ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME"

Transcriptie

1 WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING (S.B no. 115) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, bekrachtigd de onderstaande Wet. Suppletoire begroting 2015 Artikel 1 In de wet van 8 juli 2015 tot vaststelling van de 03-DE Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2015 betreffende het MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING (S.B no. 115) worden de volgende wijzigingen aangebracht: A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: (1) Op pagina 2 worden de volgende aanpassingen aangebracht: a) De tabel Titel I Apparaatskosten wordt vervangen door de onderstaande tabel: TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD Code Kostensoort Bedrag 10 Personeelskosten Materiele kosten Subsidie en Bijdragen Aanschaffingen Totaal Apparaatskosten

2 b) De tabel Titel II Beleidsprogramma s wordt vervangen door de onderstaande tabel: TITEL II: Beleidsprogramma s Bedragen x SRD Code Beleidsmaatregel Bedrag 100 Onderhoud gebouwen en terreinen Onderhoud wegen, irr. en kunstwerken Bouwkundige werken / acc. Voorz Radio Boskopu Decen. and Local Governm. Strenght. Progr Districtsbestuur Wanica Districtsbestuur Para Districtsbestuur Commewijne Districtsbestuur Marowijne Districtsbestuur Nickerie Districtsbestuur Paramaribo N - O Districtsbestuur Paramaribo Z - W Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland Dorpsontwikkeling Grondenrechten en Traditioneel Gezag Districtsbestuur Sipaliwini Waterschappen Instituut Bestuursambtenaren Suriname (IBAS) Districtsbestuur Coronie Districtsbestuur Saramacca Districtsbestuur Brokopondo Stichting Suricorps For Development 200 Totaal Beleidsprogramma's

3 B. De MEMORIE VAN TOELICHTING wordt als volgt gewijzigd: (2) Op pagina 10 wordt Titel I Apparaatskosten vervangen door de onderstaande tabel: Titel I: De Apparaatskosten De apparaatskosten voor het dienstjaar 2015 zijn geraamd op SRD ,- en zijn als volgt opgebouwd: Bedragen x SRD 1000,- Code KOSTENSOORT Realisatie 2013 Vermoedelijk beloop Personeelskosten 101, , , , , , Materiele kosten 4,518 6,500 8,630 9,621 10,102 10,405 10, Subsidies en bijdragen Aanschaffingen 557 1,700 1,700 1,895 1,990 2,050 2,091 Totaal Apparaatskosten 106, , , , , ,166 (3) Op pagina 11 worden de volgende aanpassingen aangebracht: a) Tabel 10 Personeelskosten wordt vervangen door onderstaande tabel: 10 Personeelskosten De personeelskosten van het departement zijn geraamd op ongeveer SRD Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Personeelskosten 1 Ambtelijk Vakantietoeslag Overwerk Werkgeverslasten pensioenfonds Werkgeverslasten ziekenfonds Gratificaties Vergoeding controlerende organen Vergoeding binnenlands bestuur Functionele toelagen Persoonlijke (kleding/meerwerk) Gezinstoelage en kinderbijslag Inconvenienten Telefoonvergoeding Representatievergoeding Huishuur Vervoerstoelage Kosten voor opleiding binnenland Kosten voor opleiding buitenland Tijdelijk personeel Deskundigen binnenland Deskundigen buitenland Totale personeelskosten

4 b) het personeelsbestand wordt van vervangen door c) het bedrag aan lonen SRD ,= wordt vervangen door SRD ,= d) het gemiddelde brutoloonsom SRD 2.504,70 door SRD 2.923,66. e) de tabel Personeelsbestand komt te vervallen. (4) Op pagina 15 Titel 11: De Beleidsprogramma s tabel 1 wordt vervangen door onderstaande tabel: BedragenxSRD1000 Realisatie 2013 Vermoedelijk verloop OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu Onderhoud gebouwen en terreinen Onderhoud wegen, irr. en kunstwerken Bouwkundige werken SFOB OP-Beleidsgebied: Bestuur en Justitie Radio Boskopu Dec.and Local Govern.Strenght.Progr Districtsbestuur Wanica Districtsbestuur Para Districtsbestuur Commewijne Districtsbestuur Marowijne Districtsbestuur Nickerie Districtsbestuur Paramaribo N - O Districtsbestuur Paramaribo Z - W Districtsbestuur Sipaliwini IBAS Districtsbestuur Coronie Districtsbestuur Saramacca Districtsbestuur Brokopondo Kernthema: Grondenrechtenvraagstuk Grondenrechten en Traditioneel Gezag OP-Beleidsgebied: Welzijn Dorpsontwikkeling Waterschappen Suricorps For Development Totale Beleidsprogramma's

5 (5) Op pagina16 wordt het bedrag in de toelichting beleidsmaatregel 101 Onderhoud Wegen, Irrigatie en Kunstwerken SRD ,= vervangen door SRD ,= en de tabel door onderstaande tabel: Afwatering, zijnde onderhoud lozingen en plaatsen van duikers: Sipaliwini Coronie Brokopondo Subtotaal Bruggen en steigers: Lawa gebied Boven Suriname gebied Gran Rio Gebied Boven Saramacca gebied Tapanahony gebied Brokopondo Commewijne Subtotaal Wegen: Brokopondo Saramacca Wanica Sipaliwini Boven Sur gebied ( looppaden) Subtotaal Overige kunstwerken Reconditioneren comm. Paden Sluizen en lozingen Commewijne Totaal (6) Op pagina 17 worden de volgende aanpassingen aangebracht: a) Het bedrag in de toelichting beleidsmaatregel 105 Bouwkundige werken/accommodatie voorzieningen SRD ,= wordt vervangen door SRD ,= b) Het bedrag van SRD voor de voorbereidingswerkzaamheden bouw van het hoofdkantoor komt te vervallen en SRD voor overige bouwwerkzaamheden wordt vervangen door SRD c) De tabel wordt vervangen door onderstaande tabel: Nieuw op te zetten: Voorbereiding bouw hoofdkantoor 0 Sipaliwini, ressort Boven Suriname Sipaliwini, ressort Tapanahony

6 Sipaliwini, ressort Paamakka Sipaliwini, ressort Brokopondo Coronie Totaal d) In de toelichting van Beleidsmaatregel 108 Radio Boskopu wordt bij de laatste regel het bedrag van SRD ,= vervangen door SRD ,= e) In de toelichting van Beleidsmaatregel 110 Decentralization and Local Govern Strenght.Progr. wordt het bedrag van SRD ,= vervangen door SRD ,= en de tabel op pagina 18 door onderstaande tabel: Activiteit Het maken van badges voor de gekozen distrikts- en ressortraadsleden Het versterken van de gekozen ressortraadsleden en districtraadsleden (trainingen) Installatie IFMIS financieelsoftware systeem op alle 10 commissariaten De evaluatie van het DLGP I en II Identificeren en implementeren van andere bronnen van inkomsten ( artikel 4 middelen) voor de districten Formatieplan commissariaten Totaal (7) Op pagina 20 worden de volgende aanpassingen aangebracht: a) In de toelichting van Beleidsmaatregel 121 Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland wordt het bedrag SRD ,= vervangen door SRD ,= en de tabel door onderstaande tabel: Omschrijving Bedrag Personeelskosten Bestuursvergoeding Kantoorkosten Huurkosten Transportkosten Kosten voor Technische Assistentie Eigenbijdrage inzake project businesmodellen voor energie Huisvestingskosten 0 Gemeenschapsprojecten: (afvalverwerking, landbouwprojecten dmv schooltuinen, opzet drinkwaterzuiveringsinstallaties) Totaal b) In de toelichting van Beleidsmaatregel 122 Dorpsontwikkeling wordt bij de laatste regel het bedrag van SRD ,= vervangen door SRD ,= 6

7 (8) Op pagina 21 wordt in de toelichting van Beleidsmaatregel 123 Grondenrechten en Traditioneel Gezag het bedrag van SRD ,= vervangen door SRD ,= (9) Op pagina 22 wordt in de toelichting van Beleidsmaatregel 127 Waterschappen het bedrag van SRD ,= vervangen door SRD ,= (10) Op pag 23 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) In de toelichting van Beleidsmaatregel 132 Suricorps for Development wordt het bedrag SRD ,= vervangen door SRD ,= Tabel 2 Code b) De tabel 2 OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu wordt vervangen door onderstaande tabel: OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu: eind Onderhoud gebouwen en terreinen realisatie SRD ,- 101 Onderhoud wegen, irr. en realisatie kunstwerken SRD ,- 105 Bouwkundige werken/acc. Voorz. realisatie SRD ,- 121 SFOB realisatie SRD ,- OP-Beleidsgebied: Bestuur en Justitie eind beleidsresultaten per eind 2015 beleidsresultaat SRD ,- beleidsresultaat SRD ,- beleidsresultaat SRD ,- beleidsresultaat SRD ,- beleidsresultaten per eind Radio Boskopu realisatie SRD , ,- 110 Decen. And Local Govern. Strenght. Program realisatie SRD , Districtsbestuur Wanica realisatie ,- 115 Districtsbestuur Para realisatie ,- 116 Districtsbestuur Commewijne realisatie ,- 117 Districtsbestuur Marowijne realisatie ,- 118 Districtsbestuur Nickerie realisatie ,- 119 Districtsbestuur Paramaribo N-O realisatie SRD , ,- 120 Districtsbestuur Paramaribo Z-W realisatie ,- 126 Districtsbestuur Sipaliwini realisatie SRD , ,- 129 Districtsbestuur Coronie realisatie

8 SRD , ,- 130 Districtsbestuur Saramacca realisatie SRD , ,- 131 Districtsbestuur Brokopondo realisatie SRD , ,- Kernthema: Grondenrechtenvraagstuk eind 2014 eind Grondenrechten en Traditioneel Gezag realisatie SRD ,- OP-Beleidsgebied: Welzijn eind 2014 beleidsresultaat SRD ,- eind Dorpsontwikkeling realisatie SRD ,- 127 Waterschappen realisatie SRD ,- beleidsresultaat SRD ,- beleidsresultaat SRD ,- 132 Suricorps for Development beleidsresultaat SRD ,- Artikel 2 1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari De Ministers van Financiën en Regionale Ontwikkeling zijn belast met de uitvoering van deze wet. Gegeven te Paramaribo, 2015 DESIRÉ D. BOUTERSE 8

9 WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING (S.B no. 115) MEMORIE VAN TOELICHTING OP SUPPLETOIRE BEGROTING 2015 Oorzaken die ten grondslag liggen voor de indiening van een suppletoire begroting: Het tekort op de Personeelskosten in de begrotingen De lage realisatiegraad van de begrotingen 2015 De verminderde Staatsinkomsten Bezuinigingsmaatregelen die moeten leiden tot efficiënter beheer van de Overheidsbestedingen (o.a. doorlichting Parastatalen en sanering Overheidssubsidies). Gegeven te Paramaribo, 2015 DESIRÉ D. BOUTERSE 9

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 12-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING ONTWERP DE PRESIDENT VAN

Nadere informatie

No STAATSBLAD No. 115 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

No STAATSBLAD No. 115 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2015 1 No. 115 2015 STAATSBLAD No. 115 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 8 JULI 2015, TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :475266 e-mail: secretariaat@president.gov.sr Aan : De Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. Drs. Jennifer Simons Onderwerp: aanbieding ontwerpwet

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; Artikel 1

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; Artikel 1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI TOT VASTSTELLING VAN DE 01-STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 STAATSBLAD No. 154 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 22 augustus 2013 tot regeling van het inkomen en andere geldelijke voorzieningen van de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de leden en de plaatsvervangende

Nadere informatie

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2011 STAATSBLAD No. 129 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 5 september 2011, houdende nadere wijziging van de Wet houdende bepalingen omtrent de accijns op het hier te lande vervaardigd en ingevoerd gedistilleerd

Nadere informatie

betrekking tot de tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel (Wet Tarieven Onderhoud Rioleringsstelsel). Paramaribo, 28 juli 2015

betrekking tot de tarieven voor het onderhoud van het rioleringsstelsel (Wet Tarieven Onderhoud Rioleringsstelsel). Paramaribo, 28 juli 2015 Initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), ingediend door R. Parmessar, s. Akiemboto, J. Vreedzaam en G.

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGINGEN PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

NOTA VAN WIJZIGINGEN PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING NOTA VAN WIJZIGINGEN PRESIDENT

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van houdende nadere wijziging van de Vuurwapenwet (G.13. 1930 no. 73, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 96) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende,

Nadere informatie

S. A iemboto. Paramaribo, 28 juli 2015. De initiatiefne rs: Aan: De Nationale Assemblée. essar. P Jn Watamaleo DE NATIONALE ASSEMBLEE

S. A iemboto. Paramaribo, 28 juli 2015. De initiatiefne rs: Aan: De Nationale Assemblée. essar. P Jn Watamaleo DE NATIONALE ASSEMBLEE Initiatiefvoorstel 1crachtens artikel 78 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), ingediend door R. Parmessar, S. Akiernboto, R. Kromodihardjo,

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 1 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 77 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 77 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 77 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 16 JUNI 2016 TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

b. de Onderdirecteur Domaniale Zaken; c. het Hooftl van de Dienst Lands Bosbeheer;

b. de Onderdirecteur Domaniale Zaken; c. het Hooftl van de Dienst Lands Bosbeheer; 2005 No. 16 STAATSBLAD VAN DE REPUBLTEK SURINAME BESCHIKKING van de Minister van Natuurlijke Ilulpbronnen d.d. fs februari 2005 no. 180/0036, houdende vaststelling van richflijnen m.b.t. de uitgifte en

Nadere informatie

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I 2015 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME No. 43 'VVET van 27 maart 2015 houdende nadere wijziging van de Wet op de Loterijbelasting 1933 (G.B.1933 no. 103, geldende tekst G.B.1948 no. 157, zoals laatstelijk

Nadere informatie

DE MINISTER VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER, GEHOORD: De Direkteur van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, GELET OP:

DE MINISTER VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER, GEHOORD: De Direkteur van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, GELET OP: No. 1675-10/ Min.RGB BESCHIKKING van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer houdende vaststelling van gebieden voor overdracht in eigendom, alsmede de kooprijs van de grond per m2 DE

Nadere informatie

Concept Instruktie BFZ MRO en Administratie Bestedingen DLGP distrikten in centrale overheidsadministratie. samengesteld door drs. Wonnie W.

Concept Instruktie BFZ MRO en Administratie Bestedingen DLGP distrikten in centrale overheidsadministratie. samengesteld door drs. Wonnie W. Concept Instruktie BFZ MRO en Administratie Bestedingen DLGP distrikten in centrale overheidsadministratie samengesteld door drs. Wonnie W. Boedhoe Paramaribo, februari 2007 MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 420102 e-mail: secretariaat&dresident.ciov.sr Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet houdende wijziging van het Decreet Arbeidsadviescollege (Decreet Arbeidsadviescollege

Nadere informatie

Het decentralisatieproces in Suriname

Het decentralisatieproces in Suriname Het decentralisatieproces in Suriname Achtergrond DLGP 1 De bestuurlijke organisatie in Suriname is geregeld in de Grondwet van 1987 en in de Wet Regionale Organen (WRO). Deze organieke wet regelt de politiekebestuurlijke

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME DECREET C17

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME DECREET C17 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME DECREET C17 DECREET van 24 februari 1983, houdende indeling van Suriname in Districten. (Decreet Districten indeling 1983). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK.SURINAME,

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 11-DE AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN ARBEID ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2

Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2 Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Drs. Mahender Pershad Task Manager Administratie,

Nadere informatie

2010 No. 33 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

2010 No. 33 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 15 maart 2010 ter uitvoering van artikel 7 lid 5 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61) (Besluit vaststelling modellen processen

Nadere informatie

Zorg en Hoop 0.8. Nickerie 0.0 Hoogste waarde Kustgebied: Albina 18.0 Hoogste waarde Binnenland: Laduani 19.6

Zorg en Hoop 0.8. Nickerie 0.0 Hoogste waarde Kustgebied: Albina 18.0 Hoogste waarde Binnenland: Laduani 19.6 Het Nationaal Meteorologisch Centrum is te bereiken op het tel no: 597-6806599/597-325190 Fax: 597-325190 Mail adres: infometeozan@publicworks.gov.sr WEERS T.B.V. SURINAME Geldig van 14.30ltlt 22 juni

Nadere informatie

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I WET van 2004, houdende nadere wijziging van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 no. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 54) en van de Waterschapswet 1931 (G.B. 1932 no. 32, zoals laatstelijk

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van

DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND In het kader van DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van de Minister van Regionale Ontwikkeling

Nadere informatie

ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN

ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING NO. 6838 ONDERWERP: Vaststelling Organisatiestructuur van het Districts-Commissariaat van de pilotdistricten Wanica, Marowijne,

Nadere informatie

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei In relatie tot Competitiveness Forum Suriname Expert view Paper: mr Bas Ahmadali, managing director Decentralization and Local Government Strengthening

Nadere informatie

2013 1 No. 79 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Artikel 1. Bedragen x SRD.1.000 Code Kostensoort Bedrag

2013 1 No. 79 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Artikel 1. Bedragen x SRD.1.000 Code Kostensoort Bedrag 2013 1 No. 79 2013 STAATSBLAD No. 79 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 27 mei 1996, houdende regelen met betrekking tot de inrichting, taakomschrijving en organisatie van het Nationaal Leger (Wet Nationaal Leger) (S.B. 1996 no. 27). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

2014-1 - No. 126 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

2014-1 - No. 126 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 2014-1 - No. 126 2014 STAATSBLAD No. 126 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE EERSTE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014

Nadere informatie

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 31 oktober 2001 ter uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Bouwwet 1956 (G.B. 1956 no. 30, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1980 no.

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld;

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE EERSTE AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE. DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Het ICT component Het ICT binnen DLGP

Het ICT component Het ICT binnen DLGP Het ICT component binnen DLGP Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) 2009-20142014 ICT-Task Task Manager Riaz Ahmadali) 13-10-2010 1 DLGP

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 404 Besluit van 29 augustus 2011, houdende regels inzake doorberekening van kosten van de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Nadere informatie

No. 53 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

No. 53 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 2013 1 No. 53 2013 STAATSBLAD No. 53 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 13 maart 2013, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan SINGH, KESHWAR en 49 anderen DE PRESIDENT

Nadere informatie

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN

VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN VOORSTEL STRUCTURELE WIJZIGINGEN VAN DE BEGROTINGEN Paramaribo, 26 maart 2015 Inleiding Reeds vele jaren hebben we te maken met een onnauwkeurige en ondoorzichtige wijze van de opstelling en presentatie

Nadere informatie

Wet erkenning Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

Wet erkenning Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld Mirdangweg 9, Hanna's lust Wanica - Suriname Tel: 8744486 Email: comiteslachtoffer@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/groups/177910329230605

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE EERSTE AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE ONTWERP DE PRESIDENT VAN

Nadere informatie

2013 1 No. 69 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2013 1 No. 69 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2013 1 No. 69 2013 STAATSBLAD No. 69 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE

Nadere informatie

Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844

Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844 http://basahmadali.nl/?p=58 Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844 Pesentatie voor het Instituut voor de Opleiding van Leraren (I.O.L.) 22-04-2015 Het verschijnsel

Nadere informatie

Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS

Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS 1 STICHTING INTER-DISTRICTEN SAMENWERKING i.o. Naam en zetel Artikel 1 De Stichting draagt de naam: Stichting Inter-Districten Samenwerking, afgekort STICHTING

Nadere informatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Samenvatting Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Zoals vervat in de Memorie van Toelichting (MvT) op de desbetreffende ontwerpen, afkomstig van de DLGP consultant, Mr.

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING (2) De ontwerpwet houdende gronden en procedure regels voor de terugroeping van volksvertegenwoordigers wordt als volgt gelezen.

NOTA VAN WIJZIGING (2) De ontwerpwet houdende gronden en procedure regels voor de terugroeping van volksvertegenwoordigers wordt als volgt gelezen. WET van........., houdende gronden en procedure regels voor de terugroeping van volksvertegenwoordigers ----------------------------------------------------------- NOTA VAN WIJZIGING (2) De ontwerpwet

Nadere informatie

Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33)

Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33) Ministerie van Regionale Ontwikkeling Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33) Met inleiding van Minister van Regionale Ontwikkeling Michel Felisi

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME No. 49 WET van 5 april 2012, hou{ende wijziging van de Wet van 19 augustus 1992, houdende het verlenen van amnestie aan personen die te rekenen van 1 januari 1985

Nadere informatie

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME 2013 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME WET VAN 26 FEBRUARI 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE 15-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE HET MINISTERIE

Nadere informatie

Technische Notitie voor de Financiële administratie van Donaties en Subsidies op basis van de concept beschikking andere inkomsten

Technische Notitie voor de Financiële administratie van Donaties en Subsidies op basis van de concept beschikking andere inkomsten Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van houdende regels over de invoering van het minimum uurloon (Wet Minimum uurloon) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, in overweging genomen hebbende dat - mede ter uitvoering van de artikelen

Nadere informatie

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME 1 2012 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN

Nadere informatie

2014 1 No. 141. 2014 STAATSBLAD No. 141 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2014 1 No. 141. 2014 STAATSBLAD No. 141 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2014 1 No. 141 2014 STAATSBLAD No. 141 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE

Nadere informatie

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Iris Gilliad MSc Task Manager Burgerparticipatie

Nadere informatie

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME ALGEMEEN DECREET A-24

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME ALGEMEEN DECREET A-24 STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME ALGEMEEN DECREET A-24 DECREET van 22 september 1987, houdende regels voor politieke organisaties (Decreet Politieke Organisaties). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Nadere informatie

2013 1 No. 32 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Suppletoire Begroting 2012 ARTIKEL 1

2013 1 No. 32 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Suppletoire Begroting 2012 ARTIKEL 1 2013 1 No. 32 2013 STAATSBLAD No. 32 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 19 FEBRUARI 2013 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 08-STE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN

Nadere informatie

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008.

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. Geldende tekst bij SB. 2005 No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME RESOLUTIE van 15 januari 2005 no. 276, houdende

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van........., houdende instelling van de Energie Autoriteit Suriname (Wet Energie Autoriteit Suriname) ---------------------------------------------- ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Nadere informatie

ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK SURINAME Definitieve Districtsresultaten Achtste Algemene Volkstelling (Vol I) Paramaribo Wanica

ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK SURINAME Definitieve Districtsresultaten Achtste Algemene Volkstelling (Vol I) Paramaribo Wanica ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK SURINAME Definitieve Districtsresultaten Achtste Algemene Volkstelling (Vol I) Paramaribo Wanica Paramaribo, 7 maart 2014 EARTHA M. GROENFELT, Manager Census Kantoor

Nadere informatie

Welkom voor een duurzame samenwerking Mr. Bas Ahmadali - Managing Director Decentralisatie Programma van de Regering van Suriname

Welkom voor een duurzame samenwerking Mr. Bas Ahmadali - Managing Director Decentralisatie Programma van de Regering van Suriname Welkom voor een duurzame samenwerking Mr. Bas Ahmadali - Managing Director Decentralisatie Programma van de Regering van Suriname 1 Nederlandse Burgemeesters en Ondernemers Hopen op: Duurzame samenwerking

Nadere informatie

2015 1 No. 120 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

2015 1 No. 120 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 2015 1 No. 120 2015 STAATSBLAD No. 120 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 09- DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 434 Wet van 14 september 2001, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van..., houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het handelsregister (Handelsregisterwet) ------------------------------------ ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :(597)475266 e-mail : secretariaat@president.gov.sr Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet houdende regeling van de elektronische uitgifte van het Staats-

Nadere informatie

2013 1 No. 80 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. Artikel 1

2013 1 No. 80 DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. Artikel 1 2013 1 No. 80 2013 STAATSBLAD No. 80 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 26 FEBRUARI 2013, TOT VASTSTELLING VAN DE 18-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2013 BETREFFENDE

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling SURINAME PROFICIAT Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname De uitkomsten van DLGP-I > 2003-2008 De perspectieven van DLGP-II > 2009-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 520 Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Index Doel en belang van Sectie DI Uitgangspunten Wettelijk Kader Huidige Organisatiestructuur SWOT-Analyse districten

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; Artikel 1

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME. In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; Artikel 1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 07-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN FINANCIEN. DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE AFDELING VAN DE ONTWERP- BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER. ONTWERP

Nadere informatie

Paramaribo, 30 maart 2015. De initiatiefnemers: R. Kajoeramari, ee, 11.-1-14On o-r-a-th. Aan: De Nationale Assemblée DE NATIONALE ASSEMBLEE

Paramaribo, 30 maart 2015. De initiatiefnemers: R. Kajoeramari, ee, 11.-1-14On o-r-a-th. Aan: De Nationale Assemblée DE NATIONALE ASSEMBLEE Initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet, ingediend door J. Simons, T. Vishnudatt, R. Kajoeramari, M. Bee, H. Monorath, allen leden van De Nationale Assembée, houdende algemene regels voor

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE EERSTE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2016 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Op voordracht van: De Minister van Binnenlandse Zaken. GELET OP:

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Op voordracht van: De Minister van Binnenlandse Zaken. GELET OP: 2010 STAATSBLAD No. 83 VANDE REPUBLIEK SURINAME RESOLUTIE van 29 juni 2010 no. 12.554/10, houdende voorzieningen voor de President van de Republiek Suriname en de Vice-President van de Republiek Suriname,

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank.

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank. Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

EERSTE AFDELING VAN DE RECHTERLIJKE MACHT IN HET ALGEMEEN

EERSTE AFDELING VAN DE RECHTERLIJKE MACHT IN HET ALGEMEEN REGLEMENT op de inrichting en samenstelling van de Surinaamse rechterlijke macht (G.B. 1935 no. 79), gelijk het luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1936 no. 108, G.B. 1945 no. 134, G.B.

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN December 2008

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN December 2008 Decentralisatie M I N I S T E R I E VAN REGIONALE ONTWIKKELING Decentralization and Local Government Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN 2008

Nadere informatie

REPUBLIEK SURINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING

REPUBLIEK SURINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING REPUBLIEK SURINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING Rapport Inventarisatie secundaire en tertiaire wegen infrastructuur in het district BROKOPONDO /DLGP (Task 5.3) Versie 2 definitief Paramaribo,

Nadere informatie

Geboorteplaats en etnische samenstelling van Surinamers in Nederland

Geboorteplaats en etnische samenstelling van Surinamers in Nederland Chan Choenni 1) en Carel Harmsen Anders dan het geval is voor de bevolking in Suriname zelf, is er geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de etnische samenstelling van de Surinaamse bevolking

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI

CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI Personalia Naam : AHMADALI Noornaam : BASHARAT Geboortedatum : 10 juli 1941 Geboorteplaats : District Suriname Burgerlijke staat : Gehuwd met Moerselien Mohamedajoeb

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

2014 STAATSBLAD No. 112 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2014 STAATSBLAD No. 112 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2014 STAATSBLAD No. 112 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 9 september 2014, houdende regels betreffende de invoering van het minimum uurloon (Wet Minimum Uurloon) DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Nadere informatie

Demografische Data, 2004-2010. Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek

Demografische Data, 2004-2010. Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek Demografische Data, 2004-2010 Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek Bevolkingskarakteristieken Een schatting van de bevolking voor 2010: 531.170 zielen waarvan: Paramaribo 265.953; Wanica: 95.125

Nadere informatie

2014 1 No. 127. 2014 STAATSBLAD No. 127 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2014 1 No. 127. 2014 STAATSBLAD No. 127 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2014 1 No. 127 2014 STAATSBLAD No. 127 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 29 AUGUSTUS 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE 02-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE

Nadere informatie

2015 STAATSBLAD No. 109 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2015 STAATSBLAD No. 109 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2015 STAATSBLAD No. 109 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 02-E AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart / april 2013 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling maart / april

Nadere informatie

HET AFVALWATERBEHEER IN SURINAME

HET AFVALWATERBEHEER IN SURINAME HET AFVALWATERBEHEER IN SURINAME De hidig huidige sitati situatie PARAMARIBO, NOVEMBER 2009 IR. A. K. SINGH-TJON A LOI AUDREY SINGH-TJON A LOI VERBONDEN AAN DE RICHTING MILIEUWETENSCHAPPEN VAN ADEKUS 1

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE

STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE Ministerie van Regionale Ontwikkeling STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE Handleiding voor het Ministerie van Regionale Ontwikkeling Paramaribo, 31 mei 2006 Uitgave DLGP-projectbureau IDB-project: Decentralization

Nadere informatie

FINANCIËLE DECENTRALISATIE EN VERSTERKING VAN HET DISTRICTSBESTUUR IN SURINAME

FINANCIËLE DECENTRALISATIE EN VERSTERKING VAN HET DISTRICTSBESTUUR IN SURINAME Decentralisatie S U RINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING Projectinformatie (Projectinfodocument II) IDB - PROJECT DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM FINANCIËLE DECENTRALISATIE

Nadere informatie

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN. ONTWERP DE PRESIDENT

Nadere informatie