AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs"

Transcriptie

1 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer ontvangstdatum AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs Waarvoor dient dit formulier? Met dit aanvraagformulier kunnen studenten uit het hoger beroepsonderwijs, hoger onderwijs eerste bachelor en hoger onderwijs eerste master een renteloze studielening aanvragen in het kader van het Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs. Het totaal belastbaar gezinsinkomen van het gezin van de student mag niet hoger liggen dan het vastgesteld referentie-inkomen van de Vlaamse studietoelagen vermeerderd met 25 %. Gezinnen met een hoger belastbaar gezinsinkomen en studenten van het voltijds secundair dagonderwijs, bachelor-na-bachelor en master-na-master kunnen geen beroep doen op een studielening. Op basis van de aangereikte gegevens formuleert een commissie van vertegenwoordigers uit de onderwijsinstanties een advies voor de deputatie. De deputatie keurt de lening al dan niet goed. Wie vult dit formulier in? De (kandidaat-)student die een renteloze studielening wilt aanvragen, vult dit aanvraagformulier in en ondertekent dit ook zelf. Wanneer bezorgt u dit formulier? De aanvraag voor een renteloze studielening voor het huidige academiejaar kunt u doorlopend bezorgen. Een academiejaar loopt van 1 september tot 1 september. De aanvraag voor een renteloze studielening voor het volgend academiejaar bezorgt u vanaf 1 juli. Waar kunt u terecht voor meer informatie? Riet-Bensy Bertels coördinator Contactpunt Limburgse Studieleningen Steunpunt Onderwijs, Directie Mens provincie Limburg Universiteitslaan HASSELT Tel Fax Website Wanneer zijn we bereikbaar? U kan ons via mail op werkdagen contacteren tussen 8.30 en 12 uur en tussen en 17 uur. Waar vindt u het volledige leningsreglement, het aanvraagformulier en de modellen van de bij te voegen documenten? Het volledige leningsreglement samen met het aanvraagformulier en de modellen van de bij te voegen documenten kunt u raadplegen op de website of kan op bovenvermeld adres opgevraagd worden.

2 pagina 2 van 8

3 Gegevens van de aanvrager 1 Vul de persoonsgegevens van de (kandidaat-)student in. Aanschrijftitel De heer Mevrouw Voornaam Naam Geboortedatum Domicilieadres Postnummer en gemeente Kotadres (indien van toepassing) Postnummer en gemeente Telefoon of gsm adres IBAN-nummer of rekeningnummer - - Financiële instelling 2 Vul de studiegegevens van de (kandidaat-)student in. Titel studierichting Graduaat/Bachelor/Master Opleidingsjaar (of combinatie) Naam van de onderwijsinstantie Gemeente van de onderwijsinstantie Voeg toe: attest van inschrijving voor het academiejaar waarvoor de student de lening aanvraagt. 3 Vul de gewenste Limburgse studielening voor de (kandidaat-)student in. Aan de provincie gevraagd leningsbedrag pagina 3 van 8

4 Gegevens over de leefsituatie van de aanvrager 4 Kruis de gegevens over de gezinssituatie van de (kandidaat-)student aan. De (kandidaat-)student woont bij de ouder(s) JA NEEN De (kandidaat-)student woont alleen JA NEEN De (kandidaat-)student woont samen met een partner JA NEEN De (kandidaat-)student woont samen met één of meer kinderen JA NEEN Voeg toe: attest van gezinssamenstelling op het moment van de aanvraag, afgeleverd door de gemeente. 5 Kruis de gegevens over de woonsituatie van de (kandidaat-)student aan. De student/ouder(s)/partner beschik(t)ken over een eigen woonst JA NEEN De student/ouder(s)/partner hu(urt)ren een woonst JA NEEN De student huurt een studentenkot JA NEEN Voeg toe: kopie van laatste aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing eigen woonst en/of Voeg toe: kopie van laatste huurcontract studentenkot van de aanvrager. 6 Kruis de gegevens over de financiële situatie van de (kandidaat-)student aan. De ouder(s)/partner beschik(t)ken over een eigen inkomen JA NEEN De student beschikt over een eigen inkomen JA NEEN De ouder(s)/partner beta(alt)len de studies van de student JA NEEN De student betaalt de eigen studies JA NEEN De student/ouder(s)/partner ontvang(t)en een school- of studietoelage JA NEEN Voeg toe: kopie van laatste aanslagbiljet inzake personen- en aanvullende belasting. en/of Voeg toe: attest van school- of studietoelage van de Vlaamse overheid. pagina 4 van 8

5 Overzicht van de studieloopbaan van de aanvrager 7 Kruis de gegevens over de studievoortgang van de (kandidaat-)student aan. De (kandidaat-)student heeft reeds een diploma graduaat/bachelor/master JA NEEN De (kandidaat-)student heeft eerdere studies stopgezet zonder diploma JA NEEN Voeg toe: kopie van hoogst behaalde diploma. 8 Vul de totale tijd van de huidige studie in. Begindatum van deze studie Vermoedelijk eindjaar van deze studie (maand/jaar) (maand/jaar) Voeg toe: kopie van meest recente studieresultaten. Voeg toe: attest van betaald inschrijvingsgeld of cursusgeld. of: Voeg toe: attest van verlaagd/vrijstelling inschrijvingsgeld. 9 Kruis bijkomende gegevens over de huidige studie aan. De student doet mee aan een Europees uitwisselingsprogramma JA NEEN Voeg toe: attest van deelname Europees uitwisselingsprogramma. pagina 5 van 8

6 Bij te voegen bewijsstukken 10 Kruis de verplichte documenten aan die u bij dit aanvraagformulier voegt. (Onderstaande bewijsstukken zijn verplicht in te dienen opdat de aanvraag volledig is.) Attest van inschrijving voor het academiejaar waarvoor de student de lening aanvraagt Attest van gezinssamenstelling op het moment van de aanvraag, afgeleverd door de gemeente Kopie van laatste aanslagbiljet inzake personen- en aanvullende belasting Kopie van hoogst behaalde diploma Attest van betaald inschrijvingsgeld of cursusgeld of Attest van verlaagd/vrijstelling inschrijvingsgeld 11 Kruis de aanvullende documenten aan die u bij dit aanvraagformulier voegt. Kopie van laatste aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing eigen woonst Kopie van laatste huurcontract studentenkot van de aanvrager Attest van school- of studietoelage van de Vlaamse overheid Kopie van meest recente studieresultaten Attest van deelname (Europees) uitwisselingsprogramma Verklaring en ondertekening 12 Vul de onderstaande verklaring in. Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. Ik geef toestemming aan de provincie Limburg om de persoonsgegevens, vermeld op het invulformulier, te gebruiken bij de beoordeling van de aanvraag voor een renteloze studielening in het kader van dit reglement. Tevens stem ik ermee in dat deze persoonsgegevens desgevallend kunnen doorgegeven worden aan andere instanties of overheidsdiensten in het kader van hetzelfde bovenvermelde doeleinde. Datum Jaar Maand Dag Handtekening Voornaam en naam Functie Bij een elektronische aanvraag geldt het elektronisch formulier als ondertekening. De door u verstrekte gegevens zullen door de provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt, worden verwerkt en uitsluitend worden gebruikt voor de beoordeling van uw aanvraag voor een renteloze studielening in het kader van dit reglement. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan u steeds om mededeling en verbetering vragen van uw persoonsgegevens. pagina 6 van 8

7 Aan wie bezorgt u dit formulier? 13 Stuur de aanvraag voor het huidige academiejaar tot en met 1 september of voor het volgende academiejaar vanaf 1 juli naar: Contactpunt Limburgse Studieleningen Steunpunt Onderwijs, Directie Mens provincie Limburg Universiteitslaan HASSELT Tel Fax Website Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag? 14 Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een ontvangstmelding. 15 Het Contactpunt Limburgse Studieleningen brengt u schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de deputatie. pagina 7 van 8

8 pagina 8 van 8

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g D i r e ct i e Mens Limburgse Studieleningen PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN RENTELOZE STUDIELENINGEN VOOR HET HOGER (BEROEPS)ONDERWIJS Waarom dit reglement?

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn en/of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse

Nadere informatie

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFICHE. Noodtelefoon: Naam: Voornaam: Straat: Inschrijvingsdatum: Gezinshoofd: Fax/E-mail: Partner:

INSCHRIJVINGSFICHE. Noodtelefoon: Naam: Voornaam: Straat: Inschrijvingsdatum: Gezinshoofd: Fax/E-mail: Partner: INSCHRIJVINGSFICHE Naam: Voornaam: Straat: Nummer: Postnummer: Bus: Gemeente: Geboortedatum: Geboorteplaats: Inschrijvingsdatum: Niveau: Lager Onderwijs Geslacht: Nationaliteit: Klas: Gezinshoofd: Naam:

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4)

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Secretariaat Plaatselijke Groep Provinciaal Ankerpunt Kust Wandelaarskaai 7, 8400 OOSTENDE

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 U staat op het punt een of een van onze aanvullende verzekeringen aan te vragen. Of u wilt onze Tandartsverzekering of het VvAA privé zorgpakket. Wat u ook kiest,

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Art.nr. 46369: REGpremie E-peil 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie