Wat bindt & boeit jou in je job/loopbaan? Hoe kom je als organisatie te weten wat je medewerkers bindt & boeit? -> case Stad Lier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat bindt & boeit jou in je job/loopbaan? Hoe kom je als organisatie te weten wat je medewerkers bindt & boeit? -> case Stad Lier"

Transcriptie

1 WELKOM! WORKSHOP BINDEN & BOEIEN 28/02/2012 Een gevuld uurtje Wat bindt & boeit jou in je Hoe kom je als organisatie te weten wat je medewerkers bindt & boeit? -> case Stad Lier Welke factoren binden & boeien werknemers? Hoe kan je werknemers binden & boeien? Afsluitertje wat neem je mee naar huis?

2 Wat bindt & boeit jou in je Wat bindt & boeit jou in je Oefening Duid per levensfase op de levensfaselijn je energiemomenten aan. - Wat zorgde ervoor dat je toen werkgoesting voelde? - Wat denk je nodig te hebben om die werkgoesting te voelen in een levensfase die je nog niet kent? Luister even naar de energiemomenten van je buur. Merk je gelijkenissen?

3 Hoe kom je als organisatie te weten wat Hoe kom je als organisatie te weten wat Case Met goesting langer blijven werken Pilootproject Bibliotheek Lier

4 Hoe kom je als organisatie te weten wat Aanleiding Groeidiversiteitsplan > 2 prioritaire doelgroepen oudere werknemers focusgroepjes 'met goesting langer blijven werken als proeftuinproject valt de keuze op de bibliotheek WANT dit is een aparte entiteit met een relatief groot aandeel oudere werknemers (meer dan de helft) arbeidsgehandicapten organiseren rondetafel met organisaties die met deze doelgroep werken Hoe kom je als organisatie te weten wat Situatie Personeelsbestand Stad Lier Totaal = 403 opdrachten, waarvan: 191 mannen (46%) en 219 vrouwen (54%) 196 jonger dan 45 (48%) en 207 ouder dan 45 (52%) 7 allochtonen (1,7%) en 2 arbeidsgehandicapten (0,49%) Gemiddelde Vlaamse gemeenten 47 % mannen 53 % vrouwen

5 Hoe kom je als organisatie te weten wat Situatie De cijfers per niveau Hoe kom je als organisatie te weten wat Situatie Gemiddelde leeftijd Hele organisatie Statutair (vastbenoemd) Contractueel = 43 jaar = 48 jaar = 41 jaar

6 Hoe kom je als organisatie te weten wat Methodiek Stap 1 = oproep tot deelname In teamoverleg en via oproep om deel te nemen aan focusgroepjes om te praten over motivatie, veranderingsbereidheid, kennisoverdracht ed. Stap 2 = Individuele gesprekken door RESOC met ruimte voor klachten waardoor groepsgesprekken positiever konden verlopen (voorwaarde om deel te nemen aan stap 3) Hoe kom je als organisatie te weten wat Methodiek Onderwerpen één-op-ééngesprekken (zie vragenlijst): Levensfase Jobbeleving Loopbaanperspectief Kennisdeling Omgaan met veranderingen Suggesties voor het management Stap 3 = groepsgesprekken door Resoc begeleidt : 2 groepen (-45 en 45+) appreciative inquiry (droomoefening): Hoe ziet de perfecte bib eruit en welke dingen zijn prioritair?

7 Hoe kom je als organisatie te weten wat Methodiek De wonderdroom: de perfecte bib Je valt in een diepe slaap en droomt over een bibliotheek waar alles perfect verloopt. Je wordt wakker en bent in de bib van Lier. Alles wat je tijdens je droom gezien hebt, is realiteit geworden. Beschrijf heel concreet en tastbaar wat je ziet => op post-its 1. De post-its worden geclusterd per thema, 2. Deelnemers duiden met stickers aan welke thema s belangrijk zijn (prioriteiten), 3. Er wordt besproken waarom deze prioriteiten gelegd werden, 4. Er wordt besproken welke acties hieruit kunnen gehaald worden 5. en hoe deze kunnen uitgevoerd worden. Hoe kom je als organisatie te weten wat Uitwerking Stap 1 Oproep tot deelname reactie was overwegend positief: 14 kandidaten >10 van de leeftijdscategorie 45+ > 4 van de leeftijdscategorie 45-

8 Hoe kom je als organisatie te weten wat Uitwerking Stap 2 Individuele gesprekken met elke deelnemer - Anoniem - Een half uurtje per persoon -! miscommunicatie Levensfase de inschatting van de levensfase liep gelijk met de leeftijd Hoe kom je als organisatie te weten wat Uitwerking Jobbeleving motivatie 45+ : Voornamelijk sociaal contact, samenwerking en afwisseling, met weinig of geen knelpunten motivatie 45-: Voornamelijk bezig zijn met vernieuwingen, goede sfeer en afwisseling, voornaamste knelpunt = werkdruk Opmerking Wat werkdruk betreft is er een duidelijk verschil tussen de 45- en de 45+ wat wellicht te maken heeft met het feit dat 3 van de 4 mensen van de groep 45- van de staf zijn.

9 Hoe kom je als organisatie te weten wat Uitwerking Loopbaanperspectief perspectief 45+: willen tot aan hun pensioen in de bib werken perspectief 45- : niet zo duidelijk te zeggen Kennisdeling Iedereen vindt het overdragen van kennis en informatie belangrijk, maar toch blijft dit een knelpunt Hoe kom je als organisatie te weten wat Uitwerking Omgaan met veranderingen veranderingsbereidheid 45-: Bereidheid om mee te gaan in een veranderingstraject is groot, als er voldoende duidelijkheid geboden wordt veranderingsbereidheid 45+: Grote veranderingen zijn vaak positief maar de kleine veranderingen aan het individuele takenpakket zijn soms moeilijk te aanvaarden

10 Hoe kom je als organisatie te weten wat Uitwerking Suggesties voor het management suggesties 45+: Wegwerken kloof front en back office (beneden en boven) suggesties 45- : Werken aan communicatie / medewerkersbetrokkenheid Hoe kom je als organisatie te weten wat Uitwerking Stap 3 Groepsgesprekken Communicatie -> Eenduidige interne en externe communicatie Correct doorgeven van mondelinge info Rechtlijnigheid in het naleven van regels Eenduidige informatie over de werking Constructief vergaderen Op dezelfde manier omgaan met klanten Belang van goede mondelinge communicatie Op dezelfde manier probleemoplossend werken Een betere communicatie is een prioriteit voor iedereen. Mogelijke acties: Uitwerken duidelijke procedures / handleidingen / vergaderverslagen Investeren in goede mondelinge communicatie (teammomenten)

11 Hoe kom je als organisatie te weten wat Uitwerking Werknemersbetrokkenheid en samenwerking 45- Evenwichtige taakverdeling Iedereen werkt spontaan mee bij activiteiten en evenementen Iedereen wil spontaan vervangen bij afwezigheid (flexibiliteit) 45+ Meer onderlinge verbondenheid (geen opdeling front en backoffice) Betere werkverdeling op drukke momenten Betrokkenheid en samenwerking verbeteren is voor iedereen een prioriteit Mogelijke acties: De verwachtingen moeten duidelijker zijn en iedereen moet weten wat van hem / haar verwacht wordt, deze mogen ook niet voor interpretatie vatbaar zijn. Hoe kom je als organisatie te weten wat en een paar maanden later

12 Wat bindt & boeit werknemers aan hun Wat bindt & boeit werknemers aan hun 1) Talenten & competenties 2) Afstemming arbeid privé 3) Fysieke en mentale gezondheid 4) Kwaliteitsvolle jobs 5) Samenwerking tussen collega s Rode draad = rol van de direct leidinggevende

13 Wat bindt & boeit werknemers in de verschillende levensfases aan hun 1) Talenten & competenties Lente Zomer Herfst Winter afwisseling & uitdaging, ruimte om on-the-job te leren, voldoende opvolging verantwoordelijkheid, groeikansen, concrete en doelgerichte feedback ontdekken & inzetten van verborgen talenten door te blijven betrekken bij nieuwe uitdagingen/projecten/ oriëntering & erkenning m.b.t. talenten en competenties doorheen de hele loopbaan, mogelijkheden van job crafting benutten Wat bindt & boeit werknemers in de verschillende levensfases aan hun 2) Afstemming arbeid privé Lente Zomer Herfst Winter beperktere verantwoordelijke rollen -> ook aandacht aan andere rollen geven rol van werknemer neemt een belangrijke plaats in -> alert voor overbelasting door combinatie met andere verantwoordelijke rollen verschuiving verantwoordelijke rollen -> groeiende behoefte aan meer vrije tijd nemen langzaam afstand van hun rol als werknemer -> kennis en ervaring borgen

14 Wat bindt & boeit werknemers in de verschillende levensfases aan hun 3) Fysieke en mentale gezondheid Lente willen graag tonen wat ze allemaal (aan)kunnen -> grenzen moeten mee bewaakt worden Zomer veel drukke momenten zowel privé als professioneel -> energiegevers en vreters in kaart brengen en daar rekening mee houden Herfst Winter vaak ingrijpende overgang van zomer naar herfst -> nood aan begeleid reflectiemoment blijven langer lichamelijk en mentaal gezond -> stimuleren om actief aan hun gezondheid te werken Wat bindt & boeit werknemers in de verschillende levensfases aan hun 4) Kwaliteitsvolle jobs Lente Zomer Herfst Winter actieve job bestaat uit een goed evenwicht tussen zelf initiatief nemen en goede coaching actieve job houdt flexibele regelmogelijkheden in voor goede afstemming arbeid - privé actieve job bestaat uit een combinatie van talenten inzetten en coachen van medewerkers actieve job houdt rekening met fysieke en mentale belasting en biedt ruimte aan job crafting

15 Wat bindt & boeit werknemers in de verschillende levensfases aan hun 5) Samenwerking tussen collega s Lente Zomer Herfst Winter werken graag samen met leeftijdsgenoten, zijn echte teamspelers en goed in het ontzenuwen van spanningen zoeken graag samenwerking met collega s uit volgende levensfases op zoek naar leerkansen, groepsambities moeten aansluiten bij individuele ambities werken graag zowel zelfstandig als in team, gemotiveerd om minder ervaren collega s te ondersteunen functioneren het best in een team waarin ze zich veilig voelen en collega s respect voor elkaar hebben Hoe bind & boei je werknemers aan hun

16 Hoe bind & boei je werknemers aan hun Kennismaken met modellen, kaders, oefeningen, testen, literatuur die je kunt inzetten om te werken rond het binden & boeien van werknemers Hoe bind & boei je werknemers aan hun 1) Talenten en competenties Wat? Hoe? Droomoefening (AI) Spel Competenties in kaart Kernkwadrant Ofman Voorziening begeleid zelfstandig wonen Oefening met teamverantwoordelijken om basiscompetenties in kaart te brengen Confectie-atelier Oefening met medewerkers om competentieprofielen op te stellen Non-profitorganisatie Oefening om talenten van de medewerkers te bepalen om opportuniteiten in kaart te brengen

17 Hoe bind & boei je werknemers aan hun 1) Talenten en competenties Ofman Hoe bind & boei je werknemers aan hun 2) Afstemming arbeid privé Wat? Hoe? Flexibiliteit Werken met levensdomeinen Milieutechnologisch bedrijf Introductie van een Cafetariaplan op maat van de individuele werknemers met maatregelen die een betere afstemming arbeid privé bevorderen Loopbaanbegeleiding Keuzes maken prioriteiten stellen

18 Hoe bind & boei je werknemers aan hun 2) Afstemming arbeid privé Levensdomeinen Hoe bind & boei je werknemers aan hun 3) Fysieke en mentale gezondheid Wat? Hoe? Sobanemethode / Déparisgids Assertiviteitscursus De juiste stoel Verpakkingsbedrijf Inventariseren van werkpunten voor een gezonde werkplek Interieurzaak Opleiding voor medewerkster die geen nee kon zeggen Diverse bedrijven en organisaties met een diversiteitsplan Verschillende tests rond fysieke en mentale gezondheid

19 Hoe bind & boei je werknemers aan hun 3) Fysieke en mentale gezondheid Hoe bind & boei je werknemers aan hun 4) Kwaliteitsvolle jobs Wat? Hoe? Job crafting Ziekenhuis/WZC Relationele aspecten: rol van de onderhoudsploeg Schrijnwerkerij Taakgerelateerde aspecten: rol van meestergast Model van Karasek / Innovatieve arbeidsorganisatie WZC Zelfsturende teams waar medewerkers in onderling overleg worden ingezet op hun competenties en talenten en hun uurroosters zelf opmaken

20 Hoe bind & boei je werknemers aan hun 4) Kwaliteitsvolle jobs model van Karasek Hoe bind & boei je werknemers aan hun 5) Samenwerking tussen collega s Wat? Hoe? Archetypes Non-profitorganisatie Inzicht krijgen in mekaars archetype en de wisselwerking ertussen om zo inzicht te krijgen in hoe elkaar te coachen (zie ook Balans+) Roos van Leary Loopbaanbegeleiding Inzicht in samenwerkingspatronen

21 Hoe bind & boei je werknemers aan hun 5) Samenwerking tussen collega s Roos van Leary Wat neem je mee naar huis?

22 Wat neem je mee naar huis? Wat vond je inspirerend? Wat geeft je zin om verder aan de slag te gaan met een levensfasebewust loopbaanbeleid? Wat zou je beter willen leren kennen? BEDANKT!

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 1 Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje Onmisbaar voor elke werkgever Hoe motiveert u medewerkers van alle leeftijden en verschillende generaties? Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 3 Lekker aan

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk?

Hoofdstuk 3 Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Hoofdstuk 3 Moge wat u ziet op elk ogenblik nieuw zijn : de wijze is wie zich over alles verwondert. (Gide) Het geluk behoort toe aan de tevredenen. (Aristoteles) Wat ik vandaag doe is belangrijk, want

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Opleiding en ontwikkeling. Opleiding op de werkvloer Meer werken = meer leren

Opleiding en ontwikkeling. Opleiding op de werkvloer Meer werken = meer leren Opleiding en ontwikkeling Opleiding op de werkvloer Meer werken = meer leren De grote leerprocessen vinden plaats op de werkvloer zelf. Precies via dat informeel leren ontwikkelen werkenden zich meer dan

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Missie Olympiatrainingen:

Missie Olympiatrainingen: Missie Olympiatrainingen: Ik geloof dat mensen leren doordat ze met zichzelf geconfronteerd worden en geïnspireerd raken door anderen. Als ik trainingen geef dan merk ik dat je mensen alleen iets kunt

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie