Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015"

Transcriptie

1 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

2 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen op het sociale domein. De Raad heeft de wens uit gesproken om periodiek geïnformeerd te willen worden over de voortgang van het sociaal domein. De onderhavige rapportage geeft een weergave van de klantenstromen en financiële resultaten over het eerste kwartaal. De kwartaal rapportage sociaal domein heeft als doel om de Raad periodiek te informeren over de voortgang van het sociale domein. Naast deze rapportage zal de Raad ook jaarlijks een beleidsmonitor ontvangen. Deze beleidsmonitor zal nader ingaan op de Krimpense situatie en dit ook afzetten tegen regionale en landelijk cijfers. Deze rapportage is uitsluitend bedoeld om de Raad snel te informeren over de algemene ontwikkelingen. Voor het college is deze rapportage wel een instrument om te beoordelen of er tussentijds aanpassingen in beleid en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn om binnen de vastgestelde financiële kaders te blijven. De integrale beleidssturing zal plaatsvinden op basis van de jaarlijkse beleidsmonitor. 1. Kwantitatieve gegevens Hoeveel inwoners zijn bij de Krimpenwijzer aangemeld? Op welke wijze hebben deze klanten zich gemeld. Specificatie van telefoon, website(incl mail) en fysiek. Wat voor voorzieningen zijn aangevraagd? Specificatie van Jeugd en Wmo voorzieningen en Participatiewet - Individuele jeugdvoorziening - Maatwerkvoorziening: begeleiding - Maatwerkvoorziening: vervoer - Maatwerk voorziening: woningaanpassing - Maatwerkvoorziening: hulp bij het huishouden - Participatie uitkeringen (bijstandlevensonderhoud) - Participatie uitkeringen (bijstand- bijzondere bijstand) - Declaratiefonds Hoeveel lopende voorzieningen staan er uit? Specificatie van Jeugd en Wmo voorzieningen en Participatiewet - Individuele jeugdvoorziening - Maatwerkvoorziening: begeleiding - Maatwerkvoorziening: vervoer - Maatwerk voorziening: woningaanpassing - Maatwerkvoorziening: hulp bij het huishouden - Participatie uitkeringen (bijstandlevensonderhoud) - Participatie uitkeringen (bijstand- bijzondere bijstand) - Declaratiefonds Hoeveel lopen structurele voorzieningenzijn er beëindigd? Specificatie van Jeugd en Wmo voorzieningen en Participatiewet Begroot e kwartaal 2 e Kwartaal TOTAAL 2

3 - Individuele jeugdvoorziening - Maatwerkvoorziening: begeleiding - Maatwerkvoorziening: vervoer - Maatwerkvoorziening: hulp bij het huishouden - Participatie uitkeringen (bijstandlevensonderhoud) Aantal PGB houders gespecificeerd naar regeling en voorziening Hoeveel klachten zijn er geregistreerd? Hoeveel bezwaarschriften zijn er ingediend? Hoeveel agressie gevallen zijn er geregistreerd? Hoeveel herindicaties zijn er uitgevoerd? Onderverdeeld naar jeugdvoorziening, begeleiding en HBH Wat is de totale caseload van de casusregisseurs van het KST Hoeveel bezoekers hebben de website geraadpleegd? Hoeveel verzoeken zijn er via de website binnen gekomen en afgehandeld? Hoeveel Zorgmijders zijn er geregistreerd? 3

4 2. Financiële monitor BATEN Integratie-uitkering Sociaal Domein Wmo 2015 Jeugd Participatiewet Totaal integratie-uitkering De uitkeringen voor 2015 zijn nog niet definitief. Volgens de decembercirculaire 2014 zal de Wmo 2015 uitkering worden verlaagd en de Jeugdhulp uitkering worden verhoogd voor De exacte bedragen voor 2015 worden in de meicirculaire 2015 gepubliceerd. Tevens worden in de meicirculaire 2015 de budgetten voor 2016 ev. bekend gemaakt (volgens objectief verdeelmodel). Het objectief verdeelmodel Jeugd is momenteel voor consutatie bij de VNG. Krimpen komt in dat model uit als een nadeel gemeente. Integratie-uitkering Wmo (2007) Incl korting op huishoudelijke hulp Voor 2015 en 2016 is aanvullend budget bij het rijk aangevraagd. In het voorjaar 2015 wordt een becshikking met bedragen verwacht. Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Tijdelijke Rijksmaatregel voor 2015 en 2016 Beschikking ontvangen. Hetzelfde bedrag ook voor 2016 toegekend Rijksbijdrage inkomensdeel Voorlopig budget voor bijstandsuitkeringen. Op basis van de landelijke ontwikkelingen in de bijstand wordt eind septeber het definitieve budget per gemeente bepaald. Vanaf 2015 nieuwe verdeling van het macrobudget obv een multiniveau-model. In 2015 wordt dat model verder ontwikkeld. Eigen bijdragen Eigen bijdragen Wmo Totaal voor "oud" en "nieuw" Wmo Ouderbijdragen Jeugd Voorlopige schatting Totaal eigen bijdragen Geen info beschikbaar over historische cijfers LASTEN PROG4 Preventie Opvoedondersteuning Subsidie en opvoedcursussen Krimpenwijzer preventie Subsidie Jeugdgezondheidszorg Subsidie Maatschappelijk werk Subsidie PROG5 Basishulp KrimpenWijzer KST Jeugdhulp Subsidie KrimpenWijzer Bedrijfsvoeringskosten incl huur en balie In de KrimpenWijzer wordt ook ambtelijke formatie ingezet Krimpens sociaal team Subsidie Lokale jeugdhulp Lokale inkoop via contracten Innovatie Lokaal budget volgens regionale afspraken Jeugdbeschermingsplein Bijdrage aan Capelle Uitvoering met Capelle PROG6 Individuele hulp GR Promen WSW "subsidie" aangevuld met eigen middelen gemeente Risico gezien ontwikkelingen bij Promen GR IJsselgemeenten "Participatiebudget", onderdeel bijdrage aan GR IJsselgemeenten Uitvoering via GR IJsselgemeenten 4

5 GR Jeugdhulp Jeugd GGZ Jeugd met een beperking Jeugd en opvoedhulp: Landelijke inkoop geindiceerde zorg Organisatiekosten GR KSCD tbv JB JR dwang/drang AMHK/CIT Jeugd en opvoedhulp Specialistische ambulante jeugdhulp KSCD tbv CDT Jeugdzorgplus buitenregionale plaatsing "-3% afspraak" Totaal GR Jeugdhulp Wmo, zorg in natura 3% korting; indien regionaal meer dan 97% wordt uitgegeven, moeten de deelnemende gemeenten meer bijdragen. Bedragen uit begroting GR, gebaseerd op historisch gebruik De bijdrage aan GR in 2015 is maximaal 100% ( ). Indien Krimpen meer of minder besteedt, zal het pas in de bijdrage 2017 worden verrekend (obv regionale afspraken) Dit is een risico. Als we toch 100% of meer uitgeven in 2015, moet de 3% worden betaald (eind 2015). Dit bedrag is opgenomen in de begroting van Krimpen. Wmo begeleiding Nieuwe taak / Inkoop via contracten Informatie over de clienten met overgangsrecht is ontvangen. De geraamde budgetten zijn ruim vodoende. Wmo HH budget uit Wmo 2007 WMO inzet Huishoudelijke Hulp Toelag Tijdelijke regeling in 2015 en 2016 Wmo vervoersvoorzieningen budget uit Wmo 2007 Wmo rolstoelvoorzieningen budget uit Wmo 2007 Wmo woonvoorzieningen budget uit Wmo 2007 Totaal Wmo ZIN PGB Jeugd Nieuwe taak / Budget obv historisch gebruik Wmo begeleiding Nieuwe taak / Budget obv historisch gebruik Wmo HH Budget uit Wmo 2007 Totaal PGB Vanaf 2015 trekkingsrecht. Informatie over de clienten met overgangsrecht is ontvangen. De geraamde budgetten zijn ruim vodoende. Niet-ingezette middelen vloeien terug naar gemeente. Bijstandsuitkeringen Bijstandsuitkeringen levensonderhoud Uitvoering via GR IJsselgemeenten Minima Voorzieningenfonds Schuldhulpverlening Bijzondere bijstanduitkeringen Bijzondere voorziening Langdurigheidstoeslag Zorgverzekering, incl compensatie WTCG/CER Kwijtschelding gemeentelijke belasting Afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting Saldo Saldo Sociaal Domein 2015 Op basis van de huidige ramingen zijn de baten hoger dan de lasten. De nieuwe taken van het Sociaal domein zijn budgettairneutraal opgenomen in D per jaar. In de reserve D beschikbaar. In deze monitor is een selectie van de nieuwe en oude taken opgenomen. Door de integrale benadering is het onmogelijk de kosten van de oude en nieuwe taken en de diverse domeinen (Wmo, Jeugd, Participatie) apart te presenteren. 5

6 3. Analyse Analyse op basis van hoofdstuk 1 en 2 6

Gemeente Neerijnen. Najaarsnota 2013. Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober 2013. Versie : 1.

Gemeente Neerijnen. Najaarsnota 2013. Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober 2013. Versie : 1. 2013 Gemeente Neerijnen Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën Datum : 02 oktober 2013 Versie : 1.02 Document : 2425_1.ODT Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ontwikkelingen algemeen...4

Nadere informatie

2014 Deloitte The Netherlands

2014 Deloitte The Netherlands Sturen op 3D-voorzieningen en de gemeentefinanciën De juiste informatie op het juiste moment! Welkom! Sturen op 3D voorzieningen en de gemeentefinanciën Doel van vandaag Inzichten verwerven rond de informatie

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie

Drie decentralisaties

Drie decentralisaties Drie decentralisaties 1 Inleiding Het kabinet zet in 2014 in op een afronding van het wetgevingsproces en de implementatie van de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk. Zoals we al in

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Verhoging budget. 3. Het vaker toewijzen van tijdelijke of aflopende voorzieningen.

Verhoging budget. 3. Het vaker toewijzen van tijdelijke of aflopende voorzieningen. Memo Aan: Wethouders Kuster en Van de Wardt Cc: Van: Programma-management sociaal domein Datum: 16 juli 2015 Kenmerk: 15ini01740 Onderwerp: Voorstellen beperking van de kosten in het sociaal domein Geachte

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan

Zomerrapportage 2014. gemeente Oostzaan Zomerrapportage 2014 gemeente Oostzaan Vastgesteld door het college op: Datum: 20 05 2014 2 Inleiding Aan de gemeenteraad van Oostzaan, Oostzaan, juni 2014 Deze zomerrapportage is conform de vastgestelde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein

Decentralisaties in het sociaal domein CPB Notitie 4 september 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Programma 11 Arbeid, Participatie en Zelfredzaamheid

Programma 11 Arbeid, Participatie en Zelfredzaamheid Programma 11 Arbeid, Participatie en Zelfredzaamheid 11.1 Inleiding De gemeente Spijkenisse streeft naar een complete stad waarin de inwoners zelfredzaam zijn en zo lang mogelijk, naar vermogen, meedoen

Nadere informatie

CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN

CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN CONCEPT INDICATOREN GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN Indicatorenset 2015 & ontwikkelagenda Doel van dit document Op 16 juli heeft een werkbijeenkomst in het kader van de gemeentelijke monitor sociaal

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie