Evaluatieverslag: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatieverslag: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen!"

Transcriptie

1 Evaluatieverslag: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen!

2

3 Voorwoord Voor u ligt het evaluatieverslag van het pilotjaar: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen, uitgevoerd door MensFrame i.s.m. Vitis Welzijn in Westland. Het project is financieel mogelijk gemaakt door Fonds Westland, Loswal de Bonnen en het Coöperatiefonds van de Rabobank. We beschrijven in dit verslag: De ontstaansgeschiedenis en het idee achter dit initiatief. De samenwerking met de betrokken deelnemers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en vrijwilligers. De Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen werkwijze binnen de vijf deelnemende huishoudens en de aanzet tot een integrale handen uit de mouwen aanpak. Tot welk (mogelijk) vervolg deze interventie kan leiden bij de betrokken deelnemers. We besluiten met aanbevelingen voor de voortgang van het project. We kijken met heel veel plezier, trots en voldoening terug op de geboekte resultaten. Hierbij waren de inzet, de beleving en de feedback van de betrokken deelnemers en de onuitputtelijke inzet van vele vrijwilligers op allerlei terreinen van doorslaggevend belang. Daarnaast hebben we op de juiste momenten, de juiste zeer plezierige samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijven (beursvloerpartners) gevonden. MensFrame -3-

4 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoudsopgave Blz Vooraf Blz Geschiedenis Blz Filosofie Blz Projectomschrijving Blz Partners Blz Aanpak Blz Uitkomsten Blz Huishouden 1 Blz Huishouden 2 Blz Huishouden 3 Blz Huishouden 4 Blz Huishouden 5 Blz Conclusie Blz Nawoord Blz. 32 Colofon Blz

5 1. Vooraf Duwtje in de rug. Veel mensen die rond het bijstandsniveau leven, hebben moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen. Door de lastige economische situatie van deze huishoudens ontbreekt niet zelden de veerkracht om bijkomende problemen het hoofd te bieden. Verslechtering van de fysieke omgeving (zoals het interieur en de tuin) kan leiden tot onrust en spanning op het sociale en emotionele vlak. Met het aanreiken van een impuls in deze zelfde fysieke omgeving kan niet alleen rust en ontspanning worden gecreëerd op sociaal en emotioneel vlak, maar ook een brug worden geslagen naar een actievere maatschappelijke participatie. Vanuit deze visie heeft MensFrame samenwerking gezocht met Vitis Welzijn. En is het initiatief ontstaan om het project: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen in het Westland op te zetten en uit te voeren. Met financiële ondersteuning van Fonds Westland, Loswal de Bonnen en Coöperatiefonds van de Rabobank en samenwerkingspartner Vitis Welzijn. Mensframe zet het project in het Westland op, ontwikkelt een methodiek en zal het project uiteindelijk overdragen aan Vitis Welzijn. In de uitvoering werkt MensFrame vanaf het begin samen met vrijwilligers die zich aanmelden bij Vitis Welzijn, vrijwillige inzet. Voor het werken met vrijwilligers wordt een apart vrijwilligersbeleid ontwikkeld, waarbij aandacht wordt besteed aan werving en selectie, ondersteuning/ begeleiding en scholing van de vrijwilligers. Daarnaast is er aandacht voor de voortgang en continuïteit van het project en een goede communicatie naar zowel de huishoudens als de partners. -5-

6 Voor de uitvoering zijn een (maatschappelijk) draagvlak en/of samenwerkingspartners nodig op meerdere terreinen: Aanmelders van huishoudens hebben wij gevonden in Kwadraad, Jeugdformaat, Perspectief, de ouderenadviseurs van Vitis Welzijn, Koremans Woning en projectinrichting, ROC Mondriaan, Kunsthuis, De Recylcing s Gravenzande en Kringloop Naaldwijk; Bedrijven (beursvloerpartners) hebben wij gevonden in Budgetcoach Esther, Nife Energie, MQM Tuinontwerp, Lions Club de Glazen Stad, DON opleidingen, Hamiplant, De Goede Nieuwsbrief, Clowns Fabriek, Sportservice Zuid Holland, Sesamacademie; Kunstenaars hebben wij gevonden in Marga Ouwerling kunstenares en kunstzinnig coach, kunstenares Sarina Missot; Individuele sponsors en spontane toezeggingen van derden, en vele vrijwilligers iets te willen betekenen voor het project. Met hulp van hen allen kon bij vijf huishoudens een positieve impuls worden aangereikt. Het belangrijkste doel van dit initiatief voor de deelnemers is om het vertrouwen in zichzelf, in anderen, in (maatschappelijke) organisaties en in het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer te laten toenemen. -6-

7 2. Geschiedenis Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen is enkele jaren geleden gestart in Delft met als samenwerkingspartners MensFrame, Stichting Stunt, Basisschool De Horizon en Woningcorporatie Woonbron onder de naam Restylen van woningen. De praktische aanpak, positieve insteek en de inzet van sleutelfiguren, zoals in Delft Meester Kees van basisschool de Horizon, met een signalerende en leidende rol in de uitvoering bleek een succesverhaal. Verrassend genoeg bleken ook kunstenaars een belangrijke bijdrage te leveren. In navolging van Delft is het project in Leerdam van start gegaan in 2012 als Social Design project: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen, gesteund door de stichting DOEN. MensFrame heeft hier samengewerkt met de gemeente Leerdam. Het Leerdams Kunstenaarscollectief heeft hier een positieve bijdrage geleverd aan het succes. Welzijn en welbevinden zijn belangrijke items als het gaat om kwaliteit van leven. MensFrame is ervan overtuigd dat het project Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen hier zeker toe kan bijdragen in de meest kwetsbare huishoudens van onze samenleving. Dichtbij huis is gezocht naar een samenwerkingspartner en deze is gevonden in Vitis Welzijn, waar vanaf mei 2013 gestart is met het project. -7-

8 3. Filosofie Kracht van de huishoudens. Zelfredzaamheid Een relatief kleine interventie in de directe leefomgeving (huis/ tuin) kan een goede stimulans zijn voor de bewoners om hun zelfredzaamheid te vergroten. Zij krijgen een kans om hun energie in andere zaken te steken dan in overleven, om een frisse start te maken en eventuele achterstanden in te halen. Zelfwerkzaamheid De deelnemers werken naar vermogen mee aan de kleine ingreep. Vrijwilligheid Deelnemers doen mee op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Herstel van vertrouwen Door de praktische, positieve aanpak van doe-gerichte mensen van buitenaf kan bij de deelnemers het (soms) verdwenen vertrouwen in coaching of begeleiding van hulpverleners worden hersteld en of kunnen latente zorg- en hulpbehoeften, of de behoeften aan maatschappelijke participatie weer worden vertaald in concrete vragen met een passende aanpak in de directe leefomgeving. -8-

9 4. Projectomschrijving Belangrijkste stappen binnen het project. Eigen kracht Bij dit pilotjaar van Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen waren vijf huishoudens betrokken, die op of onder de armoedegrens leven en extra steun (praktisch) wel konden gebruiken. Basisprincipes Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen stoelt op enkele basisprincipes, dit zijn: De realiteit van dat moment in het huishouden is het vertrekpunt. Respect voor de eigen opvattingen van de deelnemers. Betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en sponsors. Vlotte aanpak en snel zichtbaar resultaat. Een vrolijke noot (bijvoorbeeld door toegepaste kunst, creativiteit). Budget Er werd gewerkt met een budget van 6700,00 totaal. Hiermee zijn vijf huishoudens ondersteund met materialen, inzet van kunstenaars e.d. De communicatie naar alle partners is in de vorm van een nieuwsbrief opgezet en uitgevoerd. Opzet van het project heeft plaatsgevonden en methodiek is ontwikkeld. Zijn aanmelders van huishoudens gezocht en contacten onderhouden. Contact onderhouden en aangegaan met bedrijven en sponsors. Heeft de werving, selectie en ondersteuning van vrijwilligers plaatsgevonden. De logistieke planning en coördinatie gedaan en voortgang bewaakt. Looptijd van het project Per huishouden is gemiddeld drie to zes maanden geïnvesteerd, vanaf het eerste contact tot en met de overdracht na afloop naar de aanmelder. -9-

10 Werkorganisatie en aansturing Er was sprake van de volgende werkorganisatie: MensFrame heeft het project opgezet en aangestuurd. Vitis Welzijn heeft de fondsen benaderd en geholpen bij de werving van vrijwilligers en sponsors. Deelname aan de beursvloer en het maken van vele matches is een belangrijks manier geweest om het draagvlak te vergroten en partners in de uitvoering te vinden. De aanmelders hebben aan de hand van opgestelde criteria huishoudens geselecteerd en voorbereid op de komst van de project medewerkers. Na instemming tot deelname door een huishouden is aan de hand van zes stappen het project in de huishoudens uitgevoerd (zie hoofdstuk Aanpak). -10-

11 5. Partners Organisatie. Vitis Welzijn Als samenwerkingspartner neemt Vitis Welzijn een belangrijke rol in. Naast het werven van de fondsen komen de vrijwilligers voor het grootste deel uit de vrijwilligers vacature bank van Vitis Welzijn. Tot tweemaal toe heeft Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen met een stand op de vrijwilligersmarkt van Vitis Welzijn in het winkelcentrum de Tuinen in Naaldwijk gestaan. Het project neemt deel aan de beursvloer, georganiseerd door Vitis Welzijn, waar zeer waardevolle contacten uit voortkomen. De consulenten van Vitis Welzijn denken (en doen soms) mee als het om de huishoudens gaat. Er kan gebruikt gemaakt worden van de vergaderruimtes van Vitis Welzijn. Ook treedt Vitis Welzijn op als ambassadeur van het project naar buiten en besteedt aandacht in de publiciteit aan het project (pijlers van de samenleving). De ouderenadviseurs van Vitis Welzijn zijn een van de aanmelders voor het project. Aanmelders Vanaf de start waren er twee aanmelders: de ouderenadviseurs van Vitis Welzijn en Kwadraad (maatschappelijk werk, deze is van te voren gepolst of zij aan het project wilden meewerken). In de loop der tijd zijn hier Perspectief en Jeugdformaat bijgekomen. Als laatste heeft de gemeente Westland aangegeven dat ook zij zeker in dit rijtje willen thuishoren. (Beursvloer)partners en sponsors: Ad Koremans Woning- en projectinrichting B.V.: beschikbaar stellen van materialen. Recycling s-gravenzande: kosteloos ter beschikking stellen van meubels inclusief bezorging. Kringloop Naaldwijk: materialen tegen gereduceerd bedrag. Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen heeft tweemaal aan de beursvloer meegedaan en hier de volgende matches gemaakt: DON opleidingen:vergaderruimte beschikbaar stellen. De Goede Nieuwsbrief: hulp bij opzetten en uitvoeren van een nieuwsbrief. Sesamacademie: meedenken over het project in brede zin. Budgetcoach Esther: 10x een map met budgettips beschikbaar stellen inclusief een gratis adviesgesprek -11-

12 Hamiplant: beschikbaar stellen van tuinplanten. Lions Club De Glazen Stad: helpende handjes inclusief catering bij een huishouden. Nife energie: energietips op papier, eventueel eenmalig advies in een huishouden. Sportservice Zuid Holland: kopieer/drukwerk ter waarde van een bepaald bedrag. Kunsthuis: hulp bij bemiddeling naar kunstenaars/ meedenken op kunstzinnig vlak. Clownsfabriek: creatieve cursus. ROC Mondriaan: leerlingen inzetten voor het project. De tegenprestatie voor alle partners is genoemd worden in de nieuwsbrief (zie communicatie), in een enkel geval is een muziekoptreden als tegenprestatie geboden. Tot slot zijn er de nodige spontane aanbiedingen geweest van particulieren en bedrijven die bereid zijn iets te doen of willen geven voor een bepaald huishouden of het project in het algemeen. Kunstenaars Op voordracht van het Kunsthuis (als beursvloerpartner) is kunstzinnig coach Marja Ouwerling met een van de huishouden aan het werk geweest tegen een zeer sociaal tarief. Uit het sociale netwerk is een tweede kunstenares naar voren gekomen die in een huishouden met twee kinderen muurschilderingen heeft gemaakt, eveneens tegen een sociaal tarief. De uitwerking van de kunstwerken en het hier zelf aan meedoen is groot. Men ervaart dit als zelfoverstijgend en bijzonder (kan ik dat wel?). De inzet van kunstenaars blijkt een goede manier om iets extra s te bieden in een huishouden. Ook de kunstenaars zijn genoemd in de nieuwsbrief. -12-

13 6. Aanpak Stap voor stap op de goede weg. 1. De selectie/ aanmelding. De vijf huishoudens zijn in deze gevallen geselecteerd door de ouderenadviseurs van Vitis Welzijn en Kwadraad aan de hand van de volgende criteria: Heeft het huishoudens weinig te besteden? Is er sprake van achterstallig onderhoud dan wel rommel/chaos in de directe leefomgeving en ervaart men dit zelf als hinderlijk? Zijn er weinig/ geen sociale contacten? Heeft de aanmelder het idee dat een klein steuntje in de rug juist voor dit huishouden ook een extra stimulans oplevert in positieve zin en staat het huishouden open voor een interventie? 2. Intakegesprek waar wensen en mogelijkheden worden geïnventariseerd. 3. Actieplan: het actieplan is opgesteld en wordt voorgelegd aan het huishouden. In dit plan heeft het deelnemende huishouden zelf een aandeel, naar vermogen. 4. Het actieplan wordt uitgevoerd, hierin spelen de vrijwilligers een grote rol. 5. Afronding van de kleine ingreep. 6. Overdracht naar de aanmelder. Het stappenplan is verder uitgewerkt in de beschrijving van de methodiek. -13-

14 De vrijwilligers Er zijn vrijwilligers geworven voor het project in samenwerking met Vitis Welzijn en hun infrastructuur. Er is een vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Men is geïnformeerd over de doelstelling en werkwijze van het project. Grofweg zijn er vier typen vrijwilligers te onderscheiden binnen het project. (De vrijwilligers onder nummer vier vormen een aparte groep en nemen niet deel aan de vrijwilligersbijeenkomsten). Soms lopen werkzaamheden van het een over in het ander: 1. Vrijwilligers betrokken bij de gehele opzet en uitvoering van het project: zij doen naast de intake ook belangrijke andere zaken als het onderhouden van contact met diverse sleutelfiguren en/ of sponsoractiviteiten, introduceren van de uitvoerders in een huishouden etc. Zij bepalen in grote mate mee wat er gedaan gaat worden in een huishouden. 2. Uitvoerende vrijwilligers: met name klus- en naaiwerk, creatieve inspanningen als styling werkzaamheden en materialenbeheer, fotografie. 3. Communicatiemedewerkers: verzorgen de communicatie in de vorm van de nieuwsbrief, smoelenboek vrijwilligers, ontwerpen van folders, acquisitie in brede zin des woords etc. 4. Professionals die vrijwillig diensten aanbieden zoals een kunstenaar, coach etc. Overleg Er is met name met de eerste groep vrijwilligers wekelijks contact geweest het eerste jaar. Daarnaast is er in iets bredere vorm (communicatie medewerkers) maandelijks vergaderd over de voortgang van het project en opzet en invulling van de nieuwsbrief. Tot slot worden voor alle vrijwilligers tweemaal per seizoen een bijeenkomst georganiseerd waarin naast informatie ook deskundigheidsbevordering op de agenda staat. De sturing is steeds in handen geweest van MensFrame. Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen vraagt veel van vrijwilligers: flexibiliteit, creativiteit, grote mate van betrokkenheid, inlevingsvermogen, onregelmatige inzet, onderschrijven van de uitgangspunten van het project etc. Een goede begeleiding en ondersteuning is daarom belangrijk. Daarnaast moet er sprake zijn van voortgang en continuïteit van het project en de werkzaamheden in een huishouden, dit vraagt een goed organisatie- en improvisatietalent en goede communicatieve vaardigheden. Er hebben zich in totaal vijftien mensen vrijwilligers in meer of mindere mate ingezet voor het project. Te onderscheiden: enkele klussers, een naaister, vier intakers, een styliste, twee communicatiemedewerkers, contactpersoon bij de recycling en actief betrokken in enkele huishoudens, schrijver van de methodiek. -14-

15 Er zijn binnen de groep vrijwilligers verschillen aan te geven. Sommigen bieden zich aan vanwege een zinvolle invulling van de vrije tijd, anderen als invulling op (tijdelijke) werkloosheid, sommigen doen werkervaring op (communicatie bv.) Dit kan van invloed zijn op het verloop van de vrijwilligers. Drie van de vijf deelnemende huishouden heeft aangegeven zelf ook wel iets te willen doen voor het project. Omdat niet alle vrijwilligers altijd nodig zijn is het belangrijk hen wel bij het project te (blijven) betrekken. Communicatie Communicatie in dit project is erg belangrijk. Het project heeft vele partners en de communicatie met hen is een belangrijk onderdeel daarvan. We zijn op meerdere gebieden aan de slag met de communicatie, waarbij twee hbo ers communicatie werkervaring opdoen: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen heeft met behulp van beursvloerpartner de Goede Nieuwsbrief een eigen nieuwsbrief ontwikkeld, die het eerste jaar 4x is uitgekomen. De nieuwsbrief wordt verzonden naar ongeveer 85 vaste lezers en daaromheen belangstellenden. Ook wordt de nieuwsbrief ingezet om mensen over het project te infomeren dan wel enthousiasmeren. Alle betrokkenen van deelnemende huishoudens tot sponsors en vrijwilligers krijgen aandacht in de nieuwsbrief. Voor de beursvloerpartners is een artikel in de nieuwsbrief zelfs de tegenprestatie. De nieuwsbrief wordt samengesteld door de communicatiemedewerkers en MensFrame. Er worden foto s en artikelen van belang toegevoegd. Er is een folder gemaakt voor de betrokken huishoudens Er wordt een folder gemaakt over het project Er is een stuk verschenen in pijlers van de samenleving over een van onze vrijwilligers Er is een smoelenboek gemaakt van de vrijwilligers Er zijn visitekaartjes gemaakt Er is aan twee vrijwilligerswerk markten deelgenomen Een wethouder heeft in een krantenartikel gesproken voer het belang van het project -15-

16 7. Uitkomsten Elk huishouden een eigen unieke vraag en uitkomst. -16-

17 7.1. Huishouden 1 Aanmelding Vitis Welzijn, Stipmedewerker. Gezinsleden Alleenstaande vrouw met vier schoolgaande kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar. Woonplaats Wateringen. Situatie Sinds kort werkt mevrouw fulltime. Het huis heeft achterstallig onderhoud en er is een lekkende wasmachine, met als gevolg veel wasgoed dat met de hand gedaan moet worden. Jongste kinderen hebben geen aparte slaapkamer en/of eigen bed. Een van de kinderen gaat naar het speciaal onderwijs. Oudste twee kinderen doen veel in het huishouden en passen op jongste twee. Geen plekje om huiswerk te maken. Er is sprake van tocht en schimmel in het huis. Daarnaast is er sprake van veel rommel en chaos in huis. Moeder overziet het niet meer en wil graag twee dingen: een opgeknapte hal om een keer collega s te durven uitnodigen en voor de jongste kinderen een eigen plekje. Speerpunten Reparatie van de wasmachine, ordenen en opruimen van het huis, repareren van onderdelen als stopcontacten en brievenbus (aangevraagd bij woningcorporatie), opknappen van de hal en twee slaapkamers van de kinderen. Belemmerende factoren Moeder werkt en dit maakt afspreken moeilijk. Daarnaast zijn er zo veel vragen dat een kleine ingreep al snel verwordt tot een grote ingreep. Aanmelder kende het gezin zelf niet, problematiek was groot, het project nieuw. Er is weinig afbakening geweest van de werkzaamheden, er is eigenlijk te veel gedaan. Positief punt hierbij: we hebben er van geleerd en de kleine ingreep benadrukt in volgende huishoudens en de aanmelder hier al van doordrongen en hiermee dus ook het huishouden. Bevorderende factoren Bereidheid tot meewerken was aanwezig. -17-

18 Uitvoering Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen heeft de volgende werkzaamheden verricht: Reparatie van de wasmachine en vele andere dingen als keukenkastjes e.d. Vervangen van stopcontacten/ schakelaars en brievenbus. Opknappen van de hal en twee slaapkamers met behang en verf. Hulp bij het opruimen en ordenen van het huis (van hoe kun je dit doen tot daadwerkelijk meehelpen). Het in en uit elkaar halen van kasten en bedden. Aanschaf van diverse materialen en meubels als matrassen, gordijnen e.d. Het inrichten van een jungle slaapkamer en tienerkamer met creatieve ideeën. Korte nazorg geboden in de vorm van meewerken met het verder opruimen van het huis. Na de kleine ingreep is moeder met behulp van buren aan de slag gegaan en heeft de woonkamer opgeknapt. Zij toonde zich heel dankbaar en ontroert door alle hulp. Moeder heeft op de trap gezeten en jongste kinderen op een andere, positieve manier met elkaar om horen gaan. Betrokken bij het eerste huishouden Vitis Welzijn Stipmedewerker. Recycling s-gravenzande. Intakers. Klusser. Styliste. -18-

19 -19-

20 7.2. Huishouden 2 Aanmelding Maatschappelijk werk. Gezinsleden Alleenstaande vrouw. Woonplaats Naaldwijk. Situatie Mevrouw is nog niet zo heel lang geleden in het Westland komen wonen. Gescheiden. In de schuldhulpverlening. Kwam met niets en heeft eerste half jaar geleefd met kranten voor het raam. Uiteindelijk heeft het schuldhulp maatje van de kerk ervoor gezorgd dat haar woning is ingericht. Op het moment van onze komst moesten er nog twee slaapkamers worden opgeknapt. Daarnaast had mevrouw de wens een kast in de woonkamer in te richten als bidruimte vanwege haar Hindoestaanse geloof. Zij wilde heel graag haar vader ontvangen maar durfde dit niet in het half opgeknapte huis. Haar baan raakte zij onterecht kwijt, heeft nog enkele maanden wel kunnen werken. Daarnaast doet zij vrijwilligerswerk. Speerpunten Hulp bij het opknappen van de twee slaapkamers en het inrichten van de bidruimte in de woonkamer. Uitvoering Mevrouw heeft een speciale band met een van de Hindoegoden. Hierdoor komt het idee boven een schilderij te maken van deze Hindoegod samen met een kunstzinnig Coach. Mevrouw heeft nog nooit zoiets gedaan en twijfelt aan de eigen mogelijkheden. Uiteindelijk geeft het werken aan het schilderij rust en zelfvertrouwen en daarbij een prachtig resultaat. Samen met onze klusser voert mevrouw de werkzaamheden uit en geniet zichtbaar van het samenwerken en het resultaat. Het project is bij mevrouw feestelijk afgerond in aanwezigheid met alle betrokkenen. Bevorderende factoren Het enorme enthousiasme van mevrouw, het meewerken en de dankbaarheid ( Jullie hebben mij een leven gegeven in mijn huis ) heeft het hier tot een succes gemaakt. -20-

21 Betrokkenen bij het tweede huishouden Kwadraad. Intakers. Klusser. Fotograaf Monique van Driel. Kunstenaar en Kunstzinnig coach Marja Ouwerling. Recycling. -21-

22 -22-

23 7.3. Huishouden 3 Aanmelder Ouderenadviseur Vitis Welzijn. Gezinsleden Alleenstaande moeder met vijftienjarige dochter. Woonplaats Naaldwijk. Situatie Moeder en dochter zijn nog niet zo lang geleden in het Westland komen wonen. Moeder is gescheiden en heeft hier weinig sociale contacten. Dochter vraagt speciale aandacht. Huis is redelijk op orde, maar moeder slaapt sinds haar komst een jaar geleden op een luchtbed, ondanks gezondheidsklachten. Het huis heeft heel veel ramen en veel zon inval, maar geen gordijnen. Het is bloedheet. De slaapkamer moet nodig opgeknapt. Via de ouderenadviseur krijgt moeder een bed. Moeder wil graag dat haar slaapkamer wordt opgeknapt en ook de kamer van de dochter. Speerpunten De slaapkamers opknappen en gordijnen voor de ramen verzorgen. Daarnaast de slaapkamer van de dochter opleuken met enkele kussentjes voor op bed en het behangen van een van de muren. Moeder is zeer bereid mee te helpen en werkt naar vermogen mee. Uitvoering Er worden gordijnen uitgezocht door zowel moeder als dochter op maat gemaakt en opgehangen. De rails hiervoor worden aangeschaft en bevestigd. De slaapkamers worden opgeknapt met behang en kussentjes. Voor de woonkamer en logeerkamer worden gordijnen geschonken. Tot slot wordt mevrouw nog geholpen hoe zij een maatje kan vinden om mee te wandelen via de site Hulp in je buurt. Betrokken bij het derde huishouden De ouderenadviseur van Vitis Welzijn. Klusser, naaister. Recycling. Koremans. Intakers. -23-

24 -24-

25 7.4. Huishouden 4 Aanmelder Vitis Welzijn. Gezinleden Alleenstaande man met deels thuiswonende zoon. Woonplaats Poeldijk. Situatie Meneer is arbeidsongeschikt en heeft een handicap (kunstbeen). Doet vrijwilligerswerk en wordt hierbij deels ondersteund door een vrijwillig coach. Heeft als vrijwilliger meegedaan met kluswerk in het eerste huishouden. Hij zit in de schuldhulpverlening en maakt gebruik van de voedselbank. Zijn huis is op orde, maar zijn tuin niet. Er is sprake van wateroverlast, achterstallig onderhoud en veel chaos. Zijn wens is de tuin op te hogen, met name vanwege wateroverlast. Belemmerende factor Op het moment van aanmelding is niet zeker of meneer in zijn huis mag blijven als gevolg van de schuldhulpverlening. Stichting MEE helpt hem hierbij. Speerpunt Het opknappen van de tuin als gevolg van de wateroverlast en achterstallig onderhoud. Uitvoering Omdat niet zeker is of meneer in zijn huis mag blijven heeft het project enige tijd stil gelegen. Wel is in die tijd al nagedacht over wat er gedaan zou kunnen worden in zijn situatie en door wie. Uiteindelijk mocht meneer blijven en is de tuin geheel opgeknapt, waarbij meneer zelf de regie over het geheel heeft gehad (heeft in de tuinaanleg gewerkt). Ook heeft hij uiteindelijk zelf heel veel werk verricht: het ophogen van de schuur, het leggen van de tegels, het maken van de bloembakken, het vullen van de bloembakken met planten etc. Er is creatief meegedacht over een kunstwerkje achter in de tuin met onze vrijwilligers en vrijwilligers van het Kunsthuis. Uiteindelijk is gekozen voor een op hout geprinte belangrijke foto voor meneer. -25-

26 Voor de uitvoering is creatief gebruik gemaakt van beursvloerpartners MQM Tuinontwerp en de helpende handen van de Lions Club. Ook zijn er tegels geschonken door een bedrijf en planten. De tegels zijn schoongemaakt en hergebruikt. Beursvloerpartner Hamiplant heeft planten geschonken. Het project is feestelijk afgesloten in een zonnige tuin met alle betrokkenen. Waarbij het proces van de tuin in een fotoboekje is overhandigd aan meneer als persoonlijk gift van coach Anjo van Dijk. Betrokken bij het vierde huishouden Aanmelder: Vitis Welzijn. Intakers en andere vrijwilligers. Kunsthuis. MQM Tuinontwerp. Van Zeijl tegelbedrijf. Lions club de Glazen Stad. Coach Anjo van Dijk. Fotograaf Loch. Hamiplant. Bevorderende factor De enorme inzet van vele vrijwilligers, maar vooral ook daar meneer zelf en zijn zoon. -26-

27 -27-

28 7.5. Huishouden 5 Aanmelder Kwadraad. Gezinsleden Moeder (in vechtscheiding) met inwonende kinderen. Woonplaats Naaldwijk. Situatie Moeder woont sinds kort in Naaldwijk met alle drie haar kinderen. Dit is pas mogelijk na haar vertrek bij de vader van de jongste twee kinderen. Oudste dochter woonde noodgedwongen bij oma. Zowel kinderen als moeder hebben veel ellende doorstaan en ook op het moment van aanmelding speelt er nog van alles rondom de scheiding en de voogdij van de kinderen. Moeder is afgekeurd en de financiële situatie is niet gezond, er zijn veel schulden. Omdat de kinderen veel spanningen hebben wil moeder graag iets doen met de slaapkamers van de jongste kinderen. Zij heeft zelf al nagedacht en het er met de kinderen over gehad. Zij willen heel graag hun namen in graffiti op de muur. Daarnaast zou een plank aan de muur en een lamp handig zijn. Speerpunten Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen gaat op zoek naar een kunstenaar die samen met de kinderen een graffiti op de muur kan maken. De kunstenares wordt gevonden is Sarina Missot. Daarnaast gaat onze klusser aan de slag met enkele planken en andere kleine zaken in de slaapkamers. Omdat de kinderen sinds lange tijd bij moeder herenigt zijn komt het idee op om een fotoshoot te laten doen door onze vrijwillige fotograaf. Hiermee wordt de saamhorigheid benadrukt, dit zie je ook in de foto s terug. Enkele foto s worden afgedrukt en aan de moeder gegeven. Ook de oudste dochter verdient aandacht: zij ondersteunt haar jongere zusje die het zichtbaar moeilijk heeft. Zij ontvangt een van de prachtige foto s van de fotoshoot van haarzelf. Daarnaast willen we ook de moeder ondersteunen. Een van onze vrijwilligers maakt een persoonlijk gedicht op de situatie van moeder waarin haar eigen kracht wordt benadrukt. Moeder is zeer onder de indruk: dat er mensen zijn die dat voor je willen doen. En meldt zich aan om te zijner tijd zelf iets te doen voor het project. -28-

29 Betrokken bij de uitvoering Aanmelder: Kwadraad. Intakers. Dichteres. Klusser. Fotograaf. Kunstenares Sarina Missot. Bevorderende factor De openheid van de moeder en haar draagkracht. -29-

30 Sarina Missot, kunstenaar -30-

31 8. Conclusie Er is dit jaar met beperkte middelen, maar met veel inzet van diverse mensen veel bereikt voor vijf huishoudens. Alle huishoudens hebben zich zeer dankbaar getoond. De enorme veer- en draagkracht van de huishouden kwam hierbij naar voren. Hiervoor bestaat veel waardering binnen het team van kleine ingrepen. Er is steeds gewerkt vanuit een gelijkwaardige basis. Zowel MensFrame, de vrijwilligers, de diverse partners zijn meegegaan in het positieve verhaal van het project. Hierdoor hebben we er iedere keer een klein feestje van kunnen maken. Waarbij welzijn en welbevinden, voor de mensen in de directe leefomgeving steeds voorop heeft gestaan. In de hoop op een uitwerking in breder perspectief voor onze deelnemers. -31-

32 9. Nawoord Het werken met vrijwilligers vraagt een geheel eigen werkwijze. Dit jaar zal MensFrame zich verder toespitsen op het verder overdragen van het project aan de vrijwilligers van Vitis Welzijn en het maken van vrijwilligersbeleid in deze. -32-

33 Colofon Tekst: Wilma Tangel Peter Tangel Connie Slager Lay-out: Lonneke Schuurman Drukwerk: Drukkerij Riezebos Pastoor Van Rooijplein JA De Lier MensFrame Vitis Welzijn -33-

34

Methodiekbeschrijving: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen!

Methodiekbeschrijving: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen! Methodiekbeschrijving: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen! Graag willen wij Marlou Gardien MSc, NVO Basis-Orthopedagoog en Basisaantekening diagnostiek bedanken voor het schrijven van de tekst. Mensframe

Nadere informatie

Evaluatieverslag: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen!

Evaluatieverslag: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen! Evaluatieverslag: Kleine Ingrepen, Mooie Gevolgen! Voorwoord Het is bijna drie jaar geleden dat Mensframe om de tafel zat met Vitis Welzijn op zoek naar mogelijkheden het project Kleine Ingrepen, Mooie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017 2020 Mei 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 3 Voorwoord Blz. 4 Ambitie Blz. 6 Speerpunt 1: Kleine ingrepen, Mooie gevolgen in Westland Speerpunt 2: Kleine ingrepen, Mooie gevolgen

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

VRIJWILLIGERS BEDANKT! VRIJWILLIGERS BEDANKT! View this email in your browser Vrijwilligers bedankt! Jullie hebben ons doel voor 2015 gehaald! Beste lezers, Allereerst wensen wij alle vrijwilligers en relaties een mooi, zinvol

Nadere informatie

Informatiemap. Zorgbeleving De Blauwe Vlinder

Informatiemap. Zorgbeleving De Blauwe Vlinder Informatiemap Zorgbeleving De Blauwe Vlinder Even voorstellen In onze zorgbeleving spelen persoonlijke aandacht en betrokkenheid voor de zorgnemer een grote rol. Madhu & Patrick Brunner, initiatiefnemers

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Werken in Gezonde Wijk Overvecht

Werken in Gezonde Wijk Overvecht Werken in Gezonde Wijk Overvecht Versie februari 2012 Wat is Gezonde Wijk Overvecht? Gezonde Wijk Overvecht is een netwerk van partijen die samenwerken in zorg, welzijn en preventie in de wijk. Partners

Nadere informatie

t Talma Wonen Welzijn Zorg en behandeling Eind 2015 klaar voor bewoning

t Talma Wonen Welzijn Zorg en behandeling Eind 2015 klaar voor bewoning t Talma Groepswonen voor mensen met dementie of een somatische (lichamelijke) aandoening Eind 2015 klaar voor bewoning Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in t Talma Midden in het centrum van Laren,

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland

RKC s OWO. Onderzoeksplan. Armoedebeleid. April 2015. Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland Onderzoeksplan Armoedebeleid April 2015 Colofon De rekenkamercommissies van Ooststellingwerf en Opsterland bestaan uit drie externe leden. De rekenkamercommissie van Weststellingwerf bestaat uit drie externe

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Artiesten interview. Artiest1

Artiesten interview. Artiest1 Artiesten interview Artiest1 Ben jij vaak creatief bezig met oude spullen door hier op wat voor manier dan ook (kunst meubilair e.d.) weer nieuwe dingen uit te creeren? En waarom hergebruik je hiervoor

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp

Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging Praktijkcase gemeente Den Haag: Verplichte schuldhulpverlening in het kader van preventie? Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

EVALUATIE RESTYLEN HUISHOUDENS DELFT

EVALUATIE RESTYLEN HUISHOUDENS DELFT EVALUATIE RESTYLEN HUISHOUDENS DELFT Een integrale aanpak voor een kleurrijk perspectief Auteurs: Peter Tangel (Mensframe) Dick Holt (Stichting Stunt) Vidomes Woonbron Basisschool De Horizon Rotterdam,

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Steuntje in de rug

Veelgestelde vragen Steuntje in de rug Veelgestelde vragen Steuntje in de rug Categorie Lidmaatschap 1. Hoeveel leden heeft Rabobank Dommelstreek? In september 2009 heeft Rabobank Dommelstreek ruim 7500 leden. 2. Wanneer is een lid van Rabobank

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer: April 2015 Jaargang 5, nr. 8 Nieuwsbrief In dit nummer: Koningsspelen 2015 Konings spelen 1 Ik in de MR? 2 Onze nieuwe conciërge 4 Op de ochtend van 24 april, de laatste vrijdag voor Koningsdag, vinden

Nadere informatie

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven!

SOZ Senioren Ondersteuning Zeist Lééf je leven! Lééf je leven! Wie zijn wij? Wij vormen een groep zelfstandig werkenden met een aanbod van diverse diensten gericht op senioren in en rondom Zeist. Ons samenwerkingsverband noemen we (). Wij hebben elkaar

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs Bijzonder Nummer 2, 2014 nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Een wereld te winnen met bewegen! Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Nieuws Geachte donateur,

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Zoeken... 3 1. Missie, visie en werkwijze... 4 Werkwijze... 4 2. Aanbod, inzet en begeleiding van vrijwilligers... 5

Nadere informatie

Samen Stadsgenoot. Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07

Samen Stadsgenoot. Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07 Samen Stadsgenoot Werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat Delft, 31 mei 07 Voorstel werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat 2 Voorwoord Het plan Samen Stadsgenoot wordt aangeboden door het werkteam Kwetsbaar in t Kwadraat

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken Vrijwilligersbeleid Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink Manager Breedtesport & Competitiezaken Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

!"# $!" # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0) " )!" # 1 2 3 " 3 4 4)!" 5 ') ) # 6

!# $! # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0)  )! # 1 2 3  3 4 4)! 5 ') ) # 6 1 !"# $!" # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0) " )!" # 1 2 3 " 3 4 4)!" 5 ') ) # 6 2 De Bijspringer-methode is ontwikkeld om op grote schaal, in een dorps- of wijk, participatie van burgers in het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Jaarverslag 2014 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 5 Externe contacten 6 Interne organisatie

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Taal: de sleutel naar echt meedoen

Taal: de sleutel naar echt meedoen Taal: de sleutel naar echt meedoen Leren en participeren, hoe doe je dat? www.wmoradar.nl Bewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal, kunnen bij Radar Wmo diensten een taalcursus volgen in hun

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Buddy project: Nederlands gezin gekoppeld aan een Syrisch gezin.

Buddy project: Nederlands gezin gekoppeld aan een Syrisch gezin. '... geen van beiden denkt eraan om elkaar los te laten." De eerste maand van 2017 ligt achter ons dus hierbij alweer de eerste nieuwsbrief. We begonnen dit jaar met een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.

Nadere informatie

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Ring Pass Delft, Vrijwilligersbeleid 2016-2020, versie 2016-01-26 blz. 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid...3

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Vrijwilligersnotitie. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Vrijwilligersnotitie. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Vrijwilligersnotitie Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding (achtergrond en geschiedenis) 3 2. Doelstelling van deze notitie 4 3. Het soort vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan: JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 Een vliegende start Met dank aan: IK DURF NU DE DEUR WEER OPEN TE DOEN Ik heb Stichting Present ingeschakeld om klussers te zoeken voor het huis van een cliënte met een

Nadere informatie

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten Voor u ligt de tweede nieuwsbrief gemaakt in BAR-verband. zowel in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt dezelfde nieuwsbrief verstuurd. De eerste pagina

Nadere informatie

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen

BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE. Resumé bevindingen BESTANDSANALYSE SAMENLOPERS ZWOLLE Resumé bevindingen Inleiding Ekdé werk&mobiliteit BV is juli 07 gestart met een screening van samenlopers ingeschreven bij de gemeente Zwolle. Over elke kandidaat is

Nadere informatie