ASSESSMENT OF ELECTRICAL SYSTEMS IN FIVE PILOT DISTRICS: Para, Wanica, Commewijne, Nickerie & Marowijne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASSESSMENT OF ELECTRICAL SYSTEMS IN FIVE PILOT DISTRICS: Para, Wanica, Commewijne, Nickerie & Marowijne"

Transcriptie

1 ASSESSMENT OF ELECTRICAL SYSTEMS IN FIVE PILOT DISTRICS: Para, Wanica, Commewijne, Nickerie & Marowijne Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Projectbureau Decentralisatie, Anton Dragtenweg 210, Paramaribo Operation: Project: Executor: 1343 / OC-SU SU0019- Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Ministry of Regional Development 16 Februari 2009 Advanced Management of Power Systems Page 1 of 38

2 INHOUD 1. Inleiding Assessment in District Para Inventarisatie electrotechnische installatie Inventarisatie fysieke installatie Inventarisatie m.b.v. ION 7600 Power Analyzer Beoordeling meetresultaten voeding Advies Assessment in District Commewijne Inventarisatie electrotechnische installatie Inventarisatie fysieke installatie Inventarisatie m.b.v. ION 7600 Power Analyzer Beoordeling meetresultaten voeding en Advies Assessment in District Wanica Inventarisatie electrotechnische installatie Inventarisatie fysieke installatie Inventarisatie m.b.v. ION 7600 Power Analyzer Beoordeling meetresultaten voeding Advies Assessment in District Nickerie Inventarisatie electrotechnische installatie Inventarisatie fysieke installatie Inventarisatie m.b.v. ION 7600 Power Analyzer Beoordeling meetresultaten voeding Advies Assessment in District Marowijne Inventarisatie electrotechnische installatie Inventarisatie fysieke installatie Inventarisatie m.b.v. ION 7600 Power Analyzer Beoordeling meetresultaten voeding Advies Bijlagen Para: Electrische metingen m.b.v. ION 7600 op 8 & 9 Januari Wanica: Electrische metingen m.b.v. ION 7600 op 14 & 15 Januari Nickerie: Electrische metingen m.b.v. ION 7600 op 19 & 20 Januari Marowijne: Electrische metingen m.b.v. ION 7600 op 22 & 23 Januari Advanced Management of Power Systems Page 2 of 38

3 1. INLEIDING Dit rapport is tot stand gekomen als resultaat van de opdracht een Energie Survey uit te voeren in opdracht van het Ministerie van Regionale Ontwikeling. Het betrof een onderzoek naar de electrotechnische staat van vijf districscommissariaten in Para, Commewijne, Wanica, Nickerie en Marowijne. In het kader van het decentralisatieprogramma (DLGP) dat wordt uitgevoerd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en de Inter-American Development Bank (IDB) zal op korte termijn een Wide Area Network (WAN) worden opgezet tussen de districskantoren Wanica, Para, Commewijne, Nickerie en Marowijne en de hoofdlocatie in Paramaribo. Een onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van de electrische voorziening van de electrotechnische installaties in bovengenoemde districtscommissariaten is vereist alvorens netwerk- en computerapparatuur duurzaam te installeren. De electrotechnische survey moest dus uitwijzen waar eventule mogelijkheden voor verbetering liggen binnen de electrotechnische installatie of binnen de ICT-processen. Dit is dan ook gebeurd en in dit rapport staan vermeld de resultaten van de uitgevoerde survey / metingen aan de electrotechnische installaties met bijbehorende adviezen. Het was de bedoeling de ION 7600 Power Aanalyzer voor 2 dagen aan te sluiten op elk van de binnen-komende voedingen van de EBS. Voor het districtskantoor Commewijne, waar reeds een aanvraag voor een nieuwe EBSaansluiting loopt, bleken deze metingen overbodig. Met het oog op het handhaven van de bedrijfscontinuïteit binnen de ICT-afdeling van deze commissariaten zijn er vervolgens adviezen en of aanbevelingen gedaan welke optimale productiviteit moeten helpen garanderen. Uit de resultaten van de inventarisatie zal blijken welke installatie-onderdelen of processen verbetering behoeven teneinde een functionele, veilige, betrouwbare en duurzame productiviteit te garanderen. In dit rapport zullen de inventarisaties, analyses en adviesen per district worden verwerkt in respectievelijke hoofdstukken. Advanced Management of Power Systems Page 3 of 38

4 2. ASSESSMENT IN DISTRICT PARA 2.1 Inventarisatie electrotechnische installatie Bij de inventarisatie van de electrotechnische installatie in het huidige commissariaat is gebleken dat er reeds een aanvraag loopt voor de uitbreiding van het beschikbare electrische vermogen. Het huidige beschikbare vermogen bedraagt 7,43 kva. Er is een uitbreiding aangevraagt voor het hoofdgebouw met een totaal van 20,98 kva. Omdat dit vermogen reeds een bestemming heeft, is door het commissariaat reeds besloten voor de nieuw te bouwen ICT-ruimte een nieuwe EBS-aansluiting aan te vragen. Het nieuw te bouwen gebouw waar deze ICTruimte in ondergebracht zal worden, ligt achter het huidige commissariaat en dicht bij een EBS trafo zodat aansluiting op dit distributienet in de naaste toekomst geen probleem mag opleveren Inventarisatie fysieke installatie Daar de ICT-ruimte nog gebouwd moet worden, behoeft er geen fysieke bestaande installatie te worden geïnspecteerd t.b.v. de nieuw te plaatsen netwerk- en computerapparatuur. Belangrijk is de nieuw te bouwen ruimte vakkundig in te richten, zodat de electrische voeding optimaal is voor bovengenoemde apparatuur Inventarisatie m.b.v. ION 7600 Power Analyzer Om toch een indruk te hebben van de kwaliteit van het plaatselijke EBS net, is de electrische voeding naar het huidige commissariaat m.b.v. de ION Power Analyzer geanalyseerd. Resultaten van deze metingen worden besproken in de volgende paragraaf en aanschouwelijk gemaakt in Bijlage Beoordeling meetresultaten voeding Bij het vergaren van data over de kwaliteit en kwantiteit van het door EBS geleverde electrische vermogen is een Power Analyzer gebruikt. Uit deze verkregen data wordt vervolgens afgeleid welke maatregelen getroffen moeten worden om apparatuur vakkundig te beschermen tegen `vuile` en of onvoldoende stroom. De kwaliteit en kwantiteit van de verschillende stromen, spanningen en vermogens zijn bij de hoofd (binnen komende) voeding gemeten in het commissariaat en wel bij de hoofdschakelaar. Enkele belangrijke meetresultaten zijn weergegeven in Bijlage 7.1. Deze metingen zijn gedurende twee werkdagen (08 en 09 Januari) verricht om zo een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde electrische voeding. Deze data is dus belangrijk, omdat hiermede o.a. bepaald wordt in hoeverre het beschikbare vermogen toereikend is en aan welke technishe eisen aan te schaffen beveiligingsapparatuur (b.v. een UPS of Stabilizer) moet voldoen teneinde electronische apparatuur (in de ICT-ruimte) te beschermen tegen vuile stroom cq spanning. In deze paragraaf zijn de resultaten weergeven van een aantal metingen zoals spanningen, stromen, cos phi en de THD (Total Harmonic Distortion). Advanced Management of Power Systems Page 4 of 38

5 - De THD wordt gemeten als een percentage op een bepaalde fase, b.v. 91% THDi. Het verschil in niveau van de harmonischen aan de output-zijde wordt vergeleken met het niveau van de harmonischen aan de inputzijde, en het verschil wordt gekenmerkt als de waardering voor de distortion. Dit betekent dus dat het niveau van harmonische distortion 91% bedraagt van het output signaal. Gangbare percentages voor de THDv liggen rond de 3-4%. Gangbare percentages voor de THDi zijn maximaal ongeveer 30%. Bij extreem hoge percentages moeten mogelijke oorzaken verder onderzocht worden. Oorzaken kunnen zijn: een inefficiënte / defecte machine met hoge capaciteit en of een onzuivere sinus door veel `switchende` apparatuur. - Maximaal toelaatbare waarden voor de spanningen zijn +/- 10% variatie op de nominale spanningen (127Vac bij eenfase en 220vac bij twee fasen) van de EBS N.V. Enkele opmerkelijke resultaten welke uit de metingen in Para gedestilleerd kunnen worden, zijn de volgende: 1. Bijlage 7.1, figuur Geeft een overzicht van de `real-time` waarden van de diverse fase- en lijn- spanningen en stromen. 2. Bijlage 7.1, figuur maximale fasespanningen tussen de 131 Vac en 133 Vac - maximale lijnspanning tussen de 228 Vac en 233 Vac - maximale spanning op de Nul van 5 Vac - maximale lijnstroom tussen 36 A en 52 A - maximale stroom op de Nul van 13 A - minimale fasespanningen tussen de 120 Vac en 124 Vac - minimale lijnspanning tussen de 209 Vac en 217 Vac - minimale lijnstroom tussen 0 A en 6 A - minimale stroom op de Nul van 0 A. - De cos φ lag tussen 45% en 95% 3. Bijlage 7.1, figuur Geen indicatie van een Sag/Swell, wat aantoont dat er geen EBS uitval is geweest tijdens de periode tussen , 08:48 AM uur en , 03:54 PM uur - Geen indicatie van Transient, wat aantoont dat er geen ontoelaatbare spikes aanwezig waren groter dan +/- 6% van de nominale spanning en stroom. 4. Bijlage 7.1, figuur maximale THDv (Total Harmonic Distortion op de spanning) ligt voor alle drie fasen tussen de 4,4% en 4,7% - maximale THDi (Total Harmonic Distortion op de stroom) ligt voor alle drie fasen tussen de 40,2% en 75,7% 2.3 Advies 1. Voor het inrichten van een ICT-ruimte met twee servers of PC s, een airco voor een ruimte van 3m x 3m, verlichting en een tweetal wandcontactdozen is ongeveer een vermogen nodig van VA. Advies: bij de EBS dient er een aansluiting met een vermogen van ongeveer VA worden aangevraagd. Advanced Management of Power Systems Page 5 of 38

6 2. Ook de aan te schaffen UPS moet dus een minimaal vermogen kunnen leveren van 2kVA t.b.v. de twee servers/pc s. Voor wat betreft de back-up moeten genoeg batterijen zijn opgenomen om zoals gewenst een back-up van vier uren te leveren. 3. Voor wat betreft de gemeten spanningen en stromen het volgende: Fasespanningen van V zijn ruim 4,7% boven de nominale waarde van 127V welke EBS dient aan te leveren. Lijnspanningen van 233V zijn ruim 5,9% boven de nominale waarde van 220V welke EBS dient aan te leveren. Alhoewel de EBS binnen hun marge van +/- 10% ligt, zijn dit schadelijke spanningen voor gevoelige electronische apparatuur die vaak van Amerikaanse makelij is met een nominale spanning van 110V of 190V (denk aan PC s). Ook lage spanningen kunnen schadelijk zijn voor apparatuur. Zo blijkt een minimale fasespanning van 120V, 5,5% af te wijken van de nominale 127V en blijkt een minimale lijnspanning van 209V voor wel 5% af te wijken van de nominale 220V. Het advies hierbij is gevoelige apparatuur te beveiligen m.b.v. UPS (Uninterruptible Power Supply). Enerzijds om de apparatuur te beveiligen tegen vuile stroom, anderzijds kunnen UPSen een back-up leveren bij stroomuitval. Een voorstel voor de benodigde technische specificaties voor een robuuste UPS is een éénfase 2 kva AdPoS UPS systeem met als - Input: 1. Type: 1P2W, één fase + Nul 2. Voltage: 127V 3. Range: +/- 10% - Output: 1. Type: 1P2W, één fase + Nul 2. Voltage: 127V 3. Range: +/- 4% 4. Verder is de spanning op de Nul (Neutraal), 5Vac, wat aan de hoge kant. Het is raadzaam de aarding opnieuw te inspecteren. Deze moet laag genoeg zijn om een veilige installatie in stand te houden. 5. Een ander advies is te proberen de belasting zo goed als mogelijk te balanceren zodat de stroom door de nul laag blijft. Een maximale gemeten waarde van 13A betekent dat de fasestromen teveel verschillen van elkaar, waardoor de I N te groot is. Een andere reden is de hoge THDi welke ook verminderd moet worden. 6. Verder is gebleken dat er vrij hoge percentages op de THDi (40%-76%) aanwezig zijn. Het advies is mogelijke oorzaken verder te onderzoeken. Mogelijke oorzaken kunnen zijn inefficiënte / defecte machines met hoge capaciteit of een onzuivere sinus door veel `switchende` apparatuur. 7. Een cos phi van 45%, komt overeen met een fasehoek van ongeveer 63,3 o. Dit betekent dat er een groter reactief vermogen aanwezig is dan toelaatbaar welke waarschijnlijk een boete van de EBS tot gevolg zal hebben. Een cos phi kleiner dan 71% betekent een grotere belasting voor de EBS, welke ze dus afstraffen met het geven van een boete aan de verbruiker. Advies: Het is dus aan te bevelen de belasting op de een of andere manier capacitiever te maken. Advanced Management of Power Systems Page 6 of 38

7 3. ASSESSMENT IN DISTRICT COMMEWIJNE 3.1 Inventarisatie electrotechnische installatie Bij de inventarisatie van de electrotechnische installatie in het huidige commissariaat is gebleken dat ook hier net als in Para een nieuw gebouw zal worden opgezet voor het onderbrengen van de nieuwe ICT-ruimte. Deze ruimte zal opgezet worden achter het DFP gebouw (zie figuur 3.1). Het benodigde vermogen voor deze nieuwe ruimte is reeds aangevraagd door een installateur bij de EBS. Met de bouw van de nieuwe ruimte moet echter nog begonnen worden Inventarisatie fysieke installatie Daar de ICT-ruimte nog gebouwd moet worden, behoeft er geen fysieke bestaande installatie te worden geïnspecteerd t.b.v. de nieuw te plaatsen netwerk- en computer-apparatuur. Belangrijk is de nieuw te bouwen ruimte vakkundig in te richten, zodat de electrische voeding optimaal is voor bovengenoemde apparatuur. Figuur 3.1 Achter het dit DFP gebouw komt nieuwe ICT-ruimte te staan Advanced Management of Power Systems Page 7 of 38

8 3.1.2 Inventarisatie m.b.v. ION 7600 Power Analyzer Op Commewijne is er niet gemeten met de ION Power Analyzer, omdat ook hier een volledig nieuwe installatie wordt aangelegd t.b.v. de nieuwe ICT-faciliteiten. Het blijkt ook dat de nieuwe aansluiting zal plaatsvinden op een geheel andere voedingslijn dan waarop het huidge commissariaat is aangesloten. 3.2 Beoordeling meetresultaten voeding en advies Wel zijn er momentane metingen verricht in de bestaande installatie van het commissariaat om toch een beeld te hebben van de plaatselijke kwaliteit van de electrische energie. De fase spanning bleek 108Vac te bedragen, welke absoluut veels te laag is in vergelijking met een nominale EBS-spanning van 127Vac. Deze spanning blijkt dus ongeveer 15% lager te liggen, 5% boven de 10% welke EBS wettelijk mag overstijgen. De voeding voor de nieuwe ICT-ruimte wordt straks gehaald van een verdeelinrichting geplaatst in een pas gebouwde ICT-faciliteit. Electrische voorzieningen die daar zijn aangebracht (met een hoofdbeveiliging van 125A) bleken ruim voldoende om ook de geplande uitbreiding t.b.v. de nieuwe ICT-ruimte te kunnen dragen. Het advies is zorg te dragen dat de EBS: - een correcte spanning van dicht rond de 127V aanbiedt (en dus geen 108Vac). - De installatie keurt, waarbij de aardverspreidingsweerstand kleiner is dan 1 ohm en waarbij de spanning tussen `nul` en neutraal kleiner is dan 2V. Verder is belangrijk dat: - uit het aangevraagde vermogen niet minder dan VA wordt gereserveerd t.b.v. de DLGP-ICT-ruimte voor het voeden van de server(s)/pc, airco, wandcontactdozen en verlichting in deze ruimte. - er ook UPS-systemen worden geplaatst tussen de EBS-voeding en de server(s) of pc(s) om deze te beschermen tegen vuile stroom en `in de lucht te houden` bij stroomuitval. Advanced Management of Power Systems Page 8 of 38

9 4. ASSESSMENT IN DISTRICT WANICA 4.1 Inventarisatie electrotechnische installatie Bij de inventarisatie van de electrotechnische installatie in het huidige commissariaat is gebleken dat er voldoende vermogen aanwezig is voor de uitbreiding t.b.v. de nieuwe ICT-ruimte die wordt opgezet naast het huidige commissariaat (zie figuur 4.1). Tijdens de twee dagen durende meting, op 14 en 15 januari, is gebleken dat nog niet eens de helft van het beschikbaar vermogen van ongeveer 61kVA gebruikt wordt t.b.v. de huidig aangesloten belasting in het commissariaat. Het zal dus geen probleem zijn hieruit ongeveer 4,5 kva te gebruiken t.b.v. de nieuwe ICT-ruimte Inventarisatie fysieke installatie Daar de ICT-ruimte nog gebouwd moet worden, behoeft er geen fysieke bestaande installatie te worden geïnspecteerd t.b.v. de nieuw te plaatsen netwerk- en computer-apparatuur. Belangrijk is de nieuw te bouwen ruimte vakkundig in te richten, zodat de electrische voeding optimaal is voor bovengenoemde apparatuur. Bij buurtonderzoek is gebleken dat vooral in de avonduren de stroom, vaker voor ongeveer een half uur, uitvalt in de buurt en dus ook op het commissariaat. Dit heeft als gevolg dat vooral op de maandag de in gebruik zijnde servers vaker opnieuw moeten worden opgestart. UPS-systemen zullen dus hier niet alleen robuust moeten zijn, maar ook extra grote back-up capaciteit moeten hebben Inventarisatie m.b.v. ION 7600 Power Analyzer Om toch een indruk te hebben van de kwaliteit van het plaatselijke EBS-net, is de electrische voeding naar het huidige commissariaat m.b.v. de ION Power Analyzer geanalyseerd. Resultaten van deze metingen zijn besproken in de volgende paragraaf en aanschouwelijk gemaakt in Bijlage 7.2. Advanced Management of Power Systems Page 9 of 38

10 Figuur 4.1 Nieuwe ICT-ruimte komt naast dit hoofdgebouw in Wanica te staan Advanced Management of Power Systems Page 10 of 38

11 Figuur 4.2 Meting aan hoofdverdeelinrichting Commissariaat Wanica 4.2 Beoordeling meetresultaten voeding Bij het vergaren van data over de kwaliteit en kwantiteit van het door EBS geleverde electrische vermogen is een Power Analyzer gebruikt (zie figuur 4.2). Uit deze verkregen data wordt vervolgens afgeleid welke maatregelen getroffen moeten worden om apparatuur vakkundig te beschermen tegen `vuile` en of onvoldoende stroom. De kwaliteit en kwantiteit van de verschillende stromen, spanningen en vermogens zijn bij de hoofd (binnen komende) voeding gemeten in het commissariaat bij de hoofdschakelaar. Enkele belangrijke meetresultaten zijn weergegeven in Bijlage 7.2. Deze metingen zijn gedurende 14 en 15 Januari verricht om zo een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde electrische voeding. Advanced Management of Power Systems Page 11 of 38

12 Deze data is dus belangrijk, omdat hiermede o.a. bepaald wordt in hoeverre het beschikbare vermogen toereikend is en aan welke technishe eisen aan te schaffen beveiligingsapparatuur (b.v. een UPS of Stabilizer) moet voldoen teneinde electronische apparatuur in de ICT-ruimte te beschermen tegen vuile stroom cq spanning. In deze paragraaf zijn de resultaten weergeven van een aantal metingen zoals spanningen, stromen, cos phi en de THD (Total Harmonic Distortion). De THD wordt gemeten als een percentage op een bepaalde fase, b.v. 91% THDi. Het verschil in niveau van de harmonischen aan de output-zijde wordt vergeleken met het niveau van de harmonischen aan de input-zijde, en het verschil wordt gekenmerkt als de waardering voor de distortion. Dit betekent dus dat het niveau van harmonische distortion 91% bedraagt van het output signaal. Gangbare percentages voor de THDv liggen rond de 3-4%. Gangbare percentages voor de THDi zijn maximaal ongeveer 30%. Bij extreem hoge percentages moeten mogelijke oorzaken verder onderzocht worden. Oorzaken kunnen zijn een inefficiënte / defecte machine met hoge capaciteit of een onzuivere sinus door veel `switchende` apparatuur. Enkele opmerkelijke resultaten welke uit de metingen gedestilleerd kunnen worden, zijn de volgende: 1. Bijlage 7.2, figuur Geeft een overzicht van de `real-time` waarden van de diverse fase- en lijn- spanningen en stromen. 2. Bijlage 7.2, figuur maximale fasespanningen tussen de 134 Vac en 161 Vac - maximale lijnspanning tussen de 229 Vac en 234 Vac - maximale spanning op de Nul van 34 Vac - maximale lijnstroom tussen 73 A en 84 A - maximale stroom op de Nul van 12 A - minimale fasespanningen tussen de 109 Vac en 125 Vac - minimale lijnspanning tussen de 209 Vac en 216 Vac - minimale lijnstroom tussen 4 A en 7 A - minimale stroom op de Nul van 0 A. - De cos φ lag tussen 48% en 95% 3. Bijlage 7.2, figuur Geen indicatie van een Sag/Swell, wat aantoont dat er geen EBS uitval is geweest tijdens de periode tussen , 07:46 AM uur en , 03:38 PM uur - Geen indicatie van Transient, wat aantoont dat er geen ontoelaatbare spikes aanwezig waren groter dan +/- 6% van de nominale spanning en stroom. 4. Bijlage 7.2, figuur maximale THDv (Total Harmonic Distortion op de spanning) ligt voor alle drie fasen tussen de 52,9% en 73,8% - maximale THDi (Total Harmonic Distortion op de stroom) ligt voor alle drie fasen tussen de 28,6% en 52,8% Advanced Management of Power Systems Page 12 of 38

13 4.3 Advies 1. Voor het inrichten van een ICT-ruimte met twee servers of PC s, een airco voor een ruimte van ongeveer 3mx3m, verlichting en een tweetal wandcontactdozen is ongeveer een vermogen nodig van VA. Advies: bij de EBS dient er dus een aansluiting met een vermogen van ongeveer VA worden aangevraagd. 2. Ook de aan te schaffen UPS moet hier dus een minimaal vermogen kunnen leveren van 2 kva t.b.v. de twee servers/pc s. Voor wat betreft de back-up moeten genoeg batterijen zijn opgenomen om zoals gewenst een back-up van vier uren te leveren. Een standaard UPS zal tekort schieten daar de stroomvoorziening vaker wordt onderbroken voor langere perioden. 3. Voor wat betreft de spanningen en stromen het volgende : Fasespanningen van 161V zijn ruim 27% boven de nominale waarde van 127V welke EBS dient aan te leveren. Lijnspanningen van 234V zijn ruim 6% boven de nominale waarde van 220V welke EBS dient aan te leveren. Dit zijn zeer schadelijke spanningen voor gevoelige electronische apparatuur die vaak van Amerikaanse makelij is met een nominale spanning van 110V of 190V (denk aan PC s). Ook lage spanningen kunnen schadelijk zijn voor apparatuur. Zo blijkt een minimale fasespanning van 109V ongeveer 14% af te wijken van de nominale 127V en blijkt een minimale lijnspanning van 209V voor wel 5% af te wijken van de nominale 220V. Een advies hierbij is gevoelige apparatuur te beveiligen m.b.v. UPS (Uninterruptible Power Supply). Enerzijds om de apparatuur te beveiligen tegen vuile stroom, anderzijds kunnen UPSen een back-up leveren bij stroomuitval. Een ander advies is om de EBS in te schakelen die voorzieningen te treffen zodat de spanning toch binnen acceptabele grensen van +/- 10% blijft. Dit omdat de meeste UPS-systemen een input range van ongeveer 10% hebben. Deze UPS-systemen zullen dus ook vaker uitvallen bij deze ingangsspanningen en dus niet effectief zijn. Een advies waarbij ook de EBS ingeschakeld dient te worden is de verschilspanning tussen de drie fasen. Uit figuur blijkt een onbalans op de fasespanningen te bestaan van wel 21% welke onacceptabel is. De EBS moet ook dit corrigeren. Een voorstel voor de benodigde technische specificaties voor een robuuste UPS is een éénfase 2 kva AdPoS UPS systeem met als - Input: 1. Type: 1P2W, één fase + Nul 2. Voltage: 127V 3. Range: +/- 15% - Output: 1. Type: 1P2W, één fase + Nul 2. Voltage: 127V 3. Range: +/- 4% Advanced Management of Power Systems Page 13 of 38

14 4. Verder is de spanning op de Nul (Neutraal), 34Vac, wat ontoelaatbaar hoog is. Het is raadzaam de aarding opnieuw te inspecteren. Deze moet laag genoeg zijn om een veilige installatie in stand te houden. 5. Een ander advies is te proberen de belasting zo goed als mogelijk te balanceren (onbalans is ongeveer 25%, zie bijlage 7.2, figuur 7.2.6) zodat de stroom door de nul laag blijft. Een maximale gemeten waarde van 12A betekent dat andere fasestromen teveel verschillen van elkaar, waardoor de I N te groot is. Een andere reden is de hoge THDi welke ook verminderd moet worden. 6. Verder is gebleken dat er vrij hoge percentages op de THDi (28,6%-52,8%) en op de THDv (52,9-73,8%) aanwezig zijn. Het advies is mogelijke oorzaken verder te onderzoeken. Mogelijke oorzaken kunnen zijn inefficiënte / defecte machines met hoge capaciteit of een onzuivere sinus door veel `switchende` apparatuur. 7. Een cos phi van 48%, komt overeen met een fasehoek van ongeveer 61,3 o. Dit betekent dat er een groter reactief vermogen aanwezig is dan toelaatbaar welke waarschijnlijk een boete van de EBS tot gevolg zal hebben. Een cos phi kleiner dan 71% betekent een grotere belasting voor de EBS, welke ze dus afstraffen met het geven van een boete aan de verbruiker. Advies: Het is dus aan te bevelen de belasting op de een of andere manier capacitiever te maken. Advanced Management of Power Systems Page 14 of 38

15 5. ASSESSMENT IN DISTRICT NICKERIE 5.1 Inventarisatie electrotechnische installatie Bij de inventarisatie van de electrotechnische installatie in het huidige commissariaat is gebleken dat er voldoende vermogen aanwezig is voor de uitbreiding t.b.v. de nieuwe ICT-ruimte die wordt opgezet direct achter het huidige commissariaat. De huidige installatie blijkt enkele jaren geleden te zijn uitgebreid waardoor er op dit moment voldoende vermogen beschikbaar is voor de activiteiten die worden ontplooid binnen dit gebouw. Tijdens de twee dagen durende meting, op 19 en 20 Januari, is gebleken dat van het beschikbare vermogen van 38 kva er maximaal rond de 28 kva werd gebruikt; ongeveer 75% van het beschikbaar vermogen. Het zou dus mogelijk moeten zijn 4,5 kva toe te kennen voor de nieuw te bouwen ICT-locatie. Mocht het commissariaat overgaan tot het installeren en aansluiten van meer apparatuur w.o. airco units, computers, etc. zal wel degelijk verdere uitbreiding van het beschikbare vermogen nodig zijn. Bij een toename van opgestelde apparatuur zal verdere uitbreiding van het beschikbare vermogen dus een `must` zijn Inventarisatie fysieke installatie Daar de ICT-ruimte nog gebouwd moet worden, behoeft er geen fysieke bestaande installatie te worden geïnspecteerd. Belangrijk is de nieuw te bouwen ruimte vakkundig in te richten. Als het een stenen gebouw wordt, hoort dus ook een deugdelijke aarding geplaatst te worden. Bij onderzoek is o.a. gebleken dat: - men weinig last heeft van stroomuitval in het commissariaat en in de naaste omgeving - de verdeelinrichting in het hoofdgebouw niet netjes en overzichtelijk is, waardoor de installatie inboet aan veiligheid en dus in zijn totaliteit revisie behoeft (zie figuur 5.1) Net als bij Wanica kan de voeding voor de nieuwbouw worden `getrokken` uit de bestaande installatie van het commissariaat. De nieuwe ruimte komt te staan achter het commissariaat (zie figuur 5.2) Inventarisatie m.b.v. ION 7600 Power Analyzer Om toch een indruk te hebben van de kwaliteit van het plaatselijke EBS net, is de electrische voeding naar het huidige commissariaat m.b.v. de ION Power Analyzer geanalyseerd (zie figuur 5.1). Resultaten van deze metingen zijn besproken in de volgende paragraaf en aanschouwelijk gemaakt in Bijlage 7.3. Advanced Management of Power Systems Page 15 of 38

16 Figuur 5.1 Meting installatie te Nickerie Advanced Management of Power Systems Page 16 of 38

17 Figuur 5.2 Locatie nieuwe ICT-ruimte Nickerie 5.2 Beoordeling meetresultaten voeding Bij het vergaren van data over de kwaliteit en kwantiteit van het door EBS geleverde electrische vermogen is een Power Analyzer gebruikt. Uit deze verkregen data wordt vervolgens afgeleid welke maatregelen getroffen moeten worden om apparatuur vakkundig te beschermen tegen `vuile` en of onvoldoende stroom. De kwaliteit en kwantiteit van de verschillende stromen, spanningen en vermogens zijn bij de hoofd (binnen komende) voeding gemeten in het commissariaat bij de hoofdschakelaar. Enkele belangrijke meetresultaten zijn weergegeven in Bijlage 7.3. Deze metingen zijn gedurende 19 en 20 Januari verricht om zo een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde electrische voeding. Deze data is dus belangrijk, omdat hiermede o.a. bepaald wordt in hoeverre het beschikbare vermogen toereikend is en aan welke technishe eisen aan te schaffen beveiligingsapparatuur (b.v. een UPS of Stabilizer) moet voldoen teneinde electronische apparatuur in de ICT-ruimte te beschermen tegen vuile stroom cq spanning. Advanced Management of Power Systems Page 17 of 38

18 In deze paragraaf zijn de resultaten weergeven van een aantal metingen zoals spanningen, stromen, cos phi en de THD (Total Harmonic Distortion). De THD wordt gemeten als een percentage op een bepaalde fase, b.v. 91% THDi. Het verschil in niveau van de harmonischen aan de output-zijde wordt vergeleken met het niveau van de harmonischen aan de input-zijde, en het verschil wordt gekenmerkt als de waardering voor de distortion. Dit betekent dus dat het niveau van harmonische distortion 91% bedraagt van het output signaal. Gangbare percentages voor de THDv liggen rond de 3-4%. Gangbare percentages voor de THDi zijn maximaal ongeveer 30%. Bij extreem hoge percentages moeten mogelijke oorzaken verder onderzocht worden. Een oorzaak kan zijn een inefficiënte / defecte machine met hoge capaciteit of een onzuivere sinus door veel `switchende` apparatuur. Enkele opmerkelijke resultaten welke uit de metingen gedestilleerd kunnen worden, zijn de volgende: 1. Bijlage 7.3, figuur Geeft een overzicht van de `real-time` waarden van de diverse fase- en lijn- spanningen en stromen. 2. Bijlage 7.3, figuur maximale fasespanningen tussen de 129 Vac en 134 Vac - maximale lijnspanning tussen de 225 Vac en 230 Vac - maximale spanning op de Nul van 10 Vac - maximale lijnstroom tussen 61 A en 75 A - maximale stroom op de Nul van 11 A - minimale fasespanningen tussen de 108 Vac en 112 Vac - minimale lijnspanning tussen de 186 Vac en 194 Vac - minimale lijnstroom tussen 0 A en 8 A - minimale stroom op de Nul van 0 A. - De cos φ lag tussen 53% en 98% 3. Bijlage 7.3, figuur Geen indicatie van een Sag/Swell, wat aantoont dat er geen EBS uitval is geweest tijdens de periode tussen om 07:46 AM uur en , 02:35 PM uur - Geen indicatie van Transient, wat aantoont dat er geen ontoelaatbare spikes aanwezig waren groter dan +/- 6% van de nominale spanning en stroom. 4. Bijlage 7.3, figuur maximale THDv (Total Harmonic Distortion op de spanning) ligt voor alle drie fasen tussen de 2,4% en 2,5% - maximale THDi (Total Harmonic Distortion op de stroom) ligt voor alle drie fasen tussen de 29,2% en 83,5% Advanced Management of Power Systems Page 18 of 38

19 5.3 Advies 1. Ook de aan te schaffen UPS moet dus een minimaal vermogen kunnen leveren van 2 kva t.b.v. de twee servers/pc s. Voor wat betreft de back-up moeten genoeg batterijen zijn opgenomen om zogewenst een back-up van vier uren te leveren. Een standaard UPS zal tekort schieten daar de stroomvoorziening vaker wordt onderbroken voor langere perioden. 2. Voor het inrichten van een ICT-ruimte met twee servers of PC s, een airco voor een ruimte van ongeveer 3mx3m, verlichting en een tweetal wandcontactdozen is ongeveer een vermogen nodig van VA. Advies: bij de EBS dient er dus een aansluiting met een vermogen van ongeveer VA worden aangevraagd. 3. Voor wat betreft de spanningen en stromen het volgende : Fasespanningen van 134 V zijn ruim 5,5% boven de nominale waarde van 127V welke EBS dient aan te leveren. Lijnspanningen van 230 V zijn ruim 4,5% boven de nominale waarde van 220V welke EBS dient aan te leveren. Dit zijn geen gewenste spanningen voor gevoelige electronische apparatuur die vaak van Amerikaanse makelij is met een nominale spanning van 110V of 190V (denk aan PC s). Ook lage spanningen kunnen schadelijk zijn voor apparatuur. Zo blijkt een minimale fasespanning van 108V ongeveer 15% af te wijken van de nominale 127V en blijkt een minimale lijnspanning van 186 V voor wel 15,5% af te wijken van de nominale 220V. Een advies hierbij is gevoelige apparatuur te beveiligen m.b.v. UPS (Uninterruptible Power Supply). Enerzijds om de apparatuur te beveiligen tegen vuile stroom, anderzijds kunnen UPSen een back-up leveren bij stroomuitval. Een ander advies is om de EBS in te schakelen die voorzieningen te treffen zodat de spanning toch binnen acceptabele grensen van +/- 10% blijft. Dit omdat de meeste UPS systemen een input range van ongeveer 10% hebben. Deze UPS systemen zullen dus ook vaker uitvallen bij deze ingangsspanningen en dus niet effectief zijn. Een voorstel voor de benodigde technische specificaties voor een robuuste UPS is een éénfase 2 kva AdPoS UPS systeem met als - Input: 1. Type: 1P2W, één fase + Nul 2. Voltage: 127V 3. Range: +/- 15% - Output: 1. Type: 1P2W, één fase + Nul 2. Voltage: 127V 3. Range: +/- 4% 4. Verder is de spanning op de Nul (Neutraal), 10Vac, wat aan de hoge kant is. Het is raadzaam de aarding opnieuw te inspecteren. Deze moet laag genoeg zijn om een veilige installatie in stand te houden. Advanced Management of Power Systems Page 19 of 38

20 5. Een ander advies is te proberen de belasting zo goed als mogelijk te balanceren, zodat de stroom door de nul laag blijft. Een maximale gemeten waarde van 11A betekent dat andere fasestromen teveel verschillen van elkaar, waardoor de I N te groot is. Een andere reden is de hoge THDi welke ook verminderd moet worden. 6. Verder is gebleken dat de THDv op de spanning acceptabel zijn, maar niet de THDi (29,2%-83,5%). Het advies is mogelijke oorzaken verder te onderzoeken. Mogelijke oorzaken kunnen zijn inefficiënte / defecte machines met hoge capaciteit of een onzuivere sinus door veel `switchende` apparatuur. 7. Het hoofdgebouw is een houten gebouw zonder aarding. Volgens EBS richtlijnen is dit geen probleem, echter is het aan te raden voor de pc s en servers een aparte aarding aan te brengen, vooral als het nieuwe ICT-gebouw van steen wordt opgetrokken. 8. Een cos phi van 53%, komt overeen met een fasehoek van ongeveer 58 o. Dit betekent dat er een groter reactief vermogen aanwezig is dan toelaatbaar welke waarschijnlijk een boete van de EBS tot gevolg zal hebben. Een cos phi kleiner dan 71% betekent een grotere belasting voor de EBS, welke ze dus afstraffen met het geven van een boete aan de verbruiker. Advies: Het is dus aan te bevelen de belasting op de een of andere manier capacitiever te maken. Advanced Management of Power Systems Page 20 of 38

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld!

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! (On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! De verantwoordelijkheid voor een voldoende kwaliteit van de spanning en de stroom is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van netbeheerders, fabrikanten en

Nadere informatie

P ow er Quality metingen: Harmonischen

P ow er Quality metingen: Harmonischen P ow er Quality metingen: n Focus Power Quality is een begrip dat de laatste decennia enorm aan belangstelling heeft gewonnen. Power Quality behelst het garanderen van een sinusvormige spannings en stroomgolfvorm,

Nadere informatie

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen Wat is VO4BIZ? VO4BIZ is een Brits ontwerp, spanningsoptimalisatie systeem dat het inkomende voltage verlaagt en de stroomkwaliteit

Nadere informatie

the shop lighting company Onderhoudsprotocol HIT KVG augustus 2013 1

the shop lighting company Onderhoudsprotocol HIT KVG augustus 2013 1 Onderhoudsprotocol HIT verlichtingsinstallatie met conventionele voorschakelunit the shop lighting company Onderhoudsprotocol HIT KVG augustus 2013 1 Naast het schoonmaken van reflectoren en beschermingsglazen

Nadere informatie

Noodgeneratoren aansluiten op bestaande installaties Vermijd elektrocutie en brand! 28-10-2014 Energy Design Johan Roggeman

Noodgeneratoren aansluiten op bestaande installaties Vermijd elektrocutie en brand! 28-10-2014 Energy Design Johan Roggeman Noodgeneratoren aansluiten op bestaande installaties Vermijd elektrocutie en brand! 28-10-2014 Energy Design Johan Roggeman 1. Managementsamenvatting Dit artikel behandelt mogelijke gevaren van het koppelen

Nadere informatie

SDWT verlichtingsinstallatie met conventionele voorschakelunit

SDWT verlichtingsinstallatie met conventionele voorschakelunit Onderhoudsprotocol SDWT verlichtingsinstallatie met conventionele voorschakelunit the shop lighting company Onderhoudsprotocol SDWT KVG juni 2013 1 Naast het schoonmaken van reflectoren en beschermingsglazen

Nadere informatie

Het bewaken en verbeteren van de netspanningskwaliteit in de energievoorziening

Het bewaken en verbeteren van de netspanningskwaliteit in de energievoorziening Het bewaken en verbeteren van de netspanningskwaliteit in de energievoorziening De decentrale invoeding van duurzame energie en de sterke toename van de toepassing van zuinige elektronische belastingen

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

Netdips & interrupties,cruciale test voor: - Installaties - Apparaten - Machines - Systemen

Netdips & interrupties,cruciale test voor: - Installaties - Apparaten - Machines - Systemen Netdips & interrupties,cruciale test voor: - Installaties - Apparaten - Machines - Systemen 1 Even voorstellen: - Henk Bolk - Bolborn EMC Solutions - Wat doen wij: EMC-metingen op locatie Zowel emissie

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

Het ICT component Het ICT binnen DLGP

Het ICT component Het ICT binnen DLGP Het ICT component binnen DLGP Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) 2009-20142014 ICT-Task Task Manager Riaz Ahmadali) 13-10-2010 1 DLGP

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: 3-in-1 harmonische analyser PCE-GPA 62 Netwerk analyser / vermogensmeter en energiemeter (real-time) met data logging, grafisch scherm, interface voor PC en software De 3-in-1 harmonische analyser PCE-GPA

Nadere informatie

Energy Efficiency - Monitoring

Energy Efficiency - Monitoring Energy Efficiency - Monitoring HET JUISTE GEREEDSCHAP IS BEPALEND VOOR HET RESULTAAT, OOK BIJ POWER QUALITY METINGEN Roy Hali Product Specialist T&M Inhoud IEC61000-4-30 standaard EN50160 norm Power Quality

Nadere informatie

Selectie van de UPS-configuratie

Selectie van de UPS-configuratie Selectie van de UPS-configuratie Inhoudsopgave Typen mogelijke configuraties... 2 Selectietabel en overeenkomende bereiken... 5 Diagram nr. 1... 6 Enkele UPS Diagram nr. 2... 7 Actieve redundantie met

Nadere informatie

Nieuwe technologie: Nieuwe ontwerpregels Deel 1. 6 november 2014 Bunnik

Nieuwe technologie: Nieuwe ontwerpregels Deel 1. 6 november 2014 Bunnik Nieuwe technologie: Nieuwe ontwerpregels Deel 1 6 november 2014 Bunnik Nieuwe techniek smart. meter, trafo, building, grid,. Is het allemaal wel zo slim? Programma 13.30 inleiding betreffende Ontwerpcriteria

Nadere informatie

Frequentieregelaars en PM motoren : Een energiezuinige combinatie!

Frequentieregelaars en PM motoren : Een energiezuinige combinatie! Frequentieregelaars en PM motoren : Een energiezuinige combinatie! Even voorstellen Jeffrey Jaakke aandrijfspecialist 9 jaar werkzaam bij Hiflex - Trainingen - Telefonische support - Complexere inbedrijfstellingen

Nadere informatie

Visuele Inspectie van elektrische installaties

Visuele Inspectie van elektrische installaties Inspectiepunten De voeding van de installatie Controle van de voeding Beoordeel welk stelsel in ingezet en of deze op de juiste wijze is toegepast. Beoordeel ook de aansluiting en splitsing van PEN leidingen.

Nadere informatie

Storingsanalyses en predictieve energielogging in hedendaagse installaties

Storingsanalyses en predictieve energielogging in hedendaagse installaties Storingsanalyses en predictieve energielogging in hedendaagse installaties Bart Verhelst Karybel bvba Inhoud Inleiding: Korte voorstelling Karybel Case 1: Storingen op elektrische installatie door energie-efficiënte

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Driefasige harmonische analyser PCE-GPA 62 Netwerk analyser / vermogensmeter en energiemeter (real-time) met data logging, grafisch scherm, interface voor PC en software De driefasige harmonische analyser

Nadere informatie

Ook in uw bedrijf verdient Power Quality aandacht. Bespaar geld met elektrische energie van goede kwaliteit

Ook in uw bedrijf verdient Power Quality aandacht. Bespaar geld met elektrische energie van goede kwaliteit Ook in uw bedrijf verdient Power Quality aandacht Bespaar geld met elektrische energie van goede kwaliteit Ook in uw bedrijf verdient Power Quality aandacht Bespaar geld met elektrische energie van goede

Nadere informatie

informeert TAD: Technologische AdviesDienst

informeert TAD: Technologische AdviesDienst informeert TAD: Technologische AdviesDienst Beveiligingen in UPS-installaties Een perfect elektriciteitsnet zou een sinusoïdale spanning leveren die bovendien permanent aanwezig zou moeten zijn. In werkelijkheid

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19 Inter-American Development Bank IDB Level 2 Evaluatie Rapport Taskmanager Financien, Planning en Administratie District

Nadere informatie

Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen?

Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Kwaliteit voor Installaties KvINL Nederland Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten tot en met 3x80 Ampère 2 In deze brochure vindt

Nadere informatie

Aansluitvoorschriften voor de teruglevering van hernieuwbare elektriciteit aan Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V.

Aansluitvoorschriften voor de teruglevering van hernieuwbare elektriciteit aan Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. PARTICULIEREN Aansluitvoorschriften voor de teruglevering van hernieuwbare elektriciteit aan Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. Inleiding In het kader van duurzaamheid creëert de Wet elektriciteit en

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Laden van elektrische wagens. Oktober 2015

Laden van elektrische wagens. Oktober 2015 Laden van elektrische wagens Oktober 2015 Dit is een uitgave van Tecnolec Marlylaan 15/8 1120 Brussel info@volta-org.be www.tecnolec.be Volta 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie

Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie 36 Jan Hartman (Rittal bv) (Product Manager Kastsystemen) Praktische EMC tips bij opbouw en installatie De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) geeft aan in hoeverre een elektrisch systeem het vermogen

Nadere informatie

Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015

Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015 Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015 Ons elektriciteitsnet wordt bedreven met wisselspanning en wisselstroom. Als bij een lineaire belasting een sinusvormige wisselspanning aangeboden

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13 INLEIDING 19 1 NEN 1010 ALS ACHTERGROND 21 1.1 VOEDINGSBRONNEN 22 1.1.1 Aansluiting op net: diverse stroomstelsels 22 1.1.2 Voedingsbronnen voor veiligheidsdoeleinden 25 1.2 BESCHERMINGSMAATREGELEN 25

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

Nieaf-Smitt Installatie. Solar. Solar. EazyPV

Nieaf-Smitt Installatie. Solar. Solar. EazyPV Nieaf-Smitt Installatie Testen en meten van zonnepanelen Het gebruik en de opwekking van hernieuwbare energie wordt via de EU en verschillende overheidsinstanties gestimuleerd (o.a. via RES-directive.

Nadere informatie

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING Handleiding AC-239 1. Beschrijving Uw AC-239 is een economische en veelzijdige alarmcontroller uitgerust met twee beveiligingszones en ingebouwde deurbel.

Nadere informatie

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei In relatie tot Competitiveness Forum Suriname Expert view Paper: mr Bas Ahmadali, managing director Decentralization and Local Government Strengthening

Nadere informatie

T: +31 (0) E:

T: +31 (0) E: Stroomsterktemeter serie F400 Stroomsterktemeter tot 1000 A / TRMS meting / stroommeting / harmonische analyzer / Inrush meting / 10000 digit display met verlichting / Bluetooth / data geheugen De stroomsterktemeter

Nadere informatie

Leereenheid 9. Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor in driefasenetten

Leereenheid 9. Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor in driefasenetten Leereenheid 9 Diagnostische toets: Vermogen en arbeidsfactor in driefasenetten Let op! Bij meerkeuzevragen: Duid met een kringetje rond de letter het juiste antwoord of de juiste antwoorden aan. Vragen

Nadere informatie

CAPACITEITSPLAN 2001-2007

CAPACITEITSPLAN 2001-2007 CAPACITEITSPLAN 2001-2007 Maastricht, 30 november 2000 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Het primaire net 1 3. De historische wijzigingen in het primaire net 2 4. De toekomstige wijzigingen in het

Nadere informatie

Metingen aan een draaistroomtransformator

Metingen aan een draaistroomtransformator Metingen aan een draaistroomtransformator Doel van de proef: De student krijgt inzicht in de werking van, en kan rekenen aan een driefasentransformator. Inleiding: In dit lab hebben we de beschikking over

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

Herken de kwaliteit van Leddrivers. Rob Snoek - R&D manager Lumotech B.V. - Heerhugowaard

Herken de kwaliteit van Leddrivers. Rob Snoek - R&D manager Lumotech B.V. - Heerhugowaard Herken de kwaliteit van Leddrivers Rob Snoek - R&D manager Lumotech B.V. - Heerhugowaard Factoren waar de technologie van drivers bepalend zijn Veiligheid Compliance Voeding en bekabeling Low inrush High

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Reactief vermogen in een driegeleidernet. Sub Totaal :.../80 Totaal :.../20

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Reactief vermogen in een driegeleidernet. Sub Totaal :.../80 Totaal :.../20 LABO Elektriciteit OPGAVE: Reactief vermogen in een driegeleidernet Datum van opgave: / / Datum van afgifte: / / Verslag nr. : 9 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT School: KTA Ieper Evaluatie :.../10

Nadere informatie

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden

DEEL 6 Serieschakeling van componenten. 6.1 Doel van de oefening. 6.2 Benodigdheden Naam: Nr.: Groep: Klas: Datum: DEEL 6 In de vorige oefeningen heb je reeds een A-meter, die een kleine inwendige weerstand bezit, in serie leren schakelen met een gebruiker. Door de schakelstand te veranderen

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Oktober 2012-1 Intech E&I van september 2012 Rubriek Technische vragen HELPDESK UNETO-VNI HELPT VAN DE WAL IN DE SLOOT In Intech E&I van september 2012 is in de rubriek Technische

Nadere informatie

Harmonische problemen bij 1 fase systemen. Danny Langbroek

Harmonische problemen bij 1 fase systemen. Danny Langbroek Danny Langbroek Agenda Introductie Uitleg harmonischen Hoe ontstaan harmonischen Normen Gevolgen van harmonischen Oplossingen netspoel harmonisch filter Praktijk voorbeeld Universiteit Twente Introductie

Nadere informatie

Welkom Copyr y igh t HyT Hy EP E S P S B.V. B.V

Welkom Copyr y igh t HyT Hy EP E S P S B.V. B.V Welkom 1 Inhoud Introductie van Hyteps Introductie in Power Quality Verantwoordelijkheden Normen Harmonische vervormingen Waardoor ontstaan harmonische vervormingen Wat zijn harmonische vervormingen Gevolgen

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391795 EBS Compact 480/3 (3 phase) 1 391799.03 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is!

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is! Heeft u wèl inzicht in de ICT kosten? De laatste jaren vragen organisaties zich steeds vaker af waarom ICT toch altijd duurder uitvalt dan gedacht, en wat men daar als organisatie aan kan doen. Daarom

Nadere informatie

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT DLGP VISIE, MISSIE EN DOEL Ministerie van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Multimeter klem serie F600 van Chauvin Arnoux multimeter klem tot 3000 A / TRMS meting / vermogensmeting / harmonische analyzer / InRush meting / 10000 digits met achtergrondverlichting / Bluetooth / geheugen

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen

Inleiding. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in voertuigen 18 augustus 2009. 230Vac installaties in voertuigen Inleiding 230Vac installaties in voertuigen Het ontwerpen en installeren van 230Vac installaties in voertuigen is op het eerste gezicht een simpele uitdaging, omdat de installatie een zeer geringe omvang

Nadere informatie

Net-LinQ Inspectie & Advies voorziet in de volgende diensten:

Net-LinQ Inspectie & Advies voorziet in de volgende diensten: De juiste LINQ! I NET-LINQ Net-LinQ Inspectie & Advies voorziet in de volgende diensten: 02 Net-LinQ Inspectie & Advies is een flexibele organisatie die gecertificeerde, onafhankelijke en onpartijdige

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT De HeatControl opbouw programmeerbare klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

Slimme woningen & power quality SmartgridNL 4 juni 2013 Hoofddorp

Slimme woningen & power quality SmartgridNL 4 juni 2013 Hoofddorp Slimme woningen & power quality SmartgridNL 4 juni 2013 Hoofddorp Ron Visser Movares Energy Contactgegevens: Ron.Visser@movares.nl, 030-2654576, www.movares.nl/energy Slimme woningen & power quality Kenmerken

Nadere informatie

EM398x-R2 UPS VA

EM398x-R2 UPS VA EM398x-R2 UPS 600-1000-1600VA EM398X-R2 - UPS 600-1000-1600VA 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluiten van de UPS...

Nadere informatie

Aarding. Voor alle zekerheid. Meer informatie:

Aarding. Voor alle zekerheid. Meer informatie: Meer informatie: Provincie Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder Aardingsbureau Noord Postbus 196 8000 GB Zwolle Telefoon 038 852 76 05 Provincie Friesland Postbus 81 8900 AB Leeuwarden

Nadere informatie

Een klant (de Afnemer) van WEB die hernieuwbare elektriciteit terug wil leveren dient de volgende procedure door te lopen 1

Een klant (de Afnemer) van WEB die hernieuwbare elektriciteit terug wil leveren dient de volgende procedure door te lopen 1 PARTICULIEREN Aanvraag voor teruglevering hernieuwbare elektriciteit aan Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. Inleiding In het kader van duurzaamheid creëert de Wet elektriciteit en drinkwater BES de

Nadere informatie

ACS-30-EU-PCM2-x-32A

ACS-30-EU-PCM2-x-32A Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Stroom- en regelmodule (PCM) Beschrijving De Raychem ACS-30-EU-PCM2-stroom- en regelmodule levert

Nadere informatie

Beknopte gids ME401-2

Beknopte gids ME401-2 Beknopte gids ME401-2 Versie 1.0, mei 2013 Praktisch advies 1. Bewaar belangrijke nummers S/N xxxxxx + xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummer bevindt zich op de unit. GSM nummer en serienummer van de unit

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

3-fase stroommeter PCE-830 3-fase stroommeter, energiemeter en harmonischen analyser met geheugen, poort voor PC en software

3-fase stroommeter PCE-830 3-fase stroommeter, energiemeter en harmonischen analyser met geheugen, poort voor PC en software 3-fase stroommeter PCE-830 3-fase stroommeter, energiemeter en harmonischen analyser met geheugen, poort voor PC en software De 3-fase stroommeter PCE-830 (Power and Harmonics Analyzer) wordt gebruikt

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

Meerfasige stelsels. Hoofdstuk 9. 9.1 Wat is een meerfasig stelsel. Doelstellingen

Meerfasige stelsels. Hoofdstuk 9. 9.1 Wat is een meerfasig stelsel. Doelstellingen Hoofdstuk 9 Meerfasige stelsels Doelstellingen 1. Weten waarom meerfasige stelsels gebruikt worden 2. Verband tussen de fase- en lijngrootheden kennen 3. Verschillende types meerfasige netwerken kunnen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT van oplevering

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT van oplevering VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT van oplevering Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding (nieuwbouw) Pagina 1 van 7 Toelichting voor gebruik Noodverlichtingsinstallaties kunnen op verschillende manieren

Nadere informatie

Invloed (opslag) op het laagspanningsnet

Invloed (opslag) op het laagspanningsnet Invloed (opslag) op het laagspanningsnet Waar zorgt de netbeheerder voor? Veiligheid van de netten en de aangesloten installaties Betrouwbaarheid van het net (Belastbaarheid van het net) Kwaliteit van

Nadere informatie

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen LEGO Energiemeter Hoe te beginnen De Energy Meter bestaat uit twee delen: het LEGO en de LEGO. De past op de onderkant van het. Schuif de eenvoudig omlaag op de om hem te installeren. Om de weer te verwijderen,

Nadere informatie

Labo. Elektriciteit OPGAVE: Karakteristieken van driefasetransformatoren. Sub Totaal :.../90 Totaal :.../20

Labo. Elektriciteit OPGAVE: Karakteristieken van driefasetransformatoren. Sub Totaal :.../90 Totaal :.../20 Labo Elektriciteit OGAVE: Datum van opgave: / /... Datum van afgifte: Karakteristieken van driefasetransformatoren / /... Verslag nr. : 02 Leerling: Assistenten: Klas: 3.2 EIT KTA Ieper Attitude & evaluatie:.../10

Nadere informatie

The first microgrid in the Netherlands

The first microgrid in the Netherlands The first microgrid in the Netherlands Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef) Cobben Het (mogelijk) autonoom draaiende net van recreatiepark Bronsbergen 16 november 2011 1 Microgrid in Japan The first microgrid in

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

Meten aan E+PV installaties

Meten aan E+PV installaties Meten aan E+PV installaties Maakt u het verschil? KWx BV 1 Maakt u het verschil? KWx BV 2 Indeling 1. Opbouw E+PV installatie 2. Eigenschappen PV generator 3. Risico s, rendement en PQ 4. Controle en metingen

Nadere informatie

De netimpedantie nader bekeken

De netimpedantie nader bekeken De netimpedantie nader bekeken 04-124 pmo 22 november 2004 Phase to Phase BV trechtseweg 310 Postbus 100 6800 AC Arnhem T: 026 356 38 00 F: 026 356 36 36 www.phasetophase.nl 2 04-124 pmo Phase to Phase

Nadere informatie

Concept Procesbeschrijving

Concept Procesbeschrijving Generation and Deposit of article 4 revenues into the district Fund Procedures and Guidelines for Transfers from the central budget to the District Fund and Revenues assigned by the Interim Law on Fiscal

Nadere informatie

AANSLUITINGVOORSCHRIFTEN VOOR ELEKTRISCHE ENERGIE

AANSLUITINGVOORSCHRIFTEN VOOR ELEKTRISCHE ENERGIE AANSLUITINGVOORSCHRIFTEN VOOR ELEKTRISCHE ENERGIE 1992 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Algemene bepalingen. 2 Artikel 2. Aansluiting en levering 4 Artikel 3. Wijze van aansluiten elektrische installaties 5 Artikel

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling SURINAME PROFICIAT Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname De uitkomsten van DLGP-I > 2003-2008 De perspectieven van DLGP-II > 2009-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization

Nadere informatie

Meetverslag. Opdracht meetpracticum verbreding Elektrotechniek WINDESHEIM

Meetverslag. Opdracht meetpracticum verbreding Elektrotechniek WINDESHEIM Meetverslag Opdracht meetpracticum verbreding Elektrotechniek 2012-2013 WINDESHEIM Auteur: Martin van der Kevie & Marten Jongsma s1030766 & s1029432 PTH Werktuigbouwkunde/Mechanische techniek Martin van

Nadere informatie

FOUNDATION Fieldbus niet moeilijker, wel anders John van Leeuwen SPIE Nederland BV

FOUNDATION Fieldbus niet moeilijker, wel anders John van Leeuwen SPIE Nederland BV FOUNDATION Fieldbus niet moeilijker, wel anders John van Leeuwen SPIE Nederland BV Wat is er nodig om een FF project te doen? FOUNDATION Fieldbus technologie vereist de volgende veranderingen in aanpak

Nadere informatie

INHOUD 80 PLUS CERTIFICAAT. 1 x OCZ ZX Stroomvoorziening 1 x AC Stroomkabel 1 x Modulair Kabelpakket 1 x Schroefpakket 1 x Handleiding & Certificaat

INHOUD 80 PLUS CERTIFICAAT. 1 x OCZ ZX Stroomvoorziening 1 x AC Stroomkabel 1 x Modulair Kabelpakket 1 x Schroefpakket 1 x Handleiding & Certificaat INHOUD 1 x OCZ ZX Stroomvoorziening 1 x AC Stroomkabel 1 x Modulair Kabelpakket 1 x Schroefpakket 1 x Handleiding & Certificaat 80 PLUS CERTIFICAAT 80 PLUS is een geïnnoveerd, elektriciteitsbesparend gestimuleerd

Nadere informatie

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij:

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij: ECO-TL besparingset De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd Prettiger licht

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Augustus 2012-2 Intech E&I van juli/augustus 2012 Rubriek Technische vragen MEERDERE EINDGROEPEN NIET IN ÉÉN BUIS In Intech E&I van juli/augustus 2012 is in de rubriek Technische vragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

EM3971 - Universele Laptoplader

EM3971 - Universele Laptoplader E EM3971 - Universele Laptoplader 2 NEDERLANDS EM3971 - Universele Laptoplader Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen! Laat

Nadere informatie

EM4000. Universele meetwaarde omvormer

EM4000. Universele meetwaarde omvormer Universele meetwaarde omvormer EM4000 Compacte behuizing Hoge nauwkeurigheid Volledig galvanische scheiding MODbus (RS232/RS485) 3 Analoge + 1 Puls uitgang Directe spanning ingang tot 690V 48 uurs service

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Uniforme eisen voor tijdelijke elektra-aansluitingen maken de bouw veiliger

Nieuwsbericht. Uniforme eisen voor tijdelijke elektra-aansluitingen maken de bouw veiliger Nieuwsbericht Uniforme eisen voor tijdelijke elektra-aansluitingen maken de bouw veiliger Vanaf 1 januari 2017 moeten bouwkasten die de tijdelijke elektriciteitsaansluiting verzorgen, voldoen aan zwaardere,

Nadere informatie

ZX- ronde 28 december 2014

ZX- ronde 28 december 2014 ZX- ronde 28 december 2014 Hoogspanning. Veel radio amateurs hebben nog eindversterkers met buizen of willen die gaan kopen wel of niet tweede hands. Zonder enige vorm van kennis kan het gevaarlijk zijn

Nadere informatie

Intelligente energiemeters voor datacenters

Intelligente energiemeters voor datacenters Intelligente energiemeters voor datacenters Waarom meten? Elektrische energie is de duurste van alle variabele kosten in een datacenter. Alleen daarom al is het goed om het verbruik met energiemeters in

Nadere informatie

DICHTBIJ EN BETROUWBAAR Een betrouwbaar, milieubewust en innovatief datacentrum bij u in de regio.

DICHTBIJ EN BETROUWBAAR Een betrouwbaar, milieubewust en innovatief datacentrum bij u in de regio. DICHTBIJ EN BETROUWBAAR Een betrouwbaar, milieubewust en innovatief datacentrum bij u in de regio. EEN UITERST MODERN EN KLANTVRIENDELIJK DATACENTRUM. Gelegen op een perfecte locatie tussen Groningen en

Nadere informatie

Isolatie meting. Veiligheid voor alles. De meting. Door Ruud Sikking, Emv.Ninja

Isolatie meting. Veiligheid voor alles. De meting. Door Ruud Sikking, Emv.Ninja Isolatie meting Door Ruud Sikking, Emv.Ninja Veiligheid voor alles Disclaimer. Een ieder die werkt aan een elektrische installatie dient de geldende veiligheidsbepalingen in acht te nemen. Deze zijn te

Nadere informatie

elektrotechniek CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 11

elektrotechniek CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 11 elektrotechniek SPE KB 2009 minitoets bij opdracht 11 variant d Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3.

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

Frequentie-regelaars bij Machinebouw & Waterschappen

Frequentie-regelaars bij Machinebouw & Waterschappen Frequentie-regelaars bij Machinebouw & Waterschappen 1 Henk Bolk Bolborn EMC Solutions Enkele praktijk voorbeelden uit onze trouble shooting werkzaamheden. 2 Inhoud: Normering Inbouwvoorschrift Frequentie-regelaar

Nadere informatie

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN

9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN 9 PARALLELSCHAKELING VAN WEERSTANDEN Een parallelschakeling komt in de praktijk vaker voor dan een serieschakeling van verbruikers. Denken we maar aan alle elektrische apparaten die aangesloten zijn op

Nadere informatie

Uitleg bij de programma s voor de Casio

Uitleg bij de programma s voor de Casio Uitleg bij de programma s voor de Casio 1. Cos phi compensatie [COSPHI] De berekening van een condensatorbatterij en het bepalen van alle vermogens (werkelijk, blind en schijnbaar vermogen). Hierbij wordt

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

Ondergronds overdrachtspunt voor laagspanning

Ondergronds overdrachtspunt voor laagspanning Ondergronds overdrachtspunt voor laagspanning Werkt samen aan een duurzaam netwerk. Beheert het netwerk voor gas en stroom Ondergronds overdrachtspunt voor laagspanning Ondergrondse overdrachtspunten voor

Nadere informatie

Stroomstelsels LS. Quercus Technical Services B.V.

Stroomstelsels LS. Quercus Technical Services B.V. Stroomstelsels ä S lnhoudsepgave Stroomstelsels Geaard sterpunt 2.1 Inleiding 2.2 TT-stelsel \IG\ TN-stelsel 3. 1 TN-S-Stelsel 3 2 TN-C-stelsel 3.3 TN C-Sstelsel Geïsoleerd sterpunt 4.1 Inleiding 4.2 IT

Nadere informatie

Kleine generatoren ZX ronde 24 april 2016

Kleine generatoren ZX ronde 24 april 2016 Kleine generatoren ZX ronde 24 april 2016 De tijd van velddagen en festiviteiten breekt weer aan. Voor het aansluiten van elektrische apparatuur wordt vaak een klein aggregaat gebruikt. Maar ook zijn er

Nadere informatie