The future of IT. Het Nederlandse perspectief Een Computer Futures Rapport. We ve got IT covered.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The future of IT. Het Nederlandse perspectief Een Computer Futures Rapport. We ve got IT covered."

Transcriptie

1 The future of IT Het Nederlandse perspectief Een Computer Futures Rapport We ve got IT covered. 1

2 Inleiding Het diepgaande onderzoek De toekomst van IT is ontwikkeld om senior beleidsvormers inzicht te bieden in de wijze waarop de IT-wereld verandert en wat dit in de toekomst zal betekenen voor organisaties en IT-afdelingen. Het rapport De toekomst van IT is gebaseerd op gesprekken met IT-directeuren, IT-leidinggevenden, CIO s en CTO s die in oktober en november 2011 zijn gehouden gedurende een reeks roundtable-evenementen op verschillende locaties in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. In het rapport is ook het commentaar verwerkt van meer dan duizend senior ITbeleidsvormers, afkomstig uit de enquête behorende bij dit onderzoek. Dit rapport geeft ons een uniek inzicht in een aantal zaken die IT-afdelingen overal in Nederland beïnvloeden, waaronder: Het veranderende karakter van IT de uitdagingen waar IT-afdelingen mee te maken hebben, de wijze waarop IT-afdelingen zich aanpassen aan veranderingen en de nieuwe rol van de IT-functie IT-investeringen - Stijgende of dalende uitgaven, verdeling van budgetten en de gevolgen van het budget voor de ITfunctie Cloud Computing - is Cloud Computing een uitvoerbare dienst? Wat zijn de voordelen en mogelijke risico s die gepaard gaan met Cloud Computingdiensten? Wat zijn de gevolgen ervan voor de klantorganisatie? Werving & behoud - personeelszaken waar IT-afdelingen momenteel mee te maken hebben, de wijze waarop IT-functies het tekort aan vaardigheden aanvullen en de technieken die worden toegepast om de motivatie van werknemers te verbeteren en vast te houden. BM en MIPS brengen de eerste RISC-based workstations uit Apple engineer William Atkinson ontwerpt HyperCard ter versimpeling van inhouse applicaties Computer Futures vestigt het eerste kantoor in Londen 2

3 Marktomstandigheden In tegenstelling tot de vermeende zware handelsomstandigheden binnen Europa, was 2011 een goed zakelijk jaar volgens senior IT-beleidsvormers in Nederland. Minder dan een tiende (8%) van de deelnemers aan het onderzoek vond dat de markt in de afgelopen 12 maanden is verslechterd, in vergelijking met de 62% die van mening was dat de markt was verbeterd en de 31% die van mening was dat de markt stabiel was gebleven. Handelsstatus 1. Het intern verbeteren van de bedrijfsvoering en doeltreffendheid. 2. Het creëren van een beter inzicht in het gedrag van voormalige en bestaande klanten met als doel tegemoet te kunnen komen aan de toekomstige vraag. 3. Het anticiperen op het gedrag van prospects op basis van historische analyses. Verbetering van de kosteneffectiviteit Meer dan de helft (55%) van de ondervraagden vond dat de verbetering van de kosteneffectiviteit in hun organisatie in 2012 een belangrijk onderdeel van hun IT-functie vormde en dat technologie steeds vaker een integraal en strategisch onderdeel van hun bedrijfsontwikkeling werd. 8,0% 31,0% 62,0% Verslechterd Hetzelfde gebeleven Verbeterd Tijdens ons recente roundtable-evenement Toekomst van IT in Rotterdam werd dit onderschreven door het panel. Zij waren het erover eens dat IT onder steeds meer druk een hoger rendement moet realiseren en elk aspect van iedere uitgave moet verantwoorden. Een aantal deelnemers was het er zelfs over eens dat IT-budgetten dramatisch zijn gekort en dat projecten die voorheen werden beschouwd als fundamenteel nu worden opgeschort, omdat bedrijfskritischere projecten op de voorgrond treden. Een van de panelleden merkte het volgende op IT-uitdagingen waar bedrijven het komende jaar mee te maken zullen krijgen Hoewel de markt in 2011 positiever was dan velen hadden verwacht, zal in 2012 voor vele bedrijven het vergroten van kostenbesparingen, het creëren van een pijplijn voor het verbeteren van de winstgevendheid en het leveren van oplossingen voor een verbeterde klantenbinding van cruciaal belang zijn voor hun IT-afdelingen. Bedrijven overal in Nederland richten zich steeds meer op het doordenken van hun uitgaven en het inzetten van technologie om een beter rendement te realiseren en dit heeft enorme gevolgen voor IT-afdelingen die worden afgeschilderd als de architecten van deze activiteit. Waar deze activiteit gevolgen heeft voor de gehele IT-sector, toont ons rapport aan dat senior IT-beleidsvormers verwachten dat de uitdagingen waar IT-afdelingen mee te maken zullen krijgen in 2012 zullen vallen binnen drie hoofdstromingen: De druk op onze budgetten dwingt ons na te denken over mogelijke veranderingen en manieren om efficiëntie te verbeteren. We zullen ook de bedrijfsstrategie onder de loep moeten nemen en moeten bedenken hoe wij veranderingen in investeringen hieraan moeten verbinden. De discussie over investeringen is echter eerder een bedrijfsdiscussie dan een IT-discussie. Klantbetrokkenheid Hoewel het verbeteren van efficiëntie in de toekomst waarschijnlijk de belangrijkste factor vormt voor IT-afdelingen, waren klanten de belangrijkste prioriteit tot het realiseren van groei en een belangrijk middel om strategisch inzicht en strategische waarde te creëren. Robert Morris virus, ook wel worm genoemd, verspreidt zich in ARPANET Tim Berners-Lee ontwikkelt Hypertext Markup Language (HTML) Computer Futures neemt de 2e plaats in, in de Top 50 Independent Sunday 3

4 Uitdagingen voor IT afdelingen Behoud van security 10,3% Het leveren van betere Business Intelligence Vermogen om te voorspellen en te voldoen aan eisen van de klant Verbeteren van marktkennis Behoud van personeel Behoud van bestaande klanten 19,6% 20,6% 29,9% 41,1% 47,7% Genereren van nieuwe klanten Verbetering van de kosteneffectiviteit 56,1% 55,1% 20% 40% 60% Voor meer dan de helft van onze panelleden (56%) vormden het genereren van opdrachten middels een verbeterde integratie, het in kaart brengen van de clientèle en business intelligence een belangrijk onderdeel van hun plannen voor 2012 en daarna. Technologie wordt steeds vaker gezien als onmisbaar onderdeel van klantrelaties en gebruikt om nieuwe zakelijke kansen te creëren. Voor andere bedrijven worden technologie en inzicht echter ook toegepast om betere en meer adviserende relaties te creëren met hun klantenkring. Volgens iets minder dan de helft van de panelleden (48%) is het behouden van vaste klanten net zo belangrijk als het aantrekken van nieuwe klanten, en wordt hier een hogere prioriteit aan gegeven dan aan andere activiteiten. Of het nu gaat om het behouden van bestaande klanten, het openen van deuren die voorheen gesloten waren, of het aantrekken van nieuwe klanten, alle deelnemers waren het erover eens dat klantbetrokkenheid onlosmakelijk verbonden is met een beter begrip van de klantbehoefte en de wensen van prospects en het vermogen te voorspellen wat de klant wil, wanneer zij dit wil en hoe hier het beste op kan worden ingespeeld. 41% van de ondervraagden verwacht echter dat dit in het komende jaar één van de belangrijkste uitdagingen voor hun afdelingen zal zijn. Hoewel het vermogen een betere business intelligence te realiseren een van de belangrijkste drijfkrachten is achter veel IT-functies, accepteren velen dat een overschot aan informatie mogelijk een probleem kan gaan vormen binnen hun organisatie. Het verbeteren van business intelligence vormt een uitdaging voor één vijfde van de IT-afdelingen in de zin dat er steeds vaker van hen verwacht wordt dat zij de wensen van de klant voorspellen en hier op inspelen (41%), terwijl zij tegelijkertijd het bedrijf als geheel dienen te ondersteunen bij het verbeteren van hun marktkennis over de gehele linie (21%). Personeel Het panel verwacht dat de wervingsmarkt productief zal blijken in 2012, omdat het ernaar uitziet dat de vraag naar nieuw IT-personeel aanzienlijk zal toenemen; meer dan 40% van onze panelleden denkt dat het werven van nieuw IT-personeel in het komende jaar één van de belangrijkste prioriteiten zal zijn; sommige panelleden noemden het werven van nieuwe talenten zelfs een uitdaging. Het vermogen de beste IT-talenten te behouden, verhoogt in 2012 de druk op bedrijven, gezien het feit dat bijna een derde van de IT-hoofden (30%) verwacht dat het behouden van werknemers problematisch zal zijn. Meer informatie over wat IT-afdelingen doen om hun beste mensen te behouden, vindt u in het hoofdstuk Het moreel hooghouden. De eerste commerciëel dial-up internet provider wordt opgericht: The World Tim Berners-Lee ontwikkelt de eerste internetbrowser

5 Hoe de rol van IT is veranderd Integratie van social networking tools 15,0% Verhoogd personeelsbestan 26,2% Vermindering van het aantal personeelsleden 8,4% Word meer extern gericht 17,8% Verbeteren van kosten en tijd efficiëntie 50,5% Meer commercieel 21,5% Grotere rol in strategie 27,1% 10% 20% 30% 40% 50% 60% De veranderende rol van IT binnen organisaties Belasting van het personeelsbestand De toekomst van IT-afdelingen is onlosmakelijk verbonden met kosteneffectiviteit en klantbetrokkenheid. Wij stelden onze panelleden daarom de vraag of hun functie al was veranderd en of deze wijziging gevolgen zal hebben voor hun toekomstige ontwikkeling. De belangrijkste uitdaging voor de toekomst was volgens meer dan de helft van de ondervraagden (51%) tevens de belangrijkste prioriteit voor IT-afdelingen in de afgelopen jaren: het verbeteren van de kosteneffectiviteit en tijdsefficiëntie. Volgens een kwart van de ondervraagden (26%) moest kosteneffectiviteit in evenwicht gebracht worden met het behoud van het aantal werkende personen en in sommige gevallen het vergroten van de omvang van IT-teams, om het mogelijk te maken deze verschuiving in prioriteit aan te kunnen. De keerzijde hiervan is echter dat sommige IT-afdelingen (8%) te maken krijgen met een verkleining van het personeelsbestand, terwijl ze wel hetzelfde dienstenpakket blijven aanbieden. Strategie en verbeterde productiviteit Volgens meer dan een derde van onze panelleden (36%) wordt kosteneffectiviteit grotendeels gestuurd door de behoefte van organisaties productiever en tijdsefficiënter te werk te gaan. Nieuwe oplossingen en strategieën ter verbetering van de productiviteit vormen een belangrijke factor voor veel IT professionals en het toewijzen van budget is op deze behoefte ingesteld. Een gelijk aantal ondervraagden (37%) was van mening dat het noodzakelijk is het diensten- en productpakket geboden vanuit technologie uit te breiden, om zodoende de bedrijfsvoering en de efficiency van de organisatie te verbeteren en betere oplossingen aan te dragen om zo aan de wensen van de klant tegemoet te kunnen komen. De echte belangrijke verandering binnen IT-functies in de afgelopen twee jaren vormde nogal een ommekeer voor de rol van de IT, over het algemeen binnen organisaties. Toen we vroegen hoe de rol van IT is veranderd binnen organisaties, gaf meer dan een kwart (27%) aan dat er van hen werd gevraagd een grotere rol te spelen bij het bepalen van de bedrijfsstrategie van hun werkgever. Dit is geen opbaring, maar deze trend heeft zich de afgelopen jaren wel in een sneltreinvaart ontwikkeld. Strategisch inzicht is echter niet de enige zorg van de meeste senior IT-professionals. Volgens onze enquête: vond bijna een kwart (22%) dat hun gehele IT-functie veel commerciëler zou moeten worden, en bijna één vijfde (18%) dat hun IT-functie nu veel meer externgericht is. The first commercial dial-up Internet provider was established: The World Tim Berners-Lee wrote the first internet browser

6 40% 30% 20% 10% Focus op IT 36,5% Verbeterde productiviteit 39,3% 37,4% 26,2% Leveren van nieuwe producten en services 27,1% 28,0% Genereren van nieuwe bronnen van inkomsten 26,2% Verbeteren van front-en backofficeintegratie 15,9% ,0% Focus op unified communications In de afgelopen 12 maanden is technologie op de voorgrond getreden en dit ondersteunt deze trend zich buiten het bedrijf te richten en commerciëler te werk te gaan: 32,7% In 2012 zal dit percentage aanzienlijk lager zijn: 16%. Een groot aantal IT-afdelingen (27%) heeft in 2011 nieuwe inkomstbronnen gegenereerd door nieuwe technologieën in te zetten en ongeveer evenveel van hen (28%) verwacht dat in 2012 het genereren van meer inkomsten een prioriteit zal blijven. Geïntegreerde communicatie Volgens 15% van de ondervraagden is het verbeteren van de productiviteit, samenwerking en kosteneffectiviteit ook de drijfveer geweest van de introductie van geïntegreerde communicatieprogramma s. Veel IT-afdelingen hebben geïntegreerde communicatieprogramma s ingezet om: virtuele teams te creëren die op verschillende locaties samenwerken de integratie van toepassingen en gegevensstromen te verbeteren uitgaven en tijdsverspilling te verminderen middels realtime interfaces. Uit onze enquête komt naar voren dat dit gebied van ontwikkeling in 2012 van veel groter belang zal zijn. Bijna een derde (33%) van de ondervraagden gaf aan dat hun organisatie meer nadruk zal gaan leggen op de implementatie van geïntegreerde communicatieoplossingen, met als doel de wijze waarop het bedrijf opereert, zowel intern als extern, te verbeteren. De toekomstige richting van IT Meer dan een derde van de ondervraagden (36%) gaf aan nieuwe technologieën en oplossingen te hebben geïntroduceerd om de productiviteit te verbeteren. Deze focus op productiviteit zal in de toekomst één van de belangrijkste prioriteiten worden voor veel IT-afdelingen; bijna 40% van de ondervraagden zei dit het komende jaar de belangrijkste factor zal vormen voor hun IT-afdeling. Meer dan een derde van de ondervraagden (37%) gaf aan in het afgelopen jaar nieuwe technologieën in te hebben gezet om nieuwe producten en diensten aan te kunnen bieden, maar dit percentage is aanzienlijk kleiner als we naar de toekomst kijken: slechts iets meer dan een kwart van de ondervraagden (26%) gaf aan dat het introduceren van nieuwe producten en diensten een van de belangrijkste drijfveren zal zijn in het komende jaar. Meer dan een kwart (26%) heeft technologie ingezet om de integratie van front office en back office te verbeteren leek het jaar te zijn van een strategische omschakeling van de IT-rol en het lijkt erop dat deze prioriteit in de toekomst alleen nog maar belangrijker gaat worden, daar slechts iets meer dan een kwart (26%) zei dat innemen van een grotere rol in het bepalen van de strategie ook in het komende jaar hun prioriteit zal zijn. Echter, de noodzaak tijdsefficiëntie en kosteneffectiviteit te verbeteren, zal in 2012 de grootste drijfveer blijven: meer dan de helft van de ondervraagden (52%) gaf aan dat dit de belangrijkste wijziging in hun IT-functie zal zijn. Het is niet verrassend dat dit nauw verbonden is met de behoefte de productiviteit te verhogen; iets wat als zeer belangrijk wordt ervaren door bijna twee vijfde van alle IT-afdelingen (39%). Waar het in de afgelopen twee jaren ging om stabiliteit op IT-afdelingen overal in Nederland, zal in 2012 het inkrimpen steeds noodzakelijker worden. We vroegen of het verkleinen WebCrawler wordt de eerste crawler-based search engine Mosaic webbrowser wordt gelanceerd en maakt grafisch toegang tot content mogelijk

7 van de grootte van hun IT-teams een prioriteit gaat zijn in het komende jaar en bijna een derde van de ondervraagden (31%) gaf aan dat dit het geval is, in vergelijking met de 8% die vorig jaar hetzelfde aangaven. Investeren in IT Gezien de druk op IT-afdelingen, zowel historisch gezien als in de toekomst, vroegen wij of zij denken dat investeren in IT, daarbij inbegrepen personeel, hardware, software, BI, externe consultancy-diensten, etc., zal veranderen in het komende jaar. Een van de panelleden zei: Hoewel budgetten worden gekort, moeten wij zoeken naar andere werkwijzen die goedkoper zijn. Steeds meer IT-middelen worden zowel privé en zakelijk ingezet, net zoals bij het leasen van auto s. Budgetten krimpen, maar de kosten verschuiven ook. Het was enigszins verrassend dat slechts 14% toegaf waarschijnlijk hun IT-uitgaven te zullen verminderen in Dit steekt gunstig af tegen de 38% die aangaf hun uitgaven te willen vergroten en de meerderheid (48%) die aangaf dat de IT-uitgaven in 2012 gelijk zullen blijven aan die van Investeren in IT Waar wordt in geïnvesteerd? Consultancydiensten zullen waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak zijn voor de toename in IT-uitgaven in Onze enquête toont aan dat meer dan de helft van alle ondervraagden (54%) ten minste een klein deel van hun IT-budget zal investeren in IT-consultants en diensten van derden. Hardware en software hebben waarschijnlijk ook baat bij budgettoenames, omdat bijna de helft van de ondervraagden (46%) aangaf dat er voornamelijk meer zal worden besteed aan software, terwijl meer dan een derde (37%) aangaf dat hardware een van de belangrijkste investeringen zal vormen in Het is echter wel verrassend dat bijna de helft van de panelleden (46%) aangaf dat zij van plan zijn de omvang en het bereik van hun IT-teams in 2012 te vergroten. Uit onze enquête kunnen we opmaken dat er een definitieve verandering in prioriteiten heeft plaatsgevonden in de gehele IT-sector in Nederland. Waar bedrijven ooit in staat en bereid waren flink te investeren in hun eigen vermogen en een volledig inclusieve IT-dienst aan te bieden, toont onze enquête aan dat de nadruk niet langer ligt op intern management maar het externaliseren van belangrijke projecten - een resultaat dat zonder twijfel wordt onderstreept door de verandering in de levering van kerndiensten en de druk op de IT-wereld om een strategische en commerciële functie te worden. Waar de IT uitgaven zullen toenemen 48% 38% Verbeterd Verslechterd Hetzelfde gebleven Nieuw personeel Consultancy Telecom 29.7% 46.3% 53.7% 14% Software 46.3% Hardware 36.6% 0% 20% 40% 60% De eerste ecommerce sites verschijnen op het internet Java wordt ontwikkeld Het Computer Futures kantoor in Bristol wordt geopend Het Computer Futures kantoor in Manchester wordt geopend Het Computer Futures kantoor in Thames Valley wordt geopend 7

8 Cloud Computing/uitbesteding Bezoek een willekeurige website met IT-nieuws, een ITbijeenkomst of schrijf u in voor een IT-forum en vroeg of laat komt u meer te weten over de opkomst van Cloud Computing en de aanzienlijke voordelen van een uitbestede oplossing. Overal in Nederland lijkt het erop dat IT-afdelingen het potentieel van clouddiensten inzien, omdat meer dan de helft (52%) reeds deze diensten afneemt voor meerdere lagen in hun organisatie. Gebruikt u momenteel Cloud Computing diensten Voor- en nadelen van Cloud Computing Veiligheid en stabiliteit Veiligheid blijkt de hoofdreden te zijn voor het gebrek aan afname van clouddiensten, daar bijna driekwart van de senior IT-beleidsvormers (74%) dit als hun grootste zorg aangaf. Meer dan een derde van de ondervraagden (36%) vindt dat gegevensintegriteit ook een belangrijke factor is; een factor die hen momenteel doet aarzelen deze diensten te overwegen. Voornemen om Cloud-diensten te gebruiken in de komende drie jaar 52% 48% Nee Ja 40% 27% Ja Nee Misschien 33% Volgens onze enquête is het echter waarschijnlijk dat Cloud Computing haar omslagpunt in 2012 zal bereiken, gezien het feit dat slechts een kwart van de mensen die momenteel geen gebruik maken van deze dienst (28%) zou overwegen de dienst in de komende drie jaren af te nemen. Senior IT-personeel overal in Nederland beaamt dat men niet om Cloud Computing heen kan. Er bestaat onenigheid over de vraag of het niet meer dan een hype is, of een logisch gevolg van ASP, maar iedereen die tijdens ons meest recente evenement was het erover eens dat het een groeiende trend betreft. Cloud Computing is een feit; de vraag is hoe we er optimaal gebruik van kunnen maken. Er moet onderzocht worden of en hoe het past binnen een bedrijf. Veiligheid en integriteit zijn dus de grootste zorg, maar er komt nog een belangrijk thema naar voren uit ons onderzoek: betrouwbaarheid en veilige en consequente ondersteuningsniveaus. Volgens meer dan 40% van de ondervraagden baart betrouwbaarheid men veel zorgen als het gaat om Cloud Computing of het uitbesteden van delen van hun IT-functie. Netwerkstoringen zijn voor bijna een derde van de ondervraagden (30%) vooral een reden tot bezorgdheid, terwijl voor nog een derde (33%) de mogelijkheid van onbetrouwbare serviceniveaus vooral een punt van zorg is. Ons panel: Er moet goed over worden nagedacht over hoe om te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van Cloud Computing. We moeten nooit ons bedrijf of onze privacy op het spel zetten en altijd rekening houden met wet- en regelgeving. WebTV wordt ontdekt Intel brengt de Pentium MMX uit als de next generation processor Het Computer Futures kantoor in Birmingham wordt geopend Computer Futures wordt genoemd in Fast Track 100 Fastest Growing Companies 8

9 Een groeiende interesse voor Cloud Computing? Net even meer dan een op de tien ondervraagden maakt zich geen zorgen over het inzetten van Cloud Computingdiensten (12%), hoewel we in 2012 waarschijnlijk een aanzienlijke verschuiving gaan zien in de richting van acceptatie. We vroegen de leden van ons panel die momenteel geen gebruik maken van Cloud Computingdiensten of zij in de komende drie jaren zullen overwegen gebruik te gaan maken van Cloud Computing. Gezien de bezorgdheden hierboven beschreven, is het enigszins verrassend dat slechts een derde aangaf geen gebruik te zullen maken van Cloud Computing, terwijl meer dan een kwart zei dit wel te zullen doen (27%) en bijna twee vijfde aangaf serieus te overwegen er gebruik van te gaan maken (40%). De voordelen van Cloud Computing Met deze verandering in ons achterhoofd, vroegen wij IT-afdelingen welke voordelen zij verwachten te zien bij het inzetten van Cloud Computingdiensten, ondanks hun bezorgdheden. De meest voor de hand liggende voordelen van het inzetten van cloudoplossingen zijn onlosmakelijk verbonden met het streven naar kosteneffectiviteit. 59% van de panelleden zou gebruik maken van deze diensten om te besparen op hardware, terwijl voor 43% de mogelijkheid flink te besparen op software een belangrijke factor vormt. Over het geheel genomen denkt bijna een kwart (23%) met Cloud Computing flink te kunnen besparen op de startfase die benodigd is om een nieuwe productlijn op te zetten. Bezorgdheden omtrent Cloud Computing Een voordeel dat uniek lijkt te zijn voor Nederland, is dat bijna twee vijfde van de ondervraagden (38%) verwachtte dat een aanbieder van Cloud Computing toegang kan verlenen tot de meest recente technologieën en software, dat dit hun afhankelijkheid van reguliere en kostbare hardware- en software-updates vermindert en er zo voor zorgt dat het beste van het beste op IT-gebied geleverd wordt. Kosteneffectiviteit en het inzetten van een flexibele en schaalbare oplossing hebben zeer waarschijnlijk ook impact op de acceptatie van Cloud Computingdiensten in Meer dan de helft van de ondervraagden (54%) gaf aan dat Cloud Computing hen een meer schaalbare en kosteneffectieve oplossing biedt voor het beheren van hun middellange en langetermijnbehoeften, terwijl bijna een kwart van hen (22%) in Cloud Computing de mogelijkheid zag de algemene bedrijfskosten te verminderen. 40% van het panel gaf aan dat volgens hen een van de grote voordelen van clouddiensten het besparen op personeel is. Zij bevestigen dat de mogelijkheid kernfuncties en -diensten uit te besteden het hun eigen IT-specialisten mogelijk maakt zich te richten op nieuwe programma s en op deze manier meer een adviesdienst aan te bieden. Het is enigszins verrassend te noemen dat hoewel veiligheid, servicelevels en betrouwbaarheid in 2011 de hoofdredenen waren om geen gebruik te maken van clouddiensten, dit in 2012 de belangrijkste redenen zullen zijn deze diensten juist wél in te zetten. Volgens ons rapport gelooft meer dan een derde (34%) dat back-ups, disaster recovery en ondersteunende diensten de grote voordelen zijn van Cloud Computing. Flexibele werktijden en het aanbieden van overal en altijd toegang zijn voor meer dan de helft van de ondervraagden (56%) de belangrijkste voordelen. Geen 12.2% Netwerkstoringen 29.9% Gegevensintegriteit 35.5% Betrouwbaarheid 41.1% Serviceniveaus 29.9% Beveiliging 73.8% 20% 40% 60% 80% Larry Page and Sergey Brin found Google while at Stanford Lancering van de eerste BlackBerry Het Computer Futures kantoor in Edingburgh wordt geopend Het Computer Futures kantoor in Dublin wordt geopend Computer Futures wordt genoemd in Fast Track 100 Fastest Growing Companies Het Computer Futures kantoor in Amsterdam wordt geopend Computer Futures wordt genoemd als de nummer 1 IT-Recruiter door Computing magazine 9

10 Voordelen van Could Computing Back-up, disaster recovery, support services 34.4% Kostenbespraring: hardware Flexibel werken Schaalbaarheid 55.6% 54.4% 58.9% Reductie van overhead 22.2% Kostenbespraring: software 43.3% Beperken van veiligheidsrisico s 24.4% Kostenbespraring: personeel Best-of-breed oplossingen 40.0% 37.8% Gebrek aan initiële investering 23.3% 20% 40% 60% Wat betekent Cloud Computing voor IT-afdelingen? Hoewel 40% van de ondervraagden aangaf dat Cloud Computing hen de mogelijkheid kon bieden de personeelslast te verlagen, was dit niet het meest herkenbare gevolg voor de IT-afdeling. Hoewel meer dan een kwart verwachtte in staat te zijn hun IT-functie te kunnen verkleinen (26%) en geld te besparen, was de meest herkenbare eigenschap van Cloud Computing op IT-afdelingen het feit dat het inhuren van derde partijen het de IT-afdelingen mogelijk zou maken de tijd en energie die moet worden gestopt in de standaard IT-ondersteuning te verminderen (26%) en zich in plaats daarvan meer strategisch op te stellen, volgens meer dan een derde van de ondervraagden (41%). Sommige senior beleidsvormers waren zelfs van mening dat het uitbesteden van een deel van hun IT-functie een grotere investering in mensen zou vereisen, daar zij nieuwe mensen zouden moeten aantrekken om de activiteit te beheren, de doeltreffendheid en ondersteuning te bewaken en een naadloze overgang tussen hun bestaande IT-infrastructuur en hetgene wordt aangeboden buiten de organisatie te verzekeren. De gevolgen van cloud computing voor IT-afdelingen 26% 7% 26% 41% IT-functie strategischer inrichten. Verleg teamfocus naar niet-kernactiviteiten Team verkleinen en geld besparen Nieuwe mensen werven om activiteiten te beheren Het I Love You virus richt wereldwijd schade aan Apple Computers introduceert de ipod Computer Futures neemt plaats 11 in, op de lijst van Dunn & Bradstreet Top 100 Companies Computer Futures wordt genoemd als beste IT-Recruitment Consultancy door Visual Systems journal 10

11 Uitbesteding en IT In onze enquête vroegen wij ook of men momenteel enig onderdeel van de IT-functie uitbesteedt en of men van plan was in de komende 12 maanden werkzaamheden uit te besteden. Meer dan de helft (58%) gaf aan dat zij momenteel een deel van hun IT-functie uitbesteden, maar het lijkt erop dat uitbesteden van werk wellicht haar hoogtepunt heeft bereikt, omdat slechts 2% aangaf van plan te zijn in het komende jaar uit te gaan besteden. Voor diegenen die voorheen kozen voor uitbesteding waren de redenen hiervoor uiteenlopend, maar ook hier kwamen kosteneffectiviteit en flexibiliteit als de twee belangrijke thema s naar voren in ons onderzoek: Het verminderen van de druk op budgetten was voorheen één van de belangrijkste redenen om werkzaamheden uit te besteden. Voor sommige IT-afdelingen lag de focus voornamelijk op het verminderen van algemene kosten (34%), terwijl uitbesteden het anderen mogelijk maakte over te schakelen van vaste kosten naar variabele kosten (36%); op deze wijze voorziend in schaalbare en kosteneffectieve manieren om veranderingen in de personeelsbezetting en vraag te in de hand te houden. Dit zijn nog steeds de belangrijkste redenen voor diegenen die nog moeten gaan uitbesteden. Bijna een derde vond het verminderen van kosten nog steeds één van de belangrijkste redenen om werk uit te besteden (30%) en voor nog een derde van de ondervraagden was de belangrijkste reden de mogelijkheid om te schakelen van vaste naar variabele kosten. Omdat veel bedrijven een grotere flexibiliteit bieden op de werkvloer en dag en nacht virtuele kantoren aanbieden, is het aanbieden van 24-uurs-ondersteuning een belangrijke kwestie geworden voor sommige IT-afdelingen. Flexibiliteit vormde voorheen de hoofdreden voor bedrijven om werk uit te besteden (47%). In 2012 zal dit echter minder van Redenen voor outsourcing % 40% 41.9% 50.0% 46.8% 30% 20% 33.9% 30.0% 35.5% 30.0% 30.0% 27.4% 10% Verlaging van kosten Veranderen van vaste naar variabele kosten 50.0% 11.3% 8.1% 0.0% 20.0% 17.7% 10.0% In staat stellen van IT om te focussen op core business Goedkopere toegang tot nieuwe technologiën Verkleinen van permanent personeelsbestand Meer flexibiliteit 24 uur support Verbetering van de levering van core services Het virtual keyboard wordt ontwikkelt door Canesta en VKB Google claimt een database van 3.6 miljard webpagina s Het Computer Futures kantoor in Frankfurt wordt geopend Computer Futures wordt Computer Futures Solutions Het Computer Futures kantoor in Parijs wordt geopend 11

12 belang zijn, daar slechts een vijfde (20%) aangaf dat dit voor hen de hoofdreden zal vormen om het uitbesteden van werk te overwegen. Door de introductie van flexibele werktijden, krijgt men te maken met onvermijdelijke problemen die het gevolg zijn van altijd maar bereikbaar en open zijn. In 2011 besteedde echter minder dan een vijfde van de ondervraagden (18%) delen van hun IT uit om 24-uurs-ondersteuning te kunnen bieden. In 2012 zal dit echter een hoge prioriteit hebben, aangezien de helft van de ondervraagden (50%) aangaf dat 24-uurs-ondersteuning voor hen een belangrijke reden zal zijn om te kiezen voor uitbesteden. Veel IT-afdelingen (meer dan 40%) gaf aan dat zij er vorig jaar voor kozen werk uit te besteden, omdat het hen mogelijk maakt zich te richten op hun kerndiensten. Deze trend neemt met bijna 10% toe als we vooruitkijken naar 2012: de helft van de panelleden zei dat het uitbesteden van IT hen extra tijd oplevert, waardoor ze zich kunnen richten op kerndiensten en -programma s. Bovendien vormde het verbeteren van de wijze waarop kerndiensten worden beheerd ook een van de redenen waarom meer dan een kwart (27%) van de IT-afdelingen vorig jaar kozen voor het uitbesteden van werk, maar in 2012 verwacht men dat dit percentage zal dalen tot slechts een op de tien afdelingen. Technologie ontwikkelt zich in een rap tempo en het is derhalve geen verrassing dat het voor sommige bedrijven behalve een financiële last ook een operationele last dreigt te worden. Veel kleine IT-functies hebben geen budget of bereik om de meest recente technologie of software aan te schaffen; zij hebben ook niet de mogelijkheid hun benodigdheden future-proof te maken om tegemoet te kunnen komen aan hun directe en verwachte technologische behoeften. Hoewel dit geen erg groot probleem vormde in 2011, omdat net iets meer dan een tiende van de ondervraagden (11%) aangaf dat het uitbesteden van werk hen toegang verleende tot de meest recente technologische snufjes, is de nadruk in 2012 verschoven, aangezien bijna een derde van de ondervraagden (30%) denkt dat dit een van de grootste voordelen zal vormen voor hun onderneming. Werving & behoud Met het oog op de veranderingen waar een aanzienlijk deel van de IT-sector in Nederland mee te maken heeft, stelden we ons panel een aantal vragen over werving en behoud, om er zo achter te kunnen komen of er mogelijke gevolgen zijn voor de toekomstige ontwikkeling van hun IT-functie. De veranderende focus van IT, overal in Nederland, van puur leveren naar ontwerp en strategie, betekent dat de prioriteiten van IT veranderd moesten worden, en dit had gevolgen voor de vaardigheden en deskundigheid momenteel beschikbaar binnen organisaties. Het werven van een nieuw soort IT-professional is derhalve van groot belang voor IT-afdelingen volgens ons onderzoek. Hieruit bleek dat de grote meerderheid (70%) accepteerde dat het werven van kundig personeel een grote zorg vormde voor de ontwikkeling van hun toekomstige IT-afdeling. Nog een belangrijke kwestie waar IT-afdelingen in Nederland mee te maken krijgen, is er een die aanzienlijk van invloed kan zijn op de toekomst van IT-teams in organisaties. Meer dan de helft van onze panelleden (57%) denkt dat behouden van personeel ook in 2012 een enorme uitdaging zal vormen voor hun teams. Er dreigt een enorm gebrek aan vaardigheden. Daarom is het niet verrassend dat hoofden van IT-afdelingen zich achter hun oren krabben over hun vermogen toekomstige plannen waar te maken. Problemen op het gebied van werving en behoud duiden erop dat IT-afdelingen mogelijk tekortschieten in bepaalde gebieden. Dit kan mogelijk weer een aanzienlijke impact hebben op een aantal andere zaken waar IT-afdelingen mee te maken krijgen, namelijk het bijscholen van het huidige personeel om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften op korte, middellange en lange termijn, iets wat een probleem vormt voor meer dan de helft van de ondervraagden (50%), en het vergroten van de deskundigheid van hun huidige IT-teams, (47%). Een van onze panelleden zei We verwachten dat tekorten zich gaan voordoen in het middensegment. Er zijn voldoende mensen beschikbaar in de sector, maar niet altijd de juiste mensen. Het is erg moeilijk om op hoger niveau de juiste mensen te vinden. SpaceShipOne maakt de eerste privé-gefinancierde ruimtevlucht YouTube wordt gelanceerd en maakt het gratis online delen van video s voor het grote publiek mogelijk Computer Futures wordt genoemd in Top 100 Best Companies to Work For van de Sunday Times 12

13 Perosneels uitdagingen Werven van top talent Voldoen aan de vraag met beperkte middelen Resource planning Behouden van top talent Bijscholing van personeel Verbreden van expertise binnen IT Toekomstig tekort aan gekwalificeerd personeel 0% 53.0% 59.1% 30.4% 36.5% 49.6% 47.0% 29.6% 20% 40% 60% Het is waarschijnlijk niet verrassend dat met de druk op budgetten en de noodzaak een breder dienstenpakket aan te bieden, het voldoen aan de vraag met maar een beperkte hoeveelheid middelen door bijna een derde van de ondervraagden (30%) ook wordt beschouwd als een probleem. Omgaan met een gebrek aan vaardigheden Met het oog op de verandering van focus bij veel IT-afdelingen en de druk die zij beleven commerciëlere functies te ontwikkelen, vroegen wij hen of bedrijven een gebrek aan vaardigheden in hun IT-functie zagen en wat ze er aan gaan doen om dit aan te pakken. Mis je bepaalde kennis in IT? 8.4% 91.6% Wij missen bepaalde kennis Wij missen geen kennis Verbazingwekkend genoeg bevestigde 92% van hen dat er sprake is van een gebrek aan vaardigheden in hun organisatie en dat dit gebrek gevolgen heeft voor hun vermogen te leveren wat van hen wordt verwacht. De meest populaire aanpakken lijken zich niet te richten op het aannemen van nieuwe mensen, maar op het bijscholen van de mensen die reeds werkzaam zijn binnen teams. Meer dan de helft van de ondervraagden (55%) gaf aan hun huidige personeel bij te scholen om het gebrek aan vaardigheden te compenseren, terwijl 39% bevestigde dat zij aanvullende training en ontwikkelingsprogramma s hadden geïntroduceerd om de reikwijdte en ruimdenkendheid van het huidige team te vergroten. Sommige organisaties zijn echter niet in staat het gebrek aan vaardigheden binnen het huidige team intern op te lossen en sommige IT-hoofden zoeken elders naar oplossingen voor dit probleem. Meer dan een derde van de ondervraagden (38%) gaf aan dat zij erover dachten externe specialisten in te huren in 2012 om de kennis binnen hun IT-functie te vergroten of om te helpen projectopdrachten te voltooien. Dit belooft veel goeds voor senior contractanten met een sterke en bewezen expertise in projectmanagement. We hebben een goede ervaring met kleine, zichzelf onderhoudende teams die regelmatig van opzet wijzigen, aldus een van onze panelleden. New Horizons begint haar 9-jarige vlucht naar Pluto Apple lanceert de iphone, waarmee een hernieuwde interesse voor mobiele web applicaties ontstaat Het Computer Futures kantoor in Munchen wordt geopend Computer Futures wordt door de Financial Times genoemd als één van de Great Places to Work Het Computer Futures kantoor in Rotterdam wordt geopend Computer Futures wordt genoemd in Top 100 Best Companies to Work For van de Sunday Times 13

14 Hoewel men bij sommige IT-functies elders op zoek gaat naar programma- en projectmanagement, gaf net iets minder dan een vijfde van de ondervraagden (23%) aan dat zij van plan is nieuwe projecten of programma s uit te besteden, omdat hun in-house deskundigheid niet voldoende was, terwijl een kleine derde (27%) aangaf dat zij van plan is nieuwe vaste personeelsleden met specifieke expertise aan te nemen om zo vernieuwing en levering te stimuleren. Dit geeft het team veel verantwoordelijkheid en zorgt voor nieuwe uitdagingen. Bovendien sluit dit goed aan bij de tijdsgeest. Je creëert op deze wijze loyaliteit en kunt langer bedrijfskennis in huis houden. Het aanpakken van tekort aan exptertise Bijscholen van huidig personeel 54.8% Inhuren van gespecialiseerd tijdelijk personeel 27.0% Aanbieden van extra training en ontwikkeling 39.1% Outsourcen van projecten en programma s 22.6% Aannemen van vast personeel 38.3% Geen planning 18.3% 0% 20% 40% 60% Het moreel hooghouden Moraal binnen IT Het is misschien verrassend, gezien de veranderingen die momenteel van invloed zijn op IT-teams en de verwachte uitdagingen waar zij in de toekomst mee te maken zullen krijgen, dat minder dan de helft van de IT-afdelingen (50%) momenteel moeite heeft hun teams te motiveren. Sterker nog, slechts 3% gaf aan dat men niet gemotiveerd genoeg is binnen hun IT-functie. 50.5% 49.5% Morele kwesties Geen morele kwesties Google claimt een database van 1.0 biljoen (1,000,000,000,000) webpagina s 2007 Computer Futures wordt door de Financial Times genoemd als 1 van de Great Places to Work Computer Futures wordt in Nederland genoemd als 1 van de Great Places to Work 2008 Computer Futures wordt in Nederland genoemd als 1 van de Great Places to Work Computer Futures wordt genoemd als 1 van de beste werkgevers in België 14

15 Over het geheel genomen erkennen IT-afdelingen echter dat het blijven motiveren van mensen momenteel daadwerkelijk een probleem vormt en veel van hen hebben nieuwe manieren geïntroduceerd om hun bestaande personeelsprogramma s aan te vullen en proberen op die manier het probleem aan te pakken. Communicatie is steeds een belangrijk kanaal geweest voor veel werkgevers: meer dan de helft van de ondervraagden (56%) was het erover eens dat communicatie binnen hun teams een steeds belangrijke prioriteit vormt, evenals het introduceren van aanvullende communicatiekanalen binnen de organisatie en het creëren van zichtbaarheid en een dialoog binnen en buiten de IT-functie. Teambijeenkomsten zijn ook geïntroduceerd of uitgebreid om zo nieuwe communicatiekanalen te vinden en een saamhorigheidsgevoel binnen de organisatie te creëren, aldus 39% van onze panelleden. Dit wordt deels gestuurd door het besef dat het moreel meestal wordt beïnvloed door het feit dat IT-professionals niet voldoende zicht hebben op het eindspel en dat hun rol binnen een project slechts een fractie vormt van het geheel. Derhalve wordt het steeds moeilijker om zich te verzekeren van een buy-in. Gezien het feit dat de rol van IT verandert binnen organisaties en er een grote behoefte is meer strategisch, commercieel en klantgericht te werk te gaan, geeft bijna een derde van de ondervraagden (32%) aan dat zij extra training en ontwikkelingsprogramma s heeft geïntroduceerd om het de IT-afdeling mogelijk te maken betere servicelevels te bieden en zodat individuen binnen hun team de mogelijkheid hebben hun vaardigheden uit te breiden, te groeien binnen de organisatie en een carrièreplan op te stellen binnen het bedrijf. Uit ons onderzoek komt naar voren dat financiële stimulansen ook niet heel erg hoog op de lijst staan van manieren om de motivatie van werknemers te verbeteren binnen IT-afdelingen. Net iets meer dan 5% van de ondervraagden gaf aan dat zij het salaris of de dagvergoedingen. Het panel bevestigde dat hoewel de beloning gevolgen kan hebben voor de motivatie van medewerkers, het niet de enige factor is die het behoud van hun teams beïnvloedt. Een van de panelleden vond dat erkenning een belangrijk aspect van moreel is: Het is belangrijk resultaatgericht te zijn. Loyaliteit van personeel vereist dat je af en toe je gezicht laat zien en het werk dat wordt geleverd erkent. Mensen zijn en blijven kuddedieren. Zij willen dingen met elkaar delen. Manieren van het handhaven van moreeel 60% 56.1% 50% 40% 30% 20% 39.3% 18.7% 31.8% Hoewel Nederland, net als België, Frankrijk en Duitsland, een flexibel werkbeleid hanteert dat voor iedereen beschikbaar is, is het volgens een vijfde van de ondervraagden (19%) enigszins verrassend dat flexibele werktijden worden benut om het moreel te verbeteren of hoog te houden. 10% 0% Regelmatige communicatie programma s Regelmatige en gestructureerde teammeetings 5.6% 4.7% Verhogen van salarissen Nieuw bonusschema Introduceren van flexibel werken Uitgebreide training en ontwikkeling 0.9% 0.0% Extra betaald verlof Extra onbetaald verlof Iran lanceert de eerste satelliet, Omid 2009 Computer Futures wordt in Nederland genoemd als 1 van de Great Places to Work Het Computer Futures kantoor in Hamburg wordt geopend Het Computer Futures kantoor in Marseille wordt geopend Het Computer Futures kantoor in Stuttgart wordt geopend 15

16 Wervingstechnieken De wervingswereld vormt een uitdaging voor werkgevers in de IT-sector en de technieken die gebruikt worden om de beste en slimste mensen te werven en selecteren, maken dat het werven van toptalenten steeds moeilijker wordt. Dit verklaart tot op zekere hoogte waarom werkgevers zich blijven richten op drie belangrijke wervingskanalen. Volgens ons panel zijn wervingsbureaus het meest populair. Meer dan de helft van de ondervraagden (52%) gaf aan dat wervingsbureaus in de afgelopen drie jaren de belangrijkste manier waren om mensen te werven. Hoewel dit percentage licht daalt naar 45% als we richting 2012 kijken, blijven wervingsbureaus bovenaan de wervingsranglijst staan. Vacaturebanken stonden de afgelopen jaren op nummer twee in deze lijst van populaire wervingskanalen voor werkgevers die op zoek zijn naar IT ers, en dit blijft zo in Als kanaal heeft de vacaturebankmarkt echter steeds meer te kampen met concurrentie en raakt op sommige vlakken zelfs verzadigd, waardoor veel werkgevers gefrustreerd raken omdat zij niet in staat zijn de zoektocht en zelfs het screenings- en selectieproces te beheren. Bedrijfswebsites stonden de afgelopen jaren op de derde plaats op de lijst van wervingsmethoden, hoewel ons panel bevestigt dat deze websites meestal werden ingezet naast andere wervingskanalen. De panelleden erkenden ook dat het slagen of mislukken van deze methode gedeeltelijk afhing van hoe sterk het merk van de werkgever was en hoe goed de werkgever dit merk wist in te zetten als lokkertje. Kijken we naar 2012, dan zien we dat bedrijfswebsites een populair kanaal zullen blijven voor werving maar ook in dit geval gaven de ondervraagden aan dat een geïntegreerde oplossing nodig is om ervoor te zorgen dat deze kanalen niet zullen verdwijnen. De grootste verandering op het gebied van werving zal echter voor velen een verrassing zijn. Social media was gedurende de afgelopen drie jaren de nummer vier op de lijst van meest gebruikte wervingskanalen, maar in 2012 zal social media voor meer dan een derde van alle ondervraagden (36%) het belangrijkste kanaal zijn: belangrijker nog dus dan de bedrijfswebsites. Ons panel vond dat social media veel te bieden heeft op het gebied van werving in het algemeen. Bedrijven die begrijpen hoe zij deze netwerken het beste kunnen inzetten, en dan in het bijzonder websites zoals LinkedIn, Facebook en Twitter, zijn in staat een veel strategischere en doelgerichtere aanpak te hanteren voor hun wervingscampagnes - dit betekent een hoger rendement en een flinke besparing op tijd en kosten. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat LinkedIn niet zo goed werkt in de IT-sector, maar die trend is veranderd in de afgelopen jaren. Inmiddels is LinkedIn een van de meest effectieve manieren om IT-professionals te werven. Referralprogramma s vormen in 2012 ook een belangrijk wervingsmiddel. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de toename van het aantal geïntegreerde sociale netwerken. Het percentage werkgevers dat referralprogramma s ziet als de beste manier om mensen te werven, zal waarschijnlijk verdubbelen ten opzichte van 2011 en wat men verwacht in Referralprogramma s worden steeds vaker gezien als een van de meest kosteneffectieve en efficiënte wervingsmethoden. Uiteenlopende werkgevers in allerlei sectoren leunen op hun werknemers, alumni en sociale netwerken om talenten te werven en te selecteren. Naast de kostenbesparende factor, worden referralprogramma s alom erkend, omdat zij beter gekwalificeerde, honkvaste kandidaten met de juiste culturele achtergrond bieden. Apple lanceert de ipad en start daarmee een Tablet -oorlog 2010 Computer Futures wordt in Duitsland genoemd als 1 van de Great Places to Work Het Computer Futures kantoor in Dusseldorf wordt geopend 16

17 Conclusie 2012 wordt waarschijnlijk het jaar van strategie, commercialiteit en kosteneffectiviteit, met als gevolg een aanzienlijke impact op de rol van de IT-functie en de wijze waarop IT-leiders hun IT-teams samenstellen, ontwikkelen en beheren, zowel op korte als lange termijn. Het uitbesteden van werk aan derden is niet langer de eerste keuze van IT-afdelingen. Consultancy-diensten zullen onder steeds meer druk komen te staan, naarmate budgetten krimpen en bedrijven meer vragen van technologie. Werving, behoud en verbetering van beschikbaar talent zal in de komende jaren derhalve een prioriteit zijn voor bedrijven, ongeacht de grootte, vorm of rol van de IT-functie binnen de organisatie. Bedrijven die weten wie ze zijn, waar ze willen zijn en hoe ze daar moeten komen, zullen in staat zijn zich aan te passen aan een omgeving waarin de enige constante verandering is. NASA lanceert Atlantis na beëindiging van haar 30-jarig Shuttleprogramma 2011 Het Computer Futures kantoor in Antwerpen wordt geopend Computer Futures viert haar 25-jarig bestaan 17

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers OPKOMST VAN DE S: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers Hybrides bedreigen de Europese dominantie van zakelijke laptops Ondanks de voorspelling dat tablets een revolutie zouden

Nadere informatie

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers

OPKOMST VAN DE HYBRIDES: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers OPKOMST VAN DE S: Europees onderzoek naar de voorkeuren van mobiele medewerkers Hybrides bedreigen de Europese dominantie van zakelijke laptops Ondanks de voorspelling dat tablets een revolutie zouden

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk?

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek naar het werven van talent: Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek toont aan dat de zoektocht naar een baan nooit eindigt Door de constant veranderende economische groei en

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services

Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services Ed Holtzer Algemeen Manager Ictivity Managed Services Ruim 25 jaar ervaring Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties Voorheen freelancer als (business) consultant, projectleider en programmamanager

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting WP nummer WP titel Status WP2 State of the Art en Onderzoeksanalyse F Project startdatum

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

IT-uitdagingen van groeiende KMO s

IT-uitdagingen van groeiende KMO s CHEOPS REPORT IT-uitdagingen van groeiende KMO s KMO s hebben geen kleine problemen 2 Samenvatting De IT-behoeften van KMO s lijken minder ingewikkeld dan de ITuitdagingen waarmee grote ondernemingen of

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie

De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie De Huidige Situatie van de Belgische Werving en Selectie Industrie www.itjobboard.be T: + 32 (0)2 5035 364 Achtergrond van het rapport Het doel van dit rapport is het samenvatten van de huidige situatie

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Vodafone Skype for Business

Vodafone Skype for Business Vodafone Skype for Business Whitepaper Skype for Business Vodafone Power to you Whitepaper Skype for Business 1 Slimmer samenwerken met Skype for Business Mensen en organisaties communiceren anders dan

Nadere informatie

Nimva. Personal Support Detachering Outsourcing Projecten Training & Coaching. Helpdesk Services

Nimva. Personal Support Detachering Outsourcing Projecten Training & Coaching. Helpdesk Services Helpdesk Services Personal Support Detachering Outsourcing Projecten Training & Coaching Nimva bvba Nijverheidsstraat 15 9620 Zottegem 09 360 79 30 www.nimva.be support@nimva.be Personal Support Uw externe

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12 MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name donderdag 25 oktober 12 Een nieuw 1jdperk: the Human Age Demografie & talent mismatch Toename van klant deskundigheid Keuze van het individu Technologische

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Versnel de acceptatie van communicatiehulpmiddelen met de kracht van spraak.

Versnel de acceptatie van communicatiehulpmiddelen met de kracht van spraak. Versnel de acceptatie van communicatiehulpmiddelen met de kracht van spraak. Uw collega s moeten worden overtuigd U weet hoe belangrijk het introduceren van Unified Communications is, maar hoe zorgt u

Nadere informatie

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag Managed Services Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie. Cloud computing vormt het fundament van elk

Nadere informatie

Tickets.com - introductie

Tickets.com - introductie Tickets.com - introductie Tickets.com, voorheen Select Ticketing Systems, is een fusie van een aantal kaartverkoopsysteemleveranciers en bestaat in Nederland sinds 1993. [leverancier] Tegenwoordig is Tickets.com

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

De digitale wereld is continu in verandering

De digitale wereld is continu in verandering DE MODERNE WERKPLEK De digitale wereld is continu in verandering 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 1943 Eerste Computer Colossus 1947 Uitvinding transistor (AT&T) 1956 Eerste Videotape recorder

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES De klant centraal Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES Om een duidelijk beeld te krijgen van de factoren die de komende drie jaar van invloed zijn op de

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Lagere kosten en kortere doorlooptijden zonder datacentrum 11 september 2012 Rolf Zaal ING zet in rap tempo haar datacentra buiten de

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Praktijkgerichte cursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en individuele mogelijkheden.

Nadere informatie

Visie & Strategie. Aad van Schetsen. Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009

Visie & Strategie. Aad van Schetsen. Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009 Visie & Strategie Aad van Schetsen Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009 Agenda Visie Strategie Technologie Kennis Marketing Organisatie Uniface in de Crisis Investeringen worden

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN

DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN VORM RUIM VOOR DE FORMELE PENSIOENDATUM EEN STRATEGIE VOOR DE LAATSTE JAREN TOT AAN PENSIOEN De AOW-leeftijd

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie