Rapportage Bouwkundige Keuring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Bouwkundige Keuring"

Transcriptie

1 Rapportage Bouwkundige Keuring Merwede 7 515RX Drunen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E KvK EB Vianen I BTW NL B01 T 088-KEURING IBAN NL34 RABO

2 Inhoud Inhoud Keuringsgegevens Inleiding Bouwkundige rapportage Bouwtechnische keuring... 6 Algemeen... 6 Fundering... 7 Kruipruimte en kelder... 8 Vloeren... 9 Dak en dakkapel Dakbedekking Schoorsteen en dakdoorvoeren... 1 Gevelbekleding en metselwerk Goten en hemelwaterafvoeren Loodwerken Kozijnen en beglazing Schilderwerk buiten Binnenafwerking Trappen en leuningen... 0 Keuken, toilet en badkamer... 1 Verwarming en warm water... 3 Meterkast en elektra... 5 Mechanische ventilatie... 6 Riolering... 7 Bijgebouwen... 8 Erf en erfafscheidingen... 9 Brandveiligheid Samenvatting en kostenraming Pagina van 31

3 1. Keuringsgegevens Opdrachtgever Naam: Dhr. K.T.W.H. van den Dungen q.q. Adres: Postbus 36 Postcode: 503DG Plaats: 'S-HERTOGENBOSCH Telefoon: Opdrachtnemer Naam: VDE Keuring & Advies B.V. Adres: Postbus 67 Postcode: 4130 EB Plaats: VIANEN Woning Adres: Merwede 7 Postcode: 515RX Plaats: Drunen Bouwjaar: ca Inspectie Datum: 0 augustus 015 Inspecteur: ing. M.L. van der Eijk Telefoon: Rapportage Rapportnummer: 1511 Opsteller: ing. M.L. van der Eijk Datum: 6 augustus 015 Handtekening: Pagina 3 van 31

4 . Inleiding Voor u ligt de rapportage van de bouwkundige keuring van de woning aan de Merwede 7 te Drunen. Een bouwkundige keuring geeft inzicht in de conditie van alle belangrijke elementen van de woning en de kosten van noodzakelijk onderhoud en/of reparaties. Daarnaast is een bouwkundige keuring van een woning een doeltreffend middel om verborgen gebreken uit te sluiten dan wel aan het licht te brengen. Zulk inzicht kan van belang zijn voor verkopers, kopers, geldverstrekkers, of controlerende instanties. De keuring van de woning is van een non-destructieve aard. De woning is onderworpen aan een visuele inspectie, waarbij geen elementen gedemonteerd of gesloopt zijn. Verborgen elementen, of elementen die niet bereikbaar waren, zijn niet geïnspecteerd. Geen onderdeel van deze keuring zijn onderzoek naar: houtworm of ander ongedierte, asbest, houtzwam, gespecialiseerde installaties anders dan huisinstallaties, grondvervuiling en grondsamenstelling. Indien er tijdens de keuring een vermoeden bestaat van de aanwezigheid, of het mankeren van zulk soort elementen, wordt hiervan in de rapportage melding gedaan. De kostenramingen in dit rapport zijn enkel voor noodzakelijk herstel en noodzakelijk onderhoud. Voor de binnenafwerking, badkamers, keukens en toiletten worden geen kostenramingen opgesteld, tenzij deze geheel dan wel gedeeltelijk niet aanwezig zijn of niet of onvoldoende functioneren Pagina 4 van 31

5 3. Bouwkundige rapportage De rapportage van de keuring is onderverdeeld in hoofdelementen van de woning. Deze zijn weergegeven in de verschillende paragrafen. Bij elk element zijn verschillende belangrijke onderdelen omschreven. Hierbij gaat het om het al dan niet correct functioneren van het onderdeel en de conditie ervan, evenals de constatering van gebreken en mankementen. De rapportage van de inspectie is weergegeven in vier kolommen. Elk onderdeel wordt zoveel mogelijk voorzien van een kleine foto in de eerste kolom. Hierdoor is snel op te maken welk onderdeel het betreft. Gebreken, mankementen en opmerkingen worden zoveel mogelijk ondersteund door deze fotoreportage. In de tweede kolom wordt het onderdeel en het functioneren van het onderdeel omschreven. Deze omschrijving staat in relatie tot de conditiemeting in de middelste kolom. In de derde kolom worden enkele aanduidingen gebruikt om snel inzicht te geven in de conditie van het onderdeel. Daarnaast worden belangrijke bevindingen en kostenposten duidelijk aangegeven. De conditie van een onderdeel wordt aangeduid volgens de systematiek van NEN 767: 1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 3 Redelijke conditie Plaatselijke zichtbare veroudering Functioneren van onderdeel niet in gevaar 4 Matige conditie Functioneren van onderdeel in gevaar 5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor de sloop In de vierde kolom wordt een pictogram weergegeven. Hiermee wordt duidelijk weergegeven welke onderdelen aandacht behoeven en welke onderdelen kosten met zich meebrengen. Er worden vier pictogrammen gebruikt: Onderdeel is in goede staat en/of functioneert naar behoren. Er zijn geen gebreken waargenomen tijdens de keuring. Onderdeel vertoont gebreken en/of functioneert niet of niet naar behoren. Onderdeel behoeft aandacht. Herstel of vervanging is noodzakelijk op korte dan wel langere termijn. Kostenraming van herstel of vervanging is opgegeven. Onderdeel was niet zichtbaar en/of bereikbaar ten tijde van de keuring. Maakt geen onderdeel uit van de keuring Pagina 5 van 31

6 4. Bouwtechnische keuring Algemeen Tijdens de keuring is er asbestverdacht materiaal aangetroffen. Nader onderzoek moet de aanwezigheid hiervan vaststellen dan wel uitsluiten. Tijdens de keuring zijn er geen sporen van houtworm of zwam aangetroffen. De aanwezigheid hiervan kan echter niet worden uitgesloten. De prijsopgaven in deze rapportage voor het herstel van houtrot betreffen de zichtbaar aangetaste delen. Niet zichtbare houtrot kan niet worden uitgesloten. Een houtrotinventarisatie is geen onderdeel van deze keuring Pagina 6 van 31

7 Fundering De woning is gefundeerd op staal zonder funderingspalen. De fundering is geïnspecteerd vanuit de kruipruimte. Er zijn geen gebreken of sporen van gebreken waargenomen aan de fundering Pagina 7 van 31

8 Kruipruimte en kelder De kruipruimte is bereikbaar via een luik in een vertrek. Het luik verkeert in goede staat, is niet geïsoleerd en functioneert voldoende. De kruipruimte is geïnspecteerd vanuit het kuipluik en is droog en opgeruimd. Er zijn geen gebreken waargenomen. De kruipruimte is voldoende geventileerd. De woning heeft geen kelder Pagina 8 van 31

9 Vloeren De begane grondvloer is geïnspecteerd vanuit de kruipruimte. De betonnen systeemvloer verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen. De betonnen systeemvloeren op de verdieping verkeren in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen Pagina 9 van 31

10 Dak en dakkapel De dakconstructie was niet zichtbaar tijdens de keuring. Er zijn echter geen verzakkingen waargenomen. Het dakbeschot was niet zichtbaar tijdens de keuring. Er zijn echter geen verzakkingen waargenomen. De houten dakrand van het platte dak verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen. De houten dakkapel is voorzien van houten kozijnen, houten wangbekleding en bitumineuze dakbedekking. Het geheel verkeert in goede staat. De houten onderdelen vertonen lichte schade door vocht (zie hoofdstuk Schilderwerk buiten ). Het dak is in de badkamer voorzien van een kunststof lichtkoepel. De koepel is elektrisch bediend en verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen Pagina 10 van 31

11 Dakbedekking Het zadeldak is bedekt met leien, gemonteerd met leihaken. De leien zijn plaatselijk erg vervuild en begroeid met mos. Hierdoor ontstaat lekkage (zichtbaar aan de binnenzijde). 4 Let op! De dakleien zijn van een asbestverdacht materiaal. Nader onderzoek moet de aanwezigheid hiervan vaststellen dan wel uitsluiten. Het platte dak is voorzien van bitumineuze dakbedekking zonder grindballast. De dakbedekking verkeert in matige staat en is op het eind van de technische levensduur. 4 Onderhoud op termijn: Vervangen van de bitumineuze dakbedekking. Kosten voor herstel worden geraamd op: 8.000,00. De dakkapel is voorzien van bitumineuze dakbedekking. Deze verkeert in matige staat en is op het eind van de technische levensduur. 4 Onderhoud op termijn: Vervangen van de bitumineuze dakbedekking. Kosten voor herstel worden geraamd op: 900, Pagina 11 van 31

12 Schoorsteen en dakdoorvoeren De woning heeft geen schoorsteen. Het leiendak heeft geen doorvoeren. De doorvoeren in het platte dak verkeren in goede staat en zijn goed ingewerkt. Er zijn geen gebreken waargenomen Pagina 1 van 31

13 Gevelbekleding en metselwerk Het gevelmetselwerk is wit gekeimd. Het metselwerk verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen. Let op! Aan de achtergevel is een trainingszak opgehangen. Het metselwerk is echter niet berekend op dergelijke krachten. Om vervolgschade te voorkomen, adviseren wij deze z.s.m. te verwijderen. Het metselwerk is gevoegd. Het voegwerk verkeert in goede staat en is voldoende hard. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen. De eerste verdieping is deels voorzien van houten rabatdelen. Deze zijn correct gemonteerd en verkeren in redelijke staat. Er zijn kleine schades door vocht waargenomen (zie hoofdstuk Schilderwerk buiten ) Pagina 13 van 31

14 Goten en hemelwaterafvoeren De dakgoten zijn van koper. De goten verkeren in goede staat. Er zijn geen gebreken, lekkages of verstoppingen waargenomen. De hemelwaterafvoeren zijn van zink en verkeren in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen. De dakgoten zijn betimmerd met hout. De betimmering verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen Pagina 14 van 31

15 Loodwerken Het metselwerk langs het platte dak is voorzien van loodslabben. Het lood is oud en vertoont scheuren en schades. Het lood is plaatselijk hersteld. 4 Onderhoud op termijn: Vervangen van de loodslabben. Kosten voor onderhoud worden geraamd op: 850,00. De dakkapel is aan de bovenzijde voorzien van loodslabben. Deze zijn oud en vertonen slijtage en schades. 4 Onderhoud op termijn: Vervangen van de loodslabben boven de dakkapel. Kosten voor onderhoud worden geraamd op: 60,00. Het metselwerk is langs het dak voorzien van loodslabben. Deze zijn oud en vertonen slijtage en schades. 4 Onderhoud op termijn: Vervangen van de loodslabben boven de dakkapel. Kosten voor onderhoud worden geraamd op: 640, Pagina 15 van 31

16 Kozijnen en beglazing De woning is voorzien van houten kozijnen. Deze verkeren in goede staat. Het kozijnhout is plaatselijk licht aangetast door vocht (zie hoofdstuk Schilderwerk buiten ). De kozijnen en de serre zijn voorzien van isolatieglas. Er zijn diverse kapotte ruiten waargenomen. Direct herstel: Vervangen van de kapotte ruiten. Kosten voor herstel worden geraamd op: 300,00. De kozijnen zijn voorzien van draaikiepramen, draairamen, uitzetramen, deuren en ventilatieroosters. Deze verkeren in goede staat en functioneren voldoende. Het hang- en sluitwerk is degelijk. Let op! Wij adviseren om de ramen regelmatig te laten onderhouden ter voorkoming van tocht en lekkages. De kozijnen zijn aan de binnenzijde voorzien van louvres. Op een enkele kleine beschadiging na verkeren deze in goede staat en functioneren voldoende Pagina 16 van 31

17 De serre aan de achterzijde is opgebouwd uit houten kozijnen en dakconstructie. De gehele serre is voorzien van isolatieglas. Het geheel verkeert in goede staat. Het hout en de blinde wanden zijn aan de binnenzijde beschadigd door huisdieren Pagina 17 van 31

18 Schilderwerk buiten De houten kozijnen zijn dekkend geschilderd. Het schilderwerk verkeert in matige staat en vertoont slijtage en schades. 4 Direct herstel: Licht herstel en schilderwerk houten kozijnen. Kosten voor herstel worden geraamd op: 3.000,00. De houten dakranden zijn dekkend geschilderd. Het schilderwerk verkeert in redelijke staat en vertoont slijtage. 3 Onderhoud op termijn: Schilderwerk houten dakranden. Kosten voor onderhoud worden geraamd op: 830,00. De houten dakgoten zijn dekkend geschilderd. Het schilderwerk verkeert in redelijke staat en vertoont slijtage. 3 Onderhoud op termijn: Schilderwerk houten dakgoten. Kosten voor onderhoud worden geraamd op: 370,00. De houten gevelbekleding is dekkend geschilderd. Het schilderwerk verkeert in matige staat en vertoont slijtage en schades. 4 Direct herstel: Licht herstel en schilderwerk houten gevelbekleding. Kosten voor herstel worden geraamd op: 800,00. De houten dakkapel is dekkend geschilderd. Het schilderwerk verkeert in matige staat en vertoont slijtage en schades. 4 Direct herstel: Licht herstel en schilderwerk houten gevelbekleding. Kosten voor herstel worden geraamd op: 900, Pagina 18 van 31

19 Binnenafwerking De woning is voorzien van diverse vloer-, wand- en plafondafwerkingen. Deze verkeren in goede staat. Er zijn kleine zettingsscheuren waargenomen. Herstel anders dan cosmetisch is niet noodzakelijk. Verder zijn er geen gebreken of schades waargenomen. De woning is voorzien van houten kozijnen met stompe deuren. De kozijnen verkeren in goede staat en de deuren functioneren en sluiten voldoende Pagina 19 van 31

20 Trappen en leuningen De verdiepingstrap is solide en de leuningen zitten goed vast. De afwerking verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen. De balustrade van de verdiepingstrap is stevig en verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen Pagina 0 van 31

21 Keuken, toilet en badkamer De keuken verkeert in redelijke staat en is voorzien van diverse inbouwapparatuur. De kastdeurtjes zijn plaatselijk beschadigd en/of ontbreken. 3 Diverse inbouwapparatuur verkeert in redelijke staat, maar functioneert goed. 3 De afzuigkap verkeert in matige staat en functioneerde niet tijdens de keuring. 4 De badkamer op de verdieping verkeert in goede staat en is voorzien van douchecabine, toilet en wastafel. Alle sanitair verkeert in goede staat en functioneert goed. Het tegelwerk en de kitnaden zijn in orde. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen. De badkamer op de begane grond verkeert in goede staat en is voorzien van ligbad, toilet en wastafel. Alle sanitair verkeert in goede staat en functioneert goed. Het tegelwerk en de kitnaden zijn in orde. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen Pagina 1 van 31

22 Het toilet op de begane grond verkeert in goede staat en functioneert goed. Het tegelwerk en de kitnaden zijn in orde. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen Pagina van 31

23 Verwarming en warm water De cv-ketel is een HR 107 combiketel met boiler. Het bouwjaar is 006. De ketel verkeert in goede staat en functioneert goed. Het laatste onderhoud is uitgevoerd in De resterende levensduur wordt geschat op 5 à 10 jaar. 3 Het expansievat is naast de cv-ketel geplaatst. Er zijn geen zichtbare gebreken waargenomen. De druk op de cv-installatie is te laag. Een nadere inspectie moet de oorzaak hiervan achterhalen. Let op! Wij adviseren de cv-installatie regelmatig bij te vullen en op druk te brengen voor een optimale werking. De rookgasafvoer verkeert in goede staat en is correct gemonteerd. Er zijn geen gebreken waargenomen Pagina 3 van 31

24 Een flexibele leiding onder de ketel is gebarsten en lekt bij verhoogde druk. Direct herstel: Vervangen leidingstuk. Kosten voor herstel worden geraamd op: 65,00. De radiatoren verkeren in goede staat en zijn voorzien van zowel thermostaatkranen als normale kranen. Er zijn geen gebreken waargenomen. Let op! Het aanbrengen van thermostaatkranen op de radiatoren kan bijdragen aan een lager energieverbruik. De warmwatervoorziening functioneert goed. De woning is voorzien van drie aparte airconditioningapparaten. Deze verkeren in goede staat en functioneren voldoende Pagina 4 van 31

25 Meterkast en elektra De meterkast bevindt zich op de begane grond in de hal. De groepenkast verkeert in goede staat en is voorzien van zekeringsautomaten, aardlekschakelaars en hoofdschakelaars. De installatie is geaard. De elektrische installatie en het schakelmateriaal verkeren in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen. De hoofdzekeringen en meter zijn verzegeld. Let op! Het functioneren van de randaarde is geen onderdeel van de keuring. De gasmeter verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen. Let op! De gasmeter heeft een G4 capaciteit. Controleer de energierekening op juiste vermelding van aansluiting en correcte vastrechtkosten. Let op! De netbeheerder is verantwoordelijk voor de vervanging van de gasmeter. De watermeter verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen. Let op! Het waterbedrijf is verantwoordelijk voor de vervanging van de watermeter Pagina 5 van 31

26 Mechanische ventilatie De woning is voorzien van mechanische ventilatie. Deze verkeert in goede staat en functioneer goed. De resterende levensduur wordt geschat op 5 à 10 jaar Pagina 6 van 31

27 Riolering De zichtbare riolering verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken, lekkages of verstoppingen waargenomen aan de riolering Pagina 7 van 31

28 Bijgebouwen Het houten tuinhuis verkeert in goede staat. Het is voorzien van houten kozijnen en een rieten dak. Er zijn geen gebreken, lekkages of schades waargenomen Pagina 8 van 31

29 Erf en erfafscheidingen Het erf is ingericht en verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken of verzakkingen waargenomen. Let op! De tuin is voorzien van een zwembad. Voor een nadere inspectie van het zwembad moeten wij verwijzen naar specialisten. De erfafscheidingen verkeren in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen Pagina 9 van 31

30 Brandveiligheid Er zijn in de woning diverse rookmelders aangetroffen. Let op! Wij adviseren om op elke verdieping minimaal één rookmelder te monteren. Let op! Wij adviseren de rookmelders regelmatig te testen op correct functioneren Pagina 30 van 31

31 5. Samenvatting en kostenraming Element Opmerkingen Direct herstel Fundering Geen gebreken waargenomen. Kruipruimte en kelder Geen gebreken waargenomen. Vloeren en constructie Geen gebreken waargenomen. Dak en dakkapel Geen gebreken waargenomen. Dakbedekking Vervangen bitumineuze dakbedekking hoofddak. Vervangen bitumineuze dakbedekking dakkapel. Schoorsteen en Geen gebreken waargenomen. dakdoorvoeren Gevelbekleding en Geen gebreken waargenomen. metselwerk Goten en Geen gebreken waargenomen. hemelwaterafvoeren Loodwerken Loodslabben langs metselwerk vervangen. Loodslabben boven dakkapel vervangen. Loodslabben langs dak vervangen. Kozijnen en beglazing Kapotte beglazing serre vervangen. 300,00 Schilderwerk buiten Schilderwerk houten kozijnen ,00 Schilderwerk houten dakranden. Schilderwerk houten dakgoten. Schilderwerk houten gevelbekleding. 800,00 Schilderwerk houten dakkapel. 900,00 Binnenafwerkingen Geen gebreken waargenomen. Trappen en leuningen Geen gebreken waargenomen. Keuken, toilet en Keuken verkeert in redelijke staat. badkamer Verwarming en warm Herstellen lekkage flexibele leiding. 65,00 water Meterkast en elektra Geen gebreken waargenomen. Mechanische ventilatie Geen gebreken waargenomen. Riolering Geen gebreken waargenomen. Bijgebouwen Geen gebreken waargenomen. Erf en Geen gebreken waargenomen. erfafscheidingen Brandveiligheid Diverse rookmelders waargenomen. Onderhoud op termijn 8.000,00 900,00 850,00 60,00 640,00 850,00 370,00 Totaal 5.065, ,00 Disclaimer VDE Keuring & Advies B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij door haar uitgevoerde werk. VDE Keuring & Advies B.V. verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door VDE Keuring & Advies B.V. naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. VDE Keuring & Advies B.V. is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportagedatum te worden aangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum. Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door VDE Keuring & Advies B.V. nadrukkelijk van de hand gewezen Pagina 31 van 31

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Lek 1 515RM Drunen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING IBAN

Nadere informatie

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Hoogstraat 38 551PR Vlijmen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING

Nadere informatie

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Kildijk 0 455TB Nieuwendijk VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische Keuring

Rapportage Bouwtechnische Keuring Rapportage Bouwtechnische Keuring Voorbeeldstraat 14 134AB Voorbeeldstad VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Rapportage beknopt onderhoudsplan

Rapportage beknopt onderhoudsplan Onderhoudslaan 12 2018 AA Vastgoed Rapportage beknopt onderhoudsplan Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering Voesenek Vastgoed Advies van Leeuwenhoeklaan 134 4708BD Roosendaal T: +31(0)6 150 38 796 IBAN: NL97 Rabo 0337 4003 93 BTW nummer: NL126106666B01 Nr. KvK 58442766 Adres gegevens Procesverbaal van oplevering

Nadere informatie

Rapportage bouwkundig onderzoek

Rapportage bouwkundig onderzoek van Polanenstraat 78 3341 GR Hendrik Ido ambacht Rapportage bouwkundig onderzoek Onafhankelijkheid en objectiviteit Digital Dutch garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Opdrachtnummer: 2015003 Inhoud Basisgegevens... 3 Waarderingsnormen en afkortingen... 4 Algemene beoordeling... 5 Overzicht kostenraming... 6 Woningverbetering

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische keuring

Rapportage Bouwtechnische keuring Rapportage Bouwtechnische keuring 1 / 0 Inhoudsopgave - algemene gegevens - waardering/omschrijving & afkortingen - algemeen beeld van uw woning - samenvatting herstelkosten - samenvatting kosten woningverbetering

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01 Project: Project nr. Opdrachtgever: Betreft: Datum onderzoek: Inspecteur: Algemene informatie Beschikbare informatie Boekenwinkel P. van Hoeven Locatie Adres Locatienummer BVO VVO Soort gebouw Aantal bouwlagen

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10 Venakkerstraat 10 Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht heden

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden voor het woonhuis naam Vanaf deze regel de foto invoegen, lijnen boven en onder weghalen. A Groene Kampen 11, 1251 PL

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Leuvenstraat 43, 2313 XX Leiden Bouwkundig adviesbureau Ronald Lut 2331 PD 46 Leiden Aankoopkeuring Basisgegevens Aanvragen / Opdrachtgever Bouwkundige / Opdrachtnemer

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

Aankoopkeuring. Dijkstraat 85 te Valkenswaard

Aankoopkeuring. Dijkstraat 85 te Valkenswaard Dijkstraat 85 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Frans van Mierisstraat 29, 2316 AL Leiden 10-07-2018 Bouwkundig adviesbureau Ronald Lut 2331 PD 46 Leiden Aankoopkeuring Basisgegevens Aanvragen / Opdrachtgever

Nadere informatie

Aankoopkeuring Alvenberg 19 te Veldhoven

Aankoopkeuring Alvenberg 19 te Veldhoven Alvenberg 19 te Veldhoven Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016 HET GEHEEL IN DE WONING OPMERKINGEN Dak en binnenbetimmeringen zolder controleren binnenzijde dakbeschot op lekkages constoleren dakbalken hout op boktor en of houtworm Wand boven cv ketel scheuren en

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken CHECKLIST OPLEVERING Omschrijving Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken Gevelmetselwerk Voegwerk Raamdorpels Geveltimmerwerk Kozijnen Ramen Buitendeuren Dakpannen Dakgoten Hemelwaterafvoeren Schoorsteen

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE 500027.00 Opdrachtgever Gemeente Leiden Vastgoed Ontwikkeling & Grondzaken Team Vastgoedexploitatie Contactpersoon K.S.C.A.

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

Aankoopkeuring Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEVERINGSKEURING RAPPORT

VOORBEELD OPLEVERINGSKEURING RAPPORT VOORBEELD OPLEVERINGSKEURING RAPPORT Voorbeeldstraat 321 1000 AA Hoofdstad Referentie aanvrager: BIJN3786898 Rapportnummer: 7JK89UP Uitgebracht op: 2 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Rapportage bouwkundige keuring

Rapportage bouwkundige keuring INGENIEURSBURO Rapportage bouwkundige keuring Optie A Projectnummer: 2014153 Datum: 13 oktober 2014 1502 HZ Zaandam Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres Karel Appelsteeg 10 Keuringsdatum 03-07-2014

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken In de woning Binnendeuren en kozijnen controle hang en sluitwerk losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken aanlopen van deur tegen kozijn conditie schilderwerk/afwerking

Nadere informatie

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies Sjef Kickken Kickken Bouwtechnisch Advies 1 Behoud van waarde Voorkomen van schade Lange levensduur 2 Kapconstructie Bitumen dakbedekking PVC dakgoten Zinken dakgoten Houten dakkapel Kunststof dakkapel

Nadere informatie

Bezoekverslag. 18 Foto's 1 Situatietekening (bijlage 1). El Video 2 Tekeningen (bijlage 2 en 3) Algemene gegevens

Bezoekverslag. 18 Foto's 1 Situatietekening (bijlage 1). El Video 2 Tekeningen (bijlage 2 en 3) Algemene gegevens Bezoekverslag Algemene gegevens Controledatum: Uitgevoerd door: Reden bezoek: Gesproken met: 10 november 2016 omstreeks 11:30 uur. R. Jansen en H. Gerrits Quick scan visuele opname N.v.t. (pand staat leeg).

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: zolder 8 begane grond

Nadere informatie

Buitenstate Checklist Bezichtiging. Goed op weg naar uw droomwoning!

Buitenstate Checklist Bezichtiging. Goed op weg naar uw droomwoning! Buitenstate Checklist Bezichtiging Goed op weg naar uw droomwoning! De Buitenstate Checklist Bezichtiging is de meest volledige checklist en onderscheidt zich bovendien door de *NB kanttekeningen. Vragen

Nadere informatie

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1 Technisch Adviesbureau Bert Kruis Burgerdijkstraat 1 2921 XB Krimpen aan den IJssel T: 0180 55 32 78 F: 0180 55 49 28 E-mail: info@tabkruis.nl Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam Opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Voorbeeld Bouwkundige keuring

Voorbeeld Bouwkundige keuring Voorbeeld Bouwkundige keuring Optie A DATUM: 12 januari 2015 Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres 1234AB Utrecht Keuringsdatum 05012015 Soort woning Eengezinswoning, hoekwoning Bouwperiode 1960

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Rapportage opname ten behoeve MJOP

Rapportage opname ten behoeve MJOP Rapportage opname ten behoeve MJOP Schilperoortstraat 45 te Rotterdam Juli 2018 Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. Inleiding Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Indeling 1e verdieping

Indeling 1e verdieping Rijksweg 49V Limmen Rijksweg 49V Limmen Door de aantrekkelijke ligging aan de rustige en tevens zonnige zijde van het complex is dit volledig vrijstaand 4-kamerappartement appartement tevens op de bovenste

Nadere informatie

WWW.MAKELAARDIJBOER.NL

WWW.MAKELAARDIJBOER.NL Hoofdweg 123 te Bellingwolde Omschrijving Vraagprijs: 285.000,- K.K. Karakteristiek vrijstaand woonhuis met houten schuur en carport met royale tuin voorzien van vijver en prachtig vrij uitzicht over de

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Woonoppervlakte 170 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP. Patersstraat 18 Venray

Woonoppervlakte 170 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP. Patersstraat 18 Venray Woonoppervlakte 170 m 2 Vraagprijs 345.000,- kosten koper TE KOOP Patersstraat 18 Venray ALGEMEEN INDELING TE KOOP VRIJSTAANDE WONING MET TWEE GARAGES EN RIANTE TUIN PAL GELEGEN IN HET CENTRUM VAN VENRAY!

Nadere informatie

Alendorperweg 79 te Utrecht Onderwerp Bouwkundige verkoopkeuring Projectnummer BA00228 Documentnummer BA00228/RAN/04/31032016

Alendorperweg 79 te Utrecht Onderwerp Bouwkundige verkoopkeuring Projectnummer BA00228 Documentnummer BA00228/RAN/04/31032016 Project Alendorperweg 79 te Utrecht Onderwerp Bouwkundige verkoopkeuring Projectnummer BA00228 Documentnummer BA00228/RAN/04/31032016 Status definitief Datum 29-03-2016 Auteur R. Aarsman Versie V1.0 Vrijgave

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Aankoopkeuring Brouwerijdreef 12 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Brouwerijdreef 12 te Valkenswaard Brouwerijdreef 12 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

AadHof bouwtechno / taxatie

AadHof bouwtechno / taxatie AadHof bouwtechno / taxatie Burg. Hogguerstraat 767, 1064 EB AMSTERDAM Tel. 020-6145340, 06-55778048, Fax 020-4115540 E-mail: info@aadhof.nl, www.bouwtechno.com Bouwkundig rapport ten behoeve van Nationale

Nadere informatie

Centrale verwarming Individuele centrale verwarming (indien aangebracht door verhuurder) Collectieve centrale verwarming

Centrale verwarming Individuele centrale verwarming (indien aangebracht door verhuurder) Collectieve centrale verwarming Onderhouds ABC Onderstaande werkzaamheden worden door en voor rekening van Woonopmaat uitgevoerd. Balkon Balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton Balkonplafond afwerking ter bescherming van het

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Pagina 1 van 27. Rapport Bouwtechnische keuring

Pagina 1 van 27. Rapport Bouwtechnische keuring Pagina 1 van 27 Rapport Bouwtechnische keuring Inhoud 1 Algemene toelichting 3-4 2 Inspectiegegevens, opdrachtgever 5 2.1 Samenvatting herstelkosten 5 (korte en lange termijn) 3 Woningverbetering, energie

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

Checklist. Schoon en heel. Alles wat u moet weten bij verhuizing

Checklist. Schoon en heel. Alles wat u moet weten bij verhuizing Checklist Schoon en heel Alles wat u moet weten bij verhuizing Trappen Indien op zolders een slaapkamer of hobbyruimte is ingericht, is een vaste trap verplicht. Anders inrichting zolderkamer te verwijderen.

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

Drempelschade iiiiiiiiiiiiiiiiii te Sittard. Rapportage. Drempelschade iiiiiiiiiiiiiiiii te Sittard. Auteur: ir. V.J.C. Limpens

Drempelschade iiiiiiiiiiiiiiiiii te Sittard. Rapportage. Drempelschade iiiiiiiiiiiiiiiii te Sittard. Auteur: ir. V.J.C. Limpens Drempelschade iiiiiiiiiiiiiiiiii te Sittard Rapportage Drempelschade iiiiiiiiiiiiiiiii te Sittard Auteur: ir. V.J.C. Limpens Spaubeek, 4 november 2012 0 Rapportage Figuur omslag: Fig. 0.1: Verkeersbord

Nadere informatie