De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen"

Transcriptie

1 De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Investment Fund N.V. Delta Lloyd Europa Fonds N.V. Delta Lloyd Donau Fonds N.V. Delta Lloyd Nederland Fonds N.V. Delta Lloyd Rente Fonds N.V. Delta Lloyd Dollar Fonds N.V. Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V. Delta Lloyd Mix Fonds N.V. zullen plaatsvinden op woensdag 27 april 2011 om 10:30u ten kantore van Delta Lloyd N.V., Amstelplein 6, 1096 BC te Amsterdam (M30). Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Gevoerd beleggingsbeleid 2010 en vooruitzichten 4. Behandeling jaarverslagen 2010, vaststelling jaarrekeningen Resultaatbestemming; voorstel tot uitkering dividend 6. Verlenen van decharge 6.1 Verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid 6.2 Verlenen van decharge aan de Raden van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid 7. Herbenoeming van een lid van de Raden van Commissarissen 8. Voorstel tot wijziging statuten; goedkeuring 9. Rondvraag 10. Sluiting De directie Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam, 15 maart 2011

2 Toelichting op de onderwerpen die aan de orde zullen worden gesteld in de gezamenlijke Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen, als vermeld in de agenda d.d. 15 maart Punten 1, 2 en 3 behoeven geen toelichting. Punt 4 Behandeling jaarverslagen 2010, vaststelling jaarrekeningen 2010 De jaarverslagen inclusief de concept-jaarrekeningen van de beleggingsmaatschappijen over het jaar 2010 zijn beschikbaar op de website en kosteloos opvraagbaar bij Delta Lloyd Asset Management N.V, waar ze ook ter inzage liggen. De jaarverslagen en de jaarrekeningen worden aan de aandeelhouders aangeboden onder voorbehoud van vaststelling door de Raden van Commissarissen, die op 23 maart aanstaande daartoe in vergadering bijeen zullen komen, en de goedkeurende verklaring van de accountant, welke in beginsel afgegeven zal worden nadat de jaarverslagen en jaarrekeningen door de Raden van Commissarissen zijn vastgesteld. Een goedkeurende verklaring van de accountant zal worden opgenomen in de jaarrekeningen indien en zodra deze is verleend. Punt 5 Resultaatbestemming; voorstel tot uitkering van dividend Aan de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de volgende dividenden uit te keren: Delta Lloyd Investment Fund N.V. dividendvoorstel à EUR 0,06 per gewoon aandeel Delta Lloyd Europa Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,14 per gewoon aandeel Delta Lloyd Donau Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,28 per gewoon aandeel Delta Lloyd Nederland Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,06 per gewoon aandeel Delta Lloyd Rente Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,40 per gewoon aandeel Delta Lloyd Dollar Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,26 per gewoon aandeel Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V. dividendvoorstel à EUR 0,35 per gewoon aandeel Delta Lloyd Mix Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,24 per gewoon aandeel contant. De voorgenomen ex-dividend datum is 29 april De voorgenomen betaaldatum is 6 mei Voorts wordt voorgesteld om het resterende gedeelte van het resultaat 2010, indien daar sprake van is, toe te voegen aan de overige reserves. Punt 6 behoeft geen toelichting. Punt 7 Herbenoeming lid van de Raden van Commissarissen De heer Van Heese is vier jaar geleden benoemd tot commissaris van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen. De heer Van Heese stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van vier jaar. De Prioriteiten van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen dragen de heren T.J.M. Van Heese en A.J. Paauw ter benoeming voor, in volgorde van voorkeur. De curricula vitae van de heren Van Heese en Paauw zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 1 en 2. De bezoldiging voor de te benoemen commissaris bedraagt EUR 1.600,- per beleggingsmaatschappij per jaar.

3 Punt 8 Voorstel tot wijziging statuten; goedkeuring Het voorstel is om de statuten van de beleggingsmaatschappijen in lijn te brengen met nieuwe weten regelgeving. De belangrijkste wijzigingen vloeien voort uit de Wet aandeelhoudersrechten voor beursgenoteerde beleggingsinstellingen die op 1 juli 2010 in werking is getreden. Hierdoor is de wettelijke minimale termijn voor de oproeping van een algemene vergadering van aandeelhouders verlengd tot 42 dagen. Ook is de registratiedatum nu wettelijk bepaald op 28 dagen voor de vergadering. De gevolgen van de Wet Giraal Effectenverkeer van 1 januari 2011 zijn eveneens in het voorstel uitgewerkt. Dit betekent onder meer dat aandeelhouders (beleggers) in beginsel geen fysieke uitlevering meer kunnen vragen van aandelen Ten slotte zijn de verwijzingen naar het Besluit toezicht beleggingsinstellingen (Btb) vervangen door verwijzingen naar de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Deze wijzigingen doen niets af aan de rechten van zittende aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders dient het besluit tot wijziging van de statuten te nemen. Op de website is de volledige tekst van de statuten beschikbaar. De statuten zijn tevens kosteloos opvraagbaar bij Delta Lloyd Asset Management N.V., waar ze ook ter inzage liggen. De punten 9 t/m 10 behoeven geen toelichting.

4 Bijlage 1 Curriculum vitae T.J.M. Van Heese Naam Geboren Nationaliteit Burgerlijke staat Van Heese, Theodorus Joseph Maria (Ted) 6 januari 1945 te Amsterdam Nederlanse gehuwd, 2 dochters Opleiding doctoraal Economie, Universiteit van Amsterdam, 1971 Functies heden Lid Raad van Commissarissen van de Delta Lloyd beleggingsfondsen Commissaris (voorz.) LevensloopPlus B.V.; Lid AEX Indices Steering Committee; Commissaris (voorz.) Veherex Schade N.V.; Lid van het bestuur Stichting Noord-Hollandsche t Hooge Huys / Dr. Hofsteestichting en Stichting Buur-Hofstee/Mariahoeve. Functies verleden hoofdfunctie, KAS BANK N.V., , sedert 1987 lid van de Raad van Bestuur, vice-voorzitter; En in KAS BANK verband: voorzitter bestuur Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK, voorzitter Raad van Commissarissen Kas Clearing London en Kas Clearing Amsterdam. Lid van de Raad van Commissarissen van: NLK KAS (Nederlandse Liquidatiekas), Participatie Maatschappij Damrak, European Options Clearing Corporation, Amsterdam Exchanges (AEX); Lid Bestuur European Options Exchange. Voorzitter Vereniging van Beleggingsanalisten, lid bestuur European Federation Financial Analysts Societies, lid tuchtcommissie AEX, lid LCH-Clearnet International User Committee, lid Beleidscommissie Effecten Nederlandse Vereniging van Banken, lid Market Advisory Committee Euroclear, lid Stuurgroep ESES-RGV Euroclear, lid Commissie van Beroep DSI (Dutch Securities Institute). Lid Raad voor Economische Aangelegenheden bisdom Haarlem-Amsterdam. Functies verleden Hoorn Vice-voorzitter R.K. Parochiebestuur Hoorn, voorzitter R.K. School-Bestuur Hoorn, voorzitter V.V.E. Molenstaete, lid bestuur Stichting Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Hoorn, lid bestuur Stichting Schoolkatechese Begeleiding dekenaat Westfriesland, lid bestuur Stichting IKOS (interkerklijk overleg schoolzaken). Publicaties Verschillende artikelen en in de Studiereeks van KAS BANK

5 Bijlage 2 Curriculum vitae A.J. Paauw Naam Aartjan Paauw Geboortedatum Burgelijke staat gehuwd, 3 kinderen Diploma s HAVO, diploma 1982 Stichting Opleiding Leraren 2 e graads onderwijs bevoegdheid in wiskunde en scheikunde, diploma 1987 Stichting BUOAW (Buiten Universitair Onderwijs in de Actuariële Wetenschappen), diploma actuaris in 1995 Diverse management opleidingen (INSEAD) en vakinhoudelijke cursussen. Arbeidsverleden mei 1987 juni 1990 Actuarieel Bureau Dr. W.G.J. ten Pas actuarieel medewerker juni 1990 november 1991 Royal Nederland Levensverzekering in Utrecht actuarieel medewerker november 1991 november 1997 Royal Nederland Levensverzekering in Utrecht hoofd actuariaat najaar 1996 september 2002 Universal Leven N.V. in Zeist algemeen directeur september 2002 februari 2004 Aegon Corporate Actuarial Department senior landen actuaris februari juli 2005 Aegon Corporate Actuarial Department senior manager augustus 2005 december 2007 Delta Lloyd Levensverzekering N.V. - manager Actuariaat Leven januari 2008 november 2008 Delta Lloyd Levensverzekering N.V. - manager Kenniscentrum Pensioenen december 2008 december 2010 Delta Lloyd Verzekeringen N.V. CFO januari 2011 tot heden Delta Lloyd Finance, Planning & Control - directeur

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 16 mei 2013 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht. 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. De vergadering

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 22 mei 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 22 mei 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 mei 2014 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV. De vergadering

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen Koninklijke DSM N.V. AGENDA AVA 2011 voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april 2015 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 22 april 2015 om 15.00 uur in de Koepelzaal

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Agenda en aandeelhouderscirculaire 7 oktober 2011

Agenda en aandeelhouderscirculaire 7 oktober 2011 0710 Agenda en aandeelhouderscirculaire 7 oktober 2011 Nieuwe Steen Investments N.V. Kruisweg 661-665 2132 NC Hoofddorp Postbus 3044 2130 KA Hoofddorp t +31 20 76 30 300 f +31 20 25 81 123 www.nsi.nl Buitengewone

Nadere informatie

Agenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap

Agenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 31 maart 2011, aanvangende om 10.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Toelichting op agendapunten 3a) en b) (Vaststelling en taal van de jaarrekening):

Toelichting op agendapunten 3a) en b) (Vaststelling en taal van de jaarrekening): Toelichting en aandeelhouderscirculaire als omschreven in best practice bepaling IV.3.7 van de Corporate Governance Code. Deze toelichting en aandeelhouderscirculaire vormen onderdeel van de agenda behorend

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

4. Benoeming van de registeraccountant van de vennootschap voor het boekjaar 2008.

4. Benoeming van de registeraccountant van de vennootschap voor het boekjaar 2008. ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op woensdag 21 mei 2008 om 14.00 uur in het Nassau Paviljoen van het Hilton

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende:

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende: Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. gehouden op woensdag 23 april 2014 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam

Nadere informatie

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1 TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 24 april 2013 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 09 Jaarverslag Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Delta Lloyd Groep in het kort... 1 1.1 Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur... 3 1.1.1 Raad van Commissarissen... 3 1.1.2 Raad

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en notulen

AGENDA. 1. Opening en notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. te houden op donderdag 22 april 2004 om 14.00 uur in het AEGON Hoofdkantoor, AEGONplein 50, Mariahoeve, s-gravenhage. AGENDA 1. Opening

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 12 november 2014

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 12 november 2014 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 12 november 2014 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie