LEES VOLLEDIGE ETIKET DEEGLIK VOORDAT HIERDIE PRODUK GEBRUIK WORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEES VOLLEDIGE ETIKET DEEGLIK VOORDAT HIERDIE PRODUK GEBRUIK WORD"

Transcriptie

1 LEES VOLLEDIGE ETIKET DEEGLIK VOORDAT HIERDIE PRODUK GEBRUIK WORD FUNGICIDE GROUP 11 & 3 SWAMDODERGROEP Aktiewe bestanddele / Active Ingredients: asoksistrobien (strobilurien) azoxystrobin (strobilurin) g/l difenokonasool (triasool) difenoconazole (triazole) g/l UN 3082 Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company Reg. Nr. L7897 Act / Wet No. 36 of / van 1947 N-AR 1008 (NAMIBIË/NAMIBIA) W (Botswana) n Breëspektrum suspensiekonsentraat swamdoder met sistemiese-, translaminêre- en kontakeienskappe vir die voorkomende beheer van verskeie blaarsiektes in gewasse soos gelys. A broad spectrum suspension concentrate fungicide with systemic, trans laminar and contact properties for the preventive control of different leaf diseases in crops as listed. Batch No Date of Manufacture EMERGENCY TEL. / NOOD TEL (0) (Bateleur 911) SYNGENTA, AG Registration holder / Registrasiehouer: Syngenta SA (Pty) Ltd. / (Edms) Bpk. (Co./Mpy Reg. No. 1998/013761/07) Private Bag / Privaatsak X 60 HALFWAY HOUSE, 1685 RSA. Tel. (011) CAUTION VERSIGTIG 1. WAARSKUWINGS: Onthoudingsperiodes: Minimum aantal dae tussen laaste toediening en oes. Aarbeie... 1 dag Aartappels dae Bolgewasse (boluie, sprietuie, knoffel, preie)... 7 dae Droëbone dae Geelwortels... 7 dae Graansorghum dae Grondbone dae Knolgewasse (cassava, gemmer, soetpatat) dae Koolgewasse (broccoli, brusselse spruite, blomkool, kool, kale)... 3 dae Mielies, suikermielies... (*Volg nota) Neute (amandel) dae Neute (kasjoe, makadamia, pekan) dae Neute (pistachio) dae Pampoengewasse (spanspek, waatlemoen, pampoen, komkommer, agurkie, zucchini, skorsie, uitsluitend patty pans)... 3 dae Patty pans... 1 dag Rissies (brand/groen/soet rissies, paprika, pimento, piquante)... 7 dae Tamaties... 7 dae LET WEL: Nakoming van hierdie onthoudingsperiodes sal verseker dat die plaaslike Maksimum Residu Limiete nie oorskry word nie. * MIELIES EN SUIKERMIELIES: Laat n wagperiode van 28 dae toe indien die laer dosis toegedien is en 3 maande vir die hoër dosis. By die hoër dosis, moenie weiding laat plaasvind nie. Skadelik indien ingeneem, ingesluk of ingeasem word. Giftig vir visse en skadelik vir ander waterorganismes. Kan langtermyn newe-effekte hê op water omgewings. Voorkom kontak met oë en vel aangesien die middel oog- en velirritasie en velsensitering mag veroorsaak. Berg weg van voedsel en voer. Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere. Herbetreding: Moet nie behandelde gebiede betree alvorens die spuitneerslag droog is nie. Lugtoediening: Stel al die inwoners in die onmiddellike omgewing van die gebied wat bespuit gaan word in kennis en reik die nodige waarskuwings uit. Moet nie oor water of aangrensende gebiede spuit of die spuitstof daarheen laat wegdryf nie. Alhoewel hierdie middel omvattend onder n groot verskeidenheid toestande getoets is, waarborg die registrasiehouer nie dat dit onder alle toestande doeltreffend sal wees nie aangesien die werking en effek daarvan beïnvloed kan word deur faktore soos abnormale grond-, klimaats- en bergingstoestande, kwaliteit van die verdunningswater, verenigbaarheid met ander stowwe wat nie op die etiket aangedui is nie en die voorkoms van weerstand van die siekte teen die betrokke middel, sowel as die metode, tyd en akkuraatheid van toediening. Verder aanvaar die registrasiehouer nie verantwoordelikheid vir skade aan gewasse, plantegroei, die omgewing, of vir nadelige effek op mens of dier, of vir n gebrek aan prestasie van die betrokke middel as gevolg van die versuim van die gebruiker om etiketaanwysings na te kom of as gevolg van die ontstaan van toes tande wat nie kragtens die registrasie voorsien kon word nie. Raadpleeg die verskaffer in die geval van enige onsekerheid. 2. VOORSORGMAATREËLS: Moet nie eet, drink of rook terwyl die produk hanteer word nie. Vermy kontaminasie van voedsel, voer, drinkwater en eetgerei. Vermy kontak met vel en oë asook inasem van die sproeinewel. Dra rubberhandskoene en gesigskerm wanneer die produk hanteer word. Indien dit in u oë kom, spoel onmiddellik uit. Indien dit op u vel kom, was dit dadelik af. Indien dit op u klere mors, trek uit en was dit. Keer die leë houer om oor die spuit- of mengtenk en dreineer vir minstens 30 sekondes nadat die vloei tot n drup verminder het. Spoel die houer daarna driekeer uit met n volume water gelykstaande aan n minimum van 10 % van die inhoud van die houer. Gooi die spoelwater by die inhoud van die spuittenk voordat die houer vernietig word. Vermy kontak met die spuitstof sover moontlik tydens toediening. Vermy oorwaai van spuitnewel na ander gewasse, weiding, riviere of damme. Maak toedieningsapparaat deeglik skoon na gebruik en gooi waswater waar dit nie gewasse, weiding, riviere of damme sal besoedel nie. Vernietig leë houer en moet dit nie vir enige ander doel gebruik nie. Trek werksklere uit en was dit. Was uself. 3. WEERSTANDSBESTUUR Vir weerstandsbestuur is AMISTAR TOP as n groepkode 11 en 3 swamdoder geklassifiseer. Enige populasie van n spesifieke swam mag individue insluit wat n natuurlike weerstand teen AMISTAR TOP, of enige ander groepkode 11 en 3 swamdoder het. Indien hierdie swamdoders herhaaldelik in eksklusiewe programme aangewend word, kan die weerstandbiedende individue uiteindelik die swampopulasie oorheers. Hierdie weerstandbiedende swamme sal waarskynlik nie deur AMISTAR TOP of enige ander groepkode 11 en 3 swamdoder, beheer word nie. Om weerstand teen swamdoders te vertraag: Vermy die eksklusiewe herhaaldelike gebruik van swamdoders in dieselfde swamdoder groepkode. Wissel af met, of gebruik tenkmengels van produkte in verskillende swamdoder groepkodes.

2 AMISTAR TOP / 2 Sien toepaslike individuele produketikette wanneer middels afgewissel word, of tenkmengsels gebruik word. Integreer ander beheermaatreëls (chemies, verbouing, biologies) in swamdoderprogramme. 3.1 Algemeen: AMISTAR TOP moet altyd voorkomend toegedien word soos voorgeskryf in die aanbevelingstabel. AMISTAR TOP moet as n voldekbespuiting toegedien word. Moet nie teen laer dosisse as wat aanbeveel word op die etiket toedien nie. Moet nooit AMISTAR TOP as n korrektiewe of kuratiewe toediening gebruik nie en ook nie na n onsuksesvolle toediening van enige middel nie. Wanneer n tenkmengsel gemaak word, of afgewissel word met ander produkte, gebruik n mengmaat wat voldoende siekte beheer toon wanneer dit alleen gebruik sou word teen die vermengingsdosis. Vir spesifieke inligting oor weerstandsbestuur, kontak die registrasiehouer van hierdie produk (Syngenta Suid-Afrika) of besoek die FRAC webwerf by html. 4. GEBRUIKSAANWYSINGS: Gebruik slegs soos aangedui. 4.1 Verenigbaarheid: AMISTAR TOP is verenigbaar met meeste swamdoders, insekdoders en mytdoders, behalwe middels wat swaarmetale bevat. Die verenigbaarheid van AMISTAR TOP kan beïnvloed word deur die formulasie van die betrokke produkte asook deur die kwaliteit van die water. Aangesien die formulasie van produkte kan verander sonder die medewete van Syngenta en die kwaliteit van die water ook van plaas tot plaas kan varieër, moet n fisiese verenigbaarheidstoets altyd uitgevoer word voordat gespuit word. 4.2 Menginstruksies: Maak die spuittenk halfvol met skoon water. Voeg die benodigde hoeveelheid AMISTAR TOP in die spuittenk en maak die tenk vol met water tot by die verlangde volume terwyl aanhoudend geroer word. Indien AMISTAR TOP in tenkmengsels saam met ander middels toe gedien word, moet die onderskeie produkte waarmee AMISTAR TOP gemeng gaan word, se etikette vir besonderhede aangaande waarskuwings, voorsorgmaatreëls en gebruiks aanwysings geraadpleeg word. Meng klein hoeveelhede van die middels eers afsonderlik vooraf met water. Let op vir enige tekens van onverenigbaarheid bv. flokkulasie, ens. Dit word aanbeveel dat AMISTAR TOP eerste en die mengmaat tweede bygevoeg word terwyl mengsel deurgans geroer word. Indien mengmaats verpak is in wateroplosbare sakkies, moet die sakkies eerste en dan AMISTAR TOP tweede by die water bygevoeg word. Meng deurgans en moet nie tenkmengsel vir enige gegewe tyd laat staan nie. 4.3 Toediening: Maak seker dat die spuitapparaat in n goeie werkende toestand en korrek gekalibreer is. Dien toe in spuitvolumes soos aangedui in die betrokke tabelle om goeie Die spuitmengsel moet tydens vermenging en toediening voortdurend in roering gehou word. Vermy oorvleueling van bespuitings omdat die gewas beskadig kan word. Invloed van reën op toediening: Indien dit reën binne twee uur na toediening, moet bespuiting herhaal word : AMISTAR TOP kan met konvensionele hoë volume toerusting toegedien word. Kalibreer die toerusting voor gebruik om te verseker die korrekte dosis word toegedien. Die verspreiding van die toedieningsvolume moet eweredig deur die teiken area wees. Verseker goeie bedekking van die hele plant (insluitende die stamme en blare) deur die gebruik van genoeg water en geskikte toedieningsapparaat. Moet nie deur n ultra-lae volume (ULV) stelsel toedien nie Lugtoediening: Verhoed die wegdrywing van produkte te alle tye. AMISTAR TOP mag slegs vanuit die lug toegedien word deur n geregistreerde lugbespuitingsoperateur met n korrek gekalibreerde, geregistreerde vliegtuig volgens die instruksies van SANS (Aerial Application of Agricultural Remedies). Dit is belangrik om te verseker dat die spuitmengsel eweredig oor die teikenarea versprei word en dat die verlies aan spuitmengsel tydens toediening tot n minimum beperk word. Goeie bedekking is essensieël vir effektiewe resultate. Gebruik slegs in gewasse waar lugtoediening aangedui word. Dit is dus belangrik om aan die volgende kriteria te voldoen: a) Toediening parameters: Volume: n Volume van l/ha word aanbeveel, tensy anders aangedui in aanbevelingstabelle. Aangesien AMISTAR TOP nie teen n laer volume getoets is nie, kan die registrasiehouer nie effektiwiteit waarborg, of verantwoordelik gehou word vir enige nadelige effekte, indien die produk teen n laer volume as aanbeveel uit die lug toegedien word nie. Druppelbedekking: n Druppelbedekking van druppel per cm² moet op die teikenarea herwin word. Druppelgrootte: n Druppelspektrum met n VMD van mikrons word aanbeveel. Verseker dat die produksie van fyn druppels (kleiner as 150 mikron, met n gevolglike hoë drywing en verdampingspotensiaal) tot n minimum beperk word. Vlieghoogte: Die hoogte van die spuitbalk moet op 3-4 meter bo die teiken gehandhaaf word. Moet nie spuit wanneer die vliegtuig aan die bopunt is van, of tydens n duik is nie, of terwyl dit uitklim of draai nie. b) Toerusting: Gebruik geskikte spuitapparaat (hidroliese of roterende spuitkoppe) wat die vereiste druppelgrootte en bedekking sal produseer, maar wat die minste verlies van produk deur endodrywing (binne die teikenarea) of eksodrywing (buite die teikenarea) sal verseker. Die operateur moet n stelsel gebruik wat n druppelspektrum met die kleinste moontlike Relatiewe Span produseer. Al die spuitpunte / atomiseerders moet in die binneste 60% - 75% van die vlerkspan geplaas word om die beweging van druppels in die vlerkvorteks in te beperk. c) Meteorologiese toestande: Die verskil in temperatuur tussen die nat- en droëboltermometer van n swaaihigrometer, moet nie 8 C oorskry nie. Stop bespuiting indien die windspoed 15 km/uur oorskry of onder 5 km/uur daal. AMISTAR TOP moet nie uit die lug toegedien word tydens onstabiele, turbulente toestande gedurende die hitte van die dag wanneer stygende en dalende konveksie lugbeweging plaasvind nie. Dit is belangrik om daarop te let dat die lugtoediening van AMISTAR TOP onder temperatuur inversie toestande (deur bo of binne die inversie laag te spuit) tot die volgende probleme mag aanleiding gee: Verlaagde effektiwiteit aangesien die druppels in die lug bly hang en moontlik verdamp (onvoldoende bedekking op teiken). Skade aan ander nie-teiken gewasse of ander sensitiewe areas a.g.v die wegdryf van die spuitwolk tot by daardie area. Tydens die volgende klimatologiese toestande kan wegdrywing verder as 3-5 km gevind word: Bewolkte weerstoestande met n relatiewe humiditeit van meer as 80% en n lae lug beweging van minder as 5 km per uur. Onder sulke toestande moet lugtoediening NIE gedoen word nie, veral in die teenwoordigheid van ander sensitiewe gewasse, saailinge, vrugte bome soos appels

3 AMISTAR TOP / 3 en veral tydens die bot en vroeë seisoen groeistadiums binne 5 km van die naaste vliegtuigtoediening strook. Verseker dat die vliegtuigloods weet watter lande om te bespuit. Voorsien die loots van die presiese lokaliteit van die lande wat bespuit moet word, verkieslik in die vorm van kaarte of GPS koördinate. Dui ook omgewingssensitiewe areas of sensitiewe aangrensende gewasse, byekorwe, boerderye en waterbronne aan wat moontlik deur bespuitings beïnvloed kan word. Verkry die versekering van die vliegtuigloods dat daar aan alle bogenoemde vereistes voldoen sal word en dat alle relevante data in n logboek aangeteken sal word vir toekomstige gebruik. 4.4 AANBEVELINGS: Vir die beste resultate bestudeer die afdelings onder 3.1 en 4.1 tot 4.3 sorgvuldig AARBEIE AARBEIE (Colletotrichum spp.) Blaarvlek (Cercospora fragariae) Blaarroes (Phragmidium spp.) (Sphaerotheca pannosa) Dien toe as deel van n beskermingsprogram voor die siekte voorkom. Moet nie meer as twee (2) opeenvolgende bespuitings teen 7 tot 10 dae intervalle doen nie. Moet nie meer as vier (4) toedienings AMISTAR TOP per Dien toe in voldoende volume water om volledige AMISTAR TOP kan in n spuitprogram gebruik word saam met ander geregistreerde produkte wat nie asoksistrobien of AARTAPPELS BOLGEWASSE (Boluie, knoffel, preie, sprietuie) BOLGEWASSE Botrytis blaarskroei (Botrytis spp.) (Cercospora spp.) (Leveillula taurica) Persvlek (Alternaria porri) Stemphyllium blaarskroei (Stemphyllium vesicarium) Dien toe as deel van n voorkomende beskermingsprogram wanneer kondisies gunstig is vir siekte ontwikkeling. Dien toe as deel van n 7 tot 10 dag bespuiting skedule. Moet nie meer as een (1) bespuiting van AMISTAR TOP doen voordat opgevolg word met n produk met n ander metode van werking nie. Dien toe met genoegsame volume water om voldoende BOSBOU WATTELBOME (Acacia spp.) (Uromycladium spp.) Dien twee (2) opeenvolgende bespuitings dae uitmekaar toe wanneer toestande gunstig is vir siekteontwikkeling (bv. humiede toestande vroeg in die lente). Moenie meer as vier (4) toedienings AMISTAR TOP per seisoen doen nie. AARTAPPELS Vroeë roes (Alternaria solani) 375 ml/ha : l water/ha DROËBONE Dien toe in blokke van twee (2) bespuitings 7-10 dae uitmekaar wanneer weerstoestande gunstig is vir siekte. Alternatiewelik kan toedienings elke 14 dae herhaal word op voorwaarde dat dit elke 7 dae alterneer word met ander produkte wat geregistreer is vir die beheer van vroeë roes. AMISTAR TOP afgewissel met BRAVO 720 in n 7 dag siklus sal ook laatroes (Phytophthora infestans) voorkomend beheer. As gevolg van verminderde effektiwiteit word lugtoediening slegs aanbeveel wanneer die heersende toestande trekkertoediening verhoed. Moet nie meer as ses (6) toedienings AMISTAR TOP per Trekkertoediening: l water/ha DROËBONE (Colletotrichum lindemuthianum) (Uromyces appendiculatus) 500 ml/ha Dien twee (2) opeenvolgende bespuitings 14 dae uitmekaar toe beginnende by blominisiasie. Moenie meer as twee (2) toedienings AMISTAR TOP per Trekkertoediening: l water/ha

4 AMISTAR TOP / GEELWORTELS GEELWORTELS Altenaria skroei (Altenaria dauci) (Cercospora carotae) Poeieragtige meelou (Erysiphe spp.) Suidelike skroeisiekte (Sclerotium rolfsii) 500 ml/ha ml/ha Dien toe as deel van n beskermingsprogram voor die siekte voorkom. Dien maksimum twee (2) opeenvolgende bespuitings 7 tot 10 dae uitmekaar toe sodra die eerste ware blare sigbaar is, of sodra die eerste simptome verskyn. Moenie meer as twee (2) toedienings AMISTAR TOP per Indien siektedruk hoog is, gebruik die kortste spuitinterval en hoogste dosis. Alterneer AMISTAR TOP behandelings met n produk met n ander metode van werking. AMISTAR TOP kan in n spuitprogram gebruik word saam met ander geregistreerde produkte wat nie asoksistrobien of Trekkertoediening: l water/ha GRAANSORGHUM GRAANSORGHUM Sorghum blaarvlek (Cercospora sorghi) Noordelike blaarskroei (Exserohilum turcicum) (Puccinia sorghi) 500 tot 1000 ml/ha Begin toediening voordat 3 % van die totale blaaroppervlakte siektesimptome toon. Dit is belangrik dat bespuitings streng voorkomend gemaak word vir doeltreffende beheer. Dien toe met dae intervalle. As die siektedruk baie hoog is, moet die korter interval en hoër dosis gebruik word. Met kort-seisoen basters, waar die eerste bespuiting na bestuiwing gemaak word, sal dit waarskynlik voldoende wees om die siekte te beheer ( n opvolgtoediening sal waarskynlik onnodig wees). In sekere gevalle waar die eerste toediening baie vroeg gemaak is, kan n derde toediening gemaak word. Moet nie meer as drie (3) toedienings AMISTAR TOP per Trekkertoediening: l water/ha Hoë-balk trekkertoediening: l water/ha Rugsakspuittoediening: l water/ha GRONDBONE GRONDBONE Vroeë blaarvlek (Cercospora arachidicola) Spatselvlek (Phoma arachidicola) 500 ml/ha GRONDBONE (vervolg) Dien twee (2) opeenvolgende bespuitings dae uitmekaar toe sodra die eerste simptome verskyn, of by blominisiasie (ongeveer weke na plant) as siekte nog nie teenwoordig is nie. Moenie meer as twee (2) toedienings AMISTAR TOP per Trekkertoediening: l water/ha KNOLGEWASSE (Cassava, gemmer, soetpatat) KNOLGEWASSE Swartvlek (Colletotrichum coccodes) Vroeë roes (Alternaria spp.) (Puccinia helianthi) Septoria blaarvlek (Septoria spp.) Grond- en lugtoediening Dien toe as deel van n beskermingsprogram voordat die siekte voorkom. Moenie meer as twee (2) opeenvolgende bespuitings van AMISTAR TOP doen teen 7-10 dag intervalle nie. Dien toe met genoegsame volume water om voldoende Die byvoeging van n bymiddel mag die effektiwiteit verbeter KOOLGEWASSE (Broccoli, blomkool, brusselse spruite, kool, kale en alle variëteite en kultivars hiervan) KOOLGEWASSE Alternaria siektes (Altenaria spp.) (Colletotrichum higginsianum) (Cercospora brassicicola) (Erysiphe polygoni) ml/ha Dien toe as deel van n beskermingsprogram voordat die siekte voorkom wanneer kondisies gunstig is vir siekte ontwikkeling. Dien toe as deel van n 7 tot 10 dag spuit skedule. Moet nie meer as een (1) bespuiting van AMISTAR TOP toedien voordat daar opgevolg word met n swamdoder met n ander metode van werking nie. Dien toe met genoegsame volume water om voldoende Die gebruik van n bymiddel mag die effektiwiteit van die produk verbeter. Spuit volumes:

5 AMISTAR TOP / MIELIES EN SUIKERMIELIES MIELIES EN SUIKERMIELIES Grysblaarvlek (Cercospora zeina) Noordelike blaarskroei (Exserohilum turcicum) (Puccinia sorghi) ml/ha of ml / 100 m ry Begin toediening voordat 3 % van die totale blaaroppervlakte siektesimptome toon. Dit is belangrik dat bespuitings streng voorkomend gemaak word vir doeltreffende beheer. Dien toe met dae intervalle. As die siektedruk baie hoog is, moet die korter interval en hoër dosis gebruik word. Met kort-seisoen basters, waar die eerste bespuiting na bestuiwing gemaak word, sal dit waarskynlik voldoende wees om die siekte te beheer ( n opvolgtoediening sal waarskynlik onnodig wees). In gevalle waar die eerste toediening baie vroeg gemaak is, kan n derde toediening gemaak word. Moenie meer as drie (3) toedienings met AMISTAR TOP Trekkertoediening: l water/ha of 2-4 l / 100 m ry Hoë-balk trekkertoediening: l water/ha of 2-4 l / 100 m ry Rugsakspuittoediening: l water/ha NEUTE: (Amandel; Kasjoe; Makadamia; Pekan; Pistachio) AMANDELS; KASJOE; MAKADAMIA; PEKAN; PISTACHIO Alternaria blaarvlek (Alternaria alternata) Alternaria laatroes (Alternaria spp.) (Colletotrichum acutatum) Blaarroes (Tranzschelia discolor) Bloeiselskroei (Monilinia sp.) Donsige vlek (Mycosphaerella caryigena) Pekan skurfsiekte (Cladosporium caryigenum) Blomsteel- en stingelskroei (Botryosphaeria dothidea) (Micosphaera penicillata) Dien toe as deel van n beskermingsprogram voordat die siekte voorkom teen n dag spuitinterval. Indien geskiedenis die teenwoordigheid van Alternaria aan dui, moet n hoë volume AMISTAR TOP toegedien word en die toediening moet herhaal word 2 tot 3 weke later. Vir bloeiselskroei, begin die toediening van AMISTAR TOP met vroeë bloeisel stadium en hou aan tot blomval stadium. Moet nie n bymiddel gebruik op kasjoe en makadamia nie. Moenie meer as twee (2) opeenvolgende toedienings van AMISTAR TOP doen nie. AMANDELS; KASJOE; MAKADAMIA; PEKAN; PISTACHIO (vervolg) Trekkertoediening: Gebruik watervolumes wat volledige bedekking van bome verseker PAMPOENGEWASSE (Agurkie, komkommer, pampoen, patty pans, skorsies, spanspek, waatlemoen, zucchini en alle variëteite en kultivars hiervan) PAMPOENGEWASSE Alternaria blaarroes (Alternaria cucumerina) (Colletotrichum orbiculare) Belly rot (Rhizoctonia solani) (Cercospora citrullina) Donsige meeldou (Pseudoperonospora cubensis) Septoria blaarskroei (Septoria cucurbitacearum) (Sphaerotheca fuliginea) (Erysiphe cichoracearum) ml/ha 625 ml/ha Dien tot drie (3) opeenvolgende bespuitings toe 7 tot 10 dae uitmekaar, beginnende met blomvorming. Dien toe in genoeg water om volledige benatting te verseker. Moet nie AMISTAR TOP saam met benatters toedien nie. Moet nie meer as drie (3) toedienings AMISTAR TOP per Vir Belly rot beheer moet die eerste toediening plaasvind op 1 tot 3 blaar stadium en die tweede toediening 10 tot 14 dae later. Trekkertoediening: Gebruik minstens 500 l water/ha RISSIES (Brand/groen/soet rissies, piquante, paprika, pimento) RISSIES (Cercospora spp.) (Leveillula taurica) Grond- en lugtoediening ml/ha 250 ml/100 l water (Minimum 1000 ml/ha) Dien tot twee (2) opeenvolgende bespuitings toe 7 dae uitmekaar, beginnende by blominisiasie. Dien toe in voldoende water volume om volledige benatting te verseker. Moet nie meer as drie (3) toedienings AMISTAR TOP per Die gebruik van n sprei/penetreer tipe bymiddel mag die effektiwiteit van die produk verbeter. Trekkertoediening: Gebruik minstens 500 l water/ha

6 AMISTAR TOP / TAMATIES TAMATIES Vroeë roes (Alternaria solani) < 500 l water, gebruik 500 ml/ha > 500 l water, gebruik 100 ml/100 l water Dien toe in blokke van twee (2) bespuitings 7-10 dae uitmekaar wanneer weerstoestande gunstig is vir siekte. Alternatiewelik kan toedienings elke 14 dae herhaal word op voorwaarde dat dit elke 7 dae alterneer word met ander produkte wat geregistreer is vir die beheer van vroeë roes. AMISTAR TOP afgewissel met BRAVO 720 in n 7 dag siklus sal ook laatroes (Phytophthora infestans) voorkomend beheer. Moet nie meer as ses (6) toedienings AMISTAR TOP, of ses (6) toedienings van produkte wat asoksistrobien bevat, of ses (6) toedienings van produkte wat difenokonasool bevat, per AMISTAR en BRAVO = Geregistreerde Handelsmerke van n Syngenta Groep Maatskappy. SYNGENTA AG, Kopiereg van die dokument is voorbehou. Alle ongemagtigde vermeerdering word verbied. SA. Reg Trekkertoediening: l water/ha