Een dagje in groep 1/2. op Basisschool De Steiger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een dagje in groep 1/2. op Basisschool De Steiger"

Transcriptie

1 Een dagje in groep 1/2 op Basisschool De Steiger

2 Inleiding Wanneer kinderen in groep 3, of in een hogere groep zitten, is het voor ouders meestal duidelijk wat kinderen doen op school en wat ze daar leren. Bij de kleuterklas ligt dit anders. Ouders krijgen geen rapport mee waar punten voor taal en rekenen op staan. Er wordt in de kleuterklas echter hard gewerkt en veel geleerd door jonge kinderen. Omdat wij het belangrijk vinden, dat ouders op de hoogte zijn van het onderwijs dat hun kind volgt in groep 1/2, is deze gids ontwikkeld. Zo vindt u hier praktische informatie rondom plakboeken, verlof aanvragen, gymtijden, etc., maar ook informatie omtrent de visie op onderwijs, de zorg en het volgen van de ontwikkeling van uw kind. Mochten er na het lezen van deze gids, of in de loop van het schooljaar nog vragen zijn omtrent uw kind of het onderwijs, dan bent u altijd van harte welkom voor een gesprek. Elly de Geus, Miep Frijters Leerkrachten groep 1/2 1

3 Inhoud 1. Wat is de visie op onderwijs? p Hoe ziet het dagritme eruit? p. 4/7 3. Welke vakgebieden komen er aan de orde? p. 8/10 4. Hoe wordt er een beeld verkregen van de ontwikkeling p.11 van kleuters? 5. Hoe ziet de zorg eruit? p Wat is belangrijk om nog meer te weten? p.13/15 2

4 1. Wat is de visie op onderwijs? In groep 1/2 gaan we uit van de ontwikkeling van het kind. Dit houdt praktisch in, dat we inspelen op de behoefte van het kind. Wanneer een kind te kennen geeft dat het toe is aan nieuwe uitdagingen, spelen wij hier op verschillende manieren op in. Een van de speerpunten in het schoolplan is het borgen van het taal- /leesonderwijs. Ons motto is niet voor niets: een veilige aanlegplaats voor taalrijk onderwijs. De visie van de school luidt: Lezen is de basis voor leren. Om schoolbreed het taal-/leesonderwijs te kunnen verbeteren, wordt hier in iedere groep extra aandacht aan besteed. De basis voor goed taalonderwijs leggen wij daarom in de kleuterklas. Zo besteden we o.a. in de kleuterklas spelenderwijs aandacht aan het leren herkennen van letters/klanken, zodat de kinderen in groep 3 gemakkelijker leren lezen. Kortom: in de kleuterklas wordt uw kind spelenderwijs voorbereid op groep 3. 3

5 2. Hoe ziet het dagritme eruit? Een dag in de kleuterklas bestaat niet alleen uit spelen zoals veel mensen nog denken. Kinderen leren in hun eerste schooljaren ontzettend veel. Spelenderwijs worden zij voorbereid op groep 3. Om u een indruk te geven van het dagritme in de kleuterklas ziet u hieronder een globale planning: uur Ochtendkring uur Werken a.d.h.v. planbord uur Fruit eten (+ Engels) uur Buitenspelen uur Kring (taalontwikkeling) uur Pauze uur Kring (rekenontwikkeling) uur Werken a.d.h.v. planbord uur Buitenspelen uur Jassen/tassen/spullen pakken. Naar huis De dagplanning uitgewerkt: Ochtendkring In de ochtendkring worden een aantal liedjes gezongen, waarmee wordt besproken welke dag het is, welke dag het morgen is en welke dag het gisteren 4

6 was. Ook kijken we wat voor weer het is en wat de datum van die dag is. Dit alles hangen we in de vorm van kaartjes op aan de Tijdwijzer. (Zie pagina 8). Daarnaast kijken we op naar speciale gebeurtenissen, die bij deze dag horen. Elke dag zijn er twee kinderen die de juf mogen helpen. Zij mogen vooraan staan in de rij, mogen in de schuur helpen, naast de juf zitten en nog meer. Dit zijn de helpende handjes. Het helpend handje van die dag mag aan de hand van de dagritmekaarten, het dagritme dagritmekaarten opnoemen. Werken met planbord Wanneer we in de kleuterklas gaan werken, werken we a.d.h.v. het planbord. Op het planbord hangt de juf de werkjes van de week. De kinderen hebben allemaal een eigen naamkaartje. Aan het begin van de werktijd heeft de leerkracht de naamkaartjes al bij een werkje gehangen. Er is ook altijd een groepje dat mag kiezen. De kinderen van dit groepje mogen het naamkaartje zelf op het planbord hangen. De kinderen kunnen o.a. de volgende hoeken kiezen op het planbord: - Schrijfhoek - Themahoek - Bouwhoek - Verfbord - Huishoek - Tekentafel - Kleihoek - Leeshoek - Krijtbord - Computerhoek - Kleine constructietafel - Zandtafel Fruit eten Wanneer er fruit gegeten wordt, nemen we opnieuw plaats in de kring. De kinderen pakken hun tas en wachten tot iedereen zit. Voordat we gaan eten, zingen we een liedje om iedereen smakelijk eten te wensen. Daarna start het fruit eten. Wanneer de kinderen klaar zijn met eten, 5

7 gaan ze in de kring een boekje lezen, nadat ze hun tas weer opgehangen hebben. Tijdens het fruit eten komt Cookie the Cat vaak langs om Engelse liedjes en spelletjes met de kinderen te spelen. Cookie praat alleen maar Engels, vanaf dat moment wordt er dus geen Nederlands meer gesproken. Om aan de kinderen duidelijk te maken wat bedoeld wordt, maken we veel gebruik van gebaren. Buitenspelen Het buitenspelen staat het in teken van ontspanning, uitwaaien en lekker bewegen, maar ook het sociaal-emotionele aspect is erg belangrijk. Hoe speel ik samen? Wat is leuk spelgedrag? Door de leerkracht wordt hier extra op gelet en waar nodig wordt dit bijgestuurd. Kring Dagelijks vinden er een aantal kringactiviteiten plaats. Iedere kringactiviteit heeft een bepaald doel. Zo werken we de ene keer bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van beginnende gecijferdheid (rekenontwikkeling), de andere keer staat de ontwikkeling van de beginnende geletterdheid centraal (taalontwikkeling). Taalontwikkeling Beginnende geletterdheid kent een aantal tussendoelen, of leerlijnen: Boekoriëntatie Verhaalbegrip Functie van geschreven taal Relatie tussen gesproken en geschreven taal Taalbewustzijn Alfabetisch principe Functioneel 'schrijven' en 'lezen' Wanneer we in de kring aandacht besteden aan de taalontwikkeling, wordt er steeds aan een van bovenstaande tussendoelen/leerlijnen gewerkt. Vaak zijn er een aantal nevendoelen waar we op dat moment dan ook nog aandacht aan besteden, zodat er meerdere leerlijnen binnen één activiteit aandacht krijgen. 6

8 Rekenontwikkeling Wanneer we in de kring werken aan de rekenontwikkeling, wordt net als bij taal gewerkt aan een bepaald doel. Ook beginnende gecijferdheid kent een aantal tussendoelen/leerlijnen, waaraan wij steeds werken tijdens kringactiviteiten: Tijd Ruimtelijke oriëntatie Vergelijken, sorteren, ordenen Meten en wegen Tellen en getalbegrip Werken met het groepsplan in de kleine kring Er wordt regelmatig gewerkt met een kleine kring. Dit houdt in dat een deel van de klas zelfstandig aan het werk gaat. Een klein groepje neemt deel aan een kringactiviteit bij de leerkracht. Tijdens het werken in de kleine kring, besteden we aandacht aan een doelstelling die past bij het aangepaste aanbod. Alle kinderen krijgen op hun eigen niveau onderwijs. Dit aangepaste aanbod staat beschreven in het groepsplan. Middels het werken in een kleine kring kan er beter aangesloten worden bij de ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. Daarnaast is er in de kleine kring meer mogelijkheid tot interactie. 7

9 3. Welke vakgebieden komen er aan de orde? Taal/Rekenen In de kleuterklas maken we o.a. gebruik van Schatkist. In Schatkist komen activiteiten gericht op de beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, wereldoriëntatie en de sociaal-/emotionele ontwikkeling aan bod. Wij selecteren hieruit activiteiten die passen bij de doelstellingen die omschreven staan in het groepsplan. Bij Schatkist horen terugkerende routines. Zo geven we dagelijks middels de tijdwijzer aan welke dag en datum het is (zie afbeelding). Daarnaast wordt wekelijks gewerkt met een cijfer- en lettermuur, die bijdraagt aan de letter- en cijferherkenning. Tenslotte wordt door Schatkist aandacht besteed aan ICT. Regelmatig werken de kinderen op de computer met een van onze schatkistprogramma s: Schatkist lezen of Schatkist rekenen. Naast Schatkist gebruiken we ook de methode Ik ben Bas. Deze zetten we voornamelijk in voor het ontwikkelen van de woordenschat. Voor ons groepsplan halen we ook nog activiteiten uit Piramide, Werkmap Fonemisch bewustzijn, Werkmap Gecijferd bewustzijn, Wat zeg je?, Kijk en Doe en Van beginnende geletterdheid tot lezen. Engels Vanaf de kleuterklas krijgen de kinderen bij ons Engels. Dit gebeurt niet alleen in de vorm van een les, maar ook op speelse wijze tijdens het fruit eten. Wanneer de kinderen fruit eten worden er spelletjes in het Engels gedaan en Engelse liedjes gezongen. Hierbij maken we gebruik van de methode Cookie & Friends. Deze methode spreekt de kinderen erg aan door de handpop Cookie die dagelijks gebruikt wordt. Cookie spreekt alleen Engels. Door gebaren en visuele ondersteuning is Cookie erg 8

10 duidelijk voor de kinderen en ervaren zij een eerste kennismaking met de Engelse taal over het algemeen als zeer prettig. Schrijven Pennenstreken is de methode die ook in groep 3 t/m 8 gebruikt wordt. Om de kinderen te leren wennen aan deze methode en een goede voorbereiding te geven op het echte schrijven, wordt vanaf januari, in groep 2 ook gebruik gemaakt van Pennenstreken. Verkeer Om kinderen te leren hoe ze veilig op straat kunnen spelen of fietsen, starten we al in de kleuterklas met verkeer. Hierbij maken we gebruik van de methode Wijzer door het verkeer, een methode die op spelende wijze de kinderen leert om zich veilig te gedragen in het verkeer. Wijzer door het verkeer werkt met thema s. Deze thema s koppelen wij zoveel mogelijk aan de thema s die op dat moment centraal staan. Ieder thema begint met een praatplaat en een verhaal. In de overige kringactiviteiten worden opdrachtjes en spelletjes gedaan rondom het centraal staande thema van verkeer. Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) Naast de activiteiten uit Schatkist die bijdragen aan de sociaal-/emotionele ontwikkeling, maken we op school gebruik van Leefstijl. Leefstijl wordt vanaf de kleuterklas ingezet om kinderen onder andere aan te leren hoe ze op een sociale manier met andere kinderen kunnen spelen, hoe ze problemen op kunnen lossen etc. 9

11 Creatieve vakken Wekelijks komen verschillende creatieve vakken aan de orde in de kleuterklas. Zo besteden we aan de hand van liedjes geselecteerd op thema, aandacht aan muziek. Daarnaast worden tijdens de gymlessen, maar ook in de kring activiteiten gedaan rondom drama. Tenslotte besteden we tijdens het werken aandacht aan handvaardigheid en tekenen, middels uiteenlopende knutselwerkjes. ICT Tot slot werken we meerdere malen per week aan ICT. Tijdens het werken, spelen de leerlingen regelmatig op de computers. Door het spelen van spelletjes op de computer, leren de kinderen verschillende computervaardigheden aan, zoals het omgaan met de muis en het typen op een toetsenbord. Hierdoor wordt ook de oog-handcoördinatie getraind. Tijdens elke kringactiviteit zetten wij ons Touch screen bord in. We bespreken praatplaten, bekijken filmpjes, spelen spelletjes en nog veel meer. 10

12 KIJK! 4. Hoe wordt er een beeld verkregen van de ontwikkeling van kleuters? Net zoals PSZ Pinkeltje en BSO De Kajuit, maken wij in groep 1-2 gebruik van KIJK!, een observatie- en registratiemiddel voor peuters en kleuters. Met KIJK! worden kinderen dagelijks geobserveerd. Door alle ontwikkelingslijnen nauw te volgen middels observaties, hebben we als leerkrachten een goed beeld van de ontwikkeling van een kind. Middels KIJK! worden eventuele achterstanden of voorsprongen in ontwikkelingslijnen snel gesignaleerd. In de klas besteden we dan ook extra aandacht aan ontwikkelingslijnen die achter blijven en zoeken we uitdagend werk wanneer er sprake is van een voorsprong op de ontwikkeling. Dit aangepaste aanbod staat beschreven in het groepsplan. Regelmatig noteren we digitaal de observaties in KIJK! Twee keer per jaar registreren we de totale ontwikkeling van een kind in ontwikkelingsbalkjes (zie onderstaande afbeelding), zodat er een duidelijk overzicht ontstaat of het kind op het niveau zit waar het zou moeten zijn. Toetsen We gebruiken, naast KIJK!, ook de CITO toets RVPK (rekenen voor peuters en kleuters) en de CPS toetsen om een beeld van de ontwikkeling van de kinderen te krijgen. De CPS toetsen worden individueel afgenomen in november, april en mei. Hiermee krijgen we een beeld van de taalontwikkeling van de kinderen. Zo is er o.a. een Rijmtoets en een Woordenschattoets. De CITO toets RVPK wordt in groep 1 in een klein groepje afgenomen en in groep 2 klassikaal. Deze staat in januari en juni op de toets-kalender. 11

13 5. Hoe ziet de zorg eruit? Wij bieden alle lesstof aan op het niveau van de kinderen. Dit staat beschreven in ons groepsplan. Mocht blijken dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft maken we, in overleg met ouders en Intern Begeleider, een individueel plan. Het kan ook voorkomen, dat we een voorsprong signaleren in de ontwikkeling van een kind. Door middel van uitdagende opdrachten, werkvormen en leerstof zorgen we ervoor, dat deze kinderen school uitdagend blijven vinden. Naast het observeren van kinderen met KIJK!, nemen we in de kleuterklas ook toetsen af. Na een toetsperiode bespreken we met de Intern Begeleider de behaalde toetsresultaten. Ook eventuele zorgen over ontwikkelingsachterstanden of vragen omtrent kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden dan besproken. Wanneer een kind in groep 2 zit, wordt het op school gezien door een schoolarts. Mocht er iets gesignaleerd worden dat nog niet eerder ontdekt was, dan krijgt u daar als ouder bericht over. 12

14 6. Wat is nog meer belangrijk om te weten? Lestijden Groep 0-1-2: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot uur en van uur tot uur. Let op: Na de kerstvakantie gaat groep 2 ook op woensdag naar school van 8.45 uur tot uur. Dit is om alvast te wennen aan het ritme en daarnaast extra tijd te hebben voor een goede voorbereiding op groep 3. Gym Wij gymmen op dinsdag- en donderdagochtend. De kinderen dragen tijdens de gymlessen gymschoenen (met klittenband en/of elastiek) met lichte zolen. De gymschoenen blijven het gehele schooljaar op school. De kleuters dragen geen gymkleding tijdens de gymles. Wel worden dikke truien/vesten uitgedaan. Eten en drinken Rond uur nemen we dagelijks wat te drinken en een gezond hapje. Onder een gezond hapje verstaan we: fruit, rauwkost, boterham of ontbijtkoek. Het is belangrijk, dat trommels en bekers zijn voorzien van naam, zodat er geen verkeerde trommel meegenomen kan worden. Verlof Het kan voorkomen dat u in verband met een feest of andere bijzondere gebeurtenis graag verlof wilt aanvragen. U kunt via de website een formulier invullen en dan krijgt u bericht of het verlof toegekend is of niet. Ziek melden Wanneer uw kind ziek is, kunt u s ochtends naar school bellen. U kunt het best tussen en uur bellen. 13

15 Overblijven Op school is er een mogelijkheid tot overblijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator Astrid Linskens (tel; ). Bibliotheek Iedere dinsdagochtend is er een schoolbibliotheek. De kinderen mogen dan een boek uitzoeken dat mee naar huis mag. Ieder kind mag maar één boek thuis hebben en het wordt iedere dinsdag vervangen. We vragen ouders om erop toe te zien dat de kinderen hun boek op tijd terug inleveren. Oudergesprekken Op de schoolkalender kunt u vinden wanneer de ouderavonden gepland staan. U kunt dan via de website (of een briefje) aangeven welke datum voor u het beste uitkomt om op gesprek te komen. Hier zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. Wanneer u tussentijds een gesprek wenst met de leerkracht kan dit altijd. Schroom dus niet om binnen te komen en een afspraak te maken. Plakboeken Wekelijks maken we in de kleuterklas thematische knutselwerkjes. Een aantal van deze werkjes plakken we voor ieder kind in zijn persoonlijke plakboek. Dit plakboek mag 2x per jaar mee naar huis. Wel is het de bedoeling dat de plakboeken weer mee terug naar school gegeven worden. Aan het einde van het schooljaar mag iedereen zijn plakboek thuis houden. Wensjes In het kleuterlokaal hangt een wensjeslijst. Op deze lijst kunnen verjaardagen van opa s, oma s, papa s en mama s aangegeven worden. Wij zorgen er dan voor dat het wensje op tijd klaar is. 14

16 Verjaardagen De vijfde verjaardag van uw kind is de eerste verjaardag die hij/zij op school viert. Met de leerkracht kan een afspraak worden gemaakt voor een datum waarop het gevierd zal worden in de klas. In principe vieren wij de verjaardagen altijd rond uur, maar hier kunnen we, in overleg, van afwijken. U mag hier als ouders bij aanwezig te zijn. Speelgoed Kleuters vinden het leuk om speelgoed van thuis te laten zien in de klas. Graag willen we u vragen speelgoed alleen mee te geven wanneer uw kind jarig is geweest. Het kost anders erg veel tijd wanneer alle kinderen speelgoed meebrengen. Kleding Tijdens het werken en spelen proberen we middels schorten de kleding van uw kind zoveel mogelijk schoon te houden. Helaas kunnen we niet garanderen dat uw kind geheel schoon blijft. Wij vragen u daar rekening mee te houden. Januari-regeling Wanneer een kind 4 jaar is, gaat het naar school. Tot en met december wordt uw kind dan gelijk in groep 1 geplaatst. Vanaf januari tot het einde van het schooljaar komt uw kind eerst in groep 0. Zie voor meer informatie de schoolgids op: 15

Basisschool De Vos. Informatiefolder Groep 1 en 2

Basisschool De Vos. Informatiefolder Groep 1 en 2 Basisschool De Vos Informatiefolder Groep 1 en 2 2014-2015 Binnenkomst en spelinloop Om 8.35 uur gaat de schooldeur open en mogen de kinderen naar binnen. Het is de bedoeling dat de ouders de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep leraar Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie 1. Inleiding

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u

schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u Dit is de deur van onze school kom maar gauw binnen! schooltijden 8.30u-12.00u (woensdag tot 12.30u) 13.00u-15.00u hallo: Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Eerst mag je 5

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool

Welkom op de St. Willibrordschool Welkom op de St. Willibrordschool Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken.

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken. Hoera! Wat leuk dat je bij ons naar school mag. Je wilt vast graag weten wat we allemaal gaan doen. Daarom staat dit boekje op de website van school. Hier staan heel veel belangrijke dingen die handig

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje Groep 1 en 2 Dagritme Inloop: - Jassen aan het haakje. - Tas met fruitspullen in het vakje. - In de tas een extra plastic tas met reserve kleding. - Gymschoenen in een aparte tas. Deze

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

*Welkom* rmatieavond Groep 1/2. Sint Martinusschool

*Welkom* rmatieavond Groep 1/2. Sint Martinusschool *Welkom* rmatieavond 2016 Groep 1/2 Sint Martinusschool *De bedoeling van deze avond* Voorstellen Margot, Kim en Aybike Verantwoordelijkheid groepen Vertellen over de manier van werken in de groepen 1

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli 2017 1 NAAR DE BASISSCHOOL In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen

Nadere informatie

Informatiegids. voor ouders van onze nieuwe kleuters

Informatiegids. voor ouders van onze nieuwe kleuters Informatiegids voor ouders van onze nieuwe kleuters h Inhoud 1. Inleiding 3 2. Uw kind is ingeschreven en dan? 4 3. Wat is onze visie op onderwijs? 5 4. Hoe ziet het dagritme eruit? 6 5. Van welke methodes

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool!

Welkom op de St. Willibrordschool! Welkom op de St. Willibrordschool! Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatieavond groep 1/2

Informatieavond groep 1/2 Informatieavond groep 1/2 1. Algemeen. - De schooltijden zijn op ma-di-do-vr van 8.45u -12.00u en van 13.15u-15.30u. Op woensdag van 8.45u-12.15u. Vanaf 10 minuten vóór de begintijd bent u van harte welkom

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Informatieboekje. Vandaag peuter, morgen kleuter

Informatieboekje. Vandaag peuter, morgen kleuter Informatieboekje Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op Het Kompas! Voor u en uw kind is een bijzondere tijd aangebroken. Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u alles over hoe

Nadere informatie

Naam: Welkom op De Leer!

Naam: Welkom op De Leer! Naam: Welkom op De Leer! Basisschool De Leer St. Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo 0575-46 17 15 Welkom! Hallo, Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer komen

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Daar leer je! Informatie groep ½ Schooljaar

Daar leer je! Informatie groep ½ Schooljaar Informatie groep ½ Schooljaar 2017-2018 Even voorstellen Hallo, ik ben Joyce van den Berg Ik werk op maandag en dinsdag in groep ½. Hallo, ik ben Elise Stap Ik werk op woensdag t/m vrijdag in groep ½.

Nadere informatie

Groep 1 en 2. Schooljaar 2011-2012

Groep 1 en 2. Schooljaar 2011-2012 Groep 1 en 2 Schooljaar 2011-2012 2012 Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen en zo komen

Nadere informatie

Als de school uit is komen de kinderen met de leerkracht naar buiten en staan op het schoolplein te wachten om opgehaald te worden.

Als de school uit is komen de kinderen met de leerkracht naar buiten en staan op het schoolplein te wachten om opgehaald te worden. Wennen Kinderen die 4 jaar worden, mogen een aantal dagdelen komen wennen op school. De leerkracht neemt contact op om wenafspraken te maken. Met de wensen en mogelijkheden van de ouders houden we zoveel

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

Informatie groep 1-2 2015-2016

Informatie groep 1-2 2015-2016 2015-2016 p de o k le p n e e d in k r Voor iede School e ls e s is W e w u ie N I N H O U D S O P G A V E Voorwoord 2 Kennismaken met groep 1-2 3-4 Informatie voor groep 1-2 5-8 Overzicht projecten 9-10

Nadere informatie

Basisschool de Vos. Informatiefolder Groep 1 en 2

Basisschool de Vos. Informatiefolder Groep 1 en 2 Basisschool de Vos Informatiefolder Groep 1 en 2 2015-2016 Binnenkomst en spelinloop Om 8.35 uur gaat de schooldeur open en mogen de kinderen naar binnen. Het is de bedoeling dat de ouders de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Informatieboekje voor groep 1 en 2 Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Inhoudsopgave Welkom 3 Vier jaar: naar school 4 Intake 4 Wennen 4 Allergie of ziekte 5 Groep 0 of groep 1 5 Schooltijden

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

algemene informatie groep 1/2

algemene informatie groep 1/2 algemene informatie groep 1/2 algemeen De groepen 1-2A en 1-2b zijn gemengde groepen. Dit betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar in één groep zitten. In onze kleutergroepen werken we vanuit de actuele

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 1A SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 1A SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 1A SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkrachten: V. Pouwels, E. Triepels Pagina 1 van 5 ALGEMEEN Hieronder volgt een overzicht van activiteiten die dit schooljaar plaatsvinden. Bij de kleuters werken

Nadere informatie

Welkom Visie De kleuterklas

Welkom Visie  De kleuterklas Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat

welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat Hallo Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer bij ons komen kijken. Dit boekje gaat over onze school, dan weet

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2

Informatieboekje. Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 2016-2017 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3 Informatie over groep 1/2 1. De leerkrachten van groep 1/2/3 en de weekindeling Dit jaar hebben we een combinatiegroep 1/2/3 gemaakt. De kinderen krijgen volgens onderstaand schema les van juf Romp, Britt

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Klassenkrant van groep 2 2015-2016

Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Wat gaan we dit jaar allemaal doen? In het kort leest u hier iets over. Ontvangstgesprek Als de kinderen allemaal op hun stoel in de

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd.

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd. naar de basisschool Algemene informatie omtrent de kleutergroepen *Schooltijden 8.30u.-12.00u. (woensdag tot 12.30u.) 13.00u.-15.00u. Dagindeling en praktische zaken Hoe de dag is ingedeeld is te zien

Nadere informatie

S h c o h o o l o j l a j a a r a r 2 0 2 1 0 3 1-20 2 1 0 4 1

S h c o h o o l o j l a j a a r a r 2 0 2 1 0 3 1-20 2 1 0 4 1 Schooljaar 2013-2014 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Kennismaken met de kleutergroep 3-4 Informatie voor groep 1 en 2 5-8 Overzicht projecten 9-11 1 Voorwoord Beste ouder(s), Voor u ligt de kleuterbrochure

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Welkom Visie De kleuterklas

Welkom Visie De kleuterklas Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 Even voorstellen: Fenna van de Meerakker 1-2a gedurende het Vivian Rebergen 1-2a jaar in alle + stagiaire Rian (4e jaars Pabo) groepen stagiaires Juliette

Nadere informatie

U bent op de pagina van groep 1/2 Apen en Giraffen.

U bent op de pagina van groep 1/2 Apen en Giraffen. U bent op de pagina van groep 1/2 Apen en Giraffen. Hier kunt u lezen hoe het komende schooljaar van de kleuters eruit zal zien. Wij werken altijd in thema s. Met het werken in thema s stimuleren wij de

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Schooljaar 2016-2017 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Uw kind naar de kleutergroep wat staat er te gebeuren?

Uw kind naar de kleutergroep wat staat er te gebeuren? Uw kind naar de kleutergroep wat staat er te gebeuren? Inhoud 1. Wie is wie in de kleuterklas? 2. Hoe ziet een dag in de kleuterklas er uit? 3. Een heleboel praktische zaken Zie voor meer informatie de

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Prentenboek Voor het eerst naar school Boek om samen met uw kleuter te lezen voordat hij/zij voor het eerst naar school gaat Veel leesplezier! Team BS A gene Wienberg R.K. Basisschool A gene Wienberg Hilleshagerweg

Nadere informatie

Informatieboekje voor groep 2

Informatieboekje voor groep 2 Informatieboekje voor groep 2 zo spelen en leren wij in groep 2 Kring We beginnen s morgens met stillezen, of met een spelinloop Bij binnenkomst geven de kinderen de leerkracht een hand. Op maandagochtend

Nadere informatie

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg Joepie!! Ik mag naar de basisschool Welkom op basisschool De Mussenberg Zo ziet mijn school er uit Jouw nieuwe school ligt in Horn. De school heeft twee ingangen naar de speelplaatsen. 1 ingang ligt aan

Nadere informatie

Als de school uit is komen de groepen met de leerkracht naar buiten en staan dan op het schoolplein te wachten om opgehaald te worden.

Als de school uit is komen de groepen met de leerkracht naar buiten en staan dan op het schoolplein te wachten om opgehaald te worden. Wennen Kinderen die 4 jaar worden, mogen een aantal dagdelen komen wennen op school. De leerkracht neemt contact op om wenafspraken te maken. Met de wensen en mogelijkheden van de ouders houden we zoveel

Nadere informatie

We vinden het fijn dat uw kind bij ons op school komt en heten hem/haar dan ook van harte welkom.

We vinden het fijn dat uw kind bij ons op school komt en heten hem/haar dan ook van harte welkom. We vinden het fijn dat uw kind bij ons op school komt en heten hem/haar dan ook van harte welkom. In dit boekje vindt u informatie over de groepen 1 en 2 van Kiezel en Kei. Op dit moment hebben we drie

Nadere informatie

Info avond groep 1/2. Dinsdag : 22 september 2015

Info avond groep 1/2. Dinsdag : 22 september 2015 Info avond groep 1/2 Dinsdag : 22 september 2015 De juffen van de kleuters Groep 1/ 2 a juf Jolanda Groep 1 /2 b juf Madelon en juf Leny Op vrijdag gaan de kinderen van groep 2 naar het lokaal van groep

Nadere informatie

Basisschool de Vos. Informatiefolder Groep 1 en 2

Basisschool de Vos. Informatiefolder Groep 1 en 2 Basisschool de Vos Informatiefolder Groep 1 en 2 Binnenkomst en spelinloop Om 8.35 uur gaat de schooldeur open en mogen de kinderen naar binnen. Het is de bedoeling dat de ouders de kinderen naar binnen

Nadere informatie

Informatie voor ouders van nieuwe kleuters

Informatie voor ouders van nieuwe kleuters Informatie voor ouders van nieuwe kleuters Beste ouders en/of verzorgers, Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, breekt er zowel voor uw kind als ook voor u een nieuwe periode aan. Vaak zijn kinderen

Nadere informatie

Basisschool Op Weg September 2013 Informatie ten behoeve van de ouders van de leerlingen van groep 1-2a en 1-2b

Basisschool Op Weg September 2013 Informatie ten behoeve van de ouders van de leerlingen van groep 1-2a en 1-2b Basisschool Op Weg September 2013 Informatie ten behoeve van de ouders van de leerlingen van groep 1-2a en 1-2b Welke leerkrachten staan in deze groepen: Groep 1-2a: Juf Laura Timmermans ltimmermans@bs-opweg.nl

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Prentenboek Voor het eerst naar school Boek om samen met uw kleuter te lezen voordat hij/zij voor het eerst naar school gaat Veel leesplezier! Team BS Mechelen-Wahlwiller R.K. Basisschool Mechelen - Wahlwiller

Nadere informatie

GROEP 2. Even voorstellen. Hetty Galle (ondersteuning) Groep 1-2 Berenklas Groep 3

GROEP 2. Even voorstellen. Hetty Galle (ondersteuning) Groep 1-2 Berenklas Groep 3 GROEP 2 Even voorstellen Groep 2/3 Milon van Dommelen (ma, di, wo, vrij) Pamela Plasmeijer (do) Hetty Galle (ondersteuning) Groep 1-2 Giraffenklas Inge Hoekstra(ma en di) Danielle Jeurissen(wo, do en vr)

Nadere informatie

Informatiefolder groep 1 en 2. Schooljaar 2014-2015. Door middel van deze folder willen we u informatie geven over het werken in de groepen 1-2.

Informatiefolder groep 1 en 2. Schooljaar 2014-2015. Door middel van deze folder willen we u informatie geven over het werken in de groepen 1-2. Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Informatiefolder groep 1 en 2 Schooljaar 2014-2015 Door middel van deze folder willen we u informatie geven over

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2 schooljaar

Informatieboekje groep 1/2 schooljaar Informatieboekje groep 1/2 schooljaar 2012-2013 1 Inhoudsopgave 1. Wat leert mijn kind in groep 1/2?... blz. 3 2. Screenen en toetsen... blz.5 3. Zorg... blz.5 4. Dagindeling... blz.6 t/m 11 5. Voorbereidend

Nadere informatie

groepsgids Groepen 1 en 2

groepsgids Groepen 1 en 2 groepsgids Groepen 1 en 2 Welkom op de Zonnepoort U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede leerzame en leuke tijd te geven. In het begin is het voor kinderen en voor u soms even wennen. Het

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Schooljaar 2016/2017 Beste ouders van groep 1 & 2 Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die in groep 1/2 aan bod komen in het schooljaar

Nadere informatie

Informatieboekje voor groep 1. zo spelen en leren wij in de instroomgroep

Informatieboekje voor groep 1. zo spelen en leren wij in de instroomgroep Informatieboekje voor groep 1 zo spelen en leren wij in de instroomgroep Schooljaar 2016-2017 Kring We beginnen s morgens met stillezen of met een spelinloop. Bij binnenkomst geven de kinderen de leerkracht

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Schooljaar 2016/2017 Schooltijden Onze schooltijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur. Woensdag van 8:30 uur tot 12:30

Nadere informatie

Klassenouders Iedere klas heeft een ouder die speciaal voor die klas een aantal zaken regelt. Deze worden gekozen vanuit de oudervereniging.

Klassenouders Iedere klas heeft een ouder die speciaal voor die klas een aantal zaken regelt. Deze worden gekozen vanuit de oudervereniging. OBS De Touwladder Heiakker 34 5171 WS Kaatsheuvel tel. 0416-275254 directie@obsdetouwladder.nl Beste ouders, Hierbij de regels en afspraken die wij hanteren in de groepen 1/2. Klassenouders Iedere klas

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 1-2 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 1-2 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Voorwoord In dit boekje geven wij u een beeld van het reilen en zeilen in groep 1,2. Het werken in een kleutergroep gaat

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 1/2 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van de Prins Clausschool

Welkom in groep 1-2 van de Prins Clausschool Welkom in groep 1-2 van de Prins Clausschool Inhoud Oefenmomenten vóór de vierde verjaardag... 4 De eerste weken op school... 4 8 weken gesprek... 4 Een dag in de kleutergroep... 5 Inloop... 5 Kring...

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep 2 0 1 7-2 0 1 8 V o o r i e d e r k i n d e e n p l e k o p d e Nieuwe Wisselse School I N H O U D S O P G A V E Voorwoord 2 Kennismaken met groep 1-2 3-4 Informatie voor groep 1-2 5-8 Overzicht projecten

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE Beste ouders/ verzorgers, Hierbij treft u informatie aan over de groepen 1 en 2 van basisschool de Wilde Wingerd. Dit informatiepakket is bedoeld om u een beeld

Nadere informatie

Welkom op De Gooilandschool. Dit boekje is van:

Welkom op De Gooilandschool. Dit boekje is van: Welkom op De Gooilandschool Dit boekje is van:. Een dag bij ons in de klas Hieronder ziet u de activiteiten die plaatsvinden in groep 1 en 2. 08.20 uur De deur van de kleuteringang gaat open. U kunt vanaf

Nadere informatie

Hallo!! Kijk-, kleur- en voorleesboekje voor de nieuwe kleuters. Hallo!! Kijk-, kleur- en voorleesboekje voor de nieuwe kleuters

Hallo!! Kijk-, kleur- en voorleesboekje voor de nieuwe kleuters. Hallo!! Kijk-, kleur- en voorleesboekje voor de nieuwe kleuters Hallo!! Kijk-, kleur- en voorleesboekje voor de nieuwe kleuters Hallo!! Kijk-, kleur- en voorleesboekje voor de nieuwe kleuters Hallo Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je bij ons in de klas komen.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 1-2. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 1-2 Juliana van Stolbergschool 1 Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 1-2. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt hierin

Nadere informatie

MONTESSORISCHOOL RHENEN

MONTESSORISCHOOL RHENEN MONTESSORISCHOOL RHENEN INFORMATIEBOEKJE Onderbouw 2015-2016 Lijsterberg 113, 3911 DJ RHENEN 0317-612 976 directie@montessori-rhenen.nl www.montessori-rhenen.nl 1 Wetenswaardigheden voor de onderbouw 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk.

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk. Welkom op school in groep 1 en 2 schooljaar 2015-2016. Middels deze brief geven wij u weer informatie over het reilen en zeilen van onze groep. Wie werkt wanneer? dag ochtend middag maandag Juf Ineke Juf

Nadere informatie

Beste ouders, Dagindeling

Beste ouders, Dagindeling Beste ouders, Voor u ligt een informatieboekje over groep 1/2. Met dit informatieboekje willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken in groep 1/2. Mochten er naar aanleiding van dit boekje vragen

Nadere informatie

GROEP 1/2. Even voorstellen. Extra ondersteuning: Groep 1-2 Berenklas. Groep 1-2b Vlinderklas Sonja Ulehake(ma en di) Ellyan Heirman (wo, do en vr)

GROEP 1/2. Even voorstellen. Extra ondersteuning: Groep 1-2 Berenklas. Groep 1-2b Vlinderklas Sonja Ulehake(ma en di) Ellyan Heirman (wo, do en vr) GROEP 1/2 Even voorstellen Groep 1-2 Berenklas Mirjam Vermeulen(ma, di, om de woensdag) Judy Boer (om de woensdag, do en vr) Extra ondersteuning: Marieke Baten (ma of di, iedere groep ongeveer 3 kwartier)

Nadere informatie

Informatiefolder groep 1 schooljaar

Informatiefolder groep 1 schooljaar Informatiefolder groep 1 schooljaar 2015-2016. Alle kinderen krijgen deze informatiefolder mee naar huis. Binnenkort hebben wij een gesprek met U waarbij wij de leidraad oudergesprekken bespreken. Voor

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Informatieboekje voor groep 1 en 2

Informatieboekje voor groep 1 en 2 Informatieboekje voor groep 1 en 2 CBS Klingelenburg Weerklank 1 4176 CE Tuil 1 Inhoudsopgave Welkom 3 Vier jaar: naar school 4 Intake/huisbezoek 4 Wennen 4 Allergie of ziekte 5 Groep 0 of groep 1 5 Schooltijden

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie