Wetenschappelijk jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Faculteit Rechtswetenschappen Open Universiteit april 2013

2

3 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Voorwoord Bij dezen presenteer ik het Wetenschappelijk Verslag van de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit voor het jaar Uit het verslag zal blijken dat de wetenschappelijke productie bevredigend geweest is. Het aantal wetenschappelijke publicaties is in orde en de vakpublicaties beschrijven de ontwikkelingen of relevante debatten in ons vakgebied voor een niet academisch publiek. In 2012 vond bovendien de promotie van Annemieke Wolthuis plaats, altijd een hoogtepunt in het academisch leven. De faculteit geeft op deze productieve wijze uitvoering aan het vakgebiedoverstijgende onderzoeksprogramma Kennis en verantwoordelijkheid in het recht. Met dat programma wordt gestreefd naar samenhang van het juridisch onderwijs met deugdelijk onderzoek in de onderwezen vakgebieden. Het jaar 2012 was formeel het laatste loopjaar van dat programma, maar er waren goede redenen om dat met één jaar te verlengen en 2013 te gebruiken voor herprogrammering. Dat proces is tegen het einde van 2012 gestart en ligt nu goed op stoom. Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de faculteit daartoe een aantal postdoconderzoekers aangetrokken. Voor haar streven een klein maar niettemin volwaardig instituut voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in het recht te zijn, kan voor 2012 wederom een positieve balans opgemaakt worden. Het is daarom met gepaste trots dat dit document aangeboden wordt. Eerst wordt aandacht aan de promotie gegeven en daarachter is de publicatielijst opgenomen, ingedeeld volgens de in de sector gangbare criteria. Een lijst met overige activiteiten sluit dit verslag af. Prof. mr. Evert F. Stamhuis Decaan faculteit Rechtswetenschappen Leden onderzoekscommissie Prof. mr. Jac Rinkes (vz.) Prof. mr. Anka Ernes Mr. Astrid Jordaans Prof. mr. Jos Teunissen 3

4 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen Promotie Herstelrecht, een kinderrecht. Voorstellen voor integratie van herstel in het hart van het jeugdstrafrecht Annemieke Wolthuis Promotiedatum: 23 maart 2012 Het proefschrift geeft een analyse van (jeugd)herstelrecht, internationale beginselen en een blik over de grenzen op met name Nieuw-Zeeland en België. Internationale verdragen en Europese richtlijnen, waarin mensenrechten en kinderrechten centraal staan, geven prioriteit aan een herstelrechtelijke afdoening van jeugdcriminaliteit. Daarom dient de Nederlandse overheid een coherente visie te ontwikkelen omtrent herstelrecht voor minderjarigen. Het proefschrift bevat concrete voorstellen daartoe, met een kerntaak voor de officier van justitie en inbedding in de Veiligheidshuizen. Voor het onderzoeksprogramma draagt het bij aan de verdieping van inzicht in de mogelijkheden om zelfs criminaliteit buitengerechtelijk af te doen door aanvaarding van meer privaatrechtelijke componenten zoals mediation. 4

5 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Wetenschappelijke publicaties 2012 per categorie 22 april 2013 Kengetallen categorie beschrijving aantal A wetenschappelijk peer reviewed 22 B wetenschappelijk niet peer reviewed 51 C dissertatie 1 D annotaties 42 E vakpublicaties 51 F promotorschappen, lees-/beoordelings-/promotiecommissies 6 G overige activiteiten 122 H redacteur/medewerker/vaste referee wetenschappelijke tijdschriften 40 5

6 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen A Wetenschappelijk peer reviewed Wilma Dreissen W.H.B. Dreissen, Motief en motivering - de oratie van Ch.J. Enschedé, Strafblad 2012, p W.H.B. Dreissen & T.N.B.M. Spronken, Een burger straffen voor wat hij gedaan heeft, Nederlands Juristenblad 2012, afl. 22, p Anka Ernes A.L.H. Ernes, Third Party Rights and Contractual Groupings vs Privity of Contract in Commercial Contract Law, European Journal of Commercial Contract Law 2012, nr. 2/3, p A.L.H. Ernes & A.H. Lamers, Groepscontracten als antwoord op de economische verdichting van de samenleving, WPNR 9 juni 2012, 6934, p A.L.H. Ernes & A.H. Lamers, De begrippen overeenkomst, partij en derde in het civiele recht, Ars Aequi 2012/1, p Hendrik Gommer E.J.M.F.C Broers & H. Gommer, Evolutionaire achtergronden van het zedendelict, Ethiek en maatschappij, jg. 14 (3), p Donald Hellegers D.P.C.M. Hellegers, Het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2012 en het Kifid, NTHR 2012, p Marc Hendrikse M.L. Hendrikse, De en-bloc-clausule: een vreemde eend in de verzekeringsrechtelijke bijt, NTHR , p M.L. Hendrikse, Het bijzondere, zelfstandige karakter van het handelsrecht, NTHR , p M.L. Hendrikse, Fraude bij de vaststelling van de (transport)verzekeringsuitkering, TVR , p Joyce Kerstens J.W.M. Kerstens & J. van Wilsem, Identificatie van Nederlandse jongeren die risico lopen op internet, Tijdschrift voor veiligheid 2012/2, 11(2), p Emile Kolthoff E.W. Kolthoff, Integriteit en bedrijfsmatig werken bij de politie, Cahiers Politiestudies 2012(3), p Ton Lamers A.L.H. Ernes & A.H. Lamers, De begrippen overeenkomst, partij en derde in het civiele recht, Ars Aequi 2012/1, p A.L.H. Ernes & A.H. Lamers, Groepscontracten als antwoord op economische verdichting van de samenleving, WPNR 6934, 9 juni Rutger Leukfeldt M.M.L. Domenie, E.R. Leukfeldt, W.Ph. Stol & J. van Wilsem (2012) Slachtofferschap van cybercrime in kaart gebracht. Hacken, e-fraude, identiteitsfraude en voorschotfraude, Tijdschrift voor Veiligheid, 2012, 11(2), p E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol, De rol van internet bij fraudedelicten. Internetfraudeurs en klassieke fraudeurs vergeleken, Justitiële Verkenningen, 2012, 38(1), p

7 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 H. Klap, E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol, Cybercrime en politie. Een schets van de Nederlandse situatie anno 2012, Justitiële verkenningen, 2012, 38(1), Roel Mertens R.F.H. Mertens & J.B.C. Tummers, Ingebruikgeving van gemeenschappelijke gedeelten in het appartementsrecht, NTBR 2012, p R.F.H. Mertens & M.C.E. van der Vleuten, Procesbevoegdheid van de VvE, Tijdschrift voor Bouwrecht 2012, p Madeleine van Rossum M.M. van Rossum, De gerechtvaardigde verwachtingen van de koper van een onroerende zaak. Enkele kanttekeningen bij HR 17 februari 2012, NJ 2012/290 (Savills/Pasman) en 321 (Alcoa/Pasman), TBR 2012 nr. 7, p M.M. van Rossum, Consumenten en de koop van onroerende zaken, TvC 2012 nr. 4, p Jan Willem Sap R.A. Abdullah Khan & J.W. Sap, Pas op voor China. De bedreiging van Europees marktkapitalisme door Chinees staatskapitalisme, Civis Mundi, nr. 9, januari 2012, p Wouter Stol M.M.L. Domenie, E.R. Leukfeldt, W.Ph. Stol & J. van Wilsem, Slachtofferschap van cybercrime in kaart gebracht. Hacken, e-fraude, identiteitsfraude en voorschotfraude, Tijdschrift voor Veiligheid, 2012, 11(2), p E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (2012), De rol van internet bij fraudedelicten. Internetfraudeurs en klassieke fraudeurs vergeleken, Justitiële verkenningen, 38(1), p H. Klap, E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol, Cybercrime en politie. Een schets van de Nederlandse situatie anno 2012, Justitiële verkenningen, 2012, 38(1), Jos Teunissen J.M.H.F. Teunissen, De constitutionele positie van decentrale overheden in de wetgevingsadvisering van de Raad van State, Gemeentestem, maart 2012, afl Peter van Zwieten P. van Zwieten, Het toepassingsbereik van de Bedrijfsregeling Brandregres 2000 gewijzigd, NTHR , p

8 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen B. Wetenschappelijk niet peer reviewed Karianne Albers C.L.G.F.H. Albers, Revitalisering van het administratief beroep met het oog op interbestuurlijk toezicht?, Interbestuurlijk toezicht, Publicaties van de Staatsrechtkring, staatsrechtconferenties 16, Nijmegen: Wlp 2012 (abusievelijk heeft de drukker 2011 vermeld, de publicatie is verschenen in het voorjaar van 2012), p Boekbijdrage (grondige revisie, meer dan 25% nieuw) Grondige herziening van hoofdstuk 13, van Bestuursrecht (deel 1), Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving, L.J.A. Damen e.a., Den Haag: BJu (in print), ong. 35 pagina s. Grondige herziening van hoofdstuk 14, van Bestuursrecht (deel 1), Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving, L.J.A. Damen e.a., Den Haag: BJu (in print), ong. 25 pagina s. Grondige herziening van hoofdstuk 15, van Bestuursrecht (deel 1), Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving, L.J.A. Damen e.a., Den Haag: BJu (in print), ong. 30 pagina s. Tilly Draaisma M.C.E.M. Draaisma, Equality of Men and Women before the Law: Towards a New Dutch Law on Names, in: Ingrid Westendorp (ed.), The Women s Convention Turned 30. Achievements, Setbacks, and Prospects, Intersentia: Cambridge- Antwerp-Portland, 2012, p Wilma Dreissen W.H.B. Dreissen en O. Nauta, Anonimiteit in het strafproces. De praktijk van de regeling beperkt anonieme getuige en de regeling bedreigd anonieme getuige in het strafproces (onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC van het ministerie van Veiligheid & Justitie), Amsterdam: DSP-groep 2012 (69 p.). D. van Ekelenburg en W.H.B. Dreissen, Cameraobservatie in detentie nader bekeken, in: J. Claessens & D. de Vocht (red.), Humaan Strafwerk. Liber Amicorum Gerard de Jonge, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2012, p Dick van Ekelenburg D. van Ekelenburg en W.H.B. Dreissen, Cameraobservatie in detentie nader bekeken, in: J. Claessens & D. de Vocht (red.), Humaan Strafwerk. Liber Amicorum Gerard de Jonge, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2012, p Hendrik Gommer H. Gommer & S. Williams, Biological aspects of contract breach (working paper available at SSRN since september 2012). H. Gommer, Het publieke belang als biologisch principe in het openbaar bestuur, Openbaar Bestuur oktober Ine van Haaren-Dresens Bijdrage bundel: De Europese dimensie van interbestuurlijk toezicht. IBT in relatie met het Europees Handvest inzake lokale autonomie. C.B.M. van Haaren-Dresens, p Nijmegen 2012, Wolf Legal Publishers Local government in the Netherlands, Chapter 19 in: Local government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective, Angel-Manuel Moreno (ed.) C.B.M. van Haaren-Dresens p Madrid 8

9 Wetenschappelijk jaarverslag , Instituto Nacional de Administración Pública, Colección Administración Local y Autonómica. The rights of local and regional authorities to be consulted (articles 4.6, 5 and 9.6 European Charter of Local Self Government). Report for the Netherlands. Contribution to the General report on the Reception of the European Charter of Local Self-Government in the legal systems of the ratifying countries. Zoltan Szente, University of Budapest, Hungary. C.B.M. van Haaren-Dresens, p Strasbourg September 2012, Council of Europe, The Congress of Local and Regional Authorities, CG/GIE(22)OJ1ANNOTprov. Edwin Heithuis E.J.W. Heithuis, Immigratie, emigratie, geboorte, overlijden en aanvang en einde buitenlandse belastingplicht in box 3 vanaf 2011, Weekblad fiscaal recht 2012/6935, p E.J.W. Heithuis, Onzakelijke leningen in de tbs-sfeer, Weekblad fiscaal recht 2012/6950, p E.J.W. Heithuis, Het nieuwe ab-besluit: gemiste kansen, Weekblad fiscaal recht 2012/6945, p Marc Hendrikse M.L. Hendrikse, Enige knelpunten bij de toepassing van de verjaringsregeling ex art. 7:942 BW, in: Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 3 (NTHR reeks deel 16), Zutphen: Uitgeverij Paris 2012, p M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes, Knelpunten bij elektronisch verzekeren, in: Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 3 (NTHR reeks deel 16), Zutphen: Uitgeverij Paris 2012, p Joyce Kerstens J. Jansen, J.W.M. Kerstens & S. Veenstra, Adolescents receiving online solicitations, in: E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cybersafety: An Introduction, The Hague: Eleven Publishers 2012, p J, Jansen, J.W.M. Kerstens & S. Veenstra, Youth and sexually explicit material: Exposure and effects, in: E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cybersafety: An Introduction, The Hague: Eleven Publishers 2012, p Emile Kolthoff E.W. Kolthoff, Integriteit in de praktijk van het lokaal bestuur, in: J.H.J. van den Heuvel, L.W.J.C. Huberts & E.R. Muller (eds.), Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland, H.17, Alphen aan den Rijn: Kluwer E.W. Kolthoff, Moedwil, misverstand of onvermogen? De queeste naar katalysatoren voor corruptie en ander niet integer gedrag, Den Haag: Boom Lemma Uitgevers Ton Lamers A.H. Lamers, Opdracht lastgeving en bemiddeling, Zutphen: Paris januari A.H. Lamers & R. Nagel, Musiconomie, Bussum: Coutinho A.H. Lamers & J.H. Ermers, De Mythe van flexibele arbeid. Waarom ons systeem van arbeidsrechtelijke bescherming niet kan voorzien in de vraag naar flexibele arbeid, > publicaties (mei 2012). A.H. Lamers, De coöperatie als oplossing voor instandhouding van georganiseerd instrumentaal muziekonderwijs aan muziekscholen, > ondernemen > startersbegeleiding > publicaties (juni 2012). A.H. Lamers, Dirigent tussen 6% en 19% BTW, de zaak Cantiamo, Vocaal (KCZB) 5, p. 18 e.v. A.H. Lamers, Dirigent 6% vervolg, Vocaal (KCZB) 6, p. 9. 9

10 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen Rutger Leukfeldt Y. Jewkes & E.R. Leukfeldt, Policing cybercrime, in: E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cyber Safety: an Introduction. The Hague: Eleven International Publishers 2012; p E. de Jong & E.R. Leukfeldt, Hacking, in: E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cyber Safety: an Introduction. The Hague: Eleven International Publishers 2012, p E.R. Leukfeldt & A.Ph. van Wijk, Child Pornography, in E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cyber Safety: an Introduction. The Hague: Eleven International Publishers 2012; p E.R. Leukfeldt & J.A. van Wilsem, E-Fraud, in: E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cyber Safety: an Introduction. The Hague: Eleven International Publishers 2012, p M.C.J.D. van Eekelen, E. de Jong, E.R. Leukfeldt & H.P.E. Vranken, Basic criminal techniques & techniques to cause damage, in: E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cyber Safety: an Introduction. The Hague: Eleven International Publishers 2012, p E. de Jong & E.R. Leukfeldt, Criminal techniques to steal information, in: E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cyber Safety: an Introduction. The Hague: Eleven International Publishers 2012, p E.R. Leukfeldt & E. de Pauw, Fighting cybercrime: an integral approach, in: E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cyber Safety: an Introduction. The Hague: Eleven International Publishers 2012, p E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol, Politiewerk in een gedigitaliseerde samenleving, in: N. Kop, G. Snel & R. van der Wal (eds.), Opsporing belicht. Den Haag: Boom/Lemma Uitgevers 2012, p Diana Merten D.M.S. Merten, Towards abolition of the death penalty based on international obligations of a state, in: Jacques Claessen & Hans Nelen (eds.), Beyond the death penalty, Reflections on punishment. (Maastricht series on Human Rights), Mortsel: Intersentia 2012, p Roel Mertens R.F.H. Mertens, Assepoesters in het goederenrecht: zakelijke genotsrechten als financieringsinstrument, in: Vastgoedfinanciering in woelige tijden, Jubileumbundel van de Stichting Fundatie Bachiene (red. T.M. Berkhout & A.A. van Velten), Amsterdam 2012, p Jac Rinkes M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes, Knelpunten bij elektronisch verzekeren, in: Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 3 (NTHR reeks deel 16), Zutphen: Uitgeverij Paris 2012, red.: Hendrikse/Rinkes), p Madeleine van Rossum M.M. van Rossum, Matiging van contractuele boeten tussen particulieren, TvPP, 2012 nr. 6. Jan Willem Sap J.W. Sap, Participatie in de handhaving van het Unierecht door de civil society, in: C.H.C. Overes & W.J.M. van Veen (red.), Met recht betrokken. Opstellen aangeboden aan prof. mr. T.J. van der Ploeg. Deventer: Kluwer, 2012, p J.W. Sap, Confessionele partijen en democratie: van emancipatie naar legitimatie, Christen Democratische Verkenningen, jaargang 32, winter 2012, p

11 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Huub Spoormans H.C.G. Spoormans, Postdemokratie? Zur gegenwärtigen Diskussion über die Demokratie in den Niederlanden, Dimitris-Tsatos-Institut für Europaïsche Verfassungswissenschaften, DTIEV-Online, Hagener Online Beiträge zu den Europaïschen Verfassungswissenschaften, ISSN: (http://www. fernuni-hagen.de/dtiev/iev_online.shtml). Evert Stamhuis E.F. Stamhuis, Turbulence in International Criminal Law, in: Marianne F.H. Hirsch Ballin a.o (eds.) Shifting Responsibilities in Criminal Justice. Critical Portrayals of the Changing Role and Content of a Fragmented Globalizing Law Domain, The Hague, Eleven International Publising, 2012, p A.G.H. Kentgens & E.F. Stamhuis, The development of international legal instruments, in: E.R. Leukfelt & W.Ph. Stol (eds.), Cyber Safety: an Introduction, Den Haag, Eleven International Publishing 2012, p E.F. Stamhuis, Criminal law on cyber crime in the Netherlands; general part ; AIDP Country Report Section I, Aug. 2012, (n.g.). Wouter Stol W.Ph. Stol, Cyberspace and Safety, in: E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cyber Safety: an Introduction. The Hague: Eleven International Publishers 2012; p W.Ph. Stol, Digitisation and the Orwellian Society, in: E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cyber Safety: an Introduction. The Hague: Eleven International Publishers 2012, p E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol Politiewerk in een gedigitaliseerde samenleving, in: N. Kop, G. Snel & R. van der Wal (eds.), Opsporing belicht. Den Haag: Boom/ Lemma Uitgevers 2012, p Frans Tonnaer F.P.C.L. Tonnaer, Omgevingswet: gemiste of benutte kansen?, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, september 2012, nr. 2, p A. Snijders & F.P.C.L. Tonnaer, De ruimtelijke beheersverordening. Het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument. Berghauser Pont Publishing, Amsterdam, oktober Karin van der Touw K. van der Touw, Zorgverzekeringen en zorg over de grens, Rotterdam ius uitgeverij. K. van der Touw, PS Documenta, Rechtsbescherming tussen wal en schip, nr. 16, november 2012 Kluwer, Deventer. K. van der Touw, PS Documenta, Pensionado's in schaapskleren? nr. 5 mei 2012, Kluwer, Deventer. 11

12 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen C. Dissertatie Annemieke Wolthuis A. Wolthuis, Herstelrecht, een kinderrecht, Voorstellen voor integratie van herstel in het hart van het jeugdstrafrecht, Boom Lemma uitgevers, 12

13 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 D. Annotaties C.L.G.F.H. Albers EHRM 10 juli 2012, JB 20122/195, p (SGP-zaak. Verbod van discriminatie. Vrijheid van godsdienst. Vrijheid van meningsuiting. Passief kiesrecht voor vrouwen). HR 1 juni 2012, JB 2012/177, p (Telefonisch horen. Verschijnen ter hoorzitting. Rechtseenheid). ABRvS 25 april 2012, JB 2012/141, p (Belanghebbende, beschermingszone primaire waterkering. Belanghebbende, onderscheidend belang. Belanghebbende, algemeen of collectief belang. Belanghebbende, statutaire doestelling en feitelijke werkzaamheden). ABRvS 15 augustus 2012, JB 2012/221, p (Reikwijdte onschuldpresumptie. Doorwerking onschuldpresumptie in bestuursrechtelijke procedure). CRvB 16 november 2011, JB 2012/18, p (Boete wegens niet nakomen inlichtingenplicht. Zwijgrecht). CRvB 20 december 2011, JB 2012/54, p (Formele rechtskracht intrekkings- en terugvorderingsbesluit. Maatregel schending inlichtingenplicht. Afzonderlijke beoordeling. Nieuwe vaststelling feiten). CRvB 3 februari 2012, JB 2012/114, p (Proceskostenveroordeling). CRvB 17 oktober 2012, JB 2012/287, p (Toepassing art. 1 lid 2 WvSR in bestuurs(straf)recht). CBb 28 februari 2012, JB 2012/134, p (Bestuurlijke boete, matiging). K. Engel De reikwijdte van art. 7:929 lid 1 BW, NTHR , p A.L.H. Ernes Annotatie van Raad van Arbitrage voor de Bouw, 22 november 2011, no (Middellijke Vertegenwoordiging), Tijdschrift voor Bouwrecht 2012/3 p E.J.W. Heithuis HR 18 november 2011, nr. 10/00290, BNB 2012/53. HR 25 november 2011, nr. 10/04588, BNB 2012/78. HR 13 januari 2012, nr. 10/03654, BNB 2012/79. HR 17 februari 2012, nr. 11/00445, BNB 2012/201. HR 9 maart 2012, nr. 10/03641, BNB 2012/188. HR 16 maart 2012, nr. 11/02036, BNB 2012/167. HR 13 april 2012, nr. 10/02196, BNB 2012/190. I. Sewandono CBB 29 september 2011, schadebesluit, AB 2012/41. Vrz. CBB 1 september 2011, beroep tegen winkeltijdenverordening, AB 2012/102. CBB 31 januari 2012, openbaarheid, persoonlijk belang, AB 2012/76. CBB 31 mei 2012, nadeelcompensatie, AB 2012/366. CBB 30 september 2011, legaliteitsbeginsel, AB 2012/47. CBB 21 februari 2012, grammaticale uitleg, AB 2012/84. CBB 31 januari 2012, openbaarheid, procesbelang, AB 2012/77. CRvB 16 augustus 2011, Turkse inburgeringszaken, AB 2012/236. ABRvS 7 maart 2012, GBA-inschrijving, AB 2012/220. CRvB 27 mei 201, recht op onderwijs, positieve verplichtingen, AB 2012/108. CBB 2 december 2011, beroep tegen avv, AB 20102/70. 13

14 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen J.M.H.F. Teunissen Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (AbRS) , Gst (aanvullende verordenende bevoegdheid). AbRS , Gst (verordening kamerbemiddeling). AbRS , Gst (beginselplicht tot handhaving), samen met P.C.M. Heinen. AbRS , Gst (motieftheorie). AbRS , Gst ((on)splitsbaarheid vergunningaanvraag). AbRS , Gst (last onder dwangsom). AbRS , Gst (parkeerregulering). AbRS , Gst. 7365,18 (belanghebbende bij exploitatieplan). AbRS , Gst (algemene zogplicht; onmiddellijke bestuursdwang). AbRS , Gst (goede ruimtelijke ordening). Centrale Raad van Beroep , Gst (exceptieve toetsing; inkomensbeleid door decentrale overheden). Rechtbank Den Haag , Gst (geen bevoegdelijk vastgestelde verbodsbepaling). AbRS , Gst (terugvorderbare staatssteun). 14

15 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 E. Vakpublicaties Tilly Draaisma P. van Dijk, M.C.E.M. Draaisma, C. Flinterman & I. Westendorp), Verzameling Internationale Wetgeving, International Law, Human Rights (sixth revised edition), SDU Uitgevers: Den Haag 2012, 584 p. Anka Anka A.L.H. Ernes, Gids voor het Burgerlijk Procesrecht, 4e druk 2012, Dordrecht: Convoy Uitgevers A.L.H. Ernes, Een tweetal nieuwe wetten aangaande de Hoge Raad (redactioneel), Tijdschrift voor de ProcesPraktijk 2012/4, p A.L.H. Ernes, Rubriek Commercialia, Hulp- en Tussenpersonen, NTHR 2012/6, p A.L.H. Ernes, Rubriek Commercialia, Hulp- en Tussenpersonen, NTHR 2012/5, p A.L.H. Ernes, Rubriek Commercialia, Hulp- en Tussenpersonen, NTHR 2012/4, p A.L.H. Ernes, Rubriek Commercialia, Hulp- en Tussenpersonen, NTHR 2012/2, p Ine van Haaren-Dresens Publicaties van de Staatsrechtkring Staatsrechtconferenties 16. Interbestuurlijk toezicht, 16. Staatsrechtconferentie Redactie bundel. C.B.M. van Haaren-Dresens, H.C.G. Spoormans & J.M.H.F. Teunissen. Indicative Questions for the 2012 mission to Hungary, meetings of the CLRAE delegation with various officials such as the President and the Vice- President of the Constitutional Court and the State Audit Office, Ministers of the Central Government. Members of Parliament, the Mayor and members of the City Council of Budapest, the Commissioner for Fundamental Rights etc. C.B.M. van Haaren-Dresens, ca. 50 pp. Strasbourg May 2012, Council of Europe, The Congress of Local and Regional Authorities. Edwin Heithuis E.J.W. Heithuis, P. Kavelaars & B. Schuver, Inkomstenbelasting, Fed fiscale studieserie nr. 35, Kluwer Deventer, 8e herziene druk R.P. van de Dool, E.J.W. Heithuis, G.W.J.M. Kampschöer & R.C. de Smit, Compendium Vennootschapsbelasting, Kluwer Deventer, 11e druk E.J.W. Heithuis, Schoenmaker, blijf bij je leest! (column), Weekblad fiscaal recht 2012/6945, p E.J.W. Heithuis, Onnozele daad of vermetele stap? (column), Weekblad fiscaal recht 2012/6955, p E.J.W. Heithuis, Schuldsanering, kwijtschelding en faillissement, Het Register 2012/3, p E.J.W. Heithuis, De VBI is wel bedoeld voor de dga! (opinie), Nederlands tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012/1916, p Marc Hendrikse M.L. Hendrikse, Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 3 (NTHR reeks deel 16), Zutphen: Uitgeverij Paris 2012 (157 p.) (red.: M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes). M.L. Hendrikse en J.G.J. Rinkes, ACIS Serie deel 10: Naar een (doorlopende) generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen, Zutphen: Uitgeverij Paris 2012, 121 pp (red. M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes). 15

16 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen Joyce Kerstens J.W.M. Kerstens, Pubers op het net. Online dader- en slachtofferschap, Tijdschrift voor de Politie, 2012, 74(10), p J.W.M. Kerstens & W.Ph. Stol (eds.), Jeugd en cybersafety. Online slachtoffer- en daderschap onder Nederlandse jongeren. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers Ton Lamers A.H. Lamers, Een bijzonder vonnis van de rechtbank Breda, Dans & Bedrijf (NBOB) nr. 38, januari 2012, p A.H. Lamers, Artiestencontract 2: overige bedingen en algemene voorwaarden, Bandcoach nr. 15, s Heerenberg: Septime januari A.H. Lamers, Algemene voorwaarden van de NBOB, Dans & Bedrijf (NBOB) nr. 39, mei 2012, p A.H. Lamers, VOF en maatschap in perspectief, Dans & Bedrijf nr 41, december A.H. Lamers, Inschrijven in het Handelsregister, Dans & Bedrijf nr.41, december Rutger Leukfeldt B. Frans, A.G.H. Kentgens, E.R. Leukfeldt, M. Toutenhoofd, W.Ph. Stol & E.F. Stamhuis, Alledaags politiewerk in een gedigitaliseerde wereld. Handreiking voor delicten met een digitale component. Den Haag: Boom Lemma E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cybersafety. An Introduction. The Hague: Eleven Publishers Roel Mertens R.F.H. Mertens, losbladige editie Bijzondere Overeenkomsten (Groene Serie), commentaar op artikelen 7:50a tot en met 50i BW. R.F.H. Mertens, Wat behoort tot de privégedeelten van een appartementsrecht? 26 maart Jac Rinkes J.G.J. Rinkes, Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 3 (NTHR reeks deel 16), Zutphen: Uitgeverij Paris 2012 (157 p.) (red.: M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes). J.G.J. Rinkes, ACIS Serie deel 10: Naar een (doorlopende) generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen, Zutphen: Uitgeverij Paris 2012 (121 pp.) (red.: M.L. Hendrikse & J.G.J. Rinkes). Madeleine van Rossum J. Louwers & M.M. van Rossum, Garanties in een overnamecontract, De Bedrijfsjurist, 2012, nr. 1, p M.M. van Rossum, Verkoper woning beter beschermd, FD, 26 januari E.T. Bergsma & M.M. van Rossum, Nieuwsoverzicht - Overzicht van actuele ontwikkelingen op het terrein van intellectuele eigendom, JutD, 2012 nr. 5, p M.M. van Rossum, Opzegging duurovereenkomst verduidelijkt, FD, 22 maart N. Weggeman & M.M. van Rossum, Nieuwsoverzicht - Overzicht van actuele ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk terrein, JutD, 2012 nr. 14. H.C.M. Huijbers & M.M. van Rossum, Nieuwsoverzicht - Overzicht van actuele ontwikkelingen op vermogensrechtelijk terrein, JutD, 2012 nr. 23. Jan Willem Sap J.W. Sap & M.L. Smit (red.), Jurisprudentie Europees recht Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2012, 326 p. 16

17 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 P. Komduur & J.W. Sap De crisis in de Nederlandse binnenvaart vraagt om een Europese milieu-injectie, Tijdschrift Vervoer & Recht, april 2012, p P. Komduur & J.W. Sap De bevordering van de vergroening van de binnenvaart, Tijdschrift Vervoer & Recht, december 2012, p J.W. Sap, Nieuwe wegen, vaste waarden, in: R. Gradus, G. Harinck, K. Hoentjen, A. van Kessel & H.-M. ten Napel (red.), Canon van de christendemocratie. Den Haag: CDA, 2012, p. 79. J.W. Sap, Nieuwe wegen, vaste waarden, in: R. Gradus, G. Harinck, K. Hoentjen, A. van Kessel & H.-M. ten Napel (eds.), Canon of Dutch Christian Democracy. The Hague: CDA, 2012, p. 79. J.W. Sap, Unieburgerschap en autonomie, Europa van de burgers, 31 december Irawan Sewandono I. Sewandono, Pasteurisatie van noten, Opinie, NJB 2012/6, p. 28. I. Sewandono, Bruno Latour, The Making of Law, Review, Netherlands Journal of Legal Philosophy 2012, p Huub Spoormans H. Mreijen & H.C.G. Spoormans, e-learning, Part of the training of judicial officers in the 21st century, in: The Judicial Officer of the 21st Century, Work in Progress, International Union of Judicial officers, Cape Town 2012, pp Publikaties van de Staatsrechtkring Staatsrechtconferenties 16. Interbestuurlijk toezicht 16. Staatsrechtconferentie Redactie bundel. C.B.M. van Haaren-Dresens, H.C.G. Spoormans & J.M.H.F. Teunissen. Evert Stamhuis E.F. Stamhuis, Boekbeschouwing J.F.H. Inghelram, Legal and Institutional Aspects of the European Anti-Fraud Office (OLAF), in RM Themis, jrg. 173 (2012) nr. 5. p E.R. Leukfeldt, E.F. Stamhuis e.a., Alledaags politiewerk in een gedigitaliseerde wereld. Handreiking voor delicten met een digitale component, Den Haag: Boom Lemma uitgevers, E.F. Stamhuis, When victims come in high numbers. Victims representation in the Amsterdam daycare abuse case ; gepubliceerd op web/rechtswetenschappen/when-victims-come-in-high-numbers. E.F. Stamhuis, The Facebook murder case; a crime online?, gepubliceerd op Wouter Stol J.W.M. Kerstens & W.Ph. Stol (eds.), Jeugd en cybersafety. Online slachtoffer- en daderschap onder Nederlandse jongeren. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers B. Frans, A.G.H. Kentgens, E.R. Leukfeldt, E.F. Stamhuis, W.Ph. Stol & M. Toutenhoofd, Alledaags politiewerk in een gedigitaliseerde wereld. Handreiking voor delicten met een digitale component. Den Haag: Boom Lemma E.R. Leukfeldt & W.Ph. Stol (eds.), Cybersafety. An Introduction. The Hague: Eleven Publishers Winfried Temme W. Temme, redactie (samen met studenten J.P.M Laval-van Hoof en H. Schoemaker van de Open Universiteit) van De digitale overheid. Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Bestuursrecht VAR op 20 mei 2011 ter behandeling van de preadviezen van M.M. Groothuis, J.E.J. Prins en C.J.M. Schuyt, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 17

18 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen Jos Teunissen J.M.H.F. Teunissen, Publicatie van de Staatsrechtkring Staatsrechtconferenties 16 Interbestuurlijk toezicht, Staatsrechtconferentie 2011, redactie bundel C.B.M. van Haaren-Dresens, H.C.G. Spoormans & J.M.H.F. Teunissen. J.M.H.F. Teunissen, Commentaar op de artikelen 108, 121 en 149 Gemeentewet in: Versteden/Teunissen. Tekst en commentaar Gemeentewet ( Van Loenen-bundel ), Kluwer. Frans Tonnaer Y. Schönfeld, A. Snijders & F.P.C.L. Tonnaer, Besturen op afspraak? Verkenning van de wenselijkheid en vormgeving van een regeling van bestuursovereenkomsten in de Omgevingswet. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 27 juli Karin van der Touw K. van der Touw, Vakblad Over de Grens (VOG), Grensoverschrijdende zorg en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, FUTD Eindhoven, mei 2012 nr

19 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 F. Promotorschappen, lees-/beoordelings-/promotiecommissies Tilly Draaisma Co-promotor van Annemieke Wolthuis, gepromoveerd op 23 maart 2012 aan de Open Universiteit te Heerlen. Titel proefschrift: Herstelrecht, een kinderrecht. Voorstellen voor integratie van herstel in het hart van het jeugdstrafrecht, Boom Lemma uitgevers: Den Haag 2012, 439 pp. Roel Mertens Lid beoordelings- en promotiecommissie N. Vegter, De Vereniging van Eigenaars. De promotie vond plaats op 20 september 2012 aan de RU Groningen. Huub Spoormans Lid beoordelingscommissie proefschrift Klaas Abma, Beoordelen van gemeenten, Open Universiteit, 13 januari Evert Stamhuis Promotor, Annemieke Wolthuis, Herstelrecht, een kinderrecht, Open Universiteit, 23 maart Lid lees- en promotiecommissie, L.J.J. Peters, Vonnisafspraken in strafzaken, Radboud Universiteit Nijmegen, 15 juni Jos Teunissen Lid beoordelings- en promotiecommissie proefschrift Klaas Abma, Beoordelen van gemeenten, Open Universiteit, 13 januari 19

20 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen G. Overige activiteiten Karianne Albers C.L.G.F.H. Albers, Lid en plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftenadviescommissie van de Provincie Limburg (plusminus 10 zittingen per jaar). Wilma Dreissen W.H.B. Dreissen, Strafrechtelijk bewijsrecht in theorie en praktijk, cursus ten behoeve van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR), 10 april 2012 te Utrecht. W.H.B. Dreissen, Verdiepingscursus strafrechtelijk bewijsrecht, cursus ten behoeve van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR), 28 maart 2012 te Zutphen. W.H.B. Dreissen, De deskundige in strafzaken workshop in het kader van het vierde Maastricht Forensisch Symposium georganiseerd door the Maastricht Forensic Institute (tmfi), 12 april 2012 te Maastricht. W.H.B. Dreissen, Eén getuige, geen getuige?, lezing/workshop ten behoeve van de Kennisdag Landelijke Resortsorganisatie (LRO) - 23 mei 2012 te Amersfoort. W.H.B. Dreissen, Verantwoording van de bewijsbeslissing, college ten behoeve van masterstudenten Nederlands Recht en Forensica, Criminologie en Rechtspleging, Maastricht University, 24 mei 2012 te Maastricht. W.H.B. Dreissen, Bewijs in strafzaken - wat niet-juristen moeten weten, college ten behoeve van HBO Forensisch Onderzoek Avans Hogeschool, Breda 25 oktober Kees Engel Voordrachten op wetenschappelijke symposia K. Engel, Brandverzekering en verzwijging: over strafrechtelijk verleden, waarschuwingsplicht, redelijk handelend verzekeraar, causaliteitsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel, ACIS-symposium De Brandverzekering, 23 november maart 2012, De Groote Industrieele Club te Amsterdam. Anka Ernes Docent Grotius Academie, Leergang Nationaal en Internationaal Contracteren, onderdeel Middellijke en onmiddellijke vertegenwoordiging. Docent Academie voor de Rechtspraktijk, Leergang Magna Charta, onderdeel Vertegenwoordiging en volmacht. Spreker Symposium Contracts and Third Parties in Commercial Law, Brussel 30 November Ine van Haaren-Dresens Independent National Expert for The Netherlands in the Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government of the Institutional Committee of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Strasbourg. Lid van de Conseil Scientifique, tevens lid-onderzoeker, van de Association pour la Recherche sur les Collectivités Locales en Europe, in Parijs zetelend samenwerkingsverband van wetenschappers in Europa dat zich ten doel stelt onderzoek op het gebied van lokale overheden in Europa te entameren en te bevorderen en kennis ter zake uit te wisselen. Vice-voorzitterschap Intergemeentelijke bezwarencommissie Zuid-Limburg. 20

21 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Donald Hellegers Voorzitter van de Geschillencommissie Autoverhuur, Geschillencommissie Rijopleidingen, Geschillencommissie Tweewielers en de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken : UvA, opleiding Verzekeringskunde, vak: Gedrachtstoezicht/Toezicht algemeen: Gastcollege Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting in de verzekeringsbranche. Marc Hendrikse Voordrachten op wetenschappelijke symposia Enige knelpunten bij de toepassing van de verjaringsregeling ex art. 7:942 BW, ACIS-symposium Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 3, 16 maart 2012, De Groote Industrieele Club te Amsterdam. Enige knelpunten aangaande subrogatie, ACIS-symposium Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 3, 16 maart 2012, De Groote Industrieele Club te Amsterdam. Medeschuld en schadeverdeling in het vervoerrecht: een pleidooi voor een algemene toepassing van de Vallescura Rule in het goederenvervoerrecht. Voorjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Vervoerrechtadvocaten, 22 maart 2011, Sociëteit De Maas te Rotterdam. Fraude bij de vaststelling van de omvang van de (transportverzekerings) uitkering, TVR symposium Maritieme en Transportverzekering, 11 mei 2012, Zalmhuis te Rotterdam. De Brandverzekering en risicoverzwaring: over primaire dekkingsbepalingen, risicoverzwaringmededelingsclausules en preventieve garantieclausules. ACIS-symposium De Brandverzekering, 23 november 2012, De Groote Industrieele Club te Amsterdam. Organisatie/dagvoorzitterschap Symposia ACIS-symposium Knelpunten in het verzekeringsrecht deel 3, 16 maart 2012, De Groote Industrieele Club te Amsterdam (organisator). TVR/ACIS-symposium De Transportverzekering, 11 mei 2011, Zalmhuis te Rotterdam (mede-organisator). NTHR-symposium jaar Weens Koopverdrag in Nederland, 20 april 2012, KNAW-gebouw te Amsterdam (mede-organisator). ACIS-symposium Naar een generieke zorgplicht voor verzekeraars en verzekeringstussenpersonen?, 21 september 2012, De Groote Industrieele Club te Amsterdam (mede-organisator). ACIS-symposium De Brandverzekering, 23 november 2012, De Groote Industrieele Club te Amsterdam (organisator). EJCCL-symposium Contracts and Third Parties in Commercial Law, 30 november 2012 te Brussel, UM Campus Brussel (mede-organisator). Joyce Kerstens Wetenschappelijke congressen/symposia Online risico s vanuit het perspectief van jongeren. Nederlandse Vereniging voor Kriminologie; NVK Congres, Leiden; 14 juni Werkveld congressen/symposia/expertmeetings Online dader- en slachtofferschap onder minderjarigen. Congres over Jongeren, Veiligheid en Internet; Politieacademie i.s.m. Expertgroep Digikids; 29 juni Wijs op internet. Dag van de mediawijsheid; Bibliotheken ZO-Fryslân; 13 juli 21

22 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen Minderjarigen en online (on)veiligheid; GGD, Gelderland Midden; 25 sept Pesten op afstand zonder weerstand. Pesten 2.0; Medilex, Utrecht; 27 sept Boekpresentatie. Symposium online dader- en slachtofferschap onder minderjarigen; Cyren-Jeugd; 28 sept Online (on)veiligheid onder scholieren; Minkemacollege, Woerden; 10 okt. Seksueel misbruik via het net; Kinderrechtenhuis, Leiden; 8 nov. Emile Kolthoff Actualiteitenbijeenkomst over integriteit in de publieke sector. Academie voor Overheidsjuristen, 24 januari 2012, Den Haag. Dagvoorzitter congres Moelanders. Avans Hogeschool, 2 maart Paper presented at the Winelands Conference (Univ. of Stellenbosch), 2-4 april 2012, Mechanisms of corruption and other Organizational Misbehavior: A first step towards an integrated theory from a criminological perspective. Gastcollege over Integriteitmanagement voor de leergang Management Essentials Maastricht University, faculteit Economie, 12 april Avans Academielezing 25 april 2012 te Breda Ethiek en integriteit in organisaties: Omgaan met dilemma s. Member executive group IIAS (International Institute of Administrative Sciences) Study Group on Quality of Governance. Startconferentie op 7/8 mei 2012 te Amsterdam. Dagvoorzitter VU/NIG Colloquium Good Governance, Overheidselites over Kwaliteit van Bestuur, 9 mei 2012, VU Amsterdam. Lezing TiasNimbas onderwijs alumni netwerk 1 juni 2012 Borging van integriteit. Paper gepresenteerd op congres Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVK), 14 juni 2012 te Leiden. Deviant gedrag in organisaties: systeembenadering door integratie van de disciplines. Paper presented at Annual Conference European Association of Criminology, Bilbao September Bridging the disciplines: A system approach to corruption. Presentatie op jubileumsymposium Avans 200. Helden gezocht. Den Bosch, 3 oktober Paper presented at Annual Conference American Association for Criminology, Chicago November An Integrated Theory of Corruption: In search for individual, organizational and systemic characteristics that reinforce each other. Ton Lamers Guest Lecturer Entertainmentlaw Miami Lawschool (16-20 april 2012). Seminar: spreker Arcci Seminar 12 juni 2012, De coöperatie als rechtspersoon in de creatieve industrie. Organisator en dagvoorzitter: Kring van Promovendi, Promoti en Promotores Rechtswetenschappen (KpppR) OU te Utrecht 18 oktober Rutger Leukfeldt Wetenschappelijke congressen/symposia Workshopvoorzitter Slachtofferschap van Cybercrime, Nederlandse Vereniging voor Kriminologie, NVK Congres, Leiden; 14 juni 22

23 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Werkveld congressen/symposia/expertmeetings Criminaliteit in een gedigitaliseerde samenleving; NHL Hogeschool, 2 nov. Roel Mertens Lid Commissie Beekhuis van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Deze commissie houdt zich onder meer bezig met ontwikkeling van modelreglementen voor splitsing in appartementsrechten. Redacteur VvErecht.nl, een onlinekennissite over appartementsrecht. Zakelijke genotsrechten als financieringsinstrument, lezing tijdens het symposium Vastgoedfinanciering in woelige tijden, Instituut Nijenrode, 19 januari Appartementsrechtelijk procederen, in house cursus LWV advocaten, Leiden, 28 februari Appartementsrechtelijk procederen, in house cursus SRK Rechtsbijstand, Zoetermeer 20 maart Appartementsrechtelijk procederen bij de Raad van Arbitrage, in house cursus ten behoeve van secretarissen voor de Raad van Arbitrage voor de bouw, Utrecht, 5 juni Woningcorporaties en appartementsrecht, PAO cursus Eindhoven 14 september Appartementsrechtelijk procederen, PAO-cursus, Eindhoven 28 september Woningcorporaties en appartementsrecht, in house cursus Deterink advocaten en notarissen 8 november Docent Instituut voor Bouwrecht, leergang appartementsrecht, onderdeel procederen in het appartementsrecht, 14 november Jac Rinkes Benoemd tot deskundige bij Hof Den Bosch, zaak BY6963. Dagvoorzitter ACIS-congres Generieke zorgplicht, 21 september Elektronisch verzekeren, A&M Masterclass Kluwer 22 november 2012 alsmede 26 januari Studie in de Stad: Consumentenrecht 6 november 2012 en 12 oktober Procederen: actualiteiten, Jaarvergadering Vereniging van Insolventie-Advocaten, Den Dolder 8 november Knelpunten in het elektronisch verzekeringsrecht, ACIS-congres Knelpunten in het verzekeringsrecht, 16 maart SSR cursus Algemene voorwarden en exoneraties Rechtbank Rotterdam 12 april 2012, idem 13 november 2012, alsmede te Utrecht 9 januari 2012, 21 juni 2012 en 2 november Knelpunten Algemene Voorwaarden, PAO cursus Universiteit Maastricht 12 november Elektronisch Contracteren, PAO cursus voor Rechtbank Maastricht via Universiteit Maastricht 6 november Rechtbank Zwolle-Lelystad, lezing Nieuw recht consumentenkrediet, 25 juni Elektronisch Contracteren, PAO cursus voor Universiteit Maastricht 4 maart Madeleine van Rossum Lezingen Actualiteiten vermogensrecht, Paulussen Advocaten, 20 januari Grotius Nationaal en Internationaal contracteren, Totstandkoming, 9 februari 23

24 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen Tips & Tricks Publiceren, Deterink Advocaten en Notarissen, 28 februari Actualiteiten vermogensrecht, Deterink Advocaten en Notarissen, 19 juni Grotius Nationaal en Internationaal contracteren, Totstandkoming, 13 september Academie voor de Rechtspraktijk Magna Charta leergang Contractenrecht, Totstandkoming, 9 oktober Actualiteiten vermogensrecht, Deterink Advocaten en Notarissen, 11 december Deelname cursus Begeleiden van promovendi, Graduate School, 16 november Ontwikkelen toetstermen voor het keuzevak Koop voor de nieuwe Beroepsopleiding Advocaten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Jan Willem Sap Interview: Schaduw boven verjaardag Verdrag Maastricht, interview met J.W. Sap, 12 februari 10 jaar Eurojust, interview met J.W. Sap door Humberto Tan, BNR Nieuwsradio, 28 februari 2012, uur. J.W. Sap, Juist christen heeft iets met mensenrechten. Interview door Evert van Dijkhuizen. Reformatorisch Dagblad, 6 april J.W. Sap, Europeaan van de week, interview, 24 april J.W. Sap, Britse christenen zoeken recht. Vier ontslagen gelovigen kloppen aan bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens, interview door Ghassan Dahhan, Trouw, 5 september Lezing: J.W. Sap, Human Rights. Lezing en debat aan de Roosevelt Academy, Burgerzaal Oude Stadshuis, Middelburg, met prof. dr. Barbara Oomen en prof. dr. Bas de Gaay Fortman, 5 april J.W. Sap, Europees recht, Cursus. Law Link Advocatenkantoor Schuit, Polak en Van den Hout Amsterdam, Diever, 20 april J.W. Sap Het draagvlak voor Europa, Lezing Rotary Club Amsterdam-Zuid, The College Hotel, Amsterdam, 18 juni J.W. Sap, Het symbool van Europa, lezing Probus Oud Gooi, Huizen, 18 december Bestuur: Vereniging Democratisch Europa, Amsterdam. NGIZ, Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken, Afdeling Amsterdam. Stichting dr. A. Kuyperfonds, Den Haag. Irawan Sewandono Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Delft. Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Wageningen. Huub Spoormans Voorzitter Stichting Rechten Online. How to use e-learning in professional training, voordracht voor het Cape Town Congres of the IUHJ, 3e commission: Un professionel tourné vers l avenir; 3 mei 24

25 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Voordracht Massification of legal education in the Netherlands, Legal profession Group Meeting van de International Sociological Association in Bonn/ Köningswinter, july 1-4, Evert Stamhuis Voorzitter QANU Visitatiecommissie Clustervisitatie Criminologie. Advisor Project Promoting the Mutual Understanding of Criminal Records Information (MUCRI), ACPO Criminal Records Office (UK), Final Report January Wouter Stol Werkveld congressen/symposia/expertmeetings Lunchlezing Cybersafety, ING-bank, 25 januari Security Café: Trends in informatiebeveiliging, Platform voor Informatie Beveiliging (PvIB), 13 maart Lunchlezing Cybersafety, Expertisecentrum Cybercrime Gerechtshof Den Haag, 30 maart Themadag Cybercrime, Politieacademie, 30 maart Gastcollege: Cybersafety, Avans Hogeschool Den Bosch, 11 mei Lunchlezing Cybersafety, GGD Gelderland Midden, 14 mei Recherchervakdag, lezing Cybercrime, Politieacademie, 24 september Post-HBO cursus Social Media & Cybersafety, lezing Politie en Cybercrime, NHL Hogeschool, 9 oktober Alumnidag OU: Veiligheid in een digitale wereld, Open Universiteit (OU); 14 november Gastcollege: Safety in a Digital World, Vrije Universiteit, 16 november Alert Online: Policing Crime in a Digital World, Nationaal Coördinator Terrorsimebestrijding en Veiligheid (NCTV), 19 november Post-HBO cursus Cybercrime, lezing Politie en Cybercrime, OSR Juridische Opleidingen, 30 november Themadag Cybercrime, lezing Politie en Veiligheid in de Digitale Wereld, Programma Aanpak Cybercrime (PAC), 13 december Jos Teunissen Voorzitter Commissie voor de bezwaarschriften gemeente Brunssum. Adviseur Advocatenkantoor De Kempenaer. Frans Tonnaer Diverse lezingen over de nieuwe Omgevingswet, onder de titel Vademus eo voor gemeenteambtenaren, bestuurders en voor adviseurs. Diverse lezingen over de beheersverordening in de ruimtelijke ordening voor ambtenaren en bestuurders. Lezing over de projectwetgeving in Nederland en België (mei 2012) in het kader van een training van projectmedewerkers (Besix). Karin van der Touw Voordrachten in het kader van PE bijeenkomsten van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen: Inleiding Europees recht en de jurisprudentie van het HvJ m.b.t. zorgverzekeringen (7 bijeenkomsten van 2 uur). DOT- en DBC-structuur (1 bijeenkomst van twee uur). Grensarbeiders en de zorgverzekering in het kader van Vo. nr. 883/2004 (1 bijeenkomst van 2 uur). 25

26 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen Het verschil tussen een natura- en een restitutiezorgverzekering in samenhang met art. 13 Zvw (1 bijeenkomst van 2 uur). Vooruitblik pakketwijziging 2012 (1 bijeenkomst van 1 uur). Peter van Zwieten Voordrachten op wetenschappelijke symposia De brandverzekering en subrogatie: De Bedrijfsregeling Brandregres 2000, ACIS-symposium De Brandverzekering, 23 maart 2012, De Groote Industrieele Club te Amsterdam. 26

27 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 H. Redacteur/medewerker/vaste referee Karianne Albers Redactielid en redactiesecretaris JB (Jurisprudentie Bestuursrecht), Sdu (verschijnt zestien keer per jaar). Vast annotator JB (Jurisprudentie Bestuursrecht). Lid redactieraad Bestuursrechtelijk Tijdschrift De Gemeentestem (double blind peer review van wetenschappelijke publicaties). Anka Ernes Redacteur European Journal of Commercial Contract Law. Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht. Redacteur Tijdschrift voor de ProcesPraktijk (niet-wetenschappelijk). Marc Hendrikse Hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht. Hoofdredacteur European Journal of Commercial Contract Law. Redacteur Tijdschrift Vervoer & Recht. Medewerker Tijdschrift voor Consumentenrecht. Joyce Kerstens Gastredacteur Tijdschrift voor Veiligheid, themanummer ICT & Veiligheid (2012/2). Emile Kolthoff Lid redactie tijdschrift Recht en Methode in Onderzoek en Onderwijs (ReM). Den Haag: Boom. ISSN Voorzitter begeleidingscommissie WODC onderzoek naar overlastbeleid t.a.v. arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa. Lid redactieraad Tijdschrift voor Veiligheid. Den Haag: Boom. ISSN Lid gastredactie. E. Devroe, E.W. Kolthoff, K. Lasthuizen, P. Van Parys & A. de Schryver (eds.). Themanummer Integriteit en Deontologie. Cahiers Politiestudies 2012(3). Rutger Leukfeldt Politie Kennis Net (intranet): redacteur e-banking fraud en cybercrime (io). Roel Mertens Lid redactieraad Tijdschrift voor Bouwrecht. Jac Rinkes Redacteur European Journal of Commercial Contract Law. Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht. Redacteur Kluwer Collegebundel. Redacteur NTHR boekenreeks. Redacteur TvC boekenreeks. Redacteur ACIS boekenreeks. Madeleine van Rossum Medewerker Bijzondere overeenkomsten, Groene Serie Kluwer. Medewerker Sdu Commentaar Vermogensrecht. Medewerker Tijdschrift voor Consumentenrecht. Medewerker Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk. Medewerker Juridisch Up to Date. 27

28 Open Universiteit Faculteit Rechtswetenschappen Jan Willem Sap Lid redactie European Constitutional Law Review. Lid redactie Philosophia Reformata. Huub Spoormans Lid redactieraad bestuurswetenschappen. Referent Recht en Methode. Gasthoogleraar bij de Rechtswissenschaftliche Fakultät van de FernUniversität in Hagen gedurende het wintersemester Wouter Stol Tijdschrift voor Veiligheid: redactieraad. Boekenreeks Veiligheidsstudies: redactie. Panopticon (B): deelredactie Politie en Opsporing. Cahier Politiestudies (B): vaste referee. Jos Teunissen Redactielidmaatschap Bestuursrechtelijk Tijdschrift De Gemeentestem Redactielidmaatschap Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) Redactielidmaatschap losbladig commentaar De gemeentewet (Van Loenenbundel), Kluwer. 28

Wetenschappelijk jaarverslag 2010

Wetenschappelijk jaarverslag 2010 Wetenschappelijk jaarverslag 2010 Faculteit Rechtswetenschappen Open Universiteit Voorwoord Het wetenschappelijk jaarverslag 2010 bevat een overzicht van de wetenschappelijk productie van de academische

Nadere informatie

Overige voordrachten en presentaties - 24 januari 2015; De dirigent in fiscaal perspectief, Dirigentenacademie (Dutch Musicbarn Markelo)

Overige voordrachten en presentaties - 24 januari 2015; De dirigent in fiscaal perspectief, Dirigentenacademie (Dutch Musicbarn Markelo) Verkort CV en publicaties Ton Lamers 28-07-2015 Geboren 2 september 1960 te Enschede, Middelbare school Carmellyceum te Oldenzaal. 1 e studie: Conservatorium te Enschede (afgestudeerd 1985). Tien jaar

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2011

Wetenschappelijk jaarverslag 2011 Wetenschappelijk jaarverslag 2011 Faculteit Rechtswetenschappen Open Universiteit maart 2012 Wetenschappelijk jaarverslag 2011 Voorwoord Bij dezen presenteer ik het Wetenschappelijk verslag van de faculteit

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12.

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12. Output over 2014 Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten Versie 20 dec. 2014 Honorair hoogleraar Bestuurskunde van de lagere overheden, aan de Universiteit Maastricht (Fac. Rechtsgeleerdheid) + Emeritus hoogleraar

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn Praktijkgebieden Commercial Litigation Contracten Brancheteam Brancheteam Automotive Brancheteam Onderwijs Na mijn afstuderen in Leiden in 1993 ben ik drie en een

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Wetenschappelijk Jaarverslag 2014. Onderzoeksprogramma Rechtswetenschappen. Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Open Universiteit April 2015

Wetenschappelijk Jaarverslag 2014. Onderzoeksprogramma Rechtswetenschappen. Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Open Universiteit April 2015 Wetenschappelijk Jaarverslag 2014 Onderzoeksprogramma Rechtswetenschappen Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Open Universiteit April 2015 1 Voorwoord Voor u ligt het verslag dat het cluster Rechtswetenschappen

Nadere informatie

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014 Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Leiden, mei 2015 2 Verslag Prof. mr. B. Barentsen Indeling werkzaamheden De werkzaamheden van de hoogleraren zijn ingericht

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam ERA (Europese Rechts Academie) te Trier, Duitsland SSR (Stichting Studiecentrum

Nadere informatie

Lectoraat Cybersafety. NHL Hogeschool. Politie Academie

Lectoraat Cybersafety. NHL Hogeschool. Politie Academie Lectoraat Cybersafety NHL Hogeschool & Politie Academie Jaarverslag 2012 Prof. dr. W.Ph. Stol November 2013 Inhoud: 1. Inleiding... 1 2. Missie, ambitie en doelen... 1 2.1 Missie en ambitie... 1 2.2 Doelen...

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Bestuursrechtspraak op thema e geheel herziene en geactualiseerde druk

Bestuursrechtspraak op thema e geheel herziene en geactualiseerde druk Bestuursrechtspraak op thema 2014 3e geheel herziene en geactualiseerde druk Bestuursrechtspraak op thema 2014 3e geheel herziene en geactualiseerde druk Mr. Olaf Schuwer 2014 Berghauser Pont Publishing,

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

De aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering Dit boek is het achtste deel van een boekenreeks van Uitgeverij Paris: de ACIS-serie. ACIS staat voor het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Dit multidisciplinaire

Nadere informatie

Opsporingsbeleid vergt dat politie en justitie prioriteiten. Slachtofferschap van delicten met een digitale component en de rol van politie

Opsporingsbeleid vergt dat politie en justitie prioriteiten. Slachtofferschap van delicten met een digitale component en de rol van politie 30 Slachtofferschap bij cybercrime Slachtofferschap van delicten met een digitale component en de rol van politie Rutger Leukfeldt MSc is promovendus georganiseerde cybercrime aan de Open Universiteit

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord drs. P.C. van Arnhem J.W. Santing Msc RE MRICS mr. G.I. Sheer Mahomed GRONDEXPLOITATIEWET - VRAAG & ANTWOORD Berghauser Pont Publishing

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Corruptie studie in het hoger onderwijs

Corruptie studie in het hoger onderwijs Corruptie studie in het hoger onderwijs Dinsdag 6 november 2012 Hoger Onderwijs Groep Bouw en Ruimte Jaarlijkse docentendag bij: SAXION Deventer Centraal staat het delen van kennis en ervaringen tussen

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Literatuurlijst Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Opleiding HBO Rechten DT/ Jaar 4 (blok 1)/ ca 47,50/ISBN 9789089746825

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

T. Liefaard, Kinderrechten in Nederland anno 2012, in: I. Weijers (red.), Parens patriae en prudentie, Amsterdam: SWP (in druk, voorjaar 2012).

T. Liefaard, Kinderrechten in Nederland anno 2012, in: I. Weijers (red.), Parens patriae en prudentie, Amsterdam: SWP (in druk, voorjaar 2012). Publicaties Prof. mr. T. Liefaard April 2012 2012 T. Liefaard, Juveniles in transition from juvenile justice to adult criminal justice, in: R. Loeber, M. Hoeve, N.W. Slot & P. van der Laan (eds.), Persisters

Nadere informatie

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN Abonnr. Aantal Product via boekhandel H. de Vries Produktvorm Laatste Factuur Prijs incl. BTW Uitgever 3799 1 AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT TIJDSCHRIFT/MA 376,25 KLUWER 10622 1 ACTUALITEITEN BOUWRECHT ONLINE

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

Wob en Wbp. Wob en Wbp. Basisnormen. Basisnormen Wbp. Persoonsgegevens. Persoonsgegeven. Datum Datum

Wob en Wbp. Wob en Wbp. Basisnormen. Basisnormen Wbp. Persoonsgegevens. Persoonsgegeven. Datum Datum Wob en Wbp 1 2 Wob en Wbp Basisnormen Wbp 27 oktober 2011 Stadhuis Assen Mr. dr. Aline Klingenberg Ontwikkelingen Wob Afweging tussen beide Basisnormen Wbp Verdrag van Straatsburg uit 1981, EU richtlijn

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Keeping youth in play Spruit, A. Link to publication Citation for published version (APA): Spruit, A. (2017). Keeping youth in play: The effects of sports-based interventions

Nadere informatie

Centrale thema s vandaag. integriteit in perspectief goed besturen; integritisme integriteit? centrale dilemma s / thema s wat te doen: wie, wat?

Centrale thema s vandaag. integriteit in perspectief goed besturen; integritisme integriteit? centrale dilemma s / thema s wat te doen: wie, wat? INTEGRITEIT VAN BESTUREN Waar het om gaat, wat mis gaat en wat beter kan 8 april 2015 Leo Huberts VU GOED EN INTEGER BESTUREN Centrale thema s vandaag integriteit in perspectief goed besturen; integritisme

Nadere informatie

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) De Brandverzekering en Risicoverzwaring: over primaire dekkingsbepalingen, risicoverzwaringsmededelingsclausules en preventieve garantieclausules Prof. mr.

Nadere informatie

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Invitation to the Public Lecture of Uitnodiging voor de openbare lezing van Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Chancellor's Professor of Law and Political Science, University of California, Irvine School

Nadere informatie

TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen.

TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen. Academy TK Academy is het kennis- en opleidingsinstituut van TeekensKarstens advocaten notarissen. TK Academy is een officieel erkend opleidingsinstituut door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Executive onderwijs. Risico's en kansen beter inschatten door een integraal perspectief. Masterclass Overheidsaansprakelijkheid 2017

Executive onderwijs. Risico's en kansen beter inschatten door een integraal perspectief. Masterclass Overheidsaansprakelijkheid 2017 i Deze brochure is met zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. De inhoud geeft de stand van zaken op het moment van schrijven weer. Fotograaf: Ed van Rijswijk, Steven

Nadere informatie

Publicaties Dirk Van Daele (2004)

Publicaties Dirk Van Daele (2004) 1 Publicaties Dirk Van Daele (2004) I. BOOKS 1. FIJNAUT, C., GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F. en VAN DAELE, D., Het Belgische politiewezen. Wetgeving - Beleid - Literatuur inzake politie, bestuur en justitie,

Nadere informatie

A T W I R E LAW AT WORK LAW AT WIRE LAW AT TRAVEL LAW AT SCREEN

A T W I R E LAW AT WORK LAW AT WIRE LAW AT TRAVEL LAW AT SCREEN AT WIRE LAW AT WORK LAW AT WIRE LAW AT TRAVEL LAW AT SCREEN WAT IS LAW AT WIRE? LawAtWire is een extern juridisch wetenschappelijk bureau voor advocatenkantoren en bedrijfsjuridische afdelingen. LawAtWire

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale aanpak Faillissementsfraud e Kennisplatform Faillissementsfraude www.faillissements-fraude.nl Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

List of publications and other results

List of publications and other results List of publications and other results Publications Forthcoming K.M. de Vries, book review: In Search of the Perfect Citizen? The Intersection between Integration, Immigration and Nationality in the EU,

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Inquiry-based leading and learning Uiterwijk-Luijk, E. Link to publication Citation for published version (APA): Luijk, E. (2017). Inquiry-based leading and learning:

Nadere informatie

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H.

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Programma Magna Charta Leergang Contractenrecht

Programma Magna Charta Leergang Contractenrecht Programma Magna Charta Leergang Contractenrecht Module Spreker WEB Webinar Actualiteiten en jurisprudentie Contractenrecht - mr. E.J. Zippro, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Datum Dinsdag 4

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Frank Mulder

CURRICULUM VITAE van Frank Mulder CURRICULUM VITAE van Frank Mulder Praktijkgebied Bestuursrecht Overheid Vastgoed Brancheteam Brancheteam Overheid In 1987 ben ik als advocaat begonnen in Haarlem, waar ik mij heb gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

KLUWER GELIJKHEID EN (ANDERE) GRONDRECHTEN. Onder redactie van R. Holtmaat M. van den Brink A.C. Hendriks D. Jongsma

KLUWER GELIJKHEID EN (ANDERE) GRONDRECHTEN. Onder redactie van R. Holtmaat M. van den Brink A.C. Hendriks D. Jongsma GELIJKHEID EN (ANDERE) GRONDRECHTEN BUNDEL OPSTELLEN TER GELEGENHEID VAN HET TIENJARIG BESTAAN VAN DE AWGB Onder redactie van R. Holtmaat M. van den Brink A.C. Hendriks D. Jongsma Met bijdragen van E.A.

Nadere informatie

* Klachten van kinderen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, Rechtshulp 6/7 (1992), p

* Klachten van kinderen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, Rechtshulp 6/7 (1992), p Lijst van publicaties en voordrachten van Michiel van Emmerik Publicaties Boeken/preadviezen * Schadevergoeding bij schending van mensenrechten. De rechtspraktijk onder het EVRM vergeleken met die in Nederland,

Nadere informatie

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten Juridische bibliotheek Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten 2007-2008 Programma Uitleg over de collectie Hoe vind ik: Een boek/een tijdschrift Een tijdschriftartikel Een kamerstuk Een wettekst

Nadere informatie

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV Code Duurzaam Beleggen VvV onderdeel inhoud verschil artikel 1 De Code Duurzaam Beleggen opgesteld door het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 15. Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 15. Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961 35 (1961) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 15 A. TITEL B. TEKST Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961 De tekst van het Handvest is geplaatst

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

Particulier onderzoeker Wettelijke kaders

Particulier onderzoeker Wettelijke kaders Particulier onderzoeker Wettelijke kaders ex:pla n smart educational tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE LEERGANG ARBEIDSRECHT II THE SIMPLY BEST LEERGANG ARBEIDSRECHT 64 PO EURO 3.500,-- EXCL. BTW START NAJAAR 2015 # JAARGANG 2 LEERGANG ARBEIDSRECHT NAJAAR 2015 VOORWOORD Magna Charta start op 31 augustus

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV

Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV Onderzoeksverslag 2012 FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT BV Periode: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Hierbij wordt verslag gedaan van de onderzoeksprestaties van de wetenschappelijke medewerkers

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, maart 2014 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

ele oekje cursusaanbod juridisch onderwijs

ele oekje cursusaanbod juridisch onderwijs et ele cursusaanbod juridisch onderwijs najaar oekje 2012 Postbus 789 3700 at Zeist t +31 (0)30 697 78 91 f +31 (0)30 692 59 96 info@dejuridischeacademie.nl www.dejuridischeacademie.nl Rabobank 13 49 24

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Programma van de leergang 2013-2014

Programma van de leergang 2013-2014 Programma van de leergang 2013-2014 Magna Charta Verzekeringsrecht Programma van de leergang Module Spreker Datum 1 DAG 1 Totstandkoming, onzeker voorval/van buiten komend onheil en premie (7:925 BW) mr.

Nadere informatie

EVRM, Minderjarigheid En Ouderlijk Gezag: A Whole Code Of Juvenile Law (Dutch Edition) By M. L. C. C. de Bruijn-Luckers

EVRM, Minderjarigheid En Ouderlijk Gezag: A Whole Code Of Juvenile Law (Dutch Edition) By M. L. C. C. de Bruijn-Luckers EVRM, Minderjarigheid En Ouderlijk Gezag: A Whole Code Of Juvenile Law (Dutch Edition) By M. L. C. C. de Bruijn-Luckers minderjarigheid ouderlijk gezag over de erfopvolger van de Koning voor de situatie

Nadere informatie

Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor

Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Inhoudsopgave Administratie 2 Wijkgerichte aanpak / ZSM 3 Verdieping 3 High Impact Crime 4 Basis van het vak 4 Verdieping Afpakken 5 Verdieping IRC 5 Verdieping

Nadere informatie

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen Law Extra Stage bij Rechtbank Arnhem en Hof Arnhem (5 EC) Doelstelling Studenten maken kennis met de praktijk van het recht, nadat zij in het tweede jaar kennis hebben genomen van allerlei theorieën over

Nadere informatie

De overheid als arbeidsorganisatie 2012

De overheid als arbeidsorganisatie 2012 VERSLAG VAN DE IEN DALES LEERSTOEL De overheid als arbeidsorganisatie 2012 Prof. dr. mr. R. Nieuwenkamp Prof. mr. A. de Becker Amsterdam, 1 maart 2013 Inleiding De Ien Dales Leerstoel is ondergebracht

Nadere informatie

Mein, A.G. & M. Ohoioeloen (2015). Toezicht in het kader van de Wmo. Sluitstuk van beleid? Sociaal Bestek, okt./nov. 2015, p. 29-31.

Mein, A.G. & M. Ohoioeloen (2015). Toezicht in het kader van de Wmo. Sluitstuk van beleid? Sociaal Bestek, okt./nov. 2015, p. 29-31. OVERZICHT RELEVANTE PUBLICATIES MR. DR. A.G. MEIN Boeken en boekbijdragen Mein, A.G. (2015). De boete uit balans. Het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht (dissertatie).

Nadere informatie

De nieuwe Omgevingswet in de praktijk

De nieuwe Omgevingswet in de praktijk Postbus 30 3300 AA info@planschade.net 078-614 24 08 of 078-631 47 18 www.planschade.net JvO-seminars 2016 De nieuwe Omgevingswet in de praktijk 30 juni 2016 Gemeentehuis Zwolle aanvang 10:00 u 22 september

Nadere informatie

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Prof. PL. Dijk en Mr. T.J. van der Ploeg Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Vierde herziene druk bewerkt door Mw. mr. C.H.C. Overes Universitair docent aan de Vrije

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken

Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 44 Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA S 2016-2017 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, mei 2015 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 samengesteld door: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ISBN 978-90-78066-82-8 NUR 822 2013, Stichting Instituut

Nadere informatie

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT THE SIMPLY BEST LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT, VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT 52 PO EURO 2.500,-- EXCL. BTW START NOVEMBER 2015

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie