De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen"

Transcriptie

1 De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. zullen plaatsvinden op woensdag 27 april 2011 om 12:00 uur ten kantore van Delta Lloyd N.V., Amstelplein 6, 1096 BC te Amsterdam (M30). Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Gevoerd beleggingsbeleid 2010 en vooruitzichten 4. Behandeling jaarverslagen 2010, vaststelling jaarrekeningen Resultaatbestemming; voorstel tot uitkering dividend 6. Verlenen van decharge 6.1 Verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid 6.2 Verlenen van decharge aan de Raden van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid 7. Herbenoeming van een lid van de Raden van Commissarissen 8. Voorstel tot wijziging statuten; goedkeuring 9. Rondvraag 10. Sluiting De directie Delta Lloyd Asset Management N.V. Amsterdam, 15 maart 2011

2 Toelichting op de onderwerpen die aan de orde zullen worden gesteld in de gezamenlijke Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen, als vermeld in de agenda d.d. 15 maart Punten 1, 2 en 3 behoeven geen toelichting. Punt 4 Behandeling jaarverslagen 2010, vaststelling jaarrekeningen 2010 De jaarverslagen inclusief de concept-jaarrekeningen van de beleggingsmaatschappijen over het jaar 2010 zijn beschikbaar op de website en kosteloos opvraagbaar bij Delta Lloyd Asset Management N.V, waar ze ook ter inzage liggen. De jaarverslagen en de jaarrekeningen worden aan de aandeelhouders aangeboden onder voorbehoud van vaststelling door de Raden van Commissarissen, die op 23 maart aanstaande daartoe in vergadering bijeen zullen komen, en de goedkeurende verklaring van de accountant, welke in beginsel afgegeven zal worden nadat de jaarverslagen en jaarrekeningen door de Raden van Commissarissen zijn vastgesteld. Een goedkeurende verklaring van de accountant zal worden opgenomen in de jaarrekeningen indien en zodra deze is verleend. Punt 5 Resultaatbestemming; voorstel tot uitkering van dividend Aan de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de volgende dividenden uit te keren: Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,90 per gewoon aandeel contant; Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. dividendvoorstel à EUR 0,40 per gewoon aandeel contant; Voor bovengenoemde beleggingmaatschappijen is de voorgenomen ex-dividend datum 29 april De voorgenomen betaaldatum is 6 mei Voorts wordt voorgesteld om het resterende gedeelte van het resultaat 2010, indien daar sprake van is, toe te voegen aan de overige reserves. Voor het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. wordt voorgesteld om het in december 2010 uitgekeerde interimdividend te benoemen tot slotdividend over het boekjaar Punt 6 Verlenen van decharge De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd Deelnemingen Fonds wordt verzocht tevens decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen die in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke plaatsvond op 21 april 2010, zijn afgetreden, voor het door hen in 2010 uitgeoefende toezicht. Het betreft de heren Wernink, Jansen en De Jong. Punt 7 Herbenoeming lid van de Raden van Commissarissen De heer Van Heese is vier jaar geleden benoemd tot commissaris van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen. De heer Van Heese stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van vier jaar. De Prioriteiten van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen dragen de heren T.J.M. Van Heese en A.J. Paauw ter benoeming voor, in volgorde van voorkeur. De curricula vitae van de heren Van Heese en Paauw zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 1 en 2. De bezoldiging voor de te benoemen commissaris bedraagt EUR 1.600,- per beleggingsmaatschappij per jaar.

3 Punt 8 Voorstel tot wijziging statuten; goedkeuring Het voorstel is om de statuten van de beleggingsmaatschappijen in lijn te brengen met nieuwe weten regelgeving. De belangrijkste wijzigingen vloeien voort uit de Wet aandeelhoudersrechten voor beursgenoteerde beleggingsinstellingen die op 1 juli 2010 in werking is getreden. Hierdoor is de wettelijke minimale termijn voor de oproeping van een algemene vergadering van aandeelhouders verlengd tot 42 dagen. Ook is de registratiedatum nu wettelijk bepaald op 28 dagen voor de vergadering. De gevolgen van de Wet Giraal Effectenverkeer van 1 januari 2011 zijn eveneens in het voorstel uitgewerkt. Dit betekent onder meer dat aandeelhouders (beleggers) in beginsel geen fysieke uitlevering meer kunnen vragen van aandelen Ten slotte zijn de verwijzingen naar het Besluit toezicht beleggingsinstellingen (Btb) vervangen door verwijzingen naar de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Deze wijzigingen doen niets af aan de rechten van zittende aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders dient het besluit tot wijziging van de statuten te nemen. Op de website is de volledige tekst van de statuten beschikbaar. De statuten zijn tevens kosteloos opvraagbaar bij Delta Lloyd Asset Management N.V., waar ze ook ter inzage liggen. De punten 9 t/m 10 behoeven geen toelichting.

4 Bijlage 1 Curriculum vitae T.J.M. Van Heese Naam Geboren Nationaliteit Burgerlijke staat Van Heese, Theodorus Joseph Maria (Ted) 6 januari 1945 te Amsterdam Nederlanse gehuwd, 2 dochters Opleiding doctoraal Economie, Universiteit van Amsterdam, 1971 Functies heden Lid Raad van Commissarissen van de Delta Lloyd beleggingsfondsen Commissaris (voorz.) LevensloopPlus B.V.; Lid AEX Indices Steering Committee; Commissaris (voorz.) Veherex Schade N.V.; Lid van het bestuur Stichting Noord-Hollandsche t Hooge Huys / Dr. Hofsteestichting en Stichting Buur-Hofstee/Mariahoeve. Functies verleden hoofdfunctie, KAS BANK N.V., , sedert 1987 lid van de Raad van Bestuur, vice-voorzitter; En in KAS BANK verband: voorzitter bestuur Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK, voorzitter Raad van Commissarissen Kas Clearing London en Kas Clearing Amsterdam. Lid van de Raad van Commissarissen van: NLK KAS (Nederlandse Liquidatiekas), Participatie Maatschappij Damrak, European Options Clearing Corporation, Amsterdam Exchanges (AEX); Lid Bestuur European Options Exchange. Voorzitter Vereniging van Beleggingsanalisten, lid bestuur European Federation Financial Analysts Societies, lid tuchtcommissie AEX, lid LCH-Clearnet International User Committee, lid Beleidscommissie Effecten Nederlandse Vereniging van Banken, lid Market Advisory Committee Euroclear, lid Stuurgroep ESES-RGV Euroclear, lid Commissie van Beroep DSI (Dutch Securities Institute). Lid Raad voor Economische Aangelegenheden bisdom Haarlem-Amsterdam. Functies verleden Hoorn Vice-voorzitter R.K. Parochiebestuur Hoorn, voorzitter R.K. School-Bestuur Hoorn, voorzitter V.V.E. Molenstaete, lid bestuur Stichting Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Hoorn, lid bestuur Stichting Schoolkatechese Begeleiding dekenaat Westfriesland, lid bestuur Stichting IKOS (interkerklijk overleg schoolzaken). Publicaties Verschillende artikelen en in de Studiereeks van KAS BANK

5 Bijlage 2 Curriculum vitae A.J. Paauw Naam Aartjan Paauw Geboortedatum Burgelijke staat gehuwd, 3 kinderen Diploma s HAVO, diploma 1982 Stichting Opleiding Leraren 2 e graads onderwijs bevoegdheid in wiskunde en scheikunde, diploma 1987 Stichting BUOAW (Buiten Universitair Onderwijs in de Actuariële Wetenschappen), diploma actuaris in 1995 Diverse management opleidingen (INSEAD) en vakinhoudelijke cursussen. Arbeidsverleden mei 1987 juni 1990 Actuarieel Bureau Dr. W.G.J. ten Pas actuarieel medewerker juni 1990 november 1991 Royal Nederland Levensverzekering in Utrecht actuarieel medewerker november 1991 november 1997 Royal Nederland Levensverzekering in Utrecht hoofd actuariaat najaar 1996 september 2002 Universal Leven N.V. in Zeist algemeen directeur september 2002 februari 2004 Aegon Corporate Actuarial Department senior landen actuaris februari juli 2005 Aegon Corporate Actuarial Department senior manager augustus 2005 december 2007 Delta Lloyd Levensverzekering N.V. - manager Actuariaat Leven januari 2008 november 2008 Delta Lloyd Levensverzekering N.V. - manager Kenniscentrum Pensioenen december 2008 december 2010 Delta Lloyd Verzekeringen N.V. CFO januari 2011 tot heden Delta Lloyd Finance, Planning & Control - directeur

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie