Excellente organisaties vragen om excellent management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Excellente organisaties vragen om excellent management"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief voorjaar 2011 Excellente organisaties vragen om excellent management Aan aandacht voor verbeterprojecten geen gebrek in de Nederlandse zorginstellingen. Maar zulke projecten moeten wel de kern raken: leiden tot patiënt- en medewerkertevredenheid en een financieel gezonde organisatie. Kortom: organisaties moeten de kracht vinden om een High Performance Organization te willen worden. Een confronterend traject, maar buitengewoon lonend. De zorg verkeert ten gevolge van de stelselherziening in een transitieperiode en dit betekent dat bij zorginstellingen de sense of urgency groot is om dingen anders, beter te doen. De roep van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars om transparantie te bieden over de geleverde kwaliteit versterkt dit gevoel. Het gevolg is dat binnen instellingen uiteenlopende verbeterprojecten in gang worden gezet. Maar veel van die projecten blijven onafgemaakt, of het effect ervan ebt snel weer weg als een project is afgerond. En voldoen aan kwaliteitseisen betekent wel dat bedrijfsprocessen goed zijn ingericht of in ieder geval aan minimumeisen voldoen maar zegt niet alles over de performance van de instelling voor de patiënt. Het is daarom belangrijk dat zorginstellingen er werk van maken een HPO te worden, een High Performance Organization, zegt commercieel directeur Chiel Vink van het HPO Center in Hilversum. Ze moeten niet steeds achter de volgende goeroe aanrennen die de nieuwste blauwdruk heeft geschreven voor de toekomstige zorginstelling, maar hun eigen plan trekken. Onderscheidende kenmerken van excellentie Het HPO-gedachtegoed is nog relatief nieuw. Associate professor André de Waal (Maastricht school of management) begon hier tien jaar geleden gedachten over te ontwikkelen, in de tijd dat hij nog als adviseur verbonden was aan bureau Arthur Anderson. In 2005/2006 kreeg hij de ruimte om zijn gedachtegoed wetenschappelijk te borgen en dit leidde tot een lijst van 35 kenmerken die deel uitmaken van excellente organisaties overal in de wereld. De basis voor zijn onderzoek Chiel Vink vormde een analyse van meer dan 290 studies op het gebied van excellentie. De in deze onderzoeken gevonden potentieel onderscheidende kenmerken testte hij in een wereldwijde enquête om deze 37 kenmerken te kunnen clusteren in vijf factoren die tezamen bepalen of een organisatie het in zich heeft om een HPO te zijn en te blijven. Deze vijf factoren zijn: Kwaliteit van management Openheid en actiegerichtheid Langetermijn gerichtheid Continue verbetering Kwaliteit van medewerkers. Als je deze vijf factoren ziet, zie je ook meteen dat het gedachtegoed achter HPO veel breder is dan certificering, zegt Vink. Partijen die door ons een HPO-onderzoek laten uitvoeren, krijgen dus ook geen certificaat. Ze hebben niet bewezen dat ze hun processen op orde hebben, HPO is geen stappenplan. Ze hebben een gedachtegoed aangereikt gekregen, een raamwerk waarmee ze concrete stappen kunnen zetten om voor hun klanten een excellente organisatie te worden. Het doel is dus niet een HPO-organisatie te worden, maar zo goed mogelijk te pres-teren voor de klant. Het kan dan ook heel goed naast certificering bestaan. Een betere klanttevredenheid, betere medewerkerstevredenheid en sterkere financiële performance zijn begrippen die steeds te-rugkeren bij organisaties die zich met HPO zijn gaan bezighouden. Ingekleurde foto Organisaties moeten er wel voor open staan om zich met HPO bezig te gaan houden. Het kan confronterend zijn, zegt research director healthcare Lilian Kolker. Organisaties waarbij het bestuur bereid is kritisch naar zichzelf te kijken, komen eerder bij ons terecht voor onderzoek dan organisaties waarbij dit minder het geval is. Kiest een organisatie voor HPO-onderzoek door het HPO Center, dan wordt een scan uitgevoerd onder de medewerkers en managers in de vorm van een vragenlijst waarin alle 35 de aspecten van HPO aan bod komen. We vragen de mensen naar hun eigen perceptie daarover, zegt Vink, en dat doen we echt door alle lagen van de organisatie heen. Iedereen krijgt deze enquête, inclusief de directie. Op basis van de antwoorden onderzoeken we hoe het management en hoe de medewerkers tegen de 35 aspecten van HPO aankijken, waarbij we alle gegevens samenballen in de eerdergenoemde vijf factoren. Op basis hiervan is te zien in hoeverre de medewerkers en het management hierover dezelfde opvattingen hebben. Bovendien benchmarken we de gegevens met die van andere organisaties uit dezelfde sector. Op die manier ontstaat een foto van hoe de organisatie er op dat moment voorstaat. ( vervolg op pag.2 )

2 Lilian Kolker vervolg van pag. 1 Het tweede onderdeel van de diagnose is een kwalitatief onderzoek. Door gesprekken met medewerkers en managers kleuren we de foto in en achterhalen we waarom de organisatie op bepaalde fronten goed of juist slecht scoort. Een interactieve workshop om de uitkomsten van het HPO-onderzoek te bespreken, vormt de afronding van de HPO diagnose. Kolker: Uit het onderzoek komen concrete actiepunten waarmee de organisatie aan de slag kan om een HPO-organisatie te worden. En we denken tijdens die workshop mee over de vraag welke actiepunten het best als eerste kunnen worden aangepakt, maar we vinden dat het aan de organisatie zelf is om hieraan invulling te geven. Als wij daar weer een consultant opzetten die zijn trucje doet, valt de vrucht van zijn werk weg op het moment dat zijn werk afgerond is. Het moet uit de organisatie zelf komen. We bieden wel mogelijkheden om medewerkers of managers die de groei naar HPO in de organisatie zelf begeleiden te coachen en te leren werken met het HPO-gedachtegoed. Op dit moment bestaat vooral in de care grote belangstelling voor HPO. Ziekenhuizen zijn ook wel geïnteresseerd, maar nemen toch een meer afwachtende houding aan als het erom gaat daadwerkelijk HPO-onderzoek te laten verrichten. Alle informatie delen Een bijzonder aspect van de werkwijze van het HPO Center is dat het alle informatie die het verzamelt, ook weer op geaggregeerd niveau deelt met de markt. We zijn niet uit op winstmaximalisatie, zegt Vink, we zijn echt een onderzoeksinstituut. Bovendien gaan we ervan uit dat mensen die informatie tot zich nemen altijd terugkomen met een vervolgvraag, zodat we steeds dieper op het onderwerp performance management kunnen ingaan. Zo blijkt het ook te werken, want om tot HPO te kunnen komen, heb je managers nodig met de kracht de organisatie op dat niveau te brengen. Zo ontstond het gedachtegoed van de High Performance Manager ofwel HPM. Kolker vertelt: Op basis van uitgebreid internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft André de Waal de 49 aspecten van HPM benoemd en ook die heeft hij weer onderverdeeld in vijf hoofdgroepen. Zo iemand moet een excellente manager zijn, over gerichte persoonlijke kwaliteiten beschikken, een grote omgevings- en organisatiegerichtheid hebben en vastomlijnde vormen van managementgedrag vertonen. In vervolg op een HPO-onderzoek kan een organisatie kiezen voor een HPM-onderzoek. Het hele managementteam wordt hierin betrokken. Het is een vorm van 360 feedback op een wetenschappelijke basis, zegt Kolker. Uit de behoefte van HPO Center om de opgedane kennis te delen, is recent ook het HPO Care Netwerk ontstaan. De managers van organisaties in de ouderenzorg die eerder een HPO-onderzoek hebben laten verrichten, komen in dit kader in een periode van twee jaar tien keer bij elkaar om een thema te bespreken en zo kennis uit te wisselen. Deze bijeenkomsten zullen worden afgesloten met een publicatie, zodat ook We zijn niet uit op winstmaximalisatie Openheid & Actiegerichtheid Voorbeeld van een foto van een organisatie. de kennis hieruit weer breed beschikbaar komt. Perfecte aansluiting Inmiddels hebben HPO Center en Movimento elkaar goed leren kennen. Movimento staat volledig open voor het gedachtegoed van HPO, benadrukt directeur Ingrid Poot. HPM is ook een trigger voor ons, zegt ze, omdat wij organisaties willen ondersteunen in hun ontwikkeling naar hogere prestaties door managers te selecteren die écht het verschil kunnen maken. Wij zijn erop gericht mensen te plaatsen die een organisatie kunnen helpen een HPO te worden. De HPM-criteria zijn hierbij voor ons een manier om onze kanidaten langs de meetlat te leggen en zo te bepalen of ze beschikken over de kenmerken van een high performance manager. We verwerken de HPM-aspecten hiertoe ook in ons assessment. Ook kan de HPM-scan worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de vraag welke competenties in het huidige management ontbreken en kandidaten te selecteren die nadrukkelijk een aanvulling zijn op het zittend team. En we gebruiken de HPMkennis voor de gerichte coaching van het zittend management. Voor HPO Center is deze samenwerking ook weer interessant, benadrukt Vink. We zijn zelf geen adviesbureau dat met een organisatie het vervolgtraject ingaat, zegt hij. Maar het heeft wel meerwaarde voor ons om te kunnen verwijzen naar een bureau waarvan we weten dat het onze werkwijze volledig omarmt én er ook naar handelt in de selectie en coaching van management en bestuurders. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Continue verbetering Managementkwaliteit Langetermijngerichtheid Medewerkerskwaliteit Nederlandse gezondheidszorgorganisaties (n=189) Instelling

3 JP van den Bent Stichting wil geen HPO worden maar de organisatie versterken In het high performance management traject in de JP van den Bent Stichting bleek dat het managementteam zichzelf lager scoorde dan dat het gescoord werd door de medewerkers. Dat is ongebruikelijk, want meestal is juist het omgekeerde het geval. Maar misschien is de JP van den Bent Stichting ook wel een bijzondere organisatie. Wie hoort dat een organisatie zich zegt te onderscheiden door vraaggestuurd te werken en de cliënt centraal te stellen, is meteen sceptisch. Maar binnen de JP van den Bent Stichting is écht invulling gegeven aan deze begrippen. Vooral door verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. De medewerkers regelen heel veel zaken zelf voor de cliënten voor wie zij werken en het sturingsmechanisme dat hieraan ten grondslag ligt, is voor een belangrijk deel gebaseerd op vertrouwen. Natuurlijk bestaan er richtlijnen en protocollen, maar die vormen slechts het kader. De ondersteuning voor verstandelijk gehandicapten is maatwerk, of het nu om ambulante zorg gaat, om permanente zorg, om logeren en deeltijdzorg of om kort verblijf en crisiszorg. De overhead bedraagt slechts zes en een halve procent, tegen een benchmark van dertien. Een heel bewuste keuze, zegt hoofd personeelszaken Tanja Scholten, want we zijn goed in het primaire proces en beperken ons dus ook zoveel mogelijk daartoe. Zaken als gebouwen- of IT-beheer besteden we dan ook uit. En de locatiecoördinator is zelf verantwoordelijk voor de locatie die hij beheert. Natuurlijk bieden we goede managementinformatie om te faciliteren dat er niet meer geld uitgaat dan er binnenkomt, maar binnen die grens bieden we heel veel ruimte voor eigen invulling. Ook de medewerkers mogen zelf heel veel zaken regelen. We vragen naar hun mening en bieden hen ruimte om fouten te maken. En we zijn zo nuchter om uitsluitend op basis van de cliëntvraag naar de zorgverzekeraar te stappen. Dus niet eerst voorzieningen neerzetten en dan pas de cliënten erbij gaan zoeken. Uit het werk voor de cliënt volgen de cijfers, niet andersom. De eerste Toen de mogelijkheid werd geboden om een high performance organization (HPO) te worden, vroeg VGN of de JP van den Bent Stichting mee wilde doen aan een pilot hiertoe. Het zei direct ja. We hoorden dat hiermee een pilot zou worden gedaan en meldden ons aan, vertelt Scholten. Zo werden wij de eerste partij met een HPO score. Chiel Vink van het HPO Center stond met een bos bloemen op de stoep. In het verlengde hiervan stelde het HPO Center voor ook een high performance management (HPM) onderzoek te laten doen om

4 onze leidinggevenden te laten scoren. We dachten dat dit zinvol zou zijn voor ons om ons profiel van de leidinggevenden beter inzichtelijk te maken. Op basis daarvan kun je vervolgens ook je werving en selectie beter vormgeven, omdat je ziet welke ontwikkelpunten zich in je organisatie aftekenen. Het doel was dus nadrukkelijk niet om HPO of HPM te worden, maar om te kijken welke elementen eruit we konden gebruiken om de organisatie te versterken. Van één profiel naar 88 Alle leidinggevenden (de locatiecoördinatoren en clustermanagers) kregen te horen dat de stichting met HPM aan de slag zou gaan. Hierbij kregen ze ook te horen dat de mogelijkheid bestond tot individuele scores. Hierop lieten de leidinggevenden weten graag te willen weten wat hun medewerkers van hen vonden, en ze wilden hierover ook met hen in gesprek gaan. Dat was even schakelen voor het HPO Center, zegt Scholten, want dit moest ineens overstappen van één profiel naar 88 profielen. Dit geeft aan hoe veilig zij de omstandigheden ervaren waarin zij actief zijn. De leidinggevenden hebben hun profielen allemaal individueel ontvangen en die worden nu besproken. De een destilleert hiertoe een aantal hoofdpunten uit het profiel als basis voor het gesprek met de medewerkers, maar de ander mailt gewoon het hele profiel rond. Heel bijzonder is dat. Ook in het managementteam werden dezelfde gesprekken gevoerd, op basis van de individuele profielen. Eigenwijs Met de aanbevelingen van het HPO Center is de stichting, zoals Scholten het noemt, redelijk eigenwijs aan de slag gegaan. Ze legt uit: De multiculturele blik en de internationale gerichtheid waarnaar het HPO Center kijkt zijn voor onze organisatie minder aan de orde. Omgevingsgerichtheid tot op zekere hoogte wel. We zijn anders dan andere aanbieders en moeten dat ook blijven. Maar we moeten er wel voor zorgen de contacten binnen de sector te handhaven en niet op een eiland te belanden. Begin 2011 vindt de terugkoppeling vanuit de clusters aan het managementteam plaats. De informatie wordt gebruikt om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn, maar wordt ook meegewogen in de opzet van het meerjarenplan. Bijvoorbeeld om te bezien hoe ook bij groei toch kleinschaligheid mogelijk blijft. De score is geen doel, maar een vertrekpunt om met elkaar in gesprek te raken, zegt Scholten. Je stelt je kwetsbaar op, herkent dingen bij elkaar en creëert begrip. Dat heeft een positief effect op de teamvorming. Wat we nu bijvoorbeeld al merken, is dat we naar elkaar toe best wat meer waardering mogen uitspreken als iemand goed werk doet. Dat vinden we veel te gewoon. En op sommige plaatsen moeten we het proces beslist herhalen. Binnen sommige clusters zijn ontwikkelingen gaande waarbij de scores verhoudingsgewijs laag zijn. Die score begrijpen we dus wel. We willen daar opnieuw meten om te kunnen beoordelen of de ontwikkelingen echt effect hebben gehad. Anderen over je schouder laten meekijken met intervisie Een bestuurder heeft doorgaans binnen de eigen organisatie niemand om bij te rade te gaan als hij strategische vraagstukken of problemen wil bespreken. It s lonely at the top. Intervisie kan een goed instrument zijn om de eigen problemen tegen het licht te houden bij andere bestuurders. Die zitten in dezelfde positie, en kijken met een onbevangen blik. Als bestuurder leer je om te leven met problemen waarmee je eigenlijk niet zo lang zou moeten zitten, zegt Jan van der Wal. Als bestuurder van zorggroep Charim weet hij waarover hij spreekt. Je zit toch in een aparte positie, verduidelijkt hij, omdat je te maken hebt met mensen in verschillende functies die allemaal hun eigen belangen hebben. Dan krijg je soms de neiging om een probleem maar even te laten liggen, je ontwikkelt er oogkleppen voor. Maar het is natuurlijk veel beter om het ter hand te nemen en naar een oplossing toe te werken. Maar daarvoor heb je dan wel een concreet handvat nodig. En het is zinvol als dat van buiten de organisatie komt, want dan komen er mensen bij die met een bredere, onbevangen blik naar dat probleem Jan van der Wal kijken. Voor mij is intervisie dat handvat, zegt Van der Wal. Hij had in het verleden zelf al eens een intervisiegroep opgezet, maar die was verwaterd. En ik zat met een stevig aandachtspunt over de organisatie, waarvoor ik een vrijplaats zocht om er met gelijkgestemden over te spreken. Met de billen bloot gaan vond mits in een veilige omgeving ik niet erg. Als je dat niet durft, kom je nooit een stap verder. Leergang bestuurlijke intervisie Van der Wal was dan ook direct geïnteresseerd toen hij hoorde dat Movimento voor bestuurders in de zorg jaarlijks een aantal keer de leergang bestuurlijke intervisie organiseert, om hen met elkaar in contact te brengen en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk te laten bespreken. Zo n leergang, zes bijeenkomsten van drie uur, biedt een (Vervolg op pag 5 )

5 Frits Verschoor (vervolg van pag 4 ) vaste groep bestuurders de gelegenheid om onder leiding van een intervisiebegeleider met elkaar aan het werk te zijn. Tijdens de intake stelde Movimento heel expliciet de vraag aan de orde wat je komt halen en wat je zelf denkt in te brengen, zegt Van der Wal. Dat vond ik sterk. Ook werd goed gekeken naar de vraag of in een groep geen rechtstreekse concurrenten bij elkaar worden gezet. Natuurlijk is de rol van de intervisiebegeleider van doorslaggevend belang. In de groep van Van der Wal was dat Frits Verschoor, lid raad van bestuur van de Parnassia Bavo Groep. Een prachtige kerel die enorm veel weet en die over de juiste vaardigheden beschikt om zo n groep los te krijgen, zegt hij. Wars van tevredenheid over zichzelf, puur op de inhoud gericht en in staat om op een no nonsense manier recht op de man af te communiceren. En iemand die heel scherp de balans in de gaten houdt tussen veiligheid bieden en mensen uitdagen. Achterste van de tong Verschoor had zelf aan de Harvard Business School al veel ervaring opgedaan met intervisie. Een goed instrument om in een veilige omgeving te leren van elkaar en feedback te ontvangen waaraan je echt iets hebt, zo ziet hij het zelf. Mijn taak is het de mensen het vertrouwen te bieden dat ze ongestraft het achterste van hun tong kunnen laten zien. Dat biedt de juiste basis om de problemen tegen het licht te houden waarmee je in je eigen organisatie te maken hebt. En dat kunnen heel diverse zaken hebben. Fusies of integraties bijvoorbeeld, maar ook bestuurlijke vraagstukken, of de samenwerking tussen raad van bestuur en raad van toezicht of de bedreiging van de markt. Hoe Verschoor s rol in dat proces eruit ziet, hangt een beetje van de groep af. Als de groep het wil doe ik gewoon mee met de discussie, zegt hij. En Nieuwe bestuurder wil Boogh landelijk op de kaart zetten ik heb ook een groep meegemaakt die me vroeg om aan het einde van iedere casus een persoonlijk advies te geven. Ook krijg ik regelmatig de vraag of ik passende literatuur wil voorstellen. En verder is mijn rol vooral zorgen dat iedereen meedoet. Maar dat is geen probleem. Mensen melden zich vrijwillig aan en ze weten heel goed dat hun deelname alleen zin heeft als ze een serieuze rol spelen in het proces. Van der Wal heeft een duidelijke stap kunnen zetten in het oplossen van het probleem dat hij in zijn intervisiegroep aankaartte. Het helpt enorm om je probleem bij anderen tegen het licht te houden, zegt hij. Ik ben dan ook absoluut voorstander van herhaling. Je moet dit als bestuurder gewoon met enige regelmaat doen. Ik ben ook in een ander netwerk bezig om weer zelf een intervisiegroep op te zetten. Ook Verschoor komt graag terug. Ik leer er zelf ook steeds weer van, zegt hij. En uit de feedback van de deelnemers hoor ik dat zij het enorm waardevol vinden. Wat ik zelf altijd erg waardeer, is de indrukwekkende openheid van iedereen die aan zo n sessie deelneemt. Dat is de kracht van dit instrument, en dat maakt het ook de investering waard. Een bestuurder vervangen die vanaf de oprichting meer dan dertig jaar aan de organisatie verbonden was, is geen sinecure. Boogh schakelde Movimento in om een nieuwe bestuurder te helpen selecteren. Die kan nu meteen aan de slag om Boogh in het veranderende zorglandschap naar een gezonde toekomst te loodsen. Wie Boogh zegt, zegt compassie. De dagbesteding die Boogh biedt voor haar ruim achthonderd cliënten, betekent voor deze mensen een zinvol alternatief voor een plaats in een intramurale setting, met vormen van dagbesteding die aansluiten op hun eigen mogelijkheden en behoeften. Ieder voorjaar mogen de cliënten middels een enquête zelf bepalen welke vormen van dagbesteding zij wensen. Het personeelsprogramma wordt dan zoveel mogelijk op de uitslag van die enquête aangepast, zegt hoofd personele zaken Inge Oostenenk. En ik ben hier zelf twaalf jaar activiteitenbegeleider geweest, dus ik weet hoe afwisselend het werk van het personeel voor onze cliënten is. Een zo vergaande invulling van de cliëntwens is alleen mogelijk in een organisatie waarin de cliënten en medewerkers heel veel inspraak hebben. Dat is bij Boogh dan ook zo, zegt Oostenenk. Bij de sollicitatieprocedure voor nieuwe medewerkers zijn zowel de leidinggevenden als de medewerkers en de cliënten betrokken. Die cliënten zijn voor het overgrote deel mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Behalve voor hen is Boogh er ook voor een kleinere groep cliënten met aangeboren lichamelijke beperkingen. En afgezien van dagbesteding is Boogh ook zeer actief op het gebied van arbeid en arbeidsoriëntatie. Vanaf de oprichting werkte Boogh onder de bezielende leiding van Willy Bakker. Zij heeft enorm veel voor Boogh betekend, zegt Oostenenk. Maar met het oog op de marktontwikkelingen moesten echt een paar forse ontwikkelstappen worden gezet om onze deskundigheid naar buiten toe zichtbaar te maken. Deze ontwikkelingen vielen samen met het vertrek van Willy Bakker wegens het bereiken van de pensioen-gerechtigde leeftijd. Dus moest Boogh op zoek naar een nieuwe bestuurder. De raad van toezicht vroeg Oostenenk selectiebureaus te inventariseren. Sommige bureaus stuurden binnen vijf minuten een offerte, vertelt ze. Andere namen het

6 erieuzer en kozen voor een procesbenadering. Mijn voorkeur ging om die reden uit naar Movimento omdat het zich écht in de organisatie verdiepte, en de raad van toezicht steunde dit. De voorselectie uit de honderd reacties was echt een coproductie tussen Movimento en mijzelf. Op basis van voorgesprekken legden we een longlist van zes personen aan de raad van toezicht voor en vier van hen werden uitgenodigd voor de interne procedure. Zoals het bij Boogh gaat, waren bij deze selectiestap ook de cliënten betrokken. Visiegedreven organisatie Hetty van Oldeniel kende Boogh nog niet toen haar interesse voor een bestuursfunctie werd gepolst. Zij vervulde een bestuursfunctie in de sector verpleging en verzorging. Maar ik was wel betrokken geweest bij de opzet van een woongroep voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, vertelt ze, ik had dus veel met de doelgroep. Het eerste dat me opviel toen ik bij Boogh ging rondkijken, is dat het echt een visiegedreven organisatie is. Ik weet dat heel veel organisaties in de V&V-sector bezig zijn met missie en visie trajecten, maar ik weet ook dat dit vaak een heel moeizaam traject is. Hier was het duidelijk al geland. Ook de heel hoge participatiegraad van cliënten en medewerkers viel me op. De visiegedrevenheid was duidelijk goed verankerd en hing dus al lang niet meer aan de persoon van Willy Bakker. Van Oldeniel sprak twee keer met haar voorganger. Zij was echt de nestor van de organisatie, zegt ze. Ik nam de bewuste beslissing om als ik hier als bestuurder zou worden aangenomen niet te proberen in haar voetsporen te treden. Ik wilde mijn eigen pad opgaan, zonder teveel bagage vanuit het verleden. Wat ik wel prettig vond om te merken, was dat al in een meerjarenplan was geparticipeerd op de komende periode en dat de organisatie financieel gezond was. Ondanks de onrust die er bestond naar aanleiding van de uitvoering van het meerjarenbeleidplan bij een bezuinigingsronde moesten mensen afvloeien zat Boogh toch bij de top dertig van beste werkgevers van organisaties onder de duizend medewerkers. Van Oldeniel zag meteen dat Boogh een Hetty van Oldeniel en Inge Oostenenk organische organisatie was, met een bottom-up aansturing. Die vraagt om dienend leiderschap en dat past bij mij. Ik wil goed kijken naar wat er gebeurt in een organisatie. In de beginperiode heb ik ook heel veel vragen gesteld. En tijdens de kerstborrel heb ik mijn eerste impressies gedeeld met iedereen. Boogh op de kaart zetten Inmiddels is Van Oldeniel vier maanden verder. Movimento begeleidt haar nog met coaching. En zelf heeft ze inmiddels al een duidelijk doel voor ogen. Ik wil van Boogh een bekende organisatie maken, zegt ze, landelijk zelfs. De politiek heeft geen goed beeld van dit soort zorginstellingen. Ik wil daarom een manifest voorbereiden dat duidelijk maakt waar wij voor staan. Verder wil ik verwijzers informeren over onze meerwaarde. En ik wil gebruikmaken van de pilot van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland voor persoonlijk ambassadeurschap van de cliënten en medewerkers. Kortom, ik wil dat we in beeld komen. Als de zorg die wij hier verlenen straks overgaat van de AWBZ naar de Wmo, moeten gemeenten weten wie wij zijn en wat onze meerwaarde is. Ook wil Boogh de beweging maken naar een meer doel- en resultaatgerichte organisatie. We willen beschrijven wat we willen bereiken en willen dat ook meetbaar maken, zegt Van Oldeniel. Hiervoor is managementinformatie nodig. We willen in beeld brengen wat onze prestaties zijn en daar prestatie-indicatoren aan koppelen. Lopende en ingevulde executive search opdrachten Nederlandse Transplantatie Stichting Manager Bedrijfsvoering Van Neynselgroep Directeur zorg Almata Behandelmanager den Dolder Inovum Manager Intramurale Zorg Van Neynselgroep Directeur Wonen en Welzijn Medinova Kliniekmanager OMC Haarlem Almata Behandelmanager Ossendrecht Arkin Clustermanager Bedrijfsvoering GG&GD Utrecht Unithoofd JGZ Arkin Clustermanager bedrijfsvoering FPK Philadelphia 2 Rayonmanagers Inovum Manager P&O Calibris Manager Kwaliteit en Erkenning Medinova Manager P&O Binnenkort starten we met de volgende leergang Bestuurlijk Intervisie 2011 Meer informatie: EXECUTIVE SEARCH INTERIM MANAGEMENT INTERVISIE MANAGEMENT COACHING Zusterplein 22a 3703 CB Zeist T

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. 2-daagse Masterclass. De Excellerende Zorgorganisatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. 2-daagse Masterclass. De Excellerende Zorgorganisatie De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. 2-daagse Masterclass De Excellerende Zorgorganisatie Brochure De Excellerende Zorgorganisatie CBO 2013 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

wetenschappelijk gevalideerde tool en leiderschaps- en managementkwaliteiten

wetenschappelijk gevalideerde tool en leiderschaps- en managementkwaliteiten De individuele feedforward analyse geeft u inzicht in uw management- en leiderschapskwaliteiten en hoe u deze verder verstevigt en inzet. U ontdekt hoe u met uw kwaliteiten nóg meer het verschil maakt

Nadere informatie

Medewerker tevredenheid onderzoek

Medewerker tevredenheid onderzoek Medewerker tevredenheid onderzoek Startpunt voor organisatieverbetering. Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit.

Nadere informatie

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Legacy Consultancy Rietvelderf 26 3822 ET AMERSFOORT 06-42587600 www.legacyconsultancy.nl info@legacyconsultancy.nl Over ons

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

wetenschappelijk gevalideerde tool en management- en leiderschapskwaliteiten

wetenschappelijk gevalideerde tool en management- en leiderschapskwaliteiten certified partner Of het nu gaat om een management development traject, leiderschapsprogramma, workshop, werving en selectie of verbeterprogramma. Als trainer / coach / adviseur / recruiter wilt u het

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Definitie zelfredzaamheid

Definitie zelfredzaamheid Zelfredzaamheidsscan Definitie zelfredzaamheid Onder zelfredzaamheid verstaan we de sociale, fysieke en cognitieve vaardigheden van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen. Samenredzaamheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin

Klanttevredenheidsonderzoek. Margolin Klanttevredenheidsonderzoek Margolin KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Margolin vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT BLIK OP WERK...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken!

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Lees in 2 minuten hoe zelfsturing het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Professionalisering van uw HR-afdeling

Professionalisering van uw HR-afdeling Professionalisering van uw HR-afdeling 2 Professionalisering van uw HR-afdeling Heeft u: HR-professionals die werken in lijn met de eisen en wensen van uw business? HR-professionals met het juiste profiel

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG 7 Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen Achtergrond en inhoudsopgave Achtergrond Binnen de bdko is in het verleden gewerkt met intervisiegroepen.

Nadere informatie

Werkbeleving Verder door vragen

Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen INK / Flycatcher, 2014-2015 Wat we eigenlijk zouden moeten doen Wordt in uw organisatie wel eens verzucht: Weet je wat we eigenlijk zouden

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen 2015 2015 Online Zelfevaluatie Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Gebruiksvriendelijk, veilig, effectief en kostenbesparend Instituut voor Governance & Leiderschap Vele positieve reacties

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan!

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Uitgebreid Artikel Rijles, autisme, adhd Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Inleiding Tegenwoordig kun je al starten met lessen als je 16,5 jaar bent. Iedere jongere wil wel

Nadere informatie

Assessment en loopbaanontwikkeling

Assessment en loopbaanontwikkeling Assessment en loopbaanontwikkeling Assessment Beter inzicht in uw menselijk kapitaal Onze visie Wij zien assessments als het meest betrouwbare instrument om talenten en ontwikkelpunten van individuele

Nadere informatie

Team & Talent.

Team & Talent. Team & Talent Vanaf half 2015 zijn er binnen Odion pilots gedraaid met locatiescans bij een aantal locaties onder leiding van een coach van In voor Zorg en pilots met De Teamportaal (een online samenwerkingsinstrument)

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Datum > Maart 2015

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht  Datum > Maart 2015 Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Profiel Algemeen Directeur Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV Opdrachtgever

Nadere informatie

Maak van je bedrijf een toporganisabe!

Maak van je bedrijf een toporganisabe! Maak van je bedrijf een toporganisabe! De afbeelding kan niet worden weergegeven. Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te openen of is de afbeelding beschadigd. Start de computer

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE NIEUWE COMMISSARIS

DE NIEUWE COMMISSARIS DOSSIER TOEZICHT ONDER ZOEK Tekst Peter Rikhof Illustratie Yvonne Kroese DE NIEUWE COMMISSARIS Meer diversiteit, permanente opleiding en jaarlijkse evaluatie van het team en de individuele commissarissen.

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Inleiding Het College van Bestuur heeft na vaststelling van het strategisch beleidsplan 2005-2008 dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Net zoals bij alle gemeenten, raken de decentralisaties

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T: Â Â 0573-442646Â M: 06-10519390

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens  Jan Voortman MBA Postbus 23 7240 AA Lochem Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 F: 0573-442582 E: j.voortman@pdunamiq.nl I: www.dunamiq.nlâ

Nadere informatie

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten

Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten Partnerselectie ketensamenwerking: succesfactoren en leerpunten vertrouwen, transparantie & Verbondenheid 2 Voor het Volledige rapport: www.regieraadbouwzuid.nl Een nieuwe marktbenadering Bij Wonen Limburg

Nadere informatie

Zin in de OR-vergadering

Zin in de OR-vergadering Medezeggenschap nieuwe stijl Zin in de OR-vergadering Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman In Almere ging de medezeggenschap stevig op de schop. De structuur werd omgegooid, er kwamen tijdelijke

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet!

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Webseminar Ritsen vanaf hier 27 oktober 2009 Janny den Bakker Organisatie & Change Consultant ING Janny den Bakker-Knottnerus Organisatie

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

MTO. Medewerkers & Team Onderzoek NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit. Medewerkers & Team Onderzoek

MTO. Medewerkers & Team Onderzoek NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit. Medewerkers & Team Onderzoek MTO NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit Binnen en buiten de zorginstelling verandert er veel en snel. De uitdagingen waarvoor we nu staan zijn vele malen complexer dan een

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Leidinggeven Leidinggeven: Kwaliteit: Uit veel onderzoeken blijkt dat de invloed van een leidinggevende op zijn omgeving enorm is. Een goede leidinggevende haalt meer uit zijn afdeling, weet zijn medewerkers

Nadere informatie

Inextern Bureaupresentatie

Inextern Bureaupresentatie Inextern Bureaupresentatie Missie Inextern Klant Synergie Inextern Met in- en externe mensen organisaties laten renderen! Onze werkwijze Inextern aanpak Verkenning: Helder beeld vormen van de vraagstelling

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Investeren in elkaar

Investeren in elkaar Investeren in elkaar Kwaliteit begint bij de bron U vindt bij Adecco Contact Center Solutions antwoorden en oplossingen. Van betrokken specialisten die zich sterk maken voor de kwaliteit en effectiviteit

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Kort kennismaken. Wie ben ik? Wie is Vérian?

Kort kennismaken. Wie ben ik? Wie is Vérian? Kwaliteit van Zorg Kort kennismaken Wie ben ik? Wie is Vérian? Toelichting op sheet 2. Wie ben ik : Roswitha Heitbrink, manager Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij Vérian. roswithaheitbrink@verian.nl Vérian:

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren en Cultuur Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 05.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 05.04.2016 / Drijfveren en Cultuur 2 Inleiding Wat motiveert je? Waar krijg jij

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

ASSERTIVITEITSTEST. Kunt in de meeste situaties kiezen welk gedrag u gaat vertonen?

ASSERTIVITEITSTEST. Kunt in de meeste situaties kiezen welk gedrag u gaat vertonen? ASSERTIVITEITSTEST Bent u benieuwd of u assertief genoeg bent? Kunt in de meeste situaties kiezen welk u gaat vertonen? Kiest u de een wat verlegen sstijl, vertoont u vermijdend, of stapt u er op af met

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie