Media Ketenregie. Organisatie van communicatie in een digitale wereld. Vier toekomstscenario s voor het facilitair bedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Media Ketenregie. Organisatie van communicatie in een digitale wereld. Vier toekomstscenario s voor het facilitair bedrijf"

Transcriptie

1 Media Ketenregie Organisatie van communicatie in een digitale wereld Vier toekomstscenario s voor het facilitair bedrijf

2 Inhoud 1. VAN IDEE, CREATIE TOT COMMUNICATIEMIDDEL COMMUNICEREN IN EEN DIGITALE WERELD, EEN FACILITAIR PROCES CREATIEVE AFDELINGEN NEMEN TAKEN VAN RECLAMEBUREAUS OVER REPROAFDELINGEN GEVEN ANTWOORDEN OP DALENDE PRINTVOLUMES FACILITAIRE MEDIA KETENREGIE, LAAGHANGEND FRUIT PLUKKEN MEDIA KETENREGIE, VIER TOEKOMSTSCENARIO S PRESTATIE INKOOP, ALLE ZORG UIT HANDEN FACILITAIR PRODUCTIEHUIS, BEDRIJF BINNEN HET BEDRIJF SLIMME NETWERKEN, GEBRUIK MAKEN VAN DE MARKTDYNAMIEK FACILITAIR MEDIACENTRUM, HET BESTE VAN TWEE WERELDEN COMBINEREN QUICK SCAN: MEDIA KETENREGIE Auteur: Richard van Hoorn 17 september 2013, Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies Verspreiding en citeren met bronvermelding is toegestaan. De Kreek 1, 3823TG Amersfoort Tel e mail:

3 1. Van idee, creatie tot communicatiemiddel. De zorginstelling moet zich onderscheiden. Een aannemer wil actuele informatie op de bouwplaats. De gemeente wil meer burgerparticipatie en communicatie. De Hogeschool wil via sociale media met studenten communiceren. Verkopers willen zelf documentatie samenstellen Iedereen met de behoefte om te communiceren heeft communicatiemiddelen nodig. Voor zowel intern als extern gebruik. Papier is al lang niet meer het enige communicatiemiddel. Crossmedia, tegelijkertijd verschillende kanalen inzetten, is gemeengoed geworden en blijkt meer effectief te zijn dan communiceren via een enkel kanaal. Zo wordt het organiseren van communicatie, van idee tot inkoopregie steeds complexer. DTP ers worden creatieve medewerkers die meer kunnen dan advertenties, banners en drukwerk voorbereiden. Vormgeving van websites en het beheer van social media. DTP en Reproafdelingen, vaak onderdeel van een facilitaire dienst, zien een verminderde behoefte aan geprinte producten. Inkopers worden geconfronteerd met toenemende marktdynamiek. Afstemming met digitale media is nodig. Het aanbesteden wordt steeds ingewikkelder. Alles in één tender beschrijven lukt niet meer. Hoe moet het facilitair bedrijf op deze uitdagingen reageren? Prestatie inkoop invoeren? Wat moeten we dan met de repro en de DTP medewerkers? De snelle veranderingen in markt en communicatietechnologie roepen nog meer vragen op. Moeten organisaties hun creatie en printproductie nog wel zelf doen? En zo ja, willen we bij het uitbesteden zelf de regie houden? Dilemma s die in dit boekje beschreven worden. Eerst worden trends en ontwikkelingen bij de productie van communicatiemiddelen behandeld. Vervolgens worden vier verschillende toekomstrategieën voor de productie van communicatiemiddelen uitgewerkt. Uitbesteden of zelf uitvoeren? Afhankelijk van de dynamiek, kwaliteitseisen en competenties binnen het facilitair bedrijf. Is het na jaren van uitbesteden tijd voor duurzaam inbesteden? Externe leveranciers dringen aan op volledige uitbesteding. Maar is dit in het belang van de eigen organisatie? Wanneer is een eigen facilitaire regievoering een beter alternatief? Deze uitgave is gebaseerd op organisatieadvieservaring bij corporate organisaties. Het organiseren van de productie van communicatiemiddelen is ingewikkeld. Onafhankelijke hulp kan de transformatie in de goede richting versnellen. Voor de geïnteresseerde lezer is een uitgebreide studie naar de toekomst van de repro beschikbaar, gebaseerd op eerder onderzoek bij 20 verschillende repro afdelingen. Uitgevoerd in samenwerking met de VU, Amsterdam

4 1.1. Communiceren in een digitale wereld, een facilitair proces Het is een paradox. Communicatie wordt voor veel organisaties steeds belangrijker. Terwijl communicatieafdelingen steeds vaker gepasseerd worden door managers en medewerkers die rechtstreeks communiceren. En medewerkers, klanten en andere doelgroepen daarop willen laten reageren, in dialoog met de klant of burger. Dat lijkt aantrekkelijk maar het risico bestaat dat communicatieprocessen niet onder controle zijn. Het gevolg is een bedrijf dat zichzelf tegenspreekt via inconsistente boodschappen, afwijkingen van de huisstijl of gebruik van slecht beeldmateriaal. Nog erger wordt het als vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen of het imago van de organisatie beschadigd wordt door voortijdig uitgelekte berichten. Media ketenregie is een facilitair proces om medewerkers in de gelegenheid te stellen vanuit het bedrijf te communiceren in een digitale wereld terwijl kosten en risico s beheersbaar blijven. De traditionele communicatieafdeling die alle uitgaande boodschappen controleert en redigeert komt niet meer terug. Leuk of niet. Organisaties opereren nu in een digitale wereld. Onder controle houden van communicatieprocessen is mogelijk na het inrichten van Media ketenregie, in samenwerking met het facilitair bedrijf of de communicatieafdeling. Een structuur waarin alle media, van print tot social media, zijn opgenomen. Waarbij medewerkers de vrijheid hebben om snel te communiceren en communicatiemedewerkers de mogelijkheid hebben om bij te sturen, als het mis gaat. En waarbij het facilitair bedrijf of inkoopafdeling de kosten beheerst. Idee (Briefing) Creatie (DTP - Concept) Interne productie (Repro - Mediacentrum) Uitbesteden (Facilitaire Regie) Figuur 1: Media ketenregie; vier stappen in de productie van communicatiemiddelen Media ketenregie kent vier stappen. De opdrachtgever formuleert de boodschap, doelgroep en gewenste communicatiemiddelen. Vervolgens wordt de boodschap vormgegeven conform de huisstijl. Daarna wordt het communicatiemiddel geproduceerd. In eigen huis binnen het facilitair bedrijf of buitenhuis na uitbesteding onder facilitaire regievoering

5 Boodschap 1.2. Creatieve afdelingen nemen taken van reclamebureaus over Wie namens zijn organisatie een boodschap wil communiceren heeft al snel de hulp van een creatieve medewerker nodig. Een belangrijke trend is dat het externe reclame en communicatiebureau alleen nog wordt ingezet voor concept en creatie. Vooral grotere organisaties kiezen ervoor om het creatieve deel van de Media ketenregie zelf te organiseren. Niet alleen om kosten te besparen maar vooral om zo de kwaliteit beter te kunnen beheersen. Het interne creatieve proces start met de vormgeving, selectie van beeldmateriaal en de opmaak van de tekst, vormgegeven, conform de organisatie huisstijl. Traditioneel wordt hierbij het reclamebureau of de eigen DTP/reproafdeling ingezet. Duur en tijdrovend als het om regelmatig terugkerende producten gaat. Visitekaartjes, presentaties, patiëntenfolders en raadsverslagen kunnen sneller, goedkoper en kwalitatief beter gemaakt worden door gebruik te maken van vooraf gedefinieerde templates, de eerste stap bij het inrichten van Media ketenregie. Laaghangend fruit dat direct enorme kostenbesparingen oplevert. Standaard Grafische template bouwen Social media platform beheren DTP opmaak Uniek Fotografie Website ontwikkeling Figuur 2: Taken van creatieve afdelingen binnen facilitaire Media ketenregie Met de opkomst van het nieuwe werken, door mobiele en altijd verbonden medewerkers wordt het organiseren van communicatieprocessen ingewikkelder. Er is meer en snellere interactie met doelgroepen. Dezelfde boodschap over meerdere kanalen. Waarbij steeds vaker een dialoog wordt gestart. Om deze communicatieprocessen goed te organiseren is Media ketenregie nodig. Een belangrijke rol, die is weggelegd voor creatieve communicatie professionals. In staat om vanuit de eigen organisatie de communicatie op zowel papier als via digitale kanalen te organiseren. De werkzaamheden bestaan uit het beheer van de (CMS) website, DTP opmaak van drukwerk tot de ontwikkeling en het beheer van templates voor standaard producten en social media

6 1.3. Reproafdelingen geven antwoorden op dalende printvolumes Nadat de boodschap is vormgegeven moet deze gereproduceerd worden. Binnen veel organisaties zijn hiervoor reproafdelingen ingericht. Naast afdrukken is de repro vaak belast met postverwerking, scannen van inkomende documenten, en distributie. Vanwege de logistieke aspecten is het vanzelfsprekend dat de repro onderdeel is van het facilitair bedrijf. Als op de repro uitsluitend eenvoudige informatieproducten afgedrukt worden is een daling van het werkaanbod onvermijdelijk. Geprinte facturen, formulieren, handleidingen en rapporten worden vervangen door digitale producten. Snelle groei van het aantal binnen organisaties ter beschikking gestelde tablets en het nieuwe (mobiele) werken leidt tot daling van printvolumes op de repro. Een aantal repro afdelingen vangt de daling op door samen te werken. Bijvoorbeeld als de repro van een grote gemeente het werk van andere gemeentes overneemt. Hiermee wordt vooral tijd gekocht, de daling van het printvolume gaat door. De traditionele repro verwerkt losse printopdrachten, aangeleverd via de of via een balie. Gebruik makend van nieuwe afdruktechnologie kan de repro zich ontwikkelen tot Mediaketen regisseur. De transformatie naar de repro van de toekomst verloopt in drie stappen: 1. Verbinden met interne bestelsystemen, zoals web-to-printsystemen 2. Hoogwaardige printopdrachten inbesteden, regie uitbestedingen nemen 3. Mediaketen regie, ook digitale communicatiestromen ontwikkelen en faciliteren Ook hier is een Quick win mogelijk. Hoogwaardig print en drukwerk dat eerder werd uitbesteed bij kleine commerciële printbedrijven en drukkerijen wordt weer zelf vervaardigd op de steeds betere productieprinters

7 Verbinden met interne bestelsyste men Hoogwaardige printopdrachten inbesteden Mediaketen regie faciliteren Figuur 3: Drie stappen naar de repro van de toekomst 1.4. Facilitaire Media ketenregie, laaghangend fruit plukken Bij een wildgroei aan leveranciers, oplopende kosten en gebrekkige onderlinge samenhang van communicatiemiddelen is het tijd om facilitaire Media ketenregie in te richten. Een facilitair proces voor de productie van communicatiemiddelen. Van interne opdrachtgever naar externe uitvoerder. Het facilitair bedrijf (inkoop) contracteert producenten voor print, drukwerk en andere mediadiensten. Unieke opdrachten worden voorzien van creatieve diensten (DTP Creatie) en printmanagement instructies. Projectleiders met grafische kennis beslissen of een opdracht in- of extern wordt uitgevoerd. Verder richt het facilitair bedrijf bestelsystemen in die de standaard opdrachten afhandelen, naar de eigen repro of naar externe contractpartijen

8 Facilitaire media ketenregie Uitbesteding Facilitaire dienst Interne opdrachtgever Unieke Opdracht Creativiteit + printmanagement instructies PDF + orderbeschrijving Inkoop Tenders Interne opdrachtgever DTP - Creatie Projectmanager Repro Standaard opdracht Bestelsysteem Productiebedrijven Figuur 4: Facilitaire media ketenregie in een digitale omgeving - 8 -

9 2. Media ketenregie, vier toekomstscenario s Binnen veel organisaties kan een kwaliteitsverbetering gecombineerd met kostenreductie bereikt worden door facilitaire Media ketenregie in te richten. Daarbij wordt al snel de vraag gesteld welke taken het facilitair bedrijf zelf moet uitvoeren. Zowel creatie als repro kan deel uitmaken van het facilitair bedrijf maar ook uitbesteed worden. Ook de regie over de productie van communicatiemiddelen kan uitbesteed worden. Of taken in- of uitbesteed moeten worden is afhankelijk van allerlei factoren. Belangrijk is dat vooral organisatiedoelen van de moederorganisatie centraal staan. Meer snelheid, effectiever communiceren of minder kosten? Hoe belangrijk is de vertrouwelijkheid van de communicatie. Wat zijn de risico s bij uitbesteden? Interne opdrachtgevers moeten direct voordelen ervaren om facilitaire Media ketenregie te accepteren. Terwijl technologie en software goedkoper wordt blijkt het steeds meer over de kwaliteit van de mensen te gaan. Wat is de kwaliteit van de medewerkers binnen het facilitair bedrijf, is de organisatie in staat nieuwe medewerkers aan te trekken? Dit heeft ook te maken met het krachtenspel binnen de organisatie. De mix van organisatiedoelen van de moederorganisatie, de kwaliteit van het facilitair bedrijf en het interne krachtenspel bepaalt uiteindelijk het toekomstscenario voor facilitaire Media ketenregie. Afhankelijk van de uitkomst ontstaan vier toekomstscenario s. Kwaliteit facilitair bedrijf Organisatie doelen? Intern krachtenspel Toekomstscenario Figuur 5: Zelf doen of uitbesteden? Het krachtenspel voor de toekomst van facilitaire Media ketenregie

10 De vier toekomstscenario's zijn in de matrix gerangschikt, afhankelijk van de vraag of productie en regie binnen het facilitair bedrijf inricht of volledig uitbesteed wordt. Facilitaire mediaregie Slimme netwerken Facilitair mediacentrum Geen mediaregie Prestatieinkoop Facilitair productiehuis Volledig uitbesteden Eigen productie Tabel 1: Vier toekomstscenario s voor het inrichten van facilitaire media ketenregie Organisaties kunnen er voor kiezen om zoveel mogelijk uit te besteden. Zowel de regie over als de productie van communicatiemiddelen uitbesteden kan via een traject van prestatie inkoop. Wie de regie en daarmee de controle wil houden kan aansluiting zoeken bij slimme netwerken, die nu ontstaan. Het traditionele facilitair bedrijf is vaak ingericht als productiehuis, in concurrentie met de buitenwereld zonder facilitaire mediaregie. Wanneer Media ketenregie aan het facilitair bedrijf wordt toegevoegd ontstaat het facilitair mediacentrum. Ieder toekomstscenario heeft afzonderlijke voor- en nadelen. Alle opties zijn goed, als deze passen bij de organisatiedoelstellingen en mogelijkheden van het facilitair bedrijf. Hierbij is ook visievorming nodig. Veel beslissingen worden genomen op basis van inzichten over wat goed is voor de organisatie, de mensen en wat past bij de cultuur

11 2.1. Prestatie inkoop, alle zorg uit handen Een organisatie kan er voor kiezen om zich te richten op kerntaken en alle facilitaire taken zoveel mogelijk uit te besteden. Wat betreft de creatieve taken kan dit bij reclame en communicatieadviesbureaus die hun uren op nacalculatiebasis declareren, nadat afspraken zijn gemaakt over het uurtarief, responstijden en beschikbaarheid van medewerkers. Het uitbesteden van de productie van communicatiemiddelen verloopt vaak via tijdrovende en complexe offertevergelijkingen en tenders. Met als nadeel dat de organisatie toekomstige opdrachten in detail moet beschrijven terwijl dit in de praktijk niet mogelijk is. Zo ontstaat een spel van slim formuleren van een tender waarna leveranciers nog slimmer proberen te zijn in het formuleren van meerkosten. Een proces dat niet tot goede uitkomsten kan leiden, zoals veel mislukte tenderprocedures regelmatig bewijzen. Hoe kan het wel? Volledige uitbesteding kan alleen als er een vertrouwensrelatie met leveranciers mogelijk is. Waarbij toezicht wordt georganiseerd op het terrein van gezamenlijk te realiseren doelstellingen. Een aantal (overheid)organisaties is verplicht om bij grotere aankopen de leveranciersselectie te laten plaatsvinden na het uitschrijven van een tender. De beste leverancier vinden, zonder zich te moeten verliezen in gedetailleerde opdrachtomschrijvingen en onrealistische toekomstvoorspellingen is mogelijk door prestatie inkoop in te zetten. Hoe te realiseren? Het inrichten van prestatie inkoop start met het helder formuleren van doelen. Vervolgens wordt een aantal experts uitgenodigd om hun visie te delen. Een belangrijk onderdeel is het vaststellen van risico s en kansen. Ook wordt vroegtijdig kennisgemaakt met de sleutelfunctionarissen bij de leveranciers, degene die de mediadiensten gaan leveren. Bij prestatie inkoop wordt uitgegaan van de (doorgaans terechte) veronderstelling dat leveranciers meer expertise hebben en dat een vrije informatie uitwisseling helpt bij het kiezen van de beste leverancier. Wat zijn de zorgpunten? Wie zijn leverancier de vrije hand geeft krijgt de beste dienstverlening niet voor niets. Het is geen toeval dat veel leveranciers aandringen op prestatie inkoop, het is een manier om onder prijsvergelijkingen uit te komen en de marge te verbeteren. Daarom is het zaak om de doelstellingen vooraf goed te formulieren en uit de samenwerking met de leverancier te kunnen stappen als de dienstverlening niet goed is of wanneer de kosten te veel oplopen

12 2.2. Facilitair productiehuis, bedrijf binnen het bedrijf Vanuit het idee dat marktwerking goed is en dat het facilitair bedrijf met de buitenwereld moet concurreren ontstaat het facilitair productiehuis. Waarbij een deel van de productie van communicatiemiddelen in eigen huis blijft. De interne klant beslist, per opdracht, of een productie bij het facilitair bedrijf of bij een externe dienstverlener wordt ondergebracht. Er is doorgaans genoeg werk voor een goed functionerende interne afdeling mediacreatie. Over de toekomst van de interne repro bestaan zorgen. Het is een feit dat de behoefte om informatie op papier te verspreiden daalt. Veel organisaties streven naar minder papierverbruik of zijn via digitale kanalen beter in staat om de boodschap te verspreiden. Tegelijkertijd wordt het maken van afdrukken goedkoper naarmate het printvolume toeneemt. Minder printen in een productievere repro staat op gespannen voet met elkaar. Vandaar dat repro s van gelijkgestemde organisaties soms besluiten te gaan samenwerken. Samen een efficiënte repro inrichten en het dalende printvolume bundelen. Bijvoorbeeld binnen een regionaal samenwerkingsverband van overheidsorganisaties, zoals gemeenten, provincie en waterschap. Er wordt een centrale repro ingericht die functioneert als een productiehuis. Een andere strategie is het naar binnen halen van werk dat eerst bij externe offsetdrukkerijen werd uitbesteed. Moderne productieprinters maken dit mogelijk nu de kwaliteit daarvan sterk is toegenomen. Zeker in combinatie met het in gebruik nemen van web-based interne bestelsystemen kan de repro zo voldoende werk binnenhalen om bestaansrecht te hebben. Het is de wel de vraag hoever een interne afdeling moet gaan in bedrijfje spelen. Hoe te realiseren? Het inrichten van een productiehuis lukt het beste door met andere repro s uit de branche samen te werken zonder te concurreren. De meest succesvolle voorbeelden vinden we bij de overheid, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Naast een gedeelde locatie zijn een goed bestelsysteem, een gedeelde workflow en ICT voorzieningen nodig. Wat zijn de zorgpunten? Wie een productiehuis inricht gaat eigenlijk het werk bij zichzelf uitbesteden. Waarom dan niet bij een commerciële aanbieder? Repro s van verschillende organisaties bundelen werkt vooral goed als deze functioneren als cost center. Er moeten geen financiële motieven zijn om eigen printfaciliteiten te hebben. Vertrouwelijkheid, beheer van auteursrechten of afhankelijkheid bij de uitvoering van primaire processen zijn goede redenen om de printproductie zelf uit te voeren. In plaats van het meestal, op papier aantrekkelijke, uitbesteden

13 2.3. Slimme netwerken, gebruik maken van de marktdynamiek Met de opkomst van internet zijn ook nieuwe organisatievormen ontstaan. Door aan te sluiten op slimme netwerken kunnen facilitaire organisaties de regie nemen zonder zelf te investeren in productiecapaciteit. Slimme netwerken zijn geautomatiseerde systemen, ongeschikt voor het uitbesteden van creativiteit. We beperken ons hier dus tot de productie van print en digitale media. Hoe werkt een slim netwerk? De facilitaire medewerker maakt een order aan op het ordermanagementsysteem van het facilitair bedrijf. De opdracht wordt, vertaald naar een XML standaard, uitgewisseld met een aantal geselecteerde leveranciers, die hun capaciteit op het gewenste moment aanbieden. Door razendsnel profielen en gegevens uit te wisselen zoekt het slimme netwerk zelf de meest geschikte leveranciers. De facilitair media ketenregisseur kiest een aanbieder en levert bestanden aan waarmee de opdracht is geplaatst. Het systeem geeft statusmeldingen zodat de opdracht realtime gevolgd kan worden. Werken via een slim netwerk maakt het mogelijk om veel kleine opdrachten tegen uiterst lage transactiekosten uit te besteden. Opdrachten die vaak nu nog op de eigen repro gemaakt worden. Hoe te realiseren? Aansluiten op een slim netwerk is mogelijk door te investeren in automatisering. Steeds meer marketing resource management (MRM) systemen ondersteunen de aansluiting op een slim netwerk. Vervolgens moeten medewerkers binnen het facilitair bedrijf leren virtueel te handelen. Op een netwerk waarbij de capaciteit niet in eigen huis staat maar op een andere locatie. Slimme netwerken zijn het antwoord op hoge transactiekosten bij traditioneel inkopen. Wat zijn de zorgpunten? Wie wil aansluiten op een slim netwerk moet beschikken over leveranciers die hun processen hierop aangepast hebben. De automatisering moet door medewerkers geaccepteerd worden. Als medewerkers binnen het facilitair bedrijf liever de telefoon en de grijpen om werk uit te besteden is aansluiten op een slim netwerk zinloos. De transactiekosten blijven te hoog, er is geen goede prijsvergelijking en het overzicht ontbreekt

14 2.4. Facilitair mediacentrum, het beste van twee werelden combineren Wie een slim netwerk combineert met eigen creatieve of printproductie richt een facilitair mediacentrum in. Een afdeling die naar de interne klanten middelenvrij adviseert en realiseert. Belangrijke functies zijn het beheer van de huisstijl en bijbehorende assets, zoals beelden en teksten. Verder heeft het facilitair mediacentrum creatieve diensten in huis, als dan niet in samenwerking met een reclamebureau dat met marketing strategie, concepten en basisvormgeving belast is. Een facilitair mediacentrum heeft de beschikking over bescheiden maar goed bezette eigen productiemiddelen en verzorgt via slimme netwerken de uitbesteding naar externe producenten. Medewerkers zijn betrokken bij de moederorganisatie, weten wat er leeft en hebben goede contacten met collega s die willen communiceren. Daarvoor wordt continue gewerkt aan verbetering van de media infrastructuur. Hoe te realiseren? Om een facilitair mediacentrum te bouwen zijn vooral goede medewerkers nodig die kennis van mediaproducten combineren met een dienstverlenende instelling. Naast de automatisering van een slim netwerk is het nodig om in opleidingen en talentontwikkeling te investeren. Als de deskundigheid eenmaal is ontwikkeld kan er veel geld bespaard worden door de inkoop van communicatiemiddelen via het facilitair mediacentrum te laten verlopen. Door correct geformuleerde opdrachten en foutloze bestanden aan te leveren wordt efficiënt gewerkt en worden meerkosten tijdens de productie van communicatiemiddelen vermeden. Wat zijn de zorgpunten? Een succesvol facilitair mediacentrum komt niet snel van de grond. Er is vooral tijd nodig om processen in te richten, mensen aan te trekken en op te leiden. Verder is er betrokken management nodig, met een sterke toekomstvisie. Om te voorkomen dat de creativiteit afneemt zijn externe prikkels nodig, bijvoorbeeld door samen te werken met reclamebureaus

15 Quick scan: Media ketenregie Een nieuwe facilitaire mediastrategie komt niet toevallig tot stand. Het is een keuzeproces waarbij facilitaire diensten transformeren naar nieuwe organisatievormen, nodig in een digitale wereld. In dit boekje zijn 4 toekomstscenario s voor facilitaire media ketenregie beschreven. In de praktische uitwerking zijn er veel meer organisatieoplossingen, tussenvormen en nieuwe combinaties mogelijk. De beste aanpak staat waarschijnlijk niet in dit boekje maar wordt samen met u bedacht en in de praktijk gebracht. Met een visie, passend bij de bedrijfscultuur, organisatiedoelen en de mogelijkheden van medewerkers binnen het facilitair bedrijf. Richard van Hoorn helpt organisaties om media ketenstrategie te kiezen en te realiseren. Een mogelijke start is de Media ketenregie Quick scan. Deze wordt op verzoek ingezet na een vrijblijvend intakegesprek en geeft aan welk toekomstscenario passend en haalbaar is. Organisatie doelen, relatie tot communicatiemiddelen Organisatie cultuur en verandervemogen Media ketenregie Quick scan Competenties medewerkers facilitaire dienst ICT en (Print)media Infrastructuur De Quick scan bestaat uit een analyse van de organisatie doelen, bedrijfscultuur en competenties van de beschikbare medewerkers en infrastructuur binnen het facilitair bedrijf. Samen met het facilitair team kunnen de stappen naar realisatie vastgesteld en uitgevoerd worden. Drs. Richard van Hoorn is onafhankelijk organisatieadviseur, gespecialiseerd in (Print)media en partner in de Media Alliantie. Richard van Hoorn heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en publiceert artikelen en columns in het vakblad Graficus en voert regelmatig onderzoek uit, in samenwerking met de Vrije Universiteit te Amsterdam

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies Nieuwe Drukvormen Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies De Kreek 1 3823 TG Amersfoort Amersfoort Tel: 06-55962062 info@richardvanhoorn.nl www.richardvanhoorn.nl

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD

Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD Hoe krijg ik mijn winkel vol? ACTIEVE PRINTMEDIA ALS VERLEIDER IN DE DIGITALE WERELD 1 INHOUDSOPGAVE HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL?... 3 1. PRINTMEDIA MARKETINGCOMMUNICATIE IN EEN DIGITALE WERELD... 4 1.1.

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen Insourcing of Outsourcing? Eindhoven, Juni 2006 Een adviesrapportage in opdracht van Dereumaux, uitgevoerd door studenten van de Fontys Hogeschool

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie