Electric are welding and allied processes Specific safety rules for the installation of equipment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Electric are welding and allied processes Specific safety rules for the installation of equipment"

Transcriptie

1 UDC : : Elektrisch booglassen en aanverwante technieken Bijzondere veiligheidsbepalingen voor de installatie van de uitrusting Electric are welding and allied processes Specific safety rules for the installation of equipment NEDERLANDSE NORM NEN e druk, december Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm bevat bijzondere veiligheidsbepalingen voor de installatie van uitrustingen voor elektrisch booglassen en aanverwante technieken. Hij vormt als zodanig een aanvulling op NEN 1010, hoofdstuk 41 "Bescherming tegen elektrisch aanrakingsgevaar". De norm geldt voor uitrustingen voor industrieel en/of ambachtelijk gebruik. Aanvullende bepalingen voor de installatie van uitrustingen voor elektrisch booglassen in een omgeving met verhoogd aanrakingsgevaar, voor gebruik door leken, voor bijzondere technieken (bijv. plasmalassen) en voor onderwaterlassen zijn in beraad. 2 Definities Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Voor definities van algemene begrippen die in deze norm worden gebruikt, zie NEN In het kader van deze norm gelden bovendien de volgende definities: 2.1 lasketen: Stroomketen bestemd om de lasstroom te geleiden, met inbegrip van de lasboog. Opmerking Bij bepaalde technieken komt het voor dat de lasboog tussen twee elektroden wordt getrokken; in dat geval behoort het werkstuk niet noodzakelijkerwijs tot de lasketen. 2.2 metalen gestel: Uitwendig geleidend deel van elektrisch materieel, dat geen actief deel is, maar door een defect onder spanning kan komen (overgenomen uit NEN 1010). 2.3 vreemd geleidend deel: Geleidend deel dat geen deel uitmaakt van de installatie en dat oorzaak kan zijn van potentiaalversleping, met inbegrip van versleping van aardpotentiaal (overgenomen uit NEN 1010). Opmerking De lasketen behoort tot de installatie. 2.4 werkstuk: Deel of delen van metaal waaraan wordt gelast of waarop aanverwante technieken worden toegepast. 2.5 vereffeningsleiding: Leiding die is bestemd om metalen gestellen en vreemde geleidende delen onderling op dezelfde of nagenoeg dezelfde potentiaal te houden (overgenomen uit NEN 1010). 2.6 verplaatsbare lasuitrusting: Lasuitrusting (bijv. lastoestel, draadtoevoerinrichting, toorts) die niet met een vaste leiding op het voedende net is aangesloten en die gemakkelijk, zonder hulp van een hefwerktuig, kan worden verplaatst. 2.7 vast opgestelde lasuitrusting: Lasuitrusting die met een vaste leiding op het voedende net is aangesloten en die niet gemakkelijk kan worden verplaatst. 3 Algemene regels Het materieel dat in installaties voor elektrisch booglassen wordt toegepast, moet voor dat doel geschikt zijn en volgens de betrokken normen zijn geconstrueerd (zie NEN 3083, NEN 3309, NEN 3316 en NEN 3358). De installatie moet zo zijn uitgevoerd dat het gevaar ten gevolge van de spanningen die noodzakelijkerwijs op de laselektroden staan en hoger zijn dan de toegestane nullastspanning, zo klein mogelijk is (zie en de opmerking bij 4.4.7). Bovendien moet ervoor zijn gezorgd dat het gevaar ten gevolge van de nullastspanning zo klein mogelijk is. 4 Elektrische stroomketens 4.1 Lasketen De elektrische verbinding tussen de lasuitrusting en het werkstuk moet zo rechtstreeks mogelijk zijn gemaakt en wel met een werkstukkabel volgens 4.4.1, zonder gebruikte maken van vreemde geleidende delen zoals rails, buizen, constructiewerk en dergelijke, tenzij deze deel uitmaken van het werkstuk zelf. De werkstukklem moet zo dicht mogelijk bij de lasplaats zijn aangebracht. NEN 3315

2 NEN 3315-Biz. 2 De lasketen mag op geen enkele plaats, behalve op het werkstuk zelf, direct of indirect contact maken met de beschermingsleiding. Er moet voor zijn gezorgd dat de kans op een toevallig contact met de beschermingsleiding zo klein mogelijk is. 4.2 Aarding van het werkstuk Indien het werkstuk opzettelijk is geaard, moet de aardverbinding zo rechtstreeks mogelijk tot stand zijn gebracht op dezelfde plaats waar de werkstukkabel aan het werkstuk is aangesloten. Hierbij moet dezelfde klem zijn gebruikt of een tweede klem in de onmiddellijke nabijheid daarvan. De aardverbinding moet ten minste dezelfde geleiderdoorsnede hebben als de werkstukkabel. Er moeten voorzorgsmaatregelen zijn genomen die voorkomen dat er lasstromen door andere dan de ervoor bedoelde stroomketens vloeien; zie 4.4.2, en Beschermingsmaatregelen met betrekking tot vreemde geleidende delen op de lasplaats Er moeten voorzorgsmaatregelen (bescherming door isolerende afschermingen, afstand enz.) zijn genomen om te voorkomen dat de lasketen elektrisch contact maakt met vreemde geleidende delen in de ruimte waar een lastang of toorts kan worden neergelegd of waar een boog kan worden ontstoken. Indien deze voorzorgsmaatregelen onuitvoerbaar zijn, moet tussen het werkstuk en de vreemde geleidende delen potentiaalvereffening zijn toegepast met behulp van geïsoleerde leidingen met voldoende geleiderdoorsnede. Ér moeten veiligheidsmaatregelen zijn genomen om te voorkomen dat gasflessen in contact komen met de lasketen. 4.4 Bepalingen voor lasketens Laskabels, werkstukkabels en eventuele vereffeningsleidingen moeten een geleiderdoorsnede hebben die geschikt is voor de lasstroom. De volgende typen zijn toelaatbaar: a. zeer buigzame geïsoleerde leidingen 1 ); b. buigzame geïsoleerde leidingen 1 ); с ongeïsoleerde leidingen die duurzaam op isolatoren zijn bevestigd en door hun ligging of door een geschikte afscherming tegen toevallige aanraking zijn beschermd De aansluiting van de werkstukkabel en de eventuele vereffeningsleiding op het werkstuk moet met daarvoor geschikte bevestigingsmiddelen zijn uitgevoerd, die niet kunnen losraken en een goede elektrische verbinding waarborgen. Bij gebruik van een magnetisch bevestigingsmiddel moet ervoor zijn gezorgd dat de contactvlakken van het werkstuk en van het bevestigingsmiddel schoon zijn De aansluitklemmen en doorverbindingen moeten zo zijn geconstrueerd en aangesloten dat ze niet kunnen losraken of kunnen worden verbroken. Aansluitmiddelen voor buigzame las- en werkstukkabels moeten: a. voldoende met isolatiemateriaal zijn bedekt om, in aangesloten toestand, toevallige aanraking van actieve delen te verhinderen. Dit geldt niet voor de werkstukklem op het werkstuk zelf; b. geschikt zijn voor de afmetingen van de toegepaste kabel en voor de lasstroom; с deugdelijk en goed geleidend aan de kabel zijn bevestigd Indien de werkstukken zich op een werkbank bevinden, mogen de werkstukkabel en de vereffeningsleiding op de werkbank zijn aangesloten Lastoestellen mogen niet worden ingeschakeld voordat alle verbindingen in de lasketen tot stand zijn gebracht. Het lastoestel moet worden uitgeschakeld voordat er een wijziging in de lasketen wordt aangebracht, behalve bij het wisselen van elektroden of wanneer het in- of uitschakelen betreft van de lasketen(s) van een uitrusting voor meer dan één lasser. In dat geval moeten veiligheidsmaatregelen worden getroffen om het gevaar voor het personeel en de uitrusting zo veel mogelijk te beperken Bij het opstellen van driefasige wisselstroominstallaties voor twee of meer lassers moeten de lassers die aan dezelfde fase aan de laszijde werken zo veel mogelijk worden gescheiden van de lassers die aan een van de beide andere fasen aan de laszijde werken om het gevaar van aanraking van de fasespanning te beperken Bij het installeren van eenfasige wisselstroomlastoestellen is het gebruikelijk om deze op verschillende fasen van het driefasennet aan te sluiten om de totale netbelasting symmetrisch te houden. Om het gevaar van aanraking van een spanning die het tweevoud van de normale nullastspanning kan zijn, zo veel mogelijk te beperken, moeten de lassers die lastoestellen gebruiken die op verschillende fasen zijn aangesloten, zo ver mogelijk van elkaar werken, bij voorkeur buiten eikaars normale handbereik. 1) Een norm voor laskabels is in voorbereiding.

3 NEN 3315-Biz Bij: - uitrustingen met losse hulpapparatuur, zoals bedienings- en regeltoestellen en toestellen voor boogontsteking, die elektrisch met de lasketen in verbinding staan; - installaties bestaande uit onderling verbonden uitrustingen, moet de installatie zo zijn uitgevoerd dat onder alle normale omstandigheden de veiligheidsbepalingen in acht worden genomen, in het bijzonder bij het aansluiten en loskoppelen van de uitrustingen. Indien het ondoenlijk is de veiligheidsbepalingen in acht te nemen, moet de betrokken stroomketen geheel worden uitgeschakeld voordat de uitrusting wordt aangesloten of losgekoppeld. De uit het lastoestel en de hulpuitrustingen resulterende spanning mag niet hoger zijn dan de toegestane nullastspanning. Deze bepaling sluit de toepassing van een veilig boogontstekingstoestel niet uit. Opmerking bij en Indien voor het lassen aan één en hetzelfde werkstuk meer dan één lastoestel wordt gebruikt, kan de resulterende spanning tussen twee lastangen of toortsen het tweevoud van de nullastspanning van één lastoestel bedragen. De lassers moeten tegen de gevaren hiervan worden gewaarschuwd. Bij wisselstroom kan dit gevaar gewoonlijk worden vermeden door gebruik te maken van een geschikte schakeling. Zie hiervoor de bijlage Bij een netspanning van meer dan 1000 V mogen uitsluitend vast opgestelde lastoestellen worden toegepast. 4.5 Bijzondere bepalingen voor onderwijsinstellingen Lascabines in onderwijsinstellingen moeten geïsoleerd zijn opgesteld ten opzichte van aarde Lastafels moeten geïsoleerd zijn opgesteld ten opzichte van aarde en lascabines Geleidende leidingen van luchtbehandelingssystemen in lascabines moeten met behulp van isolatiestukken zo van de omgeving zijn gescheiden dat bij toevallige aanraking met een onder spanning staande laselektrode wordt voorkomen dat er lasstromen door andere dan de ervoor bedoelde stroomketens vloeien.

4 NEN 3315-Biz. 4 Bijlage Spanning tussen lastangen of toortsen bij verschillende installaties met eenfasetransformatoren voor het lassen aan één werkstuk of aan met elkaar verbonden werkstukken Onderstaande voorbeelden tonen de invloed van de schakeling van de transformatoren op de nullastspanning tussen twee lastangen of toortsen. schema spanningsdiagram spanning tussen de lastangen of toortsen A1 a1 B1 M A2 rv^ B2 A1- A2- a1- B1 -B2»M a1f~v\b1 а2г^гу>2 У , a1- *» 0 Ы a1 PO M V777777Z , ai M 2u 0 a1 airv^b1 A2 B2 Ab A2- a1«-b1 B2 -M а1ь2 а1 Г^О Ь1 py^\ M a1 V u 0 M a1 Ы У ; Ы- a1 Ь2 0

5 Bestelformulier Stuur naar: NEN Standards Products & Services t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Standards Products & Services Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN 3315:1989 nl Elektrisch booglassen en aanverwante technieken - Bijzondere veiligheidsbepalingen voor de installatie van de uitrusting Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Standards Products & Services, t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2016, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Voorbeeld NËN : ISÖ3903. Preview. Nederlandse. Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993)

Voorbeeld NËN : ISÖ3903. Preview. Nederlandse. Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993) Nederlandse NËN : ISÖ3903 Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993) Shipbuilding and marine structures. Ships' ordinary rectangular windows 2e druk, april

Nadere informatie

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel UDC 64.843 Brandweermaterieel Watervoerende armaturen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

NEN VERKLARINGEN. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn

NEN VERKLARINGEN. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik UDC 679.73:621.86Л87 Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik NEDERLANDSE NORM NEN 3231 Steel wire ropes- Equal lay for general purpose 4e druk, augustus 1989 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk "Controlemetingen"

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk Controlemetingen UDC 69.001.2 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats Maximum permissible dimensional deviations for setting-out on the building site NEDERLANDSE NORM NEN 2887 1e druk,

Nadere informatie

3.1 Het schrift dat in samenhang met de symbolen wordt gebruikt, moet voldoen aan de eisen in ISO

3.1 Het schrift dat in samenhang met de symbolen wordt gebruikt, moet voldoen aan de eisen in ISO UDC 744.43:003.62 Technische tekeningen Symbolen voor vorm- en plaatstoleranties Verhoudingen en afmetingen Technical drawings - Symbols for geometrical tolerancing - Proportions and dimensions NEDERLANDSE

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen.

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen. UDC 744.4:621.753.1 Technische tekeningen Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe Technical drawings - Fundamental tolerancing principles Envelope requirement and principle

Nadere informatie

Vlakglas. 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling.

Vlakglas. 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling. UDC 666.15:631.234:728.98:620.11:535.345.1 Vlakglas Tuinbouwglas - Lichtdoorlatendheid Steekproef procedu re Glass Greenhouse glass - Light transmittance - Sampling procedure NEDERLANDSE NORM NEN 2674

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Technische tekeningen

Technische tekeningen UDC 744.43:621.753.1:003.62 Technische tekeningen Referenties en referentiesystemen voor vorm- en plaatstoleranties en de aanduiding daarvan Technical drawings - Datums and datum-systems for geometrical

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN Inhoud. Aanvulling op NEN 1041

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN Inhoud. Aanvulling op NEN 1041 Aanvulling op NEN 1041 Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties Aanv. NEN 1041 Supplement to NEN 1041 - Safety regulations for high-voltage installations le druk, december 1991 Dit document

Nadere informatie

Nederlandse NEN-EN 10204

Nederlandse NEN-EN 10204 Nederlandse NEN-EN 10204 Produkten van metaal. Soorten keuringsdocumenten Metallic products. Types of inspection documents 2e druk, oktober 1995 UDC 669:620.1(088) Dit document bevat de vertaling in het

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied.

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied. Nederlandse NEN 2426 Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing Braille. 8-dot braille for text representation 1e druk, november 1994 UDC 003.248:681.3 Dit document mag slechts op een stand-alone

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Straatnaamborden. Street name signs C M 1"7"71 NEDERLANDS CIN I//Z NORMALISATIE-

Voorbeeld. Preview. Straatnaamborden. Street name signs C M 1771 NEDERLANDS CIN I//Z NORMALISATIE- UDC 62.74.66:66.0:62-777.1 Straatnaamborden Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen UDC 744.4:697:003.62 Voorbeeld Technische tekeningen Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is

Nadere informatie

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken ongeacht de gebruikte

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken ongeacht de gebruikte UDC 628.251-410 Kolken Definities, nominale afmetingen en functionele eisen NEDERLANDSE NORM NEN 7067 Gullies - Definitions, nominal dimensions and functional requirements 1e druk, oktober 1982 1 Onderwerp

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997)

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997) Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen UDC 621.086:001.4 Benamingen van bussen, nagels en pennen behorende tot de groep bevestigingsartikelen NEDERLANDSE NORM NEN 5504 Nomenclature of bushes, nails, rivets and pins 1e"druk, mei 1969 Bussen,

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden UDC 621.86:672.61 Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden Calibrated, short link hoist chains for use in appliances with

Nadere informatie

Voorbeeld NEN-EN 577. Preview. N Nederlands. Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties

Voorbeeld NEN-EN 577. Preview. N Nederlands. Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties Nederlandse Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties NEN-EN 577 EN 577 Aluminium and aluminium alloys. Liquid metal. Specifications Ie druk, september 1995 UDC 669.71-404.3 Dit

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp Deze norm beschrijft methoden voor röntgenonderzoek van stompe lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen.

Onderwerp Deze norm beschrijft methoden voor röntgenonderzoek van stompe lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen. UDC 621.791:620.179.1:669.715+669.721 Röntgenonderzoek van lasverbindingen in aluminium en magnesium en hun legeringen NEDERLANDSE NORM NEN2513 X-ray inspection of fusion welded joints in aluminium and

Nadere informatie

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen UDC 614.841.33:699.812:692.711 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen Determination of the resistance against the initiation of fire in the vicinity of open fireplaces

Nadere informatie

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen.

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen. UDC 001.4:657.47:69.003 Exploitatiekosten van gebouwen Begripsomschrijvingen en indeling NEDERLANDSE NORM NEN 2632 1 Onderwerp Working costs of buildings - Terminology and classification 1e druk, september

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD)

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-ENV-IEC 61111 (en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Matting of insulating material

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Radioactiviteitsmetingen. Monsterneming van vis, visserijprodukten. op landslakken.

Radioactiviteitsmetingen. Monsterneming van vis, visserijprodukten. op landslakken. UDC 539.16.08:628.518:637.56 Radioactiviteitsmetingen Monsterneming van vis, visserijprodukten en landslakken Radioactivity measurements Sampling of fish, fishing products and land snails NEDERLANDSE VOORNORM

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995. Nederlandse Zakken voor het vervoer van levensmiddelen bestemd voor voedselhulp. Zakken gemaakt van geweven polypropeen NEN-EN 277 Sacks for the transport of food aid. Sacks made of woven polypropylene

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Buitenriolering. Beheer NPR nederlandse praktijkrichtlijn. Sewerage systems outside buildings.

Voorbeeld. Preview. Buitenriolering. Beheer NPR nederlandse praktijkrichtlijn. Sewerage systems outside buildings. UDC 628.2:621.644.2:696.13 Buitenriolering Beheer Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

In een niet tot de normtekst behorende bijlage wordt aanvullende informatie gegeven inzake fysische eigenschappen, duurzaamheid en handelsmaten.

In een niet tot de normtekst behorende bijlage wordt aanvullende informatie gegeven inzake fysische eigenschappen, duurzaamheid en handelsmaten. UDC 674.32.477.635.32:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 198) Houtsoort iroko Quality requirements for timber Species iroko NEDERLANDSE NORM NEN 5482 1e druk, september 1989 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Een gedeeltelijk losgelaten groeiring, zichtbaar op het dosse vlak. Voor definities van overige in de norm voorkomende begrippen, zie NEN 5461.

Een gedeeltelijk losgelaten groeiring, zichtbaar op het dosse vlak. Voor definities van overige in de norm voorkomende begrippen, zie NEN 5461. UDC 67.32.477.825.6:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 198) Houtsoort rode meranti NEDERLANDSE NORM NEN 5483 Quality requirements for timber Species red meranti 1e druk, september 1989 Onderwerp en

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 2859-1 First edition 1999-11-15 AMENDMENT 1 2011-06-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé. Quality requirements for timber - Species ekki

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé. Quality requirements for timber - Species ekki UDC 674.031.817.22:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé Quality requirements for timber - Species ekki NEDERLANDSE NORM 1e druk, februari 1983 Onderwerp en toepassingsgebied Vervangt

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 970, februari 1997.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 970, februari 1997. Nederlandse norm NEN-EN 970 Niet-destructief onderzoek van gesmeltlaste verbindingen - Visueel onderzoek Non-destructive examination of fusion welds- Visual examination maart 1998 ICS 2.10.40 Vervangt

Nadere informatie

Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6814 (nl)

Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6814 (nl) Vervangt NEN 6814:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

De vereiste gegevens moeten op een tekening van het tandwiel en in een tabel met vertandingsgegevens worden vermeld.

De vereiste gegevens moeten op een tekening van het tandwiel en in een tabel met vertandingsgegevens worden vermeld. Nederlandse NEN 2366 Cilindrische tandwielen Vermelding van gegevens in technische produktdocumentatie Cilindrical gears. Indication of data on technical product 3e druk, juli 993 documentation UDC 62.833.:744.4

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen

De nieuwe ISO-normen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie