Inhoud. Inleiding 5 Organisatie 6 Cursusresultaten 8 Ontwikkeling trainingen 9 Marketing en communicatie 12 Financiële resultaten 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inleiding 5 Organisatie 6 Cursusresultaten 8 Ontwikkeling trainingen 9 Marketing en communicatie 12 Financiële resultaten 13"

Transcriptie

1 J A A R B E R I C H T

2

3 Inhoud Inleiding 5 Organisatie 6 Cursusresultaten 8 Ontwikkeling trainingen 9 Marketing en communicatie 12 Financiële resultaten 13 B OUWRADIUS T RAINING & ADVIES J AARBERICHT

4

5 Inleiding Bouwradius Training & Advies had haar omzet in cursusdagen voor 2009 begroot op Maar al snel werd duidelijk dat de economische crisis de bedrijfstak bouw in volle hevigheid zou treffen. Die ontwikkeling liet natuurlijk ook onze organisatie niet ongemoeid. Daarom zijn alternatieve begrotingen ontwikkeld met omzetten van tot cursusdagen als uitgangspunt. Uiteindelijk hebben we zo n cursusdagen kunnen realiseren, zo n zes procent minder dan in Gezien de recessie in de bouw toch een goed resultaat. Voor onze begroting van 2010 zijn we uitgegaan van een aanhoudende recessie en hebben daarom cursusdagen begroot. In 2009 zijn we met enkele nieuwe ontwikkelingen van start gegaan. We zijn er trots op dat we als prefered supplier een belangrijke bijdrage mogen leveren aan de BAM Vakschool, die in oktober is begonnen. We hebben voor hen een aangepast aanbod aan thema s en trainingen op maat ontwikkeld. Een mijlpaal is ook ons nieuwe aanbod aan beroepsopleidingen, die vooral in het kader van EVC worden uitgevoerd. Inmiddels zijn de eerste diploma s betonreparatie uitgereikt. Samen met Fundeon is hard gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van het ACO vakstappenplan, een aanbod om in het kader van het door de bedrijfstak ontwikkelde systeem voor anticyclisch opleiden de jeugdwerkloosheid in de bouw te bestrijden. De eerste trajecten zijn uitgevoerd en geëvalueerd en er staat nu een organisatie om het project optimaal uit te voeren. Begin dit jaar hebben we onderzoek gedaan naar de tevredenheid bij onze klanten. Daaruit blijkt dat ons aanbod goed aansluit op de vraag van de klant. Ook de snelheid waarmee we werken stemt tot tevredenheid. Méér dan 80% van onze klanten geeft aan in de toekomst opnieuw gebruik te willen maken van ons cursusaanbod. Een punt om te verbeteren is de afhandeling van klachten. Onderzoek leerde ook dat ons UTA aanbod nog onbekend is. Op dat gebied mag u dit jaar veel van ons verwachten, te beginnen met een speciale UTA brochure en een website die voor UTA opnieuw is ingericht. We hopen dat 2010 voor iedereen in de bedrijfstak, binnen de gegeven marktomstandigheden, toch een behoorlijk jaar mag zijn. Wij beschikken over een trainingsaanbod dat op alle wensen een passend antwoord geeft, ook als de mogelijkheden beperkt zijn. Eddy Gruppen, directeur B OUWRADIUS T RAINING & ADVIES J AARBERICHT

6 Organisatie Bouwradius Training & Advies verzorgt trainingen voor alle lagen binnen ondernemingen in de bouwsector: bouwplaatspersoneel, midden- en hoger kader. Van bijscholingen op de bouwplaats tot managementtrainingen in een inspirerende omgeving. Maatwerktrainingen zorgen voor een doorlopende vernieuwing van het cursusaanbod. We detacheren ook veiligheidskundigen, verzorgen bouwplaatsinspecties en bieden eerste hulp bij fysieke overbelasting van werknemers. In de afgelopen jaren zijn al méér dan één miljoen cursusdagen verzorgd voor werknemers in duizenden bedrijven. De organisatie richt zich op verschillende markten voor opleiding en training: Vakmanschap & Veiligheid; korte, vakinhoudelijke bijscholing; Management & Consultancy, gericht op de scholing van UTA-medewerkers; Loopbaan, voor de uitvoering van de loopbaantrajecten. Het aanbod bestaat uit ruim honderd verschillende korte trainingen. Uitvoering vindt vaak plaats bij de opleidingsbedrijven in de regio, maar in ieder geval dichtbij de klant. Bouwradius Training & Advies heeft acht accountmanagers in dienst en intern zijn de medewerkers opgeleid in marktgericht klantencontact. Om klanten optimaal te bedienen zijn accountteams opgericht. Bouwradius Beroepsopleidingen maakt onderdeel uit van de organisatie. Zij is erkend door het ministerie van OCW voor het verzorgen van beroepsopleidingen in de B&U en infra. Deelnemers volgen meestal een verkorte leerroute, omdat ze in het kader van EVC vrijstellingen krijgen op basis van ervaring. Er zijn beroepsopleidingen voor timmerkracht, metselaar, betonreparateur, steigerbouwer, machinist en uitvoerder bouw & infra. De organisatie is ISO 9001 gecertificeerd. De missie van Bouwradius Training & Advies: Werkgevers en werknemers ondersteunen bij hun ontwikkeling. Algemene vergadering van Aandeelhouders Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties hebben zitting in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast kent de organisatie een Raad van Commissarissen. R. Baars FNV Bouw W. Overeem / A. Scholten Bouwend Nederland N.G. Schotanus FNV Bouw H.A. van der Spek CNV Vakmensen Z.F. Vizee Bouwend Nederland De Raad van Commissarissen bestaat uit de heren J. Bras, J. Engberts en R. de Vries. Zij is in 2009 zesmaal bijeen geweest. Gesproken is onder meer over het beleidsplan, de begroting voor 2010, dividendbeleid, evaluatie RvC, BTW-vrijstelling beroepsonderwijs en de uitvoering van het bedrijfsproject anticyclisch opleiden. 6 J AARBERICHT B OUWRADIUS T RAINING & ADVIES

7 Organogram Raad van commissarissen Directeur Ondersteuning Management Assistent Financiële Administratie Medewerker ICT Buitendienst Manager Advies, Verkoop & Marketing Binnendienst Manager Binnendienst Cursusontwikkeling Directeur Verkoop Binnendienst Accountmanagers Cursusontwikkeling Docenten BHV Organisatie & Administratie Projecten, Beheer & Coördinatie Personeel De personeelsformatie bestaat eind 2009 uit 42,8 fte en is daarmee vrijwel gelijk aan vorig jaar. Binnen de verschillende afdelingen zijn weinig veranderingen geweest contract onbepaalde tijd FTE contract bepaalde tijd = 2008 = 2009 Per Per Medewerkers met contract onbepaalde tijd 36,2 fte 35,2 fte Medewerkers met contract bepaalde tijd 7 fte 7,6 fte Bouwradius Training & Advies volgt de CAO van Fundeon. Per 1 juli 2009 is er een nieuwe CAO met een looptijd tot en met 31 december Er wordt gewerkt met een jaarkalender voor activiteiten op het gebied van personeel en organisatie. Met alle medewerkers worden functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. Speciale aandacht is er voor collectieve en individuele opleidingsplannen. In 2009 zijn individuele trainingen gevolgd op verzoek van de medewerker of de leidinggevende, met onderwerpen als adviesvaardigheden, klantvriendelijk handelen, Office pakket, coaching en stresspreventie. Collectief is er gewerkt aan teambuilding, visie, strategie en doelstellingen. Het ziekteverzuimpercentage bedraagt in %. Het verschil met 2008 (2.32%) wordt veroorzaakt door twee langdurige ziektegevallen, die beide geen verband houden met het werk. Extern is er naast de reguliere contacten minimaal een keer per jaar strategisch overleg met ieder opleidingsbedrijf (samenwerkingsverband) waarmee bij de uitvoering van trainingen en cursussen wordt samengewerkt. De gesprekken gaan over onderwerpen als omzet, marktontwikkelingen, marketingacties en samenwerking. Intern is er managementoverleg, administratief overleg, overleg tussen accountmanagers en cursusontwikkeling, cursusontwikkeling en financieel overleg. Viermaal per jaar is er plenair personeelsoverleg. B OUWRADIUS T RAINING & ADVIES J AARBERICHT

8 Cursusresultaten Gerealiseerd Begroot Begroot Veiligheid, kwaliteitszorg en milieu Communicatie en samenwerking 1.615, Organisatie, planning en vaktechniek UTA-opleidingen Totaal aantal cursusdagen , (waarvan in de GWW-branche ) Resultaten Consultancy Het betreft consultancy op het gebied van veiligheidsadvisering, bedrijfshulpverlening en het project Anticyclisch opleiden in opdracht van Fundeon. De gerealiseerde omzet bedraagt Dit is ruim meer dan begroot. VCA-veiligheid is een dienst die qua omzet fors heeft geleden onder de economische recessie. In 2009 is flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van de verschillende programma s voor het project Anticyclisch opleiden. Trainers zijn vakmensen, dat merken de deelnemers direct Paul Verhage, KAM manager Van Wijnen West 8 J AARBERICHT B OUWRADIUS T RAINING & ADVIES

9 Ontwikkeling trainingen Een eigentijds aanbod van trainingen is voor Bouwradius Training & Advies van levensbelang. Daarom worden actuele innovaties in de bedrijfstak nauwgezet gevolgd. Waar behoefte is aan een passend trainingsaanbod ontwikkelen we nieuwe trainingen. Bestaande thema s met goede vraag vanuit de markt worden regelmatig vernieuwd en we ontwikkelen nieuwe didactische concepten. De kwaliteit van de producten en diensten van Bouwradius Training & Advies staat of valt bij de docenten. Daarom worden veel docenten jaarlijks bezocht door een medewerker van cursusontwikkeling en maken we gezamenlijke evaluaties. Voor verschillende thema s zijn nieuwe docenten geworven, er zijn trainingsdagen en er is overleg rond diverse cursusthema s. In 2009 De omzet in trainingen Veiligheid en gezondheid die niet door het Scholingsfonds worden vergoed, is verder gedaald. Ook bij de thema s Communicatie is sprake van een achterblijvende omzet. Wel is er veel belangstelling voor de training De leermeester als coach, die samen met steeds meer opleidingsbedrijven wordt georganiseerd. Enkele nieuwe trainingen hebben bij Organisatie en planning nog niet de verwachte omzet gebracht. Voor verschillende klanten zijn maattrajecten verzorgd. Als pilot is een nieuwe cursus Wapeningtekening lezen uitgevoerd, die in het reguliere aanbod komt. De belangstelling voor restauratiecursussen neemt verder toe. Diverse cursussen met open inschrijving en een maatwerktraject Herkennen van asbest zijn uitgevoerd. Bij de vaktechnische thema s zijn de opdrachten voor Prefab vernieuwd en is een volledig nieuwe training Houtrot ontwikkeld. Binnen het thema Werken met materieel zorgen met name de cursussen steigerbouw voor een goede omzet. De omzet trainingen Bedrijfshulpverlening handhaaft zich op een relatief hoog niveau. Veel waardering is er voor het maatwerkconcept, inclusief de certificering en de bewaking van de certificering. Wel is er een verschuiving naar BHV cursussen zonder EHBO. Er zijn BHV contracten gesloten met BAM en Dura Vermeer en twee opleidingsbedrijven. Ontwikkeld is een nieuw herhalingsthema. Interessant is een driejarige BHV tender voor Enexis, beheerder van energienetwerken, die Bouwradius mag uitvoeren. De omzet in VCA cursussen en de prijzen staan onder druk. Dat heeft geleid tot nieuwe prijsafspraken en lagere cursusprijzen, die mede mogelijk zijn geworden door het gereedkomen van een eigen lesboek. De inhoud van de basisopleiding VCA en de opleiding VOL VCA zijn aangepast. In 2010 Er zijn twee nieuwe communicatiecursussen beschikbaar: Communicatie, werkoverleg en leidinggeven en Communicatie voor GA bedrijven. Voor het eerst is er nu een gerichte communicatietraining voor de Gespecialiseerde Aanneming. Voor de Theatertrainingen, die tot nu toe vooral in het westen van het land zijn gegeven, worden nu ook in het oosten en zuiden gepromoot. B OUWRADIUS T RAINING & ADVIES J AARBERICHT

10 Bouwradius Training & Advies heeft een breed aanbod voor alle mensen in ons bedrijf Joop Behling, directeur Veluwse Bouw Apeldoorn 10 J AARBERICHT B OUWRADIUS T RAINING & ADVIES

11 Voor de BHV trainingen staat 2010 in het teken van efficiënter werken en kosten besparen. Streven is om op BHV gebied ook buiten de bouwbranche meer omzet te realiseren. Vanaf half 2010 is hiervoor een nieuwe website operationeel. Zo kunnen we ook onze eigen instructeurs optimaal inzetten. Doelstelling voor het VCA cluster is een gelijke omzet als afgelopen jaar. In 2010 is voor het laatst sprake van hercertificering VCA. Nieuw is een achtdaagse cursus Warmte en vocht, waarvoor de cursusprijs is verlaagd door er theoretische elementen aan toe te voegen. In deze cursus zijn ook onderdelen uit andere cursussen van het cluster Afbouw verwerkt. De cursus kan snel worden gepland, georganiseerd en uitgevoerd. Daarmee kunnen we reageren op een plotselinge vraag bij bedrijven, bijvoorbeeld bij een dip in de productie. Cursisten die het Vakstappenplan hebben gevolgd, worden gericht uitgenodigd om een volgende fase te volgen. Dat leidt tot een groei van de deelname. Maar omdat in het ACO-traject een soortgelijk product wordt aangeboden, wordt voor 2010 een lagere omzet verwacht. Voor de Infra sector worden steeds meer cursussen zelf ontwikkeld. Voor drie grote infra klanten worden in 2010 zo n 2250 cursusdagen verzorgd. Samenwerking met BAM In oktober 2009 is BAM Vakschool officieel van start gegaan. Met dit initiatief wil BAM het allround vakmanschap van de bouwplaatsmedewerkers vergroten. Als prefered supplier ontwikkelt Bouwradius Training & Advies een aanbod op maat voor de BAM Vakschool. Belangrijk is dat de deelnemers de dagelijkse praktijk op de bouwplaatsen van BAM in het opleidingsprogramma goed herkennen. Daarnaast worden de kernwaarden van BAM in het opleidingsprogramma geïntegreerd, zodat ze door het personeel goed kunnen worden nageleefd en uitgedragen. BAM Materieel in Lelystad is de belangrijkste opleidingslocatie voor BAM Vakschool. Daarvoor is geïnvesteerd in diverse praktijkopstellingen en nieuwe lokalen. In september 2009 was de docentendag van Bouwradius Training & Advies bij BAM Materieel in Lelystad. Zo konden alle docenten kennismaken met deze nieuwe inspirerende leeromgeving. B OUWRADIUS T RAINING & ADVIES J AARBERICHT

12 Marketing en communicatie Voor Bouwradius Training & Advies is, als marktgerichte en innoverende trainingsinstituut voor de Nederlandse bouw en infra, een goed contact met de markt onontbeerlijk. Daarom is er regelmatig overleg met toonaangevende brancheorganisaties, zoals VSB voor steigerbouw, LSVB voor trainingen in de betonsector, Savantis voor onderhoud en renovatie, Kenteq voor installatietechniek en BOB en KOB voor kaderopleidingen. Verder wordt, zowel landelijk als regionaal, nauw contact onderhouden met Bouwend Nederland. In 2009 is veel overleg geweest met Fundeon. Bouwradius Training & Advies is nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het project Anticyclisch Opleiden (ACO). Vanuit Bouwradius vooral is bijgedragen met de inhoud, organisatie en uitvoering van het Vakstappenplan. Verder is er regelmatig overleg met de teamhoofden en adviseurs van Fundeon en is voor adviseurs uit de regio Zuid een Advies Informatie Dag verzorgd. De website is verbeterd, waardoor klanten direct een training kunnen boeken op locatie en datum. Ze ontvangen automatisch een bevestigingsmail. Een koppeling met de planningsmodule is vernieuwd, waardoor docenten kunnen inloggen en hun agenda kunnen bijhouden. Driemaal is een digitale nieuwsbrief verspreid. Verder zijn er diverse mailings geweest. Vele websites van opleidingsbedrijven hebben een directe link met de website van Bouwradius. Eind 2009 is de vernieuwde VCA site online gegaan: Deze website heeft nu al tweeduizend unieke bezoekers per maand. De site is ook bestemd voor branches buiten de bouw. Sites voor BHV en Infra worden in 2010 in uitvoering genomen. In 2009 zijn een cursuscatalogus , tweemaal een prijslijst en een infomap met losse beschrijvingen over de Beroepsopleidingen Bouw & Infra verspreid. Samen met de Stichting Ribo is een brochure uitgebracht met het aanbod aan restauratiecursussen. Alle brochures kunnen ook worden gedownload. Verder zijn enkele kleinschalige seminars over EPN en het vernieuwde bouwbesluit georganiseerd. In 2010 komt er geen nieuwe papieren cursuscatalogus. De website is er voor de meest actuele informatie. Begin 2010 zijn een klanttevredenheids- en een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. De omzet in cursussen voor UTA is tot een dieptepunt gedaald. Cursussen met als thema energie blijven achter bij de verwachtingen. Voor een deel kan dit worden verklaard door de stagnerende huizenmarkt. Een onderzoek heeft aangetoond dat het UTA aanbod van Bouwradius nog onbekend is. Er is nu een speciale brochure beschikbaar en er wordt een marketingactie uitgevoerd. Het UTA aanbod wordt nu op de website duidelijker gepresenteerd. 12 J AARBERICHT B OUWRADIUS T RAINING & ADVIES

13 Financiële resultaten Activa Vaste activa Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen Vlottende activa Voorraden Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat Voorzieningen Pensioenvoorzieningen - - Latente belastingverplichtingen Overige voorzieningen Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan groepsmaatschappijen Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Overige kortlopende schulden Alles in B OUWRADIUS T RAINING & ADVIES J AARBERICHT

14 Winst- en verliesrekening Bruto bedrijfsresultaat Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Resultaat na belastingen Alles in Afkortingen ACO Anticyclisch opleiden BHV Bedrijfshulpverlening EPN Energieprestatienormering EVC Elders Verworven Competenties ISO International Organization for Standardization OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ROC Regionaal Opleidingencentrum UTA Uitvoerend, Technisch en Administratief personeel VCA Veiligheids Checklist Aannemers Sinds de training van Bouwradius functioneer ik beter Eric Holkenborg, projectleider/werkvoorbereider bij De Combi Deventer B.V. 14 J AARBERICHT B OUWRADIUS T RAINING & ADVIES

15

16 Baron de Coubertinlaan EN Zoetermeer Postbus KG Zoetermeer T F V akmanschap & Veiligheid Management & Consultancy Loopbaan Bouwradius Training & Advies is ISO 9001 gecertificeerd.

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom.

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. 2007 Focus op instroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. Met dit motto willen wij bij Savantis aangeven trots te zijn op de forse stijging van instroom van vakmensen. Ik

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie