CURRICULUM VITAE Drs P.C.M. (Nelly) Schotborgh CFE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE Drs P.C.M. (Nelly) Schotborgh CFE"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Drs P.C.M. (Nelly) Schotborgh CFE Contact informatie Achternaam : Schotborgh-van de Ven Roepnaam : Nelly Telefoon : ( ) Mobiel : ( ) Persoonlijke informatie Geboortedatum : 23 juni 1966 Geboorteland : Nederland Woonplaats : Curaçao sinds 1999 Nationaliteit : Nederlandse Sexe : vrouw Burgerlijke staat : gehuwd Opleiding en training 2010 : Eéndaagse Masterclass Integriteit van Openbaar Bestuur, TransForma Curaçao : Certified Fraud Examiner (CFE), Austin, Texas, USA : Creative Accounting & Fraudulent Reporting, Nivra-Vera, Curaçao : Convention anti-monylaundering, Ifex, Caracas, Venezuela : Fraud prevention course, Ifex, Port of Spain, Trinidad : Diverse cursussen vanuit Politie Nederland: management, media, presentatie, onderzoeksvaardigheden, SPSS : Sociale Wetenschappen - Culturele Antropologie (afgerond). Rijks Universiteit Utrecht (NL) (6 maanden) Afstudeeronderzoek aan een Research Centre in Yaoundé, de Republiek Kameroen : Criminologie (afgerond). Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. Rijks Universiteit Utrecht (NL) (1 maand) Afstudeeronderzoek aan de University of Washington DC, USA : Hogeschool de Horst, Driebergen Nederland (propadeuse behaald). 1

2 Werkervaring Nederlandse Cariben 2010-heden Directeur SRA-Caribbean NV Integrity, Risk & Crime issues Research Training Advice KvK Werkzaamheden die er op gericht zijn de integriteit van een organisatie te verhogen: Het uitvoeren van integriteitaudits: Hierbij worden eventuele bestaande integriteitrisico s blootgelegd. Daarnaast wordt de gewenste situatie in kaart gebracht. Ontwikkeling van integriteitbeleid en integriteit-instrumenten: Hoe kan de gewenste situatie worden bereikt? Welke instrumenten kunnen daarbij behulpzaam zijn? - Vaststellen van integriteitgevoelige functies; - Het ontwikkelen van een screeningsprocedure voor nieuwe en/of bestaande medewerkers; - Het evalueren van een bestaande gedragscode/ ontwikkelen nieuwe gedragscode; - Het opzetten van een intern integriteitbureau; - Het inrichten van een meldpunt integriteit; - Het opzetten van een incidenten registratie/regeling; - Het afhandelen van integriteitschendingen. - Bewustwordingstraining op het gebied van integriteit; - Het bereiken van een integere bedrijfsvoering; - (Pre)- employmentscreening en incidentenmanagement (voor human resource managers en directies); - Gedragscodetraining; - Managementtraining op het gebied van integer leiderschap; - Communicatietraining gericht op aanspreken en aangesproken worden bij integriteitschendingen. Werkzaamheden die er op gericht zijn de risico s van een organisatie te verkleinen: Het uitvoeren van risico-inventarisaties: De relevante wet- en regelgeving voor de organisatie wordt in kaart gebracht. Nagegaan wordt of de organisatie hier aan voldoet. Risico s worden weergegeven op basis van waarschijnlijkheid en impact. De bestaande en gewenste beheersingsmaatregelen worden in kaart gebracht. - Compliance & Risk Werkzaamheden die er op gericht zijn criminaliteit te voorkomen en bestrijden: Criminaliteitsbeeldanalyse: Het in kaart brengen van een criminaliteitsfenomeen middels (wetenschappelijk) onderzoek en analyse. Het ontwikkelen van criminaliteitsbeleid: Voorstellen voor de aanpak van criminaliteitfenomenen worden gedaan. Evaluatieonderzoek: Het evalueren van gevoerd criminaliteitsbeleid. - Criminologie; - Criminaliteitsbeheersing; - Fraudepreventie. 2

3 2010-heden Docente Financial Institute Training: Compliance & Risk voor Trust Officers, Curaçao heden Promotieonderzoek De wortels van ambtelijke fraude en corruptie in de Nederlandse Cariben University of Curaçao ism de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek is er op gericht de oorzaken van ambtelijke fraude en corruptie in de Nederlandse Cariben te achterhalen. Onderzocht wordt in hoeverre historische-, sociaal- en culturele, bestuurlijkeeconomische- en politieke factoren een rol spelen. Afronding onderzoek is in 2014 gepland heden (Gast) docente University of Curaçao Vakken: Criminologie Caribische Criminologie en Strafrecht Toezicht & Compliance Ethiek Directeur Forensic Services Caribbean N.V. (FSC), Curaçao Manager Forensic Services, Ernst & Young Nederlandse Antillen & Aruba. Zowel de werkzaamheden bij Ernst & Young als bij Forensic Services Caribbean waren er op gericht een financieel forensische praktijk op te zetten en uit te bouwen in de Nederlandse Cariben. Uitgevoerde opdrachten zijn o.m.: (Toedrachts)onderzoek naar (financiële) onregelmatigheden bij zowel publieke diensten (overheids N.V. s, afdelingen van de overheid, stichtingen) als in de particuliere sector (financiële instellingen, verzekeraars, bouwbedrijven, advocatenkantoren, etc); Integriteitsaudits overheidsdiensten (waaronder bij de Vreemdelingendienst Curaçao en het Korps Politie Aruba); Fraude-riscoanalyse bij Overheids NV s; Asset tracing & recovery (onderzoek teneinde schade te verhalen); Pre-employment screening (veelal voor onder toezicht van de Centrale Bank staande instellingen); Achtergrondenonderzoeken naar potentiële samenwerkingspartners van bedrijven/organisaties, contractanten en investeerders; Ondersteuning Parlementaire Enquête Racetrack Aruba; Onderzoek naar Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op Sint Maarten i.s.m. het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie Nl; Het verzorgen van trainingen op het gebied van compliance, fraude en pre-employment Docente Criminologie Landelijke Politie Opleidingenschool, Curaçao en Bonaire. 3

4 Werkervaring Nederland : (Senior)-Wetenschappelijk medewerker en Senior-Beleidsadviseur divisie Nationale Centrale Recherche Informatie (CRI), Zoetermeer. Afgevaardigde Nederland Organized Crime Committee Europese Commissie, Brussel. Afgevaardigde Nederland Expertmeetings Europol. Aandachtsgebieden: overvallencriminaliteit, drugs, mensenhandel, mensensmokkel en georganiseerde criminaliteit : Detachering Onderzoeksgroep Fijnaut, Parlementaire Enquête Commissie Opsporingsmethoden, Commissie Van Traa. Onderzoek naar de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland : Student-assistent en Onderzoeksmedewerker Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen, Utrecht : Docente Arbeidsbureau Utrecht : Toegevoegd docente Sociaal Wetenschappelijke Onderzoekmethoden en Technieken, Rijks Universiteit Utrecht. Lidmaatschappen en nevenwerkzaamheden 2007 heden : Lidmaatschap Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) heden : Lidmaatschap Antilliaanse Juristen Vereniging heden : Bestuurslid speciale projecten Stichting Dance Company Turning Point heden : Spreker op diverse seminars en congressen inzake criminaliteit, compliance : en integriteit : Bestuurslid Oudervertegenwoordiging Schroederschool : Bestuurslid (vice-voorzitter) Stichting Vrouwennetwerk Curaçao : Redacteur Modus, tijdschrift voor recherche en forensisch wetenschappen : Lid van de Nederlandse Vereniging voor Criminologen. Publicaties Voorgenomen publicatie 2013: The impact of illegal trade on corruption in the Caribbean, in: Caribbean Journal of Criminology and Public Safety, University of the West Indies. Voorgenomen publicatie in 2013: Artikel over Ethics management and corruption control in the Caribean in: Public Administration and Policy in the Caribbean, Taylor Francis Publishers. Voorgenomen publicatie 2014: Proefschrift De wortels van ambtelijke corruptie in de Nederlandse Cariben. Small islands, big corruption cases? The impact of small size and islandness on corruption in the Caribbean. Wetenschappelijke paper in het kader van de jaarlijkse conferentie Small Island Development States (SIDS), 4-7 maart 2011, Curaçao. De verwijtenroute, over de achtergronden van fraude en corruptie in het Caribische deel van het Koninkrijk, in: Justitiële verkenningen 5/09, De Nederlandse Cariben, p ,

5 Georganiseerde Criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten (samen met Verhoeven, M. A., R. J. Bokhorst, F. L. Leeuw, S. Bogaerts, Ven, R. M. Allen, en B. van Leeuwen). Wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum (WODC) en Forensic Services Caribbean N.V., Via de bank naar de bajes. Een onderzoek naar overvallers en de overvalbestrijding (samen met mr. S. van der Zee en drs. N. Vriezelaar), in: Studiereeks Recherche nr. 10, Elsevier, s Gravenhage Het Nederlandse prostitutiebeleid in vogelvlucht. De betekenis ervan voor de bestrijding van mensenhandel, in: Modus, Tijdschrift voor recherche en forensische wetenschappen, jaargang 7, december 1998, nr. 6. Periode : Verschillende artikelen over fraudegerelateerde onderwerpen in kranten en tijdschriften, zoals de Amigoe, de Extra, het blad van de Curaçaose Kamer van Koophandel en Coaching (blad voor leidinggevenden op Curaçao). Synthetische drugs, kennis van produktiefactoren, (samen met Elissen A. en Hordijk M.), in: Modus, Tijdschrift voor recherche en forensische wetenschapppen, jaargang 4/1, 1995, p Ondeugende dingen (samen met prof. dr. F. Bovenkerk), in: De luister van het gewone, verhalen van Utrechters, J. Burgers en L. Deben (red.), Utrecht 1993, p Prostitutie als werk, bespreking van de proefschriften van Van der Poel en Van Mens, in: Nieuws voor criminologen, jaargang 5/2, p Een veilige plek, Huiskamers voor straatprostituees, Werkgroep Vraag en Aanbod, mr. A. de Graaf Stichting, Willem Pompe Instituut, Pabo Print B.V. Tilburg Het was leuk in Kameroen, maar De ethische aspecten van werken in een ontwikkelingsland, in: Cahier, periodiek voor antropologisch onderzoek, Utrecht 1991, jaargang 1, nummer 1, p

Van den Bergh, R.O.B. (Rob) econoom senior consultant directeur Curconsult

Van den Bergh, R.O.B. (Rob) econoom senior consultant directeur Curconsult Curriculum Vitae R.O.B. van den Bergh Naam Functie Van den Bergh, R.O.B. (Rob) econoom senior consultant directeur Curconsult Adres Piscadera Bay Resort # 9, Woonplaats Curaçao, Nederlandse Antillen Telefoonnummer

Nadere informatie

COMPLIANCE POSITION PAPER. Bijdragen aan verandering. Een nieuwe visie op compliance

COMPLIANCE POSITION PAPER. Bijdragen aan verandering. Een nieuwe visie op compliance COMPLIANCE POSITION PAPER Bijdragen aan verandering Een nieuwe visie op compliance Aanbevelingen van compliance professionals Groep Olivier, september 2009 Fhdfkjhsdfhdkfhsdhf hdf h;h;f kjf lhf ;ahf; hhh

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

6 Literatuurverkenningen

6 Literatuurverkenningen Witwassen op de Nederlandse Antillen en Aruba A.H. Baars-Schuyt Het WODC is gevraagd een onderzoek te verrichten naar het witwassen - het voorwenden van een legale herkomst van illegaal verkregen kapitaal

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie

Profielschets van de compliance officer 2015

Profielschets van de compliance officer 2015 Profielschets van de compliance officer 2015 mr. M.J. van Woerden 1 Inleiding Het is vaak voorspeld en nog steeds niet door de feiten achterhaald: compliance is here to stay... De vraag is alleen: in welke

Nadere informatie

Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire

Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire W. Faber S. Mostert J.M. Nelen A.A.A. van Nunen C. la Roi Baselinestudy Criminaliteit en Rechtshandhaving Curaçao en Bonaire Auteurs:

Nadere informatie

Transparantie en Toezicht:

Transparantie en Toezicht: Transparantie en Toezicht: Heeft (de) Compliance (Officer) nog een toekomst? 4 juni 2015 jan sijbrand Merel van Vroonhoven programma Lexis Diligence Bescherm uw organisatie tegen fraude- en witwaspraktijken

Nadere informatie

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra heeft in 2006 het initiatief genomen om Spark Co te starten. Met het creatieve Spark & Co team weet zij opdrachtgevers te inspireren met innovatieve

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Soft Control? Hard nodig! Afstudeeronderzoek TIASNimbas STRIKT VERTROUWELIJK. Datum: 11 januari 2008

Soft Control? Hard nodig! Afstudeeronderzoek TIASNimbas STRIKT VERTROUWELIJK. Datum: 11 januari 2008 Soft Control? Hard nodig! Afstudeeronderzoek TIASNimbas STRIKT VERTROUWELIJK Datum: 11 januari 2008 Dit rapport is gericht aan: drs G.A. Möller drs C.T.L. Korthout drs F.L. Kusse mevrouw drs L.M.T. Boeren

Nadere informatie

Compliance Professionaldag 2010 Naar een integere bedrijfsvoering

Compliance Professionaldag 2010 Naar een integere bedrijfsvoering in samenwerking met A-Z Compliance Support Compliance Professionaldag 2010 Naar een integere bedrijfsvoering Programma donderdag 7 oktober 2010 tijd Onderwerp 08:30 Ontvangst & registratie 09.00 Welkom

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

Particuliere recherche Uitbreiding van de reikwijdte van de wet?

Particuliere recherche Uitbreiding van de reikwijdte van de wet? Particuliere recherche Uitbreiding van de reikwijdte van de wet? Aanleiding In opdracht van het Ministerie van justitie verrichtten de Politieacademie en ES&E Interim onderzoek naar private onderzoeksdiensten

Nadere informatie

Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit

Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit Een overzichtsstudie: aard en oorzaken Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zuid-West Nederland in samenwerking met het

Nadere informatie

VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL

VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL VOORONDERZOEK ONEIGENLIJK GEBRUIK VERBLIJFSREGELING MENSENHANDEL - eindrapport - Auteurs: Jeanine Klaver (Regioplan) Joanne van der Leun

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen

Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen alain hoekstra en muel kaptein 1 Drs. A. Hoekstra is verbonden aan het Bureau Integriteitsbevordering

Nadere informatie

Georganiseerde criminaliteit in Nederland

Georganiseerde criminaliteit in Nederland Georganiseerde criminaliteit in Nederland 306 Onderzoek en beleid Georganiseerde criminaliteit in Nederland Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit E.W. Kruisbergen H.G.

Nadere informatie

Kinderpornografie. Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur

Kinderpornografie. Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur Kinderpornografie Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur Colofon Referentie: Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2011). Kinderpornografie Eerste rapportage van de nationaal rapporteur. Den Haag:

Nadere informatie

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research Universiteit Maastricht: Leading in Learning

Nadere informatie

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek

04 Het relatiemagazine. Ben Tiggelaar. In gesprek met managementgoeroe. in dit nummer: Beleidsstatistiek In gesprek met managementgoeroe Ben Tiggelaar in dit nummer: In Tweede gesprek Kamerlid met Sophie Sharon Gesthuizen in t Veld aan het woord CBS viert 10 jaar Centrum Samen werken voor aan Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Rapportage Arbeid en Gezondheid

Rapportage Arbeid en Gezondheid Rapportage Arbeid en Gezondheid Een verkenning van relevante partijen, structuren en mogelijkheden voor communicatie, disseminatie en implementatie in kader van het Programma Participatie en Gezondheid

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit handboek bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 BANK

Jaarverslag 2014 BANK Jaarverslag 2014 BANK BANK INHOUD 3 PROFIEL 5 KERNGEGEVENS 6 VOORWOORD 7 1 ORGANISATIE 11 2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 16 3 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 29 Inleiding 30 Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland

Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland Mobiel banditisme Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland Dina Siegel i.s.m. Rosa Koenraadt, Denitsa Lyubenova, Nicoleta Sovre en Anita Troscianczuk Juni, 2013 Voorwoord

Nadere informatie