Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016"

Transcriptie

1 Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar voor alle kleuters, leerlingen en studenten in uw gezin. Met gezin (leefeenheid) bedoelen we niet alleen een gezin met vader, moeder en kinderen. Een alleenstaand, zelfstandig of gehuwd student of leerling wordt ook als een gezin beschouwd. In deze toelichting vindt u de volgende rubrieken: Een antwoord op uw vragen [bladzijde 2] 1 Wat is een school- of studietoelage? 2 Wie kan een toelage krijgen? 3 Hoe kunt u een aanvraag doen? 4 Wie mag de aanvraag invullen? 5 Wanneer moet uw aanvraag binnen zijn? 6 Wat als iemand geen rijksregisternummer heeft? Vijf tips om uw school- of studietoelage snel en vlot te ontvangen [bladzijde 3] 1 Vul deze aanvraag in met donkere balpen. Gebruik geen nietjes en stuur bijlagen mee in A4-formaat. 2 Stuur alle aanvraagformulieren en nodige attesten tegelijk op. 3 Vul zeker het bankrekeningnummer in. 4 Laat ons alle belangrijke veranderingen onmiddellijk weten. 5 Controleer welke leerlingen of studenten extra documenten moeten opsturen. Goed om te weten [bladzijde 4] 1 Wat als ik extra formulieren nodig heb? 2 Wat als mijn gegevens niet correct zijn? 3 Kan ik een voorschot op mijn school- of studietoelage krijgen? 4 Waar vind ik meer informatie over mijn aanvraag? 5 Waar komen de gegevens van mijn inkomsten vandaan? 6 Kunnen pleegkinderen en pleeggasten ook een toelage krijgen? 7 Wie krijgt de toelage als de ouders gescheiden zijn? 8 Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen? Hulp nodig bij deze aanvraag? Extra aanvraagformulieren nodig? Bel het gratis nummer INDIENINGSDATUM: VANAF 1 AUGUSTUS 2015 TOT EN MET 1 JUNI 2016 Toelichting 1-4

2 Een antwoord op uw vragen 1 Wat is een school- of studietoelage? Een school- of studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of universiteit. De leerling of student moet les volgen aan een instelling die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is. 2 Wie kan een toelage krijgen? Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van uw gezin. Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage. Hoe komt u te weten hoe hoog uw inkomen mag zijn? Bel naar het gratis nummer Kijk op 3 Hoe kunt u een aanvraag doen? ONLINE Surf naar en klik op Je aanvraag online indienen en opvolgen. OP PAPIER Vul in: één formulier De aanvrager + één formulier Voor een leerling in het kleuter- of lager onderwijs per leerling in het kleuter- of lager onderwijs in uw gezin. + één formulier Voor een leerling in het secundair onderwijs per leerling in het secundair onderwijs in uw gezin + één formulier Voor een student aan een hogeschool of universiteit per student in het hoger onderwijs in uw gezin Leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde (vroegere 4e graad of A2) vullen het formulier Voor een leerling in het secundair onderwijs in.! Zet uw handtekening en de datum op alle formulieren.! Stop alle formulieren samen in één envelop.! Stuur ze voldoende gefrankeerd op naar: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Afdeling Studietoelagen Hendrik Consciencegebouw 1A Koning Albert II-laan BRUSSEL 4 Wie mag de aanvraag invullen? Deze aanvraag mag worden ingevuld: door een leerling of student die in zijn eigen onderhoud voorziet door de persoon die voorziet in het onderhoud van een leerling of student. Als verschillende personen in het onderhoud van een leerling of student voorzien (bijvoorbeeld beide ouders), vult één van beiden deze aanvraag in. 5 Wanneer moet uw aanvraag binnen zijn? U kunt een aanvraag doen voor het school- of academiejaar vanaf 1 augustus Uw aanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2016 in het bezit zijn van de afdeling Studietoelagen. Aanvragen die later aankomen, worden niet meer behandeld. 6 Wat als iemand geen rijksregisternummer heeft? Bezorg ons een kopie van een identiteitsbewijs met vermelding van naam en geboortedatum. Toelichting 2-4

3 Vijf tips om uw school- of studietoelage snel en vlot te ontvangen 1 Vul deze aanvraag in met donkere balpen. Gebruik geen nietjes en stuur bijlagen mee in A4-formaat. 2 Stuur alle aanvraagformulieren en nodige attesten tegelijk op. In het formulier vindt u dit icoontje 1 als u een kopie van een attest bij uw aanvraag moet voegen. 3 Vul zeker het bankrekeningnummer in. De schooltoelage voor een kleuter of een leerling in het lager onderwijs betalen we aan de persoon die voorziet in het onderhoud. De schooltoelage voor een leerling in het secundair onderwijs betalen we meestal aan de persoon die voorziet in het onderhoud. Een meerderjarige leerling (+18 jaar) kan de toelage ook zelf uitbetaald krijgen. Stuur daarvoor een apart briefje mee met de naam en het rekeningnummer van de meerderjarige leerling. De studietoelage voor een student in het hoger onderwijs betalen we aan de student. De toelage kan op zowel het Belgische als Europese buitenlandse rekeningnummer betaald worden. Uw IBAN-nummer en BIC-code vindt u terug op uw rekeninguittreksels van de bank. 4 Laat ons alle belangrijke veranderingen onmiddellijk weten. Misschien veranderen belangrijke gegevens nadat u uw aanvraag hebt opgestuurd? Dan moet u ons dat onmiddellijk laten weten. Dat kan met een brief naar het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Afdeling Studietoelagen, Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL of elektronisch via Zeker in de volgende gevallen is dat zeer belangrijk: als uw adres verandert als het aantal personen in uw gezin verandert voor 31 december 2015 als het inkomen van uw gezin daalt in de periode tussen uw aanvraag en 31 december 2015 als het adres of het bankrekeningnummer van de aanvrager verandert als het adres van de leerling of student of het bankrekeningnummer van de student verandert als de leerling of student eerst niet op kot ging, maar daarna besluit om toch nog op kot te gaan en omgekeerd. 5 Controleer welke leerlingen of studenten extra documenten moeten opsturen. De volgende leerlingen en studenten moeten extra documenten opsturen: leerling of student die ten laste zijn van een andere persoon dan hun ouder(s) een gehuwd, zelfstandig of alleenstaand leerling of student. Een gehuwd leerling of student is iemand die uiterlijk op 31 december 2015: ofwel getrouwd is ofwel wettelijk samenwoont ofwel een of meer gemeenschappelijke kinderen heeft met de partner met wie hij/zij samenwoont. Een zelfstandig leerling of student is iemand die genoeg eigen inkomsten heeft (bijvoorbeeld omdat hij of zij werkt of gewerkt heeft of een uitkering ontvangt) en voldoet aan de inkomensvoorwaarden. Een alleenstaand leerling of student is iemand die bijvoorbeeld wees is. Toelichting 3-4

4 Goed om te weten 1 Wat als ik extra formulieren nodig heb? Maak een kopie van een niet-ingevuld formulier. Haal een nieuw formulier op het secretariaat van de school of bij de Studentenvoorzieningen van uw instelling. Download een nieuw formulier op 2 Wat als mijn gegevens niet correct zijn? Wij kijken uw aanvraag na. Daarna laten we u weten of u een toelage krijgt of niet (en op welke gegevens we ons daarvoor hebben gebaseerd). Zijn die gegevens volgens u niet juist? Dan kunt u een herziening vragen. Bel daarvoor naar het gratis nummer Alle gegevens in uw aanvraag worden vertrouwelijk behandeld. 3 Kan ik een voorschot op mijn school- of studietoelage krijgen? Leerlingen en studenten kunnen een voorschot krijgen. Meer informatie daarover krijgt u bij het OCMW en de Studentenvoorzieningen van de hogeschool of universiteit. 4 Waar vind ik meer informatie over mijn aanvraag? Hebt u nog vragen over uw aanvraag? Bel naar het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid of contacteer ons met uw vraag naar U vindt meer informatie op de website U kunt terecht bij de Studentenvoorzieningen van de hogeschool of universiteit en bij het OCMW. Waar komen de gegevens 5 De gegevens over uw inkomen vragen we op bij de bevoegde administraties. van mijn inkomsten vandaan? 6 Kunnen pleegkinderen en pleeggasten ook een toelage krijgen? Pleegkinderen en pleeggasten ontvangen onder bepaalde omstandigheden een volledige school- of studietoelage. Meer informatie: onderwijs.vlaanderen.be/toelage-bij-pleegzorg 7 Wie krijgt de toelage als de ouders gescheiden zijn? Bij co-ouderschap of scheiding wordt de toelage uitbetaald aan de ouder bij wie de leerling op 31 december 2015 gedomicilieerd is. 8 Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen? U kunt uw aanvraag indienen tot en met 1 juni Daarna bent u te laat. Toelichting 4-4

5 Aanvraag van een school- of studietoelage voor De aanvrager Vul het formulier VOLLEDIG in als u: voorziet in het onderhoud van één of meer kleuters, leerlingen of studenten. U bent bijvoorbeeld de ouder of partner van de leerling of student voor wie u een toelage vraagt. Als verschillende personen voorzien in het onderhoud (bijvoorbeeld beide ouders), vult één van beiden deze aanvraag in. een leerling of student bent en in uw eigen onderhoud voorziet. VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN. 1. MIJN GEGEVENS rijksregisternummer I I I I I I I - I I I I - I I I Bankrekeningnummer waarop de toelage moet worden betaald 1 IBAN: I I I I I - I I I I I - I I I I I - I I I I I BIC: I I I I I I I I I voornaam familienaam straat nummer bus I I I I I I I I I I postnummer gemeente I I I I I I I I I I I I I I I I I I I telefoon- of gsm-nummer waarop ik overdag bereikbaar ben I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I code beroep I I I TIP RIJKSREGISTERNUMMER U vindt uw rijksregisternummer op uw identiteitskaart. Het begint met de laatste twee cijfers van uw geboortejaar. TIP REKENINGNUMMER Voor een kleuter of een leerling in het lager onderwijs is dat het rekeningnummer van de persoon die voorziet in het onderhoud. Voor een leerling in het secundair onderwijs is dat meestal het rekeningnummer van de persoon die voorziet in het onderhoud. Een meerderjarige leerling (+18 jaar) kan de schooltoelage ook zelf uitbetaald krijgen. Stuur dan samen met deze aanvraag een apart briefje met de naam en het rekeningnummer van de meerderjarige leerling op. Een student in het hoger onderwijs vult zijn eigen rekeningnummer in op het formulier van de student. 1 BELGISCH OF EUROPEES BUITENLANDS REKENINGNUMMER De toelage kan betaald worden op zowel het Belgische als Europese buitenlandse rekeningnummer. Uw IBAN-nummer en BIC-code vindt u terug op uw rekeninguittreksels van de bank. TIP ADRES Als u een adres hebt, ontvangt u de berichten via , tenzij u schriftelijk laat weten dat u dat niet wilt. CODE BEROEP Vul het nummer in van het beroep dat het best overeenkomt met uw huidige situatie: 01 arbeider 13 recht op een leefloon 02 bediende 14 loopbaanonderbreking of 03 handelaar tijdskrediet 04 ambachtsman 15 onthaalouder 05 vrij beroep 16 recht op een 06 landbouwer inkomensvervangende 07 ambtenaar tegemoetkoming aan 08 geen beroep personen met een handicap 09 met pensioen 17 student aan een hogeschool 10 met brugpensioen of universiteit 11 werkloos 12 recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering de aanvrager 1-3

6 Vul het formulier VOLLEDIG in en stuur het terug. 2. INKOMENSGEGEVENS 2 Ik ontving in 2013 een leefloon betaald door het OCMW een niet-belastbare beurs (bijvoorbeeld een doctoraatsbeurs) een inkomen, verworven in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling 2 ATTEST INKOMENSGEGEVENS De meeste inkomensgegevens verkrijgen we via de bevoegde administraties. Voor de hiernaast vermelde inkomensgegevens, moet u een kopie van de attesten bijvoegen. Als u dat inkomen niet ontvangt, dan hoeft u niets aan te kruisen. Mijn partner ontving in 2013 een leefloon betaald door het OCMW een niet-belastbare beurs (bijvoorbeeld een doctoraatsbeurs) een inkomen, verworven in het buitenland of bij een Europese of andere internationale instelling ALIMENTATIEGELD 3 3 ATTEST ALIMENTATIEGELD Krijgt u alimentatiegeld? Voeg dan bij deze aanvraag een kopie van alle rekeninguittreksels van 2013 waarop het alimentatiegeld vermeld staat. VERWACHTE WIJZIGING VAN HET INKOMEN 4 Ik verwacht dat ik en/of mijn partner minder zal verdienen dan in WIJZIGING INKOMEN Duid dit aan als uw inkomen of dat van uw partner lager zal zijn in 2015 (bv. door werkloosheid, brug- of rustpensioen, ziekte...). Wij zullen u de nodige kopieën van attesten van die inkomsten opvragen. KADASTRAAL INKOMEN Ik en/of mijn partner wonen in een woning in het Waalse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: bezitten andere onroerende goederen gelegen in het Waalse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: 5 5 ATTEST KADASTRAAL INKOMEN Als u hiernaast minstens één keer ja hebt aangekruist, voeg een kopie van het gedetailleerd aanslagbiljet 2013 onroerende voorheffing van die eigendommen bij deze aanvraag. de aanvrager 2-3

7 Vul het formulier VOLLEDIG in en stuur het terug. 3. ANDERE INWONENDEN OP MIJN ADRES Vul in de tabel alle personen in die op 31 december 2015 bij u inwonen en voor wie u geen aanvraag doet (aanvrager, partner en andere inwonenden). Kruis telkens aan of die persoon hoger onderwijs volgt, een inkomen heeft en fiscaal ten laste is. AANVRAGER Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een universiteit of hogeschool PARTNER (door huwelijk, wettelijke samenwoning of gemeenschappelijke kinderen) Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een universiteit of hogeschool ANDERE INWONENDEN WAARVOOR U GEEN AANVRAAG DOET Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een universiteit of hogeschool Heeft een inkomen niet van toepassing Heeft een inkomen (1) Heeft een inkomen Fiscaal ten laste niet van toepassing Fiscaal ten laste niet van toepassing Fiscaal ten laste Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een universiteit of hogeschool Heeft een inkomen Fiscaal ten laste Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een universiteit of hogeschool Heeft een inkomen Fiscaal ten laste Voornaam en familienaam Rijksregisternummer Volgt les aan een universiteit of hogeschool Heeft een inkomen Fiscaal ten laste (1) Kruis nee aan als deze persoon uitsluitend een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap krijgt. TIP Hebt u niet genoeg plaats voor alle andere inwonenden? Maak dan een kopie en voeg die bij uw aanvraag. VERKLARING Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld. Ik weet dat de afdeling Studietoelagen inlichtingen bij andere bevoegde diensten mag vragen. Ik weet dat mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld: ze worden alleen gebruikt om na te gaan of ik een school- of studietoelage kan krijgen. Ik weet dat ik al mijn gegevens kan nakijken en laten verbeteren als dat nodig is. Ik ga ermee akkoord dat de afdeling Studietoelagen mijn inkomen aan de leerling of student meedeelt. Ik zal de afdeling Studietoelagen onmiddellijk op de hoogte brengen als belangrijke gegevens veranderen nadat ik deze aanvraag heb opgestuurd. datum (dd.mm.jjjj) handtekening van de aanvrager... de aanvrager 3-3

8 Aanvraag van een schooltoelage voor Voor een leerling in het kleuter- of lager onderwijs Voorziet u in het onderhoud van één of meer kleuters of leerlingen in het lager onderwijs? Vul dan één exemplaar van dit formulier in per kleuter of leerling in het lager onderwijs voor wie u een toelage aanvraagt en vul ook het formulier van de 'aanvrager' in. VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN. 1. GEGEVENS VAN DE LEERLING IN HET KLEUTER- OF LAGER ONDERWIJS rijksregisternummer van de leerling I I I I I I I - I I I I - I I I voornaam van de leerling TIP RIJKSREGISTERNUMMER U vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart van de kleuter of leerling. Het begint met de laatste twee cijfers van het geboortejaar. familienaam van de leerling In het schooljaar volgt de leerling kleuteronderwijs lager onderwijs Gezin 1 De leerling is fiscaal ten laste van zijn ouder(s) op 31 december De leerling is fiscaal ten laste van iemand anders op 31 december 2015, namelijk van voornaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I familienaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 ATTEST De volgende leerlingen moeten extra documenten opsturen: leerlingen die ten laste zijn van een andere persoon dan hun ouder(s). alleenstaande leerlingen. Een alleenstaand leerling is iemand die bijvoorbeeld wees is. Vraag meer info over de documenten die u moet opsturen: op het gratis nummer 1700 elektronisch via De leerling is alleenstaand. U kunt geen toelage krijgen voor een leerling die kleuter- of lager onderwijs volgt in het buitenland of aan een school van de Franse of Duitstalige Gemeenschap. Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld. datum (dd.mm.jjjj) handtekening van de aanvrager... de leerling in het kleuter- of lager onderwijs 1

9 Aanvraag van een schooltoelage voor Voor een leerling in het secundair onderwijs of in het HBO5 Verpleegkunde (vroegere vierde graad of A2) Voorziet u in het onderhoud van één of meer leerlingen in het secundair onderwijs of in HBO5 Verpleegkunde? Vul dan één exemplaar van dit formulier per leerling voor wie u een toelage aanvraagt. Vul daarnaast ook het formulier van de 'aanvrager' in. Bent u leerling in het secundair onderwijs of HBO5 Verpleegkunde en voorziet u zelf in uw onderhoud? Vul dan één exemplaar van dit formulier en ook het formulier van de 'aanvrager' in. VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN. 1. GEGEVENS VAN DE LEERLING IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS rijksregisternummer van de leerling I I I I I I I - I I I I - I I I voornaam van de leerling TIP RIJKSREGISTERNUMMER U vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart van de leerling. Het begint met de laatste twee cijfers van het geboortejaar. familienaam van de leerling Verblijf van de leerling 1 De leerling is op internaat. De leerling zit op kot. Gezin 2 De leerling is fiscaal ten laste van zijn ouder(s) op 31 december De leerling is fiscaal ten laste van iemand anders op 31 december 2015, namelijk van: voornaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I familienaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I De leerling is gehuwd leerling. De leerling is zelfstandig leerling. De leerling is alleenstaand leerling. 1 ATTEST Voeg bij deze aanvraag een kopie van het huurcontract van het kot of een attest van het verblijf op internaat. 2 ATTEST De volgende leerlingen moeten extra documenten opsturen: leerlingen die ten laste zijn van een andere persoon dan hun ouder(s). gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen. Een gehuwd leerling is iemand die uiterlijk op 31 december 2015: - ofwel gehuwd is, - ofwel wettelijk samenwoont, - ofwel één of meer gemeenschappelijk(e) kind(eren) heeft met zijn partner met wie hij samenwoont. Bovendien beschikt die leerling samen met zijn partner over genoeg eigen inkomsten. Een zelfstandig leerling is iemand die al een tijdlang genoeg eigen inkomsten heeft (bijvoorbeeld omdat hij werkt of gewerkt heeft of een uitkering ontvangt). We zullen u de nodige kopieën van attesten van inkomsten opvragen. Een alleenstaand leerling is iemand die bijvoorbeeld wees is. Vraag meer info over de documenten die u moet opsturen: op het gratis nummer 1700 elektronisch via de leerling in het secundair onderwijs 1-2

10 Studie tijdens dit schooljaar De leerling volgt tijdens dit schooljaar les in het 1ste of het 2de jaar van het secundair onderwijs in het 3de, 4de, 5de of 6de jaar van het algemeen secundair onderwijs (aso), van het beroepssecundair onderwijs (bso), van het kunstsecundair onderwijs (kso) of van het technisch secundair onderwijs (tso) in een opleidingsvorm van het buitengewoon secundair onderwijs (buso) in het 7de jaar van het beroepssecundair onderwijs (bso) of van het technisch secundair onderwijs (tso) in een leerjaar van de 4de graad beroepssecundair onderwijs Decoratieve Technieken of Mode in een leerjaar van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) Verpleegkunde (vroegere 4de graad of A2) in een leerjaar van het deeltijds beroepssecundair onderwijs Gegevens van de school naam postnummer I I I I I gemeente I I I I I I I I I I I I I I straatnaam naam van de studierichting (bijvoorbeeld economie, fotografie) Volgt de leerling les in het buitenland of aan een school van de Franse of Duitstalige Gemeenschap? 3 3 ATTEST Als u hiernaast ja hebt aangekruist, voeg dan bij deze aanvraag een kopie van een inschrijvingsattest Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld. datum (dd.mm.jjjj) handtekening van de aanvrager... de leerling in het secundair onderwijs 2-2

11 Aanvraag van een studietoelage voor Voor een student aan een hogeschool of universiteit Bent u student en voorziet u zelf in uw onderhoud? Vul dan één exemplaar van dit formulier en het formulier van de 'aanvrager' in. Voorziet u in het onderhoud van één of meer studenten? Vul dan één exemplaar van dit formulier in per student voor wie u een toelage aanvraagt. Vul daarnaast ook het formulier van de 'aanvrager' in. VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN. 1. GEGEVENS VAN DE STUDENT IN HET HOGER ONDERWIJS rijksregisternummer van de student I I I I I I I - I I I I - I I I bankrekeningnummer van de student 1 IBAN: I I I I I - I I I I I - I I I I I - I I I I I BIC: I I I I I I I I I voornaam van de student TIP RIJKSREGISTERNUMMER U vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart van de student. Het begint met de laatste twee cijfers van het geboortejaar. 1 BELGISCH OF EUROPEES BUITENLANDS REKENINGNUMMER De toelage kan betaald worden op zowel het Belgische als Europese buitenlandse rekeningnummer. Uw IBAN-nummer en BIC-code vindt u terug op uw rekeninguittreksels van de bank. familienaam van de student straat nummer I I I I I bus I I I I I postnummer I I I I I gemeente I I I I I I I I I I I I I I telefoon- of gsm-nummer waarop de student overdag bereikbaar is I I I I I I I I I I I I I I I I I I adres van de I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I TIP ADRES Als u een adres hebt, ontvangt u de berichten via , tenzij u schriftelijk laat weten dat u dat niet wilt. Zit de student op kot of woont hij in een ander studentenverblijf. 2 2 ATTEST Voeg bij uw aanvraag een kopie van het huurcontract van het kot of van een ander studentenverblijf. Het huurcontract is niet vereist voor een gehuwd/zelfstandig/ alleenstaand student. de student 1-2

12 Gezin 3 De student is fiscaal ten laste van zijn ouder(s) op 31 december De student is fiscaal ten laste van iemand anders op 31 december 2015, namelijk van: voornaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I familienaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I De student is gehuwd student. De student is zelfstandig student. De student is alleenstaand student. Opleiding dit academiejaar Studeert de student in het buitenland of aan een instelling van de Franse of Duitstalige Gemeenschap? 4 Opleidingen tijdens vorige jaren Heeft de student tijdens vorige academiejaren studies gevolgd aan een universiteit of hogeschool in het buitenland of in de Franse of Duitstalige Gemeenschap? Ja. Voeg dan een overzicht van de gevolgde studies bij. 3 ATTEST De volgende studenten moeten extra documenten opsturen: studenten die ten laste zijn van een andere persoon dan hun ouder(s) gehuwde, zelfstandige of alleenstaande studenten. Een gehuwd student is iemand die uiterlijk op 31 december 2015: - ofwel gehuwd is - of wettelijk samenwoont - ofwel gemeenschappelijk(e) kind(eren) heeft met de partner met wie hij samenwoont. Bovendien beschikt die student samen met zijn partner over genoeg eigen inkomsten. Een zelfstandig student is iemand die genoeg eigen inkomsten heeft (bijvoorbeeld omdat hij werkt of gewerkt heeft of een uitkering ontvangt). We zullen u de nodige kopieën van attesten van inkomsten opvragen. Een alleenstaand student is iemand die bijvoorbeeld wees is. Vraag meer info over de documenten die u moet opsturen: op het gratis nummer 1700 elektronisch via bij de Studentenvoorzieningen van de hogeschool of universiteit via 4 ATTEST Voeg bij deze aanvraag een kopie van het inschrijvingsattest of diplomacontract bij studies buiten de Vlaamse Gemeenschap. Voeg bij deze aanvraag een attest met het resultaat van het vorige academiejaar (als de student toen ook aan een hogeschool of universiteit studeerde) bij studies buiten de Vlaamse Gemeenschap. Heeft de student voor academiejaar in Vlaanderen studies gevolgd aan een universiteit of hogeschool? Ja. Voeg dan een overzicht van de gevolgde studies bij. Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld. datum (dd.mm.jjjj) handtekening van de student... de student 2-2

13 Aanvraag van een schooltoelage voor Voor een leerling in leertijd bij Syntra Voorziet u in het onderhoud van één of meer leerlingen in leertijd bij Syntra? Vul dan één exemplaar van dit formulier in per leerling voor wie u een toelage aanvraagt en vul ook het formulier van de 'aanvrager' in. Bent u leerling in leertijd bij Syntra en voorziet u zelf in uw onderhoud? Vul dan één exemplaar van dit formulier in en vul ook het formulier van de 'aanvrager' in. VUL IN DRUKLETTERS IN. GEBRUIK EEN DONKERE BALPEN. 1. GEGEVENS VAN DE LEERLING IN LEERTIJD BIJ SYNTRA rijksregisternummer van de leerling I I I I I I I - I I I I - I I I voornaam van de leerling TIP RIJKSREGISTERNUMMER U vindt het rijksregisternummer op de identiteitskaart van de leerling. Het begint met de laatste twee cijfers van het geboortejaar. familienaam van de leerling Gezin 1 De leerling is fiscaal ten laste van zijn ouder(s) op 31 december De leerling is fiscaal ten laste van iemand anders op 31 december 2015, namelijk van voornaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I familienaam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I De leerling is gehuwd leerling. De leerling is zelfstandig leerling. De leerling is alleenstaand leerling. Gegevens van de school naam postnummer I I I I I gemeente I I I I I I I I I I I I I I naam van de opleiding (bijvoorbeeld bouw, haarzorg) 1 ATTEST De volgende leerlingen moeten extra documenten opsturen: leerlingen die ten laste zijn van een andere persoon dan hun ouder(s). gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen. Een gehuwd leerling is iemand die uiterlijk op 31 december 2015: - ofwel gehuwd is, - ofwel wettelijk samenwoont, - ofwel gemeenschappelijk(e) kind(eren) heeft met zijn partner met wie hij samenwoont. Bovendien beschikt die leerling samen met zijn partner over genoeg eigen inkomsten. Een zelfstandig leerling is iemand die genoeg eigen inkomsten heeft (bijvoorbeeld omdat hij werkt of gewerkt heeft of een uitkering ontvangt). We zullen u de nodige kopieën van attesten van inkomsten opvragen. Een alleenstaand leerling is iemand die bijvoorbeeld wees is. Vraag meer info over de documenten die u moet opsturen: op het gratis nummer 1700 elektronisch via Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld. datum (dd.mm.jjjj) handtekening van de aanvrager... de leerling in leertijd bij Syntra 1

14 School- of studietoelagen Kleuter- of Lager Onderwijs Secundair of Hoger Onderwijs voldoende frankeren a.u.b Afdeling Studietoelagen Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan Brussel

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2012-2013

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2012-2013 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2012-2013 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2011-2012

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2011-2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2011-2012 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2010-2011 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2009-2010 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool

Nadere informatie

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool).

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Afdeling Studietoelagen tel. 1700 (gratis), elke werkdag van 9 tot 19 uur Kom naar de bezoekdagen van het ministerie van Onderwijs. Openingsuren

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

uw kenmerk 1 telefoonnummer 1700

uw kenmerk 1 telefoonnummer 1700 XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X 1700 DILBEEK BELGIE Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Studietoelagen Koning Albert II-laan 15-1210

Nadere informatie

Vlaanderen is onderwijs

Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs Gaatje kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit. En je komt vlugger

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

uw kenmerk XXXXXXXXXXXX telefoonnummer 1700

uw kenmerk XXXXXXXXXXXX telefoonnummer 1700 XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1 1700 DILBEEK BELGIE Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Studietoelagen Koning Albert II-laan 15-1210

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016

STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016 4 1 Nationaliteitsvoorwaarden Studievoorwaarden 1 2 3 Financiële voorwaarden STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016 Bereken zelf je studietoelage 4 5 Wanneer en hoe aanvragen? 6 Vermindering

Nadere informatie

SOCIALE DIENST STUDENTEN

SOCIALE DIENST STUDENTEN EXTERNE BEURZEN SOCIALE DIENST STUDENTEN 2016-2017 Met dit formulier kan je één of meerdere externe beurs/beurzen aanvragen bij de Sociale Dienst Studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Je kan een

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

EXTERNE BEURZEN 2015-2016

EXTERNE BEURZEN 2015-2016 SOCIALE DIENST STUDENTEN EXTERNE BEURZEN 2015-2016 Met dit formulier kan je één of meerdere externe beurs/beurzen aanvragen bij de Sociale Dienst Studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Je kan een

Nadere informatie

STUDIETOELAGEN VAN DE

STUDIETOELAGEN VAN DE 4 5 1 Nationaliteitsvoorwaarden 1 STUDIETOELAGEN 3 Financiële voorwaarden STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2016-2017 Studievoorwaarden 1 2 Je moet aan 3 voorwaarden voldoen om een studietoelage van

Nadere informatie

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn en/of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

SOCIALE DIENST STUDENTEN

SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD SOCIALE DIENST STUDENTEN 2016-2017 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn en/of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

Aanvraag school- en studietoelagen Stap voor stap op internet

Aanvraag school- en studietoelagen Stap voor stap op internet 2010 Aanvraag school- en studietoelagen Stap voor stap op internet In dit themapakket maak je kennis met de website www.studietoelagen.be. Aan de hand van een voorbeeld leer je stap voor stap hoe je een

Nadere informatie

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer ontvangstdatum AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Model AA Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Aanvraag om kinderbijslag Met dit formulier kunt u kinderbijslag

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:... Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen?

Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum aan ons kinderbijslagfonds. WANNEER het kraamgeld aanvragen? Aanvraag Mevrouw, Mijnheer, Met dit formulier kunt u aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende

Nadere informatie

Aanvraag kraamgeld PAGINA 2. Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Aanvraag kraamgeld PAGINA 2. Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? UW DOSSIERBEHEERDER Aanvraag Met dit formulier kunt u aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Bezorg deze aanvraag ten vroegste 4 maanden voor de

Nadere informatie

Aanvraag om een adoptiepremie

Aanvraag om een adoptiepremie Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Model E. 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Model E Infoblad 1. Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde 2. Wanneer kunt u het kraamgeld aanvragen? - Het kind

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer, zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE

AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen?

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Aanvraag om kinderbijslag 1 contact telefoon fax e-mail referentie Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? - werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs

School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs Voor wie? Hoe berekenen? Hoe aanvragen? Voorwoord Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels. Aanvraag kraamgeld Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE

AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM EEN ADOPT IEPREMIE Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet werknemer.

Nadere informatie

Aanvraag subsidie wijk in de steigers

Aanvraag subsidie wijk in de steigers Aanvraag subsidie wijk in de steigers Meer info Opsturen Persoonlijk afgeven tel.: 09 266 76 40 wonen@stad.gent t.a.v. Dienst Wonen Botermarkt 1 9000 Gent Woodrow Wilsonplein 1. 9000 Gent elke werkdag

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer, zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier

Nadere informatie

Gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via de spoedprocedure

Gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via de spoedprocedure Gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via de spoedprocedure Vak voor de administratie datum ontvangst: Waarvoor

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers

Aanvraag om kraamgeld voor werknemers Aanvraag om kraamgeld voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Evolutie studiefinanciering

Evolutie studiefinanciering Bijlage persbericht Vandenbroucke van vrijdag 30 mei 2008 Evolutie studiefinanciering 2006 2008 1. Situatie op 1 september 2006 school- en academiejaar 2006-2007 Doelgroepen studiefinanciering: studenten

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 NIET INVULLEN VERHUURDER VULT DIT VAK IN Ontvangen op: Aantal slaapkamers : (max. RB..) Inschrijvingsdatum: Inschrijvingsnummer:... Ontbrekende documenten:

Nadere informatie

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen?

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Aanvraag om kinderbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? - werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

Aanvraag om wezenbijslag 1

Aanvraag om wezenbijslag 1 Aanvraag om wezenbijslag 1 contact telefoon fax e-mail referentie Voor de Kinderbijslagwet is een wees een kind van wie één van de volgende verwanten overleden is: de vader, de meemoeder, de moeder of

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG 2014/07 AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG contact telefoon dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde Wanneer

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG voor werknemers Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model AA Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering feitelijke vereniging ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Aanvraag om adoptiepremie Model E-ter Dossiernummer / Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie

FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be

FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be FAMILIENZULAGENKASSE OSTBELGIEN HERBESTHALER STRASSE 1 A B 4700 EUPEN TEL 087/56.93.88 FAX 087/55.79.04 e-mail.: info@fzk.be Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon dossiernummer 087/56.93.88 Met

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag. Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Wie kan de kinderbijslag aanvragen?

Aanvraag om kinderbijslag. Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Wie kan de kinderbijslag aanvragen? Aanvraag om kinderbijslag Mevrouw, Mijnheer, Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als : werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde Wanneer een formulier 'Aanvraag

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers

Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers Trierstraat 70 B-1000 Brussel Telefoon 02-237 21 11 Aanvraag om kinderbijslag voor werknemers contact telefoon dossiernummer Met dit formulier vraagt u kinderbijslag aan als werknemer. Wie als werknemer

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030

Nadere informatie

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door Het aanvragen van attesten inkomenstarief door medewerker opvang/ocmw Ouders waarvan het kind naar een opvang gaat waar ze betalen volgens inkomen, hebben een attest inkomenstarief nodig. Er zijn 4 stappen

Nadere informatie

Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier

Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2016, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens aanvrager Naam: Burgerservicenummer: Adres: Postcode/ woonplaats: Telefoonnummer: Soort en nr. legitimatiebewijs (kopie bijvoegen):

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Aanvraag van een detachering

Aanvraag van een detachering Aanvraag van een detachering Agentschap voor Onderwijsdiensten Cel Detacheringen (kamer 3M10) Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL Tel. 02 553 90 08 1F3C8D-001962-02-080609 In

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier.

Minimaregeling, aanvraagformulier. Minimaregeling, aanvraagformulier. Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk Ons kenmerk: Aanspreekpunt: 078-15 92 99 contact.kbf@acerta.be, AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS MODEL A Met dit formulier vraagt

Nadere informatie

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit)

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit) Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website:www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Aanvraag om Wezenpensioen Met dit formulier vraagt u een

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als werknemer (of ambtenaar), zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde. Wanneer een formulier "Aanvraag om kinderbijslag"

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD

AANVRAAG OM KRAAMGELD ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Dossiernummer: AANVRAAG OM KRAAMGELD voor werknemers Met dit formulier vraagt u kraamgeld aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide

Nadere informatie

Deel 1: Opgave van aanvullende informatie over een arbeidsongeval

Deel 1: Opgave van aanvullende informatie over een arbeidsongeval Deel 1: Opgave van aanvullende informatie over een arbeidsongeval Agentschap voor Onderwijsdiensten Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel - Arbeidsongevallen Hendrik Consciencegebouw Koning

Nadere informatie