BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS"

Transcriptie

1 BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013

2 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen De crisis in de bouw en infra loopt na vier jaar nog niet op haar eind. Met de Actieagenda Bouw gaat de veerkrachtige bouwsector werken aan nieuw ondernemerschap, verbetering van de productiviteit door versterking van de relatie tussen kennisinstellingen en ondernemers, ontslakken van overheidsbeleid en ontwikkeling van nieuwe financieringsarrangementen. PAO heeft vele cursussen die hier naadloos op aansluiten. De nieuwe Workshop Risico management voor managers is erop gericht managers handvatten te geven om in hun organisatie die voorwaarden te scheppen, waarin kosteneffectief risicomanagement een vanzelfsprekendheid wordt. Tijdens de nieuwe cursus Halftime leert u hoe infraprojecten sneller, goedkoper en met minder hinder gerealiseerd kunnen worden. Technisch Management & Personal Skills Ons cursusprogramma Technisch Management & Personal Skills is divers, diepgaand én zeer goed gewaardeerd. De kerncompetenties voor technische professionals worden getraind in kleine groepen. Het programma omvat naast cursussen over softskills voor ingenieurs, ook IPMA masterclasses en Six Sigma workhops. Meer informatie en inschrijven Bent u geïnteresseerd in één of meerdere van deze cursussen? U vindt meer informatie over de inhoud en het programma op waar u zich ook kunt inschrijven. Zoekt u een cursus over een ander onderwerp? Op onze website kunt u zoeken op trefwoord en vakgebied. Staat de gewenste cursus er niet bij? Laat het ons weten! Incompany PAO kan cursussen ook incompany ver zorgen, afgestemd op uw wensen en behoeften. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen, typ- en drukfouten. Op alle cursussen zijn de algemene voorwaarden van PAO van toepassing; deze zijn te vinden op Functioneel specificeren en beheersen Ir. J.B.G. Bruinsma (Grontmij) 17 en 18 januari Den Haag 890 excl. btw Het omgaan met functioneel specificeren door de gehele levenscyclus is de leidraad in deze cursus. Dit begint met bewust en effectief functioneel specificeren, want daarin ligt de basis voor succes. Vervolgens komt de beheersing van de functionele behoefte in de ontwikkel- en bouwprocessen aan de orde. Begrip van de valkuilen uit de praktijk en de praktische uitvoering in de verschillende levensfasen, moeten het werken met functionele specificaties verbeteren. De volledige keten van betrokken (markt)partijen vanaf de eerste conceptuele fase tot en met de gebruiksfase wordt belicht. Want het zinvol werken met functioneel specificeren gaat verder dan een goed uitgewerkte systeemspecificatie. Projectmanagers, ontwerpleiders en adviseurs bij opdrachtgevers, advies- en ingenieursbureaus, (onder) aannemers en leveranciers op infrastructureel gebied. Workshop Systeemgerichte Contractbeheersing Intensieve workshop met avondprogramma en overnachting In samenwerking met Royal HaskoningDHV Ing. J.P. Hekker (Royal HaskoningDHV) cursusdata 1: 29 en 30 januari cursusdata 2: 6 en 7 juni Amersfoort excl. btw (inclusief diner, avondprogramma en overnachting) Studiepunten 14 PDH s Bouw- en Waterbouwkunde De voortschrijdende professionalisering van opdrachtgevers en opdrachtnemers van civiele infrastructuurprojecten, leidt ertoe dat de rollen van de opdrachtnemer (aannemer) en de opdrachtgever veranderen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de werkwijze van de contractpartners. De opdrachtnemer moet, meer dan voorheen, aantoonbaar het ontwerp en de bouwprocessen beheersen. De opdrachtgever moet in staat zijn om een risico-inventarisatie uit te voeren en op basis daarvan te toetsen of de opdrachtnemer zijn processen beheerst, zijn producten keurt en afwijkingen registreert en herstelt. Dit heet Systeemgerichte Contractbeheersing. Samenwerken is daarbij essentieel; bij samenwerking ontstaat begrip voor elkaars rol en het belang van goede kwaliteitsinformatie. Hebt u te maken met innovatieve contracten maar weet u niet precies wat er van u verwacht wordt? Wilt u weten hoe u het best met elkaar kunt communiceren om samenwerking in een realisatieproject te laten slagen? Dan is de Workshop Systeemgerichte Contractbeheersing beslist iets voor u. Alle sleutelfunctionarissen van zowel opdrachtgeversals opdrachtnemerszijde die betrokken zijn bij ontwerp, voorbereiding en realisatie van civiele infrastructuurprojecten.

3 Workshop Risicomanagement voor managers Workshop met middag-avondprogramma Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden, regelgevers, ingenieursbureaus en consultants; werk voorbereiders, planners en project managers bij aannemings bedrijven en verzekeraars. s Drs. D. van Well-Stam (Twynstra Gudde), dr.ir. M.Th. van Staveren (Van Staveren Risk Management) en ir. F. Lindenaar (Twynstra Gudde) workshop 1: 31 januari workshop 2: 25 april Amersfoort 395 excl. btw (inclusief diner) Risicomanagement, inzicht in en gestructureerd omgaan met onzekerheden, draagt fors bij aan de beheersbaarheid van elk project. De kans op het behalen van de projectdoelen en daarmee projectsucces wordt hiermee aanzienlijk groter. Voor eigenlijk alle partijen in de keten geldt dat zij behoefte hebben aan risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de RISMAN-methode, die al meer dan 10 jaar in veel projecten wordt toegepast. Deze stoomcursus van 1 dagdeel is erop gericht managers bewust te maken van hun sleutelrol en ze de handvatten te geven in hun organisatie die voorwaarden te scheppen, waarin kosten-effectief risicomanagement een vanzelfsprekendheid wordt. Bij opdrachtgevers, overheden, ingenieursbureaus en bouwbedrijven werkzame projectmanagers, projectdirecteuren, contractmanagers, technisch managers, omgevingsmanagers, kwaliteitsmanagers, HSSE managers, regiodirecteuren, business unit managers en afdelingshoofden. Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module Risico-aspecten van contracteren Overtuigend en effectief omgaan met verschillende communicatiestijlen Stijlflexibiliteit voor de technische professional Drs. J.H. Sjölin (INCOO Nederland) 5 en 21 maart excl. btw Als professional met een technische en/of bèta-achtergrond hebt u zich een bepaalde stijl van communiceren eigen gemaakt. Echter, in uw werk hebt u ook te maken met mensen met een andere achtergrond. Dan is het nuttig om uw stijl aan te passen aan uw gesprekspartner. Dit doet u aan de hand van een effectief systeem: LIFO (LIFE ORIENTATIONS). Het beschrijft welke waarden uw handelen bepalen, welk type gedrag u minder gemakkelijk vertoont en met welk type gedrag u soepel kunt omgaan. In deze training krijgt u inzicht in uw eigen gedragsstijlen en leert u de gedragsstijlen van anderen snel in te schatten, zodat u effectiever en overtuigender kunt optreden. Voor alle technisch geschoolden en bèta s die veel met externen en internen communiceren. Voor hen die graag hun zelfinzicht willen vergroten en hun communicatieve kracht willen opvoeren. IPMA Project Management Masterclass s Adviseur Modules Ir. F. Lindenaar (Twynstra Gudde) en drs. D. van Well-Stam (Twynstra Gudde) Prof.drs.ir. J.K. Vrijling (TU ) 5, 6, 12 en 13 maart De module Risico-aspecten van contracteren op 12 maart is optioneel. Rotterdam excl. btw (gehele cursus) excl. btw (dag 1, 2 en 4) 580 excl. btw (dag 3 - Risico-aspecten van contracteren) 420 excl. btw (dag 3 voor oud-cursisten RIS) Infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Inzicht in de onzekerheden over kosten en doorlooptijden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project. Alle partijen in de keten willen dat risico s worden beheerst door het toepassen van kwaliteits- en risicomanagement. Adequaat gereedschap voor risicomanagement is de RISMAN-methode, die al meer dan 10 jaar in veel projecten wordt toegepast. Daarbij worden systematisch projectrisico s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico s. Na deze cursus heeft u inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management en bent u in staat de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen. Ir. R. Wessels (Holland Innovative) 12 maart, 11 april, 14 mei en 6 juni Eindhoven excl. btw Module 1 (12 maart): De basis van projectmanagement Module 2 (11 april): Leiderschap en andere gedragscompetenties Module 3 (14 mei): Projectdefinitie Module 4 (6 juni): Projectuitvoering en beheersing Succesvol ondernemen betekent doelstellingen realiseren. Dat is de kern van deprojectmanagement masterclass: hoe komt u als projectmanager of lid van een projectteam tot effectief gedrag? De masterclass geeft een gedegen theoretische kennis van zowel de harde instrumentele aspecten als de zachte gedragscompetenties van het projectmanagement vak. Ook in niet-ideale situaties dient er resultaat geboekt te worden. Daarom besteedt deze masterclass veel aandacht aan de toepassing van deze kennis in de dagelijkse praktijk. Dit curiculum is gebaseerd op de richtlijnen van IPMA (International Project Management Association), wat garant staat voor een internationaal aantoonbaar kwaliteits- en ervaringsniveau. Projectmedewerkers en beginnende projectmanagers die zich willen voorbereiden op het IPMA-D examen en ervaren projectmanagers die zich voorbereiden op het IPMA-C examen.

4 Voorzien, onvoorzien of onzeker: rekenen aan kostenramingen In samenwerking met Rijkswaterstaat en DACE Prof.drs.ir. J.K. Vrijling (TU ) 20 en 21 maart 915 excl. btw; DACE-leden: 815 excl. btw Ramingen blijven altijd een prognose van de werkelijke kosten; bijna nooit zijn de werkelijke kosten exact gelijk aan de raming. Voor de besluitvorming bij de start van een project en voor een goed budgetbeheer is het zeer gewenst dat het verschil tussen raming en werkelijkheid betrekkelijk klein is en voorspelbaar binnen bepaalde grenzen. U krijgt inzicht in statistisch beheerst ramen, waarbij kennis (de kunst van het ramen) en ervaring (de kosten wijken af van de raming) goed worden verkend en met elkaar in verband gebracht. Projectmanagers en kostendeskundigen bij Rijk, provincies, gemeenten en private opdrachtgevers; projectleiders en medewerkers bij ingenieurs- en adviesbureaus; projectleiders, werkvoorbereiders en calculators bij bouw bedrijven. Design for Six Sigma Green Belt Prof.dr. J. de Mast (IBIS Universiteit van Amsterdam) 25 t/m 27 maart, 23 t/m 25 april, 21 mei en 11 juni en prijs Eindhoven, excl. btw Design for Six Sigma Black Belt Prof.dr. J. de Mast (IBIS Universiteit van Amsterdam) 25 t/m 28 maart, 23 t/m 26 april, 21 t/m 24 mei en 11 t/m 14 juni en prijs Eindhoven, excl. btw Financieel management voor technici s Drs. C. de Jong (Bureau Kees Horden BV) 26, 27 en 28 maart excl. btw In elke onderneming staan effectiviteit en efficiency van het bedrijfsbeheer centraal. Ook technisch managers nemen daarover voortdurend beslissingen. Deze worden vrijwel altijd gebaseerd op financiële informatie. Maar hebt u wel voldoende inzicht in de materie? Deze cursus leert u in kort tijdbestek de benodigde vaardigheden vanuit een praktische invalshoek. U raakt vertrouwd met verschillende aspecten van financieel management, waardoor de communicatie en discussie met de financieel-econoom binnen uw onderneming soepeler verloopt. Ingenieurs, natuurwetenschappers of informatici, werkzaam in een managementfunctie in een technische omgeving, zoals product- of productiemanagers, R&D managers, informatiemanagers, afdelingshoofden, projectleiders. Management Development Programma Modulaire opzet; volg het gehele traject of kies bepaalde module(s) Drs. M.G.F.P. Deelen (Deelen Training & Coaching) module 1: 26 en 27 maart; module 2: 9 april module 3: 25 april; module 4: 14 mei module 5: 31 mei; module 6: 13 juni module 1: Den Haag module 2, 3, 4, 5 of 6: Maarssen gehele programma: excl. btw module 1: excl. btw module 2, 3, 4, 5 of 6: 595 excl. btw Bent u aankomend of beginnend manager in een technische werkomgeving? Heeft u de ambitie om te werken met relevante kerninzichten, technieken en competenties, nodig om effectief en productief te managen? Deze praktijkgerichte opleiding leert u, samen met vakgenoten, belangrijke thema s voor managers in een technische werkomgeving doorgronden én hoe u, met uw kwaliteiten en valkuilen, de diverse leerpunten in uw eigen werkomgeving kunt toepassen. Hoewel het gehele traject een uitgebalanceerd geheel vormt, is elke module een programmatisch afgerond thema, waardoor het mogelijk is om aparte modules te volgen. Bij deelname aan vier of meer modules is als vervolg een coachingsgesprek inbegrepen. 1. Succesvol leidinggeven aan technici Het doel van deze training is uw stijl van leidinggeven te versterken zodat u met verschillende technische medewerkers de meest doeltreffende samenwerkingsrelatie verkrijgt. U leert uw eigen stijl herkennen en ontwikkelt nieuwe vaardigheden die u direct kunt toepassen in uw eigen werksituatie. 2. Effectieve samenwerking en besluitvorming Doel van deze module is u inzicht en handvatten te geven om de samenwerking in uw team te vergroten. U leert ook herkennen waar de kwaliteit dan wel de zwakte van uw team ligt en bij welke projecten/ opdrachten dit het meest duidelijk wordt. Daarnaast krijgt u inzicht in het bereiken van besluiten die ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, ook wanneer sprake is van weerstand: u leert gestructureerd, afhankelijk van de specifieke situatie, tot een dergelijke besluitvorming te komen. 3. Valkuilen bij projectmanagement: herkennen en hanteren Doel van deze eendaagse module is om uw effectiviteit als projectmanager te vergroten zowel qua kennis als qua vaardigheden in het verkrijgen van commitment, het maken van een krachtenveld- en risicoanalyse én het samenstellen van een communicatieplan. 4. Timemanagement: Wat te kiezen? Hoe te handelen? Doel van deze eendaagse module is om uw eigen timemanagement kritisch te bekijken en te achterhalen waar u de grootste tijdwinst kunt boeken. 5. Implementatie van verandertrajecten Doel van deze eendaagse module is om beginnende managers inzicht te geven in hun eigen persoonlijkheid en hoe zij vanuit persoonlijk leiderschap veranderingen succesvol kunnen implementeren. Daarbij leert men, uitgaande van de kracht en valkuilen in de eigen persoonlijkheid, de drie genoemde niveaus bij veranderingsprocessen herkennen en hiermee op positieve wijze omgaan. 6. Professioneel presenteren In deze module houdt iedere manager een presentatie, waarbij deze zelf doel, setting en leerdoel bepaalt. Essentieel oefenaspect is het contact met en aansluiting bij de toehoorders, immers voorwaarde voor een succesvolle presentatie. Het resultaat zal zijn dat u zich in toekomstige presentaties overtuigend laat zien en horen!

5 Overtuigend argumenteren, adviseren en presenteren Management van geotechnische risico s Van ontwerp via tender naar uitvoering Drs. M.G.F.P. Deelen (Deelen Training & Coaching) 4 en 5 april Maarssen excl. btw Je communicatief kunnen opstellen is tegenwoordig van wezenlijk belang in iedere functie: effectief met collega s omgaan, leden van (multidisciplinaire) teams productief laten samenwerken, teams soepel aansturen, relaties effectief onderhouden, en klanten benaderen en overtuigen. In deze training staat uw persoonlijke effectiviteit centraal. Effectief communiceren leert u door te doen en direct terugkoppeling te ontvangen. Door middel van oefeningen krijgt u inzicht in uw manier van communiceren en het effect hiervan op anderen. U wordt zich bewust van zowel de (te vermijden) negatieve elementen als de (na te streven) positieve mogelijkheden van uw gedrag tijdens in- en externe contacten. Technisch/ natuurwetenschappelijke professionals. U beseft dat goede communicatie met collega s, relaties en klanten (zowel intern als extern) van wezenlijk belang is in uw functie. One day Workshop Six Sigma Dr.ir. J. van de Venne (Holland Innovative) 16 april Eindhoven 495 excl. btw In samenwerking met Deltares Academy s Dr.ir. M.Th. van Staveren (Van Staveren Risk Management) en ir. M.T. van der Meer (Fugro/TU ) 18 en 19 april 965 excl. btw (inclusief boek Uncertainty and Ground Conditions - A Risk Management Approach en CUR-publicatie 227) Studiepunten 11 PDH s Geotechniek Onvoorziene tegenvallers, schade, vertragingen, budgetoverschrijdingen en conflicten zijn nooit helemaal te voorkomen, maar wel een stuk beter te beheersen met risicomanagement van de ondergrond. Geo Risico Management is een expliciet risicogestuurde aanpak om gedrag van de grond optimaal te beheersen. Het levert hiermee een onmisbare bijdrage aan een succesvol project, voor alle betrokken partijen, in termen van kwaliteit, veiligheid, budget, planning én reputatie. De nadruk van deze inleidende cursus ligt op de hoe-vraag : hoe voer ik zelf geotechnisch risicomanagement uit in mijn eigen praktijk, op een effectieve en efficiënte manier? De cursus bestaat uit een beknopte theoretische onderbouwing, veel praktijkkennis met voorbeelden en een veelzeggende praktijkcase. Opdrachtgevers en -nemers, projectmanagers, risicomanagers, tendermanagers, projectleiders, politiek verantwoorde lijken, adviseurs en geotechnisch ingenieurs die belang hebben bij het effectief beheersen van alle soorten risico s vanuit de ondergrond: geotechnische, geohydrologische, milieukundige, archeologische en ondergrondse obstakelrisico s. Financiering en DBFM(O)-contracten Nieuwe rollen, andere contracten Drs. A.D. Kemper (Rebel) 16 april Rotterdam 595 excl. btw De cursus gaat in op contractvormen waarbij meer overgelaten wordt aan de markt. Meer overlaten aan de markt vraagt om een andere rol van de opdrachtgever tijdens het aanbestedingsproces. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij dat de oriëntatie op prijs veelal plaats zal maken voor een oriëntatie op prijs-kwaliteitverhouding en dat risico s en risicoallocatie een centrale rol zullen krijgen tijdens het aanbestedingsproces. Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eerste ervaringen die zijn opgedaan met DBFM(O)-contracten. Niet alleen wordt het fenomeen financiering door de markt behandeld (waarbij ook de theorie van projectfinanciering aan de orde komt), ook wordt aandacht geschonken aan de relatie tussen Programma van Eisen (PvE), gunningscriteria en betalingsmechanisme, de filosofie achter het contract en de opzet van het aanbestedingsproces. Kostendeskundigen, ontwerpers en projectleiders werkzaam bij publieke en private opdrachtgevers en opdrachtnemers - die betrokken zijn bij het voorbereiden van de aanbesteding en de uitvoering van bouwprojecten. Halftime: sneller, goedkoper en met minder hinder infraprojecten realiseren Middag-avondprogramma Ir. G.J. Verkade (CURNET) 23 april Breukelen 395 excl. btw (inclusief diner) 295 excl. btw voor Halftime-participanten In deze tijden van formatie bezuiniging en het sneller moeten werken kraakt de engineering en uitvoering van bouwprojecten. Tijd om het roer om te gooien en zuinig te worden op de ingenieurs door niet harder te werken maar sneller te werken, in 50% van de tijd. Halftime kan worden gekarakteriseerd als een wijze van werken door partijen die bij de voorbereiding en uitvoering van bouw- en GWW-projecten zijn betrokken, gericht op het voorkomen of beperken van hinder voor de omgeving. De introductie van halftime levert minder verspilling, betere bereikbaarheid en minder hinder op. Deze doelen kunnen worden bereikt door het slim organiseren van werkprocessen, door het gebruik van ICT en door het maken van goede afspraken tussen de partners in de keten en tussen hen en de opdrachtgever. Partijen betrokken bij voorbereiding en uitvoering van bouwen GWW-projecten en die projecten halftime willen uitvoeren.

6 Optimale benutting van EMVI In samenwerking met Rijkswaterstaat s Ir. E. Schol (RWS Dienst Infrastructuur) en M. Westhuis (Witteveen+Bos) 15 mei Breukelen 580 excl. btw Door het relatief nieuwe karakter en de daarmee dikwijls gepaard gaande beperkte ervaring bij opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs of door onderschatting van de complexiteit en onjuiste toepassing, komt het meer dan eens voor dat de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)- methodiek niet leidt tot de verwachte meerwaarde voor de opdrachtgever en niet voldoende onder scheidend vermo gen bij marktpartijen heeft. Een juiste toepassing kan alleen ontstaan wanneer u zich de mogelijkheden en beperkingen van het gunnen op basis van EMVI hebt eigen gemaakt. U zult daarom niet alleen verschillende methodieken te horen krijgen, maar ook samen met uw medecursisten de relevante afwegingen ervaren door het uitwerken van een realistische case. De cursus spitst zich toe op EMVI-methodieken in de gunningsfase van de aanbesteding van werken in een (niet-) openbare (Europese) aanbestedingsprocedure. De opgedane kennis en ervaring is ook toepasbaar bij de aanbesteding van leveringen en diensten. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs, zowel met als zonder ervaring met EMVI, die direct te maken aanbe stedingen en een bijdrage willen leveren aan een zich kwalitatief verbeterende bouwsector. Contracteren en aanbesteden; de juiste keuzes maken In samenwerking met Witteveen+Bos en Twynstra Gudde s Drs.ing. J.N. de Koning (Witteveen+Bos) en mr. E.C. Schrijvers (Twynstra Gudde) 28 en 29 mei 890 excl. btw Er is een groot palet aan contractvormen die kunnen worden toegepast in projecten. De keuze moet projectspecifiek gemaakt worden, aangezien ieder bouwproject varieert in doelstelling, omvang, complexiteit, omgeving en aanpak. De cursus geeft u inzicht in bepaalde methoden om die keuze te maken. Ook voor de aanbestedingsprocedure geldt dat er verschillende keuzemogelijkheden zijn. Projecten worden steeds vaker gegund op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in plaats van gunning op laagste prijs. Voor veel opdrachtgevers blijft het lastig om bij EMVI eenduidige, transparante en objectieve gunningscriteria op te stellen en een systematiek van weging te kiezen. De wens om subjectieve criteria, zoals goede samenwerking, toe te passen in EMVI neemt toe. Tijdens de cursus krijgt u inzicht in diverse EMVI-methoden om tot goede gunningscriteria te komen en in de wijze waarop subjectieve elementen geobjectiveerd kunnen worden. Leidinggevenden; contract- en projectmanagers van (overheids) opdrachtgevers; adviseurs/projectmanagers van adviesbureaus. Omgaan met macht en (interne en externe) politiek Goed besluiten op basis van expertise Drs. F. Vermeulen (De Politieke Dimensie) 28 en 29 mei excl. btw In elke organisatie is besluitvorming een kernproces. De toegenomen complexiteit van organisaties heeft de besluitvorming moeilijker gemaakt. Er moeten meer specialismen meespelen, de belangen staan vaker tegenover elkaar, besluiten komen vaak moeizaam tot stand, als ze al uitgevoerd worden. Na afloop van deze cursus bent u beter in staat om uw eigen expertise effectief in te brengen in overleg en besluitvorming met andere spelers en partijen, de eigen acties te baseren op zicht in het besluitvormingsproces en verhoudingen waaraan u moet deelnemen, te handelen in overeenstemming met uw eigen normen en te bepalen in welke mate u in toekomstige functies ruimte wilt geven voor het aandeel politiek en besluitvorming. Professionals met een hoogwaardige technische opleiding in verantwoordelijke posities, waar het samenwerken en onderhandelen met andere specialisten steeds belangrijker wordt, en waarin tegenstrijdige belangen een rol spelen. Design & Construct; kansen en valkuilen Alle ins en outs van DBFMO-projecten Studiepunten Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder (TU ) 4, 5 en 11 juni excl. btw 15 PDH s Bouw- en Waterbouwkunde De verhoudingen in de bouw zijn aan het veranderen. Al geruime tijd worden ontwerp, uitvoering en onderhoud geïntegreerd gecontracteerd. De laatste jaren worden deze taken verder uitgebreid met exploitatie en zelfs financiering. De verschuiving van de uitbestedende taken heeft grote gevolgen voor de bevoegdheden, verplichtingen, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en risico s voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. De bedoeling van het geïntegreerde contract is dat ook de organisatie en de processen van de aanbiedende partijen geïntegreerd worden en dat ook de aanbestedingswijze fundamenteel moet veranderen. Dat is echter nog nauwelijks het geval. Deze cursus geeft inzicht en overzicht van het wat, waarom, wie, wanneer, waar en hoe van D&C. Publieke en private opdrachtgevers in de bouw en hun mede werkers; directies, projectleiders en medewerkers bij ingenieurs bureaus en consultants; beleidsmedewerkers, projectdirecteuren en projectleiders van uitvoerende bedrijven en regelgevende instanties.

7 Onderhandelen zonder conflicten BIM voor de civiele techniek Drs. M.G.F.P. Deelen (Deelen Training & Coaching) 6 en 7 juni Maarssen excl. btw Deze training leert u uw manier van presenteren in onderhandelingssituaties te verbeteren. U krijgt inzicht in uw gedrag tijdens het onderhandelingsproces en ontdekt uw eigen sterkte en aandachtspunten bij het onderhandelen waardoor u sneller in staat bent om verbeteringen door te voeren. U ziet dat vluchten of vechten in de meeste situaties geen juiste tactiek is. U verkrijgt communicatietechnieken in het doorbreken van impasses en het omgaan met machtsverschillen. Technisch/ natuurwetenschappelijke professionals. U beseft dat goede onderhandelingsvaardigheden in contacten met collega s, relaties en klanten (intern als extern) van wezenlijk belang is. Dr.ir. J.L. Coenders (Arup/TU ) 1 dag in juni 590 excl. btw Building Information Modelling of BIM is de eerste stap rond digitale innovatie in de bouwwereld. De cursus richt zich op de achtergrond van het nu (wat houdt BIM in en welke mogelijkheden en voordelen biedt het voor uw organisatie?), het nieuwe (wat kunt u in de nabije toekomst op het gebied van BIM verwachten in uw sector en waar zou uw bedrijf nu mee bezig moeten zijn?) en het volgende (wat zijn de toekomstige digitale ontwikkelingen die we zien aankomen?). De cursus biedt een combinatie van lezingen door universitaire en praktijkexperts uit de GWW-sector, alsmede een aantal casestudies waarin ervaringen uit de praktijk worden gedeeld. Ingenieurs, middenmanagers en managers die in hun organisatie de ontwikkelingen rond BIM en digitale innovatie volgen en aansturen. Systems Engineering: een eerste verkenning Studiepunten Ir. E.G. Molier (Witteveen+Bos) 13 en 14 juni 890 excl. btw 10 PDH s Bouw- en Waterbouwkunde Het doel van Systems Engineering (SE) is het beter beheersbaar maken van het ontwikkelingstraject van complexe systemen: budget, tijd, kwaliteit, organisatie en informatie en de risico s op dat gebied gedurende de planvorming, ontwerp, productie, oplevering, instandhouding en ontmanteling. Omdat SE voor een aantal opdrachtgevers in de civiele techniek wordt gezien als hét middel om tot betere Design & Construct-contracten te komen, komt er ook in de grond-, weg- en waterbouw een sterke behoefte naar voren om zich de methode eigen te maken. Met SE wordt de transparantie van ontwerp- en wijzigingsbesluiten sterk vergroot. Dat vereist een voorinvestering bij de start van het project, in de definitie- en de ontwerpfase. Een eerste verkenning van SE wil vooral inzicht brengen in de gevolgen van de invoering van SE in de eigen organisatie. Technische projectleiders van engineeringsafdelingen van aannemersbedrijven, gemeenten, provincies, Rijk, waterschappen, drinkwater- en nutsbedrijven en van adviesen ingenieursbureaus; projectengineers en kwaliteitsfunctionarissen. Vooruitblik najaar 2013 Risicomanagement bij bouw en infrastructuur 3, 4, 10 en 11 oktober Workshop Systeemgerichte Contractbeheersing 20 en 21 november Optimale benutting van EMVI 27 november Design & Construct; kansen en valkuilen 3, 4 en 10 december Opleiding Baanbrekers in de bouw Dé netwerkopleiding voor professionals in de bouwketen Ronde 9 start op 6 maart Kenmerken van de opleiding: Samen met je ketenpartners leer je hoe je succesvol kunt veranderen in de bouwsector. Jij hebt de regie: het draait om jouw leervragen en jouw praktijk. De deelnemers bepalen deels zelf het programma. Je ontmoet inspirerende innovators en andere Baanbrekers om je netwerk uit te breiden. Leercoaches vormen de rode draad voor groeps- en persoonlijke coaching. Baanbrekers gaat door: na het afronden van de leergang worden diverse Baanbrekende initiatieven georganiseerd door de Stichting Baanbrekers, die je netwerk versterken en kennis en vaardigheden verder aanscherpen. Meer informatie is te vinden op

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding: www.freevector.com www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Inleiding. De invoering van BIM

Inleiding. De invoering van BIM BIM ACADEMIE Inleiding De voordelen van Bouwwerk Informatie Modellen, kortweg BIM, zijn inmiddels in de hele bouwketen bekend. We bouwen kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger én sneller

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie