Carrièremanagement, speciaal voor toppers. beweegt mensen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carrièremanagement, speciaal voor toppers. beweegt mensen"

Transcriptie

1 Carrièremanagement, speciaal voor toppers beweegt mensen Juni 2013

2 2

3 Waar het om gaat; worden wie je bent PublicSpirit Carrièremanagement, speciaal voor toppers U bent een ervaren topmanager of bestuurder in de publieke sector. U kunt terugzien op een rijke loopbaan. U hebt meermalen zware bestuurlijke en/of managerial opdrachten vervuld. U hebt grote veranderprocessen geleid en vaak geopereerd in complexe krachtenvelden. U hebt het gevoel dat u opnieuw op een kruispunt in uw loopbaan bent aanbeland. Deze constatering kan het resultaat zijn van een persoonlijk proces, maar u hebt mogelijk ook te maken met een toekomstig vertrekscenario, omdat er een wijziging komt in uw politieke bestuur of omdat uw organisatie moet krimpen. Wilt u nogmaals uw leidinggevende ambitie exploreren, maar dan in een andere werkomgeving of in een andere sector? Of hebt u juist behoefte aan verdere verdieping van uw kennis en ervaring? Kortom, doet u nog steeds waar u goed in bent of waar u goed in wilt zijn? Of wordt het tijd voor een nieuwe stap in uw loopbaan? Uw Carrièremanagement Loopbaanadvies is maatwerk, zeker voor u. Maatwerk waarbij rekening gehouden wordt met verschillende leerstijlen en waarbij uitdagende werkvormen worden gehanteerd. Maatwerk waarbij respectvol confronteren u de gelegenheid biedt om buiten de bestaande kaders te treden en hiervan te leren. Zo kan het bijvoorbeeld nuttig zijn om het venster waardoor u naar uw werkomgeving kijkt onder de loep te nemen. Het blijkt dat uw innerlijke overtuigingen, uw eigen zelfbeeld, een zeer bepalende rol kunnen spelen om te kunnen vernieuwen. Groei en ontwikkeling worden namelijk geremd door negatieve besluiten, terwijl positieve besluiten daar een stimulerende invloed op hebben. Centraal in de aanpak van PublicSpirit Carrièremanagement staat het zelfmanagement van de deelnemer: mensen hebben hun eigen loopbaan in handen en zullen zelf actief aan de slag moeten gaan om hun nieuwe bestemming te vinden. Wij kunnen u helpen uw natuurlijke krachten te benutten en deze te ondervangen waar ze minder sterk zijn. Wij helpen u de verbinding te zoeken, te spiegelen en vensters te openen naar uw ontwikkeling. Doelgroep Managers/directeuren/bestuurders/gemeentesecretarissen/wethouders en burgemeesters, vanaf schaal 16. Recente trajecten van PublicSpirit Carrièremanagement: regiosecretaris/algemeen directeur; iemand in de top van de Nationale Politie; voormalig wethouder van een grote stad /middelgrote gemeente; regiodirecteur van uitvoeringsorganisatie van Ministerie van Justitie; (voormalig) gemeentesecretaris; manager bedrijfsvoering van een grote zorgorganisatie; manager Marketing van een woningcorporatie; bestuurder van Belastingdienst et cetera. Onderscheidende aspecten van PublicSpirit Carrièremanagement Wij hebben veel praktische en actuele kennis op het gebied van HRD en werving & selectie. Wij zijn ook goed bekend met alle werving & selectie-bureaus in het land. Daardoor kunnen we concreet maken op welke manier je maximaal succesvol kunt zijn wanneer je reageert op een vacature via een werving & selectie-bureau. Het gaat hierbij vooral om het creëren van kansen. Hierbij zijn we maximaal gericht op kansen ten opzichte van bij PublicSpirit lopende vacatures. Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers P S 3

4 De consultants van PublicSpirit hebben veel actuele kennis van en een groot netwerk in het marktsegment waarbinnen zij actief zijn. Dat geeft de mogelijkheid om de uitgezette loopbaankoers, die bijvoorbeeld gericht is op een andere sector, te toetsen aan de concrete arbeidsmarkt bij die bewuste consultant van PublicSpirit; dat extra gesprek werkt dan als een second opinion. Vanuit PublicSpirit Carrièremanagement beschikken wij over een groot en divers netwerk onder de beslissers binnen het publieke domein en binnen de zakelijke dienstverlening. Dit maakt het mogelijk om deelnemers warm te introduceren bij een nieuw, zwaar netwerkcontact in een andere sector. Wij bezitten veel praktijkkennis over succesvol gedrag en succesvolle manieren van communiceren van kandidaten binnen selectieprocedures. Er zal speciale aandacht zijn voor het aan het creëren van stages, de deelname aan projecten en/of het zelf organiseren van projecten in andere organisaties. Ook zetten we in op het attenderen op vacatures. De investering: Variant 1 Startfase Groepsprogramma 10 sessies 7.995,- excl. btw Variant 2 Startfase 15 sessies 7.445,- excl. btw 4

5 Individueel Programma rondom Carrièremanagement Gericht op: 1. een goede koersbepaling 2. ondersteuning bij het onderzoeken en actief opereren op de arbeidsmarkt ONS AANBOD Onderstaande fasering is een schematische weergave; elk traject is puur individueel en daarmee maatwerk. A. Mini-Assessmenttraject Actueel zelfbeeld Het gaat erom een aangescherpt, actueel zelfbeeld boven tafel te krijgen, waarbij gedrag én behoeften inzichtelijk zijn gemaakt. Het gaat hier om het inventariseren van persoonlijke kwaliteiten: wat kenmerkt het gedrag, wat is de persoonlijke stijl, wat zijn de interesses en behoeften, wat is noodzakelijk om aanvullend te ontwikkelen (gezien de ambities voor een vervolgstap) en wat zijn de mogelijkheden voor de individuele ontwikkeling? Hiervoor zetten wij een tweetal instrumenten in: de Loopbaanadviesmodule van HR-organizer en de Birkman-methode. 1. De Loopbaanadviesmodule van HR-organizer helpt de deelnemer bij het maken van keuzes wat betreft de eigen loopbaan. In de rapportage komen de volgende thema s aan bod: Welke waarden zijn van belang in uw werk? Welk type werk spreekt u het meeste aan? Welke rol past het beste bij u? Welk type organisatie met welke kenmerken spreekt u het meest aan? Op welke manier werkt u het liefst met andere mensen samen? HR-organizer is een onlinemethode, waarbij de deelnemer scores invult van onder andere Belbinrollen en Management Drives. 2. De Birkman-methode is een selfassessmentmethode, die veel informatie oplevert over sterktegedrag, over de behoeften die daaronder liggen en over stressgedrag in omstandigheden waarin deze behoeften structureel niet aan bod kunnen komen. Daarnaast bevat de rapportage informatie over de voorkeurstijl bij het oplossen van problemen, het geven van leiding en beroepsinteresses. Het is een psychometrische methode, die gebaseerd is op succesvolle gedragingen van mensen in verschillende beroepsgroepen. De rapportage biedt veel aanknopingspunten voor een passende loopbaanstap. 3. Blik op levensfase Ter versterking van het zelfbeeld worden de loopbaanhistorie en de persoonlijke historie geplaatst binnen de actuele levensfase. Van de verschillende gebeurtenissen en loopbaanstappen in het verleden worden de resultaten en opbrengsten geïnventariseerd. Wat is hierin de rode draad? Zijn er nog (onafgemaakte) zaken blijven liggen? 4. Een aantal voorlopige loopbaanscenario s Ter afronding van dit assessment- en onderzoekstraject zullen een twee- tot drietal voorlopige loopbaanscenario s worden geformuleerd. Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers P S 5

6 B. Vervolgfase 1. Netwerken en (mogelijke) loopbaanscenario s Welke wijze van organiseren van werk en werkomgeving is mogelijk en past bij u als betrokkene? Met welke arbeidsmarktontwikkelingen dient u hierbij rekening te houden? Alternatieve scenario s worden geïnventariseerd, evenals de mogelijkheden die er zijn binnen het eigen netwerk en het netwerk van PublicSpirit. Om deze arbeidsmarktkoersen te concretiseren worden er verschillende samenvattingen van het bestaande cv gemaakt, met verschillende accenten. De coachee leert het cv modulair op te bouwen. Van alle eerder behaalde resultaten wordt een resultatenbestand aangelegd, geordend naar de STAR-methodiek. Vanuit PublicSpirit worden er twee zware nieuwe netwerkcontacten georganiseerd binnen sectoren waar de coachee belangstelling voor heeft. 2. Het HR-0rganizer-Leiderschapsassessment Dit Leiderschapsassessment helpt u bij het maken van keuzes, zowel in het nastreven van leiderschapsrollen als bij het sturen van uw eigen leiderschapsontwikkeling. Het behandelt de belangrijkste aspecten van leiderschap in drie hoofdstukken: Focus, Impact en Risks. De resultaten zijn gebaseerd op een tweetal vragenlijsten, die door uzelf worden ingevuld, aangevuld met feedback van personen die een belangrijke rol vervullen bij een 360 -feedbackronde over uw functioneren en die u daarvoor gaat uitnodigen. Dit kunnen externe stakeholders zijn, maar ook medewerkers, collega MT- leden, leden van de RvT/ RvC et cetera. De bevindingen uit dit rapport, inclusief de 360 -feedback, worden samen met de coach verder geconcretiseerd en vertaald naar uw specifieke situatie. Opbrengst van dit Leiderschapsassessment In dit Leiderschapsassessment worden criteria op meerdere manieren gemeten. Dit blijkt in de praktijk tot een hogere objectiviteit te leiden. In de literatuur wordt dit de MultiShot-benadering genoemd. In dit Leiderschapsassessment worden de volgende zaken geïnventariseerd: Wat zijn uw eigen gedragsvoorkeuren met betrekking tot typische aspecten van leiderschap? Welke keuzes maakt u wanneer u geconfronteerd wordt met situaties waarin leiderschapsgedrag gewenst is? Welke mening geven mensen in uw werkomgeving indien hen wordt gevraagd specifieke aspecten van uw leiderschapsgedrag en resultaten te beoordelen? Alle scores tezamen leiden tot een kwalificatie op de leiderschapsindicator. Hierbij gaat het om een as met vijf posities: van latent specialist tot krachtige allrounder. 3. Concrete invulling van het Persoonlijk Carrièreplan: Het Persoonlijk Carrièreplan, als resultante van de eerdere fasen, is de context voor het organiseren en creëren van een passende loopbaanstap. In dit plan is de drieslag Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? nader geconcretiseerd. Minimaal twee loopbaanscenario s zijn uitgewerkt. Ook de wegen naar het bereiken van de gestelde doelen zijn inmiddels concreter ingevuld met een plan van aanpak. Dit plan vormt een houvast bij alle volgende acties. 4. Aanscherpen van een onderscheidend en aantrekkelijk JOB-profiel Aanscherpen van het eigen persoonlijk profiel met behulp van Personal Branding: Hoe presenteer ik mezelf authentiek, onderscheidend, relevant en onweerstaanbaar? De mogelijkheden van een Linkedin-profiel, do s en dont s. 5. Zoeken naar een nieuwe bestemming De coachee is daadwerkelijk aan de slag met de concrete invulling van het Persoonlijk Carrièreplan. Hoe komen de individuele doelen terug in de nieuwe stappen? Concrete voorbereiding en nabespreking van acties (brieven, gesprekken et cetera) op de arbeidsmarkt. 6

7 Parallel daaraan: een proces van ontwikkelen/ aanscherpen van zoekstrategieën, gericht op het verwerven van een volgende functie. Alle acties, stappen, gesprekken worden voorgesproken en geëvalueerd. Waar liggen kansen? Wat is een geëigende presentatie? Zowel schriftelijk en mondeling? Ook gespreksstrategieën worden bepaald. Reflecteren op uitgezette acties: wat is de opbrengst? 6. Persoonlijke effectiviteit Bepaalde communicatieve vaardigheden krijgen in elke werkomgeving een ander accent. Een andere werkomgeving vraagt mogelijk om een ander accent of om een uitbreiding van de communicatieve vaardigheden. Persoonlijke effectiviteit heeft sterk te maken met het vermogen om hierbij aan te sluiten. Ook is het de kunst om bestaande vooroordelen, bijvoorbeeld rondom de wethouderrol, effectief te kunnen ontkrachten. Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers P S 7

8 beweegt mensen Smallepad MG Amersfoort POSTADRES Postbus AL Amersfoort TELEFOON INTERNET

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

trainen Doen wat werkt

trainen Doen wat werkt trainen Doen wat werkt Gewoon-Trainen combineert theoretische kennis met ruime werk- en trainingservaring bij zeer verschillende organisaties waardoor praktijkgerichte programma s ontstaan die tot veranderingen

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Praktische verkenning naar de wijze waarop sociale werkbedrijven matchen en factoren die het matchingsproces beïnvloeden Den Haag, januari 2015

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP'

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' 17 februari 2010 Projectnummer: 09/510 Drs. D.A.G. (Dionne) Arts Drs. E.E.M. (Erica)

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET Overzicht van Trainingen & Workshops HET INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET OM MEDEWERKERS TE ONDERSTEUNEN EN TE STIMULEREN IN HUN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie