Mantelzorg in Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mantelzorg in Vlaanderen"

Transcriptie

1 Mantelzorg in Vlaanderen Iris De Coster Prof.dr. Anja Declercq Prof.dr.Chantal Van Audenhove Brussel, 30 november 2007

2 Overzicht Situering Historisch demografisch maatschappelijk steunsysteem De mantelzorger Kenmerken Streven naar een evenwicht Steun voor mantelzorgers Aspecten van steun Bronnen en verstrekkers van steun Reglementering en organisatie van de steun Federaal Vlaams Provinciaal en lokaal Goede praktijkmethoden en innovatieve voorbeelden Uitdagingen voor de toekomst

3 Situering Vroeger vanzelfsprekend > 1950 openbare zorgvoorzieningen 1990: discours over herwaardering en ondersteuning Thuis en mantelzorg als prioriteit Mensen wensen zo lang mogelijk thuis te blijven, ook als ze zorgbehoevend en afhankelijk worden (CBGS, 2004) Nood aan erkenning van mantelzorgers Sociale en financiële rechten

4 Situering Demografische evoluties groeiende nood aan langdurige zorg 80% daarvan wordt verleend door mantelzorgers. Welzijn van zorgvrager wordt mede bepaald door welzijn van mantelzorger Dus: goede zorg voor kwetsbare personen impliceert goede zorg voor hun mantelzorgers Beleidsontwikkelingen vertrouwen steeds meer op de bijdrage van mantelzorgers. Toch worden hun behoeften nog te vaak genegeerd wordt hun bijdrage aan economie en aan maatschappij nog te weinig erkend wordt er nog te weinig samengewerkt als partners in de zorg: mantelzorgers bieden veelal ondersteuning in afwezigheid van formele zorg en welzijnsvoorzieningen

5 Maatschappelijk steunsysteem Zelfhulp Familie Vrienden Buren Persoon Algemene Zorg en Welzijnsvoorzieningen Geestelijke Gezondheidszorg Trainer & Church 1984 in Carling 1995

6 De mantelzorger Panel Studie van Belgische huishoudens, Federaal wenschapsbeleid, 2001 De mantelzorger zorgt langdurig en intensief voor een familielid, vriend, buur met een chronische ziekte, een handicap of een langdurige hulpbehoefte Aantal mantelzorgers: 9, 37 % van de Belgen Vlaanderen Brussel Wallonië Leeftijd: gemiddeld 57 jaar (20 89 j) Geslacht: 63 % vrouwen Beroepsuitoefening: 37 % betaald werk, 28% pensioen, 20% huisvrouw/man, 7 % werkloos Slechts 40% van de mantelzorgers doet meer dan 15 u/week betaald werk Beroepsactieve mantelzorgers zorgen even intens

7 De mantelzorger Panel Studie van Belgische huishoudens, Federaal wenschapsbeleid, 2001 Burgerlijke staat: Getrouwd 66%, nooit getrouwd 13%, gescheiden 12%, weduwe/weduwnaar 9% Zorgrelatie: 47 % van de mantelzorgers zijn ouders, 15% partner, 14% schoonfamilie, 13% kinderen Mantelzorgers zorgen vaakst voor (schoon)moeder Als mannen mantelzorger zijn Is dat meestal voor hun echtgenote Die zwaarbehoevend is Zijn ze gemiddeld ouder en gepensioneerd Delen ze de zorgtaak meestal met professionele hulpverleners

8 De mantelzorger Panel Studie van Belgische huishoudens, Federaal Wetenschapsbeleid, 2001 Takenpakket Gemiddeld 17.5 uur per week (1 99 u/week) Luisteren naar verhalen en klachten 76% Was 50% Medicatie 48% Maaltijdbereiding 43% Huis schoonmaken 40% Persoonlijke hygiëne 36% Helpen met eten 21% Andere 50 %

9 De mantelzorger Streven naar evenwicht in de zorgervaring zorglast veerkracht steun

10 De mantelzorger Zorglast Praktisch, financieel, emotioneel, sociaal, interacties met zorgsystemen Afhankelijk van de zorgrelatie: partners, kinderen, broers en zussen Afhankelijk van probleemgedrag van patiënt Kan leiden tot isolatie, depressie, mishandeling... bij gebrek aan ondersteuning

11 De mantelzorger Veerkracht Tevredenheid, voldoening, fierheid, nieuwe vaardigheden, emotionaliteit, intimiteit, persoonlijke groei, toename en verbetering van sociale relaties Van een gezinslid, van een gezin, van de mantelzorgers als respresentant van de patiënt Interne vs externe attributies van probleemgedrag Zingeving

12 Steun voor mantelzorgers Aspecten van steun Praktische steun Hulp bij de dagelijkse verzorging, medicatie, huishoudelijke klussen, vervoer,... Informatieve steun Omtrent (omgaan met) ziektebeelden, bestaande diensten en financiële tegemoetkomingen, juridische en ethische aspecten Emotionele steun Hulp bij omgaan met conflicten, verdriet, verwerking... Voorbeeldsteun Een positief voorbeeld hebben waaraan men zich kan spiegelen Financiële steun Geldelijke tussenkomsten, vergoedingen of fiscale tegemoetkomingen

13 Steun voor mantelzorgers Bronnen en verstrekkers van steun Praktische steun Gezinszorg, poetshulp, PWA, ouderengezelschapsdienst, transportdienst,... Informatieve steun Internet, overheden, thuiszorgdiensten (ontslagfiche, proactieve werking Thuiszorgcentra via ocmw s en ziekenfondsen, fiche financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg van het Wit Gele kruis), lokale en regionale dienstencentra (Ouderen Informatiepunt), Verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers (mantelzorglijn)... Emotionele steun Natuurlijk sociaal netwerk maar ook professionele hulpverleners en vrijwilligers Voorbeeldsteun Lotgenoten Financiële steun Federale overheid, Vlaamse zorgverzekering, Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, lokale overheden, VIPA

14 Steun voor mantelzorgers Specifieke verenigingen Similes, Alzheimerliga, Vlaamse Vereniging Autisme, GRIP (gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap), VPH (Vereniging Personen met een Handicap),... 5 overkoepelende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers Besluit van Vlaamse regering 18 dec euro/jaar (2008) 1. Steunpunt Thuiszorg 2. Ondersteuning in de Thuiszorg 3. Ziekenzorg van de Christelijke Mutualiteiten 4. Ons Zorgnetwerk 5. Werkgroep Thuisverzorgers Op Europees niveau Eurocare (Europese belangenorganisatie die zich inzet voor mantelzorgers) Eufami (Europese Federatie van verenigingen van familieleden van psychisch zieken) Eurofamcare (Europese studie naar mantelzorg bij ouderen) EASPD (Europese organisatie van dienstverleners aan personen met een handicap) COFACE handicap (Europese belangenorganisatie voor personen met een handicaps en hun mantelzorgers, help the carers project)...

15 Federale overheidssteun Maatregelen voor combinatie job mantelzorg 10 dagen sociaal verlet Onbetaald verlof Tijdskrediet Onderbreking van beroep om redenen van medische of palliatieve bijstand Subsidies voor personen > 65 jaar, afh. van categoriale KATZ score (maat voor afhankelijkheid, bepaald door arts) Maximumfactuur Afhankelijk van inkomen, bijgehouden door ziekenfonds Palliatief thuiszorgforfait (483 euro/maand)

16 Vlaamse zorgverzekering Tussenkomst in de niet medische kosten voor zwaar zorgbehoevende personen Alle bewoners die in een erkende residentiële voorziening verblijven (ROB, RVT, PVT) Mantel en thuiszorg: ernstig fysisch of psychisch zorgbehoevend, te bewijzen op basis van: B op Katz schaal in de thuisverpleging (ziekenfonds) 35 op BEL (gezinszorg, OCMW, CAW verbonden aan ziekenfondsen) score 15 op medisch sociale schaal (ziekenfonds, ministerie van sociale zaken) score C op evaluatieschaal tot staving van aanvraag dagverzorgingscentrum/kortverblijf (ziekenfonds) Bijkomende kinderbijslag op basis van 66% handicap en 7 punten op schaal zelfredzaamheid of 18 punten op medisch sociale schaal > 25 jaar: jaarlijkse bijdrage van 25 euro Bedrag per maand Professionele residentiële zorg: 125 euro Mantel en thuiszorg 2007: : : 125 (gelijkschakeling!)

17 Vlaamse zorgverzekering Dienstencheques Extra zorgtoelage voor tijdskrediet onder bepaalde voorwaarden Ernstig ziek familielid Terminaal ziek familielid Kinderen < 8 jaar Gehandicapte kinderen > 8 jaar

18 Evolutie erkende thuiszorgvoorzieningen (thuiszorgdecreet 14 juli 1998) Regionale dienstencentra Lokale dienstencentra Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers Samenwerkingsinitiatieven in de thuisverzorging (SIT) Teams thuisverpleging Diensten voor oppashulp Expertisecentra dementie Diensten voor gezinszorg Ook: opleidingscentra logistieke hulp personenalarmtoestellen Dagverzorgingscentra Centra kortverblijf

19 Beleidsbrief Van Ackere Decreet erkennig en subsidiëring thuiszorg Gezinszorg en aanvullende thuiszorg : Integratie schoonmaakhulp, karweihulp en prof. oppashulp in diensten gezinszorg Afstemmming van dienstencentra op andere actoren thuiszorg en eerste lijn 2 nieuwe tijdelijke opvangmogelijkheden Diensten voor gastopvang Centra voor herstelverblijf Versterking van de opdrachten Informatie en adviesverstrekking Psychosociale ondersteuning Begeleiding in de thuissituatie Nieuwe erkenningen dienstencentra Regionaal: 1, Lokaal: 10, extra budget ontlening personenalarmtoestellen Diensten voor oppashulp: extra subsidiëring voor coördinatoren van vrijwilligers

20 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Persoonlijk assistentie budget Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 dec 2000 Doelstelling: wonen in thuissituatie mogelijk maken Persoon stelt zelf assistenten aan, ev. een mantelzorger!!! Voor huishoudelijk werk, lichamelijke verzorging, verplaatsingen, ontspanningsactiviteiten Gemiddeld euro ( euro), geen eigen bijdrage, onbeperkt te combineren met formele thuiszorgdiensten Voorrang voor personen met zware handicap Reële ervaringen PAB haalt mensen niet weg uit instellingen (Informeel netwerk grotendeels weggevallen na jarenlange opname) maar kan opnames wel voorkomen (ondersteuning mantelzorg) Niet voor iedereen: gewonnen zelfstandigheid maar ook verloren zekerheid Niet enkel vervanging van zorg maar ook meer tijd/vormen van steun Vraag naar betaalbaarheid? Vraag naar rechtvaardigheid: aug 2007: 1233 personen (3445 personen dienden een aanvraag in waar geen onmiddellijk antwoord op gegeven kan worden)

21 Beleidsbrief Van Ackere Gehandicapten Kwaliteitsvolle toeleiding naar bijstandsverlening Zorgregie: uitwerking juridisch kader en erkenning 5 provinciale coördinatoren Trajectbegeleiding: Persoonlijke toekomstplanning Verbeterd casemanagement Vrije keuze van bijstandsverlening Uitbreiding zorgaanbod (garantie mantelzorg vrije keuze!) Persoonlijk Assistentiebudget 220 extra toekenningen Snelprocedure voor volwassenen/kinderen met een snel degeneratieve ziekte

22 Steun door lokale overheden: de mantelzorgpremie Tussenkomst voor personen die thuis voor een familielid zorgen Provinciebesturen van Oost Vlaanderen, Antwerpen, Limburg via dienst sociale zaken en huisvesting Voorwaarden: woonplaats, relatie met zorgbehoevende, inkomen maar ook leeftijd (>65/75 j), graad van hulpbehoevendheid van oudere max. 625 euro/jaar berekend op basis van aantal verzorgingsdagen Gemeentebesturen Voorwaarden verschillen per gemeente 50% van provinciale premie max. 310 euro/jaar

23 goede praktijkmethoden en innovatieve voorbeelden Vlaamse overheid 9 expertisecentra Dementie euro per jaar per centrum Informatie en adviesverstrekking, sensibilisering, vorming en deskundigheidsbevordering, concept en methodiekontwikkeling, registratie, signaalfunctie Plan: 1 expertisecentrum op Vlaams niveau + regionale expertisecentra SIT: samenwerkingsinitiatieven thuiszorg 1 SIT per bewoners Gecoördineerde afspraken en samenwerking tussen diverse (formele en informele) zorgpartners Restructurering naar SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn), maar nog geen uitvoeringsbesluit Nachtzorg thuis (Antwerpen, Menen) Extra subsidie van Provincie in opstartfase (eerste 2 jaren) Samenwerking tussen vele organisaties uit de thuiszorg 2 à 3 nachten per week Vooral voor personen die palliatief, dementerend, chronisch ziek zijn

24 goede praktijkmethoden en innovatieve voorbeelden Federaal + Vlaams Dagcentra voor palliatieve verzorging Federale erkenning van 5 centra Extra Vlaamse toelage van euro/jaar voor adviesverstrekking,deskundigheidsontwikkeling Centra voor kortverblijf 2007: 744 woongelegenheden (in 159 voorzieningen) 2008: 1143 extra woongelegenheden Regionale verschillen! Vooral in W Vl (39 % gerealiseerd), O Vl, Antw, minder in Limburg, Vl Brabant (19 %), geen in Brussel Kleinschalig genormaliseerd wonen en Cantous Alternatieve zorgvormen voor personen met dementie met nadruk op kwaliteit van leven en relaties Gefinancierd als rusthuizen

25 goede praktijkmethoden en innovatieve voorbeelden Federaal Psychiatrische Zorg in de thuissituatie Erkenning van 19 (van 34) projecten sinds 2001 GDT (geïntegreerde diensten thuiszorg) Multidisciplinair overleg en opstellen zorgplan met explicitering van taken van diverse (formele en informele) zorgverstrekkers

26 Knelpunten Sociaal statuut van de mantelzorger Inkomen: behoud van mogelijkheid om job opnieuw op te nemen tegen dezelfde loonvoorwaarden Sociale bescherming tijdens mantelzorgperiode (bij ziekte, werkloosheid, pensioen) Loopbaanonderbrekingen (soepele regeling tijdskrediet) Betaalbaarheid van de zorg Beperkte financiële tussenkomsten (thuiszorg vs residentiële sector, ouderensector vs gehandicaptensector), geen/beperkte vergoeding, fiscale tegemoetkomingen Sommige voordelen afhankelijk van de bereidheid/visie van werkgevers of voorzieningen Persoonlijk Assistentiebudget is voor een beperkte groep personen met een handicap Toegankelijkheid van de zorg Wachtlijsten Regionale verschillen in beschikbaarheid van diensten (bv. SIT s) Katz schaal (RAI) Nood aan mogelijkheden tot respijtzorg

27 Knelpunten Informatietekort Op vlak van Aanbod van diensten Voordelen en tegemoetkomingen Juridisch en ethisch kader Waar men terecht kan voor informatie ivm ziektebeeld ivm praktische zaken (bv. eten geven) Scharniermomenten waarop de informatienood extra groot is: Verandering in de situatie van de zorgbehoevende persoon Verandering in de situatie van de mantelzorger Verandering in de wetgeving Huidige informatiebronnen sociale dienst van ZH, ziekenfonds, OCMW, huisarts, thuisverpleegkundige, overheid, lotgenoten, verenigingen, internet, school, specialisten, diensten voor gezinshulp, revalidatiecentra, familieleden, Nog te weinig via radio, kranten, tijdschriften, televisie, folders, cursussen Nog teveel een toevalstreffer, afhankelijk van de wil en bekwaamheid van hulpverleners en van assertiviteit van mantelzorgers Nood aan centraal informatiepunt of telefoonnummer met doorverwijsfunctie!

28 Specifieke uitdagingen voor de toekomst Systematisch onderzoek naar mantelzorg Inzicht in hun noden, wensen en verwachtingen ontwikkelen van methodieken ter ondersteuning (zorgcoördinatieplannen, vorming,...) Implementatie en evaluatie Centralisatie van informatie Internet als bron van informatie Regionale brochure met actueel overzicht van ondersteuningsaanbod/rechten/tegemoetkomingen mantelzorgers Consultatiecentrum (~Kind en Gezin) Expertisecentrum Informele Zorg...

29 Specifieke uitdagingen voor de toekomst Erkenning van rol als prioritaire zorgpartner Gezamelijk overleg via zorgcoördinatieplannen, SITs en GDTs Samenwerking met huisarts, thuisverpleegkundige, gezinshulp, psychiater... Rolafbakening, werken als een team, betrokkenheid bij kwaliteitsevaluaties, gedeelde zorg als een gezamenlijk zoekproces met oog voor de sterktes van de mantelzorgpartner Adempauzes, respijtzorg, vervangende mantelzorg 7/10: absoluut noodzakelijk (3/10: onvoorw keuze/plicht) Recht op aantal uren per dag/nacht/week overname (vrijwilligers of professionals) Zekerheid van 24uurs noodopvang bij onverwachte uitval

30 Specifieke uitdagingen voor de toekomst Een onkostenvergoeding Betaalbaarheid van niet medische uitgaven Vergoeding voor mantelzorgers met een laag inkomen Waardering, een statuut Positieve beeldvorming tav mantelzorg Vergroting van het maatschappelijk draagvlak via sensibiliseringscampagnes Wettelijk kader ter bescherming van de mantelzorger Mogelijkheden voor combinatie betaald werk mantelzorg Mogelijkheden voor training/begeleiding bij herintrede na periode van intensieve mantelzorg Fiscale regelingen om mantelzorg aantrekkelijk te maken Fiscale discriminaties wegwerken (bv. als een mantelzorgers onder hetzelfde dak woont, kan hij de kosten voor de thuiszorg niet fiscaal aftrekken (tenzij > 65 j)

31 Specifieke uitdagingen voor de toekomst Professionele ondersteuning Meer diensten of een betere coördinatie tussen de diensten om zorg op maat mogelijk te maken: overgangszorgvormen en ondersteunende diensten voor gedeelde zorg Naadloze zorg via persoonlijke trajectbegeleiding (omtincker) Sociaal emotionele ondersteuning van de mantelzorger als permanent aandachtspunt voor elke professionele hulpverlener Positiever imago van professionele steun voor mantelzorgers via informatiecampagnes, vraaggestuurd werken Opleiding en vorming van hulpverleners Erkenning van de problematiek Opsporen van mantelzorgers met een verhoogd risico op overbelasting Omgaan met de visie van mantelzorgers op hulpverlening aan de patiënt Omgaan met de noden/hulpvragen van de mantelzorgers zelf Aandacht voor de copingstrategieën van mantelzorgers Lotgenotencontact

32 Dé uitdaging voor de toekomst Meer rechtstreekse en voelbare ondersteuning voor mantelzorgers!

33 10 beginselen om mantelzorg aan af te toetsen (Eurocare) 1. Erkenning van centrale rol in gemeenschapszorg 2. Maatschappelijke integratie (sociaal leven) 3. Gelijkheid van kansen 4. Keuze van en voor mantelzorgers 5. Informatie (toegankelijk en op maat) 6. Steun (financieel, praktisch, emotioneel, betaalbare en toegankelijke formele zorg) 7. Vrije tijd (respijtzorg) 8. Combinatie van zorg en werk (arbeidsmarktbeleid en beschikbaarheid formele zorg) 9. Bevordering en bescherming van de gezondheid van de mantelzorger 10. Financiële zekerheid (sociale zekerheid zodat zorgen geen verarming hoeft te betekenen)

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Ouder. worden met een verstandelijke beperking. Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners

Ouder. worden met een verstandelijke beperking. Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners 1 2 Ouder worden met een verstandelijke beperking 10 8 9 7 6 5 3 4 Een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners Inleiding Een verstandelijke beperking heeft een grote invloed op het leven van

Nadere informatie

MANTELZORGPREMIE 2017

MANTELZORGPREMIE 2017 MANTELZORGPREMIE 2017 DE ZORGBEHOEVENDE (zelf in te vullen) NAAM: VOORNAAM: ADRES: TELEFOON / GSM: RIJKSREGISTERNR: DE MANTELZORGER (zelf in te vullen) NAAM: VOORNAAM: ADRES: TELEFOON / GSM: E-MAIL: RELATIE

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

Het Woonzorgdecreet als basis voor een toekomstgericht ouderenbeleid

Het Woonzorgdecreet als basis voor een toekomstgericht ouderenbeleid Het Woonzorgdecreet als basis voor een toekomstgericht ouderenbeleid Karine Moykens Kabinetschef van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

EUROCARERS, EEN EUROPESE BELANGENORGANISATIE DIE ZICH INZET VOOR MANTELZORGERS

EUROCARERS, EEN EUROPESE BELANGENORGANISATIE DIE ZICH INZET VOOR MANTELZORGERS EUROCARERS, EEN EUROPESE BELANGENORGANISATIE DIE ZICH INZET VOOR MANTELZORGERS Eurocarers is een Europese non-profit en non-gouvernementele organisatie die zich voor mantelzorgers inzet op filantropisch,

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

Antwerpen 14/09/2017

Antwerpen 14/09/2017 Antwerpen 14/09/2017 ELZ wat is dat nu? Standpunt van Domus Medica (Huisartsenvereniging) Dr. Wim Verhoeven Geografische afbakening Ziekenhuisnetwerken Standpunt van de patiënt Tijd voor interactie: rondetafelgesprek

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Bij wie kan je terecht? laatste wijziging: september 2014

Bij wie kan je terecht? laatste wijziging: september 2014 Bij wie kan je terecht? laatste wijziging: september 2014 Het woord vermoeden van dementie is gevallen. Het eigen-aardig gedrag en de vergeetproblemen krijgen nu een naam. Als mantelzorger van een persoon

Nadere informatie

dementie wijzer een waaier vol antwoorden rond dementie

dementie wijzer een waaier vol antwoorden rond dementie dementie wijzer een waaier vol antwoorden rond dementie www.dementievriendelijkbrugge.be Wie kan me informeren over premies en tegemoetkomingen? Een sociale dienst van de mutualiteit of regionaal dienstencentrum.

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/070507 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Riemst Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie 2010 G E M E E N T E L I J K E F I C H E S O U D E R E N Editie Gemeente Gingelom Welkom op de startpagina van de lijke fiches ouderen! De lijke fiches ouderen bevatten een basisdatafiche en een fiche met cijfergegevens

Nadere informatie

limburg.be Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030

limburg.be Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030 Masterplan Ouderenzorg in Limburg 2014-2030 Demografie: vergrijzing Huidig zorggebruik Huidig zorgaanbod Toekomstige zorgvraag Aanbevelingen en conclusies Overzicht Sterke vergrijzing in Limburg limburg.be

Nadere informatie

Reglement van mantelzorgtoelage

Reglement van mantelzorgtoelage Reglement van mantelzorgtoelage 1. Doel Het doel van de mantelzorgtoelage is in de eerste plaats waardering tonen voor het werk van de mantelzorger, zodat de thuissituatie kan bestendigd worden. 2. Definities

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING

2. ONDERWIJS, VORMING EN OPLEIDING PUBLICATIEPLAN 1. ALGEMEEN 1.1. OVERHEDEN EN INSTELLINGEN 1.1.1. Europese Commissie Helios II 1.1.2. Federale Overheden 1.1.3. Gewestelijk 1.1.4. Provinciaal 1.1.5. Regionaal 1.1.6. Intercommunaal 1.1.7.

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Helft zorgverzekerden komt niet rond

Helft zorgverzekerden komt niet rond Bijlage perstekst Helft zorgverzekerden komt niet rond 1. Het belang van de zorgverzekering Het HIVA onderzoek (2008) 1 bevestigt het nut van de Vlaamse zorgverzekering. Voor zorgerkenden maakt het wel

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

MANTELZORG IN VLAANDEREN

MANTELZORG IN VLAANDEREN MANTELZORG IN VLAANDEREN CBGS Vlaamse wetenschappelijke instelling Markiesstraat 1 1000 Brussel In de loop van 2003 organiseerde het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie een onderzoek rond het thema

Nadere informatie

Eerstelijnsgezondheidsconferentie

Eerstelijnsgezondheidsconferentie Beleidstraject (Vlaamse overheid) 2010: Conferentie eerstelijnszorg (11 december 2010) 2013 : Symposium eerstelijnsgezondheidszorg 2016 : 6 voorbereidende werkgroepen 2017 : Conferentie eerstelijnszorg

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n. Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n. Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg 2 Inhoud Inl e i d i n g... 3 Ve r zo r g i n g t h u i s... 4 Ve r zo r g i n g o p een pa l l i at i e v e e e n

Nadere informatie

Limburgse Code tot coördinatie voor SEL/ GDT Genk en SEL/ GDT Hasselt

Limburgse Code tot coördinatie voor SEL/ GDT Genk en SEL/ GDT Hasselt Pagina 1 van 6 Limburgse Code tot coördinatie voor SEL/ GDT Genk en SEL/ GDT Hasselt Coördinatie en ondersteuning van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen 1. REGELGEVING VAN DE VLAAMSE EN FEDERALE

Nadere informatie

Onthaalformulier Perron70

Onthaalformulier Perron70 1 Onthaalformulier Perron70 Psychosociaal Revalidatiecentrum Asse 1. Informatief Datum aanvraag: Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen via mail of per post. steven.van.laeken@fracarita.org

Nadere informatie

woonzorgdecreet voorstelling

woonzorgdecreet voorstelling woonzorgdecreet voorstelling Maatschappelijke context als kader aandeel 65-plussers van 18% naar 26% in 2030 dé oudere bestaat niet: 60-er/70-er/80-er babyboomgeneratie: mondiger, verwacht meer (levens)comfort,

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Wat na ontslag? Informatie over thuiszorg. Jessa Ziekenhuis vzw. Dienst kwaliteit. versie juni 2013 (Object-ID )

Wat na ontslag? Informatie over thuiszorg. Jessa Ziekenhuis vzw.  Dienst kwaliteit. versie juni 2013 (Object-ID ) na ontslag? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 90 22 Informatie over thuiszorg Jessa Ziekenhuis vzw

Nadere informatie

5/22/2017 Expertisecentrum dementie Memo

5/22/2017 Expertisecentrum dementie Memo Van droom tot realiteit Start: ECD Memo ruim 10 jaar ervaring met JD Eerste zaadje: voorjaar 2015 Lancering ZC op 14/06/2016 N.a.v. Vele noodkreten van families met JD Weinig aangepaste zorgverlening voor

Nadere informatie

Eerstelijnsgezondheidszorg

Eerstelijnsgezondheidszorg Eerstelijnsgezondheidszorg Met de eerstelijnsgezondheidszorg wordt de zorg voor de patiënten in hun thuissituatie bedoeld door verschillende disciplines. De eerstelijnsgezondheidszorg is complex georganiseerd.

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 79284 MONITEUR BELGE 17.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas Zorgkas LM Vlaamse Zorgverzekering Zorgkas Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse tegemoetkoming

Nadere informatie

Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC.

Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC. LimeService - Your online survey service - Opvang van ouderen met een psychiatrische p... Page 1 of 15 Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC. Het Vlaams Onderzoeks en Kenniscentrum

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Uschi De Coster Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wist je dat 3. Een brede waaier 4. Casus 1: Jules 5. Casus 2: Martha 6. Waar vind

Nadere informatie

Zorg 24 Tienen Hoegaarden

Zorg 24 Tienen Hoegaarden Zorg 24 Tienen Hoegaarden Inhoud Voorstelling team Inleiding Partners Regio Doelgroep Taken projectcoördinator Taken zorgcoach 5 casusbesprekingen Samenvatting diensten 24 uurszorggarantie met zorgcoach

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

SOCIALE en FINANCIELE VOORZIENINGEN. Informatiebrochure voor thuisverpleegkundigen. Palliatief Netwerk arrondissement Mechelen vzw

SOCIALE en FINANCIELE VOORZIENINGEN. Informatiebrochure voor thuisverpleegkundigen. Palliatief Netwerk arrondissement Mechelen vzw SOCIALE en FINANCIELE VOORZIENINGEN Informatiebrochure voor thuisverpleegkundigen Palliatief Netwerk arrondissement Mechelen vzw Inhoud I. Voorwoord p. 3 II. Hulpverlening in de thuiszorg 1. Professionele

Nadere informatie

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research 21 maart 2017 Berchem 1 Belfius studies Expertise van Belfius in de lokale sector

Nadere informatie

Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST

Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten EEN ZEKERE TOEKOMST Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse

Nadere informatie

VLAAMS MANTELZORGPLAN, EEN VERTALING NAAR DE PRAKTIJK HILDE WECKHUYSEN, STAFMEDEWERKER ONS ZORGNETWERK

VLAAMS MANTELZORGPLAN, EEN VERTALING NAAR DE PRAKTIJK HILDE WECKHUYSEN, STAFMEDEWERKER ONS ZORGNETWERK VLAAMS MANTELZORGPLAN, EEN VERTALING NAAR DE PRAKTIJK HILDE WECKHUYSEN, STAFMEDEWERKER ONS ZORGNETWERK Organisatie 6 door Vlaanderen erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers = M-OK (Mantelzorg

Nadere informatie

Deel 4: Financiële impact

Deel 4: Financiële impact Deel 4: Financiële impact Deel 4 bestaat uit twee hoofdstukken waar dieper op de financiële kant van zorg wordt ingezoomd: enerzijds de financiële bijdrage van de gebruiker en de maatschappelijke kost

Nadere informatie

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 DE MANTELZORGMAKELAAR Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 INFORMATIE AVOND EVEN NIET? Wanneer bent u mantelzorger Knelpunten van mantelzorgers Wat is respijtzorg Wat kan een mantelzorgmakelaar

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Inhoud. IV. Financiële impact 264

Inhoud. IV. Financiële impact 264 Inhoud Deel 4: Financiële impact... 265 Deel 4.1 Bijdrage: gebruikersbijdrage en maatschappelijke bijdrage... 266 1. Doel... 266 2. Werkwijze... 266 3. Scenario 1: Eigenaar... 268 4. Scenario 2: Huren

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie>

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

Thuiszorg Standpunt van de Gezinsbond

Thuiszorg Standpunt van de Gezinsbond Troonstraat 125 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek december 2008 Thuiszorg Standpunt van de Gezinsbond Uitdagingen voor de toekomst Zorg dragen voor

Nadere informatie

Welkom thuis... Wegwijzer voor thuisverzorging. Wekom-Thuis.indd 1 2/07/15 15:15

Welkom thuis... Wegwijzer voor thuisverzorging. Wekom-Thuis.indd 1 2/07/15 15:15 Welkom thuis... Wegwijzer voor thuisverzorging Wekom-Thuis.indd 1 2/07/15 15:15 Welkom thuis... Wegwijzer voor thuisverzorging Het naar huis gaan of bij familie gaan inwonen brengt heel wat vragen met

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Bijzondere mantelzorgers. Bijzondere mantelzorgers. Opbouw. Opbouw. Bijzondere mantelzorg 7-7-2014. Aandacht voor naasten - een korte historie

Bijzondere mantelzorgers. Bijzondere mantelzorgers. Opbouw. Opbouw. Bijzondere mantelzorg 7-7-2014. Aandacht voor naasten - een korte historie Presentatie Rick Kwekkeboom Bijzondere mantelzorgers Bijzondere mantelzorgers De lat, die bepaal jij De lat, die bepaal jij (????) Aandacht voor naasten - een korte historie In tijden van anti-psychiatrie:

Nadere informatie

Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin

Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin 3 december 2014 - Leuven Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin Kim Van Asch, Innovatiemanager Voorstelling SVHG Belangrijke thuiszorgspeler in Vlaanderen en Brussel Sinds 1976, vandaag +5400

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15 INHOUD Inhoud 5 Inleiding 13 Leeswijzer 15 Hoofdstuk 1: Het concept kleinschalig genormaliseerd wonen 19 1. Wat is kleinschalig genormaliseerd wonen? 19 2. Wat zijn de kernprincipes van het concept kleinschalig

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Karolien Bloemen Voorstelling Ouder worden in je buurt 20 oktober 2014 Overzicht Vergrijzing en verzilvering Zorgvraag van ouderen Huidige zorgaanbod Provinciale

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Hoe mantelzorger en patiënt elkaar kunnen ondersteunen

Hoe mantelzorger en patiënt elkaar kunnen ondersteunen Hoe mantelzorger en patiënt elkaar kunnen ondersteunen Turnhout 21 maart 2009 door Anne Dedry Beleidsmanager Zorg & Wonen. t Was even schrikken. Kwart van Belgen lijdt aan chronische pijn schrijft De Standaard.

Nadere informatie

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact OCMW Geraardsbergen Mantelzorgpremie Contact WZC Denderoord Mantelzorgpremie Hoge Buizemont 247 9500 Geraardsbergen Telefoon 054 43 28 26 Email mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be 1 Algemeen Zorg jij voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009 Mantelzorg: m/v verschillen Alice de Boer Saskia Keuzenkamp OCW 28 april 2009 Opbouw: twee vragen Wie helpt wie, met wat, hoeveel en welke gevolgen? Hoe combineren mantelzorgers arbeid en zorg? Verschillen

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Na een eerste projectoproep in 2009 werden in Vlaanderen 47 projecten geselecteerd, verdeeld over vier verschillende modellen.

Na een eerste projectoproep in 2009 werden in Vlaanderen 47 projecten geselecteerd, verdeeld over vier verschillende modellen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 592 van GRIET COPPÉ datum: 22 april 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorgvernieuwingsprojecten protocol 3 - Evaluatie In het kader van

Nadere informatie

(Over)belasting van mantelzorgers

(Over)belasting van mantelzorgers (Over)belasting van mantelzorgers Rapport met een overzicht van de resultaten voor de deelnemende mantelzorgers en organisaties Martje Folkertsma Inhoud Het doel van het onderzoek... 3 De dataverzameling...

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Doelgroep VoZs. Vlaamse Ouderen Zorg Studie. Screening. 8 regio s. Cijfers niet veralgemenen naar alle ouderen!

Doelgroep VoZs. Vlaamse Ouderen Zorg Studie. Screening. 8 regio s. Cijfers niet veralgemenen naar alle ouderen! Doelgroep VoZs VoZs bevraagt kwetsbare die thuiszorg gebruiken Vlaamse Ouderen Zorg Studie Bram Vermeulen Bert Emmers Prof. dr. Anja Declercq, -behoefte en tevredenheid Studiedag SWVG Leuven, 2 december

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie