Wijzigingsoverzicht PNOzorg Aanvullende verzekering 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsoverzicht PNOzorg Aanvullende verzekering 2016"

Transcriptie

1 Wijzigingsoverzicht PNOzorg Aanvullde verzekering 2016 Overekomst Onderdeel Artikel lidnummer Grondslag van de verzekering Artikel 2, lid 3 Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Deze verzekering is e zogaamde excedt- of aanvullde verzekering. Dit houdt in dat als voorwaarde voor e vergoeding krachts deze verzekering geldt dat de verzekerde recht kan ontl aan e in artikel 1 bedoelde overekomst tot Basisverzekering. Met inachtneming van het bepaalde in de verzekeringsvoorwaard inzake de omvang van de dekking, beperking, uitsluiting evtuele overige bepaling geldt dat de verzekering uitsluitd dekking biedt indi voor zover deze kost volgs de voorwaard van de in artikel 1 bedoelde overekomst van Basisverzekering niet zijn gedekt. Deze verzekering is e zogaamde excedt- of aanvullde verzekering. Dit houdt in dat als voorwaarde voor e vergoeding krachts deze verzekering geldt dat de verzekerde recht kan ontl aan e in artikel 1 bedoelde overekomst tot Basisverzekering. Met inachtneming van het bepaalde in de verzekeringsvoorwaard inzake de omvang van de dekking, beperking, uitsluiting evtuele overige bepaling geldt dat de verzekering uitsluitd dekking biedt indi voor zover deze kost volgs de voorwaard van de in artikel 1 bedoelde overekomst van Basisverzekering niet zijn gedekt. De Aanvullde verzekering dekt alle zorg die doelmatig noodzakelijk is. Dit is nu ook verduidelijkt in deze Overekomst. De aanspraak op vergoeding van kost volgs deze verzekering wordt naar inhoud omvang ook bepaald door de stand van de wetschap praktijk. Als deze maatstaf er niet is, word inhoud omvang van de aanspraak bepaald door wat binn het betrokk vakgebied geldt als verantwoorde zorg dist. Er bestaat alle recht op vergoeding als u redelijkerwijs bt aangewez op de betreffde zorg of dist. Of dit zo is, wordt mede bepaald door doelmatigheid kwaliteit van de zorg of dist. Questions & Answers (Q&A) Vraag Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing 1. Welke kost krijg ik vergoed? PNOzorg biedt vier aanvullde verzekering: PNO Be Young, PNO Budget, PNO Extra PNO Compleet. Voor e aanvullde tandverzekering kunt u kiez uit Tandarts Budget, Tandarts Standaard, Tandarts Extra Tandarts Compleet. 2. Hoe werkt het eig risico? Maakt u medische kost die vergoed word vanuit de Basisverzekering, dan wordt op deze vergoeding eerst het verplichte eig risico ingehoud. Heeft u ook e vrijwillig eig risico zijn de medische kost hoger dan 375? Dan wordt na het verplichte eig risico het vrijwillig eig risico ingehoud op de vergoeding. PNOzorg biedt vijf aanvullde verzekering: PNO Start, PNO Standaard, PNO Keuze, PNO Extra PNO Compleet. Voor e aanvullde tandverzekering kunt u kiez uit Tandarts Start, Tandarts Standaard, Tandarts Extra Tandarts Compleet. Maakt u medische kost die vergoed word vanuit de Basisverzekering, dan wordt op deze vergoeding eerst het verplichte eig risico ingehoud. Heeft u ook e vrijwillig eig risico zijn de medische kost hoger dan 385? Dan wordt na het verplichte eig risico het vrijwillig eig risico ingehoud op de vergoeding. Per 1 januari 2016 is het mogelijk om te kiez voor de PNOStart. De PNO Be Young PNO Budget het vanaf 1 januari 2016 PNO Standaard PNO Keuze. De Tandarts Budget heet dan de Tandarts Start. Jaarlijkse aanpassing van het eig risico door de overheid.

2 6. Heb ik e verwijzing van de huisarts nodig voor e specialist? Medisch-specialistische zorg wordt alle vergoed na verwijzing van e huisarts, bedrijfsarts, e andere medisch specialist, arts voor verstandelijk gehandicapt, specialist oudergeeskunde of verpleeghuisarts, jeugdarts of consultatiebureau-arts, behalve bij spoedeisde behandeling. 12. Hoe kan ik bezwaar mak? Als u er met PNOzorg niet uit komt, dan kunt u of kan de verzekeringnemer e klacht voorlegg aan de Stichting Klacht Geschill Zorgverzekering (SKGZ). De Ombudsman Zorgverzekering van de SKGZ zal in eerste instantie door bemiddeling de klacht prober op te loss. Als dit niet tot resultaat heeft geleid, kunt u of kan de verzekeringnemer het geschil voorlegg aan de Geschillcommissie Zorgverzekering van de SKGZ. Zij brgt e voor partij bindd advies uit. U kunt dit do door e brief te schrijv naar: Stichting Klacht Geschill Zorgverzekering Postbus 291, 3700 AG Zeist Telefoon: Internet: Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. De Informatielijn/het Meldpunt Postbus GA Utrecht Telefoon: Internet: Medisch-specialistische zorg wordt alle vergoed na verwijzing van e huisarts, bedrijfsarts, e andere medisch specialist, arts voor verstandelijk gehandicapt, specialist oudergeeskunde of verpleeghuisarts, jeugdarts of consultatiebureau-arts, behalve bij spoedeisde behandeling. De verwijzing moet voor aanvang van de zorg zijn gegev. Als u er met PNOzorg niet uit komt, dan kunt u of kan de verzekeringnemer e klacht voorlegg aan de Stichting Klacht Geschill Zorgverzekering (SKGZ). De Ombudsman Zorgverzekering van de SKGZ zal in eerste instantie door bemiddeling de klacht prober op te loss. Als dit niet tot resultaat heeft geleid, kunt u of kan de verzekeringnemer het geschil voorlegg aan de Geschillcommissie Zorgverzekering van de SKGZ. Zij brgt e voor partij bindd advies uit. U kunt dit do door e brief (in het Nederlands of het Engels) te schrijv naar: Stichting Klacht Geschill Zorgverzekering Postbus 291, 3700 AG Zeist Telefoon: Internet: Er geldt e indiingstermijn (vermeld in artikel 10 Overekomst Basisverzekering PNOzorg 2016). Nederlandse Zorgautoriteit T.a.v. De Informatielijn/het Meldpunt Postbus GA Utrecht Telefoon: Internet: Per zorgsoort staat vermeld of u e verwijzing moet hebb. Als dat zo is, dan moet u de verwijzing voor aanvang van de zorg hebb gekreg. Voor de duidelijkheid is in de Overekomst Basisverzekering PNOzorg 2016 vermeld binn welke termijn u e klacht bij de SKGZ kunt indi. Dit kan ook in het Engels. aanpassing telefoonnummer NZa. PNO Start Per 1 januari 2016 is het mogelijk om te kiez voor de PNOStart. De PNOStart is e polis met de meest belangrijke zorg voor ms die bewust bezig zijn met hun gezondheid. De PNOStart biedt vergoeding voor: - 9 behandeling fysiotherapie; - max. 75 vaccinaties prevtieve geesmiddel bij e reis naar het buitland; - 1 maal per kalderjaar e gezondheidscheck-up; - vergoeding van onvoorzie geeskundige zorg in het buitland. Kijk in de Vergoedingswijzer PNOzorg 2016 voor de precieze omvang voorwaard van de vergoeding.

3 PNO Standaard Zorgsoort Tabel Tekst 2015 (PNO Be Young) Tekst 2016 (PNO Standaard) Uitleg aanpassing Paramedische zorg Fysiotherapie oeftherapie Maximaal 6 behandeling per verzekerde per kalderjaar. Maximaal 9 behandeling per verzekerde per kalderjaar. De vergoeding van het aantal behandeling fysiotherapie is uitgebreid voor u, van 6 naar 9. Fysiotherapie oeftherapie Bij fysiotherapie oeftherapie die vergoed wordt op de aanvullde verzekering kan ook e psychosomatisch fysiotherapeut de behandeling uitvoer. Aanvullde verzekering De hiervoor goemde therapeut, e psychosomatisch fysiotherapeut of via Door online fysiotherapie van HelloFysio.nl wordt de zorg voor u nog toegankelijker. U kunt de zorg bijvoorbeeld thuis of op kantoor ontvang. PNOzorg vergoedt online fysiotherapie van Hellofysio als e reguliere fysiotherapie behandeling. Heeft u klacht wilt u wet hoe online fysiotherapie werkt, kijk dan op Fysiotherapie oeftherapie ge informatie kwaliteitsregister. Farmaceutische zorg Middel die binn de reguliere geeskunde word gebruikt, maar niet word vergoed vanuit de Basisverzekering PNOzorg vergoedt de kost van: - zelfzorgmiddel geesmiddel, die niet word vergoed vanuit de Basisverzekering; - de eig bijdrage die volgs de Basisverzekering geldt voor bepaalde geesmiddel (hiervoor stuurt de apotheek e aparte reking die op de gebruikelijke wijze gedeclareerd kan word); - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel); - voor zover voor e werkzame stof e of meer preferte geesmiddel zijn aangewez: de kost van niet aangewez geesmiddel; - apotheekbereiding als hiervoor ge vergoeding mogelijk is vanuit de Basisverzekering. PNOzorg vergoedt de kost van: - zelfzorgmiddel geesmiddel, die niet word vergoed vanuit de Basisverzekering; - de terhandstelling van e receptplichtig geesmiddel het begeleidingsgesprek nieuw geesmiddel bij geregistreerde geesmiddel, die niet word vergoed vanuit de Basisverzekering of e andere zorgverzekering; - de eig bijdrage die volgs de Basisverzekering geldt voor bepaalde geesmiddel (hiervoor stuurt de apotheek e aparte reking die op de gebruikelijke wijze gedeclareerd kan word); - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel); - voor zover voor e werkzame stof e of meer preferte geesmiddel zijn aangewez: de kost van niet aangewez geesmiddel; - apotheekbereiding als hiervoor ge vergoeding mogelijk is vanuit de Basisverzekering. De kost van de terhandstelling het begeleidingsgesprek nieuw geesmiddel word ook vergoed voor receptplichtige geesmiddel die niet vergoed word vanuit de Basisverzekering.

4 Middel die binn de reguliere geeskunde word gebruikt, maar niet word vergoed vanuit de Basisverzekering Alle middel die zijn voorgeschrev door e behandeld arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant word vergoed. Alle middel die zijn voorgeschrev door e behandeld arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant word vergoed. Niet onder deze rubriek vall: - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel) voorgeschrev in het kader van alternatieve geeskunde, zie daarvoor de rubriek Alternatieve geeswijz/geesmiddel; - geesmiddel tstoff in verband met buitlandse reiz zoals bedoeld in de rubriek Vaccinaties prevtieve geesmiddel; - vruchtbaarheidsbevorderde geesmiddel zoals bedoeld in de rubriek Geesmiddel ter bevordering van de vruchtbaarheid; - geesmiddel voor anticonceptionele doeleind. Verduidelijking welke middel niet onder de vergoeding vall van dit artikel, maar vergoed word onder e ander artikel in de voorwaard. Alternatieve geeswijz Alternatieve geeswijz/geesmiddel 1. Alternatieve behandeling (niet zijnde antroposofisch): Acupunctuur, chiropractie, zymtherapie, flebologie, proctologie, haptotherapie, (klassieke) homeopathie, manuele geeskunde, Moermantherapie, neuraaltherapie, natuurgeeswijze, orthomanuele geeswijze, osteopathie, orthomoleculaire geeskunde, podologie, podotherapie shiatsutherapie. 2. Antroposofische behandeling: a. het consult van e arts-antroposoof; b. dieet-, spraak-, kunstzinnige-, uitwdige- badtherapie heileuritmie. 3. Alternatieve geesmiddel: - antroposofische farmaceutische product; - fytotherapeutische farmaceutische product; - homeopathische farmaceutische product - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel) die binn de alternatieve geeskunde word gebruikt. Deze geesmiddel moet altijd door e arts voorgeschrev zijn én door e apotheek of apotheekhoudde huisarts afgeleverd zijn. 4. De kost van onderzoek in speciale laboratoria, die word aangevraagd door alternatieve arts, word onder de noemer alternatieve geeswijz vergoed. 1. Alternatieve behandeling (niet zijnde antroposofisch): Acupunctuur, chiropractie, zymtherapie, flebologie, proctologie, haptotherapie, (klassieke) homeopathie, manuele geeskunde, Moermantherapie, neuraaltherapie, natuurgeeswijze, orthomanuele geeswijze, osteopathie, orthomoleculaire geeskunde, podologie, podotherapie shiatsutherapie. 2. Antroposofische behandeling: a. het consult van e arts-antroposoof; b. dieet-, spraak-, kunstzinnige-, uitwdige- badtherapie heileuritmie. 3. Alternatieve geesmiddel: - antroposofische farmaceutische product; - fytotherapeutische farmaceutische product; - homeopathische farmaceutische product; - orthomoleculaire farmaceutische product - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel) die binn de alternatieve geeskunde word gebruikt. Deze geesmiddel moet altijd door e arts voorgeschrev zijn én door e apotheek of apotheekhoudde huisarts afgeleverd zijn. 4. De kost van onderzoek in speciale laboratoria, die word aangevraagd door alternatieve arts, word onder de noemer alternatieve geeswijz vergoed. De kost van orthomoleculaire farmaceutische product word ook vergoed als alternatief geesmiddel. Prevtieve zorg Gezondheidscheck-up Ge vergoeding. Na bemiddeling door de PNO ZorgConsult vergoedt PNOzorg e jaarlijkse gezondheidscheck-up. Deze bestaat uit e leefstijl vraglijst, meting van BMI, vetperctage, buikomvang, longfunctie, bloeddrukmeting, conditietest, fit- gezondheidsprofiel houdings- bewegingsapparaat. Als alternatief voor de jaarlijkse gezondheidscheck-up kunt u kiez voor e sportcheck-up. Deze bestaat uit e leefstijl vraglijst, meting van BMI vetperctage, inspanningstest beweegadvies op maat. Uw aanvullde verzekering is uitgebreid met e jaarlijkse gezondheidscheck-up, geregeld via de PNO ZorgConsult.

5 Buitland Zorg in het buitland met het doel om daar e medische behandeling te ondergaan De zorg die wordt verled, moet in de beroepsgroep als gebruikelijk word aanvaard moet word berekd volgs de in dat land geldde officiële tariev. PNOzorg vergoedt nota s van buitlandse zorgverlers in euro s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers in de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dist is ontvang. De zorg die wordt verled, moet in de beroepsgroep als gebruikelijk word aanvaard moet word berekd volgs de in dat land geldde officiële tariev. PNOzorg vergoedt nota s van buitlandse zorgverlers in euro s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers in de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dist is ontvang. PNOzorg wil er uitdrukkelijk op wijz dat kost in het buitland geheel of gedeeltelijk voor eig reking kunn kom. Neem contact op met het Service Cter om na te gaan of dit geldt voor de behandeling die u wilt ondergaan. Zo voorkomt u financiële verrassing. Het overzicht van door PNOzorg erkde ziekhuiz kan tusstijds wijzig. Het actuele overzicht kunt u aanvrag bij het PNO Service Cter of raadpleg op Het overzicht van door PNOzorg erkde ziekhuiz kan tusstijds wijzig. Het actuele overzicht kunt u aanvrag bij het PNO Service Cter of raadpleg op Het kan voorkom dat kost van zorg in het buitland geheel of gedeeltelijk voor uw eig reking blijv. Wij rad u daarom aan om voor aanvang van de zorg contact op te nem met het PNO Service Cter als u e behandeling in het buitland wilt ondergaan. Meer informatie over zorg in het buitland staat in de toelichting Regels voor zorg in het buitland. U kunt de toelichting aanvrag bij het PNO Service Cter of raadpleg op Divers Repatriëring Maximaal per verzekerde per kalderjaar. 100% De vergoeding voor repatriëring is niet langer gemaximeerd. Vanaf 2016 word de kost van medisch noodzakelijke repatriëring via PNO Zorgassistance volledig vergoed. Sport Medisch Adviesctrum E blessureconsult bij e Sport Medisch Adviesctrum. Sportmedisch onderzoek sportmedisch advies bij e Sport Medisch Adviesctrum. Met ingang van 1 januari 2016 vergoedt PNOzorg zorg door e sportarts uit de Basisverzekering. Maar niet alle zorg van de sportarts valt daaronder. Sportmedisch onderzoek -advies dat niet uit de Basisverzekering wordt vergoed, blijft gedekt onder uw aanvullde verzekering. Meer informatie over de sportgeeskunde de vergoedingsmogelijkhed vindt u op brochures--formulier. U kunt ook contact opnem met ons Service Cter.

6 PNO Budget Zorgsoort Tabel Tekst 2015 (PNO Budget) Tekst 2016 (PNO Keuze) Uitleg aanpassing Paramedische zorg Farmaceutische zorg Fysiotherapie oeftherapie Fysiotherapie oeftherapie Middel die binn de reguliere geeskunde word gebruikt, maar niet word vergoed vanuit de Basisverzekering Bij fysiotherapie oeftherapie die vergoed wordt op de aanvullde verzekering kan ook e psychosomatisch fysiotherapeut de behandeling uitvoer. ge informatie kwaliteitsregister. PNOzorg vergoedt de kost van: - zelfzorgmiddel geesmiddel, die niet word vergoed vanuit de Basisverzekering; - de eig bijdrage die volgs de Basisverzekering geldt voor bepaalde geesmiddel (hiervoor stuurt de apotheek e aparte reking die op de gebruikelijke wijze gedeclareerd kan word); - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel); - voor zover voor e werkzame stof e of meer preferte geesmiddel zijn aangewez: de kost van niet aangewez geesmiddel; - apotheekbereiding als hiervoor ge vergoeding mogelijk is vanuit de Basisverzekering. Aanvullde verzekering De hiervoor goemde therapeut, e psychosomatisch fysiotherapeut of via PNOzorg vergoedt de kost van: - zelfzorgmiddel geesmiddel, die niet word vergoed vanuit de Basisverzekering; - de terhandstelling van e receptplichtig geesmiddel het begeleidingsgesprek nieuw geesmiddel bij geregistreerde geesmiddel, die niet word vergoed vanuit de Basisverzekering of e andere zorgverzekering; - de eig bijdrage die volgs de Basisverzekering geldt voor bepaalde geesmiddel (hiervoor stuurt de apotheek e aparte reking die op de gebruikelijke wijze gedeclareerd kan word); - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel); - voor zover voor e werkzame stof e of meer preferte geesmiddel zijn aangewez: de kost van niet aangewez geesmiddel; - apotheekbereiding als hiervoor ge vergoeding mogelijk is vanuit de Basisverzekering. Door online fysiotherapie van HelloFysio.nl wordt de zorg voor u nog toegankelijker. U kunt de zorg bijvoorbeeld thuis of op kantoor ontvang. PNOzorg vergoedt online fysiotherapie van Hellofysio als e reguliere fysiotherapie behandeling. Heeft u klacht wilt u wet hoe online fysiotherapie werkt, kijk dan op De kost van de terhandstelling het begeleidingsgesprek nieuw geesmiddel word ook vergoed voor receptplichtige geesmiddel die niet vergoed word vanuit de Basisverzekering.

7 Middel die binn de reguliere geeskunde word gebruikt, maar niet word vergoed vanuit de Basisverzekering Alle middel die zijn voorgeschrev door e behandeld arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant word vergoed. Alle middel die zijn voorgeschrev door e behandeld arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant word vergoed. Niet onder deze rubriek vall: - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel) voorgeschrev in het kader van alternatieve geeskunde, zie daarvoor de rubriek Alternatieve geeswijz/geesmiddel; - geesmiddel tstoff in verband met buitlandse reiz zoals bedoeld in de rubriek Vaccinaties prevtieve geesmiddel; - vruchtbaarheidsbevorderde geesmiddel zoals bedoeld in de rubriek Geesmiddel ter bevordering van de vruchtbaarheid; - geesmiddel voor anticonceptionele doeleind. Verduidelijking welke middel niet onder de vergoeding vall van dit artikel, maar vergoed word onder e ander artikel in de voorwaard. Alternatieve geeswijz Alternatieve geeswijz/geesmiddel 1. Alternatieve behandeling (niet zijnde antroposofisch): Acupunctuur, chiropractie, zymtherapie, flebologie, proctologie, haptotherapie, (klassieke) homeopathie, manuele geeskunde, Moermantherapie, neuraaltherapie, natuurgeeswijze, orthomanuele geeswijze, osteopathie, orthomoleculaire geeskunde, podologie, podotherapie shiatsutherapie. 2. Antroposofische behandeling: a. het consult van e arts-antroposoof; b. dieet-, spraak-, kunstzinnige-, uitwdige- badtherapie heileuritmie. 3. Alternatieve geesmiddel: - antroposofische farmaceutische product; - fytotherapeutische farmaceutische product; - homeopathische farmaceutische product - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel) die binn de alternatieve geeskunde word gebruikt. Deze geesmiddel moet altijd door e arts voorgeschrev zijn én door e apotheek of apotheekhoudde huisarts afgeleverd zijn. 4. De kost van onderzoek in speciale laboratoria, die word aangevraagd door alternatieve arts, word onder de noemer alternatieve geeswijz vergoed. 1. Alternatieve behandeling (niet zijnde antroposofisch): Acupunctuur, chiropractie, zymtherapie, flebologie, proctologie, haptotherapie, (klassieke) homeopathie, manuele geeskunde, Moermantherapie, neuraaltherapie, natuurgeeswijze, orthomanuele geeswijze, osteopathie, orthomoleculaire geeskunde, podologie, podotherapie shiatsutherapie. 2. Antroposofische behandeling: a. het consult van e arts-antroposoof; b. dieet-, spraak-, kunstzinnige-, uitwdige- badtherapie heileuritmie. 3. Alternatieve geesmiddel: - antroposofische farmaceutische product; - fytotherapeutische farmaceutische product; - homeopathische farmaceutische product; - orthomoleculaire farmaceutische product - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel) die binn de alternatieve geeskunde word gebruikt. Deze geesmiddel moet altijd door e arts voorgeschrev zijn én door e apotheek of apotheekhoudde huisarts afgeleverd zijn. 4. De kost van onderzoek in speciale laboratoria, die word aangevraagd door alternatieve arts, word onder de noemer alternatieve geeswijz vergoed. De kost van orthomoleculaire farmaceutische product word ook vergoed als alternatief geesmiddel. Vorm van therapie Huidtherapie PNO Keuze Ge informatie kwaliteitsregister.

8 Huidtherapie PNO Keuze Elektrische epilatie laserontharing: huisarts. Uit het voorschrift moet blijk wat de ernst van de aandoing is, tot welke klacht deze leidt welke andere behandeling hiervoor hebb plaatsgevond. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Elektrische epilatie laserontharing: huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. PNOzorg wil de huisarts niet onnodig administratief belast, daarom schrijv wij niet meer voor wat de huisarts op het voorschrift moet vermeld. Wel kan PNOzorg achteraf controler of er sprake is van overmatige haargroei in het gelaat / of de hals. Huidtherapie PNO Keuze Acnebehandeling: behandeld dermatoloog (huidarts). Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. De aanschafkost van product (zoals crèmes) bij acnebehandeling word niet vergoed. Acnebehandeling: behandeld dermatoloog (huidarts). Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moet het bij u vastgestelde zorgprofiel vermeld staan. Dit zorgprofiel beschrijft het soort acne, de zorgbehoefte, aantal type behandeling welke behandelaar de zorg verlet. De aanschafkost van product (zoals crèmes) bij acnebehandeling word niet vergoed. De Nederlandse Veriging voor Huidtherapeut heeft het Zorgarrangemt Acne ontwikkeld. Hierin staat per zorgprofiel aangegev welke zorg aangewez is (bijvoorbeeld het aantal behandeling het type). Met behulp van het zorgprofiel ontvangt u de zorg die u nodig hebt. PNOzorg wil deze ontwikkeling graag ondersteun heeft daarom de voorwaard voor huidtherapie in lijn gebracht met deze ontwikkeling. Meer informatie hierover vindt u op U kunt ook contact opnem met ons Service Cter. Huidtherapie PNO Keuze Camouflagetherapie: huisarts. Uit het voorschrift moet blijk wat de aard de ernst van de afwijking is. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Camouflagetherapie: huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moet de kost van instructieless van cosmetische product apart vermeld staan. PNOzorg wil de huisarts niet onnodig administratief, daarom schrijv wij niet meer voor wat de huisarts op het voorschrift moet vermeld. Wel kan PNOzorg achteraf controler of er sprake is van sterk ontsierde litteks of huidvlekk in het gelaat /of de hals. Om de declaratie-afwikkeling sneller te lat plaatsvind, vrag wij om de nota gespecificeerd in te di.

9 Buitland Zorg in het buitland met het doel om daar e medische behandeling te ondergaan De zorg die wordt verled, moet in de beroepsgroep als gebruikelijk word aanvaard moet word berekd volgs de in dat land geldde officiële tariev. PNOzorg vergoedt nota s van buitlandse zorgverlers in euro s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers in de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dist is ontvang. De zorg die wordt verled, moet in de beroepsgroep als gebruikelijk word aanvaard moet word berekd volgs de in dat land geldde officiële tariev. PNOzorg vergoedt nota s van buitlandse zorgverlers in euro s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers in de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dist is ontvang. PNOzorg wil er uitdrukkelijk op wijz dat kost in het buitland geheel of gedeeltelijk voor eig reking kunn kom. Neem contact op met het Service Cter om na te gaan of dit geldt voor de behandeling die u wilt ondergaan. Zo voorkomt u financiële verrassing. Het overzicht van door PNOzorg erkde ziekhuiz kan tusstijds wijzig. Het actuele overzicht kunt u aanvrag bij het PNO Service Cter of raadpleg op Het overzicht van door PNOzorg erkde ziekhuiz kan tusstijds wijzig. Het actuele overzicht kunt u aanvrag bij het PNO Service Cter of raadpleg op Het kan voorkom dat kost van zorg in het buitland geheel of gedeeltelijk voor uw eig reking blijv. Wij rad u daarom aan om voor aanvang van de zorg contact op te nem met het PNO Service Cter als u e behandeling in het buitland wilt ondergaan. Meer informatie over zorg in het buitland staat in de toelichting Regels voor zorg in het buitland. U kunt de toelichting aanvrag bij het PNO Service Cter of raadpleg op Repatriëring Maximaal per verzekerde per kalderjaar. 100% De vergoeding voor repatriëring is niet langer gemaximeerd. Vanaf 2016 word de kost van medisch noodzakelijke repatriëring via PNO Zorgassistance volledig vergoed. PNO Extra Zorgsoort Tabel Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Paramedische zorg Fysiotherapie oeftherapie Fysiotherapie oeftherapie Bij fysiotherapie oeftherapie die vergoed wordt op de aanvullde verzekering kan ook e psychosomatisch fysiotherapeut de behandeling uitvoer. ge informatie kwaliteitsregister. Aanvullde verzekering De hiervoor goemde therapeut, e psychosomatisch fysiotherapeut of via Door online fysiotherapie van HelloFysio. nl wordt de zorg voor u nog toegankelijker. U kunt de zorg bijvoorbeeld thuis of op kantoor ontvang. PNOzorg vergoedt online fysiotherapie van Hellofysio als e reguliere fysiotherapie behandeling. Heeft u klacht wilt u wet hoe online fysiotherapie werkt, kijk dan op

10 Oedeem littektherapie door e huidtherapeut ge informatie kwaliteitsregister. Diëtetiek ge informatie kwaliteitsregister. Farmaceutische zorg Middel die binn de reguliere geeskunde word gebruikt, maar niet word vergoed vanuit de Basisverzekering PNOzorg vergoedt de kost van: - zelfzorgmiddel geesmiddel, die niet word vergoed vanuit de Basisverzekering; - de eig bijdrage die volgs de Basisverzekering geldt voor bepaalde geesmiddel (hiervoor stuurt de apotheek e aparte reking die op de gebruikelijke wijze gedeclareerd kan word); - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel); - voor zover voor e werkzame stof e of meer preferte geesmiddel zijn aangewez: de kost van niet aangewez geesmiddel; - apotheekbereiding als hiervoor ge vergoeding mogelijk is vanuit de Basisverzekering. PNOzorg vergoedt de kost van: - zelfzorgmiddel geesmiddel, die niet word vergoed vanuit de Basisverzekering; - de terhandstelling van e receptplichtig geesmiddel het begeleidingsgesprek nieuw geesmiddel bij geregistreerde geesmiddel, die niet word vergoed vanuit de Basisverzekering of e andere zorgverzekering; - de eig bijdrage die volgs de Basisverzekering geldt voor bepaalde geesmiddel (hiervoor stuurt de apotheek e aparte reking die op de gebruikelijke wijze gedeclareerd kan word); - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel); - voor zover voor e werkzame stof e of meer preferte geesmiddel zijn aangewez: de kost van niet aangewez geesmiddel; - apotheekbereiding als hiervoor ge vergoeding mogelijk is vanuit de Basisverzekering. De kost van de terhandstelling het begeleidingsgesprek nieuw geesmiddel word ook vergoed voor receptplichtige geesmiddel die niet vergoed word vanuit de Basisverzekering. Middel die binn de reguliere geeskunde word gebruikt, maar niet word vergoed vanuit de Basisverzekering Alle middel die zijn voorgeschrev door e behandeld arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant word vergoed. Alle middel die zijn voorgeschrev door e behandeld arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant word vergoed. Niet onder deze rubriek vall: - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel) voorgeschrev in het kader van alternatieve geeskunde, zie daarvoor de rubriek Alternatieve geeswijz/geesmiddel; - geesmiddel tstoff in verband met buitlandse reiz zoals bedoeld in de rubriek Vaccinaties prevtieve geesmiddel; - vruchtbaarheidsbevorderde geesmiddel zoals bedoeld in de rubriek Geesmiddel ter bevordering van de vruchtbaarheid; - geesmiddel voor anticonceptionele doeleind. Verduidelijking welke middel niet onder de vergoeding vall van dit artikel, maar vergoed word onder e ander artikel in de voorwaard.

11 Geestelijke gezondheidszorg Geralistische Basis GGZ Aanvullde verzekering De hoofdbehandelaar is e BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder- jeugdpsycholoog of NVO-geregistreerde orthopedagoog-geralist. Aanvullde verzekering De hoofdbehandelaar is e BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP- of SKJ-geregistreerde kinder- jeugdpsycholoog of NVO- of SKJ-geregistreerde orthopedagoog-geralist. Met introductie van de Jeugdwet in 2015 is de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd opgericht voor de beroepsregistratie voor behandelaars in de jeugdzorg. PNOzorg accepteert zowel de SKJ-registratie als de registratie van de eig beroepsveriging heeft de polisvoorwaard daarop aangepast. Alternatieve geeswijz Alternatieve geeswijz/geesmiddel 1. Alternatieve behandeling (niet zijnde antroposofisch): Acupunctuur, chiropractie, zymtherapie, flebologie, proctologie, haptotherapie, (klassieke) homeopathie, manuele geeskunde, Moermantherapie, neuraaltherapie, natuurgeeswijze, orthomanuele geeswijze, osteopathie, orthomoleculaire geeskunde, podologie, podotherapie shiatsutherapie. 2. Antroposofische behandeling: a. het consult van e arts-antroposoof; b. dieet-, spraak-, kunstzinnige-, uitwdige- badtherapie heileuritmie. 3. Alternatieve geesmiddel: - antroposofische farmaceutische product; - fytotherapeutische farmaceutische product; - homeopathische farmaceutische product - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel) die binn de alternatieve geeskunde word gebruikt. Deze geesmiddel moet altijd door e arts voorgeschrev zijn én door e apotheek of apotheekhoudde huisarts afgeleverd zijn. 4. De kost van onderzoek in speciale laboratoria, die word aangevraagd door alternatieve arts, word onder de noemer alternatieve geeswijz vergoed. 1. Alternatieve behandeling (niet zijnde antroposofisch): Acupunctuur, chiropractie, zymtherapie, flebologie, proctologie, haptotherapie, (klassieke) homeopathie, manuele geeskunde, Moermantherapie, neuraaltherapie, natuurgeeswijze, orthomanuele geeswijze, osteopathie, orthomoleculaire geeskunde, podologie, podotherapie shiatsutherapie. 2. Antroposofische behandeling: a. het consult van e arts-antroposoof; b. dieet-, spraak-, kunstzinnige-, uitwdige- badtherapie heileuritmie. 3. Alternatieve geesmiddel: - antroposofische farmaceutische product; - fytotherapeutische farmaceutische product; - homeopathische farmaceutische product; - orthomoleculaire farmaceutische product - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel) die binn de alternatieve geeskunde word gebruikt. Deze geesmiddel moet altijd door e arts voorgeschrev zijn én door e apotheek of apotheekhoudde huisarts afgeleverd zijn. 4. De kost van onderzoek in speciale laboratoria, die word aangevraagd door alternatieve arts, word onder de noemer alternatieve geeswijz vergoed. De kost van orthomoleculaire farmaceutische product word ook vergoed als alternatief geesmiddel. Vorm van therapie Huidtherapie: elektrische epilatie laserontharing huisarts. Uit het voorschrift moet blijk wat de ernst van de aandoing is, tot welke klacht deze leidt welke andere behandeling hiervoor hebb plaatsgevond. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. PNOzorg wil de huisarts niet onnodig administratief belast, daarom schrijv wij niet meer voor wat de huisarts op het voorschrift moet vermeld. Wel kan PNOzorg achteraf controler of er sprake is van overmatige haargroei in het gelaat /of de hals. Huidtherapie: elektrische epilatie laserontharing ge informatie kwaliteitsregister.

12 Huidtherapie: acnebehandeling camouflagetherapie andere dermatologische behandeling Acnebehandeling: behandeld dermatoloog (huidarts). Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. De aanschafkost van product (zoals crèmes) bij acnebehandeling word niet vergoed. Acnebehandeling: behandeld dermatoloog (huidarts). Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moet het bij u vastgestelde zorgprofiel vermeld staan. Dit zorgprofiel beschrijft het soort acne, de zorgbehoefte, aantal type behandeling welke behandelaar de zorg verlet. De aanschafkost van product (zoals crèmes) bij acnebehandeling word niet vergoed. De Nederlandse Veriging voor Huidtherapeut heeft het Zorgarrangemt Acne ontwikkeld. Hierin staat per zorgprofiel aangegev welke zorg aangewez is (bijvoorbeeld het aantal het type behandeling). Met behulp van het zorgprofiel ontvangt u de zorg die u nodig hebt. PNOzorg wil deze ontwikkeling graag ondersteun heeft daarom de voorwaard voor huidtherapie in lijn gebracht met deze ontwikkeling. Meer informatie hierover vindt u op U kunt ook contact opnem met ons Service Cter. Huidtherapie: acnebehandeling camouflagetherapie andere dermatologische behandeling Camouflagetherapie: huisarts. Uit het voorschrift moet blijk wat de aard de ernst van de afwijking is. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Camouflagetherapie: huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moet de kost van instructieless van cosmetische product apart vermeld staan. PNOzorg wil de huisarts niet onnodig administratief, daarom schrijv wij niet meer voor wat de huisarts op het voorschrift moet vermeld. Wel kan PNOzorg achteraf controler of er sprake is van sterk ontsierde litteks of huidvlekk in het gelaat /of de hals. Om de declaratie-afwikkeling sneller te lat plaatsvind, vrag wij om de nota gespecificeerd in te di. Huidtherapie: acnebehandeling camouflagetherapie andere dermatologische behandeling ge informatie kwaliteitsregister.

13 Buitland Zorg in het buitland met het doel om daar e medische behandeling te ondergaan De zorg die wordt verled, moet in de beroepsgroep als gebruikelijk word aanvaard moet word berekd volgs de in dat land geldde officiële tariev. PNOzorg vergoedt nota s van buitlandse zorgverlers in euro s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers in de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dist is ontvang. De zorg die wordt verled, moet in de beroepsgroep als gebruikelijk word aanvaard moet word berekd volgs de in dat land geldde officiële tariev. PNOzorg vergoedt nota s van buitlandse zorgverlers in euro s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers in de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dist is ontvang. PNOzorg wil er uitdrukkelijk op wijz dat kost in het buitland geheel of gedeeltelijk voor eig reking kunn kom. Neem contact op met het Service Cter om na te gaan of dit geldt voor de behandeling die u wilt ondergaan. Zo voorkomt u financiële verrassing. Het overzicht van door PNOzorg erkde ziekhuiz kan tusstijds wijzig. Het actuele overzicht kunt u aanvrag bij het PNO Service Cter of raadpleg op Het overzicht van door PNOzorg erkde ziekhuiz kan tusstijds wijzig. Het actuele overzicht kunt u aanvrag bij het PNO Service Cter of raadpleg op Het kan voorkom dat kost van zorg in het buitland geheel of gedeeltelijk voor uw eig reking blijv. Wij rad u daarom aan om voor aanvang van de zorg contact op te nem met het PNO Service Cter als u e behandeling in het buitland wilt ondergaan. Meer informatie over zorg in het buitland staat in de toelichting Regels voor zorg in het buitland. U kunt de toelichting aanvrag bij het PNO Service Cter of raadpleg op Repatriëring Maximaal per verzekerde per kalderjaar. 100% De vergoeding voor repatriëring is niet langer gemaximeerd. Vanaf 2016 word de kost van medisch noodzakelijke repatriëring via PNO Zorgassistance volledig vergoed. PNO Compleet Zorgsoort Tabel Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Paramedische zorg Fysiotherapie oeftherapie Fysiotherapie oeftherapie Bij fysiotherapie oeftherapie die vergoed wordt op de aanvullde verzekering kan ook e psychosomatisch fysiotherapeut de behandeling uitvoer. ge informatie kwaliteitsregister. Aanvullde verzekering De hiervoor goemde therapeut, e psychosomatisch fysiotherapeut of via Door online fysiotherapie van HelloFysio. nl wordt de zorg voor u nog toegankelijker. U kunt de zorg bijvoorbeeld thuis of op kantoor ontvang. PNOzorg vergoedt online fysiotherapie van Hellofysio als e reguliere fysiotherapie behandeling. Heeft u klacht wilt u wet hoe online fysiotherapie werkt, kijk dan op

14 Oedeem littektherapie door e huidtherapeut ge informatie kwaliteitsregister. Diëtetiek ge informatie kwaliteitsregister. Farmaceutische zorg Middel die binn de reguliere geeskunde word gebruikt, maar niet word vergoed vanuit de Basisverzekering PNOzorg vergoedt de kost van: - zelfzorgmiddel geesmiddel, die niet word vergoed vanuit de Basisverzekering; - de eig bijdrage die volgs de Basisverzekering geldt voor bepaalde geesmiddel (hiervoor stuurt de apotheek e aparte reking die op de gebruikelijke wijze gedeclareerd kan word); - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel); - voor zover voor e werkzame stof e of meer preferte geesmiddel zijn aangewez: de kost van niet aangewez geesmiddel; - apotheekbereiding als hiervoor ge vergoeding mogelijk is vanuit de Basisverzekering. PNOzorg vergoedt de kost van: - zelfzorgmiddel geesmiddel, die niet word vergoed vanuit de Basisverzekering; - de terhandstelling van e receptplichtig geesmiddel het begeleidingsgesprek nieuw geesmiddel bij geregistreerde geesmiddel, die niet word vergoed vanuit de Basisverzekering of e andere zorgverzekering; - de eig bijdrage die volgs de Basisverzekering geldt voor bepaalde geesmiddel (hiervoor stuurt de apotheek e aparte reking die op de gebruikelijke wijze gedeclareerd kan word); - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel); - voor zover voor e werkzame stof e of meer preferte geesmiddel zijn aangewez: de kost van niet aangewez geesmiddel; - apotheekbereiding als hiervoor ge vergoeding mogelijk is vanuit de Basisverzekering. De kost van de terhandstelling het begeleidingsgesprek nieuw geesmiddel word ook vergoed voor receptplichtige geesmiddel die niet vergoed word vanuit de Basisverzekering. Middel die binn de reguliere geeskunde word gebruikt, maar niet word vergoed vanuit de Basisverzekering Alle middel die zijn voorgeschrev door e behandeld arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant word vergoed. Alle middel die zijn voorgeschrev door e behandeld arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant word vergoed. Niet onder deze rubriek vall: - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel) voorgeschrev in het kader van alternatieve geeskunde, zie daarvoor de rubriek Alternatieve geeswijz/geesmiddel; - geesmiddel tstoff in verband met buitlandse reiz zoals bedoeld in de rubriek Vaccinaties prevtieve geesmiddel; - vruchtbaarheidsbevorderde geesmiddel zoals bedoeld in de rubriek Geesmiddel ter bevordering van de vruchtbaarheid; - geesmiddel voor anticonceptionele doeleind. Verduidelijking welke middel niet onder de vergoeding vall van dit artikel, maar vergoed word onder e ander artikel in de voorwaard.

15 Geestelijke gezondheidszorg Geralistische Basis GGZ Aanvullde verzekering De hoofdbehandelaar is e BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder- jeugdpsycholoog of NVO-geregistreerde orthopedagoog-geralist. Aanvullde verzekering De hoofdbehandelaar is e BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP- of SKJ-geregistreerde kinder- jeugdpsycholoog of NVO- of SKJ-geregistreerde orthopedagoog-geralist. Met introductie van de Jeugdwet in 2015 is de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd opgericht voor de beroepsregistratie voor behandelaars in de jeugdzorg. PNOzorg accepteert zowel de SKJ-registratie als de registratie van de eig beroepsveriging heeft de polisvoorwaard daarop aangepast. Alternatieve geeswijz Alternatieve geeswijz/geesmiddel 1. Alternatieve behandeling (niet zijnde antroposofisch): Acupunctuur, chiropractie, zymtherapie, flebologie, proctologie, haptotherapie, (klassieke) homeopathie, manuele geeskunde, Moermantherapie, neuraaltherapie, natuurgeeswijze, orthomanuele geeswijze, osteopathie, orthomoleculaire geeskunde, podologie, podotherapie shiatsutherapie. 2. Antroposofische behandeling: a. het consult van e arts-antroposoof; b. dieet-, spraak-, kunstzinnige-, uitwdige- badtherapie heileuritmie. 3. Alternatieve geesmiddel: - antroposofische farmaceutische product; - fytotherapeutische farmaceutische product; - homeopathische farmaceutische product - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel) die binn de alternatieve geeskunde word gebruikt. Deze geesmiddel moet altijd door e arts voorgeschrev zijn én door e apotheek of apotheekhoudde huisarts afgeleverd zijn. 4. De kost van onderzoek in speciale laboratoria, die word aangevraagd door alternatieve arts, word onder de noemer alternatieve geeswijz vergoed. 1. Alternatieve behandeling (niet zijnde antroposofisch): Acupunctuur, chiropractie, zymtherapie, flebologie, proctologie, haptotherapie, (klassieke) homeopathie, manuele geeskunde, Moermantherapie, neuraaltherapie, natuurgeeswijze, orthomanuele geeswijze, osteopathie, orthomoleculaire geeskunde, podologie, podotherapie shiatsutherapie. 2. Antroposofische behandeling: a. het consult van e arts-antroposoof; b. dieet-, spraak-, kunstzinnige-, uitwdige- badtherapie heileuritmie. 3. Alternatieve geesmiddel: - antroposofische farmaceutische product; - fytotherapeutische farmaceutische product; - homeopathische farmaceutische product; - orthomoleculaire farmaceutische product - ongeregistreerde farmaceutische product (Niet Geesmiddel) die binn de alternatieve geeskunde word gebruikt. Deze geesmiddel moet altijd door e arts voorgeschrev zijn én door e apotheek of apotheekhoudde huisarts afgeleverd zijn. 4. De kost van onderzoek in speciale laboratoria, die word aangevraagd door alternatieve arts, word onder de noemer alternatieve geeswijz vergoed. De kost van orthomoleculaire farmaceutische product word ook vergoed als alternatief geesmiddel. Vorm van therapie Huidtherapie: elektrische epilatie laserontharing huisarts. Uit het voorschrift moet blijk wat de ernst van de aandoing is, tot welke klacht deze leidt welke andere behandeling hiervoor hebb plaatsgevond. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. PNOzorg wil de huisarts niet onnodig administratief belast, daarom schrijv wij niet meer voor wat de huisarts op het voorschrift moet vermeld. Wel kan PNOzorg achteraf controler of er sprake is van overmatige haargroei in het gelaat /of de hals. Huidtherapie: elektrische epilatie laserontharing ge informatie kwaliteitsregister.

16 Huidtherapie: acnebehandeling camouflagetherapie andere dermatologische behandeling Huidtherapie: acnebehandeling camouflagetherapie andere dermatologische behandeling Huidtherapie: acnebehandeling camouflagetherapie andere dermatologische behandeling Behandeling door e pedicure Acnebehandeling: behandeld dermatoloog (huidarts). Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. De aanschafkost van product (zoals crèmes) bij acnebehandeling word niet vergoed. Camouflagetherapie: huisarts. Uit het voorschrift moet blijk wat de aard de ernst van de afwijking is. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. ge informatie kwaliteitsregister. Acnebehandeling: behandeld dermatoloog (huidarts). Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moet het bij u vastgestelde zorgprofiel vermeld staan. Dit zorgprofiel beschrijft het soort acne, de zorgbehoefte, aantal type behandeling welke behandelaar de zorg verlet. De aanschafkost van product (zoals crèmes) bij acnebehandeling word niet vergoed. Camouflagetherapie: huisarts. Dit voorschrift stuurt u mee met de declaratie. Op de declaratie moet de kost van instructieless van cosmetische product apart vermeld staan. De Nederlandse Veriging voor Huidtherapeut heeft het Zorgarrangemt Acne ontwikkeld. Hierin staat per zorgprofiel aangegev welke zorg aangewez is (bijvoorbeeld het aantal het type behandeling). Met behulp van het zorgprofiel ontvangt u de zorg die u nodig hebt. PNOzorg wil deze ontwikkeling graag ondersteun heeft daarom de voorwaard voor huidtherapie in lijn gebracht met deze ontwikkeling. Meer informatie hierover vindt u op U kunt ook contact opnem met ons Service Cter. PNOzorg wil de huisarts niet onnodig administratief, daarom schrijv wij niet meer voor wat de huisarts op het voorschrift moet vermeld. Wel kan PNOzorg achteraf controler of er sprake is van sterk ontsierde litteks of huidvlekk in het gelaat /of de hals. Om de declaratie-afwikkeling sneller te lat plaatsvind, vrag wij om de nota gespecificeerd in te di. Maximaal 230 per verzekerde per kalderjaar. Maximaal 230 per verzekerde per kalderjaar. Voetzorg voor diabetespatiënt met zorgprofiel 0 wordt niet vergoed. Uit wetschappelijk onderzoek is namelijk geblek dat er bij zorgprofiel 0 ge voetklacht zijn die door de pedicure behandeld moet word. Meer informatie over de voetzorg zorgprofiel vindt u op klantservice/brochures--formulier. U kunt ook contact opnem met ons Service Cter.

17 Behandeling door e pedicure Behandeling van diabetische of reumatische voet. Behandeling van diabetische of reumatische voet inclusief (het aanmet van) orthes nagelbeugels. Als sprake is van diabetische voetzorg geldt dat bij u e zorgprofiel 1 is vastgesteld. PNOzorg vindt dat orthes (testukjes) of e nagelbeugel onderdeel zijn van goede zorg vergoedt de kost dan ook. Voetzorg voor diabetespatiënt met zorgprofiel 0 wordt niet vergoed. Uit wetschappelijk onderzoek is namelijk geblek dat er bij zorgprofiel 0 ge voetklacht zijn die door de pedicure behandeld moet word. Meer informatie over de voetzorg zorgprofiel vindt u op klantservice/brochures--formulier. U kunt ook contact opnem met ons Service Cter. Behandeling door e pedicure Zie voor de vergoeding uit de Basisverzekering ook de rubriek Voetzorg bij diabetes mellitus. Zie voor de vergoeding uit de Basisverzekering informatie over het zorgprofiel ook de rubriek Voetzorg bij diabetes mellitus. Diabetische voetzorg bij zorgprofiel 2 hoger valt onder de Basisverzekering. Verduidelijking welke zorg vergoed wordt vanuit de Basisverzekering dus niet onder deze rubriek valt. Buitland Zorg in het buitland met het doel om daar e medische behandeling te ondergaan De zorg die wordt verled, moet in de beroepsgroep als gebruikelijk word aanvaard moet word berekd volgs de in dat land geldde officiële tariev. PNOzorg vergoedt nota s van buitlandse zorgverlers in euro s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers in de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dist is ontvang. De zorg die wordt verled, moet in de beroepsgroep als gebruikelijk word aanvaard moet word berekd volgs de in dat land geldde officiële tariev. PNOzorg vergoedt nota s van buitlandse zorgverlers in euro s. Daarbij hanteert zij de gemiddelde wisselkoers in de maand voorafgaand aan die waarin de zorg of dist is ontvang. PNOzorg wil er uitdrukkelijk op wijz dat kost in het buitland geheel of gedeeltelijk voor eig reking kunn kom. Neem contact op met het Service Cter om na te gaan of dit geldt voor de behandeling die u wilt ondergaan. Zo voorkomt u financiële verrassing. Het overzicht van door PNOzorg erkde ziekhuiz kan tusstijds wijzig. Het actuele overzicht kunt u aanvrag bij het PNO Service Cter of raadpleg op Het overzicht van door PNOzorg erkde ziekhuiz kan tusstijds wijzig. Het actuele overzicht kunt u aanvrag bij het PNO Service Cter of raadpleg op Het kan voorkom dat kost van zorg in het buitland geheel of gedeeltelijk voor uw eig reking blijv. Wij rad u daarom aan om voor aanvang van de zorg contact op te nem met het PNO Service Cter als u e behandeling in het buitland wilt ondergaan. Meer informatie over zorg in het buitland staat in de toelichting Regels voor zorg in het buitland. U kunt de toelichting aanvrag bij het PNO Service Cter of raadpleg op Repatriëring Maximaal per verzekerde per kalderjaar. 100% De vergoeding voor repatriëring is niet langer gemaximeerd. Vanaf 2016 word de kost van medisch noodzakelijke repatriëring via PNO Zorgassistance volledig vergoed.

18 Divers Sport Medisch Adviesctrum E blessureconsult bij e Sport Medisch Adviesctrum. Sportmedisch onderzoek sportmedisch advies bij e Sport Medisch Adviesctrum. Met ingang van 1 januari 2016 vergoedt PNOzorg zorg door e sportarts uit de Basisverzekering. Maar niet alle zorg van de sportarts valt daaronder. Sportmedisch onderzoek -advies dat niet uit de Basisverzekering wordt vergoed, blijft gedekt onder uw aanvullde verzekering. Meer informatie over de sportgeeskunde de vergoedingsmogelijkhed vindt u op brochures--formulier. U kunt ook contact opnem met ons Service Cter. Aanvullde tandartsverzekering Tandartsproduct Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Tandarts Budget Tandarts Budget Tandarts Start De Tandarts Budget heet per 1 januari 2016 de Tandarts Start. Reglemt Verhaalbijstand Onderdeel Verhaalsbijstand-service Artikel lidnummer Wat houdt de verhaalsbijstand-service in? Verzekerd bedrag Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing De verhaalsbijstand-service is e distverling in natura houdt in dat de zorgverzekeraar de verzekerde in contact brgt met e door de zorgverzekeraar aan te wijz advocaat (Asselbergs & Klinkhamer Advocat). Buit Nederland is dit e door de zorgverzekeraar aan te wijz schaderegelingbureau (Europrotector). Ge duidelijke vermelding over de kost die uzelf maakt in het proces van verhaal. De verhaalsbijstand-service is e distverling in natura houdt in dat de zorgverzekeraar de verzekerde in contact brgt met e door de zorgverzekeraar aan te wijz advocaat (Asselbergs & Klinkhamer Advocat). Buit Nederland is dit e door de zorgverzekeraar aan te wijz schaderegelingsbureau (Europrotector). Asselbergs & Klinkhamer Advocat Europrotector zijn beid aangeslot bij e kwaliteitskeurmerk. Asselbergs & Klinkhamer is lid van de Veriging van Letselschade Advocat (LSA). Europrotector is aangeslot bij de Stichting Keurmerk Letselschade. De zorgverzekeraar vergoedt ge (juridische) kost die u zelf maakt of heeft gemaakt buit de verhaalsbijstand-service om. PNOzorg hecht er waarde aan dat Asselbergs & Klinkhamer Advocat Europrotector beid zijn aangeslot bij e kwaliteitskeurmerk. Mocht u (zonder toestemming van PNOzorg) e eig advocaat hebb ingeschakeld, dan vergoedt PNOzorg de kost daarvan niet. De verhaalsbijstand-service is e distverling in natura.

19 Voorwaard dekking Het ongeval/voorval heeft plaatsgevond binn de looptijd van de aanvullde verzekering. Er bestaat ge recht op bijstand als er naar het oordeel van de advocaat of het schaderegelingbureau ge redelijke kans is het gewste resultaat te bereik. U kunt e beroep do op de verhaalsbijstand-service als het ongeval/voorval heeft plaatsgevond in Nederland, binn Europa of in één van de land rondom de Middellandse Zee. Bij e ongeval/voorval buit Nederland, maar binn Europa of in één van de land rondom de Middellandse Zee wordt uitsluitd bijstand verled als de rechter van één van deze land bevoegd is het recht van één van deze land van toepassing is. Het ongeval/voorval heeft plaatsgevond binn de looptijd van de aanvullde verzekering. Bij het verhal van uw persoonlijke schade dit u uw volledige medewerking te verl. De zorgverzekeraar heeft de mogelijkheid om bij onvoldode medewerking de verhaalsbijstand stop te zett. Er bestaat ge recht op bijstand als er naar het oordeel van de advocaat of het schaderegelingsbureau ge redelijke kans is het gewste resultaat te bereik. U kunt e beroep do op de verhaalsbijstand-service als het ongeval/voorval heeft plaatsgevond in Nederland, binn Europa of in één van de land rondom de Middellandse Zee. Bij e ongeval/voorval buit Nederland, maar binn Europa of in één van de land rondom de Middellandse Zee wordt uitsluitd bijstand verled als de rechter van één van deze land bevoegd is het recht van één van deze land van toepassing is. Als de kost gemoeid met de verhaalsbijstand-service hoger zijn dan uw persoonlijke schade heeft de zorgverzekeraar de mogelijkheid u volledig schadeloos te stell. Hierdoor hoeft de zorgverzekeraar de verhaalsbijstand-service niet meer te verl. U draagt in dat geval de vordering over aan de zorgverzekeraar. Als uw persoonlijke schade (zeer) beperkt is, kan PNOzorg besluit die schade aan u te vergoed zonder verdere activiteit te ondernem om de schade te verhal. Daarnaast wijst PNOzorg u er expliciet op dat uw medewerking bij het verhal van de schade van groot belang is.

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Algemene bepalingen VvAA aanvullende verzekeringen (Deel A -2) Begripsomschrijvingen Artikel en lidnummer Artikel 2 Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016

Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016 Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016 Algemene bepalingen ONVZ aanvullende verzekering (deel A) Zorgsoort/begrip Artikel en lidnummer Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Student

Wijzigingen in uw Student Wijzigingen in uw Student Generalistische Basis GGZ artikel 2 De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder-

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De Compact AV kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Benfit een aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018

Compact AV. Vergoedingenoverzicht 2018 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht

Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Jongeren aanvullende verzekering 2013 Vergoedingenoverzicht 100222-BIJ SH07-2013 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = 2 Algemene informatie De premie is

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De premie voor de is 10,95 per persoon per maand. Voor de dien je tussen de 18 en 27 jaar oud te

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Marcel Vermeule Holland = Gezondheid = 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling

Nadere informatie

Jongeren aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Jongeren aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Jongeren aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

Jongeren aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht

Jongeren aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Jongeren aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2014 Orthodontie Documenteren en bespreken gegevens

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Extrafit Internationaal

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Vergoedingenoverzicht 2017 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De premie voor de is 10,95 per persoon per maand. Voor de dien je tussen de 18 en 27 jaar oud te

Nadere informatie

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht

Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht Ook in 2011 zijn wij er voor u! Dekkingsoverzicht De beste zorgverzekeraar van Nederland PNO Ziektekosten is al meer dan zestig jaar dé zorgverzekeraar voor de mediasector. En voor de vierde keer op rij

Nadere informatie

Jongeren AV. Vergoedingenoverzicht 2018

Jongeren AV. Vergoedingenoverzicht 2018 Vergoedingenoverzicht 2018 Algemene informatie Premie De kost 10,95 per persoon per maand. De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. Voor wie is de? De kan alleen worden afgesloten indien:

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Startfit Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing extern

ONVZ Vrije Keuze Startfit Zorgsoort Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing extern Deel A 2 Algemene bepalingen Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing ONVZ aanvullende verzekering Begripsomschrijvingen Hospice Artikel 2 Een verblijfshuis dat ernstig zieke mensen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering voor 2014 Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 350 360 Vrijwillig eigen risico Bij een vrijwillig eigen risico van

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Indien aanspraken bestaan op grond van de Allianz Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de Allianz Vrije Keuze Optimaal

Nadere informatie

Aanvulling Zorg Student. 2008 Vergoedingenoverzicht 2008/01/19

Aanvulling Zorg Student. 2008 Vergoedingenoverzicht 2008/01/19 Aanvulling Zorg Student 2008 Vergoedingenoverzicht 2008/01/19 Korting op brillen en contactlenzen Roelant Vlot 24 jaar Holland = Op vertoon van je verzekeringspas krijg je als verzekerde van Stad Holland

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

Wijzigingsoverzicht ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 Wijzigingsoverzicht ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 Algemene bepalingen ONVZ Zorgplan Internationaal (deel A) Begripsomschrijvingen Artikel Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Artikel 1 Kinder- en

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze Polis

Polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze Polis Polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze Polis 2014 Inleiding polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze polis Hoe gebruikt u de polisvoorwaarden? De polisvoorwaarden zijn ingedeeld per verzekeringssoort. Deze indeling

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

aanvullende verzekering Zorg Student 2010 Vergoedingenoverzicht 100222-Bijsl SH AV Student b32

aanvullende verzekering Zorg Student 2010 Vergoedingenoverzicht 100222-Bijsl SH AV Student b32 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar aanvullende verzekering Zorg Student 2010 Vergoedingenoverzicht 100222-Bijsl SH AV Student b32 Korting op brillen en contactlenzen Op vertoon van je verzekeringspas

Nadere informatie

Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013

Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013 Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013 Als er volgens de PNOzorg Internationaal basisverzekering of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de PNOzorg

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.

Polisvoorwaarden. Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco. Polisvoorwaarden Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014 Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Student

Vergoedingenoverzicht AV-Student Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 De volgende dekking uit de aanvullende verzekering is vervallen omdat deze is opgenomen in de basisverzekering: Second opinion.

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Basisverzekering

Wijzigingen in uw Basisverzekering Uw zorgpolis voor 2015 Wijzigingen in uw Basisverzekering Restitutiebasis Artikel 1 lid 3 Nvt Betreft de bemiddeling verpleging en verzorging zoals bedoeld in artikel 7, PNOzorg houdt rekening met eventuele

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande artikelen

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een aanvullende

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! 1 Inhoudsopgave Welke soort klachten zijn er? 3 Kan ik iemand anders mijn klacht in laten dienen? 6 Wat zijn de kosten? 6 Waar vind ik meer informatie? 6 Adressen 7 2 Wat

Nadere informatie

AV-Student. Vergoedingenoverzicht 2017

AV-Student. Vergoedingenoverzicht 2017 Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Verzekerd zijn op basis van de wordt beperkt tot de leeftijdsgrens van 27 jaar. Fysiotherapie en/of manuele therapie Het maximum

Nadere informatie

Reglement. Verhaalsbijstand-service 2016

Reglement. Verhaalsbijstand-service 2016 Reglement Verhaalsbijstand-service 2016 Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.12000633) en voor de aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijziging in de basisverzekering Dit zijn alle wijziging. Voor de exacte vergoeding de voorwaard waaronder u aanspraak kunt mak dit u de van Alle vergoeding /of eig

Nadere informatie

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016

VvAA zorgverzekering 2016. Wijzigingen per 1 januari 2016 VvAA zorgverzekering 2016 Wijzigingen per 1 januari 2016 Uw VvAA zorgverzekering Basis Uw VvAA zorgverzekering Student De dekking van uw VvAA zorgverzekering Basis verandert in 2016, maar er verdwijnen

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit 2009

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit 2009 Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit 2009 Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! 2 Inhoud Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Stel, u vindt dat een medewerker van CZ u niet goed heeft geholpen. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Welke soorten

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging per 1 januari 2017 Wat betekent dit voor u Welke rubrieken zijn gewijzigd

Onderwerp Wijziging per 1 januari 2017 Wat betekent dit voor u Welke rubrieken zijn gewijzigd Wijzigingsoverzicht Aanvullende verzekering 2017 Wijzigingsoverzicht aanvullende verzekering PNOzorg 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de aanvullende verzekeringen van PNOzorg per 1 januari

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht OZF. Uw zorgverzekeraar. Expatpolis Zorgverzekeraar OZF 70603/

Vergoedingenoverzicht OZF. Uw zorgverzekeraar. Expatpolis Zorgverzekeraar OZF 70603/ Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2016. Ze zijn alleen van toepassing als de betreffende dekking op uw polisblad staat. OZF. Uw zorgverzekeraar. Vergoedingenoverzicht 2016 70603/2016-01

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

- - - 50% bij beperkt aantal 100% bij beperkt aantal

- - - 50% bij beperkt aantal 100% bij beperkt aantal Dekkingsoverzicht 2015 2 Zorg in het ziekenhuis Specialistische behandelingen* 100% Diagnostiek borstkanker - MammaPrint en Oncotype DX. Plastisch chirurgische behandelingen (Basisverzekering)* Plastisch

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015 Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen vindt u op www.beterdichtbij.nl

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. VVAA zorgverzekering

Polisvoorwaarden. VVAA zorgverzekering Polisvoorwaarden VVAA zorgverzekering Inleiding polisvoorwaarden VVAA zorgverzekering Geachte klant, VVAA wil zich onderscheiden als kwalitatieve zorgverzekeraar en het beste voor u zorgen. Dit doet VVAA

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016

Dekkingsoverzicht 2016 Dekkingsoverzicht 2016 Zorg in het ziekenhuis Medisch-specialistische behandelingen* 100% Diagnostiek borstkanker - - MammaPrint en Oncotype DX. Plastisch chirurgische behandelingen (Basisverzekering)*

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Aanvullende verzekeringen Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014

Vergoedingenoverzicht Aanvullende verzekeringen Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014 Vergoedingenoverzicht Aanvullende verzekeringen Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 1. Aanvullende verzekeringen Therapieën ZorgGoed ZorgBeter ZorgBest Fysiotherapie Cesar oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Alles voor betere zorg Bij CZ hebt u grip op uw zorgverzekering. Zo kunt u rekenen op advies over de zorgverzekering

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht OZF. Uw zorgverzekeraar. Expatpolis Zorgverzekeraar OZF 70603/

Vergoedingenoverzicht OZF. Uw zorgverzekeraar. Expatpolis Zorgverzekeraar OZF 70603/ Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2017. Ze zijn alleen van toepassing als de betreffende zorgverzekering op uw polisblad staat. OZF. Uw zorgverzekeraar. Vergoedingenoverzicht 2017

Nadere informatie

startfit extrafit benfit optifit topfit

startfit extrafit benfit optifit topfit Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Acnebehandeling 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift

Nadere informatie

SIZ Budget Overgangsregeling 2014

SIZ Budget Overgangsregeling 2014 SIZ Budget Overgangsregeling 2014 Overgangsregeling SIZ Budget 2014 Voor wie is de Overgangsregeling SIZ Budget 2014? U kunt aanspraak maken op de Overgangsregeling SIZ Budget 2014 als u op 31 december

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. ONVZ Zorgplan Internationaal Vergoedingsoverzicht Internationaal vergoedingsoverzicht 2016 Onderstaande overzichten

Nadere informatie

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Bij ONVZ staan uw belangen voorop. Daarom werken wij zonder winstoogmerk en bepaalt u bij ons zelf wat voor u de beste zorg is. Zo behoudt

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2011. Maximaal 150,- per verzekerde per. kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten

Overzicht vergoedingen sportzorg door zorgverzekeraars 2011. Maximaal 150,- per verzekerde per. kalenderjaar voor de gezamenlijke kosten Naam verzekeraar Pakketnaam (Aanvullend) Vergoeding voor AnderZorg Anderzorg Jong AnderZorg Extra Advies en Sportkeuring (m.u.v. prestatie begeleiding of een cursus) Vergoeding Max. 225,- per kalenderjaar

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering Alles over de wijzigingen in uw verzekering Wijzigingsoverzicht SCVOCW Zorgpolis 2013-2014 De voorwaarden en de en van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen veranderen vanaf 1 januari 2014.

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Topfit 2009

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Topfit 2009 Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Topfit 2009 Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Topfit een

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering Wijzigingen zorgverzekering Nedasco Slimme Keuze 2016 De veranderingen in de vergoedingen en polisvoorwaarden

Nadere informatie

AV-Student. Vergoedingenoverzicht 2016 Aanvullende verzekering

AV-Student. Vergoedingenoverzicht 2016 Aanvullende verzekering Vergoedingenoverzicht 2016 Aanvullende verzekering Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De premie voor de is per persoon per maand. De kan alleen worden afgesloten

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan

Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan Inleiding polisvoorwaarden ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Geachte klant, ONVZ wil zich onderscheiden als kwalitatieve zorgverzekeraar en het beste voor u zorgen. Dit doet

Nadere informatie

Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: E-mail: Tel.mobiel:

Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: E-mail: Tel.mobiel: Naam en relatienummer verzekeringsadviseur: 1. Gegevens verzekeringnemer Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Beroep : Tel.werk : Tel.privé: E-mail: Tel.mobiel: 2. Gegevens over de betalingen Incasso door:

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! Inhoud Wat kan ik doen als ik een klacht heb? 3 Welke soorten klachten zijn er? 3 Kan ik iemand anders mijn klacht in laten dienen? 7 Wat zijn de kosten? 7 Waar vind ik

Nadere informatie

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 verzekeraar polis vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij Diabetische Voet of reumatische Voet Av extra Av compleet Av optimaal Maximaal 100,- p.p.p.j.

Nadere informatie

Het Vrije Keuze Plan. Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is. NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G

Het Vrije Keuze Plan. Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is. NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G 1 Het Vrije Keuze Plan Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 1 Het Vrije Keuze Plan Nationale-Nederlanden Zorgverzekering wil zich ook bij de Basisverzekering

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 ASR Ziektekostenverzekering Flexibel

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 1/3 ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 2/3 ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 3/3 ASR Ziektekostenverzekering Flexibel + Aanvullend Basis + Aanvullend Uitgebreid + Aanvullend Optimaal 2010 01-2010

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Topfit Internationaal een

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2010 VERZEKERAAR Vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij DV of RV Av extra Av compleet Maximaal 100,- pppj Av optimaal Maximaal 200,- pppj Av top 100%

Nadere informatie

De wijzigingen in uw zorgverzekering

De wijzigingen in uw zorgverzekering De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Betreft artikel 2012 2013 Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen risico lid 1 220 350 Eigen risico lid 2 Nvt De kosten van door PNOzorg

Nadere informatie

Pagina 1 van / 10:42. Ziekenhuis. niet vergoed max 625,00 per oog per 60 maanden indien 4D of meer na toestemming

Pagina 1 van / 10:42. Ziekenhuis. niet vergoed max 625,00 per oog per 60 maanden indien 4D of meer na toestemming 1/3 Amersfoortse Basisverzekering Uitgebreid 2/3 Amersfoortse Basisverzekering Uitgebreid 3/3 Amersfoortse Basisverzekering Uitgebreid + Basis + Uitgebreid + Optimaal 2011 01-2011 2011 01-2011 2011 01-2011

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal 1/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal 2/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal 3/3 Amersfoortse Basisverzekering Optimaal + Budget + Basis + Uitgebreid 2011 01-2011 2011 01-2011 2011 01-2011 Ziekenhuis

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie. Wijzigingen in uw zorgverzekering

IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie. Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie Wijzigingen in uw zorgverzekering Altijd passend verzekerd Het is vanzelfsprekend dat u zich voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom bieden wij u passende

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. 2014 De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Overzicht verzekerde kosten ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Overzicht verzekerde kosten ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Overzicht verzekerde kosten ONVZ Zorgplan Acnébehandeling 100%, tot 21 jaar, 100%, tot 21 jaar, 100%, tot 21 jaar, 100%, tot 21 jaar, 100% Alternatieve geneeswijzen incl. Acupunctuur Haptonomie *voor behandelaar;

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen inclusief tandartskosten Aanvulling TotaalZorg en Aanvulling TotaalZorg Extra

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen inclusief tandartskosten Aanvulling TotaalZorg en Aanvulling TotaalZorg Extra Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen inclusief tandartskosten Aanvulling TotaalZorg en Aanvulling TotaalZorg Extra Raadpleeg uw zorgpolis welke van de onderstaande pakketten voor u van toepassing

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2014

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2014 Vergoedingenoverzicht Zorgen 2014 Dit is geen voorwaardenoverzicht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen vindt u op www.beterdichtbij.nl en

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Inhoud zorg algemeen U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie zoals fysiotherapeuten plegen te bieden.

Inhoud zorg algemeen U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie zoals fysiotherapeuten plegen te bieden. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Basispolis Noord-Nederland Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie.

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie. Productinformatie Avero Achmea 2016 Keuze Zorg Plan Met deze restitutiepolis van Avéro Achmea bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. De kosten die uw zorgverleners in rekening brengen, zullen wij

Nadere informatie

AV-Student. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Student. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie