de ziel, het hogere zelf Esoterische School de groep Emmanuël

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de ziel, het hogere zelf Esoterische School de groep Emmanuël"

Transcriptie

1 Esoterische kennis in een praktische vorm de ziel, het hogere zelf Esoterische School de groep Emmanuël

2 Esoterische kennis in een praktische vorm de ziel, het hogere zelf Een uitgave van: Esoterische School de groep Emmanuël September

3 Voorwoord Veel mensen zijn tegenwoordig op zoek naar de zin van het bestaan en het doel van hun eigen persoonlijke leven. Sommigen mensen geloven dat er zoiets als een persoonlijke missie is die zin aan het dagelijkse bestaan geeft en die het mogelijk maakt dat de incarnatie een succes zou kunnen worden ondanks allerlei tijdelijke moeilijkheden die kennelijk gebruikelijk zijn in een leven op Aarde. Hier ontstaan al raakvlakken met de samenwerking met een hoger deel van onszelf dat wij als mens gewoonlijk niet zo bewust ervaren. Door ons te richten op de innerlijk aangevoelde idealen om mee te werken aan de opbouw van een betere wereld, ontstaat er een wonderlijke wisselwerking met een onzichtbare leidraad die dan steeds meer actief werkzaam kan worden en dan kennelijk het hele dagelijkse leven langzaam maar zeker steeds meer beïnvloedt, vanaf de meest bepalende factoren tot aan de allerkleinste details. Er ontwikkelt zich dan heel geleidelijk steeds meer een gevoel van innerlijke leiding die door sommige mensen de ziel wordt genoemd terwijl anderen liever spreken over het hogere zelf. Deze bron zelf is volkomen ongrijpbaar en kan alleen op de beste momenten af en toe benaderd worden bijvoorbeeld tijdens diepe meditatie. Het is alsof er soms contact mogelijk is met een hogere werkelijkheid die boven het dagelijkse leven uitstijgt. De ziel zelf heeft kennelijk een eigen leven en dit kan soms samengaan met ons dagelijkse bestaan voor een kortere of een langere periode. Sommige mensen ervaren dit heel bewust als een innerlijke leiding. Voor enkelen is deze leiding in de loop van de jaren uitgegroeid tot een hechte samenwerking die steeds duidelijker voelbaar is in het gewone dagelijkse leven, ook al begint dit altijd heel vaag. Kerkelijke stromingen gaan er ten onrechte van uit dat het niet mogelijk zou zijn om als mens op Aarde iets van de ziel te ervaren. Men denkt dan vaak dat contact met de ziel pas mogelijk zou zijn wanneer iemand overleden is. In het paranormale circuit gaan veel mensen er volkomen ten onrechte van uit al lang in verbinding te zijn met hun ziel. Sommigen mensen verwarren de ziel met hun persoonlijkheid en beschouwen zichzelf daarom als de ziel. Er zijn op dit gebied veel misverstanden en dit is één van de redenen voor het verschijnen van dit boekje. Het is een poging om meer duidelijkheid te geven over het ongrijpbare fenomeen van de ziel, het hogere zelf. Er zijn tot nog toe weinig boeken waarin dit thema op een heldere en praktisch bruikbare manier wordt besproken. Dit boekje probeert in deze behoefte te voldoen. Wanneer de ziel zijn intrede doet in het leven van een mens dan heeft dat een enorme invloed. Er zijn bovendien opeenvolgende en universele stadia herkenbaar wanneer dergelijke processen worden bestudeerd bij diverse mensen die zoiets hebben meegemaakt. De beschrijving hiervan kan van grote waarde zijn voor hen die zelf ook heel bewust willen leren samenwerken met deze innerlijke leraar. Zo n route zal voor iedereen ongetwijfeld weer net iets anders verlopen maar er zijn wel degelijk algemene schetsen te geven die praktisch bruikbaar kunnen zijn. In dit boekje worden dergelijke algemene richtlijnen verzameld die proefondervindelijk zijn vastgesteld door het onderzoeken van vele levens van mensen waarin zich zoiets heeft ontwikkeld. Het doel van dit boekje is vooral het meer herkenbaar maken van de werkzaamheid van de ziel in het gewone dagelijks leven. De schrijvers proberen praktische aanwijzingen te geven die bruikbaar kunnen zijn voor hen die proberen deze weg van samenwerking te blijven volgen. Het thema wordt, zoals gebruikelijk in deze serie boekjes, benaderd door verschillende artikeltjes, die enerzijds onafhankelijk van elkaar kunnen worden bestudeerd maar die toch gezamenlijk één geheel vormen en zo het onderwerp vanuit verschillende kanten belichten. Wanneer het thema wordt bestudeerd in combinatie met andere boekjes uit deze serie zoals de Witte Broederschap en Geestelijke Begeleiding dan kan dit bijdragen aan een dieper begrip. 2

4 Inhoudsopgave Inleiding 4 De persoonlijkheid 7 De ziel, het hogere zelf 9 Samenwerking met de ziel 11 De lege cup 14 Studie 16 Meditatie 18 Dienst in het Plan 19 Waarom dienst? 22 Persoonlijk geluk 24 Karma 26 De grootste strijd 33 Geestelijke vermogens 38 Anders leren denken 41 Uitstraling en energie 44 Tweelingzielen en soulmates 45 De samengestelde mens 49 De antahkarana 52 Samenvatting 56 Over de schrijvers 57 Over het logo 59 3

5 Inleiding De meerderheid van onze samenleving gelooft in een leven na de dood en ook een leven voor de geboorte is voor veel mensen een gedachte die men voor waar aanneemt, ook al zijn er vaak geen bewuste herinneringen aan dergelijke vorige levens. Veel mensen gaan er dus kennelijk van uit dat een stukje van onszelf een zelfstandig bestaan heeft dat langer duurt dan één enkel leven. Bovendien is het zo dat wanneer iemand s nachts slaapt er allerlei ervaringen kunnen worden meegemaakt die schijnbaar volkomen losstaan van het gewone dagelijkse leven maar waar toch bewuste herinneringen aan blijven bestaan. Zo kunnen er gesprekken zijn met allerlei mensen die men overdag nog nooit tegen is gekomen. Toch kan dit heel bewust worden ervaren en de conclusie mag dan ook zijn dat ons bewustzijn kennelijk in staat is om af en toe in andere werelden te zijn dan ons gewone dagelijkse leven. Met andere woorden dat wat wij overdag ervaren als ons ikje in het normale dagelijkse leven is blijkbaar maar een stukje van een groter geheel waar wij zelf een onderdeel van zijn. Ons ikje is ons hersenbewustzijn zoals sommige mensen dit noemen. Aan het einde van ieder leven gaat dit ikje gewoonlijk naar een soort van bron waar dit ikje aan is verbonden. Veel mensen spreken van het opgaan in het Licht wanneer mensen na hun overlijden via verschillende stadia uiteindelijk in directe aanraking komen met de ziel. Wanneer men eenmaal deze weg naar het Licht heeft gevonden, komt er meer rust. Zolang iemand na het overlijden de weg naar dit Licht nog niet heeft gevonden kunnen er tijdelijk allerlei moeilijkheden worden ervaren. Toch wordt er ook dan door vele helpers op de astrale gebieden hulp geboden. Het Licht waarover hier wordt gesproken is het Licht van de ziel, het hogere zelf, waar iemand uiteindelijk weer even contact mee krijgt nadat een incarnatie is beëindigd. De vruchten van de incarnatie worden dan verzameld en toegevoegd aan het reservoir van de ziel. Zo groeit de ziel in wijsheid. Er wordt dan ook een soort van blauwdruk ontvangen voor een volgende incarnatie. Hierin zijn de belangrijkste elementen van zo n leven samengevat zoals het doel, de materiële omstandigheden, de mensen die iemand zal ontmoeten, het karakter, de lichaamsbouw, etc. Er bestaat dus kennelijk een soort van bron van waaruit iedere incarnatie wordt voorbereid, ver voor de conceptie heeft plaatsgevonden. Deze bron heeft dus veel invloed op ons dagelijkse leven, ongeacht de vraag of wij ons daar bewust van zijn of niet. Veel gebeurtenissen in ons dagelijkse leven zoals de keuze van de ouders, de leeftijd die we ongeveer zullen bereiken, de hoeveelheid geld waar we waarschijnlijk mee kunnen werken en vele andere factoren worden door een hogere bron bepaald. Onze vrije wil heeft dus slechts betrekking op sommige vraagstukken die wij in het leven tegenkomen. Vele andere factoren worden eenvoudig aan ons opgelegd, zonder dat we hier bewust invloed op zouden kunnen uitoefenen. Met andere woorden een deel van de keuzes mag worden gemaakt door ons ikje, ons dagelijkse bewustzijn, en een ander deel van de omstandigheden wordt door deze bron bepaald. De ziel maakt dus kennelijk ook allerlei keuzes die voor ons niet altijd aangenaam zijn maar die blijkbaar toch een hoger doel dienen. De keuze van de ouders bijvoorbeeld of van een leven zonder veel geld, kan voor veel mensen als bijzonder onaangenaam worden ervaren. De ziel heeft kennelijk vaak een ander doel voor ogen dan wij als mensen graag zouden willen zien. De ziel en het bewuste ikje zijn dus twee volkomen verschillende eenheden die onderling toch verbonden zijn via een onzichtbaar (zilveren) koord. Dit is ook de reden dat iemand na het overlijden niet opeens veel wijzer is geworden dan voorheen in het aardse leven. Het ikje is na de dood nog steeds het ikje en is dus niet de ziel geworden zoals soms ten onrechte wordt gedacht. 4

6 Sommige mensen spreken over toeval. Anderen weten dat dit woord vaak een verzamelnaam is voor allerlei voor hen onbekende factoren. Sommige mensen spreken over geluk terwijl andere mensen weten dat alle mensen uiteindelijk precies datgene krijgen waar ze recht op hebben, vanuit het standpunt van de ziel beschouwd. Sommige mensen beschouwen zichzelf of anderen soms als een slachtoffer maar anderen weten dat grote moeilijkheden die iemand tegen kan komen, vaak dieperliggende oorzaken hebben die afkomstig zijn vanuit voorgaande levens. De invloed van de ziel is dus enorm en dit zou op zichzelf al een reden kunnen zijn voor nader onderzoek. Vaak begint de zoektocht naar de ziel nadat er schijnbaar toevallig allerlei moeilijkheden zijn ontstaan, waarin de persoonlijke vrije wil volkomen ondergeschikt werd gemaakt aan de invloed vanuit een hogere bron, die van doorslaggevende invloed is op de gebeurtenissen in het dagelijkse leven. Zo begint dan voor velen een vaak moeizame zoektocht naar de bedoeling van die bron, die dit proces kennelijk in werking heeft gezet. De ziel zelf heeft ondertussen ook nog andere dingen te doen. Met andere woorden ook al is het ikje ondertussen aan zijn volgende incarnatie begonnen waarvoor de ziel zelf de blauwdruk heeft afgegeven, de ziel gaat gewoon verder met zijn eigen werkzaamheden op zijn eigen bestaansgebied. Bij de grote massa is er pas aan het einde van het leven opnieuw contact tussen ziel en ikje. Bij anderen kan dit al eerder af en toe worden ervaren op bijzondere momenten. Soms is dit tijdens meditatie, soms is dit bij uitzonderlijk belangrijke keuzes of op andere momenten. Het kan dus voorkomen dat er heel bewust een innerlijke leiding wordt ervaren vanuit de ziel zelf, die als het ware aangeeft welk spoor het beste zou kunnen worden gevolgd. Soms is de werkzaamheid van de ziel herkenbaar via dromen die heel bewust worden geregistreerd. Sommige mensen spreken in dit verband over heldere dromen. Men zou zich af kunnen vragen wat de ziel dan doet op zijn eigen gebied. Met andere woorden waar is hij dan en wat is zijn activiteit? De ziel zelf verblijft in het gebied van de zielen dat door sommigen het koninkrijk gods wordt genoemd. In de esoterische literatuur wordt dit het mentale gebied genoemd. Op dit gebied ontvangt de ziel onderwijs van verder gevorderde zielen (soms van Meesters) en helpt en onderwijst de ziel anderen die minder ver gevorderd zijn. Hier bestaat Broederschap zoals die later ook op Aarde zal kunnen verschijnen. Bij de grote massa is het dagelijkse leven van het ikje vaak van een zodanige samenstelling dat dit een reden is dat de ziel zich hier niet zo veel mee bezig houdt. Bij mensen die reageren op idealen om de wereld te verbeteren kan de ziel geleidelijk steeds meer geïnteresseerd raken in het leven van het ikje. Met andere woorden de belangstelling van de ziel voor het dagelijkse leven van het ikje is mede afhankelijk van de keuzes die het ikje maakt. Het is gebruikelijk dat de ziel niet zo geïnteresseerd is in de eerste levensjaren. Bewuste samenwerking tussen de ziel en het ikje vindt meestal pas plaats nadat er een gerijpte en gelouterde persoonlijkheid is ontstaan. Soms is in de blauwdruk van het leven een periode ingepland waarin er een bewustere samenwerking met de ziel mogelijk wordt. Niet iedereen is in de gelegenheid om hier bewust aan te werken en ook hier kunnen hele goede redenen voor zijn, beschouwd vanuit het standpunt van de ziel. Het bewust leren samenwerken met de ziel heeft immers vaak als gevolg dat er veel tijd nodig is voor zelfonderzoek en allerlei aanpassingsprocessen. Soms ontbreekt deze ruimte grotendeels omdat er al veel andere activiteiten zijn ingepland zoals bijvoorbeeld een druk gezinsleven of een druk arbeidsleven. De eerste fase van een hechtere wisselwerking met de ziel veroorzaakt vaak grote onrust, onvrede en chaos in het gewone dagelijkse leven van het ikje en dit zou gemakkelijk ten koste van andere mensen kunnen gaan. Dit kunnen redenen zijn waarom de ziel wacht met een bewust herkend contact tot een fase waarin de omstandigheden hiervoor voldoende geschikt zijn. Het afwerken van karmische verplichtingen is vaak een reden dat de ziel wacht met een fase van bewuste samenwerking. 5

7 De vraag of er een bewuste wisselwerking mogelijk is tussen het ikje en de ziel wordt voor het overgrote deel bepaald door de keuze van de ziel. Wanneer de ziel vindt dat bewuste samenwerking beter kan worden uitgesteld tot in een volgend leven, dan heeft het ikje dus over het algemeen maar heel weinig mogelijkheden om hier aan te werken. In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat er enigszins van de blauwdruk voor incarnatie wordt afgeweken. Wanneer de ziel een periode van bewuster contact wil plannen in het leven van het ikje, dan is dit gewoonlijk pas op latere leeftijd. De eerste levensjaren worden meestal benut voor het opdoen van de gebruikelijke ervaringen in een samenleving. Het komt maar heel weinig voor dat de ziel een fase van nader contact heeft gepland voor de leeftijd van ongeveer 27 jaar bereikt is. Op dit punt van de weg kan de jeugd meestal worden afgerond en kan er een meer volwassen fase beginnen. Soms wordt dit draaipunt benut voor een eerste bewust herkende toenadering vanuit de kant van de ziel. Meestal gebeurt dit op latere leeftijd. Wanneer er een periode van bewuste samenwerking met de ziel is ingepland, dan is dit slechts een mogelijkheid. Soms kan zo n gelegenheid worden benut door het ikje en soms niet. Het ikje en de ziel vormen dan dus een team en de samenwerking kan pas een succes worden wanneer beide partijen daar vol overtuiging aan werken. Als het proces van samenwerking stagneert of gewoon niet op gang komt, dan kan het zijn dat de ziel in een latere fase van hetzelfde leven een volgende poging onderneemt. Soms kiest de ziel er dan voor om de volgende poging uit te stellen tot in een volgend leven. In situaties waarin de samenwerking tussen het ikje en de ziel succesvol wordt opgebouwd, is er geen enkele garantie dat dit ook in de rest van zo n leven zo blijft. Er kunnen allerlei moeilijkheden ontstaan waardoor de bewuste samenwerking uiteindelijk toch weer verloren gaat. Soms wordt zelfs dit afbreken van bewust contact zorgvuldig gepland door de ziel, met hele goede redenen. Soms is het afbreken van de samenwerking eenvoudig een gevolg van de keuzes die het ikje maakt, waardoor de ziel een verdere samenwerking in zo n leven niet meer zo zinvol vindt. Vanuit het standpunt van de ziel is één leven maar betrekkelijk kort en komen er daarna weer nieuwe mogelijkheden die misschien meer geschikt kunnen zijn om het doel te bereiken. Zo worden er vaak heel wat pogingen ondernomen vanuit de kant van de ziel om bewuster samen te werken met het ikje, voordat dit uiteindelijk steeds meer een succes wordt. Er zijn in praktijk vaak vele honderden levens nodig voordat er geleidelijk een steeds bewustere samenwerking op gang komt. Toch zullen de meeste mensen er uiteindelijk wel in slagen om een steeds hechtere samenwerking met de ziel op te bouwen, hoewel een klein deel van de mensheid hier niet in zal slagen om verschillende redenen. Zonder bewuste samenwerking met de ziel kan iemand rustig honderd jaar oud worden en zich in zekere zin ook best gelukkig voelen af en toe. Toch zal iemand pas meer zicht krijgen op het dieperliggende doel van het leven wanneer de ziel actiever werkzaam wordt in het gewone dagelijkse leven. Dan kan er ook steeds meer de dieperliggende vreugde van het hart worden ervaren die ieder mens af en toe ontvangt die probeert het spoor van de ziel te volgen. Bewuste samenwerking met de ziel is een hele nieuwe fase in de incarnatiecyclus van een mens en brengt grote gevolgen met zich mee. Uiteindelijk kan er langs deze weg steeds meer herkenning komen van het innerlijke en geestelijke leven, zowel in zichzelf als ook in andere mensen. Zo ontstaat er steeds meer zicht op zoiets als een Plan van Geestelijke Evolutie waarin de geplande geestelijke ontwikkeling van allerlei soorten bewoners van onze Aarde is aangegeven zoals planten, dieren en mensen, op ongeveer dezelfde manier als er ook een blauwdruk is voor iedere individuele incarnatie van een mens. Men ervaart dan steeds meer eenheid. 6

8 De persoonlijkheid Een mens kent zichzelf over het algemeen vooral als een verzameling van eigenschappen die betrekking hebben op het eigen lichaam, het emotionele leven, de manier van denken en handelen en allerlei andere aspecten. Naarmate iemand zichzelf op die manier heeft leren kennen in de loop van de jaren, ontstaat er bij velen een praktisch bruikbaar beeld in de zin van zo ben ik nu eenmaal. Als mensen spreken over zelfkennis dan wordt daar vaak mee bedoeld hoe iemand verwacht te zullen gaan reageren in één of andere situatie. In de meer esoterische benadering van het woord zelfkennis gaat het vooral om het leren kennen van het hogere zelf, de ziel. Dit staat in wezen volkomen los van alle aspecten van het persoonlijkheidsleven. Veel mensen zullen dit hogere gedeelte van zichzelf in dit leven niet leren kennen en deze grote groep zal daarom meestal volstaan met zichzelf te beschouwen als een verzameling van karaktereigenschappen. Dit is voor de grote massa de hoogst haalbare vorm van zelfkennis. Vragen als waarom zijn juist deze eigenschappen aanwezig worden op deze manier niet beantwoord en meestal is er ook weinig interesse in dergelijke diepgaande vragen. Vanuit een esoterische invalshoek is iemand pas een afgeronde persoonlijkheid wanneer er een onderlinge samenwerking is tussen de verschillende delen waaruit de persoonlijkheid is opgebouwd. Wanneer het hoofd voortdurend iets anders zegt dan het hart, dan is er esoterisch gesproken nog geen sprake van een afgeronde persoonlijkheid. Wanneer deze definitie wordt toegepast op een grote groep met mensen dan zal blijken dat er maar heel weinig afgeronde persoonlijkheden aanwezig zijn in onze samenleving. Toch is een dergelijke ontwikkeling nodig voordat de ziel goed met een dergelijke persoonlijkheid zou kunnen samenwerken. Het opbouwen van een persoonlijkheid die één geheel vormt is daarom van groot belang bij de voorbereiding op een verdere samenwerking met de ziel. Veel mensen hebben er een gewoonte van gemaakt om voortdurend te ontkennen wat er zich in hun eigen innerlijke wereld afspeelt. Een voorbeeld kan dit misschien duidelijker maken. Stel iemand gaat naar een verjaardag met een net iets te volle buik en wordt vervolgens geconfronteerd met de vraag of er gezellig wordt meegedaan met koffie en gebak. Het hart zegt in zo n situatie overduidelijk nee maar het kan zijn dat het hoofd om diplomatieke redenen toch maar kiest voor het aanvaarden van al deze lekkernij die nu eenmaal verbonden is aan een dergelijke visite. Met andere woorden het hoofd maakt soms een andere keuze dan het hart en daardoor wordt een mens gemakkelijk een soort van toneelspeler die probeert om vooral aardig tegenover andere mensen te zijn, ook als dat ten koste gaat van het innerlijke gevoelsleven. Dit toneelspel wordt vaak een soort van levensstijl die men als normaal gaat beschouwen. Het vraagt een voortdurende training om in de loop van de jaren steeds meer als één geheel te gaan functioneren. Met andere woorden ja zeggen als men ja bedoelt en nee zeggen als men nee bedoelt. Voor veel mensen is dit een grote moeilijkheid en er zijn schijnbaar allerlei redenen om zich toch steeds opnieuw aan te passen aan de verwachtingen van anderen. Zolang het ikje kiest voor deze weg kan de ziel moeilijk verdere toenadering zoeken. Wanneer het ikje immers in zichzelf al verdeeld is, hoe zal er dan een hechte samenwerking met iets anders kunnen worden opgebouwd? Het opbouwen van verbinding met de ziel is teamwerk. Het is hierbij van groot belang dat de afzonderlijke componenten eerst zo veel mogelijk zelfstandig van elkaar kunnen functioneren zoals het voor een goed huwelijk ook belangrijk is dat de partners eerst beide hebben geleerd om zelfstandig te zijn voordat er een intensief samenleven is. Indien dit stadium onvoldoende is begrepen zullen er in een latere fase van samenwerking onvermijdelijk moeilijkheden ontstaan. Het opbouwen van een goed functionerende en zelfstandige persoonlijkheid is dus een eerste stap op weg naar een verdergaande samenwerking. 7

9 Een belangrijke fase in het beter leren kennen van zichzelf als een persoonlijkheid is het leren herkennen waar het brandpunt van de aandacht over het algemeen ligt. Is iemand vooral geïnteresseerd in de emotionele aangelegenheden die in ieders leven vanzelfsprekend een rol spelen of gaat de belangstelling vooral uit naar het gedachteleven? In ieders leven spelen zowel de emoties als de gedachten een belangrijke rol en toch kunnen er grote verschillen zijn in de manier waarop iemand hier mee omgaat. Geeft iemand bijvoorbeeld volop de ruimte aan het eigen emotionele leven of is het eerder zo dat dit wordt weggestopt en dat iemand voortdurend aan het denken is? Over het algemeen gesproken geeft een mentale houding een betere uitgangspositie om te leren samenwerken met de ziel dan een al te emotionele instelling. Met andere woorden er is een houding nodig van het zorgvuldig onderzoeken van de ervaringen die iemand in het eigen persoonlijkheidsleven tegen komt, om zo geleidelijk de invloed vanuit de ziel steeds beter te gaan herkennen. Wanneer dit onderzoekende denkproces achterwege blijft en iemand vooral een soort van emotionele aanbidding heeft voor een hogere macht, dan is het uiterst moeilijk om op een praktische manier te leren samenwerken met de ziel. Het is dus nodig om de eigen afstemming in het gewone dagelijkse leven geleidelijk te brengen op het mentale gebied. Dit betekent niet dat iemand dan altijd maar zou moeten blijven malen in het hoofd en het eigen gevoelsleven zou moeten onderdrukken. Een mentale houding betekent een houding waarin het eigen leven actief wordt geobserveerd, zo veel mogelijk vanuit het standpunt van een waarnemer, zonder te verdrinken in de emotionele ladingen die voortdurend een rol spelen in ieders leven. Een mentale houding betekent niet dat emoties worden ontkend of genegeerd. Het emotionele leven kan evengoed het terrein van waarneming zijn, zonder hier in te blijven hangen. Het mentale sluit dus het emotionele in terwijl het omgekeerde niet het geval is. Soms denken mensen die een hogere opleiding succesvol hebben afgerond of die gewend zijn om veel te lezen, dat ze al een dergelijke mentale afstemming hebben opgebouwd. Toch is dit meestal niet die onderzoekende houding zoals die hier wordt bedoeld. Er is een groot verschil tussen het opnemen van leerstof met het concrete lager denkvermogen, met als bedoeling om het later te kunnen reproduceren tijdens bijvoorbeeld een proefwerk enerzijds en anderzijds het diepe begrip dat kan ontstaan wanneer het hogere abstracte denkvermogen is geactiveerd. In praktijk beschikken de hoger opgeleiden niet altijd over een actief werkzaam abstract denkvermogen. Zonder dit kan men in onze samenleving uitstekend functioneren en toch is juist dit abstract denkvermogen uiterst waardevol om meer begrip te krijgen voor het Plan van Geestelijke Evolutie en de eigen bijdrage die men hieraan zou kunnen leveren in samenwerking met de ziel. Het vraagt over het algemeen een lange periode van voorbereiding voordat iemand zichzelf heeft geleerd om deze houding van een waarnemer aan te nemen, die met grote belangstelling kijkt naar zowel het eigen leven als naar de gebeurtenissen om zich heen in de wereld. Voor sommige mensen is dit mogelijk om te bereiken na een langdurig volgehouden inspanning. Voor andere mensen is dit eenvoudig te veel gevraagd en zelfs als ze dat zouden willen, slagen ze er niet in om dit te bereiken. Gewoonlijk is dit een rechtstreeks gevolg van wat er vanuit voorgaande levens is opgebouwd. Niet iedereen is op het punt gekomen dat er een geïntegreerde persoonlijkheid is opgebouwd die als één geheel kan functioneren onder de inspirerende leiding van het bewuste ikje. Toch is deze fase van het opbouwen van een soepel functionerende persoonlijkheid gewoonlijk noodzakelijk voordat de ziel besluit om verdere toenadering te zoeken. Tijdens de opbouw van een dergelijke krachtige persoonlijkheid leert iemand ook om werkelijk een eigen mening te ontwikkelen, terwijl men voorheen gewoonlijk vooral meningen van anderen overnam die op dat moment aantrekkelijk schenen te zijn. 8

10 De ziel, het hogere zelf Wanneer het proces van het zichzelf leren kennen als een persoonlijkheid goed op gang gekomen is, ontstaat er geleidelijk ook steeds meer zicht op een innerlijk doel dat in eerste instantie heel vaag is maar in de loop van de jaren steeds concreter kan worden. Dit doel vormt als het ware de verbindende schakel met een hoger deel dat gewoonlijk de ziel wordt genoemd terwijl anderen spreken over het hogere zelf. Met andere woorden de ziel manifesteert zichzelf als een herkenbaar doel en naarmate de ziel sterker werkzaam wordt in het gewone dagelijkse leven wordt ook dit doel duidelijker herkenbaar voor het ikje. De ziel heeft dus een bepaalde bedoeling en dit hangt samen met het werk van de ziel zelf op zijn eigen gebied, iets wat gemakkelijk wordt vergeten. De ziel heeft eigen werkzaamheden en probeert hier zo goed mogelijk aan te werken op allerlei mogelijke manieren. Dit gebeurt in eerste instantie door samenwerking met andere zielen die onderdeel zijn van dezelfde groep maar het kan ook zijn dat de ziel probeert samen te werken met de persoonlijkheid wanneer die voldoende is voorbereid. Als dit genoeg kans van slagen heeft of wanneer er andere goede redenen zijn vanuit het standpunt van de ziel beschouwd, dan kan er een poging worden ondernomen om op die manier verder te gaan met het werk dat aan de ziel is toevertrouwd. Een gevorderde ziel kan onderdeel zijn van de Witte Broederschap zoals in een ander boekje uit deze serie wordt uitgelegd. In zo n situatie is samenwerking met de eigen ziel al te beschouwen als directe samenwerking met de Witte Broederschap, hoe weinig dat ook wordt beseft. Vanuit zijn plaats in de Witte Broederschap is de ziel verbonden aan werkzaamheden als onderdeel van het Plan van Geestelijke Evolutie. Het type werk waar de ziel nu aan werkt is vaak iets waar al duizenden jaren aan wordt gewerkt. Met andere woorden de ziel is zeer ervaren en deskundig op het terrein van dienst waarop nu actief wordt gearbeid. Samenwerking met de ziel wordt zo tegelijkertijd ook samenwerking met het Plan onder de bekwame leiding van de ziel zelf. De ziel is verbonden aan andere zielen vanuit het allereerste begin van de incarnatiecyclus. Zo zijn er verschillende zielsgroepen waarbinnen allerlei verschillende graden van ontwikkeling kunnen plaatsvinden. Niet alle leden van een zelfde zielsgroep hebben hetzelfde punt van evolutie bereikt. Sommige leden van zo n groep zijn verder gevorderd dan het gemiddelde en anderen zijn minder ver gevorderd. Toch is er een overkoepelende doelstelling van zo n groep die vaak verbonden is aan één bron die door sommigen een Monade wordt genoemd. Met andere woorden de ziel heeft op zijn beurt ook een soort van centrale bron waaruit hij ooit is voortgekomen. Zoals tweelingzielen voortkomen uit dezelfde bron zo kunnen ook de anderen van dezelfde zielsgroep voortkomen uit dezelfde grote bron die door sommigen zelfs wordt beschouwd als een soort van Godheid vanwege de enorme kracht die werkzaam is via een dergelijke Bron. Over deze onderwerpen is tot nog toe maar heel weinig informatie vrijgegeven en hier zijn vanzelfsprekend goede redenen voor. Eén van deze redenen is dat al deze feiten zo ver van het aanvoelingsvermogen van de gemiddelde werker in het Plan verwijderd zijn dat het van weinig waarde is om hier veel over te zeggen. Toch kan het voor sommige lezers van dit boekje geleidelijk duidelijker worden waarom hier nu toch iets over wordt geschreven. De ziel is dus in werkelijkheid degene die dient in het Plan. De persoonlijkheid is in het beste geval degene die mag samenwerken met de ziel. Symbolisch gesproken zoekt de ziel naar een mogelijkheid om zich te kunnen manifesteren in het gewone dagelijkse leven in een streven van boven naar beneden, terwijl de persoonlijkheid de weg naar omhoog probeert te volgen om zo de ziel te ontmoeten op zijn eigen gebied. De ziel is soms herkenbaar aan zijn energie die van bovenaf in het hoofd kan worden ontvangen en naar buiten toe kan worden uitgestraald. 9

11 De ziel is ooit naar de Aarde gekomen om daar van dienst te zijn in het Grote Plan van Geestelijke Evolutie zoals dat voor deze planeet is opgesteld door Degene die bij gebrek aan een betere naam God wordt genoemd. Sommigen spreken van Sanat Kumara en anderen spreken van de planetaire Logos. Hoe Hij wordt genoemd doet er in wezen niet zo veel toe, waar het om gaat is het principe van een Groot Geestelijke Wezen dat van Plan is om hier op Aarde iets te verwezenlijken. Met andere woorden Hij heeft een bepaalde missie voor ogen en al het andere is hier op de één of andere manier een onderdeel van. Dit Grote Geestelijke Wezen is ooit in de tijd van Lemurië naar onze Aarde gekomen, tezamen met een grote groep gevorderde zielen die destijds al een hele ontwikkeling had meegemaakt elders in het Zonnestelsel. Deze groep zielen heeft zich sinds haar komst op Aarde ingezet voor dit goddelijk Plan waarin deze Aarde geleidelijk wordt omgevormd van een niet heilige naar een heilige planeet, net zoals bijvoorbeeld Mercurius en Venus dat nu al zijn. De ziel heeft dus sinds zijn komst op Aarde in de dagen van Lemurië al een hele lange ontwikkeling meegemaakt. Voor sommigen is de indaling in de incarnatiecyclus pas begonnen in het tijdperk van Atlantis, in de periode dat de weg terug naar het Vaderhuis mogelijk werd. Voor veel lezers van dit boekje zal in dit Atlantische tijdperk de eerste incarnatie op deze Aarde zijn geweest. Sindsdien zijn er inmiddels al tienduizenden jaren verstreken waarin de ziel gewoonlijk onafgebroken aan het werk is geweest om het Plan te helpen verwezenlijken. De ziel heeft dus een zeer ruime ervaring in het scheppende werk in het Plan en is meestal minder geïnteresseerd in de resultaten op de hele korte termijn. Gewoonlijk wordt er gewerkt voor de hele lange termijn ook al kan er een gedetailleerde planning zijn waarin het gewone dagelijkse leven van de persoonlijkheid is inbegrepen. De ziel is herkenbaar aan een toenemend begrip van het Plan. Naarmate de ziel er steeds beter in slaagt nuttig werk te doen in het Plan kan hij worden uitgenodigd om deel te nemen aan een eerstvolgende inwijding. De ziel ondergaat dit op zijn eigen gebied en de persoonlijkheid ondervindt datgene wat daarvoor nodig is. Toch gaat het steeds om de vorderingen die de ziel mag maken op zijn eigen gebied. De inwijder is De Christus als het gaat om de eerste en de tweede inwijding terwijl bij de hogere inwijdingen de Heer der Wereld Degene is die inwijdt. Bij de derde inwijding komt de ziel dus voor het eerst oog in oog te staan met de Heer der Wereld en kan dus met recht zeggen dat hij God heeft gezien. De persoonlijkheid is zich hier meestal niet van bewust. De ziel zelf ontwikkelt zich in de loop van vele duizenden jaren tot een steeds meer ervaren werker in het Plan. De kracht van de ziel neemt aanzienlijk toe bij iedere volgende inwijding. Soms komt het voor dat een inwijding slechts gedeeltelijk in samenhang met het ikje wordt doorgewerkt en voor een groot deel afzonderlijk van het aardse leven wordt bewerkstelligd. Dit is alleen mogelijk vanaf de hogere inwijdingen dat wil zeggen vanaf de vierde inwijding. Gewoonlijk worden er zes inwijdingen doorlopen voordat er uiteindelijk een ander pad mogelijk wordt dan het pad van Dienst op Aarde. Bij de zesde inwijding staat met volkomen vrij om een andere weg te kiezen. Met andere woorden al het karma dat een ziel zou kunnen vasthouden aan deze Aarde is dan voorgoed doorgewerkt. Er is dan toestemming gekregen vanuit de Heer der Wereld om de oude overeenkomst die ooit is aangegaan bij de komst op deze Aarde te ontbinden omdat er dan aan de verplichtingen is voldaan en iemand de schade die er tussentijds kan zijn ontstaan volkomen heeft gecompenseerd. Met andere woorden het oude karma is dan uitgewerkt. De ziel is op zichzelf niet typisch mannelijk of vrouwelijk en toch volgt de ziel wel een incarnatielijn waarin of vooral mannelijke of vooral vrouwelijke incarnaties voorkomen. Gewoonlijk zal een ziel ook kiezen voor tegengestelde ervaringen. Met andere woorden een ziel zal zowel de ervaringen van mannelijke als de ervaring van vrouwelijke incarnaties opdoen. 10

12 Samenwerking met de ziel De persoonlijkheid en de ziel leven in twee volkomen verschillende werelden. Het ikje kent het ritme van slapen en dagelijkse bezigheden. De ziel kent deze ervaringen niet en leeft continu in een toestand die wij overdag zouden noemen. Het ikje heeft vaak een sterke verbinding met de factor tijd terwijl bij de ziel niet zoiets bestaat. De ziel reageert vooral op processen en gelegenheden in verband met bijvoorbeeld de astrologische situatie. Het ikje moet ieder leven opnieuw dezelfde soort kennis opdoen ook al is er in een vorig leven heel veel bestudeerd. De ziel heeft deze moeilijkheid niet en voegt eenvoudig steeds meer toe aan het grote reservoir aan kennis dat er in de loop van duizenden jaren is verzameld. Het ikje studeert gewoonlijk overdag en kan maar betrekkelijk weinig kennis opslaan in het geheugen. De ziel kan op zijn eigen gebied studies volgen wanneer dat past binnen zijn werkzaamheden of wanneer hij daarvoor wordt uitgenodigd door de Leraren. Wanneer een dergelijke cursus door de ziel eenmaal is gevolgd dan is dit blijvend. Met andere woorden zo n cursus hoeft over bijvoorbeeld honderd jaar niet te worden herhaald. Het ikje bestudeert vaak dingen vanuit een puur persoonlijke interesse zonder daar verder veel mee te kunnen doen in de zin van het bijdragen aan het groeiproces van anderen. De ziel geeft veel onderwijs aan andere zielen die minder ver gevorderd zijn. Zoals het rijk van de dieren volkomen verschillend is van dat van de mensen zo is ook het rijk van de zielen volkomen verschillend van dat van de mensen. Zoals een dier een mens niet echt kan herkennen, zo kan een mens de ziel ook vaak maar gedeeltelijk herkennen. Wat neemt een dier waar wanneer het een mens tegenkomt? Wat is de indruk die een huisdier zoals een hond of een kat krijgt wanneer het in aanraking komt met het baasje? Zou de kat of de hond werkelijk kunnen herkennen dat het baasje een dier is van een andere categorie, gezegend met een individueel bewustzijn en voorzien van een denkvermogen? Het huisdier kan dit vanzelfsprekend niet herkennen. Het mist immers een herkenningsmechanisme voor zoiets. Het dier kan waarschijnlijk beter zien, horen en ruiken dan het baasje maar als het gaat om herkenning van het verstandelijke vermogen van zijn gastheer of gastvrouw, dan kan het huisdier dit niet registreren. Hij mist hiervoor een geschikt zintuig. Er kan hoogstens een gevoel van bewondering ontstaan wanneer het baasje elke dag opnieuw er in slaagt om een blikje met voer open te maken, iets wat de gemiddelde hond of kat niet voor elkaar krijgt. Met andere woorden het huisdier ziet in het baasje vooral een ander dier die kennelijk de beschikking heeft over bijzondere vaardigheden. Op precies dezelfde manier is het voor het overgrote deel van de mensheid nauwelijks mogelijk om de ziel te herkennen. Men mist hiervoor eenvoudig het waarnemingsvermogen. Men beschikt als het ware niet over een zintuig waarmee de ziel bewust zou kunnen worden geregistreerd. Het is alsof het gaat om een golflengte van licht die met de ogen niet kan worden gezien. Het is alsof het gaat om een trilling van geluid die met de oren niet kan worden gehoord. Zoals het baasje voedsel geeft aan het huisdier, zo kan ook de ziel geestelijk voedsel geven aan het ikje in incarnatie. Zoals het huisdier niet in staat is om zelf het blikje open te maken, zo is ook de eigen persoonlijkheid vaak niet in staat om op eigen kracht de voeding te verzamelen zoals die door de ziel kan worden gegeven. Deze manier van denken kan veel duidelijk maken over de verhoudingen tussen de persoonlijkheid en de ziel. Het vraagt een volkomen andere manier van denken dan de meeste mensen gewend zijn. Voor de mensen die werkelijk zoeken naar verbinding met de ziel is er over het algemeen een lange fase van voorbereiding nodig. Veel wordt in de dagelijkse praktijk geleerd en niet zozeer door het bestuderen van allerlei boeken. De lessen zijn vaak pijnlijk en bitter. Er is geen gemakkelijke manier om te leren samenwerken met de ziel. Communicatie tussen ziel en het ikje verloopt NIET via woorden of beelden zoals veel mensen ten onrechte denken maar via het diepe innerlijke weten en het aanvoelen in het hart. 11

13 De ziel kan in de loop van de incarnatiecyclus een punt van ontwikkeling bereiken dat Meesterschap wordt genoemd. Dit wordt bereikt bij de vijfde inwijding. Er is dan een zodanige beheersing over het menszijn gegroeid dat het oorspronkelijke doel in het Plan van Geestelijke Evolutie is bereikt. Meer dan dat is nauwelijks mogelijk en daarom kan op dat punt de incarnatiecyclus als afgerond worden beschouwd. De ziel kan zich in die fase manifesteren in het gewone dagelijkse leven op alle drie de bestaansgebieden, dus zowel mentaal als emotioneel als stoffelijk. Dit is het doel van het menszijn; een volledige ontplooiing van het leven van de ziel dat tot uitdrukking komt in het gewone dagelijkse leven tot op het stoffelijk gebied. De persoonlijkheid, het ikje, kan nooit Meesterschap bereiken. Elke poging in die richting zal onvermijdelijk leiden tot een sterkere persoonlijkheid en niet tot verdere samenwerking met de ziel. Wanneer het ikje bereid is om zich te blijven richten op het spoor van de ziel dat innerlijk kan worden aangevoeld, dan kan de leiding van de ziel steeds beter worden gevolgd. Vaak zal dit leiden tot diepe conflicten. Degene die het spoor van de ziel wil blijven volgen voelt dan namelijk steeds vaker en steeds bewuster de kloof die er vaak is tussen twee verschillende sporen die dan zichtbaar worden voor het innerlijk waarnemingsvermogen. Enerzijds is er het spoor zoals het ikje dat lange tijd gewend is om te volgen en anderzijds is er het spoor van de ziel zoals dat steeds duidelijker wordt aangevoeld in de dieptes van het hart. Er wordt dan bewust of onbewust toch een keuze gemaakt. Hetzij voor het volgen van het bekende spoor van het oude ikje, hetzij voor het nieuwe spoor dat door de ziel wordt aangegeven. Vaak gaat het volgen van het spoor dat door de ziel wordt aangewezen vergezeld van allerlei moeilijkheden, waarin er vaak botsingen zijn met mensen uit de directe omgeving. Dit leidt dan tot pijnlijke keuzes waarin het soms zo schijnt te zijn dat er geen goede keuze mogelijk is en dat elk alternatief slechts nieuwe moeilijkheden veroorzaakt. Toch worden er op deze manier keuzes gemaakt en wordt er uiteindelijk veel geleerd van de manier waarop de ziel leiding probeert te geven aan het ikje. Wanneer dit spoor consequent zou worden gevolgd dan zullen er gewoonlijk grote veranderingen optreden in het gewone dagelijkse leven. Veranderingen van baan en van woonplaats zijn dan eerder regel dan uitzondering. Verschuivingen in de vriendenkring is eveneens iets wat dan vaak in werking treedt, hetzij bewust hetzij als een gevolg van allerlei schijnbaar toevallige gebeurtenissen. Ook de verbindingen met allerlei familieleden verandert in zo n fase vaak drastisch van karakter. Soms treden er ook veranderingen op in eetgewoontes en in patronen van hobby s en ontspanningsmogelijkheden. Met andere woorden het dagelijkse leven wordt volkomen gereorganiseerd wanneer de ziel de leiding overneemt van de persoonlijkheid en dit moet voor nagenoeg iedereen wennen. Er is een houding nodig van overgave aan dat wat innerlijk als juist wordt aangevoeld, ondanks de schijnbaar verschrikkelijke gevolgen die dit soms met zich mee kan brengen. Gewoonlijk blijkt pas achteraf waarom gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en welke nieuwe mogelijkheden daardoor zijn ontstaan. De ziel kijkt vaak veel verder vooruit dan de gemiddelde mens dat zou kunnen doen. Het ikje is vaak zo gehecht aan het oude en bekende dat vernieuwing en verandering vaak wordt uitgesteld. De ziel is heel creatief in zijn poging om uiteindelijk toch de situatie te bereiken die hij voor ogen heeft, tenzij het ikje, de persoonlijkheid, absoluut weigert om hier aan mee te werken. Als het ikje samenwerking blijft weigeren, kan de ziel soms niet veel anders doen dan stoppen met het op zich nemen van de dagelijkse leiding en verder terugtreden naar zijn eigen gebied om van daaruit verder te werken in het Plan voor het geheel. Het ikje wordt dan aan zichzelf overgelaten maar heeft dit gewoonlijk niet in de gaten. Soms kiest de ziel bewust voor een beperkte vorm van samenwerking, vaak in voorbereiding op verdere samenwerking in een volgende incarnatie. Soms duurt de samenwerking slechts een korte periode, soms duurt zij vele jaren of een heel leven. De ziel zelf maakt deze keuze, niet het ikje. 12

14 Symbolisch gesproken beweegt de ziel zich dus omlaag en probeert om zichzelf te manifesteren door middel van het ikje, terwijl het ikje zich omhoog richt om zo de leiding van de ziel te kunnen ontvangen in de dieptes van het hart. Degene die de overwinning haalt is dus de ziel. De vraag komt dan naar voren wat er dan uiteindelijk met de persoonlijkheid gebeurt. In eerste instantie wordt die immers opgebouwd tot een slagvaardige en flexibele eenheid, die sterk genoeg staat om zelfstandig te kunnen functioneren in onze samenleving en die vaak ook heel succesvol is. Het ikje is vaak gewend om op eigen kracht dingen te kunnen bereiken. Wanneer de ziel zijn intrede doet in het leven van de persoonlijkheid dan zal de ziel geleidelijk steeds meer het roer van het ikje over nemen, tenzij iemand dit absoluut niet wil. Indien iemand innerlijk het spoor van de ziel blijft volgen dan krijgt het ikje vaak de ene tegenslag na de andere te verwerken, in de eerste fase van samenwerking. Veel elementen waar de persoonlijkheid haar macht op had gebaseerd worden volkomen onderuit gehaald, zodat het ikje daar niet langer op kan steunen. Geleidelijk wordt zo het hele fundament van de persoonlijkheid afgebroken en dit is iets wat niemand aangenaam vindt. Zo wordt er ruimte gemaakt voor een ander fundament, ditmaal gebaseerd op de kracht van de ziel hoewel dit vaak pas veel later duidelijker zichtbaar wordt. Het hele leven wordt dan opnieuw opgebouwd maar dan gebaseerd op een ander fundament. Dit hele proces van afbraak van het oude dagelijkse leven en van het oude fundament vraagt gewoonlijk meerdere jaren. Zo duurt het ook meerdere jaren voordat er uiteindelijk een nieuw fundament zichtbaar wordt voor het innerlijke geestelijke oog. Uiteindelijk kan hier dan het nieuwe geestelijke leven op worden gebouwd, in hechte samenwerking met de ziel. Voor de periode van afbraak van het oude wordt vanuit de oude esoterische wetenschap een periode van zeven jaren gerekend. Dit getal heeft enerzijds een symbolische waarde maar kan anderzijds toch ook een praktisch bruikbaar uitgangspunt zijn om overzicht te krijgen in het verloop van het hele proces. Een moeilijkheid hierbij is het ontbreken van enig zicht op de periode waarin de ziel aan de toenadering begon. Vaak is dit al ver voordat dit bewust werd geregistreerd. Nadat er langs deze lijnen veel ruimte is gemaakt voor een nieuw leven, kan de samenwerking met de ziel in een volgende fase terecht komen. De ziel neemt dan steeds meer het roer over en de oude persoonlijkheid krijgt steeds meer de rol van de toeschouwer en de waarnemer. Dit betekent niet dat er een passieve houding ontstaat zoals door een onervaren lezer gemakkelijk zou kunnen worden gedacht. De houding van de waarnemer vraagt een uiterst actieve houding waarin voortdurend naar binnen wordt gekeken om het spoor van de ziel te blijven volgen. Dit vraagt een grote krachtsinspanning. Een waarnemer heeft dus een uiterst geconcentreerde houding nodig om zijn deel van het werk goed te kunnen blijven doen. Wanneer een waarnemer niet goed oplet of gewoon in slaap valt, dan zijn de gevolgen niet meer te overzien. Naarmate er al enige vordering is gemaakt in de opbouw van de samenwerking met de ziel zal ook het vertrouwen geleidelijk toenemen in de grote deskundigheid van de ziel om uiteindelijk een waardevol leven op te kunnen bouwen. Dit vertrouwen wordt sterker naarmate er meer zichtbaar wordt van het nieuwe innerlijke en geestelijke leven. Er komt dan bevestiging dat de weg die al jaren moeizaam is gevolgd uiteindelijk toch ruimschoots de moeite waard is geweest, ondanks vaak vele teleurstellingen en grote moeilijkheden die men onderweg is tegengekomen. De eerste fase wordt er dus symbolisch gewerkt in het duister en voelt men zich vaak als een blinde. Dit zijn gebruikelijke ervaringen en er zijn maar weinig uitzonderingen. Door ervaring kan er een houding van aanvaarding rijpen, vanuit begrip voor het proces dat er gaande is onder de deskundige leiding van de ziel. 13

15 De lege cup Eén van de grootste hindernissen bij de opbouw van verbinding met de ziel is de enorme hoeveelheid ballast die mensen met zich meenemen. Dit wordt zelden bewust ervaren en gewoonlijk zijn mensen tamelijk gelukkig met alles wat ze hebben verzameld aan gewoontes, overtuigingen, spulletjes, kennissen, hobby s, etc. Wanneer de oorsprong van al deze ingrediënten van het persoonlijkheidsleven nader wordt onderzocht, dan zal blijken dat al deze elementen verbindingen hebben met voorgaande incarnaties. De overtuigingen bijvoorbeeld zijn direct afkomstig uit het voorgaande leven. Zoals iemand toen dacht zo denkt iemand nu in dit leven in grote lijnen opnieuw, ook al wordt er nu vaak een andere taal gesproken en kunnen de omstandigheden volkomen anders zijn. De overtuigingen zijn vaak conclusies die iemand heeft getrokken uit allerlei ervaringen. Deze conclusies neemt iemand mee naar een volgend leven. Hobby s zijn vaak een gevolg van iets waar men goede herinneringen aan heeft vanuit voorgaande incarnaties. Was men ooit een getalenteerde schilder bijvoorbeeld dan zal men nu het schilderen gemakkelijk als hobby tot bloei kunnen brengen. Toch kunnen mensen soms onbewust aanvoelen dat het niet nodig is om veel tijd in een dergelijke hobby te investeren, ook al zou iemand dit heel goed tot ontwikkeling kunnen brengen. Vrienden van nu zijn nagenoeg zonder uitzondering mensen waar je in een direct voorgaand leven ook mee te maken hebt gehad. Vaak is er een typische sfeer in zo n vriendengroep en herhaaldelijk is dit gekoppeld aan hobby s of andere gezamenlijke activiteiten. Zo n groepje leeft op die manier als het ware verder vanuit het verleden, ook al wordt dit zelden bewust ervaren. Wanneer één van de leden van zo n groep verbinding gaat opbouwen met de ziel terwijl de anderen dat niet doen, dan breekt het contact met zo n groep vaak af. De ziel kiest voor de opbouw van een toekomst en is minder gehecht aan allerlei elementen die horen bij het verleden. Familieleden zijn ook nagenoeg altijd mensen waarmee iemand eerder te maken heeft gehad in de direct voorgaande incarnaties. Vaak zijn daar moeilijkheden aan verbonden geweest die soms heel ingrijpend zijn geweest in zo n eerdere incarnatie. Het thema leven en dood speelt vaak een rol in de verbinding tussen ouders en kinderen. Waar ooit iemand het leven van een ander onmogelijk heeft gemaakt door bijvoorbeeld directe of indirecte moord, daar kan door middel van het ouderschap een dergelijk zwaar stuk karma weer in balans worden gebracht. Dit is één van de dieperliggende redenen voor de vaak moeilijke verbindingen tussen ouders en kinderen. Daar waar een gemiddelde vriendengroep vaak als aangenaam wordt ervaren door de verschillende leden hiervan, daar wordt binnen het gezinsleven vaak spanning gevoeld die verborgen ligt achter het uiterlijke leven. Spulletjes die men verzameld heeft hebben vaak vooral een emotionele waarde en zijn er niet alleen voor inhoudelijke gebruik. Soms gaat het om status en positie, soms heeft iets louter een nostalgisch tintje. Voor een gelukkig leven zijn maar heel weinig spulletjes nodig. Het grootste deel van de spulletjes die mensen hebben opgeslagen om te bewaren voor later is gewoonlijk volkomen overbodig. Veel mensen hebben de gewoonte om vooral veel kennis te verzamelen. Men wil eigenlijk overal wel iets van weten en de mogelijkheden om in deze periode informatie te verzamelen zijn bijzonder groot. De kennis waarin men geïnteresseerd is heeft gewoonlijk sterke raakvlakken met wat men zelf in een eerder leven als een eerder heeft meegemaakt. 14

16 Door al deze geschetste elementen is het dagelijkse leven vaak volkomen doordrenkt met allerlei elementen uit het verleden die door het ikje zorgvuldig worden gekoesterd als het meest kostbare bezit. Vanuit het standpunt van de ziel beschouwd zijn veel van deze elementen niet nodig om een toekomst mee op te bouwen. Misschien is dit enigszins vergelijkbaar met een dier dat vanuit de wildernis ook veel van zijn oude gewoontes zal moeten achterlaten voordat het een huisdier kan worden in hechte verbinding met zijn baasje. Eén van de eerste dingen die de ziel daarom zal proberen te bewerkstelligen is dus het maken van ruimte in het dagelijkse leven. Met andere woorden de beker wordt geledigd en dit voelt voor het ikje bijna altijd in eerste instantie aan als verschrikkelijk. Er ontstaat het gevoel dat er veel dingen eenvoudig worden afgepakt. Wanneer het tempo te hoog ligt of wanneer het begrip voor het proces dat er gaande is ontbreekt, dan zullen de tegenreacties vanuit de persoonlijkheid heviger zijn. Er kunnen dan zelfs tegengestelde reacties ontstaan namelijk het vastbijten in oude gewoontes waarvan iemand innerlijk eigenlijk wel aanvoelt dat het beter is om het maar los te laten, om zo ruimte te maken voor iets nieuws. De moeilijkheid is dan vaak dat het oude heel geliefd is terwijl het nieuwe nog niet zichtbaar is en het nog maar de vraag is of dit beter is vanuit het standpunt van het ikje beschouwd. De ziel moedigt aan maar dringt zich niet op en wanneer het ikje stug doorgaat met de oude gewoontes dan kan de ziel vaak niet veel anders doen dan afwachten en mogelijk zelfs het tempo van samenwerking verlagen. De keuze ligt in zo n situatie bij het ikje. Die bepaalt of er ruimte wordt gemaakt of niet. Het is de vrije wil van de persoonlijkheid die uiteindelijk bepalend is voor het hele proces. De ziel kan zich aandienen en kan gevoelsmatig duidelijk maken hoe het zou kunnen maar het is het ikje dat beslist of het spoor van de ziel wordt gevolgd of niet. Wanneer de ziel eenmaal enige leiding heeft kunnen uitoefenen worden de mogelijkheden steeds groter om het werk van het ruimte maken verder tot een goed einde te brengen. Dit leegmaken van de cup is een proces dat nagenoeg zonder uitzondering als verschrikkelijk wordt ervaren door mensen die dit overkomt. Het enthousiasme van mensen die het spoor van verbinding met de ziel volgen is daarom in de eerste jaren meestal niet zo groot. Vaak beschouwt men alle activiteiten in die richting als een soort van hobby en zeker niet als een levenswijze. Pas veel later ziet men de wijsheid in van het afbrekende proces waarin er veel ruimte is gemaakt voor het overvloediger leven van de ziel. Naarmate het verzet van het ikje groter is duurt de strijd langer en wordt het proces steeds pijnlijker. Soms wordt het proces dan zelfs afgebroken door de ziel zelf en kan het ikje zich als het ware opnieuw opbouwen op het oude fundament. Het ikje voelt dan de kracht weer toenemen maar dit is in wezen het oude en niet het nieuwe leven dat mogelijk zou zijn geweest wanneer de leiding van de ziel zou zijn gevolgd. Naarmate een persoonlijkheid meer de neiging heeft om met macht te werken zal dit proces moeilijker zijn. Sommige astrologische types zoals de Leeuw kunnen hier bijzonder grote moeilijkheden tegenkomen evenals persoonlijkheden die sterk reageren op de eerste straals energie, die van Wil of Macht. Voor andere types is dit proces gemakkelijker zoals bijvoorbeeld voor tweede straals persoonlijkheden en voor astrologische types als de Maagd. Deze zijn als het ware in hun natuurlijke neiging al ontvankelijk voor leidinggevende impulsen vanuit andere bronnen dan het eigen ikje. Het vinden van de heilige graal is de symboliek van het beter leren kennen van jezelf als een mens in het gewone dagelijkse leven. Het bloed van de Christus in de heilige graal is de symboliek van het leven van de ziel dat in de voorbereide persoonlijkheid, de lege cup, wordt ontvangen. Het op een juiste manier ruimte maken voor de ziel is van groot belang bij het leren samenwerken. 15

17 Studie De basis voor het leren samenwerken met de ziel bestaat volgens sommige esoterische scholen uit de driehoek studie, meditatie en dienst aan de mensheid. Het kan zinvol zijn om dit als een praktisch bruikbaar uitgangspunt te hanteren. Wanneer iemand wordt geboren dan is er eerst een herhaling van allerlei processen die in voorgaande incarnaties al eens eerder aan de orde zijn geweest. Zo komt er een fase waarin iemand opnieuw leert lopen, ook al was iemand in het voorgaande leven misschien een atleet of iets dergelijks. Toch moet deze fase van leren lopen ieder leven opnieuw worden doorleefd. Er zijn geen uitzonderingen voor zover bekend bij de schrijvers. Op dezelfde manier is het eveneens noodzakelijk om enige kennis op te doen van enkele basisprincipes uit de esoterische wetenschappen, ook al is het vaak niet nodig om alles opnieuw te bestuderen wat er ooit al eens eerder is bestudeerd in voorgaande levens. Sommige levens waren bij uitstek geschikt om veel te studeren zoals bijvoorbeeld levens als wetenschapper, filosoof, kloosterling, etc. Andere levens zijn hiervoor minder geschikt. Voor de meeste lezers van dit boekje zal het waarschijnlijk zo zijn dat men kennis op het gebied van esoterie heel interessant vindt maar dat het eenvoudig aan tijd ontbreekt om al deze wetenswaardigheden intensief te bestuderen. Innerlijk wordt door velen aangevoeld dat dit nu kennelijk niet zo nodig is. Er zijn nu vooral andere dingen die belangrijk zijn. Het gaat hier om het juiste evenwicht. Veel mensen hebben moeite om te aanvaarden dat er altijd gevolgen verbonden zijn aan het bestuderen van de eeuwenoude wijsheid. Het is alsof de lezer van dergelijke geestelijke schatten wordt gevraagd om een keuze te maken wat hij of zij met al deze kennis wenst te doen. Wordt het gebruikt als een basis voor macht ten opzichte van anderen die deze kennis nu in dit leven misschien nog minder goed of zelfs helemaal niet hebben bestudeerd? Is het misschien zelfs zo dat de kennis eenvoudig wordt afgewezen of belachelijk wordt gemaakt? Elke reactie op dergelijke hoogwaardige kennis heeft onvermijdelijk gevolgen. Misschien dat deze heilige kennis ertoe kan bijdragen dat iemand een betere dienaar wordt in het Grote Plan van Geestelijke Evolutie en van grotere waarde wordt om andere mensen te ondersteunen. Misschien dat iemand de kennis die wordt bestudeerd niet goed heeft begrepen en daardoor verwarring zaait bij andere mensen. Niets is zonder gevolgen en het bestuderen van de eeuwenoude wijsheid zoals die door verschillende schrijvers / bemiddelaars is vrijgegeven is daarom iets wat altijd gevolgen met zich mee zal brengen, hetzij bewust hetzij onbewust. Vanuit het standpunt van de Meesters beschouwd is er al heel veel kennis beschikbaar gegeven in de afgelopen eeuw. Het is daarom vanuit Hun standpunt niet nodig dat hier nu op korte termijn nog veel nieuwe kennis aan wordt toegevoegd. Pas rond 2025 mag worden verwacht dat er een volgende fase in werking zal treden in het grote proces van het Naar Buiten Treden van de Meesters en hun directe groepen leerlingen. Ondanks alle goede bedoelingen is er dus vaak weinig nieuws dat er nu wordt gebracht in duizenden nieuwe boeken die er jaarlijks worden toegevoegd aan de immens lange lijst met enigszins esoterische boeken. Sommige boeken voegen veel goeds toe door uitleg van bestaande kennis. De meeste boeken scheppen eerder verwarring dan dat er duidelijkheid wordt geboden en veel boeken bevatten ronduit misleidende of onjuiste informatie, hoewel het grote publiek hier kennelijk verzot op is. Naarmate de aangeboden informatie meer aansluit bij de verwachtingen van het publiek is de markt groter, zo weet menig marketingdeskundige en de commercie heeft de wereld van de esoterische boeken inmiddels allang ontdekt. 16

18 Nagenoeg alles wordt nu ingekleurd door verwachtingen van mensen en schrijvers die zichzelf beschouwen als de uitverkoren bemiddelaars van de Groten uit de Witte Broederschap. De zoekers naar de Waarheid zullen eenvoudig moeten leren leven met deze situatie. Enerzijds is er heel veel informatie te koop op allerlei mogelijke manieren en anderzijds is de kwaliteit van die informatie vaak bedroevend of zelfs ronduit schadelijk. Dit is een verschijnsel dat verbonden is aan deze tijd en dit is al lang geleden aangekondigd. De lezer staat dus voor de lastige keuze om hierin zijn weg te vinden. Veel informatie die in eerste instantie waardevol leek te zijn is dat bij nader onderzoek niet meer en zo gaat de lezer vaak van boek naar boek. Soms wordt er werkelijk waardevol voedsel gevonden. Soms gaat het boek al gauw weer dicht, om plaats te maken voor een volgend exemplaar. Zo worden er vaak vele uren doorgebracht met het doorsnuffelen van allerlei boeken. Na verloop van tijd ontstaat bij sommigen het gevoel voor een bijna hopeloze taak te staan om hierin een waardevolle route te kunnen vinden. Immers de Geheime Leer van Blavatsky mag dan werkelijk opzienbarend zijn in diepgang en in hoeveelheid aangeboden kennis, in de praktijk van het gewone dagelijkse leven is deze informatie vaak moeilijk toepasbaar te maken. Er is dus meer nodig dan dat en ook al zijn er in de afgelopen honderd jaar mensen geweest vanuit de theosofische kringen die met enig succes hebben geprobeerd om deze kennis meer toegankelijk te maken voor het brede publiek, het blijft nog steeds een hele klus om deze kennis op te nemen en te leren begrijpen. Ook het werk vanuit de Witte Broederschap dat via Alice Bailey is ondernomen in de serie boeken die is geschreven zo tussen 1920 en 1950, wordt door vele lezers van nu als ontoegankelijk ervaren. De stijl van schrijven is immers toegespitst op die tijd en misschien is zelfs de informatie wel vooral geschreven vanuit het perspectief van wat er toen nodig was voor de mensen die direct berokken waren bij misschien de grootste planetaire crisis die er ooit is geweest sinds de komst van de Witte Broederschap op onze Aarde in de tijd van Lemurië. Veel mensen die beginnen aan het grote avontuur van de opbouw van verbinding met de ziel hebben al heel veel gelezen. Anderen beginnen juist in zo n periode met het lezen van het ene boek na het andere, meestal over de meest uiteenlopende onderwerpen en van de meest uiteenlopende kwaliteit. Naarmate er meer verbinding met de ziel is opgebouwd wordt het proces van esoterische studie vaak aanzienlijk beter gestroomlijnd. Vaak wordt er na verloop van tijd ook aanzienlijk minder tijd besteed aan studie, hoe vreemd dit in eerste instantie misschien ook klinkt. De beschikbare tijd wordt dan vaak besteed aan andere elementen bijvoorbeeld aan werkzaamheden of aan meditatie. Wanneer er meer verbinding met de ziel is opgebouwd kan er van binnenuit steeds beter worden aangevoeld welke boeken of gedeeltes van boeken op welke momenten de juiste voeding kunnen geven. Vaak is het niet nodig om een heel boek te lezen maar gaat het om die passages die op zo n moment het eerstvolgende stukje van de puzzel duidelijker kunnen maken. Met andere woorden het gaat dus vooral om de juiste kennis op het juiste moment. De beginnende zoeker is vaak geïnteresseerd in alles en neemt zo heel veel voedsel tot zich van sterk wisselende kwaliteit. De meer ervaren zoeker is voorzichtiger en weegt zorgvuldig af van welke kennis in welke hoeveelheid wordt gegeten. Kennis is iets anders dan wijsheid. Kennis is de veelheid aan gegevens die iemand zou kunnen verzamelen en die juist of onjuist zou kunnen zijn. Wijsheid is de praktische toepassing van de weinige juiste kennis die in een situatie van belang is. Veel beginnende zoekers naar de Waarheid zijn vooral op zoek naar kennis. Veel gevorderde zoekers naar de Waarheid zijn vooral op zoek naar Wijsheid. Naarmate er een groter deel van de weg van verbinding met de ziel is afgelegd kan er steeds meer kennis van binnenuit worden ontvangen zonder tussenkomst van andere mensen. 17

19 Meditatie Meditatie is een wonderlijk proces dat moeilijk te beschrijven is op zo n manier dat voor iedereen duidelijk is wat er mee bedoeld wordt. Vraag tien mensen om een beschrijving te geven van een boom en er zullen vermoedelijk tien verschillende beschrijvingen komen. Zo is het met meditatie ook. Mensen kunnen dit op verschillende manieren ervaren en zelfs de theoretische kant van de zaak kan door verschillende mensen anders worden geïnterpreteerd. Toch is dit aspect van het bewust werken aan de opbouw van verbinding met de ziel waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van het hele proces. Het vraagt een voortdurende krachtsinspanning om de grenzen geleidelijk te verleggen in de loop van vele jaren hard werken. Voor een beginnende mediterende is een kwartiertje per dag over het algemeen al ruimschoots voldoende om belangrijke koersveranderingen mogelijk te maken in het gewone dagelijkse leven. Veel mensen ervaren dit in eerste instantie vooral als een soort van rustmoment in hun gewoonlijk drukke en chaotische leven. Voor sommige mensen vraagt het een geweldige inspanning om iedere dag te mediteren. Voor anderen gaat dit betrekkelijk gemakkelijk en vraagt het geen buitengewone inspanning om de meditatie discipline te handhaven. Dit is onder andere afhankelijk van de stralenstructuur, de astrologische tekens waar iemand op reageert en andere factoren zoals karma. Naarmate er trouw iedere dag wordt gemediteerd kunnen er al veel veranderingen merkbaar worden in een hele korte periode van bijvoorbeeld een half jaar tijd. Er kan een soort van innerlijke rust ontstaan, terwijl de omstandigheden in het gewone dagelijkse leven absoluut niet zijn veranderd. Juist door de groter wordende innerlijke kalmte kunnen er vaak ook betere beslissingen worden genomen dan wanneer men vooral emotioneel reageert. De aandacht kan zo geleidelijk verschuiven van buiten naar binnen; van de chaos van het gewone dagelijkse leven naar het innerlijke geestelijke leven, iets wat er daarvoor ook al was maar wat gewoonlijk minder aandacht kreeg. Door meditatie kan iemand zich heel bewust leren richten op dit innerlijke en geestelijke leven. De ziel kan dan geleidelijk worden herkend aan de energie die dan kan stromen. Men kan dan verbaasd zijn wat er zich in dit innerlijke leven allemaal afspeelt. In eerste instantie zal er vaak nog een stroom van gedachten zijn die verbonden is aan het dagelijkse leven maar wanneer men volhoudt zal dit geleidelijk veranderen en zullen er andere indrukken komen. Zo kunnen er dan heldere inzichten komen over allerlei aangelegenheden waar men in eerste instantie volkomen aan voorbij was gegaan. De vraag waarom gebeurtenissen hebben plaatsgevonden kan in momenten van meditatie plotseling duidelijk worden gemaakt. Dergelijke inzichten kunnen worden aangereikt vanuit de kant van de begeleiding of vanuit de kant van de ziel. Beide is mogelijk en het is vaak moeilijk om het onderscheid te maken tussen de verschillende bronnen van waaruit de informatie is gekomen. Zo kunnen er dus allerlei elementen uit het persoonlijke leven duidelijker worden gemaakt en dit kan zich zelfs uitbreiden tot inzicht in de levens van andere mensen. Vanuit deze verkregen inzichten kan er dan slagvaardiger worden gereageerd in het gewone dagelijkse leven. Met andere woorden door de ontvangen informatie kan er anders worden gereageerd in zo n situatie dan anders gebruikelijk zou zijn. Zo kunnen dus de inzichten die tijdens het meditatieproces zijn ontvangen, bijdragen aan koersveranderingen in het dagelijks leven. Er kan dan geleidelijk een steeds hechtere wisselwerking ontstaan door de inzichten die innerlijk duidelijk zijn geworden te leren toepassen. Deze wisselwerking kan het begin zijn van een steeds verdergaande samenwerking met de ziel. Juist door middel van het meditatie proces kan deze wisselwerking met het innerlijke geestelijke leven dus aanzienlijk worden versterkt. 18

20 Dienst Door studie kan men veel esoterische kennis in zich op proberen te nemen. Toch is het daarmee niet gezegd dat men ook werkelijk zal kunnen begrijpen wat er met al die kennis wordt bedoeld. Bovendien is het leren toepassen van al die kennis iets wat een nog verdere ontwikkeling van het geheel vraagt. Veel mensen komen niet veel verder dan het af en toe hongerig tot zich nemen van spectaculaire feiten uit de tijdloze wijsheid zoals de esoterische literatuur soms wordt genoemd. Er is in de afgelopen honderd jaar veel esoterische kennis beschikbaar gegeven vanuit de Geestelijke Hiërarchie, de groep van Leraren van de mensheid. Nu gaat het erom deze kennis te leren toepassen in dienst aan de mensheid. Door te proberen om het bestudeerde ook daadwerkelijk toe te passen wordt onmiddellijk duidelijk wat er inmiddels is begrepen van de studie die men heeft gevolgd. Mensen die vooral hebben gestudeerd vanuit een nagenoeg onverzadigbare honger naar macht en spectaculaire kennis, zullen over het algemeen niet in staat zijn om het bestudeerde ook zo danig in praktijk toe te passen dat het kan bijdragen aan geestelijke groei van zichzelf of van anderen. Het wordt dan vaak een holle vertoning die in de dieptes van het hart de genegenheid mist die er nodig is om werkelijk vrucht te kunnen voortbrengen in de geestelijke betekenis van het woord. Met andere woorden studie zonder genegenheid voor andere mensen is een gevaar op zichzelf dat onvermijdelijk moeilijkheden met zich meebrengt omdat de toegenomen kennis in zo n situatie vooral zal leiden tot het versterken van de eigen superioriteitsgevoelens. Dit werkt gevoelens van isolement in de hand. In het Grote Plan van Geestelijke Evolutie wordt in deze periode gewerkt aan de opbouw van Broederschap op Aarde. In dit Plan is geen ruimte voor geïsoleerde mensen of groepen. Er wordt dus geestelijk gezien aan mensen gevraagd om de bestudeerde esoterische kennis te leren toepassen in het gewone dagelijkse leven door zich in te zetten voor de idealen die men innerlijk aanvoelt als juist. Dit kan heel eenvoudig beginnen en zich geleidelijk verder uitbreiden. Wanneer men de moeilijkheden van anderen gaat aanvoelen vanwege de eigen ontwikkeling en vanwege genegenheid voor de ander, dan kan er een verlangen ontstaan om bij te dragen aan het geestelijk welzijn van zo iemand. Vanuit die achtergrond kunnen er soms waardevolle elementen worden aangedragen die op dat moment voor die ander belangrijk kunnen zijn. Dit zou bijvoorbeeld een gesprek kunnen zijn waarin iemand met werkelijke belangstelling luistert naar wat de ander wil vertellen. Dit zijn in alle eenvoud al hele waardevolle elementen waaruit al veel goeds kan voortkomen. Hoe vaak komt het voor dat er werkelijk naar iemand wordt geluisterd? Is het niet eerder zo dat er in onze samenleving waarin tijd vooral geld is betrekkelijk weinig werkelijke ruimte is om nog te luisteren naar wat er zich in de dieptes van iemands hart afspeelt? Het bijdragen aan het geestelijke ontwikkelingsproces van anderen begint dus vaak met een goed gesprek waarin er werkelijk ruimte en begrip is voor de ander. Een gesprek waarbij het werkelijk gaat over de dingen die fundamenteel belangrijk zijn, onderwerpen waar je in principe alleen met goede vrienden over zou willen praten. Wanneer er genegenheid is voor de ander dan kan iemand soms verbaasd zijn over de heldere inzichten die er dan kunnen worden ontvangen in verband met de situatie waarin de ander terecht gekomen is. Vanuit dit begrip voor de ander kunnen vaak precies de juiste dingen worden aangegeven. Voor degene die zoiets aangeeft is er dan vaak het gevoel van diepe vreugde in het hart. Vaak heeft men zelf het gevoel dat men eigenlijk niets bijzonders doet en toch kan het voor de ander precies het eerstvolgende stukje van de weg zichtbaar maken, genoeg om weer verder te kunnen op de eigen weg die wordt gevolgd. 19

Esoterische kennis in een praktische vorm

Esoterische kennis in een praktische vorm Esoterische kennis in een praktische vorm Het Plan van Geestelijke Evolutie Esoterische School de Groep Emmanuël Esoterische kennis in een praktische vorm Het Plan van Geestelijke Evolutie Een uitgave

Nadere informatie

De Aarde wordt gedragen door een groot Geestelijke Wezen dat door sommigen God wordt genoemd terwijl anderen soms spreken over onze Planeetlogos.

De Aarde wordt gedragen door een groot Geestelijke Wezen dat door sommigen God wordt genoemd terwijl anderen soms spreken over onze Planeetlogos. Universeel Vertrouwen De Aarde wordt gedragen door een groot Geestelijke Wezen dat door sommigen God wordt genoemd terwijl anderen soms spreken over onze Planeetlogos. Hij heeft een bepaalde bedoeling

Nadere informatie

Geestelijke begeleiding Esoterische School de groep Emmanuël

Geestelijke begeleiding Esoterische School de groep Emmanuël Esoterische kennis in een praktische vorm Geestelijke begeleiding Esoterische School de groep Emmanuël Esoterische kennis in een praktische vorm Geestelijke begeleiding Een uitgave van: Esoterische School

Nadere informatie

Universiteit van het leven

Universiteit van het leven Universiteit van het leven Eerste druk, april 2012 2012 Lucien M. Verkooijen Corrector: Elly van de Vlugt Fotografie: Fred van Welie Coverbeeld: schilderij De Parel, olieverf op paneel, door Lia Vonk isbn:

Nadere informatie

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen

Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen Tussendoelen sociaal - emotionele ontwikkeling - Relatie met andere kinderen 1. Kijkt veel naar andere kinderen. 1. Kan speelgoed met andere kinderen 1. Zoekt contact met andere kinderen 1. Kan een emotionele

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

ISBN: 978-94-92020-01-7 NUR: 720 2014 Huub Klinkenberg Vormgeving: Think next level, TNLGRP.nl. Uitgeverij Nieuwe Druk www.nieuwedruk.

ISBN: 978-94-92020-01-7 NUR: 720 2014 Huub Klinkenberg Vormgeving: Think next level, TNLGRP.nl. Uitgeverij Nieuwe Druk www.nieuwedruk. ISBN: 978-94-92020-01-7 NUR: 720 2014 Huub Klinkenberg Vormgeving: Think next level, TNLGRP.nl Uitgeverij Nieuwe Druk www.nieuwedruk.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Het ontstaan van Breathfulness

Het ontstaan van Breathfulness Het ontstaan van Breathfulness Het is een intensieve reis om deze nieuwe weg in te slaan, alles mag er zijn om de weg van Breathfulness te realiseren: een weg naar een verruimd leven. Een weg om de harmonie

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Het NLP communicatie model

Het NLP communicatie model Het NLP communicatie model Ontdek jouw communicatie waarnemingsfilters Leef je natuurlijk leiderschap 1 Inleiding Op het moment dat veranderingen in een organisatie plaatsvinden is communicatie één van

Nadere informatie

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24

Waarom we een derde van ons leven missen 17. 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven. Hoe de wetenschap dromen grijpbaar maakt 24 Inhoud inleiding Nieuw inzicht in onze dromen 11 i wat dromen zijn 1 Terugkeer naar een vergeten land Waarom we een derde van ons leven missen 17 2 Nieuwe wegen naar het innerlijke leven Hoe de wetenschap

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

De essentie van het leven

De essentie van het leven De essentie van het leven Eerste druk, 2014 2014 Lucien M. Verkooijen Coverbeeld: schilderij Mystieke reis ei tempera op board door Lia Vonk Fotografie: Fred van Welie Correctors: Elly van de Vlugt, José

Nadere informatie

PLICHT EN VERPLICHTING. De weg van oude patronen of

PLICHT EN VERPLICHTING. De weg van oude patronen of PLICHT EN VERPLICHTING De weg van oude patronen of HYPOTHESE Het uitgangspunt van esoterische psychologie/filosofie is dat alles, dus zowel de ziel als de vaste vorm (het fysieke lichaam), energie is.

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens WEEK 51 1 Weekoverweging Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens Uit God geboren Je hebt groot gelijk als je niet gelooft, dat Jezus is voortgekomen uit geestelijk zaad. Waarom zo moeilijk

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

JALOEZIE. Wat is de diepere oorzaak van jaloezie of afgunst?

JALOEZIE. Wat is de diepere oorzaak van jaloezie of afgunst? JALOEZIE Wat is de diepere oorzaak van jaloezie of afgunst? WHO IS TO BLAME? Naar jaloezie en afgunst, maatschappelijk gezien als een negatieve eigenschap, is al veel onderzoek gedaan. Hoe kijkt de esoterie

Nadere informatie

Tussendoelen domein SOCIAAL EMOTIONELE ontwikkeling. Zelfbeeld. *bron: SLO ;6 4 4;6 5 5;6 6 6,6 7

Tussendoelen domein SOCIAAL EMOTIONELE ontwikkeling. Zelfbeeld. *bron: SLO ;6 4 4;6 5 5;6 6 6,6 7 1 Tussendoelen domein SOCIAAL EMOTIONELE ontwikkeling Zelfbeeld 1. Gebruikt en begrijpt het woord wij. 2. Ontdekt verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en de anderen in de groep. 3. Toont non-verbaal

Nadere informatie

Eerst je eigen toekomst bedenken, voordat je samen een toekomst bedenkt. Aantrekkelijk voelen Pak je echte wens

Eerst je eigen toekomst bedenken, voordat je samen een toekomst bedenkt. Aantrekkelijk voelen Pak je echte wens Trainen en coachen Psycholoog Mirella Brok Skype Tilburg Made Den Bosch psycholoog@psycholoogmirellabrok.nl 06 1771 2728 KvK 51743256 Lid Nederlandse Beroepvereniging voor Toegepaste Psychologie Opwarmoefening

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Chakra Numerologie logo en achtergronden als inleiding tot de. Chakra Code

Chakra Numerologie logo en achtergronden als inleiding tot de. Chakra Code Chakra Numerologie logo en achtergronden als inleiding tot de Chakra Code Chakra Numerologie logo en achtergronden als inleiding tot de Chakra Code André Molenaar Schrijver: André Molenaar Coverontwerp:

Nadere informatie

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt Lieve mensen 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander.

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

De vele gezichten van Schoonheid

De vele gezichten van Schoonheid Schoonheid Schoonheid heeft vele gezichten waarvan gewoonlijk slechts de meest in het oog springende versie wordt herkend. Onze samenleving is vooral gericht op de buitenkant en al het andere blijft vooralsnog

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Cambriana online hulpprogramma

Cambriana online hulpprogramma Dit is deel 1 van het online hulpprogramma van Cambriana. Verwerking van een scheiding 'Breaking up is hard to do' Neil Sedaka Een scheiding is een van de pijnlijkste ervaringen die je kunt meemaken in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 Vergeten... 7 Filosofie... 9 Een goed begin... 11 Hoofdbreker... 13 Zintuigen... 15 De hersenen... 17 Zien... 19 Geloof... 21 Empirie... 23 Ervaring...

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 4 Eigenwaarde Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 4 Eigenwaarde Inhoud 2 1. Hoe zit het met je gevoel van eigenwaarde? 3 2. Welke talenten van jezelf ken je al? 4 3. Verborgen talenten & bewondering 6 4. Verborgen talenten & feedback

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

kindsbeweging Wat is een normaal verloop? Wat voelt u?

kindsbeweging Wat is een normaal verloop? Wat voelt u? Kindsbewegingen kindsbeweging Wat is een normaal verloop? Uw kind beweegt zich al vanaf ongeveer 7 weken zwangerschap. Bewegingen zijn belangrijk voor een normale ontwikkeling van de ledematen. Vanaf ongeveer

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Het landschap van stress

Het landschap van stress Sessie 4 Het landschap van stress Omgaan met moeilijkheden Moeilijke dingen vormen een deel van het leven. Daar hebben we niets over te zeggen. Situaties die je als onaangenaam ervaart, kunnen zorgen voor

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

Module 1. Bewustwording.

Module 1. Bewustwording. Module 1. Bewustwording. Dag 3. Visioning Ontdek wat jouw ziel te zeggen heeft over jouw bestemming en werk. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar de wijsheid van je ziel als het gaat over jouw

Nadere informatie

Vivian Broughton. Stilstaan bij trauma. Een heldere uiteenzetting over het ontstaan van trauma en de traumaverwerkingsmethode van Franz Ruppert

Vivian Broughton. Stilstaan bij trauma. Een heldere uiteenzetting over het ontstaan van trauma en de traumaverwerkingsmethode van Franz Ruppert Vivian Broughton Stilstaan bij trauma Een heldere uiteenzetting over het ontstaan van trauma en de traumaverwerkingsmethode van Franz Ruppert Inhoud Voorwoord bij de herziene editie 7 Welkom! 9 Waarom

Nadere informatie

Er zijn maar weinig mensen die nog weten dat de adventsperiode, als voorbereidingstijd op Kerst, oorspronkelijk een tijd van vasten was, net als de

Er zijn maar weinig mensen die nog weten dat de adventsperiode, als voorbereidingstijd op Kerst, oorspronkelijk een tijd van vasten was, net als de Er zijn maar weinig mensen die nog weten dat de adventsperiode, als voorbereidingstijd op Kerst, oorspronkelijk een tijd van vasten was, net als de tijd voor Pasen. De echte 'adventsstemming' wordt tegenwoordig

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

De tocht door het land van rouw

De tocht door het land van rouw De tocht door het land van rouw Bron: Herbergen van Verlies, geschreven door Riet Fiddelaers- Jaspers en Sabine Noten Toegelicht door Sandra de Bruyne Integreren Opbouwen Funderen Ankeren Verduren Aanschouwen

Nadere informatie

- - Op Gita Jayanti herdenken we de dag waarop Heer Krishna de Bhagavad Gita sprak tot zijn vriend en toegewijde Prins Arjuna

- - Op Gita Jayanti herdenken we de dag waarop Heer Krishna de Bhagavad Gita sprak tot zijn vriend en toegewijde Prins Arjuna Gita Jayanti Op Gita Jayanti herdenken we de dag waarop Heer Krishna de Bhagavad Gita sprak tot zijn vriend en toegewijde Prins Arjuna op de plek die bekend staat als Jyotisar Tirtha, Kurukshetra, voorafgaande

Nadere informatie

Wat is co-ouderschap? 1. Wat is co-ouderschap wettelijk gezien. 2. Wat is belangrijk voor een goed co-ouderschap. 3. Co-ouderschap in de praktijk

Wat is co-ouderschap? 1. Wat is co-ouderschap wettelijk gezien. 2. Wat is belangrijk voor een goed co-ouderschap. 3. Co-ouderschap in de praktijk Wat is co-ouderschap? 1. Wat is co-ouderschap wettelijk gezien 2. Wat is belangrijk voor een goed co-ouderschap 3. Co-ouderschap in de praktijk 4. Voordelen bij co-ouderschap 5. Nadelen bij co-ouderschap

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6

Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6 Wenbeleid Inhoud 2 Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Eerste kennismaking 4 Hoofdstuk 3: Het afscheid 5 Hoofdstuk 4: De gehele periode van wennen 6 Bijlage 1: Wenschema 2 1. Inleiding Pedagogische medewerkers

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Inleiding voor de. Veerkracht Versterkende meditatiecursus. veerkrachtmanagement.nl

Inleiding voor de. Veerkracht Versterkende meditatiecursus. veerkrachtmanagement.nl Inleiding voor de Veerkracht Versterkende meditatiecursus veerkrachtmanagement.nl Inleiding In ons Veerkracht programma ontmoeten we vaak mensen die worden geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen

Nadere informatie

The Magic / Rhonda Byrne

The Magic / Rhonda Byrne The Magic / Rhonda Byrne samenvatting: The Magic is gebaseerd op de Wet van de Aantrekkingskracht, een fundamentele, wetenschappelijke, universele wet, die alle energie in ons universum stuurt. Volgens

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens 16-02-2014 Het thema van vandaag is Wijsheid Hoe we wijs kunnen handelen heb ik verstopt in de volgende preek Elk mens heeft een Licht in

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zelfevaluatie aan de hand van gedragspatronen

Zelfevaluatie aan de hand van gedragspatronen Zelfevaluatie aan de hand van gedragspatronen Gedrag kun je onderscheiden in drie bewegingen, gedragspatronen ontwikkeld in de kindertijd. Ze gaven ooit houvast maar beperken nu onze groei en ontwikkeling.

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Verdeling van de samenvattingen van de hoofdstukken:

Verdeling van de samenvattingen van de hoofdstukken: Verdeling van de samenvattingen van de hoofdstukken: deel hoofdstuk Ko René 1 I II.A II.B II.C III.A III.B IV V 2 I II III IV V VI VII VIII IX X Besluit 1 VIA GOD NAAR DE ANDER is een studie van Ko Steketee

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Spiritueel dagboek Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Voorwoord: Een spiritueel dagboek 5 Waarom een spiritueel dagboek? 7 Om bewuster te leven en te handelen Aandachtspunten

Nadere informatie

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée Life Coach Désirée Snelling Berg Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée 2011 Magie voor het verkopen van je huis

Nadere informatie

Morya Wijsheid Basiswerkboek

Morya Wijsheid Basiswerkboek Morya Wijsheid Basiswerkboek Geert Crevits Samenstelling en commentaar door Marie Crevits Voorwoord De Morya Wijsheid reeks van 9 boeken staat zo vol met praktische wijsheid dat je er gerust een heel leven

Nadere informatie

2 Verschillende benaderingen van medewerkerstevredenheid

2 Verschillende benaderingen van medewerkerstevredenheid 2 Verschillende benaderingen van medewerkerstevredenheid 2.1 De oorsprong van medewerkerstevredenheid De oorsprong van medewerkerstevredenheid bevindt zich in de Hawthorne-studie. Tussen 1924 en 1932 werd

Nadere informatie

Kinderen met slaapproblemen

Kinderen met slaapproblemen Kinderen met slaapproblemen Een werkboek voor ouders Ruttien Schregardus BOOM Inhoud Voorwoord 7 1 Inleiding 11 Hoe kan dit werkboek gebruikt worden? 12 Tellen 1 14 2 Adviezen voor de eerste week overdag

Nadere informatie

Leven. Akasha. vanuit je. Een workshop in boekvorm. Thorsten Weiss. Uitgeverij Akasha

Leven. Akasha. vanuit je. Een workshop in boekvorm. Thorsten Weiss. Uitgeverij Akasha Leven vanuit je Akasha Een workshop in boekvorm Thorsten Weiss Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 7 1 Wacht niet op 2012 9 2 Volg de stem van je hart 15 2.1 Oefening: Je grote visioen 20 3 Activeer je

Nadere informatie

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 28th, 2013 Natalie Glasson Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson Binnenin jouw wezen

Nadere informatie

WERELDAANROEPDAG. Grote Aanroep. Geestelijke Hiërarchie

WERELDAANROEPDAG. Grote Aanroep. Geestelijke Hiërarchie WERELDAANROEPDAG Grote Aanroep Geestelijke Hiërarchie Mensheid Inleiding De inleiding bestaat uit twee onderdelen. De grote Aanroep Volle Maanmeditatie De Grote Aanroep behoort niet toe aan enig individu

Nadere informatie

De neerwaartse spiraal doorzien

De neerwaartse spiraal doorzien E ENERGIE RICHTEN nergie is ons kostbaarste bezit, want zij is het middel waarmee wij ons creatief potentieel omzetten in zinvol handelen. Lichaam en geest zijn kanalen voor deze energie; zij bepalen de

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 7 Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 7 Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Inleiding 11 1 Gevoel en verstand in de liefde 15 2 De partnerkeuze 21 3 Mythes over de liefde 29 4 De liefde ontraadseld 35 5 Verbetering begint bij jezelf 43 6 De vaardigheden

Nadere informatie

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II. Inwijding

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II. Inwijding DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II Inwijding Verantwoording Lezingen, gebaseerd op de boeken van Alice A. Bailey en Helena P. Blavatsky zijn samenvattingen op basis van de gekozen onderwerpen,

Nadere informatie

Het vergroten van draagkracht na confrontatie met een harta andoening

Het vergroten van draagkracht na confrontatie met een harta andoening Het vergroten van draagkracht na confrontatie met een harta andoening Draaglast en draagkracht Als door de confrontatie met ziekte de balans tussen draaglast en draagkracht wordt verstoord, moet gezocht

Nadere informatie

Op weg naar 2012. Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn

Op weg naar 2012. Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn Op weg naar 2012 Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn 29 oktober 2011 tot 21 december 2012 De mensheid en Moeder Aarde staan aan de vooravond van een enorme sprong in de evolutie. Het Aquariustijdperk

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

Het Beeld van Onszelf

Het Beeld van Onszelf Het Beeld van Onszelf Onze natuurlijke staat van zijn is bewust-zijn, een bewustzijn dat niet van iets is, maar een allesomvattende staat van zuiver ervaren. Binnen dit bewustzijn is onze geest evenwichtig,

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE

DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE ~~ ~ DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE DOOR Dr. G. S. ARUNDALE * Uitgave van de Theosofische Vereniging. Nederlandse Afdeling Amsteldijk 76. Amsterdam Z DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE In de Theosofische Vereniging

Nadere informatie

Eindexamen Filosofie havo I

Eindexamen Filosofie havo I Opgave 2 Denken en bewustzijn 8 Een goed antwoord bevat de volgende elementen: een omschrijving van het begrip bewustzijn 2 argumentatie aan de hand van deze omschrijving of aan Genghis bewustzijn kan

Nadere informatie

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Cursusboek Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Beste cursist, De eerste stap is gezet! U gaat starten met een mindfulnesstraining van 8 lessen.

Nadere informatie

WANNEER VERTEL JE HET AAN JE KINDEREN? Als de beslissing om te gaan scheiden eenmaal genomen is, dan kun je dit het beste zo snel mogelijk aan de

WANNEER VERTEL JE HET AAN JE KINDEREN? Als de beslissing om te gaan scheiden eenmaal genomen is, dan kun je dit het beste zo snel mogelijk aan de OVER EN UIT OVER EN UIT Welkom bij de e-training Over en uit. In deze training leer je beter om te gaan met je scheiding. Je leert hoe je het beste het nieuws van de scheiding aan je kind kan vertellen,

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

LEEFREGELS EN IK-BEN OPVATTINGEN HERKENNEN

LEEFREGELS EN IK-BEN OPVATTINGEN HERKENNEN In deze huiswerkopdracht wordt uitgelegd wat leefregels en ik-ben-opvattingen zijn en het belang ervan bij het doorbreken van gewoontepatronen. Een voorbeeld van Marjolijn illustreert hoe leefregels en

Nadere informatie

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ SAMEN TIJD VOOR ELKAAR Willem en Marian de Vink Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Romantiek in een liefdesbrief ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Darling Dong :49 Formatted: Position:Horizontal: Right, Relative to: Margin, Vertical: 0 cm, Relative to: Paragraph, Wrap Around

Darling Dong :49 Formatted: Position:Horizontal: Right, Relative to: Margin, Vertical: 0 cm, Relative to: Paragraph, Wrap Around 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * De opbouw en het onderwerp 3x * Dat ik nu meer over iets totaal onbekends weet 2x * Samenwerken (5x) * een nieuwe religie leren kennen * Yoga onderzoeken, dieper erop ingaan en meditatieles

Nadere informatie

Competent talent in de praktijk

Competent talent in de praktijk Competent talent in de praktijk Competent talent in DE PRAKTIJK CURSISTENBOEK Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten Competent talent in de praktijk Cursistenboek Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Bron: http://ninabrackman.blogspot.nl/p/de-alchemist-paulo-coelho.html Dit is een deel van een blog over De Alchemist van Paulo Coelho door Nina Brackman.

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie