Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010"

Transcriptie

1 Van PAGINA der Meer1 Oktober Intech E&I van september 2012 Rubriek Technische vragen HELPDESK UNETO-VNI HELPT VAN DE WAL IN DE SLOOT In Intech E&I van september 2012 is in de rubriek Technische vragen een onderwerp over een tijdelijke elektrische installatie op een bouwterrein behandeld. Voor de voeding van de installatie wordt gebruik gemaakt van een verplaatsbaar aggregaat. Uit het artikel blijkt dat, bij een draagbaar aggregaat met een vermogen van 3 kva of minder, op basis van vrijwilligheid een toestel voor isolatiebewaking mag worden toegepast. Omdat het niet toepassen van een toestel voor isolatiebewaking in bepaalde situaties kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, vindt u onderstaand de betreffende tekst uit het artikel, gevolgd door het commentaar hierop van Jan van der Meer, van Van der Meer Advies Opleiding & Installatie BV (www.meer1010.nl). [Tekst Intech E&I] Tijdelijke installaties De helpdesk van Uneto-VNI ontving onlangs een vraag over de elektrische installatie op een bouwterrein. Aan de telefoon vertelde de installateur dat dit de eerste keer was dat hij zelf zo n installatie ging aanleggen en daarom graag met een deskundige wilde overleggen. De installateur vertelde dat hij de normen al uitvoerig had bestudeerd, maar nog wat onzeker was over de uitvoering. Het betreft een bouwterrein waarop hoogbouw wordt geplaatst. Vanuit de tijdelijke hoofdaansluiting worden de zwerfkasten gevoed, er komt een steiger om het gebouw heen te staan waarop verschillende zwerfkasten worden geplaatst. Echter, er was nog geen hoofdaansluiting. De hoofdaansluiting werd pas twee weken later aangebracht. Een aggregaat voedde in de tussentijd de tijdelijke elektrische installatie. Het aggregaat heeft een klein vermogen, ongeveer 5 kva. Meer vermogen zou er die periode niet nodig zijn. De installateur vertelde dat het niet mogelijk was om het aggregaat en het sterpunt te aarden, de grondsoort zorgde ervoor dat de aardverspreidingsweerstand te hoog bleef. Om een idee te krijgen van de situatie vroeg de helpdesk hoeveel meter er moest worden geslagen. Na enig doorvragen bleek dat het slaan van een aarde wel kon, maar dat de kosten te hoog zouden worden. Eigenlijk wilde de installateur weten of er nu wel of niet een isolatiebewaking moet worden toegepast. De installateur vertelde de helpdesk dat hij voor de tijdelijke elektrische installatie rubriek 704 van NEN 1010 en NPR 5310, blad 23, had nageplozen. Hij vroeg zich af of het toch niet beter was om een isolatiebewaking toe te passen. Daar kon hij zich nog iets van herinneren van een Uneto-VNI bijeenkomst, waarbij tijdens een lezing dit punt werd aangehaald, maar hij wist niet meer precies van de hoed en de rand. 1

2 Van PAGINA der Meer2 Rubriek 704 is vanuit NEN 1010 gezien de juiste rubriek qua onderwerp en toepassingsgebied. Er staat namelijk: Bepaling : de bepalingen van deze rubriek hebben betrekking op tijdelijke installaties (*) op bouw- en sloopterreinen tijdens de bouw- en sloopwerkzaamheden, zoals (a) de bouw van nieuwe gebouwen; Bepaling (**) geeft aan dat in het geval van draagbare aggregaten de isolatiebewaking achterwege mag blijven. Maar dit is niet de enige waarnaar kan worden gekeken. Er wordt namelijk arbeid verricht. Het is dus logisch om te kijken of NEN 3140 hier iets over schrijft. In de laatste druk van NEN 3140 is bijlage M (informatief) toegevoegd: 'Het gebruik van verplaatsbare elektrische aggregaten'. Hierin wordt gesteld dat het toepassen van isolatiebewaking vanaf 3 KVA moet worden toegepast. Daarnaast wordt er aanbevolen dat voor kleinere vermogens dan 3 KVA ook een isolatiebewaking toe te passen (**). Het probleem benaderen vanuit NEN 1010 kan soms niet voldoende zijn. De installateur heeft met deze uiteenzetting en aangedragen oplossing een tijdelijk aggregaat aangesloten. Resumé Indien de tijdelijke installatie wordt gevoed door een aggregaat heeft het de voorkeur om het sterpunt te aarden en op die wijze een TT- of TN-stelsel te vormen. Als het deugdelijk aarden van het sterpunt niet mogelijk is, kan het aggregaat worden opgenomen in een zwevend net. Ook deze installatie moet voldoen aan rubriek 704. Het is aan te bevelen dat er een isolatiebewaking wordt toegepast. Ook voor kleine vermogens. (*) Een tijdelijke installatie is een installatie waarbij bekend is voor hoelang de tijdelijke installatie in gebruik zal zijn. (**) NEN voegt hierop toe: In geval van draagbare opwekeenheden mogen toestellen voor isolatiebewaking achterwege blijven. (***) NEN 3140, bijlage M: Pas in een IU- en IM-stelsel bij een nominaal vermogen hoger dan 3 KVA isolatiebewaking toe. Daarbij wordt de opmerking geplaatst dat bij een vermogen kleiner dan 3 KVA isolatiebewaking wordt aangeraden. Als de omgevingsomstandigheden een verhoogd risico kennen, kan het nodig zijn ook voor kleinere vermogens isolatiebewaking dwingend voor te schrijven of het aantal gelijktijdig aan te sluiten toestellen te beperken Dit is ter beoordeling van de verantwoordelijke. [Einde tekst artikel Intech E&I] 1. Tekst Intech E&I Rubriek 704 is vanuit NEN 1010 gezien de juiste rubriek qua onderwerp en toepassingsgebied. Er staat namelijk: Bepaling : de bepalingen van deze rubriek hebben betrekking op tijdelijke installaties (*) op bouw- en sloopterreinen tijdens de bouw- en sloopwerkzaamheden, zoals (a) de bouw van nieuwe gebouwen; 2

3 Van PAGINA der Meer3 Commentaar vd Meer op 1 De auteur geeft aan dat vanuit NEN 1010 gezien Rubriek 704 de juiste rubriek qua onderwerp en toepassingsgebied is. Verzuimd is om aan te geven dat in Rubriek 704 slechts wijzigingen op, aanvullingen op of vervangingen van bepalingen uit andere delen van NEN 1010 zijn opgenomen. Vanuit NEN 1010 gezien is o.a. ook hoofdstuk 41, Bescherming tegen elektrische schok, en Rubriek 551, Laagspanningsopwekeenheden, onverkort van toepassing. In hoofdstuk 41 van NEN 1010 wordt aangegeven dat, als bescherming tegen elektrische schok, één of meer beschermingsmaatregelen moeten zijn toegepast. De volgende beschermingsmaatregelen zijn in het algemeen toegelaten: a) automatische uitschakeling van de voeding (rubriek 411); b) dubbele of versterkte isolatie (rubriek 412); c) elektrische scheiding van de voeding voor één elektrisch toestel (rubriek 413); d) extra lage spanning: SELV en PELV (rubriek 414). In Rubriek 551, Laagspanningsopwekeenheden, staat dat bij toepassing van foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding deze overeenkomstig Rubriek 411 moet zijn ( ). Aanvullend op de eisen uit Rubriek 411 moet bij verplaatsbare opwekeenheden (aggregaten) met verplaatsbare installaties, de automatische uitschakeling van de voeding met behulp van een 30 ma aardlekschakelaar tot stand worden gebracht ( ). Ook moeten tussen afzonderlijke delen van het materieel beschermingsleidingen (vereffeningsleidingen) zijn aangebracht. Deze aanvullende maatregelen gelden voor installaties volgens het TT-, TN- of IT- stelsel ( ). Omdat bij kleine verplaatsbare aggregaten, door de aard van het gebruik, het aanbrengen van een aardelektrode niet praktisch en betrouwbaar is, worden deze aggregaten opgenomen in een zogenaamd zwevend net. Hierbij zijn alle actieve delen (voedingsbron) niet of via een hoge impedantie met aarde verbonden. In de praktijk zijn de metalen gestellen van het op het aggregaat aangesloten elektrisch materieel niet opzettelijk met aarde verbonden. Echter de kans is reëel dat via metalen constructiedelen e.d. een verbinding tussen de metalen gestellen van het elektrisch materieel en aarde aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het voeden van een geaarde lichtmast of een klasse I verlichtingsarmatuur dat is bevestigd aan een met aarde verbonden stalen steiger. Daarom moet voor de toepassing van de bepalingen voor foutbescherming, het stelsel worden beschouwd als een IT-stelsel. Bij deze uitvoering is er in eerste instantie, net zo als bij de beschermingsmaatregel elektrische scheiding van de voeding, sprake van een stroomketen waarbij zowel de voeding als de metalen gestellen van het aangesloten elektrisch materieel elektrisch zijn gescheiden van aarde. 3

4 Van PAGINA der Meer4 Voor foutbescherming kan daarom dezelfde beveiligingsfilosofie worden toegepast als bij de beschermingsmaatregel elektrische scheiding. Dit houdt in dat, zonder aanvullende maatregelen, deze beschermingsmaatregel alleen mag worden gebruikt als het aggregaat slechts één klasse I toestel of meerdere klasse II toestellen voedt ( ). G L 2 L 1 Fout Figuur 1 Metalen gestel Aarde Figuur 1 geeft het principe van foutbescherming door elektrische scheiding van de voeding voor één toestel weer. In geval van een enkele fout zal er, omdat de voedingsbron gescheiden (geïsoleerd) is ten opzichte van aarde, door het lichaam geen stroom gaan lopen. Dit omdat een retourpad voor de stroom vanaf het metalen gestel via het lichaam en aarde terug naar de voedingsbron ontbreekt. Voor een IT-stelsel geldt dat, als de metalen gestellen zijn verbonden met een geldige aarde en tijdens de fout de aanrakingsspanning niet meer dan 50 V wisselspanning bedraagt, bij een enkele fout automatische uitschakeling van de voeding niet verplicht is ( en ). (Onder een geldige aarde wordt in dit verband verstaan een opzettelijk aangebrachte verbinding met aarde) 4

5 Van PAGINA der Meer5 Omdat bij figuur 1 de metalen gestellen niet zijn verbonden met een geldige aarde moet ook bij een enkele fout de voeding automatisch worden uitgeschakeld ( ). In een situatie volgens figuur 1 zal, bij een fout tussen L1 en het metalen gestel, er door het ontbreken van een retourpad, geen foutstroom gaan lopen. Een eventuele aanwezige overstroombeveiliging voor automatische uitschakeling van de voeding bij een fout, zal dan niet aanspreken. Dit geldt ook als voor de foutbescherming een aardlekschakelaar wordt toegepast. Het enige toestel waarmee in dit geval de voeding automatisch kan worden uitgeschakeld is een toestel voor isolatiebewaking. G L 2 L 1 1 e Fout 2 e Fout Figuur 2 Metalen gestel 1 Metalen gestel 2 Uit figuur 2 blijkt dat, indien meer dan één toestel van klasse I is aangesloten waarbij gelijktijdig twee fouten optreden, er door de tweede fout een gevaarlijke spanning tussen de metalen gestellen kan komen te staan. Bij gelijktijdige aanraking van beide metalen gestellen zal er door het lichaam een stroom gaan lopen. Het gebruik van meer dan één klasse I toestel zonder een toestel voor isolatiebewaking is daarom in deze situatie niet toegestaan. 5

6 Van PAGINA der Meer6 Isolatiebewakingstoestel G L 2 L 1 R < kω PU-leiding 1 e Fout 2 e Fout Figuur 3 Metalen gestel 1 Metalen gestel 2 Indien meer dan één elektrisch toestel van klasse I wordt gevoed vanuit een installatie volgens het IT-stelsel, moeten voorzorgsmaatregelen zijn genomen om het risico te vermijden van schadelijke effecten op de gezondheid van personen die in contact zijn met gelijktijdig bereikbare metalen gestellen indien twee fouten tegelijk optreden ( ). Met deze maatregelen wil men een gevaarlijke situatie, zoals geschetst in figuur 2, voorkomen. De volgende maatregelen moeten daarom worden genomen: 1. Metalen gestellen moeten met elkaar zijn verbonden door een vereffeningsleiding. 2. Alle contactdozen moeten zijn voorzien van beschermingscontacten die met de vereffeningleiding (PU) zijn verbonden. 3. Bij een enkele (eerste) fout moet een beveiligingstoestel de voeding automatisch uitschakelen. Ook in deze situatie zal de in Rubriek 551, voor de foutbescherming voorgeschreven 30 ma aardlekschakelaar, in geval van een fout niet werken. Alleen met een toestel voor isolatiebewaking kan in dit geval bij een eerste fout de voeding automatisch worden uitgeschakeld. Figuur 3 laat zien hoe op een veilige manier meer dan één elektrisch toestel van klasse I kan worden aangesloten op een installatie die wordt gevoed door een aggregaat dat is opgenomen in een zwevend net. 6

7 Van PAGINA der Meer7 2. Tekst Intech E&I Bepaling (**) geeft aan dat in het geval van draagbare aggregaten de isolatiebewaking achterwege mag blijven. 2. Commentaar vd Meer Gesteld wordt dat op grond van bepaling bij een aggregaat, als dat draagbaar is, een toestel voor isolatiebewaking achterwege mag blijven. Dit houdt in dat de massa van het aggregaat kleiner dan 18 kg moet zijn (T ). Het toegepaste aggregaat met een vermogen van 5 kva heeft een massa van 50 kg of meer. Dit type aggregaat is dan wel verplaatsbaar maar niet draagbaar. Bepaling , die overigens alleen geldt voor bouw- en sloopterreinen, is hierop niet van toepassing. De in genoemde uitzondering is alleen bedoeld voor kleine draagbare aggregaten die samen met het te voeden elektrisch materieel veelvuldig van plaats veranderen. Kenmerkend voor dit soort aggregaten is dat deze licht van gewicht zijn, een gering vermogen hebben en daardoor meestal zijn voorzien van maar één contactdoos voor de aansluiting van één elektrisch toestel. 3. Tekst Intech E&I De auteur geeft aan dat bepaling niet de enige is waarnaar kan worden gekeken. Er wordt namelijk arbeid verricht. Het is dus logisch om te kijken of NEN 3140 hier iets over schrijft. Commentaar vd Meer op 3 Het is niet logisch dat voor de aanleg van een installatie door de auteur wordt verwezen naar bijlage M van NEN 3140:2011. Deze norm is door wet niet aangewezen als zijnde een norm waaraan een elektrische installatie moet voldoen. 4. Tekst Intech E&I In de laatste druk van NEN 3140 is bijlage M (informatief) toegevoegd: 'Het gebruik van verplaatsbare elektrische aggregaten'. Hierin wordt gesteld dat het toepassen van isolatiebewaking vanaf 3 KVA moet worden toegepast. Daarnaast wordt er aanbevolen dat voor kleinere vermogens dan 3 KVA ook een isolatiebewaking toe te passen (**). Het probleem benaderen vanuit NEN 1010 kan soms niet voldoende zijn. Commentaar vd Meer op 4 1. De inhoud van bijlage M van NEN 3140:2011, die overigens niet foutloos is, komt voor een groot deel overeen met de oude Rubriek NL uit NEN :2000. Deze rubriek is met de aanwijzing van NEN /A2: 2003, per 1 september 2005 vervallen. NEN /A2: 2003 verwijst hiervoor naar Rubriek 551 van NEN

8 Van PAGINA der Meer8 2. Door in het onderhavige geval aan te geven dat, bij een aggregaat met een vermogen van minder dan 3 kva, een toestel voor isolatiebewaking niet hoeft te worden toegepast kunnen in de praktijk levensgevaarlijke situaties ontstaan. De keuze van de toe te passen foutbescherming (scheiding van de voeding voor één toestel, of automatische uitschakeling van de voeding door een toestel voor isolatiebewaking), moet op basis van Risico Inventarisatie en Evaluatie worden gemaakt en niet op basis van het vermogen van het aggregaat. 5. Tekst Intech E&I Het probleem benaderen vanuit NEN 1010 kan soms niet voldoende zijn. Commentaar vd Meer op 5 Het probleem benaderen vanuit NEN 1010 is de enige juiste benadering, die meer dan voldoende is. 6. Tekst Intech E&I De installateur heeft met deze uiteenzetting en aangedragen oplossing een tijdelijk aggregaat aangesloten. Commentaar vd Meer op 6 Er is helemaal geen oplossing aangedragen en er is bovendien in het artikel niet eens aangegeven hoe de installateur het tijdelijk aggregaat heeft aangesloten. 7. Tekst Intech E&I Resumé Indien de tijdelijke installatie wordt gevoed door een aggregaat heeft het de voorkeur om het sterpunt te aarden en op die wijze een TT- of TN-stelsel te vormen. Commentaar vd Meer op 7 Tijdelijke installaties, die verplaatsbaar zijn en gevoed worden door verplaatsbare opwekeenheden moeten, als deze deel uitmaken van een TT-, TN- of IT-stelsel, voor de foutbescherming zijn voorzien van een 30 ma aardlekschakelaar ( ). Dit geldt ook op bouw- en sloopterreinen voor de foutbescherming van de stroomketens voor de voeding van contactdozen die andere bouwkasten voeden en voor contactdozen met een toegekende stroom van meer dan 32 A. Dit terwijl deze stroomketens, normaal gesproken, zijn beveiligd met een aardlekschakelaar van 300 ma ( ). Niet aangegeven wordt dat dit niet in overeenstemming met is en hierdoor ook selectiviteitsproblemen kunnen ontstaan. 8. Tekst Intech E&I Als het deugdelijk aarden van het sterpunt niet mogelijk is, kan het aggregaat worden opgenomen in een zwevend net. Ook deze installatie moet voldoen aan rubriek 704. Het is aan te bevelen dat er een isolatiebewaking wordt toegepast. Ook voor kleine vermogens. 8

9 Van PAGINA der Meer9 Commentaar vd Meer op 8 Het betreft een bouwterrein met een tijdelijke hoofdaansluiting van waaruit verschillende zwerfkasten worden gevoed. Bij deze situatie met meerdere zwerfkasten die weer zijn voorzien van meerdere contactdozen is er geen enkele garantie dat er gelijktijdig niet meer dan één klasse I toestel of alleen maar klasse II toestellen worden gebruikt. In het onderhavige geval moet daarom, ongeacht het vermogen van het aggregaat, bij toepassing van een zwevend net, conform bepaling afgeschakeld worden bij een eerste fout. Dit houdt in dat een toestel voor isolatiebewaking moet worden toegepast. 9

Zakboek verdelers t/m 125 A Richtlijnen voor het ontwerpen en samenbouwen van schakel- en verdeelinrichtingen

Zakboek verdelers t/m 125 A Richtlijnen voor het ontwerpen en samenbouwen van schakel- en verdeelinrichtingen Zakboek verdelers t/m 12 A Richtlijnen voor het ontwerpen en samenbouwen van schakel- en verdeelinrichtingen Voorwoord Voor u ligt het zakboek voor het ontwerpen en samenbouwen van verdelers t/m 12 A.

Nadere informatie

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In

Veiligheidsaarde is meer dan 25/In VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/In De techniek waarop Nederland draait VAKGROEP BLIKSEMBEVEILIGING Veiligheidsaarde is meer dan 25/ln In deze folder vatten we de essenties van

Nadere informatie

BEI-BLS. Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Branche LaagSpanning. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

BEI-BLS. Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Branche LaagSpanning. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland BEI BLS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland versie 15 april 2015 Pagina 1 van 59 Inhoudsopgave Voorwoord 1

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst zijn diverse verzoeken om teruggaaf van energiebelasting

Nadere informatie

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl

Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl 15 dingen die je moet weten over het installeren van een groepenkast Een rapport over het installeren van groepenkasten speciaal gemaakt en verspreid door 123groepenkast.nl Luc Lageweg V 3.0 15 dingen

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

Elektriciteit. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid

Elektriciteit. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Elektriciteit Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te

Nadere informatie

AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID

AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID 2 AARDING / VOOR ALLE ZEKERHEID 3 INHOUDSOPGAVE Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 6

Nadere informatie

PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100 Gebruiksaanwijzing PROFiTEST 0100S-II Testinstrument DIN VDE 0100 3-348-889-05 2/8.08 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 35 20 19 18 17 2 GMC-I Gossen-Metrawatt GmbH 29 30 3132 24 23 25 26 4

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

FAQ NEN1010 KABELBEREKENINGSSOFTWARE

FAQ NEN1010 KABELBEREKENINGSSOFTWARE FAQ NEN1010 KABELBEREKENINGSSOFTWARE Algemeen Voldoet NEN 1010 kabelberekeningen aan de NEN 1010? NEN 1010 kabelberekeningen voldoet aan de NEN 1010. Alle berekeningen zijn ontleend aan de NEN 1010 en

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net.

De huisinstallatie bestaat uit éénfasige kringen die gevoed worden door een driefasig net. 10 Veiligheid 10.1 De huisinstallatie De bedoeling van een elektrische huisinstallatie is de elektrische energie op doelmatige en vooral veilige wijze naar de plaats te brengen waar ze nodig is. De huisinstallatie

Nadere informatie

Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting

Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting Handleiding Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting U heeft water nodig in uw huis of bedrijf. Indien u water aanvraagt voor een bestaand

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

De evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector

De evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector De evaluatie van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector Samenvatting van het rapport: Evaluatie wet klachtrecht cliënten zorgsector. Friele RD, Ruijter C. de, Wijmen F. van, Legemaate J. ZON september

Nadere informatie

Veiligheidskeuring installaties conform de NTA 8025

Veiligheidskeuring installaties conform de NTA 8025 Mauritsstraat 125 3341 EL HENDRIK-IDO-AMBACHT Veiligheidskeuring installaties conform de NTA 8025 Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur B.V.! Perfectkeur B.V.! is NEN-EN-ISO 9001: 2008

Nadere informatie

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013 Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid November 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Stichting Derdengelden Incasso

Stichting Derdengelden Incasso Stichting Derdengelden Incasso Toelichting op berekening en vaststelling van de post Derdengelden. De Algemene Ledenvergadering van de NVI heeft in april 2010 besloten dat een Lid verplicht een Stichting

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit!

VOORWOORD. ATK Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden 015/55.51.51. Veel succes bij de installatie van uw elektriciteit! D09-nlE-04 1 D09-nlE-04 2 VOORWOORD Tijden veranderen Nog niet eens zo lang geleden was elektriciteit in onze woningen een heel beperkt gebeuren : enkele peertjes aan het plafond, twee, hooguit drie stopcontacten

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie