ONVZ Vrije Keuze Startfit Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing extern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONVZ Vrije Keuze Startfit Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing extern"

Transcriptie

1 Deel A 2 Algemene bepalingen Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing ONVZ aanvullende verzekering Begripsomschrijvingen Hospice Artikel 2 Een verblijfshuis dat ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven begeleidt en verzorgt door de inzet van zorgverleners en vrijwilligers. De hospice dient een AWBZtoelating te hebben. Een verblijfshuis dat ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun leven begeleidt en verzorgt door de inzet van zorgverleners en vrijwilligers. De hospice dient een Wlz-toelating te hebben. De AWBZ wordt in 2015 vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz), daar is deze tekst op aangepast. Kinder- en jeugdpsycholoog Artikel 2 Dit begrip was in 2014 opgenomen in deel A-1. Kinder- en jeugdpsycholoog Een Kinder- en Jeugdpsycholoog als volwaardig lid ingeschreven in het betreffende register van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Orthopedagoog-generalist Artikel 2 Dit begrip was in 2014 opgenomen in deel A-1. Orthopedagoog-generalist Een orthopedagoog-generalist geregistreerd in het betreffende register van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). Pedicure Artikel 2 Dit begrip was niet opgenomen in Pedicure De pedicure zoals omschreven in deel A-1 of een pedicure met de specialisatie Reumatische Voet en ingeschreven in het KwaliteitsRegister voor Pedicures. Zvw naar de Jeugdwet. Het begrip kinderen jeugdpsycholoog komt daarom alleen nog in de aanvullende voorwaarden voor. Zvw naar de Jeugdwet. Het begrip orthopedagoog-generalist komt daarom alleen nog in de aanvullende voorwaarden voor. In het begrip komt naar voren in welk register de zorgverlener ingeschreven moet staan. Sportarts Artikel 2 Een in Nederland gevestigde arts, geregistreerd als sociaalgeneeskundige volgens de Wet BIG in het daartoe aangewezen register. De sportarts is opgeleid in de sociale geneeskunde en houdt praktijk als sportarts. Een arts als sportarts ingeschreven in het Specialistenregister van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG). Het register wordt beheerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Sportgeneeskunde is per 1 juli 2014 een erkend specialisme. Het register van de sportartsen wordt beheerd door de RGS. ONVZ Vrije Keuze Startfit Buitenland artikel 4 Wisselkoers ONVZ vergoedt nota s van buitenlandse zorgverleners in euro s. Daarbij hanteert zij de ONVZ Vrije Keuze Extrafit Sportarts ONVZ vergoedt de kosten van behandelingen door een sportarts tot maximaal 100 per kalenderjaar. Farmaceutische zorg Artikel 3 ONVZ vergoedt de kosten van onderzoek en behandeling door een sportarts tot maximaal 100 per kalenderjaar. Overige behandelingen en therapieën Artikel 7 declaratie moet worden Camouflagetherapie Als sprake is van ernstige huidafwijkingen in het gelaat of de hals, vergoed ONVZ de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten. Elektrische epilatie of laserbehandeling lid 3 ONVZ vergoedt voor een vrouwelijke verzekerde met overmatige haargroei in het gezicht de behandelend dermatoloog (huidarts). De vergoeding bedraagt maximaal voor de gehele duur van lid 4 MammaPrint behandeling na Bij ernstige huidafwijkingen in het gelaat of de hals, vergoedt ONVZ de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie door een huidtherapeut of schoonheidsspecialist en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de huisarts. Uit het voorschrift moet blijken wat de aard en de ernst van de afwijkingen is. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. plaatsgevonden. Dit voorschrift stuurt u mee met De vergoeding bedraagt maximaal voor de gehele looptijd van huisarts voor deze behandeling met de declaratie moet worden Ook is toegevoegd wat uit dit voorschrift moet blijken. en dat de behandeling plaatsvindt op

2 Oedeem- en littekentherapie lid 5 Oedeemtherapie ONVZ vergoedt de kosten van behandeling van ernstig lymfoedeem door een Oedeem- en littekentherapie Circumcisie (besnijdenis) lid 9 Dit lid was niet opgenomen in ONVZ vergoedt de kosten van circumcisie. Een medisch-specialist verleent de zorg en ONVZ heeft vooraf toestemming verleend. De aanvullen Buitenland Artikel 11 ONVZ Vrije Keuze Benfit Geboortezorg Artikel 1 lid 1 Hierover was niets opgenomen in Bij uw declaratie van kosten van couveusenazorg, uitgestelde of aanvullende kraamzorg stuurt u een verklaring mee van uw behandelend arts of verloskundige waaruit de medische indicatie voor deze (extra) zorg blijkt. Overige therapieën voor houding en beweging ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tezamen tot maximaal 500 per kalenderjaar: behandelingen door een sportarts. Farmaceutische zorg Artikel 3 Vervangende mantelzorg Artikel 6 Hierover was niets opgenomen in ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tezamen tot maximaal 500 per kalenderjaar: onderzoek en behandeling door een sportarts. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voorziet in ondersteuning en waar nodig tijdelijk vervanging van de mantelzorgers. Als u of uw mantelzorger niet in aanmerking komt voor deze Wmo-voorziening, kunt u een beroep doen op de dekking volgens dit artikel. In dit lid is toegevoegd dat de verklaring van uw behandelend arts of verloskundige met de medische indicatie voor extra zorg met de declaratie moet worden In het artikel wordt de relatie met het domein WMO beschreven. Als er dekking is voor zorg en zorgdiensten op basis van deze wet, dan is er geen dekking op de aanvullende verzekering mogelijk. Meer informatie vindt u op Overige behandelingen en therapieën Artikel 9 declaratie moet worden Camouflagetherapie Als sprake is van ernstige huidafwijkingen in het gelaat of de hals, vergoed ONVZ de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten. Elektrische epilatie of laserbehandeling lid 4 ONVZ vergoedt voor een vrouwelijke verzekerde met overmatige haargroei in het gezicht de behandelend dermatoloog (huidarts). De vergoeding bedraagt maximaal voor de gehele duur van lid 5 MammaPrint behandeling na Bij ernstige huidafwijkingen in het gelaat of de hals, vergoedt ONVZ de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie door een huidtherapeut of schoonheidsspecialist en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de huisarts. Uit het voorschrift moet blijken wat de aard en de ernst van de afwijkingen is. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. plaatsgevonden. Dit voorschrift stuurt u mee met De vergoeding bedraagt maximaal voor de gehele looptijd van huisarts voor deze behandeling met de declaratie moet worden Ook is toegevoegd wat uit dit voorschrift moet blijken. en dat de behandeling plaatsvind op

3 Oedeem- en littekentherapie lid 6 Oedeemtherapie ONVZ vergoedt de kosten van behandeling van ernstig lymfoedeem door een Oedeem- en littekentherapie Circumcisie (besnijdenis) lid 14 Dit lid was niet opgenomen in ONVZ vergoedt de kosten van circumcisie. Een medisch-specialist verleent de zorg en ONVZ heeft vooraf toestemming verleend. De Ziekenvervoer Artikel ,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet; Buitenland Artikel ,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet; Bij de declaratie voegt u een verklaring van uw behandelend arts waaruit blijkt om welke medische reden u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. aanvullen Er bestaat alleen vergoeding voor vervoer als u vanwege medische redenen niet met het openbaar vervoer kunt reizen. Om dit na te gaan, beoordeelt ONVZ een verklaring met de medische reden waardoor geen gebruik gebruik kan worden van het openbaar vervoer, die u met de declaratie moet meesturen. Dit is nu ook toegevoegd in de tekst. ONVZ Vrije Keuze Optifit Geboortezorg Artikel 1 lid 1 Hierover was niets opgenomen in Bij uw declaratie van kosten van couveusenazorg, uitgestelde of aanvullende kraamzorg stuurt u een verklaring mee van uw behandelend arts of verloskundige waaruit de medische indicatie voor deze (extra) zorg blijkt. Fysiotherapie en oefentherapie lid 1 ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door een manueel therapeut. ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door: een manueel therapeut, waarvan maximaal 18 behandelingen manuele therapie Overige therapieën voor houding en beweging ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tezamen tot maximaal 750,- per kalenderjaar: behandelingen door een sportarts. Generalistische Basis GGZ Artikel 3 Farmaceutische zorg Artikel 4 Vervangende mantelzorg Artikel 8 Geen bepaling over de Jeugdwet. Hierover was niets opgenomen in ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tezamen tot maximaal 750,- per kalenderjaar: onderzoek en behandeling door een sportarts. Hulp aan jeugdigen met psychische problemen is een voorziening op grond van de Jeugdwet. U kunt een beroep doen op deze dekking als u niet in aanmerking komt voor hulp op grond van de Jeugdwet. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voorziet in ondersteuning en waar nodig tijdelijk vervanging van de mantelzorgers. Als u of uw mantelzorger niet in aanmerking komt voor deze Wmo-voorziening, kunt u een beroep doen op de dekking volgens dit artikel. In dit lid is toegevoegd dat de verklaring van uw behandelend arts of verloskundige met de medische indicatie voor extra zorg met de declaratie moet worden In dit lid is toegevoegd dat maximaal 18 behandelingen manuele therapie worden vergoed. Zvw naar de Jeugdwet. Deze dekking vanuit de Jeugdwet gaat vóór op de dekking in de aanvullen In het artikel wordt de relatie met het domein WMO beschreven. Als er dekking is voor zorg en zorgdiensten op basis van deze wet, dan is er geen dekking op de aanvullende verzekering mogelijk. Meer informatie vindt u op Overige behandelingen en therapieën Artikel 12 declaratie moet worden Camouflagetherapie Als sprake is van ernstige huidafwijkingen in het gelaat of de hals, vergoedt ONVZ de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten. Bij ernstige huidafwijkingen in het gelaat of de hals, vergoedt ONVZ de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie door een huidtherapeut of schoonheidsspecialist en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de huisarts. Uit het voorschrift moet blijken wat de aard en de ernst van de afwijkingen is. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. huisarts voor deze behandeling met de declaratie moet worden Ook is toegevoegd wat uit dit voorschrift moet blijken.

4 Elektrische epilatie of laserbehandeling lid 4 ONVZ vergoedt voor een vrouwelijke verzekerde met overmatige haargroei in het gezicht de behandelend dermatoloog (huidarts). De vergoeding bedraagt maximaal voor de gehele duur van lid 5 MammaPrint behandeling na Oedeem- en littekentherapie lid 6 ONVZ vergoedt de kosten van behandeling van ernstig lymfoedeem door een plaatsgevonden. Dit voorschrift stuurt u mee met De vergoeding bedraagt maximaal voor de gehele looptijd van en dat de behandeling plaatsvind op Plastische chirurgie lid 10 ONVZ vergoedt de kosten van: Als ONVZ vooraf toestemming heeft verleend, vergoedt zij de kosten van: Vanaf 2015 moet u voor plastisch chirurgische behandeling vooraf een Circumcisie (besnijdenis) lid 17 Dit lid was niet opgenomen in ONVZ vergoedt de kosten van circumcisie. Een medisch-specialist verleent de zorg en ONVZ heeft vooraf toestemming verleend. De Verblijfskosten Artikel 13 Verblijf in een hospice ONVZ vergoedt de eigen bijdrage van verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis gedurende maximaal drie maanden, als het verblijf is geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de huisarts of de behandelend medisch-specialist. De vergoeding bedraagt maximaal 25 per dag. ONVZ vergoedt de eigen bijdrage voor verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis gedurende maximaal drie maanden, als het verblijf is geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de huisarts of de behandelend medisch-specialist. De vergoeding bedraagt maximaal 25 per dag. ONVZ vergoedt niet de inkomensafhankelijke eigen bijdrage die u verschuldigd bent op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). aanvullen ONVZ vergoedt alleen de eigen bijdrage die het hospice of bijna-thuis-huis aan u oplegt, de inkomensafhankelijke bijdrage die het CAK en gemeente aan u oplegt vergoedt ONVZ niet. Ziekenvervoer Artikel ,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet; 2. 0,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet; Bij de declaratie voegt u een verklaring van uw behandelend arts waaruit blijkt om welke medische reden u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Er bestaat alleen vergoeding voor vervoer als u vanwege medische redenen niet met het openbaar vervoer kunt reizen. Om dit na te gaan, beoordeelt ONVZ een verklaring met de medische reden waardoor geen gebruik gebruik kan worden van het openbaar vervoer, die u met de declaratie moet meesturen. Dit is nu ook toegevoegd in de tekst. Preventieve zorg artikel 16 Lidmaatschap patiëntenvereniging lid 3 ONVZ vergoedt de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) of het Landelijk Platform GGz (LPGGz) tot maximaal 25 per kalenderjaar. ONVZ vergoedt de bijdrage na het overleggen van een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs. Buitenland Artikel 17 ONVZ vergoedt de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Ieder(in) of het Landelijk Platform GGz (LPGGz), tot maximaal 25 per kalenderjaar. ONVZ vergoedt de bijdrage na het overleggen van een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs. Op 1 januari 2014 zijn de CG-Raad met het Platform VG gefuseerd tot Ieder(in). ONVZ Vrije Keuze Topfit Geboortezorg Artikel 1 lid 1 Hierover was niets opgenomen in Bij uw declaratie van kosten van couveusenazorg, uitgestelde of aanvullende kraamzorg stuurt u een verklaring mee van uw behandelend arts of verloskundige waaruit de medische indicatie voor deze (extra) zorg blijkt. Fysiotherapie en oefentherapie lid 1 ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door een manueel therapeut. ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door: een manueel therapeut, waarvan maximaal 18 behandelingen manuele therapie In dit lid is toegevoegd dat de verklaring van uw behandelend arts of verloskundige met de medische indicatie voor extra zorg met de declaratie moet worden In dit lid is toegevoegd dat maximaal 18 behandelingen manuele therapie worden vergoed.

5 Overige therapieën voor houding en beweging ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tezamen tot maximaal ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tezamen tot maximaal 1000 per kalenderjaar: per kalenderjaar: onderzoek en behandeling door een sportarts. behandelingen door een sportarts. Generalistische Basis GGZ Artikel 3 Farmaceutische zorg Artikel 4 Ziekenvervoer Artikel 9 Geen bepaling over de Jeugdwet. 2. 0,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet; Hulp aan jeugdigen met psychische problemen is een voorziening op grond van de Jeugdwet. U kunt een beroep doen op deze dekking als u niet in aanmerking komt voor hulp op grond van de Jeugdwet. 2. 0,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet; Bij de declaratie voegt u een verklaring van uw behandelend arts waaruit blijkt om welke medische reden u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Zvw naar de Jeugdwet. Deze dekking vanuit de Jeugdwet gaat vóór op de dekking in de aanvullen Er bestaat alleen vergoeding voor vervoer als u vanwege medische redenen niet met het openbaar vervoer kunt reizen. Om dit na te gaan, beoordeelt ONVZ een verklaring met de medische reden waardoor geen gebruik gebruik kan worden van het openbaar vervoer, die u met de declaratie moet meesturen. Dit is nu ook toegevoegd in de tekst. Overige behandelingen en therapieën Artikel 12 declaratie moet worden Camouflagetherapie ONVZ vergoedt de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten. Elektrische epilatie of laserbehandeling lid 4 ONVZ vergoedt voor een vrouwelijke verzekerde met overmatige haargroei in het gezicht de behandelend dermatoloog (huidarts). De vergoeding bedraagt maximaal voor de gehele duur van In-vitrofertilisatie (ivf) lid 6 ONVZ vergoedt de kosten van ivf-behandelingen in een ziekenhuis zolang u jonger bent dan 43 jaar. lid 7 MammaPrint behandeling na Oedeem- en littekentherapie lid 8 ONVZ vergoedt de kosten van behandeling van ernstig lymfoedeem door een ONVZ vergoedt de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie door een schoonheidsspecialist of een huidtherapeut en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met plaatsgevonden. Dit voorschrift stuurt u mee met De vergoeding bedraagt maximaal voor de gehele looptijd van huisarts met de declaratie moet worden en dat de behandeling plaatsvind op ONVZ vergoedt de kosten van een vierde en volgende pogingen ivf per bij u te realiseren zwangerschap zolang u bij aanvang van de Vanaf 2015 moet u voor een 4e en betreffende poging jonger bent dan 43 jaar. De behandeling vindt plaats in een ziekenhuis en ONVZ heeft vooraf toestemming verleend. volgende ivf-behandeling vooraf een Plastische chirurgie lid 12 ONVZ vergoedt de kosten van: Als ONVZ vooraf toestemming heeft verleend, vergoedt zij de kosten van: Vanaf 2015 moet u voor plastisch chirurgische behandeling vooraf een Circumcisie (besnijdenis) lid 17 Dit lid was niet opgenomen in ONVZ vergoedt de kosten van circumcisie. Een medisch-specialist verleent de zorg en ONVZ heeft vooraf toestemming verleend. De Verblijfskosten Artikel 13 Verblijf in een hospice ONVZ vergoedt de eigen bijdrage van verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis gedurende maximaal drie maanden, als het verblijf is geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de huisarts of de behandelend medisch-specialist. ONVZ vergoedt de eigen bijdrage van verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis gedurende maximaal drie maanden, als het verblijf is geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de huisarts of de behandelend medisch-specialist. De vergoeding bedraagt maximaal 25,- per dag. ONVZ vergoedt niet de inkomensafhankelijke eigen bijdrage die u verschuldigd bent op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). aanvullen ONVZ vergoedt alleen de eigen bijdrage die het hospice of bijna-thuis-huis aan u oplegt, de inkomensafhankelijke bijdrage die het CAK en de gemeente aan u oplegt vergoedt ONVZ niet.

6 Herstellingsoord lid 4 ONVZ vergoedt de kosten van verblijf in een door ONVZ erkend herstellingsoord. Het verblijf is bedoeld voor herstel na een lichamelijke ziekte of een daaraan verbonden medische behandeling. Het verblijf vindt plaats op verwijzing van de behandelend arts en ONVZ heeft vooraf toestemming verleend. Een overzicht van de erkende herstellingsoorden kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op Vervangende mantelzorg Artikel 15 Hierover was niets opgenomen in ONVZ vergoedt de kosten van verblijf in een door ONVZ erkend herstellingsoord. Het verblijf is bedoeld voor herstel na een lichamelijke ziekte of een daaraan verbonden medische behandeling zonder dat een tijdelijke opname in verband met huisartsenzorg (kortdurend eerstelijnsverblijf) geïndiceerd is. Het verblijf vindt plaats op verwijzing van de behandelend arts en ONVZ heeft vooraf toestemming verleend. Een overzicht van de erkende herstellingsoorden kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voorziet in ondersteuning en waar nodig tijdelijk vervanging van de mantelzorgers. Als u of uw mantelzorger niet in aanmerking komt voor deze Wmo-voorziening, kunt u een beroep doen op de dekking volgens dit artikel. Preventieve zorg artikel 17 Lidmaatschap patiëntenvereniging lid 3 ONVZ vergoedt de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, ONVZ vergoedt de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, die is aangesloten bij de Nederlandse die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) of het Landelijk Platform GGz Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Ieder(in) of het Landelijk Platform GGz (LPGGz). ONVZ vergoedt de bijdrage na het overleggen van een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs. (LPGGz). ONVZ vergoedt de bijdrage na het overleggen van een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs. Buitenland Artikel 18 ONVZ Vrije Keuze Superfit Vanaf valt de aanspraak 'kortdurend eerstelijns verblijf' onder de Wmo 2015 en daarom kunt u er op uw aanvullende verzekering geen aanspraak op maken. In het artikel wordt de relatie met het domein WMO beschreven. Als er dekking is voor zorg en zorgdiensten op basis van deze wet, dan is er geen dekking op de aanvullende verzekering mogelijk. Meer informatie vindt u op Op 1 januari 2014 zijn de CG-Raad met het Platform VG gefuseerd tot Ieder(in). Geboortezorg Artikel 1 lid 1 Hierover was niets opgenomen in Bij uw declaratie van kosten van couveusenazorg, uitgestelde of aanvullende kraamzorg stuurt u een verklaring mee van uw behandelend arts of verloskundige waaruit de medische indicatie voor deze (extra) zorg blijkt. Fysiotherapie en oefentherapie lid 1 ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door een manueel therapeut. ONVZ vergoedt de kosten van behandeling door: een manueel therapeut, waarvan maximaal 18 behandelingen manuele therapie Overige therapieën voor houding en beweging ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tezamen tot maximaal 1.500,- per kalenderjaar: behandelingen door een sportarts. Generalistische Basis GGZ Artikel 3 Geen bepaling over de Jeugdwet. Farmaceutische zorg Artikel 4 Ziekenvervoer Artikel ,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet; ONVZ vergoedt de kosten van de volgende behandelingen tezamen tot maximaal 1.500,- per kalenderjaar: onderzoek en behandeling door een sportarts. Hulp aan jeugdigen met psychische problemen is een voorziening op grond van de Jeugdwet. U kunt een beroep doen op deze dekking als u niet in aanmerking komt voor hulp op grond van de Jeugdwet. 2. 0,27 per kilometer bij gebruik van de auto. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet; Bij de declaratie voegt u een verklaring van uw behandelend arts waaruit blijkt om welke medische reden u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. In dit lid is toegevoegd dat de verklaring van uw behandelend arts of verloskundige met de medische indicatie voor extra zorg met de declaratie moet worden In dit lid is toegevoegd dat maximaal 18 behandelingen manuele therapie worden vergoed. Zvw naar de Jeugdwet. Deze dekking vanuit de Jeugdwet gaat vóór op de dekking in de aanvullen Er bestaat alleen vergoeding voor vervoer als u vanwege medische redenen niet met het openbaar vervoer kunt reizen. Om dit na te gaan, beoordeelt ONVZ een verklaring met de medische reden waardoor geen gebruik gebruik kan worden van het openbaar vervoer, die u met de declaratie moet meesturen. Dit is nu ook toegevoegd in de tekst. Overige behandelingen en therapieën Artikel 12 declaratie moet worden Camouflagetherapie ONVZ vergoedt de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten. ONVZ vergoedt de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie door een schoonheidsspecialist of een huidtherapeut en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met huisarts met de declaratie moet worden

7 Elektrische epilatie of laserbehandeling lid 4 ONVZ vergoedt voor een vrouwelijke verzekerde met overmatige haargroei in het gezicht de behandelend dermatoloog (huidarts). De vergoeding bedraagt maximaal voor de gehele duur van In-vitrofertilisatie (ivf) lid 6 ONVZ vergoedt de kosten van ivf-behandelingen in een ziekenhuis zolang u jonger bent dan 43 jaar. lid 7 MammaPrint behandeling na Oedeem- en littekentherapie lid 8 ONVZ vergoedt de kosten van behandeling van ernstig lymfoedeem door een plaatsgevonden. Dit voorschrift stuurt u mee met De vergoeding bedraagt maximaal 2.000,- voor de gehele looptijd van en dat de behandeling plaatsvind op ONVZ vergoedt de kosten van een vierde en volgende pogingen ivf per bij u te realiseren zwangerschap zolang u bij aanvang van de Vanaf 2015 moet u voor een 4e en betreffende poging jonger bent dan 43 jaar. De behandeling vindt plaats in een ziekenhuis en ONVZ heeft vooraf toestemming verleend. volgende ivf-behandeling vooraf een Plastische chirurgie lid 12 ONVZ vergoedt de kosten van: Als ONVZ vooraf toestemming heeft verleend, vergoedt zij de kosten van: Vanaf 2015 moet u voor plastisch chirurgische behandeling vooraf een Circumcisie (besnijdenis) lid 17 Dit lid was niet opgenomen in ONVZ vergoedt de kosten van circumcisie. Een medisch-specialist verleent de zorg en ONVZ heeft vooraf toestemming verleend. De Verblijfskosten Artikel 13 Verblijf in een hospice ONVZ vergoedt de eigen bijdrage van verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis, als het verblijf is geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de huisarts of de behandelend medisch-specialist. ONVZ vergoedt de eigen bijdrage van verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis, als het verblijf is geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de huisarts of de behandelend medisch-specialist. ONVZ vergoedt niet de inkomensafhankelijke eigen bijdrage die u verschuldigd bent op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). aanvullen ONVZ vergoedt alleen de eigen bijdrage die het hospice of bijna-thuis-huis aan u oplegt, de inkomensafhankelijke bijdrage die het CAK en de gemeente aan u oplegt vergoedt ONVZ niet. Herstellingsoord lid 4 ONVZ vergoedt de kosten van verblijf in een door ONVZ erkend herstellingsoord. Het verblijf is bedoeld voor herstel na een lichamelijke ziekte of een daaraan verbonden medische behandeling. Het verblijf vindt plaats op verwijzing van de behandelend arts en ONVZ heeft vooraf toestemming verleend. Een overzicht van de erkende herstellingsoorden kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op ONVZ vergoedt de kosten van verblijf in een door ONVZ erkend herstellingsoord. Het verblijf is bedoeld voor herstel na een lichamelijke ziekte of een daaraan verbonden medische behandeling zonder dat een tijdelijke opname in verband met huisartsenzorg (kortdurend eerstelijnsverblijf) geïndiceerd is. Het verblijf vindt plaats op verwijzing van de behandelend arts en ONVZ heeft vooraf toestemming verleend. Een overzicht van de erkende herstellingsoorden kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op Vanaf valt de aanspraak 'kortdurend eerstelijns verblijf' onder de Wmo 2015 en daarom kunt u er op uw aanvullende verzekering geen aanspraak op maken. Vervangende mantelzorg Artikel 15 Hierover was niets opgenomen in De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voorziet in ondersteuning en waar nodig tijdelijk vervanging van de mantelzorgers. Als u of uw mantelzorger niet in aanmerking komt voor deze Wmo-voorziening, kunt u een beroep doen op de dekking volgens dit artikel. Preventieve zorg Artikel 17 Lidmaatschap patiëntenvereniging lid 3 ONVZ vergoedt de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, ONVZ vergoedt de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, die is aangesloten bij de Nederlandse die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) of het Landelijk Platform GGz Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Ieder(in) of het Landelijk Platform GGz (LPGGz). ONVZ vergoedt de bijdrage na het overleggen van een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs. (LPGGz). ONVZ vergoedt de bijdrage na het overleggen van een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs. Buitenland Artikel 18 In het artikel wordt de relatie met het domein WMO beschreven. Als er dekking is voor zorg en zorgdiensten op basis van deze wet, dan is er geen dekking op de aanvullende verzekering mogelijk. Meer informatie vindt u op Op 1 januari 2014 zijn de CG-Raad met het Platform VG gefuseerd tot Ieder(in).

8 ONVZ Tandfit Tandheelkundige kosten buiten het woonland Artikel 2 ONVZ vergoedt nota s van buitenlandse zorgverleners in euro s. Daarbij hanteert zij de ONVZ Privé Zorgpakket Geen inhoudelijke wijzigingen

9 reglement Verhaalsbijstand Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing extern Reglement Verhaalsbijstandservice Wat houdt de verhaalsbijstand service in? De verhaalsbijstand service maakt onderdeel uit van de aanvullende zorgverzekering, exclusief tandverzekeringen en privé zorgpakket. De verhaalsbijstand service betreft een dienstverlening in natura. Deze dienstverlening houdt in dat ONVZ de verzekerde in contact brengt met een door ONVZ aangewezen advocaat. Buiten Nederland zal dit een door ONVZ aangewezen schaderegelingbureau zijn. Deze zal proberen de persoonlijke schade als gevolg van een ongeval/voorval, inclusief de kosten volgens artikel 6:96 BW, op de naar burgerlijk recht aansprakelijke partij (of de verzekeraar hiervan) te verhalen. Bij verhaal van persoonlijke schade kan onder meer gedacht worden aan het verhalen van kosten van zorg die niet door ONVZ worden vergoed, omdat deze niet onder de dekking van de verzekering vallen. Hieronder valt onder andere het ingehouden eigen risico, de eigen bijdrage, inkomensschade, smartengeld en de kosten voor het laten uitvoeren van een forensische expertise. Verzekerd bedrag ONVZ vergoedt de kosten van de door haar aangewezen advocaat die de zaak in behandeling neemt tot een maximum van ,- (inclusief BTW). Onder het verzekerde bedrag vallen de advocaatkosten, het opvragen van medische verslagen, het uitvoeren van medische expertises en het voeren van een rechtszaak. Het bedrag van ,- omvat alle te maken kosten door de advocaat en is daarmee inclusief de verhaalde (buiten)gerechtelijke kosten op de tegenpartij. Wat wordt verstaan onder ongeval/voorval? Een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten zijn wil, waardoor medisch aantoonbaar fysiek letsel is veroorzaakt, waaronder ook te verstaan beroepsziekte. Dekkingsgebied U kunt een beroep doen op de verhaalsbijstand service, als het ongeval/voorval heeft plaatsgevonden in Nederland, binnen Europa of in één van de landen rondom de Middellandse Zee. Bij een ongeval/voorval buiten Nederland, maar binnen Europa of in één van de landen rondom de Middellandse Zee, wordt uitsluitend bijstand verleend, als de rechter van één van deze landen bevoegd is en het recht van één van deze landen van toepassing is. Voorwaarden dekking: Het ongeval/voorval moet hebben plaatsgevonden binnen de looptijd van de aanvullende zorgverzekering. Met het oog op het behalen van een zo kansrijk mogelijk resultaat, is het van belang dat u een ongeval/voorval zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen een jaar erna, bij ONVZ meldt. ONVZ beëindigt de verhaalsbijstandservice: als er naar het oordeel van de door ONVZ aangewezen advocaat geen redelijke kans is het gewenste resultaat te bereiken. ONVZ vergoedt geen kosten voor: verhaal van schade als u - zo de onderhavige aanvullende verzekering niet bestond - aanspraak kunt maken op vergoeding volgens een andere overeenkomst (zoals een andere rechtsbijstandvoorziening of bijstand door een reeds ingeschakelde advocaat), al of niet eerder ingegaan, of een wettelijke regeling. Deze aanvullende verzekering geldt slechts als excedent boven de dekking die onder de in de voorgaande volzin genoemde overeenkomst of regeling is verleend of zou zijn verleend, indien de onderhavige aanvullende verzekering niet zou hebben bestaan; getuigen, voor zover deze niet zijn toegewezen door de rechter; reis en verblijf, als persoonlijk verschijnen is bevolen door de rechter; verhaal van schade (daaronder begrepen het vaststellen ervan) aan voer- en (lucht)vaartuigen; bijstand in strafzaken; bijstand bij medische aansprakelijkheid. Wat houdt de verhaalsbijstand-service in? De verhaalsbijstand-service maakt onderdeel uit van de aanvullende verzekeringen, exclusief Tandfit verzekeringen en Privé Zorgpakket. De verhaalsbijstand-service is een dienstverlening in natura en houdt in dat ONVZ de verzekerde in contact brengt met een door ONVZ aan te wijzen advocaat (Asselbergs & Klinkhamer Advocaten). Buiten Nederland is dit een door ONVZ aan te wijzen schaderegelingbureau (Europrotector). De advocaat of het schaderegelingbureau poogt de persoonlijke schade als gevolg van een ongeval/voorval, inclusief de kosten volgens artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, op de naar burgerlijk recht aansprakelijke partij (of zijn/haar verzekeraar) te verhalen. Verhaal van persoonlijke schade betreft onder meer het verhalen van kosten van zorg die ONVZ niet vergoedt, omdat deze niet onder de dekking van de verzekering vallen. Het gaat hierbij onder andere om het eigen risico en eigen bijdragen. Verder valt eronder persoonlijke schade, inkomensschade, smartengeld en de kosten van een forensische expertise. Verzekerd bedrag ONVZ vergoedt de kosten van de/het door haar aan te wijzen advocaat/schaderegelingbureau tot maximaal ,- (inclusief eventuele kantoorkosten) per ongeval/voorval. Daaronder vallen onder meer de advocaatkosten, het opvragen van medische verslagen, de kosten van medisch advies, het uitvoeren van medische expertises, het voeren van een rechtszaak. Voornoemd bedrag is inclusief de te verhalen (buiten)gerechtelijke kosten. Alle hiervoor genoemde bedragen zijn inclusief de eventueel daarover verschuldigde BTW. Wat wordt verstaan onder ongeval/voorval? Een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten zijn/haar wil, waardoor medisch aantoonbaar fysiek letsel is veroorzaakt, waaronder ook te verstaan een beroepsziekte. Voorwaarden dekking: Het ongeval/voorval heeft plaatsgevonden binnen de looptijd van de aanvullen Er bestaat geen recht op bijstand als er naar het oordeel van de advocaat of het schaderegelingbureau geen redelijke kans is het gewenste resultaat te bereiken. U kunt een beroep doen op de verhaalsbijstand-service als het ongeval/voorval heeft plaatsgevonden in Nederland, binnen Europa of in één van de landen rondom de Middellandse Zee. Bij een ongeval/voorval buiten Nederland, maar binnen Europa of in één van de landen rondom de Middellandse Zee wordt uitsluitend bijstand verleend als de rechter van één van deze landen bevoegd is en het recht van één van deze landen van toepassing is. Met het oog op het behalen van een zo gunstig mogelijk resultaat is het van belang dat u een ongeval/voorval zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen een jaar erna, bij ONVZ meldt. Bijzondere voorwaarden dekking Als u het niet eens bent met de advocaat of het schaderegelingbureau dat het gewenste resultaat niet is te verwachten, of over de manier waarop de zaak verder zal worden behandeld, dan bespreekt u uw mening met de advocaat of het schaderegelingbureau. Komt u er in overleg niet uit dan kunt u de zaak in handen geven van een door uzelf te kiezen advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen mits en voor zover deze vertegenwoordiging of behartiging afwijkt van die van de door ONVZ aangewezen advocaat of het schaderegelingbureau. ONVZ vergoedt dan de hiermee gemoeide kosten tot maximaal het verzekerd bedrag, onder aftrek van de kosten die de/het door ONVZ aangewezen advocaat of schaderegelingbureau reeds heeft gemaakt. U dient ONVZ maandelijks te voorzien van een gespecificeerde nota van de aangewezen advocaat of schaderegelingbureau. Als besloten wordt tot het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure staat het u vrij zelf een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. ONVZ vergoedt de hiermee gemoeide kosten tot maximaal het verzekerd bedrag, onder aftrek van de kosten die de/het door ONVZ aangewezen advocaat of schaderegelingbureau reeds heeft gemaakt. U dient ONVZ maandelijks te voorzien van een gespecificeerde nota van de aangewezen advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige. ONVZ vergoedt geen kosten: 1. bij samenloop: Deze verzekering biedt geen dekking indien, zou deze verzekering niet bestaan, aanspraak gemaakt kan worden of zou kunnen worden gemaakt op vergoeding volgens een andere verzekering, al dan niet van een oudere datum, of volgens een wettelijke regeling. bij excedent: Indien aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding volgens een andere verzekering, al dan niet van een oudere datum of volgens een wettelijke regeling, biedt deze verzekering uitsluitend dekking als excedent boven de dekking van die andere overeenkomst of regeling. 2. van getuigen, voor zover deze niet zijn toegewezen door de rechter; 3. van reis en verblijf, als persoonlijk verschijnen is bevolen door de rechter; 4. van verhaal van schade (inclusief het vaststellen ervan) aan voer- en (lucht)vaartuigen; 5. van verhaal van schade in een strafzaak; 6. van bijstand bij medische aansprakelijkheid. Er zijn twee inhoudelijke wijzigingen in de tekst. Te weten de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan een andere advocaat voor een second opinion en de vrije advocaatkeuze bij een procedure.

Reglement. Verhaalsbijstand-service 2016

Reglement. Verhaalsbijstand-service 2016 Reglement Verhaalsbijstand-service 2016 Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.12000633) en voor de aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Student

Wijzigingen in uw Student Wijzigingen in uw Student Generalistische Basis GGZ artikel 2 De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder-

Nadere informatie

Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: , AFM-nr.

Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: , AFM-nr. Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.12000633) en voor de aanvullende verzekeringen ONVZ Aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016

Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016 Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016 Algemene bepalingen ONVZ aanvullende verzekering (deel A) Zorgsoort/begrip Artikel en lidnummer Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Algemene bepalingen VvAA aanvullende verzekeringen (Deel A -2) Begripsomschrijvingen Artikel en lidnummer Artikel 2 Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Extrafit Internationaal

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. 2014 De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Benfit een aanvullende

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. ONVZ Zorgplan Internationaal Vergoedingsoverzicht Internationaal vergoedingsoverzicht 2016 Onderstaande overzichten

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering Uw zorgpolis voor 2015 Wijzigingen in uw Basisverzekering Restitutiebasis Artikel 1 lid 3 Nvt Betreft de bemiddeling verpleging en verzorging zoals bedoeld in artikel 7, PNOzorg houdt rekening met eventuele

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een aanvullende

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande artikelen

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit 2009

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit 2009 Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit 2009 Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2015 A Alternatieve geneeswijzen Bij arts max. 27 per per dag en max. 20 behandelingen.

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Topfit Internationaal een

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekeringen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekeringen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Dekkingsoverzicht aanvullende verzekeringen Vrije Keuze Zorgplan Verzekerde kosten Vrije Keuze Extrafit Vrije Keuze Benfit Vrije Keuze Optifit Vrije Keuze Topfit Vrije Keuze Superfit Acnébehandeling Volledig

Nadere informatie

startfit extrafit benfit optifit topfit

startfit extrafit benfit optifit topfit Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Acnebehandeling 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Indien aanspraken bestaan op grond van de Allianz Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de Allianz Vrije Keuze Optimaal

Nadere informatie

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ziektekosten Dekkingsoverzicht De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Dekkingsoverzicht Ziektekostenen (2008) Preventie: Basis Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering Wijzigingen zorgverzekering Nedasco Slimme Keuze 2016 De veranderingen in de vergoedingen en polisvoorwaarden

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PNOzorg Aanvullende verzekering 2016

Wijzigingsoverzicht PNOzorg Aanvullende verzekering 2016 Wijzigingsoverzicht PNOzorg Aanvullde verzekering 2016 Overekomst Onderdeel Artikel lidnummer Grondslag van de verzekering Artikel 2, lid 3 Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Deze verzekering is e

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan

Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan Inleiding polisvoorwaarden ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Geachte klant, ONVZ wil zich onderscheiden als kwalitatieve zorgverzekeraar en het beste voor u zorgen. Dit doet

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is

Nadere informatie

Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013

Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013 Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013 Als er volgens de PNOzorg Internationaal basisverzekering of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de PNOzorg

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal Dekkingsoverzicht 2013 - Budget - Basis - - Raadpleeg uw zorgpolis welke van de onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. De genoemde gelden per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld.

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Topfit 2009

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Topfit 2009 Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Topfit 2009 Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Topfit een

Nadere informatie

Overzicht verzekerde kosten ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Overzicht verzekerde kosten ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Overzicht verzekerde kosten ONVZ Zorgplan Acnébehandeling 100%, tot 21 jaar, 100%, tot 21 jaar, 100%, tot 21 jaar, 100%, tot 21 jaar, 100% Alternatieve geneeswijzen incl. Acupunctuur Haptonomie *voor behandelaar;

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. VVAA zorgverzekering

Polisvoorwaarden. VVAA zorgverzekering Polisvoorwaarden VVAA zorgverzekering Inleiding polisvoorwaarden VVAA zorgverzekering Geachte klant, VVAA wil zich onderscheiden als kwalitatieve zorgverzekeraar en het beste voor u zorgen. Dit doet VVAA

Nadere informatie

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2017 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 Voorwaarden Basisverzekering Startfit Extrafit Benfit Optifit

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze Polis

Polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze Polis Polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze Polis 2014 Inleiding polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze polis Hoe gebruikt u de polisvoorwaarden? De polisvoorwaarden zijn ingedeeld per verzekeringssoort. Deze indeling

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvulling Jongeren - Budget - Basis - Uitgebreid - Optimaal Dekkingsoverzicht 2014 - Budget - Basis - - Aan de hieronder genoemde kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de voor informatie. Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Internationaal vergoedingsoverzicht 2015 Internationaal vergoedingsoverzicht 2015 Onderstaande overzichten geven

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Internationaal vergoedingsoverzicht 2014 Internationaal vergoedingsoverzicht 2014 Onderstaande overzichten geven

Nadere informatie

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER

FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2015 FNV/MENZIS VERGOEDINGENWIJZER TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen,

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018

Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 In dit overzicht staan de belangrijkste veranderingen in de polisvoorwaarden van 2018. Het gaat om de veranderingen in de basisverzekering en aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingsoverzicht Internationaal ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Vergoedingsoverzicht Internationaal ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Vergoedingsoverzicht Internationaal 2017 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. ONVZ Internationaal Vergoedingsoverzicht 2017 Onderstaande overzichten geven een beknopte omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Zorgverzekering Vrije Keuze Plan Internationaal Aanvullende verzekeringen in combinatie met de Garant Basis Internationaal.

Nationale-Nederlanden Zorgverzekering Vrije Keuze Plan Internationaal Aanvullende verzekeringen in combinatie met de Garant Basis Internationaal. Nationale-en Zorgverzekering Vrije Keuze Plan e verzekeringen in combinatie met de Garant Basis. Verzekerde kosten Garant Basis Garant Start* Garant* Garant Plus* Garant Top* Ziekenhuisopname Revalidatie

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Overzicht veranderingen in vergoedingen en dekkingen 2018 De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de verzekerde zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 ASR Aanvullende verzekeringen

Vergoedingenoverzicht 2018 ASR Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht 2018 ASR Aanvullende verzekeringen Dit overzicht is bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Bij ONVZ staan uw belangen voorop. Daarom werken wij zonder winstoogmerk en bepaalt u bij ons zelf wat voor u de beste zorg is. Zo behoudt

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE VERZEKERINGEN ANTROPOSANA 2016 Acnebehandeling (1) (2) 100% maximaal 250,- per jaar 100% maximaal 250,-

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 Aanvullende Verzekeringen ASR

Dekkingsoverzicht 2016 Aanvullende Verzekeringen ASR Dekkingsoverzicht 2016 Aanvullende Verzekeringen ASR Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige en reglementen zijn zijn te vinden op onze website

Nadere informatie

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Het ONVZ Zorgplan Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is ONVZ wil zich ook bij de Basisverzekering blijven onderscheiden als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor de mensen. Wij gaan

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Marcel Vermeule Holland = Gezondheid = 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De Compact AV kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvulling Compact, Budget, Basis, Uitgebreid en Optimaal

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvulling Compact, Budget, Basis, Uitgebreid en Optimaal Dekkingsoverzicht 2015, Budget, Basis, en Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige en reglementen zijn te vinden op onze website en op te

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2017 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Voorwaarden Basisverzekering Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Superfit Veelgevraagde zorg Alternatieve geneeswijzen

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn de algemene regels ook van toepassing.

Nadere informatie

Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering. Beknopt dekkingsoverzicht (vervolg) ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering

Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering. Beknopt dekkingsoverzicht (vervolg) ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Basisverzekering Beknopt dekkingsoverzicht (vervolg) ONVZ Basisverzekering Arts fleboloog/ Proctoloog 100% Psycholoog 8 behandelingen van een 1e lijnspsycholoog, exclusief

Nadere informatie

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2007 Het ONVZ Zorgplan Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is ONVZ onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor mensen. Wij schrijven u dan ook niet voor naar welke arts

Nadere informatie

- - - 50% bij beperkt aantal 100% bij beperkt aantal

- - - 50% bij beperkt aantal 100% bij beperkt aantal Dekkingsoverzicht 2015 2 Zorg in het ziekenhuis Specialistische behandelingen* 100% Diagnostiek borstkanker - MammaPrint en Oncotype DX. Plastisch chirurgische behandelingen (Basisverzekering)* Plastisch

Nadere informatie

Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht

Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht 100222-BIJ SH07-2013 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = 2 Algemene informatie De premie is

Nadere informatie

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht De beste zorgverzekeraar van Nederland PNO Ziektekosten is al meer dan zestig jaar dé zorgverzekeraar voor de mediasector. En voor de vierde keer op rij

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen):

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 2/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 3/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel + Aanvullend Instap + Aanvullend Basis + Aanvullend Uitgebreid

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisfit Internationaal 2017

Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisfit Internationaal 2017 Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisfit Internationaal 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de ONVZ Basisfit Internationaal per 1 januari 2017. Het gaat daarbij om de wijzigingen die uw verzekering

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

2018 Vergoedingsoverzicht Internationaal

2018 Vergoedingsoverzicht Internationaal 2018 Vergoedingsoverzicht Vergoedingsoverzicht 2018 Onderstaande overzichten geven een beknopte omschrijving van de dekking van de Basisfit en de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen zijn per verzekerde

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer en en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer vindt u overzichten

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen.

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen. Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Aevitae Supervip Voorwaarden Wij vergoeden

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016

Dekkingsoverzicht 2016 Dekkingsoverzicht 2016 Zorg in het ziekenhuis Medisch-specialistische behandelingen* 100% Diagnostiek borstkanker - - MammaPrint en Oncotype DX. Plastisch chirurgische behandelingen (Basisverzekering)*

Nadere informatie

Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis

Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis Wijzigingen in uw zorgverzekering Basis Restitutiebasis artikel 1 lid 3 Betreft de bemiddeling verpleging en verzorging zoals bedoeld in artikel 7, VvAA zorgverzekering houdt rekening met eventuele voor

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2014 Informatie van independer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

Zorg in het buitenland Productvergelijking aanvullende verzekeringen en Wereldfit. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Zorg in het buitenland Productvergelijking aanvullende verzekeringen en Wereldfit. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Zorg in het buitenland Productvergelijking aanvullende verzekeringen en Wereldfit ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Aanspraken Zorg in het buitenland Basisverzekering 2016/2017 Startfit

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Aevitae Supervip 100% Wij vergoeden de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een, die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) of de Chronisch zieken en Gehandicapten

Nadere informatie

Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 2011

Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 2011 Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basis 2011 Anticonceptie Audiologische zorg Beenmergonderzoek kinderen Bevalling ziekenhuis Buitenland Voorziene en niet-voorziene behandelingen Dieetadvisering

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.

Polisvoorwaarden. Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco. Polisvoorwaarden Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014 Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over

Nadere informatie

Het Vrije Keuze Plan. Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is. NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G

Het Vrije Keuze Plan. Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is. NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G 1 Het Vrije Keuze Plan Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 1 Het Vrije Keuze Plan Nationale-Nederlanden Zorgverzekering wil zich ook bij de Basisverzekering

Nadere informatie

Vergoedingen Stichting Sociaal Fonds Attero Per 1 januari 2011. Drempel 250,- kalenderjaar 2011 toepassen

Vergoedingen Stichting Sociaal Fonds Attero Per 1 januari 2011. Drempel 250,- kalenderjaar 2011 toepassen Vergoedingen Stichting Sociaal Fonds Attero Per 1 januari 2011 Soort voorziening Omschrijving Voorwaarden Per 1-1-2011 Te hanteren maximaal behandeling / aanschafbedrag Het moet gaan om voorzieningen die

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ aanvullende verzekeringen 2017

Wijzigingsoverzicht ONVZ aanvullende verzekeringen 2017 Wijzigingsoverzicht ONVZ aanvullende verzekeringen 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de aanvullende verzekeringen per 1 januari 2017. Het gaat daarbij om de wijzigingen die uw verzekering echt

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015 Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen vindt u op www.beterdichtbij.nl

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De premie voor de is 10,95 per persoon per maand. Voor de dien je tussen de 18 en 27 jaar oud te

Nadere informatie