EMMA ONDERZOEKT. Inzicht en impact rond publieke vraagstukken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMMA ONDERZOEKT. Inzicht en impact rond publieke vraagstukken"

Transcriptie

1 EMMA ONDERZOEKT Inzicht en impact rond publieke vraagstukken

2 Beeld cover: persoonlijk Twitternetwerk van minister Jeroen Dijsselbloem gevisualiseerd (mei 2014).

3 Inzicht én impact rond publieke vraagstukken EMMA ONDERZOEKT Onderzoek versterkt de impact van strategie en advies bij communicatieve en publieke vraagstukken. EMMA - Experts in Media en Maatschappij - onderzoekt thema s op het snijvlak van communicatie en organisatie. We analyseren wat de kern van het probleem of de kwestie is, bepalen de strategie en tactiek en handelen vervolgens daarnaar. Vanwege tijdgebrek of simpelweg onbekendheid met de aanpak en resultaten wordt onderzoek in de praktijk vaak overgeslagen. Een gemiste kans, want een goede startanalyse kan veel bijdragen aan het effect van interventies. EMMA Onderzoek legt de dynamiek rond een (maatschappelijk) vraagstuk bloot voordat strategen, adviseurs, beleidsmakers, woordvoerders, redacteuren of grafisch ontwerpers hun bijdrage leveren. Beter: (online) onderzoek geeft hun bijdragen meer betekenis. Omdat de context en spelers zichtbaar worden, versterkt het de impact en het resultaat van beleid en communicatie. EMMA Onderzoek kraakt de kern van een vraagstuk: waarom is het eigenlijk een issue? We achterhalen wie daarin een hoofdrol spelen. Wat de kansen en bedreigingen zijn, waar de relevante actoren zich bevinden, wat zij te vertellen hebben en wat hun motieven en argumenten zijn. EMMA ONDERZOCHT de vernieuwende aanpak van communicatie rond de aanleg van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn; ( De ingenieur en de buurman analyse van de kansen en bedreigingen rond het Utrechtse Stationsgebied; effecten van framing op de slaagkansen van ICT-projecten; de succesfactoren van burgerkracht in het Brabantse Elsendorp. ( Ik is Niks ) 3 / 16

4 Op basis van de conclusies van onderzoek levert EMMA Advies effectieve oplossingen en ontwikkelt een passende communicatie- én organisatiestrategie. Wat we voorstellen voert EMMA Content uit. EMMA onderzoekt kwalitatief én kwantitatief. Daarbij maken we gebruik van on- en offline data en bronnen. We bieden de volgende methodieken aan: + Omgevingsanalyse naar actoren, issues en netwerken (kwalitatieve en kwantitatieve analyse) + Historische media-analyse (kwalitatieve en kwantitatieve analyse) + Discursieve analyse (kwalitatieve analyse) + Reflectieatelier (kwalitatieve analyse) + Veldwerk en interviews (kwalitatieve analyse) + Deskresearch DIT IS EMMA EMMA onderzoekt, adviseert, schrijft, filmt en traint. Onze expertise is communicatie op het snijvlak van bestuur, beleid en publiek. We analyseren, lossen op en voeren uit. EMMA werkt met wisselende expertteams samengesteld uit de groep van twintig EMMA-onderzoekers, -adviseurs en -redacteuren. Allen specialisten in hun discipline. Uitgave: EMMA Communicatie, juni / 16

5 Weten wat er speelt en wie er toe doet OMGEVINGSANALYSE Een omgevingsanalyse laat zien wat de belangrijkste actoren, argumenten en sentimenten zijn rond een (publiek) vraagstuk. De onderzoeks methode is bij uitstek geschikt voor organisaties die zich willen mengen, of inzicht willen krijgen, in het maatschappelijk debat over een onderwerp waar ze mee te maken hebben of krijgen. Deze kennis biedt de kans om sneller en effectiever deel te nemen aan een debat of er invloed op uit te oefenen. Waar geeft deze onderzoeksmethode inzicht in? Met een omgevingsanalyse wordt het Umfeld van een vraagstuk of een organisatie in kaart gebracht. De analyse geeft antwoord op vragen als: welke thema s spelen er, welke actoren roeren zich en in welke (online) netwerken bevinden zij zich? Ook wordt zichtbaar hoe actoren en plekken zich tot elkaar verhouden (netwerk) en welke aanpalende vraagstukken naar voren komen. Daarnaast plaatst een omgevingsanalyse de eigen organisatie of persoon binnen dit speelveld, waardoor het eigen handelen perspectief krijgt. Hoe gaat het in zijn werk? We stellen eerst een zoekopdracht vast op basis van relevante begrippen. Daarna verzamelen we berichtgeving op sociale media, online nieuwsmedia, blogs en fora. Deze informatie analyseren we, zodat we weten wat er door wie gezegd wordt. De wijze waarop we de data analyseren wisselt per onderzoeksvraag. Omgevingsscan Soms is een uitgebreide omgevingsanalyse niet mogelijk (tijd) of noodzakelijk. In dat geval biedt EMMA een omgevingsscan aan. Dat geeft een organisatie snel een beter inzicht in de ontwikkelingen en spelers rond een vraagstuk of de organisatie zelf. 5 / 16

6 Wat is het resultaat? Een omgevingsanalyse levert een foto op van het speelveld rond een vraagstuk. De analyse bestaat vrijwel altijd uit: + een interactieve netwerkvisualisatie rondom het issue of de onderzochte organisatie; + een overzicht van de belangrijkste nieuwssites, blogs en fora; + inzicht in de sub-issues die spelen rond een onderwerp en de debatten die aanpalend aan het onderzoek zijn; + perspectief op de plek van de eigen organisatie in het in kaart gebrachte netwerk. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kijkt EMMA verder. Zo kunnen we de teneur van het debat analyseren en duiden of maken we moeilijk zichtbare subnetwerken en belangrijke gatekeepers zichtbaar. We plaatsen de positie van een organisatie of een issue in zijn specifieke context. Kenmerkend voor het onderzoek van EMMA is dat u als opdrachtgever zelf wordt uitgenodigd het netwerk verder te verkennen. De media-analyse: wekelijks op de hoogte van wat er speelt Als vervolgstap op een omgevingsanalyse voert EMMA ook amedia-analyses uit. Hierbij maken we op basis van de issues en spelers die in de omgevings analyse in kaart zijn gebracht een periodieke (vaak wekelijks of tweewekelijks) rapportage over wat er in de actualiteit gebeurt. We maken gebruik van on- en offline media en sociale media. Wat maakt de analyses van EMMA speciaal? We geven niet alleen een weergave van de actualiteiten, maar hebben ook de kennis om deze binnen de context van de opdrachtgever, en het politiek-bestuurlijke speelveld te plaatsen. EMMA voert (of voerde) media-analyses uit voor: KING, Operatie-NUP, NL-Alert, de provincie Noord-Brabant (elektrische bussen en Digitale Agenda) en het ministerie van AZ (4 en 5 mei). 6 / 16

7 EMMA doet (en deed) omgevingsanalyses naar: + minister Jeroen Dijsselbloem - ministerie van Financiën + rijksfinanciën ministerie van Financiën + fiscaliteit - ministerie van Financiën + staatssecretaris Sharon Dijksma - ministerie van Economische Zaken + voedselzekerheid, gemeenschappelijk landbouwbeleid en natuur ministerie van Economische Zaken + europees landbouwbeleid - ministerie van Economische Zaken + opslag kernafval (internationale analyse) - ministerie van Economische Zaken + horeca - Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid + schoonmakers in de fastfoodbranche - Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid + Nederland wordt anders Rijksgebouwendienst + windmolens voor de kust ANWB + netwerk Club van Maarssen ministerie van Infrastructuur en Milieu + Brabant: uitnodigend groen (BrUG) provincie Noord-Brabant + het gesprek over Amsterdam gemeente Amsterdam / Dienst metro + gaswinning in Groningen Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) Logeion Congres: Wie staat er op tien Voor het Logeion Congres (3 juni 2014) heeft EMMA een analyse uitgevoerd naar de netwerken van voetballers van het Nederlands Elftal. Tijdens een workshop gaan we hier verder op in. Kijk op voor een visualisatie van de analyse. 7 / 16

8 Those who cannot remember the past are condemned to repeat it (George Santayana, 1905) HISTORISCHE MEDIA-ANALYSE Met deze onderzoeksmethodiek geeft EMMA een historische dwarsdoorsnede van een thema. Een tijdlijn van gebeurtenissen uit het verleden die mogelijk bepalend zijn voor het heden. Wie waren de relevante actoren in het verleden? Wat waren hun posities? Welke argumenten hadden ze? En hoe hebben deze zich in de historie ontwikkeld? Met die kennis kunt u nieuwe ontwikkelingen begrijpen en er beter op anticiperen. Waar geeft deze onderzoeksmethode inzicht in? De analyse geeft inzicht in diverse aspecten van een debat of vraagstuk. Het onderzoek kijkt naar de actoren, de argumenten die ze aanvoeren en de frames* die ze gebruiken. Bovenal leggen we verbanden tussen deze verschillende onderdelen. Hiermee plaatsen we spelers en thema s in hun context en worden patronen in bijvoorbeeld het publieke debat scherper. Hoe gaat het in zijn werk? De basis voor deze analyses zijn uitingen in de media. Dit kunnen geprinte media, online media of sociale media zijn, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Een publiek debat leidt vaak tot duizenden mediaberichten. Het is praktisch ondoenlijk deze allemaal te lezen. Belangrijk onderdeel van onze werkwijze is deze informatie terug te brengen tot een behapbaar en representatief aantal berichten, zonder de essentie van het debat te verliezen. Complexe debatten maken we daarmee toegankelijk. * Framing is het presenteren van feiten (vaak door een opinieleider) over een incident of gebeurtenis waardoor een specifieke, eigen interpretatie geforceerd wordt. Doel is de ander daarmee te overtuigen. 8 / 16

9 Wat is het resultaat? Een historische media-analyse bestaat uit: + een tijdlijn met de belangrijkste ontwikkelingen die de casus heeft doorgemaakt; + een beschrijving van het verloop van de casus. Hierin is onder andere aandacht voor de actoren en argumenten die in het debat naar voren komen; + een analyse van de onderzoeksresultaten waarin patronen in het debat worden blootgelegd. Ervaring leert dat deze laatste stap - de overkoepelende analyse - de meest waardevolle inzichten opleveren. EMMA deed historische media-analyses naar: + f raming van ICT-projecten binnen de rijksoverheid ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties + het Maurodebat ministerie van Algemene Zaken (DPC) + aardbevingen in Groningen - Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) + het schaliegasdebat - provincie Noord-Brabant + plaatsing van windmolens voor de kust - ANWB EMMA voerde een historische media-analyse uit naar de asielzaak Mauro in Hieronder de resultaten gevisualiseerd. 9 / 16

10 Het publieke debat ontrafeld DISCURSIEVE ANALYSE Discursieve analyse is een verdieping van de historische media-analyse. Ze worden vrijwel altijd in combinatie uitgevoerd. Waar geeft deze onderzoeksmethode inzicht in? Naast inzicht in de actoren, argumenten en ontwikkelingen van een publiek debat (zie historische media-analyse), onderzoekt een discursieve analyse ook welke frames worden gebruikt. Deze analysemethode geeft een diepgaand inzicht in het publieke debat, en dan met name in de beïnvloedingsprocessen die zich hierin afspelen. Dit biedt organisaties de mogelijkheid om zich beter te positioneren en op een effectieve manier deel te nemen aan het debat. Hoe gaat het in zijn werk? Met een historische media-analyse brengen we de ontwikkeling van het debat, de actoren en belangrijkste argumenten in kaart. Vervolgens selecteren we hieruit de invloedrijke bronnen, auteurs en momenten in het debat. Dit is de kern van de methodiek: een grote hoeveelheid bronnen terugbrengen tot een beheersbaar aantal, zonder daarmee de essentie van het debat te verliezen. Dat vereist zorgvuldigheid en kennis van de inhoud. Uiteindelijk levert dit een set aan artikelen op die we aan een discursieve analyse onderwerpen. Daarbij kijken we niet alleen naar de spelers en argumenten in het debat, maar onderzoeken we ook hoe deze argumenten worden opgebouwd. Van welke gesprekstechnieken en frames maken mensen gebruik om hun argumenten kracht bij te zetten? Wat is het resultaat? Een discursieve analyse bestaat uit: + een tijdlijn met de belangrijkste ontwikkelingen die de casus heeft doorgemaakt; + een beschrijving van het verloop van de casus. Hierin is onder andere aandacht voor de actoren, argumenten en frames die in het debat naar voren komen; + een uitgebreide beschrijving en analyse van de frames die in het debat naar voren komen en de manier waarop deze voor het voetlicht worden gebracht; + een overkoepelende analyse van de onderzoeksresultaten waarin wetmatigheden in het debat worden blootgelegd. 10 / 16

11 Uit: onderzoek naar Framing van ICT en overheid (door EMMA en HanzeHogeschool Groningen, Lec. Annette Klarenbeek /2014) Voorbeeld: stemcomputer Het is jammer dat wij elke keer weer door een fase van nationale dommigheid heen moeten en een enorme infrastructuur optuigen, om over vijf jaar na talloze commissies weer hetzelfde te concluderen. (Rop Gongrijp in Webwereld, 7 maart 2013). Deze quote laat zien hoe de experts (in dit geval Rop Gongrijp, oprichter van de Stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet ) in het discours over de herinvoering van de stemcomputer aantoont dat de zij-groep (lees: de overheid) het niet waard is om verantwoordelijk te zijn voor de oplossing van het probleem (= de technische problemen met de stemcomputer). Het is de combinatie van een kwantitatieve analyse van grote hoeveelheden berichten en een kwalitatieve analyse van illustratieve teksten, waarmee we bij dit type onderzoek het beste uit beide werelden naar boven halen. EMMA deed historische media-analyses naar: + framing van ICT-projecten binnen de rijksoverheid ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties + Social Media inzet en gebruik (van Hyves tot Instagram) Social Media Benchmarks DPC 11 / 16

12 Een issue in een ander perspectief REFLECTIEATELIERS In een reflectieatelier komen experts bij elkaar om een (communicatie) probleem of vraagstuk te analyseren. De onderwerpen zijn vaak uiteenlopend. Een belangrijke eigenschap van ateliers van EMMA is dat ze verschillende perspectieven bij elkaar brengen en op elkaar laten reflecteren. Waar geeft deze onderzoeksmethode inzicht in? Doel is samen met de opdrachtgever te komen tot een vernieuwende, aangepaste aanpak van het onderwerp. Hoe gaat het in zijn werk? In een reflectieatelier toetsen we resultaten van een onderzoek of onderwerpen we interne aannames aan een extern perspectief. Bijzonder is de manier waarop we deelnemers selecteren. We nodigen niet alleen of zelfs juist niet - de goede bekenden uit, maar personen die een ander licht op het onderwerp werpen. Volgens ons gaat het erom (toonaangevende) opiniemakers uit de buitenwereld uit te nodigen. Bij voorkeur voeren we ter voorbereiding een omgevingsanalyse uit om deze unusual suspects in kaart te brengen. Ook in de moderatie van de bijeenkomst zelf heeft EMMA veel ervaring. Wat is het resultaat? Een reflectieatelier zorgt ervoor dat er vanuit een divers, en vaak ook nieuw, perspectief naar het onderwerp wordt gekeken. Hierdoor worden aannames grondig getoetst en komen nieuwe inzichten naar voren. Dit kan de aanleiding zijn tot nieuw onderzoek of een extra fundament vormen voor een (communicatie)strategie. 12 / 16

13 EMMA heeft reflectieateliers gehouden over: + naar aanleiding van het onderzoek Ambtenaren in de openbaarheid (EMMA, 2012/2013) - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties + naar aanleiding van onderzoek Framing ICT en Overheid (EMMA in samenwerking met HanzeHogeschool Groningen, 2013/2014) - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties + naar aanleiding van onderzoek Social Media Benchmarks - Dienst Publiek en Communicatie, ministerie van Algemene Zaken + Imago-onderzoek - provincie Noord-Brabant = 13 / 16

14 Een stevig vraaggesprek voor een betere communicatiestrategie VELDWERK EN INTERVIEWS EMMA gelooft in de netwerksamenleving. Daarin verspreiden kennis, contacten en informatie zich sneller en intenser, vooral dankzij de nieuwe media. Zo n samenleving vraagt om een andere, open manier van werken door beleidsmakers, bestuurders en uitvoerenden. Om complexe vraagstukken te doorgronden, is het houden van kwalitatieve (diepte-)interviews met sleutelfiguren een goede manier om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Waar geeft deze onderzoeksmethode inzicht in? Onderzoekinterviews (of veldwerk) leveren informatie en kennis op voor gezamenlijke uitgangspunten, die uiteindelijk kunnen uitmonden in een communicatiestrategie rond een issue, organisatie of thema. Bovendien wordt met een interview - en de bijbehorende terugkoppeling - in een organisatie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het leggen van in- en externe verbindingen. Voor veel organisaties is juist dit een kritische factor: de verbinding tussen binnen en buiten ontbreekt nog wel eens. Voorbeeld: onderzoek naar Ondiep Op basis van een diepgaand veldwerk in het Utrechtse Ondiep bleek dat de herstructurering van de wijk door de corporatie pas kans van slagen had als er ook in achterstallig onderhoud geïnvesteerd werd. Het schilderen van huizen die binnen drie jaar gesloopt zouden worden maakte bewoners duidelijk dat het de corporatie ernst was. 14 / 16

15 Hoe gaat het in zijn werk? EMMA maakt voor deze interviews gebruik van een zogenaamde half-open interviewsetting: de waarnemingen bestaan uit individuele vraaggesprekken, uitgevoerd met behulp van een beknopte topiclijst. Deze vorm van interviewen wordt ook wel het semi-gestructureerde vraaggesprek genoemd. Het voordeel van een dergelijke aanpak is, dat de geïnterviewde veel beter kan sturen op het eindresultaat: niet de interviewer heeft de lead, maar eigenaar van de informatie. Het veldwerk bestaat dus uit: + basis: semi-gestructureerde (half open) interviews; + woordelijke annotatie: gelabeld, thematisch geordend in een database + geanalyseerd en door verschillende onderzoekers bekeken: onderzoekstriangulatie. Wat is het resultaat? Door dit veldwerk belicht EMMA bijvoorbeeld de vox populi beter. Terwijl ook de andere kant van het spectrum bediend wordt: ook de dieper liggende motivaties van experts komen naar voren. Afhankelijk van de opdracht stelt EMMA een uitgebreid verslag op, geven we presentaties en workshops aan verantwoordelijken binnen en buiten de organisatie of publiceren we over het thema een toegankelijk geschreven boek. EMMA heeft onder meer kwalitatief veldwerkonderzoek naar: + verschillende strategieën op het snijvlak van beleid en communicatie provincie Noord-Brabant + het ontleden van de samenwerking met en tussen betrokken organisaties rond het Stationsgebied Utrecht (verwacht september 2014, SEP* Uitgevers, Tussen droom en daad ) gemeente Utrecht + de veranderende communicatie rondom de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en de lessen die overheden daaruit zouden kunnen trekken (RMO: De Ingenieur en de Buurman, 2012) - De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) + nieuwe coalities rond wonen, zorg en leefbaarheid (in het Brabantse Elsendorp) ( Ik is Niks, 2013, SEP* Uitgevers) uitgave van EMMA Communicatie, mede mogelijk gemaakt door Stichting Else en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 15 / 16

16 Standing on shoulders of giants DESKRESEARCH Onder Deskresearch verstaat EMMA een brede inventarisatie van bestaand onderzoek, dat niet langer dan enkele jaren geleden is uitgevoerd. Daardoor wordt meta-analytisch eerder verricht onderzoek dieper uitgegraven. Een veelgebruikte manier om beleidsevaluaties kracht bij te zetten. Waar geeft deze onderzoeksmethode inzicht in? Hiermee krijgen we de rode draad boven water. Zo ontstaat een fundamenteel en onderbouwd inzicht rond een issue. EMMA maakt daarbij gebruik van een vierstappenplan, waarbij we onze eigen methode toepassen. Hoe gaat het in zijn werk? Bij EMMA speelt de online werkelijkheid en de nog niet volgens alle wetenschappelijke normen vast omschreven kennis uit de praktijk een net zo belangrijke rol als bijvoorbeeld de standaard REA (zie hieronder). Hieronder de vier stappen beschreven. 1. Ontwikkelen basisset relevante zoektermen De meta-analyse start met een basisset van relevante zoektermen. Deze baseren we op het issue in al zijn variaties. Dat moet leiden tot een kleiner aantal bruikbare relevante zoektermen. Deze stap is van groot belang omdat het de kwaliteit van de zoekresultaten bepaalt. 2. Analyse wetenschappelijke publicaties (Rapid Evidence Assesment) We zoeken in verschillende wetenschappelijke online bronnen naar relevante publicaties die de afgelopen tien jaar zijn verschenen. Denk aan bronnen op het vlak van openbaar bestuur, sociologie/antropologie, psychologie en politicologie. Van de resultaten bestuderen we in eerste instantie alleen de samenvatting. Indien de samenvatting daar aanleiding toe geeft, onderwerpen we deze aan een grondiger inhoudelijke bestudering. We bekijken van elk artikel ook de gebruikte literatuurlijst en verzamelen de online berichtgeving over de publicatie. 16 / 16

17 We gebruiken daarvoor een Rapid Evidence Assesment (REA). Met deze gestandaar diseerde methode is het mogelijk om snel en adequaat een verantwoorde inventarisatie te maken van de wetenschappelijke inzichten (literatuur) op het gebied van een actueel vraagstuk. Een REA is succesvol in te zetten als er sprake is van groeiende body of evidence op het te onderzoeken gebied. 3. Analyse online innovatieve berichtgeving (Rapid Innovation Inventory) Soms levert een REA te weinig op. Dat kan liggen aan het taalgebied of aan de aard van het onderzoek. In dergelijke gevallen hanteert EMMA aanvullend een Rapid Innovation Inventory (RII). Met een RII is het mogelijk een systematische inventarisatie te verrichten, waarbij netwerken op de belangrijkste deelterreinen systematisch bevraagd en/of geanalyseerd worden op relevante berichten, ontwikkelingen en innovaties. Groot voordeel is dat recente en lopende berichtgeving over praktijkvoorbeelden en onderzoeken kunnen worden meegenomen. Dat is van belang bij het in hun context plaatsen van de bevindingen uit eerdere onderzoeken en later te houden interviews met deskundigen. Deze RII voeren we op internet uit: door middel van een systematische reeks aan designed searches en queries halen we de laatste relevante online berichtgeving naar boven. Daarnaast voeren we deze search ook op Twitter, Facebook en LinkedIn (discussiegroepen) uit. We maken voor deze scraping-methode gebruik van een zogenaamde research browser. Dat is een browser die geen vertekende resultaten geeft als gevolg van achtergebleven gebruikersgegevens. De eerste driehonderd resultaten onderwerpen we aan een inhoudelijke analyse. 4. Analyse van formele adviezen Tot slot analyseren we naast ook de (semi)wetenschapplijke onderzoeken en adviezen van de afgelopen vijf jaar die door de belangrijkste adviesorganen en onderzoeksinstellingen van de overheid werden gepubliceerd (denk aan adviesorganen als: RMO, ROB, WRR, SCP en CBS). Van deze publicaties bestuderen we de conclusies en adviezen en identificeren de relevante hoofdstukken en passages op basis van dezelfde set steekwoorden. 17 / 16

18 Wat is het resultaat? Een fundamenteel en onderbouwd meta-overzicht van onderzoeksresultaten rond een complex vraagstuk. Dat levert bijvoorbeeld diepgaande kennis op rond een succesvol toe te passen communicatiestrategie. Zo wordt duidelijk welke aanpakken uit het (recente) verleden wel of niet kansrijk zijn en effect sorteren. En is de opdrachtgever in één klap op de hoogte van de stand van zaken in het internationale veld. EMMA heeft Deskresearch uitgevoerd over: + over ambtenaren in de openbaarheid ( De Uitzondering op de Regel, 2013) - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties + megastallen-discussie - ministerie van Economische Zaken (voormalig LNV) + onderzoek ten behoeve van het opstellen van social media benchmarks ( Context is King, 2013) - Dienst Publiek en Communicatie, ministerie van Algemene Zaken + een overzicht van evidence-based strategieën voor communicatie over overlast en verloedering, maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering (referentieonderzoek: Schaken op verschillende borden, 2011) - ministerie van Veiligheid en Justitie *Google Scholar 18 / 16

19

20 We leven in een maatschappij van netwerken. Kennis, contacten en informatie verspreiden zich sneller, vaker, intenser. Op de golven van oude, nieuwe en allernieuwste media. Dat vraagt om andere communicatie. Om een open, luisterende houding van organisaties en individuen. Authentiek en betrouwbaar. Daar adviseren we u graag over. EMMA, onderzoekt, adviseert, schrijft en filmt. EMMA Communicatie Prinses Mariestraat KG Den Haag Volg ons ook op: Facebook: EMMA Communicatie Blog: 20 / 16

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

Communicatie begint met luisteren. Universiteit

Communicatie begint met luisteren. Universiteit Communicatie begint met luisteren Klik Alumnidag om tekst Radboud toe te voegen Universiteit Waarom omgevingsanalyse belangrijk is voor je organisatie Onze uitdaging Verbinding De impact van omgevingsanalyse

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Evidence-based beleid maken?! Marja van Bon-Martens & Joyce de Goede Symposium Bouwen aan de Brug, 1 november 2007

Evidence-based beleid maken?! Marja van Bon-Martens & Joyce de Goede Symposium Bouwen aan de Brug, 1 november 2007 1 Evidence-based beleid maken?! Marja van Bon-Martens & Joyce de Goede Symposium Bouwen aan de Brug, 1 november 2007 1 2 Evidence-based gezondheidsbeleid Bewust, expliciet en oordeelkundig gebruiken van

Nadere informatie

Inleiding 9 Signaleren is het halve werk 9

Inleiding 9 Signaleren is het halve werk 9 Inhoud Inleiding 9 Signaleren is het halve werk 9 1 Media, overheid en politiek 13 Persvoorlichting 15 Traditionele media 18 Online media 20 Controle over de media 22 Samenvatting 25 In de praktijk: Spindoctors

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

ANALYSE ONLINE DEBAT GASWINNING GRONINGEN Datum: 12 februari 2013 Opdrachtgever: eigen project Auteur: Arnout Ponsioen

ANALYSE ONLINE DEBAT GASWINNING GRONINGEN Datum: 12 februari 2013 Opdrachtgever: eigen project Auteur: Arnout Ponsioen ANALYSE ONLINE DEBAT GASWINNING GRONINGEN Datum: 12 februari 2013 Opdrachtgever: eigen project Auteur: Arnout Ponsioen Ruim 10 dagen nadat de NAM bekend maakte een groot gasveld in Friesland te hebben

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Social media monitoring & webcare

Social media monitoring & webcare Social media monitoring & webcare Over mij Anne-Frank Dekker Sinds 2001 actief in online Online marketeer / Social media adviseur Webrichtlijnen 2 gecertificeerd Google Analytics Professional Even voorstellen

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Preventie van radicalisering. Aanbod en expertise

Preventie van radicalisering. Aanbod en expertise Preventie van radicalisering Aanbod en expertise Inleiding RadarAdvies is al ruim 10 jaar expert op het gebied van radicalisering en de preventie daarvan. Inleiding Wij geloven dat radicalisering een proces

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

Programma van vanmiddag:

Programma van vanmiddag: Programma van vanmiddag: Hoe worden sociale media in Nederland gebruikt? Wat zijn de ontwikkelingen binnen gemeenten? Case: stad zonder afval via sociale media? Social tips (vanuit de Gemeente Almere als

Nadere informatie

Samenvatting. Auteur: Anno Droste Co-auteurs: Karien Dekker, Jessica Tissink

Samenvatting. Auteur: Anno Droste Co-auteurs: Karien Dekker, Jessica Tissink ÉÉN KIND, ÉÉN GEZIN, TWEE STELSELWIJZIGINGEN Een onderzoek naar de succesfactoren van samenwerking tussen onderwijs en gemeenten ten aanzien van de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg. Auteur:

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Amsterdam Rotterdam UTRECHT

Amsterdam Rotterdam UTRECHT Amsterdam Rotterdam UTRECHT Inleiding Clipit onderzoekt regelmatig de berichtgeving rondom de grootste steden van Nederland. We vergelijken de steden op punten als aantal berichten, PR-waarde en sentiment,

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

4 Testen en optimaliseren

4 Testen en optimaliseren Alle wegwijzers in de fase: 4 Testen en optimaliseren 4.1 Je ontwerp testen bij de doelgroep (74) 4.2 Je ontwerp voorleggen aan een expert (75) 4.3 Je ontwerp voorleggen aan de opdrachtgever (76) 4.4 Je

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatisering en de toenemende

Nadere informatie

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO

Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting. Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Wetenschappelijk medewerker Mr. Hans van Mierlo Stichting Inschaling: schaal 10-11 (naar BBRA) FTE: 0,8 (32 uur per week) Opleidingsniveau: WO Ervaringsniveau: Medior Context De Van Mierlo Stichting heeft

Nadere informatie

Finchline Widgets. Versie 4.0

Finchline Widgets. Versie 4.0 Finchline Widgets Versie 4.0 Widgets In Finchline Enterprise worden widgets gebruikt om de beschikbare gegevens grafisch weer te geven. Nieuws Widgets Het nieuws is afkomstig uit 7000 Nederlandstalige

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

PRODUCTSHEET VAN BERICHTGEVING NAAR MANAGEMENTINFORMATIE. ANP Media-analyse

PRODUCTSHEET VAN BERICHTGEVING NAAR MANAGEMENTINFORMATIE. ANP Media-analyse PRODUCTSHEET VAN BERICHTGEVING NAAR MANAGEMENTINFORMATIE ANP Media-analyse Realtime mediamonitoring van uw event, campagne en persmoment. Onafhankelijke in-depth analyse als basis voor uw strategische

Nadere informatie

Duik dieper in de data van Coosto. Klantcase

Duik dieper in de data van Coosto. Klantcase Duik dieper in de data van Coosto Klantcase KLANTCASE De kracht van social media data De rol van social media in onze communicatie en maatschappij wordt steeds belangrijker. Maar die belangrijke rol is

Nadere informatie

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking

Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Tien succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking is van alle tijden, maar gemeenten lopen de laatste jaren

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management

bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management bestuursadvies communicatiestrategie public affairs interim-management Permanent op de hoogte Den Haag is een lastig te voorspellen factor voor veel organisaties. Elke dag kan het landschap volledig veranderen

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Afstudeertraject. Het schrijven van een scriptie. hier korte introductie wat ze gaan horen. en zelf voorstellen

Afstudeertraject. Het schrijven van een scriptie. hier korte introductie wat ze gaan horen. en zelf voorstellen Afstudeertraject Het schrijven van een scriptie hier korte introductie wat ze gaan horen. en zelf voorstellen Soorten afstudeerproject Onderzoek - op de beroepspraktijk georienteerd en verwerkt in een

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Communicatieonderzoek jaagt vernieuwing aan Adwin Peeks 80 De wereld verandert snel en ingrijpend

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Communicatie

Onderzoeksopzet Communicatie Onderzoeksopzet Communicatie Rekenkamercommissie Heerenveen Februari 2009 Rekenkamercommissie Heerenveen: onderzoeksopzet communicatie 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en achtergronden

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Een analyse van het vak communicatie in de media 27 augustus 2015

Een analyse van het vak communicatie in de media 27 augustus 2015 Overschiestraat 1 102 XD Amsterdam 020 528 92 95 www.publistat.nl info@publistat.nl Een analyse van het vak communicatie in de media 27 augustus 2015 Media-analyse Achtergrond Logeion Missie: een sterke

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

Communication in Times of Crisis. The Interplay Between the Organization, News Media, and the Public G.L.A. van der Meer

Communication in Times of Crisis. The Interplay Between the Organization, News Media, and the Public G.L.A. van der Meer Communication in Times of Crisis. The Interplay Between the Organization, News Media, and the Public G.L.A. van der Meer Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Tegenwoordig wordt het nieuws regelmatig

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de SAMENVATTING Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen van 6 8 jaar het best kunnen worden geïnterviewd over hun mening van de buitenschoolse opvang (BSO). Om hier antwoord op te kunnen geven,

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN

ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN YoungWorks, 25 juli, 2012 Rutger van den Berg E: rutgervdberg@youngworks.nl T: 020 4199840 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...3 2 Young traffic

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Rapportage Peiling vrouwen in de media

Rapportage Peiling vrouwen in de media Rapportage Peiling vrouwen in de media Oktober 2016 In opdracht van: WOMEN Inc. Datum: 5 oktober 2016 Projectnummer: 2016334 Auteurs: Els van der Velden & Marvin Brandon Inhoud 1 Achtergrond & opzet 3

Nadere informatie

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Leerplein055 doet onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders over de inzet van online communicatie. Waarom dit onderzoek? Leerplein055 is de

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR NAJAAR 2014

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR NAJAAR 2014 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR NAJAAR 2014 Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) Flexplekken in de praktijk case study Essent en/of Enexis en/of Provincie Drenthe Korte omschrijving

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses

Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses LexisNexis Social Analytics MOGELIJK GEMAAKT POWERED DOOR BY Breng uw socialmedia-prestaties naar een hoger niveau met krachtige socialmedia-analyses Met deze tool kunnen bedrijven en PR- en marketingbureaus

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Dieper duiken in data van Coosto. Klantcase

Dieper duiken in data van Coosto. Klantcase Dieper duiken in data van Coosto Klantcase KLANTCASE Dieper duiken in data van Coosto De rol van social media in onze communicatie en maatschappij wordt steeds belangrijker. Maar die belangrijke rol is

Nadere informatie

Inleiding Tijdspad TechSkills Monitor Voorbereiding Doelstelling Activiteiten Resultaat... 5

Inleiding Tijdspad TechSkills Monitor Voorbereiding Doelstelling Activiteiten Resultaat... 5 Studenthandleiding Contents Inleiding... 3 Tijdspad TechSkills Monitor... 4 Voorbereiding... 5 Doelstelling... 5 Activiteiten... 5 Resultaat... 5 Verkenning bedrijf en verkenning functies... 6 Doelstelling...

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Kritisch denken over complexe politieke problemen. Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede

Kritisch denken over complexe politieke problemen. Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede Kritisch denken over complexe politieke problemen Margarita Jeliazkova Instituut ELAN, Universiteit Twente, Enschede Agenda Wat is kritisch denken en wat is het niet? Wat zijn complexe maatschappelijke

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

VMC TRENDNIEUWSBRIEF MOBILITEIT EXTRA EDITIE MEI 2014

VMC TRENDNIEUWSBRIEF MOBILITEIT EXTRA EDITIE MEI 2014 VMC TRENDNIEUWSBRIEF MOBILITEIT EXTRA EDITIE MEI 2014 Deze maand brengen we een extra editie van de VMC TrendNieuwsbrief uit. De aanleiding hiervoor is de publicatie van het artikel Laat je niet verrassen:

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Kenniskring leiderschap in onderwijs. Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie

Kenniskring leiderschap in onderwijs. Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie Kenniskring leiderschap in onderwijs Voorbeeld onderzoek in eigen organisatie Onderzoek doen Wie aanwezig? Wat wilt u weten? Beeld / gedachte / ervaring Praktijkonderzoek in de school = Onderzoek dat wordt

Nadere informatie

De Superpromoter Academy

De Superpromoter Academy De Superpromoter Academy Inhoud 1 Inleiding 2 De huidige situatie 3 Opleiding tot Superpromoter Consultant (SPC) 3.1 Module 1. De Superpromoter theorie (basismodule) 3.2 Module 2. Methodiek & instrumentarium

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Auteur: Ir. Marco de Bruin MoSHE (Ferry van der Wal MoSHE)

Auteur: Ir. Marco de Bruin MoSHE (Ferry van der Wal MoSHE) Het leren van HSE-MS-gebaseerd incidentenonderzoek Voorwaarden voor een succesvolle databasekoppeling Auteur: Ir. Marco de Bruin MoSHE (Ferry van der Wal MoSHE) Het onderhavige artikel onderzoekt of het

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

Leerkring Strategisch werken aan Wonen, welzijn en zorg

Leerkring Strategisch werken aan Wonen, welzijn en zorg Leerkring Strategisch werken aan Wonen, welzijn en zorg Wilt u handen en voeten geven aan een gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg? Maar blijkt het lastig om de integrale aanpak hoog op de gemeentelijke

Nadere informatie

Probleem Ontrafeling

Probleem Ontrafeling Probleem Ontrafeling Content A.Probleem Definitie B.Oorzaken Diagram C.Inspiratie A. Probleem definitie Een probleem definiëren is complex. Wat op het eerste oog een probleem lijkt, blijkt vaak een symptoom

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening Effectmeting van hulp- en dienstverlening Gemeenten, instellingen en organisaties moeten hun uitgaven verantwoorden: wat leveren investeringen op? Ook investeringen in sociaal beleid moeten zij kunnen

Nadere informatie