Zienswijzennota in het kader van bestemmingsplan (Wro)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zienswijzennota in het kader van bestemmingsplan (Wro)"

Transcriptie

1 Zienswijzennota in het kader van bestemmingsplan (Wro) Nijmegen Goffert Winkelsteeg - 3 (De Winckelsteegh) Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling Oktober

2 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Goffert Winkelsteeg - 3 (De Winckelsteegh) heeft in de periode van 29 januari 2015 t/m 11 maart 2015 ter inzage gelegen. Bekendmaking heeft plaatsgevonden op de gemeentelijke website en in de Staatscourant van 19 februari Er zijn 19 zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen zijn verwerkt in deze nota. De zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Niet alle ingediende zienswijzen zijn binnen de zienswijzentermijn ingediend en daarmee ontvankelijk. Deze zienswijze zijn ingediend door de bewoners van de Vossendijk 134 en Toermalijnstraat 27 en worden niet inhoudelijk behandeld. Alle ontvankelijke zienswijzen zijn samengevat en van een reactie voorzien. Als onderdelen van de zienswijzen, niet expliciet worden genoemd, wil dit niet zeggen dat deze niet bij de beoordeling zijn betrokken. De zienswijzen zijn allen in hun geheel beoordeeld. 2

3 1. Liander, Postbus 50, 6920 AB Duiven 2. Bewoner(s)/eigenaar Heliodoornstraat 9, Nijmegen 3. Bewoner(s)/eigenaar Vossendijk 134, Nijmegen (buiten termijn) 4. Bewoner(s)/eigenaar vossendijk 130, Nijmegen 5. Bewoner(s)/eigenaar Vossendijk 140, Nijmegen 6. Bewoner(s)/eigenaar Heliodoorstraat 11, Nijmegen 7. Bewoner(s)/eigenaar Vossendijk 104, Nijmegen 8. Bewoner(s)/eigenaar Vossendijk 138, Nijmegen 9. Bewoner(s)eigenaar Vossendijk 132, Nijmegen 10. Bewoner(s)/eigenaar Toermalijnstraat 39, Nijmegen 11. Bewoner(s)/eigenaar Toermalijnstraat 37, Nijmegen 12. Bewoner(s)eigenaar Toermalijnstraat 43, 6534 SB Nijmegen. 13. Bewoner Toermalijnstraat 33, 6534 SB Nijmegen. 14. Bewoners Toermalijnstraat 49 en 51, 6534 SB Nijmegen. 15. Bewoner, Vossendijk 112, Nijmegen, zienswijze is 24 maal medeondertekend 16. Bewoners, Vossendijk 118, Nijmegen 17. Bewoner, Opaalstraat 222, Nijmegen 18. Bewoners, Opaalstraat 264 en 266, Nijmegen 19. Bewoner, toermalijnstraat 27, Nijmegen (buiten termijn) 3

4 4

5 Samenvatting en reacties zienswijzen 1. Liander, Postbus 50, 6920 AB Duiven Datum 12 februari 2015 Samenvatting zienswijzen In het plangebied ligt een gasdrukmeet- en regelstation van ons bedrijf, dat niet als zodanig bestemd is. Gelet op de veiligheidsaspecten (veiligheidsafstanden uit het Activiteitenbesluit, bedrijfszeker gastransport en veiligheid van personen, goederen en milieu in de directe omgeving) die gelden voor dit station verzoeken wij de gemeente om het gasdrukmeet- en regelstation afzonderlijk te bestemmen op de verbeelding met de functieaanduiding "nutsvoorziening en de daarbij behorende veiligheidscontour (Barim zone). 1. Op de verbeelding is ter plaatse van het gasdrukmeet- en regelstation de aanduiding 'nutsvoorziening' opgenomen. De daarbij behorende veiligheidscontour(en) zijn op de verbeelding opgenomen door middel van de gebiedsaanduidingen 'veiligheidszone - barim 1' en 'veiligheidszonde - barim 2'. 2. In artikel 3 van de regels zijn bepalingen opgenomen voor de aanduiding 'nutsvoorziening' (artikel 3.1.e en zijn toegevoegd) 3. Artikel 15.1 en 15.2 zijn toegevoegd. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan 5

6 2. Zienswijzen ingediend door Bewoners, Heliodoornstraat 9, Nijmegen 17 maart 2015 Reclamanten zijn tegen de realisatie van de stadscamping om de navolgende redenen: 1. Er is sprake van een onzorgvuldige afweging, tijdens de informatieavond is ons medegedeeld dat Pluryn, niet van zins is om een camping te gaan exploiteren en dat de Gemeente wacht op een initiatiefnemer. Een locatiekeuze voor een camping louter en alleen omdat deze vlakbij een vestiging van Pluryn ligt klinkt ons erg mager in de oren. Waarom geen camping op het nieuw te ontwikkelen eiland van Lent zo vlakbij de binnenstad, of in de Goffert of Heumensoord. Reclamanten stellen dat er eerst een goed locatieonderzoek moet komen om zo zorgvuldig te komen tot een locatieafweging. 2. Bewoners van de Heliodoornstraat, Jaspisstraat, Toermalijnstraat en Vossendijk ervaren in hun woonomgeving al de nodige overlast (bewoners Hulzen, studenten, roeiers, drugsdealers) Een camping, die zich bij uitstek richt op goedkope overnachtingen voor jongeren en festivalgangers, willen de omwoners er niet bij hebben. 3. Bewoners ervaren dat zij wonen in een groene omgeving waar ze door de jaren heen ook een grote verscheidenheid aan dieren tegenkomen. Dieren zijn niet gebaat bij een camping in een groen gebied met gras, struiken en bos. De drukte die een camping met zich meebrengt, zal veel van de dieren verjagen. Ook de groene verbinding tussen Maas-Waalkanaal en Goffertpark, die toch al onder druk staat, wordt nog verder aangetast met deze camping. 4. Het is natuurlijk geheel de verantwoordelijkheid van Pluryn hoe zij haar bewoners/cliënten de gelegenheid geeft om een dagactiviteit te bieden op de camping. In het ontwerp is al gesteld dat het bij de bewoners van de Winckelsteegh om een kwetsbare patiëntenpopulatie Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de Gemeenteraad een gewijzigd bestemmingsplan voor te leggen. De gronden waar de camping op gesitueerd zou worden is komen te vervallen. De beoogde locatie voor de camping is inmiddels niet meer beschikbaar, de locatie wordt gebruikt door de beachvolleybalclub. 6

7 gaat. Onze ervaring met (jongeren)campings is dat er geregeld problemen zijn, vaak in combinatie met alcohol. Een onveilige situatie, wat volgens ons geen omgeving is waarin je de kwetsbare bewoners van Winckelsteegh moet willen laten werken. Wij verwachten dan ook dat een eventuele samenwerking van korte duur zal zijn. Temeer een reden om de camping niet op deze locatie te plaatsen. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 3. Bewoner(s)/eigenaar, Vossendijk 134, Nijmegen 11 maart Deze zienswijze is identiek aan zienswijze nummer Deze zienswijze is buiten de termijn ingediend. Conclusie: Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 4. Bewoner(s)/eigenaar, Vossendijk 130, Nijmegen 11 maart Deze zienswijze is identiek aan zienswijze nummer Voor de beantwoording verwijs ik u naar zienswijze nummer 2. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 7

8 5. Bewoner(s)/eigenaar, Vossendijk 140, Nijmegen 11 maart Deze zienswijze is identiek aan zienswijze nummer Voor de beantwoording verwijs ik u naar zienswijze nummer 2. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 6. Bewoner(s)/eigenaar, Heliodoornstraat 11, Nijmegen 10 maart Deze zienswijze is identiek aan zienswijze nummer Voor de beantwoording verwijs ik u naar zienswijze nummer 2. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 7. Bewoner(s)/eigenaar, Vossendijk 104, Nijmegen 10 maart Deze zienswijze is identiek aan zienswijze nummer Voor de beantwoording verwijs ik u naar zienswijze nummer 2. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 8. Bewoner(s)/eigenaar, Vossendijk 138, Nijmegen 10 maart Deze zienswijze is identiek aan zienswijze nummer Voor de beantwoording verwijs ik u naar zienswijze nummer 2. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 8

9 9. Bewoner(s)/eigenaar, Vossendijk 132, Nijmegen 9 maart Deze zienswijze is identiek aan zienswijze nummer Voor de beantwoording verwijs ik u naar zienswijze nummer 2. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 10. Bewoner(s)/eigenaar, Toermalijnstraat 39, Nijmegen 9 maart Deze zienswijze is identiek aan zienswijze nummer Voor de beantwoording verwijs ik u naar zienswijze nummer 2. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 11. Bewoner(s)/eigenaar, Toermalijnstraat 37, Nijmegen 10 maart Deze zienswijze is identiek aan zienswijze nummer Voor de beantwoording verwijs ik u naar zienswijze nummer 2. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 12. Bewoner(s)/eigenaar Toermalijnstraat 43, Nijmegen Datum 12 februari 2015 Samenvatting zienswijzen Reclamant is tegen de realisatie van de stadscamping om de navolgende redenen: Het verkeer op de Vossendijk zal aanzienlijk toenemen vanwege campinggasten, personeel, leveranciers, Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de Gemeenteraad een gewijzigd bestemmingsplan voor te leggen. De gronden waar de camping op gesitueerd zou worden is komen te vervallen. De beoogde locatie voor de camping is inmiddels niet meer 9

10 vuilnisauto, ambachtslieden, etc. die zich dagelijks naar en van de camping verplaatsen; Door de toename van het wegverkeer rondom de stadscamping zal er sprake zijn van toenemende luchtverontreiniging en dit nog wel binnen de bebouwde kom; Toenemend wegverkeer zal ook betekenen dat de geluidshinder aanzienlijk toeneemt; Toenemend wegverkeer zal ook inhouden dat de veiligheid afneemt. Hoe intensiever het verkeer hoe groter de kans op ongelukken; De toename van geluidshinder (o.a. harde muziek, animaiteprogramma) en luchtverontreiniging zal een negatieve invloed hebben op de flora en fauna, met name in de directe omgeving; Door de realisatie van de camping zal in het aangrenzende bos een deel van de vogelstand verdwijnen. Indien de campinggasten met een hond komen en deze via een poort toegang krijgen tot het terrein van de Winckelsteegh zal dat een ongunstig effect hebben op de flora en fauna. De camping kan beter gerealiseerd worden buiten de bebouwde kom aangezien Nijmegen beschikt over een ruim buitengebied. Het aanzien van de directe omgeving van de Vossendijk zal achteruit gaan. Een groene weide geeft een fraaier beeld dan een drukke volle camping. Dat geeft een meer rommelige indruk. Het stadsbeeld zal er dus niet bepaald fraaier op worden. Rondom Nijmegen zijn voldoende campings gesitueerd. Een stadscamping aan de Vossendijk voorziet niet echt in een behoefte. Enkele campings in de nabije omgeving zijn: Citycamp Heumens Bos, Bij de 3 linden, Camping de Oude Molen, Minicamping Wylerberg, Camping de But, Camping de Groote Flierenberg, Camping Op den Drul en camping t Loo beschikbaar, de locatie wordt gebruikt door de beachvolleybalclub. 10

11 Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 13. Bewoner(s)/eigenaar Toermalijnstraat 33, Nijmegen Datum 10 februari 2015 Samenvatting zienswijzen Reclamant is tegen de realisatie van de stadscamping om de navolgende redenen: 1. De camping is te dicht op de woonwijk gesitueerd wat zal leiden tot geluidsoverlast; 2. De camping zal gebruikt gaan worden door bezoekers van festivals, wat alcohol- en drugsoverlast zal geven. Dit is nu al zo, laat staan als er een camping komt. In onze wijk wordt regelmatig gedeald en komen dronken mensen langs of bellen zelfs luidruchtig aan na afloop van evenementen op weg naar huis. 3. De overlast die wijkbewoners hebben van de 4Daagsecamping is al genoeg (wegafsluiting, muziek en afwerkplek) 4. Er zal parkeeroverlast ontstaan 5. Bezoekers die het centrum willen bezoeken (schouwburg of museum) zullen niet op deze camping gaan staan. 6. Er is totaal geen natuur in de omgeving, dus daarvoor hoeft er hier ook geen camping te zijn. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de Gemeenteraad een gewijzigd bestemmingsplan voor te leggen. De gronden waar de camping op gesitueerd zou worden is komen te vervallen. De beoogde locatie voor de camping is inmiddels niet meer beschikbaar, de locatie wordt gebruikt door de beachvolleybalclub. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 11

12 14. Bewoner(s)/eigenaar Toermalijnstraat 49 en 51, Nijmegen Datum 10 februari 2015 Samenvatting zienswijzen Reclamant is tegen de realisatie van de stadscamping om de navolgende redenen: 1. Het verkeer op de Vossendijk zal aanzienlijk toenemen vanwege campinggasten, personeel, leveranciers, vuilnisauto, ambachtslieden, etc. die zich dagelijks naar en van de camping verplaatsen; 2. Door de toename van het wegverkeer rondom de stadscamping zal er sprake zijn van toenemende luchtverontreiniging en dit nog wel binnen de bebouwde kom; 3. Toenemend wegverkeer zal ook betekenen dat de geluidshinder aanzienlijk toeneemt; 4. Toenemend wegverkeer zal ook inhouden dat de veiligheid afneemt. Hoe intensiever het verkeer hoe groter de kans op ongelukken; 5. De toename van geluidshinder (o.a. harde muziek, animatieprogramma) en luchtverontreiniging zal een negatieve invloed hebben op de flora en fauna, met name in de directe omgeving; 6. Door de realisatie van de camping zal in het aangrenzende bos een deel van de vogelstand verdwijnen. 7. Indien de campinggasten met een hond komen en deze via een poort toegang krijgen tot het terrein van de Winckelsteegh zal dat een ongunstig effect hebben op de flora en fauna. 8. De camping kan beter gerealiseerd worden buiten de bebouwde kom aangezien Nijmegen beschikt over een ruim buitengebied. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de Gemeenteraad een gewijzigd bestemmingsplan voor te leggen. De gronden waar de camping op gesitueerd zou worden is komen te vervallen. De beoogde locatie voor de camping is inmiddels niet meer beschikbaar, de locatie wordt gebruikt door de beachvolleybalclub. 12

13 9. Het aanzien van de directe omgeving van de Vossendijk zal achteruit gaan. Een groene weide geeft een fraaier beeld dan een drukke volle camping. Dat geeft een meer rommelige indruk. Het stadsbeeld zal er dus niet bepaald fraaier op worden. 10. Rondom Nijmegen zijn voldoende campings gesitueerd. Een stadscamping aan de Vossendijk voorziet niet echt in een behoefte. Enkele campings in de nabije omgeving zijn: Citycamp Heumens Bos, Bij de 3 linden, Camping de Oude Molen, Minicamping Wylerberg, Camping de But, Camping de Groote Flierenberg, Camping Op den Drul en camping t Loo 11. Andere omgevingsfactoren die in een zekere mate een belasting vormen voor het wooncomfort binnen het Steegherpark en nabij gelegen woningen zijn: De Hulsen, Leger des Heils, Pompekliniek, studentenflat en de frequente drugshandel op de Vossendijk, elk met zijn eigen specifieke sociale problematiek met uitstraling naar de omgeving. Waardevermindering van de huizen door afnemende locatiewaardering, lijkt reëel, wanneer daar bovenop ook nog een stadscamping gerealiseerd zou worden. 12. Reclamanten ondervinden al overlast van het sportveldencomplex met zijn clubhuizen, de mogelijke komst van de camping met haar gasten zou ervoor zorgen dat het geluidsoverlast zou toenemen. Terrein Winckelsteegh 1. Het Steegherpark met zijn bewoners staan aan steeds meer negatieve omgevingsfactoren bloot. Toen in 1995/1996 de eerste bewoners zich hier vestigden, was er nog sprake van een rustige woonomgeving. Gaandeweg is de zorginstelling Pluryn qua clientèlebezetting (omvang) en aard sterk veranderd. Op 10 mei 2010 heeft het akoestisch bureau Peutz een onderzoek verricht en zijn tussen extreem luide schreeuwen gemeten door een van de cliënten van Pluryn. Reclamanten zijn bereid dit volledige rapport ter inzage aan de Gemeente en hopen Terrein De Winckelsteegh 1. De nieuw te bouwen zorgwoningen bevinden zich op voldoende afstand van de omliggende burgerwoningen. De Gemeente kan zich voorstellen dat er momenten op de dag zijn dat er sprake is van enige overlast; anderzijds ziet de gemeente ook het belang van goede hulpverlening in de zorg. De Gemeente verwacht dat door de deskundige begeleiding van Pluryn de overlast beperkt zal blijven. De vorm van het bouwvlak ten oosten van de Toermalijnstraat 1 en Jaspisstraat 17 is iets gewijzigd zodat er 30 meter afstand ontstaat tussen de genoemde woningen en het maatschappelijke bouwvlak. Om het te bebouwen oppervlak te kunnen blijven hanteren, is het bouwvlak iets verbreed. 13

14 dat de Gemeente zich kan voorstellen wat deze overlast betekent voor omwonenden. Anderzijds vinden reclamanten het fantastisch wat deze zorginstelling voor deze groep gehandicapten doet en betekent, maar dat wil niet zeggen dat het belang van normale woonomstandigheden voor met name de direct omwonenden, mag worden vergeten. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan 15. Bewoner(s)/eigenaar Vossendijk 112, Nijmegen, zienswijze is 24 maal medeondertekend 11 maart 2015 Reclamant is tegen de realisatie van de stadscamping om de navolgende redenen: 1. De onderbouwing voor de wenselijkheid van een citycamping voor Nijmegen is onvoldoende. De gekozen locatie ligt met busstation Hatert op 7 km van het centrum. Het eiland van Lent zal centraler en geschikter voor een citycamping zijn. 2. Het effect van de camping op omwonenden is in de evaluatie geheel buiten beschouwing gelaten. De geluidsoverlast wordt geëvalueerd volgens vigerende richtlijnen. Deze richtlijnen laten de (nachtelijk) feestende en dronken passanten en het verkeer dat daar bij past geheel buiten beschouwing. 3. Het Steegherpark (en de Edelstenenbuurt) ervaart nu al een veel te grote druk en overlast van maatschappelijke instellingen zoals De Hulsen, Domus, Pompekliniek e.d. 4. De camping zal invloed hebben op de flora en fauna. Behoud de natuur voor aangrenzende wijken. In de Flora en Faunaonderzoek lees ik niets terug over het Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de Gemeenteraad een gewijzigd bestemmingsplan voor te leggen. De gronden waar de camping op gesitueerd zou worden is komen te vervallen. De locatie is inmiddels niet meer beschikbaar, de locatie wordt gebruikt door de beachvolleybalclub. 14

15 beschermde grasklokje, buizerd, ijsvogel, groene specht en de grote reigerkolonie die hier voorkomen. Terrein Winckelsteegh 1. Reclamanten zouden graag zien dat het oude stukje met de paardenwei bij de villa, behouden blijft. Het verlies in landschapswaarde en sfeer lost men niet op door elders nieuwe bomen te planten. Reclamanten vragen dit te respecteren en de gewenste bebouwing elders op het terrein te vestigen. Terrein De Winckelsteegh 1. In het vigerende bestemmingsplan Nijmegen Goffert Winkelsteeg ligt op deze locatie een woonbestemming. In de huidige situatie is feitelijk sprake van een paardenwei. Maar planologisch zijn burgerwoningen toegestaan. Planologisch is geen sprake van aantasting van het groen. Op het terrein van De Winckelsteegh wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wonen en werken. Aan de zijde van de Winkelsteegseweg zijn de gebouwen in gebruik met een werkfunctie en achter op het terrein staan de gebouwen waar cliënten wonen onder begeleiding. Totale plan 1. Het plan pleegt afbreuk aan de leefbaarheid en veiligheid van het Steegherpark en daarmee ook afbreuk doet aan de omliggende wijken. Reclamant pleit voor een bestemming passend bij respect voor de natuur, leef- en woonomgeving, passend bij het oorspronkelijke landgoed en passend bij kleinschaligheid. Totale plan 1. De wijzigingen op het terrein van De Winckelsteegh zijn nodig i.v.m. veranderingen in de zorg. De wijzigingen op het terrein doen geen afbreuk aan de leefbaarheid en veiligheid van het Steegherpark. Het terrein van De Winckelsteegh blijft zoals het in gebruik is; namelijk wonen en werken/dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Zoals al beschreven is het niet meer mogelijk om een camping te realiseren. De Gemeente is met Pluryn overeengekomen dat zij een groenbeheersplan en een bomencompensatieplan voor de komende tien jaar maken, waarmee het karakter van het landgoed hersteld en behouden wordt voor de toekomst. De bouwvlakken zijn op voldoende afstand geprojecteerd van bestaande woningen. Dit bomencompensatieplan en groenbeheersplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de planregels en verbeelding 15

16 16. Bewoner(s)/eigenaar Vossendijk 118, Nijmegen 10 maart 2015 Reclamant is tegen de realisatie van de stadscamping om de navolgende redenen: 1. De onderbouwing voor de wenselijkheid van een citycamping voor Nijmegen is onvoldoende. Dit mede gezien in het licht van de historische geschiedenis van de stadscamping Kwakkenberg en de twijfelachtige toekomst van samenwerking tussen mogelijke exploitanten en de stichting Pluryn. 2. Het plan geeft op geen enkele wijze weer hoe gedacht wordt over veiligheid, leefbaarheid van de woon-leef omgeving. Het plan zal verlies van natuur bewerkstellingen en schadelijk blijken te zijn voor de natuur- en cultuurhistorische waarden, welke ook van belang zijn voor de omliggende wijken. 3. Exploitant van de stadscamping is nog niet bekend. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de Gemeenteraad een gewijzigd bestemmingsplan voor te leggen. De gronden waar de camping op gesitueerd zou worden is komen te vervallen. De beoogde locatie voor de camping is inmiddels niet meer beschikbaar, de locatie wordt gebruikt door de beachvolleybalclub. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de planregels en verbeelding. 16

17 17. Bewoner(s)/eigenaar Opaalstraat 222, 6534 XP Nijmegen 11 maart 2015 Reclamant ziet graag de volgende aanvullingen opgenomen worden in de plantoelichting 1. Een historische beschrijving van Landgoed De Winckelsteegh zoals beschreven door de Stichting Noviomagnus uit Nijmegen. 2. Reclamant ziet graag een aantal borden geplaatst worden op het terrein van Landgoed de Winckelsteegh een aantal borden met uitleg over: a: De plek waar de grafsteen lag van de heer Meyers b: Het Herenhuis c: Koetshuis d: Stal e: Twee boerderijen 3. Een te maken historische route met gebruik van een app op de mobiele telefoon over het terrein van Landgoed de Winckelsteegh. Om dit mogelijk te maken vraagt reclamant hiervoor subsidie aan. 4. Een groen-onderhoudsplan door Pluryn-Werkenrode voor het beheer van het hele terrein van Landgoed de 5. Wij delen de mening dat het landgoed van cultuurhistorische betekenis en waarde is. In de huidige situatie is het landgoed een gebied waar gewoond en gewerkt wordt en dat in ontwikkeling is. Ontwikkelingen dienen plaats te vinden met respect voor het landgoed, Behoud door ontwikkeling. Wij hebben kennisgenomen van de historische beschrijving uit de zienswijze, maar beperken ons hier tot de cultuurhistorische beschrijving zoals in het (ontwerp)bestemmingsplan is opgenomen. Het plangebied ligt namelijk in gebiedstype 1 van de cultuurhistorische beleidskaart (onderdeel van de Nota Cultureel Erfgoed, vastgesteld door de raad op ). Er is in dit gebiedstype, naast de aandacht voor beschermde monumenten, vanuit cultuurhistorisch oogpunt aandacht voor behoud van historische structuren. Voor deze bestemmingsplanwijziging is met name de relatie van de nieuwe bebouwing tot het gemeentelijk monument van belang. Het is ons inziens daarom niet nodig een uitgebreide historische beschrijving van de geschiedenis van het gehele landgoed in het bestemmingsplan op te nemen. 2. Het landgoed is in het bezit van een particulier, Stichting Pluryn. Het is aan de eigenaar van het terrein om te bepalen of zij borden willen plaatsen op het landgoed of niet. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om borden te plaatsen. Deze opmerking is niet relevant voor het bestemmingsplan. 3. De gemeente verleent geen subsidie voor dit soort initiatieven. 4. Pluryn hecht waarde aan het groene en historische karakter van het terrein; daarom hebben zij een groenbeheersplan en een 17

18 Winckelsteegh gebaseerd op de oorspronkelijke indeling van het terrein. bomencompensatieplan voor het gebied laten maken. Dit is een meerjarenplan voor de groenontwikkeling op het landgoed. Dit plan is als onderzoek bijgevoegd bij het bestemmingsplan. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan 18. Bewoner(s)/eigenaar Opaalstraat 264 en 266, 6534 XP Nijmegen 11 maart 2015 Reclamanten stellen dat in het ontwerpbestemmingsplan Goffert Winckelsteegh 3 van 5 januari 2015 een essentieel element ontbreekt. Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan wordt het bebouwde oppervlak uitgebreid. In het vigerende bestemmingsplan wordt het volgende argument gebruik om de wei, westelijk van het landhuis, te bebouwen. In het noorden van het terrein is een open ruimte gepland, die een recreatieve invulling kan krijgen. In combinatie met de grote vijverpartij ontstaat hier dan een attractieve plek, die ook aantrekkingskracht heeft voor de bewoners in de omringende buurten. Uit de stukken blijkt niet dat er nu een groen gebaar tegenover de toenemende bebouwing staat. Reclamant vindt dat de Gemeente voor het verlies aan groen eisen mag stellen ten aanzien van de natuurwaarden op het terrein. Er wordt gerept over een bomencompensatieplan, maar dit is in de stukken niet opgenomen. De Gemeente deelt uw zorg dat de bouw en verbouwactiviteiten een negatief effect op het groen hebben gehad. Het gaat hierbij om achterstallig onderhoud en groen dat de afgelopen jaren is verdwenen door vervangende nieuwbouw. Pluryn hecht ook waarde aan de groene en historische identiteit van het landgoed. Nu een groot deel van de nieuwbouw is gerealiseerd en in gebruik genomen, is aandacht voor het verbeteren van zowel de kwantiteit als kwaliteit van het groen op het terrein. Inmiddels heeft Pluryn een bomencompensatieplan en een groenbeheersplan opgesteld voor het terrein. Dit plan is als onderzoek bijgevoegd bij het bestemmingsplan. Het is aan Pluryn en niet aan de Gemeente om te bepalen of zij hulp wil van organisaties of omwonenden om mee te helpen bij de onderhoud van het terrein. Tijdens de recente bouwwerkzaamheden is veel van het natuurlijke groen verloren. Dit heeft geleid tot een weinig natuurlijke omgeving van het instellingsdeel. Tegelijkertijd wordt aan het bos niets gedaan. Het is een eentonig en donker bos. Er is een groot contrast tussen beide delen. Het bestemmingsplan 18

19 spreekt van vrijstaande elementen in een landschappelijke omgeving. Als omwonenden ziet reclamant een teloorgang van de natuurwaarden zoals de grote aantallen zangvogels, de spechten, reigers, rode eekhoorns, om nog maar te zwijgen van de variëteit aan paddenstoelen die reclamanten hebben waargenomen. Reclamant pleit daarom voor compensatie in de vorm van een landschapsplan, op te stellen door een deskundige. Een plan, waarbij het groen op het instellingsdeel in balans komt met het groen van het aangrenzende bos. Reclamant wil dat de gemeente oproept om samen op te trekken met Pluryn en mogelijk andere organisaties zoals natuurbeheerders en /of omwonenden om dit stukje Nijmegen als een oase van rust in een overigens stedelijke omgeving te helpen onderhouden. Het doel zou moeten zijn dat het terrein weer de natuurlijke sfeer ademt van een landgoed waar het goed toeven is, zowel voor de eigen cliënten als voor de omwonenden. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan 19

20 19. Bewoner(s)/eigenaar, Toermalijnstraat 27, Nijmegen 18 maart Deze zienswijze is identiek aan zienswijze nummer Deze zienswijze is buiten de termijn ingediend. Conclusie: Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de verbeelding en planregels van het bestemmingsplan. 20

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost

Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 juni 2014 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan De Marken

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Nota van zienswijzen ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan MFA Zuid

Nota van zienswijzen ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan MFA Zuid Nota van zienswijzen ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan MFA Zuid Januari 2012 1. Inleiding Conform het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient het bestemmingsplan gedurende

Nadere informatie

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012. 14 januari 2012. Zienswijzenota

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012. 14 januari 2012. Zienswijzenota Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012 14 januari 2012 Zienswijzenota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene toelichting ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

7 Bestemmingsplan 'Marveld en omgeving te Groenlo' gelet op het daartoe bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht;

7 Bestemmingsplan 'Marveld en omgeving te Groenlo' gelet op het daartoe bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht; Raadsbesluit Oost Cel re Agendapunt Titel 7 Bestemmingsplan 'Marveld en omgeving te Groenlo' De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 19 april

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerp-wijzigingsplan Vinkenpolderweg 24 Alblasserdam.

Nota zienswijzen ontwerp-wijzigingsplan Vinkenpolderweg 24 Alblasserdam. Nota zienswijzen ontwerp-wijzigingsplan Vinkenpolderweg 24 Alblasserdam. Inleiding Het ontwerp wijzigingsplan Vinkenpolderweg 24 Alblasserdam en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden geluid

Nadere informatie

: Beantwoorden raadsvragen over bestemmingsplan Buitengebied OMMA

: Beantwoorden raadsvragen over bestemmingsplan Buitengebied OMMA Memo Aan Van : Gemeenteraad : Gerrit Boonzaaijer, namens college Datum : 14-6-2016 Afschriften : Betreft : Beantwoorden raadsvragen over bestemmingsplan Buitengebied OMMA Inleiding: Bijgaand ontvangt u

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A'

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A' Aan de gemeenteraad Zaaknummer 117260 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A' Voorstel 1. In te stemmen met het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Kemperbergerweg 723A',

Nadere informatie

Ontwerp bestemmingsplan Rossum herziening 2016, Burgemeester van Randwijckstraat 21b (BP1142)

Ontwerp bestemmingsplan Rossum herziening 2016, Burgemeester van Randwijckstraat 21b (BP1142) Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Rossum herziening 2016, Burgemeester van Randwijckstraat 21b (BP1142) Geanonimiseerde versie Beleid & Regie 16 januari 2018 Inleiding Het ontwerp bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Snelfietsroute F15

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Snelfietsroute F15 Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Snelfietsroute F15 Z/18/034730 201368521 Reg.nr.: 201368521 Inhoud 1. Aanleiding nota... 3 2. Doelstelling en opbouw nota... 3 3. Zienswijzen...

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening. Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Academisch Medisch Centrum

Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening. Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Academisch Medisch Centrum Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Academisch Medisch Centrum Colofon Opdrachtgevers Academisch Medisch Centrum / Ontwikkelingsbedrijf Gemeente

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Amendement: bestemmingsplan Klarenbeek

Amendement: bestemmingsplan Klarenbeek Amendement: bestemmingsplan Klarenbeek De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 30 mei 2013, Gehoord de beraadslagingen over het ontwerpbestemmingsplan Klarenbeek, Overwegende dat In

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing vormverandering agrarisch bouwblok Hazeldonksestraat 2B, Rijsbergen. Toelichting/ ruimtelijke onderbouwing Opgesteld door: Provincie Noord-Brabant 19-05-2016 S.M.Verhaart- Menken Versie: 3_19-05-2016 Inhoud

Nadere informatie

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inhoud 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto Nota Zienswijzen

Bestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto Nota Zienswijzen Bestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto Nota Zienswijzen Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto heeft vanaf vrijdag 6 september 2013 tot en met donderdag 17 oktober 2013 ter

Nadere informatie

15 augustus 2017 SO/ Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

15 augustus 2017 SO/ Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Dordrecht Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 15 augustus 2017 SO/1902554 Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Rapport zienswijzen en ambtshalve. ontwerpbestemmingsplan

Rapport zienswijzen en ambtshalve. ontwerpbestemmingsplan gemeente Overbetuwe O Rapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Veegplan 2017 (10 initiatieven) - locatie Herveld, Gekvoortsestraat 7 Vastgesteld door de raad op 16 mei 2017

Nadere informatie

Reactie nota Zienswijzen. Rozengaarderweg 28

Reactie nota Zienswijzen. Rozengaarderweg 28 Reactie nota Zienswijzen Rozengaarderweg 28 Gemeente Deventer Mei 2018 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 ZIENSWIJZEN 3 1.2 LEESWIJZER..... 3 2 ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 3 2.1 INGEDIENDE ZIENSWIJZEN......,...

Nadere informatie

Reactienota zienswijze bestemmingsplan Meppel - Zuid

Reactienota zienswijze bestemmingsplan Meppel - Zuid Reactienota zienswijze bestemmingsplan Meppel - Zuid Nota beantwoording zienswijze bestemmingsplan Meppel Zuid. 1 Samenvatting en beantwoording zienswijze Bijlage 3 Januari 2013 Nota beantwoording zienswijze

Nadere informatie

Gemeente Bunnik NOTA VAN ZIENSWIJZEN. behorend bij het. Bestemmingsplan Hollendewagenweg 21 Werkhoven

Gemeente Bunnik NOTA VAN ZIENSWIJZEN. behorend bij het. Bestemmingsplan Hollendewagenweg 21 Werkhoven Gemeente Bunnik NOTA VAN ZIENSWIJZEN behorend bij het Bestemmingsplan Hollendewagenweg 21 Werkhoven Januari 2018 1. INLEIDING Het ontwerpbestemmingsplan Hollendewagenweg 21 Werkhoven heeft op grond van

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Noord Riezenweg 39 Uddel

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Noord Riezenweg 39 Uddel Zienswijzennota behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Noord Riezenweg 39 Uddel 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-10-2011 Nummer voorstel: 2011/81 Voor raadsvergadering d.d.: 25-10-2011 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan West I en II. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608

Zienswijzennota. Bestemmingsplan West I en II. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608 Zienswijzennota Bestemmingsplan West I en II Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Status zienswijzennota 1.2 Procedure bestemmingsplan

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/72. Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom

Behoort bij V.R. 2011/72. Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom Behoort bij V.R. 2011/72 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom 16 augustus 2011 Inhoud Zienswijzen... 3 Zienswijzenoverleg... 6 2 Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Anklaarseweg 35 en 37

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Anklaarseweg 35 en 37 Nota zienswijzen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Anklaarseweg 35 en 37 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met

Nadere informatie

Nota van Beantwoording zienswijzen en wijziging Bestemmingsplan eerste herziening Eenhoorn II

Nota van Beantwoording zienswijzen en wijziging Bestemmingsplan eerste herziening Eenhoorn II Nota van Beantwoording zienswijzen en wijziging Bestemmingsplan eerste herziening Eenhoorn II September 2013 2 Algemeen In een Nota van Beantwoording worden zienswijzen (die tijdig zijn ingediend) beantwoord,

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan AZC Francois de Veijestraat Binnen de termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan ter visie lag zijn vier zienswijzen ontvangen. De zienswijze van

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

Betreft: Bestemmingsplan Wegrestaurant Maas en Waalweg Afferden Nota van zienswijzen Datum: 2 mei 2013 FK/TKe/KS/O NO

Betreft: Bestemmingsplan Wegrestaurant Maas en Waalweg Afferden Nota van zienswijzen Datum: 2 mei 2013 FK/TKe/KS/O NO 5 Nota van zienwijzen Betreft: Bestemmingsplan Wegrestaurant Maas en Waalweg Afferden Nota van zienswijzen Datum: 2 mei 2013 Ref.: FK/TKe/KS/O 203-3-NO 1. Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Wegrestaurant

Nadere informatie

Wijzigingsplan Landgoed De Horst

Wijzigingsplan Landgoed De Horst Gemeente Leusden Wijzigingsplan Landgoed De Horst Nota zienswijzen Maart 2016 Kenmerk 0327-06-N03 Projectnummer 0327-06 Nota zienswijzen Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ingediende zienswijzen 2 3. Aanpassingen

Nadere informatie

Versie : 21 maart 2016. Kenmerk : 241372. Zienswijzennota bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 14

Versie : 21 maart 2016. Kenmerk : 241372. Zienswijzennota bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 14 Bijlage Zienswijzennota bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 14 Deze bijlage maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het raadsbesluit en raadsvoorstel tot vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied,

Nadere informatie

Zienswijzennota in het kader van bestemmingsplan (Wro)

Zienswijzennota in het kader van bestemmingsplan (Wro) Zienswijzennota in het kader van bestemmingsplan (Wro) Nijmegen Centrum Binnenstad 8 Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling November 2014 1 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Centrum Binnenstad

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Nota zienswijzen Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Voorliggende Nota zienswijzen heeft betrekking op de ontwerp bestemmingsplan Park

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijze(n) en vooroverleg ontwerpbestemmingsplan. Kern Ophemert, herziening Molenstraat 2

Nota beantwoording zienswijze(n) en vooroverleg ontwerpbestemmingsplan. Kern Ophemert, herziening Molenstraat 2 Nota beantwoording zienswijze(n) en vooroverleg ontwerpbestemmingsplan Kern Ophemert, herziening Molenstraat 2 Gemeente Neerijnen Colofon Opgesteld door : M. Smit Datum : 8 juni 2017 Versie : 1.0 Zaak

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kennispark 2013

Bestemmingsplan Kennispark 2013 Bestemmingsplan Kennispark 2013 Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen (Geanonimiseerde versie en derhalve geschikt voor digitale verspreiding) Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening

Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening Zienswijzennota Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 21 januari 2015 GemHG\Intern\17599 Zaaknr: HG 12838 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Status zienswijzennota

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 19 december 2012 tot en

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 6.1 Inspraak en overleg Het voorontwerp bestemmingsplan "Landgoed de Pirk" voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de realisatie van het nieuwe landgoed

Nadere informatie

Gemeente Epe. Zienswijzennota Ontwerp bestemmingsplan Landgoed Beekdal. Anoniem. iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii

Gemeente Epe. Zienswijzennota Ontwerp bestemmingsplan Landgoed Beekdal. Anoniem. iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii Gemeente Epe Zienswijzennota Ontwerp bestemmingsplan Landgoed Beekdal Anoniem 2016-24806 nu iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii Inhoudsopgave 1. Inleiding, 3 2. Zienswijzen 4 Bijlage 1; verslag hoorzitting

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

behorende bij het besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van Zuidbroek uitwerking 30

behorende bij het besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van Zuidbroek uitwerking 30 Zienswijzennota behorende bij het besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van Zuidbroek uitwerking 30 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd uitwerkingsplan heeft met ingang van 9

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12. (gelegen achter de percelen Everard Meysterweg 14 t/m 20) Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12. (gelegen achter de percelen Everard Meysterweg 14 t/m 20) Zienswijzennota Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (gelegen achter de percelen Everard Meysterweg 14 t/m 20) Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Everard Meysterweg 12 (gelegen achter de percelen

Nadere informatie

0 Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10)

0 Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10) Programma Stedelijke ontwikkeling B. Velthuis Samenvatting Het plangebied ligt centraal in stadsdeel Dukenburg,

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

De raad van de gemeente Lansingerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013 en 15 oktober 2013

De raad van de gemeente Lansingerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013 en 15 oktober 2013 Raadsbesluit 1111111111111 l1li111111111 Datum Raad 28 november 2013 Registratienummer BR1300121 Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "HoeksePark West" De raad van de gemeente Lansingerland;

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Nota zienswijzen Bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Park Beelland te Heesch Voorliggende Nota zienswijzen heeft betrekking op de ontwerp bestemmingsplan Park

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Tiendweg 3

Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Tiendweg 3 Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Tiendweg 3 Team Ruimtelijke plannen Juli 2018 1 Nota van beantwoording zienswijzen Het ontwerp bestemmingsplan Tiendweg 3 heeft ter inzage gelegen van

Nadere informatie

Wijzigingsplan It West 2a Augustinusga

Wijzigingsplan It West 2a Augustinusga Wijzigingsplan It West 2a Augustinusga TOELICHTING 1 TOELICHTING Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing en ligging plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan / moederplan 4 1.4 Bestaande

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen November 2014 OVERZICHT

Nadere informatie

Gelet op het collegebesluit van 22 januari 2019, gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het collegebesluit van 22 januari 2019, gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht; venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vilgert 47 Velden' raadsnummer 2019 14 collegevergadering d.d. 22-01-2019 raadsvergadering d.d. 27-02-2019 fatale termijn programma

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Leerdam, Oud Schaik 2a

Nota beantwoording van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leerdam, Oud Schaik 2a Nota beantwoording van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Leerdam, Oud Schaik 2a Geanonimiseerde versie Gemeente Leerdam Afdeling Beleid September 2017 Versie 1 Inleiding 1 Het college van burgemeester

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

in 2007 het project Spek-Ende is opgestart en de eerste fase heeft geleid tot 'winkelen aan de straat' en 'wonen rond het pleintje';

in 2007 het project Spek-Ende is opgestart en de eerste fase heeft geleid tot 'winkelen aan de straat' en 'wonen rond het pleintje'; Sa gemeente Winterswijk raadsbesluit 2018, nr. Vlc-2 De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: in 2007 het project Spek-Ende is opgestart en de eerste fase heeft geleid tot 'winkelen aan de

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Museum De Lakenhal Januari 2014

Zienswijzennota bestemmingsplan Museum De Lakenhal Januari 2014 Zienswijzennota bestemmingsplan Museum De Lakenhal Januari 2014 1 Inleiding Op 5 november 2013 heeft het college van B en W besloten een bestemmingsplanprocedure op te starten voor de nieuwbouw en restauratie

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en wijzigingen

Nota van zienswijzen en wijzigingen Nota van zienswijzen en wijzigingen Bestemmingsplan 2 e Herziening Aansluiting A20 Moordrecht 1. I n l e i d i n g 1. 1 F o r m e l e v e r e i s t e n In het kader van de vaststellingsprocedure heeft

Nadere informatie

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123

64809 Woon- en leefomgeving Ruimte dhr. H.C.V. Veldhuijsen N.E.C. Versteegh n.versteeah@odru.nl/ 088 022 5123 Raadsvoorstel gs % Gcmcente *Zl IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. 64809 Woon- en leefomgeving

Nadere informatie

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Gemeente Eersel team Ruimte afdeling Ontwikkeling juli 2012 ZIENSWIJZEN Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Woutersdijk 2, Valburg"

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Woutersdijk 2, Valburg gemeente Overbetuwe Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Woutersdijk 2, Valburg" Ons kenmerk: 17rb000093 Nr. 10 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235 *Z0502439E79* Registratienummer: Z -14-29221 / 46235 In de periode 2010 2014 zijn binnen de gemeente Goeree-Overflakkee vele bestemmingsplannen herzien. Bestemmingsplannen gaan vaak over grote grondgebieden

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Bestemmingsplan V Prinsejagt-Driehoeksbos 2004 (De Korenaar) gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, RO - Ruimtelijke ordening oktober 2016 1873804 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Gemeente Horst aan de Maas Datum: 26 januari 2015 ACHTERGROND Beoogde ontwikkeling Op het bedrijventerrein TradePortWest zijn verschillende bedrijven

Nadere informatie

TERNEUZEN Bestemmingsplan Ziekenhuis De Honte

TERNEUZEN Bestemmingsplan Ziekenhuis De Honte TERNEUZEN Bestemmingsplan Ziekenhuis De Honte Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen INHOUD 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte zienswijzen

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Zenderpark. Gemeente IJsselstein

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Zenderpark. Gemeente IJsselstein Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Zenderpark Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Zenderpark Datum: 10 mei 2012 Projectgegevens: NZW06-IJS00002-01B Postbus 435 5240 AK Rosmalen T (073) 523 39

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Sliedrecht. Ontwerp omgevingsvergunning Baanhoek achter nr. 97. Zienswijzenverslag. November 2015

Sliedrecht. Ontwerp omgevingsvergunning Baanhoek achter nr. 97. Zienswijzenverslag. November 2015 Sliedrecht Ontwerp omgevingsvergunning Baanhoek achter nr. 97 Zienswijzenverslag November 2015 Inhoud 1. Inleiding pag. 3 2. Zienswijzen pag. 4 3. Eindconclusie pag. 6 2 1. Inleiding In overeenstemming

Nadere informatie

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76)

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) Zienswijzennota Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) Gemeente Nijmegen januari 2015 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groenendijk 7 te Kloosterzande. Beantwoording zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen. Hulst, 26 juli 2011

Bestemmingsplan Groenendijk 7 te Kloosterzande. Beantwoording zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen. Hulst, 26 juli 2011 1 Bestemmingsplan Groenendijk 7 te Kloosterzande. Beantwoording zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen. Hulst, 26 juli 2011 2 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1.

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en een besluit

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen Raadsinformatiebrief Reg.nr. : 7267315 B&W verg. : 20 september 2017 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen 1) Status Dit stuk wordt u ter informatie aangeboden in het kader

Nadere informatie

Wijzigingsplan Bouwvlak wijziging Veenweg 3 Gemeente Renswoude

Wijzigingsplan Bouwvlak wijziging Veenweg 3 Gemeente Renswoude Wijzigingsplan Bouwvlak wijziging Veenweg 3 Gemeente Renswoude Toelichting NL.IMRO.0339.WZ2013Veenweg3-ow01 / ontwerp Projectnr. BW-13051 / 10 december 2013 Gemeente Renswoude Wijzigingsplan Bouwvlak wijziging

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen inclusief nota van wijzigingen. Bestemmingsplan Melvill van Carnbeelaan 34-36 in Driebergen-Rijsenburg

Nota van beantwoording zienswijzen inclusief nota van wijzigingen. Bestemmingsplan Melvill van Carnbeelaan 34-36 in Driebergen-Rijsenburg Nota van beantwoording zienswijzen inclusief nota van wijzigingen Bestemmingsplan Melvill van Carnbeelaan 34-36 in Driebergen-Rijsenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inhoud van deze nota... 3 1.2

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen O 3 MEI Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen O 3 MEI Kopie aan: 170008032 Gemeente Lelystad Ingekomen O 3 MEI 2017 Kopie aan: dander Locatiecode 2NA8120, Postbus 50, 6920 AB Duiven Aangetekend College van B&W van Lelystad Postbus 91 8200AB Lelystad Bezoekadres Dijkgraaf

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Vijf onderkomens voor recreatieve overnachtingen bij camping aan Drachtster Heawei 38 De Veenhoop 1 2 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING VIJF RECREATIEVE ONDERKOMENS DRACHTSTER HEAWEI 38

Nadere informatie

romb u datum 14 juni 2017 Pleitnota BP herziening Ruimte voor Ruimte opsteller Dhr. E.W. Lamberts, Rombou BV telefoon (06)

romb u datum 14 juni 2017 Pleitnota BP herziening Ruimte voor Ruimte opsteller Dhr. E.W. Lamberts, Rombou BV telefoon (06) onderwerp reclamant Pleitnota BP herziening Ruimte voor Ruimte De heer L.J. Herlaar, Waterweg 3 in Vierpolders datum 14 juni 2017 opsteller Dhr. E.W. Lamberts, Rombou BV telefoon (06)5156 7142 Geachte

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden Raadsvoorstel Raadsvergadering : 27 april 2011 Agendapunt : Nummer : Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Nieuwebrug-Lier 6" Portefeuillehouder : J. Benedictus Behandeld in commissie : wonen en werken

Nadere informatie

Zienswijzennota. ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Centrum- Stationsomgeving

Zienswijzennota. ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Centrum- Stationsomgeving Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Centrum- Stationsomgeving Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling November 2012 1 Inleiding Het ontwerp bestemmingsplan Nijmegen Centrum-Stationsomgeving

Nadere informatie

Zienswijzen nota. Gemeente Epe. bestemmingsplan "Wissel Schaveren Correctieve Herziening" Anonieme versie

Zienswijzen nota. Gemeente Epe. bestemmingsplan Wissel Schaveren Correctieve Herziening Anonieme versie Gemeente Epe Zienswijzen nota bestemmingsplan "Wissel Schaveren Correctieve Herziening" Anonieme versie Zienswijzen nota. 2013-00607 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll nhoudsopgave

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 17 2 1652 Wonen en Leefbaarheid Beslisnota Bestemmingsplan Huurlingsedam fase 2 Wijchen, 23 mei 2017 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. Het bestemmingsplan Huurlingsedam

Nadere informatie

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE 1 september 2015 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 5 2 Zienswijze(n) 7 3

Nadere informatie