BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT"

Transcriptie

1 BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juni 2014 Afbeelding:

2 Risicomanagement bij bouw en infrastructuur Met module Risico-aspecten van contracteren KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN Nieuwe ontwikkelingen in bouw en bouwmanagement Ook de bouwwereld is snel aan het veranderen op het gebied van digitale innovatie. Building Information Modelling (BIM) wordt ook in de civiele techniek steeds meer toegepast. De nieuwe cursus BIM in de praktijk van grond-, weg en waterbouw geeft u een overzicht van deze ontwikkelingen en informeert u over de achtergronden. De ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht volgen elkaar snel op. Ook de ontwikkelingen in het contractenrecht en de veelheid aan nieuwe contractvormen zorgen voor vernieuwde processen in de bouw. De nieuwe cursus Van RAW naar UAV GC sluit hier naadloos op aan. De nieuwe cursus Lean voor de bouw en infra geeft tools voor de verbetering van het bouwproces én de interne organisatie. Technisch Management & Personal Skills Ons aanbod Technisch Management & Personal Skills is divers, diepgaand én zeer goed gewaardeerd. Het programma omvat ook softskillcursussen voor ingenieurs. Meer informatie en inschrijven Bent u geïnteresseerd in één of meerdere van deze cursussen? U vindt meer informatie over de inhoud en het programma op waar u zich ook kunt inschrijven. Zoekt u een cursus over een ander onderwerp? Op onze website kunt u zoeken op trefwoord en vakgebied. Staat de gewenste cursus er niet bij? Laat het ons weten! Korting voor vroege inschrijvers! Prijs bij inschrijving tot uiterlijk één * maand voor aanvang van de cursus. Bij latere inschrijving vervalt de korting van 50 excl. btw per cursusdag. Incompany PAO kan cursussen ook incompany ver zorgen, afgestemd op uw wensen en behoeften. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van wijzigingen, typ- en drukfouten. Op alle cursussen zijn de algemene voorwaarden van PAO van toepassing; deze zijn te vinden op Cursusleiders Ir. F. Lindenaar (Twynstra Gudde), drs. D. van Well-Stam (Twynstra Gudde) en ir. B.P. van den Bunt (RWS Dienst Infrastructuur) Adviseur Em.prof.drs.ir. J.K. Vrijling (TU Delft) Cursusdata 11, 12, 18 en 19 maart 2014 Modules De module Risico-aspecten van contracteren op 18 maart is facultatief. Amersfoort gehele cursus: excl. btw dag 1, 2 en 4: excl. btw dag 3 - Risico-aspecten van contracteren: 565 excl. btw Oud-cursisten RIS betalen voor dag 3: 420 excl. btw. Infrastructurele projecten worden gekenmerkt door een grote complexiteit. Inzicht in de onzekerheden over kosten en doorlooptijden draagt bij aan de beheersbaarheid van het project. Alle partijen in de keten willen dat risico s worden beheerst door het toepassen van kwaliteits- en risicomanagement. Adequaat gereedschap voor risicomanagement is de RISMAN-methode, die al meer dan 10 jaar in veel projecten wordt toegepast. Daarbij worden systematisch projectrisico s (technisch, financieel, organisatorisch) per projectfase geïdentificeerd, evenals het beheersen en verdelen van die risico s. Na deze cursus heeft u inzicht in de toepassingsmogelijkheden van risicoanalyse en -management en bent u in staat de beschikbare methoden en technieken toe te (laten) passen. Projectleiders en (beleids)medewerkers bij opdrachtgevers, overheden, regelgevers, ingenieursbureaus en consultants; werkvoorbereiders, planners en project managers bij aannemingsbedrijven en verzekeraars. Value Engineering Cursusleiders Ir. A.R. Loeve AVS (ARCADIS Nederland) en ir. T. Hendriksen CVS (ProRail) Cursusdatum 26 maart 2014 Breukelen cursus: 590 excl. btw diner (facultatief): 35 excl. btw DACE-leden: 50 excl. btw korting op de cursus Value Engineering (VE), ook wel bekend onder de naam Value Methodology of Waarde Analyse, is een van oorsprong Amerikaanse methodiek die in Nederland steeds vaker wordt gebruikt. ProRail past de methodiek sinds 2002 toe om complexe projecten te optimaliseren door na te gaan hoe gewenste functies tegen de laagst mogelijke kosten gerealiseerd kunnen worden. Ook andere opdrachtgevers, contractors en adviesbureaus in de infrastructuur, utiliteitsbouw en industrie gebruiken steeds vaker VE. Technici hebben vaak de neiging om vanuit een probleemstelling direct oplossingen te ontwerpen. Hierdoor ontstaat het risico dat, achteraf gezien, het verkeerde probleem is opgelost of dat wel een goede oplossing is gevonden maar niet de meest efficiënte. VE introduceert een belangrijke tussenstap: functieanalyse. Door een systematische analyse van functies wordt doorgedrongen in de kern van het probleem én kan een doeltreffende en efficiënte oplossing worden ontwikkeld. Creativiteit speelt hierbij een essentiële rol. Ook wordt blootgelegd wat elke functie kost.

3 VE studies blijken in de praktijk tot kostenbesparingen te leiden van gemiddeld ongeveer 10%! VE analyses verlopen zeer interactief. En doordat in eerste instantie afstand genomen wordt van oplossingen, maar gesproken wordt over functies en de kosten van gestelde eisen, wordt het ook makkelijker om oplossingen te vinden met een stevig draagvlak bij betrokken partijen. Ontwerpers en technici in de infrastructuur, utiliteitsbouw en industrie. Kostendeskundigen, projectleiders, projectmanagers en consultants. De cursus is interessant voor medewerkers in dienst van overheid, aannemers, adviesbureaus en onderzoeksinstellingen. Overtuigend argumenteren, onderhandelen en presenteren Cursusleider Drs. M.G.F.P. Deelen (Deelen Training & Coaching) Cursusdata 1 en 2 april 2014 Utrecht Prijs excl. btw Je communicatief kunnen opstellen is van wezenlijk belang in iedere functie: effectief met collega s omgaan, leden van (multidisciplinaire) teams productief laten samenwerken, teams soepel aansturen, relaties effectief onderhouden, en klanten benaderen en overtuigen. Door middel van oefeningen krijgt u inzicht in uw manier van communiceren en het effect hiervan op anderen. U wordt zich bewust van de (te vermijden) negatieve elementen en de (na te streven) positieve mogelijkheden. Voorzien, onvoorzien of onzeker: rekenen aan kostenramingen Cursusleider Em.prof.drs.ir. J.K. Vrijling (TU Delft) Cursusdata 8 en 9 april 2014 Delft 890 excl. btw (inclusief boek Kostenramingen) DACE-leden: 100 excl. btw korting op de cursus Ramingen blijven altijd een prognose van de werkelijke kosten; bijna nooit zijn de werkelijke kosten exact gelijk aan de raming. Voor de besluitvorming bij de start van een project en voor een goed budgetbeheer is het zeer gewenst dat het verschil tussen raming en werkelijkheid betrekkelijk klein is en voorspelbaar binnen bepaalde grenzen. U krijgt inzicht in statistisch beheerst ramen, waarbij kennis (de kunst van het ramen) en ervaring (de kosten wijken af van de raming) goed worden verkend en met elkaar in verband gebracht. Projectmanagers en kostendeskundigen bij Rijk, provincies, gemeenten en private opdrachtgevers, projectleiders en medewerkers bij ingenieurs- en adviesbureaus, projectleiders, werkvoorbereiders en calculators bij uitvoerende bouwbedrijven. Technisch/ natuurwetenschappelijke professionals. Lean voor de bouw en infra Cursusleiders Ir. R.E. Gort MBA (Lean Vertaald/LCN-NL), dr. ir. R. Vrijhoef (TU Delft/HU) en ir. S.H. van der Togt (Oranjewoud/Antea Group) Cursusdata 2 en 3 april excl. btw De huidige marktsituatie dwingt organisaties radicaal anders te werk te gaan. Opdrachtgevers zoeken zekerheid, eisen betere prestaties, het moet verantwoorder. Opdrachtnemers zoeken houvast, om beter te kunnen presteren én maatschappelijk verantwoordelijker te bouwen. De lean aanpak geeft bewezen betere resultaten, gericht op meerwaarde en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe het mogelijk is én sneller én goedkoper én beter te bouwen? Dat maken we duidelijk aan de hand van een simulatie, een grondige theoretische basis gemixt met oefeningen en met praktijkvoorbeelden. Ook maken we de verhouding duidelijk tot onderwerpen zoals ketensamenwerking, BIM en co-creatie. Door het waarom achter en het effect van veelgebruikte lean tools te begrijpen zoals 5S, pull-plannen, A3, PDCA, kunnen organisaties de noodzaak ervan beter doorgronden en uitleggen. Daarmee wordt verandering en continue verbetering het ultieme lean doel breder gedragen en verloopt het proces daarheen natuurlijker. Management en projectleiders van opdrachtgevers, bouwadviseurs, aannemers, onderaannemers en leveranciers, zowel profit als non-profit. Van RAW naar UAV GC Handvatten, tools, risico s, best practices. Cursusleiders Mr.E. Schrijvers (Twynstra Gudde), mr J.L.C. Moonen (Twynstra Gudde) en drs.ing. J.N. de Koning (Witteveen+Bos) Cursusdata 15 en 16 april excl. btw Geïntegreerde contractvormen (zoals D&C, E&C via UAV GC) worden steeds populairder in de GWW sector. Het gebruik van de RAW systematiek verdwijnt steeds verder naar de achtergrond. Maar waar moet u nu allemaal op letten als deze contractvorm nieuw is voor u en voor uw organisatie? Wat is het verschil met contracten gestoeld op RAW, hoe bepaal ik de vrijheden van de opdrachtnemer, hoe kom ik tot functionele eisen, wat betekent dit voor de aanbesteding en de wijze van contractbeheersing? Maar ook: wat zijn de gevolgen voor het besluitvormingstraject en de voorbereidingsfase als ik kies voor een dergelijk geïntegreerde contractvorm? Allemaal onderwerpen die op een praktijkgerichte wijze behandeld worden tijdens deze cursus. Beslissers, projectleiders, adviseurs en leidinggevenden die met nieuwe contractvormen aan de gang gaan.

4 Workshop Systeemgerichte contractbeheersing Intensieve workshop met avondprogramma en overnachting In samenwerking met Royal HaskoningDHV Cursusleider Ing. J.P. Hekker (Royal HaskoningDHV) Cursusdata 13 en 14 mei 2014 Amersfoort excl. btw (inclusief diner, avondprogramma en overnachting) Studiepunten 14 PDH s Bouw- en Waterbouwkunde De voortschrijdende professionalisering van opdrachtgevers en opdrachtnemers van civiele infrastructuurprojecten, leidt ertoe dat de rollen van de opdrachtnemer (aannemer) en de opdrachtgever veranderen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de werkwijze van de contractpartners. De opdrachtnemer moet, meer dan voorheen, aantoonbaar het ontwerp en de bouwprocessen beheersen. De opdrachtgever moet in staat zijn om een risico-inventarisatie uit te voeren en op basis daarvan te toetsen of de opdrachtnemer zijn processen beheerst, zijn producten keurt en afwijkingen registreert en herstelt. Dit heet Systeemgerichte Contractbeheersing. Samenwerken is daarbij essentieel; bij samenwerking ontstaat begrip voor elkaars rol en het belang van goede kwaliteitsinformatie. Hebt u te maken met innovatieve contracten maar weet u niet precies wat er van u verwacht wordt? Wilt u weten hoe u het best met elkaar kunt communiceren om samenwerking in een realisatieproject te laten slagen? Dan is deze workshop beslist iets voor u. Alle sleutelfunctionarissen van zowel opdrachtgeversals opdrachtnemerszijde die betrokken zijn bij ontwerp, voorbereiding en realisatie van civiele infrastructuurprojecten. BIM in de praktijk van grond-, weg- en waterbouw EMVI in theorie en praktijk In samenwerking met Rijkswaterstaat Cursusleiders Ir. E. Schol MSc (RWS Dienst Infrastructuur) en ing. M. Westhuis (Witteveen+Bos) Cursusdatum 1 dag in mei/juni 2014 Breukelen 540 excl. btw Aanbesteden op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is - met de invoering van de nieuwe Aanbestedingswet per 1 april wettelijk voorgeschreven. Alleen met een deugdelijke motivering kan hiervan worden afgeweken. EMVI is een van de inkoopmiddelen die het mogelijk maakt om de negatieve effecten van de laagsteprijsspiraal te doorbreken en die ingezet kan worden om de markt uit te dagen tot vernieuwing en innovatie. Door het relatief nieuwe karakter en de daarmee dikwijls gepaard gaande beperkte ervaring of door onderschatting van de complexiteit en onjuiste toepassing, komt het meer dan eens voor dat de EMVI-methodiek niet leidt tot de verwachte meerwaarde voor de opdrachtgever en niet voldoende onder scheidend vermo gen bij marktpartijen heeft. Een juiste toepassing kan alleen ontstaan wanneer u zich de mogelijkheden en beperkingen van het gunnen op basis van EMVI hebt eigen gemaakt. U zult daarom niet alleen verschillende methodieken te horen krijgen, maar ook samen met uw medecursisten de relevante afwegingen ervaren door het uitwerken van een realistische case. De cursus spitst zich toe op EMVI-methodieken in de gunningsfase van de aanbesteding van werken in een (niet-)openbare (Europese) aanbestedingsprocedure. De opgedane kennis en ervaring is ook toepasbaar bij de aanbesteding van leveringen en diensten. De cursus is bedoeld voor zowel (ervaren als onervaren) opdrachtgevers, (onervaren) opdrachtnemers als (ervaren en onervaren) adviseurs, die direct te maken hebben met het houden van of inschrijven op aanbestedingen en een bijdrage willen leveren aan een zich kwalitatief verbeterende bouwsector. Cursusleider Dr.ir. J.L. Coenders (White Lioness technologies/tu Delft) Cursusdata 20 en 21 mei 2014 Delft 900 excl. btw Building Information Modelling of BIM is de eerste stap rond digitale innovatie in de bouwwereld. De cursus richt zich op de achtergrond van het nu (wat houdt BIM in en welke mogelijkheden en voordelen biedt het voor uw organisatie?), het nieuwe (wat kunt u in de nabije toekomst op het gebied van BIM verwachten in uw sector en waar zou uw bedrijf nu mee bezig moeten zijn?) en het volgende (wat zijn de toekomstige digitale ontwikkelingen die we zien aankomen?). De cursus biedt een combinatie van lezingen door universitaire en praktijkexperts uit de GWW-sector, alsmede een aantal casestudies waarin ervaringen uit de praktijk worden gedeeld. Ingenieurs, middenmanagers en managers die in hun organisatie de ontwikkelingen rond BIM en digitale innovatie volgen en aansturen. De cursus is geschikt voor alle disciplines: opdrachtgevers, adviseurs, aannemers, managers, etc. beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

5 Technisch Management & Personal Skills Kerncompetenties voor technische professionals, training in kleine groepen. Onderhandelen zonder conflicten 30 en 31 januari 2014 Utrecht excl. btw Financieel management voor de technische professional Editie 1: 30, 31 januari, 10 en 11 februari 2014 Editie 2: 8, 9, 22 en 23 mei 2014 Brummen excl. btw Leidinggeven aan uw team van technische professionals 18 en 19 maart 2014 Delft excl. btw Overtuigend argumenteren, onderhandelen en presenteren 1 en 2 april 2014 Utrecht excl. btw Management development programma Volg gehele traject of bepaalde modules Bent u aankomend of beginnend manager in een technische werkomgeving? Heeft u de ambitie om te werken met relevante kerninzichten, technieken en competenties, nodig om effectief en productief te managen? Deze praktijkgerichte opleiding leert u, samen met vakgenoten, belangrijke thema s voor managers in een technische werkomgeving doorgronden én hoe u, met uw kwaliteiten en valkuilen, de diverse leerpunten in uw eigen werkomgeving kunt toepassen. Hoewel het gehele traject een uitgebalanceerd geheel vormt, is elke module een programmatisch afgerond thema, waardoor het mogelijk is om modules apart te volgen. Bij deelname aan vier of meer modules is als vervolg een coachingsgesprek inbegrepen. Deelname aan alle zes modules: excl. btw. 1. Succesvol leidinggeven aan technici 15 en 16 mei 2014 Utrecht excl. btw 2. Effectieve samenwerking en besluitvorming 24 juni 2014 Utrecht 595 excl. btw 3. Valkuilen bij projectmanagement: Herkennen en hanteren 15 september 2014 Utrecht 595 excl. btw 4. Timemanagement: Wat te kiezen? Hoe te handelen? 7 oktober 2014 Utrecht 595 excl. btw 5. Implementatie van veranderingstrajecten 4 november 2014 Utrecht 595 excl. btw 6. Professioneel presenteren 2 december 2014 Utrecht 595 excl. btw Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) Juist in deze tijden van bezuinigingen is het essentieel te blijven werken aan uw ontwikkeling. Met actuele kennis vergroot u uw marktwaarde en carrièremogelijkheden. PAO helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis door het aanbieden van korte (1 tot 6 daagse) postacademische cursussen en opleidingen. PAO is een non-profit organisatie opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de technische universiteiten en heeft als doelstelling het verspreiden van recent ontwikkelde kennis onder hbo- en academisch afgestudeerden. PAO werkt met programmaraden, die verantwoordelijk zijn voor de programmering van de cursusonderwerpen, het leerdoel en de inhoud van de cursussen. De leden van de programmaraden zijn allen autoriteit op hun vakgebied en werkzaam bij toonaangevende instellingen. PAO brengt experts samen uit de beroepspraktijk, het wetenschappelijk onderwijs en overige kennisinstellingen, resulterend in actuele, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgeoriënteerde cursussen. Informatieservice Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van PAO? Op onze website kunt u zich aanmelden voor onze informatieservice, waarbij u aangeeft wat u wilt ontvangen. cursusoverzichten per post (tweemaal per jaar) informatie per mail over, voor u, relevante cursussen De PAO-organisatie PAO is actief in (bijna) alle technische disciplines, technisch management én personal skills. Van oudsher zijn de werkgebieden: Bouwkunde Civiele techniek Gezondheidstechniek en milieutechnologie Vervoerswetenschappen en verkeerskunde Daarnaast is PAO ook werkzaam op onderstaande terreinen. PMIA - Post Master Instituut voor Architectuur en Stedebouw PAO verzorgt masterclasses, seminars en ateliers voor architecten, bouwkundigen en stedenbouwkundigen onder de naam PMIA. Met deelname aan PMIA-evenementen kan men voldoen aan de jaarlijks verplichte 16 uur bij- en nascholing in het kader van de Wet op de Architectentitel (WAT). PAO Techniek Onder de naam PAO Techniek verzorgt PAO cursussen en opleidingen in de volgende vakgebieden: Analytical Techniques Elektro- & Energietechniek Personal Skills Procestechnologie Quality Assurance & Statistics Systems & Control Technische informatica Technisch Management Veiligheid & Milieu Werktuigbouwkunde & Industrieel Ontwerpen Baanbrekers in de bouw PAO organiseert ook Baanbrekers in de bouw, dé netwerkopleiding voor professionals in de bouwketen. Samen krijgen veranderingsgezinde bouwprofessionals - opdrachtgevers, opdracht nemers én adviseurs - inzicht in rollen en wederzijdse belangen in vernieuwende projecten. Baanbrekers in de bouw is zowel opleiding als vernieuwingsbeweging en is de eerste leergang in de bouwsector die zich richt op ketengericht leren en innoveren.

6 Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) Stevinweg Stichting 1 PostAcademisch Onderwijs 2628 Stevinweg CN Delft CN Delft Postbus Postbus GA Delft GA Delft Partners van PAO PAO werkt voor de cursussen op het gebied van bouwprocessen, bouwmanagement, technisch management & personal skills samen met onder andere:

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

Inleiding. De invoering van BIM

Inleiding. De invoering van BIM BIM ACADEMIE Inleiding De voordelen van Bouwwerk Informatie Modellen, kortweg BIM, zijn inmiddels in de hele bouwketen bekend. We bouwen kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger én sneller

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie