* Klachten van kinderen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, Rechtshulp 6/7 (1992), p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "* Klachten van kinderen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, Rechtshulp 6/7 (1992), p"

Transcriptie

1 Lijst van publicaties en voordrachten van Michiel van Emmerik Publicaties Boeken/preadviezen * Schadevergoeding bij schending van mensenrechten. De rechtspraktijk onder het EVRM vergeleken met die in Nederland, dissertatie Leiden, Leiden, Stichting NJCM-Boekerij * The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order, edited by, The Hague/London/Boston: Kluwer Law International 1999 (editor samen met Tom Barkhuysen & Piet Hein van Kempen. * Een nationale mensenrechtencommissie in Nederland? Handhaving van mensenrechten op nationaal niveau, Leiden: Stichting NJCM-Boekerij 1999, (redactie samen met C. Smals-van Dijk). * Procederen over mensenrechten onder het EVRM, het IVBPR en andere VN-verdragen, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2002 (samen met T. Barkhuysen en E. Rieter). * De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht: het Straatsburgse perspectief, Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht, Kluwer: Deventer 2005 (samen met T. * Europeesrechtelijke eisen bij de toepassing van bestuurlijke punitieve sancties, Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Alphen a/d Rijn 2006 (samen met P.C. Adriaanse & T. Artikelen in tijdschriften en boeken * Klachten van kinderen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, in: Kinderen en Recht, Wetenschappelijke reeks Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam, Kluwer/Gouda Quint, Deventer/Arnhem, 1989, p * Klachten van kinderen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, Rechtshulp 6/7 (1992), p * Toegang tot de rechter voor kinderen, NJB 1993, p (samen met H.A. Poublon, M. van der Linde en R. Quint). * Schadevergoeding bij schending van mensenrechten: hoe ver ligt San José van Straatsburg? NJCM- Bulletin 1995, p * Tenuitvoerlegging van Straatsburgse uitspraken in de Nederlandse rechtsorde, NJB 1996, p (samen met T. * Betere tenuitvoerlegging van Straatsburgse uitspraken in de Nederlandse rechtsorde: Heropening afgesloten zaak of schadeclaim tegen de staat, NJCM-Bulletin 1996, p (samen met T. * Schadevergoeding bij schending van mensenrechten: de rechtspraktijk onder het EVRM, Ars Aequi, oktober 1997, p

2 * Kinderen en het EVRM, in: Internationale regelgeving m.b.t. kinderrechten, Lezingenbundel 6, E. Verhellen (ed.), Centrum voor de Rechten van het Kind, Cahier 17, Gent, 1997, p * Access to justice as a fundamental right in the Dutch legal order, in: Netherlands Reports to the Fifteenth International Congress of Comparative Law, Bristol 1998, Editor E.H. Hondius, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen/Groningen 1998, p (samen met Tom Barkhuysen en Alex Brenninkmeijer). * Rechtsbescherming bij schending van het EVRM: betere (samen)werking van Straatsburgse en Nederlandse instanties gewenst, NJCM-Bulletin 1998, p (samen met T. * Legal Protection Against Violations of the European Convention on Human Rights: Improving (Co-)operation of Strasbourg and Domestic Institutions, Leiden Journal of International Law 1999, p (samen met Tom * 50 jaar EVRM en het Nederlandse staats- en bestuursrecht ontwikkelingen en vooruitzichten, in: R.A. Lawson & E.Myjer (red.), 50 jaar EVRM, Speciaal nummer NJCM-Bulletin, Leiden 2000, p (samen met T. Barkhuysen & J.P. Loof). * Procederen onder het EVRM, in: Praktijkboek bestuursrecht, mei 2000, grondig herzien augustus 2005 (samen met T. * Herzie het herzieningsvoorstel, NJB 2001, p (samen met T. * Advocaten voor advocaten: over ministeriële toezeggingen, vergoedingen voor de sociale advocatuur, mensenrechtenverdragen en het rechterlijke toetsingsrecht, in: 1000 weken Bestuursrecht (bundel aangeboden aan prof. mr. J.E.M. Polak), Tjeenk Willink, Deventer 2001, p (samen met T. * De Grondwet en afwijkende verdragen, in: Wetten, woorden, wensen. Opstellen over constitutie, wetgeving en beleid, Uitgave van de Directie Constitutionele zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag 2002, p * De betekenis van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM voor het Nederlandse recht inzake overheidsaansprakelijkheid, Overheid & Aansprakelijkheid 2002, p (samen met T. * De eigendomsbescherming van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse bestuursrecht, JB-plus 2003, p (samen met T. * De toekomst van het EHRM: meer middelen voor effectievere rechtsbescherming, NJCM-Bulletin 2003, p (samen met T. * EHRM-uitspraak Öneryildiz tegen Turkije: Europese grenzen aan het gedogen van gevaarlijke situaties en aan beperkingen van overheidsaansprakelijkheid bij ongelukken en rampen, Overheid & Aansprakelijkheid 2003, p (samen met T. * Het EVRM dwingt tot verruiming van de strafrechtelijke vervolgbaarheid van overheden, NJB 2003, p (samen met T.

3 * Goede raad voor de nieuwe Nederlandse rechter in het EHRM vanuit het perspectief van de wetgever, NJCM-Bulletin 2004, p * Het EVRM en het Nederlandse milieurecht, JB-plus 2004, p (samen met T. * A Comparative View on the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights, in: Th. Christou & J.P. Raymond (eds.), European Court of Human Rights, Remedies and Execution of Judgments, London: The British Institute of International and Comparative Law 2005, p. 1-23(samen met Tom * Overheidsaansprakelijkheid voor falend toezicht en ontoereikende handhaving. Nadere lessen uit de uitspraak van de Grote Kamer van het EHRM inzake Öneryildiz tegen Turkije?, Overheid & Aansprakelijkheid 2005, p (samen met T. * Toepassing van het Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak, NJCM-Bulletin 2005, p * Rechtsherstel bij schending van het EVRM in Nederland en Straatsburg, in: T. Barkhuysen, M. Kuijer & R.A.Lawson (red.), 55 jaar EVRM, Speciaal nummer NJCM-Bulletin, Leiden 2006, p (samen met T. * Accountability of the Judiciary on the National Level for Violations of the European Convention on Human Rights, in: Guy Canvet, Mads Andenas & Duncan Fairgrieve (eds.), The Accountability of the Judiciary, London: The British Institute of International and Comparative Law 2006, p (samen met T. * Constitutionalisation of Private Law: The European Convention on Human Rights Perspective, in: Tom Barkhuysen & Siewert Lindenbergh (eds.), Constitutionalisation of Private Law? Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers 2006, p (samen met Tom * Rechtsbescherming tegen de overheid en het EVRM, TMA 2006, p (samen T. Annotaties * Schadevergoeding bij onrechtmatige detentie. Noot onder het arrest Wassink tegen Nederland van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 27 september 1990, NJCM-Bulletin 1991, p * Schadevergoeding voor met aids besmette hemofiliepatiënt. Noot onder EHRM 31 maart 1992, X tegen Frankrijk, NJCM-Bulletin 1992, p *Lijfstraffen op Engelse privéscholen. Noot onder twee arresten van het EHRM tegen het Verenigd Koninkrijk, namelijk Y van 29 oktober 1992 en Costello-Roberts van 25 maart 1993, NJCM-Bulletin 1993, p * Schadevergoeding en interpretatie. Noot onder EHRM 7 augustus 1996, Allenet de Ribemont tegen Frankrijk en EHRM 3 juli 1997, Hentrich tegen Frankrijk, NJCM-Bulletin 1998, p * Eigendomsbescherming en herstructurering varkenshouderij. Noot bij Rechtbank Den Haag 23 december 1998, NJCM-Bulletin 1999, p (samen met T. * Eigendomsbescherming. Noot bij Hoge Raad 16 november 2001 (Hoge Raad oordeelt over varkensrechten en het eigendomsrecht), NJCM-Bulletin 2003, p (samen met T. * Overheidsaansprakelijkheid voor de Enschedese vuurwerkramp. Noot bij Rechtbank Den Haag 24 december 2003, NJCM-Bulletin 2004, p (samen met T. * EHRM 2 maart 2005, Von Maltzan e.a. t. Duitsland, EHRC 2005, 54 (samen met T. * EHRM 30 november 2004, Öneryildiz t. Turkije, TMA 2005, p (samen met T. * EHRM 24 mei 2006, Liakopoulou t. Griekenland, AB 2006, 257 (samen met T. * EHRM 1 maart 2005, Wos t. Polen, AB 2006, 258 (samen met T. Barkhuysen) * EHRM 30 juni 2005, Bosphorus Airlines t. Ierland, AB 2006, 273 (samen met T. Barkhuysen) * EHRM 1 maart 2005, Bone t. Frankrijk, AB 2006, 274 (samen met T. Barkhuysen)

4 * EHRM 13 december 2005, Christoffer Nilsson t. Zweden, AB 2006, 285 (samen met T. Barkhuysen ) * EHRM 29 maart 2006, Scordino t. Italië, AB 2006, 294 (samen met T. V.4 Overige * Jij... onder toezicht gesteld? Informatie over ondertoezichtstelling, derde geheel herziene druk, mei 1996 (mei 1997, vierde herziene druk), een uitgave van de Kinderrechtswinkel Amsterdam, 25 p. (samen met J. Boegborn, I. Galama, H. Poublon en R. Quint). * Een omgangsregeling. Informatie over omgangsrecht. Een uitgave van de Kinderrechtswinkel Amsterdam, mei 1998, 20 p. (samen met J. Boegborn, I. Galama, H. Poublon en R. Quint). Voordrachten * Klachten van kinderen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, Volkenrechtskring, Universiteit van Amsterdam, 28 maart * De rechten van kinderen onder het EVRM, Defence for Children International Afdeling Nederland, Utrecht, 7 juni * The European Convention on Human Rights: General Principles and Supervisory Mechanisms. The Domestic Implementation of the European Convention on Human Rights: General Principles and Concrete Cases, Trencianske Teplice, Slowakije, 23 maart * European Convention on Human Rights: Development and Control Mechanism. College in het kader van het Amsterdam Law Program, cursus International Protection of Human Rights, Amsterdam, 3 oktober * Kinderen en hun toegang tot de rechter, 12 mei 1995 te Amsterdam, lezing op de studiemiddag De ontbrekende toegang tot de rechter voor minderjarigen ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Kinderrechtswinkel Amsterdam. * The Right to Respect for Family Life (Articles 8 and 12 European Convention on Human Rights), 28 november 1995, gastcollege bij de vakgroep Internationaal Publiekrecht van de Rijksuniversiteit Leiden in het kader van het vak European Protection of Human Rights. * Schadevergoeding bij schending van mensenrechten: de rechtspraktijk onder het EVRM, vergeleken met die in Nederland, lezingencyclus rechtbank Roermond, Roermond, 8 maart * De toekomst van (het onderzoek naar het) Europese mensenrechtenstelsel, derde Belgisch- Nederlandse Mensenrechten-onderzoeksdag, Utrecht, 25 oktober 1996 (samen met T. Barkhuysen en J.P. Loof). * Kinderen en het EVRM, lezing in het kader van de postacademische vorming over de rechten van het kind, Centrum voor de Rechten van het Kind, Rijksuniversiteit Gent, 21 februari * Schadevergoeding bij schending van mensenrechten, diverse voordrachten voor aiomensenrechtennetwerk, * Staats- en bestuursrecht: kinderen en fundamentele rechten, gastcollege Universiteit van Amsterdam, jaarlijks vanaf * VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, presentatie paper op congres Coördinatie van mensenrechtenverdragen', Maastricht november * Schadevergoeding bij schending van mensenrechten door rechterlijke fouten, inleiding op themadag `De rechter aangesproken', Rijksuniversiteit Groningen, 25 januari * Referaat bij preadvies van R.A. Lawson, De internationale rechter en de Nederlandse rechter, Nederlandse Juristen-Vereniging, Den Bosch, 11 juni * Rechtsbescherming bij schending van het EVRM: betere (samen)werking tussen Straatsburgse en Nederlandse instanties gewenst, lezing Katholieke Universiteit Brabant, 24 maart 2000 (samen met T. * Algemene wet bestuursrecht: inleiding en actuele ontwikkelingen, college voor juristen Ministerie van BZK, Den Haag, 18 april 2001.

5 * Fundamental rights and the European Union, referaat op het congres Towards a European Constitution, Den Haag, november * EU-Charter of Fundamental Rights, lezing op lustrumcongres van de European Law Students Association (ELSA), Leiden, 14 april * General State Compliance: Prevention of Future Violations, lezing op de Conferentie European Court of Human Rights: Remedies and Execution of Judgments, British Institute of International and Comparative Law, London, 28 October * Fundamental rights of civil servants, referaat op het congres Fundamental rights in a pluralistic society, Den Haag November * Interventie bij preadvies van A.B. Blombergen, Handhaven binnen EVRM-grenzen, VAR, Utrecht, 14 mei * The practice of the ECHR and national administrative law, Conferentie georganiseerd door het Centre for International Legal Cooperation voor Servische (bestuurs)rechters, Belgrado, 1 en 2 juni * Legitimacy of Strasbourg, Contribution to the Conference The Legitimacy of Highest Courts Judgments, Erasmus University Rotterdam, 13 January Post Academisch Onderwijs Vanaf 2000-heden: diverse PAO s, met name op het terrein van het EVRM en het staats- en bestuursrecht, onder meer voor: - SSR: Raio s, tweejaarlijks - IND - Ministeries - Academie voor Wetgeving - Advocaten

De invloed van het Europese fair balance -beginsel op het Nederlandse recht

De invloed van het Europese fair balance -beginsel op het Nederlandse recht De invloed van het Europese fair balance -beginsel op het Nederlandse recht Lezing opening facultair jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden, 3 september 2008 Prof. mr. Tom Barkhuysen Inleiding Onderwerp

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/32166

Nadere informatie

CONSTITUTIONELE TOETSING: RECHTER & TRIAS

CONSTITUTIONELE TOETSING: RECHTER & TRIAS Conferentie de responsieve rechtsstaat 22.09.2016 CONSTITUTIONELE TOETSING: RECHTER & TRIAS Mr. Paul van Sasse van Ysselt BA Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Constitutionele

Nadere informatie

Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht

Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht Mr. E.M.J (Ellen) Hardy Master Open Dag 18 maart 2017 Wie is wie? Waarom specialisatie SBR? Waarom in Maastricht? Onderwijs Het

Nadere informatie

Op weg naar een weerbare rechtsstaat: hoe om te gaan met personen, groeperingen en partijen (zoals de SGP) die bepaalde fundamentele grondrechten (zoa

Op weg naar een weerbare rechtsstaat: hoe om te gaan met personen, groeperingen en partijen (zoals de SGP) die bepaalde fundamentele grondrechten (zoa Bij voorkeur leg je een door jou gekozen onderwerp, dat aansluit bij je interesses, ter beoordeling aan scriptiecoördinator mr. G.J. (Gert Jan) van der Heide voor. De onderstaande lijst behelst suggesties

Nadere informatie

BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS INLEIDING

BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS INLEIDING BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS INLEIDING BESTUURSRECHT (R08181) (onderdeel traject Propedeuse Rechten) studiecentrum: Zwolle tijdvak: november 2010 t/m januari 2011 begeleider: mr drs G.E.P. ter Horst

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken

CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken CASE een elektronische omgeving voor het zoeken naar en analyseren van uitspraken Antoinette J. Muntjewerff Afdeling Algemene Rechtsleer Faculteit der Rechtsgeleerdheid muntjewerff@lri.jur.uva.nl http://www.lri.jur.uva.nl/~munt

Nadere informatie

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I

Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten. Opdrachten groep I Bbliotheekpracticum september/oktober 2006 voor eerstejaars rechten studenten Opdrachten groep I 1. Zoek op Kluwer Plaza (in de NJ) het onderstaande arrest op: Kies de databank Kluwer Plaza Kies Juridische

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Inhoud Aflevering 10-2 oktober 2015 - Jaargang 16

Inhoud Aflevering 10-2 oktober 2015 - Jaargang 16 Redactie: prof. mr. J.H. Gerards (hoofdredacteur) mr. dr. M. den Heijer mr. dr. J. Krommendijk mr. dr. C. Mak mr. F.P. Ölçer mr. dr. J. van der Velde 185* 186* 187* Inhoud Aflevering 10-2 oktober 2015

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

(The significance of. the European Court of Human Rights case law. for the Legislator) speech by. Professor P.H.P.H.M.C. (Piet Hein) van Kempen

(The significance of. the European Court of Human Rights case law. for the Legislator) speech by. Professor P.H.P.H.M.C. (Piet Hein) van Kempen Het belang van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de wetgever (The significance of the European Court of Human Rights case law for the Legislator) speech by Professor

Nadere informatie

Onrechtmatige overheidsdaad

Onrechtmatige overheidsdaad s tu diepock et s p r i v a a t r e c h t 28 Onrechtmatige overheidsdaad Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter derde druk Prof. mr. G.E. van Maanen Prof. mr. R. de Lange 2000 W.E.J. Tjeenk Willink

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

De rechter als bewaker van evenredige bestuurlijke boetes

De rechter als bewaker van evenredige bestuurlijke boetes De rechter als bewaker van evenredige bestuurlijke boetes Mr. dr. M.L. (Michiel) van Emmerik & Mr. C.M. (Christien) Saris Studiemiddag CBB/CRvB, Den Haag 23 juni 2014 Wat komt aan de orde? Introductie:

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

juristen (HELP) organiseert, in samenwerking met het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR), een

juristen (HELP) organiseert, in samenwerking met het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR), een Het Europees Programma voor opleiding in de mensenrechten voor juristen (HELP) organiseert, in samenwerking met het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR), een afstandscursus over het Europees

Nadere informatie

ONDERWERPENLIJST MASTERSCRIPTIES

ONDERWERPENLIJST MASTERSCRIPTIES Bij voorkeur leg je een door jou gekozen onderwerp, dat aansluit bij je interesses, ter beoordeling voor aan scriptiecoördinator mr. dr. J.P. Loof. De onderwerpenlijst is slechts bedoeld om je op weg te

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

Doorwerking van Europees recht

Doorwerking van Europees recht Doorwerking van Europees recht De verhouding tussen directe werking, conforme interpretatie en overheidsaansprakelijkheid Jolande M. Prinssen KLUWER Deventer - 2004 INHOUD Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

van mensenrechten revisited

van mensenrechten revisited Beste lezer, Deze bijdrage is de elfde en tevens laatste in de serie waarvoor onze in 2013 overleden hoofdredacteur prof. mr. Niels Frenk begin 2013 het initiatief nam. De bedoeling van deze dissertatiereeks

Nadere informatie

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek

Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014. Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Jaarverslag Albeda Leerstoel 2014 Prof. Mr. B. Barentsen Prof. dr. J.J.M. Uijlenbroek Leiden, mei 2015 2 Verslag Prof. mr. B. Barentsen Indeling werkzaamheden De werkzaamheden van de hoogleraren zijn ingericht

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

Themamiddag formeel belastingrecht Belastingdienst & NVAB. Agenda. EHRM 15 maart

Themamiddag formeel belastingrecht Belastingdienst & NVAB. Agenda. EHRM 15 maart Themamiddag formeel belastingrecht Belastingdienst & NVAB Het horen van getuigen (EHRM 15 maart 2016, nr. 39966/09, Gillissen) Ruud Lemmen, Belastingdienst GO Maastricht Marlijn Mokveld, Wladimiroff Advocaten

Nadere informatie

Afstemmen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaven

Afstemmen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaven Afstemmen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaven Mr. dr. M.L. (Michiel) van Emmerik Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen, Vereniging Juristenrijk Den Haag, 3 maart 2016 Bij ons leer je

Nadere informatie

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken

Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken Nederlandse instrumenten van internationale rechtshulp in strafzaken in verdragen, resoluties, aanbevelingen, wetten, richtlijnen en circulaires 2e bijgewerkte en herziene druk verzameld en ingeleid door

Nadere informatie

T. Liefaard, Kinderrechten in Nederland anno 2012, in: I. Weijers (red.), Parens patriae en prudentie, Amsterdam: SWP (in druk, voorjaar 2012).

T. Liefaard, Kinderrechten in Nederland anno 2012, in: I. Weijers (red.), Parens patriae en prudentie, Amsterdam: SWP (in druk, voorjaar 2012). Publicaties Prof. mr. T. Liefaard April 2012 2012 T. Liefaard, Juveniles in transition from juvenile justice to adult criminal justice, in: R. Loeber, M. Hoeve, N.W. Slot & P. van der Laan (eds.), Persisters

Nadere informatie

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra Samenvatting Dit onderzoek heeft als onderwerp de invloed van het Europees Verdrag

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

~uropees Sociaal Handvest (herzien)

~uropees Sociaal Handvest (herzien) ~uropees Sociaal Handvest (herzien) prof. mr. GJJ. Heerma van Voss Hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden mr. A. ](eizer }\dvocaat Allen & Overy Amsterdam M. van der Sluis Student -assistent

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid First results of a study into social policies for divorced families in the United States Mandatory parenting plans, mediation and parental divorce education Het ouderschapsplan

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 238 A. TITEL Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Feiten New York 13 december 2006 Verdrag + Optioneel Protocol (rechtsbescherming)

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

De Poolse kwestie in Nederland

De Poolse kwestie in Nederland De Poolse kwestie in Nederland Vereniging van Verhuurmakelaars 30 november 2011 De Boelelaan 7 1083 HJ Amsterdam T: 020-683 57 80 F: 020-689 10 98 Huib Hielkema I: www.ungerhielkema.nl Scheefheid Jonathan

Nadere informatie

Amsterdam, 5 november 2007

Amsterdam, 5 november 2007 DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL NEDERLAND / ECPAT NEDERLAND Postbus 75297, 1070 AG Amsterdam, telefoon: 020-4203771, fax: 020-4203832 website : www.defenceforchildren.nl, e-mail : info@defenceforchildren.nl

Nadere informatie

Overheidsaansprakelijkheid en EVRM: op het grensvlak van privaat- en publiekrecht

Overheidsaansprakelijkheid en EVRM: op het grensvlak van privaat- en publiekrecht Overheidsaansprakelijkheid en EVRM: op het grensvlak van privaat- en publiekrecht Michiel van Emmerik',,~ Bespreking van het preadvies van E.F.D. Engelhard, (Staats)aansprakelijkheid bij de schending van

Nadere informatie

List of publications and other results

List of publications and other results List of publications and other results Publications Forthcoming K.M. de Vries, book review: In Search of the Perfect Citizen? The Intersection between Integration, Immigration and Nationality in the EU,

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Wetgeving sector staats- en bestuursrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

Aflevering 2-28 januari 2015 - Jaargang 16

Aflevering 2-28 januari 2015 - Jaargang 16 Redactie: prof. mr. J.H. Gerards (hoofdredacteur) mr. dr. M. den Heijer mr. dr. J. Krommendijk mr. dr. C. Mak mr. F.P. Ölçer mr. dr. J. van der Velde Uitspraken Aflevering 2-28 januari 2015 - Jaargang

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR SAMENHANG Europese ontwikkelingen in de aanpak van geweld tegen vrouwen

OP ZOEK NAAR SAMENHANG Europese ontwikkelingen in de aanpak van geweld tegen vrouwen INTERVICT International Victimology Institute Tilburg OP ZOEK NAAR SAMENHANG Europese ontwikkelingen in de aanpak van geweld tegen vrouwen Prof. Dr. Renée Römkens /Tilburg University r.romkens@tilburguniversity.edu

Nadere informatie

De Nederlandse rechter en de toetsing aan het verdragsrecht: de individuele rechtsbescherming onder druk

De Nederlandse rechter en de toetsing aan het verdragsrecht: de individuele rechtsbescherming onder druk De Nederlandse rechter en de toetsing aan het verdragsrecht: de individuele rechtsbescherming onder druk Naam: Rob van der Hulle Studentnummer: 0514268 Inleverdatum: 26 mei 2008 Emailadres: r.van.der.hulle@umail.leidenuniv.nl

Nadere informatie

Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht F.C.M.A. Michiels (red.) Staats- en bestuursrecht Tekst en materiaal Met bijdragen van Gio ten Berge Leonard Besselink Henk Kummeling Lex Michiels Rob Widdershoven KLUWER J ^ Deventer - 2003 Thema 1 -

Nadere informatie

Raadsman bij het politieverhoor

Raadsman bij het politieverhoor De Nederlandse situatie J. Boksem Leuven, 23 april 2009 Lange voorgeschiedenis o.a: C. Fijnaut EHRM Schiedammer Parkmoord Verbeterprogramma Motie Dittrich: overwegende dat de kwaliteit van het politieverhoor

Nadere informatie

Sdu Commentaar Wet inburgering, Den Haag: Sdu Uitgevers 2010, xix + 306 p. (met J.H. van der Winden)

Sdu Commentaar Wet inburgering, Den Haag: Sdu Uitgevers 2010, xix + 306 p. (met J.H. van der Winden) Publicaties en overige resultaten Boeken Integration at the Border. The Dutch Act on Integration Abroad in Relation to International Immigration Law, Amsterdam: Vrije Universiteit 2011, Migration Law Series

Nadere informatie

De verhouding tussen het EHRM en het HvJ EU na toetreding van de EU tot het EVRM

De verhouding tussen het EHRM en het HvJ EU na toetreding van de EU tot het EVRM 520 Ars Aequi juli/augustus 2012 deel I De verhouding tussen het EHRM en het HvJ EU na toetreding van de EU tot het EVRM Hiërarchie in een gelaagd systeem, of complementariteit in een pluralistische rechtsorde?

Nadere informatie

Noot bij Hof s-gravenhage 24 August 2010, LJN BN4316

Noot bij Hof s-gravenhage 24 August 2010, LJN BN4316 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot bij Hof s-gravenhage 24 August 2010, LJN BN4316 I. van der Zalm & S.E. Poutsma Published in JA 2011/1, 7, p. 72-97 1 [BW art. 6:162] Noot 1.

Nadere informatie

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys

BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys BRUSSEL Wat gebeurt daar? Peter N. Ruys INHOUD 1. Algemene kennis over de EU 2. Wat ging eraan vooraf 3. Structuur 4. Totstandkoming wetten De Europese Unie: 500 miljoen mensen 27 landen EU-landen Kandidaat-EU-landen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nel mezzo del cammin 1 Piet Hein Donner

Inhoudsopgave. Nel mezzo del cammin 1 Piet Hein Donner Inhoudsopgave Nel mezzo del cammin 1 Piet Hein Donner Wat maakt een conclusie goed? 7 Fred Hammerstein 1. Inleiding 7 2. De vergelijking met cassatie 8 3. Persoonlijk en onafhankelijk 10 4. Internationale

Nadere informatie

Conferentie over de toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa

Conferentie over de toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa Belgisch voorzitterschap van de Raad van Europa Conferentie over de toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa 12 en 13 februari 2015 Programma In samenwerking met In het jaar de vijftigste

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

Overschrijding van de redelijke termijn: moet de burgerlijke rechter het EHRM of de bestuursrechter

Overschrijding van de redelijke termijn: moet de burgerlijke rechter het EHRM of de bestuursrechter Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Overschrijding van de redelijke termijn: moet de burgerlijke rechter het EHRM of de bestuursrechter volgen? Walter Dijkshoorn Published in Nederlands

Nadere informatie

[MLvE120208def] VERPLICHTINGEN VOOR DE WETGEVER NA STRAATSBURGSE UITSPRAKEN OP GROND VAN HET EVRM

[MLvE120208def] VERPLICHTINGEN VOOR DE WETGEVER NA STRAATSBURGSE UITSPRAKEN OP GROND VAN HET EVRM [MLvE120208def] VERPLICHTINGEN VOOR DE WETGEVER NA STRAATSBURGSE UITSPRAKEN OP GROND VAN HET EVRM Michiel van Emmerik 1 1. Inleiding In dit preadvies staan centraal de verplichtingen voor de (Nederlandse)

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

2 2 05 - Wetenschappelijke publicaties 1C - Boek (wetenschappelijk) 1C - Books

2 2 05 - Wetenschappelijke publicaties 1C - Boek (wetenschappelijk) 1C - Books Nummer in de tabel Metis Resultaat type Overzicht van de Externe Classificatie die gebruikt mag worden per Metis Resultaat type (andere combinaties Resultaattype-externe classificatie zijn dus NIET toegestaan)

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

UvA-DARE (Digital Academic Repository) UvA-DARE (Digital Academic Repository) Burgerlijke rechter of bestuursrechter. de gewenste verdeling van de rechtsmacht bij: regelgeving, schadeveroorzakend overheidshandelen, tweewegenleer-vragen Polak,

Nadere informatie

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs

Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs Page 1 of 12 Interactieve gids bij de Leidraad voor juridische auteurs De gids is voor RechtenOnline samengesteld door de UB Maastricht. Mr drs CJP van Laer C.vanLaer@ub.unimaas.nl Dit is een gids bij

Nadere informatie

Het EVRM en het Nederlandse milieurecht

Het EVRM en het Nederlandse milieurecht HET EVRM EN HET NEDERLANDSE MILIEURECHT «/Bptus> > Het EVRM en het Nederlandse milieurecht Mr. T. Barkhuysen en mr. M.L. van Emmerik' Trefwoorden: Milieurecht. Mensenrechten. EVRM. Rechtsbescherming. 1.

Nadere informatie

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen en managers

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen en managers Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen en managers Het team David Schreuders Partner Litigation & Regulatory Léon Korsten Partner Litigation & Regulatory 3 Wat gaan we bespreken? Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Mensenrechten. Mensenrechten

Mensenrechten. Mensenrechten De beslissing van het Hof heeft onmiddellijk geleid tot een circulaire van de minister van SZW (d.d. 17 februari 2000; opgenomen in Migrantenrecht, 2000, nr. 3) richting gemeentebesturen. De circulaire

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 41 (1996) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 29 A. TITEL Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de

Nadere informatie

De Grondwettelijke beperkingssystematiek: aan herziening toe?

De Grondwettelijke beperkingssystematiek: aan herziening toe? FaculteitderRechtsgeleerdheid AfdelingStaats enbestuursrecht Scriptiebegeleiding:Prof.Mr.J.H.Gerards KarolinaPill Pagina1 03.06.2010 s0719706 k.w.pill@umail.leidenuniv.nl Aantalwoorden:5221 DeGrondwettelijkebeperkingssystematiek:aanherzieningtoe?

Nadere informatie

Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb

Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (red.) Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb Met bijdragen van: P.C. Adriaanse J.A.M, van Angeren J.R. vanangeren C.W. Backes J. J. Bade T. Barkhuysen A.B.

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, maart 2014 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Artikel 94 Grondwet toegepast

Artikel 94 Grondwet toegepast 176 boeken J.C. de Wit Artikel 94 Grondwet toegepast Een onderzoek naar de betekenis, de bedoeling en de toepassing van de woorden vinden geen toepassing in artikel 94 van de Grondwet Diss. EUR, Den Haag:

Nadere informatie

Prof. mr. P.P.T. (Paul) Bovend Eert Hoogleraar staatsrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Nederland

Prof. mr. P.P.T. (Paul) Bovend Eert Hoogleraar staatsrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Nederland Prof. mr. P.P.T. (Paul) Bovend Eert Hoogleraar staatsrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Nederland Email: p.bovendeert@jur.ru.nl T +31 243612039 M +31 630067860 Bezoek adres:

Nadere informatie

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom

Literatuurlijst. Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Literatuurlijst Amtenbrink, F., & Vedder, H.H.B. (2013). Recht van de europese unie (5e ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Opleiding HBO Rechten DT/ Jaar 4 (blok 1)/ ca 47,50/ISBN 9789089746825

Nadere informatie

Actiepunten voor de versterking van het Kinderrechtenverdrag Geformuleerd op de juridische deelconferentie van de Kinderrechtentop 2009

Actiepunten voor de versterking van het Kinderrechtenverdrag Geformuleerd op de juridische deelconferentie van de Kinderrechtentop 2009 Actiepunten voor de versterking van het Kinderrechtenverdrag Geformuleerd op de juridische deelconferentie van de Kinderrechtentop 2009 Actiepunten algemeen 1. Rechters moeten in iedere uitspraak waarbij

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

De toetsingskaders inzake het gelijkheidsbeginsel

De toetsingskaders inzake het gelijkheidsbeginsel ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics (ESE) Masterscriptie De toetsingskaders inzake het gelijkheidsbeginsel Zijn de toetsingskaders van zowel het EHRM als de Hoge

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Wetgeving en Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

RECHT EN EFFICIENTIE

RECHT EN EFFICIENTIE RECHT EN EFFICIENTIE Een inleiding in de economische analyse van het recht Eindredactie: dr. B.C.J. van Velthoven dr. P.W. van Wijck Met bijdragen van: dr. C.P. van Beers mw. mr. drs. A.E.H. Huygen prof.

Nadere informatie

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Docenten: Corien Prins (Tilburg University), Lokke Moerel (De Brauw Blackstone Westbroek/Tilburg University), Peter van Schelven (Nederland

Nadere informatie

P L E I T A A N T E K E N I N G E N

P L E I T A A N T E K E N I N G E N P L E I T A A N T E K E N I N G E N Inzake: Zitting 15 augustus 2016 Vovo en beroep NJCM, PAX, Campagne tegen Wapenhandel versus de Staat HAA 16/3033 en HAA 16/3036 DKRCHT BI41 advocaat: mr J. Klaas De

Nadere informatie

Datum 24 oktober 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de uitlevering van verdachten aan Rwanda

Datum 24 oktober 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de uitlevering van verdachten aan Rwanda 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

DEBATING THE PRESENT S H A R I N G T H E P A S T C R E A T I N G T H E F U T U R E

DEBATING THE PRESENT S H A R I N G T H E P A S T C R E A T I N G T H E F U T U R E HISTORY IN THE MAKING: EU ONDERZOEK NAAR GEWELD TEGEN VROUWEN EN DE BETEKENIS VOOR NEDERLAND S H A R I N G T H E P A S T DEBATING THE PRESENT C R E A T I N G T H E F U T U R E Lezing t.g.v. het Symposium

Nadere informatie

Programma. 1. Introductie 2. Quiz vragen

Programma. 1. Introductie 2. Quiz vragen 1. Introductie 2. Quiz vragen Programma 2. Geschiedenis VN-Kinderrechtenverdrag 3. Kinderrechtenspel 4. Kindermishandeling volgens het VN- Kinderrechtenverdrag 5. Wat zegt het VN-Kinderrechtencomité over

Nadere informatie

Publicaties Dirk Van Daele (2004)

Publicaties Dirk Van Daele (2004) 1 Publicaties Dirk Van Daele (2004) I. BOOKS 1. FIJNAUT, C., GOOSSENS, F., HUTSEBAUT, F. en VAN DAELE, D., Het Belgische politiewezen. Wetgeving - Beleid - Literatuur inzake politie, bestuur en justitie,

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

ACTUALIA OVERHEID EN EIGENDOM

ACTUALIA OVERHEID EN EIGENDOM ACTUALIA OVERHEID EN EIGENDOM Stijn Verbist (ed.) Antwerpen Cambridge Actualia Overheid en Eigendom Stijn Verbist (ed.) 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be Omslagfoto BELGA/AFP ISBN 978-94-000-0602-7

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Europese vergelijking van de aanpak van fouten en fraude in de zorg

Europese vergelijking van de aanpak van fouten en fraude in de zorg Europese vergelijking van de aanpak van fouten en fraude in de zorg Paul Vincke & Daan Molenaar Congres Rechtmatige Zorg Utrecht, 29 november 2016 1 Wat weet u van de Belgische situatie m.b.t. fraude in

Nadere informatie