Rapportage Bouwkundige Keuring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Bouwkundige Keuring"

Transcriptie

1 Rapportage Bouwkundige Keuring Kildijk 0 455TB Nieuwendijk VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E KvK EB Vianen I BTW NL B01 T 088-KEURING IBAN NL34 RABO

2 Inhoud Inhoud Keuringsgegevens Inleiding Bouwkundige rapportage Bouwtechnische keuring... 6 Algemeen... 6 Fundering... 7 Kruipruimte en kelder... 8 Vloeren en constructie... 9 Dak en dakkapel Dakbedekking Schoorsteen en dakdoorvoeren... 1 Gevelbekleding en metselwerk Goten en hemelwaterafvoeren Loodwerken Kozijnen en beglazing Timmerwerk buiten Schilderwerk buiten Binnenafwerking Trappen en leuningen... 0 Keuken, toilet en badkamer... 1 Verwarming en warm water... Meterkast en elektra... 3 Mechanische ventilatie... 4 Riolering... 5 Bijgebouwen... 6 Erf en erfafscheidingen... 7 Brandveiligheid... 8 Vochtmetingen Samenvatting en kostenraming Herstel en onderhoud Verbeterplan Pagina van 31

3 1. Keuringsgegevens Opdrachtgever Naam: Mw. T. Berg Adres: Joh Vermeerstraat 3 Postcode: 3351BN Plaats: PAPENDRECHT Telefoon: Opdrachtnemer Naam: VDE Keuring & Advies B.V. Adres: Postbus 67 Postcode: 4130 EB Plaats: VIANEN Woning Adres: Kildijk 0 Postcode: 455TB Plaats: Nieuwendijk Bouwjaar: 1910 Inspectie Datum: 15 augustus 017 Inspecteur: ing. M.L. van der Eijk Telefoon: Rapportage Rapportnummer: 1734 Opsteller: ing. M.L. van der Eijk Datum: 18 augustus 017 Handtekening: Pagina 3 van 31

4 . Inleiding Voor u ligt de rapportage van de bouwkundige keuring van de woning aan de Kildijk 0 te Nieuwendijk. Wij hebben ons uiterste best gedaan om in deze rapportage een zo goed mogelijk inzicht in de conditie van alle belangrijke elementen van de woning en de kosten van noodzakelijk onderhoud en/of reparaties te geven. Zulk inzicht kan van belang zijn voor verkopers, kopers, geldverstrekkers, of controlerende instanties. De keuring van de woning is van een non-destructieve aard. Dit betekent dat de woning is onderworpen aan enkel een visuele inspectie, waarbij geen elementen gedemonteerd of gesloopt zijn. Verborgen elementen, of elementen die niet bereikbaar waren, zijn derhalve niet geïnspecteerd en daarom ook niet opgenomen in deze rapportage. Geen onderdeel van deze keuring zijn onderzoek naar: houtworm of ander ongedierte, asbest, houtzwam, gespecialiseerde installaties anders dan huisinstallaties, grondvervuiling en grondsamenstelling. Indien er tijdens de keuring desondanks een vermoeden bestaat van de aanwezigheid, of het mankeren van zulk soort elementen, wordt hiervan in de rapportage melding gedaan. Het ontbreken van een dergelijke mededeling sluit de aanwezigheid niet uit! De kostenramingen in dit rapport zijn geschat en enkel voor noodzakelijk herstel en noodzakelijk onderhoud. Voor de binnenafwerking, badkamers, keukens en toiletten worden geen kostenramingen opgesteld, tenzij deze geheel dan wel gedeeltelijk niet aanwezig zijn of niet of onvoldoende functioneren. Wij hebben ons uiterste best gedaan de kostenraming zo nauwkeurig mogelijk te maken, maar kunnen nimmer uitsluiten dat de kosten in de praktijk hoger of lager uit zullen pakken Pagina 4 van 31

5 3. Bouwkundige rapportage De rapportage van de keuring is onderverdeeld in hoofdelementen van de woning. Deze zijn weergegeven in de verschillende paragrafen. Bij elk element zijn verschillende belangrijke onderdelen omschreven. Hierbij gaat het om het al dan niet correct functioneren van het onderdeel en de conditie ervan, evenals de constatering van gebreken en mankementen. De rapportage van de inspectie is weergegeven in vier kolommen. Elk onderdeel wordt zoveel mogelijk voorzien van een kleine foto in de eerste kolom. Hierdoor is snel op te maken welk onderdeel het betreft. Gebreken, mankementen en opmerkingen worden zoveel mogelijk ondersteund door deze fotoreportage. In de tweede kolom wordt het onderdeel en het functioneren van het onderdeel omschreven. Deze omschrijving staat in relatie tot de conditiemeting in de middelste kolom. In de derde kolom worden enkele aanduidingen gebruikt om snel inzicht te geven in de conditie van het onderdeel. Daarnaast worden belangrijke bevindingen en kostenposten duidelijk aangegeven. De conditie van een onderdeel wordt aangeduid volgens de systematiek van NEN 767: 1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 3 Redelijke conditie Plaatselijke zichtbare veroudering Functioneren van onderdeel niet in gevaar 4 Matige conditie Functioneren van onderdeel in gevaar 5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor de sloop In de vierde kolom wordt een pictogram weergegeven. Hiermee wordt duidelijk weergegeven welke onderdelen aandacht behoeven en welke onderdelen kosten met zich meebrengen. Er worden vier pictogrammen gebruikt: Onderdeel is in goede staat en/of functioneert naar behoren. Er zijn geen gebreken waargenomen tijdens de keuring. Onderdeel vertoont gebreken en/of functioneert niet of niet naar behoren. Onderdeel behoeft aandacht. Herstel of vervanging is noodzakelijk op korte dan wel langere termijn. Kostenraming van herstel of vervanging is opgegeven. Onderdeel was niet zichtbaar en/of bereikbaar ten tijde van de keuring. Maakt geen onderdeel uit van de keuring Pagina 5 van 31

6 4. Bouwtechnische keuring Algemeen Tijdens de keuring is er geen asbest, of asbesthoudend materiaal aangetroffen. De aanwezigheid hiervan kan echter niet worden uitgesloten. Tijdens de keuring zijn er geen sporen van houtworm of zwam aangetroffen. De aanwezigheid hiervan kan echter niet worden uitgesloten. Tijdens de keuring is aan de verkopende partij, of diens vertegenwoordiger, gevraagd of er niet zichtbare bouwkundige gebreken bekend zijn. De makelaar heeft hierop ontkennend geantwoord. De prijsopgaven in deze rapportage voor het herstel van houtrot betreffen de zichtbaar aangetaste delen. Niet zichtbare houtrot kan niet worden uitgesloten. Een houtrotinventarisatie is geen onderdeel van deze keuring Pagina 6 van 31

7 Fundering De fundering was niet zichtbaar tijdens de inspectie. De woning is geïnspecteerd op scheefstand, verzakkingen, scheurvorming en andere sporen van gebreken aan de fundering. Deze zijn niet waargenomen Pagina 7 van 31

8 Kruipruimte en kelder De woning heeft geen kruipruimte. De kelder en ruimte onder de woonkamer is voldoende droog en vrij van scheuren. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen Pagina 8 van 31

9 Vloeren en constructie De begane grondvloer is geïnspecteerd vanuit de kruipruimte. De houten vloer verkeert in matige staat. Diverse balkkoppen zijn verrot. De kans op verzakking van de vloer is aannemelijk. 4 Direct herstel: Vervangen balkkoppen houten vloer. Kosten voor herstel worden geraamd op: 80,00. De houten verdiepingsvloeren waren niet zichtbaar tijdens de keuring. Er zijn echter geen gebreken of verzakkingen waargenomen Pagina 9 van 31

10 Dak en dakkapel De dakconstructie bestaat uit houten gordingen op spanten. De constructie verkeert in goede staat en er zijn geen verzakkingen of gebreken waargenomen. Het dakbeschot is grotendeels afgewerkt aan de binnenzijde en mogelijk geïsoleerd. Bij isolatie aan de binnenzijde is een dampremmende laag noodzakelijk ter voorkoming van condensvorming, vochtophoping en houtrot. De houten dakkapellen zijn voorzien van houten kozijnen, houten wangbekleding en dakranden en bitumineuze dakbedekking. Het geheel verkeert in redelijke staat. Er is plaatselijk houtrot waargenomen in dakranden en wangbekledingen. 3 Direct herstel: Plaatselijk houtrotherstel en (deel)vervanging dakkapellen. Kosten voor herstel worden geraamd op: 440,00. De houten constructie van het platte dak was niet zichtbaar tijdens de keuring. Er zijn echter geen gebreken of verzakkingen waargenomen. De houten kanteldakramen verkeren in goede staat. De ramen sluiten en functioneren voldoende. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen Pagina 10 van 31

11 Dakbedekking Het zadeldak is voorzien van betonnen sneldekpannen. Deze pannen verkeren in goede staat en hebben een relatief lange levensduur. Enkele pannen zijn verschoven. Direct herstel: Inspectie en herstel dakpannen. Kosten voor herstel worden geraamd op: 150,00. Let op! De hellingshoek van het pannendak van de uitbouw aan de achterzijde is te klein voor dit type dakbedekking. De kans op inwatering en lekkages wordt hiermee vergroot. Het zadeldak is deels voorzien van keramische pannen, type OVH, kleur zwart. De pannen verkeren in goede staat. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen. De platte daken zijn voorzien van bitumineuze dakbedekking zonder grindballast. De dakbedekking verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken, lekkages of schades waargenomen Pagina 11 van 31

12 Schoorsteen en dakdoorvoeren De schoorsteen is geïnspecteerd vanaf maaiveld. Het metselwerk en voegwerk verkeren in goede staat. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen. De doorvoeren in het hellend dak verkeren in goede staat en zijn voldoende ingewerkt. Er zijn geen gebreken waargenomen. De platte daken hebben geen doorvoeren Pagina 1 van 31

13 Gevelbekleding en metselwerk Het gevelpleisterwerk verkeert in redelijke staat. Er zijn plaatselijk holle plekken en beschadigingen waargenomen. De hoeknaalden vertonen plaatselijk roest. 3 Direct herstel: Plaatselijk herstellen en aanhelen gevelpleisterwerk. Kosten voor herstel worden geraamd op: 500,00. De woning is deels voorzien van houten gevelbekleding. De houten rabatdelen verkeren in redelijke staat. Enkele delen vertonen houtrot. De afwerking is versleten. 3 Direct herstel: Deelvervanging houten gevelbekleding. Kosten voor herstel worden geraamd op: 0, Pagina 13 van 31

14 Goten en hemelwaterafvoeren De dakgoten zijn van zink. De goten verkeren in goede tot matige staat. De goot in de zijgevel vertoont schades en gebreken. Er zijn geen lekkages waargenomen. 4 Onderhoud op termijn: Vervangen zinken dakgoot zijgevel. Kosten voor onderhoud worden geraamd op: 530,00. De hemelwaterafvoeren zijn van kunststof en verkeren in matige staat. Er zijn meerdere gebreken en schades waargenomen. 4 Direct herstel: Vervangen kunststof hemelwaterafvoeren. Kosten voor herstel worden geraamd op: 160, Pagina 14 van 31

15 Loodwerken De schoorsteen is voorzien van loketten en voetlood. Deze verkeren in matige staat. Het lood is vrijwel geheel overplakt met aluminium tape. Er zijn geen lekkages waargenomen. 4 Direct herstel: Vervangen loodslabben schoorsteen. Kosten voor herstel worden geraamd op: 310,00. De dakkapel is rondom voorzien van loodslabben. Deze verkeren in goede staat. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen. De loodaansluitingen tussen het zadeldak en de uitbouw veroorzaakt mogelijk een lekkage. Sporen van lekkage zijn zichtbaar inde woonkamer. Direct herstel: Inspectie en herstel loodaansluitingen pannendak. Kosten voor herstel worden geraamd op: 150, Pagina 15 van 31

16 Kozijnen en beglazing De woning is voorzien van houten kozijnen. Deze verkeren in redelijke staat. Er is plaatselijk houtrot waargenomen. 3 Direct herstel: Plaatselijk houtrotherstel houten kozijnen. Kosten voor herstel worden geraamd op: 110,00. De kozijnen zijn voorzien van isolatieglas. Er zijn geen kapotte of lekke ruiten waargenomen. De kozijnen zijn voorzien van draairamen, uitzetramen en deuren. Deze verkeren in redelijke staat en functioneren voldoende. Het hang- en sluitwerk verkeert in redelijke staat. 3 De kozijnen hebben raamdorpels van keramische raamdorpelstenen. De dorpelstenen verkeren in goede staat. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen Pagina 16 van 31

17 Timmerwerk buiten De houten windveren en boeidelen verkeren in matige staat. Er is op meerdere plaatsen houtrot waargenomen. 4 Direct herstel: (Deel)vervanging houten timmerwerken. Kosten voor herstel worden geraamd op:.700, Pagina 17 van 31

18 Schilderwerk buiten De houten kozijnen zijn dekkend geschilderd. Het schilderwerk verkeert in redelijke staat en vertoont slijtage en schades. 3 Onderhoud op termijn: Schilderwerk houten kozijnen. Kosten voor onderhoud worden geraamd op: 4.690,00. De houten timmerwerken zijn dekkend geschilderd. Het schilderwerk verkeert in matige staat en vertoont slijtage en schades. 4 Direct herstel: Schilderwerk houten timmerwerken. Kosten voor herstel worden geraamd op: 770,00. De afwerking van de houten gevelbekleding is versleten. 6 Direct herstel: Beitsen houten gevelbekleding. Kosten voor herstel worden geraamd op:.350, Pagina 18 van 31

19 Binnenafwerking De woning is voorzien van diverse vloer-, wand- en plafondafwerkingen. Deze verkeren in redelijke staat. Er zijn diverse gebreken waargenomen. 3 De woning is voorzien van houten kozijnen met stompe deuren. De kozijnen verkeren in goede staat en de deuren functioneren en sluiten voldoende Pagina 19 van 31

20 Trappen en leuningen De zoldertrap is solide en heeft geen leuningen. De afwerking verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen. De keldertrap is solide en de leuningen zitten goed vast. De afwerking verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen Pagina 0 van 31

21 Keuken, toilet en badkamer De keuken is verouderd, maar functioneel. Het is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen. 3 De badkamer is verouderd, maar functioneel. Het is voorzien van ligbad, toilet en wastafel. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen. 3 Het toilet is verouderd, maar functioneel. Er zijn geen gebreken of schades waargenomen Pagina 1 van 31

22 Verwarming en warm water De cv-ketel is een HR 107 combiketel van Remeha. Het bouwjaar is 009. De ketel verkeert in redelijke staat en functioneert voldoende. De resterende levensduur wordt geschat op 7 à 1 jaar. Kosten voor jaarlijks onderhoud worden geraamd op: 80,00. Het expansievat is naast de cv-ketel geplaatst. Er zijn geen zichtbare gebreken waargenomen. De druk op de cv-installatie is te laag. Een nadere inspectie moet de oorzaak hiervan achterhalen. Let op! Wij adviseren de cv-installatie regelmatig bij te vullen en op druk te brengen voor een optimale werking. De rookgasafvoer verkeert in goede staat en is correct gemonteerd. Er zijn geen gebreken waargenomen. De radiatoren verkeren in goede staat en zijn voorzien van zowel thermostaatkranen als normale kranen. Er zijn geen gebreken waargenomen. De warmwatervoorziening functioneert goed Pagina van 31

23 Meterkast en elektra De meterkast bevindt zich op de begane grond in de hal. De groepenkast verkeert in goede staat. Aanwezig zijn negen groepen met zekeringsautomaten, drie groepen met dubbele smeltzekeringen en twee aardlekschakelaars. De installatie is geaard. Let op! Het regelmatig testen van de aardlekschakelaar is sterk aan te bevelen. De elektrische installatie en het schakelmateriaal verkeren in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen. De meter en hoofdzekeringen zijn voorzien van nieuwe verzegeling. Let op! Het functioneren van de randaarde is geen onderdeel van de keuring. De gasmeter heeft een G4 capaciteit verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen. Let op! Controleer de energierekening op juiste vermelding van de metercapaciteit. Dit heeft invloed op de vastrechtkosten. Let op! De netbeheerder is verantwoordelijk voor de vervanging van de gasmeter. De watermeter verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen. Let op! Het waterbedrijf is verantwoordelijk voor de vervanging van de watermeter Pagina 3 van 31

24 Mechanische ventilatie De woning heeft geen mechanische ventilatie. Wij adviseren mechanische ventilatie in minimaal de badkamer. Verbeterplan: Aanbrengen mechanische ventilatie in de badkamer. Kosten voor verbeterplan worden geraamd op: 40, Pagina 4 van 31

25 Riolering De zichtbare riolering verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken, lekkages of verstoppingen waargenomen aan de riolering Pagina 5 van 31

26 Bijgebouwen De berging op het achtererf verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen Pagina 6 van 31

27 Erf en erfafscheidingen Het erf is ingericht en verkeert in goede staat. Er zijn geen gebreken of verzakkingen waargenomen. De erfafscheidingen verkeren in goede staat. Er zijn geen gebreken waargenomen Pagina 7 van 31

28 Brandveiligheid Er zijn in de woning diverse rookmelders aangetroffen. Let op! Wij adviseren om op elke verdieping minimaal één rookmelder te monteren. Let op! Wij adviseren de rookmelders regelmatig te testen op correct functioneren Pagina 8 van 31

29 Vochtmetingen In de woning zijn enkele vochtmetingen uitgevoerd. In verschillende ruimtes wordt als steekproef de relatieve luchtvochtigheid gemeten. Directe metingen van materialen worden uitgevoerd indien noodzakelijk. Voor de vochtmetingen is gebruik gemaakt van standaard vochtmeetapparatuur. Ruimte Relatieve Directe Toelichting luchtvochtigheid vochtmeting Zolder Dak bij kilgoot Geen verhoogde waardes gemeten. Uitbouw Bouwmuur bij dak Verhoogde waardes gemeten. Begane grond Bouwmuren Optrekkend en doorslaand vocht gemeten Pagina 9 van 31

30 5. Samenvatting en kostenraming Herstel en onderhoud Element Opmerkingen Direct herstel Onderhoud op termijn Fundering Geen gebreken waargenomen. Kruipruimte en kelder Geen gebreken waargenomen. Vloeren en constructie Herstel houten vloer woonkamer. 80,00 Dak en dakkapel Herstel dakkapellen. 440,00 Dakbedekking Inspectie en herstel dakpannen. 150,00 Schoorsteen en Geen gebreken waargenomen. dakdoorvoeren Gevelbekleding en Herstel gevelpleisterwerk. 500,00 metselwerk Herstel houten gevelbekleding. 0,00 Goten en Vervangen zinken dakgoot. 530,00 hemelwaterafvoeren Vervangen hemelwaterafvoeren. 160,00 Loodwerken Vervangen loketten en voetlood schoorsteen. 310,00 Inspectie en herstel aansluiting uitbouw. 150,00 Kozijnen en beglazing Houtrotherstel houten kozijnen. 110,00 Timmerwerk buiten Vervangen houten windveren en boeidelen..700,00 Schilderwerk buiten Schilderwerk houten kozijnen ,00 Schilderwerk houten timmerwerken. 770,00 Schilderwerk houten gevelbekleding..350,00 Binnenafwerkingen Geen gebreken waargenomen. Trappen en leuningen Geen gebreken waargenomen. Keuken, toilet en Geen gebreken waargenomen. badkamer Verwarming en warm Jaarlijks onderhoud cv-ketel. 80,00 30,00 water Meterkast en elektra Geen gebreken waargenomen. Mechanische ventilatie Geen gebreken waargenomen. Riolering Geen gebreken waargenomen. Bijgebouwen Geen gebreken waargenomen. Erf en Geen gebreken waargenomen. erfafscheidingen Brandveiligheid Diverse rookmelders waargenomen. Totaal 8.760, ,00 Verbeterplan Element Opmerkingen Kosten Mechanische ventilatie Minimaal noodzakelijk in de badkamer. 40,00 Totaal 40, Pagina 30 van 31

31 Disclaimer VDE Keuring & Advies B.V. is volledig onafhankelijk en objectief bij de uitvoering van de werkzaamheden. VDE Keuring & Advies B.V. heeft geen enkele commerciële binding met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. De gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door VDE Keuring & Advies B.V. naar beste kennis en weten onderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. VDE Keuring & Advies B.V. spant zich hiervoor maximaal in, maar kan geen garanties geven. VDE Keuring & Advies B.V is nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/of onvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Eventuele claims dienen altijd schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportagedatum bij VDE Keuring & Advies B.V. te zijn ingediend. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum. Op deze rapportage zijn de voorwaarden van DNR 011 van toepassing. Indien in de overeenkomst is afgeweken van deze voorwaarden, prevaleert hetgeen in de overeenkomst is opgenomen Pagina 31 van 31

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Lek 1 515RM Drunen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING IBAN

Nadere informatie

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Merwede 7 515RX Drunen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING

Nadere informatie

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Hoogstraat 38 551PR Vlijmen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische Keuring

Rapportage Bouwtechnische Keuring Rapportage Bouwtechnische Keuring Voorbeeldstraat 14 134AB Voorbeeldstad VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

Rapportage beknopt onderhoudsplan

Rapportage beknopt onderhoudsplan Onderhoudslaan 12 2018 AA Vastgoed Rapportage beknopt onderhoudsplan Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01 Project: Project nr. Opdrachtgever: Betreft: Datum onderzoek: Inspecteur: Algemene informatie Beschikbare informatie Boekenwinkel P. van Hoeven Locatie Adres Locatienummer BVO VVO Soort gebouw Aantal bouwlagen

Nadere informatie

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering

Adres gegevens. Procesverbaal van oplevering Voesenek Vastgoed Advies van Leeuwenhoeklaan 134 4708BD Roosendaal T: +31(0)6 150 38 796 IBAN: NL97 Rabo 0337 4003 93 BTW nummer: NL126106666B01 Nr. KvK 58442766 Adres gegevens Procesverbaal van oplevering

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Rapportage bouwkundig onderzoek

Rapportage bouwkundig onderzoek van Polanenstraat 78 3341 GR Hendrik Ido ambacht Rapportage bouwkundig onderzoek Onafhankelijkheid en objectiviteit Digital Dutch garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Opdrachtnummer: 2015003 Inhoud Basisgegevens... 3 Waarderingsnormen en afkortingen... 4 Algemene beoordeling... 5 Overzicht kostenraming... 6 Woningverbetering

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische keuring

Rapportage Bouwtechnische keuring Rapportage Bouwtechnische keuring 1 / 0 Inhoudsopgave - algemene gegevens - waardering/omschrijving & afkortingen - algemeen beeld van uw woning - samenvatting herstelkosten - samenvatting kosten woningverbetering

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Bezoekverslag. 18 Foto's 1 Situatietekening (bijlage 1). El Video 2 Tekeningen (bijlage 2 en 3) Algemene gegevens

Bezoekverslag. 18 Foto's 1 Situatietekening (bijlage 1). El Video 2 Tekeningen (bijlage 2 en 3) Algemene gegevens Bezoekverslag Algemene gegevens Controledatum: Uitgevoerd door: Reden bezoek: Gesproken met: 10 november 2016 omstreeks 11:30 uur. R. Jansen en H. Gerrits Quick scan visuele opname N.v.t. (pand staat leeg).

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10 Venakkerstraat 10 Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht heden

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

Aankoopkeuring. Dijkstraat 85 te Valkenswaard

Aankoopkeuring. Dijkstraat 85 te Valkenswaard Dijkstraat 85 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT met kostenindicatie onderhoud- en verbouwwerkzaamheden voor het woonhuis naam Vanaf deze regel de foto invoegen, lijnen boven en onder weghalen. A Groene Kampen 11, 1251 PL

Nadere informatie

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar)

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar) ningen oorspronkelijk : 42 ningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaa ningen verkocht : 0 ntal woningen : 42 rages Rapportage conditiemeting, Complex : 0 414 Voorblad conditiemeting : 1966

Nadere informatie

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016 HET GEHEEL IN DE WONING OPMERKINGEN Dak en binnenbetimmeringen zolder controleren binnenzijde dakbeschot op lekkages constoleren dakbalken hout op boktor en of houtworm Wand boven cv ketel scheuren en

Nadere informatie

Rapportage opname ten behoeve MJOP

Rapportage opname ten behoeve MJOP Rapportage opname ten behoeve MJOP Schilperoortstraat 45 te Rotterdam Juli 2018 Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. Inleiding Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Leuvenstraat 43, 2313 XX Leiden Bouwkundig adviesbureau Ronald Lut 2331 PD 46 Leiden Aankoopkeuring Basisgegevens Aanvragen / Opdrachtgever Bouwkundige / Opdrachtnemer

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Gemeente Katwijk. Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw. De Duinroos (gymzaal)

Gemeente Katwijk. Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw. De Duinroos (gymzaal) Gemeente Katwijk Quickscan functionele en kwalitatieve staat onderwijsgebouw De Duinroos (gymzaal) Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting... 3 2 Vraagstelling... 4 3 Plan van aanpak... 4 3.1 Afbakening

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT 1 RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M 510 3553 EM TE UTRECHT 2 Keuringsgegevens Opdrachtgever Naam: Vve A`damsestraatweg 500 t/m 510 Straat:

Nadere informatie

WWW.MAKELAARDIJBOER.NL

WWW.MAKELAARDIJBOER.NL Hoofdweg 123 te Bellingwolde Omschrijving Vraagprijs: 285.000,- K.K. Karakteristiek vrijstaand woonhuis met houten schuur en carport met royale tuin voorzien van vijver en prachtig vrij uitzicht over de

Nadere informatie

Aankoopkeuring Alvenberg 19 te Veldhoven

Aankoopkeuring Alvenberg 19 te Veldhoven Alvenberg 19 te Veldhoven Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Stap in de vernieuwing van de wijk

Stap in de vernieuwing van de wijk Stap in de vernieuwing van de wijk Samen kijken naar de beste aanpak voor uw woning Van verouderd naar eigentijds en fijn wonen Resultaten onderzoek Intermaris wil voor de toekomst weten waar de mogelijkheden

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

Kenmerken. Overdracht. Indeling. Tuin. Ligging. Bouw. Waarborgsom. Bankgarantie. Ontbindende voorwaarden financiering. Aantal badkamers.

Kenmerken. Overdracht. Indeling. Tuin. Ligging. Bouw. Waarborgsom. Bankgarantie. Ontbindende voorwaarden financiering. Aantal badkamers. Sille 15, Gemert Kenmerken Overdracht Vraagprijs 199.500 k.k. Aangeboden sinds 08-06-2015 Conditie Kosten koper Waarborgsom nee Bankgarantie ja Ontbindende voorwaarden financiering nee Indeling Aantal

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Frans van Mierisstraat 29, 2316 AL Leiden 10-07-2018 Bouwkundig adviesbureau Ronald Lut 2331 PD 46 Leiden Aankoopkeuring Basisgegevens Aanvragen / Opdrachtgever

Nadere informatie

Molenakkerstraat 85-A, Gemert

Molenakkerstraat 85-A, Gemert Molenakkerstraat 85-A, Gemert Kenmerken Overdracht Huurprijs 675 leegstandswet Uitvoering Gestoffeerd Aangeboden sinds 18-02-2015 Duur overeenkomst leegstandswet Waarborgsom 1 maand / 0 Totale servicekosten

Nadere informatie

Alendorperweg 79 te Utrecht Onderwerp Bouwkundige verkoopkeuring Projectnummer BA00228 Documentnummer BA00228/RAN/04/31032016

Alendorperweg 79 te Utrecht Onderwerp Bouwkundige verkoopkeuring Projectnummer BA00228 Documentnummer BA00228/RAN/04/31032016 Project Alendorperweg 79 te Utrecht Onderwerp Bouwkundige verkoopkeuring Projectnummer BA00228 Documentnummer BA00228/RAN/04/31032016 Status definitief Datum 29-03-2016 Auteur R. Aarsman Versie V1.0 Vrijgave

Nadere informatie

TE KOOP. Sille 15 5421 AJ GEMERT Vraagprijs: 199.500 k.k.

TE KOOP. Sille 15 5421 AJ GEMERT Vraagprijs: 199.500 k.k. TE KOOP Sille 15 5421 AJ GEMERT Vraagprijs: 199.500 k.k. Omschrijving SILLE 15 GEMERT Deze sfeervol ingerichte tussenwoning is gelegen op een gewilde en kindvriendelijke locatie met een speelveldje TE

Nadere informatie

TE KOOP. Cortenbachstraat KJ Gemert Vraagprijs: k.k.

TE KOOP. Cortenbachstraat KJ Gemert Vraagprijs: k.k. TE KOOP Cortenbachstraat 42 5421 KJ Gemert Vraagprijs: 219.500 k.k. Omschrijving De genoemde prijs te weten 219.500,- k.k. betreft een scherpe BIEDEN-VANAF-prijs,! Heeft u interesse, maak dan vrijblijvend

Nadere informatie

Indeling 1e verdieping

Indeling 1e verdieping Rijksweg 49V Limmen Rijksweg 49V Limmen Door de aantrekkelijke ligging aan de rustige en tevens zonnige zijde van het complex is dit volledig vrijstaand 4-kamerappartement appartement tevens op de bovenste

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

TE KOOP. Vraagprijs: ,- k.k. Scharren 17, SCHARSTERBRUG haskestaete.nl

TE KOOP. Vraagprijs: ,- k.k. Scharren 17, SCHARSTERBRUG haskestaete.nl TE KOOP Scharren 17, SCHARSTERBRUG - Bouwjaar ± 1927 - Inhoud ± 350 m³ - Kavel 920 m² - 4 slaapkamers - Garage ± 40 m² Goed onderhouden, vrijstaande woning met vrijstaande garage en tuinschuur, gelegen

Nadere informatie

Hoofdweg 68 te Wedde

Hoofdweg 68 te Wedde Hoofdweg 68 te Wedde Omschrijving Vraagprijs: 298.000,- K.K. Op goede stand aan de Hoofdweg in Wedde, nabij natuurgebieden, staat deze in 1997 gebouwde Zweedse bungalow. Door het perceel van bijna 5000

Nadere informatie

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Leuvenstraat 54, 2313 XZ Leiden 16-08-2017 Bouwkundig adviesbureau Ronald Lut 2331 PD 46 Leiden Aankoopkeuring Basisgegevens Aanvragen / Opdrachtgever Bouwkundige

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prinses Wilhelminastraat 4 Baarland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat DK Rilland.

Inspectie rapport. Prinses Wilhelminastraat 4 Baarland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prinses Wilhelminastraat 4 Baarland Gegevens : 2 onder 1 kap woning

Nadere informatie

Rapportage bouwkundige keuring

Rapportage bouwkundige keuring INGENIEURSBURO Rapportage bouwkundige keuring Optie A Projectnummer: 2014153 Datum: 13 oktober 2014 1502 HZ Zaandam Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres Karel Appelsteeg 10 Keuringsdatum 03-07-2014

Nadere informatie

Prijs: 315.000,-- k.k.

Prijs: 315.000,-- k.k. Binderseind 1 5421 CG Gemert Tel: 0492-392498 e-mail: info@geertsmakelaardij.nl www.geertsmakelaardij.nl DROSSARD DE LA COURTSTRAAT 17 GEMERT. Laat je verassen door deze riant uitgebouwde tweekapper met

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m²

TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 TE KOOP Vrijstaande woning met loods op een perceel van 780 m² Kwakscheweg 5 3261 LG Oud-Beijerland Algemeen Deze vrijstaande

Nadere informatie

Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin

Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin Admiraal de Ruyterstraat 117, 3262 XD Oud-Beijerland

Nadere informatie

Aankoopkeuring Van Rotselaerstraat 13 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Van Rotselaerstraat 13 te Valkenswaard Van Rotselaerstraat 13 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven.

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Bijlage 1 Samenvatting onderzoek ARCADIS De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Buitenschil De buitenwanden bestaan

Nadere informatie

Voorbeeld Bouwkundige keuring

Voorbeeld Bouwkundige keuring Voorbeeld Bouwkundige keuring Optie A DATUM: 12 januari 2015 Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres 1234AB Utrecht Keuringsdatum 05012015 Soort woning Eengezinswoning, hoekwoning Bouwperiode 1960

Nadere informatie

Te koop. Vrij gelegen ruime eengezinswoning met aan de voorzijde een stenen berging. Zoomwijcklaan 204, 3263 RH Oud-Beijerland

Te koop. Vrij gelegen ruime eengezinswoning met aan de voorzijde een stenen berging. Zoomwijcklaan 204, 3263 RH Oud-Beijerland Te koop Vrij gelegen ruime eengezinswoning met aan de voorzijde een stenen berging. Zoomwijcklaan 204, 3263 RH Oud-Beijerland Algemeen Een heerlijk vrij uitzicht aan de voorzijde van de woning, vrije parkeerplaatsen

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving: dakrenovatie oude woning, bestaande uit meerdere klussen.

Opdrachtomschrijving: dakrenovatie oude woning, bestaande uit meerdere klussen. Opdrachtomschrijving: dakrenovatie oude woning, bestaande uit meerdere klussen. Deze renovatie aan een woning in Dordrecht bestaat uit meerdere klussen die naar verwachting binnen enkele werkdagen kunnen

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Sectie en nummer : L 3651 : 1 are, 65 centiare met omschrijving: wonen

Sectie en nummer : L 3651 : 1 are, 65 centiare met omschrijving: wonen OBJECT Nachtegaallaan 10 te 1761 WH Anna Paulowna OMSCHRIJVING Altijd geliefd, deze witte woningen mét balkon, vanwege de pure uitstraling! Deze woning biedt u een ruime doorzonwoonkamer met parketvloer

Nadere informatie

TE KOOP. De Bloemerd 16 5421 NS GEMERT Vraagprijs: 199.000 k.k.

TE KOOP. De Bloemerd 16 5421 NS GEMERT Vraagprijs: 199.000 k.k. TE KOOP De Bloemerd 16 5421 NS GEMERT Vraagprijs: 199.000 k.k. Omschrijving De Bloemerd 16 Gemert. Deze twee onder een kap woning met berging is gelegen in een gewilde woonstraat met alle denkbare voorzieningen

Nadere informatie

AadHof bouwtechno / taxatie

AadHof bouwtechno / taxatie AadHof bouwtechno / taxatie Burg. Hogguerstraat 767, 1064 EB AMSTERDAM Tel. 020-6145340, 06-55778048, Fax 020-4115540 E-mail: info@aadhof.nl, www.bouwtechno.com Bouwkundig rapport ten behoeve van Nationale

Nadere informatie

bezichtiginglijst Keurmijnwoning.nl Bronkhorsttoren 3 4116 DA Buren 06 528 55 134 www.keurmijnwoning.nl adres tel web KvK BTW ING

bezichtiginglijst Keurmijnwoning.nl Bronkhorsttoren 3 4116 DA Buren 06 528 55 134 www.keurmijnwoning.nl adres tel web KvK BTW ING Een woning bezichtigen is een emotioneel proces. Een bezichtigingslijst is een handig hulpmiddel om alle informatie op te verzamelen. Met deze lijst kunt u thuis alles nog eens op een rijtje zetten (een

Nadere informatie

Woonoppervlakte 170 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP. Patersstraat 18 Venray

Woonoppervlakte 170 m 2 Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP. Patersstraat 18 Venray Woonoppervlakte 170 m 2 Vraagprijs 345.000,- kosten koper TE KOOP Patersstraat 18 Venray ALGEMEEN INDELING TE KOOP VRIJSTAANDE WONING MET TWEE GARAGES EN RIANTE TUIN PAL GELEGEN IN HET CENTRUM VAN VENRAY!

Nadere informatie

TE KOOP. Molenakkerstraat 85 a 5421 BM GEMERT Vraagprijs: k.k.

TE KOOP. Molenakkerstraat 85 a 5421 BM GEMERT Vraagprijs: k.k. TE KOOP Molenakkerstraat 85 a 5421 BM GEMERT Vraagprijs: 150.000 k.k. Omschrijving Molenakkers 85a Gemert Deze verassend ruime tussenwoning met uitbouw en garage met achterom is gelegen op een royaal perceel

Nadere informatie

Aankoopkeuring Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard

Aankoopkeuring Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard Nieuwe Waalreseweg 63 te Valkenswaard Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie