SCM in het ziekenhuis Logistiek in de zorg steeds serieuzer onder de loep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCM in het ziekenhuis Logistiek in de zorg steeds serieuzer onder de loep"

Transcriptie

1 Kostenbesparing in de zorg is een almaar belangrijker thema. Patiënten goed en snel laten doorstromen is hierbij van buitengewoon belang. In het ErasmusMC groeit wat dit betreft een nieuwe onderzoekslijn. Wiskundige, management en medische know how worden gecombineerd om logistieke vraagstukken op te lossen. Hiermee wordt in de ziekenhuiswereld een grote stap vooruit gemaakt in de bedrijfsvoering. Door Kees Crone SCM in het ziekenhuis Logistiek in de zorg steeds serieuzer onder de loep 60 I k ontvang het liefst alle operatieaanvragen voor alle specialismen twee weken van tevoren. Ik kan ze dan in één grote bak te stoppen. Na wat schudden en met speciale software plan ik al die aanvragen zodanig, dat de operatiekamertijd optimaal benut wordt, aldus gepromoveerd wiskundige dr. ir. Gerhard Wullink. De weerbarstige ziekenhuispraktijk van alledag is echter vele malen moeilijker dan de theorie. Clustermanager drs. Mark van Houdenhoven: Ziekenhuizen, zeker als er ook traumazorg wordt verleend, hebben te maken met tal van complicerende factoren, zoals onbekende aankomsttijden, hoge efficiency-eisen en onbekende vraag. Leergang zorglogistiek in ontwikkeling In vrijwel elke Nederlandse zorginstelling staat het thema patiëntenlogistiek hoog op de agenda. Een toenemende zorgvraag, een afnemende beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, een door de overheid gestimuleerde marktwerking en wijzigende financieringsstructuren, dwingen ziekenhuizen kritisch naar de doelmatigheid en kwaliteit van zorgprocessen te kijken. Zorglogistiek is geen instrument om tot logistieke optimalisatie te komen, maar een bedrijfsvoeringconcept. De in ontwikkeling zijnde Leergang Zorglogistiek heeft zich tot doel gesteld leidinggevenden enthousiast te maken voor zorglogistiek. Voorts is de intentie om aan managementfunctionarissen logistieke kennis en vaardigheden mee te geven. Know how en bekwaamheden die nodig zijn om veranderingen op dit vlak succesvol te kunnen initiëren en realiseren. De Leergang gaat in november 2006 van start. Nadere informatie is te vinden in de informatiefolder, verkrijgbaar bij de vereniging Logistiek management (VLM) in Amersfoort. Zie Zorglogistiek kan dit bewerkstelligen. De voorzitter van de raad van Bestuur van TPG Post Peter Bakker, schreef daarover in 2004 het rapport Het kan echt: betere zorg voor minder geld. Maar er moet ook worden voldaan aan zowel de kwaliteit van arbeid, als de kwaliteit van zorg. Van Houdenhoven bedoelt onder andere dat voor medisch personeel de Arbo-wet geldt en dat de planning daarbinnen moet passen. Zorg doelmatiger Wullink en Van Houdenhoven zijn beiden verbonden aan Cluster 17 van het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam. Samen met de levertransplantatiechirurg en afdelingshoofd van het operatiekamercomplex dr. Geert Kazemier proberen zij de patiëntenlogistiek in het ErasmusMC te verbeteren. Binnen hun onderzoeksgroep Health Care Logistics zijn sinds 2004 verschillende onderzoeksprojecten en verbeterinitiatieven opgestart om de zorg doelmatiger te maken.

2 61

3 Een van zijn pieken en dalen ontdane OK-planning bespaart al gauw een IC-bed per jaar Mark van Houdenhoven, Gerhard Wullink en Geert Kazemier optimaliseren de patiëntenlogistiek in het ErasmusMC. 62 Cluster 17 is het medisch-facilitair bedrijf van het ErasmusMC. In wezen gaat het om een logistiek bedrijf met zo n 21, verschillend geoutilleerde operatiekamers. Het cluster levert materialen, mensen, gebouwen, operatiekamers, intensive care-bedden, etc., aan artsen en chirurgen, opdat die hun curatieve werk kunnen doen. Van Houdenhoven: We verzorgen dit voor het grootste deel van het ErasmusMC. Dat is met zijn meer dan werknemers Rotterdams belangrijkste werkgever. In Nederland zijn we het grootste academische ziekenhuis met een jaaromzet van ongeveer 750 miljoen euro. Ook Europees bezien behoren we tot de grotere instellingen. Cluster 17 is een potentiële bottleneck in de organisatie. Als bij ons de doorstroming niet goed functioneert, hapert het ook elders. Begrijpelijkerwijs is er een continu streven naar optimale logistiek. Wullink: Ik heb een getalsmatige blik op de wereld. Ik probeer alles in wiskundige formules te vatten en op die manier objectieve beslissingsondersteuning te bieden. Maar om zoiets in de zorg te doen, is het een vereiste om ook de taal van de arts te spreken. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Op zijn beurt wijst de manager op consequenties die ontstaan bij implementatie van oplossingen. Ziekenhuizen hebben te maken met schaarste. Te weinig operatiekamers, ICbedden, artsen, verpleegkundigen, enzovoort, terwijl het aanbod van patiënten altijd hoog is. Zorglogistiek komt kortweg neer op het op een andere wijze naar patiëntenplanning kijken, zodat OK s veel efficiënter benut kunnen worden. De financiële besparing die dat genereert, is op een al maar uitdijend (nationaal) zorgbudget méér dan welkom. De zorg kenmerkt zich door onzekerheid. Een operatie van een kankerpatiënt kan één of acht uur duren, afhankelijk van wat de chirurg bij openen van de buik aantreft. In het slechtste geval constateert hij zoveel uitzaaiingen, dat verder opereren geen zin heeft. Het gevolg is wel dat de OK, inclusief het erbij behorende personeel, voor zeven uur leeg staat, respectievelijk niets omhanden heeft. Maar acht gereserveerde uren voor die ene patiënt, kunnen ook te krap begroot zijn. Soms duurt een operatie wel veertien uur, aldus Van Houdenhoven. Spoedpatiënten Zo n uitloop heeft velerlei repercussies. Zo maakt de Arbo-wet werken langer dan een bepaald aantal uren, lastig. Ook was er op de OK misschien een volgende operatie gepland. Wullink: Daar bovenop komen de onverwachte, spoedpatiënten. Het ErasmusMC is een groot transplantatie- en traumacentrum en er komen ook complicaties uit andere regioziekenhuizen naar toe. Verkeersslachtoffers moeten eveneens

4 onmiddellijk geopereerd kunnen worden. In de industrie is het gebruikelijk vooraf na te denken hoe lang een bepaalde taak duurt. In ziekenhuizen was het tot voor kort normaal dat een chirurg slechts bij benadering aangaf hoe lang een operatie zou gaan duren. Op ons verzoek geeft de arts zich nu méér duidelijkheid. Uit de historie weet hij, dat een galblaasoperatie een x-aantal minuten, plus of min tien minuten, duurt. Deze aanpak, waarmee we ongeveer drie jaar geleden startten, betekende voor de chirurgen al een complete paradigmawijziging, aldus Wullink. Volgens Van Houdenhoven begint een standaard OK-dag om 8.00 uur en duurt hij tot uur, s avonds wordt het programma afgewerkt en s nachts worden spoed- of traumagevallen geopereerd. Als men vooraf weet dat operaties langer duren, worden er twee in de betreffende OK gepland. Met drie operaties zou de planning in problemen komen. Het voorkomt in ieder geval een zogenaamd afgevallen patiënt, die wacht op een geplande operatie maar door een noodgeval buiten de boot valt. Op operaties waarvan de duur op voorhand ongewis is, wordt een kansberekening losgelaten. Daartoe wordt iedere dag wat tijd vrij gepland om die eventuele uitloop op te vangen. Het precies berekenen hoeveel tijd vrij te houden, is een kunst op zich. Veel hangt daarbij af van het soort operaties. Een ziekenhuis dat erg veel voorspelbare ingrepen doet (oogheelkunde, plastische chirurgie) zal weinig tijd vrij hoeven te houden voor spoed en omvoorzien langere ingrepen. Deze zogenaamde witte vlekken zijn dus afhankelijk van de soort zorg die verleend wordt. Van Houdenhoven: Veel ingewikkelde operaties geeft veel onvoorspelbaarheid en vraagt dus grote witte vlekken. Het ErasmusMC verleent zeer complexe zorg. Dit betekent dat wij met veel meer tijd, dat wil zeggen witte vlekken moeten rekenen. Wullink voegt toe: De tijd of witte vlek, die wij aan het eind van de dag vrij houden, om te voorkomen dat we te veel uitlopen, berekenen we voor ieder specialisme afzonderlijk. Op deze wijze valt er beter te sturen. Samengevat komen de in wezen eenvou- ISALA klinieken Duur en dikwijls overbodig Bij de in Zwolle gevestigde Isala klinieken is Peter van Gulik manager bij de facilitaire eenheid logistiek. De stichting Isala klinieken ontstond in 1998 uit een fusie van het Sophia ziekenhuis en het ziekenhuis De Weezenlanden. Van Guliks eenheid is niet zo zeer bij het primaire proces, dat wil zeggen de directe zorg aan patiënten, betrokken. Wèl zorgen zijn 120 logistieke medewerkers er voor dat chirurgen, verpleegkundigen en afdelingen al hun materialen tijdig ontvangen. Hij legt uit, dat voorheen de logistieke eenheid voornamelijk bepaalde wat en wanneer er aan goederen door de keten stroomde. We draaien dat nu om. Wat er bij de patiënt gebeurt, schrijft voor welke behoefte aan middelen er is, aldus van Gulik. Het automatisch bevoorraden van de verschillende afdelingen betekent, dat er wordt gekeken wat er aan voorraden ligt. In plaats van bulkaanvoer, worden nu regelmatig kleinere hoeveelheden aangevoerd. We zijn nu zodanig in de processen van alle afdeling geïntegreerd, dat we helpen bij het bestellen in de keten. We faciliteren een OK of laboratorium en voorkomen zo piekbelastingen. Pieken en dalen zijn funest voor elke Supply Chain. We creëren op deze wijze rust in de keten. Van Gulik is nauw betrokken bij de nieuwbouwplannen van het ziekenhuis. Dit jaar nog wordt er mee begonnen. Eind 2009 moet het klaar zijn. De logistieke eenheid denkt al meerdere jaren mee hoe de diverse bevoorradingen straks optimaal te laten verlopen. Het biedt ons eenmalig de gelegenheid om erg goed naar alle processen te kijken. Want hoe je het ook wendt of keert, logistiek is toch vooral ook iets heel fysieks. Een gebouw dat goed in elkaar steekt vergemakkelijkt het distributieproces. Eén ding staat nu al vast. Straks worden geen grote voorraden meer op afdelingen zelf aangehouden. Een OK doet in de toekomst - op basis van een planning - zijn bestellingen bij het elders, op een industrieterrein gevestigde logistieke centrum. Net als bij veel industrieën al gebruikelijk is, willen we toe naar just in time delivery. Dit alles sluit volkomen aan op hoe Van Gulik over logistiek denkt. Wezenlijk is wat voor de gewone bedrijfsvoering van een ziekenhuis nodig is. Zulk resource management is wat anders dan wat een ziekenhuis allemaal nodig heeft. Het is volgens hem een andere manier van denken. In de nabije toekomst zal ook meer worden gekeken naar wie, wat doet in bijvoorbeeld de OK. Momenteel is een operatieassistent belast met het opdekken op ingreep niveau. Hij of zij pakt een verbandje, pincet, schaartje, enzovoort, en legt alles bij elkaar. Vervolgens gaat de persoon naar binnen en helpt mee bij de operatie. Als de nieuwbouw een feit is, stelt een gekwalificeerd maar lager betaald logistiek medewerker de operatieset samen. Deze werkwijze gaat grote besparingen opleveren. Van Gulik. Alles wat planbaar is, hoeft niet op voorraad te worden gelegd. Peter van Gulik: Wat er bij de patiënt gebeurt, schrijft voor welke behoefte aan middelen er is 63

5 De zorg kenmerkt zich door onzekerheden Schoon en efficiënt Ook in de gezondheidszorg heeft tracking and tracing met behulp van RFID-chips zijn intrede gedaan in de Supply Chain. Zo is Huntleigh Healthcare in Almere vanaf vorig jaar bezig met het implementeren van RFID in de medische systemen, zoals speciale matrassen tegen doorliggen, die zij verhuren aan zorginstellingen. Door Marco van der Hoeven Deze systemen verhuren zij door heel Nederland, waarbij het belangrijkste deel van het logistieke proces eruit bestaat dat de verhuurde systemen regelmatig moeten worden opgehaald om gereinigd te worden, en tegelijkertijd vervangen door schone. Dit betekent dat de voorraad voortdurend in beweging is. Bij een evaluatie van de efficiëntie van het logistieke proces bleek dat de daadwerkelijke voorraad niet overeen kwam met de administratieve voorraad, waardoor een actueel overzicht over wat zich precies waar in de keten bevond ontbrak. Behalve de gebrekkige logistieke stuurinformatie stond ook het papierwerk, met vele formulieren en faxen, een centraal overzicht in de weg. Vanuit het internationale moederbedrijf kreeg Huntleigh de suggestie om met barcodes te gaan werken. Dat bleek echter een praktisch bezwaar op te leveren, omdat de systemen vanwege infectiepreventie worden vervoerd in een afgesloten plastic verpakking. Het openmaken van die zakken om een barcode te scannen was uit gezondheidsoogpunt geen optie. Daarom kwamen de radiochips in beeld, waarmee snel de voorraad elektronisch in kaart kon worden gebracht en gevolgd op de sublocaties, zonder dat de infectiepreventie in gevaar kwam. De invoering hiervan is ondertussen volop aan de gang, en volgens algemeen directeur Gerald Engeltjes naar volle tevredenheid. Hij verwacht volgend jaar op de kosten van de operaties een besparing te hebben gerealiseerd van 20 tot 25 procent. Behalve kostenbesparingen leidt het invoeren van RFID bij Huntleigh ook tot een verbetering van de Supply Chain. Onderdeel van de implementatie is het zichtbaar maken van de logistiek, zodat de klanten online kunnen zien waar de systemen zich bevinden. Dit heeft weer invloed op de manier waarop kosten worden berekend, want nu beter zichtbaar wordt hoe de verhuurketen in elkaar zit maakt dat de weg vrij voor Activity Based Costing, gebaseerd op wie wat doet in de Supply Chain. Ondertussen gaan ook andere internationale Huntleigh Healthcare-vestigingen het Nederlandse voorbeeld volgen, te beginnen in België en Luxemburg. 64 dige planningsregels op het volgende neer. Er wordt rekening gehouden met een gemiddelde tijdsduur per verschillende ingreep. Voorts moet een witte vlek (tijd) worden vrijgehouden aan het eind van de dag. Ten slotte dienen operaties, voor zover dat mogelijk is, twee weken van te voren, te worden aangemeld. Naar zeggen van Wullink geeft Cluster 17, mits de chirurgen zich goed aan de planningsregels houden, de garantie dat er geen afgevallen patiënten meer zijn. Geschetste handelswijze leidde al tot groot resultaat. Van Houdenhoven komt op een besparing van 15 procent. In totaal is met een gelijk personeelsbestand 15 procent méér geopereerd. Hoeveel euro s zijn bespaard, is moeilijk aan te geven. Dat heeft te maken met hoeveel geld per verschillende verrichting gedeclareerd kan worden bij de ziektekostenverzekeraars, aldus Van Houdenhoven. Totale zorg Het planningsvraagstuk op de OK is slechts een onderdeel van de totale zorg in de keten. De afstemming tussen de afzonderlijke stappen in de zorgketen maken het planningsprobleem nog complexer. In het voortraject spelen o.a. polikliniek, laboratorium en een afdeling als radiologie. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de zorg ná de operatie. Van Houdenhoven: Als er na een ingrijpende operatie geen IC-bed of een bed op een verpleegafdeling beschikbaar is, kan een geplande operatie óók geen doorgang vinden. Wullink: Idealiter dient de gehele horizontale keten van een ziekenhuis op elkaar afgestemd te zijn. Voor de OK functioneert het nu aardig. Met de IC zijn we momenteel ook redelijk op streek. Deze dubbele optimalisatie is een behoorlijk complex wiskundig probleem. Voor de diverse (horizontale) patiëntcategorieën (oogziekten, kanker, longziekten, maagdarmproblemen, enz.) spelen er op alle kruispunten in de organisatie capaciteits- en planningsvraagstukken. Wullink: Wij doen hier jaarlijks 50 levertransplantaties. Dat kunnen er in één week tien zijn, maar ook elke week één. Om de behoefte aan OK-tijd, IC-bedden, materialen, enzovoort, goed te kunnen bereke-

6 Medisch complex Ikazia Ziekenhuis verbetert inkoop en logistiek nen, heb je toegepaste wiskundige kennis nodig. Het gaat hier mede om pure kansberekening. Winst De horizontale planning gaat overigens nóg verder als alle materiaalvoorziening en specifiek medische zaken er bij worden betrokken. Zo kan een oogoperatie niet in alle 21 OK s van het ErasmusMC worden uitgevoerd. Niet alle operatieruimten beschikken immers over de juiste microscopen en specifieke apparatuur. En iemand met een MSRA-besmetting is altijd aan het eind van de operatiedag aan de beurt. Na die operatie dient de OK op speciale wijze ontsmet te worden. Wullink vindt het een uitdaging om, gegeven tal van restricties, alle zorgvragen zo goed mogelijk in één model te stoppen. Van Houdenhoven: Voor de geneeskundige input of dwingende beperkingen zorgt in ons geval medicus dr. Kazemier. Behalve het ErasmusMC zijn tal van andere ziekenhuizen in den lande met soortgelijke logistieke manoeuvres bezig. Het unieke van de Rotterdamse instelling is de kenniscombinatie van harde wiskunde, geneeskunde en managementaanpak. Een van zijn pieken en dalen ontdane OK-planning bespaart al gauw een IC-bed per jaar. Eén dergelijk bed kost alleen al aan personeelkosten ongeveer euro. En dit is slechts het voordeel van één verbetering in de zorgketen. Ergo, tel uit je winst! Logistiek in een ziekenhuis omvat méér dan patiënten goed en snel laten doorstromen van de ene naar de andere afdeling. Feitelijk is een verpleeginrichting één groot medisch, logistiek complex. Het gaat om een keten van activiteiten die nauwkeurig op elkaar aansluiten. Om beter grip op de keten te krijgen, leren ziekenhuizen graag van wat industrieën op dit vlak presteren. Die gebruiken voor hun logistieke of inkoopprocessen vaak speciaal ontwikkelde ERP (Enterprise Resource Planning) software. Jeroen van der Schrier, hoofd inkoop & logistiek van het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis, vertelt dat de jaarlijkse inkoopkosten van allerhande medische artikelen - zoals verbandmateriaal, injectiespuiten, medicijnen, enz., - in zijn ziekenhuis ca. 11 miljoen euro bedragen. Dat is ongeveer 18 procent van het complete ziekenhuisbudget. Volgens Van der Schrier zijn de processen binnen zijn afdeling vergelijkbaar met die in de industrie. Wij stonden voor de keuze óf een geheel ander softwarepakket aan te schaffen, óf door te gaan op het al ingeslagen ERP-pad met de Baan-productlijn. De stabiliteit van de huidige implementatie en de functionele meerwaarde van de nieuwe versie hebben ons doen besluiten om voor SSA Global te kiezen. Doorslaggevend was volgens hem ook de continuering van de samenwerking met Profuse. Het Ikazia Ziekenhuis kon veel maatwerk vervangen door standaard functionaliteit. Daarnaast is het nu mogelijk bestellingen te plaatsen via het web. De open software biedt tevens een betere integratie met op Windows gebaseerde kantoorautomatisering. 65

Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics

Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics Optimaliseren van patiëntplanning met behulp van zorgpaden en cyclische planningsmethoden Ir. Jeroen van Oostrum PhD kandidaat Econometrisch Instituut, Erasmus School of Economics (vanoostrum@few.eur.nl)

Nadere informatie

TECSYS SMS - Supply Management System

TECSYS SMS - Supply Management System TECSYS SMS - Supply Management System Innovatie op de werkplek Curomed BV info@curomed.nl www.curomed.nl Uitdagingen in zorglogistiek op de werkplek Moderne ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met verschillende

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement Capaciteitsmanagement samenvoeging van twee ziekenhuizen op één nieuwe locatie 17-05-2013 Inhoud Het nieuwe ziekenhuis Capaciteitsbehoefte Capaciteit Toebedeling capaciteit Nieuwbouwen 1999-2000 2007 2008

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg 1 Nieuwbouw Nieuwbouw van het SZ biedt kansen en mogelijkheden om samen met andere partijen inrichting te geven aan een toekomstbestendige

Nadere informatie

Managing Variability. Agenda. Wat is variabiliteit Management of Variability Program Effecten van variabiliteit Illustraties

Managing Variability. Agenda. Wat is variabiliteit Management of Variability Program Effecten van variabiliteit Illustraties Managing Variability Agenda Wat is variabiliteit Management of Variability Program Effecten van variabiliteit Illustraties Wat is variabiliteit Ziekenhuizen zijn continu op methoden om de kwaliteit, veiligheid,

Nadere informatie

Center for Healthcare Operations Improvement & Research www.utwente.nl/choir

Center for Healthcare Operations Improvement & Research www.utwente.nl/choir Zorglogistiek / Operations Management onderzoek in Universiteit Twente s multi-disciplinaire onderzoekscentrum: Center for Healthcare Operations Improvement & Research www.utwente.nl/choir e.w.hans@utwente.nl

Nadere informatie

Apotheek A15. Hoofd Apotheek A15, Dr. András Vermes

Apotheek A15. Hoofd Apotheek A15, Dr. András Vermes Apotheek A15 Apotheek A15 Aan de snelweg A15, op het industrieterrein Gorinchem-Oost, doemt tussen grote namen, zoals Chiquita en Domino s Pizza, een veel groter dan verwacht complex op: Apotheek A15.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Tenolyse. Expertisecentrum hand- en polschirurgie Maasstad Ziekenhuis

PATIËNTEN INFORMATIE. Tenolyse. Expertisecentrum hand- en polschirurgie Maasstad Ziekenhuis PATIËNTEN INFORMATIE Tenolyse Expertisecentrum hand- en polschirurgie Maasstad Ziekenhuis 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Expertisecentrum handen polschirurgie van het

Nadere informatie

(Zorg)logistiek in het DZ

(Zorg)logistiek in het DZ (Zorg)logistiek in het DZ Intro Presentatie -> het waarom. Rondleiding -> het hoe. NB: Het gebruik van barcodes ed is altijd een middel en nooit een doel op zich. Even voorstellen Bart Gietema Hoofdchirurgie

Nadere informatie

EFFICIËNTIE EN CONSTANTE KWALITEIT VAN ZORG DOOR PERSONEELSPLANNING MET EEN FLEX POOL

EFFICIËNTIE EN CONSTANTE KWALITEIT VAN ZORG DOOR PERSONEELSPLANNING MET EEN FLEX POOL EFFICIËNTIE EN CONSTANTE KWALITEIT VAN ZORG DOOR PERSONEELSPLANNING MET EEN FLEX POOL ALEIDA BRAAKSMA, NIKKY KORTBEEK, CHRISTIAN BURGER, PIET BAKKER, RICHARD BOUCHERIE INTRODUCTIE Hoeveel verpleegkundigen

Nadere informatie

Gaat het nu wat beter, dokter? Oratie prof.dr.ir. Erwin W. Hans

Gaat het nu wat beter, dokter? Oratie prof.dr.ir. Erwin W. Hans Gaat het nu wat beter, dokter? Oratie prof.dr.ir. Erwin W. Hans Hoogleraar Operations Management in Healthcare CTIT onderzoekscentrum CHOIR Wachtlijsten 2 Heb jij geen wachtlijst?? dan ben jij vast geen

Nadere informatie

Borstreconstructie. Afdeling Plastische Chirurgie

Borstreconstructie. Afdeling Plastische Chirurgie Borstreconstructie Afdeling Plastische Chirurgie Borstreconstructie Deze brochure is bedoeld voor vrouwen die in aanmerking komen voor een borstreconstructie. Van uw plastisch chirurg hebt u hierover informatie

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis

Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis De hotelfunctie van een ziekenhuis wordt steeds belangrijker. De facilitaire dienstverlening maakt bovendien 10 procent uit van het totale ziekenhuisbudget.

Nadere informatie

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst 1 UITDAGINGEN Van papieren naar elektronische dossiers Zorgverleners centraal toegang geven tot patiëntgegevens Efficiëntie optimaliseren

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

PLASTISCHE CHIRURGIE. Borstreconstructie BEHANDELING

PLASTISCHE CHIRURGIE. Borstreconstructie BEHANDELING PLASTISCHE CHIRURGIE Borstreconstructie BEHANDELING Borstreconstructie Deze folder is bedoeld voor vrouwen die in aanmerking komen voor een borstreconstructie. Van uw plastisch chirurg hebt u hierover

Nadere informatie

Plastische chirurgie. Praktische informatie

Plastische chirurgie. Praktische informatie Plastische chirurgie Praktische informatie Inhoudsopgave Wat is de maatschap Plastische Chirurgie?...4 Wanneer naar de plastisch chirurg?...5 Het eerste gesprek...5 Na het eerste gesprek...6 Ziekenhuisopname...6

Nadere informatie

Orbis Medisch en Zorgconcern ICT-ontwikkelingen EPD-congres. Fred Körver Programmamanager Digitalisering

Orbis Medisch en Zorgconcern ICT-ontwikkelingen EPD-congres. Fred Körver Programmamanager Digitalisering Orbis Medisch en Zorgconcern ICT-ontwikkelingen EPD-congres Fred Körver Programmamanager Digitalisering Inhoud OMC, het nieuwe Maaslandziekenhuis Uitgangspunten en aanpak Digitalisering Overzicht programma

Nadere informatie

De afdelingen Intensive Care en High Care

De afdelingen Intensive Care en High Care De afdelingen Intensive Care en High Care Locatie Dordwijk Informatie voor patiënten Inleiding U heeft onlangs van uw arts gehoord, dat u na uw behandeling of operatie tijdelijk wordt opgenomen op de

Nadere informatie

POLIKLINIEK UROLOGIE 17181

POLIKLINIEK UROLOGIE 17181 POLIKLINIEK UROLOGIE 17181 Inleiding U bent verwezen naar de polikliniek Urologie van het Sint Franciscus Gasthuis. In deze folder willen wij u wegwijs maken met de gang van zaken op de polikliniek. De

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Minder fouten en lagere werkdruk bij logistieke dienstverleners Klanten zelf hun orders laten invoeren waardoor ze de status

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Inzet van ERP maximaliseren

Inzet van ERP maximaliseren Inzet van ERP maximaliseren Ziekenhuis Gelderse Vallei 4 december 2014 Introductie Sprekers van Vandaag Jan de Boer Partner KPMG IT Advisory Global Lead Healthcare +31 (0)30 658 2156 deboer.janjc@kpmg.nl

Nadere informatie

Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars)

Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars) Mark van der Schrier Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars) Back on track Horizontaal toezicht 27 September 2017 kpmg.nl Agenda Horizontaal Toezicht in een notedop Ideale wereld Optimaal Toezicht

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen in de zorg. Wimar Jaeger

Logistieke uitdagingen in de zorg. Wimar Jaeger Logistieke uitdagingen in de zorg Wimar Jaeger Urban Healthy City de gezonde stad bestaat uit gezonde en slimme systemen: caring and supportive environments healthy living healthy urban design. Urban Healthy

Nadere informatie

PICA seminar 22 april 2013. Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra

PICA seminar 22 april 2013. Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra PICA seminar 22 april 2013 Presentatie naar aanleiding van proefschrift Paul Joustra Hoe om te gaan met fluctuaties in ziekenhuisprocessen teneinde de toegankelijkheid op een efficiënte manier te verbeteren?

Nadere informatie

Samen Beslissen in Bernhoven. Inge Blokzijl Chalmer Hoynck van Papendrecht Hans Maertens Mieke Klerkx

Samen Beslissen in Bernhoven. Inge Blokzijl Chalmer Hoynck van Papendrecht Hans Maertens Mieke Klerkx Samen Beslissen in Bernhoven Inge Blokzijl Chalmer Hoynck van Papendrecht Hans Maertens Mieke Klerkx 5 juli 2017 Waarom Samen Beslissen? De beste behandeling is voor iedere patiënt anders Onderzoek laat

Nadere informatie

Scheper Ziekenhuis Emmen. Tel.: + 31 (0) 591-691 320 Fax: + 31 (0) 591-691 321 Web: www.plastici.nl

Scheper Ziekenhuis Emmen. Tel.: + 31 (0) 591-691 320 Fax: + 31 (0) 591-691 321 Web: www.plastici.nl Scheper Ziekenhuis Emmen Tel.: + 31 (0) 591-691 320 Fax: + 31 (0) 591-691 321 Web: www.plastici.nl ALGEMEEN Door extreme vermagering, zwangerschappen, veroudering of operaties kan de buikwand zo ernstig

Nadere informatie

Inhoud versus Management Waarmee kom je in de klinische fysica het verst?

Inhoud versus Management Waarmee kom je in de klinische fysica het verst? Inhoud versus Management Waarmee kom je in de klinische fysica het verst? Wim van Asten 4 oktober 2013 Management Volgens Henry Mintzberg beoefent een manager drie typen activiteiten: Interpersoonlijke

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014

LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014 LEAN ontwerp hotfloorvan het Zaans Medisch Centrum Seminar Logistiek op de hotfloor 20 juni 2014 Jitske de Haan - Vitaal ZorgVast Jeannette Ronchetti - Zaans Medisch Centrum LEAN is samenwerken Jitske

Nadere informatie

Ontwikkelingen van de OK logistiek Isala, Zwolle

Ontwikkelingen van de OK logistiek Isala, Zwolle Ontwikkelingen van de OK logistiek Isala, Zwolle Henk Wind Operationeel leidinggevende OK logistiek Isala Isala: wie zijn wij? Missie: De medewerkers van de Isala zetten zich in voor het optimaal herstellen,

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

Online besparen voor betere zorg

Online besparen voor betere zorg Online besparen voor betere zorg Intrakoop online: online besparen voor betere zorg Intrakoop E-inkopen Een unieke manier van elektronisch inkopen: makkelijk, goedkoop en efficiënt. Met Intrakoop E-inkopen

Nadere informatie

Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS

Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS artikel 16 sep 2008 Colbond kiest opnieuw voor eigen DC en activeert WMS LABEL: WAREHOUSING De locatie van Colbond s nieuwe distributiecentrum is bijzonder. Het is hier op het voormalige Akzo-terrein in

Nadere informatie

Buikwandcorrectie Radboud universitair medisch centrum

Buikwandcorrectie Radboud universitair medisch centrum Buikwandcorrectie Door extreme vermagering, zwangerschappen, veroudering of operaties kan de buikwand zo ernstig verslappen dat een afhangende buik ontstaat. Een afhangende buik kan met behulp van plastisch

Nadere informatie

Betreft: tussenrapportage ouder- en kindvriendelijke kinder-intensive-care Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht

Betreft: tussenrapportage ouder- en kindvriendelijke kinder-intensive-care Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht Utrecht, 29 augustus 2016 Betreft: tussenrapportage ouder- en kindvriendelijke kinder-intensive-care Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht In onderliggende rapportage nemen wij u graag mee in de stand

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Patiënten van het Máxima Medisch Centrum regelen zelf hun preoperatieve intake

Patiënten van het Máxima Medisch Centrum regelen zelf hun preoperatieve intake Patiënten van het Máxima Medisch Centrum regelen zelf hun preoperatieve intake Het Máxima Medisch Centrum is een innovatief en ondernemend ziekenhuis, dat onlangs de preoperatieve screening gereorganiseerd

Nadere informatie

Plastische chirurgie Borstreconstructie

Plastische chirurgie Borstreconstructie Plastische chirurgie Borstreconstructie Deze brochure is bedoeld voor vrouwen die in aanmerking komen voor een borstreconstructie. Van uw plastisch chirurg hebt u hierover informatie gekregen. In deze

Nadere informatie

Borstsparende behandeling

Borstsparende behandeling Borstsparende behandeling Chirurgie Beter voor elkaar Algemeen U heeft van de chirurg en/ of nurse practitioner een schokkend bericht gekregen: u heeft borstkanker. Er komt veel op u af en er zullen ongetwijfeld

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Ondersteuning zit in ons systeem. Incontinentiemanagement met HILMAS 5.

Ondersteuning zit in ons systeem. Incontinentiemanagement met HILMAS 5. Ondersteuning zit in ons systeem. Incontinentiemanagement met HILMAS 5. Incontinence Management Optimale verzorging Uiterst efficiënt Online-toepassing Centraal databeheer HILMAS optimaliseert uw continentiezorg.

Nadere informatie

Bevorderen van de waarde van RFID voor de Zorg

Bevorderen van de waarde van RFID voor de Zorg RFID in de Zorg Bevorderen van de waarde van RFID voor de Zorg Aantonen van de toegevoegde waarde van RFID zoals die wordt voorspeld voor de zorg Demonstreren van de werking van RFID en daarmee de adoptie

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR

DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR ERKENDE PROJECT VERHUIZERS DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR Waardevolle inzichten voor facility managers én de organisatie. 02 Een verhuizing verstoort precies datgene waarvoor een facility manager

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement in het SLAZ

Capaciteitsmanagement in het SLAZ Capaciteitsmanagement in het SLAZ: de lange weg naar sturen op cijfers Waarom simuleren, wachtrijtheorie en lineair programmeren voor de meeste ziekenhuizen onzinnig zijn en wat dan wel werkt Jesse de

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Professor dr. E van Leeuwen Dr. W Dekkers Dr. M Dees

Professor dr. E van Leeuwen Dr. W Dekkers Dr. M Dees Professor dr. A van der Heide Dr. L van Zuylen Drs. E Geijteman Professor dr. E van Leeuwen Dr. W Dekkers Dr. M Dees Professor dr. Zuurmond Dr. R Perez Drs. B Huisman Medicatiemanagement in de laatste

Nadere informatie

Voorbereiding op de operatie Wij vragen u om uw oksel niet meer te ontharen vanaf het moment van bericht van opname tot aan de operatie.

Voorbereiding op de operatie Wij vragen u om uw oksel niet meer te ontharen vanaf het moment van bericht van opname tot aan de operatie. BORSTAMPUTATIE Inleiding Uw chirurg heeft met u gesproken over een borstamputatie. Bij een dergelijke operatie verwijdert de chirurg de gehele borst met tepel. In deze folder vindt u meer informatie over

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Verpleegafdeling chirurgie D2

Verpleegafdeling chirurgie D2 Verpleegafdeling chirurgie D2 Hoofddorp Welkom op de verpleegafdeling chirurgie D2 in Hoofddorp. Een opname in het ziekenhuis is voor u geen gewone situatie. Wij proberen uw verblijf op de afdeling zo

Nadere informatie

Xeleos Health Care Solutions Uw Operational Excellence Partner

Xeleos Health Care Solutions Uw Operational Excellence Partner Xeleos Health Care Solutions Uw Operational Excellence Partner Agenda 1 2 3 Xeleos Health Care Solutions:Missie, Algemeen, Aanpak Onze oplossingen Referenties Xeleos Health Care Solutions: Onze Missie

Nadere informatie

Q&A over het Capaciteitsorgaan en Fonds Ziekenhuisopleidingen

Q&A over het Capaciteitsorgaan en Fonds Ziekenhuisopleidingen Q&A over het Capaciteitsorgaan en Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) Wat is het Capaciteitsorgaan? Het Capaciteitsorgaan is in 1999 opgericht door universitaire medische centra, algemene ziekenhuizen, beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Mohs Microchirurgie. bij huidkanker. Dermatologie. te vinden in de JBZ Zorgapp. Deze informatie is ook.

Mohs Microchirurgie. bij huidkanker. Dermatologie. te vinden in de JBZ Zorgapp. Deze informatie is ook. Deze informatie is ook te vinden in de JBZ Zorgapp. www.jbzzorgapp.nl Dermatologie Mohs Microchirurgie bij huidkanker Afspraak Dag en datum: Tijd: Waar:... dag...... uur Polikliniek Dermatologie Gebouw

Nadere informatie

CHIRURGIE. Schildklieroperatie BEHANDELING

CHIRURGIE. Schildklieroperatie BEHANDELING CHIRURGIE Schildklieroperatie BEHANDELING Schildklieroperatie U ondergaat binnenkort in ons ziekenhuis een schildklieroperatie. In deze folder leest u meer over welke operaties er mogelijk zijn en waarom

Nadere informatie

Integrale planning van multidisciplinaire behandeltrajecten Innovatie op de polikliniek Revalidatie van het AMC

Integrale planning van multidisciplinaire behandeltrajecten Innovatie op de polikliniek Revalidatie van het AMC Integrale planning van multidisciplinaire behandeltrajecten Innovatie op de polikliniek Revalidatie van het AMC Aleida Braaksma Promovendus Academisch Medisch Centrum / Universiteit Twente Inhoud Achtergrond

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Klantcontact is mensenwerk Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Contact Center Solutions Mensen verbinden is onze passie Klanten waarderen een bedrijf positief als hun beleving over het

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK

PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK THEMA TERUGBLIK OP EEN JAAR PASSEND ONDERWIJS NIEUW VAN BALANS: PASSEND ONDERWIJS IN PRAKTIJK Tekst: Anouk van Westerloo Foto s: Thijs Rooimans Om te zorgen dat ouders, onderwijs en zorg hun gezamenlijk

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

Zorgpaden in de praktijk. Reflectie vanuit Zorglogistiek. Activiteiten Expertisecentrum. Inhoud

Zorgpaden in de praktijk. Reflectie vanuit Zorglogistiek. Activiteiten Expertisecentrum. Inhoud Zorgpaden in de praktijk Reflectie vanuit Zorglogistiek Activiteiten Expertisecentrum Congres 24 november 2009 Prof.dr.ir. Jan Vissers Dr.ir. Sylvia Elkhuizen Inhoud Ontwikkeling van zorgpaden in de praktijk

Nadere informatie

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Door een maatwerkprogramma te vervangen door Microsoft Commerce Server 2007 zag

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Het traumateam. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Het traumateam. rkz.nl Patiënteninformatie Het traumateam rkz.nl Even voorstellen U heeft een ongeval gehad en staat daarom onder behandeling van het traumateam van het Rode Kruis ziekenhuis (RKZ). Het team stelt zich in deze

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN

SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN SCHEPER ZIEKENHUIS VERBETERT KWALITEIT EN EFFICIENCY OP DE POLIKLINIEK Het Scheper Ziekenhuis verbetert haar werkprocessen om daarmee het rendement te verhogen. De poliklinieken orthopedie en chirurgie

Nadere informatie

Prostaatkanker: verwijdering van de teelballen (subcapsulaire orchidectomie)

Prostaatkanker: verwijdering van de teelballen (subcapsulaire orchidectomie) Prostaatkanker: verwijdering van de teelballen (subcapsulaire orchidectomie) In overleg met uw behandelend uroloog heeft u besloten een gedeelte van de zaadballen te laten verwijderen (subcapsulaire orchidectomie).

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower Demonstratieproject Planning Services Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower 4 november 2011 Agenda Voorstellen Gordian Uiteenzetting van het idee: Planning Services Het demonstratieproject

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor

Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor Casestudy Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI (NTV) In 2009 koos Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (NTV), de eerste private Italiaanse

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Daniël van der Perren 7-12-2009 Business Process Management Inhoud Business Process Management... 3 Maar wat is nu een Process?... 4 Wat is een Business Process?... 5 Wat is

Nadere informatie

HOTFLO SYMPOSIUM 2014

HOTFLO SYMPOSIUM 2014 HOTFLO SYMPOSIUM 2014 AFSTEMMING OK-BEDDENHUIS HOTFLO DENNIS ROUBOS & GWEN ROOSEMONT INHOUD 1. Waarom is afstemming tussen OK en Beddenhuis belangrijk? 2. Wat is de rol van statistiek bij het optimaliseren

Nadere informatie