Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond

2 Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter zijn wij (in verschillende opzichten) gedurende het project onszelf en met name elkaar een aantal keer tegengekomen. Desalniettemin zijn wij als groep erg trots op het eindresultaat. Graag zouden wij Dhr. Ad Havermans, Dhr. Herman van Nieuwenhuizen, Mvr. Esther Ansems-van Ballegooijen en Dhr. Thijs Laboyrie willen bedanken voor het advies gedurende het project. 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Inhoudsopgave...3 Inleiding...1 Hoofdstuk 1 Management plan Organisatie met behulp van het 7s model Macro- en meso-omgeving Hoofdstuk 2 Marketingplan Interne analyse Externe analyse Hoofdstuk 3 Financiële plan Hoofdstuk 4 Evaluatie Hoofdstuk 5 Bijlagen Bijlage 1 Verantwoording financiële plan Verantwoording gegevens financieel plan Pand: Asterweg HM Amsterdam Bijlage 2 Curriculum Vitae medewerkers Bijlage 3 Bronnenboek H1: Managementplan H2 : Marketingplan H3: Financieelplan

4 Inleiding Voor u ligt het ondernemingsplan van custom media bedrijf 5 Keuningen. Hierin zullen wij doormiddel van een marketingplan, managementplan en financieel plan u meer inzicht geven in het bedrijf 5 Keuningen. Wij zijn deze onderneming gestart om de mediawereld een nieuwe impuls te geven. Tijdens het schrijven van dit ondernemingsplan zijn wij ook sterk gaan geloven in het succes wat de 5 Keuningen kan zijn. Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit ondernemingsplan en hoop op een goede toekomst van onze zelfstandige onderneming. T. Suurmond, T. Glansbeek, M. Tielemans, J. Mol en S. Proost 1

5 Hoofdstuk 1 Management plan Het managementplan is het overkoepelende plan waarin duidelijk wordt wat de organisatie inhoudt. Vanuit hier wordt de basis gelegd voor het bedrijf. Afdelingen als marketing en financiën worden afgeleid uit dit plan. We beginnen bij de micro-omgeving en verdiepen ons daarna in de macro- en meso-omgeving. 1.1 Organisatie met behulp van het 7s model Een micro analyse is een analyse voor de interne omgeving. Voor de analyse van de interne omgeving van 5 Keuningen custom media wordt het 7s model van McKinsey gebruikt. Het 7s model is een systeem, ontworpen door voormalige medewerkers van McKinsey, die door middel van zeven dimensies de organisatie omschrijft Shared Values en Strategy De Shared Values binnen het bedrijf zorgen voor samenhang en sturing van de overige s en. Het zijn de gedeelde waarden die iedere medewerkers dient te beamen. Het betreft de bedrijfsopvatting, de bedrijfscultuur en de identiteit. Wat zijn de normen en waarden binnen het bedrijf? Heeft iedereen dezelfde mening over deze normen en waarden en staan de neuzen dezelfde kant op? De visie van het bedrijf is dat het bekend wil staan als het meest innovatieve crossmedia bedrijf, waarbij de onderneming een voorbeeld is voor toekomstige crossmediale bedrijven en dat het zich uitbreidt tot een grotere onderneming met meer personeel dat graag bij het bedrijf werkt vanwege de samenhorigheid. Binnen het bedrijf zijn samenwerking en individualiteit beide belangrijk. Het bedrijf bestaat uit vijf mensen die een even groot aandeel hebben in het bedrijf. Zij zijn gelijk aan elkaar en hebben dezelfde rechten. Wel hebben ze een andere functie, waardoor er soms individueel gewerkt moet worden. Bij het bedenken van concepten is samenwerking echter heel belangrijk. Om een goed crossmediaal concept te bedenken, moeten alle neuzen aan het eind van het project dezelfde kant op staan. Wel heeft ieder individu een ander beeld van wat goed is, waardoor het kan botsen. Respect voor de ander is dan een belangrijke waarde. Respect is dan ook een vaakgenoemde term binnen het bedrijf. Belangrijk is dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat ieder elkaar in zijn waarden laat. Het bedrijf bestaat alleen uit de vijf mede-eigenaren, dit zijn de enige werknemers van het bedrijf. Binnen een kleine groep is het belangrijk ieders mening te respecteren. Gebeurt dit niet, dan kan het de sfeer in het bedrijf beïnvloeden. Het bedrijf wil een voorbeeld zijn voor andere bedrijven en daarom is het van groot belang dat ieder het beste uit zichzelf haalt. Creativiteit speelt hierin een grote rol. De concepten die ontwikkeld worden dienen het beste van het beste te zijn. Vijf eigenaren in een bedrijf zorgt voor een samenhangend gevoel. Ieder heeft een even groot aandeel in het bedrijf, dus een ondergang betekent voor iedereen hetzelfde. Juist daarom is ieder gemotiveerd het beste werk te leveren. Ieder is loyaal en betrokken. Met dit uitgangspunt probeert het bedrijf zijn visie waar te maken. Het bedrijf is trots op de gelijkheid en betrokkenheid. Iedereen gaat vol voor de onderneming en dit gaat door in de ontwikkelde concepten. Het bedrijf wil deze betrokkenheid en motivatie van de vijf eigenaren houden in de toekomst. 2

6 De missie van onze onderneming is dan ook het ontwikkelen van concepten op een innovatieve, interactieve en creatieve manier welke zijn gericht op de infotainment media, met als doel iets extra s toe te voegen aan de bestaande markt. Het bedrijf hanteert een aantal doelstellingen. Bij het horen van de bedrijfsnaam, dient de klant, maar ook de concurrent dit te associëren met kwalitatief en succesvolle inzet van crossmedia. Daarnaast wil het bedrijf binnen 5 jaar een marktaandeel van 6% binnen het Nederlandse medialandschap bemachtigen. Als het bedrijf dit weet te realiseren, zien wij ons als een succesvol beginnend bedrijf. Voor de eerste doelstelling is het bedrijf zelf verantwoordelijk. Het meest innovatieve crossmedia bedrijf worden, is afhankelijk van de kwaliteiten van de medewerkers. Hierin hebben wij als sterk punt een creatieve geest te zijn en altijd opzoek naar nieuwe dingen. Met deze creatieve geest en nieuwsgierigheid kan de doelstelling wel degelijk verwezenlijkt worden. Daarnaast is het bedrijf kleinschalig. Hierdoor zijn de communicatielijnen kort en kan het bedrijf snel inspelen op trends en actualiteiten. Het zwaktepunt binnen het bedrijf is de onervarenheid. Ieder mede-eigenaar heeft ervaring in andere sectoren en niet zo zeer de crossmediale kant. Hierin kan het bedrijf nog verder groeien. Verder is het budget voor alsnog klein. Het bedrijf produceert dan ook minder formats en ieder concept moet dus kwalitatief goed zijn. De belangrijkste concurrenten zijn bedrijven met dezelfde opzet. Voorbeelden hiervan zijn besproken in de taak en concurrentie omgeving. Tuvalu media is hier besproken als zijnde concurrent. Het zwakke punt van Tuvalu media is dat zij net zijn gaan kijken naar het gebruik van nieuwe media binnen het bedrijf. Een sterk punt zijn de vele programma s die Tuvalu al op zijn naam heeft staan, waardoor zij een groter bedrijf zijn te noemen dan ons bedrijf. Adverteerders zijn een kans voor het bedrijf omdat zij graag bij crossmedia bedrijven adverteren. Voor adverteerders betekent dit meer synergie. Het bedrijf specialiseert zich in de opkomende media. Dit is een kans voor veel bedrijven. Het feit dat we een nog onbekend bedrijf zijn, kan een bedreiging vormen. Door onbekendheid heeft het bedrijf nog weinig contacten in de media wereld. Het bedrijf heeft dus ook geen portfolio waarmee het zichzelf kan bewijzen tegenover anderen. Om onze doelstellingen te verwezenlijken hanteren we een strategie. Dit doen we doormiddel van een klassieke benadering. Ondertussen zijn de sterke kanten en zwakke kanten van het bedrijf geanalyseerd, tevens de kansen en bedreigingen en zijn de doelstellingen vast gesteld. Om deze te bereiken zal het bedrijf moeten groeien. Er zullen dus meer medewerkers bij moeten komen. Ook zal er om altijd up to date te blijven gestructureerd vergaderd moeten worden. 3

7 1.1.2 Structuur Het bedrijf is een vennootschap onder firma. Een VOF is een onderneming, opgericht door twee of meer mensen. Zij treden op onder een gezamenlijke naam. Alle mede-eigenaren nemen zij beslissingen voor elkaar en zijn aansprakelijk voor elkaars bestuur. Binnen het bedrijf investeren alle eigenaren een bedrag. Bij faillissement is ieder persoon aansprakelijk. Personeelsstructuur Binnen het bedrijf werken de vijf eigenaren samen aan concepten. Zij zijn het creatieve brein. Daarnaast is er een onderverdeling van taken gemaakt die verder wordt uitgewerkt bij Staff: J.J. Mol: Communicatieadviseur M.W.H.E. Tielemans: ICT medewerker T. Suurmond: Algemeen manager T. Glansbeek: Public Relations S.D.M. Proost: Accountant Organisatiestructuur Onze organisatie heeft een matrix organisatievorm. Als uitgangspunt voor deze organisatievorm is een lijnorganisatie gebruikt. De medewerkers worden naast hun dagelijkse taak, allemaal ingezet bij projecten. Iedere specialist heeft hier een andere tijd op en heeft expertise op een ander gebied. Dit zorgt voor optimaal gebruik van de kennis. Dit zorgt voor goed uitgedachte ideeën voor de concepten. T. Suurmond is de algemeen manager en heeft de taak om alles te controleren en te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. De afdelingen voeren taken uit en samen wordt er gekeken naar het eindproduct. Binnen het bedrijf is een wisselwerking gaande van communicatie. Samen zijn de medewerkers verantwoordelijk en aansprakelijk. Beslissingen worden over het algemeen samen genomen. Binnen de afdelingen heeft ieder recht om zelf beslissingen te nemen, maar deze worden door de algemeen manager nagekeken. Er is dus wel vrijheid in het nemen van beslissingen, maar controle en overleg is een belangrijk uitgangspunt binnen het bedrijf. Binnen het bedrijf is er sprake van een horizontale arbeidsverdeling. De werkzaamheden zijn gelijkwaardig gegroepeerd. Er bestaan functies op een zelfde niveau. Er is dus sprake van een functie indeling binnen het bedrijf. De organisatie wordt onderverdeeld in de hierboven genoemde functies. De indeling komt er dan als volgt uit te zien: Projecten Algemeen manager Projecten ict medewerker public relations accountant communicatie medewerker 4

8 Bij ieder project wordt er gebruik gemaakt van een fase indeling. Hiermee zal de kwaliteit van de concepten gewaarborgd worden en zullen de medewerkers elkaar versterken. Het begint bij het initiatief, hier komt een idee tot stand. Hier zal gelet moeten worden op heersende trends en vraag. Vervolgens komen we bij de definitie, hier wordt bedacht wat precies binnen het concept past en welke middelen er ingezet worden. Vervolgens komt het ontwerp tot stand en wordt er gekeken of dit realiseerbaar is. Bij de nazorg wordt alles nog een keer goed gecontroleerd om te kijken of de kwaliteit goed genoeg is. Dit ziet er als volgt uit: initiatief nazorg definitie realisatie ontwerp Style Na het overwegen van de verschillende managementstijlen: autoritair, participerend en democratisch, is er gekozen voor democratisch leiderschap. Het team is nog relatief klein, en beslissingen worden met z n allen genomen. De rol van de manager is die van controleur, begeleider en coördinator. Deze stijl is mogelijk doordat het bedrijf nog relatief klein is en wordt uitgegaan van theorie Y van Douglas McGregor. Deze theorie gaat uit van de volgende veronderstellingen: een mens wil graag werken en vindt het even natuurlijk als ontspannen. Een mens is vindingrijk, creatief en heeft verbeeldingskracht. Een mens presteert als hij zichtzelf kan ontplooien en als hij beloond wordt in immateriële waarden. Geld is niet de enige prikkel. Een mens is bereid om verantwoordelijkheid te dragen. De medewerkers zijn jong en enthousiast over het werk dat ze gaan doen. Hierdoor gaan wij uit van deze theorie. Verder gaat de onderneming ervanuit dat de medewerkers goed naar elkaar kunnen luisteren en elkaar soms kunnen delegeren. Hoe gaan de medewerkers om met kritiek? Leren ze van hun fouten? en hoe kunnen de reacties verbeterd worden en hoe kan het bedrijf hiervan leren en door groeien. Hoe kan het bedrijf van de zwaktes, sterke punten maken? 5

9 1.1.4 Staff Binnen het bedrijf werken: - J.J. Mol: communicatie adviseur Als bedrijf gaan we te maken krijgen met goede en slechte reclame. Als beginnend bedrijf is het erg belangrijk hier goed op in te spelen. De communicatieadviseur zal een communicatiestrategie opstellen en zo adviseren hoe het bedrijf naar buiten moet gaan treden. Het helpt zo de visie en missie te beschermen. - M.W.H.E. Tielemans: ICT medewerker De ICT medewerker binnen het bedrijf zorgt ervoor dat de website van het bedrijf er goed verzorgt uitziet en dat deze uitstraalt waar het bedrijf voor staat. Tevens moet deze website up to date blijven en het moet duidelijk zijn voor afnemers hoe en waar zij het bedrijf kunnen bereiken. De website dient dus overzichtelijk te zijn en duidelijk. Daarnaast houdt de ICT medewerker zich bezig met computers en de werking hiervan. Als bedrijf moet er een duidelijke lay-out in alle formats aangehouden worden. Het bedrijf moet naar buiten toe professioneel overkomen op ICT. - T. Suurmond: Algemeen manager De algemeen manager heeft een controlerende functie en stuurt de werkzaamheden aan die uitgevoerd moeten worden. Hij controleert het budget en onderhandelt over contracten met afnemers. De algemeen manager zorgt, indien nodig, voor training en opleiding van werknemers. De werknemers kunnen samen met de manager een planning maken, ideeën uitwisselen en problemen oplossen. Hij heeft de taak om het bedrijf bij elkaar te houden, maar als het er op aankomt, is iedereen aansprakelijk. Dit vanwege de keuze voor een VOF. - T. Glansbeek: Public Relations De belangrijkste taak is het representeren van het bedrijf naar de pers en de media. T. Glansbeek zorgt daarnaast voor de PR van nieuwe concepten. Het bedrijf streeft naar een goed contact tussen afnemer en bedrijf. Het streeft naar klantentevredenheid. Na een succesvolle verkoop van een concept, is de kans bij klantentevredenheid groter dat de afnemer nog eens een concept koopt. - S.D.M. Proost: Accountant Een van de kerntaken van een accountant is het analyseren en controleren van financiële gegevens. Behalve het opstellen en controleren van de financiële boekhouding en het rapporteren van analyses en bevindingen geeft de accountant advies op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied. De accountant draagt een grote verantwoordelijkheid en zodra hij iemand op de hoogte moet stellen van de gang van zaken op financieel gebied, moet dit op de juiste manier gebeuren. Daarom moeten ook de communicatieve vaardigheden van de accountant goed zijn. Als overkoepelende taak hebben alle vijf medewerkers de creatieve taak om concepten te bedenken. Dit is een taak die wij als bedrijf met zijn allen uitvoeren. Het personeel binnen het bedrijf is jong, gediplomeerd en heeft veel expertise over de desbetreffende functies waarvoor zij aangenomen zijn. Daarnaast is er ruimte voor eventuele training en cursussen. Dit om te zorgen dat de expertise altijd met de tijd meegaat en deze zelfs voorgaat. Optimale inspanning om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied wordt dan ook vereist van het personeel. Het curriculum vitae van de medewerkers is te vinden in hoofdstuk 4 bij de bijlagen. 6

10 1.1.5 Skills Organisatieniveau Het bedrijf wil maximaal inzetten op innovatie. Door gebruik te maken van de jonge en energieke geest van het bedrijf willen we maximaal op de hoogte zijn van de nieuwste trends. Hier is het bedrijf de concurrent in voor en wil het zich dus ook mee onderscheiden. Dit zijn dus de unique selling points. Het bedrijf is kleinschalig, hierdoor zijn de communicatielijnen kort en kan het bedrijf snel inspelen op trends en actualiteiten. Bij het ontwerpen van concepten is het erg belangrijk dat deze overeenkomen met de heersende trends en vraag van de tv kijker. De invloed van de tv kijker is dan ook erg groot. Na de verkoop van een concept zal de onderneming deze ook blijven volgen en kijken naar het succes of de kritiek hierop en zal dit ook meenemen bij het ontwikkelen van volgende concepten. Werknemersniveau Het huidige jonge personeel is zelf ook geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen en is dus erg capabel om zich hiermee bezig te houden. Het bedrijf kan eventueel sociale media inzetten door de ontwikkelingen hiervan te bespreken. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op gebied van economie en ICT mogelijkheden van belang voor de organisatie. Door veel vergadering blijft iedere werknemer op de hoogte van het laatste nieuws Systemen Informeel systeem Informele systemen staan niet zwart op wit. Het zijn de ongeschreven regels binnen de organisatie. Het bedrijf geeft zijn medewerkers vrijheid en ruimte om te overleggen en dingen te bespreken buiten de werktijd. Hierin moeten we denken aan pauzes en een borrel op vrijdagmiddag. Informele systemen zorgen voor een goede sfeer tijdens werktijd. Medewerkers leren elkaar goed kennen en hebben ruimte om met elkaar te praten over andere dingen dan werk. Dit bevordert de werksfeer en zorgt voor een beter eindresultaat. Formeel systeem Technisch Salarisadministratiesysteem Voor de uitbetaling van de medewerkers is het bedrijf Interfisc aangewezen. Zij zorgen onder andere voor registratie bij de belastingdienst, maandelijkse salarisberekening, maandelijkse loonkostenfactuur en een jaaropgave voor de werknemer. Het bedrijf zorgt ervoor dat de werknemer ieder maand het netto salaris ontvangt en een salarisspecificatie. Het bedrijf heeft ervoor gekozen de salarisadministratie uit handen te geven, omdat het overzichtelijkheid brengt voor het bedrijf. Klantenbestand Het nut van een klantenbestand is onder andere dat de ondernemer direct zijn doelgroep kan benaderen. Alle afnemers die ooit een concept bij ons hebben gekocht, worden opgenomen in een digitaal bestand. Tijden de promotie van nieuwe concepten maakt het bedrijf gebruik van dit klantenbestand. Voor een goede klantenbinding is het noodzakelijk de klant regelmatig op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen het bedrijf. Zo houdt de afnemer interesse in het bedrijf. 7

11 Digitaal opslagsysteem Voor het opslaan van onze concepten maken we gebruik van een verwisselbare harde schijf. Dit is de ideale oplossing voor het eenvoudig aanmaken van betrouwbare back-ups. Voor het bedrijf is dit van belang. Als we de concepten hebben verkocht, dient het concept in ons portfolio gevoegd te worden. Daarom is het erg belangrijk dat we de concepten niet kwijt raken. Daarnaast wil het bedrijf ervoor zorgen dat het onderscheidend blijft. Hiervoor is het dan ook van belang dat onze concepten auteursrechtelijk beschermd zijn. Niet-technisch Customer Relationship Managementsysteem Omdat het bedrijf nu nog een relatief klein bedrijf is, is het van groot belang een goede relatie te hebben met onze afnemers. Zo hopen wij hen aan ons bedrijf te binden. Wat vervolgens ook goede mond tot mond reclame zal genereren. We maken geen gebruik van verkoopinformatiesystemen. Het bedrijf is nu nog relatief klein en de verkopen zijn nog overzichtelijk. Op het moment dat meerdere werknemers verantwoordelijk zijn voor de afdeling verkoop zou het interessant zijn om te kijken naar een verkoopinformatiesysteem. Productiesysteem Omdat het bedrijf meerdere concepten tegelijk ontwikkeld is een systeem nodig om dit te verwezenlijken. De ontwikkeling van concepten gaat via een trechtermodel. Om een succesvol concept te ontwikkelen is het belangrijk om in te spelen op de vraag van de tv kijker. Wat willen ze zien? Er moet verder gelet worden op actualiteit, wat is er in het nieuws en waar kan op ingespeeld worden? Hoe zit het met de huizenmarkt, zou een programma over mooie huizen die te koop staan aanslaan in tijden van crisis? En er moet gelet worden op heersende trends. Wat is er allemaal te zien op televisie? En waar wordt gebruik van gemaakt? Is studeren in het buitenland een trend? Emigreren veel mensen? Dit zijn allemaal elementen waar opgelet moet worden bij het verzinnen van een concept. Veel informatie en trends gaan de trechter in, hierna komt er een richtlijn uit waar de medewerkers op verder borduren. Er gaat gebrainstormd worden. Er is hier dus al gefilterd. Uit deze brainstorm komen allerlei ideeën die inspelen op de hierboven genoemde elementen. Vervolgens gaat de productie verder in het model wat eerder beschreven is binnen de structuur van het bedrijf. Dit ziet er als volgt uit: 8

12 vraag trends actualiteit idee initiatief nazorg definitie realisatie ontwerp Analoog opslagsysteem Naast een digitaal opslagsysteem, heeft het bedrijf ook een analoog opslagsysteem. Het is belangrijk onze concepten op papier te hebben om het aan afnemers te kunnen tonen. Daarnaast komen de concepten in een tastbaar portfolio. Dit is een visitekaartje naar buiten toe. Lateraal communicatiesysteem Het bedrijf maakt gebruik van een lateraal communicatiesysteem. Dit bespaart erg veel tijd en maakt aansturing gemakkelijk. Communicatie die plaatsvindt tussen werknemers op hetzelfde organisatorische niveau wordt laterale communicatie genoemd. Voor het bedrijf is deze soort communicatie aantrekkelijk omdat het nog erg klein is en iedereen op gelijk niveau werkt. Tijd kan bespaart worden wanneer er geen vergaderingen in moet worden gelast maar gewoon onder elkaar gecommuniceerd wordt. Bij dit soort communicatie is het wel erg van belang dat iedereen op de hoogte is van de genomen beslissingen en de manager hiervan op de hoogte is. 9

13 Kwaliteitsbewaringssysteem Op korte termijn zal de kwaliteit bewaakt worden doordat ieder zich aan de afspraken zal houden. Ook komt er eens in de 3 maanden een vergadering waarin iedere medewerker de kans krijgt te vertellen wat hij/zij denkt wat trends zijn, wat de vraag is, en welke nieuwe ontwikkelen interessant zijn voor het bedrijf om te gebruiken en inzetten. Ook zal het bedrijf zal gebruik maken van een mesocyclisch kwaliteitsbewaringssysteem. Ieder jaar zal een vergadering plaatvinden om te kijken of we heersende trends of nieuwe ontwikkelingen op sociale media gebied gemist hebben. Omdat het een erg belangrijk punt voor het bedrijf is om innovatief te zijn en voor te lopen op de concurrentie. Van deze gemiste kansen kunnen we leren en in het aankomende jaar beter onderzoek doen. Promotiesysteem Voor het promotiesysteem heeft het bedrijf een Public Relations manager aangewezen. Promotie is een belangrijke factor binnen het bedrijf. Het bedrijf moet er zelf voor zorgen bekendheid te creëren. Naar buiten toe zal het bedrijf zelf concepten moeten aanprijzen. De afnemer moet geprikkeld worden. Promotie zorgt voor meer afnemers. De manier waarop de klant geprikkeld wordt, is het systeem. Binnen het bedrijf wordt gebruik gemaakt van een actieve klantenwerving. Medewerkers gaan naar afnemers toe en laten het concept zien. Introductie filmpjes worden gemaakt om de afnemer een beeld te laten krijgen van het concept. Dit zijn manieren die binnen het systeem vallen. Besluitvorming en ziekteverzuim Om ziekteverzuim te minimaliseren is een strenge handhaving nodig. Dit gebeurt door middel van een algemene procedure. Omdat medewerkers betaald worden via Interfisc, dient het personeel zich ziek te melden bij dit bedrijf. Interfisc betaalt de werknemer door bij ziekte. Wij proberen onnodige ziekmelding te voorkomen door een goede sfeer te creëren. Daarnaast zal het bedrijf ziekmeldingen serieus nemen en bij langer dan twee dagen ziekteverzuim een controlerende taak uitvoeren. Wij streven naar een gezond team en proberen dit te bevorderen door een bepaalde levensstijl binnen het bedrijf te hanteren. Zo zorgt het bedrijf iedere dag voor een gezonde lunch in de middag. Voor besluitvorming over het concept wordt geen bepaald systeem gehanteerd. Wij streven ernaar elkaar te respecteren en luisteren naar elkaars mening. Hiermee komen we tot goede beslissingen waar we samen achter staan. 10

14 1.2 Macro- en meso-omgeving Door een macro analyse uit te voeren komt de onderneming erachter welke factoren in de omgeving een rol spelen voor het actief zijn van het bedrijf. Met onder andere de DESTEP analyse worden deze factoren onderzocht. De kunst van een onderneming is het inspelen op deze factoren om zo het perfecte beleid te creëren. Binnen de meso-omgeving vallen de taak- en concurrentieomgeving. Hierin wordt duidelijk wie mogelijke afnemers en toeleveranciers zijn en wie de concurrentie is. Voor een bedrijf is het belangrijk de concurrentie ten allen tijden in de gaten te houden, zodat het de concurrent altijd voor kan zijn. Een onderneming moet ervoor zorgen dat afnemers altijd voor hen kiezen. Dit kan alleen door onderscheidend te zijn van de concurrent DESTEP De DESTEP analyse wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de omgeving van een bedrijf. De DESTEP bestaat uit factoren waar een onderneming geen invloed op heeft. Wel kan een onderneming haar beleid aanpassen aan deze factoren om zo succesvol actief te zijn. Demografisch Het is bekend dat de NCRV behoort tot een van de grootste publieke omroepen in Nederland. In 2009 telde de omroep nog een ledenaantal van mensen. Dit lijkt heel veel, maar er heeft in de afgelopen 17 jaar een daling van 28% plaatsgevonden. Bij de andere grote publieke omroepen idem dito. De oorzaak hiervan is de groeiende concurrentie. Voorbeelden hiervan zijn PowNed, BNN en Omroep Max Om de juiste doelgroep te kiezen hebben wij als onderneming de markt opgedeeld in segmenten. Hiervoor zijn inkomen, welstandsklasse, leeftijd, inkomen, gezinscyclus, sociale klasse, persoonlijkheid, levensstijl en het gedrag van de consument erg belangrijk. Voor het concept dat nu in ontwikkeling is hebben wij de omroep NCRV gekozen. Uit de segmentatie bleek dat ons concept het beste aansluit bij de doelgroep van de NCRV. De NCRV richt zich op mensen tussen de 50 en 65 jaar. Ze zijn actief, hebben veel vrije tijd en genoeg geld om dingen te doen. De NCRV kijker heeft affiniteit met de normen en waarden die horen bij de protestants-christelijke levenshouding. De NCRV besteedt dan ook veel aandacht aan onderwerpen die hiermee te maken hebben. Op televisie wil de doelgroep geen plat vermaak, maar heeft interesse in diepgang, inhoud en menselijke emotie. Uit de bevolkingspiramide van het Centraal Bureau voor Statistieken blijkt dat er mensen in Nederland wonen tussen de 50 en de 65 jaar. Dit aantal is dus de doelgroep van de NCRV. [1] Voor onze onderneming betekent dit echter niet dat de NCRV altijd onze gekozen omroep zal zijn. Voor dit concept sluit het aan, maar in de toekomst zullen er concepten ontwikkeld worden die hoogstwaarschijnlijk aansluiten bij andere omroepen. De onderneming zal bij ieder concept opnieuw een doelgroep kiezen. Omdat wij als onderneming innovatief willen zijn, zal deze werkwijze goed bij de onderneming passen. Daarnaast zal de waarde van onze concepten stijgen met deze aanpak. Wij proberen altijd voor een concept de perfecte doelgroep te kiezen en dit aan te sluiten bij de perfecte omroep. Zo zal de onderneming nooit een programma maken voor BNN dat alleen informatie bevat. Entertainment is bij deze omroep namelijk van groot belang. Door deze aanpak zal de waarde van de concepten hoog zijn. 11

15 Economisch De overheid moet bezuinigen en dat doen zij onder andere op de publieke omroepen. Uit een artikel, geschreven op 7 januari 2011, blijkt dat de publieke omroepen programma s gaan meten op kwaliteit. Om uit te worden gezonden, moet een omroep de meerwaarde van een programma kunnen aantonen. Is de uitzending niet onderscheidend genoeg of worden bepaalde doelen niet behaald, dan heeft het geen recht op uitzending. [2] Voor ons bedrijf betekent dit dat het moeilijk zal zijn concepten te verkopen aan publieke omroepen. Vanwege deze kwaliteitsmeting zal een groot deel van de ontwikkelde concepten afgewezen worden. Hierdoor zullen wij onze kwaliteit zelf moeten verhogen. Nog een optie voor ons bedrijf kan zijn concepten te ontwikkelen voor de commerciële omroep. Via advertenties blijven deze omroepen geld binnen halen. Dit zal voor ons bedrijf een minder groot gevaar vormen dan wanneer wij alleen concepten ontwikkelen voor de publieke omroep. De overheid zet per 5 jaar een bedrag vast wat publieke omroepen zullen ontvangen voor die periode. Met deze regeling kan ons bedrijf van te voren een inschatting maken van de gevolgen van de bezuinigingen. Sociaal cultureel Age complexity is allereerst een trend waar we rekening mee moeten houden. Deze trend houdt in dat leeftijd niet meer zo van belang is. Fabrikanten moeten hun producten afstemmen op de wensen en behoeften van de klant. Senioren houden zich steeds meer bezig met snufjes als de Ipad en de Iphone, terwijl jongeren zich gedragen als volwassenen op gebied van uitgaven. Doelgroep van de NCRV en dus ook ons eerste concept zijn mensen van rond de 50. Vroeger waren dit typisch volwassen mensen. Tegenwoordig voelen zij zich jonger door alles wat er in de samenleving gebeurt. Voor ons concept betekent dit dat we ook een stukje fun moeten hebben. Alleen informatie is niet meer genoeg voor deze doelgroep. Daarnaast speelt de trend comfort een rol binnen de samenleving. Mensen zijn op zoek naar eenvoud, veiligheid en traditie. Voor ons concept houdt dat in dat mensen het heerlijk vinden om zichzelf te kunnen herkennen in programma s. Daarnaast mag het programma wel diepgang hebben, maar wel op een luchtige manier gebracht. Ons doel om infotainment media te brengen sluit hierbij goed aan. [3] Technologisch Op technologisch gebied is er de laatste jaren veel gebeurd. Internet en daarmee social media worden steeds belangrijker. Vroeger namen mensen een programma op als ze hun favoriete programma een keer moesten missen. Tegenwoordig kijk je het net zo makkelijk terug op internet. Iedere gemiste uitzending is zo terug te kijken, bijvoorbeeld op RTL gemist of uitzending gemist. Mensen maken hier dan ook continue gebruik van. Voor ons bedrijf is dit een uitkomst. We verkopen concepten aan de omroep die het beste bij het concept past en daarnaast plaatsen we op onze eigen website en op die van de gekozen omroep de mogelijkheid om de uitzending terug te kijken. Zijn mensen toevallig op de website van de omroep, dan komen ze wellicht de uitzending van ons concept tegen. Bevalt dit concept, dan gaan ze wellicht op zoek naar ons bedrijf. Hierbij zullen ze bekend worden met andere concepten van ons. Social media kunnen we zien als free publicity. Mensen twitteren constant over tv-programma s als ze hierin geïnteresseerd zijn. Denk aan Wie is de Mol. Andere mensen worden ongevraagd met de uitzending geconfronteerd, wat naamsbekendheid oplevert. 12

16 Ook de levensstijl is veranderd door de technologische vooruitgangen. Heel wat mensen gebruiken tegenwoordig smartphones, waar internet op zit. Hiermee kunnen zij vanaf hun mobiele telefoon uitzendingen terugkijken, waar en wanneer ze maar willen. Ecologisch Het huidige patroon waarin wij produceren en consumeren legt een grote druk op het milieu. Een stijging van de welvaart leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, verontreiniging en verlies van biodiversiteit. De overheid bevordert daarom het duurzaam produceren en consumeren. Dit is in de afgelopen tijd een nieuwe trend geworden. Voor ons bedrijf houdt deze trend in dat wij ook duurzaam zullen moeten produceren. Consumenten lopen anders over naar de concurrent, die wellicht wel duurzaam produceert. [4] Recycling van ongebruikte of kapotte producten is een goed voorbeeld voor duurzaam werken. Politiek juridisch De publieke omroepen zijn niet afhankelijk van sponsoren en bedrijven maar van de overheid. De politiek bepaalt voor een groot deel hoeveel een omroep kan doen en laten. Het budget vanuit de overheid is 5,5 miljoen voor 5 jaar en dit moet worden verdeeld over de verschillende publieke omroepen. De NCRV staat in de top 5 van grootste publiek omroepen en kan dus een redelijk aandeel van het overheidsbudget realiseren. De NCRV is Protestants-christelijk van signatuur. De NCRV heeft een politieke voorkeur die wat linkser is. De programma s die worden uitgezonden hebben dan ook een linksere draai. Belangrijk voor ons bedrijf is dat we altijd uitgaan van omroepen die populair zijn. Om geld op te brengen moeten we zorgen dat ons concept opgekocht wordt door omroepen die aan de top staan van de publieke omroep. 13

17 1.2.2 Taakomgeving Binnen de taakomgeving wordt onderzocht wie de afnemers en wie de toeleveranciers zijn. Afnemers Er bestaan vier soorten afnemers. Ten eerste de consumentenmarkt. Dit zijn gezinnen en personen. Als tweede bestaat er de industriële markt. Organisaties kopen hierbij goederen of diensten om er zelf verder mee te produceren. Ten derde is er de intermediaire markt. Dit zijn wederverkopers. Ten slotte is er de institutionele markt. Deze bestaat uit grootverbruikers als ziekenhuizen en scholen. Voor ons bedrijf is de industriële markt van toepassing. Een voorbeeld voor ons is de NCRV die een concept koop van ons crossmediabedrijf. Hiermee gaan zij aan de slag en zo komt een eindproduct tot stand. Het eindproduct in deze situatie is het tv-programma dat zij uit gaan zenden op basis van ons concept. Toeleveranciers Het crossmediabedrijf levert diensten. Deze diensten komen tot stand na een proces van creatief denken. De concepten worden niet uitgevoerd binnen het bedrijf, dus in eerste instantie lijken er geen leveranciers aan te pas te komen. Wij werken de ideeën alleen op papier uit. Maar om de kwaliteit van onze concepten te bewaren maken wij gebruik van externe expertise. Tijdens de ontwikkeling van onze concepten kan het voorkomen dat we hulp van buitenaf nodig hebben. Hiervoor huren wij dan een adviseur in, waardoor het concept uiteindelijk kwaliteit beter wordt. Deze externe expertise zijn de toeleveranciers binnen het bedrijf Concurrentieomgeving Binnen de concurrentieomgeving doet het bedrijf onderzoek naar alle factoren die een rol kunnen spelen bij mindere verkoop van de diensten. Concurrenten zijn hierin een van de belangrijkste factoren. Concurrenten Het is zaak de concurrent goed in de gaten te houden. De vraag is, wat doen ze? En waar zijn ze goed en slecht in? Dit is belangrijk voor het bedrijf om zich goed te kunnen differentiëren van andere crossmedia bedrijven. Het bedrijf dient zich te ontwikkelen in zaken waar de concurrent zwak in is. Een onderscheidende plaats in de markt vinden is van groot belang. Het bedrijf ziet concurrentie in cross mediale bedrijven die ook sterk meegaan met de tijd. Het bedenken van concepten is de rode draad binnen het bedrijf. Door gebruik van verscheidene media ontstaat er synergie, waardoor het concept crossmediaal wordt. Bedrijven die hetzelfde doel voor ogen hebben, zien wij als concurrent. De intensiteit van concurrentie is groot. Het bedrijf is nu nog onbekend en valt in de grote massa van concept ontwikkeling nog niet op. Een voorbeeld van de concurrent is Tuvalu media. Zij zijn een bedrijf die een steeds grotere nadruk legt op het begrip crossmedia. Tuvalu media heeft hier nog een vrij ouderwetse kijk op. Zij zien internet en mobiele telefonie als nieuwe media. Hiermee kunnen wij onszelf onderscheiden en laten zien dat wij al verder vooruit denken. Daarnaast is Tuvalu media vrij onbekend en proberen wij hen voorbij te gaan door het nastreven van een snelle naamsbekendheid. 14

18 Verdere concurrenten zijn: Concurrent USP (Unique selling points) 1. Endemol Groot producent van entertainment voor televisie en interactieve media. Groot (wereldwijd) netwerk Grote portfolio 2. EyeWorks Wereldwijde marktleider infotainment televisie. 3. ID TV Maker van verschillende programmagenres (documentaires, comedy, entertainment etc.) 4. Men at work Brede doelgroep. Maakt programma s voor zowel publieke bestel als commerciële omroepen. Heeft zich de laatste jaren bewezen als succesvol producent van late-night shows, amusement en infotainment televisie. Focust zich op de publieke omroep (NPS en NTR). Publieksgroepen Publieksgroepen beïnvloeden de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf. Dit betekent dat het bedrijf rekening moet houden met de huidige financiële situatie en trends op het gebied van media. Hier zullen de concepten op aangepast moeten worden. Een voorbeeld van externe publieksgroepen zijn afnemers en leveranciers. Interne publieksgroepen zijn bijvoorbeeld medewerkers en de personeelsvereniging. Via public relations probeert het bedrijf goed contact te houden met de externe publieksgroepen. 15

19 Hoofdstuk 2 Marketingplan 1. Interne analyse 1.1 Missie Met onze conceptontwikkeling willen wij omroepen helpen succesvolle concepten aan te bieden in tijden vol risico en onzekerheid in de (publieke) omroepensector en wij bieden niet alleen het concept aan, maar de dienstverlening er omheen is de essentie; advies op maat, goed en crossmediaal aangepakt. 1.2 Visie 5 Keuningen custom media heeft de ambitie uit te groeien tot een belangrijke en grote schakel binnen de wereld van de crossmediaconcepting, dit doen wij door altijd toegevoegde waarde te blijven geven door de ideale mix van crossmedia aan te bieden voor de betreffende bedrijven. 1.3 Marketingdoelstellingen Kwalitatief Wij willen het meest innovatieve crossmedia bedrijf worden in Nederland. Als partners onze bedrijfsnaam horen, associëren ze het gelijk met kwalitatief en succesvolle inzet van crossmedia Kwantitatief Binnen 5 jaar wil de 5 Keuningen een marktaandeel van 6% binnen het Nederlandse medialandschap bemachtigen. 6% binnen klinkt weinig, maar binnen 5 jaar, als startende organisatie zeker een realistische doelstelling. Misschien is het zelfs wat aan de lage kant, maar 6% leek ons acceptabel. Eind 2013 wil de 5 Keuningen dat het aantal orders met 10% is toegenomen ten opzichte van Aangezien we in 2013 en 2014 nog in onze beginjaren zijn, zal het aantal orders nog niet bijster hoog zijn. Als we deze doelstelling nu over 2020 hadden geformuleerd, dan was het een ander verhaal, aangezien het aantal orders dan veel hoger is en 10% een stuk minder realistischer en acceptabeler zou zijn. We kunnen dit meten door het aantal orders van 2013 en 2014 naast elkaar te zetten. 16

20 1.4 SWOT-Analyse Hieronder een beknopt overzicht van de sterke, zwakke (intern), kansen en bedreigingen (extern) van onze onderneming Strengths (intern) Door de kleine schaal van 5 Keuningen custom media is zij meer wendbaarder en zijn de communicatielijnen korter. Hierdoor kan het bedrijf sneller inspelen op trends en actualiteiten Het bedrijf is relatief jong, hierdoor meer naar buiten gericht en minder klassiek (Vernieuwend) Weaknesses (intern) Gebrek aan ervaring doordat 5 Keuningen custom media een jong bedrijf is Weinig contacten binnen de mediawereld Weinig budget Opportunities (extern) Er zijn tegenwoordig meerdere mogelijkheden om afleveringen terug te kijken. De TV is niet het enige medium meer. Tegenwoordig kun je via uitzending gemist programma s terug kijken. Dit kan via de PC, maar ook via Smartphones en tablets. Kortom, een groter publiek wordt er bereikt De nieuwe media (waar wij als crossmediabedrijf gebruik van gaan maken) zijn 24/ Threats (extern) De publieke omroepen krijgen minder geld van de overheid, omroepen zijn dus voorzichtiger met de aankoop van nieuwe concepten Grote markt, dus veel concurrentie 17

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond 2 UVoorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt.

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB)

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande uit de onderdelen:

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D MARKETINGPLAN Etiënne Deguelle A.CML01D Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Missie... 1 Visie... 1 Omschrijving doelen... 3 SWOT analyse... 4 Destep analyse... 5 Marketinginstrumenten... 4 Confrontatie matrix...

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Patrick Venendaal 1553805. Creative Industries

Patrick Venendaal 1553805. Creative Industries Naam: Cursus: Coördinator: Docent: Patrick Venendaal 1553805 Entrepreneurship Creative Industries Aljan de boer Mark Nutzel Inhoudsopgave Het idee... 3 De doelgroep... 3 Introductie... 3 Wat wordt er getest...

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Examen HAVO 2017 Voorbeeldopgaven Chris Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Holland's Next Topmodel Seizoen 6

Holland's Next Topmodel Seizoen 6 Seizoen 6 Inspireren Advisereren Communiceren Delen creeeren Concept Afstudeeronderzoek Student: Sanne Fleskens Opleiding: MIC Redactie & Mediaproductie Begeleiders: Micha Struyk & Marcel Cleeren Amsterdam,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Marketingplan. HAK Appelmoes. Opdrachtgever: Datum: 05/01/2010. Dhr. H.H. van Nieuwenhuijze. Inge van Wanrooij Caroline Krouwel

Marketingplan. HAK Appelmoes. Opdrachtgever: Datum: 05/01/2010. Dhr. H.H. van Nieuwenhuijze. Inge van Wanrooij Caroline Krouwel Appelmoes Opdrachtgever: Plaats: Tilburg Datum: 05/01/2010 Docent: Groep 13: Dhr. H.H. van Nieuwenhuijze Marianne Sebregts Inge van Wanrooij Caroline Krouwel Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Analyse...

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Meesterproef Dienstverlening & Commercie Meesterproef D&C - Ondernemingsplan Het ondernemingsplan Pleincollege Nuenen Schooljaar 2015/2016 1 Inhoud 1. Korte inleiding... 3 2. Het ondernemingsplan... 4

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Zo maak je van je. een succes

Zo maak je van je. een succes Zo maak je van je Facebook advertenties een succes Wil je weten hoe je jouw Facebook campagne goed kunt opzetten? Zodat je jouw doelgroep bereikt en meer klanten krijgt? Met Facebook Adverteren is dit

Nadere informatie

donderdag 5 mei 2011 Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media!

donderdag 5 mei 2011 Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media! Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media! WERNER VAN BEUSEKOM conceptontwikkelaar & merkstrateeg DAGELIJKSE CONCURRENTIESTRIJD DAGELIJKSE CONCURRENTIESTRIJD DAT GELDT NIET ALLEEN VOOR A-MERKEN

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 FINANCIEEL PLAN M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 MANAGEMENT SUMMARY Moleskine heeft als voornaamste doel simpele maar moderne mannenmode

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1

PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN. Deel 1 Hogere Vakopleiding Personal Shopper en Image Consultant PERSONAL SHOPPER EN IMAGE CONSULTANT EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN Deel 1 [LES 9] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm

Nadere informatie

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT?

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? Strategie Concept Creatie 10 handige stappen waar je elke conceptklus mee kunt starten! Hoe goed, scherp en speels een creatief van je afdeling

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

WOW THE WORLD ON WHEELS

WOW THE WORLD ON WHEELS WOW THE WORLD ON WHEELS INHOUD Wie ben ik? Pitch The road to succes MAAR WIE BEN IK? PITCH Favoriete take out? THE WORLD ON WHEELS Rondreizende foodtrucks Vluchtelingen Cultuur Lokale Markten, evenementen,

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

!!! Marktonderzoek startende ondernemer!

!!! Marktonderzoek startende ondernemer! Marktonderzoek startende ondernemer Inhoud 1. Vooronderzoek 2. Doelgroep onderzoek 3. SWOT analyse 4. Concurrentie analyse Vooronderzoek Rechtsvormen Twee soorten rechtsvormen: 1. Natuurlijke persoon:

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI 2015 11.45 UUR 14.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie en management Donderdag 18 juni 2015 B / 7 2015 NGO -

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Lucky Gamblerss. Connecting Vibes: Promotieplan. Project groep: Lucky Gamblers Datum: 26 oktober 2011. Kellyann Myers 0844413. Jeffrey Saija 0847763

Lucky Gamblerss. Connecting Vibes: Promotieplan. Project groep: Lucky Gamblers Datum: 26 oktober 2011. Kellyann Myers 0844413. Jeffrey Saija 0847763 Connecting Vibes: Promotieplan Project groep: Lucky Gamblers Datum: 26 oktober 2011 Jeffrey Kellyann Connecting Vibes Lucky Gamblerss Wim Rieneke Kellyann Myers 0844413 Jeffrey Saija 0847763 Rieneke Honders

Nadere informatie

Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening..

Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening.. Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening.. Start de presentatie 3in1 HYPOTHEEKADVIES van En ú kunt deelnemen.

Nadere informatie

Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren

Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren Opgave 1 De organisatiecultuur is een belangrijk gegeven bij het analyseren van een organisatie. Stelling: De gemeenschappelijke waarden, normen en opvattingen binnen

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je onderhandelt.

2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je onderhandelt. Eerste stappen: 1. Splits leveranciers op in segmenten. 2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 3. Onderhandel op inhoud. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je

Nadere informatie

7S Model (McKinsey) Ondersteuning bij het uitvoeren. van een analyse van een interne organisatie

7S Model (McKinsey) Ondersteuning bij het uitvoeren. van een analyse van een interne organisatie 7S Model (McKinsey) Ondersteuning bij het uitvoeren van een analyse van een interne organisatie 1 7S model McKinsey Het McKinsey 7S model is een managementmodel om een interne analyse te maken. McKinsey

Nadere informatie

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Persmap 2015 Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Onze missie Succesvolle ondernemers hebben mensen nodig die in hen geloven en die hen de benodigde mielen ter beschikking

Nadere informatie

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project 1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project Beschrijving van de organisatie Volgens de website van de NOSop3 (nos.nl 2011) doet NOSop3 24 uur per dag, 7 dagen per week, as it happens verslag van het laatste

Nadere informatie

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands www.pwc.com Entertainment & Media Outlook for the Netherlands 2010-2014 Trends in television advertising voor de periode 2010-2014 Arno Scheepers Introductie De Nederlandse Outlook biedt een forecast van

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Communicatiestrategie en concept TEAM UP

Communicatiestrategie en concept TEAM UP Communicatiestrategie en concept TEAM UP Groep C - 13 april 2016 Inhoudsopgave 1. Het Product 1. Het Product 1.1 Opdrachtomschrijving 1.2 Opdracht analyse 1.3 Budget 1.4 Eisen 2. Doelstellingen 2.1 Communicatie

Nadere informatie

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45

Inhoud. Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11. Onderwijseenheid 2 Verkopen 45 Inhoud Onderwijseenheid 1 Onderzoek en acquisitie 11 1 Het verwerven van verkoopopdrachten 11 1.1 Marketing, wat is dat? 12 1.2 Het marketingplan 13 1.3 De instrumenten van de marketingmix 14 2 Public

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

van aanpak Noa & Annika

van aanpak Noa & Annika Plan van aanpak Noa & Annika MM2A inhoudsopgave Concept pagina 3 Logo s pagina 4 Achtergronden pagina 5 Projectresultaat pagina 6 Projectactiviteiten pagina 7 Projectgrenzen pagina 8 Tussenresultaten pagina

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

Sales: een nieuw inzicht

Sales: een nieuw inzicht Vergeet IQ-tests: het werkgeheugen is een betere voorspeller voor een succesvolle carrière dan het IQ. Dit nieuwe inzicht is een van de belangrijke vindingen van psychologisch onderzoek uit de afgelopen

Nadere informatie

Doe maar gewoon, doe Blömer

Doe maar gewoon, doe Blömer Open cultuur met informele sfeer Ons team bestaat uit jonge en enthousiaste mensen die het kapitaal vormen van onze organisatie. Zij dragen bij aan onze informele en open sfeer. Naast hard werken en het

Nadere informatie

The New Way of Advertising

The New Way of Advertising The New Way of Advertising 01 Over Ons Adverteren Locaties Contact OVER ONS /// The New Way of Advertising Een Media Mirror is een nieuw uiterst innovatief reclamemedium dat multifunctioneel ingezet kan

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Een ondernemingsplan voor een duurzaam product of dienst

Een ondernemingsplan voor een duurzaam product of dienst DUURZAAMHEIDSPROJECT KLAS 11 Inleverdatum: VRIJDAG 17 februari 2017 Een ondernemingsplan voor een duurzaam product of dienst Jullie zijn een productteam die de opdracht krijgt een nieuw duurzaam product

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Vragen over de functie. Vragen over het bedrijf. Vragen over de functie. Vragen over de toekomst van het bedrijf. Vragen over de selectieprocedure

Vragen over de functie. Vragen over het bedrijf. Vragen over de functie. Vragen over de toekomst van het bedrijf. Vragen over de selectieprocedure Vragen over de functie Een aantal voorbeelden van vragen die je tijdens het gesprek over de functie kunt stellen: Waarom is deze functie vrijgekomen? Wat kan ik van u verwachten op het gebied van ontwikkeling

Nadere informatie

Werken als SoundDesigner

Werken als SoundDesigner 08722 Artiest Sounddesign 29-05-2008 14:22 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 Werken als SoundDesigner Artiest SoundDesign Wat laat je zien? Je maakt opnames en produceert zelfstandig en in opdracht Je creëert

Nadere informatie

Informatiebrochure Weddingplanners International

Informatiebrochure Weddingplanners International Informatiebrochure 2015 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management

Plan van aanpak. Promotie, premiums en trendwatching. Annika Woud - MM2a - 11 mei Voor Carla Kastelein - Management Plan van aanpak Promotie, premiums en trendwatching Annika Woud - MM2a - 11 mei 2015 Voor Carla Kastelein - Management 1 Inhoudsopgave Inleiding In mijn project ga ik mij verdiepen in de promotie, premiums

Nadere informatie

HAALBAARHEID DE MOGELIJKHEDEN. www.metelkaar.com

HAALBAARHEID DE MOGELIJKHEDEN. www.metelkaar.com HAALBAARHEID DE MOGELIJKHEDEN www.metelkaar.com INLEIDING Je wil je dromen waarmaken en met elkaar willen jullie die stap zetten! Een onoverkomelijk aspect is dan natuurlijk: is het realistisch, is het

Nadere informatie

Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem

Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem Bij PriceWaterhouseCooper vertelden wij elkaar dat wanneer je een brief schrijft naar de Belastingdienst er een goede kans is op een

Nadere informatie