale en met RIX-C tijdens de Dutch Technology Week. Het thema bleek een terugkerende factor te zijn in ingegeven door de voortdurende globale ecologische en economische crisis en het groeiende besef dat we op een kantelpunt staan. Het tweejarige project in samenwerking met het Van Abbe Museum over de rol en betekenis van digitale kunst in het museum onder de noemer Collecting and presenting born-digital art, a matter of translation and (historical) knowledge was afgelopen jaar het tweede onderzoeksthema. Digitale kunst stelt andere vragen en eisen aan de 5 Baltan laboratories

7 (museale) ruimte, aan het publiek, aan de makers en aan de curator. Door middel van de publicatie het afgelopen jaar genaamd Speculative Scenario s, or what will happen to digital art in the future, in samenwerking met Annet Dekker, werden deze vragen onderzocht en met een internationaal (online) publiek gedeeld. Het snijvlak tussen kunst, wetenschap en technologie werd uitgediept door nieuwe onderzoekstrajecten te initiëren en het wetenschappelijk (denk)kader in relatie tot artistiek onderzoek opnieuw te definiëren en breder te trekken. De vermenging van de harde wetenschap met de zogenaamde zachte wetenschappen vormt hierin een belangrijke factor. Zo speelde in het project met Tez, Marije Baalman en Chris Salter, het gebruik van technologie en antropologie als onderzoek domein op, om tot nieuwe inzichten en vraagstukken te komen, waarin het verschil tussen objectieve en subjectieve data, beleving en statistiek gebruikt wordt voor verder onderzoek. Verhuizing naar het Natlab Een van de belangrijkste activiteiten van afgelopen jaar was de verhuizing naar de nieuwe locatie Natlab op Strijp-S. Drie organisaties zijn per september 2013 de bewoners van het Natlab: Plaza Futura, Broet! en Baltan Laboratories. Was het lab in voorgaande jaren voornamelijk een plug-in organisatie die haar backoffice deelde in het van Abbemuseum, het afgelopen jaar is zij een publiekelijk toegankelijke ruimte geworden waar ze haar programmering en jaarplanning op kan aanpassen. Desalniettemin hebben we onze plug-in methodologie behouden en werken we nog altijd binnen een groot netwerk van partners, inclusief het Natlab. Het najaar van 2013 stond voor een groot deel in het teken van de verhuizing en feestelijke openingsweken in het Natlab. Na een periode van ruim twee jaar waarin Baltan met veel plezier vanuit het Van Abbemuseum heeft geopereerd, hebben we een eigen kantoor, werkruimte om bijvoorbeeld workshops te organiseren en een expositieruimte om tentoonstellingen en/of de resultaten van onze projecten te tonen. Hierdoor is Baltan als organisatie meer zichtbaar geworden en de kans op betekenisvolle ontmoetingen (exponentieel) gegroeid. Olga Mink, Directeur Baltan Laboratories: We zijn ontzettend enthousiast over de periode die voor ons ligt. Dankzij de fantastische ruimtes die in het NatLab ter beschikking staan, kunnen we eindelijk onze stempel gaan drukken op het creatieve potentieel wat aanwezig is, maar nog te vaak verborgen blijft. We geloven daarbij in de kracht van samenwerking, dus zijn al volop gesprekken aan het voeren met lokale, nationale en internationale partners uit de culturele en industriële sector om dit ambitieuze verhaal verder vorm te geven. We leggen de lat bewust hoog, omdat we ervan overtuigd zijn dat we vanuit deze regio een rol van betekenis kunnen spelen op het internationale veld. Rol organisatie Om de verbindende rol van Baltan beter vorm te geven en nieuwe strategische partners aan ons te binden heeft Baltan twee strategische 6 Baltan laboratories

8 adviseurs aangesteld, ieder vanuit hun eigen specialistische werkveld. Voldoende affiniteit met de doelstellingen van Baltan en de bereidheid om mee te werken en te denken over de rol van Baltan en de bereidheid om zijn/haar netwerk in te zetten, waren belangrijke selectie criteria. Baltan versterkte haar samenwerking met het bedrijfsleven door de aanstelling van een zakelijk adviseur. Na een afgewogen selectie zijn de gesprekken voortgezet met Jo De Boeck, CTO bij Imec, Leuven en voormalig directeur Holst Centre. Een belangrijke motivatie voor het aanstellen van deze zakelijke adviseur is om meer inzicht te vinden op de vraag hoe Baltan waarde kan creëren en definiëren voor het bedrijfsleven (en kennisinstellingen). Als artistiek adviseur voor Baltan zijn gesprekken aangegaan met de uit Boston afkomstige kunstenaar-wetenschapper (en biokunstenaar) Joe Davis. Joe Davis is iemand met gedegen kennis van de interdisciplinaire kunst en de artistieke onderzoekspraktijk. Zijn achtergrond over kunst en wetenschap en unieke aanstelling bij topinstituten als MIT en Harvard, waren voldoende motivaties om met Joe Davis verder te gaan. Met de aanstelling van deze adviseurs versterkt Baltan de toekomstige samenwerkingstrajecten en kunnen wij ons in de toekomst sterker profileren naar de buitenwereld. Naast de twee adviseurs staat Baltan in nauw contact met een uitgebreid netwerk van kunstenaars, vormgevers, managers, onderzoekers, onderwijsmensen en conservatoren, die graag onze ambassadeurs zijn en een belangrijk aandeel vormen in de structuur van onze instelling. Een belangrijke manier om te groeien als organisatie is door (inter)nationale studenten, onderzoekers en kunstenaars aan te trekken die hun kennis delen in samenwerking met Baltan en andere betrokkenen. Baltan richtte zich daarom het afgelopen jaar naar versterking op gebied van (co-) productie en werden er stageplekken voor studenten aangeboden. The Electric Kiss re-enacted tijdens de officiële opening van het Natlab Arthur Elsenaar 7 Baltan laboratories

9 Pre-opening. SKRIJF, Gijs van Bon 8 Baltan laboratories

10 Highlights programma 2013: Wil je wetenschappers met kunstenaars laten samenwerken, dan moet er sprake zijn van gemeenschappelijke vragen. En: [coöperatie is mogelijk], mits gezamen lijke doelstellingen, problemen en uitdagingen worden gevonden Joep Huiskamp, Haalbaarheidsonderzoek ASE: Arts & Sciences Eindhoven, In 2013 lag de inhoudelijke focus van Baltan op het initiëren van nieuwe samenwerkingen, het vergroten van haar lokale en (inter)nationale netwerk en de ontwikkeling van nieuwe voorwaarden voor toekomstgericht denken over een opbloeiende cultuur die ontstaat door de vermenging van disciplines. Techno Ecologies Het project Techno-Ecologies is een samenwerkings project ondersteund met Europees geld verspreid over meerdere jaren (7e Kaderprogramma). Baltan organiseerde in dit kader het afgelopen jaar een aantal verschillende workshops, artist residenties, bijeenkomsten, exposities en publieke events. Een deel van het onderzoek in samenwerking met kunstenaar Bartaku, dat plaats vond in het kader van Techno Ecologies, werd ondersteund door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Het doel van het project Techno-Ecologies is om tot een nieuwe benadering van maatschappelijke en ecologische duurzaamheid te komen door middel van artistiek onderzoek en culturele innovatie. De onderliggende gedachte is dat duurzame toekomstscenario s alleen werkelijkheid kunnen worden als we ons openstellen voor nieuwe ideeën en vormen van samenwerking. Diversiteit, maatschappelijke en ecologische duurzaamheid in combinatie met meer kennis van technologie als verlengstuk van onze verlangens, vormen de bouwstenen om een nieuw perspectief te ontwikkelen. Een ander doel was om uit te zoeken hoe we kunnen komen tot een nieuwe benadering van urgente sociale, ecologische en culturele duurzaamheidskwesties en samen te werken aan de ontwikkeling van levensvatbare alternatieven, creatieve strategieën en innovatieve modellen die ons kunnen helpen minder gevaarlijke wegen naar de toekomst uit te zetten dan we nu bewandelen. Techno Ecologies werd ontwikkeld en uitgevoerd door de culturele organisaties RIXC (Letland), Baltan Laboratories (Nederland), Napon (Servië), Ars Longa (Frankrijk), Nida Art Colony van de Litouwse kunstacademie, de Finnish BioArt Association (Finland), de Finse kunstacademie, en MPLab (Art Research Lab) van Liepaja University (Letland), in samenwerking met hun partnerinstituten. De volgende projecten zijn onderdeel van Techno Ecologies: The undisclosed poésis of the photovoltaic effect SansessoLalia Bacteria Battery HOOPGAS TestLLLab. 9 Baltan laboratories

11 e-tapas tijdens STRP Biënnale Bartaku 10 Baltan laboratories

12 The undisclosed poésis of the photovoltaic effect Bartaku s TPeD worklab (in de volksmond ook wel E-tapas of eetbare zonnecellen genoemd) is een project in samenwerking met Carole Collet en André Amaro dat werd gepresenteerd tijdens STRP Biënnale. Het project is onderdeel van Techno Ecologies en werd georganiseerd in samenwerking met Holst Centre en het Ketelhuis. De Temporary Photo-electric Dygestopians sessie, afgekort T-PeD, was een open laboratorium en een proefsessie op het snijvlak van voedsel en textiel, fotosynthese en biomimicry. Onder leiding van de kunstenaars en een groep vrijwillgers, hebben meer dan tachtig nieuwsgierige deelnemers hun eigen E-tapa met veel zorg en aandacht samengesteld en opgegeten. Wanneer de zonnecellen gereed zijn werden ze getest. Door ze op de tong onder het licht te houden ging de cel werken en produceerde een kleine hoeveelheid elektrische spanning, te voelen als een prikkeling. Met een meter werd vastgesteld hoeveel Volt de zonnecel produceerde en werd het testmoment vereeuwigd met een foto. Deelnemers mochten daarnaast genieten van bijzondere wijnen gemaakt van de Aronia bes en een bijzonder chocolade dessert, persoonlijk klaargemaakt en geserveerd door Andre Amaro. De e-tapas proeverij was een succes en nieuw fenomeen voor de bezoekers van STRP. De uitleg over de werking van energie, lichaam en voedsel, in combinatie met het actief bereiden van de op nanotechnologie gebaseerde e-tapas, resulteerde in een ongedwongen sfeer waarbij het publiek spelenderwijs werden geïnformeerd over alternatieve en duurzame methoden over (de productie van) voedsel en het denken over energie. Met zijn onderzoek wil Bart Vandeput onze houding ten opzichte van energie bevragen. De industrie doet dat niet, die praat in termen van efficiency, rendement, economie. Heeft weinig oog voor onze fundamentele relatie met de wereld om ons heen, de verbondenheid van alles met alles, het grote en het kleine. Wij zijn energie, zegt hij. Energie kan niet verdwijnen, alleen transformeren. Die transformatie, daar gaat het om. Het dwingt inderdaad tot nadenken, al gebeurt dat niet direct. Direct is er vooral spektakel. Voordat je de cel doorslikt, dus voordat deze letterlijk voedsel wordt, ervaar je een elektrische prikkeling op de tong. Zou het niet geweldig zijn als de electroden die Carole Collet prepareerde direct op de hersens ingeplugd konden worden, fantaseert Vandeput. Welke fantastische beelden, welke stimulering van bewustzijn, zou dat tot gevolg hebben? uit Essay Irma Driessen The Undisclosed Poésis of the Photovolaic Effect SansessoLalia Een vervolg op deze sessies in het kader van Techno Ecologies, was de presentatie en interne workshop in samenwerking met Holst Centre op de High Tech Campus, onder leiding van Bartaku en Greg Saul. In de introductie workshop werd, door middel van een interne sessie, nagedacht over de Sanseveria, de noordelijke variant van de Agave. Deze plantensoort fungeerde als een platform voor het artistieke onderzoek naar hoe de plant haar relatie met de omgeving kan uiten. 11 Baltan laboratories

13 Bacteria Battery no. 5 & Biotricity workshop Rasa Smite, Raitis Smits, Martins Ratniks, Voldemars Johansons van RIXC Hoopgas TestLLLab Bartaku 12 Baltan laboratories

14 De sessie werd afgesloten met een interne presentatie en workshop van Greg Saul van Diatom Studio over de Piccolo printer. Een piccolo is een kleine printer, een pocket formaat computergestuurd (CNC) platform. Piccolo s kunnen heel nauwkeurig metaal, kunststof of hout bewerken in zowel 2D als 3D. Het is eenvoudig zelf te monteren en te programmeren waardoor je vrij gemakkelijk een eigen printer-robot kunt bouwen. De energie voor de piccolo wordt geleverd door kleine zonnecellen gemaakt van plantwaardige en natuurlijke materialen. Zo wordt een close-loop gecreëerd, waarbij energie zo veel mogelijk wordt bespaard en hergebruikt. Ook in dit project blijkt de fascinatie van Bartaku voor de energie die uit de natuur wordt geproduceerd en hoe we deze kunnen inzetten. Bacteria Battery Tijdens de Dutch Technology Week in de Schellensfabriek presenteerde Baltan de installatie en workshop van Rasa Smite, Raitis Smits, Martins Ratniks, Voldemars Johansons van RIXC. De installatie Bacteria Battery was onderdeel van de expositie STRP meets DTW. In dit project werd geëxperimenteerd met next-generation biotechnologie (zogenaamde microbiële brandstofcellen / MFC) en hoe deze kan worden benaderd en geïnterpreteerd vanuit een artistiek perspectief en culturele innovatie. De installatie Bacteria Battery No.5 is een innovatief kunst- en wetenschapsproject van Rasa Smite, Raitis Smits en Martins Ratniks in samenwerking met geluidskunstenaar en componist Voldemars Johansons en jonge biologen van de Universiteit van Letland. De installatie bestaat uit een cellennetwerk dat een bacteriebatterij creëert. Hiervandaan komt een live stream binnen op de monitoren van de expositieruimte, terwijl een andere monitor microscopische beelden van de bacteriële omgeving laat zien, waardoor de toeschouwer inzicht krijgt in deze onzichtbare wereld. Dit bacteriebrandstofproces wordt vertaald in geluidsstructuren die een esthetisch perspectief bieden op de wederzijdse relaties tussen natuur en technologie, biologische systemen en elektronische netwerken. De Biotricity workshop was onderdeel van dit project. Deelnemers leerden hoe ze een cel konden maken van in water levende bacteriën en een systeem werkend op een bacteriebatterij. Ze experimenteren met verschillende energiebronnen (aarde, afvalwater), waardoor ze kennis maakten met wetenschappelijke visies op en artistieke benaderingen van deze opkomende technologieën. De ontwikkeling van conceptuele ideeën voor het toekomstig ontwerp van de bacteriebatterij, hulpmiddelen voor meting en modulatie die gebruikt konden worden voor artistieke interpretaties, sonificaties en visualisaties was hierin een belangrijk onderdeel.. Tijdens de workshop werden cellen gecreëerd die elk ongeveer 0,6 V elektriciteit produceren. De cellen werden in serie met elkaar verbonden en vormden de bacteriebatterij. HOOPGAS TestLLLab. De samenwerking tussen wetenschappers en design is in dit project bijzonder nauw. Beide experimenteren aan hetzelfde object, maar 13 Baltan laboratories

15 The Tools Series #1 Processing and Generative Art Marius Watz The Tools Series #2 Build your own Piccolo, the tiny CNC bot. Diatom 14 Baltan laboratories

16 vanuit een ander perspectief en vanuit andere belangen. Er ontstaat een kruisbestuiving waarbij beide partijen uit hun comfortzone worden gehaald. Vaak zijn we gewend om in afgescheiden disciplines te denken: verticaal denken. Een niet vanzelfsprekende samenwerking haalt je uit deze verticale werkwijze en stimuleert tot meer transversaal en horizontaal denken. Uit interview met Olga en Bartaku voor het Stimuleringsfonds HOOPGAS is een op artistiek onderzoek gebaseerd biochemisch wetenschappelijk experiment waarbij de volgende stelling werd onderzocht: Ethyleen van banaan stimuleert de bloemvorming van de Sanseveria. In dit werk van Bartaku werd de Sanseveria onder invloed van een planthormoon aangezet om bloemen te maken. Een relatie die werd verbeeld door een organische lichtsculptuur. Ethyleen is een eenvoudige koolwaterstof verbinding en de meest geproduceerde petrochemische stof ter wereld omdat het makkelijk kan worden gebruikt als bouwstof voor energierijke gassen en olie. Ethyleen is ook een natuurlijk hormoon in planten, en speelt een rol in het bloei- en rijpingsproces. Het bewaren van ethyleenrijke producten zoals bananen in de buurt van onrijpe vruchten versnelt het rijpingsproces. Met deze achtergond informatie heeft kunstenaar en onderzoeker Bartaku zichzelf de vraag gesteld of dit gas ook de bloei van de Nederlandse agave op weg kon helpen en of het mogelijk was om deze energie te isoleren, op te slaan en gericht toe te passen. De opgewekte energie werd omgezet in elektrische stroom om het woord HOOPGAS te laten oplichten, dat met Electro Luminiscentie folie aan de installatie was aangebracht. Op geregelde tijdstippen was Bartaku publiek aan het werk in de Dick Raaijmakers zaal in het Natlab. Het publiek en een aantal basisscholen werden aangespoord om bananen te eten en de schillen te doneren ten tijden van dit artistieke onderzoeksproces. De ontmoeting van Bartaku met toevallige langslopende publiek was een belangrijk onderdeel in het proces en de totstandkoming van het project. Ter afronding van het onderzoekstraject HOOPGAS TestLLLAB werd een bijeenkomst over de relatie tussen planten en cognitie gepresenteerd met korte presentaties van Bartaku zelf, assistent professor Fred Keijzer van de facultulteit Philosophy aan de Universiteit Groningen, en technisch programmeur Patrick de Koning. HOOPGAS TestLLLab is onderdeel van Bartaku s artistiek onderzoek Sansessolalia dat werd opgestart in samenwerking met Holst Centre en mede mogelijk werd gemaakt danzkij het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en steun van Stichting Innovatie en Creativiteit (NL). Tools Series Baltan sessions In 2013 wordt de reeks Baltan sessions gecontinueerd, voortbouwend op de formule die in 2012 is ontwikkeld. Deze serie is een belangrijk middel om in contact te blijven met de lokale scene en de ontwikkeling van kennis en inzicht te bevorderen. De sessies lagen niet vast en kwamen voort uit de gesprekken die we voerden met de kunstenaars, designers en andere deelnemers. Op deze 15 Baltan laboratories

17 wijze wilden wij het eigendom van de sessies met andere partijen in Eindhoven delen, waarmee het besef onstond dat we gezamenlijk een programma konden maken dat gebaseerd is op behoefte en urgentie vanuit de basis, de gemeenschap en het debat. Baltan s ambitie werd zo mede vormgegeven om de belangen van de gemeenschap te berhartigen en kennis te verspreiden binnen de creatieve community. The Tools Series #1: Processing and Generative Art In het TAC vond de workshop plaats onder leiding van Marius Watz (NYC). Tijdens deze tweedaagse workshop hebben deelnemers kennis gemaakt met de achtergrond van generatieve kunst. Watz heeft de deelnemers geïntroduceerd in het gebruik van open source programma s en in de opbouw en het ontwerp van een generatief systeem. Deelnemers waren erg enthousiast om van deze zeer bgedreven en doorgewinterde programmeur te leren.aansluitend aan de workshop vond de lezing plaats Computational Aeshtetics - Processuality As Material. Marius Watz nam de deelnemers mee in zijn eigen werk, de ontwikkeling van computer esthetiek, van de vroege pioniers tot de recente explosie van creatievelingen die werken met generatieve code. The Tools Series #2: Build your own Piccolo, the tiny CNC bot. In de Baltan kelder organiseerden we tijdens de Dutch Design Week The Tools Series #2: Build your own Piccolo, the tiny CNC bot. Een workshop onder leiding van de ontwerpers van Diatom. Alle deelnemers kregen hun eigen Piccolo kit, die zij tijdens deze middag in elkaar zetten en vervolgens geprogrammeerd hebben. De workshop was een groot succes en al ruime tijd van te voren uitverkocht. Het project werd mede mogelijk gemaakt danzij steun van het Stimuleringsfonds voor de Creative industrie. Friday Afternoon Lectures Een nieuw initiatief opgezet naar aanleiding van de verhuizing van Baltan naar het gerenoveerde Natlab was een serie van vier lezingen (waarvan twee in 2013) onder de noemer Friday Afternoon Lectures Back to the Future of Natlab. Gilles Holst, de eerste directeur van het beroemde Philips Natuurkundig Laboratorium, zei het al in een van zijn officiële onderzoeksrapporten: onderzoekers zijn het meest succesvol als ze voldoende vrijheid en een open geest hebben. Wij denken dat deze originele visie voor het Natlab snel vergeten wordt in het huidige klimaat van toenemende specialisatie. Om proactief met dit probleem om te gaan, organiseerden we een reeks lezingen die de originele Natlab visie nieuw leven in zou blazen. Een programma met name gericht op onderzoekers, kunstenaars, ontwerpers of andere creatieve enthousiastelingen die graag geïnspireerd raken door internationale sprekers en denkers van topniveau. 16 Baltan laboratories

18 Friday Afternoon Lectures Joe Davis Friday Afternoon Lectures Ivan Sutherland The Cello Box i.s.m Axesjazzpower 17 Baltan laboratories

19 Friday Afternoon Lectures Ivan Sutherland 18 Baltan laboratories

20 De eerste lezing in de reeks Friday Afternoon Lectures, werd georganiseerd in samenwerking met Bert-Jan Woertman van de High Tech Campus en Koen Snoeckx van Holst Centre in Eindhoven en was met de aanwezigheid meer dan 80 geïnteresseerden een groot succes. Deze editie geïnaugureerd door Joe Davis, ook wel de Mad scientist of MIT genoemd. Na de lezing was er een levendige netwerkborrel onder muzikale begeleiding van de Eindhovense Lady Aïda. Na de eerste editie werden we door meerdere organisaties benaderd die het initiatief wilden ondersteunen. Luces Asselbergs (Studium Generale TU Eindhoven) en Else Embregts (EIT ICT Labs) sloten zich aan bij de organisatie van de lezingen. Ook in Axessjazzpower vonden we een nieuwe bondgenoot. Ivan Sutherland, de uitvinder van de eerste grafische interface, presenteerde de tweede lezing, georganiseerd in het nog niet officieel geopende Natlab. Voorafgaand aan de lezing was er een muzikale live performance van The Cello Box in samenwerking met Axesjazzpower. Art-Republic In aanloop naar de verhuizing organiseerde Baltan Laboratories samen met haar toekomstige buren Plaza Futura en BROET, een serie activiteiten om het publiek bekend te maken met wat hen in de toekomst te wachten zou staan in het vernieuwde Natlab. Deze serie activiteiten werd mogelijk gemaakt dankzij de financiele steun van Samen naar Brabant Culturele Hoofdstad De insteek van deze activiteiten was meervoudig. Naast het doel om het algemene publiek actief te betrekken was voor Baltan de insteek om terug te blikken op de lijn van uitvindingen en experimenten in het oude Naltab. Daarbij werd gezocht hoe deze lijn van innovaties vertaald kon worden naar hedendaagse toepassingen en ideeën. Baltan als geestelijke erfgename van het oude Natlab heeft zich ingezet om dit concept zo open en praktisch mogelijk te vertalen en de rol van het publiek een centrale plek te geven. Door het vooruitstrevende gedachtegoed van Gilles Holst (be)grijpbaar te maken, werd het vrije experiment, en de geest van het oude Natlab in een nieuw daglicht gezet. De multidisciplinaire benadering die zo kenmerkend was voor onderzoek in het Natlab werd vrijelijk vertaald naar projecten waarin nieuwe manieren van (samen)werken en denken het uitgangspunt was. Een divers publiek kwam zo in aanraking met de bijzondere geschiedenis waarin door de combinatie van onderzoek en creativiteit, een belangrijke bijdrage werd geleverd aan Natlab s Internationale successen. Als onderdeel van Art Republic werden de volgende onderdelen georganiseerd: Solar Graffity Greeting Cultures Dick Raaijmakers. Solar Graffity De eerste workshop met de titel Solar Graffiti onder leiding van David Darts en Jason Eppink, stelde de vraag hoe licht, de stedelijke omgeving en duurzame technologie door middel van Do-It-Yourself 19 Baltan laboratories

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

BALTAN laboratories. Jaarverslag 2012

BALTAN laboratories. Jaarverslag 2012 BALTAN laboratories Jaarverslag 2012 1 2 Jaarverslag 2012 Inhoud p. 4 Baltan Laboratories p. 5 Baltan in vogelvlucht p. 6 2012: Een jaar van vernieuwde ambities en samenwerkingsvormen p. 7 Highlights programma

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW Circular Art Lab Limburg (CALL) legt duurzaamheidsopgaven via open oproepen ( calls ) voor aan geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

It s Your World Design Event

It s Your World Design Event It s Your World Design Event Designstad Eindhoven lanceert in 2017 de eerste editie van een vierjaarlijks internationaal evenement dat de verbeeldingskracht van design viert en een podium biedt aan toekomstmakers

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries

Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries Organisatie- en functieprofiel Onderwijsmanager Commerciële Economie Fontys Academy for Creative Industries S13 CAO-HBO 0,8-1,0 fte Versie 30 november 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact

Nadere informatie

F A B S C H O L K I D S

F A B S C H O L K I D S F A B S C O H O L K I D S Over FabSchool Kids In Fabschool Kids staat zelf dingen maken, creativiteit en samenwerken centraal. In hands-on workshops in het Fablab Amsterdam leren kinderen alles over digitale

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Activiteiten. Publiciteit Conclusie & aanbevelingen

Inhoudsopgave. Voorwoord Activiteiten. Publiciteit Conclusie & aanbevelingen Inhoudsopgave Voorwoord Activiteiten Cosmo V Experience Onzichtbare verbondenheid Tordinaire TEDx AmsterdamED HKU Intense MAPLAB Publiciteit Conclusie & aanbevelingen 2 / 14 3 5 6 6 7 7 8 9 10 12 Stichting

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren In een bijzonder gebouw op de Nijmeegse HAN-campus zijn niet alleen de pabo en lerarenopleidingen (vo) gevestigd, maar sinds begin 2015

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

EVO-LUMEN. EXPOSITIE over de EVOLUTIE van het LICHT in KUNST & DESIGN EVOLUON EINDHOVEN. Vanaf 14 April Dagelijks van uur tot 20.

EVO-LUMEN. EXPOSITIE over de EVOLUTIE van het LICHT in KUNST & DESIGN EVOLUON EINDHOVEN. Vanaf 14 April Dagelijks van uur tot 20. --------------------------Persbericht--------------------------- EVO-LUMEN EXPOSITIE over de EVOLUTIE van het LICHT in KUNST & DESIGN EVOLUON EINDHOVEN Vanaf 14 April Dagelijks van 14.00 uur tot 20.00

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

BETEKENIS MAKEN. Dick Rijken (STEIM, De Haagse Hogeschool) dick@steim.nl

BETEKENIS MAKEN. Dick Rijken (STEIM, De Haagse Hogeschool) dick@steim.nl BETEKENIS MAKEN Dick Rijken (STEIM, De Haagse Hogeschool) dick@steim.nl Wat is e-cultuur (1)? Alle processen van expressie en reflectie in het digitale domein (2001) Verschillende soorten onderzoek 1.

Nadere informatie

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016 World Design Event Oktober 2017 Tim Vermeulen September 2016 2 3 Waar begon het ook alweer? - Bidbook Culturele Hoofdstad. - Vraag van Gemeente Eindhoven aan Dutch Design Foundation om hiertoe een voorstel

Nadere informatie

Informele visuele netwerken

Informele visuele netwerken Informele visuele netwerken Emiel Heijnen Amsterdamse Hogeschool vd Kunsten Radboud Universiteit Nijmegen Als mijn leerling zich bezighoudt met zombies moet ik dat. 1 Informele visuele netwerken = groepen

Nadere informatie

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domeinen ckv Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

1. Management samenvatting

1. Management samenvatting Voorwoord Het plan van aanpak dat hier zal worden weergegeven is een voorbereiding op de ontwikkelingen van het project voor ICT en Media Design van Semester 6. Hierin gaan wij in een groep van 5 studenten

Nadere informatie

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris)

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Beleidsplan Stichting de Middendijk 2012-2013 KvK nummer 55726550 / RSIN 851835818 Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Doelstelling: Het

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus New World Water & Sanitatie Campus Agri & Food De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012 I would rather design a poster than a website Aldje van Meer, oktober 2012 Deze uitgave is een samenvatting van de lezing 'I would rather design a poster than a website tijdens het Nationaal Symposium

Nadere informatie

OPEN CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT

OPEN CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 1 CALL: RAUM PROGRAMMA SCHRIJF JE NU IN! KUNST / CULTUUR IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 2 HET IS TIJD OM SAMEN TE PIONIEREN! De stad Utrecht is volop in beweging.

Nadere informatie

OPEN CALL: RAUM. makers-in-residence SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 ART / DESIGN / TECHNOLOGY IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT

OPEN CALL: RAUM. makers-in-residence SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 ART / DESIGN / TECHNOLOGY IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 1 CALL: RAUM makers-in-residence SCHRIJF JE NU IN! ART / DESIGN / TECHNOLOGY IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 2 HET IS TIJD OM SAMEN TE PIONIEREN! De stad Utrecht

Nadere informatie

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015

NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 NOTITIE DE BRAINPORT SCHOOL PER 1 JANUARI 2015 - 2 - INLEIDING Twee jaar geleden kwamen de directeuren van het Jan van Brabant College in Helmond, het Strabrecht College in Geldrop en het Heerbeeck College

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen) AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

2 e Mini conferentie. Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs. Verslag 13-02-2014. Innovatieve Visualisatie Technieken

2 e Mini conferentie. Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs. Verslag 13-02-2014. Innovatieve Visualisatie Technieken e Mini conferentie Digitale visualisatie technieken in het kunstonderwijs Verslag 3--4 Innovatieve Visualisatie Technieken Tweede mini-conferentie Lectoraat Innovatieve Visualisatie Technieken Op donderdag

Nadere informatie

Samenvatting - Nederlands

Samenvatting - Nederlands Samenvatting - Nederlands Deze studie beschrijft aspecten van het Braziliaanse Kennis en Innovatiesysteem die van invloed zijn op de Nederlands-Braziliaanse samenwerking op het gebied van onderzoek, technologie

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Wat is Zero Footprint Campus? Wie is de initiatiefnemer van Zero Footprint Campus?

Wat is Zero Footprint Campus? Wie is de initiatiefnemer van Zero Footprint Campus? Wat is Zero Footprint Campus? Zero Footprint Campus is een nieuw kunstprogramma in de openbare ruimte van het Utrecht Science Park, het gebied dat voorheen bekend stond als de Uithof in Utrecht. Gedurende

Nadere informatie

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe + Big Ideas Great STEM Katrien Strubbe (Natuur)wetenschappen: doelen 2 Natuurwetenschappen geven leerlingen een fundamenteel en duurzaam inzicht in de structuren en processen die de mens, de natuur en

Nadere informatie

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder

Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Samenwerking in de praktijk: ICT lab voor studenten ICT-campus als verbinder Innovatieve oplossingen worden bereikt door samenwerken. ICT Campus brengt bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar, om van

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

HEALTH CARE LAB. Scannen Visualisatie 3D Printen Simulatie Big Data Smart Textile Robotica Applicatie Sensoring

HEALTH CARE LAB. Scannen Visualisatie 3D Printen Simulatie Big Data Smart Textile Robotica Applicatie Sensoring HEALTH CARE LAB Scannen Visualisatie 3D Printen Simulatie Big Data Smart Textile Robotica Applicatie Sensoring Medische proeftuin en R&D centrum voor nieuwe innovaties Concept HEALTH CARE LAB Inleiding

Nadere informatie

VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE

VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE JULI 2017, EDITIE 9 VANBERLO & STRIJP-T DE ONTBREKENDE SCHAKEL VAN DE EINDHOVENSE INDUSTRIE Aan de andere kant van het Strijps bultje vinden we Strijp-T. Een prachtige plek vol met historie, en op het

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 9 april 2015, Amsterdam Geachte leden van de Vaste commissie voor

Nadere informatie

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent.

Verbinding tussen talenten in het kunstvakonderwijs en het culturele veld vergroot de kans op het slagen van talent. Verslag werkconferentie talentontwikkeling 23 april 2015 Algemeen De werkconferentie was het startpunt van een traject dat een bijdrage gaat leveren aan een langetermijnvisie en ambitie op het terrein

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse TIM 5 Agenda Brief aan Peter Blees Innovation Asset Recovery Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse Brief aan Hans de Gier De plek van het Design Institute

Nadere informatie

FLEVO CAMPUS. Feeding the City

FLEVO CAMPUS. Feeding the City GO GREENER FLEVO CAMPUS Feeding the City In 2022 organiseert Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, een podium voor innovaties op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst.

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media Opgeleid als grafisch vormgever en illustrator ontwikkelde ik me tot een veelzijdig en eigenzinnig creatief op het snijvlak van professionele communicatie en multimediaal ontwerp. SpOp is een samenwerking

Nadere informatie

Editie 3 wil nog meer aandacht geven aan deze groep jongeren, met als doel hun creativiteit en economische waarde duidelijk te stellen.

Editie 3 wil nog meer aandacht geven aan deze groep jongeren, met als doel hun creativiteit en economische waarde duidelijk te stellen. JONG TEXTIEL (met nieuwe deadline!) Visie en Doel JONG TEXTIEL, editie 3 focust zich op pas afgestudeerden, of max. 5 jaar afgestudeerd aan één of meerdere Vlaamse, Waalse of internationale instituten

Nadere informatie

Workshop Octrooien, uitvindingen, merken en modellen 23 november 2011 HAVO/VWO-4

Workshop Octrooien, uitvindingen, merken en modellen 23 november 2011 HAVO/VWO-4 Workshop Octrooien, uitvindingen, merken en modellen 23 november 2011 HAVO/VWO-4 Evenement Op 23 november brachten 18 leerlingen van 1 school uit de regio een bezoek aan De High Tech Campus en kregen de

Nadere informatie

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT DECHESNE EN BOERTJE Als fullservice eventmarketing bureau hebben wij het mooiste vak van de wereld: het raken en laten stralen

Nadere informatie

28 mei Uitlokken en honoreren

28 mei Uitlokken en honoreren Verslag debat over interdisciplinariteit in het bètadomein 28 mei 2015 Uitlokken en honoreren Hoe schep je voorwaarden voor interdisciplinariteit? Met deze woorden leidde Decaan Karen Maex het debat in.

Nadere informatie

Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014

Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014 Evaluatie Kennissessie met en bij Philips Healthcare 25 november 2014 Verwachting en aanbeveling Heeft de bijeenkomst aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: Erg goede sprekers, zoals gebruikelijk.

Nadere informatie

Workshop Hogeschool Rotterdam

Workshop Hogeschool Rotterdam Workshop Hogeschool Rotterdam 29 maart 2011 Alexandra den Heijer Aanleiding Voorstudies en Routekaarten voor MJA sectoren Strategische positionering sector in 2030 Onderliggende werkhypothese 50% energie-efficiency

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giels Talentenjacht-concert en Kinderen voor Kinderendansworkshops in december Vanaf 3 december is het thema van de tentoonstelling

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Boardroom Strategisch Leiderschap

Boardroom Strategisch Leiderschap Boardroom Strategisch Leiderschap COHORT 2017 Ga voor goud! Strategisch leiderschap als sleutel voor waardeontwikkeling Als eigenaar, partner, directeur of manager van een middelgrote of snelgroeiende

Nadere informatie

Hoorbare Herinneringen

Hoorbare Herinneringen Hoorbare Herinneringen Alledaagse Ritmes van de Spoorzone in Transitie Door: Donia Jourabchi & Taufan ter Weel www.hoorbare.net info@hoorbare.net Versie 2: 7 juni 2013 Workshops Introductie Over het algemeen

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Medtechpartners 6 september 2010. Barbara Schooneveldt

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES. Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva.

ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES. Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva. ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva.nl 1 CONTENT Ontwerpen van technische innovaties Het innovatielab Cases Discussie

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven

Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Kennisvalorisatie en Innovatief netwerken met Grote Bedrijven Best Practices binnen de TU Delft: Ervaringen en Resultaten met Shell Gebaseerd op informatie van Marco Waas en het advies van IJsbrand Haagsma

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Verslag van de tweede bijeenkomst op InnovatiePartnerschap op De BouwCampus.

Verslag van de tweede bijeenkomst op InnovatiePartnerschap op De BouwCampus. Verslag van de tweede bijeenkomst op InnovatiePartnerschap op De BouwCampus. Casus: Duikervervanging in Rotterdam Organisatie: Linda Docters van Leeuwen - Oxand Nick Statham - Gemeente Rotterdam Rob Kuiken

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit ontwerp fourpack Cultuureducatie met Kwaliteit Onze ambities 1 2 3 Stappenplan Het kwadrant Drie domeinen 1 Intake 5 Scholingsactiviteiten VERBREDEN 2 Assessment 6 Meerjarenvisie In huis 3 Ambitiegesprek

Nadere informatie

https://commons.wikimedia.org/wiki/file:rubric.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/file:rubric.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/file:rubric.jpg Bron: Ministry of education, New Zealand samenwerken presenteren informatievaardigheid Verbeteren Viewbrics : Beeldvorming van vaardigheid? Kwaliteit

Nadere informatie

Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK. T Door: Marije Gertenbach

Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK. T Door: Marije Gertenbach Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK T 070-3638968 info@vrijeacademie.org www.vrijeacademie.org www.gemak.org Door: Marije Gertenbach 1 Inhoudsopgave: Omschrijving Educatieprogramma Pag. 3 Voor de Docent

Nadere informatie