Voorwoord. Harry Vogelaar, Bestuurder van Syndion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Harry Vogelaar, Bestuurder van Syndion"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Voorwoord Schouder aan schouder 2013 was voor Syndion een jaar waarin veel veranderde. Binnen Syndion werden er plannen gemaakt en uitgevoerd, om klaar te zijn voor de veranderingen buiten Syndion. De zorg verandert ingrijpend. De overheid trekt zich steeds meer terug en vraagt organisaties en cliënten om zelf initiatieven te nemen. Dat kan alleen als we met elkaar doen. Dat besef stond centraal in het werk van Syndion in Het werd prachtig verwoord door onze cliënten van het Toltheater, die eind 2013 hun toneelvoorstelling afsloten met de tekst: Schouder aan schouder, met hetzelfde doel. Als we schouder aan schouder staan, kunnen we alles aan. Vanuit die gedachte werkt Syndion aan de toekomst. Harry Vogelaar, Bestuurder van Syndion In dit jaarverslag noemen we alleen de belangrijkste gebeurtenissen bij Syndion in Uitgebreide informatie (het directieverslag en de volledige jaarrekening) is binnenkort te vinden op onze website 15

2 Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen bij Syndion in 2013 Veranderingen in de zorg hebben ook gevolgen voor Syndion. Veel ondersteuning die Syndion nu aan cliënten levert vanuit de AWBZ, gaat vanaf 2015 over naar de gemeenten. Gemeenten hebben hiervoor minder budget, wat betekent dat de zorg goedkoper moet worden. In 2013 presenteerde het management het plan Syndion 2.0. In dit plan staan de belangrijkste veranderingen die binnen Syndion nodig zijn, om een belangrijke rol te kunnen houden voor de cliënten. De belangrijkste veranderingen die in 2013 werden doorgevoerd zijn: Zelfstandige teams met beslissingsbevoegdheden dichtbij de cliënt Bij Syndion draait het om de ondersteuning van de cliënten. Welke ondersteuning dat precies is, is afhankelijk van welke keuzes de cliënten hier zelf in maken. De begeleiders stemmen de ondersteuning hier zo veel mogelijk op af. Zij hebben daarin veel vrijheid en een eigen verantwoordelijkheid. Samen met de cliënt neemt de begeleider beslissingen. Dit is een nieuwe manier van werken voor begeleiders. Heel 2013 is benut om ervoor te zorgen teams zelfstandig worden. Tot eind 2014 hebben teamcoaches (voorheen coördinerend begeleiders) de tijd om de teams hierin te ondersteunen. Na die tijd vervalt de functie van coördinerend begeleider en zijn de teams zelfstandig. Nieuwe clusterindeling en andere verantwoordelijkheden clustermanagers Syndion koos voor minder en grotere clusters: in plaats van 32 clusters telt Syndion sinds september clusters. De clustermanager is verantwoordelijk voor meerdere teams, die zo zelfstandig mogelijk werken. De functiebeschrijvingen van de clustermanagers is aangepast naar deze nieuwe situatie. Een van de nieuwe taken is dat de clustermanager Syndion actief op de kaart zet. Minder managementlagen In plaats van vier regiomanagers en een manager bedrijfsvoering koos Syndion voor twee directeuren: een directeur Zorg en Dienstverlening en een directeur Bedrijfsvoering en Services. Moniek Streng (directeur Zorg en Dienstverlening) en Kees Verhoeven (directeur Bedrijfvoering en Services) startten in oktober in deze nieuwe functies. 16 SYNCHROON VOORJAAR e JAARGANG NUMMER 2

3 Jaarverslag 2013 Om te laten zien dat cliënten bij Syndion centraal blijven staan, ook na de veranderingen in de zorg en binnen Syndion, zijn er in 2013 verschillende dingen gedaan. De belangrijkste zijn: Wmo krant Nummer 2 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Passend, vertrouwd, dichtbij Syndion heeft niet stil gezeten Al een paar jaar staan op folders van Syndion de woorden Passend, Vertrouwd, Dichtbij. Waarom eigenlijk? Die woorden staan voor de manier waarop Syndion ondersteuning biedt aan mensen met een handicap. Ze staan voor wat cliënten (en hun ouders/vertegenwoordigers) verwachten van ondersteuning van Syndion. Kwalitatief goede zorg, afgestemd op de vraag, in de eigen omgeving. Een belangrijke vraag die ik een tijdje geleden van een ouder hoorde, was: Zijn deze woorden ook in de toekomst nog bruikbaar voor de ondersteuning door Syndion? Ik heb daar de afgelopen weken over nagedacht. Zomaar ja antwoorden is te gemakkelijk. Want er gaat veel veranderen. Veel mensen die nu nog de zekerheid hebben van recht op ondersteuning en begeleiding (betaald uit de AWBZ), moeten vanaf 2015 afwachten hoe de gemeenten hun zorgplicht gaan invullen en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Ik ben ervan overtuigd dat de gemeenten waar Syndion mee te maken heeft, die zorgplicht heel serieus nemen. Dat heb ik met eigen ogen gezien toen veel mensen vanuit gemeenten, die straks verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wmo, een ochtend hebben meegelopen bij locaties van Syndion. Zij erkennen het belang van zorg van goede kwaliteit. Ze zien het nut van ondersteuning die aansluit bij de behoeften van cliënten en erkennen dat hiervoor deskundigheid vereist is. Maar tegelijk is de werkelijkheid dat er minder geld is voor deze zorg. In voorbereiding op alle veranderingen heeft Syndion daarom niet stil gezeten. Er is een traject gestart om de kosten bij Syndion omlaag te brengen. Niet door minder begeleiding op de locaties, maar door minder managers op centraal niveau. En tegelijk zijn we met gemeenten en mogelijke samenwerkingspartners in gesprek gegaan: wat kunnen we samen doen om de kosten zo laag mogelijk te houden? Over beide trajecten leest u in deze Wmokrant. We zijn op de goede weg om ook in de toekomst die woorden Passend, Vertrouwd en Dichtbij waar te kunnen blijven maken. Contacten met gemeenten De twee Wmo-projectleiders van Syndion, Mireille Henderson en Ellis van den Berg, hebben contact gezocht met alle gemeenten waar Syndion werkt. In mei werd een stageweek georganiseerd voor medewerkers van de gemeenten die in het werk van Syndion geïnteresseerd zijn. Meer dan 100 mensen meldden zich aan. Zij liepen een halve dag mee op één van onze locaties. Van deze week werd een film gemaakt, die aan alle gemeenten uit het werkgebied van Syndion werd toegestuurd Syndion wmo krant 2 clienten.indd :48 Nieuwe website en andere informatie over de Wmo Om iedereen die vragen heeft over de veranderingen te informeren, is er op de website van Syndion een nieuwe website over de Wmo gestart. Ook werden er informatiekranten gemaakt voor medewerkers en cliënten en hun ouders. Samenwerken In 2013 heeft Syndion met verschillende andere organisaties afspraken gemaakt om te gaan samenwerken. Bijvoorbeeld met de Avelingengroep in Gorinchem en De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht. Onderzoek naar tevredenheid van cliënten In het najaar werd onderzoek gedaan naar de tevredenheid van cliënten en verwanten over de dienstverlening van Syndion. Syndion kreeg op de onderdelen dagbesteding, extramurale zorg en ondersteuning van kind en gezin een mooie voldoende van zowel ouders als cliënten (gemiddeld een 8,1). Minder tevreden waren de ouders over het verblijf. Zij gaven hiervoor een onvoldoende (5,2). Daarom is er meteen na de uitkomsten een plan van aanpak opgesteld om verbeteringen aan te brengen. Cliënten waren gelukkig iets meer tevreden. Zij gaven een 6,8. 17

4 Hoofdstuk 2 Wat gebeurde er in 2013 op de locaties van In Vianen werd ook een woonlocatie geopend voor jongeren, de Plataan. Zij konden in augustus in hun appartement trekken. Woonlocaties In 2013 gingen een paar nieuwe woonlocaties open. In Dordrecht startte Syndion samen met collega-organisatie Humanitas DMH het Leerpark in Dordrecht. Hier wonen zowel cliënten van Syndion als van Humanitas, voornamelijk jonge mensen met een verstandelijke handicap. In 2013 werd ook besloten tot het overdragen van de ondersteuning van cliënten die in t Palet in Papendrecht wonen. t Palet is een ouderinitiatief. De ouders kozen voor een andere zorgaanbieder, WoonCadans. De overdracht verliep uitstekend, een aantal Syndion-medewerkers kon mee naar de nieuwe organisatie, waardoor er voor de bewoners niet veel veranderde. Woonlocatie Meerkant, in Meerkerk, werd na een grondige verbouwing in mei feestelijk heropend. In Gorinchem ging rond diezelfde tijd de Griendweg open, een woonlocatie voor 16 cliënten. 18 SYNCHROON VOORJAAR e JAARGANG NUMMER 2

5 Jaarverslag 2013 Syndion? Dagbestedingslocaties op de voorgrond In Hendrik-Ido-Ambacht zocht Syndion samenwerking met De Blije Borg, een instelling voor ouderen. Cliënten van Syndion zijn hier vlak na de zomer aan de slag gegaan en werken hier met veel plezier. Ook de bewoners genieten van de nieuwe medewerkers. Jubilea Diverse locaties vierden een jubileum, vaak gecombineerd met een open dag voor belangstellenden. Kinderdagcentrum Jolie, onderdeel van BonVie in Culemborg, en BonVie zelf bestonden vijf jaar. Ook onze woonlocatie De Lijnbaan, in Aalst, vierde het vijfjarig bestaan. Ook de cliënten van het Toltheater wisten zich met hun voorstelling aan het eind van 2013 weer flink in het zonnetje te zetten. De voorstelling Comeback van Ooit werd vier maal opgevoerd in theaterzaal De Peeriscoop in Gorinchem, was alle keren helemaal uitverkocht en daarmee opnieuw een groot succes. Gezinsondersteuning In het voorjaar van 2013 startte Kindzorg met Gezinsondersteuning, eerst in de Alblasserwaard en na de zomer ook in het Rivierengebied en in de Drechtsteden. Gezinnen die een ondersteuningsvraag hebben omdat zij een kind met een handicap hebben kunnen bij Syndion terecht voor een passend antwoord op hun vraag, in hun eigen buurt. Dat hoeft niet altijd professionele ondersteuning te zijn. Syndion kan ook hulp bieden bij het zoeken naar een vrijwilliger die het gezin kan helpen bij hun vraag. De cliënten van Outsider Art exposeerden in het voorjaar in de interieurzaak Van der Wal in Leerdam. Na een succesvolle opening bleef hun werk hier geruime tijd hangen en werden heel wat kunstwerken verkocht aan de bezoekers van de winkel. 19

6 Hoofdstuk3 Cliëntbelangen In 2013 ging de nieuwe medezeggenschapstructuur van start. Binnen Syndion zijn twee soorten cliëntenraden. Eén centrale cliëntenraad en verschillende clusterraden. In de centrale clientenraad worden dingen besproken die voor heel Syndion belangrijk zijn, in de clusterraden komen dingen aan de orde die in het cluster spelen. In alle vergaderingen van de cliëntenraden was de medezeggenschap een belangrijk onderwerp. Cliënten willen graag dat Syndion goed luistert als zij hun stem laten horen. Cliëntvertrouwenspersoon Annemarie Hofmans is sinds 2007 de cliëntvertrouwenspersoon bij Syndion. Sinds 2011 werkt zij ook voor Prezzent. Om ervoor te zorgen dat cliënten haar goed weten te vinden, bezocht Annemarie in 2013 alle woon- en dagbestedingslocaties ten minste drie keer. Op alle locaties hangen posters en liggen folders en kaarten. Met de kaarten kunnen cliënten een gesprek met de vertrouwenspersoon aanvragen. 54 cliënten namen in 2013 contact op met Annemarie om hun klacht(en) of ongenoegen met haar te bespreken. 50 klachten zijn opgelost, 4 klachten zijn nog in behandeling. De centrale cliëntenraad In 2013 werden verkiezingen gehouden voor de Centrale Cliëntenraad. Cliënten mochten zich hiervoor ook kandidaat stellen. Er werden 6 cliënten gekozen. De centrale cliëntenraad is de spreekbuis en het adviesorgaan van cliënten naar bestuur en directie. Ook ziet de centrale cliëntenraad toe op de uitvoering van de plannen van Syndion en of deze in overeenstemming zijn met de visie van Syndion. De Raad heeft geregeld overleg met de bestuurder. De adviezen van de centrale cliëntenraad worden door de bestuurder serieus genomen en vaak ook overgenomen. In 2013 werd onder andere gesproken over: Het tevredenheidsonderzoek onder cliënten De begroting van Syndion De toekomstplannen van Syndion Eind 2013 nam voorzitter Gerrit Dubbeldam afscheid van de CCR. Hij werd opgevolgd door Rina van den Heuvel. Gerrit heeft zich 23 jaar ingezet voor de medezeggenschap van de cliënten van Syndion. De Raad van Toezicht gaf hem hiervoor begin 2014 de Syndionpenning. De klachtencommissie Als een cliënt of vertegenwoordiger ontevreden is, wordt hierover in eerste instantie gepraat met de begeleider en de clustermanager. De cliëntvertrouwenspersoon speelt hier vaak een rol in. Soms lukt het niet om een oplossing te vinden. Dan kan iemand een klacht indienen bij de klachtencommissie van Syndion. In 2013 bestond de klachtencommissie uit 6 personen. Voorzitter van de klachtencommissie is mevrouw Mr. N. Jacobs. De commissie werkt voor Syndion en voor Prezzent. In 2013 kwamen er geen klachten bij de klachtencommissie terecht. 20 SYNCHROON VOORJAAR e JAARGANG NUMMER 2

7 Jaarverslag 2013 Hoofdstuk4 De Raad van Toezicht in 2013 De Raad van Toezicht van Syndion bestond in 2013 uit vijf personen. Zij kwamen 9 keer bij elkaar. De Raad van Toezicht nam in 2013 twee maal het besluit om de Syndionpenning uit te reiken. Deze penning is een initiatief van de Raad van Toezicht. De penning wordt toegekend aan personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben betoond voor mensen met een handicap. In 2012 werd de eerste penning uitgereikt aan Aart Bogerd, bij zijn afscheid als bestuurder van Syndion. In 2013 ontving de heer J.A. de Bruin (voormalig Raad van Toezicht-lid van Syndion) de penning en begin 2014 viel deze eer te beurt aan de heer G. Dubbeldam, voormalig voorzitter van de centrale clientenraad van Syndion. Belangrijke onderwerpen in 2013 waren: overleg met de Centrale Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad overleg over de jaarrekening en de begroting vaststelling van het meerjarenbeleid bewaking van het traject van de organisatieontwikkeling bespreking van inhoudelijke onderwerpen rondom medezeggenschap, kwaliteit, politieke ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg Ook bezochten leden van de Raad van Toezicht in 2013 weer een aantal locaties van Syndion, om zich betrokken te tonen bij de cliënten en medewerkers. Het is één van de activiteiten van de Raad van Toezicht die op de werkvloer enorm gewaardeerd worden. 21

8 Hoofdstuk 5 5 Verslag van de bestuurder over 2013 Het hele jaar moesten we de vinger aan de pols houden Toen Harry Vogelaar in september 2012 bij Syndion aan de slag ging als bestuurder, was het duidelijk dat er veel op het spel stond. Syndion was al begonnen met organisatieontwikkeling, in verband met de toekomst. De interim-bestuurder had een rapport opgesteld, waarin stond dat er in korte tijd veel moest gebeuren. Voor sommige medewerkers betekende dit dat hun functie bij Syndion verdween. Voor het eerst in zijn bestaan heeft Syndion een sociaal plan opgesteld. Medewerkers werden boventallig of namen afscheid van Syndion. Ik wil hier graag nog eens benadrukken dat Syndion al die medewerkers veel dank verschuldigd is: de voormalige regiomanagers, de clustermanagers, andere collega s Zij hebben zich vaak jarenlang met hart en ziel ingezet voor de cliënten en hebben dat zeer loyaal, tot op de laatste dag van hun werk voor Syndion, gedaan. Heel 2013 heeft in het teken gestaan van die ontwikkelingen. Daarover gaat ook het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag. Het is allemaal behoorlijk ingrijpend geweest en we zijn trouwens nog niet klaar, vindt Syndions bestuurder. Heel 2013 moesten we de vinger aan de pols houden als het gaat over de veranderende wetgeving rondom de zorg. Steeds kwamen er weer nieuwe berichten van de staatssecretaris: over de langdurige zorg, over de jeugdwet, over de mogelijkheden voor mensen met een handicap om te kunnen werken, over de Wmo. Iedere keer opnieuw moest weer worden ingeschat: wat betekent dit voor onze cliënten? Wat betekent dit voor de dienstverlening van Syndion? Ingrijpende beslissingen Syndion heeft beslissingen moeten nemen die veel gevolgen hebben. Sommige daarvan waren ingrijpend voor individuele cliënten of medewerkers. We zijn gestopt met het organiseren van het werk vanuit drie regio s en hebben ervoor gekozen om meer verantwoordelijkheden bij de clustermanagers te leggen. Het aantal clusters is kleiner geworden. Ook voor cliënten zijn beslissingen genomen die niet altijd gemakkelijk zijn. In 2013 zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het anders organiseren van de Dagbesteding. Cliënten gaan dichterbij hun woonplaats werken, sommige locaties gaan verhuizen, andere locaties sluiten. Dit is voor een deel in 2013 al gestart, maar zal vooral in 2014 worden uitgevoerd. Zorgvuldig en transparant Alle plannen en de invoering van de plannen doen we zo zorgvuldig mogelijk. En we willen er open en eerlijk over zijn richting cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers. Communicatie speelde een belangrijke rol. Met schriftelijke en digitale informatie en op informatieavonden hielden en houden we iedereen op de hoogte van de stand van zaken. Openheid en eerlijkheid staan hoog in het vaandel bij Syndion. Daarom is het goed om in dit jaarverslag ook iets te zeggen over het onafhankelijke onderzoek (door dhr. Akveld en dhr. Kröber) dat in 2013 bij Syndion is gedaan naar een klacht van ouders van een cliënt in één van de gezinshuizen van Syndion uit 2010/2011. Uit dit onderzoek zijn enkele conclusies en aanbevelingen gekomen die door Syndion zijn opgevolgd. Voor de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) was dit aanleiding om de melding te sluiten. 22 SYNCHROON VOORJAAR e JAARGANG NUMMER 2

9 Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 6 6 Geldzaken Inkomsten in 2013: AWBZ PGB 5000 Verkoop dagbesteding: 687 Overige inkomsten 2400 Overige inkomsten 2,4 miljoen Verkoop dagbesteding 687 duizend PGB 5 miljoen AWBZ 43 miljoen Uitgaven in 2013: Vervoer 1,7 miljoen Voeding en huishoudelijk 1,9 miljoen Overige kosten 5,2 miljoen Gebouwen 6,1 miljoen Personeel 35,1 miljoen -personeel: gebouwen (ene houd): voeding en huis kosten: vervoer: overige kosten: Over in 2013: -Hoeveel was er over: 951 duizend, 1,9 % van de inkomsten Stand van zaken op 31 december 2013: - Eigen Vermogen: 10 miljoen - Bezittingen/gebouwen/inventaris: 11,7 miljoen - Leningen: 3,6 miljoen 23

SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 3 - NR 2 - NAJAAR 2014 MET

SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 3 - NR 2 - NAJAAR 2014 MET SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 3 - NR 2 - NAJAAR 2014 MET SYNDION JAARVERSLAG 2013 1 In dit nummer 6 Nieuwe wetgeving 8 Nieuws uit cliëntenraden 10 Hoe wil jij informatie van Syndion krijgen?

Nadere informatie

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad Meedenken, meepraten, meebeslissen in de Cliëntenraad Cliëntenraad Wat is een cliëntenraad? De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten. Alle mensen die bij Syndion ondersteuning krijgen zijn

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Wegwijs binnen Syndion Voor nieuwe cliënten en medewerkers Syndion wil mensen met een handicap ondersteunen om hun leven zo in te richten als zij dat zelf willen. In de visie

Nadere informatie

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad Meedenken, meepraten, meebeslissen in de Cliëntenraad Cliëntenraad Wat is een cliëntenraad? Iedereen die bij Syndion ondersteuning krijgt is cliënt van Syndion. Cliëntenraden komen op voor de belangen

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Maak kennis met. Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Maak kennis met. Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Maak kennis met Syndion Dat het gewoon is dat ik er ben Syndion ondersteunt mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

Passend, vertrouwd, dichtbij

Passend, vertrouwd, dichtbij Wmo krant Nummer 2 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Passend, vertrouwd, dichtbij Al een paar jaar staan op folders van Syndion de woorden Passend, Vertrouwd, Dichtbij. Waarom

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen Passend Vertrouwd Dichtbij Wonen Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een groot deel van het dagelijks leven speelt zich thuis af. Voor mensen met een handicap is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Jaarverslag was een jaar van grote veranderingen in de zorg. Het was hét overgangsjaar. De nieuwe wetten en regels gingen van start.

Jaarverslag was een jaar van grote veranderingen in de zorg. Het was hét overgangsjaar. De nieuwe wetten en regels gingen van start. Passend Vertrouwd Dichtbij 2015 was een jaar van grote veranderingen in de zorg. Het was hét overgangsjaar. De nieuwe wetten en regels gingen van start. Jaarverslag Syndion 2015 De overgang ingezet Nieuwe

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Dagbesteding

Passend Vertrouwd Dichtbij. Dagbesteding Passend Vertrouwd Dichtbij Dagbesteding Werk is voor veel mensen een belangrijk deel van hun leven. Het draagt bij aan een zinvolle daginvulling, voldoening, een gevoel van eigenwaarde en sociale contacten.

Nadere informatie

Bent u ontevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling SWZ

Bent u ontevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling SWZ Bent u ontevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling SWZ SWZ wil graag goede zorg- en dienstverlening bieden. Maar mogelijk bent u toch niet tevreden over ons. Bent u van mening dat u niet correct behandeld

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

VOORJAAR 2014 5 e JAARGANG NUMMER 2

VOORJAAR 2014 5 e JAARGANG NUMMER 2 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2014 5 e JAARGANG NUMMER 2 Leren reizen met het openbaar vervoer 25 jaar taart en koek Jaarverslag Syndion 2013 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Medezeggenschap Verleden Heden Toekomst Intern - extern

Medezeggenschap Verleden Heden Toekomst Intern - extern Symposium Samen sterk in sobere tijden De rol van de medezeggenschap in een veranderingsproces binnen en buiten een organisatie (Wmo) Vorden, 4 april 2014 Medezeggenschap Verleden Heden Toekomst Intern

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG voor de centrale cliëntenraad-

TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG voor de centrale cliëntenraad- TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2015 -voor de centrale cliëntenraad- Inleiding Wat maakt 2015 nu nog uit? 2016 is al weer een paar maanden oud. En we zijn al benieuwd naar 2017. Het eerste jaar zonder Pierre.

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Wegwijs bij Syndion D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p

Wegwijs bij Syndion D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p Wegwijs bij Syndion Informatie voor cliënten, ouders en andere betrokkenen D i e n s t v e r l e n i n g e n o n d e r s t e u n i n g a a n m e n s e n m e t e e n h a n d i c a p Inhoud Welkom bij Syndion

Nadere informatie

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel Rechten van de cliëntenraad Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) staan de rechten van de cliëntenraad. Er zijn 3 soorten

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden

Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden Informatie voor cliënten (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden Picto versie (Mede)zeggenschap en de Bewoners-/Deelnemersraden bij SDW De woorden waar een streep onder staat worden uitgelegd

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag Centrale Cliënten Raad SDW 2014 Pagina 2 van 9

Inhoud. Jaarverslag Centrale Cliënten Raad SDW 2014 Pagina 2 van 9 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Wie zit er in de CCR?... 3 3. Werkwijze... 4 4. Overlegvormen... 4 5. Informatie-uitwisseling... 5 6. Adviesaanvragen... 6 7. Contacten binnen en buiten SDW... 6 8. Activiteiten

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

Centrale CliëntenRaad en Lokale CliëntenRaden JAAR OVERZICHT

Centrale CliëntenRaad en Lokale CliëntenRaden JAAR OVERZICHT Centrale CliëntenRaad en Lokale CliëntenRaden JAAR OVERZICHT 2014 Eduard Venema (cliënt ambulant Veenendaal) Voorzitter CCR Edwin van Bergenhenegouwen (cliënt ambulant Den Haag) (van links naar rechts)

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 In deze nieuwsbrief: Samenstelling van de cliëntenraad... - 1 - Vacature vertegenwoordiger het Grotenhuis... - 2 - Informatievoorziening... - 2 - Terugblik op 2016...

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële cliëntenraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

nummer 11 april 2013 Jan Hanse aan het woord Hoe gaat het verder met de medezeggenschap?

nummer 11 april 2013 Jan Hanse aan het woord Hoe gaat het verder met de medezeggenschap? nummer 11 april 2013 Jan Hanse aan het woord Hoe gaat het verder met de medezeggenschap? de redactie van de cliënten-raad-krant bestaat uit: Arco Boogaard cliëntenraad de Waaier + de Schelp Anita van Dinteren

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2016 GEHANDICAPTENZORG JULI 2015 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2016. Het

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Samen op koers in 2015

Samen op koers in 2015 Beeld van de prestaties Wat hebben we bereikt? Samen dienen en delen 2017-2019 Samen op koers in 2015 Jaarbericht Zorggroep Sirjon Bepalend bij onze zorgverlening is een reformatorische visie op het leven,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Meepraten en meedoen!

Meepraten en meedoen! Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers Meepraten en meedoen! Philadelphia voor alle relaties Het beste uit jezelf Jouw mening vinden wij belangrijk Jij bent cliënt van Philadelphia.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden. Samenstelling + taakverdeling CCR. A. Doelen voor de CCR

Inhoudsopgave. Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden. Samenstelling + taakverdeling CCR. A. Doelen voor de CCR Sjaloom Zorg 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden Samenstelling + taakverdeling CCR A. Doelen voor de CCR B. Doelen van de CCR m.b.t. de cliënten/ medewerkers

Nadere informatie

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Je staat er niet iedere dag bij stil, want wonen lijkt zo gewoon. Als je een handicap hebt is een fijne woonplek de basis. Daarnaast heb je ook voor andere

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wat is het SDW cliëntenpanel?

Wat is het SDW cliëntenpanel? Terug kijken op het eerste jaar SDW cliëntenpanel 2016 Wat is het SDW cliëntenpanel? Het SDW cliëntenpanel praat samen met de Centrale cliëntenraad (CCR) over thema s. Het cliëntenpanel bestaat uit 25

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers. Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf

Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers. Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf Jouw mening vinden wij belangrijk Jij bent cliënt van Philadelphia. Wij willen je zo goed mogelijk

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING LOGEREN SECTOR VAN KIND EN GEZIN

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING LOGEREN SECTOR VAN KIND EN GEZIN SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN LOGEREN SYNDION VERLEENT DIENSTEN MET ZORG Syndion is een organisatie die dienstverlening en ondersteuning biedt aan mensen met een handicap. De sector

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Versie voor cliënten, april 2017

Versie voor cliënten, april 2017 Jaarverslag 2016, CCR SDW. De CCR wil jullie laten weten wat wij in 2016 hebben gedaan en wat er is bereikt. Speerpunten: Uit de cliënt tevredenheidsmeting heeft de CCR zaken gehaald welke jullie belangrijk

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 1 Regio Waardenlanden Februari 2017 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Jaarplan 2017 Kort nieuws In deze nieuwsbrief natuurlijk weer kort nieuws. Het nieuwe jaarplan

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 2 - NR 4 - NAJAAR 2013. Met overzicht van alle clustermanagers

SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 2 - NR 4 - NAJAAR 2013. Met overzicht van alle clustermanagers SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 2 - NR 4 - NAJAAR 2013 Met overzicht van alle clustermanagers 1 2 In dit nummer 6 Een vrijwilliger, wat voor jou? 8 Nieuwe Centrale Cliëntenraad van start

Nadere informatie

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers

WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet. Informatie voor ouders/verzorgers WEGWIJZER AWBZ-Jeugdwet Informatie voor ouders/verzorgers 1 Wegwijzer Informatie over de veranderingen in de financiering van de zorg voor uw kind in 2015 In 2015 gaat er veel veranderen in de financiering

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 1 Inhoud Cliëntenraad (CR)... 3 De taak van de cliëntenraad... 3 Bevoegdheden... 3 Samenstelling cliëntenraad...

Nadere informatie

Van AWBZ naar Jeugdwet

Van AWBZ naar Jeugdwet Van AWBZ naar Jeugdwet Wat betekent de Jeugdwet? i Informatie voor ouders/verzorgers Inhoud Van AWBZ naar Jeugdwet.... 3 Welke ondersteuning gaat naar de Jeugdwet?... 4 Wat zijn de doelen van de Jeugdwet?...

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Jaarverslag voor cliënten

Jaarverslag voor cliënten 2013 Jaarverslag voor cliënten Voorwoord In 2013 ging het bij Dichterbij vooral over de toekomst. Er gebeurt veel in de zorg. De regering vindt dat de zorg anders geregeld moet worden. Gemeenten gaan taken

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het massaontslag bij zorginstelling Philadelphia (2013Z23032).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het massaontslag bij zorginstelling Philadelphia (2013Z23032). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor!

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Even voorstellen: de cliëntenraad Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Wat doet de Cliëntenraad (CR) van het St.Jans Gasthuis Weert voor u? De CR behartigt de gemeenschappelijk belangen van cliënten

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 2 - NR 3 - VOORJAAR 2013. Themanummer over Rechten

SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 2 - NR 3 - VOORJAAR 2013. Themanummer over Rechten SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 2 - NR 3 - VOORJAAR 2013 Themanummer over Rechten 1 In dit nummer 4 Met de bus, wat mag het kosten? 8 Meerkant in de steigers 10 Rechten van cliënten 16 Een

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Cliëntenraad. Thuiszorg. Marga Klompé

Jaarverslag 2012. Cliëntenraad. Thuiszorg. Marga Klompé Jaarverslag 2012 Cliëntenraad Thuiszorg Marga Klompé Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Voorwoord van de Cliëntenraad Beste mensen, Het jaar 2012 is weer voorbij en dan is het weer tijd om even terug

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Careander stelt zich voor! Algemene informatie voor cliënten Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Jaarverslag Zeggenschap

Jaarverslag Zeggenschap Jaarverslag Zeggenschap 2014 1 Odion, januari 2015 hallo Hallo, 2014 is voorbij gevolgen. Er is weer veel gebeurd op het gebied van zeggenschap. In dit verslag breng ik jullie op de hoogte van alle gebeurtenissen,

Nadere informatie