Verbeteringen verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet. Utrecht, 19 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeteringen verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet. Utrecht, 19 mei 2015"

Transcriptie

1 Verbeteringen verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet Utrecht, 19 mei 2015

2 Inhoud 1. Financieringssystematiek Participatiewet 2. Keuze voor nieuwe model 3. Hoe werkt het multiniveau-model? 4. Proces verbeterslag 5. Onderzochte verbetervoorstellen 6. Vragen 2

3 De financieringssystematiek Met de WWB in 2004 werden gemeenten volledig financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstand De financieringssystematiek van de Participatiewet is op dezelfde wijze ingericht als de WWB» Toereikend landelijk macrobudget» Financiële prikkel via objectief verdeelmodel» Gemeenten hebben meerjarig voordeel van goed presteren» Gemeenten die een beroep doen op het vangnet worden aangespoord tot verbetering 3

4 Keuze voor het multiniveaumodel In 2012 proces gestart om te komen tot een nieuw verdeelmodel Gemeenten en andere betrokken partijen hebben intensief meegedacht met het uitwerken van vier kansrijke verdeelmodellen Na beoordeling door experts is gekozen voor het multiniveau-model Wetenschappelijk gezien is dit het beste model Model is gebaseerd op bijstandskansen van een huishouden Ook wordt rekening gehouden met de invloed van factoren op het niveau van de wijk, gemeente en regio Het model is beter dan het vorige in staat om een goede inschatting te maken van de noodzakelijke bijstandsuitgaven van een gemeente 4

5 Hoe werkt het multiniveau-model? Centrale vraag: wat is de kans op bijstand? Dit is afhankelijk van individuele kenmerken... Huishoudtype A: 0,2% Samenwonend 2 kinderen 45 en 40 jaar Nederlands Koopwoning Huishoudtype B:16% Alleenstaand 1 kind 42 jaar Nederlands Huurwoning Huishoudtype C: 5% Gehuwd 1 kind 35 en 29 jaar Niet-westerse achtergrond Huurwoning 5

6 Kans op bijstand?... maar ook de omgeving is van invloed Individueel niveau Wijkniveau Gemeentelijk en regionaal niveau <> Woningwaarde in de buurt? <> <> Netto arbeidsparticipatie in de regio? Kansen op de arbeidsmarkt? <> Leefbaarheid in de buurt? 6

7 Kans is afhankelijk van meerdere niveaus 7

8 Model bestaat uit 2 delen Verklaringsmodel Met het verklaringsmodel wordt bepaald wat de invloed van de opgenomen kenmerken is op de bijstandskans Dit gebeurt op basis van de Enquête Beroepsbevolking van het CBS Verdeelmodel In het verdeelmodel worden 6500 verschillende typen huishoudens onderscheiden met elk hun eigen kans op bijstand. Per gemeente wordt geschat hoeveel van de verschillende typen huishoudens er wonen en wordt aan de hand van kans maal bijstandsbedrag bepaald wat de verwachte uitgaven zijn. 8

9 Toepassing afhankelijk van aantal inwoners Volledig objectief Deels historisch, deels objectief Volledig historisch Vanaf inwoners Vanaf tot inwoners Tot inwoners Overgangsregime (bij introductie van het nieuwe model): In 2015 en 2016 wordt 50% historisch verdeeld. In 2017 is dat 25%. Evaluatie overgangsregime na 2 jaar. 9

10 Proces verbeterslag (1) Het is een goed model maar verdere verbetering is mogelijk Daarom zijn in december/ januari verbetersuggesties geïnventariseerd. Gemeenten hebben verbetersuggesties gedaan. Aanvullend heeft het SCP samen met Berenschot gesprekken gevoerd met gemeenten. Experts zijn geraadpleegd. Resultaat was een lijst met verbeteropties waaruit de meest kansrijke opties zijn geselecteerd. Deze zijn verder geanalyseerd. Bij dit proces was een begeleidingscommissie betrokken bestaande uit de VNG, Divosa, de Rfv, een selectie van gemeenten en de ministeries BZK, Fin en EZ. Vandaag gemeenten informeren over de voorgestelde verbeteringen 10

11 Proces verbeterslag (2) Proces Juni: keuze Staatssecretaris voor door te voeren verbeteringen obv: Voorstel SCP Advies VNG Advies Raad voor de financiële verhoudingen Advies Prof. dr. Maarten Allers (COELO) Eventuele reacties van eerder betrokken experts (Adviesbureaus APE, AEF, CPB, Universiteit Tilburg, Vrije Universiteit Amsterdam) Juni- september: keuze verwerken in regelgeving en advies Raad van State September: publicatie van de regelgeving en de budgetverdeling

12 Nu in model opgenomen factoren Huishoudenskenmerken Huishoudtype Leeftijd Woning Herkomst Opleiding Arbeidsbeperking AO-uitkering Alleenstaande Eenoudergezin met een vrouw aan het hoofd Eenoudergezin met een man aan het hoofd Paar zonder kinderen Paar met kinderen Aanwezigheid van een persoon in de leeftijd van jaar Aanwezigheid van een persoon in de leeftijd van jaar Wonend in een koopwoning Hebben van een niet-westerse achtergrond Aanwezigheid van een persoon met hoogst voltooide opleiding max. MBO-2 Aanwezigheid van een persoon met hoogst voltooide opleiding min. HBO Aanwezigheid van een persoon met een arbeidsbeperking Aanwezigheid van een persoon met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Omgevingskenmerken Gemiddelde WOZ-waarde (buurt) Leefbaarheid in de buurt (buurt; score leefbaarheid matig positief of lager) Arbeidsmarktkansen voor hoogopgeleiden (met correcties voor grensoverschrijdende pendel) Netto arbeidsparticipatie (COROP) 12

13 Onderzochte verbetervoorstellen (1) Voorstellen met advies deze wel uit te voeren: 1) Arbeidsmarktindicatoren op gemeenteniveau. Niet: aandeel studenten, aandeel banen in handel en horeca Wel: bevolkingsgroei, banengroei en aandeel WW-ontvangers. 2) Woonsituatie. Nadere uitsplitsing van de huursituatie maken (op huishoudensniveau) in sociale huur en particuliere huur. 3) Woonindicator opnemen op gemeenteniveau. Op gemeenteniveau de factoren aandeel huishoudens wonend in een sociale huurwoning en aandeel huishoudens wonend in een koopwoning opnemen. 13

14 Onderzochte verbetervoorstellen (2) Voorstellen met advies deze wel uit te voeren: 3) Weglaten van de volgende twee factoren: Huishouden wonend in matig leefbare wijk Netto participatie op regionaal niveau Na doorvoering van de andere aanpassingen bieden deze factoren geen aanvullende verklaringskracht meer 4) Overweeg RPA ipv COROP COROP is statistisch te verkiezen. RPA sluit beter aan bij de Participatiewet. 14

15 Onderzochte verbetervoorstellen (3) Voorstellen met advies deze wel uit te voeren: 5) Opnemen: Dak- en thuislozen Instellingsbewoners Advies is om de bijstandsuitgaven van gemeenten aan deze groepen buiten het verdeelmodel om te compenseren op basis van de historische uitgaven (t-2). Verschuiving budget naar gemeenten met uitgaven aan dak- en thuislozen en gemeenten met instellingen. 15

16 Onderzochte verbetervoorstellen (4) Voorstellen met advies deze niet uit te voeren: 1) Modelkenmerken opnemen op gemeenteniveau. De geaggregeerde kenmerken laag- en hoogopgeleiden en wonend in een matig leefbare buurt blijken geen aanvullende verklaring te geven van de kans op bijstand. 2) Uitsplitsing naar herkomst. Een nadere uitsplitsing naar herkomst wordt afgeraden zolang het model niet geschat kan worden op integrale data. 3) Aandeel lage inkomens. In combinatie met de uitsplitsing van huur in sociale- en particuliere huur blijkt deze factor geen toevoegde waarde meer te hebben. 16

17 Onderzochte verbetervoorstellen (5) Voorstellen met advies deze niet uit te voeren: 4) Grensgemeente. Opnemen van deze indicator blijkt geen aanvullende verklaring te geven van de kans op bijstand. 5) Centrumfunctie. De factor regionaal klantenpotentieel blijkt geen aanvullende verklaring te geven van de kans op bijstand. 6) Twee technische suggesties die ook zijn onderzocht, maar geen toevoegde waarde bleken te hebben: -weglaten wijkniveau -toevoegen extra restricties aan het verdeelalgoritme 17

18 Van enquêtedata naar integrale data Nu niet, maar straks wel: gebruik maken van integrale gegevensbestanden van het CBS in plaats van enquêtedata. Voordelen: Volledige dekking van alle huishoudens. Ondervertegenwoordiging van de groep alleenstaanden zoals in de Enquête Beroepsbevolking is dan verholpen De bevolkingssamenstelling in een gemeente hoeft niet meer te worden geschat. Invoering niet eerder dan bij de verdeling van 2017; zorgvuldigheid staat voorop: Vinden van alternatieven voor factoren arbeidsbeperking en opleiding Uitvoeren van data-analyse, parameterschattingen, validatie- en gevoeligheidsanalyses Beoordelen van de praktische uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid. 18

19 19 Vragen

Over het aantal volmachtstemmen

Over het aantal volmachtstemmen Over het aantal volmachtstemmen een verkennend rapport voor de Kiesraad over het gebruik van volmachtstemmen in gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

Nadere informatie

CPB Document. Wet Werk en Bijstand: Een eerste kwantificering van effecten. No 120 juni 2006. Hans Stegeman en Annemiek van Vuren

CPB Document. Wet Werk en Bijstand: Een eerste kwantificering van effecten. No 120 juni 2006. Hans Stegeman en Annemiek van Vuren CPB Document No 120 juni 2006 Wet Werk en Bijstand: Een eerste kwantificering van effecten Hans Stegeman en Annemiek van Vuren Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon

Nadere informatie

Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders

Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders Ingrid Esveldt en Andries de Jong 1 In dit artikel wordt onderzocht of starters en huurders die willen verhuizen, een woning willen

Nadere informatie

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1)

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Martine de Mooij, Marleen Geerdinck, Lotte Oostrom en Caroline van Weert Een opleiding heeft een positieve invloed

Nadere informatie

Werken Loont. Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt

Werken Loont. Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt Werken Loont Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt 140108 Werken Loont. Capeladvies, januari 2014. 0 Inleiding Werken moet lonen! Op 2 december

Nadere informatie

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz 591006-008 Rapport Cebeon, 7 juni 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Gegevens en onderzoeksaanpak... 7 2.1 Inleiding... 7 2.2 Gebruikte gegevens...

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

CPB Document. Invloed WWB op gebruik bijstand. No 209 Mei 2010. Frank van Es

CPB Document. Invloed WWB op gebruik bijstand. No 209 Mei 2010. Frank van Es CPB Document No 209 Mei 2010 Invloed WWB op gebruik bijstand Frank van Es Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338 33 80 Telefax (070) 338 33 50 Internet www.cpb.nl

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Armoedeval: is ontsnappen mogelijk?

Armoedeval: is ontsnappen mogelijk? Armoedeval: is ontsnappen mogelijk? dr. M.A. Allers (COELO) drs. J. den Heeten (SGBO) Rapport opgesteld door COELO en SGBO in opdracht van de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het gelijknamige symposium

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Utrecht Monitor 2015

Utrecht Monitor 2015 Utrecht Monitor 2015 Bevolking & bestuur Fysieke leefomgeving & groen Economie & inkomen Sociale leefomgeving & ondersteuning Utrecht.nl/onderzoek 1 2 Voorwoord Hoe gaat het met Utrecht? Hoe gaat het

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Genoeg om van te leven

Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud Stella Hoff Arjan Soede Cok Vrooman Corinne van Gaalen Albert Luten Sanne Lamers NIBUD

Nadere informatie

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland Omgaan met geld en schulden in de regio Een onderzoek in opdracht van de Stadsbank te Enschede uitgevoerd door het NIBUD mei 2004 Rapportage omgaan met geld en schulden Stadsbank 2 Voorwoord Eind 2003

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie