BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS"

Transcriptie

1 BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013

2 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen De crisis in de bouw en infra loopt na vier jaar nog niet op haar eind. Met de Actieagenda Bouw gaat de veerkrachtige bouwsector werken aan nieuw ondernemerschap, verbetering van de productiviteit door versterking van de relatie tussen kennisinstellingen en ondernemers, ontslakken van overheidsbeleid en ontwikkeling van nieuwe financieringsarrangementen. PAO heeft vele cursussen die hier naadloos op aansluiten. De nieuwe Workshop Risico management voor managers is erop gericht managers handvatten te geven om in hun organisatie die voorwaarden te scheppen, waarin kosteneffectief risicomanagement een vanzelfsprekendheid wordt. Tijdens de nieuwe cursus Halftime leert u hoe infraprojecten sneller, goedkoper en met minder hinder gerealiseerd kunnen worden. Technisch Management & Personal Skills Ons cursusprogramma Technisch Management & Personal Skills is divers, diepgaand én zeer goed gewaardeerd. De kerncompetenties voor technische professionals worden getraind in kleine groepen. Het programma omvat naast cursussen over softskills voor ingenieurs, ook IPMA masterclasses en Six Sigma workhops. Meer informatie en inschrijven Bent u geïnteresseerd in één of meerdere van deze cursussen? U vindt meer informatie over de inhoud en het programma op waar u zich ook kunt inschrijven. Zoekt u een cursus over een ander onderwerp? Op onze website kunt u zoeken op trefwoord en vakgebied. Staat de gewenste cursus er niet bij? Laat het ons weten! Incompany PAO kan cursussen ook incompany ver zorgen, afgestemd op uw wensen en behoeften. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen, typ- en drukfouten. Op alle cursussen zijn de algemene voorwaarden van PAO van toepassing; deze zijn te vinden op Functioneel specificeren en beheersen Ir. J.B.G. Bruinsma (Grontmij) 17 en 18 januari Den Haag 890 excl. btw Het omgaan met functioneel specificeren door de gehele levenscyclus is de leidraad in deze cursus. Dit begint met bewust en effectief functioneel specificeren, want daarin ligt de basis voor succes. Vervolgens komt de beheersing van de functionele behoefte in de ontwikkel- en bouwprocessen aan de orde. Begrip van de valkuilen uit de praktijk en de praktische uitvoering in de verschillende levensfasen, moeten het werken met functionele specificaties verbeteren. De volledige keten van betrokken (markt)partijen vanaf de eerste conceptuele fase tot en met de gebruiksfase wordt belicht. Want het zinvol werken met functioneel specificeren gaat verder dan een goed uitgewerkte systeemspecificatie. Projectmanagers, ontwerpleiders en adviseurs bij opdrachtgevers, advies- en ingenieursbureaus, (onder) aannemers en leveranciers op infrastructureel gebied. Workshop Systeemgerichte Contractbeheersing Intensieve workshop met avondprogramma en overnachting In samenwerking met Royal HaskoningDHV Ing. J.P. Hekker (Royal HaskoningDHV) cursusdata 1: 29 en 30 januari cursusdata 2: 6 en 7 juni Amersfoort excl. btw (inclusief diner, avondprogramma en overnachting) Studiepunten 14 PDH s Bouw- en Waterbouwkunde De voortschrijdende professionalisering van opdrachtgevers en opdrachtnemers van civiele infrastructuurprojecten, leidt ertoe dat de rollen van de opdrachtnemer (aannemer) en de opdrachtgever veranderen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de werkwijze van de contractpartners. De opdrachtnemer moet, meer dan voorheen, aantoonbaar het ontwerp en de bouwprocessen beheersen. De opdrachtgever moet in staat zijn om een risico-inventarisatie uit te voeren en op basis daarvan te toetsen of de opdrachtnemer zijn processen beheerst, zijn producten keurt en afwijkingen registreert en herstelt. Dit heet Systeemgerichte Contractbeheersing. Samenwerken is daarbij essentieel; bij samenwerking ontstaat begrip voor elkaars rol en het belang van goede kwaliteitsinformatie. Hebt u te maken met innovatieve contracten maar weet u niet precies wat er van u verwacht wordt? Wilt u weten hoe u het best met elkaar kunt communiceren om samenwerking in een realisatieproject te laten slagen? Dan is de Workshop Systeemgerichte Contractbeheersing beslist iets voor u. Alle sleutelfunctionarissen van zowel opdrachtgeversals opdrachtnemerszijde die betrokken zijn bij ontwerp, voorbereiding en realisatie van civiele infrastructuurprojecten.

3 Workshop Risicomanagement voor managers Workshop met middag-avondprogramma Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden, regelgevers, ingenieursbureaus en consultants; werk voorbereiders, planners en project managers bij aannemings bedrijven en verzekeraars. s Drs. D. van Well-Stam (Twynstra Gudde), dr.ir. M.Th. van Staveren (Van Staveren Risk Management) en ir. F. Lindenaar (Twynstra Gudde) workshop 1: 31 januari workshop 2: 25 april Amersfoort 395 excl. btw (inclusief diner) Risicomanagement, inzicht in en gestructureerd omgaan met onzekerheden, draagt fors bij aan de beheersbaarheid van elk project. De kans op het behalen van de projectdoelen en daarmee projectsucces wordt hiermee aanzienlijk groter. Voor eigenlijk alle partijen in de keten geldt dat zij behoefte hebben aan risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de RISMAN-methode, die al meer dan 10 jaar in veel projecten wordt toegepast. Deze stoomcursus van 1 dagdeel is erop gericht managers bewust te maken van hun sleutelrol en ze de handvatten te geven in hun organisatie die voorwaarden te scheppen, waarin kosten-effectief risicomanagement een vanzelfsprekendheid wordt. Bij opdrachtgevers, overheden, ingenieursbureaus en bouwbedrijven werkzame projectmanagers, projectdirecteuren, contractmanagers, technisch managers, omgevingsmanagers, kwaliteitsmanagers, HSSE managers, regiodirecteuren, business unit managers en afdelingshoofden. Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module Risico-aspecten van contracteren Overtuigend en effectief omgaan met verschillende communicatiestijlen Stijlflexibiliteit voor de technische professional Drs. J.H. Sjölin (INCOO Nederland) 5 en 21 maart excl. btw Als professional met een technische en/of bèta-achtergrond hebt u zich een bepaalde stijl van communiceren eigen gemaakt. Echter, in uw werk hebt u ook te maken met mensen met een andere achtergrond. Dan is het nuttig om uw stijl aan te passen aan uw gesprekspartner. Dit doet u aan de hand van een effectief systeem: LIFO (LIFE ORIENTATIONS). Het beschrijft welke waarden uw handelen bepalen, welk type gedrag u minder gemakkelijk vertoont en met welk type gedrag u soepel kunt omgaan. In deze training krijgt u inzicht in uw eigen gedragsstijlen en leert u de gedragsstijlen van anderen snel in te schatten, zodat u effectiever en overtuigender kunt optreden. Voor alle technisch geschoolden en bèta s die veel met externen en internen communiceren. Voor hen die graag hun zelfinzicht willen vergroten en hun communicatieve kracht willen opvoeren. IPMA Project Management Masterclass s Adviseur Modules Ir. F. Lindenaar (Twynstra Gudde) en drs. D. van Well-Stam (Twynstra Gudde) Prof.drs.ir. J.K. Vrijling (TU ) 5, 6, 12 en 13 maart De module Risico-aspecten van contracteren op 12 maart is optioneel. Rotterdam excl. btw (gehele cursus) excl. btw (dag 1, 2 en 4) 580 excl. btw (dag 3 - Risico-aspecten van contracteren) 420 excl. btw (dag 3 voor oud-cursisten RIS) Infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Inzicht in de onzekerheden over kosten en doorlooptijden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project. Alle partijen in de keten willen dat risico s worden beheerst door het toepassen van kwaliteits- en risicomanagement. Adequaat gereedschap voor risicomanagement is de RISMAN-methode, die al meer dan 10 jaar in veel projecten wordt toegepast. Daarbij worden systematisch projectrisico s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico s. Na deze cursus heeft u inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management en bent u in staat de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen. Ir. R. Wessels (Holland Innovative) 12 maart, 11 april, 14 mei en 6 juni Eindhoven excl. btw Module 1 (12 maart): De basis van projectmanagement Module 2 (11 april): Leiderschap en andere gedragscompetenties Module 3 (14 mei): Projectdefinitie Module 4 (6 juni): Projectuitvoering en beheersing Succesvol ondernemen betekent doelstellingen realiseren. Dat is de kern van deprojectmanagement masterclass: hoe komt u als projectmanager of lid van een projectteam tot effectief gedrag? De masterclass geeft een gedegen theoretische kennis van zowel de harde instrumentele aspecten als de zachte gedragscompetenties van het projectmanagement vak. Ook in niet-ideale situaties dient er resultaat geboekt te worden. Daarom besteedt deze masterclass veel aandacht aan de toepassing van deze kennis in de dagelijkse praktijk. Dit curiculum is gebaseerd op de richtlijnen van IPMA (International Project Management Association), wat garant staat voor een internationaal aantoonbaar kwaliteits- en ervaringsniveau. Projectmedewerkers en beginnende projectmanagers die zich willen voorbereiden op het IPMA-D examen en ervaren projectmanagers die zich voorbereiden op het IPMA-C examen.

4 Voorzien, onvoorzien of onzeker: rekenen aan kostenramingen In samenwerking met Rijkswaterstaat en DACE Prof.drs.ir. J.K. Vrijling (TU ) 20 en 21 maart 915 excl. btw; DACE-leden: 815 excl. btw Ramingen blijven altijd een prognose van de werkelijke kosten; bijna nooit zijn de werkelijke kosten exact gelijk aan de raming. Voor de besluitvorming bij de start van een project en voor een goed budgetbeheer is het zeer gewenst dat het verschil tussen raming en werkelijkheid betrekkelijk klein is en voorspelbaar binnen bepaalde grenzen. U krijgt inzicht in statistisch beheerst ramen, waarbij kennis (de kunst van het ramen) en ervaring (de kosten wijken af van de raming) goed worden verkend en met elkaar in verband gebracht. Projectmanagers en kostendeskundigen bij Rijk, provincies, gemeenten en private opdrachtgevers; projectleiders en medewerkers bij ingenieurs- en adviesbureaus; projectleiders, werkvoorbereiders en calculators bij bouw bedrijven. Design for Six Sigma Green Belt Prof.dr. J. de Mast (IBIS Universiteit van Amsterdam) 25 t/m 27 maart, 23 t/m 25 april, 21 mei en 11 juni en prijs Eindhoven, excl. btw Design for Six Sigma Black Belt Prof.dr. J. de Mast (IBIS Universiteit van Amsterdam) 25 t/m 28 maart, 23 t/m 26 april, 21 t/m 24 mei en 11 t/m 14 juni en prijs Eindhoven, excl. btw Financieel management voor technici s Drs. C. de Jong (Bureau Kees Horden BV) 26, 27 en 28 maart excl. btw In elke onderneming staan effectiviteit en efficiency van het bedrijfsbeheer centraal. Ook technisch managers nemen daarover voortdurend beslissingen. Deze worden vrijwel altijd gebaseerd op financiële informatie. Maar hebt u wel voldoende inzicht in de materie? Deze cursus leert u in kort tijdbestek de benodigde vaardigheden vanuit een praktische invalshoek. U raakt vertrouwd met verschillende aspecten van financieel management, waardoor de communicatie en discussie met de financieel-econoom binnen uw onderneming soepeler verloopt. Ingenieurs, natuurwetenschappers of informatici, werkzaam in een managementfunctie in een technische omgeving, zoals product- of productiemanagers, R&D managers, informatiemanagers, afdelingshoofden, projectleiders. Management Development Programma Modulaire opzet; volg het gehele traject of kies bepaalde module(s) Drs. M.G.F.P. Deelen (Deelen Training & Coaching) module 1: 26 en 27 maart; module 2: 9 april module 3: 25 april; module 4: 14 mei module 5: 31 mei; module 6: 13 juni module 1: Den Haag module 2, 3, 4, 5 of 6: Maarssen gehele programma: excl. btw module 1: excl. btw module 2, 3, 4, 5 of 6: 595 excl. btw Bent u aankomend of beginnend manager in een technische werkomgeving? Heeft u de ambitie om te werken met relevante kerninzichten, technieken en competenties, nodig om effectief en productief te managen? Deze praktijkgerichte opleiding leert u, samen met vakgenoten, belangrijke thema s voor managers in een technische werkomgeving doorgronden én hoe u, met uw kwaliteiten en valkuilen, de diverse leerpunten in uw eigen werkomgeving kunt toepassen. Hoewel het gehele traject een uitgebalanceerd geheel vormt, is elke module een programmatisch afgerond thema, waardoor het mogelijk is om aparte modules te volgen. Bij deelname aan vier of meer modules is als vervolg een coachingsgesprek inbegrepen. 1. Succesvol leidinggeven aan technici Het doel van deze training is uw stijl van leidinggeven te versterken zodat u met verschillende technische medewerkers de meest doeltreffende samenwerkingsrelatie verkrijgt. U leert uw eigen stijl herkennen en ontwikkelt nieuwe vaardigheden die u direct kunt toepassen in uw eigen werksituatie. 2. Effectieve samenwerking en besluitvorming Doel van deze module is u inzicht en handvatten te geven om de samenwerking in uw team te vergroten. U leert ook herkennen waar de kwaliteit dan wel de zwakte van uw team ligt en bij welke projecten/ opdrachten dit het meest duidelijk wordt. Daarnaast krijgt u inzicht in het bereiken van besluiten die ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, ook wanneer sprake is van weerstand: u leert gestructureerd, afhankelijk van de specifieke situatie, tot een dergelijke besluitvorming te komen. 3. Valkuilen bij projectmanagement: herkennen en hanteren Doel van deze eendaagse module is om uw effectiviteit als projectmanager te vergroten zowel qua kennis als qua vaardigheden in het verkrijgen van commitment, het maken van een krachtenveld- en risicoanalyse én het samenstellen van een communicatieplan. 4. Timemanagement: Wat te kiezen? Hoe te handelen? Doel van deze eendaagse module is om uw eigen timemanagement kritisch te bekijken en te achterhalen waar u de grootste tijdwinst kunt boeken. 5. Implementatie van verandertrajecten Doel van deze eendaagse module is om beginnende managers inzicht te geven in hun eigen persoonlijkheid en hoe zij vanuit persoonlijk leiderschap veranderingen succesvol kunnen implementeren. Daarbij leert men, uitgaande van de kracht en valkuilen in de eigen persoonlijkheid, de drie genoemde niveaus bij veranderingsprocessen herkennen en hiermee op positieve wijze omgaan. 6. Professioneel presenteren In deze module houdt iedere manager een presentatie, waarbij deze zelf doel, setting en leerdoel bepaalt. Essentieel oefenaspect is het contact met en aansluiting bij de toehoorders, immers voorwaarde voor een succesvolle presentatie. Het resultaat zal zijn dat u zich in toekomstige presentaties overtuigend laat zien en horen!

5 Overtuigend argumenteren, adviseren en presenteren Management van geotechnische risico s Van ontwerp via tender naar uitvoering Drs. M.G.F.P. Deelen (Deelen Training & Coaching) 4 en 5 april Maarssen excl. btw Je communicatief kunnen opstellen is tegenwoordig van wezenlijk belang in iedere functie: effectief met collega s omgaan, leden van (multidisciplinaire) teams productief laten samenwerken, teams soepel aansturen, relaties effectief onderhouden, en klanten benaderen en overtuigen. In deze training staat uw persoonlijke effectiviteit centraal. Effectief communiceren leert u door te doen en direct terugkoppeling te ontvangen. Door middel van oefeningen krijgt u inzicht in uw manier van communiceren en het effect hiervan op anderen. U wordt zich bewust van zowel de (te vermijden) negatieve elementen als de (na te streven) positieve mogelijkheden van uw gedrag tijdens in- en externe contacten. Technisch/ natuurwetenschappelijke professionals. U beseft dat goede communicatie met collega s, relaties en klanten (zowel intern als extern) van wezenlijk belang is in uw functie. One day Workshop Six Sigma Dr.ir. J. van de Venne (Holland Innovative) 16 april Eindhoven 495 excl. btw In samenwerking met Deltares Academy s Dr.ir. M.Th. van Staveren (Van Staveren Risk Management) en ir. M.T. van der Meer (Fugro/TU ) 18 en 19 april 965 excl. btw (inclusief boek Uncertainty and Ground Conditions - A Risk Management Approach en CUR-publicatie 227) Studiepunten 11 PDH s Geotechniek Onvoorziene tegenvallers, schade, vertragingen, budgetoverschrijdingen en conflicten zijn nooit helemaal te voorkomen, maar wel een stuk beter te beheersen met risicomanagement van de ondergrond. Geo Risico Management is een expliciet risicogestuurde aanpak om gedrag van de grond optimaal te beheersen. Het levert hiermee een onmisbare bijdrage aan een succesvol project, voor alle betrokken partijen, in termen van kwaliteit, veiligheid, budget, planning én reputatie. De nadruk van deze inleidende cursus ligt op de hoe-vraag : hoe voer ik zelf geotechnisch risicomanagement uit in mijn eigen praktijk, op een effectieve en efficiënte manier? De cursus bestaat uit een beknopte theoretische onderbouwing, veel praktijkkennis met voorbeelden en een veelzeggende praktijkcase. Opdrachtgevers en -nemers, projectmanagers, risicomanagers, tendermanagers, projectleiders, politiek verantwoorde lijken, adviseurs en geotechnisch ingenieurs die belang hebben bij het effectief beheersen van alle soorten risico s vanuit de ondergrond: geotechnische, geohydrologische, milieukundige, archeologische en ondergrondse obstakelrisico s. Financiering en DBFM(O)-contracten Nieuwe rollen, andere contracten Drs. A.D. Kemper (Rebel) 16 april Rotterdam 595 excl. btw De cursus gaat in op contractvormen waarbij meer overgelaten wordt aan de markt. Meer overlaten aan de markt vraagt om een andere rol van de opdrachtgever tijdens het aanbestedingsproces. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij dat de oriëntatie op prijs veelal plaats zal maken voor een oriëntatie op prijs-kwaliteitverhouding en dat risico s en risicoallocatie een centrale rol zullen krijgen tijdens het aanbestedingsproces. Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eerste ervaringen die zijn opgedaan met DBFM(O)-contracten. Niet alleen wordt het fenomeen financiering door de markt behandeld (waarbij ook de theorie van projectfinanciering aan de orde komt), ook wordt aandacht geschonken aan de relatie tussen Programma van Eisen (PvE), gunningscriteria en betalingsmechanisme, de filosofie achter het contract en de opzet van het aanbestedingsproces. Kostendeskundigen, ontwerpers en projectleiders werkzaam bij publieke en private opdrachtgevers en opdrachtnemers - die betrokken zijn bij het voorbereiden van de aanbesteding en de uitvoering van bouwprojecten. Halftime: sneller, goedkoper en met minder hinder infraprojecten realiseren Middag-avondprogramma Ir. G.J. Verkade (CURNET) 23 april Breukelen 395 excl. btw (inclusief diner) 295 excl. btw voor Halftime-participanten In deze tijden van formatie bezuiniging en het sneller moeten werken kraakt de engineering en uitvoering van bouwprojecten. Tijd om het roer om te gooien en zuinig te worden op de ingenieurs door niet harder te werken maar sneller te werken, in 50% van de tijd. Halftime kan worden gekarakteriseerd als een wijze van werken door partijen die bij de voorbereiding en uitvoering van bouw- en GWW-projecten zijn betrokken, gericht op het voorkomen of beperken van hinder voor de omgeving. De introductie van halftime levert minder verspilling, betere bereikbaarheid en minder hinder op. Deze doelen kunnen worden bereikt door het slim organiseren van werkprocessen, door het gebruik van ICT en door het maken van goede afspraken tussen de partners in de keten en tussen hen en de opdrachtgever. Partijen betrokken bij voorbereiding en uitvoering van bouwen GWW-projecten en die projecten halftime willen uitvoeren.

6 Optimale benutting van EMVI In samenwerking met Rijkswaterstaat s Ir. E. Schol (RWS Dienst Infrastructuur) en M. Westhuis (Witteveen+Bos) 15 mei Breukelen 580 excl. btw Door het relatief nieuwe karakter en de daarmee dikwijls gepaard gaande beperkte ervaring bij opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs of door onderschatting van de complexiteit en onjuiste toepassing, komt het meer dan eens voor dat de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)- methodiek niet leidt tot de verwachte meerwaarde voor de opdrachtgever en niet voldoende onder scheidend vermo gen bij marktpartijen heeft. Een juiste toepassing kan alleen ontstaan wanneer u zich de mogelijkheden en beperkingen van het gunnen op basis van EMVI hebt eigen gemaakt. U zult daarom niet alleen verschillende methodieken te horen krijgen, maar ook samen met uw medecursisten de relevante afwegingen ervaren door het uitwerken van een realistische case. De cursus spitst zich toe op EMVI-methodieken in de gunningsfase van de aanbesteding van werken in een (niet-) openbare (Europese) aanbestedingsprocedure. De opgedane kennis en ervaring is ook toepasbaar bij de aanbesteding van leveringen en diensten. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs, zowel met als zonder ervaring met EMVI, die direct te maken aanbe stedingen en een bijdrage willen leveren aan een zich kwalitatief verbeterende bouwsector. Contracteren en aanbesteden; de juiste keuzes maken In samenwerking met Witteveen+Bos en Twynstra Gudde s Drs.ing. J.N. de Koning (Witteveen+Bos) en mr. E.C. Schrijvers (Twynstra Gudde) 28 en 29 mei 890 excl. btw Er is een groot palet aan contractvormen die kunnen worden toegepast in projecten. De keuze moet projectspecifiek gemaakt worden, aangezien ieder bouwproject varieert in doelstelling, omvang, complexiteit, omgeving en aanpak. De cursus geeft u inzicht in bepaalde methoden om die keuze te maken. Ook voor de aanbestedingsprocedure geldt dat er verschillende keuzemogelijkheden zijn. Projecten worden steeds vaker gegund op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in plaats van gunning op laagste prijs. Voor veel opdrachtgevers blijft het lastig om bij EMVI eenduidige, transparante en objectieve gunningscriteria op te stellen en een systematiek van weging te kiezen. De wens om subjectieve criteria, zoals goede samenwerking, toe te passen in EMVI neemt toe. Tijdens de cursus krijgt u inzicht in diverse EMVI-methoden om tot goede gunningscriteria te komen en in de wijze waarop subjectieve elementen geobjectiveerd kunnen worden. Leidinggevenden; contract- en projectmanagers van (overheids) opdrachtgevers; adviseurs/projectmanagers van adviesbureaus. Omgaan met macht en (interne en externe) politiek Goed besluiten op basis van expertise Drs. F. Vermeulen (De Politieke Dimensie) 28 en 29 mei excl. btw In elke organisatie is besluitvorming een kernproces. De toegenomen complexiteit van organisaties heeft de besluitvorming moeilijker gemaakt. Er moeten meer specialismen meespelen, de belangen staan vaker tegenover elkaar, besluiten komen vaak moeizaam tot stand, als ze al uitgevoerd worden. Na afloop van deze cursus bent u beter in staat om uw eigen expertise effectief in te brengen in overleg en besluitvorming met andere spelers en partijen, de eigen acties te baseren op zicht in het besluitvormingsproces en verhoudingen waaraan u moet deelnemen, te handelen in overeenstemming met uw eigen normen en te bepalen in welke mate u in toekomstige functies ruimte wilt geven voor het aandeel politiek en besluitvorming. Professionals met een hoogwaardige technische opleiding in verantwoordelijke posities, waar het samenwerken en onderhandelen met andere specialisten steeds belangrijker wordt, en waarin tegenstrijdige belangen een rol spelen. Design & Construct; kansen en valkuilen Alle ins en outs van DBFMO-projecten Studiepunten Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder (TU ) 4, 5 en 11 juni excl. btw 15 PDH s Bouw- en Waterbouwkunde De verhoudingen in de bouw zijn aan het veranderen. Al geruime tijd worden ontwerp, uitvoering en onderhoud geïntegreerd gecontracteerd. De laatste jaren worden deze taken verder uitgebreid met exploitatie en zelfs financiering. De verschuiving van de uitbestedende taken heeft grote gevolgen voor de bevoegdheden, verplichtingen, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en risico s voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. De bedoeling van het geïntegreerde contract is dat ook de organisatie en de processen van de aanbiedende partijen geïntegreerd worden en dat ook de aanbestedingswijze fundamenteel moet veranderen. Dat is echter nog nauwelijks het geval. Deze cursus geeft inzicht en overzicht van het wat, waarom, wie, wanneer, waar en hoe van D&C. Publieke en private opdrachtgevers in de bouw en hun mede werkers; directies, projectleiders en medewerkers bij ingenieurs bureaus en consultants; beleidsmedewerkers, projectdirecteuren en projectleiders van uitvoerende bedrijven en regelgevende instanties.

7 Onderhandelen zonder conflicten BIM voor de civiele techniek Drs. M.G.F.P. Deelen (Deelen Training & Coaching) 6 en 7 juni Maarssen excl. btw Deze training leert u uw manier van presenteren in onderhandelingssituaties te verbeteren. U krijgt inzicht in uw gedrag tijdens het onderhandelingsproces en ontdekt uw eigen sterkte en aandachtspunten bij het onderhandelen waardoor u sneller in staat bent om verbeteringen door te voeren. U ziet dat vluchten of vechten in de meeste situaties geen juiste tactiek is. U verkrijgt communicatietechnieken in het doorbreken van impasses en het omgaan met machtsverschillen. Technisch/ natuurwetenschappelijke professionals. U beseft dat goede onderhandelingsvaardigheden in contacten met collega s, relaties en klanten (intern als extern) van wezenlijk belang is. Dr.ir. J.L. Coenders (Arup/TU ) 1 dag in juni 590 excl. btw Building Information Modelling of BIM is de eerste stap rond digitale innovatie in de bouwwereld. De cursus richt zich op de achtergrond van het nu (wat houdt BIM in en welke mogelijkheden en voordelen biedt het voor uw organisatie?), het nieuwe (wat kunt u in de nabije toekomst op het gebied van BIM verwachten in uw sector en waar zou uw bedrijf nu mee bezig moeten zijn?) en het volgende (wat zijn de toekomstige digitale ontwikkelingen die we zien aankomen?). De cursus biedt een combinatie van lezingen door universitaire en praktijkexperts uit de GWW-sector, alsmede een aantal casestudies waarin ervaringen uit de praktijk worden gedeeld. Ingenieurs, middenmanagers en managers die in hun organisatie de ontwikkelingen rond BIM en digitale innovatie volgen en aansturen. Systems Engineering: een eerste verkenning Studiepunten Ir. E.G. Molier (Witteveen+Bos) 13 en 14 juni 890 excl. btw 10 PDH s Bouw- en Waterbouwkunde Het doel van Systems Engineering (SE) is het beter beheersbaar maken van het ontwikkelingstraject van complexe systemen: budget, tijd, kwaliteit, organisatie en informatie en de risico s op dat gebied gedurende de planvorming, ontwerp, productie, oplevering, instandhouding en ontmanteling. Omdat SE voor een aantal opdrachtgevers in de civiele techniek wordt gezien als hét middel om tot betere Design & Construct-contracten te komen, komt er ook in de grond-, weg- en waterbouw een sterke behoefte naar voren om zich de methode eigen te maken. Met SE wordt de transparantie van ontwerp- en wijzigingsbesluiten sterk vergroot. Dat vereist een voorinvestering bij de start van het project, in de definitie- en de ontwerpfase. Een eerste verkenning van SE wil vooral inzicht brengen in de gevolgen van de invoering van SE in de eigen organisatie. Technische projectleiders van engineeringsafdelingen van aannemersbedrijven, gemeenten, provincies, Rijk, waterschappen, drinkwater- en nutsbedrijven en van adviesen ingenieursbureaus; projectengineers en kwaliteitsfunctionarissen. Vooruitblik najaar 2013 Risicomanagement bij bouw en infrastructuur 3, 4, 10 en 11 oktober Workshop Systeemgerichte Contractbeheersing 20 en 21 november Optimale benutting van EMVI 27 november Design & Construct; kansen en valkuilen 3, 4 en 10 december Opleiding Baanbrekers in de bouw Dé netwerkopleiding voor professionals in de bouwketen Ronde 9 start op 6 maart Kenmerken van de opleiding: Samen met je ketenpartners leer je hoe je succesvol kunt veranderen in de bouwsector. Jij hebt de regie: het draait om jouw leervragen en jouw praktijk. De deelnemers bepalen deels zelf het programma. Je ontmoet inspirerende innovators en andere Baanbrekers om je netwerk uit te breiden. Leercoaches vormen de rode draad voor groeps- en persoonlijke coaching. Baanbrekers gaat door: na het afronden van de leergang worden diverse Baanbrekende initiatieven georganiseerd door de Stichting Baanbrekers, die je netwerk versterken en kennis en vaardigheden verder aanscherpen. Meer informatie is te vinden op

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012 BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012 Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) Juist in deze tijden van bezuinigingen is het essentieel te blijven werken aan uw ontwikkeling.

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding: www.freevector.com www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september-december 2014 www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module Risico-aspecten van contracteren

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Nieuwe ontwikkelingen in bouw en bouwmanagement Om

Nadere informatie

GEOTECHNIEK EN ONDERGRONDS BOUWEN. cursussen januari-juli 2013

GEOTECHNIEK EN ONDERGRONDS BOUWEN. cursussen januari-juli 2013 GEOTECHNIEK EN ONDERGRONDS BOUWEN cursussen januari-juli 2013 Damwandconstructies en bouwputten KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbreed en verdiep uw kennis met onze cursussen Onze zoektocht

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Onderhandelen zonder conflicten KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen september - december 2014 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS. cursussen januari-juli 2013

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS. cursussen januari-juli 2013 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 www.pao.tudelft.nl Overtuigend en effectief omgaan met verschillende communicatiestijlen Stijlflexibiliteit voor de technische professional

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015:

ACADEMY VOORJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 INNOVATIVE. Nieuw in 2015: ACADEMY KALENDER VOORJAAR 2015 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY VOORJAAR 2015 Nieuw in 2015: Master Black Belt Six Sigma One Day Workshop TRIZ Alumnidag Reliability ACADEMY VOORJAAR 2015 is toonaangevend wanneer

Nadere informatie

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM

ACADEMY NAJAAR HOLLAND ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 INNOVATIVE. Nieuw in 2014: Beïnvloedingsvaardigheden voor. One Day Workshop QRM ACADEMY KALENDER NAJAAR 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY NAJAAR 2014 Nieuw in 2014: RF9: Physics of Failure One Day Workshop QRM Beïnvloedingsvaardigheden voor specialisten ACADEMY NAJAAR 2014 is toonaangevend

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis.

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis. Nederland efficiënter beschermen tegen hoogwater 4 Maatregelen Nederrijn 10 september 2013 Waterschap Rivierenland, Tiel Dirk-Jan Zwemmer (PM Boskalis) Jeroen Eikholt (CM ) Wie zijn we Wat doen we Wat

Nadere informatie

ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE

ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE Academy 2013 ACADEMY 2013 is toonaangevend wanneer het gaat om het begeleiden van organisaties bij Projectmanagement, Product- & Procesontwikkeling en Reliability

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY ACADEMY KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY 2014 Nieuw in 2014: RF6: Software Reliability Yellow Belt Design for Six Sigma Advanced Statistics Course ACADEMY 2014 is toonaangevend wanneer het gaat

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005 Handreiking D&C Contracten 26 September 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR Z4Z).5...qo& RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 3502

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit in PMO

Persoonlijke effectiviteit in PMO Training Persoonlijke effectiviteit in PMO Nóg succesvoller worden in een projectorganisatie Training van WIN PMO. Het succesvol inzetten van soft skills als PMO! Uit ervaring blijkt dat werknemers werkzaam

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 4 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 ALS JE GEEN PLAN MAAKT VOOR JE EIGEN LEVEN WORD JE INGEZET IN ANDERMANS PLANNEN REMCO CLAASSEN

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 5 3.1 WERKEN MET ELEMENTEN BEGROTINGEN 5 3.2 ARW 5 3.3 SYSTEMS ENGINEERING EN SYSTEEMGERICHTE

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Verbeteren van processen in industriële organisaties

Verbeteren van processen in industriële organisaties Verbeteren van processen in industriële organisaties met Lean Six Sigma Black Belt voor de Industrie Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat doet een Black Belt voor de Industrie? Een goed

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten Rollen&Projectmanager,&Omgevingsmanager,&Technisch&manager,&Contractmanager,&Manager&Projectbeheersing& & Visie, doel en uitgangspunten bij de referentieprofielen: Visie Het succes van een project of programma

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT!

ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT! ENGINEER MET MANAGEMENT AMBITIES? VERLEG JE GRENZEN MET HET MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT! 02 HÉT MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAJECT VOOR ENGINEERS DOEN WAAR JE GOED IN BENT, JEZELF ONTWIKKELEN, GRENZEN VERLEGGEN

Nadere informatie

academy INNOVEREN MET BIM Praktische training Dome

academy INNOVEREN MET BIM Praktische training Dome INNOVEREN MET BIM Praktische training Dome-X Academy De wereld is in hoog tempo aan het veranderen. Vertrouwde modellen en denkbeelden maken plaats voor nieuwe inzichten. Sleutelwoorden daarbij zijn technische

Nadere informatie

Zest Application Professionals Training &Workshops

Zest Application Professionals Training &Workshops De requirements trainingen van Zest Application Professionals geven u de handvatten die nodig zijn om uw requirementsproces te verbeteren. U doet hands-on ervaring op en leert omgaan met lastige praktijksituaties.

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Leren én werken. academie.

Leren én werken. academie. Leren én werken academie. Ben je ambitieus én vind je het belangrijk om jezelf te ontwikkelen? Dan biedt mténv vele mogelijkheden. Bij mténv helpen we je niet alleen aan een passende baan, wij bouwen ook

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden is niet eng

Innovatief aanbesteden is niet eng Nationaal Sportvelden Congres 22 november 2012 Innovatief aanbesteden is niet eng Raymond Schuurkes i.s.m. Annette Biesboer en Thidder Fimerius Onderwerpen vandaag Een stukje historie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK BACHELORPROGRAMMA CIVIELE TECHNIEK WAT IS CIVIELE TECHNIEK? Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting Vastgoed @brinkgroep NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Als u zoekt naar samenwerking en vertrouwen Specialisten geïntegreerde contracten en

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 5 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT Integraal Projectmanagement bij Rijkswaterstaat Beknopte leaflet voor externen Versie: februari 2012 Voor meer informatie: Freek Wermer specialist projectmanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Ten geleide 9 1 Inleiding 11 2 De risicoanalyse 25 3 Uitvoeren van de risicoanalyse 65 4 Risicomanagement 77 5 Uitvoeren van risicomanagement 85 6 Implementatie van risicomanagement

Nadere informatie

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN Wat is de GeoRisicoScan (GRS) 2.0? De GRS 2.0 is een instrument om de kwaliteit van de toepassing van GeoRM in een project te toetsen. Wat is het doel

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Royal HaskoningDHV biedt u met Virtual Design & Construction (VDC) een unieke methode om integraal

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maak de slag van beheren naar regisseren Regisseren van de Er is minder geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de. Tegelijkertijd willen gemeenten

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Docenten 9 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82

Nadere informatie

Inhuur van civieltechnisch personeel

Inhuur van civieltechnisch personeel Inhuur van civieltechnisch personeel Marktconsultatiedocument Zwolle, 11 december 2015 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderwerpen voor de

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Green Belt to Black Belt

Green Belt to Black Belt Het beste van twee werelden De opleiding Six Sigma Black Belt is onderdeel van het gezamenlijke trainingsaanbod van ProjectsOne en Schouten en Nelissen. Als er één organisatie bekend is met zowel theorie

Nadere informatie

GEOTECHNIEK EN ONDERGRONDS BOUWEN cursussen september-december 2014

GEOTECHNIEK EN ONDERGRONDS BOUWEN cursussen september-december 2014 GEOTECHNIEK EN ONDERGRONDS BOUWEN cursussen september-december 2014 Foto: Lysanne van Hoek KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbreed en verdiep uw kennis met onze cursussen Heeft u de Eurocode-kennis

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Systems Engineering in de gww-sector

Systems Engineering in de gww-sector Systems Engineering in de gww-sector Ron Beem Rijkswaterstaat NEVI-PIANOo Juni 2013 Bouwen aan één taal Resultaat voorop (RWS) 16 projecten spoedaanpak uniformer naar de markt door kwaliteitsborging aanbestedingsdossiers

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM Even voorstellen 1. Jan Hendrik Bouman 2. Werkzaam bij Inter Project Management 3. Gedetacheerd als Algemeen projectleider bij

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever

De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever De meest geschikte contractvorm voor een duurzame natuurvriendelijke oever Moderne Contract Vormen ing. Maureen de Munck ir. David Wattjes Amsterdam, 6 juni 2013 Natuurvriendelijke oevers Doelen : het

Nadere informatie

Vraag 1 Bent u bekend met het artikel Meer risico s voor staat bij megaproject Zuidas? 1

Vraag 1 Bent u bekend met het artikel Meer risico s voor staat bij megaproject Zuidas? 1 Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Proces van samenwerking SYSTEMS ENGINEERING

Proces van samenwerking SYSTEMS ENGINEERING Proces van samenwerking SYSTEMS ENGINEERING Samenvatting SE vooral: Bij geïntegreerde contracten; Bij meer complexe projecten (?) Project uniek; oplossing ligt niet voor de hand (?) Nieuwe innovatieve

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie