Een waarschuwing voor de moderne belegger. De zeven doodzonden van multi-asset beleggingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een waarschuwing voor de moderne belegger. De zeven doodzonden van multi-asset beleggingen"

Transcriptie

1 Een waarschuwing voor de moderne belegger De zeven doodzonden van multi-asset beleggingen

2

3 Inleiding De beleggingsvalkuilen, en hoe deze te vermijden Beleggen is een activiteit die u snel tot slechte gewoontes kan verleiden, op een dwaalspoor kan brengen of waarbij u om de verkeerde redenen beslissingen neemt. Maar wanneer u zich bewust bent van de valkuilen en verleidingen die de nietsvermoedende belegger staan te wachten, dan kunt u ze makkelijker vermijden. De Zeven Doodzonden zijn afkomstig uit de vroeg-christelijke leer, en waren bedoeld om volgelingen bewust te maken van de onvolmaaktheden van de mens - begeerte, vraatzucht, hebzucht, luiheid, woede, afgunst en hoogmoed. Op de volgende pagina s worden de Zeven Doodzonden vertaald naar de wereld van multi-asset beleggingen. We gaan in op veelgemaakte beleggingsfouten, die we juist willen vermijden om een betrouwbaar langetermijnrendement te realiseren voor onze klanten. We danken John Devolle voor zijn vrolijke en rake illustraties. We hopen dat u met onze interpretatie van de zonden op een leuke en nuttige manier inzicht krijgt in onze manier van denken over de wereld en over multi-asset beleggingen in het bijzonder. Mike Turner Hoofd Multi-Asset, Aberdeen Asset Management

4

5 1. Begeerte (luxuria) De lokroep van de snelle winst weerstaan Beleggen voor de lange termijn: dat lijkt een voor de hand liggende strategie, maar verbazingwekkend weinig beleggers houden zich hier ook daadwerkelijk aan. In onze snelle wereld kan de drang naar ogenblikkelijke beloning overweldigend zijn. Met onmiddellijke winst in het vooruitzicht, wordt geprobeerd een sector of aandeel te timen - vaak met desastreuze gevolgen - of wordt veel geld gestopt in het snoepje van de maand lang nadat de kans op winst is verstreken. De neiging om winsten te verzilveren kan ertoe leiden dat hoogwaardige activa worden verkocht ruim voordat zij hun reële waarde hebben bereikt. Door over te stappen van de ene naar de andere markt of beleggingscategorie lijkt het of u een actieve, gepassioneerde belegger bent - maar vaak leidt het alleen maar tot verliezen en tot het betalen van veel handelsprovisie. Een aanpak die minder gericht is op begeerte maar die de fluctuaties op de markt jarenlang, en niet wekenlang, kan doorstaan is goedkoper en levert op de lange termijn vrijwel altijd meer op.

6 2. Gulzigheid (gula) Wat informatie betreft is minder meestal meer U kunt gemakkelijk verzwelgen in een wereld die overspoeld wordt met informatie. Maar analyses die gebaseerd zijn op heel veel informatie zijn niet per definitie beter. Eenvoudiger, goed gestructureerde analytische kaders werken vaak het best. Bij het analyseren van beleggingscategorieën kan simpelweg alleen worden gekeken naar rendement en groeivooruitzichten. Als de waarderingen hoog zijn (en de rendementen dus laag), dan is de kans groot dat deze waarderingen omlaag gaan (waardoor de rendementen stijgen). Omgekeerd: als de rendementen hoog zijn, is er een grote kans dat deze dalen en dat de waarderingen stijgen. Wanneer u zich niet te veel aantrekt van marktruis, kunt u ook de verleiding weerstaan om de basis voor uw waardering te veranderen telkens wanneer zich een nieuwe rage voordoet. Mensen hebben een fortuin verloren met de internetbubbel. Zij werden aangetrokken door populaire, nieuwe maatstaven, bijvoorbeeld het aantal internetgebruikers, maar er werd niet gekeken naar de liquiditeitspositie van een bedrijf. Vasthouden aan een gezonde basis wanneer u aandelen of obligaties selecteert, is de sleutel tot een rijke oogst.

7

8 08 Seven Deadly Sins of Multi-Asset Investing

9 3. Hebzucht (avaritia) Als iedereen belegt, kunt u dat waarschijnlijk beter niet doen Of het nu om aandelen gaat, obligaties of vastgoed: de hebzucht van de kudde moet altijd enige achterdocht oproepen. Tijdens periodes waarin een sector omhoog vliegt en beleggers alles inzetten tegen elke prijs, is het beter om deze sectoren te vermijden (of stilletjes te verkopen). Maar wanneer de markt onrustig wordt en men er massaal uitstapt, dan kan dit buitenkansjes opleveren voor slimme, selectieve beleggers die weten wat ze willen kopen en waarom. Geduld is daarbij belangrijk. Wanneer u overtuigd bent van een bepaald bedrijf of bepaalde beleggingscategorie, dan duurt het soms even voor anderen uw standpunt overnemen. In die tijd kunnen de koersen tegen u werken, en dan is er mentale kracht voor nodig om aan uw positie vast te houden. En er is net zoveel discipline voor nodig om uw portefeuille in evenwicht te houden. Als iedereen in aandelen stapt, kan het verleidelijk zijn om uw positie in vastrentende waarden op te offeren. Maar daarmee kunt u ook uw risicospreiding in gevaar brengen. Wanneer u belegt, beleg dan om de juiste redenen.

10 4. Luiheid (acedia) Beleggen kent geen kortere weg Beleggen is gemakkelijk. Begrijpen waarin wordt belegd is een heel andere zaak. Met de multi-asset portefeuilles van Aberdeen, beleggen we alleen in dat wat we echt kennen en waarderen. Bij aandelenbeleggingen betekent dit dat er hard gewerkt moet worden om, vanuit de eerste hand, een goed inzicht te krijgen in een bedrijf - te weten waar de performance vandaan komt en hoe deze in de toekomst gehandhaafd blijft. Dat geldt ook voor obligaties: we kijken niet alleen naar het rendement. We zetten deze af tegen andere waardevolle criteria, zoals defaultpercentage, de onderliggende aard van het bedrijf en de bedrijfstak (of economie). Alleen met harde werken krijgen we goed inzicht in wat de juiste waardering van een belegging zou moeten zijn. Vanuit een bepaald opzicht, is luiheid niet de grootste zonde. Als we het juiste bedrijf gekozen hebben om in te beleggen, dan is het vaak het beste om het aandeel rustig te laten groeien, zonder het vroegtijdig te verhandelen. Ons motto is dus om bij een bedrijvenonderzoek niet lui te zijn, maar zodra een goede langetermijnbeslissing is genomen rustig af te wachten. 10 Seven Deadly Sins of Multi-Asset Investing

11

12

13 5. Woede (ira) Spreiding is de sleutel tot kalmte - zelfs bij volatiele markten De markten dalen, de vooruitzichten zijn slecht en iedereen verkoopt. Maar als uw portefeuille goed is gespreid dan kunt u zich alle rust permitteren. Heel af en toe komt het voor dat een groot aantal beleggingscategorieën tegelijk dalen (zoals bij de wereldwijde kredietcrisis in 2008), maar meestal is het zo dat verliezen worden gecompenseerd door winsten. Wanneer aandelen dalen en de rente omlaag gaat, dan zal uw positie in vastrentende waarde waarschijnlijk wel standhouden. En als de inflatie dreigt toe te nemen dan zal uw positie in aandelen en grondstoffen goed van pas komen, zelfs als uw obligaties dalen. De woede en onvoorspelbaarheid van de markt kunnen afschrikwekkend zijn. Beleggen in de beste activa die u kunt vinden verdeeld over beleggingscategorieën met een geringe correlatie vormt zonder enige twijfel de meest verstandige bescherming.

14 6. Afgunst (invidia) Het volgen van de index is de slechtste vorm van vleierij Vasthouden aan de benchmark is voor de actieve belegger een kardinale fout. Dit gedrag is, vooral onder professionele beleggers, vooral ingegeven door angst. Wanneer u namelijk uw benchmarkindex blijft volgen, kan het u tenminste niet worden aangerekend dat u daarbij achterbleef. De zonde in deze aanpak is deels ingegeven door luiheid en deels door onnadenkendheid. Het betekent dat u voortdurend belegd in activa die het in het verleden goed hebben gedaan, en niet in activa die het in de toekomst goed zouden kunnen doen (aandelen worden alleen aan indices toegevoegd wanneer zij goed hebben presteert en gaan er weer uit na slechte prestaties). Bij het samenstellen van een portefeuille kan het een goed idee zijn om weinig tot geen aandacht te besteden aan marktindices maar te beleggen in die activa die het beste potentieel voor toekomstig rendement hebben tegen een passend risiconiveau. Dit geeft u de vrijheid om te beleggen in wat u echt belangrijk vindt - zonder dat u verplicht bent iets aan te houden alleen maar omdat het in de index zit. Moderne multi-asset strategieën beoordelen hun prestaties niet op basis van een relatieve marktindex maar tegen het materiële en absolute risicovrije rendement - namelijk klinkende munt. Voor veel risicomijdende beleggers is dat een benchmark die het waard is om te overtreffen.

15

16 16 Seven Deadly Sins of Multi-Asset Investing

17 7. Hoogmoed (superbia) Hoogmoed komt voor de val Hoogmoed is een zeer menselijke eigenschap - uit een onderzoek van een Zweeds psychologietijdschrift bleek bijvoorbeeld dat 93% van de Amerikaanse automobilisten zichzelf een bovengemiddelde bestuurder vindt. De natuurlijke neiging om iets te overmoedig te zijn over de eigen kwaliteiten kan fatale gevolgen hebben voor beleggers. Daardoor worden beslissingen genomen op basis van gebrekkige informatie, wordt de juistheid van voorspellingen overschat en raakt men ervan overtuigd dat men niet dezelfde fouten maakt als anderen. De hoogmoedige belegger maakt daardoor juist steeds weer dezelfde fouten. Sterker nog: mensen blijven hoogmoedig zelfs wanneer zij fouten hebben gemaakt die nog eens onderstrepen hoe zeer ze er in hun oordeel naast zaten. Vervolgens wordt vaak de schuld gegeven aan gebeurtenissen waar men geen invloed op had. Dus wanneer activa in een portefeuille in waarde stijgen, dan is dat toe te schrijven aan de belegger zelf. Wanneer activa dalen, dan wordt de schuld gegeven aan onvoorziene omstandigheden. Hoe het ook gesteld is met uw zelfvertrouwen, neem iets meer tijd om u af te vragen waarom uw oordeel fout zou kunnen zijn in plaats dat u bewijs probeert te vinden dat dit oordeel goed is. Het kan u een beter resultaat opleveren.

18 Conclusie Wijsheid achteraf is prachtig - vooral in de beleggingsmarkt, waar intuïtie en emotie maar al te vaak prevaleren boven gezond verstand en logica. Voor iedereen die een belegging wil kopen (of verkopen), hopen we dat deze brochure u er steeds aan herinnert even te wachten en goed na te denken voor u tot actie overgaat. Het is een grote uitdaging om een deugdzame belegger te zijn. U moet impulsief bedrag in bedwang houden, marktruis buitensluiten, diepgaand onderzoek blijven doen en onder alle marktomstandigheden kalm en koelbloedig blijven. Maar wanneer u weet welke zonden u moet zien te vermijden, dan kunnen uw goede gewoonten hopelijk iets beter ontwikkeld worden. Let op: de waarde van beleggingen, en van de opbrengsten daaruit, kan fluctueren. Het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u hebt belegd. aberdeen-asset.be De inhoud van dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De lezer moet zijn of haar eigen beoordeling maken van de relevantie, juistheid en toereikendheid van de informatie in dit document. Geen enkele garantie wordt gegeven en geen enkele aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die voortvloeit, direct of indirect als gevolg van de lezer, een persoon of groep van personen, die handelt naar aanleiding van informatie, een opinie of schattingen die in dit document staan. Gepubliceerd door Aberdeen Asset Managers Limited, dat een vergunning heeft ontvangen en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.

19 Een checklist voor beleggingszonden Ik heb niet belegd voor winst op de korte termijn Ik heb mijn besluit gebaseerd op adequate informatie Ik heb niet naar de massa geluisterd maar mijn eigen beslissing genomen Ik heb de verleiding weerstaan om te veel met mijn beleggingen te schuiven Ik heb gecontroleerd of mijn portefeuille voldoende gespreid is Ik heb niet slaafs een benchmark gevolgd Ik heb mijn besluit goed onderbouwd voor ik actie ondernam

20 _BROCAUTDITBE

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Waarom u (veel) geld verliest op de beurs

Waarom u (veel) geld verliest op de beurs Waarom u (veel) geld verliest op de beurs (en hoe u dat kunt voorkomen) Drs. Harm van Wijk Beleggen.com / BeursBulletin.nl Beste lezer, Dit rapport heb ik speciaal voor u geschreven. Met Beleggen.com en

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN adviezen om u(w) kapitaal krachtiger te maken 19concrete en hoe beurswijzer.com u daarbij helpt Inhoud 01 VOOR ALLES: KEN UZELF!... 04 02 HET VERSCHIL TUSSEN HET RISICO DAT

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Hoe u meer winst maakt met de winst van s werelds beste bedrijven

Hoe u meer winst maakt met de winst van s werelds beste bedrijven 1 Dividend liegt niet! Hoe u meer winst maakt met de winst van s werelds beste bedrijven Vandaag ga ik u niet vertellen dat u aandelen Coca-Cola, Pepsi of McDonald s moet kopen. Wel ga ik u vertellen wanneer

Nadere informatie

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen Succesvol Beleggen Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen door Harry Klip en Jan Robert Schutte OptieAcademy 0 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Bouwstenen succesvol beleggen

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Het rendement van risico

Het rendement van risico Het rendement van risico Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Financiering aan de Universiteit Utrecht op woensdag 16 april 2003 door Arie Buijs 1 Het rendement

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People VOORZITTER Marc Vijver, Index People DEELNEMERS Joost van Beek, Theodoor Gilissen Bankiers Cees Bezuijen, Vanguard Asset Management Han Dieperink, Rabobank Private Banking Marcel van Ostaden, Lombard Odier

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie