CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT"

Transcriptie

1 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT HET FORMULEREN EN REALISEREN VAN EEN GOEDE STRATEGIE!

2 Deze expert class helpt organisaties direct om hun cross channel strategie te formuleren en te realiseren. En geeft organisaties antwoord op de vraag hoe organisaties tot een goede strategie kunnen komen en hoe zij deze vervolgens succesvol kunnen implementeren. De expert class cross channel management heeft mij nog meer dan ik al wist, doen beseffen dat dit eigenlijk een synoniem is voor klantgericht werken. Het op de juiste wijze aanbieden en gebruiken van verschillende kanalen is hierbij cruciaal. Of je nu voor operational excellence of customer intimacy kiest als strategie, de inrichting van de juiste kanalen is altijd de sleutel voor succes. Multichannel denken en doen gaat verder tot en met customer experience; customer management is echt een USP. Als senior category manager ben ik verantwoordelijk voor klantcontact strategieën. Deze opleiding heeft mij nog duidelijker gemaakt dat je eerst moet bepalen welke kanalen je wilt gebruiken in de oriëntatie-, koop-, gebruik- of behoudsfase. Daarna kan je pas gaan inrichten en uitwerken. Kortom, de opleiding geeft je een syste - matische handvatten voor deze belangrijkste beslissingen, zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau. Drs. Laurens Masereeuw, senior category manager, Robeco Marketing Insight Academy is een initiatief van ICSB Marketing en Strategie in samenwerking met Rotterdam School of Management, Erasmus University. Marketing Insight Academy ontwikkelt en verzorgt resultaatgerichte programma s. Deze programma s richten zich op innovatieve gebieden binnen marketing, zoals e-marketing, cross channel management, branding, innovatie, CRM en klantgericht ondernemen. Een van deze opleidingen is de expert class Cross Channel Strategie en Management.

3 VOORWOORD Bij ruim 70 procent van de bedrijven staat de cross channel strategie hoog op de agenda van het managementteam. Het belang wordt dus onderkend, maar het blijkt moeilijk om een goede strategie te formuleren en vervolgens te realiseren. Organisaties benaderen de kanalen veelal tactisch en niet strategisch en het ontbreekt aan een integrale aansturing. Dit gemis leidt tot een niet perfecte bereikbaarheid, het gemis aan omzet en extra kosten. Door het ontbreken van de gewenste connecties tussen kanalen is de klantervaring bovendien niet optimaal. Ondertussen dienen zich door de ontwikkeling van de technologie tal van innovatievraagstukken aan die om een reactie vragen en neemt de noodzaak om een goedlopende cross channel organisatie in te richten toe nu de effectiviteit van massamedia afneemt. Het volstaat niet om de achterstand weg te werken; we moeten tegelijkertijd werken aan de toekomst. Aan de slag met bovenstaande onderwerpen is in veel gevallen nog urgent ook! Deze expert class geeft organisaties dan ook antwoord op de vraag hoe organisaties tot een goede strategie kunnen komen en hoe zij deze vervolgens succesvol kunnen implementeren. IN DEZE EXPERT CLASS BESTEDEN WE AANDACHT AAN: 1. De strategie over en de organisatie van de kanalen. Sinds consumenten gebruik maken van meerdere kanalen, gaat het bij het opstellen van de strategie niet om de vraag welke kanalen in te zetten. Centraal staat eerder hoe en waar ze te combineren tijdens de customer journey en binnen bepaalde segmenten. 2. De beslissing waar te innoveren in kanaalfunctionaliteit en integratie. Zodanig dat we kostenverlagingen, een betere bereikbaarheid en meer positieve klantervaring bereiken. 3. Kanaalorganisatievraagstukken. Ze beperken zich niet tot een functionele afdeling, maar doorkruisen het gehele bedrijf. Tegelijkertijd willen we daar waar nodig tot afstemming komen. Verschillende alternatieven staan open om de regie over de kanalen te verbeteren en zullen op hun voors en tegens worden beoordeeld in de expert class. 4. De prestatiemeting. De manier waarop u stapsgewijs het kanaalmanagement binnen uw praktijk kunt verbeteren. Het formuleren van de strategie, het inrichten van de organisatie en het implementeren van veranderingen en verbeteringen krijgen aandacht. Kortom, deze expert class helpt organisaties direct om hun cross channel strategie te formuleren en te realiseren! Wij hopen u te mogen ontmoeten. Dr. Ed Peelen Programma directeur Marketing Insight Academy Visiting Faculty RSM Executive Education, Rotterdam School of Management, Erasmus University

4 MODULE 1 TOEKOMST EN STRATEGIE Het begrip cross channels wordt steeds vaker gebruikt. Maar wat mogen wij er eigenlijk onder verstaan? In de eerste module van de expert class bepalen wij de gemeenschappelijke betekenis van de cross channel strategie en organisatie. Vervolgens doorlopen wij het traject van de formulering tot en met de realisatie van de cross channel strategie. De nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden komen aan de orde. Ook wordt een gedegen analyse gemaakt van de behoeften en het gebruiksgedrag van consumenten (en organisaties) van kanalen. Gewapend met dit inzicht komen we tot een ontwerp van het kanaalsysteem. We besteden aandacht aan de manier waarop de transitie van de huidige naar de gewenste situatie plaats kan vinden. FUTURE EYES Er is oneindig veel mogelijk op het gebied van kanalen, de ontwikkelingen gaan snel en het aantal mogelijkheden voor innovatie op kanaalgebied is enorm. Wij noemen een aantal voorbeelden, natuurlijk komen er in de expert class nog een aantal andere aan de orde: sociale media, mobiel internet, de inzet van video en geluid in media, interactiviteit, spraaktechnologie, enzovoort. Tijdens de expert class vormen we ons een toekomstbeeld van de kanalen waarbij de mens als gebruiker centraal staat. CONSUMENT: KANAALBEHOEFTEN EN GEBRUIK Het inzicht in de behoeften van consumenten en het daadwerkelijke gebruik van kanalen is in veel bedrijven nog onvoldoende ontwikkeld. Kennis hiervan staat bovendien onvoldoende aan de basis van de strategie en het design van het kanaalsysteem. We besteden aandacht aan onderzoeken naar het gebruik door consumenten van kanalen tijdens het communicatie-, aankoop en ge- of verbruiksproces van goederen en diensten. Ook staan we stil bij de rol van de sociale netwerken en hoe deze zich verhouden tot de commerciële kanalen en netwerken. CASE ABN AMRO: Deze case bevat een plan van aanpak om de internetstrategie te ontwikkelen en door te voeren passende binnen een multi access concept, zodat de klant een vloeiende customer experience heeft. Gebaseerd op uitgebreide consumenten trendanalyses en op positieve ervaringen om op gestructureerde wijze het Contact Center te transformeren van een operational excellence organisatie naar een customer intimate relatiecentrum, waar de klantervaring centraal staat en om dit vervolgens door te vertalen naar de andere kanalen.

5 CROSS CHANNEL STRATEGIE Bij ruim 70 procent van de bedrijven staat de cross channel strategie hoog op de agenda van het management team. Het belang wordt dus onderkend, maar het blijkt moeilijk om een goede strategie te formuleren en te realiseren. De praktijk leert ook dat we regelmatig de verkeerde vragen stellen. Soms veronderstellen we onterecht dat de kosten het probleem zijn en niet de waarde die wordt gecreëerd voor consumenten. We kopiëren best practices van anderen maar gaan voorbij aan de doelen en strategieën die zij hebben en mogelijk aan die van ons verschillen. En vergeten te zoeken naar een creatieve kanaalmix die een concurrentievoordeel moet opleveren. We gaan in op de formulering van de cross channel strategie. We zetten de belangrijkste te beantwoorden vragen op een rijtje en komen tot een strategieformulering op basis van inzicht in de consument, de genoemde trends, de huidige situatie, de marketing- en bedrijfsstrategie. CROSS CHANNEL ORGANISATIE Hoe voeren we de regie over de verschillende kanalen, zodat de strategie en de daarbij behorende doelstellin - gen over bijvoorbeeld bereik, kosten, omzet en customer experience worden gerealiseerd? Welke alternatieve manieren zijn er om op operationeel, tactisch en strategisch niveau tot afstemming te komen? Welke rol spelen hierbij budgetten, metrics, communicatie, organisatiestructuren met taak-verdelingen, verantwoor - delijkheden en bevoegdheden? Welke ervaringen zijn er vanuit de praktijk? IMPLEMENTEREN EN VERANDEREN Hoe voeren we de cross channel strategie in? Waar lopen we in praktijk tegen aan en hoe kunnen we op succesvolle wijze de veranderingen stapsgewijs doorvoeren? CASE UPC: aftersales service in een cross channel organisatie. Deze case gaat over hoe UPC de after sales service in de cross channel omgeving heeft opgepakt. In korte tijd is UPC van een organisatie die regelmatig kritiek kreeg uitgegroeid tot een bedrijf dat prijzen in de wacht sleept voor de goede service, waaronder de CRM Accelerator Award in Bijzondere waardering bestaat er onder andere voor de wijze waarop een innovator als UPC de serviceafdeling betrekt bij de lancering van nieuwe diensten, maar ook voor de manier waarop zij sociale media inzet en een verbetering van de klanttevredenheid gelijk laat oplopen met een verlaging van kosten.

6 MODULE 2 MANAGEMENT VAN DE KANALEN In vergelijking met de eerste, hebben de modulen 2 en 3 een meer operationeel karakter. Wij gaan onder andere dieper in op de afzonderlijke kanalen en de rol die zij spelen in de klantcontactstrategieën. bedrijven. In het bijzonder staan we stil bij verschillende type sociale netwerken, de ontwerpprincipes van sociale netwerken en de rol van deze netwerken in relatie tot andere kanalen. Maar daarnaast besteden we ook aandacht aan zaken als selfservice, de ondersteuning van de contactcyclus op internet, succesvolle manieren waarop de rol van internet temidden van andere kanalen is uit te bouwen. Centraal in deze module staat hoe de verschillende afzonderlijke kanalen zich ontwikkelen en de afstemming met andere kanalen verbeteren. Het inzoomen op de bewegingen die vanuit internet, contactcenters, retail en persoonlijke verkoop worden ingezet, sluit aan bij de manier waarop in praktijk met de ontwikkeling in kanalen wordt omgegaan. We krijgen zicht in wat organisaties bewegen, ambiëren, we zien wat hen hindert en waar hun successen liggen. INTERNET Bijzondere aandacht gaat uit naar de wijze waarop internet zich ontpopt tot een sociaal netwerk en de consequenties die dat heeft voor de wijze waarop organisaties marketing RETAIL Het retailkanaal is doorgaans het oudste kanaal en diep geworteld in de organisatie. De integratie van dit kanaal in een cross channel strategie zal om uiteenlopende redenen geen sinecure zijn. Daar gaan we tijdens deze modules op in door antwoorden te geven op vragen als: Hoe integreren we de communicatiekanalen met het bestaande retailkanaal? Hoe voorkomen we conflicten en verbeteren wij de synergie tussen het retailkanaal en de overige kanalen? Hoe zorgen we dat het retailkanaal toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het online kanaal? Welke rol speelt het retailkanaal in het verbeteren van de klantbeleving? Zowel het programma als de docenten en andere deelnemers waren super inspirerend. Er was een goede combinatie tussen theorie en cases vanuit de praktijk. Alles werd met veel enthousiasme overgebracht. De informatie is direct toepasbaar ongeacht in welke cross channel managementfase de organisatie zich bevindt. Een echte aanrader! Jacqui Bentley, Market Manager, Yarden

7 HET CONTACTCENTER Contactcenters maken een grote evolutie door. De aandacht verschuift van de bereikbaarheid en de kostenbeheersing naar: verkoop de kwaliteit van het contact en de creatie van meer waarde bijvoorbeeld door de customer experience te verbeteren. Het vraagt om de inzet van: andere en/of aangepaste technologie andere en/of aangepaste persoonlijke skills en management en andere en/of aangepaste metrics. Kennismanagement wordt een belangrijk aandachtspunt. Hoe organisaties deze evolutie oppakken temidden van andere kanalen, komt aan bod. PRIVACYWETGEVING EN KANAALMANAGEMENT Bij kanaalmanagement speelt wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens een grote rol. Bijvoorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en gedragscodes die door het College bescherming persoonsgegevens zijn goedgekeurd. Deze regelgeving legt beperkingen op maar geeft ook mogelijkheden. Wat zijn de regels voor het gebruik van cookies en waar dient u rekening mee te houden bij OBA Online Behavioral Advertising? Daarnaast zal er veel aandacht dienen te worden besteed aan compliance door organisaties. Zeker nu het College bescherming persoonsgegevens, de OPTA en de Consumentenautoriteit steeds vaker de naleving van weten regelgeving gaan controleren. En wat betekent dit allemaal voor uw relatie met de klant en prospects? Wij behandelen hier o.a. de volgende onderwerpen: Wet Bescherming Persoonsgegevens, die als basis fungeert voor uw compliancebeleid voor het verwerken van persoonsgegevens. Telecommunicatiewet die organisaties dwingt om kanalen management in te voeren. De regels die van toepassing zijn op de verschillende kanalen, opt-in / opt-out. De ontwikkelingen op het gebied van Europese Richtlijnen. Gedragscodes op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. CASE ANWB: ANWB, van een no channel naar een cross channel organisatie en de lessons (yet to be) learn(ed). De ANWB is een organisatie met vier miljoen verbonden leden en actief binnen de domeinen mobiliteit, vrije tijd en vakantie. Zij beschikt over een groot aantal kanalen om de contacten met leden te onderhouden, temeer daar zij ook uitgever is. Hoe de ANWB de potentie van internet binnen haar organisatie verder wil ontwikkelen en hoe zij dit gaat doen te midden en in samenhang met de andere kanalen, vormt het onderwerp van de case.

8 MODULE 3 VAN STRATEGIE TOT IMPLEMENTATIE U weet hoe de channel strategie te formuleren, hoe de organisatie in te richten, u heeft zicht op de wijze waarop in praktijk de afzonderlijke kanalen zich in relatie tot elkaar ontwikkelen en wat er wettelijk gezien wel en niet mag. Het wordt tijd om voor uw organisatie het plan van aanpak te formuleren; hoe wilt u de transitie inzetten en realiseren? Het betreft een lastig vraagstuk, waar vele disciplines bij betrokken moeten worden. Aan de hand van een aanzet projectplan met diverse keuzes, helpen we u te bepalen waar u wilt investeren, uw maturiteit wilt vergroten en welke projecten hiervoor nodig zijn. We gaan in op de succes- en faalfactoren, het definiëren van programma s en projecten, stakeholder- en risico-analyses, de bemensing van projecten en projectbegrotingen. Uiteindelijk kijken we naar hoe cross channel projecten tot een succesvol einde worden gebracht. CASE MET PROJECTPLAN: Wij kijken naar een case waarbinnen het projectplan is doorlopen, zodat deelnemers een concreet voorbeeld krijgen van hoe een organisatie van een succesvolle strategie tot implementatie is gekomen. CASE PSV: Hoe het merk PSV in combinatie met nieuwe media in de markt wordt gezet. Communities en een crossmediale aanpak creëren een sterk merk. PSV is meer dan een voetbalclub. Tijdens deze case wordt toegelicht hoe het merk PSV in combi - natie met nieuwe media sterk in de markt wordt gezet. PSV is een voetbalbedrijf dat richt zich op iedereen; van latente fans via de seizoenkaarthouders tot businessclubs. Basis van het marketing - beleid van PSV is de volledig crossmediale aanpak. De mediavormen internet, print, mobiel en televisie worden door de club in eigen beheer en onder eigen regie ingezet als marketingplatform voor alle PSV-gerelateerde producten en diensten. Gekoppeld aan een innovatief community-beleid met als doel om de fan levenslang en 24/7 te (ver)binden aan de club.

9 Dit programma heeft mij veel inspiratie, nieuwe ideeën en tips, energie en een netwerk met gelijk geïnspireerden gebracht. Cross channel werken is een proces van constante verandering en de expert class sluit daar goed op aan. Leonie Wiering, Interim Operational Manager Kennis Expertise ABN AMRO

10 DEELNEMERS EN DOELSTELLINGEN DEELNEMERS Deze expert class wordt gevolgd door managers die zich professioneel bezighouden met de ontwikkeling en het management van kanalen zoals business unitmanagers, commercieel directeuren, marketingmanagers, channel - managers en customer service managers. Deelnemers wisselen samen en met de docenten ook regelmatig ervaringen uit en doen ook zo praktische inzichten op. DOELSTELLINGEN VAN DE EXPERT CLASS CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT Deelnemers krijgen inzicht in de wijze waarop consumenten in hun communicatie met organisaties gebruik maken van de verschillende kanalen. Deelnemers zien de mogelijkheden op het gebied van integratie en innovatie. Deelnemers komen op basis van het inzicht in communicatie wensen en -gedrag tot de formulering van een cross channelstrategie in relatie tot de bedrijfs- en marketingstrategie. Deelnemers krijgen inzicht in de wijze waarop een cross channelstrategie gerealiseerd wordt en de kanalen gemanaged worden. VRAGEN DIE BEANTWOORD WORDEN: Wat zijn de behoeften van consumenten en hoe gebruiken zij de kanalen? Foute en goede vragen die ten grondslag liggen aan de formulering van de kanaalstrategie. Hoe verbeteren we de bereikbaarheid, de omzet en hoe verlagen we tegelijkertijd de kosten? Wat is klantervaring en hoe verbeteren wij deze? Hoe ontwikkelen wij (mobiel) internet temidden van de andere kanalen? Wat is de betekenis van social media binnen onze kanalen? Wat zegt de privacywetgeving over ons kanaalbeleid en -gebruik? Hoe zien wij concreet de toekomst van onze kanalen en onze kanaalorganisatie? Hoe realiseren wij een cross channel strategie? En hoe zorgen wij ervoor dat deze realisatie succesvol wordt!

11 SPREKERS EN DOCENTEN o.l.v. dr. Ed Peelen, Marketing Insight Academy / Rotterdam School of Management, Erasmus University 2. Drs. Rob Beltman, ICSB, Marketing Insight Academy 3. Prof. dr. Gerrit van Bruggen, Rotterdam School of Management, Erasmus University 4. Drs. Beate B.A. van Dongen-Crombags, VODW Marketing 5. Dr. René M. Jansen, Winkwaves 6. Peter Kentie, PSV 7. Prof. dr. Cor Molenaar, Rotterdam School of Management, Erasmus University 8. Drs. Jessica W.M.H. Niewierra, ABN AMRO 9. Rob Roode, Pegamento 10. Drs. Patrick Ruijs, VODW Marketing 11. Mr. Alexander Singewald, Singewald Consultants 12. Gerard Struijf MBA RM, ICSB, Marketing Insight Academy 13. Theo van der Steen, ANWB 14. André Vermaat, UPC 15. Adriaan Wagenaar, Satori 16. Prof. dr. ir. Berend Wierenga, Rotterdam School of Management, Erasmus University

12 LOCATIE EN AANMELDING INFORMATIE Gezien het interactieve maar ook intensieve karakter van deze expert class, is het aantal plekken beperkt (maximaal 20 tot 25 deelnemers). Mocht u vragen hebben dan vernemen wij het graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Karin Rigterink, tel of Maricken Hengeveld, tel AANMELDING Aanmelden kan door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en te sturen naar Henriëtte Cleton. De adres - gegevens staan uiteraard ook op het inschrijfformulier. Tel , mail TAAL De voertaal van dit programma is overwegend Nederlands. Incidenteel kan gebruik worden gemaakt van Engelstalig studiemateriaal. LOCATIE De colleges vinden plaats op de Rotterdam School of Management, Erasmus University, in het RSM Gebouw op Woudestein aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. HOTELACCOMMODATIE Deelnemers kunnen, indien gewenst, zelf een overnachting regelen in het nabijgelegen NH Hotel tegen 10% korting. DATA Het programma bestaat uit drie modules. De eerste twee modules bestaan beide uit 2 dagen, waarvan de eerste dag ook in beide modules een avondprogramma heeft. De derde module, de slotconferentie, beslaat een hele dag. De exacte data zijn te vinden op het inschrijfformulier. WERKVORMEN Tijdens de expert class worden verschillende werkvormen toegepast (cases, presentaties, workshops, de praktijk, de brainstorm, et cetera) zodat een interactieve, boeiende en effectieve overdracht van kennis en inzichten plaatsvindt. De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

13 ALUMNI Alle deelnemers die de expert class hebben afgerond worden uitgenodigd voor diverse activiteiten voor alumni. Dit is natuurlijk de manier om betrokken en geïnformeerd te blijven, maar ook om alle andere alumni te blijven zien en ervaringen uit te wisselen.

14 OVER RSM De Rotterdam School of Management, Erasmus University maakt onderdeel uit van de academische gemeenschap van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit heeft studenten die ingeschreven staan voor verschillende pre of post experience studies, variërend van geneeskunde tot econometrie. In totaal zijn er 2090 medewerkers van de universiteit dagelijks betrokken bij onderwijs en onderzoek. Deelnemers kunnen gebruik maken van diverse moderne studie- en vergader faciliteiten. Naast de normale klas - lokalen beschikt RSM over diverse ontmoetings plaatsen, waaronder zogenaamde breakout rooms, conferentieen directiekamers en diverse collegezalen. Allen voorzien van de meest recente multimedia technologie. Accredited by: Opgedane kennis in praktijk toepassen kan in de bijzondere multifunctionele ruimte waarin diverse management games middels simulaties tot leven komen. Op de campus kunnen deelnemers natuurlijk ook ontspannen in een van de restaurants of cafe s of gebruik maken van de sport - voorzieningen die de Woudestein campus in Rotterdam te bieden heeft.

15 MARKETING INSIGHT ACADEMY Marketing Insight Academy is een initiatief van ICSB Marketing & Strategie in samenwerking met Rotterdam School of Management, Erasmus University. Doel hiervan is om een positieve impuls te geven aan de ontwikkeling van het marketingvak. Marketing staat voor een groot aantal uitdagingen, het is veel meer resultaat gericht en zichtbaar geworden en hierbij wil marketing: zichtbaar bijdragen aan de groei van organisaties; aandeelhouders en Chief Financial Officers tevreden stellen; organisatie en markt op strategisch en operationaal niveau verbinden en daarbij grenzen tussen functies en niveaus overbruggen; duurzaam waarde creëren; tegelijkertijd de marketinginstrumenten blijven ontwikkelen en de functie inrichten met gebruikmaking van nieuwe technologie. Dit zijn uitdagingen waarvoor Marketing Insight Academy resultaatgerichte programma s ontwikkelt en verzorgt. Deze programma s richten zich op innovatieve gebieden binnen marketing, zoals e-marketing, cross channel management, branding, innovatie, CRM en klantgericht ondernemen. De missie van de Marketing Insight Academy is structureel bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied door marketingprofessionals en executives via executive programma s en executive classes in contact te brengen met state of the art marketingkennis vanuit wetenschap en praktijk. De Marketing Insight Academy programma s belichten daarom ieder een actueel thema zoals Customer Master Data Management (CMDM), Customer Intelligence & Customer Experience (CI&CE), Cross Channel Strategie en Management (CCSM) en Online Marketing Strategie (OMS). In deze expert-classes worden de onderwerpen steeds vanuit een breed kader doorvertaald naar praktische toepassingen en belicht met realistische blik in de toekomst. De programma s kunnen hierdoor onafhankelijk van elkaar worden gevolgd. Specifiek voor de (marketing)strategen worden de highlights uit deze programma s samengebracht in een Strategy-class waarbij integraal klantgericht ondernemen praktisch binnen handbereik komt. VISIE / STRATEGIE EN EXECUTIE INTEGRAAL KLANTGERICHT CMDM CI&CE CCSM OMS CUSTOMER CENTRICITY EXECUTIVE 1,5 day, executives only CUSTOMER CENTRICITY STRATEGIST 5 days, Senior Management / Directors CUSTOMER CENTRICITY EXPERT 5 days, Senior Professionals

16 B&T Ontwerp en advies ( Voor meer informatie kijk op de websites: Open Enrolment Programmes: GENERAL MANAGEMENT DEVELOPMENT Of neem contact op met: drs. Karin Rigterink M E STRATEGY LEADERSHIP Of Maricken Hengeveld M E Rotterdam School of Management Erasmus University Open Enrolment Programmes Marketing Insight Academy Postbus DR Rotterdam BUSINESS VALUATION FINANCE MARKETING SUSTAINABILITY HUMAN RESOURCES Accredited by: SUPPLY & OPERATIONS INNOVATION

ONLINE MARKETING STRATEGIE

ONLINE MARKETING STRATEGIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS ONLINE MARKETING STRATEGIE HOE ZET JE INTERNET IN BINNEN HET MARKETINGBELEID? In deze expert class gaan we in op trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Online marketing strategie

Online marketing strategie Online marketing strategie Wilt u inzicht in de structurele ontwikkelingen op het gebied van online marketing? Wilt u weten hoe u een winnende online marketing strategie kan ontwikkelen? Wilt u direct

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Masterclass Multichannelmanagement

Masterclass Multichannelmanagement Universiteit Nyenrode Masterclass Multichannelmanagement Het formuleren en realiseren van een afgestemd multichannelbeleid 2 Doelstellingen Masterclass Deelnemers krijgen: Inzicht in de wijze waarop consumenten

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

EXECUTIVE PROGRAM SALES MANAGEMENT

EXECUTIVE PROGRAM SALES MANAGEMENT EXECUTIVE PROGRAM SALES MANAGEMENT BRENG JE VERKOOPORGANISATIE NAAR EEN HOGER NIVEAU NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DE INTERACTIEVE SESSIES KOPPELEN BEWEZEN THEORIE MET PRAKTISCHE ERVARINGEN EN TOEPASSINGEN

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales & Account Management 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION

MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION MASTERCLASS LEADERSHIP IN HOSPITALITY INNOVATION CO-CREATING CUSTOMER HAPPINESS IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld, maar dat

Nadere informatie

MASTERCLASS CUSTOMER EXPERIENCE & OMNICHANNEL MANAGEMENT

MASTERCLASS CUSTOMER EXPERIENCE & OMNICHANNEL MANAGEMENT MASTERCLASS CUSTOMER EXPERIENCE & OMNICHANNEL MANAGEMENT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 WE HANTEREN EEN OUTSIDE-IN BENADERING EN BRENGEN EERST DE REIS VAN DE GEBRUIKERS EN KLANTEN IN BEELD. 2 INLEIDING

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

MASTERCLASS PRODUCT DEVELOPMENT & INNOVATIE

MASTERCLASS PRODUCT DEVELOPMENT & INNOVATIE MASTERCLASS PRODUCT DEVELOPMENT & INNOVATIE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP INTERACTIEVE EN PRAKTISCHE MASTERCLASS OVER STRATEGIE, HET SUCCESVOL ONTWIKKELEN EN INTRODUCEREN VAN NIEUWE KLANTGROEPEN,

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering. 22 juni 2011

Algemene Leden Vergadering. 22 juni 2011 Algemene Leden Vergadering 22 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Terugblik en jaarverslag 2010 3. Besluiten 4. Rondvraag Terugblik 2010 Gerard Struijf, voorzitter Definitie purpose Kennis en ervaringen van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

PEX Life. Way foreward in Patient Experience. Arjen Huizinga. Voordelen voor patiënten. Persoonlijke begeleiding

PEX Life. Way foreward in Patient Experience. Arjen Huizinga. Voordelen voor patiënten. Persoonlijke begeleiding PEX Life Voordelen voor patiënten Persoonlijke begeleiding Way foreward in Patient Experience Informatie op maat 24/7 een betrouwbare vraagbaak Arjen Huizinga Berichten en stimulering op juist medicatie

Nadere informatie

NIMA B2 Consumentenmarketing

NIMA B2 Consumentenmarketing NIMA B2 Consumentenmarketing De consument effectief bereiken met jouw product of dienst Het gedrag van hedendaagse consumenten is flink veranderd en zal dat in de toekomst blijven doen. De tijd dat iedereen

Nadere informatie

MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT

MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT MASTERCLASS AUTHENTIEK LEIDERSCHAP ONTWIKKEL UW LEIDERSCHAPSPOTENTIEEL EN CREËER MEER IMPACT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De kracht van leiderschapsontwikkeling zit niet altijd in nieuwe inzichten,

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales- & Accountmanagement 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

growth Opleiding Customer Experience Management Transformeer in 6 dagen tot regisseur van optimale klantbeleving

growth Opleiding Customer Experience Management Transformeer in 6 dagen tot regisseur van optimale klantbeleving growth Opleiding Customer Experience Management Transformeer in 6 dagen tot regisseur van optimale klantbeleving Creatief en onderscheidend Klanten worden steeds veeleisender en zijn continu op zoek naar

Nadere informatie

Customer Engagement 15. Datum: 11 juni a.s. Tijd: 08.30 17:30 uur Locatie: Theater Spant in Bussum

Customer Engagement 15. Datum: 11 juni a.s. Tijd: 08.30 17:30 uur Locatie: Theater Spant in Bussum Customer Engagement 15 Datum: 11 juni a.s. Tijd: 08.30 17:30 uur Locatie: Theater Spant in Bussum Hartelijk dank voor uw interesse in Customer Engagement 15. Hierbij ontvangt u meer informatie. Binnenkort

Nadere informatie

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE GOVERNANCE VOOR MANAGEMENT ASSISTANTS & EXECUTIVE ASSISTANTS NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING De ontwikkeling rond Corporate Governance staat de laatste jaren

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

MASTERCLASS CUSTOMER EXPERIENCE & OMNICHANNEL MANAGEMENT

MASTERCLASS CUSTOMER EXPERIENCE & OMNICHANNEL MANAGEMENT MASTERCLASS CUSTOMER EXPERIENCE & OMNICHANNEL MANAGEMENT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 WE HANTEREN EEN OUTSIDE-IN BENADERING EN BRENGEN EERST DE REIS VAN DE GEBRUIKERS EN KLANTEN IN BEELD. 2 INLEIDING

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT Rob Beltman Partner ICSB Marketing en Strategie Waar gaan we het over hebben? Wat verwachten ze van me? Magnetron syndroom Gezicht van en naar de klant Cross channel

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse Masterclass Service Design 12 juni 2017 13, 26 juni en 6 juli 2017 http://www.servicesciencefactory.com/index.php/service-design-masterclass/ Hoe zorgt u er, in deze steeds sneller veranderende wereld,

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Customer management in een veranderende omnichannel wereld

Customer management in een veranderende omnichannel wereld Customer management in een veranderende omnichannel wereld Prof. dr. P.C. Verhoef Rapport RUGCIC-201603 ISBN 978-90-367-9443-5 CIC 2 Inhoud Managementsamenvatting Pagina 3 Definities: Touch Points, Multi

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Klantbeleving: Een leerzame reis!

Klantbeleving: Een leerzame reis! Klantbeleving: Een leerzame reis! Whenthe windsof change blow, some peoplebuildwallsand othersbuildwindmills ~chinees gezegde~ Klantbeleving Gedifferentieerd Belevenissen creëren Relevant voor Concurrentiepositie

Nadere informatie

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST WORDT IN SLECHTS 4 DAGEN OPGELEID TOT TOEKOMSTSTRATEEG NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING INSPELEN OP EEN SNEL VERANDERENDE TOEKOMST Bedrijven, overheden

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST

EXECUTIVE MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST EXECUTIVE MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST EEN VERFRISSENDE MASTERCLASS MET INZICHTEN EN VAARDIGHEDEN OM STRATEGISCH DENKEN EN HANDELEN VANUIT HET TOEKOMSTPERSPECTIEF VAN UW ORGANISATIE TOE TE

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau We bieden de beste oplossing voor uw content management en klantdialoog Het moment waarop bezoekers en klanten

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

2-daagse Masterclass Performance Management

2-daagse Masterclass Performance Management 2-daagse Masterclass Performance Management 10 PApunten KPI s Balanced Scorecard PDCA Aanpakken KPI s Dashboards Levenscyclus strategie Strategy mapping Verandermanagement In deze masterclass met mr. Leo

Nadere informatie

PRAKTISCH INZICHT IN SALES

PRAKTISCH INZICHT IN SALES PRAKTISCH INZICHT IN SALES LEER IN JOUW EIGEN TEMPO, TIJD- EN PLAATS ONAFHANKELIJK NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EFFICIËNTE COMBINATIE TUSSEN LIVE EN ONLINE LEREN! 2 INLEIDING Ben je werkzaam in de sales

Nadere informatie

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 1 2 MARKETING TRENDS Bron: Adobe 2013 3 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE DIGITALE ACTIVITEITEN? Bron: Dave Chaffey 2013 4 SOCIAL MEDIA MEER EN MEER DEEL VAN ZAKELIJK LEVEN Hoe lang

Nadere informatie

Customer relationship management

Customer relationship management Customer relationship management Overheid versus bedrijfsleven Dr. Marije L. Teerling 2 CRM versus CiRM Customer relationship management (Schellong, 2008) Holistisch management concept Mogelijk gemaakt

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER

STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER STRATEGIC LEADERSHIP PROGRAM TOWARDS A FUTURE PROOF STRATEGIC LEADER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 DE COMBINATIE VAN INHOUD, PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN PRAKTIJKCASES STAAT GARANT VOOR EEN OPTIMALE RETURN

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

New Business Development Programma s

New Business Development Programma s New Business Development Programma s Leer de business van morgen te creëren Incompany Portfolio 2017 Ons Verhaal. Incompany Portfolio 2017 TimeLabz We leven in bijzondere tijden. De snelle opkomst en adoptie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Profielschets Manager Marketing & Sales Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Company Profile 2AIM4* Internationaal label: 1000 CD Amsterdam t. +31 (0)20 638 99 55 The Netherlands f. +31 (0)84 835 85 55

Company Profile 2AIM4* Internationaal label: 1000 CD Amsterdam t. +31 (0)20 638 99 55 The Netherlands f. +31 (0)84 835 85 55 Company Profile 2AIM4* Internationaal label: Over 2aim4* 2aim4* 2aim4 B.V. is een marketing/communicatiebureau gevestigd in Amsterdam. Wij leveren een full service dienstenpakket op het gebied van marketing,

Nadere informatie

Nieuwe technologische ontwikkelingen

Nieuwe technologische ontwikkelingen Nieuwe technologische ontwikkelingen Kennissessie, 25 juni 2015 Kennis delen en inspiratie opdoen Netwerk verrijken Praktisch toepasbare tips krijgen voor eigen succes en dat van je organisatie Programma

Nadere informatie