Achter de schermen van de OV-chipkaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Achter de schermen van de OV-chipkaart"

Transcriptie

1 DE NIEUWSBRIEF VAN MX.SYSTEMS / APRIL 2009 / NR.2 INHOUD 1 Achter de schermen van de OV-chipkaart 2 Voorwoord SAMENWERking met SKF IT Services 3 Een team: de optimale verhouding Twee Rijkswaterstaters over MX.SYSTEMS 4 Presentatie in verschillende smaken Webservices, mashups en web mapping 5 Uit het oog, in het hart De keuzes van Bas van Adrichem 6 Cursuslokaal Drugsinformatie en preventie voor jongeren Hoe de gehele keten van passagier tot verrekening getest wordt Achter de schermen van de OV-chipkaart Om de invoering van de OV-chipkaart is veel te doen. Maar er moet ook veel aan gedaan worden. En dan vooral aan het systeem dat erachter zit. Bij het GVB van Amsterdam heeft MX.Systems de testfase van dat systeem gecoördineerd. Een complexe, maar daardoor ook interessante opdracht. Door al het politieke gekrakeel zou je bijna vergeten dat de OV-chipkaart op steeds meer plaatsen toch gewoon in de roulatie komt. Net zoals eerder in een aantal andere landen, waar juist de voordelen van precies dezelfde chipkaart veel meer in het oog springen. Inderdaad is fraude, net als bij de strippenkaart, niet uit te sluiten. Maar die fraude is via het achterliggende systeem direct te detecteren. Misdaad loont amper, als het om de chipkaart gaat. Vlekkeloos Dat achterliggende systeem is uiteindelijk ook belangrijker dan alle emotie om de kaart zelf. Om de voordelen van de OV-chipkaart optimaal te benutten, moet alle ondersteunende apparatuur namelijk vlekkeloos werken. Bij het GVB is daarom aan de invoering van de chipkaart een uit voerige testfase voorafgegaan. Vanaf 3 november 2008 zijn alle trams en bussen van het nieuwe systeem gebruik gaan maken. Het ov-chipkaartsysteem voor de Amsterdamse metro was al niet eenvoudig, maar de invoer in trams en bussen is nog wat ingewikkelder. Plaatsbepaling is hierbij namelijk van wezenlijk belang. Bij de metro zit de kaartlezer in het vaste poortje op het station. Maar de kaartlezers in de rijdende trams en bussen bevinden zich door verplaatsing steeds op een andere plek. Op basis van die geografische locatie wordt het tarief berekend. Studenten De hele interactie tussen kaart, apparatuur, plaatsbepaling, informatiesystemen en gebruikers is gefaseerd getest. Het begon met technische testen bij de leverancier van de apparatuur en bij het GVB. Daarna is een aantal studenten op pad gestuurd om het systeem uit te proberen. Ze moesten Het achterliggende systeem is belangrijker dan alle emotie om de kaart zelf gewoon rond gaan rijden en precies vastleggen wat ze deden. Dergelijke praktijktesten zijn onmisbaar. Het moet onder andere bekend zijn in welke Amsterdamse straten GPS slecht werkt, wat er gebeurt als een bus een afwijkende route rijdt en of bijvoorbeeld de overstap van een Connexxion-bus op een GVB-voertuig met de chipkaart goed verloopt. pag.2 > <1 >

2 Beste lezer, De afgelopen jaren lijkt het wel of we permanent gebombardeerd worden met negatieve K-woorden. Om er zomaar een paar te noemen: Klimaatverandering en Kredietcrisis. Over klimaatverandering hoor je direct minder als een ander K-woord z n intrede doet: Kou. De kredietcrisis zal daarom ook bestreden moeten worden met een K-woord: Kopers. De financiële markt en het klimaat hebben elk hun eigen dynamiek en beide grootheden bewegen zich op geheel eigen wijze, met pieken en dalen. We zouden bijna vergeten dat er ook nog genoeg positieve K-woorden bestaan. Bij ons bedrijf zijn dat: Klanten, Kennis en Kwaliteit. Ook in deze nieuwe editie van MX.Press laten we klanten en medewerkers daarover aan het woord. Om onze K-woorden positief te houden, voeren we permanent kwaliteitsmetingen uit op de dienstverlening. Daarnaast houden we onze medewerkers met een intensief studieprogramma op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de IT en de relevante materiegebieden. Dat dit effect heeft, blijkt wel uit de cijfers die wij scoren in onze klanttevredenheidsonderzoeken. In die cijfers zien we geen pieken en dalen. Ze zijn net zoals onze zorg voor de beheersbaarheid van IT-omgevingen: van een constant hoog niveau. Paul Hilkhuysen, Directeur MX.Systems Samenwerking met SKF IT Services MX.Systems is een samenwerking aangegaan met SKF IT Services, dienstenleverancier op het gebied van netwerkbeheer en ICT-infrastructuren. Doel van de samenwerking is de klant volledig te ontzorgen en daardoor een belangrijke meerwaarde te bieden. In de volgende editie van deze nieuwsbrief zal er uitgebreid aandacht zijn voor SKF IT Services en onze samen werking. Wie alvast informatie wil, kan contact opnemen met de afdeling Sales. >Vervolg van pagina 1 Het chipkaartsysteem loopt goed en er gaan steeds meer mensen gebruik van maken Zo kon het GVB de hele keten nagaan, van passagier tot het TLS in Amersfoort. Daar komt de informatie van alle Nederlandse OV-chipkaarten bijeen en wordt de verrekening uitgevoerd. Die verrekening is overigens ook een van de grote voordelen van de OV-chipkaart: als je de kaart bijvoorbeeld oplaadt bij de Rotterdamse RET en vervolgens gaat reizen bij het GVB, dan komt het geld aan het eind precies op de goede plek terecht. Met een strippenkaart is dat onmogelijk. Relatie MX.Systems heeft de gehele testfase gecoördineerd. Er was al een langere relatie met het GVB, omdat de vervoersdatabase sinds enige jaren beheerd en onderhouden wordt. Die database bevat allerlei informatie over dienstregelingen, lijnen en haltes. Het gaat hier om het meer gebruikelijke werk van MX.Systems: zorgen dat het systeem goed draait en met zo min mogelijk hinder aanpassingen doorvoeren en functionaliteit bijbouwen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de aanpassingen die nodig zijn omdat met de chipkaart de bepaling van het tarief op basis van afstand gebeurt. Nu er geld bij betrokken is, zijn de kwaliteitseisen bij de afstandbepaling een stuk hoger geworden. Er is dus veel werk verzet bij het GVB. Gebruikelijk werk en een geheel nieuw soort opdracht. Een opdracht waarvan het resultaat ten slotte maar op een manier vast te stellen is: het nieuwe OV-chipkaartsysteem loopt echt goed in Amsterdam en er gaan steeds meer mensen gebruik van maken. <2 >

3 Twee Rijkswaterstaters over MX.Systems Een team: de optimale verhouding Functies aan afzonderlijke partijen toekennen is soms riskant. Maar als de onderlinge relatie en communicatie in orde zijn, levert het vooral voordelen op. De applicatie WVO-info is daar een goed voorbeeld van, vinden RWS ers Theo Robbertsen (Waterdienst) en Marco Meijerink (Data-ICT-Dienst). Wat is WVO-info? Theo: Het is een systeem dat alle handelingen ondersteunt die voortkomen uit de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) en uit de Algemene Maatregelen van Bestuur die een relatie hebben met die wet. Alle regionale diensten van Rijkswaterstaat kunnen met WVO-info vergunningen, vergunningsprocedures, lozingseisen en rapportageverplichtingen vastleggen. Verder geeft de applicatie informatie over de handhaving van de wet; er zitten bijvoorbeeld ook afvalwateranalyses in, van afvalwaterstromen die op het oppervlaktewater worden geloosd. Hoe is de taakverdeling bij het beheer en onderhoud? Marco: Die is duidelijk: de Waterdienst doet zelf het functioneel beheer, de DID is verantwoordelijk voor het applicatiebeheer, de hardware en infrastructuur. De DID besteedt het applicatiebeheer uit aan MX.Systems. Rijkswaterstaat heeft er dus voor gekozen om het werkveld te spiegelen aan het drielagenmodel van professor Looijen. Theo: De Waterdienst heeft in het verleden ook wel het beheer van applicatiesoftware gedaan, maar daardoor legden we ons wat betreft het functioneel beheer toch iets te veel beperkingen op. Nu vragen we ons alleen nog maar af: Wat willen de gebruikers? Die wensen dienen we in bij Marco, waarna we, meestal samen met MX.Systems, gaan kijken wat er mogelijk is. Hoe gaat dat? Theo: Het verloopt heel goed. We hebben een relatie van opdrachtgever en opdrachtnemer, maar we zien het zelf meer als een samenwerking. Marco: We zijn in feite een multifunctioneel team. Dat is de optimale verhouding. Gaat er dan nooit iets mis? Marco: Geen grote dingen in ieder geval. Waar we soms wat last van hebben, is een ándere functionele taakverdeling. Bij Rijkswaterstaat is er nu namelijk een centrale dienst voor de inkoop. Het zit dus niet meer bij de afzonderlijke diensten. We zijn opdrachtgever en opdrachtnemer, maar we zien het zelf meer als een samenwerking Dat is voor Rijkswaterstaat als geheel goed. Maar als we bijvoorbeeld een opdracht voor een release geaccordeerd willen hebben, kan dat door die extra tussenstap vertraging opleveren. Gelukkig is MX.Systems al vanaf het begin in 1994 bij WVO-info betrokken. Ze hebben zo veel kennis van het systeem en van het werkveld, dat we uiteindelijk vaak toch maar weinig tijd verliezen. Hoe ziet de toekomst eruit? Theo: We blijven WVO-info ontwikkelen, zodat de interface steeds beter aansluit op wat de gebruikers willen. Verder moeten we periodiek aanpassingen doorvoeren, bijvoorbeeld als er een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur is. En ten slotte treedt in december 2009 de Waterwet in werking. Zo n beweging moet je volgen op het niveau van de applicaties. Daar zijn we bij Rijkswaterstaat nu mee bezig. Er komt of één groot systeem, of de huidige systemen in kwestie worden zodanig geclusterd dat de gebruiker ze als één systeem ervaart. Marco: We kijken trouwens ook met één oog naar de waterschappen. Die doen voor een deel hetzelfde werk als de gebruikers van WVO-info, maar gebruiken er een ander systeem voor. Er is al wat voorzichtige toenadering. Wij zouden het in ieder geval een goed idee vinden om meer samen te gaan werken. <3 >

4 Hoe kan een organisatie zich beperken tot het leveren van basisgegevens? Webservices, mashups en web mapping Presentatie in verschillende smaken Expertise en ontwikkeling zijn in de IT-wereld vrijwel synoniem. Wie ontwikkelingen niet volgt, verliest expertise. Daarom zit MX.Systems altijd bovenop actuele onderwerpen, zoals webservices, mashups en web mapping. Webservices Webservices zijn standaardmethoden waarmee losse applicatiecomponenten aangeroepen kunnen worden. Een bekend voorbeeld daarvan zijn de meteorologische data van het KNMI, die buienrader.nl met groot succes via een webservice aan het grote publiek presenteert. De voordelen van webservices liggen voor de hand; informatie die vanaf een ander platform op te roepen is, hoef je zelf niet te beheren. Zo is het voor vliegwinkel.nl niet nodig om de gegevens over de beschikbare hotels actueel te houden. Dat gebeurt gewoon op het platform waar die gegevens vandaan komen. Een ander voordeel is dat je met een webservice alle kanten op kunt, want ze zijn met behulp van een groot aantal programmeertalen op verschillende platformen toe te passen. Webservices geven MX.Systems de mogelijkheid nieuwe diensten aan te bieden. Voor partijen als Rijkswaterstaat is het bijvoorbeeld interessant om te zien hoe de organisatie zich kan beperken tot het leveren van basisgegevens. De markt kan zich dan richten op de verwerking, presentatie en beschikbaarstelling aan professionals en het publiek. Deze geïntegreerde applicaties heten mapping mashups. Het deel van funda.nl waar geografisch gezocht kan worden naar een huis, is hier een goed voorbeeld van. MX.Systems heeft oog voor de mogelijkheden van mashups. Zo is er een webapplicatie met actuele meetgegevens ontwikkeld, op basis van Google Maps. Google biedt kaartjes als webservice aan en stelt een programmeer-interface beschikbaar, waarmee die kaartjes met eigen geo-informatie te combineren zijn. Het resultaat is een mashup van een landkaart en meetwaarden voor waterhoogte, watertemperatuur en windrichting, die per minuut geactualiseerd worden. Bijkomend voordeel van de Google Maps is natuurlijk, dat de look and feel bij vele mensen al bekend is. Met dit soort initiatieven komt er in feite geleidelijk een nieuw soort GIS (Geo Informatie Systeem) tot stand. Open source web mapping Informatie met kaarten weergeven kan uiteraard ook wel op andere manieren. Bijvoorbeeld met een flexibel samengestelde applicatie, waarbij met een kaartbeeld gegevens via internet gepubliceerd worden. Dit wordt ook wel web mapping genoemd. Een goede keuze hierbij is om gebruik te maken van volwassen open source-software. Die is betrouwbaar, innovatief, gemakkelijk uitbreidbaar en er zijn geen licentiekosten aan verbonden. Met open source is als volgt een applicatie op te bouwen: je neemt een betrouwbare open source-database, zoals PostGIS/PostgreSQL, een succesvolle open source-kaartenlezer zoals MapServer, en ten slotte aan de kant van de client een viewer als OpenLayers die een kaartbeeld à la Google kan presenteren in een internetbrowser. Mashups MX.Systems ziet daarnaast mogelijkheden in het gebruik van webservices. Ook dat is logisch: het mooie van webservices is dat informatie vanuit allerlei verschillende bronnen relatief eenvoudig bij elkaar te voegen is. De naam voor deze geïntegreerde applicaties is mashup. Sinds de komst van Google Maps, Microsoft Virtual Earth and Yahoo Maps zijn vooral mapping mashups populair geworden. Van al deze sites kan het kaartbeeld, in de vorm van een webservice, gebruikt worden om eigen data te publiceren. Het is maar een voorbeeld; per situatie kan er voor een andere oplossing gekozen worden. Wat wél voor alle klanten geldt, is dat MX.Systems op basis van de aanwezige expertise kan adviseren over de integratie en verbetering van het gebruik van geo-informatie. De keuze zou dan kunnen vallen op standaard GIS-oplossingen, eventueel met open source-software. Maar maatwerkapplicaties ontwikkelen en implementeren behoort ook altijd tot de mogelijkheden. Waar de keuze op valt, is uiteindelijk maar van één ding afhankelijk: de wensen van de klant. <4 >

5 Je krijgt de kans om allerlei dingen uit te proberen De keuzes van Bas van Adrichem Uit het oog, in het hart Hij had academicus kunnen worden. Of ambtenaar. Maar Bas van Adrichem werd, net als z n vader, IT er. Het was een keuze die nu nog steeds goed uitpakt, hoewel ze hem op kantoor niet vaak meer zien. Voor een MX er in hart en nieren bezoekt Bas van Adrichem het kantoor in Rijswijk maar weinig. Daar is een goede reden voor: Ik ben al geruime tijd gedetacheerd bij het GVB van Amsterdam. Ik leid daar een team van testers dat bezig is met de invoering van de OV-chipkaart. Als je dan een week hard gewerkt hebt, wordt de drempel wel hoog om vrijdag dwars door de file naar de MX-borrel te gaan. Lesgeven Toch zijn projecten zoals die bij het GVB juist de reden waarom Bas bij MX.Systems werkt. Na m n studie wiskunde en informatica in Utrecht heb ik een tijdje lesgegeven aan de universiteit. Toen ik vervangende dienstplicht moest doen, hebben ze me wel gevraagd te blijven. Maar ik hoorde dat ze bij de Dienst Informatievoorziening van Rijkswaterstaat iemand zochten. Daar heb ik toen voor gekozen. Bas is nog net even ambtenaar geweest, want al snel na z n komst privatiseerde de DIV en nog wat later werd het onderdeel van het internationale EDS. Hij was er niet rouwig om: Ik vond de overheid nogal verspillend, hoewel dat tegenwoordig een stuk beter is. Verder was zo n startend bedrijf voor mij ook erg aantrekkelijk. Je krijgt dan toch de kans om allerlei dingen uit te proberen. Doorgronden Dat heeft hij dan ook gedaan. Bij EDS was hij accountmanager Water, totdat in 2000 het roer omging. Bij de start van MX.Systems ben ik alle interne processen gaan regelen. Toen dat was afgerond, ben ik weer projecten gaan doen. Die combinatie van inhoudelijke en organisatorische kennis komt hem tegenwoordig als testcoördinator goed van pas: Ik kan vrij snel onbekende systemen doorgronden; zien waarom ze doen wat ze doen. Maar ik heb ook zicht op de praktijk. Dat is nodig, want je moet het altijd uit kunnen leggen als er technisch iets misgaat door wat er in de praktijk gebeurt. Die vertaling kan ik goed maken. De technische kennis van Bas gaat trouwens verder terug dan z n studie. Het kan bijna niet anders of hij is enigszins erfelijk belast. Mijn vader was ook IT er. In een tijd dat er eigenlijk nog geen opleiding voor was. Hij heeft zichzelf alles geleerd. Het gevolg was wel, dat hij bij elke baan snel aan z n plafond zat. En dan wil je doorgroeien. Het resultaat was dat Bas in zijn jeugd achtereenvolgens in Utrecht, Leeuwarden, Apeldoorn en Terneuzen heeft gewoond. Kinderopvang Tegenwoordig is Woerden de thuisbasis. Daar woont hij met zijn vrouw en twee kinderen. In Woerden heb ik nog lang in het bestuur gezeten van Ik kan vrij snel onbekende systemen doorgronden; zien waarom ze doen wat ze doen een organisatie voor kinderopvang. Daar was ik medeverantwoordelijk voor zo n driehonderd man personeel. Maar daar ben ik mee opgehouden. Verder doe ik eigenlijk niet zo veel spannende dingen. Dat kun je hebben, als je overdag weliswaar niet bij, maar wel vóór MX.Systems werkt. <5 >

6 AAN- OF AFMELDEN VOOR MX.PRESS: ONDERWERP: NIEUWSBRIEF COLOFON UITGAVE MX.SYSTEMS PATRIJSWEG EX RIJSWIJK (ZH) T F TEKST KEES KAPTEIN TEKSTEN, RIJSWIJK ONTWERP STUDIO KOELEWIJN, DEN HAAG DRUK ANDO, DEN HAAG Cursuslokaal Dat MX.Systems een skilled helpdesk heeft, is bij velen inmiddels bekend. Minder bekend is, dat er ook cursussen worden gegeven en dat er een speciale cursusruimte is, voorzien van alle moderne middelen, inclusief snelle werkstations. Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren In deze ruimte worden vele cursussen gegeven, door medewerkers met goede didactische vaardigheden en een grondige kennis van het onderwerp. Dit kan een applicatie zijn die in huis ontwikkeld is of beheerd wordt, zoals WVO-info of het Multifunctioneel Presentatiestation (MFPS). Maar er worden ook regelmatig gebruikerscursussen SIMONA gegeven, een systeem dat bij Deltares in beheer is. Het cursuslokaal is ook in gebruik voor het testen van applicaties. Onze relaties kunnen ook gebruikmaken van deze ruimte voor het geven van opleidingen of uitvoeren van testactiviteiten. Het gebruik van de opleidingsruimte bij MX.Systems is een complete service, dus inclusief koffie, thee, drankjes en lunch. Nieuwsgierige, experimenteergrage jongeren afhouden van het eerste druggebruik. Dat is het doel van de stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren. Goed voorbeeld is een recent filmproject van de stichting: Cannabis, de fabels en de feiten, waarin gewaarschuwd wordt voor de extreem sterke nederwiet. Die is al bijna als een harddrug te beschouwen en kan leiden tot psychoses en vormen van schizofrenie. Films van de stichting worden als dvd-box beschikbaar gesteld aan scholen en diverse instellingen van politie en justitie. MX.Systems sponsort de stichting al enkele jaren. We vinden het goed dat ze zaken aankaarten die momenteel niet zo in de picture zijn, zegt directeur Paul Hilkhuysen. Het is een onderwerp waar nogal makkelijk overheen gestapt wordt. Ik waardeer het dat deze mensen daar met al hun optimisme iets aan willen doen. Meer informatie over deze stichting is te vinden op <6 >

Handleiding. WMS webservice Topografische Kaart 1: (TOP50raster) Versie 1.0

Handleiding. WMS webservice Topografische Kaart 1: (TOP50raster) Versie 1.0 Handleiding WMS webservice Topografische Kaart 1:50.000 (TOP50raster) Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. WMS webservices... 4 1.1.1 Het nut van een WMS...4 1.1.2. WMS TOP50Raster.. 5 2. Hoe werkt

Nadere informatie

Handleiding. WMS webservice Topografische Kaart 1: (TOP25raster) Versie 1.0

Handleiding. WMS webservice Topografische Kaart 1: (TOP25raster) Versie 1.0 Handleiding WMS webservice Topografische Kaart 1:25.000 (TOP25raster) Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 WMS webservices...4 1.1 Doel van een WMS webservice...4 1.2 Voordelen van een webservice...5

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Toepassing Oracle Spatial. Pragmatk i a. Emile Peters, Max.nl Robert oude Lohuis, Vertis

Toepassing Oracle Spatial. Pragmatk i a. Emile Peters, Max.nl Robert oude Lohuis, Vertis Toepassing Oracle Spatial Pragmatk i a Emile Peters, Max.nl Robert oude Lohuis, Vertis Agenda Introductie Vertis en Max.nl EGEM Pragmatika Oracle Spatial Toepassing eigen organisatie Max.nl: Levert rendement

Nadere informatie

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding Marcel de Rink Open? Of Gesloten? Agenda Waarom is Esri Open? Waarin is Esri Open? Open Open Open Open Standaarden Source Data

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Handleiding. WMS webservice Digitale Kadastrale Kaart (DKK) Versie 2.0

Handleiding. WMS webservice Digitale Kadastrale Kaart (DKK) Versie 2.0 Handleiding WMS webservice Digitale Kadastrale Kaart (DKK) Versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 WMS webservices... 4 1.1 Wat is een WMS webservice... 4 1.2 Doel van een WMS webservice... 5 1.3 Voordelen

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Service Oriented Architecture voor interne beheersing

Service Oriented Architecture voor interne beheersing Service Oriented Architecture voor interne beheersing Bedrijfsprocessen overschrijden steeds vaker de grenzen van de organisatie, bijvoorbeeld in het geval van processen met toeleveringsbedrijven. Dergelijke

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5

Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5 Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5 Om de serviceverlening aan reizigers, de veiligheid en de interne communicatie op een nog hoger niveau

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Arcadis Case Study In tien weken, 6.000 medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Over Arcadis Arcadis is wereldwijd toonaangevend als ontwerp- en consultancyfirma voor de natuurlijke en

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen.

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen. Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Richard Regio: Leiden Geboortedatum: 3 mei 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Nadere informatie

Informatie in kaart gebracht. De waarde van locatie heeft de laatste tijd een flinke boost gekregen

Informatie in kaart gebracht. De waarde van locatie heeft de laatste tijd een flinke boost gekregen DE NIEUWSBRIEF VAN MX.SYSTEMS / MEI 2011 / NR.6 INHOUD 1 Informatie in kaart gebracht 2 gis gissen vergist 3 van ti 58 tot mx 4 Veranderen zonder stagnatie 5 Audit ENC-productielijnen 6 Rijkswaterstaat

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Na het kopen van een kaartje / opladen van een chipkaart krijgt men direct een precies advies naar de eindbestemming. Mogelijke optie: automaten krijgen het

Nadere informatie

OV-TRAINING VOOR WMO-CONSULENTEN. De juiste handvatten voor beter OV-advies

OV-TRAINING VOOR WMO-CONSULENTEN. De juiste handvatten voor beter OV-advies OV-TRAINING VOOR WMO-CONSULENTEN De juiste handvatten voor beter OV-advies Het deelnemen van Wmo ers in de maatschappij komt centraal te staan, waarbij het zelfstandig reizen wordt gestimuleerd. In de

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

OV-Café: Betalen in het OV 3.0

OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Programmaboekje OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Hoe gaan we in de toekomst betalen in het OV? Datum: Vrijdag 26 september 2014 13.45-17.00 Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem Programma 13:15

Nadere informatie

Security congres. Gerben Nelemans 8 oktober 2008

Security congres. Gerben Nelemans 8 oktober 2008 Security congres Gerben Nelemans 8 oktober 2008 Trans Link Systems Opgericht door de 5 grootste OV-bedrijven (vertegenwoordigen ruim 80% van de OV-markt). Samenwerking met alle andere OV-bedrijven. Elektronisch

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Paul Verbiest projectverantwoordelijke Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Infonamiddag GIS West - nov 2009

Paul Verbiest projectverantwoordelijke Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Infonamiddag GIS West - nov 2009 Paul Verbiest projectverantwoordelijke Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Infonamiddag GIS West - nov 2009 situering missie De Verkeersbordendatabank biedt, ingeschreven in een Europese context,

Nadere informatie

ERVARINGEN MET PDOK IN HET VELD (GEMEENTEN)

ERVARINGEN MET PDOK IN HET VELD (GEMEENTEN) ERVARINGEN MET PDOK IN HET VELD (GEMEENTEN) Inspiratiesessie PDOK Partner middag Peter-Paul Koonings GeoNovation B.V. Inspiratiesessie AGENDA Voorstellen Relatie met PDOK Welke gegevens en hoe publiceren?

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Digitalisering van een familiebedrijf.

Digitalisering van een familiebedrijf. Digitalisering van een familiebedrijf. Geschreven in september 2014, onder webshop. De opdracht Gassan Diamonds is al bijna zeventig jaar een begrip op het gebied van diamanten en juwelen. Met winkels

Nadere informatie

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Een star UNIX systeem vereiste dat data van de ene applicatie in de andere werd overgetypt. Met Microsoft Dynamics AX is een volledig

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Versie 2.0, december 2012 GISkit BV Introductie Van Mapguide 6.5 MapGuide Open Source Ondanks het succes van MapGuide 6.5 had architectuur van dit product zijn beperkingen.

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL sectietitel Titel De tekentafel Wat vertellen onze klanten? Wat biedt Exact? Wat vertellen wensen onze klanten? Globe Synergy online de oplossing

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

..over. Geoportalen. en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen. Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT

..over. Geoportalen. en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen. Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT ..over Geoportalen en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT Locatie als integrator binnen Geoportalen Location Interoperabiliteit:

Nadere informatie

Live Communications Server en Office Communicator bij Bugaboo

Live Communications Server en Office Communicator bij Bugaboo Live Communications Server en Office Communicator bij Bugaboo Innovatieve samenwerking bij Bugaboo: betere communicatie en minder e-mail Het designbedrijf Bugaboo bekend van de baanbrekende kinderwagens

Nadere informatie

Bas Schoenmaker Maaike Koolmees Redouan Kajuj Lars Broer

Bas Schoenmaker Maaike Koolmees Redouan Kajuj Lars Broer Bas Schoenmaker Maaike Koolmees Redouan Kajuj Lars Broer Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Brainstorm proces 3. Centraal Station Rotterdam 4. Debriefing 5. Planning & Taakverdeling Inleiding Station Rotterdam

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

HET NUT VAN OV-CHIPKAART DATA BIJ VERSTORINGEN

HET NUT VAN OV-CHIPKAART DATA BIJ VERSTORINGEN RESEARCH HET NUT VAN OV-CHIPKAART DATA BIJ VERSTORINGEN WAAROM KOPPELING AAN ROUTES (ROCKT) MEERWAARDE HEEFT E.van der Hurk & L.G. Kroon & G. Maróti & P. Het Bouman nut van & P.OV-chipkaart Vervest (RSM,

Nadere informatie

Een rode draad van dubbele kennis

Een rode draad van dubbele kennis DE NIEUWSBRIEF VAN MX.SYSTEMS / OKTOBER 2010 / NR.5 INHOUD 1 een rode draad van dubbele kennis 2 voorwoord 3 veel facetten, veel mensen, leuk project 4 testen tot en met de testbaarheid 5 ze snappen water

Nadere informatie

ArcGIS Online. Hét kaartplatform voor uw organisatie

ArcGIS Online. Hét kaartplatform voor uw organisatie ArcGIS Online SM Hét kaartplatform voor uw organisatie ArcGIS Online SM Hét kaartplatform voor uw organisatie Esri Nederland Rotterdam Zwolle Breda Groot Handelsgebouw Kantoorgebouw Weena 695 (B2-036)

Nadere informatie

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Den Haag 9 december 2004 Almar-Wimer Siebenga MBA directeur ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân Taken ISZF Werkplek-, netwerk-

Nadere informatie

Hoge school van Amsterdam. Jeroen Zonneveld [POP VERSLAG] BU Keuzen verslag Jeroen Zonneveld. Publieke versie

Hoge school van Amsterdam. Jeroen Zonneveld [POP VERSLAG] BU Keuzen verslag Jeroen Zonneveld. Publieke versie 2013 Hoge school van Amsterdam Jeroen Zonneveld [POP VERSLAG] BU Keuzen verslag Jeroen Zonneveld Publieke versie Contents Inleiding... 3 Zelfportret... 4 Persoonlijke doelstellingen... 5 Korte termijn....

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management Cursusoverzicht Compass Relationship Management Péritus bv April 2003 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Onderhoud van kennis... 4 1. Basisgebruik Compass... 5 2. Campagnemanagement... 6 3. Applicatiebeheer...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal

Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Gebruikershandleiding Beeldmateriaal Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Wat is de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal?...3 2 Levering van de luchtfoto s...4 2.1 Luchtfoto s via webservices...4 2.2 Luchtfoto

Nadere informatie

De Open Datasamenleving

De Open Datasamenleving Gevolgen voor standaarden en interoperabiliteit Interoperabiliteit = Het vermogen tot samenwerken Afspraken zijn nodig voor interoperabiliteit tussen organisaties Rol van TNO TNO werkt aan het mogelijk

Nadere informatie

Op weg naar veiligheid en gemak

Op weg naar veiligheid en gemak Op weg naar veiligheid en gemak Utrecht, 19 januari 2005 Erik Sigger Programmadirecteur Waarom OV-chipkaart en poortjes? Verbeteren sociale veiligheid voor klanten en medewerkers Vergroten van het reisgemak

Nadere informatie

GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei Michel Grothe & Paul van Asperen

GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei Michel Grothe & Paul van Asperen GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei 2004 Michel Grothe & Paul van Asperen Agenda Missie en organisatie Rijkswaterstaat Waarom meta-informatie? Meta-informatie infrastructuur Meta-informatiebeleid RWS Standaarden

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Fabels en feiten over geo-informatie en toegankelijkheid. NCDT 29 oktober 2014 Thijs Brentjens

Fabels en feiten over geo-informatie en toegankelijkheid. NCDT 29 oktober 2014 Thijs Brentjens Fabels en feiten over geo-informatie en toegankelijkheid NCDT 29 oktober 2014 Thijs Brentjens Over mij Geo-ict'er Liefhebber Webrichtlijnen Kaart: CC by OpenTopo Geo-informatie situatie Geo-informatie

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

De tijnaad accuraat voorspeld

De tijnaad accuraat voorspeld DE NIEUWSBRIEF VAN MX.SYSTEMS / OKTOBER 2009 / NR.3 INHOUD 1 de tijnaad accuraat voorspeld 2 voorwoord iso 9001 certificering verlengd 3 strakke deadlines, soepele samenwerking de complexe database van

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Productspecificatie DKK in PDOK

Productspecificatie DKK in PDOK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Digitale kadastrale kaart in PDOK Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave 1 van 5 1 Inleiding...

Nadere informatie

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist!

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Eisen aan een toekomstvaste ict-infrastructuur Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Heb je tips, aanvullingen of ervaringen binnen jouw bestuur? Laat het weten op

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares KRW-VSS en (UM)-Aquo data standaarden in Delft-FEWS Amersfoort, 23 April 2012 Marc van Dijk Deltares Inhoud Inleiding tot Delft-FEWS Filosofie & integratie van data en modellen Delft-FEWS & data standaarden:

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

WAB*info. Op schema! Inhoud. Colofon. Op schema! Beheer en gebruikersondersteuning. WAB*info en Uniformering Primaire Processen (UPP)

WAB*info. Op schema! Inhoud. Colofon. Op schema! Beheer en gebruikersondersteuning. WAB*info en Uniformering Primaire Processen (UPP) WAB*info Inhoud Op schema! Beheer en gebruikersondersteuning WAB*info WAB*info en Uniformering Primaire Processen (UPP) Activiteitenkalender WAB*info Colofon Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat (januari

Nadere informatie

Praktijk en practices

Praktijk en practices Troubleshooting Praktijk en practices Spreker(s) : Datum : E-mail : Ruud van Leeuwen 6 juni 2013 rleeuwen@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Onderwerpen Tech stack komt aan bod Werkwijzen

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie