jaarverslag 2008 We work for growth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2008 We work for growth"

Transcriptie

1 jaarverslag 2008 We work for growth

2 Financiële kalender 18 mei 2009 Tussentijdse verklaring Q mei 2009 Gewone algemene vergadering 27 augustus 2009 Halfjaarresultaten november 2009 Tussentijdse verklaring Q maart 2010 Jaarresultaten mei 2010 Gewone algemene vergadering

3 Mission statement [ Onze missie is aandeelhouderswaarde creëren door te investeren op lange termijn in een beperkt aantal strategische participaties met internationaal groeipotentieel. ] Positionering van Ackermans & van Haaren een onafhankelijke gediversifieerde groep gefocust op enkele kernbedrijven met internationaal groeipotentieel geleid door een ervaren, multidisciplinair managementteam Strategie van Ackermans & van Haaren: lange termijn groei concentreert zich op een beperkt aantal deelnemingen waarmee duidelijke doelstellingen worden afgesproken en die verantwoordelijk zijn voor de eigen financiële positie richt zich op systematische creatie van aandeelhouderswaarde via een strategie op lange termijn streeft naar een jaarlijkse groei van de resultaten van elke deelneming en van de groep in zijn geheel vanuit een gezonde financiële stuctuur Rol van Ackermans & van Haaren als investeerder: proactieve aandeelhouder proactief betrokken bij - de selectie van het topmanagement - de definitie van de langetermijnstrategie permanente dialoog met het management voor de opvolging van en de controle op - operationele en financiële discipline - strategische focus actieve steun aan het management voor specifieke operationele en strategische projecten

4 Inhoud Mission statement 3 Woord van de voorzitters 6 Jaarverslag van de raad van bestuur 10 Markante feiten Algemene informatie voor de aandeelhouders Verslag van de activiteiten Geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Bestuur, controle en dagelijkse leiding 20 Corporate governance 22 Algemene gegevens betreffende de vennootschap 29 Algemene gegevens betreffende het kapitaal 30 Mecenaat 31 Lexicon 32 Bouw, bagger en concessies DEME 36 Algemene Aannemingen Van Laere 42 NMP 44 Rent-A-Port 45 Vastgoed en aanverwante diensten Extensa 46 Leasinvest Real Estate 49 Cobelguard 51 Financière Duval 52 Inhoudstafel 81 Resultatenrekening 83 Activa 84 Eigen vermogen en verplichtingen 85 Kasstroomoverzicht 86 Mutatieoverzicht geconsolideerd eigen vermogen 87 Toelichtingen 88 Verslag van de commissaris 131 Balans 133 Resultatenrekening 135 Commentaren 137 Financiële diensten Bank Delen 54 Bank J.Van Breda & C 58 Asco-BDM 62 Private equity GIB 65 Sofi nim 67 Andere investeringen Sipef 77 Henschel Engineering 78 Koffi e F. Rombouts 79 Sagar Cements 79

5 Overeenkomstig het KB van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van fi nanciële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, dient Ackermans & van Haaren haar jaarlijks fi nancieel verslag verkrijgbaar te stellen voor het publiek. Dit verslag bevat het gecombineerde enkelvoudige en geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 119, laatste lid W. Venn. Het verslag bevat voorts een verkorte versie van de enkelvoudige jaarrekening, opgesteld overeenkomstig artikel 105 W. Venn., en de integrale versie van de geconsolideerde jaarrekening. De volledige enkelvoudige jaarrekening wordt overeenkomstig de artikelen 98 en 100 W. Venn., samen met het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, neergelegd bij de Nationale Bank van België. De commissaris heeft met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud gegeven. Overeenkomstig artikel 12, 2, 3 van het KB van 14 november 2007 verklaren de leden van het executief comité (namelijk Luc Bertrand, Tom Bamelis, Piet Bevernage, Piet Dejonghe, Werner Poot en Jan Suykens) dat, voorzover hen bekend: a) de jaarrekeningen vervat in dit verslag, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de fi nanciële toestand en van de resultaten van Ackermans & van Haaren en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen; b) het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van Ackermans & van Haaren en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden. Het jaarverslag, de integrale versies van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening alsook de verslagen van de commissaris over voormelde jaarrekeningen zijn beschikbaar op de website (www.avh.be) en zijn kosteloos en op eenvoudig verzoek verkrijgbaar op het volgende adres: Begijnenvest Antwerpen Telefoon Fax

6 [ Het is onze overtuiging dat het Ackermans & van Haaren-model van beperkte schulden en lange termijn ontwikkeling in de toekomst zijn vruchten zal blijven afwerpen. ] Woord van de voorzitters

7 Dames en heren, Na een aantal jaren van hoogconjunctuur, woedt er momenteel een financiële en economische crisis zonder voorgaande. De snelheid waarmee de verandering in het economisch klimaat is opgetreden heeft het vertrouwen van velen geschokt. Vandaag is het nog steeds moeilijk om te voorspellen hoe lang en hoe diep deze crisis te voelen zal zijn. Ackermans & van Haaren heeft de nodige maatregelen getroffen om de participaties van de groep een meer defensief karakter te laten aannemen in deze moeilijke cyclus. De aandacht van het management en van de raad van bestuur is duidelijk gericht naar het schuldprofiel, de liquiditeit, de kostenstructuur, het orderboek en de operationele recurrentie van de resultaten van de groep. De enorme daling van de aandelenkoersen heeft tot verliezen geleid in onze thesaurieportefeuille. Met een netto-thesaurie van ongeveer 150 miljoen euro en een schuldenvrije balans is Ackermans & van Haaren vandaag niettemin beter gepositioneerd dan in de laatste crisisperiode van Met een nettowinst van 114,6 miljoen euro (241 miljoen euro in 2007) en een resultaat van de deelnemingen van 136,4 miljoen euro (183,2 miljoen euro in 2007) blijkt het Ackermans & van Haaren-model opnieuw goed stand te houden in moeilijke tijden. In de sector bouw, bagger en concessies realiseerde DEME een recordomzet en winstgroei. De omzet steeg tot miljoen euro (+15% versus 2007: miljoen euro) en de nettowinst tot 114,8 miljoen euro (+ 27% versus 2007: 90,2 miljoen euro). door een zeer competitieve operationele marge van 20% in De EBITDA van DEME bedroeg 302 miljoen euro in 2008 (259 miljoen euro in 2007). Dit heeft toegelaten de netto schulden stabiel te houden, het eigen vermogen substantieel te versterken (500 miljoen euro in 2008 tegenover 411 miljoen euro in 2007) en het nieuwbouwprogramma verder door te zetten. De activiteiten in de olie- en gasindustrie, in het milieu en in de zand- en grindsectoren blijven gunstig evolueren. De opkomst van de nieuwe activiteiten in offshore windmolenparken is een veelbelovende nieuwe factor. Algemene Aannemingen Van Laere stabiliseerde op een omzet van 136 miljoen euro (134 miljoen euro in 2007). De groeiende markt voor infrastructuurwerken in België biedt Van Laere een belangrijk tegengewicht voor de conjuncturele daling in de private bouwsector. De verkoop van Corenox aan Air Liquide en de verkoop van Corepi resulteerden in een belangrijke uitzonderlijke meerwaarde van 12 miljoen euro voor de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP) (winst 2008: 15,5 miljoen euro). Het courant resultaat van NPM lag in lijn met dat van de voorgaande jaren. De concessie-activiteit van Rent-A-Port blijft gunstig evolueren. 7 Woord van de voorzitters De verdere groei van het orderboek van miljoen euro (eind 2007) naar miljoen euro (eind 2008) werd begin 2009 evenwel afgezwakt door de annulatie van een order op Port Rashid in Dubai. Het orderboek van DEME is dankzij het sterk gediversifieerd profiel zowel geografisch als qua activiteiten van goede kwaliteit. Als gevolg van de goede spreiding en diversificatie van haar activiteiten ervaart DEME bovendien weinig vertraging in haar orderboek. DEME In 2008 werd het investeringsprogramma van DEME voortgezet met de ingebruikname van de sleephopperzuiger Breydel (9.000 m 3 ). DEME beschikt vandaag over een moderne vloot, wat in een hoge productiviteit resulteert. Dit wordt bevestigd

8 8 Mede als gevolg van haar strategie van geografische diversificatie (Luxemburg) en sectordiversificatie (retail en logistiek) beschikt Leasinvest Real Estate over een stabiele en kwaliteitsvolle portefeuille. De mark to market van het actief leidde tot een daling van het nettoresultaat (20,9 miljoen euro tegenover 33,4 miljoen euro in 2007) over de voorbije 12 maanden. De activiteiten van de BEVAK evolueren niettemin gunstig (97% bezettingsgraad, 7,27% huurrendement). Woord van de voorzitters Extensa heeft een vertraging van de ontwikkelingsprojecten ervaren in De gedeeltelijke terugname op een geboekte meerwaarde in verband met de verkoop van een shopping center in Roemenië in 2007 en het verlies op de verkoop van het Kinesis project in Evere resulteren in eenmalige verliezen van 7,6 miljoen euro en uiteindelijk in een nettoverlies voor Extensa van -1,7 miljoen euro (versus 15,2 miljoen euro netto winst in 2007). Extensa beschikt over een belangrijk ontwikkelingspotentieel van ongeveer m 2 op toplocaties, en er wordt vooruitgang geboekt in de vergunningsprocedures van de diverse projecten. De stijging van de omzet van Cobelguard met 16% in 2008 toont opnieuw haar groeipotentieel. Met de overname van Vacances Bleues bevestigt Financière Duval haar groei in het beheer van vakantieparken in Frankrijk (235 miljoen euro omzet). Ook in het beheer van rusthuizen (1.020 bedden), kantoren en parkings werd vooruitgang geboekt. Terwijl de totale omzet (+54% tot 401 miljoen euro) en de operationele cashflow (+12% tot 29,5 miljoen euro) aanzienlijk stegen, daalde het netto resultaat tot 5,8 miljoen euro (7,5 miljoen euro in 2007) door gestegen afschrijvingen en interestlasten. In 2008 verhoogde Ackermans & van Haaren haar participatie van 21% naar 30% was duidelijk een zeer moeilijk jaar voor de financiële sector. Niettegenstaande de onrust in deze sector, konden zowel Bank Delen als Bank J.Van Breda & C een sterke commerciële groei realiseren met een behoorlijk resultaat. Bank Delen en Bank J.Van Breda & C hebben noch voor zichzelf, noch voor rekening van hun cliënteel, enig subprime papier of enige andere toxische producten gekocht. In 2008 verhoogde Ackermans & van Haaren haar aandeel in Finaxis van 75% naar 78,75%. De beursdaling resulteerde in een daling van het actief onder beheer van 12,1 miljard euro tot 10,3 miljard euro einde Dit leidde ook tot een lichte daling van het resultaat van Finaxis van 58 miljoen euro tot 51 miljoen euro in De goede integratie van Capital & Finance, de record netto-inflows, de lage cost/income ratio (46,1% tegenover 44,6% in 2007), de stijging van het eigen vermogen (281 miljoen euro tegenover 246 miljoen euro in 2007) en de hoge Core Tier 1 kapitaalratio (30,6%) en liquiditeitsratio s, bevestigen de kwaliteit en de goede evolutie van Bank Delen in een moeilijke markt in Bank Delen werd voor het derde jaar op rij door Euromoney bekroond als Beste Private Bank in België. Bank J.Van Breda & C evolueerde eveneens positief dankzij een voorzichtig financieel beheer en sterke commerciële prestaties. Eind 2008 bedroeg het eigen vermogen 223 miljoen euro tegenover 207 miljoen euro eind De solvabiliteitsratio steeg naar 12,5% (11,8% eind 2007); de kernkapitaalrisicoratio, berekend op basis van eigen vermogen in de enge zin, bedroeg 10,1% (9,5% eind 2007). Bovendien had de bank een zeer conservatieve hefboomratio (totale activa vs eigen vermogen) van slechts 13,2 per einde In 2008 stegen de cliëntendeposito s tot 2,2 miljard euro (+17%). Het kredietvolume in het doelgroepbankieren groeide tot miljoen euro (+ 7%), terwijl de activiteit autofinanciering aan binnenlandse particulieren met 4% groeide tot 277 miljoen euro. De volledige kredietportefeuille van Bank J.Van Breda & Co wordt gefinancierd met cliëntendeposito s. De bank had bovendien de verliezen op krediet goed onder controle in 2008 (0,19% vs 0,13% in 2007). Als gevolg van de terugkeer naar een meer normale rentecurve in de eerste maanden van 2009 verwacht de bank in 2009 een stijging van haar renteresultaat. In de private equity sector werd in 2008 een daling genoteerd van de bijdrage tot het courante resultaat tot 25,1 miljoen euro (tegenover 47,2 miljoen euro in 2007). De verkopen van Arcomet en Oleon in 2008 resulteerden in meerwaarden van 10,4 miljoen euro. Dit resultaat werd verminderd door impairments van 17,3 miljoen euro op het niveau van Groupe Flo en Distriplus. De waardevermindering op Groupe Flo is te wijten aan de beslissing tot omvorming van de keten Bistro Romain naar de sterkere merknaam Hippopotamus en de daaruit voortvloeiende afschrijving van de merknaam Bistro Romain in de boeken van Groupe Flo. Groupe Flo heeft daarnaast in 2008 geleden onder de afschaffing van bepaalde sociale subsidies ( Aide Sarkozy ). De nakende vermindering van het BTW-tarief voor de restaurantsector zou een gunstige invloed kunnen hebben op de keten.

9 Sipef Voor Sipef werd 2008 een recordjaar. De hoge palmolieprijzen van gemiddeld 950 USD/ton in 2008 resulteerden in een winst van 58,8 miljoen USD (47,3 miljoen USD in 2007). Niettegenstaande de palmolieprijzen substantieel gedaald zijn tot 530 USD/ton, geniet Sipef van een sterke netto cash van 14 miljoen USD per einde 2008 en is deze plantagegroep goed gepositioneerd om haar groei voort te zetten. Voor Henschel was 2008 opnieuw een jaar van sterke groei van het operationeel resultaat met een EBITDA van 12,7 miljoen euro tegenover 11,2 miljoen euro in Niettemin behaalde Henschel een sterk verminderd netto resultaat van 3,8 miljoen euro (8,5 miljoen euro in 2007) wegens eenmalige verliezen op mark to market herwaarderingen van euro-poolse zloty hedges. In 2008 werd geïnvesteerd in nieuwe installaties voor grotere kranen die gebruikt worden voor de windturbinesector en voor grote infrastructuurprojecten. 9 Woord van de voorzitters Bij Distriplus verloopt de herstructurering trager dan verwacht. Het nieuwe logistieke platform, de nieuwe managementsystemen en de integratie van Di zijn aan de gang. Voorzichtigheidshalve werd een bijzondere waardevermindering op de goodwill genomen in Het private equity segment ondergaat de impact van de economische vertraging. Het is onze overtuiging dat het Ackermans & van Haaren-model van beperkte schulden en lange termijn ontwikkeling in de toekomst zijn vruchten zal blijven afwerpen. De verkoop van Oleon na 8 jaar met een I.R.R. van 14,8 % is een goed voorbeeld van ons model. Na de afsplitsing van het bedrijf uit een multinationale groep ten tijde van de MBO werd Oleon uitgebouwd tot een goed gerund, internationaal bedrijf. Wij verwachten nu overigens dat het bedrijf zich dankzij de complementariteit van de overnemer, Diester/ Sofiprotéol op het gebied van grondstoffen, zal ontwikkelen tot een nog sterkere speler in de oleochemie was ook het jaar van een eerste investering in India. Het partnership met de familie Reddy in Sagar Cements evolueert goed, en het bedrijf kende in 2008 een aanzienlijke verhoging van de productiecapaciteit van 0,6 miljoen naar 2,5 miljoen ton cement per jaar. De netto-thesaurie van de groep bereikte, inclusief de verkoop van Oleon, een niveau van 154,7 miljoen euro op het einde van het jaar. De totale thesaurie werd aangetast door de waardevermindering op de Fortis- en KBC-portefeuille. Om die reden en wegens de duidelijke neergang van de conjunctuur, heeft de raad van bestuur beslist om voor te stellen het dividend op hetzelfde peil te houden als vorig jaar (1,39 euro per aandeel). Wij danken de personeelsleden van de groep voor hun vernieuwde inzet en aandacht in deze complexere en uiterst uitdagende economie. Luc Bertrand Voorzitter van het executief comité Alain Dieryck Voorzitter van de raad van bestuur

10 Jaarverslag van de raad van bestuur [ Aan de gewone algemene vergadering van 25 mei 2009 ]

11 Geachte aandeelhouder, Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2008 ter goedkeuring voor te leggen. De jaarverslagen over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening worden samengevoegd overeenkomstig artikel 119 W.Venn. I ENKELVOUDIGE JAARREKENING 1. Kapitaal en aandeelhouderschap Tijdens het afgelopen boekjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het kapitaal van de vennootschap. Het geplaatst kapitaal bedraagt euro en wordt vertegenwoordigd door aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Alle aandelen zijn volledig volgestort. In het kader van het aandelenoptieplan werden in nieuwe opties toegekend. De per 31 december 2008 toegekende en nog niet uitgeoefende opties geven gezamenlijk recht op verwerving van aandelen Ackermans & van Haaren (0,93%). De vennootschap heeft op 31 oktober 2008 een transparantiemelding ontvangen in het kader van de overgangsregeling van de Wet van 2 mei 2007 waarbij Scaldis Invest NV samen met Stichting Administratiekantoor Het Torentje haar deelnemingspercentage heeft meegedeeld. De relevante gegevens van deze transparantiemelding zijn terug te vinden op de website van de vennootschap (www. avh.be). De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Belgische boekhoudwetgeving. Aangezien zowel op het resterende belang in KBC als op andere posten, opgenomen onder geldbeleggingen, waardeverminderingen werden geboekt, daalt het balanstotaal van Ackermans & van Haaren van 1.381,6 miljoen euro per einde 2007 tot 1.319,1 miljoen euro per einde In 2008 heeft Ackermans & van Haaren vooral geinvesteerd in de verhoging van haar deelneming in enkele bestaande participaties, met als belangrijkste: Financière Duval (verhoging van 20,8% tot 30% door de uitoefening van warrants), AvH Resources India door kapitaalsverhogingen ten belope van 9,1 miljoen euro en Brinvest (van 98,7% tot 99,9%). In Koffie F. Rombouts werd een deelneming verworven van 20%. Ackermans & van Haaren heeft in 2008 ook gedesinvesteerd o.m. door de verkoop van haar participatie in Avafin Re, de verkoop van ongeveer 1/6e van haar positie in KBC en van haar (30%) participatie in IBF. De financiële schulden van Ackermans & van Haaren in de enkelvoudige jaarrekening (625 miljoen euro) zijn in lijn met eind 2007 en bestaan uitsluitend uit korte termijn voorschotten die werden verstrekt door Ackermans & van Haaren Coordination Center, waarvan het kapitaal volledig in handen is van groepsvennootschappen. Het enkelvoudige resultaat van Ackermans & van Haaren komt uit op een verlies van 14,2 miljoen euro in vergelijking met een winst van 206,3 miljoen euro in Zoals reeds in voorgaande jaren vermeld, worden de enkelvoudige rekeningen in grote mate bepaald door dividenden en portefeuilleresultaten (meer- en minderwaarden evenals waardeverminderingen of eventuele terugnames daarvan). 11 Jaarverslag van de raad van bestuur 2. Activiteiten Voor een overzicht van de voornaamste activiteiten van de groep tijdens het boekjaar 2008, verwijzen wij naar het Woord van de voorzitters (p.6). 3. Toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening 3.1 Financiële toestand per 31 december 2008 In 2008 heeft Ackermans & van Haaren voor 111,7 miljoen euro dividenden geïnd van haar dochtervennootschappen, in vergelijking met 233,6 miljoen euro in 2007 (waaronder evenwel een zeer groot dividend uitgekeerd door GIB). Vooral onder invloed van 103,0 miljoen euro waardeverminderingen komt het resultaat finaal toch uit op een verlies. Als gevolg van dat verlies en het in juni 2008 uitgekeerde dividend, daalt het enkelvoudig eigen vemogen van Ackermans & van Haaren tot 643,1 miljoen euro, tegenover 704,0 miljoen euro per einde Tijdens het boekjaar 2008 heeft Ackermans & van Haaren eigen aandelen gekocht en er verkocht. Al deze bewegingen houden rechtstreeks

12 12 verband met indekking en/of uitoefening van aandelenopties die werden uitgegeven ten behoeve van medewerkers van Ackermans & van Haaren. Jaarverslag van de raad van bestuur 3.2 Bestemming van het resultaat De raad van bestuur stelt voor het resultaat (in euro) als volgt te bestemmen: Overgedragen winst van het vorige boekjaar Verlies van het boekjaar ( ) Totaal te bestemmen Toevoeging aan de wettelijke reserves 0 Toevoeging aan de onbeschikbare reserves Toevoeging aan de beschikbare reserves 0 Vergoeding van het kapitaal Tantièmes Over te dragen winst De raad van bestuur stelt voor een dividend uit te keren van 1,39 euro bruto per aandeel. Na inhouding van roerende voorheffing bedraagt het nettodividend 1,0425 euro per aandeel, of 1,1815 euro voor de coupons die worden aangeboden samen met een VVPR-stripcoupon. Indien de gewone algemene vergadering dit voorstel goedkeurt, zal aan de loketten van Bank Delen, Bank J.Van Breda & C, Bank Degroof, Fortis Bank, KBC Bank, ING Belgium, Dexia Bank en Petercam vanaf 3 juni 2009 het dividend betaalbaar worden gesteld tegen afgifte van coupon nr. 10. Na deze bestemming bedraagt het eigen vermogen euro en is als volgt samengesteld: Kapitaal - Geplaatst Uitgiftepremies Reserves - Wettelijke reserve Onbeschikbare reserve Belastingvrije reserve 0 - Beschikbare reserve Overgedragen winst Totaal Vooruitzichten De resultaten van het lopende boekjaar zullen, zoals in vorige jaren, in belangrijke mate afhangen van de dividenden die door groepsvennootschappen worden uitgekeerd en van de verwezenlijking van eventuele meer- of minwaarden. 5. Mededelingen 5.1 Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar Sinds de afsluiting van het boekjaar 2008 hebben er zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. 5.2 Toepassing van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren van 15 april 2008: Finaxis NV: verhoging beneficial belang met 3,75% Vóór de raad van bestuur de beraadslaging over dit agendapunt aanvat, deelt Jacques Delen mee dat hij, als onrechtstreekse aandeelhouder van Promofi SA, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard, dat strijdig is met de voorgestelde beslissing, in de zin van artikel 523 W.Venn. Jacques Delen verlaat de vergadering en neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over dit punt. Zoals reeds vermeld op de vergadering van de raad van bestuur van 4 maart 2008, heeft de familie Delen op 18 januari 2008 voorgesteld dat Ackermans & van Haaren een belang zou verwerven van 15% in Promofi, die zelf een belang aanhoudt van 25% in Finaxis. De raad van bestuur heeft de voorgestelde investering op zijn vorige vergadering principieel goedgekeurd mits toetsing van de waardering van Finaxis op basis van de beschikbare nationale en internationale analistenrapporten. Op basis van een relevant staal van analistenrapporten werd nadien overeenstemming bereikt over een waardering van Finaxis t.b.v. 957,4 miljoen euro.

13 Door de verwerving van een belang van 15% in Promofi, verhoogt de vennootschap haar (onrechtstreeks) belang in Finaxis met 3,75%. De versterking van de deelneming van Ackermans & van Haaren in de strategische pijler van de financiële diensten is naar het oordeel van de raad van bestuur in het belang van de vennootschap en zal in 2008 in beginsel bijdragen tot een verhoging van de bijdrage tot het resultaat. De overname kan volledig gefinancierd worden met eigen middelen. In de koop-verkoopovereenkomst zal bepaald worden dat Ackermans & van Haaren op elk ogenblik het recht heeft om haar belang van 15% in Promofi te ruilen tegen een rechtstreeks belang van 3,75% in Finaxis, alsook op eerste verzoek een vertegenwoordiger kan benoemen in de raad van bestuur van Promofi. De raad van bestuur keurt de voorgestelde investering goed. De raad van bestuur is voorts van oordeel dat deze verrichting geen voorkennis uitmaakt in de zin van de Wet van 2 augustus De voorgestelde verrichting bedraagt minder dan 2% van onze marktkapitalisatie. huidige aandelenoptieplan, aan Jacques Delen en Luc Bertrand, ieder afzonderlijk handelend, bijzondere volmacht te verlenen om maximum opties op aandelen Ackermans & van Haaren aan te bieden aan de leden van het executief comité en bepaalde personeelsleden en zelfstandige dienstverleners van Ackermans & van Haaren, de Nationale Investeringsmaatschappij en Sofinim. Het aanbod van de opties dient plaats te vinden op 5 januari Net zoals de voorgaande jaren zal de uitoefenprijs worden vastgesteld op basis van de gemiddelde koers van het aandeel gedurende 30 dagen voorafgaand aan het aanbod. Aangezien het de politiek is van de vennootschap om de aandelenopties in te dekken middels inkoop van eigen aandelen zijn de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap in beginsel beperkt tot de gedragen of gederfde interest over de periode gaande van de inkoop van de aandelen tot de wederverkoop aan de optiehouders. Luc Bertrand vervoegt opnieuw de vergadering. 13 Jaarverslag van de raad van bestuur De verrichting zal worden uitgevoerd eind april en zal worden aangekondigd in de trading update van 23 mei a.s. Jacques Delen vervoegt opnieuw de vergadering. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren van 11 december 2008: Toekenning aandelenopties Vóór de raad van bestuur de beraadslaging over de toekenning van aandelenopties aanvat, deelt Luc Bertrand mee dat hij, als begunstigde van het aandelenoptieplan, een rechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de voorgestelde beslissing, in de zin van artikel 523 W.Venn. Overeenkomstig artikel 523 W.Venn. zal Luc Bertrand na afloop van deze vergadering de commissaris van de vennootschap op de hoogte brengen van het belangenconflict. Luc Bertrand verlaat de vergadering en neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over dit punt. Op basis van de aanbevelingen van het remuneratiecomité, besluit de raad van bestuur, onder het

14 Bijkomende vergoeding commissaris Jaarverslag van de raad van bestuur Overeenkomstig artikel 134, 2 en 4 W.Venn. delen wij u mee dat er een bijkomende vergoeding werd betaald van euro (excl. btw) aan Ernst & Young Tax Consultants CV voor fiscale adviezen en van euro (excl. btw) aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV voor een analyse van de personeelscyclus en een omzetverklaring. Bovendien werd een bedrag van euro (excl. btw) betaald aan Ernst & Young Finansman (Turkije) als vergoeding voor due diligence prestaties. Aantal eigen aandelen (0,79%) Fractiewaarde per aandeel 0,07 euro Gemiddelde prijs per aandeel 52,12 euro Totale investeringswaarde euro Daarnaast bezit Brinvest, een onrechtstreekse dochtervennootschap van Ackermans & van Haaren, nog aandelen Ackermans & van Haaren. 5.4 Onderzoek en ontwikkeling De vennootschap heeft geen werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling ondernomen. 5.5 Inkoop of vervreemding van eigen aandelen Op 9 maart 2009 heeft de buitengewone algemene vergadering de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren gemachtigd om eigen aandelen in te kopen binnen welbepaalde koersvorken en dit gedurende een periode van 5 jaar. Tijdens het boekjaar 2008 heeft Ackermans & van Haaren eigen aandelen verworven. Deze aandelen werden ingekocht met het oog op de indekking van de verbintenissen van de vennootschap in het kader van het aandelenoptieplan. Inclusief deze aandelen en rekening houdend met de verkoop van aandelen ingevolge de uitoefening van opties, is de situatie per 31 december 2008 als volgt: 5.6 Mededeling op grond van de wet op de openbare overnamebiedingen Bij brief van 18 februari 2008 heeft Scaldis Invest de vennootschap een mededeling verstuurd, opgesteld overeenkomstig artikel 74, 7 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Uit deze mededeling blijkt dat Scaldis Invest meer dan 30% van de effecten met stemrecht bezit van Ackermans & van Haaren en dat Stichting Administratiekantoor Het Torentje de uiteindelijke controle heeft over Scaldis Invest. 5.7 Beschermingsconstructies (i) Bevoegdheden van het bestuursorgaan De buitengewone algemene vergadering heeft op 9 maart 2009 de machtiging aan de raad van bestuur hernieuwd om, in geval van openbaar overnamebod op de effecten van Ackermans & van Haaren, tot kapitaalverhoging over te gaan onder de voorwaarden en binnen de grenzen zoals bedoeld in artikel 607 W.Venn. De raad van bestuur kan van deze machtiging gebruik maken, indien de kennisgeving van de Commissie voor het Bank-, Financie en Assurantiewezen aan de vennootschap dat haar is kennis gegeven van een openbaar overnamebod, niet later dan drie jaar na de datum van voormelde buitengewone algemene vergadering plaatsvindt. De raad van bestuur is tevens gemachtigd gedurende een periode van drie jaar, die verstrijkt op 2 april 2012, om aandelen van de vennootschap te verkrijgen of te vervreemden wanneer zulks noodzakelijk zou zijn om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. (ii) Belangrijke overeenkomsten De aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot D.E.M.E. NV (DEME) die de vennootschap en haar dochtervennootschap Nationale Investeringsmaatschappij NV (NIM) op 22 maart 2007 hebben

15 gesloten met Aannemingsmaatschappij CFE NV (CFE) kent bepaalde rechten toe aan deze laatste in geval van wijziging of overname van de rechtstreekse controle over Ackermans & van Haaren (of over NIM, zolang de deelneming in DEME wordt aangehouden door NIM). Deze rechten komen er in essentie op neer dat CFE in dergelijk geval de mogelijkheid heeft om de aandeelhouders-overeenkomst op te zeggen. II GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1. Risico s en onzekerheden Ackermans & van Haaren is een vennootschap die op lange termijn investeert in een beperkt aantal bedrijven met internationaal groeipotentieel. Het gediversifieerde karakter van deze investeringen in o.m. bouw- en baggerwerken, financiële diensten, vastgoed en private equity (met op haar beurt investeringen in diverse sectoren) draagt bij tot een spreiding van de economische en financiële risico s. Bovendien financiert Ackermans & van Haaren in de regel deze investeringen met eigen middelen. Elke groepsvennootschap heeft uiteraard een risicoprofiel eigen aan de sector waarin zij actief is. Zo zijn de resultaten van Bank Delen deels afhankelijk van het algemene beursklimaat. Bank J.Van Breda & C is gevoelig voor de algemene conjunctuur en de rentecurve. DEME is wereldwijd actief in een zeer competitieve markt. Niettegenstaande het feit dat DEME de laatste jaren belangrijke activiteiten heeft ontwikkeld in sectoren verwant aan haar kernactiviteit, blijft de omzet in belangrijke mate afhankelijk van infrastructurele baggerwerken, die een inherent cyclisch karakter hebben en soms mede beïnvloed worden door geopolitieke ontwikkelingen. Ackermans & van Haaren en haar subholdings geen enkel indekkingsinstrument uitstaand. Niettegenstaande Ackermans & van Haaren over een positieve netto-thesaurie beschikt, heeft ze wel financiële schulden op korte termijn onder de vorm van commercial paper (thesauriebewijzen). De huidige programma s bieden Ackermans & van Haaren de mogelijkheid om in totaal voor 250 miljoen euro commercial paper uit te geven. Daarvan werd per einde 2008 slechts ten belope van 46,6 miljoen euro gebruik gemaakt. Ackermans & van Haaren beschikt over bevestigde kredietlijnen, gespreid over verschillende banken, die dit bedrag ruimschoots overstijgen. Ackermans & van Haaren en subholdings hanteren als regel dat geen verbintenisen worden aangegaan of zekerheden worden verstrekt voor verplichtingen van de operationele deelnemingen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken. 15 Jaarverslag van de raad van bestuur De vastgoed- en promotieactiviteiten van Leasinvest Real Estate, Extensa en Financière Duval zijn eveneens afhankelijk van de algemene economische conjunctuur en de rentecurve. Tot slot wordt de sector van de private equity gekenmerkt door stevige concurrentie, ook vanuit het buitenland. Ackermans & van Haaren beschikt zelf over een aanzienlijke cash reserve die deels belegd is in korte termijn deposito s bij vooraanstaande financiële instellingen en deels geïnvesteerd is in liquide aandelen. Met het oog op en strikt beperkt tot het indekken van bepaalde risico s (bv. als gevolg van de evolutie van intrestvoeten) kan beroep worden gedaan op afgeleide producten. Per einde 2008 was er bij 2. Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2008 wordt opgesteld overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (IFRS). Het geconsolideerde balanstotaal per 31 december 2008 bedraagt miljoen euro, een stijging van 7% ten opzichte van het balanstotaal per einde 2007 van miljoen euro. Het totaal bedrag aan desinvesteringen (beleggingsportefeuille niet inbegrepen) bedraagt in ,3 miljoen euro, tegenover 37,9 miljoen euro in De belangrijkste desinvesteringen hadden betrekking op de verkoop van de deelnemingen in Oleon Holding en Oleon Biodiesel aan de Franse groep

16 16 Sofiprotéol, de verkoop van de 10%-deelneming in Arcomet Beheer en het 30%-belang in IBF. Jaarverslag van de raad van bestuur Deze desinvesteringen hebben mooie meerwaarden opgeleverd: 5,0 miljoen euro op Oleon (hetgeen resulteert in een IRR van 15% over de periode ) en 5,4 miljoen euro op Arcomet (11% IRR over de periode ). De betaling in het kader van de Oleon-transactie heeft plaatsgevonden in januari 2009, hetgeen de kaspositie van de groep na balansdatum nog versterkt heeft met 48,2 miljoen euro in vergelijking met de 106,4 miljoen euro per einde De beleggingsportefeuille onderging in 2008 eveneens een aantal wijzigingen: er werden vooral aandelen verkocht, namelijk SES, KBC en Telenet voor in totaal 28,1 miljoen euro. In 2008 zijn de beurskoersen van de aandelen die Ackermans & van Haaren aanhield in haar beleggingsportefeuille significant gedaald. Als gevolg daarvan werd 45,3 miljoen euro afgeboekt ten laste van de resultatenrekening, voornamelijk op de aandelen Fortis in portefeuille. Tevens zijn de latente meerwaarden op de beleggingsportefeuille nagenoeg volledig verdwenen (daling met 113,9 miljoen euro, waarvan het overgrote deel verband houdt met de koersontwikkeling van het aandeel KBC). Inclusief de beleggingsportefeuille bedroeg de netto thesaurieportefeuille per einde ,4 miljoen euro (154,7 miljoen euro inclusief de verkoopopbrengst van Oleon Holding en Oleon Biodiesel) tegenover 363,6 miljoen euro per einde Het geconsolideerd eigen vermogen van Ackermans & van Haaren (deel van de groep vóór winstverdeling) bedraagt 1.517,1 miljoen euro per einde 2008, wat overeenstemt met 45,3 euro per aandeel. Een (economische) opsplitsing van deze resultaten over de verschillende activiteitspolen van de groep is weergegeven in de bijlage Kerncijfers van het jaarverslag. Bouw, bagger en concessies (DEME, Van Laere, RAP, NMP) kende een stijging van hun bijdrage tot 72,8 miljoen euro (53,8 miljoen euro in 2007). Door een aanhoudend hoge activiteitsgraad en een quasi volledige bezetting van de vloot heeft DEME een record omzet en nettowinst gerealiseerd. De omzet steeg met 14,8% tot miljoen euro, de operationele cash flow (EBITDA) met 16,4% tot 302 miljoen euro en de nettowinst met 27,4% tot 114,8 miljoen euro. Van Laere realiseerde een stabiele omzet (136 miljoen euro) en een behoorlijk resultaat (2,4 miljoen euro). Het orderboek blijft goed gevuld (174 miljoen euro) in een zeer competitieve markt. NMP kende een belangrijke stijging van haar resultaat (15,5 miljoen euro vs 6,3 miljoen euro in 2007) dankzij 12 miljoen euro meerwaarde op de verkoop van haar deelneming in Corenox aan Air Liquide en in Corepi. De bijdrage van de vastgoedactiviteiten (7,5 miljoen euro) kende een terugval in vergelijking met 2007, die vooral te wijten is aan de afwezigheid van meerwaarden in 2008 en aan een aantal negatieve nietrecurrente posten. Leasinvest Real Estate realiseerde een stijgend vastgoedresultaat op een stabiele, kwaliteitsvolle portefeuille. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg 534 miljoen euro op het einde van 2008 en beslaat nu m 2, met een sterke bezettingsgraad van 97,29% en een huurrendement van 7,27%. Extensa kende een moeilijker jaar, waarbij reeds een vertraging in de verkoop van ontwikkelingsprojecten werd ervaren. De grond-ontwikkelingsactiviteiten in België droegen recurrent 4,3 miljoen euro. De vertraging in de realisatie van de vastgoedprojecten in Roemenië en Istanbul en een aantal uitzonderlijke kosten verklaren in belangrijke mate de daling van de resultaten van Extensa (-1,7 miljoen euro). De financiële diensten realiseerden een zeer behoorlijke bijdrage van 38,4 miljoen euro. De toevertrouwde activa van Bank Delen eindigden eind 2008 op miljoen euro, wat een belangrijke netto aangroei van nieuwe toevertrouwde activa impliceert. De volatiele financiële markten en de beperkte beleggingsopportuniteiten hebben er echter toe geleid dat de bruto bedrijfsopbrengsten licht daalden tot 104,5 miljoen euro en dat de nettowinst met 12% verminderde tot 32,5 miljoen euro. Het geconsolideerde eigen vermogen groeide verder aan tot 281 miljoen euro, hetgeen een Core Tier 1-kapitaalratio van 30,6% vertegenwoordigt. Ook Bank J.Van Breda & C heeft sterk commercieel gepresteerd. Het totaal door cliënten belegd vermogen kende een groei met 6,6% tot miljoen euro. Het totaal kredietvolume steeg met 7% tot miljoen euro, terwijl de provisie voor kredietverliezen op een laag niveau bleef (0,19%). Het nettoresultaat daalde tot 20,6 miljoen euro, door minwaarden op indekkingsinstrumenten en de stijging van de provisies voor kredietverliezen. Het eigen vermogen steeg tot 223 miljoen euro en de Core Tier 1-kapitaalratio bedroeg 10,1%. De private equity activiteit heeft over 2008 aanzienlijk minder bijgedragen (7,8 miljoen euro, na impairments) dan over 2007 (47,2 miljoen euro), deels onder invloed van de impact van de economische vertraging in het vierde kwartaal, deels omwille van

17 de impairments bij Groupe Flo (11,4 miljoen euro, deel AvH) en bij Distriplus (5,9 miljoen euro, deel AvH). Het gecorrigeerd netto-actief van de private equity portefeuille bedraagt per 31 december ,8 miljoen euro (t.o.v. 478,7 miljoen euro per 31 december 2007). Dankzij erg goede marktprijzen voor palmolie, rubber en thee, realiseerde Sipef een recordwinst van 58,8 miljoen USD, een stijging met 24% ten opzichte van De 62 miljoen USD operationele cashflow heeft toegelaten de beplante arealen uit te breiden met ha en het jaar te beëindigen met een positieve netto-kaspositie van 14,5 miljoen USD. Henschel kende een goed 2008, met een EBITDA van 12,7 miljoen euro, dat werd gedreven door een sterke vraag naar teleskopische kranen. Het nettoresultaat bedroeg 3,8 miljoen euro, dit is na 6,4 miljoen euro uitzonderlijke mark-to-market waardering van (niet gerealiseerde) wisselkoersindekkingen. 3. Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar Een groot aantal deelnemingen van de groep is actief buiten de euro-zone (o.a. DEME, Sipef, Hertel, Manuchar, Henschel). De indekking van het wisselkoersrisico wordt telkens op het niveau van de deelneming zelf opgevolgd en aangestuurd. 6. Vooruitzichten voor 2009 De huidige economische crisis noopt tot grote voorzichtigheid. Dit neemt niet weg dat de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren er vertrouwen in heeft dat de meeste deelnemingen van de groep goed gepositioneerd zijn. Namens de raad van bestuur, 21 april 2009 Luc Bertrand Bestuurder Alain Dieryck Voorzitter 17 Jaarverslag van de raad van bestuur Er hebben zich na balansdatum geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een significante invloed kunnen hebben op de activiteiten of op de financiële positie van de vennootschap. 4. Onderzoek en ontwikkeling Ackermans & van Haaren en de integraal geconsolideerde participaties hebben in 2008 geen activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling ondernomen. 5. Financiële instrumenten Binnen de groep kan gebruik worden gemaakt van financiële instrumenten voor risicobeheersing. Het betreft met name financiële instrumenten die ertoe strekken het effect van een stijging van de korte termijn interestvoeten te milderen. Bij Extensa Group, Leasinvest Real Estate en Ackermans & van Haaren Coordination Center kaderen deze instrumenten in de financiering van kredietbehoeften op korte termijn via het commercial paper-programma. De tegenpartijen van deze financiële instrumenten zijn uitsluitend vooraanstaande banken. Op niveau van Bank J.Van Breda & C wordt eveneens gestreefd naar een voorzichtig beleid inzake renterisico s door gebruik te maken van renteswaps en opties.

18 Markante feiten 2008 JANUARI 2008 Bank Delen wordt door Euromoney voor de tweede keer op rij verkozen tot Best Private Bank in Belgium. FEBRUARI 2008 AvH verwerft een minderheidsbelang van 20% in Koffie F. Rombouts. MAART 2008 AvH verwerft een belang van 14,3% in de Indiase beursgenoteerde cementproducent Sagar Cements Ltd. LRE verwerft 3 logistieke sites (4.500 m 2, m 2 en m 2 ) in de provincie Antwerpen en ontwikkelt een logistieke site van m 2 in Neder-over-Heembeek. APRIL 2008 AvH verhoogt haar participatie in Finaxis van 75% naar 78,75%. Dredging International (DEME) bekomt een baggeropdracht voor het verdiepen en verbreden van het Panamakanaal. DEME Leasinvest Real Estate MEI 2008 Synvest verhoogt haar participatie in Corelio in het kader van de verkoop van de aandelen van KBC Private Equity. AvH verhoogt hierdoor indirect haar participatie in Corelio van 15,9% naar 20,2%. Belangrijkste gebeurtenissen na het boekjaar 2008

19 JUNI 2008 Sofinim verkoopt samen met de andere financiële aandeelhouders haar belang (10%) in Arcomet Beheer aan het management. AvH verhoogt haar participatie in Financière Duval tot 30% door uitoefening van haar warrants. JULI 2008 DEME bestelt een nieuw valpijpschip ( ton) ter versteviging van haar offshore filiaal Tideway. LRE bouwt een nieuwe vestiging voor Cegelec in Zwijndrecht en verwerft een af te werken kantoorgebouw in Luxemburg. DEME verwerft het belangrijk milieucontract AMORAS voor de bouw en het beheer van een slibverwerkingsinstallatie in Antwerpen. OKTOBER 2008 Nationale Maatschappij der Pijpleidingen verkoopt Corenox aan Air Liquide en Corepi. NOVEMBER 2008 Sofinim sluit samen met de andere aandeelhouders van Oleon Holding een overeenkomst i.v.m. de overdracht van haar deelneming in Oleon Holding (37%) en Oleon Biodiesel (40%) aan de Franse groep Sofiprotéol. 19 Markante feiten 2008 AUGUSTUS 2008 DEME verwerft een contract voor de bouw van een nieuwe containerterminal London Gateway voor DP World. Spano en Aspiravi starten met de bouw van een warmtekracht-koppelingscentrale (25 MW) in Oostrozebeke. DECEMBER 2008 LRE verwerft een retailportefeuille van m 2 in Groothertogdom Luxemburg. DEME zet het gediversifieerd investeringsprogramma door met de bestelling van een nieuwe sleephopperzuiger ( m 3 ). Spano JANUARI 2009 De verkoop van de Oleon groep aan de Franse groep Sofiprotéol wordt afgerond. Sofinim en Immobel verkopen hun participatie in I.D.I.M. aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (G.O.M.B.). FEBRUARI 2009 Bank Delen wordt door Euromoney voor de derde keer op rij verkozen tot Best Private Bank in Belgium. Bank Delen

20 Algemene informatie voor de aandeelhouders [ raad van bestuur ] achteraan, van links naar rechts: Pierre Macharis, Pierre Willaert, Luc Bertrand en Teun Jurgens vooraan, van links naar rechts: Thierry van Baren, Alain Dieryck, Jacques Delen en Frederic van Haaren [ executief comité ] van links naar rechts: Tom Bamelis, Piet Bevernage, Werner Poot, Jan Suykens, Luc Bertrand en Piet Dejonghe

21 Bestuur, controle en dagelijkse leiding 21 RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Alain Dieryck Bestuurders Luc Bertrand Voorzitter van het executief comité Jacques Delen Teun Jurgens Pierre Macharis Thierry van Baren Frederic van Haaren Pierre Willaert Bestuur, controle en dagelijkse leiding COMMISSARIS Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door Patrick Rottiers en Christel Weymeersch. EXECUTIEF COMITÉ Voorzitter Leden Luc Bertrand Tom Bamelis Piet Bevernage Piet Dejonghe Werner Poot Jan Suykens OPVOLGING PARTICIPATIES (samen met de leden van het executief comité) Marc De Pauw André Xavier Cooreman Koen Janssen Matthias De Raeymaeker Harold Vanheel Johan Crijns John-Eric Bertrand GROEPSDIENSTEN Financiën Tom Bamelis Financieel directeur Hilde Delabie Group controller Ingrid Van de Maele Group controller Marc De Groote Accountant Bart Bressinck Accountant Jean-Claude Janssens Treasurer Katia Waegemans Information & communication manager Juridische en Piet Bevernage Secretaris-generaal administratieve zaken Sofi e Beernaert Legal counsel Edouard De Saegher Administratie en personeelszaken Brigitte Adriaensens Corporate secretary NIM/Sofinim Michel Malengreau Fiscaal adviseur

22 22 Corporate Governance Corporate Governance 1 ALGEMEEN Op 14 april 2005 heeft de raad van bestuur van Ackermans & van Haaren het eerste Corporate Governance Charter ( Charter ) goedgekeurd. Het Charter werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code ( Code ) die het Corporate Governance Committee op 9 december 2004 heeft bekendgemaakt. Het eerste Charter werd op 6 mei 2005 bekendgemaakt. De raad van bestuur heeft vervolgens op zijn vergadering van 18 april 2006 het Charter geactualiseerd om dit in overeenstemming te brengen met verschillende Koninklijke Besluiten genomen in uitvoering van de Europese regels inzake marktmisbruik. Op 15 januari 2008, heeft de raad van bestuur artikel (b) van het Charter aangepast ter verduidelijking van de procedure inzake onderzoek naar onregelmatigheden. Het aangepaste Charter werd op 15 april 2008 bekendgemaakt en kan in drie talen (Nederlands, Frans en Engels) geraadpleegd worden op de website van de vennootschap Het Charter zal in de loop van 2009 worden aangepast ingevolge de bekendmaking op 12 maart 2009 van de nieuwe versie van de Code. Zoals bepaald in de Code, dient Ackermans & van Haaren in een hoofdstuk in haar jaarverslag ( Hoofdstuk ) bijzondere aandacht te besteden aan feitelijke informatie omtrent corporate governance, aan eventuele wijzigingen in het corporate governance beleid alsook aan de relevante gebeurtenissen inzake corporate governance die tijdens het afgelopen boekjaar hebben plaatsgevonden. In het Hoofdstuk wordt voorts uitleg gegeven over de afwijkingen op de aanbevelingen van de Code tijdens het afgelopen boekjaar volgens het comply or explain - principe. 2 RAAD VAN BESTUUR 2.1 Samenstelling Naam Geboren Aard mandaat Einde mandaat Alain Dieryck 1943 Voorzitter, niet-uitvoerend 2009 Luc Bertrand 1951 Uitvoerend 2009 Jacques Delen 1949 Niet-uitvoerend 2012 Teun Jurgens 1948 Onafhankelijk niet-uitvoerend 2010 Pierre Macharis 1962 Onafhankelijk niet-uitvoerend 2012 Thierry van Baren 1967 Niet-uitvoerend 2010 Frederic van Haaren 1960 Onafhankelijk niet-uitvoerend 2009 Pierre Willaert 1959 Onafhankelijk niet-uitvoerend 2012 De raad van bestuur zal aan de gewone algemene vergadering van 25 mei 2009 voorstellen om het mandaat van Alain Dieryck, Luc Bertrand en Frederic van Haaren te hernieuwen voor een periode van 4 jaar.

23 2.2 Onafhankelijke bestuurders Teun Jurgens is bestuurder van vennootschappen. Pierre Macharis is gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van de genoteerde vennootschap VPK Packaging Group NV. Frederic van Haaren is bestuurder van vennootschappen. Pierre Willaert is bestuurder van vennootschappen. Teun Jurgens, Pierre Macharis, Frederic van Haaren en Pierre Willaert treden op als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 524 W. Venn. Zij beantwoorden aan alle onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel van het Charter van de vennootschap. Teun Jurgens, Pierre Macharis en Pierre Willaert beantwoorden bovendien aan de nieuwe onafhankelijkheidscriteria vervat in artikel 526ter W.Venn. 2.3 Overige bestuurders Luc Bertrand is voorzitter van het executief comité van Ackermans & van Haaren. Jacques Delen is voorzitter van het directiecomité van Bank Delen, dochtervennootschap van Ackermans & van Haaren. Luc Bertrand, Jacques Delen en Alain Dieryck zijn bestuurders van Scaldis Invest, die met een participatie van 33% de voornaamste aandeelhouder is van Ackermans & van Haaren. Luc Bertrand en Alain Dieryck zijn tevens bestuurder van Belfimas, die met een participatie van 91,35% Scaldis Invest controleert. Scaldis Invest en Belfimas zijn holdingvennootschappen die uitsluitend (rechtstreeks en onrechtstreeks) beleggen in aandelen Ackermans & van Haaren. Thierry van Baren is marketing- en communicatieconsultant. 2.4 Vergoeding van bestuurders Iedere bestuurder ontving in 2008 een tantième (over het boekjaar 2007). Het bedrag van de tantième bestaat uit een basisbedrag van euro. Voor de voorzitter bedraagt dit euro. Daarnaast ontvangen de bestuurders die lid zijn van een adviserend comité een bijkomend bedrag aan tantièmes, m.n euro voor de leden van het remuneratiecomité; euro voor de leden van het auditcomité en euro voor de voorzitter van het auditcomité. De bestuurders ontvingen in 2008 in totaal euro aan tantièmes. Gelet op het feit dat de bedragen van de tantièmes niet gerelateerd zijn aan de omvang van de resultaten, kunnen deze worden gelijkgesteld met een vaste, niet-prestatiegebonden vergoeding. De bedragen van de individuele vergoeding en andere voordelen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, door Ackermans & van Haaren en haar dochtervennootschappen aan de respectieve bestuurders werden toegekend in 2008 (over het boekjaar 2007) zijn beperkt tot deze tantièmes, als volgt: Alain Dieryck Luc Bertrand Jacques Delen Teun Jurgens Pierre Macharis Thierry van Baren Frederic van Haaren Pierre Willaert euro euro euro euro euro euro euro euro Voor de volledigheid weze opgemerkt dat Luc Bertrand daarnaast nog een vergoeding ontvangt als voorzitter van het executief comité van Ackermans & van Haaren (zie hierna, 6.3) alsook een tantième van Sipef en dat Jacques Delen tevens vergoed wordt als voorzitter van het directiecomité van Bank Delen. 2.5 Activiteitenverslag De raad van bestuur is in 2008 negen maal bijeengekomen. De gemiddelde aanwezigheid bedroeg 96%. De raad van bestuur heeft in 2008 de resultaten van de groep en de ontwikkeling van de activiteiten van de verschillende participaties opgevolgd middels de rapportering verzorgd door het executief comité. De raad van bestuur heeft tevens tijdens het voorbije boekjaar belangrijke investerings- en desinvesteringsbeslissingen genomen. Op de vergadering van 15 april 2008 heeft de raad van bestuur samen met het executief comité beraadslaagd over de strategie van de groep en aanbevelingen geformuleerd over o.m. de sectoren waaraan de groep prioritair aandacht zou moeten besteden en de werkwijze in het buitenland. 23 Corporate Governance

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2010 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag van de raad van bestuur

Jaarverslag van de raad van bestuur Jaarverslag 2010 Jaarverslag van de raad van bestuur 104 Geachte aandeelhouder, Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2007 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2009 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2012 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

jaarverslag 2008 We work for growth WorldReginfo - 7cc51c f-8c83-ca9af215d673

jaarverslag 2008 We work for growth WorldReginfo - 7cc51c f-8c83-ca9af215d673 jaarverslag 2008 We work for growth Financiële kalender 18 mei 2009 Tussentijdse verklaring Q1 2009 25 mei 2009 Gewone algemene vergadering 27 augustus 2009 Halfjaarresultaten 2009 16 november 2009 Tussentijdse

Nadere informatie

Kerncijfers 2007. We work for growth

Kerncijfers 2007. We work for growth Kerncijfers 27 We work for growth Geconsolideerd resultaat van de deelnemingen (vóór Private Equity meerwaarden) ( mio) 2 15 1 5-5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Bouw, bagger en concessies Vastgoed en

Nadere informatie

Kerncijfers 2006 FUNDAMENTEN VOOR GROEI

Kerncijfers 2006 FUNDAMENTEN VOOR GROEI Kerncijfers 2006 FUNDAMENTEN VOOR GROEI GECONSOLIDEERD GROEPSRESULTAAT 2006 2005 2004 (x 1.000.000 euro) IFRS IFRS IFRS 1. BOUW-, BAGGER- EN MILIEUDIENSTEN DEME 25,21 20,34 13,88 Van Laere 4,35 1,40-0,92

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2008. We work for growth

KERNCIJFERS 2008. We work for growth KERNCIJFERS 28 We work for growth SM [ Het AvH aandeel ] Gegevens per aandeel 28 27 26 25 24 Aantal aandelen Aantal aandelen 33.496.94 33.496.94 33.496.94 33.496.94 33.496.94 Aantal vvpr-strips 6.733.984

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 26 MEI 20134 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 23 MEI 2016 I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest Antwerpen BTW BE R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 22 MEI 2017 I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 27 MEI 2013 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

WE WORK FOR GROWTH. Jaarverslag 2006. Ackermans & van Haaren / Jaarverslag 2006. 29 mei 2007 Gewone algemene vergadering en kwartaalupdate Q1 2007

WE WORK FOR GROWTH. Jaarverslag 2006. Ackermans & van Haaren / Jaarverslag 2006. 29 mei 2007 Gewone algemene vergadering en kwartaalupdate Q1 2007 Ackermans & van Haaren / Jaarverslag 2006 Ackermans & van Haaren NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen Tel.: +32(0)3 231 87 70 Fax: +32(0)3 225 25 33 BTW: BE0404 616 494 Rechtspersonenregister Antwerpen E-mail:

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME 2 Persbericht - Antwerpen, 2 juni 2017 DEME: UPDATE OVER DREDGING CYPRUS Naar

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Embargo tot 7 maart 2008-7.30 u. Antwerpen, 7 maart 2008

Embargo tot 7 maart 2008-7.30 u. Antwerpen, 7 maart 2008 on 6/18/2008 at 3:24 PM Embargo tot 7 maart 2008-7.30 u. Antwerpen, 7 maart 2008 AvH realiseert een nettowinst van 241,4 miljoen euro dankzij sterke stijging (+43%) van het resultaat van de deelnemingen

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren. VFB, 1 december 2009

Ackermans & van Haaren. VFB, 1 december 2009 Ackermans & van Haaren 25 jaar op de beurs VFB, 1 december 2009 20 juni 1984: Beursintroductie AvH 2 Evolutie van het AvH aandeel (beide herleid naar 100 op 20/6/1984) AvH Belgian all share index AvH aandeel:

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Euronext Financial Cocktail. 7 december 2006

Euronext Financial Cocktail. 7 december 2006 Euronext Financial Cocktail 7 december 2006 Voorstelling Leasinvest Real Estate Activiteit Het beheer van een gediversifieerde portefeuille van kwalitatieve en goedgelegen kantoor-, logistieke- en retailgebouwen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1 Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar 2005-2006 (01/07/2005-31/03/2006) 1 Brussel, 19 mei 2006 Reële waarde van vastgoedportefeuille stijgt met 54,3% t.o.v. 31/12/2005 van 272,2 miljoen EUR

Nadere informatie

Immo-Marcel Thiry NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL RPR 0450.997.441 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 16 december

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING MELEXIS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 12 RPR Ieper 0435.604.729 (de vennootschap ) Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene

Nadere informatie

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro)

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) on 6/19/2008 at 11:08 AM IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) 1. Geconsolideerde resultatenrekening per segment per 30.06.2007 2. Geconsolideerde balans per segment per

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

E EN BREDE KIJK OP DE KERN VAN DE ZAKEN

E EN BREDE KIJK OP DE KERN VAN DE ZAKEN E EN BREDE KIJK OP DE KERN VAN DE ZAKEN OPENT PERSPECTIEVEN Jaarverslag 2003 Ackermans & van Haaren D E KERN VAN DE CIJFERS Jaarverslag 2003 Ackermans & van Haaren Bijdrage van de sectoren tot het geconsolideerd

Nadere informatie

Operationele winst en netto-winst, aandeel groep, per verwaterd 2 aandeel stijgen respectievelijk met 2,5% 3 en 70,5% 3

Operationele winst en netto-winst, aandeel groep, per verwaterd 2 aandeel stijgen respectievelijk met 2,5% 3 en 70,5% 3 PERSBERICHT Leasinvest Real Estate geauditeerde 1 jaarresultaten boekjaar 2004/2005 (periode van 1 juli 2004 tot 30 juni 2005) Operationele winst en netto-winst, aandeel groep, per verwaterd 2 aandeel

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2006 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2006, op 25 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen Jaarverslag 2011 B.D.M. NV Entrepotkaai 5 2000 Antwerpen 404.458.128 RPR Antwerpen Verslag van woensdag 25 april 2012 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN XIOR STUDENT HOUSING NV Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen (afdeling Antwerpen)) 0547.972.794 ( Xior Student Housing ) BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget.

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget. Pagina 1/5 PERSBERICHT Voor meer informatie, contacteer Jean-Louis Appelmans T: 03 238 98 77 E-mail : jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Antwerpen, 15 november 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) DERDE

Antwerpen, 15 november 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) DERDE Antwerpen, 15 november 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) DERDE kwartaal 2012 Marine Engineering & Infrastructure DEME 2 DEME (AvH ) realiseerde

Nadere informatie

Jaarverslag We work for growth

Jaarverslag We work for growth Jaarverslag 2007 We work for growth FINANCIELE KALENDER 26 mei 2008 Gewone algemene vergadering en kwartaalupdate Q1 2008 28 augustus 2008 Halfjaarresultaten 2008 mei 2008 oktober 2008 4 juni 2008 Betaalbaarstelling

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) TOELICHTING gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Commanditaire vennootschap op aandelen die een publiek beroep doet op het spaarwezen Vastgoedbevak naar Belgisch recht te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30. RPR 0 412.597.022

Nadere informatie

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro)

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) 1. Geconsolideerde resultatenrekening per segment per 30.06.2005 2. Geconsolideerde balans per segment per 30.06.2005 3. Geconsolideerd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 WE WORK FOR GROWTH

JAARVERSLAG 2005 WE WORK FOR GROWTH JAARVERSLAG 2005 WE WORK FOR GROWTH Ackermans & van Haaren Jaarverslag 2005 We work for growth Inhoud Mission Statement 5 Woord van de Voorzitters 6 Jaarverslag van de Raad van Bestuur 8 Markante feiten

Nadere informatie

WORK FOR GROWTH. Ackermans & van Haaren

WORK FOR GROWTH. Ackermans & van Haaren WE WORK FOR GROWTH Jaarverslag 2004 Ackermans & van Haaren Op 26 april 2005 heeft de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan Ackermans & van Haaren NV de toestemming verleend om onderhavige

Nadere informatie

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE STEMMEN PER CORRESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: OF Rechtspersoon Maatschappelijke benaming

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie