SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016"

Transcriptie

1 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn en/of een vermindering studiegeld aanvragen bij de Sociale Dienst Studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Een lening lange termijn moet je indienen ten laatste op 30 oktober 2015 of 29 februari Een aanvraag voor een vermindering studiegeld moet je ten laatste op 1 juni 2016 indienen. Vul dit aanvraagformulier digitaal in, druk het af en breng het ondertekend, samen met alle gevraagde documenten, binnen bij de Sociale Dienst Studenten. Nadien ontvang je een beslissing. Het vrijwillig verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie heeft tot gevolg dat de financiële tussenkomst(en) word(t)(en) teruggevorderd. Raadpleeg ook de brochure "Centen voor Studenten". Deze brochure geeft meer informatie over jouw mogelijkheden om, indien nodig, je studentenbudget aan te vullen. Je kan deze verkrijgen bij de Sociale Dienst Studenten of surf naar Ik wens volgende tussenkomst(en) aan te vragen Een sociale toelage Een renteloze studielening op lange termijn (deadline 30/10/2015 of 29/02/2016) Een vermindering in het studiegeld (deadline 01/06/2016) Identificatiegegevens Zorg ervoor dat we steeds over je actuele identificatiegegevens beschikken. Geef wijzigingen door aan het Studenten Administratie Centrum. Studentennummer: Studierichting & jaar: Naam: Voornaam: Thuisadres: Kotadres: Telefoonnummer/GSM : VUB: Privé Nationaliteit: IBAN en BIC student: Rijksregisternummer: Aantal hoger onderwijsstudenten tijdens academiejaar (jezelf inbegrepen): Kotstudent? Ja Neen

2 Leefsituatie (kruis aan wat van toepassing is) Indien student (hoofdzakelijk) bij de ouder(s) woont: Ouders gehuwd/samenwonend Ouders feitelijk gescheiden sedert: ten laste van vader ten laste van moeder Ouders wettelijk gescheiden sedert:... ten laste van vader ten laste van moeder Vader of moeder overleden sedert: ten laste van vader ten laste van moeder Indien student niet meer (hoofdzakelijk) bij de ouder(s) woont: Student woont met vrienden samen Student woont met partner samen Student woont bij ander persoon dan ouder(s), vrienden en partner Student woont alleen Andere:... Leefeenheid Naam Aard van studies/beroep Vader: Moeder: Partner: Andere personen ten laste, jezelf niet inbegrepen: Naam Aard van studies/beroep Is er in het gezin iemand met een fiscale handicap van meer dan 66%? Ja Neen Wie? Inkomsten & uitgaven leefeenheid Vader... netto/maand Moeder... netto/maand Partner... netto/maand Vakantiegeld en/of eindejaarstoelage.... netto/jaar Totaal kinderbijslag... netto/maand Totaal alimentatiegeld... netto/maand Andere inkomsten... netto/maand Hypothecaire lening... netto/maand Huur... netto/maand Nutsvoorzieningen... netto/maand Lening(en)... netto/maand Afbetaling schuld(en)... netto/maand Medische kosten... netto/maand Andere kosten... netto/maand Is er in het gezin een eigen wagen (geen bedrijfswagen)? Ja Neen

3 Bijdrage in studiekosten Je draagt alle studiekosten zelf Je draagt deels bij in de studiekosten Je draagt niet bij in de studiekosten (ouders bekostigen studies) (Studenten)arbeid Je werkt tijdens het ganse jaar Je werkt enkel tijdens de zomermaanden Je werkt enkel tijdens het academiejaar Je werkt af en toe Je werkt niet Studietoelage Ik ontvang mijn studietoelage zelf Mijn studietoelage gaat deels/volledig op in het gezinsbudget (schrappen wat niet past) Ik ontvang geen studietoelage. Reden Studiehistoriek Getuigschrift secundair onderwijs behaald tijdens schooljaar: Diploma's behaald na het secundair onderwijs: Reeds gevolgde academiejaren hoger onderwijs : Academiejaar Opleiding Instelling Behaalde studiepunten Motivatie van de aanvraag en extra informatie

4 Bij te voegen documenten Attest inschrijving hoger onderwijs broer(s), zus(sen), ouder(s), indien student aan de VUB: naam en studentennummer Kopie van behaalde diploma('s) aan andere instellingen hoger onderwijs Kopie van attesten van behaalde studiepunten aan andere instellingen hoger onderwijs 1 pasfoto Attest samenstelling gezin: (digitaal) op te vragen bij de gemeente of online downloaden Kotstudenten: kopie huurcontract (*) Aanslagbiljet personenbelasting van de ouder(s) inkomsten 2013 (aanslagjaar 2014). Dit kan je online downloaden Indien het inkomen gedaald is sinds 2014: alle loonbrieven of inkomensbewijzen (ziekte, werkloosheid, leefloon, pensioen,...) van het inkomstenjaar recente loonbrieven/inkomensbewijzen ouder(s) (indien ten laste van de ouder(s)) (*) Bewijs van het laatst ontvangen vakantiegeld en/of de eindejaarstoelage Bewijs inkomsten student en/of partner Bewijs alimentatiegelden van 2013 of 2015 Bewijzen van inkomsten en uitgaven van het studentenbudget (*) Bewijzen van inkomsten en uitgaven van het gezinsbudget (*) Attest handicap van meer dan 66% invaliditeit Aanslagbiljet onroerende voorheffing van het kadastraal inkomen vreemd gebruik Kopie van de beslissingsbrief met detailberekening van de laatst ontvangen studietoelage (*) De documenten aangegeven met een (*) moeten enkel bijgevoegd worden in geval van een aanvraag sociale toelage of lening lange termijn. Verklaring kadastraal inkomen vreemd gebruik Bevat het gezins- of eigen inkomen van de student, dat gebruikt wordt voor de beslissing van de financiële tussenkomst(en), een kadastraal inkomen vreemd gebruik (*)? Ja - voeg bij je aanvraag het aanslagbiljet onroerende voorheffing van dit kadastraal inkomen vreemd gebruik bij Neen (*) Een onroerend goed (eigendom) waar je ZELF NIET IN WOONT of NIET VOOR DE BEROEPSUITOEFENING wordt gebruikt, wordt aangeduid als een kadastraal inkomen vreemd gebruik (bijvoorbeeld: een vakantiewoning, gronden of een huis dat al dan niet wordt verhuurd). De student verklaart dit document eerlijk en oprecht te hebben ingevuld. Wanneer er zich wijzigingen in zijn/haar situatie voordoen, brengt de student de Sociale Dienst Studenten hiervan onmiddellijk op de hoogte. De student verleent aan de Sociale Dienst Studenten de toelating alle informatie over zijn/haar persoon in te winnen via een eventuele contactname met derden. De student gaat akkoord met de verwerking van de verstrekte informatie door de Sociale Dienst Studenten. De medewerkers van de Sociale Dienst Studenten zijn gebonden aan het beroepsgeheim waarbij de verstrekte informatie niet wordt doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking persoonsgegevens heeft de student het recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op hem/ haar betrekking hebben. Hiertoe dient de student een ondertekend en gedagtekend verzoek, vergezeld van een bewijs van zijn/haar identiteit, per te richten aan Datum, plaats en handtekening (voorafgegaan door 'gelezen en goedgekeurd')

5 Financiële situatie (gegevens in te vullen op jaarbasis in geval van aanvraag sociale toelage en lening lange termijn) INKOMSTEN UITGAVEN Inkomsten van de student Opleidingsgebonden kosten Huisvesting Vervoer Vakantiejob Studiegeld Huur/maand Fiets (Studenten)job Studieboeken Aantal maanden huur Trein Kinderbijslag/Wezenbijslag Cursussen Gas/water/elektr Tram Alimentatiegeld Prints en kopieën Brandverzekering Bus Tussenkomst ouder(s)/zakgeld ICT Internet Metro Vervangingsinkomen Bachelor/ Masterproef Andere Wagen Opleidingscheques Stage Motor Extra beurs (bv. Erasmus) Uitstappen Andere Andere inkomsten Internationale mobiliteit Andere TOTAAL: TOTAAL: TOTAAL: TOTAAL: Studietoelage van de Vlaamse overheid Diverse kosten.. Bedrag vorig jaar Medische kosten Hoeveel spaargeld heb je? Ontspanning en vrije tijd Heb je leningen bij ouders, vrienden, banken? Andere Zo ja, voor welk bedrag? Vermoedelijk bedrag dit jaar TOTAAL: TOTAAL INKOMSTEN: TOTAAL UITGAVEN: Extra informatie

6 Notities Sociale Dienst Studenten Dossierbehandelaar: Datum:..../..../.... Beslissing: Datum:..../..../.... Beslissing: Datum:..../..../.... Beslissing: Contactpersonen: Nele Lambrechts, An Talloen, Lief Vandeperre en Tom Bonnewyn Sociale Dienst Studenten Etterbeek: Iedere werkdag open van 13:30 tot 17:00 (of na afspraak) Gebouw P Sociale Dienst Studenten Jette: Iedere dinsdag open van 09:30 tot 13:00 (of na afspraak) GBLJ lokaal A 1.03 B Contactgegevens: [A] Pleinlaan 2, 1050 Brussel [T] +32 (0) : elke werkdag van 09:00 tot 12:00, uitgezonderd maandag [E] [W] my.vub.ac.be/studiefinanciering

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Document 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE ONTLENER(S)

Document 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE ONTLENER(S) Gelieve de ingevulde aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen per post te versturen naar: Wonen Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel Document

Nadere informatie

Handleiding aangifteformulieren

Handleiding aangifteformulieren Handleiding aangifteformulieren Stadsbestuur Lokeren Groentemarkt 1 9160 Lokeren Hagelstorm van 9 juni 2014 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 BELANGRIJK WOORD VOORAF... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 4 1. WAAR

Nadere informatie

KANTOOR VOLCKE-HOORNAERT-WILLAERT

KANTOOR VOLCKE-HOORNAERT-WILLAERT Via dit document handelt ons kantoor conform de geconsolideerde versie van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie