Biz. 1. Voorwoord Personeelsbezetting Verzorgingsgebied Organisatie Regionale Brandweer Opieidingen en instructie 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Biz. 1. Voorwoord 2. 2. Personeelsbezetting 3. 3. Verzorgingsgebied 4. 4. Organisatie 5. 5. Regionale Brandweer 6. 6. Opieidingen en instructie 7"

Transcriptie

1

2

3 Biz. 1. Voorwoord 2 2. Personeelsbezetting 3 3. Verzorgingsgebied 4 4. Organisatie 5 5. Regionale Brandweer 6 6. Opieidingen en instructie 7 7. Personeelsallerlei 9 8. Kleding en uitrusting Materiaal en materieel Preventie Milieu Arbobeleid Repressieve brandbestrijding en hulpverlening Financien Afsluiting 20 Persartikelen

4

5 1. Voorwoord Hierbij gaat het jaarverslag 1995 van de brandweer Leek. Hierin vindt u een opsomming van de activiteiten die rechtstreeks verband houden met brandblussing en hulpverlening maar ook zaken die het randgebeuren betreffen. Tevens vindt u een summiere opgave van de activiteiten, die verband houden met het regionale brandweergebeuren. Het aantal uitrukken in 1995 gaf een maximum te zien en bedroeg 66. De grootste schade ontstond bij de brand op zondag 22 oktober aan het pand Tolberterstraat 66 te Leek. De totaal geschatte schade van 1995 van de branden bedroeg f ,-. Een belangrijk discussiepunt binnen het korps was het toetreden van vrouwen binnen het korps. De meningen hierover waren duidelijk verdeeld. In het overleg tussen burgemeester en korps is breedvoerig van gedachten gewisseld en heeft geresulteerd in een collegebesluit waarbij minimaal twee vrouwen tegelijk bij het korps zullen worden benoemd. Er was sprake van een goede samenwerking met andere diensten bij het bestrijden van branden en hulpverleningen. hierbij dient te worden gedacht aan regionale politie - korpsen van buurgemeenten - ambulancediensten en de bergingsbedrijven. De commandant. Leek, 3 december 1996.

6

7 2. Personeelsbezettinq Bij de brandweer Leek zijn 17 mensen in dienst. Per 31 december heeft de heer J. Vaartstra, in verband met het bereiken van de leeftijd van 55 jaar, afscheid genomen van het korps. Hetzelfde gebeurde per 1 april 1995 door de heer K. Hummel. In deze vacatures, waarvoor ook vrouwen waren uitgenodigd, zijn de heren P.A. Kromkamp en P.O. Zijlstra benoemd. De laatste heeft in het verleden ook reeds deel uitgemaakt van het korps, en is reeds in het bezit van het certificaat pompbediener. De heer K. Bos heeft per 1 april op eigen verzoek ontslag genomen. Het vervullen van deze functie leidde tot enige commotie binnen het korps. Dit hield verband met het feit dat een vrouw binnen het korps haar intreden zou doen. Na het korps te hebben gehoord, heeft het college van b. en w. een aantal beleidsregels vastgesteld om op termijn vrouwen bij het korps te laten toetreden (twee tegelijk) Om dit te kunnen realiseren is de invulling van de vacature van R. de Boer in 1996 naar voren geschoven. Omdat er geen twee geschikte vrouwelijke kandidaten waren zijn per 11 oktober de heren M. Nijland en M. Nijnuis benoemd. P.A. Kromkamp (Peter) P.O. Zijlstra (Piet) M. Nijland (Marcel) M. Nijnuis (Martin)

8

9 Per 31 december 1995 zijn bij het korps werkzaam: Naam (geb.datum) C. v.d. Veen ( ) P.H. Wielsma ( ) H. Boonstra ( ) R. de Boer ( ) W. v.d. Veen ( ) O. Smilda ( ) E. v.d. Velde ( ) H. Marree ( ) L. Louwes ( ) C. v.d. Velde ( ) H. Scholte ( ) E.H. Huisman ( ) W. Panjer ( ) P.K. v.d. Veen ( ) P.A. Kromkamp ( ) P.O. Zijlstra ( ) M. Nijland ( ) M. Nijnuis ( ) Functie commandant ondercommandant bevelvoerder brandwacht 1e klas brandwacht 1e klas chauffeur/pompbediener brandwacht 1e klas brandwacht 1e klas chauffeur/pompbediener brandwacht brandwacht 1e klas brandwacht 1 e klas brandwacht 1e klas brandwacht 1e klas adsp. brandwacht brandwacht 1 e klas adsp. brandwacht adsp. brandwacht Datum indiensttreding 1 januari September december augustus oktober augustus augustus april december mei mei januari januari februari juni 1995 I juni 1995 I1 oktober oktober 1995

10

11 3. Verzorqingsgebied Het werkterrein van de Vrijwillige Brandweer Leek omvat de gehele gemeente Leek. Het oppervlak van de gemeente Leek is ha. Binnen de gemeente Leek bevinden zich een 7-tal woonkernen te weten: Leek - Tolbert - Zevenhuizen - Midwolde - Lettelbert - Oostwold - Enumatil. In 1995 is op 19 juni assistentie verleend aan het korps Roden bij een grote brand in een bedrijvencomplex aan de 1e Energieweg. Ook op 30 juni is buiten de gemeente opgetreden. Het betrof toen een brand in een touringcar op de A7 onder Frieschepalen in de gemeente Marum. Het inwonertal van de gemeente Leek bedroeg op 1 januari 1995: De hieruit afgeleide bevolkingsdichtheid was inwoner per km 2. En dan nog even dit het alarmnummer in onze regio. Politicly Brandweer!safc Ambulance kcs

12

13 4. Orqanisatie Voor het personeel van de brandweer Leek zijn de volgende regelingen van kracht: a. Model Rechtspositieregeling Vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer vastgesteld op 23 maart 1993 door de raad van de gemeente Leek. b. De organistieverordening Brandweer vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Leek van 23 februari Verder heeft de gemeente Leek ten behoeve van het brandweerpersoneel de volgende verzekeringen afgesloten: 1. WAO-gat vrijwillige brandweer Nederland bij Sedgwick, Amsterdam. 2. Ongevallen Malus Bescherming bij Sedgwick, Amsterdam. 3. Ongevallen Brandweer/Bedrijfszelfbescherming bij Sedgwick, Amsterdam. 4. Aansprakelijkheid van de overheid jegens personeel Brandweer bij Centraal Beheer, Apeldoorn.

14

15 5. Reqionale brandweer De brandweer leek maakt deel uit van de Regionale Brandweer Groningen en omvat de totale provincie Groningen. Naast het bestuurlijk apparaat, gevormd door de burgemeester van de deelnemende gemeenten, is er een technische organisatie. Deze wordt gevormd door de commandanten van de brandweerkorpsen. De commandanten vergaderen in principe vier keer per jaar. Ter voorbereiding van deze vergaderingen is er een V.A.C. in het leven geroepen. Dit is een vergadering van rayonvertegenwoordigers onder voorzitterschap van de regionaal commandant. De gemeente Leek is in de V.A.C. vertegenwoordigd door de eigen commandant. Hij vertegenwoordigt met de heer Flanderijn van de brandweer Haren het rayon Westerkwartier-Gorecht. Dit rayon wordt gevormd door de gemeente Grootegast, Haren, Hoogezand, Leek, Marum en Zuidhorn. Verder zijn er een aantal afstemgroepen in het leven geroepen, die momenteel in verband met het werken aan de projecten Versterking Brandweer en Crisismanagement min of meer sluimerend zijn. In 1995 is doorgewerkt aan het in 1994 opgestarte project Brandweerzorg. De eerste resultaten van het onderzoek naar de basiszorg zijn gereedgekomen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de huidige gemeentelijke grenzen niet altijd de optimale zijn als het gaat om het zo goed mogelijk (te vertalen door "zo snel mogelijk") leveren van hulp aan de bevolking bij de brandbestrijding. Zo bleek onder andere dat in de gemeente leek de kern Enumatil sneller bereikt kan worden door de brandweer Zuidhorn. Een en ander moet nog bestuurlijk worden afgehandeld. Op 23 maart is er voorlichting gegeven aan het korps inzake groot watertransport (dompelpompeenheid). Op 27 april is er in Groningen een regionale oefening gehouden waarbij het zwaartepunt op de hulpverlening lag. Regionale Brandweer Groningen Bezoekadres: Sontweg AT Groningen

16

17 6. Opleidinqen en Instructie De opieidingen van het brandweerpersoneel worden in ons gebied verzorgd door de Stichting Brandweer Opieidingen Noord (B.O.N.). In 1995 werden de volgende opieidingen gevolgd met de daarbij behaalde certificaten en diploma's. Opleiding Brandwacht De heer P.A. Kromkamp, M. Nijland en M. Nijnuis zijn gestart met de opieiding voor Brandwacht en volgden de eerste lessen voor de module repressie. Het examen hiervan volgt in Opleiding Brandwacht 1e klasse De heer P.K. van der Veen volgde de cursus voor module pompbediener en behaalde het hierbij behorende certificaat. Voor de module "Hulpverlener" behaalden de heren E.H. Huisman, W. Panjer en P.K. van der Veen het certificaat. De heer E.H. Huisman en P.K. van der Veen behaalden het certificaat voor de module "pompen algemeen" en tevens het diploma Brandwacht 1e klasse. Opleiding Hoofdbrandwacht De heer E.H. Huisman en P.K. van der Veen zijn gestart met de cursus voor de module "Organisatie en leidinggeven". Opleiding onderbrandwacht De heer H. Scholte behaalde een certificaat behorende bij de modules "Gevaarlijke stoffen" en "Materieel". Omdat hij aan de diploma-eisen voldeed behaalde hij daardoor tevens het diploma onderbrandwacht. De heer P.D. Zijlstra is gestart met de opieiding voor de module "Verbranding en Blussing". Rijtrainingen Naast de BON-opleidingen volgen de chauffeurs van het korps periodieke rijtrainingen. Deze trainingen worden uitgevoerd op het Verkeerveiligheids Centrum Rozendom in Rijssen en in de gemeente Leek. De trainingen worden over 7 jaren verdeeld en omvatten: fase I - Basis brandweerveiligheidstraining in Rijssen fase II - Veiligheidstraining op lokatie in eigen verzorgingsgebied fase III - Veiligheidstraining op lokatie in verzorgingsgebied fase IV - Retraining H in Rijssen fase V - Veiligheidstraining op lokatie in eigen verzorgingsgebied fase VI - Veiligheidstraining op lokatie in eigen verzorgingsgebied fase VII - Rijtraining III te Rijssen

18

19 8 Reanimatie De jaarlijkse herhalingscursus reanimatie werd weer door alle leden van het korps gevolgd. Dit vond plaats op 7 februari. Kaderdagen BON Door de heer H. Boonstra en C. van der Veen werd de Kaderdag van het BON in Oosterwolde bezocht. Onder andere kwamen hier de ontwikkelingen in het ademluchtgebeuren aan de orde en ARBO-zaken. In 1995 werden de volgende oefenavonden gehouden: 3 januari 19 januari 7 februari 7 maart 28 maart 4 april 2 mei 6 juni 4 juli 1 augustus 8 September 3 oktober 7 november 5 december Voorlichting technische recherche regiopolitie Instructie over nieuwe kijk op hulpverlening Reanimatie Bedrijfsbezoek aan Schurpack-Leek Technische hulpverlening t.g.v. jaarvergadering EHBO Informatie van P&O inzake verzekeringen Brandweeroefencentrum Zuidbroek Bespreking basiszorgnormen brandbestrijding Watervoorziening in aanjaagverband Controle brandkranen "Wolveschans" en "De Linde" Ongevallen met gevaarlijke stoffen Technische hulpverlening Chemicalienpakken + explosiemeter Bedrijfsbezoek aan Divoza-Leek n

20

21 7. Personeelallerlei Per 1 januari 1995 zijn de heren P.K. van der Veen en E.R. Huisman bevorderd tot brandwacht 1e klasse. In verband met het bereiken van de leeftijd van 55 jaar is aan de heer K. Hummel per 1 april 1995 eervol ontslag verleend. Hij heeft 27 jaar deel uitgemaakt van het brandweerkorps. Op 21 april is er tijdens een informeel feestje op het Zwemkasteel afscheid van hem genomen waarbij o.a. zijn kwaliteiten als carossiebouwer werden genoemd (ideaal bij hulpverlening bij verkeersongevallen). Per 1 april 1995 is de heer K. Bos op eigen verzoek ontslag verleend. Dit ontslag is hem eervol verleend. De heer P. Wielsma was op 1 September jaar bij de brandweer. Hij zal op 6 januari 1996 worden gehuldigd. De keuringen van het brandweerpersoneel werden weer uitgevoerd door de Arbodienst Groningen Stad en Ommelanden. Een lid van het korps is tijdelijk afgekeurd in verband met een operatieve ingreep. Personeelsvereniging Het personeel van de brandweer heeft in het verleden een personeelsvereniging opgericht waarvan alle korpsleden lid zijn. Een actief bestuur organiseert jaarlijks een aantal activiteiten. In 1995 waren dat: 7 januari Nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van de heer G. Vaartstra. De heer H. Boonstra ontving een medaille voor 20 jaar trouwe dienst en de heer L. Louwes voor 12,5 jaar. 21 april Rondleiding/excursie in het Zwemkasteel. Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van de heer K. Hummel. 31 mei Personeelsreis naar het eiland Borkum. 7 oktober Reunie in Theehuis "Vredewold" Een groot aantal oud-leden was aanwezig en kon o.a. genieten van het Chantikoor Nietap. Personalia Op 7 mei overleed toch nog onverwacht ons oud-korpslid Heerke de Vegt op de leeftijd van 61 jaar. We hebben op 11 mei in Groningen definitief afscheid van hem genomen. Ondernemingsraad In 1996 zal er door het in het inwerkingtreden van de Wet op de Ondernemingsraden bij de gemeente een ondernemingsraad worden gekozen. Door de afdeling P&O is het korps getnformeerd over de mogelijkheden die de OR biedt. De brandweer zal geen lid voordragen voor de OR-verkiezingen, doch haar belangen via een "gedelegeerde" laten behartigen.

22

23 10 8. Kledinq en uitrustinq De brandweer van Leek beschikt sinds 1994 over nieuwe bluspakken, die aan de nu gestelde eisen van veiligheid en werkcomfort voldoen. Hetzelfde kan gesteld worden voor de veiligheidshelmen. In 1995 zijn een tweetal chemicalienpakken aangeschaft. Deze kunnen worden gebruikt bij ongevallen met gevaarlijk stoffen in combinatie met de aangeschafte explosiemeter.

24

25 11 9. Materiaal en materieel De brandweer Leek heeft de beschikking over een 2-tal bluseenheden die de regionummers 527 en 537 dragen. Voertuig 527 Dit is een tankautospuit met een watertank van Itr. en voorzien van een hoge en lage druk pompeenheid. Voertuig 527 is verder uitgerust met apparatuur voor hulpverlening. Dit betreft o.a. persluchtapparatuur, hydraulisch redgereedschap, hefkussens, dieselaggregaat en lichtmast. Technische details: chassis : Mercedes Benz, type 913 opbouw : van Bergen, Heiligerlee pompen : fabrikaat Bachert bouwjaar : 1979 Het college van B&W heeft in haar overwegingen afgezien van het vervangen van dit voertuig in 1994, 1995 en Vervanging in 1997 is zeer wenselijk in verband met verminderde pompcapaciteit en technische staat. Voertuig 537 Dit is een tankauto met een watertank voor Itr. en voorzien van een hoge en lage druk pompeenheid. Op het voertuig is een lichtgewicht draagbare motorspuit aanwezig en een dieselaggregaat. Bij de opbouw is rekening gehouden met alle moderne technieken t.a.v. de corrosiebestrijding en letselpreventie. Technische details: chassis opbouw pomp draagbare motorspuit Dieselaggregaat bouwjaar kenteken DAF, type FF45-11 CT Ziegler - Winschoten Ziegler FP 16/8-1 HH Ziegler Ultra Leicht Honda EM 4500 SX In haar vergadering van 29 novernber 1994 heeft de raad van de gemeente Leek gelden beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een tweetal chemicalienpakken en een explosiemeter. Deze zaken zijn nodig in het kader van ongevalbestrijdingen gevaarlijke stoffen. Aangeschaft zijn: 2 Trellchem Splash 1000 chemicalienpakken 1 Exotector G615 GS4 explosiemeter met randapparatuur

26

27 Preventie In dit hoofdstuk volgt een opsomming van de activiteiten die de brandweer Leek heeft uitgevoerd om branden te voorkomen en schade als gevolg van branden en ongevallen zo klein mogelijk te houden. Een gedeelte van de brandpreventie, het beoordelen van bouwplannen, wordt uitgevoerd door de afdeling VROM van de gemeente Leek. Deze beoordeling vindt plaats op basis van het bouwbesluit. Een andere vorm van preventie is het nagaan of de juiste kleine blusmiddelen als blussers en brandslangen worden geplaatst en of er voldoende en goed functionerende nooduitgangen aanwezig zijn. Deze inspecties vinden regelmatig plaats. In sommige gevallen wordt met het gehele korps een bezoek gebracht. Dit jaar waren dat Schurpack in Leek op het Industriepark en Divoza aan de Bosweg in Leek. Steeds meer bedrijven gaan over tot het aanbrengen van een automatische brandmeldinstallatie. Hierbij wordt een brand of rechtstreeks of via een meldkamer gemeld bij de regionale alarmcentrale. Niet alle meldingen hebben betrekking op een werkelijke brand. Daarom kan er een bepaalde procedure worden afgesproken over hoe te handelen bij alarmering. Voor sommige tehuizen is eer een vertraging ingebouwd voor het oproepen van de brandweer Leek. Er kan dan worden nagegaan of de melding terecht is. In 1995 zijn er bij de centrale in Groningen 28 meldingen binnengekomen, die niet hebben geleid tot een uitruk van het korps. Om bij automatische meldingen niet onnodig breekwerk te moeten doen om binnen te komen waardoor veel schade kan ontstaan worden steeds meer z.g. brandweerkluisjes geplaatst. In deze kluisjes die alleen via een op het voertuig aanwezige sleutel kunnen worden geopend bevinden zich de sleutels voor toegang tot het gebouw.

28

29 Milieu In 1994 is bij de gemeente Leek het B-team operationeel geworden. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van alle afdelingen van de gemeente Leek. Voor de brandweer heeft de commandant zitting in het team. Enkele aspecten, dit het milieu betreffen, en bij de brandweer aan de orde kwamen, waren: 1. Bij ongevallen wordt voorkomen dat verontreinigingen van rioleringen, bodemen oppervlaktewater optreden. 2. Olieresten worden verwijderd door gebruik te maken van absorptiemiddelen. Deze worden meegenomen en afgegeven aan het K.C.A.-depot van de gemeente Leek. 3. Bij oefeningen wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke autowrakken. Deze zijn ontdaan van accu, olie en koelvloeistof.

30

31 Arbo-beleid In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg ARBO-wet, dienen maatregelen te worden getroffen voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden op de werkplek. Deze omstandigheden hebben betrekking op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mens, in ons geval de brandweerman/vrouw in de werksituatie. Om dit te bereiken moet er een zogenaamde Veiligheid, Gezondheid en Welzijnbeleid, kortweg VGW beleid worden gevoerd. In algemene bewoordingen kan het te volgen VGW-beleid als volgt weergegeven worden: 1. Verplichtingen van de werkgever: "De werkgever moet, mede gelet op de algemeen erkende regelen der techniek, de stand van de bedrijfsgezondheidszorg, alsmede de stand van de ergonomie en die van de arbeids- of bedrijfskunde, zorg dragen voor een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn bij de arbeid. 2. Verplichtingen van de werknemer: "De werknemer is verplicht in verband met de arbeid de nodige werknemersvoorzichtigheid en -zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van henzelf of van anderen dan wel met het oog op het welzijn. 3. Samenwerking en overleg: "De werkgever en de werknemers moeten samenwerken in de zorg voor het VGW-beleid; ze dienen daartoe altijd bezig te zijn met het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden ten behoeve van een zo groot mogelijke veiligheid, een zo gezond mogelijke situatie en de zo hoog mogelijke graag van wel bevinden. Als gevolg van deze wetgeving werd een aanvang gemaakt met het volgens voorschrift keuren van diverse onderdelen van de voertuiguitrusting. Gekeurd werden o.a.: de ademluchtapparatuur, de kabels, kettingen, haken, sluitingen en de lierkabel. Hiervoor werden de benodigde certificaten geleverd.

32

33 Repressieve brandbestriidinq en hulpverleninq In het verslagjaar 1995 is de brandweer in totaal 66 keer uitgerukt. Dat is een duidelijk hoger aantal dan in 1994 het geval was. In 39 (31) gevallen was er sprake van een brandenmelding. In 11 (7) gevallen betrof het een uitruk voor hulpverlening bij verkeersongevallen of wegdekvervuiling of dieren in nood. In 2 (0) gevallen was er sprake van vals alarm en 14(11) keer betrof het een loos alarm melding. Voorzover kon worden nagegaan bedroeg de totale schade als gevolg van branden f ,-. De grootste schade ontstond op zondag 22 oktober, toen het pand Tolberterstraat 39 vlam vatte. In dit gebouw was de V.V.V. gevestigd en het resterende gedeelte zou op korte termijn door de Rabobank worden gebruikt. De loos alarm meldingen betrof voor het merendeel een defect aan of onoordeelkundig gebruik van brandmeldinstallaties. * De tussen haakjes genoemde getallen betreffen het jaar 1995.

34

35 16 13a. Overzicht van branden januari 5 januari 10 januari 22 januari 26 januari 25 februari 25 maart 28 maart 10 april 10 april 14 mei 16 mei 27 mei 18 juni 19 juni 30 juni 1 juli 5 juli 6 juli 9 juli 10 juli 16 juli 10 augustus 12 augustus 13 augustus 22 augustus 16 oktober 21 oktober 22 oktober 23 oktober 31 oktober 6 november 14 november 17 november 3 december 11 december 27 december 30 december 31 december schoorsteenbrand, de Holm 8, Tolbert nihil vlam in de pan, Renckemastraat 27, Leek 2.500,- schoorsteenbrand, Mr. Haarmanstraat 1, Zevenhuizen nihil huisvuilcontainer, De Hulstlaan, Leek nihil autobrand, A7 onder Oostwold onbekend oververhitting oven, OBS Tweesprong, Leek nihil aanhanger parkeerterrein Grietenij, Leek onbekend binnenbrand, Calechelaan 24, Leek ,- oververhitting C.V.-ketel, Ger. School Leek nihil autobrand, A7 onder Leek onbekend schoorsteenbrand, Lindensteinlaan 5, Leek nihil buitenbrand, Nienoord, Leek nihil autobrand, Oldebertweg, Leek onbekend autobrand, A7 onder Tolbert onbekend assistentie brandweer Roden, 1e Energieweg n.v.t. busbrand, A7 onder Frieschepalen (gem. Marum) n.v.t. buitenbrand, Bousemalaan Leek nihil bermbrand, Auwemalaan Leek nihil boombrand, Hoofdstraat, Tolbert nihil woningbrand, Goldbergsingel 69, Leek onbekend bermbrand, Roomsterweg, Zevenhuizen nihil bouwmaterialen best.plan Wolveschans onbekend autobrand, A7 onder Tolbert onbekend buitenbrand (strowagen), Hoofdstraat 86, Tolbert , binnenbrand, Burg, van Waninglaan 30, Leek , binnenbrand spuitcabine Netam, Leek onbekend afvalcontainer bij Nienoordcollege, Leek nihil buitenbrand Kokswijk 20, Zevenhuizen 500, Uitslaande brand Tolberterstraat 39, Leek ,- nablussing Tolberterstraat 39, Leek nihil stacaravan + units Noorderpark, Tolbert ,- binnenbrand Oldenoert 150, Leek 5.000,- caravanbrand de Holm 12, Tolbert onbekend keukenbrand Van Panhuyslaan 147, Leek 6.000,- woningbrand Hooilanden 8, Lettelbert onbekend (later ingetrokken) autobrand Zernikelaan, Leek onbekend dakbrand Ifftemalaan 36, Leek onbekend autobrand, weth. Iwe Hutstraat, Leek onbekend oudejaarsbrand Feithspark, Leek nihil

36

37 17 13b. Hulpverleninqen in januari 27 januari 17 maart 26 mei 29 mei 14 juni 6 juli 8 augustus 9 oktober 8 december 22 december kat achter dakbeschot, De Deel 31, Tolbert wateroverlast in regio verontreinigend wegdek, Euroweg, Leek gaslekkage bij Simmelinkstraat 14, Tolbert bejaarde uit woning halen, Euroweg, Leek (ladderwagen Groningen) koe in gierput, Hoofdstraat 211, Oostwold auto te water Euroweg/Boveneind, Leek man bekneld in aftakas tractor, Oudewijk 12, Zevenhuizen verkeersongeval, Oudestreek, Zevenhuizen auto in sloot, Mensumaweg, Tolbert auto tegen boom, Hoofdstraat, Oostwold 13c. Vals alarm-meldinqen april buitenbrand Grouwweg, gem. Marum 8 november binnenbrand Helling 72, Leek 13d. Loos alarm-meldingen januari 23 januari 28 januari 7 februari 17 februari 2 maart 8 maart 26 april 26 april 14 juni 13 augustus 3 September 4 September 3 december lekke koelinrichting aan auto op A7, Leek storing aan brandmeldinstallatie, Disco Pruim, Zevenhuizen storing aan brandmeldinstallatie, C.B.S. Van Panhuysschool, Leek storing aan brandmeldinstallatie, Kalkoven 10, leek storing t.g.v. onweer brandmeldinstallatie Hotel Leek, Leek brandmeldinstallatie geactiveerd door sprinkler Hunter Douglas Leek brandmeldinstallatie geactiveerd door werkzaamheden Liekeblom Leek stroomstoring brandmeldinstallatie, Sintmaheerdt, Tolbert stroomstoring brandmeldinstallatie, Hunter Douglas, Leek storing brandmeldinstallatie, O.B.S. Gavehoek, Oostwold storing brandmeldinstallatie, C.B.S. van Panhuysschool, Leek stroomstoring brandmeldinstallatie, Hunter Douglas, Leek storing brandmeldinstallatie, 't Heem, Tolbert storing brandmeldinstallatie, den Eikelaer, Leek

38

39 18 Diversen in 1995 Op 2 en 3 September is een gedeelte van het korps ingezet als brandwacht bij de C.C.-races. Bij de alarmcentrale zijn 28 meldingen binnengekomen van o.a. tehuizen die niet hebben geleid tot een uitruk omdat in de wachttijd een terugmelding naar de centrale kwam met de mededeling dat het een loos alarm betrof! Stichting CC-races

40

41 Financien Uit het beleidsdeel en de meerjarenraming van de begroting van de gemeente Leek zijn de volgende gegevens gehaald. Rekening Rekening Begroting Rekening Personeelskosten Huisvestingskosten Brandmelding/alarmering Brandblus en reddingsmiddelen Brandkranen Overige uitgaven brandweer* Apparaatskosten Regionale brandweer* Afwijkingen in deze post worden veroorzaakt door herschikking van de begrotingsposten. kengetallen: Gemiddelde kosten per inwoner f 18,93 f 21,02 - Gemiddelde kosten per woning - 52,36-56,66

42

43 Afsluitinq Ik heb gepoogd in dit jaarverslag u een indruk te geven van een aantal facetten van de brandweer Leek. Het jaar 1995 was weer een goed gevuld jaar. Veel activiteiten zijn er geweest en alles is tot een goed einde gebracht. Dit alles kan, omdat het korps over een goede uitrusting beschikt, een goede inzet heeft en kan profiteren van een goede samenwerking met andere bij brand of ongeval betrokken partijen. Uiteraard dient vermeld dat het korps op morele en financiele steun van de gemeenteraad kan rekenen. Graag een woord van dank aan alle betrokken partijen. De comma een.

44

45 V.l.n.r. op de foto G. Vaartstra en echtgenote, 'koperen' Louwe Louwes, het echtpaar Dinie en Harry Boonstra en burgemeester S. de Jong. ^ Lintje voor Leekster hulpverleners De vrijwillige brandweer van Leek is het nieuwe jaar extra goed begonnen, want tijdens een speciale bijeenkomst van de hulpdienst in restaurant Van der Heide werden drie spuitgasten uitbundig in de bloemtjes gezet. Het ging om bevelvoerder Harry Boonstra, die al 20 jaar dee) van het korps uitmaakt en chauffeur-pompbediener Louwe Louwes, die z'n koperen jubileum als brandweerman vierde. Tevens werd afscheid genomen van Goitzen Vaartstra aan wie eervol leeftijdsontslag werd verleend. De sessie werd ook bijgewoond door Leek's eerste burger Siepie de Jong, die lovende woorden richting verdienstelijk brandbestrijdingstrio uitte, en hen van de gebruikelijke versierselen voorzag. Op 7 januari 1995 warden ertkele korpsfeden gehuldfgd en werd er afscheid genomen van de heer G. Vaartstra.

46

47 Leekster brandweerlieden en vrijwilligers hadden de handen vol aan het dumpen van zandzakken om boeren langs Lettelberterdiep en Hoendiep tegen het wassende water te beschermen. ^^ ^.jt.fs" Op 27 janoari 1995 verseende een gedeelte van het korps regionale hulp bij wateroverlast in de provincie, Hier zijn ze bezig aan het Hoendiep onder Enumatil. Klaas Hummel, na 27 jaar bij de brandweer:,,de goede sfeer zal ik het meeste missen. Leekster brandweerman Klaas Hummel stopt na 27 jaar Per 1 aprii 1995 is aan de heer K. Hummel eervol ontslag verleend.

48

49 Auto uit bij Gewonden by ongevas op'a7 LEEK - Een 51-jarige au-.tomobilist uit Stadskanaal en zijn 50-jarige passagier, zijn gisteren na een onge-. val op de Rijksweg A7 ter hoogte van Leek in een shock-toestand en met nekklachten dvergebracht naar het ziekenhuis in. Groningen. De bestuurder van de personenwagen verloor volgens de politic de macht over het stuur nadat hij vermoedelijk een black-out had gekregen. De wagen belandde in de vangrail en vloog in brand. De auto van een 51-jarige automobilist uit Stadskanaal is maandagmiddag uitgebrand op de snelweg Drachten richting Groningen, ter hoogte van de afslag Leek. De bestuurder werd onwel en verloor daardoor de macht over het stuur. De wagen kwam tegen de vangrail tot stilstand en vloog daarop in brand. De bestuurder en zijn passagiere werden met nekklachten en in shocktoestand naar het ziekenhuis overgebracht. -at.fi./.s- Op 10 april 1995 brandde op de A7 onder Leek een personenauto totaal uit. Op 12 april vatte een met hooi geladen wagen vlam aan de Hoofdstraat in Tofbert.'... Een met hoof beladen wagen heeft zaterdagmiddag op de Hoofdstraat In Tolbert enige tijd voor behoorlijke commotie gezorgd. Tijdens het hooitransport ontdekte de tractorbestuurder plotseling dat er lets niet pluis was met de hoog opgetaste lading, want die begon steeds meer te roken. Toen de man poolshoogte ging nemen bleek dat het gevaarte al van voor tot achter in de hens stond en werd meteen de brandweer gealarmeerd. De Leekster spuitgasten moesten wel even alle zellen bijzetten, omdat de hooiwagen precies bij een bedrijvencomplex was geparkeerd. Dakbedekking en reclameborden daarvan begonnen al aardig te smeulen, waarop uit voorzorg ook de brandweer van Marum ter assistentle werd gewaagd. De lading hooi ging geheel verloren, terwijl tevens aanzienlijke schade aan het toevallig 'belandende perceel' ontstond.

50

51 Moeder en kind komen goed weg bij crash met truck Op 9 oktober werd de brandweer gealarmeerd voor een ongeval aan de Oude Streek te Zevenhuizen. De totaal vernielde personenauto, waar moeder en zoon wonderwel redelijk goed uitkwamen. Bij een ernstig auto-ongeval in Zevenhuizen zijn maandagmiddag een moeder een haar zesjarig zoontje gewond geraakt. Hun auto stand stil om af te buigen naar de hervormde school aan de Oudestreek, toen een vrachtwagen dit alles te laat opmerkte. Bond vijf over een kwam de personenauto, bestuurd door de uit Roden afkomstige mevrouw Van V., aan bij de school. Vanwege tegenliggers moest ze afremmen en dit werd door de achterop komende vrachtwagenbestuurder B.M. uit de gemeente Leek te laat opgemerkt. De 25-jarige chauffeur van de met zand beladen kipwagen trapte te laat op de rem en kon een aanrijding niet voorkomen. Bij de botsing werd de achterzijde van de Opel Kadett totaal-vernield, tot aan de voorstoelen toe. Het zoontje zat in een kinderzitje op de achterbank en raakte gewond. Moeder en zoon wisten uit de wagen te komen, nog voordat de brandweer van Leek was gearriveerd. Ze liepen naar de school, waarna het zoontje per ambulance werd overgebracht naar een ziekenhuis. Op 22 oktober werd het pand Tolberterstraat 39 gehees door brand verwoest. VW-pand door brand LE K - Een uitslaande brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag het gebouw van het Bode Kruis en de WV aan de Tolberterstraat in Leek verwoest. Twee brandweerwagens van het korps in Leek werden ingezet om de brand te blussen. Vblgens de politie is de brand begonnen op de eerste verdieping van het gebouw. Onderzoek van de technische recherche heeft inmiddels tiitgewezen dat de brand vermoedelijk is ontstaan door kortsluiting. Het is nog onbekend hoe groot de schade is. ets aan de brand, eerder liikt het pand van de WV en de Rabo-bank getroffen door een krachtige windhoos,, _* NvhN/WolterKobus uakjoos door uitslaande brand LEEK - Van de buitenkant lijkt het alsof het onderkomen van de WV en het Rode Kruis aan de Tolberterstraat in Leek is getroffen door een windhoos. Het dak staat bijna op instorten en een flink aantal ramen is gesneuveld. yan de witte muren is nauwelijks Leek heeft de WV de dag na de ramp al vervangende huisvesting aangeboden even verderop -in de straat. "Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we volgende week donderdag de deuren openen van een leegstaand pand aan de Tolberterstraat 13," aldus een zeer opbouw dateert uit 1913 en diende jarenlang als tramhalte. Na het opheffen van de tramlijn is het een kleuterschool geweest en heeft het oofc nog gediend als tijdelijk onderkomen van de politie. Aanvankelijk heeft de bank het pand aangekocht om er parkeergehuisvest, maar ook het Rode Kruis is door de brand gedupeerd. Hetzij iets minder erg dan de WV, die volgens een medewerker naar schatting gulden schade heeft. "Wij hadden onze spullen in verband met de verbouwing al ergens anders ondergebracht.

52

53 Woonwagen brandt uit in Boerakker Een woonwagen op woonwagenkamp Noorderpark nabij Boerakker, is in de nacht van maand'ag op dinsdag volledig uitgebrand. De bewoonster kon ternauwernood aan de vlammenzee ontkomen. De politie heeft geen oorzaak voor de brand kunnen vaststellen, omdat de woonwagen volledig verwoest is. De brand is uitgebroken rond kwart voor twee 's nachts. De bewoonster van de woonwagen werd wakker door een knal. Daarop ontvluchtte zij haar slaapkamer en toen zij de wagen maar nauwelijks verlaten had, stond hij al in lichterlaaie. Inmiddels werd door omwonenden de brandweer van Leek gewaarschuwd. Deze was snel ter plaatse met twee bluswagens, maar er was niets meer aan de houten wagen te redden. Ook kon niet worden voorkomen dat twee sanitaire units uitbrandden en dat twee andere woonwagens aan de zijkant geblakerd werden. De politie heeft een onderzoek naar de brand ingesteld, maar tot op heden geen oorzaak kunnen vaststellen. Volgens een woordvoerder moet brandstichting worden uitgesloten. Ook is er geen sprake geweest van een ontploffing, ondanks dat de bewoonster zegt een knal te hebben gehoord. De bewoonster was wel verzekerd, maar volgens de politie niet voldoende om de volledige schade te dekken. De brand komt slechts enkele dagen nadat op het Noorderpark acht woonhuizen zijn opgeleverd voor evenzovele gezinnen die eerder in een woonwagen woonden. De gemeente Leek was van plan om in het voorjaar de sanitaire units te vernieuwen en het park een, opknapbeurt te geven. Nadat de acht gezinnen in de woningen getrokken zijn, blijven er vier wagons op het Noorderpark over. Op 31 oktober gingen op het Noorderpark in Boerakker een stacaravan en 2 units door brand verloren. Brand in '* badkamer In een badkamer in de Waezenburglaan in Leek is maandagmiddag een wasmachine als gevolg van kortsluiting in brand gevlogen. De gewaarschuwde Leekster brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade was aanzienlijk. Op 3 december werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Hooilanden te Lettefbert. Het betrof echter een bultenbrandje. Op 6 november ontstond er door kortsluiting aan een wasmachine brand in een badkamer aan de Oldenoert te Leek. Brandje in Lettelbert LETTELBERT - Tegen een 43-jarige bewoner van de gemeente Leek is gisteren proces verbaal opgemaakt omdat de man in de buitenlucht een stapel rubber, > tapijt en hout verbrandde. 5 Dit vond plaats aan De 1 Hooilanden in Lettelbert. \ Doordat er een melding van brand was binnenge- < komen, was ook de brand- N weer uitgerukt. Toen de «aard van de brand bekend raakte, werden de spuitgasten onderweg echter teruggeroepen.

54

55

56

JAARVERSLAG VRIJWILLIGE BRANDWEER GEMEENTE LEEK

JAARVERSLAG VRIJWILLIGE BRANDWEER GEMEENTE LEEK JAARVERSLAG 4 VRIJWILLIGE BRANDWEER GEMEENTE LEEK 1. Voorwoord 2. Personeelsbezetting 3. Verzorgingsgebied 4. Organisatie 5. Regionale Brandweer 6. Opleidingen en instructie 7. Personeelsallerlei 8. Kleding

Nadere informatie

Overzicht uitrukken brandweer Neder-Betuwe - Alle groepen 2015

Overzicht uitrukken brandweer Neder-Betuwe - Alle groepen 2015 deel 160 Ochten 21 augustus 18:12 vrijdag avond Brand TS Buitenbrand PRIO 1 Echteld Betuweroute, loos alarm door werkzaamheden 159 Ochten 21 augustus 08:59 vrijdag ochtend Hulp TS Ass.ambulance PRIO 2

Nadere informatie

Albert Jansen. Wist u dat Voorkomen van brand Vluchtwegen vrijhouden Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Vlam in de pan Brandwonden Tips

Albert Jansen. Wist u dat Voorkomen van brand Vluchtwegen vrijhouden Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Vlam in de pan Brandwonden Tips Brandveiligheid Welkom limburg Dia 1 Dia 2 Even voorstellen Albert Jansen Inspecteur brandpreventie Melders Vluchtplan Wat te doen bij brand? Brandwonden Tips Inhoud Dia 3 Dia 4 (Woning)branden Waar ontstaat

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v)

Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) Informatiefolder Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) gemeente Deventer september 2003 Werving vrijwilligers Brandweer Diepenveen Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1999 zijn de gemeenten

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers Voorzitters van 1969 tot 2013. Grote oefening, veel toeschouwers ~ 81 ~ 71 ste jaarvergadering afsluiting jubileumjaar Sluiting jubileumjaar: de 7 en 0 werden weer uit elkaar gehaald door de Burgmeester

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER jij Ben hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER versterken! De brandweer van Bussum De brandweer van Bussum draagt zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor onze inwoners (en dieren) bij brand

Nadere informatie

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen )

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Eerste doormeldingen in Nederland Eerste doormelding in Nederland in 1874 Beroepsbrandweer

Nadere informatie

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening

Verordening Brandveiligheid en hulpverlening Raadsbesluit nummer : Rb2009/05 Onderwerp : Verordening Brandveiligheid en hulpverlening De raad der gemeente Hulst gelet op; 1. artikel 1, tweede lid en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, 2. artikel

Nadere informatie

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant

Risico s bij brandbestrijding. Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Risico s bij brandbestrijding Ricardo Weewer Strategisch adviseur/ plv commandant Congres Bouwkundige Brandpreventie 19 november 2008 Programma Enige achtergronden Brandweer in Nederland Standaard werkwijze

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren)

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren) De opleidingseisen voor vrijwilligers zijn gelijk aan die voor beroepsbrandweerlieden. We verwachten van je dat je bereid bent om voor je opleiding een deel van je vrije tijd op te offeren. De basisopleiding

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

brandweer Leek JAARVERSLAG 2002

brandweer Leek JAARVERSLAG 2002 brandweer JAARVERSLAG 2002 INHOUD VOORWOORD 1 1. ORGANISATIE BRANDWEER LEEK 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Overleg 3 1.3 Regionaal 3 1.4 Organisatie 4 2. PERSONEEL 5 2.1 Personeel per 31 deeember 2002 5 2.2 Aanstellingen

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Dorpsfeest Zonderpoort Table Top 2013

Dorpsfeest Zonderpoort Table Top 2013 Dorpsfeest Zonderpoort Table Top 2013 Zaterdag 28 juli Afgelopen periode is het typisch Hollands weer geweest. De temperaturen schommelden nogal. Voor vandaag zijn de verwachtingen erg goed. Er wordt minimaal

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn

Nr. 1998/5/6 Sector MI. Exloo, 14 april Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn Nr. 1998/5/6 Sector MI Exloo, 14 april 1998 Onderwerp: Vaststelling Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening gemeente Borger-Odoorn OS M c,c? S" / i J Aan de gemeenteraad, ^~- ) De raden van de voormalige

Nadere informatie

4edriiï.czelilh. li g ø$ nut. eel - gei. UIIiai M$UIII) ' bu-

4edriiï.czelilh. li g ø$ nut. eel - gei. UIIiai M$UIII) ' bu- ! 4edriiï.czelilh S li g ø$------ nut UIIiai gei eel - M$UIII) bu- ' - - --- --. T ilij 1 1 416.JFF - E E 0. 3 :L t 1. 4 ] :t' 0 w aal dl-4imf - % r 111 0. &Ek~. - "!..j."' ". :- ' 75:' 1 E Er s, 1 '*

Nadere informatie

Brandweerstatistiek 2001

Brandweerstatistiek 2001 Brandweerstatistiek 2001 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Druk Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair Bedrijf Omslagontwerp Wat Ontwerpers,

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Analyse GMS-gegevens. 1. Inleiding. 2. Methode

Analyse GMS-gegevens. 1. Inleiding. 2. Methode Analyse GMS-gegevens 1. Inleiding Het doel van deze studie is te onderzoeken of op basis van meldkamergegevens meer inzicht kan worden gekregen over hoe vaak door de brandweer wordt uitgerukt, de redenen

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken doorkiesnummer (070) 373 8021 betreft onderhandelingsinzet vrijwillige brandweer uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200802258 bijlage(n) datum 9 januari 2009 Geachte vakbondsbestuurder,

Nadere informatie

De brandweer en het voorkomen van brand

De brandweer en het voorkomen van brand De brandweer en het voorkomen van brand Taken van de brandweer Gevraagd is vijf taken van de brandweer te noemen en in volgorde van belangrijkheid te zetten. De belangrijkste eerst. Dan de op een na belangrijkste

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

antwoordmodel brandgevaar Binnenbrand 4.

antwoordmodel brandgevaar Binnenbrand 4. brandgevaar 6. Omdat het lastig blussen is als het gebouw hoog is. Er kunnen zich meer mensen in het gebouw begeven op verschillende verdiepingen waardoor het redden van de mensen lastiger kan zijn. Bij

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Raadsstuk. Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 7 oktober 2008 Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid woningen

Raadsstuk. Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 7 oktober 2008 Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid woningen Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 239/2008 2 december 2008 VVH/vh 08/181913 Beantwoording vragen van de heer J. Fritz en mevrouw H. Koper inzake brandveiligheid woningen Aan

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

' m. Raadsvoorstel 1999 234 ABBA Ā 2. Verordening hulpverlening en brandveiligheid.

' m. Raadsvoorstel 1999 234 ABBA Ā 2. Verordening hulpverlening en brandveiligheid. Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 1999 234 ABBA Ā 2 onderwerp Verordening hulpverlening en brandveiligheid. ' m Aan de raad Sinds de vaststelling door de Raad van de Organisatieverordening

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen.

Afbakening Het onderzoek richt zich op de fatale woningbranden in 2011. De niet-fatale woningbranden zijn in het onderzoek niet meegenomen. Fatale woningbranden 2011 Managementsamenvatting Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) heeft onderzoek verricht naar de oorzaken, omstandigheden en het verloop van woningbranden met dodelijke

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Joost van Dijk HCPS bv. Namens VEBON afdeling rookbeheersing. praktijkdag parkeergarages' 12 juni 2013 STELLING

Joost van Dijk HCPS bv. Namens VEBON afdeling rookbeheersing. praktijkdag parkeergarages' 12 juni 2013 STELLING Joost van Dijk HCPS bv Namens VEBON afdeling rookbeheersing STELLING Is een parkeergarage ontworpen volgens de eisen genoemd in het bouwbesluit 2012 brandveiliger dan een parkeergarage ontworpen volgens

Nadere informatie

Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht Schuim systeem (DLS)

Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht Schuim systeem (DLS) Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 30 juni 2009 Registratienummer: 2009/28 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Nieuwe brandweervoertuigen voorzien van Druk Lucht

Nadere informatie

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken!

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken! Brandveiligheid en uw beperking Rookmelders laten je niet stikken! 1 Rookmelders laten je niet stikken! Gebruik een brandveilige asbak 2 Brandveiligheid en uw beperking We staan er niet altijd bij stil,

Nadere informatie

Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers?

Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers? Asbestincidenten Zijn brandweermensen asbestwerkers? Jetty Middelkoop AGS BAA Waarom heeft I-SZW aandacht voor de brandweer? Melding uit Rotterdam Rijnmond over onverantwoord omgaan met asbest door de

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

UITRUKOVERZICHT 2007. Aantal 81 9 21 4 24 23 88 16 29 18 25 5 5. - Overige. Hulpverleningen - Auto-ongevallen - Dieren - Water- / stormschade

UITRUKOVERZICHT 2007. Aantal 81 9 21 4 24 23 88 16 29 18 25 5 5. - Overige. Hulpverleningen - Auto-ongevallen - Dieren - Water- / stormschade UITRUKOVERZICHT 2007 Tabel uitrukken per maand Maand Brand Hulpverlening OGS Totaal Januari 8 8 2 28 Februari 2 8 Maart 2 6 0 8 April 7 6 0 3 Mei 7 0 2 Juni 8 7 6 Juli 3 2 0 Augustus 8 0 3 September 6

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 568 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BRANDWEER WATERWEG 1890-2000 INHOUDSOPGAVE Wijze van citeren... 2 INVENTARIS... 3 2 Wijze van citeren

Nadere informatie

JAARVERSLAG REPRESSIE 2011. Cluster Midden

JAARVERSLAG REPRESSIE 2011. Cluster Midden JAARVERSLAG REPRESSIE 2011 Cluster Midden Colofon Titel rapport: Subtitel: Versie: Jaarverslag Cluster Midden Opdrachtgever MT Cluster Midden : Opsteller: L.M. Hilbrink Foto s Brandweer Cluster Midden

Nadere informatie

~ 121 ~ Eerste vervolgles na de brand van de Porrelhoek in de noodlokalen die korte tijd beschikbaar werden gesteld door het gemeentebestuur.

~ 121 ~ Eerste vervolgles na de brand van de Porrelhoek in de noodlokalen die korte tijd beschikbaar werden gesteld door het gemeentebestuur. Snel Inzetbaar Team 1998 Na het examen van het snel inzetbaar team (foto Els Kat) Eerste vervolgles na de brand van de Porrelhoek in de noodlokalen die korte tijd beschikbaar werden gesteld door het gemeentebestuur.

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

Wat als de rook...geen disco rook is. Bewust veilig werken

Wat als de rook...geen disco rook is. Bewust veilig werken Wat als de rook....geen disco rook is. Bewust veilig werken 17-11-2015 1 Joost Ebus Brandveiligheidszorg bevelvoerder - brandonderzoeker 2 3 Programma Brandonderzoek door de brandweer Digitale table-top

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

MFC De Klaproos Calamiteitenplan

MFC De Klaproos Calamiteitenplan MFC De Klaproos Calamiteitenplan Jong Nederland ruimte Calamiteitenplan MFC Siebengewald Versie: 0 Blz: 1 ONTRUIMING en HULPVERLENING algemene gegevens Calamiteitenplan naam organisatie : MFC de Klaproos

Nadere informatie

Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen

Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen Regeling Brandweerorganisatie Zuid-Groningen 2012 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Bladzijde Bijlage jaarrekening 2012 Recapitulatiestaat 1 Kostenplaats RBZG 3 Beheersproducten 7 Dienstenondersteunende producten

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

* // .%^ $ "f^ /«/. I.u- CD O 'y "S 1 c * ' U, n Cb^ ** 5? 6? ffi c^ CTt ' O

* // .%^ $ f^ /«/. I.u- CD O <Z) 0? (B. fl) &- to ^ ft, =-. (f ft,» O CZ> 'y S 1 c * ' U, n Cb^ ** 5? 6? ffi c^ CTt ' O * // I.u- o io /- A ^.%^ $ "f^ /«/. 'y "S 1 c * -I ' U, n Cb^ ** 5? ^ & CZ> o CD O

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! 1 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

BRANDWEERWET 1985. 1. Gemeentelijke en regionale brandweer. Artikel 1

BRANDWEERWET 1985. 1. Gemeentelijke en regionale brandweer. Artikel 1 BRANDWEERWET 1985 1. Gemeentelijke en regionale brandweer Artikel 1 1. Er is in elke gemeente een gemeentelijke brandweer, behoudens indien ingevolge samenwerking met andere gemeenten een regeling ter

Nadere informatie

Daarom hebben Sociaal Zandvoort en de PvdA de volgende vragen aan het college.

Daarom hebben Sociaal Zandvoort en de PvdA de volgende vragen aan het college. Schriftelijke vragen van Zandvoort, 6 mei 2015. Aan het College van B&W Geachte College, Sociaal Zandvoort heeft een controle uitgevoerd naar de staat van brandkranen. Sociaal Zandvoort en de PvdA maken

Nadere informatie

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 Inhoud Inleiding 1. De Arbeidstijdenwet en de brandweervrijwilliger 1.1 Hoofdbetrekking en de brandweervrijwilliger 1.2 Uitzonderingen

Nadere informatie

Brandweerstatistiek 2010

Brandweerstatistiek 2010 Brandweerstatistiek 2010 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal is kleiner

Nadere informatie

De naam van het kindertehuis is Visatorii Dat betekent dromen. De droom werd een nachtmerrie.

De naam van het kindertehuis is Visatorii Dat betekent dromen. De droom werd een nachtmerrie. De naam van het kindertehuis is Visatorii Dat betekent dromen. De droom werd een nachtmerrie. Op 12 mei 2009 werden we gebeld met de mededeling dat er brand was geweest in het kindertehuis. Aanvankelijk

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Incidenten die de NOODZAAK van VEILIG WERKEN duidelijk maken! Veilig werken op hoogte in de Solar-branche

Incidenten die de NOODZAAK van VEILIG WERKEN duidelijk maken! Veilig werken op hoogte in de Solar-branche Incidenten die de NOODZAAK van VEILIG WERKEN duidelijk maken! Veilig werken op hoogte in de Solar-branche Auteur: Edwin Petersen Veiligheidskundige (MVK) Versie: Solar Solutions 2017 Inleiding Voorstellen

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum

Brandweer Bedum. Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken. Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Brandweer Bedum Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken Rapportage en voortgang van de lokale Brandweer Bedum Koos Poelma Commandant Brandweer 10 mei 2012 Programma Prestaties brandweerzorg Bedum 2011 Risico

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE WIJNGAARDEN

HERVORMDE GEMEENTE WIJNGAARDEN HERVORMDE GEMEENTE WIJNGAARDEN Kerkhulpverleningsplan Hervormde Kerk Wijngaarden Dorpsstraat 27 3366 BD Wijngaarden Tel 0184-412281 Datum: oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: P.van Driel KHV Hervormde Kerk

Nadere informatie

Adequaat preventief optreden

Adequaat preventief optreden Adequaat preventief optreden Het voorkomen van kanker als beroepsziekte voor de brandweerman Vertaling van Deense uitgave Good preventive behaviour van: Vertaald in opdracht van: Blad 2 van 16 Inleiding

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013

Rapport. Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapport Rapport over een klacht over de politie, Landelijke Eenheid, voorheen het Korps Landelijke Politiediensten. Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/214 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

Data en trendanalyse Brandveilig Leven. Woningbranden en woningcheck s brandveiligheid 2010 t/m 2012

Data en trendanalyse Brandveilig Leven. Woningbranden en woningcheck s brandveiligheid 2010 t/m 2012 Data en trendanalyse Brandveilig Leven Woningbranden en woningcheck s brandveiligheid 2010 t/m 2012 Afdeling: Onderzoek & Analyse Team Brandveilig Leven Auteur: Lucie Berning Opdrachtgever: A.P. de Graaf,

Nadere informatie

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Aan de slag met continuïteitsplanning, crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Praktische cursus Operationeel Crisiscoördinator Zorginstellingen De stroom valt uit. Een lekkage in een zuurstoftank. Uitslaande

Nadere informatie

Brandweerstatistiek 2002

Brandweerstatistiek 2002 Brandweerstatistiek 00 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 48 73 XZ Voorburg Druk Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair Bedrijf Omslagontwerp Wat Ontwerpers,

Nadere informatie

Brandweerstatistiek 2004

Brandweerstatistiek 2004 Brandweerstatistiek 004 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 48 73 XZ Voorburg Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair Bedrijf Druk OBT bv, Den Haag Omslagontwerp

Nadere informatie

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers M o l e n K y c k o v e r d e n D y c k Datum: 16-04-2006 Pagina 1 van 19 w w w. m o l e n - d o r d r e c h t. n l Ontruimingsplan tijdens brand of andere calamiteiten Ontruimingsplan Molen Kyck over

Nadere informatie

Jaaroverzicht fatale woningbranden 2013

Jaaroverzicht fatale woningbranden 2013 Jaaroverzicht fatale woningbranden 2013 Jaaroverzicht fatale woningbranden 2013 / Brandweeracademie 1 De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Voorwoord Voor u ligt het jaaroverzicht

Nadere informatie

Voorlichting. in het kader van Brandveilig Leven. Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9cqrfehspy

Voorlichting. in het kader van Brandveilig Leven. Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9cqrfehspy Voorlichting in het kader van Brandveilig Leven Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9cqrfehspy Programma I. De brandweer II. III. IV. Brandveilig Leven De praktijk: het woningbezoek 1.

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

Gemeente in Bergen op Zoom

Gemeente in Bergen op Zoom Gemeente in Bergen op Zoom RMD06-0117 Datum Van Aan Kopie aan Onderwerp 14 december 2006 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Toekomst Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal Nr.: 06-115 Mededeling

Nadere informatie

1. Brandpreventie en -melding

1. Brandpreventie en -melding Calamiteitenplan Schwartzmans b.v. Belangrijke telefoonnummers Schwartzmans 0416-337066 (tijdens kantooruren) Alarmcentrale, Centrale post ambulance vervoer (0)112 Centrale post brandmelding (0)112 Centrale

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie nationale veiligheid NVROO Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den

Nadere informatie

brandweer leek JAARVERSLAG 2000

brandweer leek JAARVERSLAG 2000 brandweer leek JAARVERSLAG 2000 1NHOUD VOORWOORD 1 1. ORGANISATIE BRANDWEER LEEK 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Overleg 2 1.3 Regionaal 2 1.4 Organisatie korps Leek 3 2. PERSONEEL 4 2.1 Personeel per 31 december

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie