Ratioanalyse Lotus Bakeries

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries"

Transcriptie

1 Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries

2 Kerncijfers Eigen vermogen , , , , , Berekening: 1/1 Omzet , , , , , 1 1 Berekening: 7 Aantal werknemers 411,6 417,9 47,4 46, 424, Berekening: 987 2

3 Omzet per werknemer 33.67, , ,7 33.6, , Berekening: 7 / 987 Bedrijfsresultaat , , , , , Berekening: 991 Resultaat van het boekjaar na belastingen , , , , , Berekening: 994 3

4 Bruto toegevoegde waarde , , , , , Berekening: 7/ Bruto toegevoegde waarde per werknemer , , ,2 66.7, , Berekening: (7/ ) / 987 Nettobedrijfskapitaal , , , , , Berekening: 3 + 4/41 + /3 + 49/1 + 4/8-42/48-492/3 4

5 Du Pont schema Operationeel resultaat , + Balans Resultatenrekening Financiële kosten/opbrengsten , Uitzonderlijke kosten/opbrengsten 22., Belastingen , Vlottende activa , Vaste activa , Kortlopende schulden , Langlopende schulden , + Resultaat voor uitkering aan de aandeelhouders , Bedrijfsopbrengsten , / Totaal activa , / + + Totaal schulden , + Eigen vermogen , + + Nettowinstmarge 11,9 Omlooptijd 1,2 Totaal passiva , Eigen vermogen , * / Rendement van het Totale Vermogen (RTV) 13,82 Financiële hefboomfactor 2,86 * Rendement van het Eigen Vermogen (REV) 39,49 Rendement van het Totale Vermogen (RTV) 13,82 14,71 9,16 3,4 3,26 Financiële hefboomfactor 2,86 2,6 3,6 4,31 4,86 Rendement van het Eigen Vermogen (REV) 39,49 37,68 32,62 14,67 1,87 Bron: Waarderingsregels en technieken door Roger Tiest (Intersentia)

6 Cashflow uit operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten Operationele activiteiten Nettoresultaat na niet-kaskosten, vóór financiële kosten en vóór belastingen , , , , Niet-kaskosten , , , , = Operationeel brutoresultaat voor belastingen , , , , Operationele belastingen , , , ,4 = Operationeel brutoresultaat na belastingen 2.8.7, , , , Veranderingen van het operationele nettobedrijfskapitaal Operationele vlottende activa , , , , Voorzieningen en uitgestelde belastingen 1,,,, Operationele schulden , , , , = Totaal van de veranderingen van het operationele nettobedrijfskapitaal , , , , Operationele cashflow , , , , Investeringsactiviteiten Oprichtingskosten,,,, Immateriële vaste activa , ,,, Materiële vaste activa , , , , Financiële vaste activa , , , , Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa (-), -9.4, , , Cashflow uit investeringen , , , , Operationele cashflow na investeringsactiviteiten voor belastingen , , , , Financieringsactiviteiten Financiële kosten van het vreemd vermogen na belastingen (-) , , , , Financiële schulden , , , , Uit te keren winst (-) , , , , Extern eigen vermogen exclusief kapitaalsubsidies , -1, 1,, Tussenkomst van de vennoten in het verlies,,,, Kapitaalsubsidies,,,, Cashflow uit financieringsactiviteiten , , , , Cashflow uit operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten , , , , Beginkas (liquide middelen + geldbeleggingen) , , , , Eindkas (liquide middelen + geldbeleggingen) , , , , Bron: Handboek Financiële analyse van de onderneming door Hubert Ooghe en Charles Van Wymeersch (Intersentia) 6

7 Ratio's Nationale Bank van België Exploitatievoorwaarden Brutoverkoopmarge 9,83 7,83 7,89 7,1 9, Berekening: (( /4 +63/7) / ( )) % De verhouding tussen het bedrijfsresultaat en de verkopen is de verkoopmarge. Het bedrijfsresultaat dat tijdens het boekjaar is gerealiseerd, kan worden berekend voor of na aanrekening van de niet-kaskosten met bedrijfskarakter (de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten). Het brutobedrijfsresultaat is dan het bedrijfsresultaat voor aanrekening van de niet-kaskosten; het nettobedrijfsresultaat is het saldo dat overblijft na verrekening van de niet-kaskosten. Voor de berekening van de brutoverkoopmarge vergt de aanrekening van de kapitaalsubsidies geen correctie: het effect van de vermindering van de afschrijvingskosten wordt gecompenseerd door een even grote toename van het nettobedrijfsresultaat in de teller. Nettoverkoopmarge 7,7 4,73 4,89 3,79 4, Berekening: (( ) / ( )) % De verhouding tussen het bedrijfsresultaat en de verkopen is de verkoopmarge. Het bedrijfsresultaat dat tijdens het boekjaar is gerealiseerd, kan worden berekend voor of na aanrekening van de niet-kaskosten met bedrijfskarakter (de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten). Het brutobedrijfsresultaat is dan het bedrijfsresultaat voor aanrekening van de niet-kaskosten; het nettobedrijfsresultaat is het saldo dat overblijft na verrekening van de niet-kaskosten. Voor de berekening van de nettoverkoopmarge wordt het nettobedrijfsresultaat verhoogd met de door de overheid toegekende kapitaalsubsidies aangerekend op het resultaat van het boekjaar onder de rubriek "Andere financiële opbrengsten". Deze kapitaalsubsidies zijn niet noodzakelijk afhankelijk van een investering in vaste activa, maar worden in deze context toch beschouwd als een factor die de afschrijvingskosten vermindert. 7

8 Toegevoegde waarde/bedrijfsopbrengsten 2, 21,99 2,7 21,48 2, Berekening: ((7/ ) / (7/74-74 )) % De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Deze ratio geeft meer informatie over het deel van de activiteit van de onderneming dat overeenkomt met inkomenscreatie. Toegevoegde waarde per personeelslid , , ,2 66.7, , Berekening: (7/ ) / 987 De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Dit is een maatstaf voor de productiviteit en de concurrentiekracht van de onderneming. 8

9 Toegevoegde waarde/bruto materiële vaste activa 4,39 37,24 36,82 33,98 39, Berekening: ((7_ ) / ((8191P P P P + 819P P ) / 2)) % De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Deze ratio geeft de globale prestatie van de onderneming en de efficiëntie van de ingezette middelen. Veel investerende ondernemingen vertonen een relatief lagere personeelskost dan weinig investerende ondernemingen. Dit komt omdat deze investeringen arbeidsbesparend zijn en via een hogere kapitaalsintensiteit de arbeidsproductiviteit verhogen. Personeelskosten/Toegevoegde waarde 6,3 64,2 61,19 66,91 61, Berekening: (( ) / (7/ )) % De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Deze ratio geeft het relatief belang van de personeelskosten. 9

10 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten/toegevoegde waarde 11,26 13,9 14,44 1,42 19, Berekening: (( /4 + 63/7-63) / (7/ )) % De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Deze ratio geeft het relatief belang van de niet-kaskosten (afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten). Financiële kosten/toegevoegde waarde 1,9 3,67 1,7 12, 6, Berekening: ((6 + 63) / (7/ )) % De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Deze ratio geeft het relatief belang van de kosten van de schulden. 1

11 Rendabiliteit Nettorentabiliteit van het eigen vermogen, na belasting 39,49 37,68 32,62 14,67 1, Berekening: (994 / 1/1) % Het nettoresultaat dat de onderneming boekt na de betaling van alle bedrijfs-, financiële en uitzonderlijke kosten en belastingen is in principe ter beschikking van de aandeelhouders of de vennoten. Het nettoresultaat van het boekjaar wordt vergeleken met het eigen vermogen, op voorwaarde dat dit eigen vermogen positief is. De berekening van deze ratio heeft in het tegengestelde geval geen zin: voor een onderneming die bovendien een negatief nettoresultaat zou hebben zou immers tot een positief rendement besloten worden. Cash Flow/Eigen vermogen 49,36 48,71 46,91 29,98 37, Berekening: (( / / ) / 1/1) % De cash flow is gelijk aan het resultaat van het boekjaar na belastingen vermeerderd met de nettokosten die geen kasuitgaven meebrengen (afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen). De verhouding Cash flow/eigen vermogen geeft de maximumcapaciteit van de onderneming om bruto-inkomen te genereren, onafhankelijk van de aanwending ervan. 11

12 Brutorentabiliteit van het totaal der activa, voor belastingen en financiële kosten 19,63 22,29 17,32 11,21 1, Berekening: (( /4 + 63/ ) / 2/8) % Het totaal resultaat van de onderneming kan gesteld worden tegenover het totaal van de geïnvesteerde middelen, onafhankelijk van de financieringswijze van de activa. In deze optiek omvat het totaal resultaat van de onderneming, naast het resultaat van het boekjaar, ook de nettokosten van de schulden en, indien de onderneming winst heeft gemaakt, de belastingen die erop betrekking hebben. De ratio van de rentabiliteit van het totaal der activa is de verhouding tussen dit totaal resultaat en het balanstotaal en kan bruto berekend worden als in de teller het resultaat van het boekjaar verhoogd wordt met de nettotoevoegingen aan de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen en uitgestelde belastingen. Nettorentabliliteit van het totaal der activa, voor belastingen en financiële kosten 16,18 17,99 13,3 7,6 6, Berekening: (( ) / 2/8) % Het totaal resultaat van de onderneming kan gesteld worden tegenover het totaal van de geïnvesteerde middelen, onafhankelijk van de financieringswijze van de activa. In deze optiek omvat het totaal resultaat van de onderneming, naast het resultaat van het boekjaar, ook de nettokosten van de schulden en, indien de onderneming winst heeft gemaakt, de belastingen die erop betrekking hebben. De ratio van de rentabiliteit van het totaal der activa is de verhouding tussen dit totaal resultaat en het balanstotaal en kan netto berekend worden als in de teller het resultaat van het boekjaar niet verhoogd wordt met de nettotoevoegingen aan de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen en uitgestelde belastingen. 12

13 Financiële structuur Liquiditeit in ruime zin,88,77,8,, Berekening: (3 + 4/41 + /3 + 4/8 + 49/1) / (42/ /3) De liquiditeitsratio's laten toe na te gaan in welke mate ondernemingen hun verplichtingen op korte termijn kunnen nakomen door middel van hun beschikbare en gemakkelijk te realiseren activa. De liquiditeit in de ruime zin geeft een eerste evaluatie van de liquiditeitsgraad en vergelijkt het totaal van de realiseerbare en beschikbare activa (voorraden, vorderingen op ten hoogste één jaar op andere dan verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, geldbeleggingen, liquide middelen en overlopende rekeningen) met de schulden op korte termijn, inclusief de overlopende rekeningen op het passief. Hoe hoger de waarde van deze ratio, hoe meer activa aanwezig zijn die op korte termijn kunnen worden omgezet om de verplichtingen op korte termijn na te kunnen komen. Liquiditeit in enge zin,83,6,48,41, Berekening: (4/41 + /3 + 4/8) / 42/48 De liquiditeitsratio's laten toe na te gaan in welke mate ondernemingen hun verplichtingen op korte termijn kunnen nakomen door middel van hun beschikbare en gemakkelijk te realiseren activa. De liquiditeit in de enge zin houdt geen rekening met de voorraden (welke moeilijker realiseerbaar zijn op korte termijn) en met de overlopende rekeningen. Deze laatste hebben immers een duidelijk heterogeen karakter: de overlopende rekeningen van het actief omvatten namelijk zowel over te dragen kosten als verworven opbrengsten, terwijl de overlopende rekeningen van het passief zowel uit toe te rekenen kosten als over te dragen opbrengsten bestaan. Hoe hoger de waarde van deze ratio, hoe meer activa aanwezig zijn die op korte termijn kunnen worden omgezet om de verplichtingen op korte termijn na te kunnen komen. 13

14 Rotatie van de voorraad handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 22,28 2,7 2,12 24,1 21, Berekening: 6 / (3/ ) De voorraadratio's laten in homogene sectorale groeperingen toe de liquiditeitsgraad van de voorraden en de efficiëntie van het voorraadbeheer te vergelijken. Er moet een noodzakelijk en voldoende bedrag in de voorraden geïnvesteerd worden en er moet gestreefd worden naar een zo hoog mogelijke voorraadrotatie: hoe sneller de voorraden worden gerealiseerd, hoe hoger hun liquiditeit is. De grootte van de voorraadrotatie hangt wel af van de aard van de geproduceerde en/of verkochte goederen en van de economische sector waartoe de onderneming behoort. Rotatie van de voorraad goederen in bewerking en gereed product 38, 12,27 16,41 3,16 183, Berekening: (6/ ) / ( ) De voorraadratio's laten in homogene sectorale groeperingen toe de liquiditeitsgraad van de voorraden en de efficiëntie van het voorraadbeheer te vergelijken. Er moet een noodzakelijk en voldoende bedrag in de voorraden geïnvesteerd worden en er moet gestreefd worden naar een zo hoog mogelijke voorraadrotatie: hoe sneller de voorraden worden gerealiseerd, hoe hoger hun liquiditeit is. De grootte van de voorraadrotatie hangt wel af van de aard van de geproduceerde en/of verkochte goederen en van de economische sector waartoe de onderneming behoort. 14

15 Aantal dagen klantenkrediet 39, 34, 37, 4, 49, Berekening: ((4 + 91) / ( )) * 36 dagen Het aantal dagen klantenkrediet verwijst naar de gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handelsvorderingen en de inning ervan. Deze ratio moet met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden omdat de berekening gesteund is op de vergelijking van een flow en een momentopname. De toestand op het einde van het jaar is niet noodzakelijk representatief voor het dagelijkse gemiddelde van het boekjaar. Aantal dagen leverancierskrediet 86, 3, 63, 74, 72, Berekening: (44 / (6/ ) ) * 36 dagen Het aantal dagen leverancierskrediet is het gemiddeld aantal dagen dat verloopt tussen het ontstaan van de handelsschulden en hun betaling. Deze ratio moet met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden omdat de berekening gesteund is op de vergelijking van een flow en een momentopname. De toestand op het einde van het jaar is niet noodzakelijk representatief voor het dagelijkse gemiddelde van het boekjaar. 1

16 Eigen vermogen/totaal vermogen 3,1 39,4 28,1 23,2 2, Berekening: (1/1 / 1/49) % Deze ratio meet de financiële autonomie van de onderneming: hoe groter, hoe minder de onderneming afhankelijk is van door derden verstrekte middelen. Hij is één van de componenten van de financiële hefboomcoëfficiënt en bijgevolg van de rendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen. 16

17 Investeringen Aanschaffingen van materiële vaste activa/toegevoegde waarde 8,12 7,78 17,8 8,4 1, Berekening: (( ) / (7/ )) % De bruto toegevoegde waarde vertegenwoordigt de waarde die de onderneming, door de inzet van haar productiefactoren, toevoegt aan de waarde van de verbruikte goederen en diensten. Ze wordt bekomen door de waarde van de productie (de som van de verkochte productie in de ruime zin, de geproduceerde vaste activa en de wijziging van de voorraden goederen in bewerking en gereed product en van de bestellingen in uitvoering) te verminderen met het intermediair verbruik (de som van de kosten van de handelsgoederen, de grond- en hulpstoffen, de diensten en de diverse goederen). Deze ratio geeft de investeringsinspanning van de onderneming weer. Aanschaffingen van materiële vaste activa/materiële vaste activa per einde van het vorig boekjaar 971., , , , , Berekening: (( ) / (8191P P P P + 819P P+821P+822P+823P+824P+82P+826P-8321P-8322P-8323P-8324P-832P-8326P)) * 1 Deze ratio (investeringsquote) geeft een indicatie van de investeringsinspanning geleverd tijdens het boekjaar. 17

18 Horizontale analyse (in %) Balans Activa Vaste activa 2/28 9,86 68,61 78,16 8,6 1, Oprichtingskosten 2 Immateriële vaste activa 21 32,88 22,4 2,8 39,4 1, Materiële vaste activa 22/27 87,6 91,3 13,8 89,6 1, Terreinen en gebouwen 22 94,4 11,22 19,8 98,6 1, Installaties, machines en uitrusting 23 89,66 84,33 88,9 7,64 1, Meubilair en rollend materieel 24 38,24 44,44 3,69,47 1, Leasing en soortgelijke rechten 2 Overige materiële vaste activa 26 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 69, 617, ,73 1.1,93 1, Financiële vaste activa 28 6,96 66,47 76,7 8,8 1, Deelnemingen in en vorderingen op verbonden ondernemingen 28/1 6,96 66,49 76,2 8,4 1, Deelnemingen in verbonden ondernemingen 28 98,77 98,77 98,77 98,77 1, Vorderingen op verbonden ondernemingen 281 6,7 66,33 7,9 8,48 1, Deelnemingen in en vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/3,, 1, 1, 1, Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282,, 1, 1, 1, Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 283 Andere financiële vaste activa 284/8 12,43 16,31 18,16 16,4 1, Deelnemingen en aandelen 284 1, 1, 1, 1, 1, Vorderingen en borgtochten in contanten 28/8 13,9 11,13 113,12 11,37 1, Vlottende activa 29/8 183,92 118,16 19,42 92,78 1, Vorderingen op meer dan één jaar 29 7,22 6,26,97 3,12 1, Handelsvorderingen op meer dan één jaar 29 Overige vorderingen op meer dan één jaar 291 7,22 6,26,97 3,12 1, Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 98,1 116,44 132,7 91,21 1, Voorraden 3/36 98,1 116,44 132,7 91,21 1, Grond- en hulpstoffen 3/31 1,41 98,8 18,21 9,66 1, Goederen in bewerking 32 13,64 37,8 12,9 19,7 1, Gereed product 33 2,66 174,31 224,7 62,18 1, Handelsgoederen ,3 121,78 142,7 11,17 1, Onroerende goederen bestemd voor verkoop 3 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen 36 Bestellingen in uitvoering 37 Vorderingen op ten hoogste één jaar 4/41 87,19 12,34 89,14 8,81 1, Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar 4 93,96 83,92 9,69 8,67 1, Overige vorderingen op ten hoogste één jaar 41 36,44 436, 4, 44,41 1, Geldbeleggingen /3 33,4, 2.277, ,3 1, Eigen aandelen,,, 3,3 1, Overige beleggingen 1/3 Liquide middelen 4/8 1.66,7 8,4 84,88 12,2 1, Overlopende rekeningen - Activa 49/1 1,43 37,29 233,91 286,21 1, Activa 2/8 83,33 77,98 84,7 86,93 1, 18

19 Passiva Eigen vermogen 1/1 141,92 148,8 114,9 98,1 1, Kapitaal 1 226,67 1, 1, 1, 1, Geplaatst kapitaal 1 226,67 1, 1, 1, 1, Niet-opgevraagd kapitaal 11 Uitgiftepremies 11 1, 1, 1, 1, 1, Herwaarderingsmeerwaarden 12 Reserves 13 14,63 1,7 117,26 97,8 1, Wettelijke reserve ,69 1, 1, 1, 1, Onbeschikbare reserves ,1 28,1 28,1 3,91 1, Reserve voor eigen aandelen 131,,, 3,3 1, Andere onbeschikbare reserves , 1, 1, 1, 1, Belastingvrije reserves ,97 13,42 112,41 97,64 1, Beschikbare reserves ,9 18,36 118,2 98,27 1, Overgedragen winst (verlies) 14 Kapitaalsubsidies 1 1, 1, 1, 1, 1, Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16 13,76 1,47 83,1 81,68 1, Voorzieningen voor risico's en kosten 16/ 1,3 16,74 82,37 8,8 1, Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen ,8 29,26 178,78 99,99 1, Voorzieningen voor belastingen 161 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken ,1 27,1 218,36 213,72 1, Voorzieningen voor overige risico's en kosten 163/ 21,66 8,7,84 14,29 1, Uitgestelde belastingen ,74 89,63 97,8 91,97 1, Schulden 17/49 67,61 9,13 7,98 84,7 1, Schulden op meer dan één jaar 17 29,1 37,7 2,8 66,77 1, Financiële schulden op meer dan één jaar 17/4 29,1 37,7 2,8 66,77 1, Achtergestelde leningen op meer dan één jaar 17 Niet-achtergestelde obligatieleningen op meer dan één jaar 171 Leasingschulden en soortgelijke schulden op meer dan één jaar 172 Schulden tegenover kredietinstellingen op meer dan één jaar ,4 42,11 8,9 74,4 1, Overige leningen op meer dan één jaar 174,1,31,4,79 1, Handelsschulden op meer dan één jaar 17 Leveranciers 17 Te betalen wissels 171 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op meer dan één jaar 176 Overige schulden op meer dan één jaar 178/9 Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 119,1 88,47 17,7 18,62 1, Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ,77 92,77 92,8 19,21 1, Financiële schulden op ten hoogste één jaar 43, 7,26 94, 112,87 1, Schulden tegenover kredietinstellingen op ten hoogste één jaar 43/8, 1.939, , ,2 1, Overige leningen op ten hoogste één jaar 439,,,, 1, Handelsschulden op ten hoogste één jaar 44 13,69 9,2 114,8 11,78 1, Leveranciers en te ontvangen facturen op ten hoogste één jaar 44/4 13,69 9,2 114,8 11,78 1, Te betalen wissels op ten hoogste één jaar 441 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op ten hoogste één jaar 46 19

20 Passiva Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 4 14,77 119,66 97,3 86,22 1, Belastingen en taksen 4/3 324,81 172,88 13,4 128,6 1, Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 44/9 1,1 17,7 9,99 76,8 1, Overige schulden op ten hoogste één jaar 47/48 186, 146,28 13,7 111,2 1, Overlopende rekeningen - Passiva 492/3 278,7 114,2 136,9 61,92 1, Passiva 1/49 83,33 77,98 84,7 86,93 1, 2

21 Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten 7/74 118,1 123,22 128,28 16,18 1, Omzet 7 12,14 123,38 127,29 17,16 1, Toename (afname) in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering , , ,34-999,3 1, Geproduceerde vaste activa 72 88,21 7,18 82,48 8,91 1, Andere bedrijfsopbrengsten 74 7,88 124,99 132,38 81,28 1, Bedrijfskosten 6/64 11,3 123,46 128,37 17,44 1, Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 6 111,77 124,2 13,1 18,88 1, Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 6/8 11,67 122,14 134,49 17,9 1, Afname (toename) van de voorraad 69 41,36-7, 93,1 26,62 1, Diensten en diverse goederen 61 13,82 142,77 14,28 12,43 1, Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 19,74 11,74 99,76 97,22 1, Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 63 62,3 69,26 72,99 72,97 1, Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen - toevoegingen (Terugnemingen) 631/4 18,62 78,3 19,67 98,26 1, Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) 63/7.279, , , ,9 1, Diverse bedrijfskosten 64/8 398,6 12,26 112,7 14,79 1, Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten 649 Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) ,4 118,47 126, 81,77 1, Financiële opbrengsten 7 422,6 416,7 449,64 171,79 1, Opbrengsten uit financiële vaste activa 7 433,92 383,88 419,9 17,67 1, Opbrengsten uit vlottende activa ,99 16,99 12,8 128,1 1, Andere financiële opbrengsten 72/9 43,89 84,18 848, 197,36 1, Financiële kosten 6 178,8 116,2 31,72 19,4 1, Kosten van schulden 6 34, 8,39 11,96 167,3 1, Waardeverminderingen op vlottende activa anders dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen (terugnemingen) 61 Andere financiële kosten 62/9 729,44 338,6 944,78 128,32 1, Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsoefening vóór belasting ,8 26,6 196,1 91,1 1, Uitzonderlijke opbrengsten 76 16,2 1.84,63 48,6 29,69 1, Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 76 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 762 Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ,2 1.84,63 48,6 29,69 1, Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 Uitzonderlijke kosten 66, 6,9 114,8 88,47 1, Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 66 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten - Toevoegingen (bestedingen) 662 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663, 6,9 114,8 88,47 1, Andere uitzonderlijke kosten 664/8 21

22 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten 669 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting ,38 286,43 193,4 89,66 1, Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 78 66,8 84,13 68,23 96,32 1, Overboeking naar de uitgestelde belastingen 68 19,2 21,81 6,72 29,12 1, Belastingen op het resultaat 67/77 98,43 13,6 9,34 88,6 1, Belgische en buitenlandse belastingen 67/3 11,26 13,6 9,34 9,1 1, Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen 77 Winst (Verlies) van het boekjaar ,99 31,3 236,8 9,67 1, Onttrekking aan de belastingvrije reserves ,8 84,13 94,9 96,32 1, Overboeking naar de belastingvrije reserves , 239, 21,26 29,12 1, Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 99 31,69 3,87 23,1 91,79 1, Resultaatverwerking Te bestemmen winst (verlies) ,6 3,87 23,1 91,79 1, Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (99) 31,69 3,87 23,1 91,79 1, Overgedragen winst (verlies) 14P Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791 Onttrekking aan de reserves 792 Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 1.62, ,41 66,63, 1, Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691 Toevoeging aan de wettelijke reserve 692 Toevoeging aan de overige reserves , ,41 66,63, 1, Over te dragen winst (verlies) (14) Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 Uit te keren winst 694/6 19,4 17,1 1,4 122,3 1, Vergoeding van het kapitaal ,41 17, 14, 122,73 1, Uitkering aan bestuurders of zaakvoerders ,42 16,31 177,43 118,29 1, Uitkering aan andere rechthebbenden

23 Verticale analyse (in %) Balans Activa Vaste activa 2/28 8,2 71,34 7,38 79,81 81,8 Oprichtingskosten 2,,,,, Immateriële vaste activa 21,29,21,2,33,73 Materiële vaste activa 22/27 8,69 9,68 1,14 8,2 8,27 Terreinen en gebouwen 22 3,81 4,37 4,36 3,81 3,36 Installaties, machines en uitrusting 23 4,4 4,7 4,42 3,67 4,22 Meubilair en rollend materieel 24,29,36,23,4,63 Leasing en soortgelijke rechten 2,,,,, Overige materiële vaste activa 26,,,,, Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27,4,39 1,12,63, Financiële vaste activa 28 49,27 61,44 6,22 7,96 72,8 Deelnemingen in en vorderingen op verbonden ondernemingen 28/1 49,19 61,3 6,7 7,82 71,96 Deelnemingen in verbonden ondernemingen 28,43,46,43,41,36 Vorderingen op verbonden ondernemingen ,76 6,89 64,64 7,4 71,6 Deelnemingen in en vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/3,,,7,7,6 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282,,,7,7,6 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 283,,,,, Andere financiële vaste activa 284/8,8,9,8,8,6 Andere financiële vaste activa - Deelnemingen en aandelen 284,3,3,3,3,2 Andere financiële vaste activa - Vorderingen en borgtochten in contanten 28/8,,6,,,4 Vlottende activa 29/8 41,7 28,66 24,62 2,19 18,92 Vorderingen op meer dan één jaar 29,4,4,1,2,1 Handelsvorderingen op meer dan één jaar 29,,,,, Overige vorderingen op meer dan één jaar 291,4,4,1,2,1 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 3,12 3,96 4,19 2,78 2,6 Voorraden 3/36 3,12 3,96 4,19 2,78 2,6 Grond- en hulpstoffen 3/31 2,13 2,24 2,28 1,9 1,77 Goederen in bewerking 32,3,9,3,3,2 Gereed product 33,27,97 1,16,31,43 Handelsgoederen 34,69,66,72,,43 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 3,,,,, Vooruitbetalingen op voorraadinkopen 36,,,,, Bestellingen in uitvoering 37,,,,, Vorderingen op ten hoogste één jaar 4/41 14,87 22,83 1,6 13,21 14,21 Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar 4 14,13 13,49 14,27 12,3 12,4 Overige vorderingen op ten hoogste één jaar 41,73 9,34,8,8 1,67 Geldbeleggingen /3,, 3,6 3,38,13 Eigen aandelen,,,,,13 Overige beleggingen 1/3,, 3,6 3,33, Liquide middelen 4/8 23,,91 1,23,17 1,22 Overlopende rekeningen 49/1,12,91,4,63,19 Totaal der activa 2/8 1, 1, 1, 1, 1, 23

24 Passiva Eigen vermogen 1/1 3,1 39,4 28,1 23,2 2,6 Kapitaal 1 3,2 1,42 1,32 1,28 1,11 Geplaatst kapitaal 1 3,2 1,42 1,32 1,28 1,11 Niet-opgevraagd kapitaal 11,,,,, Uitgiftepremies 11 2,4 2,18 2,2 1,96 1,7 Herwaarderingsmeerwaarden 12,,,,, Reserves 13 29,9 3,43 24,7 19,97 17,7 Wettelijke reserve 13,3,14,13,13,11 Onbeschikbare reserves 131,6,7,6,12,19 Reserve voor eigen aandelen 131,,,,,13 Andere onbeschikbare reserves 1311,6,7,6,6, Belastingvrije reserves 132 1,9 1,,8,67,6 Beschikbare reserves , 34,23 23,76 19,6 16,86 Overgedragen winst (verlies) 14,,,,, Kapitaalsubsidies 1,,,,, Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19,,,,, Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16 1,2 1,6 1,21 1,1 1,22 Voorzieningen voor risico's en kosten 16/ 1,43 1, 1,11 1, 1,13 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 16,18,32,2,14,12 Voorzieningen voor belastingen 161,,,,, Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken 162 1,8 1,1,8,8,33 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 163/,18,8,1,11,69 Uitgestelde belastingen 168,9,1,11,1,9 Schulden 17/49 63,47 9,31 7,69 7,6 78,22 Schulden op meer dan één jaar 17 1,9 22, 28,7 34,9 4,44 Financiële schulden op meer dan één jaar 17/4 1,9 22, 28,7 34,9 4,44 Achtergestelde leningen op meer dan één jaar 17,,,,, Niet-achtergestelde obligatieleningen op meer dan één jaar 171,,,,, Leasingschulden en soortgelijke schulden op meer dan één jaar 172,,,,, Schulden tegenover kredietinstellingen op meer dan één jaar 173 1,89 21,98 28,4 34,86 4,7 Overige leningen op meer dan één jaar 174,1,2,3,4 4,74 Handelsschulden op meer dan één jaar 17,,,,, Handelsschulden op meer dan één jaar - Leveranciers 17,,,,, Handelsschulden op meer dan één jaar - Te betalen wissels 171,,,,, Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op meer dan één jaar 176,,,,, Overige schulden op meer dan één jaar 178/9,,,,, Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 46,2 36,74 41,49 4,47 32,39 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 1,1 8,8 8,17 9,3 7,4 Financiële schulden op ten hoogste één jaar 43,,39 4,64,38 4,1 Schulden tegenover kredietinstellingen op ten hoogste één jaar 43/8,,39 4,64,38,2 Overige leningen op ten hoogste één jaar 439,,,, 4,13 Handelsschulden op ten hoogste één jaar 44 24,8 17,17 2,2 18,8 14,79 Leveranciers en te ontvangen facturen op ten hoogste één jaar 44/4 24,8 17,17 2,2 18,8 14,79 Te betalen wissels op ten hoogste één jaar 441,,,,, Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op ten hoogste één jaar 46,,,,, 24

25 Passiva Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 4 4,96 4,3 3,28 2,81 2,83 Belastingen en taksen 4/3 2,4 1,16,64,78,2 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 44/9 2,91 3,19 2,64 2,3 2,31 Overige schulden op ten hoogste één jaar 47/48 7,2 6,3,19 4,13 3,22 Overlopende rekeningen - Passiva 492/3 1,32,8,64,28,39 Passiva 1/49 1, 1, 1, 1, 1, 2

26 Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten 7/74 11,63 13,34 14,28 12,2 13,47 Omzet 7 1, 1, 1, 1, 1, Toename (afname) in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering 71 -,42 -,11,72 -,11,1 Geproduceerde vaste activa 72,8,,7,9,11 Andere bedrijfsopbrengsten 74 1,98 3,4 3,49 2,4 3,36 Bedrijfskosten 6/64 94,43 98,46 99,23 98,6 98,39 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 6 1,23,44 8,47,9,7 Aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 6/8 1,3,39 9,11 6,17,9 Afname (toename) van de voorraad 69 -,3, -,64 -,22 -,87 Diensten en diverse goederen 61 24,43 2,1 24,67 24,29 21,61 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 14,78 14,3 12,68 14,68 16,18 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 63 2,48 2,69 2,74 3,26 4,78 Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen - toevoegingen (Terugnemingen) 631/4,36,2,34,36,4 Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) 63/7 -,2,26,2 -,24 -, Diverse bedrijfskosten 64/8 1,16,29,31,34,3 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten 649,,,,, Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) 991 7,21 4,88, 3,88,8 Financiële opbrengsten 7 8,61 8,26 8,6 3,93 2,4 Opbrengsten uit financiële vaste activa 7 7,72 6,6 7,4 3,4 2,14 Opbrengsten uit vlottende activa 71,12,11,8,1,8 Andere financiële opbrengsten 72/9,77 1, 1,4,42,23 Financiële kosten 6 3,29 2,9, 3,29 2,22 Kosten van schulden 6,1,83 2,1 2,74 1,76 Waardeverminderingen op vlottende activa anders dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen (terugnemingen) 61,,,,, Andere financiële kosten 62/9 2,78 1,26 3,4,,46 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsoefening vóór belasting ,3 11,4 8,2 4,1,31 Uitzonderlijke opbrengsten 76,2 1,3,,3,12 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 76,,,,, Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761,,,,, Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 762,,,,, Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763,2 1,3,,3,12 Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9,,,,, Uitzonderlijke kosten 66,,1,1,1,1 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 66,,,,, Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661,,,,, Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten - Toevoegingen (bestedingen) 662,,,,, Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663,,1,1,1,1 Andere uitzonderlijke kosten 664/8,,,,, 26

27 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten 669,,,,, Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting , 12,7 8,23 4,3,42 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 78,1,1,1,2,2 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 68,1,1,2,1,3 Belastingen op het resultaat 67/77 1,28 1,6 1,11 1,29 1,6 Belgische en buitenlandse belastingen 67/3 1,44 1,6 1,11 1,32 1,6 Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen 77,1,,,2, Winst (Verlies) van het boekjaar ,27 1,93 7,11 3,2 3,84 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789,2,3,3,3,4 Overboeking naar de belastingvrije reserves 689,1,13,11,2,7 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 99 11,1 1,83 7,3 3,26 3,81 Resultaatverwerking Te bestemmen winst (verlies) 996 1, 1, 1, 1, 1, Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (99) 84,83 1, 1, 1, 1, Overgedragen winst (verlies) 14P 1,17,,,, Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2,,, 12,66, Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791,,,,, Onttrekking aan de reserves 792,,, 12,66, Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 61,21 9,9 44,18, 1,61 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691,,,,, Toevoeging aan de wettelijke reserve 692,,,,, Toevoeging aan de overige reserves ,21 9,9 44,18, 1,61 Over te dragen winst (verlies) (14),,,,, Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794,,,,, Uit te keren winst 694/6 38,79 4,91,82 112,66 84,39 Vergoeding van het kapitaal ,47 39,24 3, 17,93 8,72 Uitkering aan bestuurders of zaakvoerders 69 1,32 1,68 2,77 4,73 3,67 Uitkering aan andere rechthebbenden 696,,,,, 27

28 Ratio's Ooghe en Van Wymeersch Liquiditeitsratio's Nettobedrijfskapitaal (EUR) , , , , , Nettobedrijfskapitaalbehoefte (EUR) , , , , , Nettokas (EUR) , 7.86, , , , Current ratio (x),88,77,8,,6 Acid test ratio (x),83,6,48,41,48 Rotatie van de voorraden en de bestellingen in uitvoering (x) 37,24 33,42 3,2 37,6 31,44 Rotatie van de aangekochte voorraden (x) 22,28 2,7 2,12 24,1 21,33 Rotatie van de geproduceerde voorraden en bestellingen in uitvoering (x) 38, 12,27 16,41 3,16 183,19 Dagen klantenkrediet 39, 34, 37, 4, 49, Dagen leverancierskrediet 86, 3, 63, 74, 72, Nettokasratio (%) 6,9 1,8,78-9,1-1,17 Solvabiliteitsratio's Algemene schuldgraad (x) 1,86 1,6 2,6 3,31 3,86 Algemene schuldgraad (%) 64,99 6,96 71,9 76,8 79,44 Algemene graad van financiële onafhankelijkheid (x),4,64,39,3,26 Algemene graad van financiële onafhankelijkheid (%) 3,1 39,4 28,1 23,2 2,6 Langetermijnschuldgraad (x),,61 1,6 1, 2,27 Langetermijnschuldgraad (%) 33,22 37,72 1,4 6,84 69,42 Langetermijngraad van financiële onafhankelijkheid (x) 2,1 1,6,94,64,44 Langetermijngraad van financiële onafhankelijkheid (%) 66,78 62,28 48, 39,16 3,8 Zelffinancieringsgraad (%) 29,9 3,43 24,7 19,97 17,7 Dekking van de financiële kosten van het vreemd vermogen door het nettoresultaat (x) 26, 16,4 4,91 2,66 4,7 Dekking van het totaal vreemd vermogen door de cashflow (%) 26,9 31,19 18,33 9,6 9,68 Dekking van het vreemd vermogen op lange termijn door de cashflow (%) 99,21 8,41 44,26 19,29 16,49 Dekking van de schulden op meer dan één jaar, die binnen het jaar vervallen door de cashflow (x) 1,73 2,16 1,61,7 1,4 Rendabiliteitsratio's Brutoverkoopmarge voor belastingen (%) 9,83 7,83 7,89 7,1 9,9 Nettoverkoopmarge voor belastingen (%) 7,7 4,73 4,89 3,79 4,93 Brutorendabiliteit van het totaal der activa voor belastingen (%) 19,63 22,29 17,32 11,21 1,2 28

29 Nettorendabiliteit van het totaal der activa voor belastingen (%) 16,18 17,99 13,3 7,6 6,9 Brutorendabiliteit van de bedrijfsactiva voor belastingen (%) 4,42 28,91 3, 29,89 33, Nettorendabiliteit van de bedrijfsactiva voor belastingen (%) 32,64 17,46 21,72 1,96 16,9 Rotatie van de bedrijfsactiva (x) 4,62 3,69 4,44 4,21 3,37 Rotatie van de vaste bedrijfsactiva (x) 13,94 14,4 13,9 12,12 9,74 Rotatie van de vlottende bedrijfsactiva (x) 6,91,1 6,72 6,4,14 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen (%) 44,43 43,2 37,71 2,9 22,3 Nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen (%) 39,49 37,68 32,62 14,67 1,87 Brutorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen (%) 49,36 48,71 46,91 29,98 37,42 Financiële hefboommultiplicator (x) 2,7 2,4 2,83 2,69 3,67 Graad van financiële hefboom (x) 1,4 1,7 1,26 1,6 1,33 Winst per aandeel (EUR) 2,1 19,31 12,97 4,98,49 Cashflow per aandeel (EUR) 2,19 24,9 18,64 1,17 12,9 Dividend per aandeel (EUR) 8,8 7, 6,8,4 4,4 Toegevoegde waarderatio's Aandeel van het personeel in de bruto toegevoegde waarde (%) 6,3 64,2 61,19 66,91 61,27 Aandeel van de niet-kaskosten van bedrijfsaard exclusief voorzieningen voor pensioenen en subsidies in de bruto toegevoegde waarde (%) 11,26 13,9 14,44 1,42 19,29 Aandeel van de financiële kosten van het vreemd vermogen exclusief subsidies in de bruto toegevoegde waarde (%) 1,9 3,67 1,7 12, 6,64 Aandeel van de belastingen in de bruto toegevoegde waarde (%) 6,4 8,7 6,4 7,3 7,4 Aandeel van de toegevoegde winst of verlies in de bruto toegevoegde waarde (%) 23,72 1,11 7,86-2,13,77 Bruto toegevoegde waarde per werknemer (EUR) , , ,2 66.7, ,7 Bruto toegevoegde waardemarge (%) 2, 21,99 2,7 21,48 2,7 Rotatie van de vaste bedrijfsactiva in de waarde van de productie (x) 13,89 14,3 13,19 12,11 9,76 Vaste bedrijfsactiva per werknemer (EUR) 24., , , , ,31 Personeelskosten per werknemer (EUR) , , , , ,3 Personeelskosten per gepresteerd uur (EUR) 33,3 34,37 32,3 31,2 31,26 Aantal gepresteerde uren per werknemer 1.469, , , ,3 1.47,6 Investeringsgraad (%) 8,12 7,78 17,8 8,4 1,16 Overheidssubsidiëringsgraad (%),,92 1,3 1,4 1,3 29

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ LRM Nr. BE 0452.138.972 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 326.978.093 317.434.940 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 159.589 8.214 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ Lijninvest Nr. BE 0889.551.267 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.201.558 5.046.931 Oprichtingskosten 5.1 20 4.162 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27

Nadere informatie

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen Participatiemaatschappij Vlaanderen Nr. BE 0455.777.660 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 341.917.124 257.063.221 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 411.617

Nadere informatie

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8 Nr. 0862.492.920 VOL 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN.. VASTE ACTIVA.. Immateriële vaste activa.. Materiële vaste activa.. Terreinen en gebouwen.. Installaties, machines

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector openbare instelling Adres: vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1 Prudentieel beleid en financiële stabiliteit de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 38 12 Fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire NBB_2013_XX

Nadere informatie

BE (in euros)

BE (in euros) VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING A C T I V A VASTE ACTIVA 2/28 8.634.1 7.174.249 I. Oprichtingskosten 2 II. Immateriële vaste activa toel. I, A) 21 III. Materiële vaste activa toel. I, B) 22/27 8.631.91

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap) donderdag 21 maart 2019 14:22 Bedrijf: 2 - DE LANDGENOTEN CVBA Pagina 1 van 10 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1) 20 131,89 531,89 200000 - Kost oprichting en kapitaalverhoging

Nadere informatie

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87 VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.353.141,98 5.284.478,87 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 21.635,19 3.414,00 Materiële vaste activa 5.3 22/27 5.318.337,90

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Adres: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan Nr: 37 Bus:

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

LIQUIDITEIT. + kasinkomsten (=omzet + afname handelsdebiteuren/ - toename handelsdebiteuren) - totale kasstroom van operaties : 360

LIQUIDITEIT. + kasinkomsten (=omzet + afname handelsdebiteuren/ - toename handelsdebiteuren) - totale kasstroom van operaties : 360 LIQUIDITEIT 1. Netto bedrijfskapitaal = NBK RATIO: beperkte vlottende activa schulden op korte termijn INTERPRETATIE: in s; vergelijking (1) welke activa binnen 12 maand zullen worden omgezet in beschikbare

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 EUR JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM:... SARO... Rechtsvorm:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Ombudsdienst Instellingen opgericht bij decreet Adres: Leuvenseweg 86 Nr: 86 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 27/03/2017 Datum afdruk 27/03/ :11:32. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 27/03/2017 Datum afdruk 27/03/ :11:32. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 24 686,04-17 242,97 7 443,07 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 24 686,04-17 242,97 7 443,07 Terreinen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Grindfonds - Fonds gravier Instelling van openbaar nut Adres: Koning Albert II laan Nr: 20 Bus: 8 Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

De omzet moet ingevuld zijn (verplichte vermelding) 70 > 0

De omzet moet ingevuld zijn (verplichte vermelding) 70 > 0 5.3.5 Definitie van de ratio's voor ondernemingen Codes die voorkomen in het A. EXPLOITATIE 1. BRUTOVERKOOPMARGE De omzet moet ingevuld zijn (verplichte vermelding) 70 > 0 Bedrijfswinst (-verlies) + 9901

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Eigen Vermogen Adres: Kliniekstraat Nr: 25 Bus: Postnummer: 1070 Gemeente: Anderlecht Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Garantiefonds voor Huisvesting Vlaamse Openbare Instelling type A Adres: Koloniënstraat Nr: 40 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

NBB Vollediq Sage BOB - FINGEM, dienstverlenende veren g ng VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA ACTIVA. FINGEM, dienstverlenende vereniging

NBB Vollediq Sage BOB - FINGEM, dienstverlenende veren g ng VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA ACTIVA. FINGEM, dienstverlenende vereniging NBB Vollediq schema 27/0412012 10:36 ' Vak 201 1 20 10 VASTE ACTIVA 20/28 20,9s1,884.30 19,O72,632.87 L Oprichtingskosten (toel. l) 20 ll. lmmateriële vaste activa (toel. ll) 21 lll. Materiële vaste activa

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 20 31/08/2017 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17568.00080 VKT 1.1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0405.110.404 Blz. E. D. VOL 1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM: West-Vlaams

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging) dinsdag 26 februari 2019 11:50 Bedrijf: 86 - Hippische Regionale van Oost Vlaanderen Pagina 1 van 8 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 4 305,95 2 685,31 Oprichtingskosten (toelichting 4.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS ANDERE Adres: Vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Actief passief resultatenbalans. Jaar /01/ /12/2016 Van periode 00 01/01/ /01/2016 Tot periode 01 01/01/ /03/2016

Actief passief resultatenbalans. Jaar /01/ /12/2016 Van periode 00 01/01/ /01/2016 Tot periode 01 01/01/ /03/2016 Pagina 1/5 BRUTO en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING Vlaamse openbare instelling (VOI) - type A Adres: Koning Albert II laan Nr: 19 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Brussel Land: België

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 07/06/2016 BE 0458.098.930 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16157.00038 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Gusta Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: Westendelaan Nr: 71

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 19/06/2015 BE 0458.098.930 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15194.00114 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Gusta Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: Westendelaan Nr: 71

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 70 03/07/2018 BE 0826.779.795 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 18287.00039 MIC 1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.300.921.490 1.252.025.212 Oprichtingskosten (+) 0 931.131 Immateriële vaste activa (+) 3.178.727 753.035 Materiële

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 34.132.531 32.724.128 Immateriële vaste activa (+) 1.025.732 1.103.982 Materiële vaste activa 28.706.568 27.209.152

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/08/2014 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14488.00391 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verhaert Dave Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0643.634.986 Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen Rechtsvorm: Adres: Boudewijnlaan Nr.: 30 Postnummer: 1000

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 09/07/2015 BE 0555.655.590 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15299.00093 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dr. Byaruhanga Dieudonne Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 20 17/07/2017 BE 0458.098.930 13 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17323.00104 VKT 1.1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio De noemer moet positief zijn 70/74 > 0 70/74 > 0

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio De noemer moet positief zijn 70/74 > 0 70/74 > 0 5.3.6 Definitie van de ratio's voor verenigingen en stichtingen Codes die voorkomen in het A. EXPLOITATIE 1. BRUTOMARGE OP BEDRIJFSOPBRENGSTEN (%) De noemer moet positief zijn 70/74 > 0 70/74 > 0 Bedrijfswinst

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.673.182.287 1.383.516.053 Immateriële vaste activa (+) 6.581.818 8.060.492 Materiële vaste activa 1.656.072.040

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde rechtspersoon sui generis Adres: Koningstraat Nr: 18 Bus: Postnummer: 9000 Gemeente: Gent Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 26/04/2016 BE 0537.603.791 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16106.00378 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: M&A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Steenwinkelstraat

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING. Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING Conform de cursus Financieel Beheer IAB en de berekeningen door Ooghe en Van Wymeersch INFO De berekeningen in deze powerpointpresentatie zijn terug te vinden in

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Afdeling 1. BALANS NA VERDELING ACTIVA 2008 2007 VASTE ACTIVA 20/28 84.160 78.075 I. Oprichtingskosten..... 20 II. Immateriële

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 01/07/2016 BE 0826.779.795 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16265.00407 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: KDD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: ISABELLA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Onderwijsraad - Conseil flamand de l'enseignement Strategische Adviesraad Adres: Kunstlaan Nr: 6BUS6 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land:

Nadere informatie

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen

Turnhout. Financiële analyse. Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen Turnhout Financiële analyse Erik Corluy, Lennie Oorts, Yannick Stoffelen 2010-2011 FINANCIËLE ANALYSE ATLASCOPCO Inhoudsopgave Atlas Copco... 4 Situering van Atlas Copco in haar sector... 4 Eerste situering

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 87.030.208 76.438.607 Immateriële vaste activa (+) 31.303.323 20.907.614 Materiële vaste activa 46.687.016

Nadere informatie

Codes 21/ / / / / / /8 29/ /36 40/

Codes 21/ / / / / / /8 29/ /36 40/ 850036239 BALANS NA WINSTVERDELING Toel. VO 3.1 ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN 20 VASTE ACTIVA 21/28 12.911 18.140 Immateriële vaste activa 6.2 21 Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 03/07/2014 BE 0419.261.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14277.00479 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Tafeltennisliga Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Brogniezstraat

Nadere informatie

Inzicht in uw cijfers

Inzicht in uw cijfers Welkom! Inzicht in uw cijfers Opbouw van uw boekhouding Balans Overzicht van de bezittingen en schulden Toont vermogen van de vennootschap Resultatenrekening Overzicht van kosten en opbrengsten Steeds

Nadere informatie

JAARREKENING 2017 JAARVERSLAG 2017 JAARVERSLAG 2017

JAARREKENING 2017 JAARVERSLAG 2017 JAARVERSLAG 2017 JAARREKENING 2017 48 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Codes 31/12/2017 in 31/12/2016 in Oprichtingskosten 20 VASTE ACTIVA 21/28 102.465.443,96 95.656.647,38 Immateriële vaste activa 21 247.531,37 160.503,37

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.164.780.320 1.109.967.407 Oprichtingskosten (+) 1.342.246 1.494.226 Immateriële vaste activa (+) 1.949.407 2.703.884

Nadere informatie