Dienstengids. Dienstengids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstengids. Dienstengids"

Transcriptie

1 de Basis de Basis Dienstengids Dienstengids Laagdrempelige zorgdiensten voor de geüniformeerde sector

2 Inhoudsopgave Voor uw welzijn en inzetbaarheid 3 Aangepast aan uw wensen 5 Trainingen collegiale ondersteuning 7 Training collegiale ondersteuning basis 8 Training collegiale ondersteuning verdiepend 9 Teambuilding voor collegiale ondersteuningsteams 10 Intervisie voor collegiale ondersteuningsteams 11 Training opvang en nazorg door leidinggevenden 12 Nazorg 15 Groepsmaatschappelijk werk 16 Maatschappelijk werk, individuele zorgverlening 17 Loket maatschappelijk werk 18 Erkenningsbijeenkomsten en reünies 19 Gezinsbijeenkomsten 20 Herdenkingsbijeenkomsten 21 Faciliteiten en overige diensten 22 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting de Basis. De diensten van Stichting de Basis op het gebied van training, nazorg en maatschappelijk werk zijn vrijgesteld van BTW. De in dit document genoemde tarieven zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen. Een aantal specifieke activiteiten van Stichting de Basis worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Lotto.

3 Voor uw welzijn en inzetbaarheid Stichting de Basis biedt training, coaching en (individuele) hulpverlening voor (oud)medewerkers van defensie, brandweer, ambulancezorg, openbaar vervoer en politie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op natuurlijk herstel en ondersteuning vanuit de eigen directe omgeving. De Basis levert aan zorg gerelateerde diensten op een laagdrempelig niveau, praktisch, efficiënt en direct aansluitend op de praktijk. We richten ons op de mens in het uniform en zijn of haar waardigheid. Onze ervaring wortelt in de zorg voor veteranen en militaire dienstslachtoffers en wij hebben oog voor de context van het werk binnen de geüniformeerde sector: een mooie, maar soms ook zware taak voor mensen die van aanpakken weten. Onze visie op zorg gaat uit van de eigen veerkracht en natuurlijk herstelvermogen van mensen. In de meeste gevallen kunnen zij het werk uitstekend aan. De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden neemt dat ook als uitgangspunt en biedt diverse, vaak heel efficiënte mogelijkheden voor een gezonde werkomgeving. De trainingen van de Basis zijn gestoeld op die richtlijn. We helpen u er graag mee op weg. Voor wie toch klachten ontwikkelt, biedt de Basis volop mogelijkheden voor opvang en ondersteuning. Dat loopt van een intake tot aan individuele hulpverlening en groepsgesprekken. Mocht verwijzing voor een therapeutische behandeling nodig zijn, dan beschikt de Basis over een degelijk netwerk met gespecialiseerde instellingen voor verwijzingen. Alles bij elkaar levert de Basis een compleet pakket aan diensten, speciaal ontwikkeld voor u. De Basis is direct betrokken bij de zorgontwikkeling voor politie-uitzendingen Het zorgsysteem voor uitgezonden politiemensen van het Korps Nationale Politie kent een sterke ontwikkeling. Sinds 2011 komen alle politiemensen ter voorbereiding op hun uitzending naar de Basis toe, net als hun thuisfront. De Basis levert zowel faciliteiten als inhoudelijke expertise en de deelnemers vinden ook de ontmoetingen met voormalige militairen met uitzendervaring heel belangrijk, waarbij positieve- en negatieve ervaringen worden gedeeld. Vooral de negatieve ervaringen worden samen met de Basis omgezet in een positieve aanpak voor de doorontwikkeling van zorg voor de politie. Wat mij betreft dus een dikke plus daar in Doorn. Ruud de Haan, manager uitzendingen van het Korps Nationale Politie Dienstengids 3

4

5 Aangepast aan uw wensen Toelichting Deze dienstengids biedt u en uw organisatie diverse mogelijkheden, maar het zijn nog geen pasklare oplossingen. Elke organisatie, eenheid en afdeling is uniek. Daarom is ook elke vraag uniek, zeker als het om mensen gaat. Omdat wij u graag de best passende en daardoor meest efficiënte oplossing bieden ook in termen van tijd, capaciteit en kosten gaan wij uit van uw wensen en mogelijkheden. Daarom werken we met een klantteam waarin u zitting hebt als klant, samen met een accountmanager en inhoudsdeskundigen van de Basis. Zo bieden we een optimale dienstverlening. Aangepaste diensten hoeven niet duurder uit te pakken, omdat we het meeste voorwerk al hebben gedaan. Ook zijn activiteiten op uw locatie mogelijk en zijn wij flexibel in onze oplossingen. Wilt u zich misschien eerst vrijblijvend oriënteren op wat wij u kunnen bieden? Dan gaan wij graag het gesprek met u aan. Onze accountmanagers komen bij u langs voor een vrijblijvende toelichting en een inschatting van de mogelijkheden. U ontvangt daarna een heldere offerte waarmee u een weloverwogen besluit kunt nemen. Het enige wat u nu hoeft te doen is even contact opnemen. Onze accountmanagers staan u graag te woord, van links naar rechts: Alies Vink, Sanne van Loon en Jef Dorpmans. Neem telefonisch contact met ons op: Of stuur een naar: Dienstengids 5

6

7 Trainingen collegiale ondersteuning Trainingen Zorg voor medewerkers is voor leidinggevenden een vanzelfsprekendheid binnen de geüniformeerde sector. Het hoort bij de collegialiteit en teamgeest. Maar geüniformeerden zijn veelal doeners, geen praters, waardoor een goed en effectief gesprek op hindernissen kan stuiten. Overigens zijn de meeste mensen in staat om potentieel schokkende gebeurtenissen op eigen kracht te boven te komen, met hulp van de eigen omgeving. Maar lukt dat niet, dan is toch een goede opvang nodig om een eventuele uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Voor de geüniformeerde sector is hierbij de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning belangrijk. Daarin staan geüniformeerden en hun eigen natuurlijke herstelmogelijkheden centraal. Essentieel is de veerkracht van het individu en de steunende directe omgeving. Voor het behouden en vergroten daarvan speelt een gezonde werkcultuur ook een belangrijke rol. Daarbij horen aandacht voor een gezondheidsbeleid, een goede organisatie voor het afhandelen van incidenten en duidelijk vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden van de zorgverleners. De Richtlijn biedt daarvoor uitgebreid de mogelijkheden. Binnen deze werkcultuur spelen de collegiale ondersteuningsteams een onmisbare rol. Deze zorg op de werkvloer kan zeer effectief zijn. De Richtlijn biedt uitgangspunten, procedures en protocollen voor deze ondersteuning op grond van gedegen, praktijkgericht onderzoek. De trainingen collegiale ondersteuning van de Basis zijn gestoeld op de Richtlijn. Ze bieden collegiale ondersteuners de technieken, vaardigheden en kennis die nodig zijn om het werk op verantwoorde wijze uit te voeren. Wij kunnen u tevens adviseren over alle andere aspecten rond deze zorgaanpak. De Basis staat voor je klaar als het even minder gaat Als ambulancemedewerker moet je sterk in je schoenen staan. Je ziet veel dingen die niet zo plezierig zijn. Maar ook de centralisten in de meldkamer hebben het zwaar te verduren. Zij zien niets, horen alleen paniek en moeten in die situatie het hoofd koel houden. Collegiale ondersteuning is ontzettend belangrijk, om te voorkomen dat collega s op korte of lange termijn onderuit gaan. Paul Groen, bedrijfsopvangteam ambulance GGD Flevoland Dienstengids 7

8 Trainingen Training collegiale ondersteuning basis Deze basistraining biedt u een verantwoorde start voor de functie van collegiaal ondersteuner. U krijgt basisvaardigheden aangereikt, zoals gespreksvoering, feedback geven en aandacht voor non-verbaal gedrag. U krijgt inzicht in verwerkingsprocessen en gedragsveranderingen. Persoonlijke leerdoelen worden meegenomen. Wie start in de functie van collegiaal ondersteuner, kan wel wat ondersteuning gebruiken om stevig in de schoenen te staan. Maar de training is ook geschikt voor collegiaal ondersteuners die al wat langer bezig zijn en nooit echt een gerichte ondersteuning hebben gehad. Doel van deze training is het opdoen van voldoende praktische kennis en vaardigheden om de rol van collegiaal ondersteuner te kunnen vervullen volgens de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden. Wij nemen daarbij de dagelijkse praktijk en persoonlijke leerdoelen als uitgangspunt. U kunt praktisch oefenen met de aangereikte technieken. U leert ook om te letten op een professionele houding en uw eigen grenzen te bewaken. Voorwaarden: geen. Groepsgrootte: 8 tot 12 deelnemers. Tijdsduur: in overleg, meestal 2 dagen. Kosten: afhankelijk van uw wensen, vanaf q 320,- per persoon. Locatie: op de Basis, intern bij opdrachtgever of op een externe locatie. Inschrijving: als groep of individueel op open inschrijving. Goede ondersteuning is belangrijk Collegiale ondersteuning is ontzettend belangrijk. Ik zit 38 jaar bij de brandweer en heb collega s zien weggaan omdat traumatische ervaringen niet goed werden verwerkt. Dat is voor mij reden geweest om een bedrijfsopvangteam op te richten. Goede ondersteuning daarbij is belangrijk. De medewerkers van de Basis begrijpen ons en kunnen daardoor goed op ons inspelen. Ronald Boer, bedrijfsopvangteam Brandweer Veiligheidsregio Utrecht 8 Dienstengids

9 Training collegiale ondersteuning verdiepend Trainingen Deze training is een logisch vervolg op de basistraining collegiale ondersteuning. U kunt uw kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk, eventueel bijstellen en verder uitdiepen. Het biedt u ook meer achtergrondkennis en handvatten om uw werkzaamheden op een hoger niveau uit te voeren. In deze verdiepende training frissen we eerst de kennis uit de basistraining op. Daarna gaan we dieper in op gedrag en verwerking, zoals het signaleren van verwerkingsproblemen en stimuleren van eigen veerkracht. Ook behandelen we de vertrouwelijkheid van gesprekken, uw invloed op debriefings en de mogelijkheden voor samenwerking met de direct leidinggevende. In de basistraining wordt de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden kort aangestipt, nu gaan we er uitgebreider op in. Tot slot behandelen we diverse relevante onderwerpen, zoals watchfull waiting : het monitoren van collega s die geen gesprek willen aangaan om alsnog tijdig in te kunnen grijpen. Voorwaarde: training collegiale ondersteuning basis gevolgd. Groepsgrootte: 8 tot 12 deelnemers. Tijdsduur: in overleg, meestal 1 dag. Inschrijving: als groep of individueel op open inschrijving. Kosten: afhankelijk van uw wensen, vanaf q 190,- per persoon. Locatie: op de Basis, intern bij opdrachtgever of op een externe locatie. Dienstengids 9

10 Trainingen Teambuilding voor collegiale ondersteuningsteams Collegiale ondersteuners werken in een team, maar zijn in de praktijk veelal op zichzelf aangewezen. Door teambuilding ontstaat er meer binding en samenwerking, wat loont in kritische situaties zoals opschaling bij een fors incident. De training schenkt ook aandacht aan vaardigheden en technieken. Het is uiteraard bekend binnen de geüniformeerde wereld: als team ben je tot meer in staat. De Basis biedt collegiale ondersteuners binnen deze training verschillende mogelijkheden aan om dat te bereiken. Om elkaar beter te leren kennen zijn er verbindende activiteiten met sport- en spelelementen. De professionele houding van de collegiale ondersteuner krijgt aandacht, evenals de inhoud van de samenwerking en het blijven leren van elkaar. U verdiept gezamenlijk kennis en traint vaardigheden, zoals gesprekstechnieken, het bieden van de juiste aandacht en het tijdig verwijzen naar hulpverlening. U kunt ook zelf thema s aandragen, zoals organisatiewijzigingen en coördinatie van uw gezamenlijke inzet. Alles in overleg uiteraard. Voorwaarden: bestemd voor collegiale ondersteuningsteams en overige belangstellenden. Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers. Tijdsduur: in overleg, meestal een dagdeel. Kosten: afhankelijk van uw wensen, vanaf q 50,- per persoon. Locatie: op de Basis, intern bij opdrachtgever of op een externe locatie. Inschrijving: als groep. De training was levensecht De medewerkers van de Basis weten waar ze het over hebben en de trainer is bij ons en onze meldkamer komen kijken. Op basis daarvan hebben we gezamenlijk het trainingsprogramma ingevuld. Deze maatwerkaanpak voelt erg goed. De training was levensecht, mede dankzij een goede acteur. Binnen twee seconden zaten we volop in onze dagelijkse praktijk. Paul Groen, bedrijfsopvangteam ambulance GGD Flevoland 10 Dienstengids

11 Intervisie voor collegiale ondersteuningsteams Trainingen Intervisie is bedoeld voor teams die zich bezighouden met collegiale ondersteuning en hun kwaliteit verder willen verbeteren. De teamleden leren elkaar beter kennen, verbeteren de samenwerking en ontwikkelen zich zodoende als team. Uitgangspunten zijn de dagelijkse praktijk en persoonlijke leerdoelen. Teamleden hebben met intervisie de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en zich professioneel te ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk dat u met een duidelijke structuur werkt. Hierdoor blijft het niet alleen bij het uitwisselen van ervaringen, maar wordt daar ook wat mee gedaan. Dat levert dan nieuwe inzichten en concrete adviezen op, die motiverend kunnen werken. De Basis traint u in het houden van intervisiegesprekken en draagt zo bij aan de kwaliteit van het team. We frissen uw kennis op en oefenen vaardigheden en nieuwe technieken met u. Verbindende activiteiten, specifieke, zelf ingebrachte thema s en werken met een acteur behoren uiteraard tot de mogelijkheden. Alles in overleg. Voorwaarden: geen. Groepsgrootte: 4 tot 12 deelnemers. Tijdsduur: in overleg. Kosten: afhankelijk van uw wensen, vanaf q 190,- per persoon. Locatie: op de Basis, intern bij opdrachtgever of op een externe locatie. Inschrijving: als groep. Dienstengids 11

12 Trainingen Training opvang en nazorg door leidinggevenden Deze training biedt u vaardigheden en kennis, zoals het signaleren van gedragsverandering, het bieden van de juiste aandacht, gesprekstechnieken en het tijdig verwijzen naar hulpverlening. Daarmee kunt u de impact van schokkende incidenten verkleinen en de mentale weerbaarheid van uw medewerkers vergroten. Goede zorg voor de medewerkers waar u verantwoordelijk voor bent, is uiteraard vanzelfsprekendheid voor u. Maar wellicht vraagt u zich af hoe effectief u bent en wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van collegiale ondersteuning na schokkende gebeurtenissen. De Basis staat u dan graag terzijde. Uitgangspunten zijn uw dagelijkse praktijk en persoonlijke leerdoelen. De samenwerking met de collegiaal ondersteuner en bedrijfsmaatschappelijk werker krijgt aandacht en er is ruimte om praktisch te oefenen. Natuurlijk kunt u zich ook gericht verdiepen in de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden. Deze training vindt plaats op de Basis in Doorn en eventueel op uw eigen locatie. Voorwaarden: bestemd voor leidinggevenden in de geüniformeerde sector. Groepsgrootte: 4 tot 12 deelnemers. Tijdsduur: in overleg, meestal 2 dagen. Kosten: afhankelijk van uw wensen, vanaf q 320,- per persoon. Inschrijving: als groep of individueel op open inschrijving. Locatie: op de Basis, intern bij opdrachtgever of op een externe locatie. 12 Dienstengids

13

14

15 Nazorg Nazorg Mensen zijn van nature veerkrachtig. Schokkende gebeurtenissen hebben uiteraard wel impact, maar worden meestal zelfstandig verwerkt zonder dat het tot blijvende klachten leidt. De omstandigheden waaronder dat gebeurt, maken uit. Denk aan luisterende collega s, een hecht thuisfront en een heldere zingeving. Wie daar oog voor heeft, kan zich mogelijk leed besparen en dat is vaak niet in geld uit te drukken. De Basis biedt u verschillende diensten in de sfeer van preventie, erkenning en (systeemgerichte) ondersteuning. Wij dragen zo bij aan een gezonde werkomgeving. Toch zijn mensen soms gedwongen om hulp te zoeken voor hun klachten. De acceptatie daarvan valt vaak niet mee, maar de Basis heeft veel ervaring met de eerste opvang van hulpzoekenden in de geüniformeerde sector. Wij bieden een veilige en trefzekere intake en zo nodig laagdrempelige, kortdurende hulpverlening. Daarnaast heeft de Basis veel ervaring als eerstelijns organisatie binnen een zorgketen. Daardoor kunnen wij eventueel gericht adequate doorverwijzingen maken en casemanagement bieden aan cliënten. Daarmee kunnen wij hun gang door zo n zorgsysteem begeleiden. Voor wie moet leren leven met psychosociale klachten, biedt de Basis volop mogelijkheden voor ondersteuning. Het gaat vooral om groepsbijeenkomsten die onderling kunnen variëren op basis van aanleiding en problematiek. De veiligheid van de groep en het streven naar empowerment (van klacht naar kracht) zijn wel steeds aanwezig. Alles bij elkaar levert de Basis een compleet pakket aan mogelijkheden voor nazorg, op basis van methodieken die zich in de praktijk bewezen hebben. Om mensen weer op weg te kunnen helpen! Onze leden komen thuis In Doorn komen onze leden echt thuis. De locatie en de dienstverlening van de Basis vallen in goede aarde. Mensen ontmoeten elkaar en al naar gelang hun behoefte kunnen ze deelnemen aan meerdere programma s. Voor partners is er een afzonderlijk programma. Het is een gezellig samenzijn, waarbij er altijd ondersteuning en hulpverlening op de achtergrond aanwezig zijn. Sjef Verhagen, afdeling Noord-Brabant van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers Dienstengids 15

16 Nazorg Groepsmaatschappelijk werk Samen kun je meer. Aan de hand van door u gekozen thema s, bieden we mensen met vergelijkbare achtergronden en ervaringen groepsgesprekken. Voor de deelnemers hebben deze gesprekken een helend effect als gevolg van herkenning, erkenning en bewustwording. Het groepsmaatschappelijk werk van de Basis brengt mensen met vergelijkbare ervaringen, vragen en/of klachten bij elkaar om die te delen. Dat biedt herkenning en erkenning, wat bijdraagt aan het gevoel van kracht en eigenwaarde. In praktische zin kunnen deelnemers elkaar ondersteunen door informatie uit te wisselen. De groepen hebben in het algemeen een thema of aanleiding zoals een collectief verwerkingsproces of specifieke ervaringen en klachten. De groepsmaatschappelijk werkers bieden indien nodig psycho-educatie aan en natuurlijk de organisatie en sturing van de gesprekken. De groepen kunnen regionaal georganiseerd worden en hebben zes tot maximaal twaalf deelnemers. Het aantal bijeenkomsten kan variëren per groep. Voorwaarden: geen. Groepsgrootte: 6 tot 12 deelnemers. Tijdsduur: 2 uur per bijeenkomst, aantal bijeenkomsten varieert. Kosten: op basis van een offerte met een uurtarief van q 92,-. Locatie: op de Basis, intern bij opdrachtgever of op een externe locatie. Inschrijving: als groep of individueel op open inschrijving. De groep biedt veiligheid en vertrouwen De groepsgesprekken van de Basis zijn in elk geval al plezierig omdat je er niet ver voor hoeft te reizen. Maar het belangrijkste is de onderlinge band. De groep biedt veiligheid en vertrouwen, een plek waar je elkaar ook zonder woorden kan aanvoelen en begrijpen. Dat zorgt ervoor dat je elkaar, vanuit dat basisvertrouwen, ook kan aanspreken. Soms is dat best hard, maar dat is dan ook nodig. Zo help je elkaar ook vooruit. Bas Heyberg, veteraan en deelnemer 16 Dienstengids

17 Nazorg Maatschappelijk werk, individuele zorgverlening Voor mensen die door psychosociale klachten belemmerd raken in hun functioneren thuis of op het werk, is er persoonsgerichte aandacht. Denk aan kortdurende, individuele zorgverlening, maar ook gerichte verwijzingen. Ook is casemanagement mogelijk, bijvoorbeeld bij verwijzingen voor meervoudige klachten. Na een langdurige en belastende werkdruk en/of een ingrijpende ervaring, kan het gebeuren dat een medewerker psychosociale klachten ontwikkelt. Oorzaken kunnen divers zijn en de klachten kunnen meervoudig zijn op basis van een enkele traumatische aandoening. Ons maatschappelijk werk heeft veel ervaring opgedaan met de beoordeling van psychosociale klachten en de omgang met cliënten. De start is het bieden van een vertrouwensrelatie, zo mogelijk systeemgericht door de directe relaties zoals gezinsleden erbij te betrekken. De gesprekken met onze maatschappelijk werkers vinden, indien gewenst, plaats bij de cliënt thuis. Volstaat de kortdurende zorgverlening niet, dan volgen adviezen voor gerichte verwijzing(en) en kan de maatschappelijk werker als casemanager optreden. Voorwaarden: geen. Groepsgrootte: niet van toepassing. Tijdsduur: afhankelijk van de klachten. Kosten: op basis van een offerte met een uurtarief van q 92,-. Locatie: in principe thuis, eventueel in combinatie met partner en gezinsleden. Indien gewenst is een andere locatie mogelijk. Inschrijving: op basis van individuele aanmelding. Dienstengids 17

18 Nazorg Loket maatschappelijk werk Het loket maatschappelijk werk is een centraal en onafhankelijk aanmeldpunt, waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning en advies bij werkgerelateerde, psychosociale klachten. De bereikbaarheid is per telefoon en/of online en de capaciteit is ruim. Uw organisatie kan uiteraard de eigen identiteit toevoegen. Organisaties die een centraal en onafhankelijk aanmeldpunt willen voor vragen en advies over psychosociale klachten, schakelen het loket maatschappelijk werk in. We zijn daarmee al actief voor het Centraal Aanmeldpunt Veteranen (CAP) en het 24/7 Loket Politie. Het CAP zit al enige jaren op 800 nieuwe aanmeldingen per jaar. Wij kunnen het loket volledig organiseren en uitvoeren, onder uw (organisatie)naam en voorwaarden. Cliëntgegevens worden uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld. De acties na een aanmelding lopen van een enkel (telefonisch) adviesgesprek tot een intake met kortdurende hulpverlening en/of een verwijzing. Voor die verwijzingen beschikt de Basis over een betrouwbaar netwerk met kwalitatief hoogwaardige instellingen. Het loket kan onder uw naam functioneren. Gegevens en informatie worden volledig in overeenstemming met de Wet op de Privacy en de geldende beroepscodes behandeld. Er is uitbreiding mogelijk met andere diensten van het maatschappelijk werk, zoals individuele zorgverlening en groepsmaatschappelijk werk. 24/7-beschikbaarheid is ook mogelijk. Professionele ketensamenwerking 24 uur per dag, 7 dagen in week beschikt de politie over een loket waar mensen terecht kunnen met vragen of problemen. Dit loket wordt bemenst door maatschappelijk werkers van de Basis. Deze professionele ketensamenwerking werkt bijzonder prettig. De Basis heeft zich gespecialiseerd in geüniformeerde beroepen, beschikt over bewezen diensten en heeft ideële trekken. Dat wekt vertrouwen. Stefan van Zanten, projectleider Versterking Professionele Weerbaarheid Politie 18 Dienstengids

19 Nazorg Erkenningsbijeenkomsten en reünies Het is een bekend gegeven dat geüniformeerden na bijvoorbeeld een militaire missie daar graag met elkaar op terugkijken. Bijvoorbeeld tijdens een reünie. Dat is gezond en er zijn diverse vormen en mogelijkheden om een groep zo erkenning te bieden voor het werk en de belasting die dat met zich meebracht. De Basis heeft veel ervaring met erkenningsbijeenkomsten en reünies voor geüniformeerde beroepsgroepen. Het kan gaan om themagerichte bijeenkomsten, bijvoorbeeld vanwege een herdenkingsmoment of een gedeelde problematiek. Het kan ook enkel gaan om een reünie of een terugkomdag. De Basis kan deze bijeenkomsten ondersteunen met een op de ervaring of achtergrond gerichte ambiance en diverse sportieve en/of creatieve groepsactiviteiten. Indien gewenst bieden wij een monitoring en signalering van mogelijke psychosociale problematiek. De bijeenkomsten kunnen kortdurend of een meerdaags programma zijn. Uiteraard zijn dan ook de partners, in overleg, van harte welkom. Voorwaarden: geen. Groepsgrootte: afhankelijk van verblijf en klachten. Tijdsduur: in overleg, meestal 1 dag. Kosten: afhankelijk van uw wensen, vanaf q 125,- per persoon. Locatie: op de Basis, op de plek waar de gebeurtenissen plaatsvonden of op een andere externe locatie. Inschrijving: als groep of individueel op open inschrijving. Dienstengids 19

20 Nazorg Gezinsbijeenkomsten Het thuisfront is belangrijk, want daar wordt lief en leed gedeeld. Daarom biedt de Basis ook gezins- activiteiten aan, gezellig en ontspannend. Voor wie dat wil, kan ook nog extra informatie en advies geboden worden. Ontspanning, herkenning en uitwisseling van ervaringen zijn belangrijke elementen van de gezinsbijeenkomsten. De nadruk ligt op de ontmoeting met andere gezinnen die in dezelfde situatie zitten. Het kan dan gaan om een gezinslid dat klachten ervaart door ingrijpende gebeurtenissen tijdens het werk. Of om spanningen in het gezin als gevolg van het werk. Maar dat is geen noodzaak. De Basis geeft op vele manieren invulling aan gezinsbijeenkomsten, al naar gelang de wens van de opdrachtgever. Onze deskundige medewerkers bieden ondersteuning en kunnen eventuele zorgbehoeften signaleren. Ook kunnen ze indien nodig informatie en advies bieden. Voorwaarden: afhankelijk van het doel van de gezinsbijeenkomst. Groepsgrootte: afhankelijk van het doel van de gezinsbijeenkomst. Tijdsduur: in overleg, meestal 1 dag. Inschrijving: als groep of individueel op open inschrijving. Kosten: afhankelijk van uw wensen, vanaf q 135,- per persoon. Locatie: op de Basis, in overleg is een externe locatie mogelijk. Het is ook veilig en dat is heel belangrijk Als een gezinsdag ergens moet plaatsvinden, dan is het op de Basis. Zeker de kinderen (mijn kinderen) vragen het hele jaar door of ze weer naar die leuke dag mogen. De Basis weet steeds weer de kinderen zodanig te activeren, dat ze een onvergetelijke tijd hebben. Voor ons als ouders zijn de locatie, de erkenning en de omgeving super. Het is ook veilig en dat is heel belangrijk. De voorbereiding is ook goed, je houdt daarbij samen de regie en dat vind ik fijn. Patrick van Meenen, voorzitter Vereniging Jonge Veteranen 20 Dienstengids

21 Nazorg Herdenkingsbijeenkomsten Herdenken is collectief stilstaan bij ingrijpende gebeurtenissen om daardoor niet te vergeten wat er is gebeurd. Herdenkingsbijeenkomsten van de Basis dragen daarmee bij aan zingeving en verwerking. Zulke bijeenkomsten kunnen aansluiten bij bestaande herdenkingen of bieden een eigen herdenking. Op de Basis hebben we veel ervaring met het ondersteunen van bijeenkomsten rond herdenkingen. Het kan zijn dat mensen de veiligheid van ons huis zoeken vanwege de grote nationale herdenkingen zoals de Dodenherdenking op 4 mei en de capitulatie van Japan op 15 augustus. Maar er zijn uiteraard tal van andere, meer kleinschalige herdenkingen. De Basis faciliteert dit soort herdenkingsbijeenkomsten en ondersteunt de deelnemers. We doen dat bij bestaande herdenkingen of door bij te dragen aan de organisatie van nieuwe. In dat geval kunnen wij u adviseren en begeleiding bieden bij de organisatie daarvan. Speciale aandacht is er voor de emotionele belasting en het signaleren van mogelijke psychosociale klachten. Voorwaarden: geen. Groepsgrootte: van 12 tot 120, alles is mogelijk. Tijdsduur: in overleg. Kosten: afhankelijk van uw wensen, vanaf q 145,- per persoon. Locatie: op de Basis, passend bij de gebeurtenis of de invulling van het herdenken. Inschrijving: als groep of individueel op open inschrijving. Dienstengids 21

22 Faciliteiten Faciliteiten en overige diensten De Basis is door de centrale ligging en de groene omgeving een perfecte locatie voor trainingen en andere bijeenkomsten. U wordt goed verzorgd en kunt in comfortabele hotelkamers overnachten. Overige diensten bestaan uit onze veelzijdige servicedesk en verenigingsondersteuning. Zalen De zalen op de Basis zijn standaard voorzien van internet, beamer, en scherm. Tegen een meerprijs zijn een laptop en catering beschikbaar. Er zijn diverse zaalgrootten, de zaalindeling is flexibel en de maximale zaalcapaciteit is 120 personen. In overleg is echter meer mogelijk. Catering De Basis heeft een sfeervol restaurant voor honderd personen, een gezellige bar, lounge en een groot terras met uitzicht op onze bosrijke omgeving. U kunt hier uiteraard ook gebruik van maken in combinatie met de huur van zaalruimte of wanneer u overnacht in ons hotel. Hotel Ons hotel bestaat uit ruime tweepersoonskamers. Iedere kamer heeft een eigen televisie, badkamer met douche en toilet. De kamers zijn luxe of zeer luxe ingericht. Verder beschikken wij over twee suites met pantry. Servicedesk De servicedesk biedt u organisatorische en administratieve ondersteuning voor uw activiteiten op de Basis. Denk aan het registeren van aan- en afmeldingen, het verzorgen van trainingsmaterialen en de organisatie rond uw bijeenkomsten en verblijf. Verenigingsondersteuning De Basis levert financieel-administratieve diensten aan verenigingen die dit tijdelijk of voor langere tijd niet zelfstandig kunnen uitvoeren. Kasbeheer, ledenadministratie, innen van contributie en het inplannen van leden- en bestuursvergaderingen behoren tot de mogelijkheden. Eigen bijeenkomsten U kunt bovenstaande diensten ook benutten voor eigen bijeenkomsten op de Basis. Exclusief voor de geüniformeerde sector. Neem contact op met onze accountmanagers voor meer informatie. 22 Dienstengids

23 Contact met de Basis Stichting de Basis Woestduinlaan XC Doorn Postbus AC Doorn Praktische zaken Vanaf oktober 2013 is ons adres: Willem van Lanschotlaan XV Doorn Postbus AC Doorn Telefoon: Telefax: Website: Een routebeschrijving voor eigen vervoer en openbaar vervoer vindt u op onze website. Op het terrein van de Basis kunt u gratis parkeren. Regiokantoren Stichting de Basis Let op: ontvangst alleen op afspraak. Vestiging Diemen (Kantoor in vestiging van Centrum 45) Nienoord XE Diemen Telefoon: Vestiging Den Bosch (Kantoor in vestiging Reinier van Arkel-groep) Bethaniestraat LJ s-hertogenbosch Telefoon: Vestiging Zwolle (Kantoor in vestiging van GGD IJsselland) Zeven Alleetjes CV Zwolle Telefoon: Ontwikkeling en redactie Stichting de Basis Ontwerp haai, Rotterdam

24

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen. Dat is niet te voorkomen en dat

Nadere informatie

OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Collegiale opvang en Steunpunt Brandweer

OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Collegiale opvang en Steunpunt Brandweer OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Collegiale opvang en Steunpunt Brandweer Door je werk bij de brandweer kom je in veel verschillende situaties terecht. Sommige gebeurtenissen hebben een grote impact. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

psychosociale ondersteuning geüniformeerden Hans te Brake 7 juni 2016, IFV congres Mentale Veerkracht Brandweer

psychosociale ondersteuning geüniformeerden Hans te Brake 7 juni 2016, IFV congres Mentale Veerkracht Brandweer psychosociale ondersteuning geüniformeerden Hans te Brake 7 juni 2016, IFV congres Mentale Veerkracht Brandweer Waarom deze richtlijn? Wettelijke, economische en morele argumenten. Geüniformeerde hulpverleners

Nadere informatie

BMW voor leidinggevenden

BMW voor leidinggevenden BMW voor leidinggevenden Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Wat kunnen wij voor u betekenen? Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt leidinggevenden bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke

Nadere informatie

Empowerment en digitale preventie

Empowerment en digitale preventie Empowerment en digitale preventie Digitaal loket voor risicogroepen mbt psychotrauma Twan Driessen & Corne Versluis Arq Psychotrauma Expert Groep Innovatie op het gebied van psychotrauma Voorspellende

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

1 Wat is het Steunpunt Brandweer? 2 Voor wie is het Steunpunt Brandweer bedoeld? 3 Wat wordt bedoeld met psychosociale klachten?

1 Wat is het Steunpunt Brandweer? 2 Voor wie is het Steunpunt Brandweer bedoeld? 3 Wat wordt bedoeld met psychosociale klachten? 1 Wat is het Steunpunt Brandweer? Het Steunpunt Brandweer is een gemakkelijk bereikbaar, landelijk loket waar je terecht kunt met vragen en zorgen over psychosociale klachten die kunnen zijn ontstaan als

Nadere informatie

VOORMENSEN MET EEN BIJZONDERE ERVARING

VOORMENSEN MET EEN BIJZONDERE ERVARING Welkom bij het LZV VOORMENSEN MET EEN BIJZONDERE ERVARING Welkom bij het LZV organisatorisch in handen van stichting de Basis in samenwerking met het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk () van

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

VPT Zuidwest-Nederland

VPT Zuidwest-Nederland VPT Zuidwest-Nederland 30 oktober 2013 Onderwerpen Inleiding Factoren Interventies Voorbeelden Afsluiting 1 Woord vooraf. Er is niet één recept om te komen van protocol Kies een pad dat aansluit bij uw

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

AC Restaurant. Meeting Centre nieuwegein Gastvrijheid op unieke locaties in Nederland. BIJZONDER BIJ AC nieuwegein: Gratis parkeren.

AC Restaurant. Meeting Centre nieuwegein Gastvrijheid op unieke locaties in Nederland. BIJZONDER BIJ AC nieuwegein: Gratis parkeren. & AC Restaurant Meeting Centre nieuwegein Gastvrijheid op unieke locaties in Nederland BIJZONDER BIJ AC nieuwegein: Gratis parkeren Sfeervolle zaal Landelijk gelegen Gevarieerd buffet aanbod Gastvrije

Nadere informatie

ik wil een stap vooruit

ik wil een stap vooruit ik wil een stap vooruit wie we zijn > Elestia biedt hoogwaardige coaching & counselingdiensten aan Movir-verzekerden en hun inwonende gezinsleden. > Elestia is een samenwerkingsverband tussen arbeidsongeschiktheidsverzekeraar

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn!

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn! Instructies NIK Themadag Sterke schouders: De mens achter de professional = = Waar Niet Waar drs. Leonie Hoijtink dr. Hans te Brake dr. Michel Dückers 22 april 2010, Ede Niet verlegen zijn! Oefen Stelling

Nadere informatie

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2014 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Weekendtraining

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Hotel. in Midden-Drenthe

Hotel. in Midden-Drenthe Hotel in Midden-Drenthe Welkom in het prachtige Midden-Drenthe In een landelijke omgeving, aan de rand van het gezellige Westerbork, vindt u het luxe en gastvrije 4-sterren hotel Ruyghe Venne. Ons sfeervolle

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

ABC. Agressie, wat doe je ermee?

ABC. Agressie, wat doe je ermee? Agressievisie Beroepshouding Communicatie ABC WAT IS ABC? Agressie, wat doe je ermee? ABC is een methodiek gericht op het voorkomen van en het omgaan met agressie. De ABC-methodiek is bruikbaar voor mensen

Nadere informatie

Opvang na calamiteiten

Opvang na calamiteiten Opvang na calamiteiten 2011 Inleiding Je moet genieten van het moment, want voor je het weet is het voorbij. Je kunt geen plannen maken op lange termijn. Ik heb nu geleerd wie ik echt kan vertrouwen en

Nadere informatie

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw

BASECAMPvzw 2011. De missie van Basecamp vzw BASECAMPvzw 2011 De missie van Basecamp vzw 1 Doel Basecamp vzw groeide vanuit een kerngroep van begeleiders met elk een eigen theoretische, technische en sociale achtergrond. Omwille van deze achtergronden

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Voor informatie en boekingen: exito Beekbergen B.V. Lage Bergweg 10 7361 GT Beekbergen Tel. 055-505 12 82 Fax 055-505 12 56 www.exito.nl mail@exito.

Voor informatie en boekingen: exito Beekbergen B.V. Lage Bergweg 10 7361 GT Beekbergen Tel. 055-505 12 82 Fax 055-505 12 56 www.exito.nl mail@exito. Voor informatie en boekingen: exito Beekbergen B.V. Lage Bergweg 10 7361 GT Beekbergen Tel. 055-505 12 82 Fax 055-505 12 56 www.exito.nl mail@exito.nl Algemene Informatie Het Congrescentrum Beekbergen

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Nazorgonderzoek. voor militairen en thuisfront

Nazorgonderzoek. voor militairen en thuisfront Nazorgonderzoek voor militairen en thuisfront Iedere militair die langer dan 30 dagen uitgezonden is geweest, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het Nazorgonderzoek. De militair ontvangt zes maanden

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

GEDEELDEZORG PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN BEHANDELING

GEDEELDEZORG PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN BEHANDELING AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRODUCTBESCHRIJVING: GEDEELDEZORG PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN BEHANDELING SPITITUAL CARE Januari 2009 1 Dit is de

Nadere informatie

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs EEN STEVIGE BASIS

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs EEN STEVIGE BASIS Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs EEN STEVIGE BASIS Werkt u als interne of externe vertrouwenspersoon in het onderwijs (po, vo of bve) en wilt u: zorgvuldig omgaan met meldingen

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Protocol Psychosociale ondersteuning

Protocol Psychosociale ondersteuning Protocol Psychosociale ondersteuning Zandvoortse Reddingsbrigade Datum: 1 juni 2015 Versie: 1.0 Versiehouder: Lars Carree Toepassing Het protocol psychosociale ondersteuning is van toepassing op de psychosociale

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Jaaractiviteiten 2016

Jaaractiviteiten 2016 Jaaractiviteiten 2016 Je bent niet de enige! Leven met brandwonden is niet altijd eenvoudig. Contact met lotgenoten helpt je te leren leven met je veranderde uiterlijk en het verwerken van je ongeval.

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Wij bieden u de mogelijkheid om één of meerdere van onze ruimten te huren.

Wij bieden u de mogelijkheid om één of meerdere van onze ruimten te huren. Wij bieden u de mogelijkheid om één of meerdere van onze ruimten te huren. WERKEN IN EEN INSPIRERENDE OMGEVING! Voor teambuilding, workshops, vergaderingen etc. De Digital Groep heeft een omgeving waarin

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Samen verder op school. Voorkom uitval van leerlingen én docenten!

Samen verder op school. Voorkom uitval van leerlingen én docenten! Samen verder op school Voorkom uitval van leerlingen én docenten! Leerlingen met probleemgedrag? Hoe bewaak jij de balans tussen lesgeven en zorgverlenen? Leerlingen die veel spijbelen, drugs gebruiken

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

& apeldoorn ac apeldoorn:

& apeldoorn ac apeldoorn: & AC Restaurant Meeting Centre apeldoorn Gastvrijheid op unieke locaties in Nederland BIJZONDER BIJ AC apeldoorn: Gratis parkeren Makkelijk bereikbaar In het hart van Nederland Gevarieerd buffet aanbod

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Teambuilding met een beetje hulp

Teambuilding met een beetje hulp Teambuilding met een beetje hulp Iedereen kan soms wel een beetje hulp gebruiken. Niet alleen bij het beter samen laten werken van uw team, maar misschien ook wel bij de manier waarop u dat voor elkaar

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Pilot Ondersteuning bij zelfregie

Pilot Ondersteuning bij zelfregie Pilot Ondersteuning bij zelfregie Achtergrond proces methodiek gespreksmodel Pilot voor zorgpaden long, mamma, colon & prostaat Inhoud presentatie Achtergrondinformatie zorg voor kankerpatiënten in Nederland

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Werkstressbeheersing door bewegen. Programma In beweging. Gerard Oud Versie 2.0

Werkstressbeheersing door bewegen. Programma In beweging. Gerard Oud Versie 2.0 Werkstressbeheersing door bewegen Programma In beweging Gerard Oud Versie 2.0 Programma In beweging Eén op de zeven Nederlanders heeft geen plezier in het werk vanwege werkstress en een derde van al het

Nadere informatie

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties. Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut Inhoud Het Veteranenloket... 4 Meer over de zorgverlening...

Nadere informatie

TRAINING Onderhandelen

TRAINING Onderhandelen TRAINING Onderhandelen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ONDERHANDELEN Iedereen in krijgt vroeg of laat te maken met onderhandelingsmethodes.

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel Behandeling voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel Informatie voor (para)medici Zelf en samen redzaam Als betrokken professional kent u uw patiënt. U stelt of kent de diagnose en ziet welke behandeling

Nadere informatie

Blijvend in gesprek met klant en opdrachtgever

Blijvend in gesprek met klant en opdrachtgever Blijvend in gesprek met klant en opdrachtgever MAAK NU KENNIS MET STRESS-ALERT-SYSTEM (SAS) Met het coachabonnement van Stress-Alert-System voegt u op eenvoudige wijze stresspreventie toe aan uw praktijk.

Nadere informatie

TRAINING Onderhandelen Voor Debiteurenbeheerders

TRAINING Onderhandelen Voor Debiteurenbeheerders TRAINING Onderhandelen Voor Debiteurenbeheerders www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ONDERHANDELEN Voor debiteurenbeheerders Deze training is

Nadere informatie

Opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies

Opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies Opleiding Verlieskunde Verborgen Verlies Perspectief bij verandering Wie geleerd heeft verborgen verlies te signaleren en hanteren, zal zich zekerder voelen en het contact vol vertrouwen aangaan om zo

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Producten & Diensten Catalogus. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Producten & Diensten Catalogus. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Producten & Diensten Catalogus Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Inhoud Pakket Berichtgeving Code BMW-B001 Pakket Uitzendzorg Code BMW-B002 Pakket Psychosociale hulpverlening aan medewerkers

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Zorg voor de hulpverlener: een must!

Zorg voor de hulpverlener: een must! 1 Zorg voor de hulpverlener: een must! Project Opvang van hulpverleners binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening Astrid Fortuin, Psychosociaal Manager FOD Volksgezondheid 2 INLEIDEND - Hulpverleners

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Opleiding Systemische Burn-out Preventie

Opleiding Systemische Burn-out Preventie Opleiding Systemische Burn-out Preventie Onmisbaar voor iedereen die werkt met burn-out in een organisatie. Écht zinvol werk leveren rond burn-out. OPLEIDING SYSTEMISCH ORGANISATIE MANAGEMENT Het doel

Nadere informatie

Jongerencoaching Raster

Jongerencoaching Raster Jongerencoaching Raster School is de plek waar jonge mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen, maatschappelijk toegerust worden tot verantwoordelijke burgers en ondersteund worden hun talenten te ontwikkelen.

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Voordelen: Nascholing in je eigen praktijk op het moment dat jullie goed uitkomt (ochtend / middag / avond in overleg).

Voordelen: Nascholing in je eigen praktijk op het moment dat jullie goed uitkomt (ochtend / middag / avond in overleg). Thema-bijeenkomst Begeleiding gebaseerd op de KNOV-standaard Prenatale verloskundige begeleiding. Dé gelegenheid om op praktijknivo én op je eigen locatie in slechts 1 dagdeel (4 uur) Methodisch collegiaal

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid

Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid Ketenpartners Succesvol herstel en duurzame inzetbaarheid Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid Effectieve behandelprogramma bij langdurige

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

TBN - Beroepscode Tarotprofessional

TBN - Beroepscode Tarotprofessional De Tarot Beroepsvereniging Nederland zet zich in voor de belangen van tarotprofessionals in Nederland. De bij de Tarot beroepsvereniging aangesloten leden werken door het hele land. Door opleiding en nascholing

Nadere informatie

Mobiele applicaties voor tijdige en juiste hulpverlening na schokkende gebeurtenissen: signalering, ondersteuning en behandeling.

Mobiele applicaties voor tijdige en juiste hulpverlening na schokkende gebeurtenissen: signalering, ondersteuning en behandeling. Mobiele applicaties voor tijdige en juiste hulpverlening na schokkende gebeurtenissen: signalering, ondersteuning en behandeling. Manon Boeschoten, Stichting Centrum 45 Sjef Berendsen, Instituut voor Psychotrauma

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Dilemmics. Programma Train de Trainer. voor medewerkers van het. Ministerie van Defensie. Maart 2014

Dilemmics. Programma Train de Trainer. voor medewerkers van het. Ministerie van Defensie. Maart 2014 Dilemmics Programma Train de Trainer 1 voor medewerkers van het Ministerie van Defensie Maart 2014 Programma Train-de-Trainer 2 2014. Dilemmics/Conclusion Talent Development Alle rechten van deze uitgave

Nadere informatie