Checklist. Schoon en heel. Alles wat u moet weten bij verhuizing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist. Schoon en heel. Alles wat u moet weten bij verhuizing"

Transcriptie

1 Checklist Schoon en heel Alles wat u moet weten bij verhuizing

2 Trappen Indien op zolders een slaapkamer of hobbyruimte is ingericht, is een vaste trap verplicht. Anders inrichting zolderkamer te verwijderen. Alle stootborden en treden dienen zo vlak te zijn dat er direct vloerbedekking kan worden aangebracht. Verwarming Open toestellen zijn niet toegestaan dienen verwijderd tenzij eigendom van de Alliantie. Geiser Open toestellen zijn niet toegestaan dienen verwijderd tenzij eigendom van de Alliantie. CV Geschilderde radiatoren alleen toegestaan in lichte kleur. Goed werkende thermostaat - niet geschilderd. Vulset aanwezig. Checklist schoon en heel U Badkamer moet dient bij verhuizing de woning schoon en heel achter te laten. In Wastafel, deze checklist spiegel staan en planchet de algemene aanwezig, uitgangspunten heel schoon. voor oplevering van Verweerde woning. spantie spiegel door wordt vervangen. de gaande door huurder. De Alliantie vervangen. Indien 2 e toilet: schoon, heel en functionerend - geen kalkaanslag e.d. We Heel maken schoon. u erop attent dat als u de woning niet schoon en heel oplevert, we kosten bij u in rekening brengen moeten brengen voor schilder-, voor schilder-, r eparatieen/of reparatie- schoonmaakwerkzaamheden. en/of Zie bijgaande Zie prijslijst. bijgaande prijslijst. Sanitair Kranen dienen goed werkend te zijn, geen lekkages. Scheuren in wastafel en/of wastafel komen ten laste van huurder. Craquelé in toiletpot of wastafel komt ten laste van de Alliantie. D E 26 CHECK LIST SCHOON EN

3 Buitenruimte Keuken Buitenruimte: Keukenblok Opgeruimd Opgeruimd / en geen / kasten geen afval afval dienen / geen / geen heel onkruid. onkruid. en gaaf te zijn. Aanrechtblad Geen Geen vijver(s), met waterpartij(en) spoelbak heeft of of geen zitkuilen ernstige toegestaan beschadigingen. / vlak / vlak opleveren. Schuttingen Inbouwapparatuur en en erfscheidingen is toegestaan, heel, heel, mits recht, heel, schoon hoog max. en 1,80 veilig 1,80 meter. Normale (vakkundig verharding geïnstalleerd is is aanwezig: - handleiding -Pad -Pad naar aanwezig naar voordeur -) dit ter beoordeling aan de Alliantie. -Pad -Pad naar naar achterdeur / naar / naar berging -Terras -Terras Schilderwerk Geen Geen grote grote boom boom / bomen / bomen (anders die schade kappen kunnen of snoeien). veroorzaken aan het ge- Zwart huurde, Indien niet of haag: toegestaan; die lichttoetreding verzorgd / dan geen opleveren in de woning overhang naar dekkende of van buren. witte de buren grondverf. belemmeren Alle (anders andere kappen kleuren of toegestaan, snoeien). mits gaaf aangebracht en zonder Indien haag: verzorgd / geen overhang naar buren. zakkers, hangers of grote beschadigingen. Balkon Leeg Geen / latex ontruimd muurverf / schoon. toegestaan op kozijnen, ramen, deuren en Balkon: houtwerk. Hekwerk Leeg / ontruimd in orde. / schoon. Kunststof Hekwerk en in aluminium orde. kozijnen, ramen en deuren mogen niet beschilderd. Berging Berging: Leeg / ontruimd / schoon. Goed Sauswerk Leeg afsluitbaar. / ontruimd / schoon. Sauswerk Indien Goed elektrische afsluitbaar. moet altijd aansluiting: in één keer geaard dekkend en voeding overgesausd d.m.v. kunnen grondkabel. worden. Zwart Indien sauswerk elektrische dient aansluiting: in dekkende geaard witte en latex voeding opgeleverd d.m.v. grondkabel. te worden Buitenzijde door huurder. Wandafwerking Buitenzijde: Goten: Gevels: leeg geen van doorvoeren, blad. metselwerk heel, geen klimplanten. Wandafwerking Jute Gevels: en kunststof geen doorvoeren, schroten zijn metselwerk niet toegestaan. heel, geen klimplanten. Gevels: Ventilatieroosters geen doorvoeren, voor kruipruimte metselwerk e.d. heel, vrij geen toegankelijk. klimplanten. Jute Ventilatieroosters kunststof schroten voor kruipruimte zijn niet toegestaan. e.d. vrij toegankelijk. Ventilatieroosters Raamdorpels: heel voor en schoon kruipruimte - niet e.d. geschilderd. vrij toegankelijk. Schoonmaak Raamdorpels (onder ramen of kozijnen): heel en schoon - niet geschil- Raamdorpels: Kozijnen / ramen: heel geen en schoon gaten - of niet doorvoeren geschilderd. of eigen schilderwerk / afwijkingen. / ramen: geen gaten of doorvoeren of eigen schilderwerk / af- Woning Geen Kozijnen vet dient / aanslag ramen: geheel geen op ontruimd tegelwerk gaten en of schoon doorvoeren e.d. te zijn. of eigen schilderwerk / Schoonmaak Woning derd. dient geheel ontruimd en schoon te zijn. Kozijnen Glas: wijkingen. geen gaten, scheuren of krassen. Geen Aanrechtblad afwijkingen. vet en aanslag schoon. op tegelwerk e.d. Glas: Deuren: Glas: geen geen -goed gaten, gaten, sluitend. scheuren of of krassen. Aanrechtblad Geen aanslag schoon. op schakelmateriaal, ramen en deuren. Deuren: -hang- -goed sluitend. sluitwerk in orde. Geen Sanitair aanslag is schoon op schakelmateriaal, / geen kalkaanslag. ramen en deuren. -hang- -brievenbus -hang- en en sluitwerk met klep in heel in orde. orde. en functionerend. Sanitair Vloeren is bezemschoon. / geen kalkaanslag. -brievenbus -geen -brievenbus kattenluik met met klep toegestaan. klep heel heel en en functionerend. Vloeren bezemschoon. -geen -geen kattenluik kattenluik toegestaan. toegestaan, (tenzij overname door nieuwe huurder). Bijlage: Prijslijst herstelwerkzaamheden voor gaande huurder D E DE CHECK CHECKLIST LIST SCHOON SCHOON EN EN

4 Zelf Zelf aangebrachte voorziening / veranderingen die u zelf in de woning heeft aangebracht: Melding maken aan de Alliantie om deze te laten keuren voor eventuele Melding overname maken door aan de Alliantie. de Afgekeurde om deze te aanpassingen laten keuren moeten voor eventuele verwijderd overname en hersteld door in goede Alliantie. staat. Afgekeurde aanpassingen moeten verwijderd en hersteld in goede staat. Asbest Asbest: Voor zelf aangebrachte voorzieningen met asbesthoudende materialen Voor zelf aangebrachte voorzieningen met asbest houdende materialen geldt dat de Alliantie het asbestverdachte materialen eerst laat geldt dat de Alliantie het asbestverdachte materialen eerst laat inventariseren inventariseren (onderzoeken) (onderzoeken) en en daarna daarna laat laat saneren saneren (verwijderen) (verwijderen) op op kosten kosten van van de de Alliantie. Het Het verwijderen van van de de asbestvrije restanten restanten kan kan daarna door de de huurder plaatsvinden. Als Als asbesthoudende materialen door u u zelf zijn verwijderd, worden zonder zullen toestemming de schoonmaakkosten van de Alliantie, hiervan zullen bij u eventuele in rekening noodzakelijke worden gebracht. schoonmaakkosten van asbestbesmettingen bij u in rekening worden gebracht. Binnenzijde Binnenzijde: Kunststof / aluminium Kunststof / aluminium Geen schilderwerk - geen beschadigingen of Geen schilderwerk - geen beschadigingen of bevestigingsschroeven / /-gaten. Deuren hout Gelijk uiterlijk-schoon, - glad, egaal. egaal, gebruikerssporen zijn Functionerend toegestaan. hang- en sluitwerk - niet geschilderd. Functionerend Deuren overschilderbaar hang- en - sluitwerk dus geen - latex. niet geschilderd. Kozijnen hout Overschilderbaar - in 1 x dekkend. Deuren overschilderbaar - dus geen latex. Glas Kozijnen hout Overschilderbaar - in 1 x dekkend. Heel en schoon. Hang-/sluitwerk Glas Heel functionerend en schoon. / niet overgeschilderd. Hang-/sluitwerk functionerend / niet overgeschilderd. DE D E 44 CHECKLIST CHECK LIST SCHOON SCHOON EN EN

5 Vloer Vloer Vrij Vrij van van vloerbedekking of of verharding. Vloertegels alleen toegestaan in in laagbouw, benedenwoningen mits heel, en niet eengezinswoningen, mits kleur. heel, niet versleten en neutrale kleur. versleten en neutrale Vloertegels in in woonvertrekken in in gestapelde appartementen bouw met zijn niet benedenburen toegestaan. Vloerluiken zijn niet toegestaan. deugdelijk, bruikbaar en bereikbaar. Vloer Vloerluiken is heel / deugdelijk, vlak genoeg bruikbaar om vloerbedekking en bereikbaar. te leggen. Vloer is heel / vlak genoeg om vloerbedekking te leggen. Wanden Wanden Behang: geen loszittende stukken, geheel aanwezig of verwijderd per Behang: geen loszittende stukken, geheel aanwezig of verwijderd per vertrek. vertrek. Pleisterwerk: Pleisterwerk: Geen geen grote grote beschadigingen. beschadigingen. Geen Geen kunststof schroten toegestaan (brandgevaarlijk). Beton le niet niet beschadigd. Tussenwanden Verwijderde of of aangebrachte wanden toegestaan, mits mits veilig (brandveilige (brandveilige materialen, materialen, goede goede elektrische elektrische installatie installatie onderdelen onderdelen) en en het het de de verhuurbaarheid verhuurbaarheid niet niet schaadt). schaadt. Ter Ter beoordeling beoordeling aan aan de de Alliantie. Alliantie. Plafonds Plafonds Geen kunststof schroten toegestaan (brandgevaarlijk). Geen kunststof schroten toegestaan (brandgevaarlijk). Geen gaten of beschadigingen (boorgaatje toegestaan). Geen gaten of beschadigingen (boorgaatje toegestaan). Stucwerk plafonds vlak en zonder bladders / oversausbaar. Stucwerk plafonds vlak en zonder bladders / oversausbaar. Schoorsteen / schouw Schoorsteen Moet technisch / schouw in orde zijn. dient technisch in orde te zijn. Tegelwerk Tegelwerk Geen schilderwerk op tegels en voegwerk toegestaan Geen Door schilderwerk huurder aangebracht op tegels en tegelwerk voegwerk ter toegestaan beoordeling aan de Alliantie of Door het huurder kwalitatief aangebracht in orde is en tegelwerk de verhuurbaarheid ter beoordeling niet aan schaadt. de Alliantie of Anders verwijderen en herstellen in goede staat. het kwalitatief in orde is en de verhuurbaarheid niet schaadt. Anders verwijderen en herstellen in goede staat. D E DE CHECK CHECKLIST LIST SCHOON SCHOON EN EN

6 Trappen Indien op op zolders een slaapkamer of of hobbyruimte is is ingericht, is is een een vaste trap verplicht. Anders inrichting zolderkamer te verwijderen. Trapleuning(en) moeten Alle stootborden aanwezig en zijn treden en goed dienen bevestigd. zo vlak Alle te zijn stootborden dat er direct en treden moeten zo vloerbedekking vlak zijn dat er kan direct worden vloerbedekking aangebracht. kan worden aangebracht. Verwarming Verwarming Open toestellen zijn niet toegestaan moeten verwijderd tenzij eigendom Open toestellen van de zijn Alliantie niet toegestaan (Gevelkachels dienen mogen verwijderd niet worden tenzij verwijderd zonder eigendom overleg van met de Alliantie. de Alliantie in verband met asbest.) Geiser Open toestellen zijn zijn niet niet toegestaan moeten dienen verwijderd tenzij eigendom eigendom van van de de Alliantie. Alliantie. CV CV Geschilderde radiatoren alleen toegestaan in lichte kleur. Geschilderde radiatoren alleen toegestaan in lichte kleur. Goed werkende thermostaat - niet geschilderd. Vulset Goed aanwezig. werkende thermostaat - niet geschilderd. Vulset aanwezig. Checklist schoon en heel Badkamer Badkamer U Wastafel, moet dient bij spiegel verhuizing en planchet de woning aanwezig, schoon heel en heel en schoon. achter te laten. In Wastafel, Verweerde deze checklist spiegel staan en wordt planchet de door algemene De aanwezig, Alliantie uitgangspunten heel vervangen. schoon. voor oplevering Verweerde van Toilet(ten): woning. schoon, spiegel spantie door heel wordt de vervangen. gaande en door functionerend huurder. De Alliantie - geen vervangen. kalkaanslag e.d. Heel en schoon. Indien 2 e toilet: schoon, heel en functionerend - geen kalkaanslag e.d. Sanitair We Heel maken schoon. u erop attent dat als u de woning niet schoon en heel oplevert, Kranen moeten we kosten goed bij werkend u in rekening zijn, geen brengen moeten lekkages. brengen voor schilder-, voor schilder-, r eparatieen/of reparatie- Scheuren schoonmaakwerkzaamheden. in en/of wastafel en/of wastafel komen Zie bijgaande ten Zie laste bijgaande prijslijst. van huurder. prijslijst. Sanitair Craquelé in toiletpot of wastafel komt ten laste van de Alliantie. Kranen dienen goed werkend te zijn, geen lekkages. Scheuren in wastafel en/of wastafel komen ten laste van huurder. Craquelé in toiletpot of wastafel komt ten laste van de Alliantie. DE D E CHECKLIST CHECK LIST SCHOON SCHOON EN EN

7 Buitenruimte Keuken Keuken Keukenblok Opgeruimd / en geen en kasten afval dienen moeten / geen heel onkruid. heel en en gaaf gaaf te zijn. Aanrechtblad Geen vijver(s), met waterpartij(en) met spoelbak heeft of zitkuilen geen ernstige toegestaan beschadigingen. / vlak opleveren. Schuttingen Inbouwapparatuur en erfscheidingen is is toegestaan, heel, mits mits recht, heel, hoog schoon max. en en 1,80 veilig meter. Normale (vakkundig verharding geïnstalleerd is aanwezig: - handleiding - -Pad naar aanwezig voordeur -) -) dit dit ter ter beoordeling aan door de de Alliantie. Alliantie. -Pad naar achterdeur / naar berging -Terras Schilderwerk Schilderwerk Geen grote boom / bomen (anders kappen of snoeien). Zwart niet toegestaan; dan opleveren in dekkende witte grondverf. Zwart Indien niet haag: toegestaan; verzorgd / dan geen opleveren overhang in naar dekkende buren. witte grondverf. Alle andere kleuren toegestaan, mits gaaf aangebracht en zonder Alle andere kleuren toegestaan, mits gaaf aangebracht en zonder zakkers, hangers of grote beschadigingen. Balkon zakkers, Geen latex hangers muurverf of grote toegestaan beschadigingen. op kozijnen, ramen, deuren en Leeg Geen houtwerk. / latex ontruimd muurverf / schoon. toegestaan op kozijnen, ramen, deuren en houtwerk. Hekwerk Kunststof in orde. en aluminium kozijnen, ramen en deuren mogen niet Kunststof beschilderd. en aluminium kozijnen, ramen en deuren mogen niet Berging beschilderd. Leeg Sauswerk / ontruimd / schoon. Sauswerk moet altijd in één keer dekkend overgesausd kunnen worden. Goed Sauswerk afsluitbaar. Zwart sauswerk moet in dekkende witte latex opgeleverd worden door Sauswerk Indien elektrische moet altijd aansluiting: in één keer geaard dekkend en voeding overgesausd d.m.v. kunnen grondkabel. worden. Zwart huurder. sauswerk dient in dekkende witte latex opgeleverd te worden Buitenzijde door huurder. Wandafwerking Wandafwerking Goten: Gevels: Jute en leeg geen kunststof van doorvoeren, blad. schroten metselwerk zijn niet toegestaan. heel, geen klimplanten. Wandafwerking Jute en kunststof schroten zijn niet toegestaan. Gevels: Ventilatieroosters geen doorvoeren, voor kruipruimte metselwerk e.d. heel, vrij geen toegankelijk. klimplanten. Jute Raamdorpels: Schoonmaak en kunststof schroten zijn niet toegestaan. Ventilatieroosters heel voor en schoon kruipruimte - niet geschilderd. e.d. vrij toegankelijk. Schoonmaak Raamdorpels: Kozijnen Woning / moet ramen: heel geheel geen en schoon ontruimd gaten - of niet doorvoeren en geschilderd. schoon zijn. of eigen schilderwerk / afwijkingen. / ramen: geen gaten of doorvoeren of eigen schilderwerk / af- Woning Schoonmaak Geen vet dient aanslag geheel ontruimd op tegelwerk en schoon e.d. te zijn. Kozijnen Geen Woning Aanrechtblad vet dient aanslag geheel schoon. op ontruimd tegelwerk en e.d. schoon te zijn. Glas: wijkingen. geen gaten, scheuren of krassen. Aanrechtblad Geen vet aanslag en aanslag schoon. op schakelmateriaal, op tegelwerk e.d. ramen en deuren. Glas: Deuren: geen -goed gaten, sluitend. scheuren of krassen. Geen Aanrechtblad Sanitair aanslag is schoon. op schakelmateriaal, / geen kalkaanslag. ramen en deuren. Deuren: -hang- sluitwerk in orde. Sanitair Vloeren -goed is bezemschoon. sluitend. Geen aanslag op schakelmateriaal, / geen kalkaanslag. ramen en deuren. -hang- -brievenbus en sluitwerk met klep in heel orde. en functionerend. Vloeren Sanitair bezemschoon. is / geen kalkaanslag. -brievenbus -geen kattenluik met toegestaan. klep heel en functionerend. Vloeren Bijlage: Prijslijst bezemschoon. herstelwerkzaamheden voor gaande huurder -geen kattenluik toegestaan. Bijlage: Prijslijst herstelwerkzaamheden voor gaande huurder D E DE CHECK CHECKLIST LIST SCHOON SCHOON EN EN

8 de Alliantie DRDVMS februari 2015

Algemeen Omschrijving Huurder WoonFriesland Schoon, fris en leeg opleveren

Algemeen Omschrijving Huurder WoonFriesland Schoon, fris en leeg opleveren Checklist huuropzegging schoon, heel en veilig Hieronder treft u een lijst aan met aandachtpunten voor de oplevering van de woning. Een handige lijst om na te gaan of u de woning volgens de richtlijnen

Nadere informatie

Algemeen Omschrijving Huurder WoonFriesland Schoon, fris en leeg opleveren

Algemeen Omschrijving Huurder WoonFriesland Schoon, fris en leeg opleveren Checklist huuropzegging schoon, heel en veilig Hieronder treft u een lijst aan met aandachtpunten voor de oplevering van de woning. Een handige lijst om na te gaan of u de woning volgens de richtlijnen

Nadere informatie

Nieuwe woning.

Nieuwe woning. www.quawonen.com Nieuwe woning www.quawonen.com 2 Nieuwe woning Als u een woning bij QuaWonen gaat huren, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten. In deze folder kunt u lezen hoe de woning er

Nadere informatie

HOE LAAT U DE WONING ACHTER?

HOE LAAT U DE WONING ACHTER? HOE LAAT U DE WONING ACHTER? Hoe laat u de woning achter?, 20-03-2018 Hoe laat u de woning achter? Voor u gaat verhuizen, willen we u vragen uw huidige woning netjes, schoon en zonder gebreken achter te

Nadere informatie

Waar moet u aan denken voordat u de sleutels inlevert?

Waar moet u aan denken voordat u de sleutels inlevert? Waar moet u aan denken voordat u de sleutels inlevert? Dit informatieblad is een handleiding hoe u de woning in goede staat moet opleveren. In goede staat wil zeggen dat u de woning moet opleveren conform

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Huur opzeggen... 3 2 Inspecties... 4 3 Zelf klussen in de woning... 4 4 Checklist... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoud. 1 Huur opzeggen... 3 2 Inspecties... 4 3 Zelf klussen in de woning... 4 4 Checklist... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Huur opzeggen Inhoud 1 Huur opzeggen... 3 2 Inspecties... 4 3 Zelf klussen in de woning... 4 4 Checklist... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 1 Huur opzeggen Gaat u verhuizen? Of wilt u de huur opzeggen

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING. Wat mag u wel of niet laten zitten als u verhuist? KLUSSEN

KLUSSEN IN UW WONING. Wat mag u wel of niet laten zitten als u verhuist? KLUSSEN KLUSSEN IN UW WONING Wat mag u wel of niet laten zitten als u verhuist? KLUSSEN 2 KLUSSEN IN UW WONING U mag uw woning naar eigen smaak en inzicht aanpassen. Daarvoor gelden wel een aantal regels en voorwaarden.

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Wilt u als huurder van Rentree iets veranderen in uw woning? Houd er dan rekening mee dat: de veranderingen geen schade mogen veroorzaken aan de woning of het gebouw de

Nadere informatie

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen Zelf aan de slag in uw woning Tips, richtlijnen en adviezen U wilt zelf in uw woning veranderingen aanbrengen? Wanneer het gaat om kleine aanpassingen heeft u daarvoor geen toestemming van Woonmeij nodig.

Nadere informatie

Checklist huuropzegging

Checklist huuropzegging Checklist huuropzegging Elkien stelt voorwaarden aan het goed achterlaten van uw woning. Houdt u zich aan deze voorwaarden en afspraken, dan voorkomt u onnodige kosten na uw verhuizing. Hieronder leggen

Nadere informatie

Waar moet je aan denken voordat je de sleutels inlevert?

Waar moet je aan denken voordat je de sleutels inlevert? Waar moet je aan denken voordat je de sleutels inlevert? In dit informatieblad lees je hoe je de woning in goede staat oplevert. In goede staat betekent dat je de woning oplevert volgens de beschrijving

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1. Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Bij een verhuizing komt veel kijken. Hoe zeg je op? Misschien ben je al druk bezig met het opknappen en inrichten van je nieuwe huis.

Bij een verhuizing komt veel kijken. Hoe zeg je op? Misschien ben je al druk bezig met het opknappen en inrichten van je nieuwe huis. Verhuizen Bij een verhuizing komt veel kijken. Misschien ben je al druk bezig met het opknappen en inrichten van je nieuwe huis. Maar de woning die je verlaat, moet er ook netjes uitzien voor de nieuwe

Nadere informatie

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen Schuifpui aanbrengen Afdak Luifel / afdak aanbrengen Antenne Antenne / zendmast aanbrengen* Schotelantenne aanbrengen* B Beglazing (zie isolatie) Bel Elektrische

Nadere informatie

Uw woning zelf veranderen

Uw woning zelf veranderen Uw woning zelf veranderen Natuurlijk wilt u zich thuis voelen in uw woning. QuaWonen geeft u de vrijheid om uw woning aan te passen aan uw eigen smaak en wensen. Daarom kan er heel veel als het gaat om

Nadere informatie

De woning en eventuele berging/schuurtje zijn leeg en bezemschoon. Zo zijn deuren, ramen, kozijnen, keuken, badkamer en toilet vet- en kalkvrij.

De woning en eventuele berging/schuurtje zijn leeg en bezemschoon. Zo zijn deuren, ramen, kozijnen, keuken, badkamer en toilet vet- en kalkvrij. Als u gaat verhuizen, breekt er een drukke tijd aan. Niet alleen het inpakken en opruimen van uw spullen vergt tijd, ook het netjes en schoon achterlaten danwel betrekken van uw woning kost tijd. In deze

Nadere informatie

Reguliere werkzaamheden 500,- De woning en berging dienen leeg en bezemschoon te worden achtergelaten. Check Vloeren Vloerbedekking, inclusief foam- e

Reguliere werkzaamheden 500,- De woning en berging dienen leeg en bezemschoon te worden achtergelaten. Check Vloeren Vloerbedekking, inclusief foam- e Reguliere werkzaamheden 500,- De woning en berging dienen leeg en bezemschoon te worden achtergelaten. Vloeren Vloerbedekking, inclusief foam- en lijmresten, is verwijderd, zodat de volgende huurder direct

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Het Klus ABC van Sité

Het Klus ABC van Sité Alle veranderingen en aanpassingen aan uw woning in één duidelijk overzicht! Het Klus ABC van Sité Thuis in woondiensten Welkom thuis! Uw huis, u wilt er graag een thuis van maken. Huurt u bij Sité dan

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Huuropzegging Het vertrek uit uw woning De beslissing is genomen: u gaat verhuizen. Hoewel uw nieuwe woning veel van uw tijd zal opslokken, komt er nog heel wat kijken bij het

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel Aanbouw of uitbouw op of aan de woning (dakkapel, carport, serre, uitbouw, overkapping, schuur etc.) Aan- en afvoerleiding voor vaatwasmachine of wasmachine. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels

Nadere informatie

Hoe laat ik mijn woning achter?

Hoe laat ik mijn woning achter? Hoe laat ik mijn woning achter? 2 Inhoud Verhuizen pagina 3 - Hoe laat u de woning achter pagina 3 - Voor- en eindopname pagina 3 - Wat gebeurt er bij de vooropname? pagina 3 - Wat gebeurt er bij de eindopname?

Nadere informatie

Hoe leveren wij een woning op?

Hoe leveren wij een woning op? Hoe leveren wij een woning op? Inhoudsopgave 1. Wanden 2. Plafonds 3. Vloeren 4. Keuken 5. Badkamer 4 6 8 9 10 Hoe werkt dit beeldenboek? Voor u ziet u het beeldenboek van Eigen Haard. Hierin laten wij

Nadere informatie

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel Aanbouw of uitbouw op of aan de woning (dakkapel, carport, serre, uitbouw, overkapping, schuur etc.) Aan- en afvoerleiding voor vaatwasmachine of wasmachine Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ VERHUIZING MET DEZE RICHTLIJNEN KUNT U EENVOUDIG NAGAAN HOE UW WONING, BERGING EN TUIN MOET ACHTERLATEN ALS U GAAT VERHUIZEN.

RICHTLIJNEN BIJ VERHUIZING MET DEZE RICHTLIJNEN KUNT U EENVOUDIG NAGAAN HOE UW WONING, BERGING EN TUIN MOET ACHTERLATEN ALS U GAAT VERHUIZEN. RICHTLIJNEN BIJ VERHUIZING MET DEZE RICHTLIJNEN KUNT U EENVOUDIG NAGAAN HOE UW WONING, BERGING EN TUIN MOET ACHTERLATEN ALS U GAAT VERHUIZEN. INFORMATIE EN RICHTLIJNEN VOOR DE OPLEVERING VAN WONINGEN EN

Nadere informatie

TOESTEMMING NODIG? ja VvE

TOESTEMMING NODIG? ja VvE Klussen In dit overzicht kunt u zien of een klus mag of niet mag, of u toestemming nodig heeft en wat de eventuele voorwaarden zijn (ook bij klussen waar u geen toestemming voor hoeft te vragen). U bent

Nadere informatie

Reglement voor oplevering

Reglement voor oplevering Reglement voor oplevering In verband met uw huuropzegging zal de mutatieopzichter uw woning komen inspecteren. In uw aanwezigheid wordt het inspectierapport ingevuld. Daarop worden eventuele schade, gebreken

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel

Uitvoering door erkend installateur. Afvoer voor afzuigkap, wasdroger of kabels in dak of gevel Aanbouw aan de woning (carport, serre, uitbouw, overkapping, schuur etc.) of het plaatsen van een los tuinhuisje of blokhut - Volgens richtlijnen en verordening gemeente; - Schriftelijke verklaring van

Nadere informatie

OPLEVEREN WONING VERHUUR- EN VERKOOPKLAAR MAKEN

OPLEVEREN WONING VERHUUR- EN VERKOOPKLAAR MAKEN OPLEVEREN WONING VERHUUR- EN VERKOOPKLAAR MAKEN Vloerbekleding Trap Vloerbedekking en evt. lijmresten zodanig verwijderen dat zonder extra bewerking een nieuw tapijt gelegd kan worden. Vloeren zijn niet

Nadere informatie

Service-abonnement. Correspondentieadres: Postbus NB Amsterdam. AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A GW Amsterdam

Service-abonnement. Correspondentieadres: Postbus NB Amsterdam. AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A GW Amsterdam Service-abonnement AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A9 1018 GW Amsterdam Correspondentieadres: Postbus 15563 1001 NB Amsterdam aham@aham.nl 020 624 61 01 aham.nl Onderhoudsoverzicht A Huurder

Nadere informatie

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Volksbelang Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

Huur opgezegd? Het opleverproces

Huur opgezegd? Het opleverproces U heeft de huur opgezegd en wilt graag weten hoe het verder gaat. In deze informatiewijzer beschrijven we het opleverproces, hoe we omgaan met Zelf Aangebrachte Veranderingen en de kosten van de herstelwerkzaamheden

Nadere informatie

De woning en eventuele berging/schuurtje zijn leeg en bezemschoon. Zo zijn deuren, ramen, kozijnen, keuken, badkamer en toilet vet- en kalkvrij.

De woning en eventuele berging/schuurtje zijn leeg en bezemschoon. Zo zijn deuren, ramen, kozijnen, keuken, badkamer en toilet vet- en kalkvrij. Als u gaat verhuizen, breekt er een drukke tijd aan. Niet alleen het inpakken en opruimen van uw spullen vergt tijd, ook het netjes en schoon achterlaten danwel betrekken van uw woning kost tijd. In deze

Nadere informatie

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet FORMULIER Zelf klussen Wat mag wel en niet Hieronder vindt u een overzicht van de meest voor komende veranderingen. In de kolommen geven wij u helder aan wat u mag aanpassen met of zonder toestemming van

Nadere informatie

Service-abonnement. Correspondentieadres: Postbus NB Amsterdam. AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A GW Amsterdam

Service-abonnement. Correspondentieadres: Postbus NB Amsterdam. AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A GW Amsterdam Service-abonnement AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A9 1018 GW Amsterdam Correspondentieadres: Postbus 15563 1001 NB Amsterdam aham@aham.nl 020 624 61 01 aham.nl Onderhoudsoverzicht A Huurder

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1. Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning Veranderingen aan de woning Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Veranderingen

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw woning opleveren

wonen begint bij mensen Uw woning opleveren wonen begint bij mensen Uw woning opleveren In woningen die na het opzeggen van de huur weer aan Bo-Ex worden overgedragen, is bijna altijd wel enige schade. Dit is heel gewoon. In de woningen is ten slotte

Nadere informatie

1. Opzeggen. Opzeggen. Eerste opname. Bezichtiging met kandidaat-huurder. Overname. De nieuwe huurder is nooit verplicht iets over te nemen.

1. Opzeggen. Opzeggen. Eerste opname. Bezichtiging met kandidaat-huurder. Overname. De nieuwe huurder is nooit verplicht iets over te nemen. Verhuisfolder U gaat verhuizen. Dat begint met het opzeggen van de huur. Maar dan? Wat mag er achterblijven in een woning? Wanneer levert u de sleutel in? En hoe dient u de woning achter te laten? Deze

Nadere informatie

Centrale verwarming Individuele centrale verwarming (indien aangebracht door verhuurder) Collectieve centrale verwarming

Centrale verwarming Individuele centrale verwarming (indien aangebracht door verhuurder) Collectieve centrale verwarming Onderhouds ABC Onderstaande werkzaamheden worden door en voor rekening van Woonopmaat uitgevoerd. Balkon Balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton Balkonplafond afwerking ter bescherming van het

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning U huurt een woning van Centrada. Als huurder kunt u de woning aanpassen naar uw eigen smaak. Misschien wilt u een luxe keuken plaatsen, of zou een dakkapel voor die extra ruimte

Nadere informatie

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken

Omschrijving Opmerkingen Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken CHECKLIST OPLEVERING Omschrijving Buiten Kruipruimte Woonkamer Keuken Gevelmetselwerk Voegwerk Raamdorpels Geveltimmerwerk Kozijnen Ramen Buitendeuren Dakpannen Dakgoten Hemelwaterafvoeren Schoorsteen

Nadere informatie

voortzetten, bevestigen wij uw opzegging. Daarmee is uw huurovereenkomst officieel beëindigd. U kunt dat dan niet meer terugdraaien.

voortzetten, bevestigen wij uw opzegging. Daarmee is uw huurovereenkomst officieel beëindigd. U kunt dat dan niet meer terugdraaien. Verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Misschien bent u al druk bezig met het opknappen en inrichten van uw nieuwe woning. Maar de woning die u achterlaat moet er ook netjes uitzien voor de

Nadere informatie

Checklist: Hoe laat ik mijn woning achter? en prijslijst. Alle prijzen zijn inclusief b.t.w. Prijspeil 1 juli 2015

Checklist: Hoe laat ik mijn woning achter? en prijslijst. Alle prijzen zijn inclusief b.t.w. Prijspeil 1 juli 2015 Checklist: Hoe laat ik mijn woning achter? en prijslijst. Alle prijzen zijn inclusief b.t.w. Prijspeil 1 juli 2015 Als huurder bent u verantwoordelijk voor het netjes en in goede staat achterlaten van

Nadere informatie

*DB512345* (s.v.p. met zwarte pen invullen) Huuropzeggingsformulier. Ons kenmerk

*DB512345* (s.v.p. met zwarte pen invullen) Huuropzeggingsformulier. Ons kenmerk (s.v.p. met zwarte pen invullen) Huuropzeggingsformulier Adres en postcode woning: Ons kenmerk Datum einde huurovereenkomst: Gegevens vertrekkende huurder: Naam / Naam medehuurder: Geboortedatum: m/v Geboortedatum

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICE ONDERHOUD EN REPARATIE met Service Abonnement

HET ABC VAN SERVICE ONDERHOUD EN REPARATIE met Service Abonnement ET ABC AN ERICE ONDEROUD EN REPARATIE met ervice Abonnement Wie doet wat? In deze lijst staat wie wat doet als het gaat om het onderhoud van uw woning. De reparaties op alfabet. De letter, en/of ernaast

Nadere informatie

Huur opgezegd? Hoe laat u uw woning netjes achter?

Huur opgezegd? Hoe laat u uw woning netjes achter? Huur opgezegd? Hoe laat u uw woning netjes achter? Uw woning verlaten? Laat uw woning netjes achter Wanneer u de huur heeft opgezegd en vertrekt uit uw woning, is het de bedoeling dat u deze leeg, schoon,

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter?

Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter? Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter? Gaat u verhuizen? Bij een verhuizing komt vaak heel veel kijken. Het is een drukke periode waarin u veel moet regelen. In

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS Wilt u een klus aanvragen? Ga naar /zelf-klussen INDELING Aan- of bijbouwen ja in overleg in overleg ja 1 ja Ontwerp en uitvoering in overleg met en afhankelijk van goedkeuring Laurentius. Dakkapel plaatsen

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken. Het kán, ook als u huurt! Een nieuwe keuken, badkamer of een houten vloer. Veranderingen die

Nadere informatie

urders Huurders Huurders Huurders Huurders Huurders Huurders

urders Huurders Huurders Huurders Huurders Huurders Huurders an uw an uw an uw an uw an uw an uw an uw an uw Huuropzegging WAT MOET IK DOEN NA DE HUUROPZEGGING? Wann u de huur heeft opgezegd en vertrekt uit uw woning, is het de bedoeling dat u de woning in een goede

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

Overzicht mogelijke veranderingen

Overzicht mogelijke veranderingen Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4.500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Viveste Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting-

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aapassing is aangegeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing

Nadere informatie

De huur opzeggen. Neem dan contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken.

De huur opzeggen. Neem dan contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken. VERHUIZEN UIT EEN LEEG, VEILIG EN SCHOON HUIS Tijdens een verhuizing komt er veel op u af. Praktische dingen, zoals klussen en inrichten. Maar ook formele zaken. Voor uw nieuwe huis én uw huidige woning.

Nadere informatie

Hoe laat u de woning achter?

Hoe laat u de woning achter? Hoe laat u de woning achter? Hoe laat u de woning achter? De nieuwe bewoner komt graag in een schoon en opgeruimd huis. Daarom is het fijn als u de woning netjes achterlaat. Tijdens de woningopname bekijken

Nadere informatie

Checklist: Hoe laat ik mijn woning achter? en prijslijst. Alle prijzen zijn inclusief b.t.w. Prijspeil 1 januari 2016

Checklist: Hoe laat ik mijn woning achter? en prijslijst. Alle prijzen zijn inclusief b.t.w. Prijspeil 1 januari 2016 Checklist: Hoe laat ik mijn woning achter? en prijslijst. Alle prijzen zijn inclusief b.t.w. Prijspeil 1 januari 2016 Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het netjes en in goede staat achterlaten

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Talis vindt het belangrijk dat u uw woning naar eigen inzicht kunt veranderen. Aan de andere kant hebben wij er belang bij om uw woning weer goed te kunnen verhuren als u gaat

Nadere informatie

Tarievenlijst reparatie en vervanging

Tarievenlijst reparatie en vervanging Algemeen Schoonmaken uurloon 2 40,00 Reparatie uurloon < 4 uur werk 2 50,50 Reparatie uurloon > 4 uur werk 47,50 Zolder Behang verwijderen 1 m 2 9,40 Beleg latten vervangen 1 st 20,00 Binnendeurslot plaatsen

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Spelregels bij woningaanpassingen

Spelregels bij woningaanpassingen Spelregels bij woningaanpassingen In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aanpassing is aangeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing in de woning kan blijven als

Nadere informatie

Het opzeggen van uw huur

Het opzeggen van uw huur Het opzeggen van uw huur Heeft u besloten te verhuizen? Heeft u eraan gedacht om de huur op te zeggen? Het is belangrijk dit tijdig te doen en uw zaken goed te regelen. In deze folder kunt u lezen welke

Nadere informatie

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig?

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Omschrijving aanpassing Toestemming noodzakelijk Mag blijven zitten (als technisch in orde) Verwijderen of plaatsen van

Nadere informatie

Verbetering Mag dit? aanbrengen dakisolatie (binnenzijde) aanbrengen mechanische ventilatie aanbrengen natuurlijke ventilatie

Verbetering Mag dit? aanbrengen dakisolatie (binnenzijde) aanbrengen mechanische ventilatie aanbrengen natuurlijke ventilatie Verbetering aanbrengen dakisolatie (binnenzijde) aanbrengen mechanische ventilatie aanbrengen natuurlijke ventilatie aanbrengen rook- en/of brandmelders aanbrengen vloerisolatie aanleg aardlek aansluiting

Nadere informatie

verandering in werk / studie geluidsoverlast woning minder toegankelijk vanwege buurt(-bewoners)

verandering in werk / studie geluidsoverlast woning minder toegankelijk vanwege buurt(-bewoners) (s.v.p. met zwarte pen invullen) Huuropzeggingsformulier Adres en postcode woning: Ons kenmerk Datum einde huurovereenkomst: Gegevens vertrekkende huurder: Naam / Naam medehuurder: Geboortedatum: m/v Geboortedatum

Nadere informatie

Huuropzegging & richtlijnen oplevering

Huuropzegging & richtlijnen oplevering Huuropzegging & richtlijnen oplevering Bijgaand treft u aan: - Formulier huuropzegging - Richtlijnen voor het opleveren van de woning - Overname formulier (2x) Bent u bezig met het leeg ruimen van het

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Wonen Delden wil dat u zich thuis voelt in uw woning. Als dat betekent dat u hiervoor veranderingen wilt aanbrengen in uw woning, dan mag dat van ons. Echter,

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Plaatsen close-in-boiler* Plaatsen thermostaatkraan c.v.* * Voor alle onderdelen aangaande gas, water en elektra geldt dat bij vertrek de aanleg wordt gekeurd op kosten van Wonen

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

Huur opgezegd? Het opleverproces

Huur opgezegd? Het opleverproces U heeft de huur opgezegd en wilt graag weten hoe het verder gaat. In deze informatiewijzer beschrijven we het opleverproces, hoe we omgaan met Zelf Aangebrachte Veranderingen en de kosten van de herstelwerkzaamheden

Nadere informatie

Ben je de nabestaande van een overleden huurder? Dan helpen we je graag persoonlijk op weg in deze periode.

Ben je de nabestaande van een overleden huurder? Dan helpen we je graag persoonlijk op weg in deze periode. Opzeggen van het huurcontract Huur je een woning, parkeerplek of bedrijfsruimte van GroenWest en wil je de huur opzeggen? GroenWest neemt je mee in welke stappen er nodig zijn voor het opzeggen van je

Nadere informatie

Ik wil mijn woning veranderen

Ik wil mijn woning veranderen Ik wil mijn woning veranderen Let even op de spelregels Wie weet wilt u een dakraam plaatsen om op zolder meer licht te hebben. Het kan ook zijn dat u uw badkamer wilt verfrissen met nieuwe tegels. Dat

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW

BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW 1 Inleiding In deze begeleidende brochure staat uitgebreid omschreven hoe u uw woning dient op te leveren bij het opzeggen

Nadere informatie

Verhuizen: uw huurwoning verlaten Hoe gaat dat in zijn werk?

Verhuizen: uw huurwoning verlaten Hoe gaat dat in zijn werk? Informatiefolder Bij het opzeggen of betrekken van een huurwoning komt heel wat kijken. In deze folder leest u wat u allemaal moet doen als u gaat verhuizen van of naar een huurwoning van Woningstichting

Nadere informatie

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk Woning aanpassen Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd Fijn wonen in uw ideale huis U woont het fijnst wanneer u uw woning naar eigen smaak kunt inrichten met leuke meubels, bijpassende

Nadere informatie

K L U S S E N I N U W W O N I N G

K L U S S E N I N U W W O N I N G Dit is een uitgave van Woningbouwstichting Cothen. K L U S S E N I N U W W O N I N G Wat zijn de spelregels? KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING Wat zijn de spelregels? Woningbouwstichting Cothen

Nadere informatie

Kosten voor werkzaamheden uitgevoerd door Lefier

Kosten voor werkzaamheden uitgevoerd door Lefier voor werkzaamheden uitgevoerd door Lefier Voor sommige werkzaamheden bent u als huurder zelf verantwoordelijk. Voor een aantal deze werkzaamheden kunt u tegen betaling Lefier inschakelen. In deze lijst

Nadere informatie