EMMA ONDERZOEKT. Inzicht en impact rond publieke vraagstukken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMMA ONDERZOEKT. Inzicht en impact rond publieke vraagstukken"

Transcriptie

1 EMMA ONDERZOEKT Inzicht en impact rond publieke vraagstukken

2 Beeld cover: persoonlijk Twitternetwerk van minister Jeroen Dijsselbloem gevisualiseerd (mei 2014).

3 Inzicht én impact rond publieke vraagstukken EMMA ONDERZOEKT Onderzoek versterkt de impact van strategie en advies bij communicatieve en publieke vraagstukken. EMMA - Experts in Media en Maatschappij - onderzoekt thema s op het snijvlak van communicatie en organisatie. We analyseren wat de kern van het probleem of de kwestie is, bepalen de strategie en tactiek en handelen vervolgens daarnaar. Vanwege tijdgebrek of simpelweg onbekendheid met de aanpak en resultaten wordt onderzoek in de praktijk vaak overgeslagen. Een gemiste kans, want een goede startanalyse kan veel bijdragen aan het effect van interventies. EMMA Onderzoek legt de dynamiek rond een (maatschappelijk) vraagstuk bloot voordat strategen, adviseurs, beleidsmakers, woordvoerders, redacteuren of grafisch ontwerpers hun bijdrage leveren. Beter: (online) onderzoek geeft hun bijdragen meer betekenis. Omdat de context en spelers zichtbaar worden, versterkt het de impact en het resultaat van beleid en communicatie. EMMA Onderzoek kraakt de kern van een vraagstuk: waarom is het eigenlijk een issue? We achterhalen wie daarin een hoofdrol spelen. Wat de kansen en bedreigingen zijn, waar de relevante actoren zich bevinden, wat zij te vertellen hebben en wat hun motieven en argumenten zijn. EMMA ONDERZOCHT de vernieuwende aanpak van communicatie rond de aanleg van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn; ( De ingenieur en de buurman analyse van de kansen en bedreigingen rond het Utrechtse Stationsgebied; effecten van framing op de slaagkansen van ICT-projecten; de succesfactoren van burgerkracht in het Brabantse Elsendorp. ( Ik is Niks ) 3 / 16

4 Op basis van de conclusies van onderzoek levert EMMA Advies effectieve oplossingen en ontwikkelt een passende communicatie- én organisatiestrategie. Wat we voorstellen voert EMMA Content uit. EMMA onderzoekt kwalitatief én kwantitatief. Daarbij maken we gebruik van on- en offline data en bronnen. We bieden de volgende methodieken aan: + Omgevingsanalyse naar actoren, issues en netwerken (kwalitatieve en kwantitatieve analyse) + Historische media-analyse (kwalitatieve en kwantitatieve analyse) + Discursieve analyse (kwalitatieve analyse) + Reflectieatelier (kwalitatieve analyse) + Veldwerk en interviews (kwalitatieve analyse) + Deskresearch DIT IS EMMA EMMA onderzoekt, adviseert, schrijft, filmt en traint. Onze expertise is communicatie op het snijvlak van bestuur, beleid en publiek. We analyseren, lossen op en voeren uit. EMMA werkt met wisselende expertteams samengesteld uit de groep van twintig EMMA-onderzoekers, -adviseurs en -redacteuren. Allen specialisten in hun discipline. Uitgave: EMMA Communicatie, juni / 16

5 Weten wat er speelt en wie er toe doet OMGEVINGSANALYSE Een omgevingsanalyse laat zien wat de belangrijkste actoren, argumenten en sentimenten zijn rond een (publiek) vraagstuk. De onderzoeks methode is bij uitstek geschikt voor organisaties die zich willen mengen, of inzicht willen krijgen, in het maatschappelijk debat over een onderwerp waar ze mee te maken hebben of krijgen. Deze kennis biedt de kans om sneller en effectiever deel te nemen aan een debat of er invloed op uit te oefenen. Waar geeft deze onderzoeksmethode inzicht in? Met een omgevingsanalyse wordt het Umfeld van een vraagstuk of een organisatie in kaart gebracht. De analyse geeft antwoord op vragen als: welke thema s spelen er, welke actoren roeren zich en in welke (online) netwerken bevinden zij zich? Ook wordt zichtbaar hoe actoren en plekken zich tot elkaar verhouden (netwerk) en welke aanpalende vraagstukken naar voren komen. Daarnaast plaatst een omgevingsanalyse de eigen organisatie of persoon binnen dit speelveld, waardoor het eigen handelen perspectief krijgt. Hoe gaat het in zijn werk? We stellen eerst een zoekopdracht vast op basis van relevante begrippen. Daarna verzamelen we berichtgeving op sociale media, online nieuwsmedia, blogs en fora. Deze informatie analyseren we, zodat we weten wat er door wie gezegd wordt. De wijze waarop we de data analyseren wisselt per onderzoeksvraag. Omgevingsscan Soms is een uitgebreide omgevingsanalyse niet mogelijk (tijd) of noodzakelijk. In dat geval biedt EMMA een omgevingsscan aan. Dat geeft een organisatie snel een beter inzicht in de ontwikkelingen en spelers rond een vraagstuk of de organisatie zelf. 5 / 16

6 Wat is het resultaat? Een omgevingsanalyse levert een foto op van het speelveld rond een vraagstuk. De analyse bestaat vrijwel altijd uit: + een interactieve netwerkvisualisatie rondom het issue of de onderzochte organisatie; + een overzicht van de belangrijkste nieuwssites, blogs en fora; + inzicht in de sub-issues die spelen rond een onderwerp en de debatten die aanpalend aan het onderzoek zijn; + perspectief op de plek van de eigen organisatie in het in kaart gebrachte netwerk. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kijkt EMMA verder. Zo kunnen we de teneur van het debat analyseren en duiden of maken we moeilijk zichtbare subnetwerken en belangrijke gatekeepers zichtbaar. We plaatsen de positie van een organisatie of een issue in zijn specifieke context. Kenmerkend voor het onderzoek van EMMA is dat u als opdrachtgever zelf wordt uitgenodigd het netwerk verder te verkennen. De media-analyse: wekelijks op de hoogte van wat er speelt Als vervolgstap op een omgevingsanalyse voert EMMA ook amedia-analyses uit. Hierbij maken we op basis van de issues en spelers die in de omgevings analyse in kaart zijn gebracht een periodieke (vaak wekelijks of tweewekelijks) rapportage over wat er in de actualiteit gebeurt. We maken gebruik van on- en offline media en sociale media. Wat maakt de analyses van EMMA speciaal? We geven niet alleen een weergave van de actualiteiten, maar hebben ook de kennis om deze binnen de context van de opdrachtgever, en het politiek-bestuurlijke speelveld te plaatsen. EMMA voert (of voerde) media-analyses uit voor: KING, Operatie-NUP, NL-Alert, de provincie Noord-Brabant (elektrische bussen en Digitale Agenda) en het ministerie van AZ (4 en 5 mei). 6 / 16

7 EMMA doet (en deed) omgevingsanalyses naar: + minister Jeroen Dijsselbloem - ministerie van Financiën + rijksfinanciën ministerie van Financiën + fiscaliteit - ministerie van Financiën + staatssecretaris Sharon Dijksma - ministerie van Economische Zaken + voedselzekerheid, gemeenschappelijk landbouwbeleid en natuur ministerie van Economische Zaken + europees landbouwbeleid - ministerie van Economische Zaken + opslag kernafval (internationale analyse) - ministerie van Economische Zaken + horeca - Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid + schoonmakers in de fastfoodbranche - Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid + Nederland wordt anders Rijksgebouwendienst + windmolens voor de kust ANWB + netwerk Club van Maarssen ministerie van Infrastructuur en Milieu + Brabant: uitnodigend groen (BrUG) provincie Noord-Brabant + het gesprek over Amsterdam gemeente Amsterdam / Dienst metro + gaswinning in Groningen Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) Logeion Congres: Wie staat er op tien Voor het Logeion Congres (3 juni 2014) heeft EMMA een analyse uitgevoerd naar de netwerken van voetballers van het Nederlands Elftal. Tijdens een workshop gaan we hier verder op in. Kijk op voor een visualisatie van de analyse. 7 / 16

8 Those who cannot remember the past are condemned to repeat it (George Santayana, 1905) HISTORISCHE MEDIA-ANALYSE Met deze onderzoeksmethodiek geeft EMMA een historische dwarsdoorsnede van een thema. Een tijdlijn van gebeurtenissen uit het verleden die mogelijk bepalend zijn voor het heden. Wie waren de relevante actoren in het verleden? Wat waren hun posities? Welke argumenten hadden ze? En hoe hebben deze zich in de historie ontwikkeld? Met die kennis kunt u nieuwe ontwikkelingen begrijpen en er beter op anticiperen. Waar geeft deze onderzoeksmethode inzicht in? De analyse geeft inzicht in diverse aspecten van een debat of vraagstuk. Het onderzoek kijkt naar de actoren, de argumenten die ze aanvoeren en de frames* die ze gebruiken. Bovenal leggen we verbanden tussen deze verschillende onderdelen. Hiermee plaatsen we spelers en thema s in hun context en worden patronen in bijvoorbeeld het publieke debat scherper. Hoe gaat het in zijn werk? De basis voor deze analyses zijn uitingen in de media. Dit kunnen geprinte media, online media of sociale media zijn, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Een publiek debat leidt vaak tot duizenden mediaberichten. Het is praktisch ondoenlijk deze allemaal te lezen. Belangrijk onderdeel van onze werkwijze is deze informatie terug te brengen tot een behapbaar en representatief aantal berichten, zonder de essentie van het debat te verliezen. Complexe debatten maken we daarmee toegankelijk. * Framing is het presenteren van feiten (vaak door een opinieleider) over een incident of gebeurtenis waardoor een specifieke, eigen interpretatie geforceerd wordt. Doel is de ander daarmee te overtuigen. 8 / 16

9 Wat is het resultaat? Een historische media-analyse bestaat uit: + een tijdlijn met de belangrijkste ontwikkelingen die de casus heeft doorgemaakt; + een beschrijving van het verloop van de casus. Hierin is onder andere aandacht voor de actoren en argumenten die in het debat naar voren komen; + een analyse van de onderzoeksresultaten waarin patronen in het debat worden blootgelegd. Ervaring leert dat deze laatste stap - de overkoepelende analyse - de meest waardevolle inzichten opleveren. EMMA deed historische media-analyses naar: + f raming van ICT-projecten binnen de rijksoverheid ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties + het Maurodebat ministerie van Algemene Zaken (DPC) + aardbevingen in Groningen - Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) + het schaliegasdebat - provincie Noord-Brabant + plaatsing van windmolens voor de kust - ANWB EMMA voerde een historische media-analyse uit naar de asielzaak Mauro in Hieronder de resultaten gevisualiseerd. 9 / 16

10 Het publieke debat ontrafeld DISCURSIEVE ANALYSE Discursieve analyse is een verdieping van de historische media-analyse. Ze worden vrijwel altijd in combinatie uitgevoerd. Waar geeft deze onderzoeksmethode inzicht in? Naast inzicht in de actoren, argumenten en ontwikkelingen van een publiek debat (zie historische media-analyse), onderzoekt een discursieve analyse ook welke frames worden gebruikt. Deze analysemethode geeft een diepgaand inzicht in het publieke debat, en dan met name in de beïnvloedingsprocessen die zich hierin afspelen. Dit biedt organisaties de mogelijkheid om zich beter te positioneren en op een effectieve manier deel te nemen aan het debat. Hoe gaat het in zijn werk? Met een historische media-analyse brengen we de ontwikkeling van het debat, de actoren en belangrijkste argumenten in kaart. Vervolgens selecteren we hieruit de invloedrijke bronnen, auteurs en momenten in het debat. Dit is de kern van de methodiek: een grote hoeveelheid bronnen terugbrengen tot een beheersbaar aantal, zonder daarmee de essentie van het debat te verliezen. Dat vereist zorgvuldigheid en kennis van de inhoud. Uiteindelijk levert dit een set aan artikelen op die we aan een discursieve analyse onderwerpen. Daarbij kijken we niet alleen naar de spelers en argumenten in het debat, maar onderzoeken we ook hoe deze argumenten worden opgebouwd. Van welke gesprekstechnieken en frames maken mensen gebruik om hun argumenten kracht bij te zetten? Wat is het resultaat? Een discursieve analyse bestaat uit: + een tijdlijn met de belangrijkste ontwikkelingen die de casus heeft doorgemaakt; + een beschrijving van het verloop van de casus. Hierin is onder andere aandacht voor de actoren, argumenten en frames die in het debat naar voren komen; + een uitgebreide beschrijving en analyse van de frames die in het debat naar voren komen en de manier waarop deze voor het voetlicht worden gebracht; + een overkoepelende analyse van de onderzoeksresultaten waarin wetmatigheden in het debat worden blootgelegd. 10 / 16

11 Uit: onderzoek naar Framing van ICT en overheid (door EMMA en HanzeHogeschool Groningen, Lec. Annette Klarenbeek /2014) Voorbeeld: stemcomputer Het is jammer dat wij elke keer weer door een fase van nationale dommigheid heen moeten en een enorme infrastructuur optuigen, om over vijf jaar na talloze commissies weer hetzelfde te concluderen. (Rop Gongrijp in Webwereld, 7 maart 2013). Deze quote laat zien hoe de experts (in dit geval Rop Gongrijp, oprichter van de Stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet ) in het discours over de herinvoering van de stemcomputer aantoont dat de zij-groep (lees: de overheid) het niet waard is om verantwoordelijk te zijn voor de oplossing van het probleem (= de technische problemen met de stemcomputer). Het is de combinatie van een kwantitatieve analyse van grote hoeveelheden berichten en een kwalitatieve analyse van illustratieve teksten, waarmee we bij dit type onderzoek het beste uit beide werelden naar boven halen. EMMA deed historische media-analyses naar: + framing van ICT-projecten binnen de rijksoverheid ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties + Social Media inzet en gebruik (van Hyves tot Instagram) Social Media Benchmarks DPC 11 / 16

12 Een issue in een ander perspectief REFLECTIEATELIERS In een reflectieatelier komen experts bij elkaar om een (communicatie) probleem of vraagstuk te analyseren. De onderwerpen zijn vaak uiteenlopend. Een belangrijke eigenschap van ateliers van EMMA is dat ze verschillende perspectieven bij elkaar brengen en op elkaar laten reflecteren. Waar geeft deze onderzoeksmethode inzicht in? Doel is samen met de opdrachtgever te komen tot een vernieuwende, aangepaste aanpak van het onderwerp. Hoe gaat het in zijn werk? In een reflectieatelier toetsen we resultaten van een onderzoek of onderwerpen we interne aannames aan een extern perspectief. Bijzonder is de manier waarop we deelnemers selecteren. We nodigen niet alleen of zelfs juist niet - de goede bekenden uit, maar personen die een ander licht op het onderwerp werpen. Volgens ons gaat het erom (toonaangevende) opiniemakers uit de buitenwereld uit te nodigen. Bij voorkeur voeren we ter voorbereiding een omgevingsanalyse uit om deze unusual suspects in kaart te brengen. Ook in de moderatie van de bijeenkomst zelf heeft EMMA veel ervaring. Wat is het resultaat? Een reflectieatelier zorgt ervoor dat er vanuit een divers, en vaak ook nieuw, perspectief naar het onderwerp wordt gekeken. Hierdoor worden aannames grondig getoetst en komen nieuwe inzichten naar voren. Dit kan de aanleiding zijn tot nieuw onderzoek of een extra fundament vormen voor een (communicatie)strategie. 12 / 16

13 EMMA heeft reflectieateliers gehouden over: + naar aanleiding van het onderzoek Ambtenaren in de openbaarheid (EMMA, 2012/2013) - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties + naar aanleiding van onderzoek Framing ICT en Overheid (EMMA in samenwerking met HanzeHogeschool Groningen, 2013/2014) - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties + naar aanleiding van onderzoek Social Media Benchmarks - Dienst Publiek en Communicatie, ministerie van Algemene Zaken + Imago-onderzoek - provincie Noord-Brabant = 13 / 16

14 Een stevig vraaggesprek voor een betere communicatiestrategie VELDWERK EN INTERVIEWS EMMA gelooft in de netwerksamenleving. Daarin verspreiden kennis, contacten en informatie zich sneller en intenser, vooral dankzij de nieuwe media. Zo n samenleving vraagt om een andere, open manier van werken door beleidsmakers, bestuurders en uitvoerenden. Om complexe vraagstukken te doorgronden, is het houden van kwalitatieve (diepte-)interviews met sleutelfiguren een goede manier om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Waar geeft deze onderzoeksmethode inzicht in? Onderzoekinterviews (of veldwerk) leveren informatie en kennis op voor gezamenlijke uitgangspunten, die uiteindelijk kunnen uitmonden in een communicatiestrategie rond een issue, organisatie of thema. Bovendien wordt met een interview - en de bijbehorende terugkoppeling - in een organisatie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het leggen van in- en externe verbindingen. Voor veel organisaties is juist dit een kritische factor: de verbinding tussen binnen en buiten ontbreekt nog wel eens. Voorbeeld: onderzoek naar Ondiep Op basis van een diepgaand veldwerk in het Utrechtse Ondiep bleek dat de herstructurering van de wijk door de corporatie pas kans van slagen had als er ook in achterstallig onderhoud geïnvesteerd werd. Het schilderen van huizen die binnen drie jaar gesloopt zouden worden maakte bewoners duidelijk dat het de corporatie ernst was. 14 / 16

15 Hoe gaat het in zijn werk? EMMA maakt voor deze interviews gebruik van een zogenaamde half-open interviewsetting: de waarnemingen bestaan uit individuele vraaggesprekken, uitgevoerd met behulp van een beknopte topiclijst. Deze vorm van interviewen wordt ook wel het semi-gestructureerde vraaggesprek genoemd. Het voordeel van een dergelijke aanpak is, dat de geïnterviewde veel beter kan sturen op het eindresultaat: niet de interviewer heeft de lead, maar eigenaar van de informatie. Het veldwerk bestaat dus uit: + basis: semi-gestructureerde (half open) interviews; + woordelijke annotatie: gelabeld, thematisch geordend in een database + geanalyseerd en door verschillende onderzoekers bekeken: onderzoekstriangulatie. Wat is het resultaat? Door dit veldwerk belicht EMMA bijvoorbeeld de vox populi beter. Terwijl ook de andere kant van het spectrum bediend wordt: ook de dieper liggende motivaties van experts komen naar voren. Afhankelijk van de opdracht stelt EMMA een uitgebreid verslag op, geven we presentaties en workshops aan verantwoordelijken binnen en buiten de organisatie of publiceren we over het thema een toegankelijk geschreven boek. EMMA heeft onder meer kwalitatief veldwerkonderzoek naar: + verschillende strategieën op het snijvlak van beleid en communicatie provincie Noord-Brabant + het ontleden van de samenwerking met en tussen betrokken organisaties rond het Stationsgebied Utrecht (verwacht september 2014, SEP* Uitgevers, Tussen droom en daad ) gemeente Utrecht + de veranderende communicatie rondom de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en de lessen die overheden daaruit zouden kunnen trekken (RMO: De Ingenieur en de Buurman, 2012) - De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) + nieuwe coalities rond wonen, zorg en leefbaarheid (in het Brabantse Elsendorp) ( Ik is Niks, 2013, SEP* Uitgevers) uitgave van EMMA Communicatie, mede mogelijk gemaakt door Stichting Else en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 15 / 16

16 Standing on shoulders of giants DESKRESEARCH Onder Deskresearch verstaat EMMA een brede inventarisatie van bestaand onderzoek, dat niet langer dan enkele jaren geleden is uitgevoerd. Daardoor wordt meta-analytisch eerder verricht onderzoek dieper uitgegraven. Een veelgebruikte manier om beleidsevaluaties kracht bij te zetten. Waar geeft deze onderzoeksmethode inzicht in? Hiermee krijgen we de rode draad boven water. Zo ontstaat een fundamenteel en onderbouwd inzicht rond een issue. EMMA maakt daarbij gebruik van een vierstappenplan, waarbij we onze eigen methode toepassen. Hoe gaat het in zijn werk? Bij EMMA speelt de online werkelijkheid en de nog niet volgens alle wetenschappelijke normen vast omschreven kennis uit de praktijk een net zo belangrijke rol als bijvoorbeeld de standaard REA (zie hieronder). Hieronder de vier stappen beschreven. 1. Ontwikkelen basisset relevante zoektermen De meta-analyse start met een basisset van relevante zoektermen. Deze baseren we op het issue in al zijn variaties. Dat moet leiden tot een kleiner aantal bruikbare relevante zoektermen. Deze stap is van groot belang omdat het de kwaliteit van de zoekresultaten bepaalt. 2. Analyse wetenschappelijke publicaties (Rapid Evidence Assesment) We zoeken in verschillende wetenschappelijke online bronnen naar relevante publicaties die de afgelopen tien jaar zijn verschenen. Denk aan bronnen op het vlak van openbaar bestuur, sociologie/antropologie, psychologie en politicologie. Van de resultaten bestuderen we in eerste instantie alleen de samenvatting. Indien de samenvatting daar aanleiding toe geeft, onderwerpen we deze aan een grondiger inhoudelijke bestudering. We bekijken van elk artikel ook de gebruikte literatuurlijst en verzamelen de online berichtgeving over de publicatie. 16 / 16

17 We gebruiken daarvoor een Rapid Evidence Assesment (REA). Met deze gestandaar diseerde methode is het mogelijk om snel en adequaat een verantwoorde inventarisatie te maken van de wetenschappelijke inzichten (literatuur) op het gebied van een actueel vraagstuk. Een REA is succesvol in te zetten als er sprake is van groeiende body of evidence op het te onderzoeken gebied. 3. Analyse online innovatieve berichtgeving (Rapid Innovation Inventory) Soms levert een REA te weinig op. Dat kan liggen aan het taalgebied of aan de aard van het onderzoek. In dergelijke gevallen hanteert EMMA aanvullend een Rapid Innovation Inventory (RII). Met een RII is het mogelijk een systematische inventarisatie te verrichten, waarbij netwerken op de belangrijkste deelterreinen systematisch bevraagd en/of geanalyseerd worden op relevante berichten, ontwikkelingen en innovaties. Groot voordeel is dat recente en lopende berichtgeving over praktijkvoorbeelden en onderzoeken kunnen worden meegenomen. Dat is van belang bij het in hun context plaatsen van de bevindingen uit eerdere onderzoeken en later te houden interviews met deskundigen. Deze RII voeren we op internet uit: door middel van een systematische reeks aan designed searches en queries halen we de laatste relevante online berichtgeving naar boven. Daarnaast voeren we deze search ook op Twitter, Facebook en LinkedIn (discussiegroepen) uit. We maken voor deze scraping-methode gebruik van een zogenaamde research browser. Dat is een browser die geen vertekende resultaten geeft als gevolg van achtergebleven gebruikersgegevens. De eerste driehonderd resultaten onderwerpen we aan een inhoudelijke analyse. 4. Analyse van formele adviezen Tot slot analyseren we naast ook de (semi)wetenschapplijke onderzoeken en adviezen van de afgelopen vijf jaar die door de belangrijkste adviesorganen en onderzoeksinstellingen van de overheid werden gepubliceerd (denk aan adviesorganen als: RMO, ROB, WRR, SCP en CBS). Van deze publicaties bestuderen we de conclusies en adviezen en identificeren de relevante hoofdstukken en passages op basis van dezelfde set steekwoorden. 17 / 16

18 Wat is het resultaat? Een fundamenteel en onderbouwd meta-overzicht van onderzoeksresultaten rond een complex vraagstuk. Dat levert bijvoorbeeld diepgaande kennis op rond een succesvol toe te passen communicatiestrategie. Zo wordt duidelijk welke aanpakken uit het (recente) verleden wel of niet kansrijk zijn en effect sorteren. En is de opdrachtgever in één klap op de hoogte van de stand van zaken in het internationale veld. EMMA heeft Deskresearch uitgevoerd over: + over ambtenaren in de openbaarheid ( De Uitzondering op de Regel, 2013) - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties + megastallen-discussie - ministerie van Economische Zaken (voormalig LNV) + onderzoek ten behoeve van het opstellen van social media benchmarks ( Context is King, 2013) - Dienst Publiek en Communicatie, ministerie van Algemene Zaken + een overzicht van evidence-based strategieën voor communicatie over overlast en verloedering, maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering (referentieonderzoek: Schaken op verschillende borden, 2011) - ministerie van Veiligheid en Justitie *Google Scholar 18 / 16

19

20 We leven in een maatschappij van netwerken. Kennis, contacten en informatie verspreiden zich sneller, vaker, intenser. Op de golven van oude, nieuwe en allernieuwste media. Dat vraagt om andere communicatie. Om een open, luisterende houding van organisaties en individuen. Authentiek en betrouwbaar. Daar adviseren we u graag over. EMMA, onderzoekt, adviseert, schrijft en filmt. EMMA Communicatie Prinses Mariestraat KG Den Haag Volg ons ook op: Facebook: EMMA Communicatie Blog: 20 / 16

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne

Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne Afstudeerrapport Gemeentelijke communicatie bij maatschappelijke onrust: het belang van de sociale antenne Elize Fallon 9 juni 2008 Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie Directie Crisisbeheersing

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Twitter in Crisiscommunicatie

Twitter in Crisiscommunicatie Twitter in Crisiscommunicatie Een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van Twitter tijdens crises COT - Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement an Aon Company J.G.H. Bos M.J. van der

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Hoe gemeenten en maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met aansprakelijkheid December 2013 1 2 Voorwoord Ont-regel die

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Eerst waren we gewoon wij. en nu is het wij

Eerst waren we gewoon wij. en nu is het wij Eerst waren w en nu is het wij Gebruik, slijtage en van lokale en regio Eerst waren we gewoon wij en nu is het wij en zij Gebruik, slijtage en vernieuwing van lokale en regionale identiteiten Eerst waren

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Zelf Vertrouwen. Adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren

Zelf Vertrouwen. Adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren Zelf Vertrouwen Adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren Eindrapport De Nationale DenkTank 2010 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting de Nationale DenkTank,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Natuurverkenning twee jaar later Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 WOt-technical report 11 J. Vader & M.J. Bogaard Natuurverkenning

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos ISBN 90-6473-423-2 9 789064 734236 Burgers als beleidsadviseurs Ervaringen met burgerparticipatie in het bestuur van gemeenten zijn al vaak beschreven, onderzocht en beoordeeld. Daarentegen is nog weinig

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

Politiek van de aandacht voor het Nederlandse veiligheidsbeleid

Politiek van de aandacht voor het Nederlandse veiligheidsbeleid LSG Bestuurskunde Politiek van de aandacht voor het Nederlandse veiligheidsbeleid Een onderzoek naar maatschappelijke dynamiek, politieke agendavorming en prioriteiten in het Nederlandse veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Van ARG tot Widget-TV

Van ARG tot Widget-TV Van ARG tot Widget-TV Van ARG tot Widget-TV Afstudeeronderzoeken bij het Crossmedialab Harry van Vliet (Red.) LabRats #1 Uitgeverij Plan B Deventer, Nederland 2010 Hogeschool Utrecht Van ARG tot Widget-TV

Nadere informatie

Help, mijn mensen moeten op twitter

Help, mijn mensen moeten op twitter Help, mijn mensen moeten op twitter Ideeën voor managers van gemeenten die hun dienstverlening willen verbeteren en willen floreren in de netwerksamenleving / een handreiking Dit is een publicatie van

Nadere informatie

Omgaan met het onbekende

Omgaan met het onbekende Omgaan met het onbekende Een reflectie op de voorbereiding op de drie decentralisaties dr. M.van der Steen mr. drs. J.R. De Hoog A.R. Wendt MSc prof. dr. M.J.W. van Twist Vorm geven aan inhoud Omgaan met

Nadere informatie