Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond

2 Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter zijn wij (in verschillende opzichten) gedurende het project onszelf en met name elkaar een aantal keer tegengekomen. Desalniettemin zijn wij als groep erg trots op het eindresultaat. Graag zouden wij Dhr. Ad Havermans, Dhr. Herman van Nieuwenhuizen, Mvr. Esther Ansems-van Ballegooijen en Dhr. Thijs Laboyrie willen bedanken voor het advies gedurende het project. 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Inhoudsopgave...3 Inleiding...1 Hoofdstuk 1 Management plan Organisatie met behulp van het 7s model Macro- en meso-omgeving Hoofdstuk 2 Marketingplan Interne analyse Externe analyse Hoofdstuk 3 Financiële plan Hoofdstuk 4 Evaluatie Hoofdstuk 5 Bijlagen Bijlage 1 Verantwoording financiële plan Verantwoording gegevens financieel plan Pand: Asterweg HM Amsterdam Bijlage 2 Curriculum Vitae medewerkers Bijlage 3 Bronnenboek H1: Managementplan H2 : Marketingplan H3: Financieelplan

4 Inleiding Voor u ligt het ondernemingsplan van custom media bedrijf 5 Keuningen. Hierin zullen wij doormiddel van een marketingplan, managementplan en financieel plan u meer inzicht geven in het bedrijf 5 Keuningen. Wij zijn deze onderneming gestart om de mediawereld een nieuwe impuls te geven. Tijdens het schrijven van dit ondernemingsplan zijn wij ook sterk gaan geloven in het succes wat de 5 Keuningen kan zijn. Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit ondernemingsplan en hoop op een goede toekomst van onze zelfstandige onderneming. T. Suurmond, T. Glansbeek, M. Tielemans, J. Mol en S. Proost 1

5 Hoofdstuk 1 Management plan Het managementplan is het overkoepelende plan waarin duidelijk wordt wat de organisatie inhoudt. Vanuit hier wordt de basis gelegd voor het bedrijf. Afdelingen als marketing en financiën worden afgeleid uit dit plan. We beginnen bij de micro-omgeving en verdiepen ons daarna in de macro- en meso-omgeving. 1.1 Organisatie met behulp van het 7s model Een micro analyse is een analyse voor de interne omgeving. Voor de analyse van de interne omgeving van 5 Keuningen custom media wordt het 7s model van McKinsey gebruikt. Het 7s model is een systeem, ontworpen door voormalige medewerkers van McKinsey, die door middel van zeven dimensies de organisatie omschrijft Shared Values en Strategy De Shared Values binnen het bedrijf zorgen voor samenhang en sturing van de overige s en. Het zijn de gedeelde waarden die iedere medewerkers dient te beamen. Het betreft de bedrijfsopvatting, de bedrijfscultuur en de identiteit. Wat zijn de normen en waarden binnen het bedrijf? Heeft iedereen dezelfde mening over deze normen en waarden en staan de neuzen dezelfde kant op? De visie van het bedrijf is dat het bekend wil staan als het meest innovatieve crossmedia bedrijf, waarbij de onderneming een voorbeeld is voor toekomstige crossmediale bedrijven en dat het zich uitbreidt tot een grotere onderneming met meer personeel dat graag bij het bedrijf werkt vanwege de samenhorigheid. Binnen het bedrijf zijn samenwerking en individualiteit beide belangrijk. Het bedrijf bestaat uit vijf mensen die een even groot aandeel hebben in het bedrijf. Zij zijn gelijk aan elkaar en hebben dezelfde rechten. Wel hebben ze een andere functie, waardoor er soms individueel gewerkt moet worden. Bij het bedenken van concepten is samenwerking echter heel belangrijk. Om een goed crossmediaal concept te bedenken, moeten alle neuzen aan het eind van het project dezelfde kant op staan. Wel heeft ieder individu een ander beeld van wat goed is, waardoor het kan botsen. Respect voor de ander is dan een belangrijke waarde. Respect is dan ook een vaakgenoemde term binnen het bedrijf. Belangrijk is dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat ieder elkaar in zijn waarden laat. Het bedrijf bestaat alleen uit de vijf mede-eigenaren, dit zijn de enige werknemers van het bedrijf. Binnen een kleine groep is het belangrijk ieders mening te respecteren. Gebeurt dit niet, dan kan het de sfeer in het bedrijf beïnvloeden. Het bedrijf wil een voorbeeld zijn voor andere bedrijven en daarom is het van groot belang dat ieder het beste uit zichzelf haalt. Creativiteit speelt hierin een grote rol. De concepten die ontwikkeld worden dienen het beste van het beste te zijn. Vijf eigenaren in een bedrijf zorgt voor een samenhangend gevoel. Ieder heeft een even groot aandeel in het bedrijf, dus een ondergang betekent voor iedereen hetzelfde. Juist daarom is ieder gemotiveerd het beste werk te leveren. Ieder is loyaal en betrokken. Met dit uitgangspunt probeert het bedrijf zijn visie waar te maken. Het bedrijf is trots op de gelijkheid en betrokkenheid. Iedereen gaat vol voor de onderneming en dit gaat door in de ontwikkelde concepten. Het bedrijf wil deze betrokkenheid en motivatie van de vijf eigenaren houden in de toekomst. 2

6 De missie van onze onderneming is dan ook het ontwikkelen van concepten op een innovatieve, interactieve en creatieve manier welke zijn gericht op de infotainment media, met als doel iets extra s toe te voegen aan de bestaande markt. Het bedrijf hanteert een aantal doelstellingen. Bij het horen van de bedrijfsnaam, dient de klant, maar ook de concurrent dit te associëren met kwalitatief en succesvolle inzet van crossmedia. Daarnaast wil het bedrijf binnen 5 jaar een marktaandeel van 6% binnen het Nederlandse medialandschap bemachtigen. Als het bedrijf dit weet te realiseren, zien wij ons als een succesvol beginnend bedrijf. Voor de eerste doelstelling is het bedrijf zelf verantwoordelijk. Het meest innovatieve crossmedia bedrijf worden, is afhankelijk van de kwaliteiten van de medewerkers. Hierin hebben wij als sterk punt een creatieve geest te zijn en altijd opzoek naar nieuwe dingen. Met deze creatieve geest en nieuwsgierigheid kan de doelstelling wel degelijk verwezenlijkt worden. Daarnaast is het bedrijf kleinschalig. Hierdoor zijn de communicatielijnen kort en kan het bedrijf snel inspelen op trends en actualiteiten. Het zwaktepunt binnen het bedrijf is de onervarenheid. Ieder mede-eigenaar heeft ervaring in andere sectoren en niet zo zeer de crossmediale kant. Hierin kan het bedrijf nog verder groeien. Verder is het budget voor alsnog klein. Het bedrijf produceert dan ook minder formats en ieder concept moet dus kwalitatief goed zijn. De belangrijkste concurrenten zijn bedrijven met dezelfde opzet. Voorbeelden hiervan zijn besproken in de taak en concurrentie omgeving. Tuvalu media is hier besproken als zijnde concurrent. Het zwakke punt van Tuvalu media is dat zij net zijn gaan kijken naar het gebruik van nieuwe media binnen het bedrijf. Een sterk punt zijn de vele programma s die Tuvalu al op zijn naam heeft staan, waardoor zij een groter bedrijf zijn te noemen dan ons bedrijf. Adverteerders zijn een kans voor het bedrijf omdat zij graag bij crossmedia bedrijven adverteren. Voor adverteerders betekent dit meer synergie. Het bedrijf specialiseert zich in de opkomende media. Dit is een kans voor veel bedrijven. Het feit dat we een nog onbekend bedrijf zijn, kan een bedreiging vormen. Door onbekendheid heeft het bedrijf nog weinig contacten in de media wereld. Het bedrijf heeft dus ook geen portfolio waarmee het zichzelf kan bewijzen tegenover anderen. Om onze doelstellingen te verwezenlijken hanteren we een strategie. Dit doen we doormiddel van een klassieke benadering. Ondertussen zijn de sterke kanten en zwakke kanten van het bedrijf geanalyseerd, tevens de kansen en bedreigingen en zijn de doelstellingen vast gesteld. Om deze te bereiken zal het bedrijf moeten groeien. Er zullen dus meer medewerkers bij moeten komen. Ook zal er om altijd up to date te blijven gestructureerd vergaderd moeten worden. 3

7 1.1.2 Structuur Het bedrijf is een vennootschap onder firma. Een VOF is een onderneming, opgericht door twee of meer mensen. Zij treden op onder een gezamenlijke naam. Alle mede-eigenaren nemen zij beslissingen voor elkaar en zijn aansprakelijk voor elkaars bestuur. Binnen het bedrijf investeren alle eigenaren een bedrag. Bij faillissement is ieder persoon aansprakelijk. Personeelsstructuur Binnen het bedrijf werken de vijf eigenaren samen aan concepten. Zij zijn het creatieve brein. Daarnaast is er een onderverdeling van taken gemaakt die verder wordt uitgewerkt bij Staff: J.J. Mol: Communicatieadviseur M.W.H.E. Tielemans: ICT medewerker T. Suurmond: Algemeen manager T. Glansbeek: Public Relations S.D.M. Proost: Accountant Organisatiestructuur Onze organisatie heeft een matrix organisatievorm. Als uitgangspunt voor deze organisatievorm is een lijnorganisatie gebruikt. De medewerkers worden naast hun dagelijkse taak, allemaal ingezet bij projecten. Iedere specialist heeft hier een andere tijd op en heeft expertise op een ander gebied. Dit zorgt voor optimaal gebruik van de kennis. Dit zorgt voor goed uitgedachte ideeën voor de concepten. T. Suurmond is de algemeen manager en heeft de taak om alles te controleren en te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. De afdelingen voeren taken uit en samen wordt er gekeken naar het eindproduct. Binnen het bedrijf is een wisselwerking gaande van communicatie. Samen zijn de medewerkers verantwoordelijk en aansprakelijk. Beslissingen worden over het algemeen samen genomen. Binnen de afdelingen heeft ieder recht om zelf beslissingen te nemen, maar deze worden door de algemeen manager nagekeken. Er is dus wel vrijheid in het nemen van beslissingen, maar controle en overleg is een belangrijk uitgangspunt binnen het bedrijf. Binnen het bedrijf is er sprake van een horizontale arbeidsverdeling. De werkzaamheden zijn gelijkwaardig gegroepeerd. Er bestaan functies op een zelfde niveau. Er is dus sprake van een functie indeling binnen het bedrijf. De organisatie wordt onderverdeeld in de hierboven genoemde functies. De indeling komt er dan als volgt uit te zien: Projecten Algemeen manager Projecten ict medewerker public relations accountant communicatie medewerker 4

8 Bij ieder project wordt er gebruik gemaakt van een fase indeling. Hiermee zal de kwaliteit van de concepten gewaarborgd worden en zullen de medewerkers elkaar versterken. Het begint bij het initiatief, hier komt een idee tot stand. Hier zal gelet moeten worden op heersende trends en vraag. Vervolgens komen we bij de definitie, hier wordt bedacht wat precies binnen het concept past en welke middelen er ingezet worden. Vervolgens komt het ontwerp tot stand en wordt er gekeken of dit realiseerbaar is. Bij de nazorg wordt alles nog een keer goed gecontroleerd om te kijken of de kwaliteit goed genoeg is. Dit ziet er als volgt uit: initiatief nazorg definitie realisatie ontwerp Style Na het overwegen van de verschillende managementstijlen: autoritair, participerend en democratisch, is er gekozen voor democratisch leiderschap. Het team is nog relatief klein, en beslissingen worden met z n allen genomen. De rol van de manager is die van controleur, begeleider en coördinator. Deze stijl is mogelijk doordat het bedrijf nog relatief klein is en wordt uitgegaan van theorie Y van Douglas McGregor. Deze theorie gaat uit van de volgende veronderstellingen: een mens wil graag werken en vindt het even natuurlijk als ontspannen. Een mens is vindingrijk, creatief en heeft verbeeldingskracht. Een mens presteert als hij zichtzelf kan ontplooien en als hij beloond wordt in immateriële waarden. Geld is niet de enige prikkel. Een mens is bereid om verantwoordelijkheid te dragen. De medewerkers zijn jong en enthousiast over het werk dat ze gaan doen. Hierdoor gaan wij uit van deze theorie. Verder gaat de onderneming ervanuit dat de medewerkers goed naar elkaar kunnen luisteren en elkaar soms kunnen delegeren. Hoe gaan de medewerkers om met kritiek? Leren ze van hun fouten? en hoe kunnen de reacties verbeterd worden en hoe kan het bedrijf hiervan leren en door groeien. Hoe kan het bedrijf van de zwaktes, sterke punten maken? 5

9 1.1.4 Staff Binnen het bedrijf werken: - J.J. Mol: communicatie adviseur Als bedrijf gaan we te maken krijgen met goede en slechte reclame. Als beginnend bedrijf is het erg belangrijk hier goed op in te spelen. De communicatieadviseur zal een communicatiestrategie opstellen en zo adviseren hoe het bedrijf naar buiten moet gaan treden. Het helpt zo de visie en missie te beschermen. - M.W.H.E. Tielemans: ICT medewerker De ICT medewerker binnen het bedrijf zorgt ervoor dat de website van het bedrijf er goed verzorgt uitziet en dat deze uitstraalt waar het bedrijf voor staat. Tevens moet deze website up to date blijven en het moet duidelijk zijn voor afnemers hoe en waar zij het bedrijf kunnen bereiken. De website dient dus overzichtelijk te zijn en duidelijk. Daarnaast houdt de ICT medewerker zich bezig met computers en de werking hiervan. Als bedrijf moet er een duidelijke lay-out in alle formats aangehouden worden. Het bedrijf moet naar buiten toe professioneel overkomen op ICT. - T. Suurmond: Algemeen manager De algemeen manager heeft een controlerende functie en stuurt de werkzaamheden aan die uitgevoerd moeten worden. Hij controleert het budget en onderhandelt over contracten met afnemers. De algemeen manager zorgt, indien nodig, voor training en opleiding van werknemers. De werknemers kunnen samen met de manager een planning maken, ideeën uitwisselen en problemen oplossen. Hij heeft de taak om het bedrijf bij elkaar te houden, maar als het er op aankomt, is iedereen aansprakelijk. Dit vanwege de keuze voor een VOF. - T. Glansbeek: Public Relations De belangrijkste taak is het representeren van het bedrijf naar de pers en de media. T. Glansbeek zorgt daarnaast voor de PR van nieuwe concepten. Het bedrijf streeft naar een goed contact tussen afnemer en bedrijf. Het streeft naar klantentevredenheid. Na een succesvolle verkoop van een concept, is de kans bij klantentevredenheid groter dat de afnemer nog eens een concept koopt. - S.D.M. Proost: Accountant Een van de kerntaken van een accountant is het analyseren en controleren van financiële gegevens. Behalve het opstellen en controleren van de financiële boekhouding en het rapporteren van analyses en bevindingen geeft de accountant advies op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied. De accountant draagt een grote verantwoordelijkheid en zodra hij iemand op de hoogte moet stellen van de gang van zaken op financieel gebied, moet dit op de juiste manier gebeuren. Daarom moeten ook de communicatieve vaardigheden van de accountant goed zijn. Als overkoepelende taak hebben alle vijf medewerkers de creatieve taak om concepten te bedenken. Dit is een taak die wij als bedrijf met zijn allen uitvoeren. Het personeel binnen het bedrijf is jong, gediplomeerd en heeft veel expertise over de desbetreffende functies waarvoor zij aangenomen zijn. Daarnaast is er ruimte voor eventuele training en cursussen. Dit om te zorgen dat de expertise altijd met de tijd meegaat en deze zelfs voorgaat. Optimale inspanning om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied wordt dan ook vereist van het personeel. Het curriculum vitae van de medewerkers is te vinden in hoofdstuk 4 bij de bijlagen. 6

10 1.1.5 Skills Organisatieniveau Het bedrijf wil maximaal inzetten op innovatie. Door gebruik te maken van de jonge en energieke geest van het bedrijf willen we maximaal op de hoogte zijn van de nieuwste trends. Hier is het bedrijf de concurrent in voor en wil het zich dus ook mee onderscheiden. Dit zijn dus de unique selling points. Het bedrijf is kleinschalig, hierdoor zijn de communicatielijnen kort en kan het bedrijf snel inspelen op trends en actualiteiten. Bij het ontwerpen van concepten is het erg belangrijk dat deze overeenkomen met de heersende trends en vraag van de tv kijker. De invloed van de tv kijker is dan ook erg groot. Na de verkoop van een concept zal de onderneming deze ook blijven volgen en kijken naar het succes of de kritiek hierop en zal dit ook meenemen bij het ontwikkelen van volgende concepten. Werknemersniveau Het huidige jonge personeel is zelf ook geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen en is dus erg capabel om zich hiermee bezig te houden. Het bedrijf kan eventueel sociale media inzetten door de ontwikkelingen hiervan te bespreken. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op gebied van economie en ICT mogelijkheden van belang voor de organisatie. Door veel vergadering blijft iedere werknemer op de hoogte van het laatste nieuws Systemen Informeel systeem Informele systemen staan niet zwart op wit. Het zijn de ongeschreven regels binnen de organisatie. Het bedrijf geeft zijn medewerkers vrijheid en ruimte om te overleggen en dingen te bespreken buiten de werktijd. Hierin moeten we denken aan pauzes en een borrel op vrijdagmiddag. Informele systemen zorgen voor een goede sfeer tijdens werktijd. Medewerkers leren elkaar goed kennen en hebben ruimte om met elkaar te praten over andere dingen dan werk. Dit bevordert de werksfeer en zorgt voor een beter eindresultaat. Formeel systeem Technisch Salarisadministratiesysteem Voor de uitbetaling van de medewerkers is het bedrijf Interfisc aangewezen. Zij zorgen onder andere voor registratie bij de belastingdienst, maandelijkse salarisberekening, maandelijkse loonkostenfactuur en een jaaropgave voor de werknemer. Het bedrijf zorgt ervoor dat de werknemer ieder maand het netto salaris ontvangt en een salarisspecificatie. Het bedrijf heeft ervoor gekozen de salarisadministratie uit handen te geven, omdat het overzichtelijkheid brengt voor het bedrijf. Klantenbestand Het nut van een klantenbestand is onder andere dat de ondernemer direct zijn doelgroep kan benaderen. Alle afnemers die ooit een concept bij ons hebben gekocht, worden opgenomen in een digitaal bestand. Tijden de promotie van nieuwe concepten maakt het bedrijf gebruik van dit klantenbestand. Voor een goede klantenbinding is het noodzakelijk de klant regelmatig op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen het bedrijf. Zo houdt de afnemer interesse in het bedrijf. 7

11 Digitaal opslagsysteem Voor het opslaan van onze concepten maken we gebruik van een verwisselbare harde schijf. Dit is de ideale oplossing voor het eenvoudig aanmaken van betrouwbare back-ups. Voor het bedrijf is dit van belang. Als we de concepten hebben verkocht, dient het concept in ons portfolio gevoegd te worden. Daarom is het erg belangrijk dat we de concepten niet kwijt raken. Daarnaast wil het bedrijf ervoor zorgen dat het onderscheidend blijft. Hiervoor is het dan ook van belang dat onze concepten auteursrechtelijk beschermd zijn. Niet-technisch Customer Relationship Managementsysteem Omdat het bedrijf nu nog een relatief klein bedrijf is, is het van groot belang een goede relatie te hebben met onze afnemers. Zo hopen wij hen aan ons bedrijf te binden. Wat vervolgens ook goede mond tot mond reclame zal genereren. We maken geen gebruik van verkoopinformatiesystemen. Het bedrijf is nu nog relatief klein en de verkopen zijn nog overzichtelijk. Op het moment dat meerdere werknemers verantwoordelijk zijn voor de afdeling verkoop zou het interessant zijn om te kijken naar een verkoopinformatiesysteem. Productiesysteem Omdat het bedrijf meerdere concepten tegelijk ontwikkeld is een systeem nodig om dit te verwezenlijken. De ontwikkeling van concepten gaat via een trechtermodel. Om een succesvol concept te ontwikkelen is het belangrijk om in te spelen op de vraag van de tv kijker. Wat willen ze zien? Er moet verder gelet worden op actualiteit, wat is er in het nieuws en waar kan op ingespeeld worden? Hoe zit het met de huizenmarkt, zou een programma over mooie huizen die te koop staan aanslaan in tijden van crisis? En er moet gelet worden op heersende trends. Wat is er allemaal te zien op televisie? En waar wordt gebruik van gemaakt? Is studeren in het buitenland een trend? Emigreren veel mensen? Dit zijn allemaal elementen waar opgelet moet worden bij het verzinnen van een concept. Veel informatie en trends gaan de trechter in, hierna komt er een richtlijn uit waar de medewerkers op verder borduren. Er gaat gebrainstormd worden. Er is hier dus al gefilterd. Uit deze brainstorm komen allerlei ideeën die inspelen op de hierboven genoemde elementen. Vervolgens gaat de productie verder in het model wat eerder beschreven is binnen de structuur van het bedrijf. Dit ziet er als volgt uit: 8

12 vraag trends actualiteit idee initiatief nazorg definitie realisatie ontwerp Analoog opslagsysteem Naast een digitaal opslagsysteem, heeft het bedrijf ook een analoog opslagsysteem. Het is belangrijk onze concepten op papier te hebben om het aan afnemers te kunnen tonen. Daarnaast komen de concepten in een tastbaar portfolio. Dit is een visitekaartje naar buiten toe. Lateraal communicatiesysteem Het bedrijf maakt gebruik van een lateraal communicatiesysteem. Dit bespaart erg veel tijd en maakt aansturing gemakkelijk. Communicatie die plaatsvindt tussen werknemers op hetzelfde organisatorische niveau wordt laterale communicatie genoemd. Voor het bedrijf is deze soort communicatie aantrekkelijk omdat het nog erg klein is en iedereen op gelijk niveau werkt. Tijd kan bespaart worden wanneer er geen vergaderingen in moet worden gelast maar gewoon onder elkaar gecommuniceerd wordt. Bij dit soort communicatie is het wel erg van belang dat iedereen op de hoogte is van de genomen beslissingen en de manager hiervan op de hoogte is. 9

13 Kwaliteitsbewaringssysteem Op korte termijn zal de kwaliteit bewaakt worden doordat ieder zich aan de afspraken zal houden. Ook komt er eens in de 3 maanden een vergadering waarin iedere medewerker de kans krijgt te vertellen wat hij/zij denkt wat trends zijn, wat de vraag is, en welke nieuwe ontwikkelen interessant zijn voor het bedrijf om te gebruiken en inzetten. Ook zal het bedrijf zal gebruik maken van een mesocyclisch kwaliteitsbewaringssysteem. Ieder jaar zal een vergadering plaatvinden om te kijken of we heersende trends of nieuwe ontwikkelingen op sociale media gebied gemist hebben. Omdat het een erg belangrijk punt voor het bedrijf is om innovatief te zijn en voor te lopen op de concurrentie. Van deze gemiste kansen kunnen we leren en in het aankomende jaar beter onderzoek doen. Promotiesysteem Voor het promotiesysteem heeft het bedrijf een Public Relations manager aangewezen. Promotie is een belangrijke factor binnen het bedrijf. Het bedrijf moet er zelf voor zorgen bekendheid te creëren. Naar buiten toe zal het bedrijf zelf concepten moeten aanprijzen. De afnemer moet geprikkeld worden. Promotie zorgt voor meer afnemers. De manier waarop de klant geprikkeld wordt, is het systeem. Binnen het bedrijf wordt gebruik gemaakt van een actieve klantenwerving. Medewerkers gaan naar afnemers toe en laten het concept zien. Introductie filmpjes worden gemaakt om de afnemer een beeld te laten krijgen van het concept. Dit zijn manieren die binnen het systeem vallen. Besluitvorming en ziekteverzuim Om ziekteverzuim te minimaliseren is een strenge handhaving nodig. Dit gebeurt door middel van een algemene procedure. Omdat medewerkers betaald worden via Interfisc, dient het personeel zich ziek te melden bij dit bedrijf. Interfisc betaalt de werknemer door bij ziekte. Wij proberen onnodige ziekmelding te voorkomen door een goede sfeer te creëren. Daarnaast zal het bedrijf ziekmeldingen serieus nemen en bij langer dan twee dagen ziekteverzuim een controlerende taak uitvoeren. Wij streven naar een gezond team en proberen dit te bevorderen door een bepaalde levensstijl binnen het bedrijf te hanteren. Zo zorgt het bedrijf iedere dag voor een gezonde lunch in de middag. Voor besluitvorming over het concept wordt geen bepaald systeem gehanteerd. Wij streven ernaar elkaar te respecteren en luisteren naar elkaars mening. Hiermee komen we tot goede beslissingen waar we samen achter staan. 10

14 1.2 Macro- en meso-omgeving Door een macro analyse uit te voeren komt de onderneming erachter welke factoren in de omgeving een rol spelen voor het actief zijn van het bedrijf. Met onder andere de DESTEP analyse worden deze factoren onderzocht. De kunst van een onderneming is het inspelen op deze factoren om zo het perfecte beleid te creëren. Binnen de meso-omgeving vallen de taak- en concurrentieomgeving. Hierin wordt duidelijk wie mogelijke afnemers en toeleveranciers zijn en wie de concurrentie is. Voor een bedrijf is het belangrijk de concurrentie ten allen tijden in de gaten te houden, zodat het de concurrent altijd voor kan zijn. Een onderneming moet ervoor zorgen dat afnemers altijd voor hen kiezen. Dit kan alleen door onderscheidend te zijn van de concurrent DESTEP De DESTEP analyse wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de omgeving van een bedrijf. De DESTEP bestaat uit factoren waar een onderneming geen invloed op heeft. Wel kan een onderneming haar beleid aanpassen aan deze factoren om zo succesvol actief te zijn. Demografisch Het is bekend dat de NCRV behoort tot een van de grootste publieke omroepen in Nederland. In 2009 telde de omroep nog een ledenaantal van mensen. Dit lijkt heel veel, maar er heeft in de afgelopen 17 jaar een daling van 28% plaatsgevonden. Bij de andere grote publieke omroepen idem dito. De oorzaak hiervan is de groeiende concurrentie. Voorbeelden hiervan zijn PowNed, BNN en Omroep Max Om de juiste doelgroep te kiezen hebben wij als onderneming de markt opgedeeld in segmenten. Hiervoor zijn inkomen, welstandsklasse, leeftijd, inkomen, gezinscyclus, sociale klasse, persoonlijkheid, levensstijl en het gedrag van de consument erg belangrijk. Voor het concept dat nu in ontwikkeling is hebben wij de omroep NCRV gekozen. Uit de segmentatie bleek dat ons concept het beste aansluit bij de doelgroep van de NCRV. De NCRV richt zich op mensen tussen de 50 en 65 jaar. Ze zijn actief, hebben veel vrije tijd en genoeg geld om dingen te doen. De NCRV kijker heeft affiniteit met de normen en waarden die horen bij de protestants-christelijke levenshouding. De NCRV besteedt dan ook veel aandacht aan onderwerpen die hiermee te maken hebben. Op televisie wil de doelgroep geen plat vermaak, maar heeft interesse in diepgang, inhoud en menselijke emotie. Uit de bevolkingspiramide van het Centraal Bureau voor Statistieken blijkt dat er mensen in Nederland wonen tussen de 50 en de 65 jaar. Dit aantal is dus de doelgroep van de NCRV. [1] Voor onze onderneming betekent dit echter niet dat de NCRV altijd onze gekozen omroep zal zijn. Voor dit concept sluit het aan, maar in de toekomst zullen er concepten ontwikkeld worden die hoogstwaarschijnlijk aansluiten bij andere omroepen. De onderneming zal bij ieder concept opnieuw een doelgroep kiezen. Omdat wij als onderneming innovatief willen zijn, zal deze werkwijze goed bij de onderneming passen. Daarnaast zal de waarde van onze concepten stijgen met deze aanpak. Wij proberen altijd voor een concept de perfecte doelgroep te kiezen en dit aan te sluiten bij de perfecte omroep. Zo zal de onderneming nooit een programma maken voor BNN dat alleen informatie bevat. Entertainment is bij deze omroep namelijk van groot belang. Door deze aanpak zal de waarde van de concepten hoog zijn. 11

15 Economisch De overheid moet bezuinigen en dat doen zij onder andere op de publieke omroepen. Uit een artikel, geschreven op 7 januari 2011, blijkt dat de publieke omroepen programma s gaan meten op kwaliteit. Om uit te worden gezonden, moet een omroep de meerwaarde van een programma kunnen aantonen. Is de uitzending niet onderscheidend genoeg of worden bepaalde doelen niet behaald, dan heeft het geen recht op uitzending. [2] Voor ons bedrijf betekent dit dat het moeilijk zal zijn concepten te verkopen aan publieke omroepen. Vanwege deze kwaliteitsmeting zal een groot deel van de ontwikkelde concepten afgewezen worden. Hierdoor zullen wij onze kwaliteit zelf moeten verhogen. Nog een optie voor ons bedrijf kan zijn concepten te ontwikkelen voor de commerciële omroep. Via advertenties blijven deze omroepen geld binnen halen. Dit zal voor ons bedrijf een minder groot gevaar vormen dan wanneer wij alleen concepten ontwikkelen voor de publieke omroep. De overheid zet per 5 jaar een bedrag vast wat publieke omroepen zullen ontvangen voor die periode. Met deze regeling kan ons bedrijf van te voren een inschatting maken van de gevolgen van de bezuinigingen. Sociaal cultureel Age complexity is allereerst een trend waar we rekening mee moeten houden. Deze trend houdt in dat leeftijd niet meer zo van belang is. Fabrikanten moeten hun producten afstemmen op de wensen en behoeften van de klant. Senioren houden zich steeds meer bezig met snufjes als de Ipad en de Iphone, terwijl jongeren zich gedragen als volwassenen op gebied van uitgaven. Doelgroep van de NCRV en dus ook ons eerste concept zijn mensen van rond de 50. Vroeger waren dit typisch volwassen mensen. Tegenwoordig voelen zij zich jonger door alles wat er in de samenleving gebeurt. Voor ons concept betekent dit dat we ook een stukje fun moeten hebben. Alleen informatie is niet meer genoeg voor deze doelgroep. Daarnaast speelt de trend comfort een rol binnen de samenleving. Mensen zijn op zoek naar eenvoud, veiligheid en traditie. Voor ons concept houdt dat in dat mensen het heerlijk vinden om zichzelf te kunnen herkennen in programma s. Daarnaast mag het programma wel diepgang hebben, maar wel op een luchtige manier gebracht. Ons doel om infotainment media te brengen sluit hierbij goed aan. [3] Technologisch Op technologisch gebied is er de laatste jaren veel gebeurd. Internet en daarmee social media worden steeds belangrijker. Vroeger namen mensen een programma op als ze hun favoriete programma een keer moesten missen. Tegenwoordig kijk je het net zo makkelijk terug op internet. Iedere gemiste uitzending is zo terug te kijken, bijvoorbeeld op RTL gemist of uitzending gemist. Mensen maken hier dan ook continue gebruik van. Voor ons bedrijf is dit een uitkomst. We verkopen concepten aan de omroep die het beste bij het concept past en daarnaast plaatsen we op onze eigen website en op die van de gekozen omroep de mogelijkheid om de uitzending terug te kijken. Zijn mensen toevallig op de website van de omroep, dan komen ze wellicht de uitzending van ons concept tegen. Bevalt dit concept, dan gaan ze wellicht op zoek naar ons bedrijf. Hierbij zullen ze bekend worden met andere concepten van ons. Social media kunnen we zien als free publicity. Mensen twitteren constant over tv-programma s als ze hierin geïnteresseerd zijn. Denk aan Wie is de Mol. Andere mensen worden ongevraagd met de uitzending geconfronteerd, wat naamsbekendheid oplevert. 12

16 Ook de levensstijl is veranderd door de technologische vooruitgangen. Heel wat mensen gebruiken tegenwoordig smartphones, waar internet op zit. Hiermee kunnen zij vanaf hun mobiele telefoon uitzendingen terugkijken, waar en wanneer ze maar willen. Ecologisch Het huidige patroon waarin wij produceren en consumeren legt een grote druk op het milieu. Een stijging van de welvaart leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, verontreiniging en verlies van biodiversiteit. De overheid bevordert daarom het duurzaam produceren en consumeren. Dit is in de afgelopen tijd een nieuwe trend geworden. Voor ons bedrijf houdt deze trend in dat wij ook duurzaam zullen moeten produceren. Consumenten lopen anders over naar de concurrent, die wellicht wel duurzaam produceert. [4] Recycling van ongebruikte of kapotte producten is een goed voorbeeld voor duurzaam werken. Politiek juridisch De publieke omroepen zijn niet afhankelijk van sponsoren en bedrijven maar van de overheid. De politiek bepaalt voor een groot deel hoeveel een omroep kan doen en laten. Het budget vanuit de overheid is 5,5 miljoen voor 5 jaar en dit moet worden verdeeld over de verschillende publieke omroepen. De NCRV staat in de top 5 van grootste publiek omroepen en kan dus een redelijk aandeel van het overheidsbudget realiseren. De NCRV is Protestants-christelijk van signatuur. De NCRV heeft een politieke voorkeur die wat linkser is. De programma s die worden uitgezonden hebben dan ook een linksere draai. Belangrijk voor ons bedrijf is dat we altijd uitgaan van omroepen die populair zijn. Om geld op te brengen moeten we zorgen dat ons concept opgekocht wordt door omroepen die aan de top staan van de publieke omroep. 13

17 1.2.2 Taakomgeving Binnen de taakomgeving wordt onderzocht wie de afnemers en wie de toeleveranciers zijn. Afnemers Er bestaan vier soorten afnemers. Ten eerste de consumentenmarkt. Dit zijn gezinnen en personen. Als tweede bestaat er de industriële markt. Organisaties kopen hierbij goederen of diensten om er zelf verder mee te produceren. Ten derde is er de intermediaire markt. Dit zijn wederverkopers. Ten slotte is er de institutionele markt. Deze bestaat uit grootverbruikers als ziekenhuizen en scholen. Voor ons bedrijf is de industriële markt van toepassing. Een voorbeeld voor ons is de NCRV die een concept koop van ons crossmediabedrijf. Hiermee gaan zij aan de slag en zo komt een eindproduct tot stand. Het eindproduct in deze situatie is het tv-programma dat zij uit gaan zenden op basis van ons concept. Toeleveranciers Het crossmediabedrijf levert diensten. Deze diensten komen tot stand na een proces van creatief denken. De concepten worden niet uitgevoerd binnen het bedrijf, dus in eerste instantie lijken er geen leveranciers aan te pas te komen. Wij werken de ideeën alleen op papier uit. Maar om de kwaliteit van onze concepten te bewaren maken wij gebruik van externe expertise. Tijdens de ontwikkeling van onze concepten kan het voorkomen dat we hulp van buitenaf nodig hebben. Hiervoor huren wij dan een adviseur in, waardoor het concept uiteindelijk kwaliteit beter wordt. Deze externe expertise zijn de toeleveranciers binnen het bedrijf Concurrentieomgeving Binnen de concurrentieomgeving doet het bedrijf onderzoek naar alle factoren die een rol kunnen spelen bij mindere verkoop van de diensten. Concurrenten zijn hierin een van de belangrijkste factoren. Concurrenten Het is zaak de concurrent goed in de gaten te houden. De vraag is, wat doen ze? En waar zijn ze goed en slecht in? Dit is belangrijk voor het bedrijf om zich goed te kunnen differentiëren van andere crossmedia bedrijven. Het bedrijf dient zich te ontwikkelen in zaken waar de concurrent zwak in is. Een onderscheidende plaats in de markt vinden is van groot belang. Het bedrijf ziet concurrentie in cross mediale bedrijven die ook sterk meegaan met de tijd. Het bedenken van concepten is de rode draad binnen het bedrijf. Door gebruik van verscheidene media ontstaat er synergie, waardoor het concept crossmediaal wordt. Bedrijven die hetzelfde doel voor ogen hebben, zien wij als concurrent. De intensiteit van concurrentie is groot. Het bedrijf is nu nog onbekend en valt in de grote massa van concept ontwikkeling nog niet op. Een voorbeeld van de concurrent is Tuvalu media. Zij zijn een bedrijf die een steeds grotere nadruk legt op het begrip crossmedia. Tuvalu media heeft hier nog een vrij ouderwetse kijk op. Zij zien internet en mobiele telefonie als nieuwe media. Hiermee kunnen wij onszelf onderscheiden en laten zien dat wij al verder vooruit denken. Daarnaast is Tuvalu media vrij onbekend en proberen wij hen voorbij te gaan door het nastreven van een snelle naamsbekendheid. 14

18 Verdere concurrenten zijn: Concurrent USP (Unique selling points) 1. Endemol Groot producent van entertainment voor televisie en interactieve media. Groot (wereldwijd) netwerk Grote portfolio 2. EyeWorks Wereldwijde marktleider infotainment televisie. 3. ID TV Maker van verschillende programmagenres (documentaires, comedy, entertainment etc.) 4. Men at work Brede doelgroep. Maakt programma s voor zowel publieke bestel als commerciële omroepen. Heeft zich de laatste jaren bewezen als succesvol producent van late-night shows, amusement en infotainment televisie. Focust zich op de publieke omroep (NPS en NTR). Publieksgroepen Publieksgroepen beïnvloeden de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf. Dit betekent dat het bedrijf rekening moet houden met de huidige financiële situatie en trends op het gebied van media. Hier zullen de concepten op aangepast moeten worden. Een voorbeeld van externe publieksgroepen zijn afnemers en leveranciers. Interne publieksgroepen zijn bijvoorbeeld medewerkers en de personeelsvereniging. Via public relations probeert het bedrijf goed contact te houden met de externe publieksgroepen. 15

19 Hoofdstuk 2 Marketingplan 1. Interne analyse 1.1 Missie Met onze conceptontwikkeling willen wij omroepen helpen succesvolle concepten aan te bieden in tijden vol risico en onzekerheid in de (publieke) omroepensector en wij bieden niet alleen het concept aan, maar de dienstverlening er omheen is de essentie; advies op maat, goed en crossmediaal aangepakt. 1.2 Visie 5 Keuningen custom media heeft de ambitie uit te groeien tot een belangrijke en grote schakel binnen de wereld van de crossmediaconcepting, dit doen wij door altijd toegevoegde waarde te blijven geven door de ideale mix van crossmedia aan te bieden voor de betreffende bedrijven. 1.3 Marketingdoelstellingen Kwalitatief Wij willen het meest innovatieve crossmedia bedrijf worden in Nederland. Als partners onze bedrijfsnaam horen, associëren ze het gelijk met kwalitatief en succesvolle inzet van crossmedia Kwantitatief Binnen 5 jaar wil de 5 Keuningen een marktaandeel van 6% binnen het Nederlandse medialandschap bemachtigen. 6% binnen klinkt weinig, maar binnen 5 jaar, als startende organisatie zeker een realistische doelstelling. Misschien is het zelfs wat aan de lage kant, maar 6% leek ons acceptabel. Eind 2013 wil de 5 Keuningen dat het aantal orders met 10% is toegenomen ten opzichte van Aangezien we in 2013 en 2014 nog in onze beginjaren zijn, zal het aantal orders nog niet bijster hoog zijn. Als we deze doelstelling nu over 2020 hadden geformuleerd, dan was het een ander verhaal, aangezien het aantal orders dan veel hoger is en 10% een stuk minder realistischer en acceptabeler zou zijn. We kunnen dit meten door het aantal orders van 2013 en 2014 naast elkaar te zetten. 16

20 1.4 SWOT-Analyse Hieronder een beknopt overzicht van de sterke, zwakke (intern), kansen en bedreigingen (extern) van onze onderneming Strengths (intern) Door de kleine schaal van 5 Keuningen custom media is zij meer wendbaarder en zijn de communicatielijnen korter. Hierdoor kan het bedrijf sneller inspelen op trends en actualiteiten Het bedrijf is relatief jong, hierdoor meer naar buiten gericht en minder klassiek (Vernieuwend) Weaknesses (intern) Gebrek aan ervaring doordat 5 Keuningen custom media een jong bedrijf is Weinig contacten binnen de mediawereld Weinig budget Opportunities (extern) Er zijn tegenwoordig meerdere mogelijkheden om afleveringen terug te kijken. De TV is niet het enige medium meer. Tegenwoordig kun je via uitzending gemist programma s terug kijken. Dit kan via de PC, maar ook via Smartphones en tablets. Kortom, een groter publiek wordt er bereikt De nieuwe media (waar wij als crossmediabedrijf gebruik van gaan maken) zijn 24/ Threats (extern) De publieke omroepen krijgen minder geld van de overheid, omroepen zijn dus voorzichtiger met de aankoop van nieuwe concepten Grote markt, dus veel concurrentie 17

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller

27-9-2013 PROJECT VOOSH. Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller 27-9-2013 PROJECT VOOSH Dare to life the dream Ella van Kessel, Liselotte Melis, Mark de Vet, Nic Müller Inhoud Opdracht 1 checklist...3 Opdracht 2: Concurrenten...3 Opdracht 3: Onderzoek via internet...4

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark Ondernemingsplan Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar Coach: Annemieke van der Mark 14 april 2009 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Marketingplan...3 Conceptomschrijving...3 Interne

Nadere informatie

Marketingcommunicatieplan

Marketingcommunicatieplan Marketingcommunicatieplan Project: Sportfan Naam: Suzanne Dieker [311470] Kevin Eltink [2434856] Rick van den Oever [317033] Reshmie Oogink [2426066] School: Saxion Hogeschool Deventer Opleiding: Commerciële

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Projectgroep 5

Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Hogeschool van Amsterdam (HES) - Locatie Leeuwenburg Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Solio Power of the Universe Project Intern (PIN) Opleiding Communicatie Duaal In opdracht van Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Marketing Jason The Game

Marketing Jason The Game 2014 Marketing Jason The Game Robin Vertelman, Fleur Schippers & Tom Wehkamp Mediacollege Amsterdam 1-1-2014 Inhoud 1.1 Marketingplan Inleiding... 2 1.2 Marketingplan Het bedrijf... 3 1.3 Marketingplan

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

De nieuwe Anthony Nesty in 2028

De nieuwe Anthony Nesty in 2028 2012 De nieuwe Anthony Nesty in 2028 Een casestudie naar hoe de bewoners van Amsterdam Zuidoost meer betrokken kunnen raken bij het zwemmen in het Bijlmerbad Afstudeeropdracht Ferry Jainathsingh Hogeschool

Nadere informatie