BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012"

Transcriptie

1 BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT cursussen september-december 2012

2 Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) Juist in deze tijden van bezuinigingen is het essentieel te blijven werken aan uw ontwikkeling. Met actuele kennis vergroot u uw marktwaarde en carrièremogelijkheden. PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van korte (1 tot 5 daagse) postacademische cursussen en opleidingen. PAO is een non-profit organisatie opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de technische universiteiten en heeft als doelstelling het verspreiden van recent ontwikkelde kennis onder hbo- en academisch afgestudeerden. PAO werkt met programmaraden, die verantwoordelijk zijn voor de programmering van de cursusonderwerpen, het leerdoel en de inhoud van de cursussen. De leden van de programmaraden zijn allen autoriteit op hun vakgebied en werkzaam bij toonaangevende instellingen. PAO brengt experts samen uit de beroepspraktijk, het wetenschappelijk onderwijs en overige kennisinstellingen, resulterend in actuele, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgeoriënteerde cursussen. Informatieservice Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van PAO? Op onze website kunt u zich aanmelden voor onze informatieservice, waarbij u aangeeft wat u wilt ontvangen. cursusoverzichten per post (tweemaal per jaar) informatie per mail over, voor u, relevante cursussen De PAO-organisatie PAO is actief in (bijna) alle technische disciplines, technisch management én personal skills. Van oudsher zijn de werkgebieden: Bouwkunde Civiele techniek Gezondheidstechniek en milieutechnologie Vervoerswetenschappen en verkeerskunde Daarnaast is PAO ook werkzaam op onderstaande terreinen. PMIA - Post Master Instituut voor Architectuur en Stedebouw PAO verzorgt ook masterclasses, seminars en ateliers voor architecten, bouwkundigen en stedenbouwkundigen onder de naam PMIA. Met deelname aan PMIA-evenementen kan men voldoen aan de jaarlijks verplichte 16 uur bij- en nascholing in het kader van de Wet op de Architectentitel (WAT). PAO Techniek Onder de naam PAO Techniek verzorgt PAO cursussen en opleidingen in de volgende vakgebieden: Analytical Techniques Elektro- & Energietechniek Personal Skills Procestechnologie Quality Assurance & Statistics cursus.paotechniek.nl Systems & Control Technische informatica Technisch Management Veiligheid & Milieu Werktuigbouwkunde & Industrieel Ontwerpen Baanbrekers in de bouw PAO organiseert ook Baanbrekers in de bouw, dé netwerkopleiding voor aanstormend talent in de bouw. Samen krijgen veranderingsgezinde bouwprofessionals - opdrachtgevers, opdracht nemers én adviseurs - inzicht in rollen en wederzijdse belangen in vernieuwende projecten. Baanbrekers in de bouw is zowel opleiding als vernieuwingsbeweging en is de eerste leergang in de bouwsector die zich richt op ketengericht leren en innoveren.

3 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Verbreed en verdiep uw kennis met onze cursussen In deze turbulente periode voor de bouwsector, handhaven slimmere bedrijven zich door de kansen te grijpen van duurzaam bouwen, strategisch samenwerken en door het belang in te zien van kwaliteitsmanagement, risico- en kostenbeheersing. Integrale aanbestedingen leiden tot projecten die complexer zijn voor opdrachtnemers. Meer hierover leert u tijdens Design & Construct en Juridische aspecten van geïntegreerde projecten voor technische professionals. Opdrachtgevers concentreren zich bij geïntegreerde projecten steeds meer op de wat -vraag en minder op het hoe en moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de interne beheersing bij de opdrachtnemer. De cursus Risico management bij bouw en infrastructuur en de Workshop Systeemgerichte Contractbeheersing worden tweemaal per jaar gepland en zijn erg populair. Wilt u verzekerd zijn van een plaats, schrijf u dan snel in! Ook het kostenaspect komt aan de orde: tijdens Financial Engineering en Value Engineering. Tot slot bieden we de introductiecursus Systems Engineering: een eerste verkening over SE als tool om het ontwikkelingstraject van complexe systemen beter beheersbaar te maken. Meer informatie en inschrijven Bent u geïnteresseerd in één of meerdere van deze cursussen? U vindt meer informatie over de inhoud en het programma op waar u zich ook kunt inschrijven. Zoekt u een cursus over een ander onderwerp? Op onze website kunt u zoeken op trefwoord en vakgebied. Staat de gewenste cursus er niet bij? Laat het ons weten! Incompany PAO kan cursussen ook incompany ver zorgen, afgestemd op uw wensen en behoeften. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen, typ- en drukfouten. Op alle cursussen zijn de algemene voorwaarden van PAO van toepassing; deze zijn te vinden op Workshop Systeemgerichte Contractbeheersing In samenwerking met DHV Ing. J.P. Hekker (DHV) 13 en 14 september (onder voorbehoud) 8 en 9 november Omgeving Utrecht 1180 excl. btw (inclusief overnachting en avondprogramma) Studiepunten 14 PDH s Bouw- en Waterbouwkunde Let op: deze cursus loopt snel vol! Om deze reden is er op 13 en 14 september een extra cursus ingepland. Systeemgerichte Contractbeheersing vindt haar oorsprong in de voortschrijdende professionalisering van de opdrachtgevers en opdrachtnemers van civiele infrastructuurprojecten. De opdrachtnemer (aannemer) wordt steeds deskundiger en is steeds beter in staat zijn processen te beheersen en goed functionerende producten te ontwerpen en te bouwen met een garantie voor een redelijke termijn. De rol van de opdrachtgever kan zich beperken tot het functioneel formuleren van hetgeen hij wil hebben en het na opdrachtverlening risico gestuurd controleren of de opdrachtnemer zich aan zijn beloften houdt. De opdrachtgever hoeft dus geen deskundige meer te zijn die zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het werk en daar dus dagelijks op toe moet zien. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de werkwijze van de contractpartners. De opdrachtnemer moet, meer dan voorheen, aantoonbaar het ontwerp en de bouwprocessen beheersen. De opdrachtgever moet in staat zijn om een risicoinventarisatie uit te voeren en op basis daarvan te toetsen of de opdrachtnemer zijn processen beheerst, zijn producten keurt en afwijkingen registreert en herstelt. Dit heet Systeemgerichte Contractbeheersing. Samenwerken is daarbij essentieel. Bij samenwerking ontstaat begrip voor elkaars rol en het belang van goede kwaliteitsinformatie. Alle sleutelfunctionarissen van zowel opdrachtgeversals opdrachtnemerszijde die betrokken zijn bij ontwerp, voorbereiding en realisatie van civiele infrastructuurprojecten. Financial Engineering: projectfinanciering in de civiele techniek De F uit DBFMO In samenwerking met DACE Prof.drs.ir. J.K. Vrijling (TU ) 18 en 19 september 890 excl. btw 790 excl. btw voor DACE-leden Het verwerven van opdrachten voor civieltechnische werken op de nationale en de internationale markt is bijna niet meer mogelijk zonder aandacht voor de financiële kant. Steeds vaker wordt gevraagd het project in samenhang met de financiering aan te bieden. De mogelijkheden van financieren van projecten ontwikkelen zich, in reactie op deze vraag, steeds verder. Zo vindt de private en de publiek-private financiering steeds meer

4 ingang voor infrastructurele projecten. In Europa zijn tal van projecten zo gerealiseerd, met de Kanaaltunnel en de Franse autowegen als meest opvallende voorbeelden. Design & Construct Lessons learned van DBFMO-projecten De huidige trend van financial engineering en de verdere ontwikkeling daarvan, zoals de steeds verdergaande toepassing van risicoanalyse en probabilistische technieken, komen in de cursus aan de orde. In de cursus worden projecten in Nederland, waar projectfinanciering is toegepast, behandeld. Medewerkers van ingenieurs- en projectmanagement afdelingen bij consultants, aannemingsbedrijven en de verschillende overheden; juristen betrokken bij de juridische aspecten van financial engineering; investeerders in publiek-private projecten en het bankwezen. Specifieke kennis van financieringstechnieken is niet vereist; in de cursus wordt hierop nader ingegaan. Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module Risico-aspecten van contracteren Studiepunten Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder (TU ) 21, 22 en 28 november 1170 excl. btw 15 PDH s Bouw- en Waterbouwkunde De verhoudingen in de bouw zijn aan het veranderen. Al geruime tijd worden ontwerp, uitvoering en onderhoud geïntegreerd gecontracteerd. De laatste jaren worden deze taken verder uitgebreid met exploitatie en zelfs financiering. De verschuiving van de uitbestedende taken heeft grote gevolgen voor de bevoegdheden, verplichtingen, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en risico s voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. De bedoeling van het geïntegreerde contract is dat ook de organisatie en de processen van de aanbiedende partijen geïntegreerd worden en dat ook de aanbestedingswijze fundamenteel moet veranderen. Dat is echter nog nauwelijks het geval. Deze cursus geeft inzicht en overzicht van het wat, waarom, wie, wanneer, waar en hoe van D&C. s Adviseur Modules Ir. F. Lindenaar (Twynstra Gudde) en drs. D. van Well-Stam (Twynstra Gudde) Prof.drs.ir. J.K. Vrijling (TU ) 3, 4, 10 en 11 oktober De module Risico-aspecten van contracteren op 10 oktober is optioneel. Amersfoort 1490 excl. btw (gehele cursus) 1240 excl. btw (dag 1, 2 en 4) 580 excl. btw (dag 3 - Risico-aspecten van contracteren) 420 excl. btw (dag 3 voor oud-cursisten RIS) Publieke en private opdrachtgevers in de bouw en hun medewerkers; directies, projectleiders en medewerkers bij ingenieursbureaus en consultants; beleidsmedewerkers, projectdirecteuren en projectleiders van uitvoerende bedrijven en regelgevende instanties. Juridische aspecten van geïntegreerde projecten voor technische professionals Infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Onzekerheden over kosten en doorlooptijden ontstaan vooral door planologische procedures en ruimtelijke inpassingen. Inzicht in die onzekerheden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project. Daarnaast legt de overheid ook steeds meer de risico s neer bij private partijen, zoals financiers, ontwerpers en uitvoerders. Ook exploitatie en onderhoud worden veelal uitbesteed. Forse kostenoverschrijdingen worden steeds minder geaccepteerd. Men verwacht daarbij dat de opdrachtnemer die risico s beheerst door het toepassen van kwaliteit- en risicomanagement. Voor alle partijen in de keten geldt dat zij behoefte zullen hebben aan het toepassen van risicomanagement. Adequaat gereedschap daarvoor is de zogenaamde RISMAN-methode (afgeleid van RISicoMANagement). Systematisch worden daarbij projectrisico s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico s. Na de cursus heeft u inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management gekregen en bent u in staat de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen in de eigen organisatie. Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden, regelgevers, ingenieursbureaus en consultants; werkvoorbereiders, planners en project managers bij aannemingsbedrijven en verzekeraars. Cursusdatum Prof.mr.dr. M.A.B. Chao-Duivis (Instituut voor Bouwrecht/TU ) 6 december 580 excl. btw Een geïntegreerd contract houdt in dat de opdrachtnemer in de relatie met de opdrachtgever het ontwerp en de uitvoering voor zijn rekening neemt. Voor dit contractmodel zijn de UAV-GC 2005 geschreven. Het aanbesteden van dit type contract roept aparte vragen op, waarop in deze cursus antwoorden worden gegeven. Het aanbesteden van geïntegreerde contracten gebeurt in een eerder stadium dan het aanbesteden van traditionele contracten. De aanbestedende dienst besteedt namelijk zowel het ontwerp als de uitvoering van een werk uit aan één partij. Het goed geïnformeerd zijn over het aanbestedingsrecht maakt de kans op geschillen tijdens de aanbesteding en in de contractuele fase kleiner. Om de aanbesteding en de inschrijving zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt ingegaan op algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, worden de meest voorkomende procedures doorlopen en wordt vervolgens uiteengezet hoe om te gaan met het aanbesteden van een geïntegreerd contract. Daarnaast komen de hoofdlijnen van de UAV-GC 2005 aan de orde. Aanbestedende diensten (rijksoverheid, provincies, gemeenten) en adviseurs van aanbestedende diensten en inschrijvende partijen afkomstig uit zowel de advieswereld als de uitvoerende wereld.

5 Systems Engineering: een eerste verkenning Personal Skills & Technisch Management Studiepunten Ir. E.G. Molier (Witteveen+Bos) 6 en 7 december 890 excl. btw 10 PDH s Bouw- en Waterbouwkunde Het doel van Systems Engineering (SE) is het beter beheersbaar maken van het ontwikkelingstraject van complexe systemen: budget, tijd, kwaliteit, organisatie en informatie en de risico s op dat gebied gedurende de planvorming, ontwerp, productie, oplevering, instandhouding en ontmanteling. Omdat SE voor een aantal opdrachtgevers in de civiele techniek wordt gezien als hét middel om tot betere Design & Construct-contracten te komen, komt er ook in de grond-, weg- en waterbouw een sterke behoefte naar voren om zich de methode eigen te maken. Met SE wordt de transparantie van ontwerp- en wijzigingsbesluiten sterk vergroot. Dat vereist een voorinvestering bij de start van het project, in de definitie- en de ontwerpfase. Een eerste verkenning van SE wil vooral inzicht brengen in de gevolgen van de invoering van SE in de eigen organisatie. Technische projectleiders van engineeringsafdelingen van aannemersbedrijven, gemeenten, provincies, Rijk, waterschappen, drinkwater- en nutsbedrijven en van adviesen ingenieursbureaus; projectengineers en kwaliteitsfunctionarissen. Value Engineering In samenwerking met ARCADIS Nederland, ProRail en DACE s Ir. A.R. Loeve AVS (ARCADIS Nederland) en ir. T. Hendriksen CVS (ProRail) Cursusdatum 12 december 675 excl. btw (cursus) 590 excl. btw (voor DACE-leden) 35 excl. btw (diner, optioneel) Value Engineering (VE), ook wel bekend onder de naam Value Methodology of Waarde Analyse, is een van oorsprong Amerikaanse methodiek die in Nederland steeds vaker wordt gebruikt. Technici hebben vaak de neiging om vanuit een probleemstelling direct oplossingen te ontwerpen. Hierdoor ontstaat het risico dat het verkeerde probleem wordt opgelost of dat wel een goede oplossing wordt gevonden maar niet de meest effectieve. VE introduceert een belangrijke tussenstap: functieanalyse. Creativiteit speelt hierbij een essentiële rol. Ook wordt blootgelegd wat elke functie kost. Daarmee krijgen opdrachtgevers en andere vragende partijen inzicht in wat de consequenties van de vraag die ze stellen zijn voor de kosten en de prestatie en zijn ze in staat om eventueel hun vraag bij te stellen. VE studies blijken in de praktijk tot kostenbesparingen te leiden van gemiddeld 10%! Ontwerpers en technici in de infrastructuur, utiliteitsbouw en industrie, kostendeskundigen, projectleiders, projectmanagers en consultants, in dienst van overheid, aannemers, adviesbureaus en onderzoeksinstellingen. Kerncompetenties voor technische professionals, kleine groepen. Meer informatie vindt u op www. cursus.paotechniek.nl. Risico- en bedrijfszekerheidsanalyse 20, 21, 27 en 28 september Arnhem 2295 excl. btw Tijdens de cursus raakt u vertrouwd met de toepassing van betrouwbaarheidsanalyse in ontwerp, productie en onderhoud van technische systemen. IPMA (Technisch) Projectmanagement Masterclass 20 september, 16 oktober, 13 november en 11 december Eindhoven 2995 excl. btw Deze op de IPMA richtlijnen gebaseerde masterclass geeft een gedegen theoretische kennis van zowel de harde instrumentele aspecten als de zachte gedragscompetenties van het projectmanagementvak. Stijlflexibiliteit voor technici 30 oktober en 13 november 1390 excl. btw In deze training krijgt u inzicht in uw eigen gedragsstijlen en leert u de gedragsstijlen van anderen snel in te schatten, zodat u effectiever en overtuigender kunt optreden. Omgaan met macht en (interne of externe) politiek 11 en 12 december 1490 excl. btw Als technische deskundigen alleen maar specialist blijven en niet kunnen meespelen in het complexe besluitvormingsspel, dan vormt dat een grote bedreiging voor de kwaliteit van de organisatie, van zijn producten en van zijn innovatieve vermogen. Deze training kan helpen om die bedreiging het hoofd te bieden.

6 Stichting PostAcademisch Onderwijs Onderwijs Stevinweg 1 Stevinweg 2628 CN CN Postbus 5048 Postbus 2600 GA GA Partners van PAO PAO werkt voor de cursussen op het gebied van bouwprocessen en bouwmanagement onder andere samen met:

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding: www.freevector.com www.pao.tudelft.nl Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september-december 2013

QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september-december 2013 QUALITY ASSURANCE & STATISTICS PRODUCT CREATIE PROCES cursussen september-december 2013 Engineering Statistics included KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Quality Assurance & Statistics en

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015

ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015 ELEKTRO- EN ENERGIETECHNIEK cursussen januari - juni 2015 www.pao.tudelft.nl Master lecture serie: Hoogspanning II Testing, measurement, diagnostics and asset management KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Cursussen

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Inleiding. De invoering van BIM

Inleiding. De invoering van BIM BIM ACADEMIE Inleiding De voordelen van Bouwwerk Informatie Modellen, kortweg BIM, zijn inmiddels in de hele bouwketen bekend. We bouwen kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger én sneller

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie

incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] ieder jaar 12 maanden Utrecht start duur locatie incompany & open inschrijving Opleiding registered project controller [rpc] start duur locatie ieder jaar 12 maanden Utrecht pco kennis opleidingen & trainingen PCO Kennis is al meer dan 25 jaar dé kennisspecialist

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal De Waarde van lage levensduurkosten 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

stabulletin Kennis bijhouden is absoluut noodzakelijk!

stabulletin Kennis bijhouden is absoluut noodzakelijk! stabulletin ja a r g a n g 25 n u m m e r 03 s e p t e m b e r 2010 profiteer nu: STABU STUDEER ACTIE! tijdelijk 50,- korting op alle STABU cursussen & opleidingen geldig: 1-9-2010 t/m 1-3-2011 meld u

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

OBJECT ORIENTED ESTImATING DE FUNCTIE I-TOOL NEDERLANDS ONTwIKKELTRAJECT VALUE management

OBJECT ORIENTED ESTImATING DE FUNCTIE I-TOOL NEDERLANDS ONTwIKKELTRAJECT VALUE management VAKBLAD VOOR COST AND VALUE ENGINEERS JAARGANG 2 NUMMER 3 ApRil 2013 JOURNAL FOR COST AND VALUE ENGINEERS YEAR 2 NUMBER 3 ApRil 2013 DUURzAAmhEID EN DE methode ECOCOSTS/VALUE RATIO BUSINESSCASE DUURzAmE

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie