Publicaties Dirk Van Daele (2004)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicaties Dirk Van Daele (2004)"

Transcriptie

1 1 Publicaties Dirk Van Daele (2004) I. BOOKS 1. FIJNAUT, C., GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F. en VAN DAELE, D., Het Belgische politiewezen. Wetgeving - Beleid - Literatuur inzake politie, bestuur en justitie, Antwerpen, Kluwer, 1999, 486p. 2. FIJNAUT, C., VAN DAELE, D. en PARMENTIER, S., Een openbaar ministerie voor de 21ste eeuw in Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtspleging, 21A, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2000, 266p. 3. VAN DAELE, D., Het Belgisch openbaar ministerie rond(t) de eeuwwisseling. Een preadvies, s.l., Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, 2000, 57p. 4. VAN DAELE, D., Het openbaar ministerie en de afhandeling van strafzaken in Duitsland in Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtspleging, 21B, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2000, 358p. 5. VAN DAELE, D., Openbaar ministerie en strafrechtelijk beleid. Een rechtsvergelijkend onderzoek in België, Nederland en Duitsland, Antwerpen, Intersentia, 2002, 591p. 6. VAN DAELE, D., GOOSSENS, F., FIJNAUT, C. en HUTSEBAUT, F., Het Belgische politiewezen. Wetgeving - Beleid - Literatuur inzake politie, bestuur en justitie, Antwerpen, Kluwer, 2002, 781p. 7. VAN DAELE, D., Het openbaar ministerie en de afhandeling van strafzaken in Nederland in Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtspleging, 21C, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2003, 546p. II. EDITED BOOKS 1. FIJNAUT, C., VAN DAELE, D. en VERBRUGGEN, F. (ed.), De uitdaging van de georganiseerde misdaad in België. Het antwoord van de overheid in Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtspleging, 14, Leuven, Universitaire Pers, 1998, 371p. 2. FIJNAUT, C. en VAN DAELE, D. (ed.), De hervorming van het openbaar ministerie in Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtspleging, 15, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1999, 454p. 3. VAN DAELE, D. en VAN WELZENIS, I. (ed.), Actuele thema s uit het strafrecht en de criminologie in Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtspleging, 26, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, 206p. III. REPORTS 1. VAN DAELE, D., Het openbaar ministerie en de aanpak van georganiseerde criminaliteit, Rapport voor de Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België, februari 1998, 110p. 2. WERKGROEP FEDERAAL PARKET (VERSTRAETEN, R., MASSET, A., VAN DAELE, D. en DEWANDELEER, D.), Discussienota, 12 augustus 1998, 48p. 3. WERKGROEP FEDERAAL PARKET (VERSTRAETEN, R., MASSET, A., VAN DAELE, D. en DEWANDELEER, D.), Model voor de werking van een federaal parket, 31 oktober 1998, 76p. 4. VAN DAELE, D. en VERSTRAETEN, R., Advies ten behoeve van de Hoge Raad voor de Justitie bij het Wetsvoorstel houdende verticale integratie van het openbaar ministerie, 7 januari 2002, 29p.

2 2 IV. CONTRIBUTIONS IN JOURNALS AND COLLECTIONS 1. VAN DAELE, D., "Op weg naar een hervorming van het strafprocesrecht: de voorstellen van de Commissie Franchimont", Vigiles 1996, afl.2, VAN DAELE, D., "Het injunctierecht van de minister van Justitie ten aanzien van het openbaar ministerie", Vigiles 1996, afl.4, VAN DAELE, D., "Het politiesepot: een volwaardig afhandelingsmechanisme of een strafvorderlijke vloek?", Vigiles 1997, afl.1, VAN DAELE, D., "De instelling van het college van procureurs-generaal: op weg naar een modernisering van het strafrechtelijk beleid", Handboek Politiediensten oktober 1997, 33p. 5. VAN DAELE, D. en FIJNAUT, C.J.C.F., "De toekomst van het Belgisch openbaar ministerie. Een reorganisatie naar Nederlands model?", Justitiële Verkenningen 1997, afl.8, VAN DAELE, D., "Mogelijkheden, grenzen en risico's. Verslag van een debat" in C. FIJNAUT, L. HUYSE en R. VERSTRAETEN (ed.), Parlementaire onderzoekscommissies. Mogelijkheden, grenzen en risico's, Leuven, Van Halewyck, 1998, VAN DAELE, D., "Partners in de strafrechtsbedeling: "het "autonoom" optreden van politiediensten onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie", Vigiles 1998, afl.3, VAN DAELE, D., "Het openbaar ministerie en de aanpak van georganiseerde criminaliteit" in FIJNAUT, C., VAN DAELE, D. en VERBRUGGEN, F. (ed.), De uitdaging van de georganiseerde misdaad in België. Het antwoord van de overheid, Leuven, Universitaire Pers, 1998, VAN DAELE, D., "Strafbefehl en Ordnungswidrigkeiten in Duitsland: ook relevant voor België?" in FIJNAUT, C. en VAN DAELE, D. (ed.), De hervorming van het openbaar ministerie, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1999, VAN DAELE, D. en CHRISTIAENSEN, S., "De afhandeling van zaken door inpectiediensten in het sociaal strafrecht: een voorbeeld voor de commune strafrechtspleging?" in FIJNAUT, C. en VAN DAELE, D. (ed.), De hervorming van het openbaar ministerie, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1999, FIJNAUT, C., VAN DAELE, D. en VERSTRAETEN, R., "De hervorming van het openbaar ministerie. Een rechtsvergelijkend commentaar op de totstandkoming, inhoud en draagwijdte van het Octopusakkoord" in FIJNAUT, C. en VAN DAELE, D. (ed.), De hervorming van het openbaar ministerie, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1999, VAN DAELE, D., "Een selectieve bibliografie betreffende het openbaar ministerie in België" in FIJNAUT, C. en VAN DAELE, D. (ed.), De hervorming van het openbaar ministerie, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1999, VERSTRAETEN, R., MASSET, A., VAN DAELE, D. en DEWANDELEER, D., "Model voor de werking van een federaal parket" in FIJNAUT, C. en VAN DAELE, D. (ed.), De hervorming van het openbaar ministerie, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1999, VERSTRAETEN, R., VAN DAELE, D. en DEWANDELEER, D., "Het federaal parket", Panopticon 1999, FIJNAUT, C. en VAN DAELE, D., "Zum Einstellungsverhalten der Staatsanwaltschaften in Belgien, Deutschland und in den Niederlanden - Ergebnisse einer ländervergleichenden Analyse" in GEISLER, C. (ed.), Das Ermittlungsverhalten der Polizei und die Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften in Kriminologie und Praxis. Schriftenreihe der Kriminologischen Zentralstelle e.v., XXVIII, 1999,

3 3 16. VAN DAELE, D., "De hervorming van het openbaar ministerie: de doos van Pandora", Vigiles 1999, GOOSSENS, F. en VAN DAELE, D., "Een overzicht van de wetgeving in 1999" in HUTSEBAUT, F. (ed.), Jaarboek politierecht 2000, Brussel, Politeia, 2000, GOOSSENS, F. en VAN DAELE, D. "Overzicht wetgeving 1999" in HUTSEBAUT, F. (ed.), Jaarboek politierecht 2000, Brussel, Politeia, 2000, PARMENTIER, S., FIJNAUT, C. en VAN DAELE, D., "From Sisyphus to Octopus: Towards a Modern Public Prosecutor's Office in Belgium", European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2000, VAN DAELE, D., "Recente ontwikkelingen van strafrecht, strafvordering en criminologie. De hervorming van het openbaar ministerie: een stand van zaken" in X, 8ste VRG-Alumnidag. Recht in beweging. 16 maart Verslagboek, Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid K.U. Leuven, 2001, VERSTRAETEN, R. en VAN DAELE, D., "De verhouding tussen het federaal parket en de politiediensten", De orde van de dag 2001, afl. 13, GOOSSENS, F. en VAN DAELE, D., "De hervorming van de Belgische reguliere politie. Inhoud en evaluatie van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, Dossier 1/2001. Bijlage bij T. Strafr., afl.3, 2001, 55p. 23. VAN DAELE, D., "Het federaal parket en de politiediensten", Vigiles 2001, en VAN DAELE, D., "De hervorming van het openbaar ministerie: een status questionis", Dossier 2/2001. Bijlage bij T. Strafr., afl.5, 2001, 41p. 25. GOOSSENS, F. en VAN DAELE, D., "Een overzicht van de wetgeving in 2000" in HUTSEBAUT, F. (ed.), Jaarboek politierecht 2001, Brussel, Politeia, 2001, VAN DAELE, D. en VERSTRAETEN, R., "Het federaal parket: een commentaar bij de Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket", R.W , FIJNAUT, C., VAN DAELE, D., GOOSSENS, F. en VAN DYCK, S., "Belgium" in ALBRECHT, H.-J., KILCHLING, M. en BRAUN, E. (ed.), Criminal Preventive Risk Assessment in the Law-Making Procedure, Freiburg i.br., Iuscrim, 2002, FIJNAUT, C. en VAN DAELE, D., "The Public Prosecutor's Office in the member states of the Council of Europe: its relationship with the police and its task in relation to victims" in COUNCIL OF EUROPE (ed.), Harmonisation and co-operation between prosecutors at European level. Proceedings Second Pan-European Conference of prosecutors general - Bucharest, May 2001, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2002, VAN DAELE, D., "Het openbaar ministerie en het strafrechtelijk beleid", De orde van de dag 2002, afl. 18, GOOSSENS, F. en VAN DAELE, D., "Een overzicht van de wetgeving in 2001" in HUTSEBAUT, F. (ed.), Jaarboek politierecht 2002, Brussel, Politeia, 2002, VAN DAELE, D., "De strafrechtelijke handhaving van de Handelspraktijkenwet" in DE BAUW, H. (ed.), Handelspraktijken & Mededinging. Jaarboek 2001, Mechelen, Kluwer, 2002, VAN DAELE, D., "Het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media: een commentaar bij de Wet van 2 augustus 2002", T. Strafr. 2003,

4 4 33. VAN DAELE, D., "De afhandeling van verkeersstrafzaken na de Wet van 7 februari Een analyse van de procedure houdende bevel tot betaling in het licht van de Nederlandse Wet-Mulder", T. Strafr. 2003, GOOSSENS, F. en VAN DAELE, D., "Een overzicht van de wetgeving in 2002" in HUTSEBAUT, F. (ed.), Jaarboek politierecht 2003, Brussel, Politeia, 2003, VAN DAELE, D., "Recente ontwikkelingen inzake de wettelijke regeling van het verhoor in strafzaken" in VAN DAELE, D. en VAN WELZENIS, I. (ed.), Actuele thema s uit het strafrecht en de criminologie, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2004, V. SHORT CONTRIBUTIONS IN JOURNALS AND COLLECTIONS 1. GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F., ROSSEEL, P. en VAN DAELE, D., "Signalementen", Vigiles 2001, GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F., ROSSEEL, P. en VAN DAELE, D., "Signalementen", Vigiles 2001, GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F., ROSSEEL, P. en VAN DAELE, D., "Signalementen", Vigiles 2002, GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F., ROSSEEL, P. en VAN DAELE, D., "Signalementen", Vigiles 2002, GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F., ROSSEEL, P. en VAN DAELE, D., "Signalementen", Vigiles 2002, GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F., ROSSEEL, P. en VAN DAELE, D., "Signalementen", Vigiles 2003, VAN DAELE, D., "Boekbespreking: S. Snacken (ed.), Strafrechtelijk beleid in beweging, Brussel, VUBPress, 2002, 320p", R.W , GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F., ROSSEEL, P. en VAN DAELE, D., "Signalementen", Vigiles 2003, GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F., ROSSEEL, P. en VAN DAELE, D., "Signalementen", Vigiles 2003, GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F., ROSSEEL, P. en VAN DAELE, D., "Signalementen", Vigiles 2003, GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F., ROSSEEL, P. en VAN DAELE, D., "Signalementen", Vigiles 2003, VI. OTHER PUBLICATIONS 1. VAN DAELE, D., De verhouding tussen de onderzoeksrechter en het openbaar ministerie in de Belgische strafprocedure: een rechtsvergelijkende analyse, Verhandeling ingediend bij het eindexamen voor de graad van licentiaat in de criminologie, Katholieke Universiteit Leuven, , 194p. 2. VAN DAELE, D., "Alfabetisch trefwoordenregister", Panopticon, Registers, VAN DAELE, D., Openbaar ministerie en strafrechtelijk beleid. Een rechtsvergelijkend onderzoek in

5 5 België, Nederland en Duistland, Proefschrift tot het verkrijgen van de graad van doctor in de rechten, K.U. Leuven, 2001, 2 volumes, 512p. 4. VERSTRAETEN, R. en VAN DAELE, D., "Beslissen politici over gerechtelijk onderzoek?", De Standaard 13 juni 2001, 8.

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Vragen Is bemiddeling tussen slachtoffer en dader wel mogelijk? Wenselijk? Wie

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

Woord vooraf... 11. Inleiding en methodologie... 15. 1 Doelstelling van het onderzoek... 15

Woord vooraf... 11. Inleiding en methodologie... 15. 1 Doelstelling van het onderzoek... 15 Inhoudstafel Woord vooraf... 11 Inleiding en methodologie... 15 1 Doelstelling van het onderzoek... 15 2 Onderzoeksteam... 17 2.1 Kernteam UGent... 17 2.2 Expertengroep... 17 2.3 Begeleidingscomité...

Nadere informatie

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding)

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) ref.: INT-044 Doelgroep Tweedejaars gerechtelijke stagiairs (voor wie deze opleiding verplicht is) Magistraten van de parketten van eerste aanleg

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5

INHOUD. Inleiding... 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF... 5 INHOUD Inleiding............................................................. 1 DEEL I. DE HISTORISCHE EVOLUTIE VAN DE BURGERLIJKE VORDERING UIT EEN MISDRIJF...................................................

Nadere informatie

18:00 19:30 Introductiesessie: algemeen kader: waar gaat het om? Uitwerken van een voorbeeldcasus, geanimeerd door improvisatietheater Inspinazie

18:00 19:30 Introductiesessie: algemeen kader: waar gaat het om? Uitwerken van een voorbeeldcasus, geanimeerd door improvisatietheater Inspinazie ISEC-conference administrative approach to organized crime C-Mine Genk, Belgium 19-21/01/2015 www.ecaa.be Dag 1 Dag 2 Dag 3 Nederlandstalig met Engelse simultaanverstaling Bi-Provinciale Veiligheidsconferentie

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent HET FEDERAAL PARKET EN DE LOKALE PARKETTEN : COMPLEMENTAIR OF CONCURRENTEN?

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent HET FEDERAAL PARKET EN DE LOKALE PARKETTEN : COMPLEMENTAIR OF CONCURRENTEN? Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-14 HET FEDERAAL PARKET EN DE LOKALE PARKETTEN : COMPLEMENTAIR OF CONCURRENTEN? Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader 2. Methodologie

I n h o u d s o p g a v e 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader 2. Methodologie 1. Inspectiediensten met bijzondere politiebevoegdheden: een conceptueel kader...................................... 1 1.1. Inleiding.............................................. 1 1.2. Mala in se versus

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

De redactie van Orde van de dag: wie is wie?

De redactie van Orde van de dag: wie is wie? De redactie van Orde van de dag: wie is wie? Kristel Beyens is licentiate in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Ze is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Lijst van arbiters opgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Arbitragereglement (25 april 2012) Juristen Dirk De Meulemeester Geboren in 1970 Hij

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

De redactie van Orde van de dag: wie is wie?

De redactie van Orde van de dag: wie is wie? De redactie van Orde van de dag: wie is wie? Kristel Beyens is licentiate in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Ze is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet

De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet COLLECTIE BEDRIJFSRECHT De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet Annick De Boeck (ed.) Yves Montangie (ed.) Bart R. Goossens Marie-Christine Janssens Reinhard Steennot VANDEN BROELE INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union.

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union. Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union. ISEC-project "bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ondersteuning van de Europese lokale besturen bij

Nadere informatie

De overheid als arbeidsorganisatie 2012

De overheid als arbeidsorganisatie 2012 VERSLAG VAN DE IEN DALES LEERSTOEL De overheid als arbeidsorganisatie 2012 Prof. dr. mr. R. Nieuwenkamp Prof. mr. A. de Becker Amsterdam, 1 maart 2013 Inleiding De Ien Dales Leerstoel is ondergebracht

Nadere informatie

DE AANWENDING VAN TELECOMMUNICATIEMIDDELEN

DE AANWENDING VAN TELECOMMUNICATIEMIDDELEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-14 DE AANWENDING VAN TELECOMMUNICATIEMIDDELEN TIJDENS DE STRAFPROCEDURE Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken

Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Bronnen inzake gerechtelijke en aanverwante statistieken Federale Overheidsdienst Justitie Diensten

Nadere informatie

De redactie van Orde van de dag: wie is wie?

De redactie van Orde van de dag: wie is wie? De redactie van Orde van de dag: wie is wie? Kristel Beyens is licentiate in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Ze is hoofddocent aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel,

Nadere informatie

betreffende het Onderwijs XXIII

betreffende het Onderwijs XXIII stuk ingediend op 2066 (2012-2013) Nr. 5 19 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIII Amendementen Stukken in het dossier: 2066 (2012-2013) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

(voor de wetgevende macht) en om corruptiezaken voor de rechter te brengen (voor de wethandhavingsorganen).

(voor de wetgevende macht) en om corruptiezaken voor de rechter te brengen (voor de wethandhavingsorganen). POLICY PAPER #1 STANDPUNT VAN DE KANDIDATEN VOOR DE GEMEENTERAADS - VERKIEZINGEN VAN 2012 OVER DE NIS -AANBEVELINGEN INZAKE DE HERINVOERING VAN EEN ADMINISTRATIEVE ONDERZOEKS - DIENST EN DE WETGEVING OVER

Nadere informatie

Parketjurist. Parketjurist bij de parketten van de rechtbanken van eerste aanleg.

Parketjurist. Parketjurist bij de parketten van de rechtbanken van eerste aanleg. Parketjurist Een enthousiast beginnend jurist met een analytisch en synthetisch denkvermogen en goede redactionele capaciteiten. Hij/zij werkt resultaatgericht, zowel zelfstandig als in team, en heeft

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord bij de eerste editie... v. Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht... 1

INHOUD. Voorwoord bij de eerste editie... v. Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht... 1 INHOUD Voorwoord bij de eerste editie............................................ v Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht................... 1 1. Begripsomschrijving................................................

Nadere informatie

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014 Opleidingscyclus Winkelveiligheid De weg van het juridisch dossier 21 november 2014 Overzicht 1. Verloop strafrechtelijke procedure Fase 1: Strafonderzoek - A. Opsporingsonderzoek - B. Gerechtelijk onderzoek

Nadere informatie

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

Het advies van de accountant of belastingconsulent en de rechtsdwaling in strafzaken

Het advies van de accountant of belastingconsulent en de rechtsdwaling in strafzaken Het advies van de accountant of belastingconsulent en de rechtsdwaling in strafzaken J. VAN DROOGBROECK De accountant en de belastingconsulent verstrekken adviezen aan de onderneming die hem tewerkstelt

Nadere informatie

1. Afbakening van en aanvulling op GRECO rapport

1. Afbakening van en aanvulling op GRECO rapport Minister van Justitie D.t.v. Mw. Mr. E.E. Weeda Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 2 februari 2004 contactpersoon R.C. Hartendorp doorkiesnummer 070-361 9788 e-mail R.Hartendorp@rvdr.drp.minjus.nl ons

Nadere informatie

Inhoud. en methodologie...1

Inhoud. en methodologie...1 Woord vooraf...v Inleiding. Probleemstelling, onderzoeksvragen en methodologie...1 Hoofdstuk 1. Probleemstelling en begripsafbakening...3 Afdeling 1. Algemene probleemstelling...3 Afdeling 2. Begripsafbakening...6

Nadere informatie

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004

Studiedag De modernisering van het begroten in België. Brussel, 11 mei 2004 Studiedag De modernisering van het begroten in België Brussel, 11 mei 2004 Internationale trends in overheidsbegroten Prof. dr. Geert Bouckaert A. Internationale trends Inhoud 1. Gebruik van prestatiegegevens

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen Statistieken over vluchtmisdrijven Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen In artikel 33 van de verkeerswet van 18 maart 1968 1 wordt het begrip vluchtmisdrijf

Nadere informatie

Inhuldiging op 12/11/2013 door mevrouw de Minister van Justitie van het op het federaal parket geïnstalleerde videoconferentiesysteem.

Inhuldiging op 12/11/2013 door mevrouw de Minister van Justitie van het op het federaal parket geïnstalleerde videoconferentiesysteem. Parquet Fédéral Rue aux Laines 66/1 B-1000 Bruxelles tél +32 2 557 77 11 fax +32 2 557 77 99 Federaal Parket Wolstraat 66/1 B-1000 Brussel tel +32 2 557 77 11 fax +32 2 557 77 99 Brussel, 12 november 2013

Nadere informatie

Webapplicatie Salduz. Salduz-wet

Webapplicatie Salduz. Salduz-wet Webapplicatie Salduz Johan Van Driessche Bestuurder IT en financiën Orde van Vlaamse balies Salduz-wet De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het wetboek van strafvordering en van de wet van 20

Nadere informatie

Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken

Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken Paul Ponsaers 1 1. De EU is niet enkel een economische, politieke en sociale gemeenschap, maar evenzeer een waardengemeenschap.

Nadere informatie

Discretionaire bevoegdheid van het openbaar ministerie in strafzaken: tussen rechter en ambtenaar?

Discretionaire bevoegdheid van het openbaar ministerie in strafzaken: tussen rechter en ambtenaar? Discretionaire bevoegdheid van het openbaar ministerie in strafzaken: tussen rechter en ambtenaar? Prof. Dr. Tom Vander Beken Annelies Balcaen IRCP Maart 2009 Lawforce working paper 2009/2 Lawforce working

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle recherche Miet Vanderhallen Studiedag CPS-Linc 1. Evaluatierapport 10 jaar politiehervorming: recherche Centrale vraag: biedt structuur van een geïntegreerde politie op twee niveaus een

Nadere informatie

De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland Samenvatting

De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland Samenvatting De strafrechtelijke rechtshulpverlening van België, Duitsland en Frankrijk aan Nederland Samenvatting Dirk van Daele Toine Spapens Cyrille Fijnaut Inleiding Het internationale gehalte van de misdaadproblematiek

Nadere informatie

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 392 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie

Nadere informatie

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC FEDERALE POLITIE Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-2007/4091/AJO het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 25 JAN. 2007 Fritz Toussaintstraat 47 Classificatie

Nadere informatie

Het bevel tot betaling

Het bevel tot betaling Het bevel tot betaling Een juridische en beleidsmatige analyse van het verkeersvervolgingsbeleid zoals ingesteld door de nieuwe verkeersveiligheidwet. Liesbet Deben Lode Vereeck Handhaving en beleid LUC

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...

Inhoud. Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1. Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel... Woord vooraf...v Inleiding Een handboek net op tijd Willy van Eeckhoutte...1 Hoofdstuk 1. Ontvankelijkheid van de voorziening in cassatie Hans Van Bavel...5 I. Beslissingen die door middel van een cassatieberoep

Nadere informatie

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht 4. NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Derde druk Prof. mr M. Wladimiroff Mr S.E. Marseille Dr mr J.M. Sjöcrona Mr P.R. Wery Strafprocesrecht

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

(voor de wetgevende macht) en om corruptiezaken voor de rechter te brengen (voor de wethandhavingsorganen).

(voor de wetgevende macht) en om corruptiezaken voor de rechter te brengen (voor de wethandhavingsorganen). POLICY PAPER #2 STANDPUNT VAN DE KANDITATEN VOOR DE GEMEENTERAADS - VERKIEZINGEN VAN 2012 OVER DE NIS -AANBEVELINGEN INZAKE DE SAMENSTELLING VAN DE PARLEMENTAIRE CONTROLE - COMMISSIES BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

opmaak Polygraaf 18-06-2001 17:53 Pagina 3 De polygraaf CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES v.z.w. MARC BOCKSTAELE (Ed.)

opmaak Polygraaf 18-06-2001 17:53 Pagina 3 De polygraaf CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES v.z.w. MARC BOCKSTAELE (Ed.) opmaak Polygraaf 18-06-2001 17:53 Pagina 3 De polygraaf CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES v.z.w. MARC BOCKSTAELE (Ed.) UITGEVERIJ P O L I T E I A N.V. opmaak Polygraaf 18-06-2001 17:53 Pagina 4 Naar aanleiding

Nadere informatie

HET INSTITUUT VAN DE KLACHT MET BURGERLIJKE PARTIJSTELLING

HET INSTITUUT VAN DE KLACHT MET BURGERLIJKE PARTIJSTELLING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 HET INSTITUUT VAN DE KLACHT MET BURGERLIJKE PARTIJSTELLING Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Lutters

Nadere informatie

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN TOINE SPAPENS intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN xv xvii HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie Twee eeuwen Openbaar Ministerie Met dank aan Napoleon Slechts drie jaar heerste Napoleon Bonaparte over Nederland. Toch heeft deze korte periode belangrijke sporen nagelaten in ons dagelijkse leven. Zo

Nadere informatie

Presentatie Recht en Economie

Presentatie Recht en Economie Presentatie Recht en Economie Prof. dr. Koen Caminada Index - Programma s met economie - Afstudeerrichting Recht & economie - Waarom Recht & economie - Voorbeelden van vragen - Afstudeerrichtingen - Opbouw

Nadere informatie

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening 1 INHOUD PRESENTATIE I. Belgisch drugbeleid II. O.M. en problematisch druggebruik III.De rechtbank en problematisch

Nadere informatie

Masterproef De verschillende posities van het slachtoffer in het vooronderzoek

Masterproef De verschillende posities van het slachtoffer in het vooronderzoek 2014 2015 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten Masterproef De verschillende posities van het slachtoffer in het vooronderzoek Promotor : Prof. dr. Michele PANZAVOLTA De transnationale Universiteit Limburg

Nadere informatie

Masterproef Het instituut van de klacht met burgerlijke partijstelling: een fundamenteel recht voor het slachtoffer of kunnen we ook zonder?

Masterproef Het instituut van de klacht met burgerlijke partijstelling: een fundamenteel recht voor het slachtoffer of kunnen we ook zonder? 2013 2014 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten Masterproef Het instituut van de klacht met burgerlijke partijstelling: een fundamenteel recht voor het slachtoffer of kunnen we ook zonder? Promotor :

Nadere informatie

Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek

Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek Rechtsweigering Art.5 Gerechtelijk Wetboek FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be I. Intrede Artikel 4 Burgerlijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

Internetsites Terrorisme

Internetsites Terrorisme Internetsites Terrorisme Onderstaande internetsites hebben betrekking op het thema van dit nummer van Justitiële verkenningen. De selectie werd gemaakt door de tijdschriftredactie in samenwerking met de

Nadere informatie

De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden

De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden o Praktische informatie Waar? Wanneer? FOD Justitie Waterloolaan 115 1000 Brussel Vrijdag 30 oktober

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Johan VANNEROM

Curriculum Vitae: Johan VANNEROM Curriculum Vitae: Johan VANNEROM Personal details Date of Birth 19 December 1984 Place of Birth Vilvoorde (Belgium) Nationality Belgian E-mail Johan.Vannerom@law.kuleuven.be Positions Academic 2012- PhD

Nadere informatie

Raadsman bij het politieverhoor

Raadsman bij het politieverhoor De Nederlandse situatie J. Boksem Leuven, 23 april 2009 Lange voorgeschiedenis o.a: C. Fijnaut EHRM Schiedammer Parkmoord Verbeterprogramma Motie Dittrich: overwegende dat de kwaliteit van het politieverhoor

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 7 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Economie (3stp) 09-10 Techniek van de binnen- en de buitenlandse handel (3stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit

Nadere informatie

Effecten van een veiligheids- en preventiebeleid op school sinds januari 2014

Effecten van een veiligheids- en preventiebeleid op school sinds januari 2014 Dieter Burssens Wetenschappelijk onderzoeker Tel 02 243 46 84 Email Dieter.Burssens@just.fgov.be Office Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 7e verdieping, bus 71, 1000 Brussel OPLEIDING Licentiaat Criminologische

Nadere informatie

JUSTITIE 2020 JUST 2020 I. Colloquium donderdag 24 september 2015. Koning Albert II laan, 44 1000 Brussel

JUSTITIE 2020 JUST 2020 I. Colloquium donderdag 24 september 2015. Koning Albert II laan, 44 1000 Brussel JUSTITIE 2020 Colloquium donderdag 24 september 2015 HUSA PRESIDENT PARK HOTEL Koning Albert II laan, 44 1000 Brussel JUST 2020 I RECHT VOORUIT JUST 2020 I RECHT VOORUIT JUSTITIE 2020 Colloquium donderdag

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vquater De gerechtelijke stage Art. 259octies. 1. De Koning

Nadere informatie

Het spreekrecht van het slachtoffer en het ondervragingsrecht Notitie van het NJCM naar aanleiding van wetsvoorstel nr. 27632

Het spreekrecht van het slachtoffer en het ondervragingsrecht Notitie van het NJCM naar aanleiding van wetsvoorstel nr. 27632 Het spreekrecht van het slachtoffer en het ondervragingsrecht Notitie van het NJCM naar aanleiding van wetsvoorstel nr. 27632 1. Inleiding Het NJCM heeft kennis genomen van het door Tweede kamerlid Dittrich

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2008 AUGUSTUS 2009 Goedgekeurd op 28 mei 2009

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2008 AUGUSTUS 2009 Goedgekeurd op 28 mei 2009 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD SEPTEMBER 2008 AUGUSTUS 2009 Goedgekeurd op 28 mei 2009 1. WETTELIJKE GRONDSLAG 1 De artikelen 6, 7, 107 en 149 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie

Nadere informatie

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB) CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nadere informatie

Protocol van Moed. Christel De Craim Dienst Strafrechtelijk Beleid (FOD Justitie)

Protocol van Moed. Christel De Craim Dienst Strafrechtelijk Beleid (FOD Justitie) Protocol van Moed PILOOTPROJECT GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT ANTWERPEN EEN EXPERIMENT INZAKE HET SPREEKRECHT EN HET CASEGEBONDEN OVERLEG BIJ SITUATIES VAN KINDERMISHANDELING Christel De Craim Dienst Strafrechtelijk

Nadere informatie

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 INHOUDSTAFEL 1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 3 Verdrag

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het Hof van Beroep van Leuven Persconferentie,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Lijst figuren 13. Lijst tabellen 17. Rechtbank onder invloed 25

Inhoudstafel. Lijst figuren 13. Lijst tabellen 17. Rechtbank onder invloed 25 ASP Migranten in de balans.book Page 7 Friday, January 15, 2010 10:47 AM Inhoudstafel Inhoudstafel 7 Lijst figuren 13 Lijst tabellen 17 Rechtbank onder invloed 25 Deel I: Etnische minderheidsgroepen :

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 NOTA van: de Belgische delegatie aan: de Groep politiële samenwerking nr. vorig doc.: 12629/02 ENFOPOL

Nadere informatie

Journaal. Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u terecht bij de WODC-informatiedesk. Het WODC op Internet: www.wodc.

Journaal. Voor vragen over producten en diensten van het WODC kunt u terecht bij de WODC-informatiedesk. Het WODC op Internet: www.wodc. 157 Journaal Het WODC op Internet: www.wodc.nl Het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie is via Internet bereikbaar. Het WODC is een kenniscentrum op justitieel

Nadere informatie

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België?

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? dr. Antoinette Verhage Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht Universiteit Gent VANASSCHE, N., VERHAGE, A., (2015),

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING

INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING INTERNATIONALE POLITIESAMENWERKING Onderzoek naar de modaliteiten voor Belgische participatie in internationale politiesamenwerkingsprojecten van regionale omvang Onderzoekers Serge BRAMMERTZ Stefan DE

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 24 tot 28 april 2006 20/04/2006 160 2 DONDERDAG 27 april 2006 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

De strafwaardigheid van seksueel misbruik

De strafwaardigheid van seksueel misbruik De strafwaardigheid van seksueel misbruik Sexual abuse of minors as a crime R.S.B. Kool sanderg lnstituut U 1999 Gouda Quint inhoudsopgave Lijst met voorkomende afkortingen XI DEEL l HISTORISCH PERSPECTIEF

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN

BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN BEMIDDELING DOOR DE MAKELAAR BIJ DE KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BB-PUBLIC RELATIONS

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BB-PUBLIC RELATIONS KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BB-PUBLIC RELATIONS BB-Public Relations, 2 1. Protestvergadering glastuinders St.-Katelijne-Waver, 2 mei 1980. 2. Verhouding pers: type

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

Voorwoord... 1. Inhoudstafel... 1. Waarom een handboek over publiek cameratoezicht?... 1 Wegwijzer: cameratoezicht in 20 vragen...

Voorwoord... 1. Inhoudstafel... 1. Waarom een handboek over publiek cameratoezicht?... 1 Wegwijzer: cameratoezicht in 20 vragen... Inhoudstafel Voorwoord... 1 Inhoudstafel... 1 Wegwijzer Waarom een handboek over publiek cameratoezicht?... 1 Wegwijzer: cameratoezicht in 20 vragen... 3 Digitaal toezicht als beleidsinstrument... 5 5

Nadere informatie