Media Ketenregie. Organisatie van communicatie in een digitale wereld. Vier toekomstscenario s voor het facilitair bedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Media Ketenregie. Organisatie van communicatie in een digitale wereld. Vier toekomstscenario s voor het facilitair bedrijf"

Transcriptie

1 Media Ketenregie Organisatie van communicatie in een digitale wereld Vier toekomstscenario s voor het facilitair bedrijf

2 Inhoud 1. VAN IDEE, CREATIE TOT COMMUNICATIEMIDDEL COMMUNICEREN IN EEN DIGITALE WERELD, EEN FACILITAIR PROCES CREATIEVE AFDELINGEN NEMEN TAKEN VAN RECLAMEBUREAUS OVER REPROAFDELINGEN GEVEN ANTWOORDEN OP DALENDE PRINTVOLUMES FACILITAIRE MEDIA KETENREGIE, LAAGHANGEND FRUIT PLUKKEN MEDIA KETENREGIE, VIER TOEKOMSTSCENARIO S PRESTATIE INKOOP, ALLE ZORG UIT HANDEN FACILITAIR PRODUCTIEHUIS, BEDRIJF BINNEN HET BEDRIJF SLIMME NETWERKEN, GEBRUIK MAKEN VAN DE MARKTDYNAMIEK FACILITAIR MEDIACENTRUM, HET BESTE VAN TWEE WERELDEN COMBINEREN QUICK SCAN: MEDIA KETENREGIE Auteur: Richard van Hoorn 17 september 2013, Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies Verspreiding en citeren met bronvermelding is toegestaan. De Kreek 1, 3823TG Amersfoort Tel e mail:

3 1. Van idee, creatie tot communicatiemiddel. De zorginstelling moet zich onderscheiden. Een aannemer wil actuele informatie op de bouwplaats. De gemeente wil meer burgerparticipatie en communicatie. De Hogeschool wil via sociale media met studenten communiceren. Verkopers willen zelf documentatie samenstellen Iedereen met de behoefte om te communiceren heeft communicatiemiddelen nodig. Voor zowel intern als extern gebruik. Papier is al lang niet meer het enige communicatiemiddel. Crossmedia, tegelijkertijd verschillende kanalen inzetten, is gemeengoed geworden en blijkt meer effectief te zijn dan communiceren via een enkel kanaal. Zo wordt het organiseren van communicatie, van idee tot inkoopregie steeds complexer. DTP ers worden creatieve medewerkers die meer kunnen dan advertenties, banners en drukwerk voorbereiden. Vormgeving van websites en het beheer van social media. DTP en Reproafdelingen, vaak onderdeel van een facilitaire dienst, zien een verminderde behoefte aan geprinte producten. Inkopers worden geconfronteerd met toenemende marktdynamiek. Afstemming met digitale media is nodig. Het aanbesteden wordt steeds ingewikkelder. Alles in één tender beschrijven lukt niet meer. Hoe moet het facilitair bedrijf op deze uitdagingen reageren? Prestatie inkoop invoeren? Wat moeten we dan met de repro en de DTP medewerkers? De snelle veranderingen in markt en communicatietechnologie roepen nog meer vragen op. Moeten organisaties hun creatie en printproductie nog wel zelf doen? En zo ja, willen we bij het uitbesteden zelf de regie houden? Dilemma s die in dit boekje beschreven worden. Eerst worden trends en ontwikkelingen bij de productie van communicatiemiddelen behandeld. Vervolgens worden vier verschillende toekomstrategieën voor de productie van communicatiemiddelen uitgewerkt. Uitbesteden of zelf uitvoeren? Afhankelijk van de dynamiek, kwaliteitseisen en competenties binnen het facilitair bedrijf. Is het na jaren van uitbesteden tijd voor duurzaam inbesteden? Externe leveranciers dringen aan op volledige uitbesteding. Maar is dit in het belang van de eigen organisatie? Wanneer is een eigen facilitaire regievoering een beter alternatief? Deze uitgave is gebaseerd op organisatieadvieservaring bij corporate organisaties. Het organiseren van de productie van communicatiemiddelen is ingewikkeld. Onafhankelijke hulp kan de transformatie in de goede richting versnellen. Voor de geïnteresseerde lezer is een uitgebreide studie naar de toekomst van de repro beschikbaar, gebaseerd op eerder onderzoek bij 20 verschillende repro afdelingen. Uitgevoerd in samenwerking met de VU, Amsterdam

4 1.1. Communiceren in een digitale wereld, een facilitair proces Het is een paradox. Communicatie wordt voor veel organisaties steeds belangrijker. Terwijl communicatieafdelingen steeds vaker gepasseerd worden door managers en medewerkers die rechtstreeks communiceren. En medewerkers, klanten en andere doelgroepen daarop willen laten reageren, in dialoog met de klant of burger. Dat lijkt aantrekkelijk maar het risico bestaat dat communicatieprocessen niet onder controle zijn. Het gevolg is een bedrijf dat zichzelf tegenspreekt via inconsistente boodschappen, afwijkingen van de huisstijl of gebruik van slecht beeldmateriaal. Nog erger wordt het als vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen of het imago van de organisatie beschadigd wordt door voortijdig uitgelekte berichten. Media ketenregie is een facilitair proces om medewerkers in de gelegenheid te stellen vanuit het bedrijf te communiceren in een digitale wereld terwijl kosten en risico s beheersbaar blijven. De traditionele communicatieafdeling die alle uitgaande boodschappen controleert en redigeert komt niet meer terug. Leuk of niet. Organisaties opereren nu in een digitale wereld. Onder controle houden van communicatieprocessen is mogelijk na het inrichten van Media ketenregie, in samenwerking met het facilitair bedrijf of de communicatieafdeling. Een structuur waarin alle media, van print tot social media, zijn opgenomen. Waarbij medewerkers de vrijheid hebben om snel te communiceren en communicatiemedewerkers de mogelijkheid hebben om bij te sturen, als het mis gaat. En waarbij het facilitair bedrijf of inkoopafdeling de kosten beheerst. Idee (Briefing) Creatie (DTP - Concept) Interne productie (Repro - Mediacentrum) Uitbesteden (Facilitaire Regie) Figuur 1: Media ketenregie; vier stappen in de productie van communicatiemiddelen Media ketenregie kent vier stappen. De opdrachtgever formuleert de boodschap, doelgroep en gewenste communicatiemiddelen. Vervolgens wordt de boodschap vormgegeven conform de huisstijl. Daarna wordt het communicatiemiddel geproduceerd. In eigen huis binnen het facilitair bedrijf of buitenhuis na uitbesteding onder facilitaire regievoering

5 Boodschap 1.2. Creatieve afdelingen nemen taken van reclamebureaus over Wie namens zijn organisatie een boodschap wil communiceren heeft al snel de hulp van een creatieve medewerker nodig. Een belangrijke trend is dat het externe reclame en communicatiebureau alleen nog wordt ingezet voor concept en creatie. Vooral grotere organisaties kiezen ervoor om het creatieve deel van de Media ketenregie zelf te organiseren. Niet alleen om kosten te besparen maar vooral om zo de kwaliteit beter te kunnen beheersen. Het interne creatieve proces start met de vormgeving, selectie van beeldmateriaal en de opmaak van de tekst, vormgegeven, conform de organisatie huisstijl. Traditioneel wordt hierbij het reclamebureau of de eigen DTP/reproafdeling ingezet. Duur en tijdrovend als het om regelmatig terugkerende producten gaat. Visitekaartjes, presentaties, patiëntenfolders en raadsverslagen kunnen sneller, goedkoper en kwalitatief beter gemaakt worden door gebruik te maken van vooraf gedefinieerde templates, de eerste stap bij het inrichten van Media ketenregie. Laaghangend fruit dat direct enorme kostenbesparingen oplevert. Standaard Grafische template bouwen Social media platform beheren DTP opmaak Uniek Fotografie Website ontwikkeling Figuur 2: Taken van creatieve afdelingen binnen facilitaire Media ketenregie Met de opkomst van het nieuwe werken, door mobiele en altijd verbonden medewerkers wordt het organiseren van communicatieprocessen ingewikkelder. Er is meer en snellere interactie met doelgroepen. Dezelfde boodschap over meerdere kanalen. Waarbij steeds vaker een dialoog wordt gestart. Om deze communicatieprocessen goed te organiseren is Media ketenregie nodig. Een belangrijke rol, die is weggelegd voor creatieve communicatie professionals. In staat om vanuit de eigen organisatie de communicatie op zowel papier als via digitale kanalen te organiseren. De werkzaamheden bestaan uit het beheer van de (CMS) website, DTP opmaak van drukwerk tot de ontwikkeling en het beheer van templates voor standaard producten en social media

6 1.3. Reproafdelingen geven antwoorden op dalende printvolumes Nadat de boodschap is vormgegeven moet deze gereproduceerd worden. Binnen veel organisaties zijn hiervoor reproafdelingen ingericht. Naast afdrukken is de repro vaak belast met postverwerking, scannen van inkomende documenten, en distributie. Vanwege de logistieke aspecten is het vanzelfsprekend dat de repro onderdeel is van het facilitair bedrijf. Als op de repro uitsluitend eenvoudige informatieproducten afgedrukt worden is een daling van het werkaanbod onvermijdelijk. Geprinte facturen, formulieren, handleidingen en rapporten worden vervangen door digitale producten. Snelle groei van het aantal binnen organisaties ter beschikking gestelde tablets en het nieuwe (mobiele) werken leidt tot daling van printvolumes op de repro. Een aantal repro afdelingen vangt de daling op door samen te werken. Bijvoorbeeld als de repro van een grote gemeente het werk van andere gemeentes overneemt. Hiermee wordt vooral tijd gekocht, de daling van het printvolume gaat door. De traditionele repro verwerkt losse printopdrachten, aangeleverd via de of via een balie. Gebruik makend van nieuwe afdruktechnologie kan de repro zich ontwikkelen tot Mediaketen regisseur. De transformatie naar de repro van de toekomst verloopt in drie stappen: 1. Verbinden met interne bestelsystemen, zoals web-to-printsystemen 2. Hoogwaardige printopdrachten inbesteden, regie uitbestedingen nemen 3. Mediaketen regie, ook digitale communicatiestromen ontwikkelen en faciliteren Ook hier is een Quick win mogelijk. Hoogwaardig print en drukwerk dat eerder werd uitbesteed bij kleine commerciële printbedrijven en drukkerijen wordt weer zelf vervaardigd op de steeds betere productieprinters

7 Verbinden met interne bestelsyste men Hoogwaardige printopdrachten inbesteden Mediaketen regie faciliteren Figuur 3: Drie stappen naar de repro van de toekomst 1.4. Facilitaire Media ketenregie, laaghangend fruit plukken Bij een wildgroei aan leveranciers, oplopende kosten en gebrekkige onderlinge samenhang van communicatiemiddelen is het tijd om facilitaire Media ketenregie in te richten. Een facilitair proces voor de productie van communicatiemiddelen. Van interne opdrachtgever naar externe uitvoerder. Het facilitair bedrijf (inkoop) contracteert producenten voor print, drukwerk en andere mediadiensten. Unieke opdrachten worden voorzien van creatieve diensten (DTP Creatie) en printmanagement instructies. Projectleiders met grafische kennis beslissen of een opdracht in- of extern wordt uitgevoerd. Verder richt het facilitair bedrijf bestelsystemen in die de standaard opdrachten afhandelen, naar de eigen repro of naar externe contractpartijen

8 Facilitaire media ketenregie Uitbesteding Facilitaire dienst Interne opdrachtgever Unieke Opdracht Creativiteit + printmanagement instructies PDF + orderbeschrijving Inkoop Tenders Interne opdrachtgever DTP - Creatie Projectmanager Repro Standaard opdracht Bestelsysteem Productiebedrijven Figuur 4: Facilitaire media ketenregie in een digitale omgeving - 8 -

9 2. Media ketenregie, vier toekomstscenario s Binnen veel organisaties kan een kwaliteitsverbetering gecombineerd met kostenreductie bereikt worden door facilitaire Media ketenregie in te richten. Daarbij wordt al snel de vraag gesteld welke taken het facilitair bedrijf zelf moet uitvoeren. Zowel creatie als repro kan deel uitmaken van het facilitair bedrijf maar ook uitbesteed worden. Ook de regie over de productie van communicatiemiddelen kan uitbesteed worden. Of taken in- of uitbesteed moeten worden is afhankelijk van allerlei factoren. Belangrijk is dat vooral organisatiedoelen van de moederorganisatie centraal staan. Meer snelheid, effectiever communiceren of minder kosten? Hoe belangrijk is de vertrouwelijkheid van de communicatie. Wat zijn de risico s bij uitbesteden? Interne opdrachtgevers moeten direct voordelen ervaren om facilitaire Media ketenregie te accepteren. Terwijl technologie en software goedkoper wordt blijkt het steeds meer over de kwaliteit van de mensen te gaan. Wat is de kwaliteit van de medewerkers binnen het facilitair bedrijf, is de organisatie in staat nieuwe medewerkers aan te trekken? Dit heeft ook te maken met het krachtenspel binnen de organisatie. De mix van organisatiedoelen van de moederorganisatie, de kwaliteit van het facilitair bedrijf en het interne krachtenspel bepaalt uiteindelijk het toekomstscenario voor facilitaire Media ketenregie. Afhankelijk van de uitkomst ontstaan vier toekomstscenario s. Kwaliteit facilitair bedrijf Organisatie doelen? Intern krachtenspel Toekomstscenario Figuur 5: Zelf doen of uitbesteden? Het krachtenspel voor de toekomst van facilitaire Media ketenregie

10 De vier toekomstscenario's zijn in de matrix gerangschikt, afhankelijk van de vraag of productie en regie binnen het facilitair bedrijf inricht of volledig uitbesteed wordt. Facilitaire mediaregie Slimme netwerken Facilitair mediacentrum Geen mediaregie Prestatieinkoop Facilitair productiehuis Volledig uitbesteden Eigen productie Tabel 1: Vier toekomstscenario s voor het inrichten van facilitaire media ketenregie Organisaties kunnen er voor kiezen om zoveel mogelijk uit te besteden. Zowel de regie over als de productie van communicatiemiddelen uitbesteden kan via een traject van prestatie inkoop. Wie de regie en daarmee de controle wil houden kan aansluiting zoeken bij slimme netwerken, die nu ontstaan. Het traditionele facilitair bedrijf is vaak ingericht als productiehuis, in concurrentie met de buitenwereld zonder facilitaire mediaregie. Wanneer Media ketenregie aan het facilitair bedrijf wordt toegevoegd ontstaat het facilitair mediacentrum. Ieder toekomstscenario heeft afzonderlijke voor- en nadelen. Alle opties zijn goed, als deze passen bij de organisatiedoelstellingen en mogelijkheden van het facilitair bedrijf. Hierbij is ook visievorming nodig. Veel beslissingen worden genomen op basis van inzichten over wat goed is voor de organisatie, de mensen en wat past bij de cultuur

11 2.1. Prestatie inkoop, alle zorg uit handen Een organisatie kan er voor kiezen om zich te richten op kerntaken en alle facilitaire taken zoveel mogelijk uit te besteden. Wat betreft de creatieve taken kan dit bij reclame en communicatieadviesbureaus die hun uren op nacalculatiebasis declareren, nadat afspraken zijn gemaakt over het uurtarief, responstijden en beschikbaarheid van medewerkers. Het uitbesteden van de productie van communicatiemiddelen verloopt vaak via tijdrovende en complexe offertevergelijkingen en tenders. Met als nadeel dat de organisatie toekomstige opdrachten in detail moet beschrijven terwijl dit in de praktijk niet mogelijk is. Zo ontstaat een spel van slim formuleren van een tender waarna leveranciers nog slimmer proberen te zijn in het formuleren van meerkosten. Een proces dat niet tot goede uitkomsten kan leiden, zoals veel mislukte tenderprocedures regelmatig bewijzen. Hoe kan het wel? Volledige uitbesteding kan alleen als er een vertrouwensrelatie met leveranciers mogelijk is. Waarbij toezicht wordt georganiseerd op het terrein van gezamenlijk te realiseren doelstellingen. Een aantal (overheid)organisaties is verplicht om bij grotere aankopen de leveranciersselectie te laten plaatsvinden na het uitschrijven van een tender. De beste leverancier vinden, zonder zich te moeten verliezen in gedetailleerde opdrachtomschrijvingen en onrealistische toekomstvoorspellingen is mogelijk door prestatie inkoop in te zetten. Hoe te realiseren? Het inrichten van prestatie inkoop start met het helder formuleren van doelen. Vervolgens wordt een aantal experts uitgenodigd om hun visie te delen. Een belangrijk onderdeel is het vaststellen van risico s en kansen. Ook wordt vroegtijdig kennisgemaakt met de sleutelfunctionarissen bij de leveranciers, degene die de mediadiensten gaan leveren. Bij prestatie inkoop wordt uitgegaan van de (doorgaans terechte) veronderstelling dat leveranciers meer expertise hebben en dat een vrije informatie uitwisseling helpt bij het kiezen van de beste leverancier. Wat zijn de zorgpunten? Wie zijn leverancier de vrije hand geeft krijgt de beste dienstverlening niet voor niets. Het is geen toeval dat veel leveranciers aandringen op prestatie inkoop, het is een manier om onder prijsvergelijkingen uit te komen en de marge te verbeteren. Daarom is het zaak om de doelstellingen vooraf goed te formulieren en uit de samenwerking met de leverancier te kunnen stappen als de dienstverlening niet goed is of wanneer de kosten te veel oplopen

12 2.2. Facilitair productiehuis, bedrijf binnen het bedrijf Vanuit het idee dat marktwerking goed is en dat het facilitair bedrijf met de buitenwereld moet concurreren ontstaat het facilitair productiehuis. Waarbij een deel van de productie van communicatiemiddelen in eigen huis blijft. De interne klant beslist, per opdracht, of een productie bij het facilitair bedrijf of bij een externe dienstverlener wordt ondergebracht. Er is doorgaans genoeg werk voor een goed functionerende interne afdeling mediacreatie. Over de toekomst van de interne repro bestaan zorgen. Het is een feit dat de behoefte om informatie op papier te verspreiden daalt. Veel organisaties streven naar minder papierverbruik of zijn via digitale kanalen beter in staat om de boodschap te verspreiden. Tegelijkertijd wordt het maken van afdrukken goedkoper naarmate het printvolume toeneemt. Minder printen in een productievere repro staat op gespannen voet met elkaar. Vandaar dat repro s van gelijkgestemde organisaties soms besluiten te gaan samenwerken. Samen een efficiënte repro inrichten en het dalende printvolume bundelen. Bijvoorbeeld binnen een regionaal samenwerkingsverband van overheidsorganisaties, zoals gemeenten, provincie en waterschap. Er wordt een centrale repro ingericht die functioneert als een productiehuis. Een andere strategie is het naar binnen halen van werk dat eerst bij externe offsetdrukkerijen werd uitbesteed. Moderne productieprinters maken dit mogelijk nu de kwaliteit daarvan sterk is toegenomen. Zeker in combinatie met het in gebruik nemen van web-based interne bestelsystemen kan de repro zo voldoende werk binnenhalen om bestaansrecht te hebben. Het is de wel de vraag hoever een interne afdeling moet gaan in bedrijfje spelen. Hoe te realiseren? Het inrichten van een productiehuis lukt het beste door met andere repro s uit de branche samen te werken zonder te concurreren. De meest succesvolle voorbeelden vinden we bij de overheid, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Naast een gedeelde locatie zijn een goed bestelsysteem, een gedeelde workflow en ICT voorzieningen nodig. Wat zijn de zorgpunten? Wie een productiehuis inricht gaat eigenlijk het werk bij zichzelf uitbesteden. Waarom dan niet bij een commerciële aanbieder? Repro s van verschillende organisaties bundelen werkt vooral goed als deze functioneren als cost center. Er moeten geen financiële motieven zijn om eigen printfaciliteiten te hebben. Vertrouwelijkheid, beheer van auteursrechten of afhankelijkheid bij de uitvoering van primaire processen zijn goede redenen om de printproductie zelf uit te voeren. In plaats van het meestal, op papier aantrekkelijke, uitbesteden

13 2.3. Slimme netwerken, gebruik maken van de marktdynamiek Met de opkomst van internet zijn ook nieuwe organisatievormen ontstaan. Door aan te sluiten op slimme netwerken kunnen facilitaire organisaties de regie nemen zonder zelf te investeren in productiecapaciteit. Slimme netwerken zijn geautomatiseerde systemen, ongeschikt voor het uitbesteden van creativiteit. We beperken ons hier dus tot de productie van print en digitale media. Hoe werkt een slim netwerk? De facilitaire medewerker maakt een order aan op het ordermanagementsysteem van het facilitair bedrijf. De opdracht wordt, vertaald naar een XML standaard, uitgewisseld met een aantal geselecteerde leveranciers, die hun capaciteit op het gewenste moment aanbieden. Door razendsnel profielen en gegevens uit te wisselen zoekt het slimme netwerk zelf de meest geschikte leveranciers. De facilitair media ketenregisseur kiest een aanbieder en levert bestanden aan waarmee de opdracht is geplaatst. Het systeem geeft statusmeldingen zodat de opdracht realtime gevolgd kan worden. Werken via een slim netwerk maakt het mogelijk om veel kleine opdrachten tegen uiterst lage transactiekosten uit te besteden. Opdrachten die vaak nu nog op de eigen repro gemaakt worden. Hoe te realiseren? Aansluiten op een slim netwerk is mogelijk door te investeren in automatisering. Steeds meer marketing resource management (MRM) systemen ondersteunen de aansluiting op een slim netwerk. Vervolgens moeten medewerkers binnen het facilitair bedrijf leren virtueel te handelen. Op een netwerk waarbij de capaciteit niet in eigen huis staat maar op een andere locatie. Slimme netwerken zijn het antwoord op hoge transactiekosten bij traditioneel inkopen. Wat zijn de zorgpunten? Wie wil aansluiten op een slim netwerk moet beschikken over leveranciers die hun processen hierop aangepast hebben. De automatisering moet door medewerkers geaccepteerd worden. Als medewerkers binnen het facilitair bedrijf liever de telefoon en de grijpen om werk uit te besteden is aansluiten op een slim netwerk zinloos. De transactiekosten blijven te hoog, er is geen goede prijsvergelijking en het overzicht ontbreekt

14 2.4. Facilitair mediacentrum, het beste van twee werelden combineren Wie een slim netwerk combineert met eigen creatieve of printproductie richt een facilitair mediacentrum in. Een afdeling die naar de interne klanten middelenvrij adviseert en realiseert. Belangrijke functies zijn het beheer van de huisstijl en bijbehorende assets, zoals beelden en teksten. Verder heeft het facilitair mediacentrum creatieve diensten in huis, als dan niet in samenwerking met een reclamebureau dat met marketing strategie, concepten en basisvormgeving belast is. Een facilitair mediacentrum heeft de beschikking over bescheiden maar goed bezette eigen productiemiddelen en verzorgt via slimme netwerken de uitbesteding naar externe producenten. Medewerkers zijn betrokken bij de moederorganisatie, weten wat er leeft en hebben goede contacten met collega s die willen communiceren. Daarvoor wordt continue gewerkt aan verbetering van de media infrastructuur. Hoe te realiseren? Om een facilitair mediacentrum te bouwen zijn vooral goede medewerkers nodig die kennis van mediaproducten combineren met een dienstverlenende instelling. Naast de automatisering van een slim netwerk is het nodig om in opleidingen en talentontwikkeling te investeren. Als de deskundigheid eenmaal is ontwikkeld kan er veel geld bespaard worden door de inkoop van communicatiemiddelen via het facilitair mediacentrum te laten verlopen. Door correct geformuleerde opdrachten en foutloze bestanden aan te leveren wordt efficiënt gewerkt en worden meerkosten tijdens de productie van communicatiemiddelen vermeden. Wat zijn de zorgpunten? Een succesvol facilitair mediacentrum komt niet snel van de grond. Er is vooral tijd nodig om processen in te richten, mensen aan te trekken en op te leiden. Verder is er betrokken management nodig, met een sterke toekomstvisie. Om te voorkomen dat de creativiteit afneemt zijn externe prikkels nodig, bijvoorbeeld door samen te werken met reclamebureaus

15 Quick scan: Media ketenregie Een nieuwe facilitaire mediastrategie komt niet toevallig tot stand. Het is een keuzeproces waarbij facilitaire diensten transformeren naar nieuwe organisatievormen, nodig in een digitale wereld. In dit boekje zijn 4 toekomstscenario s voor facilitaire media ketenregie beschreven. In de praktische uitwerking zijn er veel meer organisatieoplossingen, tussenvormen en nieuwe combinaties mogelijk. De beste aanpak staat waarschijnlijk niet in dit boekje maar wordt samen met u bedacht en in de praktijk gebracht. Met een visie, passend bij de bedrijfscultuur, organisatiedoelen en de mogelijkheden van medewerkers binnen het facilitair bedrijf. Richard van Hoorn helpt organisaties om media ketenstrategie te kiezen en te realiseren. Een mogelijke start is de Media ketenregie Quick scan. Deze wordt op verzoek ingezet na een vrijblijvend intakegesprek en geeft aan welk toekomstscenario passend en haalbaar is. Organisatie doelen, relatie tot communicatiemiddelen Organisatie cultuur en verandervemogen Media ketenregie Quick scan Competenties medewerkers facilitaire dienst ICT en (Print)media Infrastructuur De Quick scan bestaat uit een analyse van de organisatie doelen, bedrijfscultuur en competenties van de beschikbare medewerkers en infrastructuur binnen het facilitair bedrijf. Samen met het facilitair team kunnen de stappen naar realisatie vastgesteld en uitgevoerd worden. Drs. Richard van Hoorn is onafhankelijk organisatieadviseur, gespecialiseerd in (Print)media en partner in de Media Alliantie. Richard van Hoorn heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en publiceert artikelen en columns in het vakblad Graficus en voert regelmatig onderzoek uit, in samenwerking met de Vrije Universiteit te Amsterdam

Toekomstscenario s voor de centrale repro. Xerox kennissessie 16 april 2014

Toekomstscenario s voor de centrale repro. Xerox kennissessie 16 april 2014 Toekomstscenario s voor de centrale repro Xerox kennissessie 16 april 2014 Agenda Richard van Hoorn Zelfstandig Ooa organisatieadviseur Gespecialiseerd in printmedia ICT Projectleider Media Alliantie Agenda:

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES Richard van Hoorn Trendseminar 4 februari0 Centrale printservices? Definitie: Centrale printservices (CPS) zetten productieprinters in voor andere afdelingen binnen

Nadere informatie

Slimme Netwerken Meer productie, met minder persen. Richard van Hoorn 15 november, Nieuwegein

Slimme Netwerken Meer productie, met minder persen. Richard van Hoorn 15 november, Nieuwegein Slimme Netwerken Meer productie, met minder persen Richard van Hoorn 15 november, Nieuwegein NL Grafische industrie Aantal werkzame personen Aantal bedrijven 1 2045 2 590 3 tot 5 455 5 tot 10 480 10 tot

Nadere informatie

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011 Presentatie onderzoek Richard van Hoorn Nieuwegein 26 mei 2011 Agenda Nieuwe Drukvormen, 2009 Actuele trends en ontwikkelingen Nieuwe structuur bedrijfstak 2009: Nieuwe Drukvormen Wat maakt drukkerijen

Nadere informatie

Web2Print 25 jaar. Herman Hartman. Herman Hartman 29 maart 2012 - Web2Print 25 jaar + Herman Hartman. Herman Hartman Grafisch Advies

Web2Print 25 jaar. Herman Hartman. Herman Hartman 29 maart 2012 - Web2Print 25 jaar + Herman Hartman. Herman Hartman Grafisch Advies Web2Print 25 jaar + Herman Hartman + Web2Print 25 jaar Meer dan 25 jaar geleden zetten we in de grafische sector al de bulletinboards in waarop klanten met een modem konden inloggen en zo bestanden aanleveren

Nadere informatie

Media Alliantie peer-to-peer project 2012. Hoe de systemen van 14 drukkerijen met PrintTalk gekoppeld worden.

Media Alliantie peer-to-peer project 2012. Hoe de systemen van 14 drukkerijen met PrintTalk gekoppeld worden. Media Alliantie peer-to-peer project 2012 Hoe de systemen van 14 drukkerijen met PrintTalk gekoppeld worden. Trends Opkomst Web-to-print, gekoppelde workflows Toenemende transparantie en efficiëntie Schaalvergroting

Nadere informatie

De genetwerkte drukkerij. Nieuwegein 22 september 2011

De genetwerkte drukkerij. Nieuwegein 22 september 2011 De genetwerkte drukkerij Nieuwegein 22 september 2011 Besloten of verbonden Computer (1990) Netwerk De besloten drukkerij Product machine fit: Beschikbare machines Kostprijs Planning Beperkingen Switchverschillen,

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek

imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek imagine. change. Omdat u liever iets effectiever werkt Ricoh WerkPlek Scan De slimme check van uw werkplek Uw bedrijf op orde met de WerkPlek Scan Als ondernemer weet u dat communicatie en samen werken

Nadere informatie

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales

, Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales , Print- en documentmanagement, Communicatie en, Sales Een prestatie op maat, dat wilt u toch ook? Link2Doc helpt (inkoop) organisaties bij het optimaliseren en inrichten van documentmanagement processen

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software.

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. De Guidance software pakketten maken het mogelijk om vanuit één centrale database zowel een webshop als catalogus

Nadere informatie

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel Scheiding tussen frontoffice en backoffice Agenda Uitgangspunten Contouren van het nieuwe bedrijfsmodel Hoe ondersteunen we dat met de business hub? Trends

Nadere informatie

Logistiek in de bouw. Startbijeenkomst Aannemersfederatie. Marjolein Jordans, Sandra Krupe

Logistiek in de bouw. Startbijeenkomst Aannemersfederatie. Marjolein Jordans, Sandra Krupe Logistiek in de bouw Startbijeenkomst Aannemersfederatie Marjolein Jordans, Sandra Krupe 3 maart 2009 De bouwsector heeft een complexe keten met veel opties producent distributeur (onder-) aannemer werf

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland Overweegt u nieuwbouw of renovatie van een school? Deze folder geeft u inzicht in wat publiekprivate samenwerking (pps) bij scholen inhoudt. Wanneer

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden.

DTPH. In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. PANTONE 877C PANTONE 642C PANTONE 656C Beyond creativity In september 2010 zijn Deoprinting en DTPH het er over eens dat deadlines gehaald moeten kunnen worden. DTPH. Sinds 2010 is #grafischespoed nooit

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books Smartreaders is de slimme en kostenbesparende online service voor de verkoop van uw readers,

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Kosten: 0-500 stuks per maand: 1,20 euro per poststuk 501 1000 stuks per maand 0,78 euro 1001+ stuks per maand 0,56 euro

Kosten: 0-500 stuks per maand: 1,20 euro per poststuk 501 1000 stuks per maand 0,78 euro 1001+ stuks per maand 0,56 euro Perrit scant uw inkomende poststukken Post doorsturen naar PerPage Scanfaciliteit Openen, scanklaar maken en scannen van de bedrijfspost in een beveiligde omgeving door gescreende medewerkers. Post wordt

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Concurreren op klantwaarde

Concurreren op klantwaarde Concurreren op klantwaarde Trendseminar 14 februari Albert Noppen Ontwikkeling grafische sector 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010* 2011* Ontwikkeling productievolume in % -4-6 Ontwikkeling omzet in % -8-10

Nadere informatie

H E T I N K O O P P R O C E S B E K E K E N D O O R E E N L E A N B R I L

H E T I N K O O P P R O C E S B E K E K E N D O O R E E N L E A N B R I L H E T I N K O O P P R O C E S B E K E K E N D O O R E E N L E A N B R I L H o e k o m t h e t d a t g r o t e e n c o m p l e x e p r o j e c t e n v a a k u i t l o p e n e n budget t e n o v e r s c

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Hoe blijft de repro relevant? Ed Hoogreef, Country Sales General Manager, Document Outsourcing Breukelen, 16 april 2014

Hoe blijft de repro relevant? Ed Hoogreef, Country Sales General Manager, Document Outsourcing Breukelen, 16 april 2014 Nieuwe generatie centrale document diensten Hoe blijft de repro relevant? Ed Hoogreef, Country Sales General Manager, Document Outsourcing Breukelen, 16 april 2014 Agenda Uitdagingen: waar ligt de toekomst

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Naar aanleiding van Staying Connected. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontmoeten elkaar op het gebied van flexibele inhuur

Naar aanleiding van Staying Connected. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontmoeten elkaar op het gebied van flexibele inhuur Whitepaper 'De moderne inhuurmarkt' Naar aanleiding van Staying Connected. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontmoeten elkaar op het gebied van flexibele inhuur Netwerkbijeenkomst van Het NIC Staffing gehouden

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Paragon Netherlands UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Efficiency verbetering door uitbesteding van uw documentprocessen Efficiency EFFICIENCY Een ervaren marktspeler Ondernemingen hebben vandaag de dag te

Nadere informatie

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013

Workshop. Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 Workshop Dynamisch Aankoop Systeem NEVI INKOOPDAG 2013 1 Inleiding Kan een dynamisch aankoopsysteem zorgen voor de juiste verbinding met uw ICT vraag? Verwachtingen? Uw relatie met ICT inkoop / DAS Dynamisch

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONDERZOEK CONCEPTING TECHNISCHE DOCUMENTATIE BEGROTEN HET RESULTAAT, DAT TELT www.d-tt.nl Spuistraat 112, 1012VA, Amsterdam 020 682 2134 WELKOM Bij DTT Multimedia denken we

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting Wie wij zijn Report Company is specialist op het gebied van jaarverslagen en aanverwante corporate publicaties. Iedere onderneming of instelling

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen. www.studiofont.nl

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen. www.studiofont.nl Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen www.studiofont.nl Studio Font is een klein bureau voor grafische vormgeving, dat groots meedenkt. Of het nu gaat om een logo, huisstijl, website, flyer of een

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Grafische automatisering vak van de toekomst

Grafische automatisering vak van de toekomst Grafische automatisering vak van de toekomst Presentatie relatienetwerkdag 2015 Twin Media Hallo! CLAUDIA VAN DER POL Meer dan 15 jaar ervaring als vormgever van Vakbladen/Tijdschriften/Boeken Daarnaast

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Notitie Aanbesteding Huishoudelijke hulp. Inleiding

Notitie Aanbesteding Huishoudelijke hulp. Inleiding Notitie Aanbesteding Huishoudelijke hulp Inleiding Er zijn zeven onderdelen van het Sociaal Domein waarop in 2016 een aanbesteding/inkoop gedaan moet worden. Een van deze onderdelen is de hulp bij het

Nadere informatie

Mail Document Print UW CORE BUSINESS VERDIENT HET OOG VOOR DETAIL. Uw partner in print. Paragon Netherlands

Mail Document Print UW CORE BUSINESS VERDIENT HET OOG VOOR DETAIL. Uw partner in print. Paragon Netherlands UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Mail Document Print Uw partner in print HOOGWAARDIG UW CORE BUSINESS PRINTEN VERDIENT MET HET OOG VOOR DETAIL BIJ SERVICE POINT PARAGON NETHERLANDS HEEFT U AL UW PRINTWERK

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing TravMedia Company professionaliseert e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

tactisch gezien v onder onder er mogen scheidend nemer s in

tactisch gezien v onder onder er mogen scheidend nemer s in ondernemers in onderscheidend vermogen tactisch gezien over tac tik Geboren en getogen dutch designers Richard Sanders en Marcel Stallinga leerden het vak in het pre-digitale tijdperk. Na jarenlang afzonderlijk

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

E-communicatie met de Rijksuniversiteit Groningen

E-communicatie met de Rijksuniversiteit Groningen facilitair bedrijf facilitaire informatisering E-communicatie met de Rijksuniversiteit Groningen Ondersteunde manieren van elektronische opdrachtflow Versie 1.1 (concept) 2 december 2013 E-communicatie

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

New Penguins Talent. De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent!

New Penguins Talent. De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent! New Penguins Talent De brug tussen de dynamische arbeidsmarkt en talent! Over New Penguins New Penguins realiseert en detacheert op het gebied van marketing, design en development. Dit betekent zowel het

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Hoe maak ik een succesvolle (over)stap van drukkerij naar printservice bedrijf. Albert Noppen

Hoe maak ik een succesvolle (over)stap van drukkerij naar printservice bedrijf. Albert Noppen Hoe maak ik een succesvolle (over)stap van drukkerij naar printservice bedrijf Albert Noppen Agenda Trends (analoog / digitaal) Klantbehoeften en klantfricties Strategie Praktische voorstellen voor aanpak

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

De digitale drukkerij en variabele data Een effectief antwoord op Web2Print

De digitale drukkerij en variabele data Een effectief antwoord op Web2Print De digitale drukkerij en variabele data Een effectief antwoord op Web2Print De grafimediabranche De grafimediabranche is de laatste jaren sterk veranderd door opkomende spelers. Nieuwe bedrijven zoals

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Welkom bij Flyersonline. Hoewel onze naam anders doet vermoeden omdat u ook al jaren online bij ons terecht kunt, zijn we een echte drukkerij.

Welkom bij Flyersonline. Hoewel onze naam anders doet vermoeden omdat u ook al jaren online bij ons terecht kunt, zijn we een echte drukkerij. Echt drukkers Welkom bij Flyersonline. Hoewel onze naam anders doet vermoeden omdat u ook al jaren online bij ons terecht kunt, zijn we een echte drukkerij. Een drukkerij met meer dan 30 jaar ervaring,

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

Grafische industrie, onder druk

Grafische industrie, onder druk Grafische industrie, onder druk Welke richting moeten we kiezen? Snelweg of doodlopende straat. 10 toekomststrategieën voor drukkerijen in de praktijk Inhoud 1. KIEZEN OF VERLIEZEN, WAAR GAAN WE NAAR TOE?...-

Nadere informatie

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN.

MULTI CARE SYSTEMS. Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. MULTI CARE SYSTEMS Applicatiebeheerder Veronique Lodewikus: IK WIL MIJN COLLEGA S HELPEN SLIMMER EN EFFICIËNTER TE WERKEN. INHOUDSOPGAVE DE PROCESSEN 34 KEUZE VOOR FULL- TIME AFAS BEHEER INLEIDING 3 ERVARING

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

ICT en Mediatechnologie

ICT en Mediatechnologie School voor ICT en Mediatechnologie ICT Beheerder Medewerker Beheer ICT Medewerker ICT Grafisch vormgever Webdeveloper School voor ICT en Mediatechnologie ICT en Mediatechnologie ict beheerder medewerker

Nadere informatie

Branchebijeenkomst sign

Branchebijeenkomst sign Branchebijeenkomst sign Gerard Barends Gespreksleider Hoe ziet de branche er in 2015 uit? door Gerard Barends Onderwerpen 1. Ontwikkelingen waardoor traditionele grenzen worden overschreden 2. Verkennend

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Succesvol communiceren met uw klanten

Succesvol communiceren met uw klanten Succesvol communiceren met uw klanten Wat zijn de voordelen? De 6 voordelen van Customer Communications Management In 2020 is customer experience voor organisaties een belangrijker onderscheidend element

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Search, werving en selectie

Search, werving en selectie Search, werving en selectie voor vaste, tijdelijke én interim-functies in het publieke domein Samen naar beter. PublicSpirit PublicSpirit combineert bewezen deskundigheid op het gebied van search, werving,

Nadere informatie

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT VIP ONAFHANKELIJK PLATFORM WWW.VIPDOC.NL Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Slimme capture geeft ons tijd voor advies THEMA Capture JAARGANG 7 NR. 4-5 2016 INTEGRALE

Nadere informatie