DUALISME. René Descartes ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUALISME. René Descartes ( )"

Transcriptie

1 DUALISME René Descartes ( )

2 HET CORPUSCULAIRE WERELDBEELD Galileo Galilei (veroordeling 1633 vanwege Dialogen) Descartes - Le Monde (voltooid in 1633)

3 HET CORPUSCULAIRE WERELDBEELD PRIMAIRE QUALITEITEN Uitgebreidheid Vorm Getal Beweging (Solidity - Locke)

4 HET CORPUSCULAIRE WERELDBEELD SECUNDAIRE QUALITEITEN Geuren Kleuren Smaak

5 DE METAFYSISCHE MEDITATIES MEDITATIE I Methodologische twijfel

6 DE METAFYSISCHE MEDITATIE II MEDITATIES Cogito, ergo sum. Zintuiglijke prikkeling en waarneming (blokje was) Theoriegeladenheid van de waarneming Ik ben een denkend ding (res cogitans)

7 DE METAFYSISCHE MEDITATIE III MEDITATIES Het bestaan van God Esse obiective versus esse formale In de oorzaak moet evenveel realiteit zijn als in het gevolg God is oneindig, eeuwig onveranderlijk, onafhankelijk, schepper van alles. Deze ideeën komen niet van mij. Ze zijn wel reëel, dus komen ze van god. Ergo god bestaat

8 Esse obiective versus esse formale Voorbeelden Gedachte over Bloomsday Objectieve tijd van gedachte(idee): 16 juni 1904 Formele tijd: 15 september 2010

9 Esse obiective versus esse Voorbeelden formale Gedachte over ingenieuze machine Objectieve eigenschap van (idee) van die gerepresenteerde machine Niet een formele eigenschap: ik kan een heel vaag en verkeerd idee van die machine hebben

10 Esse obiective versus esse Voorbeelden formale Gedachte over Almacht God Objectieve eigenschap van (idee) van die gerepresenteerde God Niet een formele eigenschap: ik kan een heel vaag en verkeerd idee van God hebben

11 Esse obiective versus esse formale Hoe kom ik als eindig wezen aan idee van almachtige God? Hoe kan ik een representatie van God hebben?

12 DE METAFYSISCHE MEDITATIE III MEDITATIES Het bestaan van God Esse obiective versus esse formale In de oorzaak moet evenveel realiteit zijn als in het gevolg God is oneindig, eeuwig onveranderlijk, onafhankelijk, schepper van alles. Deze ideeën komen niet van mij. Ze zijn wel reëel, dus komen ze van god. Ergo god bestaat

13 DE METAFYSISCHE MEDITATIES MEDITATIE IV Waarheid en onwaarheid Helder en duidelijk Oordelen en de wil

14 DE METAFYSISCHE MEDITATIE V MEDITATIES Essentie van materie (res extensa) Meetkunde levert heldere en duidelijke ideeën Zekere kennis mogelijk over materie voorzover die uitgebreid is in de ruimte

15 ONTOLOGISCH GODSBEWIJS Essentie driehoek is dat de som van de drie hoeken gelijk is aan de som van twee rechthoeken; Essentie van berg is dat het niet kan bestaan zonder vallei; net zo kan god niet gedacht worden, zonder dat hij bestaat. God is het hoogste zijnde dat gedacht kan worden. Indien hij niet zou bestaan, zou er een ander zijnde zijn dat nog hoger zou zijn dan god. Ergo, God bestaat, want hij is dat hoogste zijnde.

16 DE METAFYSISCHE MEDITATIE VI MEDITATIES Het bestaan van materiële entiteiten Zintuiglijke waarneming is passief Waarneming is vorm van denken Primaire versus secundaire qualiteiten Het reële onderscheid tussen lichaam en geest Geest ondeelbaar/lichaam deelbaar Geest wordt alleen in beroering gebracht door glandula pinealis

17 ONTOLOGISCH DUALISME Er bestaat een mentaal rijk. Dit mentale rijk is ontologisch fundamenteel. Er bestaat een fysisch rijk. Dit fysische rijk is ontologisch fundamenteel. Deze twee rijken zijn ontologisch gescheiden.

18 VORMEN VAN DUALISME ONTOLOGISCH - Substantie-dualisme (Descartes) EPISTEMOLOGISCH - Introspectie versus externe waarneming plus inferentie CONCEPTUEEL - Begrippen voor mentale verschijnselen passen niet in natuurwetenschappelijke theorie

19 BEZWAREN TEGEN DUALISME Causale geslotenheid universum Causale invloed lichaam op geest/geest op lichaam Verklarende kracht natuurwetenschappen Wat is dat voor substantie geest?

20 ANTWOORDEN DUALISME Wat is de relatie tussen lichaam en geest? Lichaam en geest zijn twee aparte substanties die elkaar door trillingen in het membraan van de pijnappelklier beïnvloeden; maar het lichaam, de uitgebreide substantie (res extensa) kan niet denken, en de geest, de denkende substantie (res cogitans) is niet ruimtelijk.

21 ANTWOORDEN DUALISME Wat is denken? Denken geschiedt met behulp van ideeën die aangeboren zijn. Deze ideeën moeten onderscheiden worden van beeldjes (images) en kunnen beter beschouwd worden als begrippen. Descartes geeft zelf het voorbeeld van de duizendhoek waar we wel een helder en duidelijk idee (begrip) van hebben, maar geen scherp beeld voor ogen. Pas als een combinatie van ideeën, een gedachte, helder en duidelijk is, mag onze wil die gedachte voor waar houden.

22 ANTWOORDEN DUALISME Wat is bewustzijn? Bewustzijn is het naar binnen keren van het geestesoog dat alle inhouden van de geest kan beschouwen. De geest is volkomen inzichtelijk voor zichzelf. Omdat Descartes aanneemt dat het intellect een dergelijke rol speelt, voelt hij niet de behoefte een onderscheid te maken tussen 1) fenomenaal bewustzijn, 2) bewustzijn van onze propositionele houdingen, en 3) bewustzijn van onze impliciete kennis.

23 ANTWOORDEN DUALISME Is er een onderscheid tussen emoties en rationeel denken? Ja, emoties zijn aandoeningen (passies) van de geest die het gevolg zijn van het feit dat het lichaam intiem verbonden is met de geest, waardoor de esprits animaux de geest voordurend in verwarring kunnen brengen. Rationeel denken, daarentegen, geschiedt met ideeën die helder en klaar zijn.

24 ANTWOORDEN DUALISME Hoe moeten we mentale toestanden beschrijven? We kunnen mentale toestanden beschrijven door met onze geestesoog naar binnen te kijken. We hoeven geen beroep te doen op een werkelijkheid buiten de geest, noch op het feit dat wij deel uit maken van een taalgemeenschap.

25 ANTWOORDEN DUALISME Wat is de plaats van de geest in de wereld van de natuurwetenschappen? De geest valt buiten het bereik van de natuurwetenschappen en gehoorzaamt aan eigen wetten. Het lichaam is een machine die aan de wetten van de natuurwetenschappen gehoorzaamt. De geest valt daarbuiten.

26 ANTWOORDEN DUALISME Hoe nemen we de werkelijkheid waar? De waarneming van de werkelijkheid bestaat uit twee componenten. Ten eerste het passief geprikkeld zijn van de zintuigen, hetgeen je zou kunnen aanduiden met de term sensatie. Ten tweede het oordeel dat de geest velt over de prikkelingen die hem bereiken via de pijnappelklier. Er is dus een scherp onderscheid tussen de causale analyse van de waarneming en het waarnemingsoordeel dat geschiedt met behulp van ideeën.

27 ANTWOORDEN DUALISME Kunnen we gedachteinhouden altijd kennen? We kunnen al onze gedachteinhouden in beginsel kennen. De geest is volkomen inzichtelijk (perspicuous) voor zichzelf en kan in zichzelf eeuwige waarheden vinden.

28 ANTWOORDEN DUALISME Kunnen we andere geesten kennen? We kunnen andere geesten slechts indirect kennen. Een ander mens heeft net zo n lichaam als ikzelf, dus zal de ander ook wel een geest hebben, maar zeker weten doe ik dat niet.

29 ANTWOORDEN DUALISME Wat of wie ben ik? Ik ben een denkend ding, een res cogitans.

30 HISTORISCHE REACTIES OP DUALISME Occasionalisme (Geulincx ) Dubbel-aspect theorie (Spinoza ) Thinking matter (John Locke ) L homme machine (La Mettrie )

31 ANDERE VERSIES VAN DUALISME Interactionisme Popper ( ) & J. C. Eccles ( ) - The Self and its Brain

32 ANDERE VERSIES VAN DUALISME Emergentisme/ Eigenschapsdualisme S. Alexander ( ) C. D. Broad ( ) - The Mind and its Place in Nature (1925) De geest ontstaat uit fundamentelere verschijnselen, maar kan daartoe niet worden gereduceerd.

33 ANDERE VERSIES VAN DUALISME Conceptueel dualisme Davidson ( ) Mental Events (1970) Ontologie: anomaal monisme Superveniëntie

34 ANDERE VERSIES VAN DUALISME Epifenomenalisme T. H. Huxley ( ) Mentale verschijnselen zijn net als een stoomfluit: ze dragen niets bij aan de werking van de locomotief. David Chalmers - The Conscious Mind Zie: epiphenomenalism/

35 BEZWAREN TEGEN EPIFENOMENALISME het probleem van introspectie: we hebben de intuïtie dat onze mentale toestanden onze handelingen veroorzaken. Ik steek mijn arm omhoog, omdat ik dat wil.

36 BEZWAREN TEGEN EPIFENOMENALISME Een ontologisch probleem: alles wat bestaat in ruimte en tijd neemt deel aan de causale orde. Een krijtje kan ik oppakken, door het over het bord te strijken veroorzaakt het krijtje een witte streep. Als mentale toestanden bestaan, moeten ze ook een dergelijke causale rol kunnen vervullen.

37 BEZWAREN TEGEN EPIFENOMENALISME Een verklaringsprobleem: we postuleren bepaalde vermogens in de geest, zoals een taalfaculteit en een wiskundeknobbel, omdat we intelligent gedrag willen verklaren. Die wiskunde-knobbel veroorzaakt het feit dat iemand goed in wiskunde is.

38 BEZWAREN TEGEN EPIFENOMENALISME Het probleem van andere geesten: we nemen aan dat andere mensen een geest hebben, omdat ze zich net zo gedragen als wij. Dat gedrag wordt veroorzaakt door hun geest.

39 BEZWAREN TEGEN EPIFENOMENALISME Een evolutionair probleem: de evolutie selecteert die eigenschappen die ons helpen in de struggle for life. Een dergelijke eigenschap veroorzaakt dan uiteraard dit evolutionaire voordeel.

40 BEZWAREN TEGEN EPIFENOMENALISME Het algemene bezwaar is dus: hoe kan een epifenomenalist deze verschijnselen verklaren als mentale eigenschappen niet gereduceerd kunnen worden tot neurofysiologische verschijnselen, maar epi-fenomemen zijn?

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat we een leer van de dingen (een ontologie)

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat we een leer van de dingen (een ontologie) II DUALISME 1 De eerste gedachte: de mens is een uniek verschijnsel In de vorige paragraaf hebben we gezien dat we een leer van de dingen (een ontologie) goed moeten onderscheiden van een leer over de

Nadere informatie

Het lichaam-geest probleem

Het lichaam-geest probleem Het lichaam-geest probleem Wouter Bouvy 3079171 November 5, 2006 Abstract Dit artikel behandelt het lichaam-geest probleem. Het bestaat uit een uitleg over het lichaam-geest probleem, en schrijft deze

Nadere informatie

Rene Descartes. René Descartes, een interview door Roshano Dewnarain

Rene Descartes. René Descartes, een interview door Roshano Dewnarain Rene Descartes René Descartes, een interview door Roshano Dewnarain Cogito ergo sum, ik denk dus ik ben. Een uitspraak van René Descartes. Een belangrijk wiskundige en filosoof in de geschiedenis. Volgens

Nadere informatie

Hersenschimmen. Jan Sleutels

Hersenschimmen. Jan Sleutels Hersenschimmen Jan Sleutels Hersenschimmen 1. De geest heeft een lange geschiedenis 2. Descartes vond de geest uit 3. In 1874 werd de psychologie geboren 4. Volkspsychologie en philosophy of mind 5. Eliminatief

Nadere informatie

BEWUSTZIJN GEEST BEWUSTE GEEST DENKEN BEWUST-DENKEN

BEWUSTZIJN GEEST BEWUSTE GEEST DENKEN BEWUST-DENKEN BEWUSTZIJN GEEST BEWUSTE GEEST DENKEN BEWUST-DENKEN BEWUSTZIJN BEWUSTZIJN ZELFBEWUST-ZIJN N.B. KANT (APPERCEPTIE) BEWUSTZIJN LEVEND WEZEN BEWUSTZIJN (CREATURE CONSCIOUSNESS) BEWUSTZIJN VAN MENTALE TOESTANDEN

Nadere informatie

Pijn Inleiding tot de filosofische benadering http://www.phil.uu.nl/~rob/

Pijn Inleiding tot de filosofische benadering http://www.phil.uu.nl/~rob/ Pijn Inleiding tot de filosofische benadering http://www.phil.uu.nl/~rob/ Rob van Gerwen Subfaculteit Filosofie Universiteit Utrecht www.phil.uu.nl/~rob/2007/guest.shtml Periode 4, 2007 C1 Pijn en het

Nadere informatie

Het begrip natuur in techniek, filosofie en religie. Deel I: Van voormodern naar modern denken

Het begrip natuur in techniek, filosofie en religie. Deel I: Van voormodern naar modern denken Het begrip natuur in techniek, filosofie en religie Deel I: Van voormodern naar modern denken 1. Inleiding 2. Franciscus 3. Descartes 4. Pascal 5. Conclusies Inleiding Lynn White in Science (1967): Christendom

Nadere informatie

Samenvatting Filosofie Hoofdstuk 3 Kennen en Weten

Samenvatting Filosofie Hoofdstuk 3 Kennen en Weten Samenvatting Filosofie Hoofdstuk 3 Kennen en Weten Samenvatting door een scholier 2177 woorden 15 juni 2010 5,9 17 keer beoordeeld Vak Methode Filosofie Het oog in de storm 3. Kennen en Weten 2 soorten

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opgave 2 Spiritueel scepticisme 6 maximumscore 4 een uitleg dat McKenna in tekst 6 vanuit epistemologisch perspectief over solipsisme spreekt: hij stelt dat de kennisclaim over het bestaan van andere mensen

Nadere informatie

Samenvatting Filosofie Emoties

Samenvatting Filosofie Emoties Samenvatting Filosofie Emoties Samenvatting door een scholier 1030 woorden 28 mei 2013 3,2 2 keer beoordeeld Vak Methode Filosofie Cogito Filosofie samenvatting Emoties (theorie en primaire teksten) THEORIE

Nadere informatie

Spinoza s Visie. Dag 3. Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur?

Spinoza s Visie. Dag 3. Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur? Spinoza s Visie Dag 3 Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur? Opzet cursus Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Over God Over de mens Over het geluk Inleiding Hoe zit de wereld in elkaar? Hoe verhoudt de mens zich

Nadere informatie

Leren Filosoferen. Zesde avond

Leren Filosoferen. Zesde avond Leren Filosoferen Zesde avond Het gedachte-experiment Bekende gedachte-experimenten: De grot van Plato De veil of ignorance van John Rawls Achilles en de schildpad van Zeno Jan Bransen: Betono Denkende

Nadere informatie

Propositie: inhoud van een uitspraak (In welke taal dan ook, de inhoud blijft hetzelfde).

Propositie: inhoud van een uitspraak (In welke taal dan ook, de inhoud blijft hetzelfde). Boekverslag door L. 1713 woorden 22 januari 2014 6.2 35 keer beoordeeld Vak Methode Filosofie Cogito Scepticisme: geen enkele bron van kennis is betrouwbaar Empirisme: bron van kennis zijn onze zintuigen

Nadere informatie

naar: Jed McKenna, Jed McKenna s theorie van alles, Samsara, 2014

naar: Jed McKenna, Jed McKenna s theorie van alles, Samsara, 2014 Opgave 2 Spiritueel scepticisme tekst 6 Jed McKenna is de schrijver van verschillende boeken over spiritualiteit. In zijn boeken speelt hij de hoofdrol als leraar van een leefgemeenschap. McKenna is spiritueel

Nadere informatie

Spinoza s Visie. Dag 3. Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur?

Spinoza s Visie. Dag 3. Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur? Spinoza s Visie Dag 3 Hoe verhoudt de mens zich tot de Natuur? Module 3 Herhaling Belangrijke lessen dag 1 en 2 Kennis is de bron van ons geluk. Kennis van het hoogst denkbare geeft het grootst mogelijke

Nadere informatie

Spinoza s Visie. Dag 2. Over God en de Natuur

Spinoza s Visie. Dag 2. Over God en de Natuur Spinoza s Visie Dag 2 Over God en de Natuur Opzet cursus Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Over God Over de mens Over het geluk Inleiding Hoe zit de wereld in elkaar? Hoe verhoudt de mens zich tot de wereld? Waarin

Nadere informatie

Inleiding Filosofie en Ethiek Derde Bijeenkomst: De 2e wetenschappelijke revolutie Dinsdag 19 september 2006

Inleiding Filosofie en Ethiek Derde Bijeenkomst: De 2e wetenschappelijke revolutie Dinsdag 19 september 2006 Inleiding Filosofie en Ethiek Derde Bijeenkomst: De 2e wetenschappelijke revolutie Dinsdag 19 september 2006 Freud (1917) Narcistische krenking Copernicus (1543) Darwin (1859/1871) Galileo Galileï (1564-1642)

Nadere informatie

Spinoza s Visie. Dag 2. Over God en de Natuur

Spinoza s Visie. Dag 2. Over God en de Natuur Spinoza s Visie Dag 2 Over God en de Natuur Module 2 Herhaling dag 1 Over geluk, kennis en God Belangrijke lessen Streven naar eer, rijkdom en lust brengt niet het gewenste geluk. Denken, het opdoen van

Nadere informatie

Samenvatting Filosofie Wijsgerige antropologie

Samenvatting Filosofie Wijsgerige antropologie Samenvatting Filosofie Wijsgerige antropologie Samenvatting door Cristel 1201 woorden 26 juni 2016 3,5 3 keer beoordeeld Vak Methode Filosofie Cogito Wijsgerige antropologie 1 Verschillen tussen mens en

Nadere informatie

Anomaal Monisme vergeleken met behaviorisme en functionalisme

Anomaal Monisme vergeleken met behaviorisme en functionalisme Anomaal Monisme vergeleken met behaviorisme en functionalisme Wouter Bouvy 3079171 October 15, 2006 Abstract Dit artikel behandelt Mental Events van Donald Davidson. In Mental Events beschrijft Davidson

Nadere informatie

Marleen Schippers - 1071319 Bewustzijn en Handelen Eindopdracht 6 februari 2004

Marleen Schippers - 1071319 Bewustzijn en Handelen Eindopdracht 6 februari 2004 Marleen Schippers - 1071319 Bewustzijn en Handelen Eindopdracht 6 februari 2004 Inleiding In dit betoog beschrijf ik mijn visie op het mind-body probleem 1. Ik richt me in het bijzonder op twee aspecten

Nadere informatie

Wijsgerige antropologie:

Wijsgerige antropologie: Wijsgerige antropologie: 1. De mens is een dier dat kan denken Een mens is tegelijkertijd het subject en het object van het onderzoek in de wijsgerige antropologie, zowel onderzoeker als datgene wat onderzocht

Nadere informatie

filosofie vwo 2015-II

filosofie vwo 2015-II Opgave 2 Onbewuste discriminatie 6 maximumscore 4 Een beschrijving van de twee groepen waarin bij Descartes de gedachten van de ziel uiteenvallen: acties en passies van de ziel 1 een antwoord op de vraag

Nadere informatie

Geest, brein en cognitie

Geest, brein en cognitie Geest, brein en cognitie Filosofie van de geest en Grondslagen van de cognitiewetenschap Fred Keijzer 1 Overzicht: Wat is filosofie en waarom is dit relevant voor cognitiewetenschap en kunstmatige intelligentie?

Nadere informatie

Materie en geest. Grenzen aan het fysische wereldbeeld. Gerard Nienhuis. Universiteit Leiden. Workshop Conferentie SCF, 20 januari 2018

Materie en geest. Grenzen aan het fysische wereldbeeld. Gerard Nienhuis. Universiteit Leiden. Workshop Conferentie SCF, 20 januari 2018 Materie en geest Grenzen aan het fysische wereldbeeld Gerard Nienhuis Universiteit Leiden Workshop Conferentie SCF, 20 januari 2018 Natuurwetenschap: Natuurwetenschap is basis van wereldbeeld geworden.

Nadere informatie

Stof tot denken. Rutger Kopland, Enkele andere overwegingen, 1997 2

Stof tot denken. Rutger Kopland, Enkele andere overwegingen, 1997 2 h o o f d s t u k 1 Stof tot denken Er is niets wat zich geheel in onze macht bevindt, behalve onze gedachten. René Descartes, Discourse de la Méthode, 1637 1 Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom wat wij

Nadere informatie

Opgave 2 Neuroplasticiteit en wilsbekwaamheid

Opgave 2 Neuroplasticiteit en wilsbekwaamheid Opgave 2 Neuroplasticiteit en wilsbekwaamheid 6 maximumscore 3 een argumentatie dat de opvatting van Kahn niet tot het dualistisch epifenomenalisme kan behoren, omdat daarin bewuste gedachten geen invloed

Nadere informatie

Samenvatting Filosofie Hoofdstuk 2

Samenvatting Filosofie Hoofdstuk 2 Samenvatting Filosofie Hoofdstuk 2 Samenvatting door een scholier 3725 woorden 15 juni 2010 6,8 44 keer beoordeeld Vak Methode Filosofie Het oog in de storm Filosofie Samenvatting Hoofdstuk 2: Zijn Metafysica:

Nadere informatie

filosofie Het IK en de vrije wil zin en onzin

filosofie Het IK en de vrije wil zin en onzin filosofie Het IK en de vrije wil zin en onzin Het bewustzijn Fasen van het bewustzijn Fysieke sector Mentale sector Verbeeldingen sector Zintuiglijke waarnemingen en impulsen. De ervaren werkelijkheid

Nadere informatie

filosofie vwo 2016-II

filosofie vwo 2016-II Opgave 2 Theoriegeladenheid van de waarneming 5 maximumscore 3 Een goed antwoord bevat een uitleg met de afbeelding van het eend-konijn van: Kuhns Aristoteles-ervaring: plotselinge perspectiefverandering

Nadere informatie

Filosofie van de geest: WB3027: , blok 2. Overzicht van vandaag. Joel Anderson. Filosofie van de geest (mind) Wijsgerige antropologie

Filosofie van de geest: WB3027: , blok 2. Overzicht van vandaag. Joel Anderson. Filosofie van de geest (mind) Wijsgerige antropologie Filosofie van de geest: WB3027: 2009-10, blok 2 Joel Anderson Hoorcollege #1 (10 nov 2009) Inleiding & overzicht Descartes dualisme & Ryle's kritiek Filosofie lezen Overzicht van vandaag Wat is filosofie

Nadere informatie

Inleiding. Philosophy of Mind Structuuroverzicht Saartje Peeters. 1. Het reik der geesten Een inventaris van de geest. 1.2.

Inleiding. Philosophy of Mind Structuuroverzicht Saartje Peeters. 1. Het reik der geesten Een inventaris van de geest. 1.2. 1 Philosophy of Mind Structuuroverzicht Saartje Peeters Inleiding 1. Het reik der geesten 1.1. Een inventaris van de geest 1.2. Drie bouwstenen 1.2.1. Experiences 1.2.2. Propositional attitudes 1.2.3.

Nadere informatie

Leren Filosoferen. Zevende avond

Leren Filosoferen. Zevende avond Leren Filosoferen Zevende avond Vrije wil? Swaab, Lamme, Dijksterhuis: Wij zijn ons brein Verhalen over bewustzijn en vrije wil onwetenschappelijk Convergentie: gedragsstudies en neurowetenschappen Gedrag

Nadere informatie

Spinoza - ook tafels hebben een ziel

Spinoza - ook tafels hebben een ziel Spinoza - ook tafels hebben een ziel In de zeventiende eeuw kwam de filosoof René Descartes met de beroemde stelling dat alles in de wereld tot twee substanties teruggeleid kan worden: lichaam of geest.

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1 Deel 1, Hoofdstuk 1 - Dat er iets buiten ons bestaat. Rikus Koops 8 juni 2012 Versie 1.1 In de inleidende toelichting nummer 0 heb ik gesproken

Nadere informatie

Pijn. Een filosofische benadering. Periode 4, 2011. http://www.phil.uu.nl/~rob/guest.shtml

Pijn. Een filosofische benadering. Periode 4, 2011. http://www.phil.uu.nl/~rob/guest.shtml Pijn Een filosofische benadering Periode 4, 2011 http://www.phil.uu.nl/~rob/guest.shtml Rob van Gerwen Departement Filosofie Universiteit Utrecht http://www.phil.uu.nl/~rob/ Inhoudsopgave 1 Inleiding tot

Nadere informatie

7,1. Samenvatting door een scholier 1678 woorden 5 januari keer beoordeeld. Filosofie. Filosofie van de 1e & 2e periode Hoofdstuk 1

7,1. Samenvatting door een scholier 1678 woorden 5 januari keer beoordeeld. Filosofie. Filosofie van de 1e & 2e periode Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 1678 woorden 5 januari 2004 7,1 38 keer beoordeeld Vak Methode Filosofie ViaDELTA Filosofie van de 1e & 2e periode 2003 2004 Hoofdstuk 1 Doelgericht handelen = handelen met

Nadere informatie

een nieuwe methodologie vier basisprincipes principe van de evidentie principe van de probleemanalyse principe van de ordening

een nieuwe methodologie vier basisprincipes principe van de evidentie principe van de probleemanalyse principe van de ordening Descartes is overtuigd dat er een nieuwe methodologie ontwikkeld moet worden; in het tweede deel van de Discours formuleert hij daarom vier basisprincipes als kern van deze nieuwe methode: 1) In een wetenschappelijk

Nadere informatie

Wijsgerige Antropologie

Wijsgerige Antropologie Wijsgerige Antropologie Er was een grote overlap tussen filosofie en theologie in de middeleeuwen. Wat de mens scheidt van een dier is het verstandelijke vermogen, het vermogen tot taalgebruik en het besef

Nadere informatie

Tussen vrijheid en determinisme: voorwaarden voor autonomie bij Descartes, Spinoza en Kant

Tussen vrijheid en determinisme: voorwaarden voor autonomie bij Descartes, Spinoza en Kant Tussen vrijheid en determinisme: voorwaarden voor autonomie bij Descartes, Spinoza en Kant Ulrich Grün, stud.nr.: 9212647 2 september 2007 In de filosofische stelsels van Descartes, Spinoza en Kant neemt

Nadere informatie

Heruitgave Eerste druk januari Godfried Kruijtzer. Uitgegeven door Delft Academic Press

Heruitgave Eerste druk januari Godfried Kruijtzer. Uitgegeven door Delft Academic Press Wat ons ontglipt Van dezelfde schrijver, bij dezelfde uitgever: Taal en Tal bij Spinoza ISBN: 97890-4072-4091 Ruimte en Getal ISBN: 97890-6562-2358 Een rechte staaf wordt gebogen ISBN: 97890-7130-1667

Nadere informatie

III.2 De ordening op R en ongelijkheden

III.2 De ordening op R en ongelijkheden III.2 De ordening op R en ongelijkheden In de vorige paragraaf hebben we axioma s gegeven voor de optelling en vermenigvuldiging in R, maar om R vast te leggen moeten we ook ongelijkheden in R beschouwen.

Nadere informatie

Inleiding Cognitiefilosofie. 18 april 2018 Elsbeth Brouwer

Inleiding Cognitiefilosofie. 18 april 2018 Elsbeth Brouwer Inleiding Cognitiefilosofie 18 april 2018 Elsbeth Brouwer Wat is (onderdeel van) cognitie? Suggesties in de literatuur: Ziel Geest Kennis Vermogen om kennis te verkrijgen Processen van verwerking van informatie

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Opgave 3 Hoe is het om een vleermuis te zijn?

Vraag Antwoord Scores. Opgave 3 Hoe is het om een vleermuis te zijn? Opgave 3 Hoe is het om een vleermuis te zijn? 11 maximumscore 2 een uitleg met een citaat uit tekst 7 dat Nagels probleem van de vleermuizen een epistemologisch probleem van andere geesten is: we weten

Nadere informatie

De filosofie van René Descartes

De filosofie van René Descartes De filosofie van René Descartes The new Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global Power to the East -Kishore Mahbubani The first point [ ] is the end of the era of Western domination of world

Nadere informatie

Samenvatting Filosofie Hoofdstuk 3, Wat is kennis?

Samenvatting Filosofie Hoofdstuk 3, Wat is kennis? Samenvatting Filosofie Hoofdstuk 3, Wat is kennis? Samenvatting door een scholier 2877 woorden 26 mei 2006 8 42 keer beoordeeld Vak Methode Filosofie ViaDELTA Paragraaf 1: soorten kennis Ervaringskennis

Nadere informatie

Opgave 1: Vrije wil als zelfverwerkelijking

Opgave 1: Vrije wil als zelfverwerkelijking * PTA code: ED/st/05 * Docent: MLR * Toetsduur: 100 minuten. * Deze toets bestaat uit 11 vragen. Het totaal aantal punten dat je kunt behalen is: 32. * Kijk voor je begint telkens eerst de vraag kort door,

Nadere informatie

Samenvatting Filosofie Berkely, Hume, Kant

Samenvatting Filosofie Berkely, Hume, Kant Samenvatting Filosofie Berkely, Hume, Kant Samenvatting door een scholier 1736 woorden 8 juni 2003 6,5 67 keer beoordeeld Vak Filosofie George Berkeley (Ier, bisschop) Dacht dat de toenmalige filosofie

Nadere informatie

Woord vooraf Opbouw van deze studie

Woord vooraf Opbouw van deze studie Woord vooraf Opbouw van deze studie XIII XVI DEEL I: PROBLEEMSTELLING 1 HOOFDSTUK I ONTWIKKELING EN STAGNATIE IN DE PSYCHIATRIE 2 Inleiding 2 1. 1 Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg - stand van

Nadere informatie

Woordenlijst Het oog in de storm

Woordenlijst Het oog in de storm Woordenlijst Het oog in de storm Hoofdstuk 2 a priori Latijn voor van tevoren. Concepten die in onze geest aanwezig zijn, voorafgaand aan onze ervaringen. aanschouwingsvormen (ruimte tijd) Term van Kant.

Nadere informatie

Wat is de mens? - Context. De opkomst van de filosofische antropologie

Wat is de mens? - Context. De opkomst van de filosofische antropologie De menselijke natuur, week 9 De opkomst van de filosofische antropologie Overzicht van reeds behandelde mensbeelden en de mechanistische visie uit de late 19e eeuw Wat is de mens? - Context Plato / Descartes

Nadere informatie

recapitulatie 1.1 Voorlopige karakterisering van bewustzijn

recapitulatie 1.1 Voorlopige karakterisering van bewustzijn Grondslagen van de Psychologie college 9 philosophy of mind & cognition 05-03-2009 recapitulatie Wetenschapsfilosofie gaat ofwel over [1] wetenschap in het algemeen, ofwel over [2] een specifieke wetenschap;

Nadere informatie

Samenvatting Filosofie Hoofdstuk 3: Wat is kennis?

Samenvatting Filosofie Hoofdstuk 3: Wat is kennis? Samenvatting Filosofie Hoofdstuk 3: Wat is kennis? Samenvatting door een scholier 2852 woorden 31 maart 2005 6,9 35 keer beoordeeld Vak Methode Filosofie ViaDELTA Filosofie..wat is kennis? (kennisleer)

Nadere informatie

De zin en onzin van een hersenaandoening

De zin en onzin van een hersenaandoening De zin en onzin van een hersenaandoening Eind november jl. stond schijnbaar in het teken van de hersenen. In het artikel: Een op de vier Nederlanders heeft hersenaandoening in NU.nl van 27 november 2017

Nadere informatie

2. Descartes, Spinoza

2. Descartes, Spinoza Van Socrates tot Wittgenstein 3.1.2012 Van Socrates tot Wittgenstein Tweede helft: nieuwere tijd 2. Descartes, Spinoza René Descartes = Renatus Cartesius 2 Positie Descartes in geschiedenis Begin van de

Nadere informatie

THE BRAIN, HUMAN CAPABILITIES AND SOLIDARITY

THE BRAIN, HUMAN CAPABILITIES AND SOLIDARITY THE BRAIN, HUMAN CAPABILITIES AND SOLIDARITY JAN FLAMELING AMERIKAANSE FILOSOFIE EEN KENNISMAKING Antonio Damasio Lichaam-geest-ziel, neurobiologie en The feeling of what happens Richard Rorty Philosophy

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 2

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 2 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 2 Deel 1, Hoofdstuk 2 - Wat God is. Rikus Koops 8 juni 2012 Versie 1.1 Inmiddels hebben we van Spinoza begrepen dat God bestaat, dat heeft hij ons

Nadere informatie

Spinoza s Visie. Dag 1. Wie is Spinoza en wat is ware kennis?

Spinoza s Visie. Dag 1. Wie is Spinoza en wat is ware kennis? Spinoza s Visie Dag 1 Wie is Spinoza en wat is ware kennis? Opzet cursus Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Over God Over de mens Over het geluk Inleiding Hoe zit de wereld in elkaar? Hoe verhoudt de mens zich tot

Nadere informatie

Openingstoespraak Debat Godsargument VU Faculteit der Wijsbegeerte 11 April 2012. Emanuel Rutten

Openingstoespraak Debat Godsargument VU Faculteit der Wijsbegeerte 11 April 2012. Emanuel Rutten 1 Openingstoespraak Debat Godsargument VU Faculteit der Wijsbegeerte 11 April 2012 Emanuel Rutten Goedemiddag. Laat ik beginnen met studievereniging Icarus en mijn promotor Rene van Woudenberg te bedanken

Nadere informatie

Samen leren leven: Wereldbeelden in perspectief

Samen leren leven: Wereldbeelden in perspectief Samen leren leven: Wereldbeelden in perspectief Ph.D.; Onderzoeker, auteur, sociaal ondernemer www.annickdewitt.com annick@annickdewitt.com In deze presentatie I Het ideaal: Samen leren leven II De condities:

Nadere informatie

Eindexamen havo filosofie 2012 - I

Eindexamen havo filosofie 2012 - I Opgave 2 Emoties op de beursvloer 8 maximumscore 2 een weergave van het verband volgens Aristoteles tussen verdiensten, ambities en aanzien bij een fier mens: door hoge ambitie en hoge verdiensten verdient

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Opgave 1 Een sceptische schnauzer en een sceptische arts

Vraag Antwoord Scores. Opgave 1 Een sceptische schnauzer en een sceptische arts Opgave 1 Een sceptische schnauzer en een sceptische arts 1 maximumscore 3 een uitleg dat de schnauzer vragen stelt die blijk geven van metafysisch scepticisme: hij vraagt zich af of er wel een buitenwereld

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN HET ZELF JAN FLAMELING (ISVW / FILOSOFISCH BUREAU ATARAXIA)

GESCHIEDENIS VAN HET ZELF JAN FLAMELING (ISVW / FILOSOFISCH BUREAU ATARAXIA) GESCHIEDENIS VAN HET ZELF JAN FLAMELING (ISVW / FILOSOFISCH BUREAU ATARAXIA) onderwijs trainingen gesprekken GESCHIEDENIS VAN HET ZELF VAN PLATO TOT LUCE IRIGARAY Weekeinde 1 (23 en 24 januari): Lichaam

Nadere informatie

27-2-2009. 1. Substantiedualisme

27-2-2009. 1. Substantiedualisme Grondslagen van de Psychologie college 10 philosophy of mind & cognition 06-03-2009 Substantie-dualisme, idealisme en behaviorisme recapitulatie Er is een lichaam-geestprobleem; We hebben drie typen mentale

Nadere informatie

Immanuel Kant Kritiek van de zuivere rede 53

Immanuel Kant Kritiek van de zuivere rede 53 Ten geleide Kant en de grenzen van de rede 15 Geraadpleegde literatuur 39 Verantwoording bij de vertaling 41 Immanuel Kant aan Marcus Herz (21 februari 1772) Het 'geboorteuur' van de Kritiek van de zuivere

Nadere informatie

Deze syllabus is bedoeld als aanvulling op het onderwijs in de filosofie van de geest. Het

Deze syllabus is bedoeld als aanvulling op het onderwijs in de filosofie van de geest. Het VOORWOORD Deze syllabus is bedoeld als aanvulling op het onderwijs in de filosofie van de geest. Het dekt niet de gehele collegestof. Voor uw op- en aan-merkingen houd ik mij van harte aanbevolen. Voor

Nadere informatie

Uitbestede Waarnemingen. Meedenken met het OPCW Memorial to All Victims of Chemical Weapons van Voebe de Gruyter

Uitbestede Waarnemingen. Meedenken met het OPCW Memorial to All Victims of Chemical Weapons van Voebe de Gruyter . Meedenken met het OPCW Memorial to All Victims of Chemical Weapons van Voebe de Gruyter Subfaculteit Wijsbegeerte Universiteit Utrecht www.phil.uu.nl/ rob Traag licht, Den Haag, Stroom 23 Mei 2007 1

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. geesten op metafysisch niveau, omdat er geen andere bewustzijnsvormen bestaan 1

Vraag Antwoord Scores. geesten op metafysisch niveau, omdat er geen andere bewustzijnsvormen bestaan 1 Opgave 1 Scepticisme en film 1 maximumscore 4 geesten op metafysisch niveau, omdat er geen andere bewustzijnsvormen bestaan 1 geesten op epistemologisch niveau, omdat er geen andere bewustzijnsinhouden

Nadere informatie

Godsdienst samenvatting

Godsdienst samenvatting Godsdienst samenvatting Hindoeïsme Het kastenstelsel De bevolking was ingedeeld in vier standen. 1. Brahmanen, dit is de hoogste stand. 2. Krijgers 3. Handwerklieden 4. Boeren Binnen deze standen ontstonden

Nadere informatie

Deze syllabus is bedoeld als aanvulling op het onderwijs in de filosofie van de

Deze syllabus is bedoeld als aanvulling op het onderwijs in de filosofie van de VOORWOORD Deze syllabus is bedoeld als aanvulling op het onderwijs in de filosofie van de cognitiewetenschappen. Het dekt niet de gehele collegestof. Voor uw op- en aanmerkingen houd ik mij van harte aanbevolen.

Nadere informatie

Transcendentale vrijheid tegenover natuurlijke kausaliteit bij Immanuel Kant

Transcendentale vrijheid tegenover natuurlijke kausaliteit bij Immanuel Kant Transcendentale vrijheid tegenover natuurlijke kausaliteit bij Immanuel Kant Ulrich Grün, stud.nr.: 9212647 7 juli 2006 Inleiding In een wereld bestaande uit materie vinden veranderingen, zoals wij ze

Nadere informatie

Essay: Filosofie van de Geest. Auteur: Norbert van Ettinger Studentnummer:

Essay: Filosofie van de Geest. Auteur: Norbert van Ettinger Studentnummer: Essay: Filosofie van de Geest. Auteur: Norbert van Ettinger Studentnummer: 0244236 ELIMINATIVISME, EPIFENOMENALISME OF FUNCTIONALISME? 0 Inleiding 1. Het is een misconceptie om te denken dat het mijn wil

Nadere informatie

HEGEL S LOGICA. door Mr Drs A.Börger

HEGEL S LOGICA. door Mr Drs A.Börger HEGEL S LOGICA door Mr Drs A.Börger HEGEL S LOGICA door Mr Drs A.Börger Het begin is het abstracte Zijn, dat niets is. Dit Zijn in dus tevens Niet-Zijn. Eenheid: Worden. Zijn is negatie van Niet-Zijn;

Nadere informatie

filosofie vwo 2017-II

filosofie vwo 2017-II Opgave 1 Twijfelen aan kunstmatige intelligentie 1 maximumscore 2 Een goed antwoord bevat een uitleg van: een weergave van het analogieargument: bij vergelijkbaar gedrag zijn er vergelijkbare mentale toestanden

Nadere informatie

Oefening baart ethiek Neurobiologie, boeddhisme en ethiek

Oefening baart ethiek Neurobiologie, boeddhisme en ethiek Oefening baart ethiek Neurobiologie, boeddhisme en ethiek Wat heb je nodig om ethisch te handelen? De geschiedenis van de Westerse filosofie kent op deze vraag vele antwoorden: morele principes, voorbeeldige

Nadere informatie

De mens. Een machine?

De mens. Een machine? De mens. Een machine? Het argument van J.R. Lucas tegen het mechanisme G.J.E. Rutten De verhouding tussen mens en machine Mechanisme (materialisme, sciëntisme) De mens is niets meer dan een complexe machine

Nadere informatie

Eindexamen vwo filosofie II

Eindexamen vwo filosofie II Opgave 2 Leven vanuit vrije wil 7 maximumscore 3 een weergave van een overeenkomst tussen de Avatar-training en Sartre wat betreft de opvatting over vrijheid als zelfverwerkelijking: beiden lijken uit

Nadere informatie

HET LICHAAM LEREN LUISTEREND TE LEVEN

HET LICHAAM LEREN LUISTEREND TE LEVEN HET LICHAAM LEREN LUISTEREND TE LEVEN onderwijs trainingen gesprekken lichaamsvijandigheid in de Westerse filosofie: Plato / René Descartes de herwaardering van lichamelijkheid en gevoelens: Antonio Damasio

Nadere informatie

1. Waarom wetenschapsleer... 2

1. Waarom wetenschapsleer... 2 INHOUDSOPGAVE 1. Waarom wetenschapsleer... 2 1.1. Introductie... 2 1.2. De vijf eigenschappen van wetenschappelijk kennis... 2 1.3. Misopvattingen met betrekking tot managementwetenschappen... 2 1.4. Het

Nadere informatie

Mechanistische filosofie: Descartes en Spinoza

Mechanistische filosofie: Descartes en Spinoza Mechanistische filosofie: Descartes en Spinoza T.H.M. Verbeek Vrijwel alle filosofen van de zeventiende en achttiende eeuw zijn beinvloed door de' wetenschappelijke revolutie'. Dit lijkt een eenvoudig

Nadere informatie

Politieke Filosofie Oudheid en Middeleeuwen

Politieke Filosofie Oudheid en Middeleeuwen Politieke Filosofie Oudheid en Middeleeuwen Geschiedenis en politieke filosofie Geschiedenis Beschrijving feitelijke gebeurtenissen. Verklaring in termen van oorzaak en gevolg of van bedoelingen. Politieke

Nadere informatie

Woord en wereld Een inleiding tot de taalfilosofie

Woord en wereld Een inleiding tot de taalfilosofie Woord en wereld Een inleiding tot de taalfilosofie Filip Buekens Acco Leuven / Den Haag Hoofdstuk I. Freges uitgangspunten 11 I.1 De semantische dimensie van taal 11 I.2 Proposities: Freges kernstellingen

Nadere informatie

Opdracht Filosofie Filosofi

Opdracht Filosofie Filosofi Opdracht Filosofie Filosofi n Opdracht door een scholier 2334 woorden 18 oktober 2010 7 3 keer beoordeeld Vak Filosofie Verschillende filosofiën Monisme Het monisme vindt dat de mens slechts uit één substantie

Nadere informatie

Wijsgerige antropologie 1 Het eigene van de mens 1.1 Mens en dier

Wijsgerige antropologie 1 Het eigene van de mens 1.1 Mens en dier Samenvatting door een scholier 2634 woorden 14 januari 2007 7,1 60 keer beoordeeld Vak Methode Filosofie ViaDELTA Wijsgerige antropologie 1 Het eigene van de mens 1.1 Mens en dier De mens onderscheid zich

Nadere informatie

Immanuel Kant Kritiek van het oordeelsvermogen

Immanuel Kant Kritiek van het oordeelsvermogen Ten geleide Kants derde Kritiek: hoe kan de vrijheid worden verwerkelijkt? 15 Geraadpleegde literatuur 46 Verantwoording bij de vertaling 49 Immanuel Kant aan Johann Friedrich Reichardt 51 Immanuel Kant

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

Pijn Inleiding tot de filosofische benadering http://www.phil.uu.nl/~rob/ Rob van Gerwen Departement Filosofie Universiteit Utrecht

Pijn Inleiding tot de filosofische benadering http://www.phil.uu.nl/~rob/ Rob van Gerwen Departement Filosofie Universiteit Utrecht Pijn Inleiding tot de filosofische benadering http://www.phil.uu.nl/~rob/ Rob van Gerwen Departement Filosofie Universiteit Utrecht http://www.phil.uu.nl/~rob/guest.shtml Periode 4, 2011 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rob van Gerwen Waarneming en Becketts symbolen In: De Filosoof 66, Utrecht 2015, pp. 25-26

Rob van Gerwen Waarneming en Becketts symbolen In: De Filosoof 66, Utrecht 2015, pp. 25-26 Rob van Gerwen Waarneming en Becketts symbolen In: De Filosoof 66, Utrecht 2015, pp. 25-26 Faculteit Geesteswetenschappen Departement F & R, Wijsbegeerte Universiteit Utrecht rob.vangerwen@uu.nl www.phil.uu.nl/~rob

Nadere informatie

Higgs-deeltje. Peter Renaud Heideheeren. Inhoud

Higgs-deeltje. Peter Renaud Heideheeren. Inhoud Higgs-deeltje Peter Renaud Heideheeren Inhoud 1. Onze fysische werkelijkheid 2. Newton Einstein - Bohr 3. Kwantumveldentheorie 4. Higgs-deeltjes en Higgs-veld 3 oktober 2012 Heideheeren 2 1 Plato De dingen

Nadere informatie

Opgave 2 Politiek en emoties

Opgave 2 Politiek en emoties Opgave 2 Politiek en emoties 6 maximumscore 2 een weergave van Spinoza s opvatting over blijdschap aan de hand van wat Spinoza onder een hartstocht verstaat: een overgang naar een grotere volmaaktheid

Nadere informatie

Samenvatting Filosofie Algemene eindtermen

Samenvatting Filosofie Algemene eindtermen Samenvatting Filosofie Algemene eindtermen Samenvatting door L. 15618 woorden 23 april 2017 3 2 keer beoordeeld Vak Filosofie ALGEMENE EINDTERMEN 1. De kandidaten kunnen verschillende opvattingen en de

Nadere informatie

Bezoeker: Het is een dagelijkse ervaring dat de wereld plotseling verschijnt als we wakker worden. Waar komt die vandaan?

Bezoeker: Het is een dagelijkse ervaring dat de wereld plotseling verschijnt als we wakker worden. Waar komt die vandaan? 1 Het gevoel Ik ben (7 mei 1970) Bezoeker: Het is een dagelijkse ervaring dat de wereld plotseling verschijnt als we wakker worden. Waar komt die vandaan? Shri Nisargadatta Maharaj: Voordat er iets verschijnt,

Nadere informatie

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh Met stilletjes voor je uit staren en dan maar hopen dat je de leringen van de Boeddha begrijpt, bereik je niets. Evenmin heeft het zin om er alleen maar naar te luisteren,

Nadere informatie

Schoolexamenvragen voor wijsgerige antropologie NB de omvang is méér dan ik voor één SE gebruik! Achteraan is een antwoordmodel toegevoegd.

Schoolexamenvragen voor wijsgerige antropologie NB de omvang is méér dan ik voor één SE gebruik! Achteraan is een antwoordmodel toegevoegd. Schoolexamenvragen voor wijsgerige antropologie NB de omvang is méér dan ik voor één SE gebruik! Achteraan is een antwoordmodel toegevoegd. Opgave 1: Over lichaam en geest In 1986 promoveerde Meijsing

Nadere informatie

Think like a System, Live as a System, Enjoy Connection by 6g/ 27/09/2016

Think like a System, Live as a System, Enjoy Connection by 6g/ 27/09/2016 Think like a System, Live as a System, Enjoy Connection by 6g/ We live disconnected Wat is er mis? We leven in een tijd van mentale verwarring We krijgen geen antwoorden op fundamentele vragen We kennen/verstaan

Nadere informatie

TAALFILOSOFIE. Overkoepelende vraag: WAT IS BETEKENIS?

TAALFILOSOFIE. Overkoepelende vraag: WAT IS BETEKENIS? TAALFILOSOFIE Overkoepelende vraag: WAT IS BETEKENIS? TAALFILOSOFIE Formele seman=ek Bijv. Proposi=elogica Informele seman=ek TAALWETENSCHAP Syntaxis Semantiek Pragmatiek Seman=sche categorieën Termen

Nadere informatie

Eindexamen Filosofie havo I

Eindexamen Filosofie havo I Opgave 2 Denken en bewustzijn 8 Een goed antwoord bevat de volgende elementen: een omschrijving van het begrip bewustzijn 2 argumentatie aan de hand van deze omschrijving of aan Genghis bewustzijn kan

Nadere informatie

Het vlees en de pedagogische botten

Het vlees en de pedagogische botten Het vlees en de pedagogische botten drs. Hanke Drop (HU) drs. Iko Doeland (RVC de Hef) Wenn Einer Sagt: Ich habe ein Körper, so kann man ihn Fragen: Wer spricht hier mit diesem Munde? Wittgenstein, Über

Nadere informatie

Ter inleiding (tot een inleiding)

Ter inleiding (tot een inleiding) Inhoud Voorwoord 3 Aanvullende lectuur 4 Ter inleiding (tot een inleiding) 1. Wijsbegeerte, haar begin(sel) en doelstelling 5 2. Waarom filosofie altijd een inleiding blijft 7 3. Waarom een historische

Nadere informatie

Lucia Lermond: De vorm van de mens; de essentie van de mens in de Ethica van Spinoza 1

Lucia Lermond: De vorm van de mens; de essentie van de mens in de Ethica van Spinoza 1 Samenvatting Lucia Lermond: De vorm van de mens; de essentie van de mens in de Ethica van Spinoza 1 Voorwoord Lucia Lermond zet uiteen dat haar studie van de Ethica zich beperkt tot de Ethica als zodanig.

Nadere informatie