HP StorageWorks P9000 Disk Array Family Installation & Startup Service

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HP StorageWorks P9000 Disk Array Family Installation & Startup Service"

Transcriptie

1 HP StorageWorks P9000 Disk Array Family Installation & Startup Service HP Services Datasheet Overzicht van de service De HP StorageWorks P9000 Disk Array Family Installation and Startup Service biedt u een probleemloze start, met een implementatie op maat van uw HP P9000 Family Disk Array en een groot aantal bijbehorende softwaretitels. Met deze service bent u verzekerd van een optimale integratie in uw opslagomgeving en hulp om het juiste rendement op uw investering in opslag te behalen. De service omvat de noodzakelijke activiteiten voor implementatie en ingebruikname van uw HP P9000 Family Disk Array. Met hulp van uw ITopslagbeheerder plant, ontwerpt en implementeert een HP servicespecialist een maatwerk arrayconfiguratie. Indien ook de upgrade/add-on producten worden besteld, omvat de service tevens implementatie van hardware- en softwareupgrades/add-ons voor uw bestaande HP P9000 disk array. Nieuwe arrays: configuratie en presentatie van LUN's/LDEV's voor maximaal 16 hosts met hetzelfde type besturingssysteem. Array-upgrades: installatie en configuratie van de array-upgradeproducten en de minimale SAN-configuratie die nodig is om de upgradeproducten aan de beoogde hosts te presenteren. Herconfiguratie van een bestaand array, bijvoorbeeld LDEV's/LUN's, pools, hosts of SAN maakt geen deel uit van de service. Add-on software: configuratie omvat de minimale activiteiten die vereist zijn om te beoordelen of het product naar behoren functioneert. Voordelen Uw eigen IT-medewerkers kunnen zich op hun kerntaken en prioriteiten richten Implementatie op maat volgens de configuratievereisten van uw bedrijf Een kortere implementatietijd, minder impact en risico voor uw opslagomgeving Planning en coördinatie van de installatie door HP waarborgen ook bij complexe installaties een geslaagde implementatie De kennis die de HP servicespecialist tijdens de onsite levering van de service aan u doorgeeft, helpt u om uw HP product effectiever te benutten Voornaamste servicekenmerken Planning en coördinatie van de service Implementatie van de service Installatieverificatietests (IVT) Oriëntatiesessie met de klant Aanvullende configuratie-/integratie-activiteiten kunnen voor een meerprijs worden uitgevoerd.

2 Servicekenmerken Tabel 1. Kenmerken Kenmerk Specificaties Een HP servicespecialist plant in overleg met de klant alle noodzakelijke activiteiten, inclusief de vereiste voorbereidingen (zie "Vereisten voor de service") en het moment waarop de service door HP wordt geleverd. De service wordt geleverd tijdens standaard kantooruren, uitgezonderd algemeen erkende feestdagen, tenzij anders met HP wordt overeengekomen. Services die buiten de standaard HP kantooruren worden geleverd, kunnen apart in rekening worden gebracht. De servicespecialist verricht de onderstaande plannings- en coördinatieactiviteiten remote of onsite, volgens inzicht van HP. De installatieplannings- en coördinatie-activiteiten omvatten: Planning en coördinatie van de service Overleg met de klant, inclusief vragen van de klant over de levering van de service Controle of aan alle vereisten voor de service voldaan is aan de hand van een checklist vóór levering Planning van de array-implementatie op een afgesproken tijdstip Kort overleg om de klant te helpen de doelstellingen voor de arrayconfiguratie te bepalen op basis van de applicatieprestaties, de beschikbaarheidsbehoeften en HP best practices Ontwikkeling van een LUN-ontwerp op maat dat voldoet aan de eerder met de klant overeengekomen arrayconfiguratiedoelstellingen Op schrift stellen van een installatieplan dat als richtlijn fungeert voor de coördinatie van de installatie- en opstartservice Voor upgrades/add-ons verstrekt de klant een actuele LUN-map. De implementatie-activiteiten omvatten: Implementatie van de service Coördinatie van het installatieplan Bevestiging van de juiste besturingssysteempatchniveaus op een geselecteerd aantal in het installatieplan gespecificeerde hosts Bevestiging dat de arrayconfiguratiedoelstellingen van de klant sinds de serviceplannings- en coördinatiefase niet veranderd zijn Afronding en implementatie van het eerder met de klant overeengekomen ontwerp; prestatietests of -modellen zijn niet inbegrepen bij de service, maar kunnen tegen meerprijs worden uitgevoerd Installatie van HP StorageWorks P9000 arrayhardware en hardware- en/of softwareupgrades/add-ons door een HP servicespecialist volgens de productspecificaties Opmerking: Basisinstallatie van mainframe softwaretitels wordt geboden via een HP installatieservice; configuratie of aanpassing van mainframesoftware is tegen meerprijs beschikbaar. Initialisatie van het array Voor initiële arrayhardware omvat de service-implementatie tevens configuratie volgens het overeengekomen installatieplan en LUNontwerp. Voor software die geïnstalleerd wordt in het kader van de initiële arrayconfiguratie voert de servicespecialist installatie-, opstart- en verificatieprocedures uit, onder meer: Voor array-gebaseerde software integratie van de software volgens het overeengekomen installatieplan en LUN-ontwerp Voor externe software (buiten het array) plaatsing van de software op een door de klant beschikbaar gestelde server en besturingsomgeving die voldoen aan de minimum productvereisten, activering van de software, de benodigde configuratie om verbinding te maken met de P9000 opslagarray(s) en controle of het product naar behoren in de omgeving functioneert. Voor producten die werken met een host-agent wordt één agent geconfigureerd om een goede werking van het product en communicatie met de agent te verifiëren. Voor add-on/upgradehardware omvat de service, indien van toepassing, installatie en configuratie van schijven, LDEV's/LUN's, channel adapters (enz.) voor het overeengekomen installatieplan. Voor add-on/upgradesoftware die geïnstalleerd is na de eerste array-installatie omvat de service uitvoering van installatie-, opstart- en verificatieprocedures zoals: Voor array-gebaseerde software activering van de software en taken die nodig zijn om te bevestigen dat het product beschikbaar is en klaar voor gebruik door de klant Voor externe software (buiten het array) plaatsing van de software op een door de klant beschikbaar gestelde server en besturingsomgeving die voldoen aan de minimum productvereisten, softwareactivering, de benodigde configuratie om verbinding te maken met de P9000 opslagarray(s) en controle of het product naar behoren in de omgeving functioneert. Voor producten die werken met een host-agent wordt één agent geconfigureerd om een goede werking van het product en communicatie met de agent te verifiëren. Beperkte integratie van maximaal 16 hosts (fysiek of virtueel) met hetzelfde OS in een bestaand, operationeel SAN, bestaande uit switchtechnologie die voldoet aan de supportstandaarden van de HP SAN Design Guide of andere door HP ondersteunde configuraties. Integratie van een host wordt gedefinieerd als de noodzakelijke taken om de gewenste LDEV('s)/LUN('s) zichtbaar te maken voor de betreffende host. Creëren van configuratiedocumentatie met standaard HP tools voor het verzamelen en documenteren van configuraties Installatie van de juiste ondersteunde HP remote bewakings- en supportoplossingen 2

3 Servicekenmerken Tabel 1. Kenmerken vervolg... Kenmerk Specificaties De servicespecialist voert de juiste installatieverificatietests uit om te controleren of het product werkt: Installatieverificatietests (IVT) Bevestigen dat data worden verzameld in incidentenlogs Verifiëren dat LUN's zichtbaar zijn voor de doelhosts en dat lezen van en schrijven naar geselecteerde LUN's mogelijk is Bevestigen dat path-failover en -failback functioneren Verifiëren dat remote supporttools geïnstalleerd en operationeel zijn De servicespecialist organiseert een oriëntatiesessie van maximaal acht uur om het installatierapport door te nemen en de basiswerking van de geïnstalleerde HP P9000 Disk Array Family product(en) te demonstreren. Mogelijke onderwerpen zijn onder meer: Oriëntatiesessie met de klant Evaluatie van de configuratiedocumentatie, waarin het ontwerp van het opslag-lun en de bijbehorende hosttopologie worden beschreven Belangrijke elementen van de werking van de arrayhardware en/of -software Zoeken en gebruiken van online help Een kort vraag- en antwoordforum De oriëntatie is informeel, vindt plaats aan de beheerconsole met geselecteerde medewerkers van de klant en is niet bedoeld als klassikale activiteit of als vervanging voor formele producttraining. 3

4 Vereisten voor de service De klant moet aan de volgende hardware- en softwarevereisten voldoen voordat de servicelevering kan worden gestart. Vereisten zijn onder meer, maar niet beperkt tot: De bestaande besturingssysteemplatform(en) van de klant moeten ondersteund worden door, en compatibel zijn met, de HP StorageWorks P9000 Disk Array Family product(en) die worden geïnstalleerd. De bestaande SAN-omgeving van de klant moet volledig operationeel zijn, met een ondersteunde configuratie zoals gedefinieerd in de HP SAN Design Guide. De klant moet een geschikte fysieke besturingsomgeving bieden voor het arrayproduct en eventuele voedings-, koelings- en andere omgevingsvereisten implementeren. De klant moet alle aanbevolen host- of SANgebaseerde softwareupgrades, patches, apparaatdrivers of multi-pathing software installeren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen dat de servers aan de minimumeisen van HP remote supporttools of optionele beheersoftware voldoen, zoals HP P9000 Command View Advanced Edition en HP P9000 Performance Advisor software. Beperkingen van de service Tenzij anders gespecificeerd in dit document of in een apart Statement of Work, zijn activiteiten zoals (maar niet beperkt tot) de volgende uitgesloten van deze service: Een volledige locatie-inspectie, zoals een uitvoerige analyse van de voeding, koeling, luchtvochtigheid, luchtvervuiling en trillingen in de faciliteiten van de klant of de geschiktheid van de constructie van de verhoogde datacentervloer om het gewicht van het geïnstalleerde array te dragen; hiervoor zijn aparte services beschikbaar Integratie met hardware- of softwarecomponenten die niet ondersteund worden door de HP P9000 Disk Array Family product(en) Implementatie van softwarerevisies, hot fixes, patches, servicepacks of upgrades van eerdere versies in de bestaande SAN- en hostomgeving van de klant Integratie van meer dan 16 hosts (fysiek of virtueel) op meer dan één OS in een bestaand, operationeel SAN, bestaande uit switchtechnologie die voldoet aan de supportstandaarden van de HP SAN Design Guide of andere door HP ondersteunde configuraties. Activiteiten zoals uitgebreide plaatsing of herplaatsing in het rack, bekabeling, inclusief kabelgoten, bekabeling onder de vloer, patchpanels en verplaatsing/configuratie van vloerpanelen in de computerruimte Herconfiguratie van bestaande omgevingen, zoals het verwijderen of verplaatsen van arrayschijven en adapterkaarten, conversie en herformattering van bestaande opslag tussen RAID-niveaus of emulatietypen of installatie van uitgebreide Fibre Channel-bekabeling Implementatie van ingrijpende wijzigingen in de fabrieksconfiguratie van het HP P9000 Disk Array; indien nodig zijn daarvoor aanvullende services beschikbaar Configuratie van HP P9000 Continuous Access, HP P9000 Business Copy en HP P9000 Cluster Extension software; voor deze producten zijn aparte services beschikbaar Configuratie van HDLM-software op meer dan vier hosts; configuratie op extra hosts is mogelijk tegen meerprijs Configuratie van extra Smart Tiers-software voor meer dan één Thin Provisioning pool op een eerder geconfigureerd P9000 array; configuratie van extra pools kan tegen meerprijs worden uitgevoerd Configuratie van mainframesoftware (uitgezonderd activering van de licentie); extra configuratie- of aanpassingsservices zijn tegen meerprijs mogelijk Configuratie op het P9000 array van meer dan één extern opslagapparaat met externe opslagsoftware; het opslagapparaat moet volledig operationeel zijn en zichtbaar zijn via het SAN Wijzigen van de bestaande arrayconfiguratie voor hardwareupgrades of software add-ons Implementatie van high-availability en andere complexe configuraties, zoals hostclustering Implementatie van host-gebaseerde logische volumes en de bijbehorende bestandssysteemstructuren 4

5 Implementatie-activiteiten zoals planning, ontwerp, assessment en configuratie van switchtechnologie voor de implementatie van een nieuw SAN of de herimplementatie of uitbreiding van een bestaand SAN Service-implementatie op hardware die door een onderhoudscontract van een andere leverancier wordt gedekt Installatie of configuratie van hardware- of softwareproducten buiten het arraysubsysteem, zoals maar niet beperkt tot servers, hostbesturingssystemen, multi-pathing software, tapelibrary's, hostbusadapters en enterprise backupsoftware Migratie van bestaande data naar het nieuwe array of naar een nieuwe configuratie in een bestaand array, zoals migratie van bestaande data naar thin provisioned LUN's Laden, beheren of manipuleren van data van de klant Operationele tests van applicaties of het opsporen en oplossen van verbindings-, netwerk- en compatibiliteitsproblemen of niet met de HP P9000 Disk Array Family gerelateerde problemen Verplichtingen van de klant De klant zal: Binnen 90 dagen na aanschaf van de service contact opnemen met een HP servicespecialist om de levering van de service te plannen De service-implementatie op door derde partijen onderhouden hardware en software (indien van toepassing) coördineren met de HP servicespecialist Zorgen dat aan alle vereisten voor de service (onder Vereisten voor de service) is voldaan De vereiste HP checklist vóór levering invullen en deze tenminste twee weken voor aanvang van de service aan de servicespecialist retourneren Indien beschikbaar een eerder ontworpen LUN-map voor een nieuwe configuratie of een momenteel geïmplementeerde configuratie verstrekken voor add-ons Een specifieke medewerker aanwijzen die namens de klant goedkeuringen kan verlenen, informatie kan verstrekken, zorgt dat alle hardware, firmware en software die de HP servicespecialist nodig heeft om de service te leveren beschikbaar is en voor softwareproducten dat de juiste licenties zijn aangeschaft, en zo nodig voor verder overleg over de levering van de service met HP beschikbaar is Zorgen dat tijdens de levering van de service voortdurend een of meer personen beschikbaar zijn die op beheerdersniveau toegang kunnen verlenen tot de systemen waarop het werk wordt uitgevoerd Alle noodzakelijke netwerk- en administratieassistentie bieden om HP in staat te stellen de remote monitoring- en supporttools te koppelen met het HP Support Center Zorgen dat alle vereiste firmware- of driverafhankelijkheden voor de omgeving gereed zijn vóór de levering van de service aanvangt Zorgen dat alle hardware, firmware en software die de HP servicespecialist nodig heeft om de service te leveren, beschikbaar is Producten uit de krat(ten) nemen en de dozen klaarzetten op de locatie waar de installatieservice moet worden uitgevoerd Voldoen aan de licentievoorwaarden voor het gebruik van de eventuele HP servicetools die worden gebruikt voor levering van deze service Verantwoordelijkheid dragen voor alle databackups en het herstellen van data Een geschikte werklocatie te bieden voor levering van de service, met toegang tot een externe telefoonlijn, stopcontacten en een netwerkaansluiting (indien nodig) HP onbeperkt toegang verlenen tot alle locaties waar de service moet worden uitgevoerd Op verzoek van HP andere redelijke activiteiten uitvoeren om HP te helpen bij het identificeren en oplossen van het probleem Algemene voorzieningen/overige uitsluitingen HP behoudt zich het recht voor om de prijs van deze service te wijzigen indien de klant niet binnen 90 dagen na aanschaf de levering van de service plant en regelt. HP behoudt zich het recht voor om arbeid (op uurbasis) en materiaal in rekening te brengen voor alle extra werkzaamheden en werk dat buiten de serviceprijs valt indien de klant niet voldaan heeft aan de servicevereisten of andere voorwaarden. De mogelijkheid van HP om de Services uit te voeren is afhankelijk van volledige en tijdige samenwerking van de klant met HP, alsmede van de juistheid en de volledigheid van alle gegevens die de klant aan HP levert. 5

6 Deze service wordt geleverd tijdens lokale HP standaard kantoortijden. Voor service die buiten deze periode wordt geleverd, geldt een meerprijs. De service wordt geleverd als één aansluitende sessie. Indien de installatie wordt vertraagd door gebrek aan resources of andere beperkingen bij de klant, zodat extra bezoeken nodig zijn buiten het overeengekomen bestek van de service, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Gedeelten van de service kunnen remote of onsite geleverd worden. Activiteiten zoals maar niet beperkt tot de volgende zijn uitgesloten van deze service: Service-implementatie op hardware die niet wordt gedekt door HP garantie of support Service-implementatie op hardware die door een onderhoudscontract van een andere leverancier wordt gedekt Services die naar de mening van HP nodig zijn als gevolg van ongeautoriseerde pogingen van niet-hp personeel om de hardware, firmware of software te installeren, te repareren, te onderhouden of te wijzigen Services die vereist zijn als gevolg van oorzaken die buiten de door HP onderhouden hardware of software liggen Alle services die niet expliciet zijn gespecificeerd in dit document Meer informatie Neem voor meer informatie over HP Services contact op met het HP verkoopkantoor, of kijk op de HP website: HP Support Services: HP Care Pack Services: Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om dit document zonder vooraankondiging te wijzigen. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Voor HP Technology Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. 4AA2-4064NLE, geproduceerd in maart 2011

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service Technische informatie HP Proactive Care Service HP Services Voordelen van de service Proactive Care helpt u het rendement op de investering in uw geconvergeerde infrastructuur te verbeteren met kenmerken

Nadere informatie

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Technische informatie Overzicht van de service HP Hardware Support Onsite Service biedt hoogwaardige remote assistentie en onsite support voor de

Nadere informatie

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell Modular Services

Servicebeschrijving Dell Modular Services Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik

Nadere informatie

Blades voor groeiende bedrijven. De beste IT-infrastructuur opzetten direct uit de doos

Blades voor groeiende bedrijven. De beste IT-infrastructuur opzetten direct uit de doos Blades voor groeiende bedrijven De beste IT-infrastructuur opzetten direct uit de doos 2 Wat weten s werelds beste IT-organisaties over blades? Waarom stappen bedrijven overal ter wereld momenteel sneller

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

SAP HANA Enterprise Cloud. Productiecloud: rollen en verantwoordelijkheden. 1-Apr-2015

SAP HANA Enterprise Cloud. Productiecloud: rollen en verantwoordelijkheden. 1-Apr-2015 SAP HANA Enterprise Cloud Productiecloud: rollen en verantwoordelijkheden 1-Apr-2015 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag in welke vorm

Nadere informatie

Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur

Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur Handout Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur HP ConvergedSystem HP ConvergedSystem Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur Voor veel organisaties is het zelf ontwerpen, samenstellen

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL EasyKiosk computerzuilen AGREEMENT Versie 01-2015 EasyKiosk Computerzuilen Handelsweg 15 5527 AL Hapert Nederland Telefoon: +31 (0)497 36 95 01 Web: www.easykiosk.nl E-mail: info@easykiosk.nl

Nadere informatie

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud Service Level Agreement Sensus BPM Cloud 1 Cloud Dienstverlening Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) is van toepassing op alle door Sensus-methode B.V. afgesloten Cloud overeenkomsten, en beschrijft

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving Servicebeschrijving Dell Agile-adviesdiensten Inleiding De Agile-adviesdiensten van Dell (de "Dienst" of "Diensten" te noemen) zijn flexibel en gebaseerd op tijd. U profiteert van projectassistentie waarin

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: XL Internet Services BV, Delftsestraat 5b, 3013 AB Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer van

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

ONLINE-OFFICE Dienstbeschrijving en SLA. versie 5.2

ONLINE-OFFICE Dienstbeschrijving en SLA. versie 5.2 ONLINE-OFFICE Dienstbeschrijving en SLA versie 5.2 Gilze, augustus 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Leverancier Opdrachtgever Dit zijn de voorwaarden die van toepassing

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Leg de lat hoog Reik naar de cloud HP Reseller Option Kit

Leg de lat hoog Reik naar de cloud HP Reseller Option Kit 1 Leg de lat hoog Reik naar de cloud HP Reseller Option Kit Kies voor kracht en prestaties die klaar zijn voor de cloud Bedrijven kijken tegenwoordig verder dan virtualisatie, naar andere ontwikkelingen

Nadere informatie

Mijn Bedrijf Online Dienstbeschrijving

Mijn Bedrijf Online Dienstbeschrijving Mijn Bedrijf Online Dienstbeschrijving Versie 1.2 maart 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Exchange Online... 5 2.1 E-mail... 5 2.2 Agenda... 5 2.3 Adresboek... 5 2.4 Taken... 6 2.5 Autorisatie voor

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301

Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301 Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

Nadere informatie

CAREPAQ TM VOORWAARDEN

CAREPAQ TM VOORWAARDEN CAREPAQ TM VOORWAARDEN Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CarePaq TM. In dit document leest u welke voorwaarden van toepassing zijn op deze serviceovereenkomst. Een beschrijving van de service die uw

Nadere informatie

Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur

Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur Handout Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur HP ConvergedSystem ONE HP ConvergedSystems Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur Voor veel organisaties is het zelf ontwerpen, samenstellen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN A. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ONDERHOUDS- EN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN OP DE GOEDEREN DEFINITIE Onderhoud van de Goederen, waaronder begrepen een of meerdere hardware goederen en de

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement v2.1 ExactHost dedicated/cloud hosting ExactHost Nederland B.V. Zichtenburglaan 16 2544 EB Den Haag Nederland Tel: +31(0)70 388 77 11 Fax: +31(0)70 388 22 23 www.exacthost.nl info@exacthost.nl

Nadere informatie

Power Systems. Integrated Virtualization Manager

Power Systems. Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen op

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus

Producten en Diensten Catalogus Producten en Diensten Catalogus Versie: 3.2 Juni 2015 ISSC Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 8888 Producten- en dienstencatalogus 1. Inleiding...- 4-1.1. Overzicht...- 4-1.2. Contact...-

Nadere informatie

N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd.

N.B. voor de (eventuele) registratie of verhuizing van de domeinnaam zijn andere, aparte formulieren benodigd. Dedicated hosting bestelformulier / overeenkomst Aanmaak datum: 07-04-2011 Dit document betreft een overeenkomst waarmee een hoogwaardige server en door u gewenste aanvullende services worden verkregen.

Nadere informatie